Hva koster det å spille fotball i Norge?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva koster det å spille fotball i Norge?"

Transkript

1 Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F

2 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt fotball i Norge. Det er likevel en utbredt oppfatning at fotball er en relativt billig idrettsaktivitet. Står denne oppfatningen av fotballens vennlige prisnivå i stil med virkeligheten? Eller er det slik at økonomiske barrierer kan stå i veien for barn og ungdoms deltakelse på fotballbanen? For å besvare disse spørsmålene har NFF utført en kartlegging av kostnadene ved å drive med fotball i aldersbestemte lag i Norge. Spørsmålet som ble stilt klubblederne lød: Hvor mye koster det å spille for klubbens barnelag/ungdomslag, inkludert treningsavgift og medlemsavgift? METODE OG DATAGRUNNLAG Denne rapporten er en del av et prosjekt som kartlegger minoritetsbefolkningens deltakelse i breddefotballen. Klubbledere i fotballklubber med aldersbestemte lag har deltatt i en surveyundersøkelse om kostnader ved deltakelse samt spørsmål knyttet til spillere, dommere og ledere med innvandringsbakgrunn i klubben, samt spørsmål om hvordan klubbene arbeidet med integrering. Surveyen er gjennomført av Comte Analysebyrå på oppdrag fra NFF., og de øvrige resultater vil bli lagt fram i en egen rapport. Totalt hadde 1792 klubber en gyldig e-postadresse til lederen av klubben. Av disse 1792 svarte 1010 klubber på undersøkelsen, som tilsvarer en svarrate på rundt 56 prosent. Undersøkelsen var åpen i perioden mai Tatt de høye svarratene i betraktning og at den geografiske fordelingen av svarene stemmer godt overens med den reelle fordelingen er det all grunn til å tro at dataene gir et representativt bilde av situasjonen i norske klubber. Det er likevel verdt å påpeke at datamaterialet som analyseres her er basert på informasjonen fra klubblederne selv har rapportert. Dette kan gi rom for feilkilder. Alle resultater som fremstilles i dette notatet er signifikanstestet (p<0,05). For å gi et oversiktlig bilde av prisnivået er det hensiktsmessig å skille mellom barnelag (opp til 12 år) og ungdomslagene (13 år til 18 år).

3 BARNELAG Resultatene viser klart at det er relativt billig å spille barnefotball i Norge. I 67 prosent av norske klubber kan man spille barnefotball for under tusenlappen. I 27 % av klubbene kan barn delta for under 500 kroner Pris barnelag 30 % 25 % 27 % 22 % 20 % 18 % 15 % 14 % 10 % 5 % 11 % 8 % 0 % Under 500 kroner Over 1500 kroner I de fleste klubbene vil sannsynligvis ikke prisen være en betraktelig barriere for deltakelse. Prisnivået vil sannsynligvis være overkommelig også for familier med lavere inntekt. Samtidig opererer 8 prosent av klubbene med priser på over 1500 kroner. Tar man med i regnestykket at utgifter til personlig utstyr på minst kroner vil komme på toppen av denne prisen, kan det fort bli relativt dyrt for familier med flere spillere som er aktive i barnefotballen.

4 UNGDOMSLAG Det er totalt sett dyrere å spille på ungdomslag enn barnelag, og kostnadsprofilen er også ulik. Man kan imidlertid spille ungdomsfotball for under tusenlappen i 44 % av klubbene. Pris ungdomslag 25 % 20 % 23 % 15 % 16 % 14 % 15 % 13 % 10 % 7 % 8 % 5 % 5 % 0 % Under 500 kroner Over 3000 kroner Hver fjerde klubb befinner seg i prisintervallet som er den vanligste prisen for å spille ungdomsfotball., mens det i hver femte klubb koster over 2000 kroner og i 8 % av klubbene koster det over 3000 kroner å delta. Hovedmengden av klubbene ligger likevel i den billigste delen av skalaen. Det personlige utstyret er gjerne også dyrere i ungdomsfotballen, og det er hyppigere overnattingsturer i inn- og utland. Det er følgelig grunn til å tro at kostnadsforskjellen mellom barne- og ungdomsfotballen er enda større enn disse tallene viser.

5 UNGDOMSLAG Det er geografiske forskjeller i leveutgifter i Norge. Eksisterer disse forskjellene innen den aldersbestemte fotballen også? Vi har her tatt utgangspunkt i fylker, men har trukket ut de største kommunene for å fange opp noen variasjoner innad i fylkene. De generelle geografiske prisforskjellene gjenspeiles i aldersbestemt fotball. Steder med høyest befolkningstetthet er stort sett også de dyreste stedene å drive med aldersbestemt fotball. Barnelag Bærum Oslo Akershus Trondheim Østfold Tromsø Bergen Stavanger Vestfold Buskerud Hedemark Møre og Romsdal Telemark Vest-Agder Nordland Troms Aust-Agder Hordaland Oppland Rogaland Finnmark Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag 1=0 kroner 2=500 kroner 3=750 kroner 4=1000 kroner 5=1500 kroner 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

6 Tendensen er den samme for ungdomsfotballen som for barnefotballen. Ungdomslag Bærum Oslo Akershus Trondheim Østfold Tromsø Bergen Stavanger Vestfold Buskerud Hedemark Møre og Romsdal Telemark Vest-Agder Nordland Troms Aust-Agder Hordaland Oppland Rogaland Finnmark Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag 1=0 kroner 2=500 kroner 3=750 kroner 4=1000 kroner 5=1500 kroner 6=2000 kroner 7=2500 kroner 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 De dyreste stedene å drive med aldersbestemt fotball i Norge er Bærum, Oslo, Akershus (utenom Bærum), Trondheim, Østfold og Tromsø. Dette gjør seg gjeldende både innen barnefotball og ungdomsfotball. Vi ser også at det er variasjoner innad i fylkene. I Bergen må foreldrene til utøvere på barnelag betale mer enn hva de betaler i øvrige kommuner i Hordaland.

7

8 ER FOTBALLEN FOR ALLE? Denne kartleggingen tok utgangspunkt i to spørsmål og har gitt noen svar. NFF ønsket å undersøke om oppfatningen av fotballen som en billig idrett stod i stil med virkeligheten? Vi kan svare et betinget ja på det spørsmålet. Man kan spille fotball for under tusen kroner i året i syv av ti barnelag og i fire av ti ungdomslag. Det er ikke like billig i alle klubber, men det kan likevel konkluderes med at fotball fortsatt er en relativt billig idrett. I mange klubber nedlegges det betydelige dugnadsinnsats for å få hjulene til å gå rundt, og for å holde egenbetalingen så lav som mulig, og det er all grunn til å være stolte av at så mange klubber makter å ha en så lav kostnad som mulig pr. spiller. Undersøkelsen viste også at kostnadene var høyere i sentrale strøk og storbyene var dyrest, og dette har relevans for det andre spørsmålet vi ønsket å få svar på: Står økonomiske barrierer i veien for barn og ungdoms deltakelse på fotballbanen? De siste anslagene fra SSB tilsier at det er ca fattige barn i Norge. Utgifter til personlig utstyr og deltakelse i turneringer i inn- og utland tilsier ekstra egenbetalinger. Den totale kostnaden for deltakelse vil således ofte være større enn den summen man betaler til klubben. Et vesentlig funn i denne kartleggingen er at det er dyrest å delta i befolkningstette områder. Det betyr at der det bor flest barn og ungdom er det dyrest å delta, og dette kan da medføre at antallet barn som ikke har råd til å være med kan være betydelig. Det kan konkluderes med at fotballen har utfordringer i forhold til å drive aktiviteten på en måte som gjør at økonomi ikke er et hinder. Kartleggingen har vist at det stort sett er billig å drive fotball i Norge, men at det i sentrale strøk og i en del klubber er utgiftene så høye at det blir et hinder for deltakelse. Denne rapporten er ett av flere tiltak som NFF iverksetter for å skaffe et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig for å utvikle strategier som vil gi økt aktivitet og som virkeliggjør vår visjon om fotball for alle. Oslo 20. juni 2011 Henrik Lunde Fagansvarlig inkludering NFF

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Kartlegging av eksisterende samarbeid, mulige hindringer og suksessfaktorer Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid ÖVERSIKT SVETLANA SKURTVEIT & RANDI SELMER & AAGE TVERDAL Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid Kartlegging av alkoholforbruket i ulike grupper med vurdering av hvorfor noen grupper drikker

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

En rimelig sjanse. Orkesteraktiviteter og inkludering i De Unges Orkesterforbund (UNOF) av Kari Saanum, UNOF

En rimelig sjanse. Orkesteraktiviteter og inkludering i De Unges Orkesterforbund (UNOF) av Kari Saanum, UNOF En rimelig sjanse Orkesteraktiviteter og inkludering i De Unges Orkesterforbund (UNOF) av Kari Saanum, UNOF med et notat fra Karin Gustavsen, Barn og Unges Samfunnslaboratorium «...den intense entusiasmen,

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror.

Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror. Kunnskapsdepartementet 2010 Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror. Status for likestillingsarbeidet i norske barnehager 2010 Statusrapport fra Handlingsplan for likestilling i barnehage

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer