Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller pr. epost til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Hatteng Hanne Braathen (sign.) ordfører Bente Høiseth sekretær Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 15/10 Referatsaker Næringsutvalget /3188 PS 16/10 Søknad SMIL-midler - Jan E. Pedersen 2010/3085 PS 17/10 Sørli Gård - Tilskudd miljøtiltak i jordbruket - SMIL-midler PS 18/10 PS 19/10 Søknad utsettelse vedr. tidligere innvilget tilskudd i næringsfondet Næringsfondet - søknad tilskudd kjøp av foringsanlegg 2009/ /7944 X 2010/3181 PS 20/10 Søknad om støtte til Storfjord Næringsforening 2010/1255 PS 21/10 Søknad om tilskudd - Strandbu Camping AS 2010/3108 PS 22/10 Kjøp av vakuumpakkemaskin - Karen K Nyheim 2010/3105 PS 23/10 Næringsseminar 7 mai /3194 PS 24/10 Egenandel i interregsøknad - Ishavsbanen (3) 2009/10104 PS 25/10 Reiselivsplan for Storfjord kommune 2009/8646 PS 26/10 Tilskudd - Vestersiadagan 2010/3193 PS 27/10 Søknad om støtte til tiltak i forbindelse med Lavkarittet 2010/2920 PS 28/10 Turistinformasjon /962 Side 2

3 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 033 Saksbehandler: Bente Høiseth 15/10 Storfjord Næringsutvalg Referatsaker Næringsutvalget Sakene referert. 1. Støtte til filmprosjekt Nordkalottsenter fra Troms Kraft. 2. Innfridd lån fra næringsfondet. 3. Søknad på BOLYST midler fra fylkeskommunen. 4. Reiseliv i Norsd 5. Kommuneavtale med Troms Reiseliv. 6. Kommunalt Næringsfond 2010 Storfjord kommune Utbetaling. Side 3

4 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: V18 Saksbehandler: Birger Storaas 16/10 Storfjord Næringsutvalg Søknad SMIL-midler - Jan E. Pedersen Søknaden innvilges med et tilskudd på kr Arbeidet skal være godkjent av kommunen før tilskuddet kan utbetales. Frist for anmodning om utbetaling av tilskuddet settes til Jan Edmund Pedersen søker om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søknaden gjelder kulturlandskapstiltak som omfatter rydding av kratt som har vokst seg ugjennomtrengelig. Dette vil sette gammelt kulturlandskap tilbake slik det var og bedre vilkårene for bær. Kostnadsoverslaget er satt for et areal på 20 dekar med 300 timer á kr. 400 til sammen kr. Vurdering Kostnadsoverslaget synes å være urimelig stort. Lignende søknader har tidligere fått kr i tilskudd. Side 4

5 Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Birger Storaas Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg Sørli Gård - Tilskudd miljøtiltak i jordbruket - SMIL-midler Søknaden innvilges med kr i tilskudd av SMIL-midlene. Frist for anmodning om utbetaling settes til Atle Aronsen søker tilskudd fra SMIL-midlene. Det søkes om tilskudd i forbindelse med kulturlandskapstiltak/gjerding. Det er satt opp følgende kostnadsoverslag: Staur 660 stk a kr Netting 850 m a kr. 8 per m Rydding trasé Sletting/bygging av trase 10 t a kr Oppsetting av gjerde 40 t a kr Sum Vurdering Etter gjeldende regler kan det gis inntil 50 % i tilskudd til gjerding. Side 5

6 Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Birger Storaas 18/10 Storfjord Næringsutvalg Søknad utsettelse vedr. tidligere innvilget tilskudd i næringsfondet Fristen satt i sak 52/08 utvides å gjelde fram til for anmodning om utbetaling av tilskuddet. Dagfinn Mikkelsen søker om utsettelse av innvilget tilskudd i sak 52/08. Det ble innvilget kr til utbedring av Stornesveien. Det søkes om ett års utsettelse av fristen. Vurdering Søknaden om utsettelse var fremmet i god tid før fristen, men dessverre har søknaden blitt liggende lenge ubehandlet. Men søknaden om utsettelse burde være en kurant sak for innvilgelse. Side 6

7 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 242 Saksbehandler: John Egil Ottosen 20/10 Storfjord Næringsutvalg Søknad om støtte til Storfjord Næringsforening Henvisning til lovverk: Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Storfjord Næringsforening. 1. Jf. Vedtektene punkt E for kommunalt næringsfond gis det et tilskudd på for 2010 til utvikling av Storfjord næringsforening. 2. Storfjord Næringsforening avlegger en evaluering til næringsutvalget ved årets slutt. 3. Storfjord Næringsforening sender ny søknad for vurdering av tilskudd i 2011 og 2012 Storfjord næringsforening søker om tilskudd på fordelt over 3 år. Det påsøkte beløpet skal brukes til oppbygging og drift av næringsforeningen. Daværende leder for næringsforeningen Atle Aronsen skriver i søknaden at styret ikke har lyktes med dugnadsarbeidet som har vart i over to år, og at det må tilføres kapital for å få noen å jobbe med dette over tid. Næringsforeningen oppfattes å være et positivt tiltak for næringslivet, men det er beklagelig at ikke den har vært mer synelig i perioden. Næringsforeningen ser for seg at det blir en leder som kan honoreres for jobben som blir gjort og kan bygge opp en sterk forening over år. Det ble avholdt årsmøte den 12. mars 2010 Tone Seppola Figenschau er i dag valgt til ny leder i næringsforeningen. Vurdering Storfjord kommune ser det som veldig viktig at det er en aktiv og sterk næringsforening i kommunen, og som kan jobbe for at næringen får en god utvikling i kommunen. Næringssjefen har hatt samtaler med næringsforeningen om problemstillingen som blir nevnt i søknaden og vil anbefale at Storfjord kommune med næringsutvalget støtter næringsforeningen økonomisk over en periode. Det er i dag vanskelig å få personer fra næringslivet til å jobbe uten noen form for økonomisk kompensasjon. Et aktivt og sterkt næringsliv gir muligheter for vekst og sunn utvikling i kommunen. Side 7

8 Storfjord næringsforening har søkt om tilskudd på kr ,- fordelt over 3 år. Det vil være viktig at næringsforeningen jobber for at det blir så mange medlemmer at det økonomisk vil være næringslivet selv drifter storfjord næringsforening. I og med at første halvår er gått i 2010 anbefaler næringssjefen at det gis et tilskudd på kr ,- og at Storfjord næringsforening kommer med en ny søknad som tas til vurdering for 2011 og 2012 Storfjord næringsforeningen har også stemmerett i næringsutvalget. Side 8

9 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen 21/10 Storfjord Næringsutvalg Søknad om tilskudd - Strandbu Camping AS Henvisning til lovverk: Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Strandbu camping AS til utbyggingsprosjekt for å utvikle bedriften i takt med etterspørselen i markedene. 1. Jf vedtektene for kommunalt fond punkt E produktutvikling, markedsføring og kompetansehevning - innvilges et tilskudd på 2. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtektene. Søkeren må fremlegge dokumentasjon jf. Prosjektskisse på kr ,- før tilskuddet blir utbetalt. 3. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides og må påsøkes. 4. Det skal fremlegges skatteattest før tilskuddet blir utanvist. SØKNAD OM TILSKUDD TIL STRANDBU CAMPING AS Strandbu Camping AS ved Stein Are Engstad søker om tilskudd på kr ,- til gjennomføring av utbyggingsprosjekt for å utvikle bedriften i takt med etterspørselen i markedene. Strandbu Camping har den senere tid registrert en økende etterspørsel etter aktiviteter og flere plasser for sommersesongen, noe de ønsker å kunne imøtekomme. Videre har Strandbu Camping mottatt en del henvendelser og ønsker til selve innholdet og utformingen av produktet. Bedriften er også i dialog om et samarbeid med tilbydere av aktiviteter og opplevelser i regionen. De ønsker å utvikle samarbeid der campingplassen tilbyr elementer av spa, aktivitet og overnatting, som en del av en produktpakke. Med bakgrunn av det ovenstående og etterspørselen i markedet har Strandbu Camping derfor vurdert det som formålstjenlig å gjennomføre prosjektet. De totale kostnadene ved prosjektet vil beløpe seg til kr ,-. Side 9

10 Viser til nedenstående finansieringsplan og som det fremgår er de totale kostnadene beregnet til kr ,- og Strandbu Camping planlegger en betydelig egeninnsats, samt tilskudd fra Næringsfondet og lån fra SpareBank1 Nord-Norge til gjennomføring av prosjektene. Finansieringsplan: Egenkapital ,- Eget arbeid ,- Tilskudd Storfjord kommune ,- Lån annen bank ,- Sum finansiering ,- Vurdering Storfjord kommune stiller seg positivt til at man er innovativ og ønsker å få flere tilbud på campingen. Strandbu Camping AS har en god beliggenhet for flere tilbud slik de ligger til. Eierne viser også engasjement for en større utvikling i regionen i og med at de har ønsket samarbeid med flere aktører på Nordkalotten. Det er behov for flere overnattingstilbud og tilbud til reisende både på vinter og sommerstid. Strategisk næringsplan gir rom for at reiselivet kan få støtte til å utvikle produkter som gir denne delen av Lyngenregionen attraktiv. Storfjord kommune har gjennom flere år nå satset på reiselivet i kommunen som har gitt resultat. Næringssjefen ser denne oppgraderingen som veldig viktig for at Strandbu Camping skal få en stabil inntjening i fremtiden. Side 10

11 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: John Egil Ottosen 22/10 Storfjord Næringsutvalg Kjøp av vakuumpakkemaskin - Karen K Nyheim Henvisning til lovverk: Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Karen M. Kemi Nyheim til kjøp av vakuumpakkemaskin og stor kjele. 1. Jf vedtektene for regionalt fond punkt 14 investeringsstøtte - innvilges et tilskudd på kr ,- til kjøp av vakuumpakkemaskin og stor kjele. 2. Søkeren må legger frem dokumentasjon for kjøp av vakuumpakkemaskin og kasseroller på kr ,- før utbetaling av tilskuddet. 3. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtektene. 4. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides og må påsøkes. Karen M. Kemi Nyheim søker tilskudd på kr ,- til kjøp av en vakuumpakkemaskin og stor kjele. Søker er i startfasen på etablering av egen bedrift som vil lage ferdigmat, vakuumpakket for videre salg. Hun skal i begynnelsen selge reinkjøtt og etter hvert også prøve salg av elg, fårekjøtt og fisk mm. Søker har fått etablererstipend fra Sametinget til formålet og ønsker å satse fult ut på sin etablering. Det kreves en stor investering av forskjellig utstyr som bedriften vil måtte ha i produksjon og som er kalkulert til kr ,- eks mva. Ut fra en opplisting, søkes det spesifikk på vakuumpakkemaskinen på kr ,- og kasseroller til 1450,- som trenges i produksjonen. Prisene er hentet fra Norrøna storkjøkken 2009 Side 11

12 Finansieringsplan: Egenkapital ,- Tilskudd Storfjord kommune ,- Totalt ,- Vurdering Storfjord kommune er positiv til etablering av matproduksjon som vil gi et produkt til reiselivet og ellers i annen næring. I strategiske næringsplan under Reiseliv: opplevelser, kultur, overnatting, bespisning - Bespisning, lokal mat, ønsker Storfjord kommune at det satses på lokal mat i kommunen. I dette tilfelle er det også kvinnelig arbeidsplass. Karen M. Kemi Nyheim har i sin søknad beskrevet en betydelig stor investering til denne etableringen og vil satse fult ut på etableringen. Hun har også i løpet av vinteren gått etablererskolen som Vestersia- prosjektet gjennomførte og har derigjennom fått gjennomkjørt sin etablering. Storfjord kommune har ikke pr i dag noen som driver med matproduksjon av en slik art og ønsker etableringen velkommen Side 12

13 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: U01 Saksbehandler: John Egil Ottosen 23/10 Storfjord Næringsutvalg Næringsseminar 7. mai 2010 Henvisning til lovverk: Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden Muligheten i et grenseland 1. Jf vedtektene for regionalt fond punkt 14 nettverk/samarbeidstiltak - innvilges et tilskudd på kr ,- til seminaret. 2. Søkeren har dokumentert utgifter for kr ,- i forbindelse med arrangementet. 3. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtektene. 4. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides og må påsøkes. Næringsseminaret Muligheter i et grenseland ble avholdt den 7. mai 2010 på Lyngskroa. Det var 105 personer som møtte til seminaret med representanter også fra Finland og Sverige. Seminaret hadde eget program hvor det var lagt opp til 10 foredrag, hvor det også møtte representanter fra den norske regjeringen som deltok. Seminaret hadde som hovedmål og sette fokus på infrastruktur, energi og resurser i regionen og nordområdene da også de funn som er gjort av mineraler i Finland og Sverige. Både Statskog og Troms fylkeskommune bidro økonomisk til seansen. Finansieringsplan: Tilskudd Storfjord næringsfond ,- Tilskudd Statskog ,- Tilskudd Troms fylkeskommune ,- Total budsjett ,- Side 13

14 Vurdering Storfjord kommune har fått mange gode tilbakemeldinger etter seminaret som må karakteriseres som vellykket. Dette gir også et godt omdømme for utviklingen som skjer i kommunen. Det ble delt ut gaver fra kommunen som var laget lokalt for arrangementet. Side 14

15 Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: Saksbehandler: John Egil Ottosen 24/10 Storfjord Næringsutvalg Egenandel i interregsøknad - Ishavsbanen (3) Henvisning til lovverk: Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden Ishavsbanen IV interreg 1. Jf vedtektene for regionalt fond punkt 14 nettverk/samarbeidstiltak - innvilges et tilskudd på kr ,- som egenkapital i interreg- prosjektet sammen med Finland og Sverige 2. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtektene. 3. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides og må påsøkes. Malmforekomstene i Kolari området er sannsynligvis ikke tilstrekkelige til å forsvare en jernbanebygging alene. Det er derfor viktig å se om der finnes andre konkrete transportmuligheter på denne jernbanen, samt andre næringsmessige og utviklingsmessige muligheter/synergier. Før videre arbeid med banen kan skje, er det viktig å undersøke og beskrive banens samlede potensial ved bla å evaluere og analysere muligheter og trusler for Ishavsbanen. Det må gjøres markedsvurdering og segmentanalyser for Ishavsbanen. En vil vurdere is- forhold og transportutfordringer ved seilinger i Bottenviken. Videre vil en gjøre vurderinger i forhold til fordeler for finsk industri ved en åpning av Ishavsbanen, sett i forhold til dagens transportløsninger, is problematikk, havneavgifter i Bottenviken osv. Dette ledsages av anbefalinger og plan for videre fremdrift. Mål Prosjektets mål skal angi vad som ska oppnås. Målformuleringen skal være konkrete, realistiske og målbar. Prosjektets sentrale målsetting er på en faglig måte å dokumentere mulige transportstrømmer for denne banestrekningen, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet skal videre bidra til konkret informasjon om bl.a. is- forhold i Bottenviken, virkninger for industrien og miljømessige indikasjoner. Side 15

16 Prosjektet skal arrangere et markedsseminar og det skal anbefales en videre fremdrift. Interregsøknaden vedlegges som dokumentasjon for søknaden. Saken ble behandlet på telefon den av: Birger Sommerseth Odd Geir Fagerli Malvin Nygård Monika Tranås Vurdering Transportutvikling har vært konsulent for visjonsdokumentet Ishavsbanen finsk/rusisk sporvidde mellom Atlanterhavet og Stillehavet og som gir grunnlaget for interregsøknaden. Det henstilles til interregsøknaden for en nærmere gjennomgang. Side 16

17 Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 143 Saksbehandler: John Egil Ottosen 25/10 Storfjord Næringsutvalg Reiselivsplan for Storfjord kommune Henvisning til lovverk: 1. Storfjord næringsutvalg vil støtte utarbeidelsen av en helhetlig reiselivsplan for Storfjord kommune i et samspill mellom Storfjord Reiselivsforum og næringsavdelingen. 2. Jf det regionale fondsvedtekter punkt 14, bevilges et tilskudd med inntil kr ,- til finansiering av hovedprosjektet for prosjektet strategisk reiselivsplan i perioden juli 2010 februar Bakgrunn: Kulturbasert opplevelsesnæring er den raskeste voksende næringen i Nord-Norge. Reiselivsnæringen, som er den foreløpige mest utviklet innen kulturbaserte næringer, er i sterk vekst i Lyngenregionen; i kommunene Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Kåfjord er reiselivsnæringen også blant de viktigste satsingsområder. I alle disse kommuner kan det vises til sterk økning og allerede enkelte suksesshistorier innen reiselivsetableringer. For å sikre videreutvikling av reiselivsnæringen og opplevelsesproduktene samt helårig drift med kompetente bedrifter, er det nødvendig med målrettet og koordinert utviklingsarbeid. Lyngenregionen har behov for en enhetlig utviklingsplan for reiselivsutviklingen; en reiselivsplan som utformes i samarbeid med kommuner, reiselivsnæring og kulturaktører. Reiselivsnæring er definert som et satsningsområde i den strategiske næringsplanen for Storfjord kommune. Reiselivsnæringen er i vekst og det er flere aktører som nå satser sterkere i reiselivssektoren eller har planer om å starte reiselivsrelatert virksomhet. Storfjord Næringsforum har etablert et eget Reiselivsforum, som arbeider med reiselivssaker og utvikling knyttet til disse. Næringsforumet er et felles diskusjons-, hørings- og utviklingsarena for næringsdrivende i Storfjord kommune, Storfjord Næringsforening og næringspolitikere og næringsavdelingen i Storfjord kommune. Næringsavdelingen har sekretariatsoppgaven i Næringsforumet og Reiselivsforumet. Side 17

18 Forstudie: Storfjord Reiselivsforum har gjennomført en forstudie i prosjektet Strategisk Reiselivsplan; se vedlagt rapport. Forstudien anbefaler å gå videre i et hovedprosjekt for utarbeidelsen av strategisk reiselivsplan for Storfjord kommune og Lyngenregionen. Prosjektmål hovedprosjekt: Målet for hovedprosjektet er utarbeidelsen av Strategisk Reiselivsplan for Storfjord kommune og for Lyngenregionen. Den strategiske reiselivsplanen utarbeides i samarbeid med næringsavdelingen i Storfjord kommune basert på prinsippene i konsensusprosess. Gjennomføring: Reiselivsforumet er prosjekteier og næringsavdelingen i Storfjord kommune er prosjektkoordinator. Det engasjeres en ekstern prosessleder for selve gjennomføring av åpne prosjektmøter for utvelgelse og prioritering av satsningsområder (konsensusprinsipp). Tidsplan: Vurdering Storfjord kommune deltar aktivt i utviklingsarbeid lokalt, regionalt og grenseregionalt. Næringsavdelingen deltar aktivt i Tornedalsrådets Næringsgruppe og i interkommunalt samarbeid med Enontekiö. I tillegg deltar kommunen i to grenseoverskridende reiselivsprosjekter; Region Arctica og Lapland Arctic Europe. Det er kommet flere aktører i reiselivsnæringen i Storfjord kommune og det er viktig å få til raskere utvikling, som kan komme lokalsamfunnet til gode. Næringssjefen anser dette prosjektet til å være både konkret, resultatorientert og nødvendig. En helhetlig reiselivsplan for Lyngenregionen vil bidra til bedre samhandling og bedre utnyttelse av offentlige ressurser innen reiselivsutvikling. Næringssjefen anbefaler at Storfjord kommune går inn for finansiering av dette hovedprosjektet. Side 18

19 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen 26/10 Storfjord Næringsutvalg Tilskudd - Vestersiadagan Henvisning til lovverk: Storfjord næringsutvalg avslår søknaden med begrunnelse i at Vestersia- prosjektet gir støtte til Vestersiadagan 2010 Arrangementskomiteen for Vestersiadagan søker tilskudd på kr ,- til å arrangementet den på Vestersia i Storfjord kommune. Storeng og Steindalen Trim og Vestre Storfjord Lysløypelag står for arrangementet og er drivkrefter i tiltak i bygda som bla Vestersiadagan og Vinterfestival ved påsketider. Vurdering Vestersiadagan er et flott tiltak og det samles mange folk til arrangementet. Det ble i 2009 gitt tilskudd fra Vestersia prosjektet på kr ,- Næringssjefen er av den oppfatning at dette arrangementet skal være selvfinansierende over tid og at det gis støtte fra Vestersia prosjektet på kr ,- til arrangementet for Vestersiadagan har opparbeidet seg kapital fra arrangementet i 2009 som skal brukes til årets arrangement. Side 19

20 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: C21 Saksbehandler: John Egil Ottosen 27/10 Storfjord Næringsutvalg Søknad om støtte til tiltak i forbindelse med Lavkarittet Henvisning til lovverk: Storfjord næringsutvalg er positiv til søknaden fra Lavkarittet Jf. Regionalt fondsvedtekter punkt 14 nettverk/samarbeidstiltak- gis et tilskudd på kr ,- til Lavkarittet Det stilles krav til dokumenterte utgifter på kr ,- før midlene kan utbetales. 3. Tidsfrist for bortfall av tilsagn, denne skal normalt ikke overskride 12 måneder fra tilsagnsdato. 4. Krav til at mottaker selv kontrollerer at utbetalt beløp er korrekt. Lavkarittet avvikles i år for 14 gang. Sykkelrittet har i gjennom årene vært avviklet på samme måte og med deltakerantall mellom ca 45 og opp til 130 sykkelryttere. Etter at deltakerantallet har vist stabil vekst de siste årene og med en rekke positive tilbakemeldinger og sterke oppfordringer har styret bestemt seg for å satse sterkt på å utvikle det som allerede er Nord- Norges største terrengritt. Ansporingen til å satse styrkes av at Lavkarittet fra i år er seedingritt for Birkebeinerrittet. Samtidig har styret i Lavkarittet innledet samarbeid med partnere som har ressurser og setter disse inn for å være med på utviklingen av Lavkarittet. Som hovedsamarbeidspartner er det inngått avtale med MX-sport i Tromsø mfl. Som det synes i oppslag og annonser i media har vi utviklet en helt ny profil for rittet, en nødvendig del av satsingen på å trekke til oss deltakere i et antall som monner i forhold til tanken om en masse-mønstring Lavkarittet skal legges om i løypa med enda mer terreng, både ved start på Hatteng og ned gjennom Skibotndalen. Lavkarittet vil være med på bygger opp omdømme i Storfjord kommune og gi en positiv opplevelse og satser på arrangementer for barn. Vi tror det er den beste måten å sikre rekruttering til sykkelsporten å sikre økende deltakerantall for Lavkarittet. Side 20

21 Ved at Lavkarittet starter på Hatteng og går over fjellet for så å ende i Skibotn sentrum, blir deltakerne kjent med store deler av kommunen, som de fleste av dem ellers aldri ville ferdes i Skibotn IL er et lite idrettslag og ved en økning i deltakerantallet ser vi for oss at vi må samarbeide med andre lag og foreninger i kommunen. Det vil være med på å styrke samholdet bygdene imellom og gir næringsmessig effekt når vi klarer å generere virksomhet for stadig flere. Lavkarittet søker støtte på bakgrunn av følgende kostnader: 1. Løypetraseen trenges oppgradering dette vil beløpe seg til kr ,- 2. Innkjøp av sikkerhetsutstyr vil bli en stor kostnad. Det må kjøpe inn førstehjelpsutstyr til alle sikkerhetsposter. Det vil være ca 12 sikkerhetsposter under rittet. Dette er ikke kalkulert 3. Varseltrekanter, kjegler, båre, merkeband mm må også kjøpes inn. Prisen på dette vil beløpe seg til ca kr. 4. Det er ønskelig å lære hos andre arrangører og vil derfor reise og observere under deres arrangementer. Det planlegges å sende folk til Reistad rittet, Harstad- rittet, Tour de Andørja og Birkebeinerrittet. Besøket på Birkebeinerrittet vil også bli brukt til å markedsføre neste års Lavkaritt. Dette vil gi oss kostnader på ca Som det fremkommer så vil Lavkarittet få store kostnader med å gjøre det til den merkevaren som er realistisk å få til. I tillegg til dette bidrar hovedsponsorene kraftig til at vi kan markedsføre rittet på en god måte. Med bakgrunn i de kostnader som det vises til søker Lavkarittet 2010 om tilskudd på kr ,- for årets arrangement. Vurdering Det er avholdt et møte om årets arrangement med leder for Lavkarittet Sigmund Steinnes om arrangementet hvor også hovedsponsor deltok fra MX-sport i Tromsø. Arets arrangement vil danne standard for hvordan dette kan bli å utvikle seg i fremtiden. Det vil måtte være god kontakt med kommunen både før og etter løpet. Storfjord kommune har fra plan- og næringsavdelingen satt skog og utmarksforvalter Kjetil Letto som kontaktperson og koordinator for Lavkarittet. Det vil være avgjørende at Lavkarittet får tilskudd til et så stort arrangement som dette rittet i ferd med å utvikle seg til å bli i Storfjord kommune. Som søknaden viser har de store utfordringer fremover i tid og som kommunen må være bevist på i og med at dette er årlige arrangement. Om det skulle bli flere tusen mennesker på et slikt arrangement får det konsekvenser for flere områder. Side 21

22 Arkivsaknr: 2010/962-3 Arkiv: U64 Saksbehandler: John Egil Ottosen 28/10 Storfjord Næringsutvalg Turistinformasjon 2010 tilleggsbevilgning 1. Storfjord næringsutvalg vil støtte driften av turistinformasjonen i sommersesongen 2010, Jf. Regionalt fondsvedtekter punkt 14. markedsføring - med inntil kr ,-. 2. Driften av Turistinformasjonen på Skibotn er en viktig del av kommunens satsning på reiselivet. Bakgrunn: Reiselivsnæring er definert som et satsningsområde i den strategiske næringsplanen for Storfjord kommune. Reiselivsnæringen er i vekst og det er flere aktører som nå satser sterkere i reiselivssektoren eller har planer om å starte reiselivsrelatert virksomhet Storfjord kommune overtok selv driftsansvaret for Turistinformasjonen i sesongen 2009 etter at den tidligere driftansvarlige trakk seg akkurat i sesongstarten. Driften ble organisert av utviklingsavdelingen i Storfjord kommune og lokal ungdom ble ansatt som informatører. Turistinformasjonen ble samlokalisert med Nord-Troms Museum, avd. Skibotn. Tilbakemeldinger fra publikum og reiselivsnæringen var så positive at denne ordningen ble besluttet å videreføre i år. Det er ansatt 4 lokale ungdommer som informatører. Alle har gode språkkunnskaper, spesielt i finsk. Samarbeidet med Nord-Troms Museum er veldig bra og samlokalisering bidrar til å styrke både museum og turistinformasjonen. Turistinformasjonen er autorisert i henhold landsdekkende ordning, som administreres av NHO Reiseliv på vegne av offentlige myndigheter og reiselivsnæringen. Økonomi: Budsjett Kostnadsart Beløp Anmerkning Tidligere bevilgning Åpningstid Drift: tlf, datalinje, reklamemat. mm Lørd/søndag Side 22

23 SUM Vurdering Storfjord kommune satser aktivt på reiseliv lokalt, regionalt og grenseregionalt. Næringsavdelingen deltar aktivt i Tornedalsrådets Næringsgruppe og i interkommunalt samarbeid med Enontekiö. I tillegg deltar kommunen i to grenseoverskridende reiselivsprosjekter; Region Arctica og Lapland Arctic Europe. Nordkalottsenteret i Skibotn skal ha helårig turistinformasjon for hele Nordkalotten i samarbeid med Nord-Norsk Reiseliv og tilsvarende organisasjoner i Nord-Sverige og i Nord-Finland samt reiselivsbedrifter på Nordkalotten. Det er viktig at Storfjord kommune satser nå sin egen turistinformasjon i Skibotn. Næringssjefen anser dette prosjektet til å være både konkret, resultatorientert og nødvendig. En profesjonell og godt drevet turistinformasjon i Storfjord er nødvendig i en helhetlig reiselivssatsning. Næringssjefen anbefaler at Storfjord kommune går inn for finansiering av Turistinformasjonen som omsøkt. Side 23

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Sommerseth

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 4, Storfjord rådhus Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.01.2010 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder Birger

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00 14.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 26.04.2011 Tidspunkt: 09:00 14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800 eller epost: post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 13:55

Møteprotokoll. Saksliste. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 13:55 Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: 09:00 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:35-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 14.03 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ørjan Skogmo MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ørjan Skogmo MEDL STSP Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 09:00 15:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen møtte ikke Nestleder STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen møtte ikke Nestleder STAP Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 11:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 09:00 -

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 09:00 - Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 09:00 - Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.01.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.01.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.01.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr.

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr

Detaljer

2011-2015. Strategisk næringsplan

2011-2015. Strategisk næringsplan 2011-2015 Strategisk næringsplan Næringsutvalget Storfjord kommune 2011-2015 Innhold Bakgrunn... 3 Nåsituasjon... 4 Arbeid/inntekt... 5 Innbyggere... 6 Befolkningsutvikling 1997-2010... 6 Beliggenhet og

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL SP Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Solveig Sommerseth MEDL TPL Sten Nystad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Solveig Sommerseth MEDL TPL Sten Nystad Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 17.02.2016 Tidspunkt: 09:00-14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes LEDER STAP. Trond Bronken Seppola

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes LEDER STAP. Trond Bronken Seppola Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 09:00 12.56 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem Lyngen kommune Lyngen næringsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

2008-2011. Det gode liv på Vestersia PROSJEKTRAPPORT. Prosjektleder Erling Mikalsen Storfjord kommune

2008-2011. Det gode liv på Vestersia PROSJEKTRAPPORT. Prosjektleder Erling Mikalsen Storfjord kommune 2008-2011 PROSJEKTRAPPORT Det gode liv på Vestersia Prosjektleder Erling Mikalsen Storfjord kommune 1.3.2011 Det gode liv på Vestersia Storfjord kommune Forprosjektet har følgende målsetting: En idedugnad

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 10:00 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteprotokoll Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag-Thore

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 15:45 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Medlem Hanne Braathen

Detaljer

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/962-4-U01 Turid Telebond 11.11.2013 Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget Lokalstyret Anbefaling:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Hallgeir Naimak MEDL STH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Hallgeir Naimak MEDL STH Storfjord Formannskap Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterom Otertind, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 09:40-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ørjan Skogmo Medlem STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ørjan Skogmo Medlem STSP Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 60/77 21 28 00.

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også meldes pr.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDSTYRET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Arctic Race of Norway - kommunalt bidrag

Arctic Race of Norway - kommunalt bidrag Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38474/2013 2012/5940 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/107 Formannskapet 26.06.2013 Arctic Race of Norway - kommunalt bidrag Forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg. Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg. Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Pr. epost Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteprotokoll. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteprotokoll Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Storfjord rådhus, møterom 3 Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Storfjord rådhus, møterom 3 Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Storfjord rådhus, møterom 3 Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12800 eller per e-post til

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Storfjord Formannskap Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterom Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00-17:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 12.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller per

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.04.2011 Tidspunkt: 10:20-13.25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Jan

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Medlem AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Medlem AP Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 - Otertind, Storfjord rådhus Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Linda F Stokkan (konsulent næring) Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Linda F Stokkan (konsulent næring) Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 08.04.2013 Tid: etter FSK kl. 15:50 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 09:35 13.00 Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Varvik MEDL STH Tore Isaksen MEDL STFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Varvik MEDL STH Tore Isaksen MEDL STFRP Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: møterom 1, 2, 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inga-Pirita

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer