LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK"

Transkript

1 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : U33 05/ Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET - TOR STEINAR LARSEN, SVEIN- ARE SIMONSEN, LILLIAN HEGGELUND, SYNNØVE SIMONSEN. ETABLERING AV PALLEFABRIKK SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: U ETABLERING AV BEDRIFT - PRODUKSJON AV PALLER. I PALLEFABRIKK - SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET S SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET - TOR STEINAR LARSEN, SVEIN- ARE SIMONSEN, LILLIAN HEGGELUND, SYNNØVE SIMONSEN. Sametingets kultur- og næringsavdeling Tor Steinar Larsen Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Tor Steinar Larsen søker om midler til etablering av bedrift Pallespesialisten AS (SUS) en bedrift som skal produsere paller for salg til bedrifter. De som er med i etableringen er: Tor- Steinar Larsen, Svein Are Simonsen, Lillian Heggelund og Synnøve Simonsen, alle Svensby. Tor- Steinar Larsen driver i dag eget firma innen transport. Svein Are Simonsen driver som snekker. Synnøve Simonsen jobber i kommunen i 50 % stilling. Lillian Heggelund jobber i et vikariat i kommunen. Midlene det søkes om skal brukes til innkjøp av maskin til produksjon og div utstyr og oppsett og material. Det satses på å produsere ulike typer paller og hovedmarked er Troms fylke. Det er gjort undersøkelser i markedet i der det avdekkes et behov for paller av høy kvalitet. Paller fra f.eks. tidligere øst- blokkland har lavere kvalitet enn de som produseres i Norden. Høy kvalitet på paller vil gi mer gjenbruk og være en miljøgevinst. Nærmeste konkurrent er Wasa i Finland.

2 2 Fra kom nye retningslinjer som sier at alt av paller som benyttes i/til matvareproduksjon skal lagres innendørs. Det betyr at bedriftene og produsenter må ha lagringsplass til pallene på eget område dette er svært få som har i dag. Pallespesialisten AS (SUS) har produksjonsbygning og lagerplass som kan gjøres i stand for slik produksjon med relativt små utgifter før oppstart/drift. Etablererne har vært i kontakt med 3 store potensielle kunder som kan forsynes med paller etter behov. Disse bedriftene er Aurora Salmon - Kåfjord AS, Svensby Slakteridrift AS og Troms Fryseterminal AS, Tromsø. 2 av disse har ved henvendelse uttalt seg positivt til kjøp av paller fra Pallespesialisten AS (SUS)- til dette foreligger skriftlig dokumentasjon om at dersom kvalitet, pris og transport stemmer, vil bedriftene kjøpe paller fra Pallespesialisten AS (SUS). Dette utgjør ca paller i året. I tillegg kommer paller som er behovet hos Troms Fryseterminal AS. Transportselskapet Tor. S. Larsen DA vil kunne stå for transport ut til kundene på retur og vil dermed gi bidrag økonomisk og miljømessig. Selskapet under stiftelse vil kunne gi 3 4 faste arbeidsplasser i kommunen. Søkerne har kompetanse gjennom egen drift av selskap, på transport og logistikk. Tor Steinar Larsen har også samarbeidet med bedriftene nevnt ovenfor i flere år og anser disse bedriftene som seriøse partnere. Kostnadsramme investeringer: Pallemaskin ,- Kompressor til pallemaskin ,- Ombygning el. anlegg ,- Montering av maskin ,- Material ,- Truck, brukt ,- Uforutsett 6000,- SUM ,- Finansieringsplan: Egen kapital ,- Sametinget ,- Kommunalt næringsfond ,- Sparebank ,- Sum ,- Egenkapital tilsvarer 20 %. Driftsbudsjett: Samlet salg budsjetteres med ,- kr. Dette er den produksjon som tilsvarer leveranser til de 3 bedriftene som nevnt ovenfor. Fratrukket materialer, vedlikehold, transport, lønn og div. gir dette et resultat på vel første år før avskriving på maskin/utstyr og skatt. Det er regnet en effektiv drift på 7 mnd. dette år tatt høyde for innkjøringsproblemer og lignende. I år 2 vil en kunne øke produksjonen med en liten økning på lønnskostnader. Salget er øket med paller og gir ,- kr. Her ligger en leveranse til Uniprawns også. Dette gir et resultat på ca før avskrivninger og skatt.

3 3 Avskrivninger vil ikke gi negativt resultat sannsynligvis % pr. år. Betaling av renter på løpende lån vil fortsatt gi et positivt resultat og utgjøre max i året. Det søkes om kr ,- i støtte fra kommunen. Administrasjonens vurderinger: Transportkostnader er store på slikt produkt og vil sannsynligvis øke ettersom bedriftene nå må ta inn paller i mindre kvanta for å oppfylle retningslinjer for oppbevaring/lagring av disse. Pr. i dag hentes mye av pallene i Finland. Enklere og kortere transport vil kunne gi konkurransemessig bra pris og en miljøgevinst totalt. Et viktig poeng til etablering av slik produksjon er markedsundersøkelsen som er gjort og som viser at salg er svært sannsynlig. Dette vil gjøre oppstart av virksomheten betydelig lettere og gi omsetning fra dag 1, noe som er svært viktig bedriftsøkonomisk. Fordi Tor Steinar Larsen kjenner bedriftene som er aktuelle som kunder, vil det sannsynligvis være lettere å få til avtaler med disse. Kundene har sannsynligvis tro på en slik produksjon ettersom de uttaler seg med bekreftelse om kjøp dersom pris og kvalitet holder. Dette mener de som står bak etableringen skal gå bra. Etableringen vil gi 2 kvinnelige arbeidsplasser(av 3-4) i kommunen, noe som også er svært viktig å få til. Administrasjonssjefen er positivt innstilt og mener det er viktig å støtte denne etableringen med relativ stor andel tilskudd. Dette fordi det er etablering av kvinnelige arbeidsplasser og et samarbeid mellom 4 personer som alle bidrar til etableringen og den videre drift. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Pallespesialisten AS (SUS) innvilges tilskudd stort kr Pallespesialisten AS (SUS) innvilges lån stort kr Lånet gjøres rente- og avdragsfritt i 1 år, deretter en nedbetaling over 5 år. Tilskudd over Lån over LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : U65 05/ Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: JOHANSEN GATEKJØKKEN A/S - SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET SÆRLOVSHJEMMEL : Sakens dokumenter: I SØKNADSSKJEMA TIL NÆRINGSFONDET Johansen Gatekjøkken A/S S JOHANSEN GATEKJØKKEN A/S - SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

4 4 Vedlegg: - ingen Saksopplysninger: Johansen Gatekjøkken AS org. Nr Selskapet er stiftet og eies av Sonja Johansen, Laila Johansen, Willy Johansen og Arvid Johansen, alle Nord Lenangen, og eier 25 % hver. Disse søker nå (AS) støtte til etableringen av gatekjøkken i Nord Lenangen. Bygningen skal ligge inntil nedkjøringen til det etablerte turistanlegget. Det skal også serveres mat fra lokalt råstoff. Det har tidligere vært gatekjøkken i Nord Lenangen, men ble nedlagt for 3 år siden. De siste år har antall besøkende, turister og hyttefolk øket og en merker en øket etterspørsel etter servering av mat til disse. Sjøbuanlegget har fulle hus og en merker etterspørsel om å kjøpe mat fra disse også. Det opplyses at de som driver med sjøbuer står ferdig til å ta i mot grupper på møter og kurs, men har ikke anledning til å ta disse fordi det ikke er mulig å få servert mat til disse catering. Det opplyses også at det nå er en del ledige kvinner i bygda fordi Uniprawns reduserer og det er her kvinnearbeidsplassene finnes i bygda. Gatekjøkkenet vil også være en samlingsplass for ungdommene og en vil gi et tilbud også til disse med forskjellig innhold. Det planlegges å holde åpent ca. 300 dager i året. Det søkes støtte hos kommunen på 25 % av kostnadsrammen kr. Kostnadsramme investeringer: Hytte og inventar ,- Utstyr til kjøkken, div ,- Utvendig grunnarb,arb ,- Sum ,- Finansieringsplan: Egenkapital (30 %) ,- Kom. Utviklingsfond(25 %) ,- Banklån(45 %) ,- Sum ,- Driftsbudsjettet viser en omsetning på vel 1 mill. kr. I året. Etter at råvarer lønn og andre kostnader er trukket fra gir dette et resultat på vel kr. i året. Lønn er satt til kr. og deltid ca ,-. Driftsbudsjett ser grei ut. Administrasjonens vurderinger: Etableringen (allerede stiftet selskap) ser seriøs ut og vil gi 2 kvinnelige arbeidsplasser som behøves i bygda. I tillegg er familiemedlemmer involvert i etableringen av selskapet og sier sitt. Det er bra å kunne konstantere at tidligere satsing på turisme kan være med å bidra til øket etablering og gi flere arbeidsplasser i kommunen. Det satses også på å utvide driften ved turistanlegget til vinterstid med nye aktiviteter/tilbud og dette vil sannsynligvis øke tilstrømningen av besøkende hit og vil gi større grunnlag/bidrag til Johansen Gatekjøkken AS. En må derfor kunne regne med at omsetningen på sikt vil kunne øke og dermed sikre driften av virksomheten.

5 5 Administrasjonen mener at satsingen er frisk og er innstilt på å støtte bedriften. Prosjekter som gir kvinnelige arbeidsplasser er satsningsområde for kommunen og er også prioritert i retningslinjer for kommunalt utviklingsfond. Fordi dette først og fremst gir kvinnelige arbeidsplasser er andel tilskudd satt relativt høyt. Etableringen kan i følge retningslinjer støttes opptil 25 % tilsvarende beløp det søkes om. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Johansen Gatekjøkken AS innvilges tilskudd stort kr Johansen Gatekjøkken AS innvilges lån stort kr ,- som gjøres rente- og avdragsfritt i 1 år, deretter nedbetaling over 5 år. Tilskudd over Lån over

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - NÆRINGSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING. Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: <1.O>

INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING. Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: <1.O> INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: Konfidensiell- Kun til internt bruk INNHERRED VEKST NY~M~ Innholdsforteenelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Stance. Studentbedrift Forretningsplan. Cecilie Voldsund Djupvik André Veiberg Stian Haram

Stance. Studentbedrift Forretningsplan. Cecilie Voldsund Djupvik André Veiberg Stian Haram S. Studentbedrift Forretningsplan Cecilie Voldsund Djupvik André Veiberg Stian Haram 2 Innhold Forretningsplan... Forretningsidé... 3 Opplysninger... 4 Nøkkeltall... 5 Kundesegment... 5 Kundeverdi/verdiløfte...

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter RAPPORT-TITTEL PILOTPROSJEKT - REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY RAPPORTNUMMER 204/30 PROSJEKTNUMMER 204

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Samarbeid i svineproduksjonen

Samarbeid i svineproduksjonen Anders R. Nordlund Erland Kjesbu Samarbeid i svineproduksjonen - innenfor eller utenfor husdyrkonsesjonsloven 07.12.2005 i Innhold Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 4 1.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN SAKSPAPIR I Arkiv Jourai.postID: sald.: 13/134 13/582 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet II Sak nr.: 022/13 I FQRMANNSKAP FAUSKE KOMMUNE I.. I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 11.03.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer