Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder Birger Sommerseth Nestleder Odd Geir Fagerli Medlem Malvin Nygård Medlem Tone Seppola Medlem Næringsforeningen Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Monica Tranås MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn John Egil Ottosen Birger Storaas Gro-Marit Hausmann Stilling Plan og næringssjef Jordbrukssjef Sekretær Det ble enstemmig vedtatt å ta opp 2 ekstrasaker: Næringsfondet søknad tilskudd kjøp av vedmaskin, Elgsnes gård Fiskemottak Leder i næringsutvalget svarte på spørsmål fra Malvin Nygård. Ordfører endret rekkefølgen på sakslista. Først behandles sak 30/10, deretter sak 45/10 50/10. Etter det følges sakslista. Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Hatteng, Odd Geir Fagerli Tone Seppola

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 30/10 Referatsaker Næringsutvalget 5.november /5255 PS 31/10 PS 32/10 PS 33/10 PS 34/10 PS 35/10 PS 36/10 PS 37/10 PS 38/10 PS 39/10 PS 40/10 PS 41/10 PS 42/10 PS 43/10 PS 44/10 PS 45/10 PS 46/10 OPPRETTELSE AV LYNGENFJORD UTVIKLING SUS SJØ OG LAND HAND I HAND, INVITASJON TIL RUNDEBORDSDIALOG STORFJORD NÆRINGSFORENING- SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPARBEIDELSE AV NETTBASERT BEDRIFTSOVERSIKT ARCTIC NORWAY- SØKNAD OM MIDLER TIL MARKEDSFØRING SØKNAD OM SPONSING AV HÅP I HAVET 2011 IMA EIENDOM AS- SØKNAD OM ETABLERINGS TILSKUDD VARVIKS BILSERVICE AS- TILSKUDD TIL KJØP AV ADBLUE TANK SKIBOTN BLIKKENSLAGERVERKSTED- SØKNAD OM TILSKUDD TIL INVISTERING OG MARKEDSFØRING MIDTUN TAXI- SØKNAD OM STØTTE TIL GARASJEANLEGG JADA FANGST- SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGNING AV FISKEBÅT. NORD-TROMS SVEIS & MEK AS- SØKNAD OM STØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING OLDERELV CAMPING- SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT AV REISELIVSPROSJEKT SLETTÅS EIENDOM - STØTTE TIL UTBYGGING AV KOMMUNALT VANN NORD-TROMS REGIONRÅD DA- PRØV SJØL MIDLER Søknad om støtte fra næringsfondet - Asgeir Heiskel Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Lotten Frydenlund 2010/ / / / / / / / / / / / / / / /5169 PS 47/10 Søknad tilskudd næringsfondet - Idar Mikkelsen 2010/2934 PS 48/10 Landbruk Nord - Støtte til tjenester, rådgivning og veiledning 2009/9817

3 PS 49/10 Søknad tilskudd til kjøp av vedproduksjonsutstyr - B.N. Maskin 2010/5248 PS 50/10 ***** ***** - Tilskudd rundballepresse X 2009/6365 PS 30/10 Referatsaker Næringsutvalget 5.november 2010 Følgende saker ble referert: 1. Brev fra Troms fylkeskommune Landbruket i Troms vinterskade- og avlingssvikt i 2010 mulige tiltak fra Troms fylkeskommune 2. Brev fra Troms fylkeskommune Krise i landbruket i Troms 3. Brev fra NordNorsk Reiseliv Halvårsrapport Møtereferat fra interimstyret for Vestersiasenteret 5. Brev fra Malvin Nygård Sammenknytning av snøscooterløype mellom Oteren og Hatteng Sakene ble referert. Sakene ble referert. PS 31/10 OPPRETTELSE AV LYNGENFJORD UTVIKLING SUS Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til etableringen og opprettelse av Lyngenfjord Utvikling SUS og bevilger inntil kr ,- til utgifter for oppstart av selskapet som har kostnad på kr ,-.til AS 1. Jf. vedtektene for regionalt fond punkt 14. Investeringsstøtte, Støtte til konsulentbistand, Nettverk/ samarbeidstiltak 2. Tidsfrist for bortfall av tilsagn, denne skal normalt ikke overskride 12 måneder fra tilsagnsdato. 3. Krav til at mottaker selv kontrollerer at utbetalt beløp er korrekt. 4. Krav til rapportering, regnskap og revisorbekreftelse, resultatrapporteringen skal være i forhold til oppfølgingskriterier. 5. Krav til oppbevaring av regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp. 6. Storfjord næringsutvalg oversender saken til de andre involvert parter for saksbehandling.

4 Rådmannen la fram ny innstilling: Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til etableringen og opprettelse av Lyngenfjord Utvikling SUS og bevilger inntil kr ,- til utgifter for oppstart av selskapet som har kostnad på kr ,-.til Aksjekapital. 1. Jf. vedtektene for regionalt fond punkt 14. Investeringsstøtte, Støtte til konsulentbistand, Nettverk/ samarbeidstiltak 2. Tidsfrist for bortfall av tilsagn, denne skal normalt ikke overskride 12 måneder fra tilsagnsdato. 3. Krav til at mottaker selv kontrollerer at utbetalt beløp er korrekt. 4. Krav til rapportering, regnskap og revisorbekreftelse, resultatrapporteringen skal være i forhold til oppfølgingskriterier. 5. Krav til oppbevaring av regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp. 6. Storfjord næringsutvalg forutsetter positivt vedtak i saken fra Kåfjord og Lyngen kommune. Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til etableringen og opprettelse av Lyngenfjord Utvikling SUS og bevilger inntil kr ,- til utgifter for oppstart av selskapet som har kostnad på kr ,-.til Aksjekapital. 1. Jf. vedtektene for regionalt fond punkt 14. Investeringsstøtte, Støtte til konsulentbistand, Nettverk/ samarbeidstiltak 2. Tidsfrist for bortfall av tilsagn, denne skal normalt ikke overskride 12 måneder fra tilsagnsdato. 3. Krav til at mottaker selv kontrollerer at utbetalt beløp er korrekt. 4. Krav til rapportering, regnskap og revisorbekreftelse, resultatrapporteringen skal være i forhold til oppfølgingskriterier. 5. Krav til oppbevaring av regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp. 6. Storfjord næringsutvalg forutsetter positivt vedtak i saken fra Kåfjord og Lyngen kommune.

5 PS 32/10 SJØ OG LAND HAND I HAND, INVITASJON TIL RUNDEBORDSDIALOG Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden og seminaret Sjø Og Land Hand I Hand, Invitasjon Til Rundebordsdialog og innvilger kr ,- til rundbordskonferansen, Sjø og land Hand i hand. Jf vedtektene fra det regionale fond punkt 14. følgende støtteklasser støtten gis: Støtte til konsulentbistand, Nettverk og samarbeidstiltak Rådmannen la frem nye saksopplysninger: Utgifter i forbindelse med seminaret: kr ,- Budsjett: Troms fylkeskommune kr ,- Storfjord kommune kr ,- Statskog kr ,- SpareBank1 Nord-Norge kr ,- Totalt kr ,- ble enstemmig vedtatt. Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden og seminaret Sjø Og Land Hand I Hand, Invitasjon Til Rundebordsdialog og innvilger kr ,- til rundbordskonferansen, Sjø og land Hand i hand. Jf vedtektene fra det regionale fond punkt 14. følgende støtteklasser støtten gis: Støtte til konsulentbistand, Nettverk og samarbeidstiltak

6 PS 33/10 STORFJORD NÆRINGSFORENING- SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPARBEIDELSE AV NETTBASERT BEDRIFTSOVERSIKT Storfjord næringsforening stiller seg positivt til søknaden fra Storfjord næringsforening. 1. Jf. de kommunale vedtekten pkt. E) Produktutvikling og Markedsføring innvilges kr ,- til opparbeidelse av nettbasert bedriftsoversikt. 2. Storfjord næringsforening må dokumenter kr ,- før tilskuddet utbetales. 3. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger 4. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i 5. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller Rådmannen la fram ny innstilling: Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Storfjord næringsforening. 1. Jf. de kommunale vedtekten pkt. E) Produktutvikling og Markedsføring innvilges kr ,- til opparbeidelse av nettbasert bedriftsoversikt. 2. Storfjord næringsforening må dokumenter kr ,- før tilskuddet utbetales. 3. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger 4. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i 5. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller Forslag fra Hanne Braathen: Punkt 1 i innstilling endres fra kr 5000,- til ,- Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Storfjord næringsforening. 1. Jf. de kommunale vedtekten pkt. E) Produktutvikling og Markedsføring innvilges kr ,- til opparbeidelse av nettbasert bedriftsoversikt. 2. Storfjord næringsforening må dokumenter kr ,- før tilskuddet utbetales. 3. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger 4. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i 5. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller

7 PS 34/10 ARCTIC NORWAY- SØKNAD OM MIDLER TIL MARKEDSFØRING Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Arctic Norway Produksjon AS, men avslår søknaden med begrunnelse i: & Jf de kommunale vedtektene punkt D) Begrensninger i bruken av midlene: fondets midler skal bare benyttes innenfor Storfjord kommunes grenser, eller for bedrifter og enkeltpersoner som er etablert i eller bor i Storfjord kommune. ble enstemmig vedtatt. Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Arctic Norway Produksjon AS, men avslår søknaden med begrunnelse i: & Jf de kommunale vedtektene punkt D) Begrensninger i bruken av midlene: fondets midler skal bare benyttes innenfor Storfjord kommunes grenser, eller for bedrifter og enkeltpersoner som er etablert i eller bor i Storfjord kommune. PS 35/10 SØKNAD OM SPONSING AV HÅP I HAVET 2011 Storfjord næringsutvalg synes arrangementet er et positivt tiltak på Høyskolen i Tromsø. Næringsutvalget kan ikke støtte arrangementet økonomiske med begrunnelse i at de kommunale vedtekter ikke gir åpning for støtte til et slikt arrangement. & Jf. de kommunale vedtekter D)Begrensninger i bruken av midlene: fondets midler skal bare benyttes innenfor Storfjord kommunes grenser, eller for bedrifter og enkeltpersoner som er etablert i eller bor i Storfjord. ble enstemmig vedtatt. Storfjord næringsutvalg synes arrangementet er et positivt tiltak på Høyskolen i Tromsø. Næringsutvalget kan ikke støtte arrangementet økonomiske med begrunnelse i at de kommunale vedtekter ikke gir åpning for støtte til et slikt arrangement.

8 & Jf. de kommunale vedtekter D)Begrensninger i bruken av midlene: fondets midler skal bare benyttes innenfor Storfjord kommunes grenser, eller for bedrifter og enkeltpersoner som er etablert i eller bor i Storfjord. PS 36/10 IMA EIENDOM AS- SØKNAD OM ETABLERINGS TILSKUDD Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra IMA Eiendom AS. & Jf. kommunale vedtekter innvilges et tilskudd på kr ,- etter pkt. E) Hva fondet kan brukes til: Markedsføring, produktutvikling og investeringer. & Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i & Det kreves skatteattest og HMS plan mm. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. & Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller Rådmannen la fram ny innstilling: Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra IMA Eiendom AS. & Jf. vedtektene for regionalt fond punkt 14. investeringsstøtte, innvilges et tilskudd på kr ,- & IMA Eiendom AS må dokumenter utgifter med inntil kr ,- i henhold til søknad og før tilskudd blir utbetalt. & Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i & Det kreves skatteattest og HMS plan mm. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. & Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra IMA Eiendom AS. & Jf. vedtektene for regionalt fond punkt 14. investeringsstøtte, innvilges et tilskudd på kr ,- & IMA Eiendom AS må dokumenter utgifter med inntil kr ,- i henhold til søknad og før tilskudd blir utbetalt. & Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i & Det kreves skatteattest og HMS plan mm. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn.

9 & Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller PS 37/10 VARVIKS BILSERVICE AS- TILSKUDD TIL KJØP AV ADBLUE TANK Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Varviks bilservice AS. 1. Jf. de kommunale vedtekten innvilges kr ,- til investering av en AdBlue tank på Varviks bilservise AS (Statoilstasjon) på Skibotn. 2. pkt E) Hva fondet kan brukes til: i. Investeringer ii. Produktutvikling iii. Markedsføring 3. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i 4. Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. 5. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller Rådmannen la fram ny innstilling: Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Varviks bilservice AS. 1. Jf. de kommunale vedtekten innvilges kr ,- til investering av en AdBlue tank på Varviks bilservise AS (Statoilstasjon) på Skibotn. 2. pkt E) Hva fondet kan brukes til: i. Investeringer ii. Produktutvikling iii. Markedsføring 3. Varviks bilservice AS må dokumentere utgifter med inntil kr ,- i henhold til søknad og før tilskudd blir utbetalt. 4. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i 5. Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. 6. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Varviks bilservice AS.

10 1. Jf. de kommunale vedtekten innvilges kr ,- til investering av en AdBlue tank på Varviks bilservise AS (Statoilstasjon) på Skibotn. 2. pkt E) Hva fondet kan brukes til: i. Investeringer ii. Produktutvikling iii. Markedsføring 3. Varviks bilservice AS må dokumentere utgifter med inntil kr ,- i henhold til søknad og før tilskudd blir utbetalt. 4. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i 5. Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. 6. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller PS 38/10 SKIBOTN BLIKKENSLAGERVERKSTED- SØKNAD OM TILSKUDD TIL INVISTERING OG MARKEDSFØRING Storfjord næringsutvalg stiller seg posetiv til søknaden fra Skibotn Blikkenslagerverksted ved Svein Stamnes, Skibotn, men avslår søknaden med begrunnelse i: Jf. de kommunale vedtekter kan næringsfondet brukes til: & Forprosjekt & Markedsundersøkelser & Analyser og planlegging & Produktutvikling & Markedsføring & Opplæring og kvalifisering & Investeringer Forslag fra Malvin Nygård: Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Skibotn Blikkenslagerverksted ved Svein Stamnes, Skibotn, men avslår søknaden om tilskudd til investering. Søkeren oppfordres til å sende en ny begrunnet søknad om tilskudd til markedsføring. Forslaget fra Malvin Nygård ble satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget fra Malvin Nygård ble enstemmig vedtatt. Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Skibotn Blikkenslagerverksted ved Svein Stamnes, Skibotn, men avslår søknaden om tilskudd til investering. Søkeren oppfordres til å sende en ny begrunnet søknad om tilskudd til markedsføring.

11 PS 39/10 MIDTUN TAXI- SØKNAD OM STØTTE TIL GARASJEANLEGG Storfjord næringsutvalg stiller seg posetiv til søknaden fra Midtun Taxi, men avslår søknaden med begrunnelse i: Jf. det kommunale fondsvedtektene kan fondet brukes til: & Forprosjekt & Markedsundersøkelser & Analyser og planlegging & Produktutvikling & Markedsføring & Opplæring og kvalifisering & Investeringer: & Skal være aktiverbare. Det gis som hovedregel kun tilskudd til transportmidler ved 1.gangs investering. Rådmannens ble innstilling enstemmig vedtatt. Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Midtun Taxi, men avslår søknaden med begrunnelse i: Jf. det kommunale fondsvedtektene kan fondet brukes til: & Forprosjekt & Markedsundersøkelser & Analyser og planlegging & Produktutvikling & Markedsføring & Opplæring og kvalifisering & Investeringer: & Skal være aktiverbare. Det gis som hovedregel kun tilskudd til transportmidler ved 1.gangs investering.

12 PS 40/10 JADA FANGST- SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGNING AV FISKEBÅT. Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra JADA fangst ved Jan Lambela, Skibotn. 1. Jf de kommunale vedtektene innvilges et tilskudd på kr ,- til ombyggingen. 2. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger 3. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i 4. Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. 5. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller punk F) Særlig når det gjelder primærnæringene VII: Ved kjøp av fiskebåt gjelder følgende: 6. Der andre offentlige tilskudd gis, settes maksimal rammen til 20 % av investeringsbehov. 7. Ved ny søknad gjøres fradrag for tidligere tilskudd, likevel ikke dersom det er gått over 10 år. 8. Søkes det om tilskudd til båt som tidligere har fått stønad, skal det gjøres fradrag for dette ved tildeling med mindre tidligere tilskudd blir tilbakebetalt forholdsvis redusert med 15 % pr år fra utbetalingsdato. 9. Det settes ingen spesielle krav til størrelse på fiskebåten, men fiskebåtens hensiktmessighet til tiltenkt drift vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Anses fiskebåten som uhensiktsmessig er det grunnlag for avslag. 10. Selges båten før det er gått 5 år, kan tilskudd som er utbetalt kreves tilbake, redusert med 15 % for hvert år. Rådmannen la fram ny innstilling: Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra JADA fangst ved Jan Lambela, Skibotn. 1. Jf de kommunale vedtektene innvilges et tilskudd på kr ,- til ombyggingen. 2. JADA fangst må dokumentere utgifter med inntil kr ,- i henhold til søknad og før tilskudd blir utbetalt. 3. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger 4. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i 5. Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. 6. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller F) Særlig når det gjelder primærnæringene VII: Ved kjøp av fiskebåt gjelder følgende: 7. Der andre offentlige tilskudd gis, settes maksimal rammen til 20 % av investeringsbehov. 8. Ved ny søknad gjøres fradrag for tidligere tilskudd, likevel ikke dersom det er gått over 10 år.

13 9. Søkes det om tilskudd til båt som tidligere har fått stønad, skal det gjøres fradrag for dette ved tildeling med mindre tidligere tilskudd blir tilbakebetalt forholdsvis redusert med 15 % pr år fra utbetalingsdato. 10. Det settes ingen spesielle krav til størrelse på fiskebåten, men fiskebåtens hensiktmessighet til tiltenkt drift vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Anses fiskebåten som uhensiktsmessig er det grunnlag for avslag. 11. Selges båten før det er gått 5 år, kan tilskudd som er utbetalt kreves tilbake, redusert med 15 % for hvert år. Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannen la fram ny innstilling: Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra JADA fangst ved Jan Lambela, Skibotn. 1. Jf de kommunale vedtektene innvilges et tilskudd på kr ,- til ombyggingen. 2. JADA fangst må dokumentere utgifter med inntil kr ,- i henhold til søknad og før tilskudd blir utbetalt. 3. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger 4. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i 5. Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. 6. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller F) Særlig når det gjelder primærnæringene VII: Ved kjøp av fiskebåt gjelder følgende: 7. Der andre offentlige tilskudd gis, settes maksimal rammen til 20 % av investeringsbehov. 8. Ved ny søknad gjøres fradrag for tidligere tilskudd, likevel ikke dersom det er gått over 10 år. 9. Søkes det om tilskudd til båt som tidligere har fått stønad, skal det gjøres fradrag for dette ved tildeling med mindre tidligere tilskudd blir tilbakebetalt forholdsvis redusert med 15 % pr år fra utbetalingsdato. 10. Det settes ingen spesielle krav til størrelse på fiskebåten, men fiskebåtens hensiktmessighet til tiltenkt drift vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Anses fiskebåten som uhensiktsmessig er det grunnlag for avslag. 11. Selges båten før det er gått 5 år, kan tilskudd som er utbetalt kreves tilbake, redusert med 15 % for hvert år. PS 41/10 NORD-TROMS SVEIS & MEK AS- SØKNAD OM STØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden om bedriftsutvikling i Nord-Troms Sveis & Mek AS ved Alexander Karlsen, Skibotn Jf. de kommunale vedtektene innvilges kr ,- til Nord-Troms Sveis & Mek AS og bedriftsutvikling. & Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger

14 & Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i & Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. & Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller Rådmannen la fram ny innstilling: Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden om bedriftsutvikling i Nord-Troms Sveis & Mek AS ved Alexander Karlsen, Skibotn & Jf. de kommunale vedtektene innvilges kr ,- til Nord-Troms Sveis & Mek AS og bedriftsutvikling. & Nord-Troms Sveis & Mek AS må dokumentere utgifter med inntil kr ,- i henhold til søknad og før tilskudd blir utbetalt. & Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger & Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i & Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. & Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden om bedriftsutvikling i Nord-Troms Sveis & Mek AS ved Alexander Karlsen, Skibotn & Jf. de kommunale vedtektene innvilges kr ,- til Nord-Troms Sveis & Mek AS og bedriftsutvikling. & Nord-Troms Sveis & Mek AS må dokumentere utgifter med inntil kr ,- i henhold til søknad og før tilskudd blir utbetalt. & Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger & Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i & Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. & Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller PS 42/10 OLDERELV CAMPING- SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT AV REISELIVSPROSJEKT Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Olderelv Camping, Skibotn

15 Jf. de kommunale vedtektene innvilges et tilskudd på kr ,- til Olderelv Camping til forprosjektet Punkt E) Hva fondet kan brukes til Forprosjekt og Investeringer. & Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger & Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i & Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. & Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller Rådmannen la fram ny innstilling: Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Olderelv Camping, Skibotn & Jf. de kommunale vedtektene innvilges et tilskudd på kr ,- til Olderelv Camping til forprosjektet. Punkt E) Hva fondet kan brukes til Forprosjekt og Investeringer. & Olderelv Camping må dokumentere utgifter med inntil kr ,- i henhold til søknad og før tilskudd blir utbetalt. & Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger & Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i & Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. & Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Olderelv Camping, Skibotn & Jf. de kommunale vedtektene innvilges et tilskudd på kr ,- til Olderelv Camping til forprosjektet. Punkt E) Hva fondet kan brukes til Forprosjekt og Investeringer. & Olderelv Camping må dokumentere utgifter med inntil kr ,- i henhold til søknad og før tilskudd blir utbetalt. & Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger & Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i & Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. & Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller

16 PS 43/10 SLETTÅS EIENDOM - STØTTE TIL UTBYGGING AV KOMMUNALT VANN Storfjord næringsutvalg oversender saken til driftsavdelingen for en snarlig saksbehandling av saken. ble enstemmig vedtatt. Storfjord næringsutvalg oversender saken til driftsavdelingen for en snarlig saksbehandling av saken. PS 44/10 NORD-TROMS REGIONRÅD DA- PRØV SJØL MIDLER Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Nord-Troms regionråd DA og innvilger kr ,- Prøv sjøl midler Jf de kommunale vedtektene punkt C skal følgende punkt vektlegges: & Arbeidsplasser for unge. & Samarbeidstiltak hvor dette er praktisk mulig. Rådmannen endret sin innstilling: Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Nord-Troms regionråd DA og innvilger kr ,- Prøv sjøl midler 1. Jf. vedtektene for regionalt fond punkt 14. & Samarbeidstiltak hvor dette er praktisk mulig. 2. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger 3. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i 4. Det kreves skatteattest og HMS plan mm. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. 5. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller

17 6. Storfjord næringsutvalg forutsetter at de andre Nord Troms kommuner er med på prosjektet, PRØV SJØL MIDLER. Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Nord-Troms regionråd DA og innvilger kr ,- Prøv sjøl midler 1. Jf. vedtektene for regionalt fond punkt 14. & Samarbeidstiltak hvor dette er praktisk mulig. 2. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger 3. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i 4. Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. 5. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller 6. Storfjord næringsutvalg forutsetter at de andre Nord Troms kommuner er med på prosjektet, PRØV SJØL MIDLER. PS 45/10 Søknad om støtte fra næringsfondet - Asgeir Heiskel Asgeir Heiskel innvilges 30 % og maksimalt kr ,- i tilskudd fra næringsfondet. Sammen med anmoding om utbetaling må det vedlegges et regnskap over kostnadene. Frist for utbetalingsanmoding er enstemmig vedtatt. Asgeir Heiskel innvilges 30 % og maksimalt kr ,- i tilskudd fra næringsfondet. Sammen med anmoding om utbetaling må det vedlegges et regnskap over kostnadene. Frist for utbetalingsanmoding er

18 PS 46/10 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Lotten Frydenlund Søknaden innvilges med kr ,- i tilskudd fra næringsfondet til kjøp av melkekvote. Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt ved salg av melkekvoten før det er gått 3 år fra tilsagnsdato. enstemmig vedtatt. Søknaden innvilges med kr ,- i tilskudd fra næringsfondet til kjøp av melkekvote. Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt ved salg av melkekvoten før det er gått 3 år fra tilsagnsdato. PS 47/10 Søknad tilskudd næringsfondet - Idar Mikkelsen Søknaden avslås. Søkeren oppfordres til å fremme en ny søknad neste år hvor prosjektideen og den forretningsmessige delen beskrives bedre. ble enstemmig vedtatt. Søknaden avslås. Søkeren oppfordres til å fremme en ny søknad neste år hvor prosjektideen og den forretningsmessige delen beskrives bedre. PS 48/10 Landbruk Nord - Støtte til tjenester, rådgivning og veiledning Søknaden innvilges med kr ,- i tilskudd fra næringsfondet.

19 enstemmig vedtatt. Søknaden innvilges med kr ,- i tilskudd fra næringsfondet. PS 49/10 Søknad tilskudd til kjøp av vedproduksjonsutstyr - B.N. Maskin Søknaden fra B.N. Maskin innvilges med kr ,- i tilskudd. Kjøpet må dokumenteres med kopi av bilag. Dersom redskapene selges innen 3 år, kan tilskuddet kreves forholdsmessig tilbakebetalt. Frist for anmoding om utbetaling er Forslag fra Odd Geir Fagerli: Næringsutvalget har tidligere avslått tilsvarende søknader med begrunnelse at det allerede finnes svært mange vedmaskiner i Storfjord. Søknad om tilskudd til vedmaskin avslås. ble satt opp mot forslaget fra Odd Geir Fagerli. ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Søknaden fra B.N. Maskin innvilges med kr ,- i tilskudd. Kjøpet må dokumenteres med kopi av bilag. Dersom redskapene selges innen 3 år, kan tilskuddet kreves forholdsmessig tilbakebetalt. Frist for anmoding om utbetaling er

20 PS 50/10 ***** ***** - Tilskudd rundballepresse PS 51/10 Næringsfondet - søknad tilskudd kjøp av vedmaskin - Elgsnes gård Søknaden fra Elgsnes gård innvilges med kr ,- i tilskudd. Kjøpet må dokumenteres med kopi av bilag. Dersom redskapet selges innen 3 år, kan tilskuddet kreves forholdsmessig tilbakebetalt. Frist for anmoding om utbetaling er Forslag fra Odd Geir Fagerli: Næringsutvalget har tidligere avslått tilsvarende søknader med begrunnelse at det allerede finnes svært mange vedmaskiner i Storfjord. Søknad om tilskudd til vedmaskin avslås. Forslaget fra Odd Geir Fagerli ble satt opp mot rådmannens innstilling: ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. Søknaden fra Elgsnes gård innvilges med kr ,- i tilskudd. Kjøpet må dokumenteres med kopi av bilag. Dersom redskapet selges innen 3 år, kan tilskuddet kreves forholdsmessig tilbakebetalt. Frist for anmoding om utbetaling er PS 52/10 Felles fiskemottak - Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommune Forslag fra Hanne Braathen: Næringsutvalget gir rådmannen fullmakt til å jobbe videre med et felles fiskemottak med Kåfjord og Lyngen kommune, og gir fullmakt til å bruke maks kr ,- til dette. Kr ,- fra det regionale næringsfond og kr ,- fra det kommunale næringsfond av Forslaget fra Hanne Braathen ble enstemmig vedtatt.

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. epost til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46)

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) Kvænangen kommune har 2 næringsfond: Næringsfond I, der fondskapitalen er statlige midler tildelt

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 09:35 13.00 Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 15:45 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Medlem Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.04.2011 Tidspunkt: 10:20-13.25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Jan

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke og stimulere næringslivet og

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Torunn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Rådhuset, møterommet 1.etg, Lyngseidet Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Liv

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 16:00-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer