Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Leder Eva Konradsen Nestleder Bente Bech Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Einar Garden Medlem Hedny Kristiansen IKKE MØTT Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Ivar Bruvold Lars Einar Garden Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling May Tove Lilleng Oppvekst- og kultursjef Maria Figenschau Kulturkonsulent Silja Mattila Prosjektleder Lena Nilsen Sekretær Inger-Marie Olsen Repr. for Råd for funksjonshemmede Liv Nevermo Repr. for Eldrerådet Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Bente Bech Per Ivar Bruvold

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 10/10 Referatsaker SOK 26.mai /2480 PS 11/10 PS 12/10 Driftstilskudd til lag og foreninger i Storfjord 2010 Driftstilskudd til skytterlag i Storfjord kommune / /1559 PS 13/10 Driftstilskudd til anlegg i Storfjord /2501 PS 14/10 PS 15/10 PS 16/10 Driftstilskudd til voksenopplæring i lag og foreninger i Storfjord kommune 2010 Driftstilskudd til idrettslag i Storfjord kommune 2010 Stiftelsen Jan Baalsrud - søknad om årlig driftstilskudd fra eierkommunene 2010/ / /5162 PS 17/10 Årsmelding 2009 Oppvekst og kulturetaten 2010/788 PS 10/10 Referatsaker SOK 26.mai 2010 Referatsakene tas som orientering enstemmig vedtatt. Referatsakene tas som orientering.

3 PS 11/10 Driftstilskudd til lag og foreninger i Storfjord 2010 Storfjord kommune innvilger følgende driftstilskudd til lag og foreninger for 2010: Skytterlag Tilskudd kr. Mottakers kontonr. Oteren framlag kr 8.500, Folkets Hus Otertun kr 2.500, Storeng Steindal Trim kr 9.000, Storfjord seniordans kr 2.500, Signaldalen bygdelag kr 8.000, Skibotn husflidslag kr 2.500, Hatteng husflidslag kr 2.000, Storfjord pensjonistforening kr 1.500, Skibotn pensjonistforening kr 2.000, Storfjord motorsykkelklubb kr 1.500, Nord Troms storlag NAAF kr 1.000, Pekkajorma nabolag kr Tilskudd til Oteren framlag utbetales når årsmelding og regnskap godkjent av årsmøtet er mottatt. Tilskuddene belastes budsjettpost Vedtaket kan i hht Forvaltningsloven 27, påklages. enstemmig vedtatt. Storfjord kommune innvilger følgende driftstilskudd til lag og foreninger for 2010: Skytterlag Tilskudd kr. Mottakers kontonr. Oteren framlag kr 8.500, Folkets Hus Otertun kr 2.500, Storeng Steindal Trim kr 9.000, Storfjord seniordans kr 2.500, Signaldalen bygdelag kr 8.000, Skibotn husflidslag kr 2.500, Hatteng husflidslag kr 2.000, Storfjord pensjonistforening kr 1.500, Skibotn pensjonistforening kr 2.000, Storfjord motorsykkelklubb kr 1.500, Nord Troms storlag NAAF kr 1.000,

4 Pekkajorma nabolag kr Tilskudd til Oteren framlag utbetales når årsmelding og regnskap godkjent av årsmøtet er mottatt. Tilskuddene belastes budsjettpost Vedtaket kan i hht Forvaltningsloven 27, påklages. PS 12/10 Driftstilskudd til skytterlag i Storfjord kommune 2010 Storfjord kommune innvilger følgende driftstilskudd til skytterlag for 2010: Skytterlag Tilskudd kr. Mottakers kontonr, Skibotn skytterlag kr 3.700, Storfjord skytterlag kr 9.300, Tilskuddene belastes budsjettpost Tilleggsforslag fra Rådmannen: Retningslinjer for tildeling av tilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune revideres. Forslag til reviderte retningslinjer legges fram for Styret for oppvekst og kultur i løpet av Forslag fra Råd for funksjonshemmede: I de nye retningslinjene innarbeides det et punkt som omhandler aktiviteter som integrerer funksjonshemmede. med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Storfjord kommune innvilger følgende driftstilskudd til skytterlag for 2010: Skytterlag Tilskudd kr. Mottakers kontonr, Skibotn skytterlag kr 3.700, Storfjord skytterlag kr 9.300, Tilskuddene belastes budsjettpost Retningslinjer for tildeling av tilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune revideres. Forslag til reviderte retningslinjer legges fram for Styret for oppvekst og kultur i løpet av 2010.

5 I de nye retningslinjene innarbeides det et punkt som omhandler aktiviteter som integrerer funksjonshemmede. PS 13/10 Driftstilskudd til anlegg i Storfjord 2010 Storfjord kommune innvilger følgende driftstilskudd til anlegg for 2010: Skytterlag Tilskudd kr. Mottakers kontonr. Storfjord IL kr 1.400, Skibotn IL kr 2.600, Skibotn motorsportklubb kr 400, Storfjord skytterlag kr 4.300, Skibotn skytterlag kr 1.200, FH Otertun kr 2.300, Storeng Steindal Trim kr 3.100, Signaldalen bygdelag kr 2.000, Storfjord MC-klubb kr 2.700, Tilskudd til Storfjord IL utbetales når årsmelding og regnskap godkjent av årsmøtet er mottatt. Tilskuddene belastes budsjettpost Vedtaket kan påklages i hht Forvaltningsloven 27 enstemmig vedtatt. Storfjord kommune innvilger følgende driftstilskudd til anlegg for 2010: Skytterlag Tilskudd kr. Mottakers kontonr. Storfjord IL kr 1.400, Skibotn IL kr 2.600, Skibotn motorsportklubb kr 400, Storfjord skytterlag kr 4.300, Skibotn skytterlag kr 1.200, FH Otertun kr 2.300, Storeng Steindal Trim kr 3.100, Signaldalen bygdelag kr 2.000, Storfjord MC-klubb kr 2.700,

6 Tilskudd til Storfjord IL utbetales når årsmelding og regnskap godkjent av årsmøtet er mottatt. Tilskuddene belastes budsjettpost Vedtaket kan påklages i hht Forvaltningsloven 27 PS 14/10 Driftstilskudd til voksenopplæring i lag og foreninger i Storfjord kommune 2010 Styre for oppvekst og kultur tar saken til orientering. Forslag fra Bente Bech: Siden det ikke var noen søkere til midlene for tilskudd til voksenopplæring, foreslås en omfordeling av de kr ,- slik: Kr ,- til Storfjord seniordans Kr ,- til Skibotn Pensjonistforening Kr ,- til Storfjord MC klubb Forslag fra Bente Bech enstemmig vedtatt. Siden det ikke var noen søkere til midlene for tilskudd til voksenopplæring, foreslås en omfordeling av de kr ,- slik: Kr ,- til Storfjord seniordans Kr ,- til Skibotn Pensjonistforening Kr ,- til Storfjord MC klubb PS 15/10 Driftstilskudd til idrettslag i Storfjord kommune 2010 Storfjord kommune innvilger følgende driftstilskudd til idrettslag for 2010: Idrettslag Tilskudd kr. Mottakers kontonr. Skibotn IL kr , Storfjord IL* kr , Skibotn motorsportklubb kr 2.200,

7 * Tilskudd til Storfjord IL utbetales etter at Storfjord kommune har mottatt godkjent regnskap og årsmelding for Tilskuddene belastes budsjettpost Tilleggsforslag fra Rådmannen: Fordelingsnøkkel, kulturmidler til idrett, revideres i sammenheng med revideringa av retningslinjer for tildeling av tilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune. og tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Storfjord kommune innvilger følgende driftstilskudd til idrettslag for 2010: Idrettslag Tilskudd kr. Mottakers kontonr. Skibotn IL kr , Storfjord IL* kr , Skibotn motorsportklubb kr 2.200, * Tilskudd til Storfjord IL utbetales etter at Storfjord kommune har mottatt godkjent regnskap og årsmelding for Tilskuddene belastes budsjettpost Fordelingsnøkkel, kulturmidler til idrett, revideres i sammenheng med revideringa av retningslinjer for tildeling av tilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord kommune. PS 16/10 Stiftelsen Jan Baalsrud - søknad om årslig driftstilskudd fra eierkommunene 1. Stiftelsen Jan Baalsrud ytes et fast årlig driftstilskudd på kr 5.000,-. 2. Tilskuddet utbetales over post Tilskuddet utbetales til stiftelsens konto en gang per år, etter at det er mottatt anmodning fra stiftelsen vedlagt årsmøteprotokoll, årsberetning og revidert regnskap. 4. Tilskuddet for 2010 reguleres fra ubrukte lønnsmidler kulturkonsulent. 5. Tilskuddet for kommende år innarbeides i ordinært budsjett.

8 Forslag fra Bente Bech: Punkt 1 endres: Stiftelsen Jan Baalsrud ytes et driftstilskudd på kr ,- for Punkt 3 endres: strykes en gang per år. Punkt 5 endres: strykes. Nytt: stiftelsen oppfordres å søke i Nytt punkt 6: ordninga bør evalueres av medlemskommunene og oppfordres til mer utadretta virksomhet, særlig mot skolene. Forslag fra Råd for funksjonshemmede: endres i punkt 7 til: Stiftelsen Jan Baalsrud kan etter søknad ytes et årlig driftstilskudd på inntil kr ,- Det ble stemt over rådmannens innstilling og tilleggsforslagene punktvis. Punkt 1: Forslag fra Bente Bech enstemmig vedtatt. Punkt 2: enstemmig vedtatt. Punkt 3: Forslag fra Bente Bech enstemmig vedtatt. Punkt 4: enstemmig vedtatt. Punkt 5: Forslag fra Bente Bech enstemmig vedtatt. Nytt punkt 6: Forslag fra Bente Bech enstemmig vedtatt. Nytt punkt 7: Forslag fra Råd for funksjonshemmede ble forkastet med 3 mot 1 stemme. 1. Stiftelsen Jan Baalsrud ytes et driftstilskudd på kr 5.000,- for Tilskuddet utbetales over post Tilskuddet utbetales til stiftelsens konto etter at det er mottatt anmodning fra stiftelsen vedlagt årsmøteprotokoll, årsberetning og revidert regnskap. 4. Tilskuddet for 2010 reguleres fra ubrukte lønnsmidler kulturkonsulent. 5. Stiftelsen oppfordres å søke i Ordninga bør evalueres av medlemskommunene og oppfordres til mer utadretta virksomhet særlig mot skolene.

9 PS 17/10 Årsmelding 2009 Oppvekst og kulturetaten 1 Årsmelding 2009 Hatteng skole 2 Årsmelding 2009 Oteren barnehage 3 Årsmelding 2009 Furuslottet barnehage 4 Årsmelding 2009 Kulturskolen 5 Årsmelding 2009 Biblioteket 6 Årsmelding 2009 Skibotn skole 7 Årsmelding 2009 Kulturkontoret 8 Årsmelding Oppvekst og kulturetaten Årsmelding for Oppvekst og kulturetaten tas til etterretning enstemmig vedtatt. Årsmelding for Oppvekst og kulturetaten tas til etterretning

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 15:45 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Medlem Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Magne Monsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:10 Saker: 14 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.04.2011 Tidspunkt: 10:20-13.25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Jan

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Harald Haugen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 09:35 13.00 Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 14:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Tømmerbukt Medlem KVFRP Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00-14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 16:00-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.04.2014 Tidspunkt: 12:10-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Tryggve

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 08:30 13:45 Møteprotokoll Nordreisa barn og unges kommunestyre Storslett skole 10A: Thea Sellevoll 10B: Håkon Hovrud 9A: Inga Karoline

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer