Utslipp av klimagasser ved ulik jordarbeiding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utslipp av klimagasser ved ulik jordarbeiding"

Transkript

1 Utslipp av klimagasser ved ulik jordarbeiding Peter Dörsch NMBU Nitrogen Group

2 Innhold Klimagasser fra dyrket jord Utslipp av lystgass (N 2 O) fra mikrobielle nitrogen omsetninger Forandringer i jordens karbonlager (nettogevinst eller tap av CO 2 ) Methan (CH 4 )-opptak (metanoksidernde bakterier) Biofysiske forhold i jord som påvirker dannelse og opptak av klimagasser Jordarbeiding og stabilisering av organisk karbon Direkte utslipp etter pløying? Langtidseffekter (konvensjonell vs.redusert jordarbeiding) Pløying av eng Oppsummering 2

3 Hvor mye bidrar de ulike gassene til landbrukets klimapådriv? Anslag fra Canada Mt CO 2 eq drøvtygger CH 4 N 2 O CO 2 50% 50% 1% direkte fra jord

4 Dyrket jord utveksler klimagasser med atmosfæren Hovedsakelig som N 2 O, som står for omlag 6% av klimagassutslipp i Norge N 2 O bidra mest i korn og fôrvekster grunnet massiv input av reaktivt nitrogen Stor usikkerhet omkring størrelsen av N 2 O utslipp fra dyrket jord Usikkerhet om bidrag fra jordens karbonlager N 2 NH 4 NO 3 NO, N 2 O, N 2 CH 4 CO 2 4

5 Hvordan påvirker jordforhold klimagassutslipp? Jordstruktur, vanninnhold og mengde lett nedbrytbar organisk materiale påvirker oksygenforhold Mangel av oksygen induserer «denitrifikasjon», som er største kilde av lystgass (N 2 O) og fører til N tap (N 2 O + N 2 ) Opphopning av organisk materiale i aggregater eller i toppjorda kan føre til «anoksiske soner» i godt drenert jord fare for mer N 2 O utslipp med redusert jordarbeiding? Frigjøring av beskyttet organisk material kan øke mikrobielle omsetninger og dermed øke CO 2 og N 2 O utslipp umiddelbar pløyingseffekt 5

6 Jordarbeiding og stabilisering av organisk karbon Et jordaggregat er som et mikrokosmos mye kan skje i løpet av et år 6

7 Aggregatdannelse + nedbrytning går i sykler aggregater revner frysetørking metning aggregater revner kald og våt Nye aggregater dannes Lite aggregatdannelse Soil crust 7 Bullock et al., 1988

8 Pløying Direkte effekter mindre enn man kunne forvente; det finns andre, «naturlige» forstyrrelse som øker CO 2 og N 2 O utslipp like mye eller mer: - Fryse - Tine - Tørke - Gjenfukting Kjent for å utløse store, forbigående utslipp Men hva med kombinerte effekter av værinduserte forstyrrelser og jordarbeiding? Nadeem et al (in print) fant ikke noe effekt av >30 år høst versus vårpløying på samlet N2O utslipp - Høst pløying: mer utslipp på sommeren år etter - Vårpløying: mer utslipp med vårforløsning 8

9 Stabilisering av organisk karbon i jord er et understudert felt. Vi vet for lite om de de framherskende mekanismer for å kunne avlede hvordan jordarbeidelse på virker mollinnhold og dermed netto CO 2 utslipp Schmidt et al., Nature,

10 10

11 Redusert jordarbeiding Redusert jordarbeiding (reduced/minimum/zero tillage, direktsåing, strip cropping, etc.) har blitt anbefalt for å redusere erosjon, nedbryting av jordstruktur, for å øke aggregatstabilitet, øke organisk karboninnhold i jord, og for å redusere klimagassutslipp ++ reduksjon i fossile fuel Problemer: - Fortetting av toppjord, mindre makroporer - Opphopning av organisk materiale i toppjord - Forsuring (mer N 2 O relativ to N 2 ) - Mer plantesykdommer (=> mindre plante N opptak, mer utslipp) -. - Mer N2O? 11

12 22 garder i UK med konvensjonell og zero tillage side ved side, min. 5 år. Direktsåing hvete, oljevekster og havre i stubbåker. Intakte jordsylindre => CT => potensielle GHG målinger på lab 12

13 Metastudie: 239 par med konvensjonell og redusert jordarbeiding 13

14 Pløying av eng I 1953 ble det anlagt et feltforsøk i Ås på lettleire/mellomleire (25 % leire, 35% silt). 4 omløp x 6 år: I. kontinuerlig korn, II. 3 år korn og 3 år radvekster, III. 2 år eng, 4 år korn, IV. 4 år eng, 2 år korn. Våren 2014 (29 april) ble hele feltet sådd med havre. N 2 O målinger på 4 behandlinger: C: høstpløyd korn G1: vårpløyd 1. års eng G2: vårpløyd 2. års eng G3: vårpløyd 3. års eng G4: vårpløyd 4. års eng Intakte jordsylindre (15 cm) ble tatt fra alle ruter for å bestemme den total biomassen til røtter + stubb 14

15 Måling av N 2 O utslipp i ruteforsøk

16 N 2 O-N (µg m -2 ha -1 ) N 2 O C G1 G2 G3 G4 100 kg N N added (roots + shoots) 1200 kumulative N 2 O utlipp (4 månder) Total N added (kg ha-1) C G1 G2 G3 G C G1 G2 G3 G4 16 N 2 O-N (g ha -1 ) Nadeem et al., in prep.

17 Oppsummering Direkte effekter av jordarbeiding på CO 2 og N 2 O utslipp er kortvarig og må vurderes mot langtidseffekter Unntak: pløying av eng øker N2O utslipp gjennom sommeren Nedgang i jordens karbonlager betyr netto CO 2 utslipp! Redusert jordarbeiding kan øke karbonlager i jord, men har en tendens til å øke N 2 O utslipp Klimagassutslipp må sees i forhold til avlingsmengde og kvalitet Jordarbeiding isolert sett ha lite potensial til å redusere klimagassutslipp 17

18 NMBU Nitrogen Gruppe Takk! 18

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås

En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås Hva har levende jord å gjøre med barn og læring? 3 Jorden i våre hender

Detaljer

Planter som jorddekke

Planter som jorddekke Økologisk landbruk NORSØK Småskrift Nr. 2/2005 Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Norsk senter for økologisk landbruk Økologisk landbruk Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Tittel:

Detaljer

Biorest et mulig gjødselmiddel i økologisk landbruk. Johan Ellingsen Norges Vel

Biorest et mulig gjødselmiddel i økologisk landbruk. Johan Ellingsen Norges Vel Biorest et mulig gjødselmiddel i økologisk landbruk Johan Ellingsen Norges Vel 1 Biogass som gjenvinningsmetode for organisk avfall eks Eco pro i Verdal To sluttprodukter: Biogass (metan (ca 60%), CO 2,

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp? TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagass? Rapporten fastslår at spørsmålet om hvorvidt bedre veger gir mindre klimagass i hovedsak

Detaljer

Representative Concentration Pathways - utviklingsbaner

Representative Concentration Pathways - utviklingsbaner Publisert 27. september 2013 De nye utviklingsbanene, Representative Concentration Pathways (RCP), er den siste generasjonen av scenarioer som forsyner klimamodeller med data. Disse nye scenariene består

Detaljer

Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren

Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren KORNET ER I HUS KORNDYRKING - Temaark 6 Utarbeidet av Bernt Hoel, Unni Abrahamsen, Einar Strand, Tove Sundgren Tørking av korn Kornet skal nedkjøles og tørkes så snart som mulig etter høsting. Ved bruk

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008

FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 FOKUSBioforsk Vol 3 Nr. 12 2008 Fangdammer for partikkelog fosforrensing Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no www.bioforsk.no Denne utgivelse: Bioforsk

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 3 I Nr. 7 I 2008 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 4 Frukt og bær Redaksjon: Dag Røen, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birkenes, Gunnhild Jaastad,

Detaljer

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking av Per J, Møllerhagen Bioforsk Øst Apelsvoll Utarbeidet for Gartnerhallen`s kontraktdyrkere på økologisk potet. Arbeidet er utført i regi av prosjektet Økt

Detaljer

Bærekraftig utvikling og polyuretan isolering En løsning av i dag for morgendagens behov

Bærekraftig utvikling og polyuretan isolering En løsning av i dag for morgendagens behov Bærekraftig utvikling og polyuretan isolering En løsning av i dag for morgendagens behov Brosjyre om bærekraftig utvikling Hvorfor er bærekraftig utvikling så viktig? I 1987 ga rapporten 1 fra Brundtland

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Svar på oppgaver fra samtlige kapitler

Svar på oppgaver fra samtlige kapitler Svar på oppgaver fra samtlige kapitler Svar på oppgaver fra kapittel 1 1) Troposfæren er den nederste delen av atmosfæren der temperaturen faller med høyden. Tropopausen er området over troposfæren der

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid?

9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid? 9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid? Linda Jolly Å inkludere skolehage som tema i gård-skolesamarbeid var ikke tiltenkt da kursene begynte. Det viste seg imidlertid at for kursdeltagerne

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Innledning God utnytting av husdyrgjødsla Bondens gull har blitt stadig viktigere, både for gardbrukeren og storsamfunnet. I tillegg til næringsverdien,

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter

Mer variabelt vær om 50 år Mer viten om usikkerheter Mer variabelt vær om år Mer viten om usikkerheter IPCC om globale klimaendringer Om klimaendringene hittil fastslår IPCC TAR blant annet: Konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren øker på grunn av

Detaljer

De vet hvor CO 2 -en er

De vet hvor CO 2 -en er Forskningsnyheter Et hjertesukk Ser vi på Norges utslipp av klimagasser isolert, så er de i det globale regnskapet knapt målbare. Likevel diskuterer politikerne å pålegge norsk industri de høyeste CO 2

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann vurdert i forhold til vedtatte grenseverdier

Inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann vurdert i forhold til vedtatte grenseverdier 2014 Inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann vurdert i forhold til vedtatte grenseverdier Rapport til prosjektet Kartlegging av helseskader fra plantevernmidler - 2014 Ragna Bogen Hetland Gunnar

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Hestens evne til egen termoregulering

Hestens evne til egen termoregulering NR 01-2015 Innhold: Hestens evne til egen termoregulering Luserne i enga Hestens evne til egen termoregulering Av Liv Jorunn Hind, Bioforsk LivJorunn.Hind@bioforsk.no I løpet av vinteren lurer mange hesteeiere

Detaljer