Hvordan kan bioenergi bidra til reduserte klimagassutslipp?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan bioenergi bidra til reduserte klimagassutslipp?"

Transkript

1 Hvordan kan bioenergi bidra til reduserte klimagassutslipp? Status, potensial og flaskehalser Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø Workshop Tromsø 13. mai 2008

2 Bioenergi Energi utvunnet fra biologisk materiale - biomasse

3 Biomasse i karbonets kretsløp CO 2 Atmosfæren CO 2 Sollys - energi Oksidasjon Klimagass: GWP=21 Energi: 2,5 x biomasse CH 4 Respirasjon - frigjøring av energi og CO 2 Anaerob nedbryting Fotosyntesen Dyr Avfall Planter Mikroorganismer Biomasse

4 Karbonpooler og flukser (milliard tonn C) Atmosfæren: 750 (99,5 % CO 2, 0,5 % CH 4 ) 10 år -1 Respirasjon: 60 år -1 Fotosyntesen: 60 år år år -1 Anaerob nedbryting: <1 år-1 Biomasse: 600 Fossilt karbon Kull: 3500 Olje: 230 Gass: 140 Jord: 2500 Hav:

5 Hvordan kan bioenergi bidra til reduserte klimagassutslipp? Erstatte bruk av fossilt karbon (substitusjon) Frigjort energi tilnærmet proporsjonal med mengde frigjort CO 2 Biologisk nedbryting frigjør like mye energi som forbrenning Naturlige prosesser frigjør 6 ganger så mye energi som forbrenning av fossilt karbon Energien frigjøres uansett, kan like gjerne utnytte den til å dekke vårt energibehov Erstatte sement som byggemateriale lagring i bygninger Redusere utslipp av metan som klimagass Drifhuseffekt av 1 kg CH 4 : 21 kg CO 2 -ekvivalenter Forbrenning: 1 kg CH 4 2,75 kg CO 2 ekvivalenter Differanse (reduksjon): 18,25 CO 2 -ekvivalenter Større enn substitusjonseffekten: (1 kg CH 4 1,2 kg olje 3,5 kg CO 2 )

6 Bruk av bioenergi (TWt)

7 Hovedtyper av bioenergi Biobrensel direkte forbrenning i stasjonære anlegg Ved og flis minst foredlet Pellets og briketter mer foredlet høyere tetthet og energiinnhold bedre håndteringsegenskaper i større fyringsanlegg høyere kostnader Biodrivstoff sterkt foredlet kjøretøyer Biogass Biodiesel Bioetanol 2. gen. biodrivstoff Konkurranse med matproduksjon Store negative miljøeffekter Ikke kommersiell

8 Råstoffer til bioenergi Biobrensel Biogass Høyt tørrstoffinnhold tungt biologisk nedbrytbart: Trevirke og skogsavfall: Stamme GROT (Røtter og stubber) Bark, bakhon, avkapp, flis og spon Rivningsvirke (Halm og kornavrens) Høyt vanninnhold rel. lett biologisk nedbrytbart: Matavfall Slakteriavfall (kan også brukes til biodiesel Fiskeavfall Avløpsslam Husdyrgjødsel (for små konsentrasjoner i nord)

9 Trevirke og skogsavfall Millioner m 3 Skogressurser i Nordland og Troms Stående volum 47 Årlig tilvekst (stammevirke uten bark) 1,5 Balansekvantum totalt 1,2 Balansekvantum lauvskog (62 %) 0,75 Hvor mye kan nyttes til bioenergi? Ca 50 % av lauvskogen? 0,4 GROT lauvskog 0,1 GROT barskog 0,1 Industriavfall barskog (15 %) 0,1 Rivningsvirke m.m. (10 % av hele landet) 0,5 Sum trevirke 0,75 Bark 0,1

10 Produksjon av biogass av våtorganisk avfall Anaerob nedbryting Høyt vanninnhold >50 % av karbonet og energien gjenvinnes i biogass Biogass inneholder: % CH % CO 2 CH 4 : % av karbonet i avfall Hydrofob (vannavstøtende) gass skiller lag med vannfasen krever ingen energi til tørking Må separeres (oppgraderes) Drivstoff i spesialbygde kjøretøy Biorest Mineralsk N høy gjødselverdi

11 Biogass fra våtorganisk avfall og avløpsslam Tonn råstoff Kg CH 4 /tonn råstoff Tonn CH 4 Matavfall 1) ) Slakteriavfall 2) ) Fiskeoppdrett 3) ) Annet fiskeavfall 3) ? 4, 6) Avløpsslam 2) ) Sum ) 100 kg per innbygger 2) 10 % av hele landet 3) 35 % av hele landet 4) På råvarebasis 5) På tørrstoffbasis 6) tonn totalt (biprodukter) Storparten brukes som fôr kastes i havet Rest på land?

12 Energiinnhold og -kvalitet Lavverdig energi, kan bare brukes til: Oppvarming Kraftproduksjon i kombinasjon med fjernvarme 95 % Energi per enhet Mengde Energi totalt Trevirke 2400 KWt/m m 3 1,8 TWt Bark 1800 KWt/m m 3 0,2 TWt Biogass (CH 4 ) KWt/tonn tonn 0,1 TWt Sum 2,1 TWt Høyverdig energi, kan også brukes til: Drivstoff til motorkjøretøy Husholdning (koking og steking) 5 %

13 Hovedutfordringer klimatiltak Redusere forbruket av ikke fornybar energi Fossil energi Elektrisitet produsert på fossil energi Økt bruk av bioenergi og annen fornybar energi på bekostning av elektrisitet og fossil energi Bruk olje og gass til drivstoff - ikke til elektrisitet og oppvarming Bruk bioenergi der den gir størst effekt

14 Optimal bruk av biogass Bruksområder: Drivstoff til motorkjøretøy Husholdning (koking og steking) Erstatter fossilt drivstoff eller elektrisitet Oppvarming Produksjon av elektrisitet Erstatter biobrensel, som utgjør 95 % av tilgjengelig bioenergi Oppgrader biogass til drivstoff!

15 Flaskehalser

16 Kunnskap Forståelse av energikvalitet: Energi måles bare i kvantitet (KWT, kalorier eller Joule) Høyverdig energi elektrisitet, olje og gass svært stort bruksområde Lavverdig energi biobrensel frigjøring av varme i stasjonære anlegg Fortsatt tro på biodrivstoff: Mål om 10 % innblanding i vanlig drivstoff Sertifisering skal sikre miljø og matproduksjon Neppe tilstrekkelig arealressurser Et menneske har behov for ca 2 dekar for dekke matbehovet og ca 7 dekar for å dekke drivstoffbehovet Slakteriavfall og brukt frityrolje? Flaskehalser for biodrivstoff: Råstofftilgang som oppfyller sertifiseringskravene Ikke motivasjon og teknologi i bilbransjen

17 Tvungen innblanding av biodrivstoff i Norge Skal baseres på import Vil ikke føre til redusert CO 2 -utslipp i Norge Skal ikke føre til redusert oljeutvinning i Norge Vil føre til tilsvarende økt eksport av norsk fossilt drivstoff Netto resultat: Mer transport og større utslipp Smutthull i Kyoto-systemet: Utslippene medregnes ikke Kjøp av klimakvoter et bedre alternativ Tromsø kommune vil subsidiere biodrivstoff!

18 Billig elektrisitet Billig elektisitet en menneskerett i Norge? Stor kjøpekraft - høyst kostnadsnivå billig elektrisitet fører til sløsing Norsk elektrisitet basert på vann- og vindkraft er verdens reneste energi Eksport til verdensmarkedspris inntektene til hele befolkningen: Økt bunnfradrag eller pensjon Kan velge mellom: Kostbar oppvarming med panelovner Varmepumpe Bioenergi

19 Utbygging av fjernvarme Byggforskrifter tilknytning til vannbåren varme like obligatorisk som vann og avløp Utfasing av oljefyring Bedre håndteringsegenskaper og lav pris på biobrensel

20 Oppsummering og konklusjon Bioenergi kan bidra til å redusere klimagassutslipp ved å: Erstatte fossilt karbon Redusere utslipp av metan som klimagass Bioenergi utgjør ca 5 % av energiforbruket i Norge Politisk mål: økning til ca 15% Biobrensel av skog- og treprodukter viktigste ressurser: Oppvarming på bekostning av olje og elektrisitet Biodrivstoff fra jordbruksprodukter uaktuelt i Norge Biogass fra avfall: Liten andel - ca 5 % av bioenergi i Norge Størst verdi som drivstoff Flaskehalser: Kunnskap Pris på elektrisitet Manglende utbygging av fjernvarme Tromsø kommune bør ikke subsidiere biodrivstoff

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som

Detaljer

Riktig bruk av energi

Riktig bruk av energi Samspill mellom bioenergi, varme, elkraft og transport utnytter ressursene godt og gir bedre klima Foredrag for UH Innkjøpsforum, UMB, 2010-06-03 Petter Hieronymus Heyerdahl, Universitetet for miljø og

Detaljer

Bioenergi i Norge 41 2014 RAPPOR 5 2014 T

Bioenergi i Norge 41 2014 RAPPOR 5 2014 T Bioenergi i Norge 41 2014 5 2014 R A P P O R T Rapport nr 41 Bioenergi i Norge Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat Karen Nybakke, Olav Karstad Isachsen og Maria Sidelnikova

Detaljer

Biogass som drivstoff for busser. «Biogass fra nye biologiske råstoffkilder»

Biogass som drivstoff for busser. «Biogass fra nye biologiske råstoffkilder» Biogass som drivstoff for busser «Biogass fra nye biologiske råstoffkilder» Juni 2012 Med støtte fra: Forord Denne rapporten er utarbeidet for prosjektet; Biogass som drivstoff for busser - «Biogass fra

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Vedtatt i styringsgruppa 13.09.2011 Vedtatt i Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune 31.05.2012 FORORD FNs klimapanel IPCC

Detaljer

Energimuligheter for Norge med fokus på innlandet

Energimuligheter for Norge med fokus på innlandet Energimuligheter for Norge med fokus på innlandet Tekna 18. mars 2009 Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) Utgangspunkt: Klimatrusselen Trusselen om menneskeskapte klimaendringer og konsekvenser

Detaljer

Energi- og klimaplan 2010-2020. Fakta om Holtålen kommune

Energi- og klimaplan 2010-2020. Fakta om Holtålen kommune Energi- og klimaplan 21-22 Fakta om Holtålen kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Utredningsprosessen... 5 2 Fakta om kommunen... 6 2.1 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Energisituasjonen i verden fornybare energikilder og klimatiltak

Energisituasjonen i verden fornybare energikilder og klimatiltak Energisituasjonen i verden fornybare energikilder og klimatiltak Forelesning på Hvam videregående skole 25. oktober 2011 petter.heyerdahl@umb.no Biomassens rolle i fremtidens energisystemer Bioenergi 15

Detaljer

Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene

Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene Foredrag for Norsk Geofysisk Forening Geilo, 20. september 2007 Erik Trømborg, Institutt for naturforvaltning, Universitetet for

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Energi- og Klimaplan 2010-2020

Energi- og Klimaplan 2010-2020 Energi- og Klimaplan 21-22 Fakta om Klæbu Kommune Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 Postboks 34 Grefsen, N-49 Oslo www.afgruppen.no Bank 8398 5 1144 Telefaks +47

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 05.01.2012 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan Herøy kommune Energi- og klimaplan Visjon: Kommunen for vekst og utvikling, bygd på trivsel, trygghet og miljøbevisthet. Foto: Erlend Haarberg Foto: Erlend Haarberg Vedtatt av Herøy kommunestyre i møte

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 20.12.2011 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 8 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 4. Innhold. Energi- og klima klimainformasjon og begreper

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 4. Innhold. Energi- og klima klimainformasjon og begreper Energi & Klimaplan Karlsøy kommune VEDLEGG 4 Energi- og klima klimainformasjon og begreper Innhold VEDLEGG 4... 1 Energi og klima klimainformasjon og begreper... 1 Kort om aktuelle energiformer... 3 Energi

Detaljer

Forord. Biogass i Hordaland

Forord. Biogass i Hordaland Forord I denne rapporten ser vi på hvilke muligheter som ligger i økt produksjon og bruk av biogass i Hordaland. Ambisjonsnivået i prosjektet er ikke å gi en fullstendig gjennomgang av alle aspekter ved

Detaljer

Kommunal energi- og klimaplan

Kommunal energi- og klimaplan Kommunal energi- og klimaplan Berg Kommune Handlingsplan... 3 Innledning... 4 Overordna mål og sammenhengen med kommunens planlegging for øvrig... 4 1. Varmeproduksjon... 5 1.1.1. Skaland... 5 1.1.2. Senjahopen...

Detaljer

Energi- og klimaplan 2009-2013

Energi- og klimaplan 2009-2013 Energi- og klimaplan 2009-2013 Foto: Roy-Arne Johannessen Torsken kommune Side 1 av 33 Kommunal energi- og klimaplan Torsken Kommune Handlingsplan... 4 Innledning... 5 Overordna mål og sammenhengen med

Detaljer

Rapport. Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi

Rapport. Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi Rapport Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi TA 3020 2013 2 Forord I Klimameldingen (Meld. St. 21 (2011 2012)) besluttet regjeringen at det skal utvikles en nasjonal, tverrsektoriell

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020 Kongsvinger kommune Energi og klimaplan 2009-2020 Vedtatt som kommunedelplan i kommunestyret sak 086/09 den 18. juni 2009 Forord Utarbeidelse av en Energi- og Klimaplan for Kongsvinger kommune bygger på

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi SKOG22 Rapport Energi Arbeidsgruppe Energi Bioenergi Bakgrunn Målet for strategiarbeidet i SKOG22 er å utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling

Detaljer

Oppsummering energi. Vår viktigste ressurs

Oppsummering energi. Vår viktigste ressurs Oppsummering energi Vår viktigste ressurs Energiperspektivet Samfunnet er avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes

Detaljer

Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007

Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007 Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007 Side 1 av 20 Forord Denne rapporten gjør for rede mulighetene knyttet til bruk av biobrensel til oppvarming

Detaljer

Momenter til innlegg Seminar Små- og storskala biovarmeleveranser fra skogbruket marked og muligheter 20/8-03 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri

Momenter til innlegg Seminar Små- og storskala biovarmeleveranser fra skogbruket marked og muligheter 20/8-03 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri Momenter til innlegg Seminar Små- og storskala biovarmeleveranser fra skogbruket marked og muligheter 20/8-03 Honne Hotell og Konferansesenter, Biri Myndighetenes ønsker og forventninger til skogbruksnæringen

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR RINGSAKER KOMMUNE. NO x O 3 CO 2 CH 4

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR RINGSAKER KOMMUNE. NO x O 3 CO 2 CH 4 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR RINGSAKER KOMMUNE NO x O 3 CO 2 CH 4 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 6.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Sammendrag... 4 DEL I STATUS... 6 1. Bakgrunn... 6 1.1 Internasjonale mål

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK Energi & Klimaplan Karlsøy kommune ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK VEDLEGG 3 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon Innhold VEDLEGG 3... 1 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon... 1 1 Status

Detaljer