Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005"

Transkript

1 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening

2 Valdagen nærmar seg med stormsteg. Og fortvila sappar eg rundt på ulike tv-kanalar og radiostasjonar som sender valinformasjon. Argumenta går over i kvarandre og det gjer også politikarane. Det glir. Det tek mykje tid dersom ein skal kjenne seg nokolunde oppdatert. Sjølv vil eg gjerne vere viss på at fjorårets val av parti også er rett i år. For å lette på dårleg samvit, for eg tenkjer då på meg sjølv som eit menneske som gjer beviste val, vel eg i år som sist å kryssjekka med ulike valtestar som nettavisene har lagt ut. Gunn Kvalsvik, redaktør Om du ikkje har høyrt om valtestar kan eg røpe at det finnast slike på fleire nettstadar og at dei tilbyr å fortelje deg kvar du høyrer til politisk og dermed bør velje. Kryss på kryss, mellom 20 og 70 spørsmål - konkrete alternativ eller grader av semje og usemje. Og så er det berre å vente på svaret. Då eg tok valtesten ved siste val fekk eg det svart på kvitt at eg stod sterkt planta i AP-leiren, men at eg hadde klåre sympatiar mot KrF. Eg vart noko overraska KrF! Ærlig talt hadde eg ikkje tenkt på KrF som eit alternativ eingong. Uansett, i mitt stille sinn var eg glad det ikkje vart FrP. Tenk om eg hadde fått melding om at meiningane mine samsvara med FrP! Eg innrømmer det meir enn gjerne. Eg tilhøyrer gruppa som med lett bankande hjarte tek slike testar på alvor og skrekkslagen ventar på dommen. at eg står om lag like sterkt innanfor SV sin politikk som V. Og kva tryggleik gjev det? I fylje svaret er mitt partitilhøyre både i den rødgrønne leiren, og i den blå. Neste stopp var Nettavisen sin noko meir omfattande test. Den tok heile 10 minuttar. Ved hjelp av flotte kurver får eg melding om at eg er ein AP'ar, men at mine sympatiar ligg i stor grad også hjå SV og SP. Eg fastslår at her er eg ein av dei rødgrønne. Klarer likevel ikkje heilt å svelgje SP-skoringa. Lundteigen og Lahnstein og Haga har liksom aldri nådd inn i mitt hjarte. Det vert hevda at måleinstrumenta bak desse testane er relativt gode og at spørsmåla er laga utifrå sentrale og dagsaktuelle politiske saker. Ein annan validitetstest er det også at dei stort sett kan segmentere ut veljargrupper som i storleik samsvarar med partias forventa oppslutning. Eg må innrømme at eg kjende at effektiviteten og evna til å levere eit fort svar imponerer meg. I ein travel kvardag er det ikkje lett å få tid til og lese seg gjennom alle partiprogram. Og debattprogramma på kveldstid går midt i leggetida. Om dei vil ha noko utslag på valet mitt i år, er det likevel for tidleg å seie. Eg reknar med å framleis sappe runde i medieverda på jakt etter gode politiske poeng og vettuge politikkarar. Og kanskje endar eg opp med å velje det same som eg gjorde i fjor, eller kanskje ikkje. I år starta eg undersøkinga med å klikke meg inn på Aftenposten sin Valgomat-test. Den tok nøyaktig 2 minutt å krysse seg til siste side. Resultatet var nedslåande. Det viste nemleg Samfunnsviteren er et organ for Samfunnsviternes fagforening Redaktør: Gunn Kvalsvik Redaksjonsråd: Gunn Kvalsvik, Kjersti Morvik, Odd Jenvin og Silje Opheim. Utgave - materiellfrist - distribusjon 03/05-22.august - uke 36 04/ november - uke 48 Grafisk utforming: Gunn Kvalsvik Opplag: 5500 Ansvarlig utgiver: Samfunnsviternes fagforening. Trykk: Symbolon AS Forsideillustrasjon: Hanne Stenli Annonseformat og priser: Format - Pris (farger/sort-hvitt) 1/1 side: (260 x 180 mm) 6000,-/4500,- 1/2 side: (130 x 180 mm) 4000,-/2500,- 1/4 side: (130 x 90 mm) 3000,-/2000,- Henvendelser om annonsering og Samfunnsviteren for øvrig rettes sekretariatet, tlf / Samfunnsviterne på nett:.www.samfunnsviterne.no 2

3 innhold les D EMOKRATISK SMAKEBIT REELLE VALG- MULIGHETER side 5 Jeg var hos legen min her om dagen, en politisk bevisst middelalderende mann, med klar forankring i landets mørkerøde leir. Mubarak har sittet i tjuefem år. Jeg tror ikke at han vil lykkes i særlig større grad ved å sitte i ytterligere seks år, forteller han. Likevel kommer legen min til å stemme på Mubarak. Rart? Kanskje, men det er en rar atmosfære som råder i Egypt for tiden side 7 Ivar Langvik er redaktør for nettstedet velger.info. Til daglig jobber han hos fylkesmannen i Rogaland. Møt han i spalten Hallo Samfunnsviter. side 8 Retorikk, anklager og maktspill. Årets valgkamp er i gang og media fylles opp med kommentarer, debatter og utspill. Politiske kampsaker drukner i motstandernes angrep og igjen av koalisjonsavtaler som gjør saken vanskelig. Hvorfor er et politisk valg så viktig, og hvordan skal vi som velgere navigere? Vi har spurt statsviteren Kristin Taraldsrud Hoff, tidligere direktør i MMI og Opinion, om å hjelpe oss. side 12 Les om bruk av e-post for å styrke demokratiet, eller om hvordan det kan bli for mye omorganisering. Vi har fått ny arbeidsdirektør og i Danmark har de funnet ut at samfunnsvitere gir god avkastning. V IRKELIGHET - BESKRIVELSER side 14 Var du ein av dei som sleit deg gjennom naturfaga i grunnskulen og på vidaregåande? Les anmeldinga av boka En kort historie om nesten alt som forklarer viktige samband og som heilt sikkert gjer deg litt klokare. side 16 Mange av Samfunnsviternes medlemmer har valgt Samfunnsviterforsikringen som sin leverandør av skadeforsikringer. Dette er vi selvsagt veldig fornøyd med og tilslutningen signaliserer at vi leverer høy kvalitet til gunstige premier. Markedssjef i Vital Skade AS forklarer hvorfor dette er fornuftig. s TATENS TARIFF- OMRÅDE side 18 I dagens arbeidsliv får stikkord og stikkordslister i større og større grad en selvstendig rolle som virkelighetsbeskrivelse, mens utfyllende beskrivelser og resonnementer nedtones, forklarer forsker Erik Henningsen, som har studert PowerPoint-epistemologien. side 22 Akademikerne stat har allerede startet arbeidet frem mot hovedlønnsoppgjøret i Resultatet av meklingen i 2005 inneholdt blant annet en nedsettelse av en arbeidsgruppe mellom Akademikerne og Moderniseringsdepartementet. Frem mot hovedoppgjøret vil det komme 2 til 3 nyhetsbrev, det første kan du lese her, og omhandler den nevtne arbeidsgruppens mandat. 3

4 styret Som følge av avtalen som ble inngått mellom Akademikerne og staten i forbindelse med lønnsoppgjøret i vår, er det nedsatt en arbeidsgruppe som innen 1. mars 2006 skal forberede forslag til hvordan en større del av lønnsfordelingen kan skje lokalt. For Samfunnsviternes fagforening er dette et steg i riktig retning. Vår erfaring er at det er mer å hente for statsansatte Samfunnsvitere gjennom lokale lønnsforhandlinger enn gjennom sentrale oppgjør. Vi ser at i statlige virksomheter hvor lønn brukes aktivt som et personalpolitisk virkemiddel, oppnår Samfunnsviternes medlemmer en større andel av potten enn vår størrelse skulle tilsi. Hovedoppgjøret 2006 blir derfor viktig for Samfunnsviterne. Forhandlingsmodellen i staten må endres. Sammenhengen mellom kompetanse, erfaring og ansvar på den ene siden, og lønnsnivå og lønnsutvikling på den andre må styrkes. Det er dette som er rettferdig lønn. Odd Jenvin f u n g e r e n d e leder Høstens landsmøte i Samfunnsviternes fagforening går av stabelen siste helgen i oktober. Mye tyder på at vi ved dette landsmøtet står ved et skille i utviklingen av foreningen. Organisasjonsutvalget som har jobbet i over ett år har lagt fram sin anbefaling til ny organisering av Samfunnsviterne. Utvalgets anbefaling innebærer i korte trekk at dagens landsmøte og hovedstyre videreføres, men at fylkeslagene erstattes av tre tariffutvalg (stat, kommune og privat/navo) som får sine egne styrer. I tillegg vedtektsfestes lokallagene på den enkelte arbeidsplass. Et lokallag defineres som arbeidsplasser med 3 medlemmer eller mer. Utvalgets anbefaling innebærer også at det skal gjennomføres årlige tariffkonferanser innenfor hvert enkelt tariffområde. Tariffkonferansene skal velge sektorstyrer og ledere til disse, samt vedta Samfunnsviternes krav til de sentrale forhandlingene. Tariffkonferansene skal være det forum hvor Samfunnsviternes politikk når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår skal besluttes. Målet for organisasjonsgjennomgangen er å revitalisere Samfunnsviternes fagforening og å skape bedre grobunn for økt engasjement blant foreningens medlemmer. Gjennom økt fokus på det lokale tillitsvalgtapparatet og arbeidsplassgrupper er målet å legge til rette for økt aktivitet blant medlemmer lokalt, og å styrke medlemsrekrutteringen og tillitsvalgtapparatet på den enkelte arbeidsplass. Organisasjonsutvalgets anbefaling innebærer at aktivitet skal være det styrende prinsipp i forhold til ressursfordeling, noe som vil kunne gi en mer målrettet bruk av ressursene. Organisasjonsutvalgets sluttrapport ble drøftet på fylkesledermøtet i vår og er per i dag ute på høring i fylkeslagene. Hovedstyret har behandlet rapporten, og styrets flertall har sluttet seg til utvalgets anbefaling. Hovedstyret vil på grunnlag av høringsvarene fra fylkeslagene utarbeide forslag til landsmøtet. Odd Jenvin kan nåes på eller på tlf: Men før landsmøtet går av stabelen skal vi gjennom et Stortingsvalg. Valgkampen er i sin avsluttende fase, og som de engasjerte samfunnsvitere vi er skal de fleste av oss innom et stemmelokale på mandag den 12. september. Jeg har merket meg at Arbeiderpartiet har signalisert at en rødgrønn regjering vil gå imot økt adgang til midlertidige tilsettinger og stramme inn på reglene om overtidsbruk. Og at man vil beholde retten til å stå i en stilling inntil det foreligger en rettskraftig dom. Dette er synspunkter som Samfunnsviterne og Akademikerne har kjempet for i forbindelse med ny arbeidsmiljølov. På den annen side er det liten grunn til å anta at en rødgrønn regjering vil være mer positiv enn dagens regjering til Akademikernes krav om mer desentralisert lønnsdannelse... Godt valg! 4

5 AKTUELT En demokratisk smakebit Jeg var hos legen min her om dagen, en politisk bevisst middelalderende mann, med klar forankring i landets mørkerøde leir. Mubarak har sittet i tjuefem år. Jeg tror ikke at han vil lykkes i særlig større grad ved å sitte i ytterligere seks år, forteller han. Likevel kommer legen min til å stemme på Mubarak. Rart? Kanskje, men det er en rar atmosfære som råder i Egypt for tiden. AV AMAL WAHAB Det står ni kandidater til presidentvalget i Egypt. De fleste kjente partiene boikotter valget. Mubaraks parti, DNP, har full kontroll over parlamentet. Landets folkevalgte forsamling opererer etter Your wish is my command -prinsippet overfor landets president. Slik sett har Egypt mye å lære av vår norske parlamentarisme, der det aldri forekommet at et parti over flere tiår sitter med over 98% av setene i nasjonalforsamling. I motsetning til parlamentarismen i Norge, er det nesten ingen politisk debatt i den egyptiske nasjonalforsamlingen. Det var derfor ingen overraskelse at Mubaraks foreslåtte endringer gikk igjennom uten hensyn til opposisjonens kritikk. Opposisjonen mente at endringene var overfladiske og sikret Mubarak gjenvalg. Det var ikke dette opposisjonen hadde kjempet for i over ti år! Idag står ni kandidater til presidentvalget i Egypt. Ayman Noor fra Morgenpartiet og Nomaan Gomaa fra Wafdpartiet er Mubaraks hovedutfordrere. De andre kjente partiene boikotter valget. Resten av kandidatene har ingen hørt om før. En utvelgelseskomité valgte ut disse fra flere titalls kandidater. Kandidatene har bare tre uker å drive kampanje på. Mubarak startet sin kampanje med new look. Tydelig preget av den amerikanske valgkampen, sitter han i et koselig belyst mahogni-kontor med en Monte Blanc penn i hånden. Han er den kandidaten som har mest penger å rutte med i valgkampanjen, og lykkes med å stille opp i nytt format tiltross for at han har sittet der i tjuefem år en hel generasjon kjenner ingen andre ledere enn ham. Og det 5

6 AKTUELT i seg selv er nok til at folk ikke tør stemme på andre. Den vanlige mannen på gata føler seg tryggere med Mubarak: Den vi kjenner er bedre enn den vi ikke kjenner er et ordtak som er utbredt her nede. Mubarak og hans regjeringsparti har med unntaksloven i hånden klart å begrense opposisjonspartiene til en gruppe aktivister uten tilknytning til grasrota, sier mange. De har nok delvis rett i at opposisjonens aktivitet ofte har vært begrenset til nokså frittalende partiaviser. Men selv synes jeg at opposisjonen som i over ti år har kjempet for denne endringen, kunne ha forberedt seg til den dagen det kom. Debatten i de offisielle mediene er mer åpen enn noen her nede hadde turt å håpe på. Opposisjonen kommer til og det som er helt nytt her nede er de statseide kanalenes krasse kritikk av en sittende president. Det er en forsmak på en rett egyptere aldri har spist før, og er i seg selv et skritt i riktig retning. Selv om Mubarak sannsynligvis vinner valget, tror jeg at valgkandidatene benytter anledningen til å markedsføre seg selv til det kommende paralamentvalget i november. Det er der spiren til reell forandring ligger nemlig å sette en strek for NDP sin beinharde kontroll over parlamentet. Det er først med innføring av ekte parlamentarisme at endringer i det politiske landskapet for alvor vil starte. Et første skritt derifra vil kanskje være å tillate det forbudte islamske brorskapet slik at de kan danne et politisk parti. Alle forsøk på å tie ihjel politisk islam har mislykkes, bidratt til å romantisere politisk islam og skape ekstremistiske undergrunnsorganisasjoner. Når vi har Kristelige Folkeparti i Norge, så kan det vel ikke være farlig om Egypt får det islamske demokratiske partiet. I følge opposisjonslederen Eyman Noor er demokrati og frihet den beste måten å bekjempe terrorismen. Valget i Egypt går av stabelen 7. september, altså bare 5 dager før vårt eget valg. Her nede er resultatet allerede bestemt, mens i Norge kjemper partiene til siste slutt. Likevel har valgkampen så langt gjort at vi kan håpe på at ved neste valg kan vi nå enda ett skritt mot frie, demokratiske valg. Forutsetning for forskningsmål: - Høyere lønn må på plass - De politiske par tiene glemmer den viktigste forutsetningen for å nå forskningsmålene våre. Høyere lønn og bedre arbeidsbetingelser må på plass for å sikre at follk vil bli forskere. Uten at de lyse hodene finner det interessant å forske, får vi få gode resultater, sier leder i Akademikerne Christl Kvam. Partiene på Stortinget (unntatt Sp) har svart på Akademikernes spørsmål om hva de vil gjøre for å få forskningsinnsatsen opp på samme nivå som i Sverige og Finland. Kvam mener det er oppsiktsvekkende at ingen av partiene nevner forskeres lønns- og arbeidsvilkår som en viktig forutsetning for å nå øvrige målsettinger. Mer lønn - Det hjelper ikke om det bevilges millioner og milliarder til forskning hvis vi ikke har kvalifiserte forskere til å gjøre jobben. Skal mange nok godt kvalifiserte mennesker ville satse på en forskerkarriere, må lønnsnivået opp, sier Kvam. Akademikerne mener at det å forske også i Norge må bli karrieremessig sidestilt med andre yrkesvalg. - Gode hoder er den viktigste rammebetingelsen for å få gode resultater, sier Kvam. Mer konkret Akademikerne mener et initiativ for mer forskning, bedre forskning og tetter kontakt med næringsliv er høyst nødvendig. - Svarene viser at det er behov for konkretisering og håndfaste planer, uansett hvilke partier som danner regjering etter valget. Akademikerne prioriterer forskningspolitikk svært høyt. Vi mener mye kan gjøres med enkle midler samtidig som vi mener den offentlige innsatsen bør økes til 1,5 prosent av BNP, sier Kvam. Foto: Akademikerne 6

7 Ivar Langvik er redaktør for nettstedet velger.info. Til daglig jobber han hos fylkesmannen i Rogaland. Du har laget en hjemmeside for å informere om årets valg. Hvorfor? Målet med er at folk flest skal få øynene opp for for hvor spennende politiske valg er, engasjere og dermed motvirke den synkende valgdeltakelsen. Og å være en motvekt til den type journalistikk som er nedbrytende for folks holdninger til valg og demokratiet. Jeg håper også at listen blir lagt høyere ; at kunnskapsnivået på dette området heves. Jeg tror det er viktig at den kunnskapen en sitter på i de akademiske høyborgene blir kommunisert til folk flest, og at samfunnsvitere blir mer synlige på den offentlige arena. I år er det første stortingsvalget med ny valglov og det er laget mye interessant i den forbindelse. Rent personlig er det lærerikt og morsomt å prøve ut denne kommunikasjonsteknologien, få tilbakemeldinger og bli mye lest. Hvor mange treff har du pr dag? Det øker dag for dag etter som vi nærmer oss valget www. velger.info er nå oppe i i snitt i ukedagene. Det er tydelig at svært mange bruker internett for å skaffe seg informasjon, også om valg. Har det vært vanskelig å skaffe til veie og å oppdatere informasjonen kontinuerlig? Jeg kjenner dette feltet godt utfordringen har vært å finne en form som er lesbar for folk flest og ha tid nok til å tilrettelegge stoffet for nettet. NOU en til valglovutvalget er et oppkomme den burde være pensum på statsvitenskap grunnfag. Det blir skrevet gode bøker, men det er vanskelig å ta seg tid til å lese alt. Det er tiden som setter grenser; det er svært mye morsomt en kunne gjøre om en hadde mer tid. Hvem er målgruppen? Målgruppen er velgere flest. Målet har vært å gjøre bakgrunnsinformasjon lesbart for de fleste. Skal du fortsette siden også etter valget? Nå har jeg jobbet med i et år frem mot dette stortingsvalget, det har vært morsomt og lærerikt. Om nettsiden fortsetter har jeg ikke avgjort ennå - det er jo alltid et spørsmål om tid og penger. Livet skal jo balanseres. Utfordringen er å forankre en slik nettside ressursmessig, uten å gå på bekostning av objektiviteten. Det kommer jeg til å forsøke på etter valget. Opplever du samfunnsvitere som mer eller mindre politisk aktive enn vanlige folk? Samfunnsviterne er mer engasjerte og har mer kunnskap enn folk flest. Mange stiller også til politiske valg. Men samfunnsvitere viser av en eller annen grunn ikke igjen så mye i samfunnsdebatten som en burde, med noen få hederlige unntak. Hvor arbeider du til vanlig? Fylkesmannen i Rogaland, på forvaltningsavdelingen. Jeg har også jobbet i fylkeskommunen med forvaltningsrevisjon. HALLO SAMFUNNSVITER - Hvilken kjent samfunnsviter ville du tilbrakt en uke sammen med på en øde øy? Jeg ville gjerne fått mer del i kunnskapene til de som forsker på området politiske valg, men en uke på en øde øy ville jeg tilbrakt med min kone; Tone Haugs. Hun er samfunnsviter og kjent, for meg. Om du fikk velge på øverste hylle, hva er drømmejobben? Drømmen er å få jobbe mer systematisk og grundig med valg, deriblant Lengter du tilbake til studietiden? Jeg savner de gode studiekameratene, diskusjonene, den frie tanken. Jeg savner ikke de små hyblene, å ha dårlig råd, å ikke ha sommerferie. Hva har du på nattbordet? Sovjetmaktens hemmeligheter av Dusko Doder, en hverdags-filosofisk klassiker: Illusions - the adventures of a reluctant messiah av Richard Bach, King of torts av John Grisham, Torgrim Eggens Trynefaktoren, som er en morsom og lettlest bok om et stort politisk parti. I valgkampens hete, som jeg har lest med stor interesse og formidler resultater fra, Thaksin, the business of politics in Thailand om en forretningsmann som styrer et land som han styrer selskapene sine og vekkerklokken. Er du fornøyd med lønnen din? Som offentlig ansatt har jeg ikke mer enn jeg trenger, det er viktig å bygge opp lønnen trinn for trinn i de lokale forhandlingene. Ellers vil jeg si at det har vært lett å forhandle om lønn for medlemmene våre på ulike arbeidsplasser. Men for ikke å stoppe i lønnsutviklingen etter noen år, burde medlemmene få større hjelp til å skaffe autorisasjon på en spesialisert kompetanse, som kunne gitt avgjørende argumenter i de lokale lønnsforhandlingene. Hvilket samfunnsvitenskapelig uttrykk benytter du mest? Jeg bruker prinsippet om at en aldri skal undervurdere folks intelligens og aldri overvurdere kunnskapene. Det vil si at det ikke er noe problem å kommunisere kompliserte faglige sammenhenger, så lenge en ikke forutsetter kunnskap. En må sette ord på det underforståtte og begynne med grunnmuren. Ellers skaper en avstand og greier ikke å engasjere. Det som er kjekt med internett, er jo at en kan lage lenke på ord og uttrykk, slik at informasjon tilpasser seg leseren. Foto: Ståle Ertzgaard 7

8 VALG '05 Illustrasjonen er lånt fra Høyres hjemmeside. 8

9 VALG '05 REELLE VALGMULIGHETER Retorikk, anklager og maktspill. Årets valgkamp er i gang og media fylles opp med kommentarer, debatter og utspill. Politiske kampsaker drukner i motstandernes angrep og igjen av koalisjonsavtaler som gjør saken vanskelig. Hvorfor er et politisk valg så viktig, og hvordan skal vi som velgere navigere? Vi har spurt statsviteren Kristin Taraldsrud Hoff, med fartstid fra MMI og som direktør Opinion, om å hjelpe oss. AV GUNN KVALSVIK - Klart jeg gleder meg til valget!, sier Kristin Taraldsrud Hoff. - Valg er spennende og viktig. I år er selvsagt spenningen knyttet opp mot at vi har to klare regjeringsalternativer. To klare fløyer. Det kan bety mange ting, men først og fremst gir det åpning for at debattene kan bli mer prinsipielle og ideologiske, noe som igjen fører til at det blir lettere for folk å se hva de faktiske forskjellene og ulikhetene er. Arbeiderpartiet, koalisjoner og nøkkelroller - Det rødgrønne alternativet med Arbeiderpartiet i spissen er nytt av året. Er dette et signal på at Arbeiderpartiet har gitt opp håpet om å bli stort nok til å sitte alene i regjeringsstolen? - Rent historisk er dette nytt. En må tilbake til før andre verdenskrig for å finne sist partiet gikk i koalisjon. Men det er slett ikke feigt eller tegn på retrett fra Aps side de har rett og slett ikke noe valg. I forrige stortingsvalg fikk partiet en oppslutning på under 25 % prosent, og for å ha mulighet til å regjere er de nødt til å samarbeide. Arbeiderpartiet gjør ikke dette for å være greie med SV og Sp, de gjør det fordi de vil ha makt. - Hva er den største utfordringen i denne koalisjonen? - Det er å få til kompromisser i energi- og miljøspørsmål samt utenrikspolitikken. Her står partiene langt fra hverandre, og det vil bli en utfordring for dem. - Partienes nyanser forsvinner i mye større grad når det er koalisjonene som står mot hverandre i debattene. Gjør ikke det noe med vår valgfrihet? - Det er klart at man stemmer mer på pakkeløsninger når man velger i år. Stemmer man på SV får man automatisk en pakkeløsning på rødgrønn side, og stemmer man på KrF blir Høyre og Venstre med på kjøpet. Det positive er at de små partiene får mulighet til mer politisk makt og at velgerne til mindre partier kan ha håp om å få gjennom noen av sine hjertesaker. Hoff mener at ingen partier har nøkkelroller under årets valg, men at FrP kan rote det til for høyresida: - FrP har ikke den nøkkelrollen de selv mener å inneha. Til det er de for kontroversielle og undervurderer politiske betingelser for samarbeid. Det de kan gjøre er å sette press på Høyre til å danne regjering med dem dersom Krf og Venstre blir veldig små, men utspillet kan også svekke høyrealternativet. Risikoen er imidlertid at om de rødgrønne vinner er Frp i alle fall godt parkert de nærmeste fire årene. Historikk, makt og meningsmålinger - Hvilken epoke har vært viktig for norsk politikk og valghistorie? - Det er vanskelig å plassere og sette norsk politikk og valghistorie i blokker, mye på grunn av EU-saken som har forstyrret kontinuiteten. Denne saken splitter mange partier og medfører store velgervandringer 9

10 VALG '05 mellom dem. EU er komplekst og vanskelig for de fleste partier og det avspeiler seg også blant velgerne. Ellers synes jeg det faktum at ingen parti fikk mer enn 25 % av stemmene ved forrige stortingsvalg er veldig interessant. Dette har igjen ført til koalisjonsbyggingen vi ser i dag, og det har presset AP til samarbeid. Norsk politikk er først og fremst preget av konsensus, men denne er utfordret nå. - Hvilke tre personer har betydd mest for norsk politikk de senere årene? - Uff, jeg er ikke så glad i slike rangeringer. Det er lett å glemme noen, og ofte handler det også om tidspunkt og posisjon heller enn person. En viktig dame er selvsagt Gro Harlem Brundtland. Hun ledet AP over i en mer markedsvennlig retning uten at partiet mistet altfor mange velgere, samtidig som det ble akseptert og ikke lenger fryktet i næringslivet. For partiet var dette viktig. Anne Enger Lahnstein er også sentral. Den omstridte senterpartilederen viste seg å ha både politisk styrke og format da hun sto på i EU-saken. Går vi imidlertid tilbake noen år må vi i tillegg også peke på Einar Gerhardsen som gjenreisningens symbol, samt Jens Evensen. Sistnevnte var ekstremt fremsynt da han forhandlet delelinjene i Nordsjøen. - Det snakkes mye om makt, manipulering, strategier og markedsføring når en skal si noe om valg. Hvordan påvirker dette til syvende og sist velgerne og valgresultatet? - Dette er umulig å svare på. Det vi vet er at velgerne ikke lar seg mobilisere av én person. Verifisering av det så vi da Jens Stoltenberg skulle redde partiets oppslutning etter gasskraftsaken og det viste seg at hans lederkandidatur ikke fikk den velgeroppslutningen han var spådd. På den andre side er det vanskelig å si hvor FrP ville være om det ikke var for Hagen. Når det gjelder manipulering tror jeg dette heller blir gjort av større bedrifter med agendaer det kan være vanskelig å se ved første øyekast. Her har blant annet analyse-, PR- og informasjonsbransjen, hatt en enorm økning i volumet. Det produseres mye forskning viser at.. uten at det alltid er av like god kvalitet. De politiske partiene og organisasjonene er stort sett snille på dette området og har i tillegg budsjetter som gjør det vanskelig for dem med veldig effektiv påvirkning og markedsføring. - I hvilken grad påvirker meiningsmålinger folks preferanser? - Der vil alltid kunne være en slik snøballeffekt, men i varierende grad. I-vinden-partier som FrP kan profitere på en måling som viser økning og som igjen gir enda større økning. Men vi vet også at utslagene kan være motsatt at et parti får sympati og støtte når det går dårlig. Uansett påvirkning er målinger kjempeviktige for demokratiet. Tidligere var det slik at politiske meningsmålinger var hemmelige, og det er jeg sterkt i mot. Prinsipielt mener jeg at det er bedre med flere målinger enn få fordi dette gir anledning til etterprøving spesielt i våre dager når kvaliteten er mer variabel enn tidligere. - Maktutredningen diskuterer om makten ligger hos de folkevalgte når kursen for Norge skal stakes ut. Har du noen meninger om dette? - Fordelingsmakta ligger i alle fall der. Men en god del rammebetingelser ligger andre steder. Ta for eksempel Statoil som ble etablert for å være et instrument for å forvalte landets oljeressurser. Så kom forvalterne (altså Statoil-ledelsen) og gjorde krav om å få nye eiere noe som i andre selskaper hadde vært uhørt. Videre har vi sett at Stortinget har latt seg binde til masten for å slippe å la ekstremt viktige beslutninger bli gjenstand for stadige endringer, for eksempel i rente-, inflasjons- og pengepolitikken. Her er det internasjonale mekanismer som i stor grad styrer. Det samme gjelder rettsliggjøring og internasjonale konvensjoner. Her må vi tilpasse oss i forhold til avtalenes innhold, og det gir vidtrekkende konsekvenser for Stortinget som lovgivende organ i tillegg til domstolene. Denne type kompleksitet diskuteres blant annet i siste maktutredning. Spennende. Næringsliv og valgdeltakelse - Det er nettopp offentliggjort en undersøkelse som er gjort blant våre finanstopper. Den viser at de mener at resultatet av valget ikke vil påvirke norsk næringsliv i noen stor grad. - Det er klart at norsk økonomi går bra. Det går så det suser. Kanskje det er det som refereres? Det betyr imidlertid ikke at folk bør la være å stemme. De siste fire årene har vist at det er relativt store ideologiske forskjeller mellom regjeringen og opposisjonen, og de to blokkene som nå stiller til valg mot hverandre tydeliggjør dette. De neste fire årene vil synliggjøre forskjellene i enda større grad. Kanskje særlig gjennom sykehusstriden og i skolepolitikken. Her har vi opplevd radikale forandringer som kanskje vil fortsette eller bli reversert. Det er i slike saker velgerne kan avgjøre med sitt valg. - Grad av politisk interesse reflekteres gjennom valgdeltakelse. Denne har de siste årene vært synkende. Hva betyr dette? - Det er riktig at valgdeltakelsen er litt synkende. Men den synker ikke illevarslende mye. Stort sett har vi sett at valgdeltakelsen de siste årene har vært stabil blant alle grupper av velgere. Jeg tror også det er feil å måle politiske interesse og aktivitet bare gjennom valgdeltakelse. Det er mer konstruktivt å konsentrere seg om hva vi alle gjør i praksis. Om våre handlinger er i tråd med fellesskapets regler og lover. Det å ta ansvar for egne handlinger og handle som demokratiske mennesker. Preferanser -Hva er de største forandringene i folks politiske preferanser de siste årene? - Den største endringen ser vi gjennom den store oppslutningen FrP har hatt, og det utfordrer den norske konsensusen. Det forteller noe om det folk tenker rundt å slutte opp om et parti som protesterer mot makta. Her ligger det mye i retorikken, for eksempel 10

11 har Hagen innført en retorikk som gjør at han kan si mot sannheter. Konkrete eksempler er når han avfeier forskning og representative meningsmålinger med at det kan så være, men vi stoler på det folket der ute sier., for eksempel de femti tusen som ringer inn til Holmgang. Det er en kjensgjerning at mange faller for slike kommentarer og når i tillegg budskapet fenger, så forklarer det noe av den oppsvingen FrP har hatt. - Kan du se at velstandsøkningen de aller fleste av innbyggerne i Norge har opplevd har endret politiske preferanser? - Der er en sammenheng, men den er langt fra entydig. Velstanden har gitt oss mange goder som har gitt oss større frihet. Også frihet til å bli selvstendige individer som har økt våre muligheter til å ta VALG '05 egne valg. Utfordringen med å være et rikt land er at vi blir vant til rettigheter og snakker mer om det enn om plikter, men det mest forstemmende synes jeg er at nordmenn virker som et utrolig selvtilfreds folk. Det er et demokratisk problem. - Det har blitt prøvd ut muligheter for å gjøre stemmelokalene mer tilgjengelige. Blant annet snakker en om å stemme via nettet. Tror du dette vil øke antall stemmer? - Tja. På kort sikt vil ikke dette være mulig, men det kan hende vi vil kunne se endringer på lengre sikt. Uansett er det positivt om terskelen for deltakelsen senkes dersom de øvrige kravene til frie og hemmelige valg opprettholdes. Ingen karriereperson Kristin Taraldsrud Hoff understreker at hun ikke er en karriereperson, og sier at Mette- Marit-effekten er en av grunnene til at hun har fått spennende jobbtilbud. Hun har tidligere jobbet i MMI og vært administrerende direktør Opinion. Og kjent for å være en flink og skarp politisk analytiker. AV GUNN KVALSVIK Hun omtales som ung og fremadstormende, og har gjort lynkarriere innenfor to av landets ledende analysebyråer. I bunnen er hun statsviter. - Jeg er statsviter fra Universitetet i Oslo. I fagkretsen har jeg økonomiske fag før jeg hoppet over til statsvitenskap. På hovedfaget mitt skrev jeg om rettferdig skattelegging. At jeg fikk jobb i MMI etterpå og deretter toppjobben i Opinion etter 3år var ikke akkurat planlagt. Personlig tror jeg også at det var litt flaks. Dette var midt i alt oppstyret om kongehuset og jeg analyserte folks holdninger til monarki og republikk. Dermed ble mine kommentarer interessante og jeg kom på TV, he, he. Viktig å bruke kunnskapen Hoff er opptatt av kunnskap og bruk av kunnskap. Hun mener mange akademikere holder kunnskapen sin for tett til brystet. - Personlig synes jeg at vi godt kan være litt mindre beskjedne og oftere ta bladet fra munnen. Kunnskap blir mye mer nyttig når den deles, og det er nok av andre med atskillig mindre å fare med som gjerne bruker plassen. Denne akademiske beskjedenheten ser vi også i analysebyråer ved at det er vanlig å la andre presentere innholdet, men det er vel den som har produsert kunnskapen som kan det best? Etter tre år som konsulent hos MMI fikk Hoff jobbtilbud hos Opinion. Jeg ble overrasket da tilbudet kom, kombinert med en følelse av skrekkblandet fryd. Jeg hadde ingen ledererfaring, men som relativt ung og kvinne kunne jeg simpelthen ikke si nei. Kristin Taraldsrud Hoff mener at akademikere holder kunnskapen sin for tett til brytet. Foto: Privat Utdannelsen og interesser Jobbene Kristin Hoff har hatt har alle vært faglige og selv er hun tydelig på at uten utdannelsen sin kunne hun ikke klart det. - Faget er alltid med. Jeg har forelesningsnotatene mine i bokhylla på jobben, og bruker dem ofte. Metode og analyseverktøy bruker jeg aktivt hele tiden. I tillegg er det nødvendig å være opptatt av politikk og samfunn. Det har jeg alltid vært. Fremtiden Om ikke lenge skal Kristin Hoff starte som analysesjef i Schibsted og ha ansvaret for konsernets merkevarebygging, produktutvikling og analyse. - Det blir spennende og faglig interessant selv om det ikke handler om partipolitikk. Media er viktig, bransjen er inne i enorme omveltninger med store demokratiske implikasjoner i årene som kommer. Ved å være tett på folks medievaner, endringer og trender får vi også vite veldig mye om samfunnet vi lever i og verden der ute. På spørsmål om hva hun gjør om 10 år sier hun: - Heldigvis har jeg ikke peiling. Jeg er ingen karriereperson, og selv om jeg kunne tenke meg å kjempe om toppjobbene for å styrke likestillingen vet jeg ikke om jeg orker familiebelastningen. Bare fremtiden vil vise det, men jeg håper uansett å ha en faglig spennende jobb. 11

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LEIING, LEIING OG LEIING - Det er ein ting eg har

Detaljer

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE NR 3-2008 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK August

Detaljer

Tema: Sikkerhet og personvern

Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik SIKKERHET OG PERSONVERN Klokka ringer

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LIKESTILLING OG LIKEVERD

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003 Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! 1 Gunn Kvalsvik, redaktør Ei vanleg reklameoverskrift i desse juletider er: Gåveidé til

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia!

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Det var ein gong ein landshøvding som budde i eit stort og mektig land.

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Dagsrevyen durar i bakgrunnen. Eg sit i godstolen og fyl halvvegs med. Skummer avisoverskrifter og annonser

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Utanlandsk forskarkraft. Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19

Utanlandsk forskarkraft. Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19 mars 2013 NUMMER 3 ÅRGANG 45 F Utanlandsk forskarkraft Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19 [annonse] EN TING ER HVA DU SER, EN ANNEN TING

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

Veien vekk. Forskerforum

Veien vekk. Forskerforum Forskerforum MAI 2014 NUMMER 5 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Veien vekk Det var rikdom i gruva og velstand i Malm etter andre verdenskrig. Men hjernekraften ble da som nå eksportert ut av bygda.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003 Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør av og til særleg måndagane

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Store forskjeller på innvandrergruppers utdanningsnivå! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Kanskje er det hausten, at sumaren er

Detaljer

Forskning ingen velgermagnet

Forskning ingen velgermagnet j u n i 2 0 0 9 n u M M E R 6 Å R G A N G 41 F Forskning ingen velgermagnet Få tror at forskning blir et hett valgkamptema. Å jobbe med forskning er ingen strålende politisk karrierestrategi, sier Hans

Detaljer