flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER:"

Transkript

1 1 09 flygelederen Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå SIDE UTBYTTEPOLITIKK: NY FORMANN: HUDSON RIVER: Staten snur SIDE 6-7 Endringer i vente SIDE Flygelederen forteller SIDE 20-24

2 flygelederen 1 09 lederen På kort finale Inn for landing Men Skrede gir seg ikke riktig ennå SIDE UTBYTTEPOLITIKK: Staten snur SIDE 6-7 NY FORMANN: Endringer i vente SIDE HUDSON RIVER: Flygelederen forteller SIDE GIR SEG: Rolf Skrede. Etter 26 år. FOTO: TERJE DAHLSENG EIDE flygelederen NUMMER 1 APRIL 2009 ÅRGANG 37 Heri opptatt NFF-Nytt Ansvarlig redaktør: Terje Dahlseng Eide Layout: Frode Antonsen Trykk: Grøset Innlegg, tips og henvendelser vedrørende distribusjon sendes til: Flygelederen v/terje Dahlseng Eide Gjerdåsveien 12b 8010 Bodø E-post: NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION Norsk Flygelederforening Norwegian Air Traffic Controllers Association Pb. 141, 1330 Fornebu Telefon: Telefaks: E-post: E-post: NFFs styre Paul Johannessen Olav Aadal Robert Gjønnes Frode N. Bøe Tom-Snorre Skaret Birthe Heggren Tomas Bertelsen Sverre Ivar Elsbak Christian Berge Webmaster: Anders Forseth formann 1. viseformann 2. viseformann sekretær kasserer 1. styremedlem 2. styremedlem 1. vararepresentant 2. vararepresentant Redaksjonen avsluttet 14. april 2009 ISSN (Trykt utgave) ISSN X (Elektronisk utgave) Årsmøtet til Norsk Flygelederforening 27. mars var en merkedag i foreningens historie. Etter 26 år som norske flygelederes øverste tillitsvalgte, trådte Rolf Skrede tilbake. Første mai overtar Paul Johannessen formelt formannsvervet i foreningen. 26 år er bemerkesverdig lang virketid for en leder, ikke minst i en turbulent bransje som lufttrafikk, og for en organisasjon som stadig har vært i konflikt med sin arbeidsgiver. Og som naturligvis har hatt sin del av interne konflikter i årenes løp også. Vi er mange som ikke har opplevd noen andre enn Rolf Skrede som den som går i striden for oss, og langt flere enn det som har mye å takke formannen for. Under årsmøtehelgen i Sandefjord var det da også mange som fremførte sine takksigelser. Alle de rosende ord gikk langt fra bare til fagforeningslederen, men også til mennesket Rolf Skrede. «Rolf har vært fabelaktig til å ta seg av medlemmene og medlemmenes familie», sa Bjarne Ljosland, en av de 1. viseformenn Rolf Skrede har overlevd. Ingen dårlig attest. Det blir rart for alle parter å se en annen enn Rolf Skrede som NFFs formann. Rolf er NFF og NFF er Rolf. Så kan man selvsagt diskutere om han har sittet for lenge med formannsvervet, om han burde abdisert tidligere. Terskelen for å overta ansvaret har ikke akkurat blitt lavere i takt med at 1. viseformenn har kommet og gått, men resultatene som er oppnådd, eller foreningens tilstand som sådan, taler en slik påstand midt i mot. Men nå er altså en etterfølger klar. Det står respekt også av Paul Johannessen, som tar på seg oppgaven å ta over jobben etter en av landets mest markante og profilerte fagforeningsledere som nyter en nærmest ubegrenset tillit internt. sumpen Gary Clark NFF er selvsagt mer enn Rolf Skrede. Paul Johannessen vil være omgitt av de samme engasjerte og dedikerte flygelederne som Rolf har dratt nytte av i sine år som formann. På lik linje med hva Skrede i sin tid gjorde da han rykket opp fra lokaltillitsvalgt til formann, må også avtroppende 1. viseformann og påtroppende formann finne sin måte å lede. At norske flygeledere har behov for NFF er det liten tvil om. Mye skjer rundt oss og det skjer fort. Og beslutninger som påvirker oss blir i større grad fattet utenfor landets grenser. Johannessen innleder ikke med hvileskjær. Dette nummeret tilhører likevel Rolf Skrede. Henrik Wergeland skrev i 1837 et dikt til offiseren og politikeren Hermann Foss som takk for sistnevntes innsats for et rent norsk handelsflagg. Diktet innledes med ordene: «Nu hvil Dig, Borger! Det er fortjent.» Det får være beskjeden fra Flygelederen, på vegne alle medlemmene dette blad representerer. Og tusen takk for innsatsen. Men hvile har Rolf selvsagt ikke tenkt til. Uansett hvor fortjent det enn er. Historien til NFF skal det neste året havne mellom to permer. Som formann i mer enn to tredeler av foreningens levetid, har han vært på å skape historien. Nå skal han bidra til at den skrives. «Jeg har vært med på det meste i NFF. Det eneste jeg ikke har vært med på er mord, men det har vært nært», har han spøkefullt uttalt i flere sammenhenger. Men ikke uten et visst alvor. For å bruke årsmøtedirigent Reinhard Lillebøs ord: «NFF er ingen søndagsskole.» Det kan bli mye interessant lesestoff når Ottar Julsrud har gjort jobben sin. Da vil nok også vi med vesentlig kortere historie i NFF enn 26 år få et bedre bilde av Rolf Skredes betydning for norske flygeledere, og norsk lufttrafikk som sådan.

3 innhold Vifter med sparekniven Avinor merker finanskrisen. 6 Ja til Røyken og litt til Stavanger også. 8 Venter på Staten NSB har fått Mellom to permer NFF skriver bok. 10 Klubbet for siste gang NFFs årsmøte i Sandefjord. 16 Formannen har ordet Den nye altså Fire dramatiske minutter Endte i Hudson River Anbud på utdanning EPN får konkurranse. 26 Status Europa Luftromsblokker i støpeskjeen. 28 Samles i nord Uten Latvia og Irland. 30 Fikk tilsynstrofé Flygeleder Anders Forseth Sannhetens ord Fra skoleelever i arbeidsuke. 36 Bjørnetjeneste? I servicens ånd. Jeg har sett både storhet og smålighet på nært hold, vært med på oppturer og nedturer, opplevd bred offentlig oppmerksomhet og til tider også medienes nådeløse søkelys. Rolf Skrede, avtroppende NFF-formann

4 siste formannen har ordet Takk for meg DE FØRSTE TRE: NFFs tre første formenn; Per Elvebakk, Rolf Skrede og Einar Tafjord. 1. mai gir Skrede fra seg formannsklubba. FOTO: TERJE DAHLSENG EIDE ETTER 26 ÅR som formann i Norsk Flygelederforening er det nå ugjenkallelig slutt. Den 1. mai takker jeg for meg og ser frem til en vesentlig endret livsstil og tilværelse. Flere har spurt meg om hvordan jeg skal takle denne overgangen, fra å være en offentlig person og leder av en særdeles aktiv og profilert fagforening, til en langt mer tilbaketrukket tilværelse. Det kommer ikke til å bli noe problem, jeg kommer aldri til å slutte med å være engasjert. NÅ SKAL JEG få tid til andre prioriteringer, ta igjen det «forsømte» for å si det slik. Historieprosjektet er den første oppgaven jeg ser frem til å kunne bruke mer tid på. Det er viktig å ta vare på historien. Foreningens turbulente historie kan vi alle ta lærdom av. Og hva med å etablere en egen forening for pensjonerte NFF medlemmer? Kunne ikke det være noe å ta fatt i? Det må likevel erkjennes at sider av overgangen ikke blir helt uproblematisk. Selvsagt kommer jeg til å savne det tette og inspirerende samarbeidet som har vært innad i styret. Dette samarbeidet har vært helt spesielt. I tillegg kommer jeg til å savne den direkte kontakt med foreningens medlemmer, «grasrota», for å si det slik. Denne kontakten er noe av det jeg har satt aller mest pris på i min formannstid; det å komme på besøk i lokalavdelingene og oppleve engasjementet og interessen for foreningens virksomhet har jeg alltid sett frem til. God kontakt og direkte kommunikasjon med foreningens medlemmer har vært en helt grunnleggende forutsetning for å kunne utføre mitt formannsverv. FOR MEG har det vært viktig å kunne inkludere, skape tillit og fremstå som formann for alle, uansett alder og tjenestested. En gang kjente jeg personlig nær sagt alle medlemmer «men det var den gang og itte nå». Foreningen har vokst både i forhold til antall medlemmer og ikke minst hva angår aktivitetsnivå. Som en konsekvens av dette har dessverre besøk i lokalavdelingene, særlig i de senere år, til tider blitt en salderingspost. Det beklager jeg sterkt, skulle gjerne reist langt mer rundt i landet. Håper at Andenes og Ørland har meg tilgitt at jeg aldri rakk å komme dit på besøk i min formannstid. Jeg hadde aldri evnet å holde ut så lenge hadde det ikke vært for det unike samholdet og støtten fra dere. Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til å takke dere alle for samarbeidet, takke for all den tillit som dere har vist meg i alle disse årene. Det har ikke manglet verken på utfordringer eller tunge stunder, formannsvervet har langt fra vært en dans på roser. Jeg hadde aldri evnet å holde ut så lenge hadde det ikke vært for det unike samholdet og støtten fra dere. Jeg ønsker det nyvalgte styret med Paul i spissen lykke til. Husk å ta vare på fellesskapet. Utfordringene står i kø og det vil alltid være behov for et sterkt og samlet NFF. Nok en gang takk for meg og takk for tilliten. 4

5 Vil spare 300 mill. rolf skrede formann NFF Innen 2012 skal Avinor forbedre resultatet med 300 millioner kroner årlig. SER PÅ TILTAK Med bakgrunn i den internasjonale finanskrisen med stagnasjon, og til dels trafikknedgang i luftfarten, besluttet Avinor før jul å lansere et resultatforbedringsprogram. Programmet har til hensikt å identifisere potensielle innsparingsområder samt tilsvarende områder der inntektene kan økes. Og deretter iverksette disse. Målsettingen er å øke Avinors resultat med 300 millioner kroner innen utgangen av 2012, inkludert delmål og milepæler allerede i 2009, 2010 og I motsetning til under Take Off-05 skal disse midlene realiseres uten at noen skal miste jobben. Alt skal drøftes i forståelse med de ansattes organisasjoner. Det er allerede foretatt en idedugnad og en grovsortering som har identifisert mulige innsparinger på millioner. Disse fordeler seg på på interne forhold, på eksterne forhold og potensielle økte kommersielle inntekter på 70 til 100 millioner. Resultatforbedringsprogrammet skal baseres på nye prosjekter og tiltak som hovedsakelig er driftsrelaterte. Foreslåtte kommersielle tiltak forutsetter finansielle rammer for å kunne gjennomføres. Enkelte områder som eksempelvis security er ikke inkludert og vil legges til senere noe som selvsagt også gjelder nye innsparingsforslag. I tillegg vil enkelte tiltak, som for eksempel bemanningsjusteringer, først kunne gi effekt etter I tillegg til det nevnte potensialet på økning av de kommersielle inntektene er det i flysikring det største potensialet er identifisert. Der ser man mulighetene til en innsparing på fra 50 til 100 millioner, men også i HK ser man muligheter for 50 til 60 mill. i kostnadsreduksjon. Av andre områder som kan nevnes har vi lufthavnene, konsulentbruk, post og ambulanse, forsvaret og konsulentbruk utover HK. I tillegg skal man se på ENØK-tiltak, IKT og innkjøp. I Flysikring skal det spesielt sees på servicenivå på LTT-enhetene (åpningstider og samfunnsoppgaver) og muligheten for innføring av enkategori tårn flere steder. Programmet skal med denne rammen innen 1. november til konsernledelsen levere en sluttrapport inneholdende resultatmål og realiseringstidspunkt med framdrifts- og milepælsplan for de forskjellige delprosjektene. Det skal lages en gjennomføringsplan med risiko- og konsekvensanalyse, samt en eventuell kommunikasjonsplan. Tekst: TOM-SNORRE SKARET Hurtigsparing i flysikring Lavere servicenivå eller høyere avgifter? Ved siden av resultatforbedringsprogrammet kjører flysikringsdivisjonen (FS) et eget hurtigarbeidende program for å kutte utgifter allerede i år. Mens det store siktemålet for resultatforbedringsprogrammet er 2012, vurderer FS tiltak som har effekt allerede i år. Det har med å redde årets budsjett. Kostnadene må stå i stil med inntektene. Med reduserte inntekter må kostnadene reduseres like mye. Et underskudd må kundene ta igjen i form av høyere avgifter, sier FS-direktør Knut Skaar. Resultatforbedringsprogrammet kan muligens realisere noen resultater i år, men det har primært med fremtidig reduksjon av kostbasen, sier Skaar. Året har ikke begynt bra. Ifølge Skaar antyder årets to første måneder et underskudd på millioner kroner bare på underveissiden. Flyselskapene er klare på at de ikke tåler høyere avgifter. I juni vil de vite hva tjenesteyterne har redusert med, sier han. Det kan for eksempel bety lavere servicenivå gjennom ikke å bemanne opp i topperioder eller ikke innkalle på overtid ved kortsiktig bemanningsfravær. Nå er FS i ferd med å se på konkrete tiltak som kan få effekt allerede fra 2. kvartal. Noe må vi gjøre. Selskapene har sagt klart i fra: Dersom vi fortsetter som før vil det ta knekken på dem, sier Skaar, som i tilfelle senking av servicenivå skal innhente aksept fra kunder, lufthavneiere og selskap i forkant. Også investeringer skal gjøres med langt mer påholden hånd. 5

6 LAVERE SYKEFRAVÆR: Det totale sykefraværet i Avinor-konsernet endte på 4,9 prosent i Dette er en nedgang på en halv prosent fra Konsernets mål er 4,5 prosent. Lavest sykefravær hadde de yngste og eldste. Blant de mellom 20 og 29 år var sykefraværet 0,2 prosent, mens dem over 60 år hadde 0,5. I år har fraværet flatet ut. MU MED REKORD: Aldri tidligere har så mange som 87 prosent besvart spørsmålene på den nettbaserte medarbeiderundersøkelsen (MU) for Spørsmålene gikk på trivsel, ledelse, mestring og kontroll og utvikling og for første gang spørsmål om sikkerhetskultur. 118 ÅRSVERK PÅ OVERTID: Satsing på å få ned overtidsbruken ga en nedgang på 5117 timer for Avinor i fjor i forhold til Dette utgjør 2,8 årsverk. Totalt ble det jobbet 118 årsverk på overtid i GLEDELIGE RESULTATER: 91 prosent av konsernets ansatte er tilfreds med jobben, 92 prosent forventer å være ansatt om ett år, 82 prosent er stolte av å jobbe i Avinor, mens 78 prosent er tilfreds med nærmeste leder. Trivselsindikatoren, basert på ni spørsmål, endte på 80. Konsernmålet er 75. Blir på Røyken og pusser opp Stavanger kontrollsentral Oslo kontrollsentral flyttes ikke fra Røyken, mens Stavanger kontrollsentral får oppussing, men ikke oppgradert utstyr. SKAL SPARE Stavanger kontrollsentral som skal bli Kontrollsentral Sør (KS Sør) får altså ikke nybygg, som var et av alternativene som Avinor har vurdert. 2. april vedtok konsernets styre administrasjonens innstilling til vedtak, drøftet med de ansattes representanter: Oslo ATCC blir værende på Røyken. Det blir ingen flytting til nybygg på Gardermoen for «Oslo innflygingskontroll med matesektorer». Beregninger utført viser at man sparer 100 millioner på å forbli i fjellanlegget også etter Oslo ASAP og at nytt luftrom er innført. I Stavanger pusses eksisterende lokaler opp for å settes i tilfredsstillende stand til å huse kontrollsentral sør. Det blir heller ingen oppgradering av den teknologiske plattformen Natcon i denne omgang, fra versjon 3 til 4. Prisen for det vedtatte alternativ vil ligge på rundt 60 millioner kroner, mot rundt 200 millioner for nybyggalternativet og 170 mill. for oppussing og utstyrsoppgradering som ville vært i tråd med opprinnelig KS Sør-vedtak. Savner fremtidsavklaringer. Mens man på Røyken beroliges av en endelig avklaring om at flyttingen ikke blir noe av en beslutning som langt fra kom overraskende savner personellet i Stavanger avklaring om fremtidsutsiktene for kontrollsentralen. Dette er en renovering av blant annet 2. etasje av driftsbygget, som Hovedredningssentralen flyttet ut av i 2003, og strengt tatt ikke en del av KS Sør-prosjektet. Tvert om er det utsatt vedlikehold, i påvente av KS Sør, sier Christian Berge, medlem i referansegruppen til prosjektet. Referansegruppen har uttalt at den ikke er fornøyd med utviklingen på Sola, og at lite har skjedd på de fire og et halvt årene som har gått siden vedtaket ble fattet om at KS Sør skulle etableres i Stavanger. Å velge alternativet administrasjonen nå går inn for, innebærer at det at det går enda lengre tid før noe skjer, og vi føler at tidsfaktoren jobber mot oss, uttaler referansegruppen og påpeker at vedtaket kan oppfattes som en «utsettelse av vedtaket og en potensielt usikker framtid for enheten.» Gruppen er ikke tilfreds med at den ikke ble tilstrekkelig involvert i risikoanalysen forut for beslutningen og savner forpliktelser om hvilken rolle Stavanger ATCC skal i norsk luftfart og i det nordeuropeiske samarbeidet NEAP/NEFAB selv om den forstår Avinors beveggrunner. Men den påpeker at renovering av eksisterende lokaler skulle vært gjort for lenge siden og at innkjøp av ny VCS (radio/kommunikasjonssentral) er utskifting av foreldet utstyr. Satser på Stavanger. Referansegruppen stiller seg likevel bak administrasjonens innstilling, under forutsetning av at «vi snarlig kan komme i gang med å skape en fremtidsrettet kontrollsentral på Sola». Konsernsjef Sverre Quale understreker at Avinor også i fremtiden skal satse på Stavanger som KS Sør, selv om investeringer i nytt utstyr skyves noen år frem i tid. Det ville være uhensiktsmessig med en kostbar oppgradering av utstyr nå og så en ny oppgradering om noen år igjen. Om et par år fra nå vet vi mer om tidsplan når det gjelder SESAR-prosjektet og hva det kan bringe med seg når det gjelder teknologisk plattform, sier Quale, og viser til vurderinger om at Stavanger kan leve med eksisterende Natcon 3 til Styret anbefaler at bygningsmassen oppgraderes og bringes up to date. Bygget skal tilpasses og bli bra og moderne lokaliteter for Kontrollsentral Sør i løpet av et par år, sier konsernsjefen. Personellet i Stavanger mener intet har skjedd siden vedtaket om KS Sør ble fattet og savner avklaring fra Avinor om hva man kan forvente i fremtiden Vedtaket om kontrollsentral sør ligger fast. I praksis betyr det at sektor Skagerrak, evt det som er igjen av underveisluftrom når matesektorene i Oslo ASAP er ferdigdesignet, blir overført fra Oslo. Nå oppgraderes byggmassen slik at lokalene har god plass til både dette, dagens underveisluftrom, og offshore, svarer Quale. Ingen lange garantier. Ingen kontrollsentraler kan få noen garanti om noe som helst langt inn i fremtiden, men at Avinor satser på KS sør i Stavanger er det ingen tvil om, sier han. Han er tilfreds med at den endelige beslutingen om å beholde lokalitetene på Røyken er tatt. Mange vurderinger ligger bak og det har tatt lang tid, så det var godt å få landet den saken nå. Innflygingskontrollen med matesektorer skal fortsatt ligge på Røyken. Det var viktig for meg, for å gi forutsigbarhet og ro for de ansatte, sier konsernsjefen. Man kan ikke gi noen garantier langt inn i fremtiden, men vi kan i det minste gi trygghet i 5-10 år i stedet for to til tre år. Utover dette er det vanskelig å garantere noe som helst i den verden vi lever i, med 6

7 BÆREKRAFTIG KVOTEKJØP: Avinor har i tråd med rapporten om bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart, blant annet utarbeidet et klimaregnskap for konsernet og vedtatt en tiltaksplan for å redusere egne utslipp. I 2008 har kjøp av FN-godkjente klimakvoter gjort at lufthavnene er klimanøytrale. INVESTERTE 2,6 MRD.: Nedgang i trafikken på tampen av året til tross: I 2008 hadde Avinor et resultat etter skatt på 765 millioner kroner en økning på 4,6 prosent i forhold til resultatet i 2007, som var 731 millioner kroner. Driftsinntektene ble totalt 7384 millioner kroner, mens driftskostnader var 6016 millioner kroner. På grunn av de rekordstore investeringene på nærmere 2600 millioner kroner en økning på omkring 30 prosent fra 2007 hadde Avinor likevel en negativ konstantstrøm på 1084 millioner kroner i fjor. Likviditetsbeholdningen ble redusert til tilnærmet null, melder Avinor i forbindelse med selskapets årsrapport, som ble lagt frem i den stille uke. TERMINAL 2 UTSETTES: Det blir neppe fattet endelig beslutning om bygging av Terminal 2 på Gardermoen i høst. Gitt nedgangen i trafikken, skal det i løpet av året vurderes alternative tidsplaner og flere byggefaser enn de to opprinnelig planlagte. T2 skulle egentlig stått ferdig sommeren NETTO TILGANG PÅ TRE: 2008 ga en netto tilgang på tre nye flygeledere. Det forventes en større tilgang på flygelederresurser gjennom 2009, heter det i Avinors årsrapport. Det var ingen luftfartsulykker i norsk luftfart der Avinor var medvirkende part i 2008, mens regulariteten ved Avinors lufthavner var 97,6 prosent. Punktligheten har økt de siste årene, til 86 prosent i fjor. Tallene er blant de beste i Europa, konkluderer selskapet. OU UTSATT: Organisasjonsutviklingsprosjektet (OU) ruller videre. Det skulle egentlig opp som sak i Avinor-styret på møtet 2. april, men ble utsatt. En oppdatert plan for OUarbeidet vil bli utarbeidet og behandlet på ID-møte og i konsernledelsen innen utgangen av april. Flysikringsdivsjonens fremtidige organisering er blant de ting som etter hvert skal avklares. Etter det vil organisasjonstilhørighet for AFIS bli vurdert. SOM I DAG: Oslo ATCC blir værende på Røyken. Her fra Oslo approach. Supervisor Tom Gunnar Hansen i forgrunnen, Ruth Johannessen og Ørjan Karlsen jobber ved siden av. FOTO: TERJE DAHLSENG EIDE TAR OPP MER LÅN: Trekkfasiliteten på to milliarder kroner, som Avinor etablerte i fjor, vil være brukt opp innen utgangen av året. Derfor har styret vedtatt å gi administrasjonen fullmakt til å forhandle og oppta nytt lån på 1,5 milliarder kroner i løpet av de neste månedene. SESAR-prosjektet på full fart fremover og utviklingen av luftromsblokker gjennom Single European Sky, sier Sverre Quale. Jobben med oppgraderingsprosjektet ved Stavanger kontrollsentral starter umiddelbart. Jeg hadde egentlig ikke forventet meg noen annen avklaring heller, men det er veldig godt at den kom. Dette betyr ro og at fornuften har seiret, sier sjefflygeleder Jesper Krogh ved Oslo ATCC, om vedtaket som gjør at enheten hans forblir på Røyken. Tekst: TERJE DAHLSENG EIDE 7

8 Staten endrer utbyttepolitikk Utbyttekravet senkes og størrelsen på utbyttet skal opp til vurdering hvert år. REDUSERER UTBYTTEKRAV: Samferdselsminister Liv Signe Navarsete gir NSB lettelser i rammebetingelser. Avinors konsernsjef Sverre Quale forventer at det gjelder også for hans AS. FOTO: TERJE DAHLSENG EIDE AVINOR TILFREDS Nå gjelder dette foreløpig NSB, i likhet med Avinor et AS heleid av staten. Fredag 3. april la Samferdselsdepartementet frem storingsmeldingen om selskapet. Grunnet NSBs store investeringer de kommende årene mener regjeringen at NSB de neste tre til fem årene, skal slippe med et lavere utbytte. Staten har de siste årene tatt ut 75 prosent utbytte. Den nye utbyttemodellen medfører en forventning om 50 prosent utbytte i årene som kommer og endelig fastsettelse av utbyttet skal skje hvert år. Avinors konsernsjef Sverre Quale er meget tilfreds med at staten nå endrer sin utbyttepolitikk, og har store forhåpninger til stortingsmeldingen om Avinors virksomhet. I følge departementet er det en generell endring i politikken, som omfatter alle statseide foretak. At NSB får gjennomslag for at man i større grad skal gjøre vurderinger av om det tas utbytte, basert på likviditet og kontantstrøm, er veldig positivt for Avinor, sier Quale, som sammen med styreleder Inge K. Hansen lenge har vært i dialog med departementet om lettelser i rammevilkårene. Fryser investeringer. Trafikknedgangen, som startet i fjor høst, kombinert med store investeringsbehov de neste årene, har gjort at Avinor nå har vedtatt å legge del planlagte investeringer på is. Det gjelder primært arbeid ved lufthavnene i Tromsø, Bergen, Røst og Sandane, for til sammen 340 millioner kroner. Fra Avinor har Staten kunnet hente et utbytte på maksimalt 75 prosent av overskudd etter skatt. I årene tok staten ut 900 millioner i utbytte. I årets statsbudsjett ligger det imidlertid ikke inne utbytte fra Avinor for regnskapsåret Nå forventer Quale mer permanente bedringer i utbyttepolitikken, på lik linje med det som NSB har fått. At utbyttepolitikken nå endres slik at eier og styre er avhengig av å se på selskapets økonomi fra år til år, før man beslutter å ta ut utbytte, er det vi har kjempet hardest for, sier han. Han har også håp om at revidert statsbudsjett i mai inneholder gode nyheter også om en annen av kampsakene: Statlig kjøp av regionale lufthavntjenester. Det har ikke staten gjort siden 2005, den gang på 35 millioner kroner. Året før var statlig kjøp på rundt 250 millioner. Etter dette har Avinor, som er underlagt politikken om at de ulønnsomme flyplassene finansieres av den håndfullen som går med pluss, finansiert driften på egen hånd. En milliard. De neste årene har Avinor et investeringsbehov på rundt tre milliarder i året, en stor del av dette grunnet sikkerhetsog myndighetskrav. Men inntektssvikt har allerede ført til at man har vedtatt å utsette nødvendige dog ikke de mest tidskritiske investeringer. Med de tunge investeringene vi er pålagt, mener vi at staten burde kjøpe de regionale tjeneste bortimot helt i noen år. I 2008 brukte vi en milliard kroner på investering og drift av regionalnettet. I årene før tok staten ut opp mot en milliard i utbytte, sier konsernsjefen. Dersom eiermeldingen og revidert statsbudsjett bærer tilstrekkelig gode nyheter, kan den opprinnelige investeringsplanen bli tatt opp igjen. Det avhenger av størrelsen på en eventuell bevilgning over årets statsbudsjett, sier konsernsjefen. Avinor har lansert et resultatforbedringsprogram som skal bedre resultatet med 300 mill. årlig innen 2012 uten at man denne gangen skal kvitte seg med ansatte. Dessuten har vi knepet på driftskostnadene. Folk er bevisste, reiser billigere, mindre til utlandet og det brukes mindre overtid, samt at konsulentbruken er redusert, sier Sverre Quale. Ikke klar. Eiermeldingen om Avinor skulle kommet på nyåret. Den er fortsatt ikke klar. Samferdselsdepartementets pressesjef kunne onsdag i den stille uke heller ikke gi noe tidspunkt for når meldingen skal legges frem. Eiermeldingen kommer i løpet av våren, sa Torvik. Hva er grunnen til at den er forsinket? Den kommer når den kommer, når vi er ferdige med den, svarte pressesjefen. Jeg må selvsagt ta Avinor sine innspill på alvor og ta tak i dem, både i dialog med Avinor og innad i regjeringen. Vi kan ikke pålegge Avinor å gjøre investeringer de ikke har økonomi til å tåle, uttalte samferdselsminister Liv Signe Navarsete til NRK i mars. Tekst: TERJE DAHLSENG EIDE 8

9 årsmøtet 2009 NFF TRAPPER OPP: Nå skal historien om NFF skrives. Da stiller foreningens veteraner villig opp for å bidra. Fremst de tre første NFF-formenn Einar Tafjord (64), Rolf Skrede (64) og Per Elvebakk (63). Bak fra venstre følger: Oscar D. Hillgaar (63), Einar Solum (74),, Reinhard Lillebø (66), John Kalvik (77), Georg E. Bjerke (66), jurist Ole Petter Giving (63), Otto de Besche (52), Bjarne Ljosland (64) og Arnstein Hansen (61). Levende historie Her står NFF-erfaring i samlet flokk, klare til å bidra når historien om flygelederforeningen nå skal skrives. FERDIG OM ETT ÅR Ottar Julsrud var forfatter da Aschehoug, i samarbeid med Avinor, gav ut historien om norsk flysikringstjeneste i fjor. «Fly trygt opp og trygt ned» var Avinors julegave til hver enkelt ansatt i selskapet. Julsrud er også mannen Norsk Flygelederforening har engasjert til å skrive boken om NFFs historie fra flygelederne brøt ut av Lufttrafikkledelsens forening i 1973 og stiftet Norsk Flygelederforening. Til årsmøtet neste år skal boken være ferdig. Julsrud fikk i forbindelse med årsmøtesamlingen i Sandefjord mars møte mange av foreningens veteraner; blant andre alle formenn, flere av dem som var med og startet NFF og tidligere styremedlemmer alle med mange tiårs erfaring, både som flygeledere og fra foreningsarbeidet. NFFs jurist gjennom 33 år, Ole Petter Giving, var også med på møtet. Mye interessant stoff. Jeg er helt i startfasen av arbeidet med å samle bakgrunnsstoff. Her er det mye informasjon tilgjengelig, og mye er ufattelig interessant, sa Julsrud samfunnsviter, lederskribent og forfatter av flere bøker innen bedrifts-, organisasjons- og kulturhistorie. Fra dag én, tenk bilder og anekdoter, som kan bidra til belyse og levendegjøre historien, sa forfatteren til veteranene, som var mer enn villige til å bidra. Historiene satt løst om tidligere konflikter med arbeidsgiver, trusler om rettssaker og sågar drapstrusler, for å nevne litt. Snakket om NFF. Ottar Julsrud deltok på SKAL SKRIVE: Ottar Julsrud skrev boka om flysikringstjenestens historie, som kom ut i fjor. Nå skal han skrive NFFs historie. hele årsmøtesamlingen og fikk dermed møte alle de som er tillitsvalgte i NFF også i dag. Lørdagen var dessuten satt av til et fagseminar under tittelen «Norsk Flygelederforening bedre enn sitt rykte!». Det var ikke minst med tanke på bokprosjektet at flere eksterne foredragsholdere var invitert til å snakke om NFF fra sine ulike ståsted. Etter at foreningsveteran Oscar D. Hillgaar innledet under tittelen «Hva er NFF?», fulgte deretter Arne Selvik fra AFF opp om meningsfylte organisasjoner, Jon Erik Lindemann fra Proactima om makt og mening og til sist underholdt Arnulf Kolstad, professor i sosialpsykologi, forsamlingen med sine synspunkt. Tekst og foto: TERJE DAHLSENG EIDE 9

10 årsmøtet 2009 Så var det slutt Det var tidspunktet man nesten ikke trodde skulle komme. HISTORISK ØYEBLIKK Men alt har sin tid, alle har sin tid. Etter 26 år overlater Rolf Skrede (64) 1. mai formannsklubba til Paul Johannessen (49). Fredag 27. mars valgte nemlig Norsk Flygelederforenings årsmøte avholdt i Sandefjord for første gang siden 1983 en annen enn Skrede til sin leder. De neste to årene skal Johannessen være NFFs øverste tillitsvalgte. Et historisk øyeblikk for både Rolf Skrede selv og Norsk Flygelederforening var over på nettopp det, et øyeblikk. Samtlige åtte posisjoner som var på valg ble tatt under ett, uten motkandidater, med akklamasjon alt i tråd med valgkomiteens innstilling. Privilegium. Rolf Skrede har ledet NFF i mer enn to tredeler av foreningens levetid. Fra starten i 1973 hadde han bare to forgjengere, Per Elvebakk og Einar Tafjord. Nå skal en fjerde vestlending stå på skansen for norske flygeledere. Det har vært et utfordrende privilegium å bli gjenvalgt som formann i NFF i så mange år. Det har aldri manglet på arbeidsoppgaver og det har aldri vært kjedelig. Jeg har fått anledning til å oppleve det meste både på godt og vondt, sa Skrede i sitt 26. og siste innledningsforedrag til et årsmøte i NFF. For meg har selve fundamentet for formannvervet vært å holde foreningen samlet og at alle medlemmer er like viktige uansett tjenestested og alder. Det har også vært viktig at foreningen fremstår som en GRATULERTE ARVTAKEREN: Rolf Skrede blir etterfulgt av Paul Johannessen som NFFs formann. ryddig og seriøs organisasjon med stor faglig tyngde, en målsetning jeg mener vi har lyktes med, sa formannen til stor applaus fra årsmøtet. Går av 1. mai. Formannsskiftet skjer 1. mai, mens de øvrige styrefunksjoner hadde virketid fra 1. april. Paul Johannessen (49) med sitt daglige arbeid på Oslo approach ble valgt til 1. viseformann i fjor. Hans plass er nå overtatt av Olav Aadal, for tiden på opplæring på Værnes, etter å ha jobbet i Gardermoen kontrolltårn etter at den da-værende arbeidsplassen hans, Trondheim kontrollsentral, ble lagt ned og flyttet til Bodø i Ikke bare valgte Rolf Skrede ikke å ta gjenvalg. Også en annen av foreningens mest erfarne og verdifulle tillitsvalgte ønsket ikke å fortsette. Magne Jerpstad, 2. viseformann og med det leder av Faglig Utvalg, takket i Sandefjord av etter mange år i foreningens tjeneste. NFFs årsmøte valgte Robert Gjønnes (32) til Jerpstads etterfølger. Ny webmaster. Kasserer Tom-Snorre Skaret (Bodø kontrollsentral) tok på seg to nye år som kasserer, en jobb trønderen har utført siden Andre varamedlem Sverre Ivar Elsbak (Oslo kontrollsentral) fikk også årsmøtets tillit for to nye år, mens Stavanger 10

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra!

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra! ÅRSMELDING 2012 Lederen har ordet Til alle Norsvin Vestfolds medlemmer. Nå har jeg vært leder for Norsvin Vestfold i ett år, og det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Å skulle ta over etter Anne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

GA SOM KUNDE AV AVINOR

GA SOM KUNDE AV AVINOR GA SOM KUNDE AV AVINOR Gardermoen, 8.november 2014 Ved Per Julius Helweg AVINOR FLYSIKRING Fra gjerdet til Avinor A-sertifikat i Oslo Flyklubb Fornebu (1988) Formann / flygesjef «nekter å flytte» (1989)

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2014 L10-14 04.03.2014 Styret/ Daglig leder elektronisk Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat 1. Rammevilkår/saksgang Landsstyret besluttet i 2011 å endre

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Luftfartens samfunnsnytte er stor Internasjonale trender Trafikkvekst skaper kapasitetsutfordringer Store krav til

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Flyvebladet. Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken. Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor eller når.

Flyvebladet. Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken. Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor eller når. Årgang 20 nr. 1.2012 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Innhold: Flymedisinsk sjef slutter 15. mars. Styret har diskutert saken Flymedisinsk seksjon flytter, men ingen vet hvor

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2 Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 3 Foto John Petter Reinertsen 262825 Avinor

Detaljer

KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AVINOR FLYSIKRING

KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AVINOR FLYSIKRING KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AS UNDERVEISTJENESTER 2 milliarder i omsetning FLYNAVIGASJONSTJENESTER Kommunikasjonstjenester, navigasjonstjenester, overvåkningstjenester

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 23 representanter med

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT.

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT. NYORG - HØRINGSSVAR. Mitt svar og kommentarer til høringen om sammenslåingen IOGT og DNT, bygger på det jeg har erfart etter 6 år i vervingsarbeid for IOGT. Samt de signaler og krav som jeg registrerer

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

Referat fra NNF`s generalforsamling,

Referat fra NNF`s generalforsamling, Referat fra NNF`s generalforsamling, 24. 2. 2015. Det var 24 stemmeberettigete medlemmer til stede, da formannen, Carl Henrik Størmer, ønsket de fremmøtte velkommen til NNF`s generalforsamling. Årsberetning

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Under utvikling. Ringsaker og omegn Travlag Rutine for valgkomiteen. Rutine for valgkomiteen

Under utvikling. Ringsaker og omegn Travlag Rutine for valgkomiteen. Rutine for valgkomiteen Innledning Denne rutine er innført iht travlagets lov 16 (2) d, og for å kvalitetssikre travlagets valgprosess. Fra Tove Heggem Larsens bok Organisasjonskunnskap siteres: Valgkomiteen nedsettes oftest

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

Vedtekter. Norske Meierifolks Landsforening. 1 Formål. 2 Medlemmer. Norske Meierifolks Landsforening har til formål å:

Vedtekter. Norske Meierifolks Landsforening. 1 Formål. 2 Medlemmer. Norske Meierifolks Landsforening har til formål å: Vedtekter for Norske Meierifolks Landsforening Vedtatt på landsmøtet i Oslo 17. september 1943, endret 28. september 1946, 28. august 1953, 7. september 1957, 3. oktober 1959, 28. august 1965, 2. juli

Detaljer

Einar Øverenget. Helstøpt

Einar Øverenget. Helstøpt Einar Øverenget Helstøpt Om forfatteren: Einar Øverenget har Dr.grad i filosofi og har arbeidet med etikk i praksis i snart femten år. Han har spesielt arbeidet med etisk refleksjon som verktøy for å bygge

Detaljer

Ledelseskurs Del 2. Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging

Ledelseskurs Del 2. Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging Ledelseskurs Del 2 Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging Mål for Modul A Ledelse Hva mener vi med ledelse? Tanker om ledelse i praksis Tips til god møteledelse Hva er ledelse? LE

Detaljer

Årsmøte i WarpCrew Årsmøte i WarpCrew Referat

Årsmøte i WarpCrew Årsmøte i WarpCrew Referat Metropolis 17. februar 2011 kl. 19:00 Tilstede: Totalt: 11 med stemmerett, 3 uten medlemsskap Hallvard Nygård Odd Eirik Svendsen (ikke medlem) Sebastian Litlere (ikke medlem) Steinar Urdal (ikke medlem)

Detaljer

FLYVARSLINGSSYSTEMET OCAS

FLYVARSLINGSSYSTEMET OCAS FLYVARSLINGSSYSTEMET OCAS Nå legges hele Ocas-systemet ned i Norge Det øker risikoen for flyulykker, mener Norsk Flygerforbund. Av Øyvind Lie Publisert: 18. september 2013 kl. 11:30 - Oppdatert: 7. oktober

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer