INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA 2014 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 De sterkeste båndene knytter du tidlig. De kan vare hele livet. Coop hadde medlemmer ved utgangen av Alle har en stemme. COOP LITT DITT

2 INNHOLD NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL FOR COOP NORGE NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14 VIRKSOMHETEN 16 TID FOR ENDRING 18 VI KJENNER KUNDENE 20 KJEDENE 22 INDUSTRIEVENTYRET FORTSETTER 24 VOKSER MEST OG RASKEST 26 BYGGER FOR VEKST 28 STYRETS BERETNING 30 REGNSKAP OG NOTER 42 REVISORS BERETNING 74 Beløp i millioner kroner Totale driftsinntekter Driftsresultat før finansposter Ordinært resultat før skatt 382 (54) Årsresultat (majoritet) 362 (42) KAPITAL Totalkapital Egenkapital, inkl. minoritetsinteresser Egenkapitalandel 34 % 34 % 35 % 36 % 37 % NØKKELTALL, LØNNSOMHET Driftsmargin før finansposter 1,5 % 0,2 % 0,5 % 1,3 % 1,2 % Driftsmargin 1,2 % -0,2 % 0,2 % 0,8 % 1,0 % Resultatgrad 1,1 % -0,1 % 0,1 % 0,6 % 0,8 % Antall årsverk for Coop Norge konsern Antall medlemmer i samvirkelagene Antall samvirkelag FIRMAINFORMASJON OG ADRESSER 78 Strukturelle endringer I 2013 er Smart Club avviklet og virksomheten med unntak av Råde er overdratt til samvirkelag som driver lokasjonene videre med nye konsepter.

3 COOP LITT DITT Å lage mat sammen handler ikke bare om mat. Mest av alt handler det om å være sammen. Coop er opptatt av matvaresikkerhet, miljø og kvalitet til beste for våre kunder. COOP LITT DITT

4 6 7 DETTE ER COOP 1,4 MILLIONER MENNESKER EIER COOP GJENNOM MEDLEMSSKAP I ET AV COOPS SAMVIRKELAG COOP NORGE SA SAMVIRKELAGENE EIER FELLESORGANISASJONEN COOP NORGE SA SOM IVARETAR SENTRALE FELLESOPPGAVER FOR SAMVIRKELAGENE COOP NORGE HANDEL AS DATTERSELSKAPET COOP NORGE HANDEL AS HAR ANSVAR FOR INNKJØP, VAREFORSYNING OG KJEDEDRIFT KJEDEDRIFT Coop Norge Handel Kjededrift har ansvaret for å forvalte, utvikle og markedsføre kjedekonseptene. LOGISTIKK Mange store virksomheter er styrt av eiere og ledere som sitter på toppen og bestemmer alt. Coop er organisert nedenfra og opp. Våre eiere er de 1,4 millioner medlemmene i Coop. Vanlige folk som gjennom samvirkelagene til sammen eier mer enn 1000 butikker over hele landet i byer og tettsteder, ved kysten, på fjellet og i innlandet. Medlemskapet gir mulighet til å påvirke og rett til en del av verdiene som skapes. Alle som vil kan bli medlem. I mer enn 100 år har Coop stått på forbrukernes side. Vår egenart, det at vi er eid av kundene, er et konkurransefortrinn som ikke kan kopieres. Det kan være krevende å drive en demokratisk virksomhet, men historien har gang på gang vist at det unike engasjementet i organisasjonen har skapt nytenkning og innovasjon når nye grep har vært påkrevet. Noe forandrer seg likevel aldri hvert medlem, sin del av overskuddet BUTIKKER SAMVIRKELAG. SAMVIRKELAGENE EIER OG DRIFTER COOPS BUTIKKER I HELE NORGE FORDELT PÅ FEM DAGLIG- VAREKJEDER OG 4 FAGHANDELKJEDER OVER HELE LANDET TIL SAMMEN HAR COOP ANSATTE FELLESORGANISASJON COOP NORGE INDUSTRI AS Coop Norge Industri AS er et heleid datterselskap av Coop Norge Handel AS, og er morselskapet til Coop Norge Kaffe AS, AS Røra Fabrikker, Nord Blomst AS og Gomanbakeren Holding AS. Industrien bidrar til forbrukerorientert produktutvikling. Coop Norge Handel Logistikk sørger for vareforsyning til butikkene. Målet er at Coop skal ha den mest kostnadseffektive logistikken innen dagligvare og faghandel i Norge. COOP NORGE EIENDOM AS Coop Norge Eiendom AS er et heleid datterselskap av Coop Norge Handel AS, og et fullsortiments eiendomshus. Coops eget eiendomsselskap bidrar til utvikling og nyetablering av Coop-virksomhet.

5 FORORD COOP ÅRSRAPPORT LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 2014 ble et godt og utviklende år for Coop. Vi gikk inn i 2015 med et plussresultat og med mye pågangsmot til å ta fatt på viktige utfordringer og muligheter. Endring og fornyelse er sentrale drivere for Coops ambisjon om å være en tidsriktig og offensiv nøkkelspiller i markedet. «MED DISSE MULIG HETENE I SIKTE ER DET INGEN OVER DRIVELSE Å SI AT MINE MEDARBEIDERE OG JEG GLEDER OSS OVER DETTE ÅRET». GEIR INGE STOKKE Konst. adm. dir. Coop Norge SA I 2014 merket vi effekten av våre omstillings- og effektiviseringstiltak, etter mange tøffe tak er det inspirerende å kjenne at Coop er i ferd med å løfte seg. Salget av sentrallageret på Bergmoen og Coop Norge SAs hovedkontor i Oslo sentrum ga et markant tilskudd til overskuddet og er et bevis på at vår strategi om å ikke forvalte en stor egen eiendomsportefølje er riktig. Salget av eiendommene har gitt oss både en buffer og et grunnlag for å styrke kjernevirksomheten vår ytterligere. DET VIKTIGE LØFTET 2015 blir et spennende år som vil bli kjennetegnet av store endringer dersom det går slik vi har planlagt. I oktober 2014 la vi inn et bud på 2,5 milliarder kroner på samtlige aksjer i ICA Norge AS. Coop ønsker å ta over alle ICAs 553 butikker i Norge i tillegg til selskapets logistikk- og støtte funksjoner. Konkurransetilsynet godkjente 4. mars Coop Norges kjøp av ICAs dagligvarevirksomhet i Norge på vilkår av at 93 butikker selges. Dette er viktig for oss som er glad i mat, nærbutikken vår og et godt utvalg av dagligvarer til lave priser. En overtakelse av ICA Norge AS er et stort løft for Coop, og vil også representere en stor endring av vårt tilbud til forbrukerne. Vi vil nå ut til kundene på flere steder, og vi vil oppnå synergigevinster innen innkjøp, støttefunksjoner, logistikk og butikkdrift. Dette betyr økt konkurransekraft og lavere priser og enda bedre tilbud til kundene. Jeg er sikker på at dette er en endring som vil bli satt pris på av våre 1,4 millioner medlemmer, som vil få flere nære butikker. Med disse mulighetene i sikte er det ingen overdrivelse å si at mine medarbeidere og jeg gleder oss over dette året. DEN VIKTIGE DIALOGEN En vesentlig forutsetning for et framtidig sterkt Coop er en kostnadseffektiv og konkurransekraftig samvirkelagsstruktur og en fellesorganisasjon som ivaretar samvirkelagenes interesser på beste måte. Fellesorganisasjonen har de siste årene gjennomført flere effektiviseringstiltak, og på Coops høstårsmøte ble rammene for en ny samvirkelagsstruktur trukket opp. Målet er at innen 2017 skal ti store samvirkelag som hver seg har større omsetning enn 500 millioner kroner, være stammen i den nye samvirkelagsstrukturen. Disse skal siden finslipes til sju store lag. I denne ambisjonen ligger det imidlertid også et viktig budskap: Ingen samvirkelag skal tvinges til fusjon. God og åpen dialog blir en forutsetning i prosessen som skal styrke vår lønnsomhet og vekst. Coop er en demokratisk varehandelsvirksomhet og medlemsorganisasjon, og alle skal få mulighet til å si sin mening og alle skal bli lyttet til. DEN VIKTIGE SUKSESSEN Selv om det nå skjer mye i og rundt Coop glemmer vi ikke det som er basis for vår virksomhet; å gi kundene gode tilbud og service. Jeg vil trekke fram Coop Obs! Bygg som i 2014 hadde suksess med sitt lavpriskonsept. Kjedens 23 byggevarehus vokste totalt 23,3 prosent i Markedet for øvrig vokste med 4,7 prosent og dette beviser at våre priser og vareutvalg har truffet spikeren på hodet i «gjør-det-selvmarkedet». Et viktig prinsipp for Coop er å gi samme pris til alle og ikke bare spesialpris til håndverkere. Dette er også helt i tråd med vårt kooperative verdigrunnlag. DET VIKTIGE ENGASJEMENTET Å ta samfunnsansvar samt fylle en samfunnsrolle er blitt viktige posisjoneringsgrep i den kommersielle verden. Mange av aktørene i vår bransje har også begynt å profilere seg gjennom samfunnsansvarlige tiltak. Samfunnsansvar er faktisk fundamentet for den kooperative idé, og Coop har derfor tatt dette viktige ansvaret i over 100 år. Opinionsundersøkelser viser at forbrukerne opplever Coop som en meget samfunnsansvarlig aktør i handelsbransjen. Dette er en tillit og en styrke vi ikke skal skusle bort, og vårt samfunnsansvar skal påvirke vår daglige forretningsmessige drift. Coop skal være en god butikk, både i forretning og for samfunnet og det skal vi alle tjene på. Coop er ikke litt ditt for ingenting, vår ambisjon for framtiden er at litt ditt skal vokse seg til noe som skal bety enda mer for kundenes hverdag. DET VIKTIGE GRUNNFJELLET I «gamle dager» var det tradisjon i årsrapporten å takke medarbeiderne for innsatsen i året som gikk. Det er en tradisjon jeg mener er på sin plass å løfte fram igjen. Coop er inne i en krevende endring, og våre dyktige medarbeideres begeistring og engasjement er en forutsetning for å lykkes med et Coop som har forsterket konkurransekraft og fornøyde kunder. Vi lever for medlemmer og kunder, og deres opplevelse i våre butikker er den viktigste suksessfaktoren. Hver dag sørger våre medarbeidere for gode kundemøter som gir meg stor tro på at vi er godt rustet til å utvikle de beste butikkene også når vi er på stø kurs inn i en spennende tid som kan gjøre det mulig å la litt ditt bli enda større.

6 HENDELSER 2014 COOP ÅRSRAPPORT GLIMT FRA 2014 Coop er navnet på den samlede virksomheten til samvirkelagene og samvirkelagenes fellesorganisasjon Coop Norge. Her er noen glimt fra et år hvor mye energi er lagt ned i å bygge konkurransekraft for framtida. JANUAR 2014 Coop Obs! og Coop Obs! Bygg på Alnabru i Oslo overføres til Coop Øst. Dermed er all detaljhandel i Coop samlet i samvirkelagene. Coop Norge er sammen med andre i bransjen i møte med næringsministeren og kulturministeren om søndagsåpne butikker. Ingen avgjørelse tatt i FEBRUAR 2014 Coop Norges årsmøte vedtar ny selskapsstruktur. Coop Norge Eiendom blir datterselskap av Coop Norge Handel. Som følge av ny struktur blir administrerende direktør i Coop Norge også administrerende direktør i Coop Norge Handel. Coop utbetaler 678 millioner kroner i kjøpeutbytte/medlemsrabatter til medlemmene. Rørosmeieriet lanserer Coop Änglamark lettmelk. Det nye produktet bidrar til betydelig vekst i salget av økologiske produkter i løpet av året, ikke minst gjennom Coop Extra-kjeden som har en økologisk andel på søtmelk på mer enn ti prosent av det totale melkesalget i kjeden. MARS 2014 Coop har en markedsandel på 22,7 prosent i dagligvaremarkedet ifølge analysebyrået Nielsen. Det er en nedgang fra 23,3 prosent året før. MAI 2014 Coop stikker av med sju gullmedaljer, ti sølvmedaljer og seks bronsemedaljer i NM for kjøttprodukter. JUNI 2014 Coop Logistikksenter, CLog, åpner på Bergmoen i Ullensaker kommune. Senteret, som er Europas mest moderne logistikkanlegg, er på kvadratmeter og kan håndtere kolli per dag. Coop Miljøpris 2014 deles ut under årsmøtet i Coop Norge. Prisen er delt i Innovasjonsprisen og Hverdagsprisen og har bærekraftig emballasje som tema. Klima- og miljøministeren er prisutdeler. Kombinasjonen grillprodukter med NM-medaljer og kampanjen Grill Perfekt med Coop & Weber sikrer suksess for Coop under sommerens grillsesong. AUGUST 2014 Coop kåres til Årets leverandør av økologiske produkter under Matfestivalen i Ålesund. Coop er nest best i bransjen når det gjelder å bruke Nyt Norge-merket på sine EMV-er (egne merkevarer). 383 av Coops EMV-er er Nyt Norge-merket. Coop bestemmer seg for å fortsette samarbeidet med Petter Northug. SEPTEMBER 2014 Coop havner på fjerdeplass i Ipsos MMIs omdømmemåling. Dette er samme plassering som i Coops nye Gullbygg-produkter lanseres. Coop har vært med på utviklingen av den nye helsefremmende byggsorten. Sju ulike Coop Gullbygg-produkter kommer på markedet fra september av og utover høsten. OKTOBER 2014 Årsmøtet i Coop Norge sier ja til at Coop Norge kjøper norske ICA. Kjøpet krever Konkurransetilsynets godkjenning. Coop halverer saltmengden i egne kjøttdeiger, og svarer dermed på helsemyndighetenes utfordring til en samlet dagligvarebransje om å bidra til mer sunnhet og helse. Coops prosjekt Trygg trailer, som blant annet handler om kontroll av lastebiler (dekk, kjetting m.m.) på oppdrag for Coop er i gang. Kirkegata 4 i Oslo, som har vært Coop Norges hovedkontor siden 1911, selges. Salget er et ledd i arbeidet med å samordne og samlokalisere fellesorganisasjonen. NOVEMBER 2014 Et flertall i Coop Norges høstårsmøte gir sin tilslutning til at arbeidet med en ny samvirkelagsstruktur kan starte. Målet er å samle alle samvirkelag med over 500 millioner kroner i omsetning i først ti, siden i sju, store regionlag. Nye kasseterminaler er på plass i landets Coop-butikker kasser byttes ut i 957 butikker, et antall som gjør denne utskiftingen historisk både i Coopsammenheng her i landet og i Norden. Coop Extra Verdal blir første Coop Extra-butikk som gir kundene tilbud om å benytte seg av selvbetjente kasser. Coop Pinnekjøtt blir kåret til «Best kjøp» av Gastronomisk institutt. DESEMBER 2014 VGs pristest viser at Coop Extra er billigst på julemat. Coop Extra- kjeden består ved årsskiftet av 184 butikker, en økning på 58 butikker i forhold til Kjeden står for 27 prosent av Coops dagligvareomsetning og har økt andelen med 2,9 prosent i løpet av året. Coop Innlandet og Coop Tesam fusjonerer og blir dermed landets sjuende største samvirkelag med en omsetning på to milliarder kroner og mer enn medlemmer/medeiere. Coop Øst, landets største samvirkelag, blir enda større gjennom fusjonen med Coop Østafjells. «Nye» Coop Øst får en omsetning på om lag 6,3 milliarder kroner, har ansatte og medlemmer. Coop Norge Bergmoen Eiendom, Coop Logistikksenter, ble solgt. Eiendommen representerer Coops største enkeltprosjekt noensinne. Coop blir hovedsponsor for sykkellaget Team Coop Østerhus.

7 VERDIER OG ORGANISASJON COOP ÅRSRAPPORT DET HANDLER OM VERDIER Verdikompasset skal sikre sterk bevissthet om Coops verdier i hele organisasjonen og bidra til at vi styrker vår posisjon i markedet og skaper verdier for våre 1,4 millioner medlemmer. EN EFFEKTIV OG OPERATIV ORGANISASJON Gjennom 2014 har Coop jobbet mye med problemstillingen: Hvordan bør et samlet Coop innrette seg organisatorisk og styringsmessig for å sikre nødvendig konkurransekraft for fremtiden? Hensikten har vært å øke fellesorganisasjonens nærhet til og samarbeid med samvirkelagene og styrke detaljhandelsvirksomheten. Arbeidet med å utvikle en mer effektiv og operativ organisasjon ble igangsatt i 2013 og grunnlaget for prosjektets fase 1; fellesorganisasjonen, ble lagt. Prinsipper for en samlokalisert og forenklet fellesorganisasjon med raskere beslutningsveier ble vedtatt primo Fellesorganisasjonen i Coop Norge SA konsern skal være drifts- og detaljhandelsorientert med et tydelig kommersielt fokus for å styrke konkurransekraften i samvirkelagene. Årsmøtet ga høsten 2014 sin tilslutning til den skisserte modellen og innretningen for det videre arbeidet med samvirkelagsstruktur som skal skje i samarbeid med samvirkelagene. Prosjektets fase 2; Det skal orienteres om ny nasjonal strukturplan på årsmøtet i juni 2015 «Coop i Norge strukturplan ». COOPS VERDIKOMPASS ÆRLIGHET NYTENKENDE COOP VERDIKOMPASS INNFLYTELSE OMTANKE Verdier har alltid vært et sentralt begrep for samvirkebevegelsen. De fattige veverne som etablerte det første samvirkelaget ved Rochdale i England i 1844 var både modige og framsynte. I Norge ble de første samvirkelagene etablert på midten av 1800-tallet og i 1906 ble Norges Kooperative Landsforening stiftet. Ved utgangen av 2014 drives mer enn 1000 Coop-butikker etter de samme prinsippene som den gang. DERFOR ER VÅR KJERNEVERDI: TILTRO TIL EGENARTEN I Coop har vi tiltro til vår egenart som en medlemseid virksomhet som gjennom økonomisk effektiv og profesjonell drift søker å maksimere nytten for medlemmer og forbrukere. SAMVIRKELAG SAMVIRKELAG SAMVIRKELAG ÅRSMØTET COOP NORGE STYRET I COOP NORGE TILTRO TIL EGENARTEN NØKKELVERDIER INNFLYTELSE I Coop skal medlemmenes innflytelse, medarbeidernes synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen, være med på å forme vår virksomhet. COOP NORGE SA FORRETNINGSSTYRET I COOP NORGE HANDEL COOP NORGE HANDEL AS OMTANKE I Coop viser vi omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling. ÆRLIGHET I Coop holder vi det vi lover. Forbrukerne skal føle seg trygge når de handler i våre butikker, og ha tillit til at de får opplysninger om varene og virksomheten som kan ha betydning for deres valg. COOP NORGE INDUSTRI STYRE COOP NORGE INDUSTRI AS COOP NORGE EIENDOM STYRE COOP NORGE EIENDOM AS NYTENKENDE I Coop skal vi dra nytte av ny kunnskap og teknologi, og påvirke utviklingen i overensstemmelse med forbrukernes interesser. I HENHOLD TIL SAMVIRKELOV, VEDTEKTER OG JURIDISKE FØRINGER

8 SAMFUNNSANSVAR OG SPONSORVIRKSOMHET COOP ÅRSRAPPORT COOPS SAMFUNNS RAPPORT COOP OG SAMFUNNET Se for utfyllende rapportering på samfunnsansvar. Navn: Knut Lutnæs Stilling: Miljøsjef Alder: 43 Antall år i Coop: 15 HVORFOR COOP? Jeg fikk mulighet til å jobbe med relevante miljøspørsmål i en stor organisasjon og har hele tiden kunnet utvikle stillingen. Coop har en helt unik mulighet til å påvirke samfunnet og bidra til et mer miljøvennlig forbruk det burde vi kunne utnytte enda tydeligere! VIKTIGSTE HENDELSE I 2014? Helt åpenbart beslutningen om å overta ICA. På miljøområdet er den sterke veksten i salget av økologiske varer uten klare årsaker meget gledelig! STØRSTE UTFORDRINGER FOR 2015? ICA-integrasjonen er en kjempeutfordring som må lykkes! Samkjøring av to systemer, et stort antall ansatte og langsiktige investeringer i butikkmassen som bidrar til kostnadseffektivitet vil kreve det aller, aller beste av hele organisasjonen. Coop har stått på forbrukernes side i over 100 år, og like lenge har vi tatt et ansvar for samfunnet rundt oss. I Coop utøver vi vårt samfunnsansvar gjennom måten vi produserer, anskaffer, transporterer og behandler varene vi selger. Men også ved å dele vårt overskudd med våre medlemmer og andre. Coop skal være god butikk, både for oss, for samfunnet og for miljøet. Med over 1,4 millioner medlemmer og mer enn ansatte har Coop påvirkningskraft, og et ansvar for å påvirke samfunnsutviklingen i riktig retning. Det gir også føringer for Coops kommersielle virksomhet. Verdiene omtanke og ærlighet er styrende for Coops utøvelse av samfunnsansvar. Varene vi tilbyr i Coop-butikkene, skal produseres, transporteres, lagres, håndteres og selges på en ansvarlig, miljøvennlig og trygg måte. Vi skal sørge for at produktene vi selger er trygge, at vår virksomhet ikke belaster klimaet mer enn nødvendig og at vi driver vår virksomhet i tråd med prinsippene for etisk handel. Coop Norge SA konsern har i 2014 satt ut i livet den nye strategien for samfunnsansvar som ble vedtatt i Blant de konkrete satsningene var utfasing/reduksjon av palmeolje i egne merkevarer. En egen policy for palmeolje er vedtatt som innebærer både en utfasing av palmeolje der det er mulig, og ellers overgang til bærekraftig palmeolje. Andre tiltak er arbeid med sporbarhet av produkter, gjennomføring av kvalitetsrevisjoner hos produsenter av egne merkevarer, oppfølging av leverandører for å fjerne uønsket kjemikaliebruk, skjerpede krav og kontroller av underleverandører spesielt i lavkostland, og økt oppmerksomhet mot energiprosjektet E-kutt som reduserer energiforbruket i butikk. ALLE HAR INNFLYTELSE En av de helt sentrale verdiene i Coop er innflytelse. Alle Coops vel 1,4 millioner medlemmer har anledning til å stille til valg eller bidra til å stemme frem kandidater til verv i eget samvirkelag eller i fellesorganisasjonen. De demokratiske prosesser i organisasjonen vil bidra til at vi får kompetente medlemsvalgte i de ulike organene i organisasjonen enten det er kretsstyre, regionråd eller styret i fellesorganisasjonen. Ingen annen varehandelsvirksomhet i Norge gir så mye innflytelse til egne kunder som Coop. PANTEPENGER TIL DE SOM TRENGER DET I 2014 samlet Coop inn over tre millioner kroner ved hjelp av «Omtankeknappen», Coops donasjonsløsning på panteautomatene. Donasjonsbeløpet stiger for hvert år, noe som viser at Coops kunder setter pris på å kunne støtte gode formål. De innsamlede midlene håndteres av Coops Solidaritetsfond, et fond for hjelp til selvhjelp i utviklingsland, som siden 2006 har samarbeidet med Norsk Folkehjelp om prosjekter i Kambodsja, Mosambik og Bolivia, prosjekter som også støttes av NORAD. Dette innebærer at staten tidobler beløpet fra Coop Solidaritetsfond. TRYGG MAT Trygg mat er viktig for Coop, og i 2014 har det ikke vært noen hendelser som innebærer fare for liv og helse knyttet til våre produkter. SPONSORVIRKSOMHETEN Coop samfunnsansvar og samfunnsengasjement kommer til uttrykk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Et eksempel på dette er vår strategi for sponsorsamarbeid, som blant annet sier at Coop skal vise ansvarlighet overfor lokalsamfunnene, støtte gode formål og skape engasjement og stolthet internt i organisasjonen. Coops sponsorvirksomhet kan deles inn i tre områder: Sport, matglede og omtanke. Et vesentlig mål for sponsorvirksomheten til Coop er at den skal komme flest mulig av medlemmene til gode. Derfor er Coop generalsponsor for Norway Cup verdens største fotballturnering. Coop sponset også i 2014 komplette draktsett til 250 lokale klubber som skulle til Norway Cup. Coop sponser også flere matfestivaler, og innen feltet Omtanke samarbeider Coop med Kreftforeningen, og er hovedsponsor for Rosa sløyfe. I oktober 2014 bidro Coop med over 2 millioner kroner til kampen mot brystkreft. COOP NORGE SAM- ARBEIDER BLANT ANNET MED: Rosa Sløyfe, Kreftforeningens brystkreftaksjon Frelsesarmeens Julegryte Norsk Folkehjelps arbeid i Kambodsja, Mosambik og Bolivia Det norske måltid Norway Cup Team Coop Team Coop Talent Petter Northug jr.

9 VIRKSOMHETEN Det skal være forskjell på travle hverdager, og rolige søndager med lange, late frokoster og det beste du vet på bordet. Coop skal ha noe for alle, enten du vil ha godt og rimelig, topp kvalitet eller økologisk. COOP LITT DITT

10 COOP NORGE HANDEL VIRKSOMHETEN COOP ÅRSRAPPORT Navn: Trond Solli Stilling: Direktør Organisasjon og strategi Alder: 62 Antall år i Coop: 34 HVORFOR COOP? Kjøpeutbytte, kjøpeutbytte, kjøpeutbytte. At vi gjennom god drift sammen med samvirkelagene kan skape et overskudd som vi kan dele med medlemmene. VIKTIGSTE HENDELSE I 2014? Ingen ting kan komme opp mot at et samlet Coop i Norge besluttet å kjøpe ICA Norge AS med de muligheter og forpliktelser som et samlet Coop i Norge nå skal stå sammen om å gjennomføre for å skape suksess. STØRSTE UTFORDRINGER FOR 2015? Samvirkelagene og fellesorganisasjonen må utøve et felles helhetssyn der det nødvendige fokus på løpende drift og resultatskapning i begge ledd må balanseres mot ICA integrasjonen med de økonomiske og ressursmessige behov dette krever av hele Coop i Norge. Coop må bevise sin samlede gjennomføringskraft og kortsiktige løsninger må ikke presses fram og svekke langsiktige strategiske posisjoner som gir trygg verdiskapning og inntjening for verdikjeden. Det langsiktige målet om å skape brukernytte må bestå. OPPKJØP AV ICA 553 COOPS LOGISTIKKSENTER kolli hver dag 300 trailere laster og losser varer her i løpet av et døgn Kjøpet av ICA innebærer at Coop Norge overtar hele ICAs dagligvare virksomhet i Norge. I tillegg til 553 butikker, fordelt på kjedene ICA, Rimi og Matkroken omfatter kjøpet ICA Norges logistikkog støttefunksjoner. Konkurransetilsynet har godkjent oppkjøpet under forutsetning av at 93 butikker selges til Bunnpris og NorgesGruppen. TID FOR ENDRING 6. oktober 2014 gjorde Coop det kjent at selskapet hadde kjøpt alle aksjene i ICA Norge AS. Kjøpet innebærer at Coop Norge overtar hele ICAs dagligvarevirksomhet i Norge. I tillegg til 553 butikker, fordelt på kjedene ICA, Rimi og Matkroken, omfatter kjøpet ICA Norges logistikk- og støttefunksjoner. Kjøpet har stor strategisk betydning. Det vil gjøre Coop til landets nest største aktør i dagligvaremarkedet, og ikke minst styrke Coops posisjon på Østlandet og i Bergensområdet. Det var lenge knyttet spenning til om Konkurransetilsynet ville godkjenne oppkjøpet, men i mars 2015 fikk Coop ja til overtakelsen. Betingelsen var at Coop overdro 93 butikker til Bunnpris og NorgesGruppen for å sikre nødvendig konkurranse i lokale markeder. LOGISTISK SUKSESS Den offisielle åpningen av Coops Logistikksenter (CLog) på Bergmoen i Ullensaker var også en viktig hendelse i endringsåret Med CLog har Coop skaffet seg et av Europas mest moderne og automatiserte lagre. Lageret, som har cirka 400 ansatte, håndterer om lag kolli hver dag, og 300 trailere laster og losser varer her i løpet av et døgn. Coop solgte i desember 2014 selve bygningen og tomten til selskapet Gardermoen Log Invest AS. Salget påvirker imidlertid ikke driften ved logistikksenteret. Coop har en langsiktig leiekontrakt og eier selve lagersystemet. NØDVENDIGE STRUKTURENDRINGER I 2014 har fellesorganisasjonen blitt slankere, mer samordnet, mer effektiv og mer kommersielt innrettet. Neste trinn i endringsprosessen er å utvikle en mer robust og kostnadseffektiv samvirkelagsstruktur. Dette har vært et tilbakevendende tema i Coops årsmøter de siste årene, der det har vært bred enighet om at behovet er presserende. Nå foreligger det et forslag om å slå sammen noen av de største samvirkelagene til enda større og mer slagkraftige enheter. Målet er å få ti kjernelag på plass innen 2017, og deretter jobbe videre mot sju regionlag. Slike omfattende endringer må behandles grundig i en demokratisk organisasjon som Coop. Det er styrer og årsmøter i de respektive samvirkelag som må ta stilling til eventuelle fusjoner. Resultatet av disse drøftelsene vil være klart sommeren Konkurransen i dagligvarebransjen er hard, og i 2014 har Coop tatt viktig grep for å styrke sin posisjon og konkurranseevne. Omorganisering av felles organisasjonen og oppkjøp av ICA er de viktigste grepene. DETTE ER COOP NORGE HANDEL Coop Norge Handel AS skal ivareta samvirkelagenes behov for konkurransedyktige kjedekonsepter innen dagligvarer og faghandel. Selskapet skal også sørge for innkjøp og distribusjon, og sørge for at samvirkelagene kan tilby kundene kvalitetsvarer til konkurransedyktige priser. Coop Norge Handels virksomhet består av innkjøp, logistikk, kjededrift og markedsføring av daglig- og faghandelsvarer for samvirkelagenes butikker i Norge. Hovedkontoret til Coop Norge Handel AS ligger i Oslo. Antall årsverk: 1167 Hovedkontor: Oslo Driftsinntekter: 32,6 milliarder kroner Eier: Coop Norge SA Datterselskap: Coop Norge Industri AS, Coop Norge Eiendom AS samt sju øvrige eiendomsselskaper Konstituert administrerende direktør: Geir Inge Stokke Styreleder: Anne Berg Behring, adm. direktør i Coop Vestfold og Telemark

11 KUNDEINNSIKT VIRKSOMHETEN COOP ÅRSRAPPORT Navn: Hege T. Berg-Knutsen Stilling: Disponent Varesikring & EMV Alder: 44 Antall år i Coop: 14 HVORFOR COOP? Jeg søkte meg til Coop fordi jeg hadde lyst til å jobbe i dagligvarehandelen. Jeg hadde ingen planer om å bli i Coop så lenge som jeg har blitt, men muligheten for stadig å få utvikle meg og få nye utfordringer har gjort Coop til det beste valget for meg. VIKTIGSTE HENDELSE I 2014? Uten tvil oppkjøpet av ICA. Dette er et viktig strategisk grep for Coop, for fremtidig å kunne være konkurransedyktig i det norske dagligvaremarkedet. STØRSTE UTFORDRINGER FOR 2015? Den største utfordringen tror jeg blir å få Coop og ICA til å smelte sammen til et felles sterkt selskap, samtidig som man vil ha full fokus på konkurransen i markedet. Det er fort gjort å bli for mye internt fokusert i slike prosesser, og det kan være kritisk i et marked med så tøff konkurranse Coop har mer enn fordoblet sitt medlemsantall i løpet av de siste 20 årene, og medlemsveksten fortsetter. I 2014 valgte nye forbrukere å bli medlem i Coop. Netto medlemstilvekst var og det var dermed medlemmer i samvirkelagene ved utgangen av året MEDLEMSVEKSTEN FORTSETTER Med medlemmer og en nettovekst på medlemmer i 2014, er medlemsveksten i Coop større enn veksten i antall husholdninger i Norge. Det kan være et potensial for medlemsvekst også fremover, ikke minst på grunn av oppkjøpet av ICA som vil føre til en utvidelse av Coops butikknett. Coops medlemskort er fortsatt det mest attraktive og mest anvendte medlems- og lojalitetskortet i Norge. engasjerte kunder svarte på årets kundeundersøkelse i Coop millioner ble utbetalt i kjøpeutbytte og medlemsrabatter til medlemmene i 2014 VI KJENNER KUNDENE Medlemmene handlet i 2014 for mer enn 34 milliarder kroner i våre butikker. Dette er en økning på cirka fire prosent fra året før. Den meste populære medlemsfordelen er medlemskupp. Individuelt tilpassede tilbud i form av kuponger med tilbud på produkter medlemmene kjøper ofte har blitt meget populært og gitt økt innløsning, medlemsnytte og medlemslojalitet. Kupongprogrammet ble derfor kraftig opptrappet i Programmet skal utvikles videre med nye produkttyper og med digital distribusjon av tilbudene. Erfaringene viser at kundeinnsikten fra Dunnhumby kan brukes til å gjøre kundenytten enda bedre ved å gi relevante tilbud og bedre kommunikasjon til hver enkelt kunde. EGNE MERKEVARER Coops egne merkevarer (EMV) står for en stadig større andel av omsetningen i Coops butikker. Opprinnelig var tanken bak egne merkevarer å gi kundene gode og rimeligere produkter, men nå er det i økende grad høykvalitetsprodukter i serien «Coop Smak forskjellen» og økologiske produkter i serien «Coop Änglamark» som etterspørres. Sommerens grillsatsing i samarbeid med Weber satte også fart i salget av egne merkevarer. Satsingen på EMV fortsetter, med et mål om en andel på 20 prosent av omsetningen. GULLBYGG Coop er opptatt av at kundene skal kunne gjøre sunne valg. Coop Norge har derfor deltatt i et forskningsprosjekt for å få fram et helt nytt byggkorn som kalles nakenbygg, og har lansert en hel serie produkter med dette kornet under merkenavnet Gullbygg. Nakenbygg har en svært gunstig virkning på nivåene av kolesterol og blodsukker i blodet, og kornet dyrkes kun på noen utvalgte gårder i Østfold. Denne byggsorten er også mer smakfull, mer næringsrik og bedre egnet til matlagning enn tradisjonelt bygg. Det er kraftig etterspørsel etter produkter i serien Gullbygg, og det er ventet en økning i både produksjon og antall produkter i NETTHANDEL Ni av ti nordmenn under 40 år gjør undersøkelser på nett før de gjør viktige innkjøp, og stadig flere handler også direkte på nett. Derfor er det svært viktig for Coop å være tilstede på nett med et godt tilbud til medlemmene. Coop satser nå stort på netthandel, i første omgang med et utvalg faghandelsprodukter fra Coop Obs! Hypermarked og Coop Obs! Bygg. Vareutvalget vil utvides etter hvert. For å styrke lojaliteten til lokale butikker og samvirkelag tar løsningen også hensyn til hvor i landet kunden er. Ved søk på nett vil kunden få presentert et vareutvalg og priser som samsvarer med tilbudet i nærmeste butikk. Det vil også være mulig å hente varene selv i en butikk i nærheten. I Coop jobber vi kontinuerlig med å gi medlemmer og kunder bedre produkter og en bedre handleopplevelse. Det er derfor vi spør dem om hva de ønsker seg og følger med på hva de handler. HVA SIER KUNDENE? svarte på årets kundeundersøkelse, noe som er nesten flere enn i fjor. I tillegg til å svare på spørsmålene i undersøkelsen har mellom og kunder tatt seg bryet med å legge inn egne kommentarer. Her er det både ris og ros, men viktig kunnskap for Coop å ta tak i. Tilbudet av frukt og grønt, og brød, en ren og ryddig butikk og hyggelige og serviceinnstilte butikkansatte er det flest forventer skal være på plass.

12 KJEDENE VIRKSOMHETEN COOP ÅRSRAPPORT % Omsetningen i butikker som har blitt omprofilert til Coop Extra i 2014 har i snitt økt med 15 prosent. Kjede: Coop Extra Konsept: Lavpris Antall butikker: 184 Antall artikler: Salgsflate: m Omsetning per butikk: mill kroner Kjededirektør: Håvard Jensen Omsetning: 2012: mill 2013: mill 2014: mill Kjede: Coop Mega Konsept: Supermarked Antall butikker: 71 Antall artikler: Salgsflate: m Omsetning per butikk: mill 2 2 Kjededisponent: Birthe Hegstad Omsetning: 2012: mill 2013: mill 2014: mill DET ER NOE EXTRA MED COOP Coop startet i 2013 en offensiv satsning på suksesskonseptet Coop Extra, og denne satsingen har fortsatt for fullt inn i En rekke Coop Mega og Coop Prix butikker er omprofilert til Coop Extra i Kjede: Coop Prix Konsept: Lavpris Antall butikker: 209 Antall artikler: Salgsflate: m Omsetning per butikk: mill Kjededisponent: Øyvind Krohn Omsetning: 2012: mill 2013: mill 2014: mill Kjede: Coop Marked Konsept: Nærbutikk Antall butikker: 297 Antall artikler: Salgsflate: m Omsetning per butikk: 3 53 mill 2 2 Kjededisponent: Ingjerd Vestengen Omsetning: 2012: mill 2013: mill 2014: mill Coop etablerte ti nye dagligvarebutikker i 2014, men la samtidig ned 17. Totalt var det 804 dagligvarebutikker i Coop ved utgangen av butikker ble omprofilert i løpet av året, og det store flertall av disse ble gjort om til Coop Extra-butikker. KONKURRANSEKRAFT Utviklingen er helt i tråd med Coops nye kjede- og formatstrategi. Den innebærer å bygge en stor og sterk Coop Extrakjede basert på lavpris, et stort utvalg av ferskvarer og et godt utvalg av faghandel. Siden den første Coop Extra-butikken åpnet i 2006, har kjeden hatt en betydelig vekst. I 2013 vokste Coop Extra fra 52 til 126 butikker, og i 2014 kom det ytterligere 52 butikker inn i kjeden, som nå består av 184 butikker. Coop Extra er nå representert i alle landets fylker, og lavpriskjeden har den største organiske veksten av alle dagligvarekjedene i Coop Extra har vist seg å ha meget god konkurransekraft, og ekspansjon av dette konseptet vil ha høy prioritet også i tiden fremover. FUSJON GIR FLERE Gjennom fusjonen med ICA får Coop flere hundre nye butikker, spesielt på det sentrale Østlandet og i Bergensområdet. Butikker som i dag er ICA eller Rimi vil omprofileres til Coop-butikker. I hvilken kjede de ulike butikkene skal videreføres er ikke endelig avgjort, men det er ingen overraskelse om mange av dem vil bli Coop Extra-butikker. Matkroken vil bli videreført som i dag. COOP EXTRA VOKSER MEST Coop fikk 58 nye Coop Extra-butikker i Seks var nyetableringer og 52 var omprofileringer av Coop Prix og Coop Mega butikker. Totalt var det 184 Coop Extrabutikker ved utgangen av 2014, noe som gjør kjeden til Norges hurtigst voksende. Kjede: Coop Obs! Hypermarked Konsept: Hypermarked Antall butikker: 32 Antall artikler: cirka Salgsflate: Fra m 2 Omsetning per butikk: mill Kjede: Coop Obs! Bygg Konsept: Stormarked Bygg Antall butikker: 24 Antall artikler: Salgsflate: m Omsetning per butikk: mill Kjededirektør: Knut Wellerop Omsetning: 2012: mill 2013: mill 2014: mill Kjededirektør: Josef Gimsøy Omsetning: 2012: mill 2013: mill 2014: mill Kjede: Coop Byggmix Konsept: Byggevarebutikk eller byggevareavdeling i dagligvare Antall butikker: 66 Antall artikler: Salgsflate: m 2 Omsetning per butikk: 5 42 mill Kjede: Coop Extra Bygg Konsept: Stormarked Bygg Antall butikker: 13 Antall artikler: Salgsflate: m Omsetning per butikk: mill 2 2 Kjededirektør: Josef Gimsøy Omsetning: 2012: 883 mill 2013: 802 mill 2014: 782 mill Kjededirektør: Josef Gimsøy Omsetning: 2012: 500 mill 2013: 610 mill 2014: 700 mill

13 COOP NORGE INDUSTRI VIRKSOMHETEN COOP ÅRSRAPPORT ANSATTE 572 INDUSTRI- EVENTYRET FORTSETTER Coop har lange tradisjoner for å eie og drive egen industri. Også i 2014 leverte Coop Norge Industri AS meget sterke økonomiske resultater og har bidratt til fornyelse og utvikling av egne merkevarer. Navn: Arnfinn Bye Stilling: Salgs-/markedsansvarlig Coop Norge Industri AS Alder: 44 Antall år i Coop: 8 (28 med Goman) HVORFOR COOP? Ble ett naturlig valg etter grunnskolen, da jeg begynte som lærling hos Goman. Har fått utvikle meg i Goman og Coop Industri hele veien. Har alltid trivdes med jobben i Coop. Masse hyggelige kollegaer og godt arbeidsmiljø. Og har alltid likt Coops verdigrunnlag. VIKTIGSTE HENDELSE I 2014? Oppkjøpet av ICA. STØRSTE UTFORDRINGER FOR 2015? Omstillingen av ICA, samtidig som vi skal kjempe i ett tøft dagligvaremarked med våre etablerte kjeder Coop 1,3 Coop Kaffe, Røra og Goman bakeriene omsatte i 2014 for til sammen 1,3 milliarder kroner. begynte med egen industri allerede i Målet den gang var å sikre medlemmene gode produkter til en fornuftig pris. Målet er det samme i dag. Coop Norge Industri AS er i ekspansjon. I 2014 kjøpte selskapet 34 prosent av aksjene i Caesar Salad og ti prosent av aksjene i Mathuset Holmens. Begge selskapene er leverandører til Coop, og oppkjøpene skal bidra til videreutvikling av Coops egne merkevarer i årene som kommer. Caesar Salad videreforedler salater og grønnsaker og leverer dette i dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, mens Mathuset Holmens er totalleverandør av ferdigmat og kjøttprodukter, og spesialiserer seg på å utvikle produkter tilpasset storhusholdnings- og dagligvaremarkedet. Coop Norge Industris heleide datterselskaper Røra, Goman bakeriene og Coop Kaffe omsatte for til sammen 1,3 milliarder kroner i 2014 og bidro sterkt til driftsresultatet på 133 millioner kroner (og et årsresultat på 91 millioner kroner). liker enten den er aromatisk, mild, kraftig eller rund, økologisk eller koffeinfri. Med markedets største utvalg, har Coop Kaffe vært med på den rivende utviklingen i nordmenns kaffevaner de siste årene. PRODUKTUTVIKLING En viktig del av Coop Norge Industris virksomhet er å bidra til forbrukerorientert produktutvikling. Dette er essensielt for at Coops butikker skal ha et moderne vareutvalg å tilby sine forbrukere til riktig pris. I tillegg har Coop Norge Industri et eget salgsapparat som bidrar med salgsoppfølging i butikk av produkter fra egen industrivirksomhet, samt øvrige EMVprodukter (egne merkevarer) fra Coop Norge Handel. Coop Norge Industri AS vil være et satsningsområde for Coop, også i årene som kommer. DETTE ER COOP NORGE INDUSTRI AS Coop Norge Industri AS er morselskapet til Coop Norge Kaffe AS, AS Røra Fabrikker, Nord Blomst AS og Gomanbakeren Holding AS. Morselskapet ivaretar salg og fellesfunksjoner for disse selskapene. Coop Norge Industri AS er et heleid datterselskap av Coop Norge Handel AS, og hadde i 2014 en omsetning på 1,3 milliarder kroner og 572 ansatte. I tillegg er Coop Norge Industri AS deleier i Hvebergsmoen Potetpakkeri AS, NAF Trading AS, Caesar Salad AS og Holmens AS. Disse selskapene har en årlig omsetning på 550 millioner kroner. KAFFEREVOLUSJONEN Coops egen produksjon av varer har en lang historie, noe kaffeproduksjonen er et godt eksempel på. Allerede i 1911 startet Coop sin første bedrift, og i de påfølgende årene startet flere av lagene opp egne kaffebrennerier. Lenge var utfordringen å skaffe forbrukerne nok kaffe, og kvaliteten var meget variabel. I dag er Coop Kaffe et av Norges største kaffehus, og utfordringene handler ikke lenger om tilgang og råvarer, men om å tilfredsstille den moderne forbrukers ønsker og behov. Målet er å lage kaffe slik at alle kan finne en smak de

14 FAGHANDEL VIRKSOMHETEN COOP ÅRSRAPPORT ,4 % Coop hadde en samlet vekst i byggevaremarkedet på 10,4 prosent i ,3 % Coop Obs! Bygg har hatt en vekst på hele 23,3 prosent i 2014 og har åpnet flere nye varehus. Navn: Svein Morten Skaldehaug Stilling: Assisterende Direktør Innkjøp og Sortiment Alder: 49 Antall år i Coop: 6 1/2 HVORFOR COOP? I Coop får jeg jobbe med interessante arbeidsoppgaver og utfordringer i en virksomhet med masse muligheter. VOKSER MEST OG RASKEST DETTE ER COOP BYGG Prisleder og størst i privatmarkedet 10,4 prosent vekst i 2014 Åpner stadig flere byggevarehus Tre kjeder: Coop Obs! Bygg Coop Extra Bygg Coop Byggmix VIKTIGSTE HENDELSE I 2014? Oppstart av Coop Logistikksenter og oppkjøpet av ICA er to avgjørende begivenheter som gir Coop mulighet til å dramatisk forbedre sin konkurransekraft og posisjon i Norges største og mest spennende bransje. STØRSTE UTFORDRINGER FOR 2015? Den største utfordringen blir å få et samlet Coop til å utnytte de mulighetene som vi nå har fått, og at vi får til å gjøre de riktige tingene nå som vi har muligheten. Byggevaremarkedet hadde en god utvikling i 2014, og betydelig bedre enn i Virke anslår en markedsvekst for byggevarekjeder på 4,9 prosent. Coop er den største aktøren i privatmarkedet. Veksten i dette segmentet var på 2,2 prosent, Coop hadde en samlet vekst i byggevaremarkedet på 10,4 prosent i Det viktigste og største faghandelsområdet for Coop er byggevarer i privatmarkedet, og det har vært en erklært målsetting å øke markedsandelen i dette segmentet. En offensiv satsning de senere år gjør at Coop Bygg nå ligger foran skjema med en markedsandel på 31 prosent i privatmarkedet, og en økning i omsetningen på 431 millioner kroner i COOP OBS! BYGG ER VINNEREN Mens 2013 var et tregt år for byggevarehandelen, har pilene pekt oppover det siste året - spesielt for Coop Obs! Bygg. Kjeden har hatt en vekst på hele 23,3 prosent i 2014 og har åpnet flere nye varehus. Coop Øst åpnet ny stor Coop Obs! Bygg ved Nygårdskrysset i Ås kommune. I Sarpsborg og Trondheim ble det åpnet oppgraderte og utvidede Coop Obs! Bygg varehus, begge med drive in løsninger. Coop Obs! Bygg på Tiller i Trondheim har vært det ledende i Midt-Norge siden åpningen for 25 år siden, og nå er det også ett av de største i landet med sine kvadratmeter. I Bergensområdet åpnet i 2012 to nye varehus, hver på 8000 kvm, bare i løpet av en fireukers periode. Satsingen har gjort at Coop Hordaland har doblet omsetningen på byggevarer i løpet av få år, og har nå 54 prosent av «gjør-det-selv»-markedet og 24 prosent av totalmarkedet. SATSER VIDERE I perioden skal det etableres ti nye Coop Obs! Bygg og fire Coop Extra Bygg. Samlet vil dette gi Coop grunnlag for en ytterligere vekst på 850 millioner kroner. Coop Obs! Bygg jobber systematisk for å være billigst, og på VGs byggevarebørs er Coop Obs! Bygg klart rimeligst på varer i kategoriene verktøy og byggevare, samt maling. Kjeden innførte i fjor også «Prisløftet» for ytterligere å understreke posisjonen som kjeden med de laveste prisene. Prisløftet innebærer at kundene, dersom de etter å ha handlet i sin lokale Coop Obs! Bygg finner en identisk vare billigere et annet sted, ikke bare vil få varen til samme pris men også et ytterligere avslag på 15 prosent. 850 I perioden skal det etableres ti nye Coop Obs! Bygg og fire Coop Extra Bygg. Samlet vil dette gi Coop grunnlag for en ytterligere vekst på 850 millioner kroner.

15 COOP NORGE EIENDOM VIRKSOMHETEN COOP ÅRSRAPPORT DETTE ER COOP NORGE EIENDOM 84 MNOK ÅRSRESULTAT 2014 Heleid datterselskap av Coop Norge Handel AS Fullsortiments eiendomshus Skal bidra til utvikling av Coopvirksomhet Samarbeider med samvirkelagene og andre aktører Forvalter m 2 eiendom 20 ansatte Årsresultat 2014 (konsern): 84 millioner kroner Navn: Magne Solberg Stilling: IT direktør Alder: 46 Antall år i Coop: 2 HVORFOR COOP? Jeg valgte Coop på grunn av de spennende utfordringene selskapet står midt inne i, og muligheten for å kunne være med på å gjenvinne en sterk posisjon. VIKTIGSTE HENDELSE I 2014? Oppkjøpet av ICA er helt klart den viktigste hendelsen i Coop, og gir oss enorme muligheter som vi nå skal bruke til også å løfte oss på løpende drift. STØRSTE UTFORDRINGER FOR 2015? Å lykkes med integrasjonen av ICA blir Coops største utfordring i Vi har nå en unik mulighet for å bygge et enda sterkere Coop både med å utvikle butikkstruktur, få stordriftsfordeler på en rekke områder og å sikre at vi er en mer kompetent og konkurransedyktig organisasjon etter integrasjonen. BYGGER FOR VEKST I 2014 har Coop Norge Eiendom vært med på å bygge ut flere nye handelspunkter for Coop. Fremover vil fortsatt Coops eget eiendomsselskap være et viktig strategisk verktøy for å styrke Coops markedsposisjon og konkurransekraft. Coop Norge Eiendom skal bidra til ny - etablering og videreutvikling av Coopvirksomhet i hele landet, gjennom å kjøpe, utvikle og drifte eiendommer. Siden oppstarten i 2001 har Coop Norge Eiendom vært en viktig medspiller for mange av Coops nyetableringer. Selskapet har ikke langsiktig eierskapsperspektiv. Ved hjelp av en aktiv rulleringsstrategi frigjøres kapital til å gå inn i nye prosjekter. FLERE STØRRE HANDELSPUNKTER Coop Norge Eiendom har hatt høy aktivitet og mange prosjekter også i Ett av de største utbyggingsprosjektene var Amfi Eidsvoll, et nytt kjøpesenter på m 2 på Råholt, som åpnet i april. Senteret eies i fellesskap av Coop Eiendom og Olav Thon gjennom selskapet AMCO Eiendom AS. På senteret finner du blant annet en Coop Extra-butikk på 2000 m 2. I september åpnet et stort Coop Obs! Bygg i Nygårdskrysset utenfor Ås i Akershus, og i Grenland i Telemark er det bygget en Coop Obs! Byggevare som åpnet i 2015 til glede for kunder i hele Grenlandsregionen. I november åpnet kjøpesenteret Horisont i Åsane Bergen med totalt handelsareal på ca m 2, og en Coop Obs! på vel m 2. Coop Norge Eiendom og Coop Hordaland har vært med på 25 prosent eierskap hver i dette prosjektet. Coop Norge Eiendom har i tillegg sikret seg strategiske tomteområder for fremtiden, og har flere prosjekter med de ulike Coop lagene under utvikling. BOLIGBYGGING Det er ikke hverdagskost at Coop Eiendom bygger boliger, men på Karihaugen i Oslo skjedde det. Her hadde Coop Norge Eiendom en tomt, men da Coop ikke ønsket etablering her, og det ikke var kjøpere til eiendommen på tilfredsstillende nivåer, ble det besluttet å igangsette et boligprosjekt på eiendommen. Ved utgangen av 2014 var 47 av 49 leiligheter solgt, resterende er solgt første kvartal Salget av leilighetene ga i 2014 en gevinst på 15,7 millioner kroner. STRATEGISK SAMARBEID Siden Coop Norge Eiendom ble etablert i 2001, har selskapet gått fra å være en liten aktør til å bli en betydelig nasjonal aktør i eiendomsmarkedet. I årene som kommer skal eiendomsselskapet bli et enda viktigere verktøy for å øke etableringstakten og styrke Coops posisjon i markedet. Ett skritt i den retningen var stiftelsen av Coop Innlandet Eiendom AS, et eiendomsselskap eid av Coop Innlandet SA og Coop Norge Eiendom AS med 50 prosent hver. Selskapet har 9 eiendommer, hvorav fire er kjøpesentre. FORVALTER m 2 DELEIDE SELSKAPER Coop Norge Eiendom konsern har 52 hel- og deleide datterselskaper og har aksjer i 26 tilknyttede selskaper, hvorav flere er konsern. Det største deleide selskapet er AmCo Eiendom AS med Amfi Eiendom AS. Selskapet eies med 50 % av hver av partene.

16 STYRETS BERETNING Ingenting er som å flytte inn i sin første leilighet og selv kunne bestemme hvor skapet skal stå og hvilken farge det skal være på veggene. Coop skal være størst, best og rimeligst på byggevarer i privatmarkedet. COOP LITT DITT

17 STYRET Toril Opsal Thorp Styremedlem Medlemsnummer i Coop: XXX Geir Inge Stokke Konst. adm. direktør Medlemsnummer i Coop: XXX Gunn Pinslund Ansattes representant Medlemsnummer i Coop: XXX Knut Berg Ansattes representant Medlemsnummer i Coop: XXX Tore Klovning Styremedlem Medlemsnummer i Coop: XXX Lisbeth Bull Husby Styreleder Medlemsnummer i Coop: XXX Wilhelm Gjertsen Nestleder Medlemsnummer i Coop: XXX Tore Vea Berghagene Ansattes representant Medlemsnummer i Coop: XXX Anne Rørvik var ikke til stede.

18 STYRETS BERETNING COOP ÅRSRAPPORT STYRETS BERETNING 2014 VIRKSOMHETEN I 2014 Coop Norge SA er samvirkelagenes fellesorganisasjon og eies av disse. Organisasjonen har vekslende medlemstall og andelskapital. Coop i Norge har en føderativ struktur, der Coop Norge er sekundærsamvirket og samvirkelagene primærsamvirkene. Coop Norge SA har forretningskontoret sitt i Oslo, og har datterselskapet Coop Norge Handel AS. Coop Norge følger utviklingen og tilpasser virksomheten til gjeldende lover og regler med formål om å skape verdier for eierne sine. COOP NORGE DISTRIKT Coop Norge organiserer sine medlemmer, samvirkelagene, gjennom fire regionale eiermøter/distrikt: Coop Norge distrikt Nord, Coop Norge distrikt Midt-Norge, Coop Norge distrikt Sør-Vest og Coop Norge distrikt Østlandet. I henhold til vedtektene, ble det gjennomført årsmøter i alle fire distrikt våren SAMVIRKELAGENE Samvirkelagene skal utøve aktivt eierskap i Coop Norge, mens Coop Norge skal tjene som en interesseorganisasjon for disse, samt ivareta fellesoppgaver for å trygge og skape verdier og medvirke til at samvirkelagene drives og utvikles til det beste for medlemmene. God effektiv drift og profesjonalitet er avgjørende for å styrke Coops posisjon i markedet. Antall samvirkelag som er medlem av Coop Norge per 31. desember 2014, er 104. Dette er en reduksjon fra 109 samvirkelag ved utgangen av 2013 som følge av at tre samvirkelag har fusjonert, ett er avviklet og ett er utmeldt. Målet er fremdeles færre, større og mer robuste samvirkelag. Målet om en mer helhetlig markedstenkning, reduserte administrative kostnader og ytterligere profesjonalitet ligger bak fokuset på strukturtiltak. Coop Norge arbeider aktivt med å skape kontakt og tillit mellom aktuelle fusjonspartnere. Fusjoner gjennomført i 2014: Coop Selbu SA TRONDOS SA Coop Haugaland SA, Coop Høyland og Jæren og Forbrukersamvirket Sør har fusjonert til Coop Sørvest SA. I desember 2014 ble det også vedtatt at Coop Østafjells SA skal fusjonere med Coop Øst SA, og at Coop Tesam SA skal fusjonere med Coop Innlandet SA. Disse fusjonene vil bli gjennomført i løpet av våren Den samlede bruttofortjenesten for samvirkelagene ble på 7,9 milliarder kroner. Dette er 0,5 milliarder kroner bedre enn sammenlignbare tall for Målt i prosent er bruttofortjenesten forbedret med 0,2 prosentpoeng. Driftsresultatet for samvirkelagene endte på 311 millioner kroner totalt, 137 millioner kroner bedre enn sammenlignbare tall for Netto finansinntekt er 38 millioner kroner bedre enn i 2013, slik at resultat før skatt ble 405 millioner kroner for samvirkelagene totalt. Dette er 176 millioner kroner bedre enn sammenlignbare tall for COOP MEDLEM forbrukere meldte seg inn i Coop i Netto medlemsøkning var og status var medlemmer ved utgangen av året. Økningen i antall medlemmer ser ut til å være større enn økningen i antall husstander; en større andel av norske husholdninger er dermed medlem ved utløpet av året. Vi mener det med dagens butikknett er potensial for en viss medlemsvekst også fremover. Coops medlemskort er fortsatt det mest attraktive og mest anvendte medlems- og lojalitetskortet i Norge. Medlemmene handlet i 2014 for mer enn 34 milliarder kroner i våre butikker. Dette er en økning på cirka fire prosent fra året før. Utbetalt kjøpeutbytte for 2014 ble 488 millioner kroner, en økning på fire millioner fra året før. Utbetalingen fra samarbeidspartnerne i medlemsprogrammet ble 190 millioner kroner i Total utbetaling for 2014 blir dermed 678 millioner. Kjøpeutbyttet genererer den største økonomiske medlemsnytten, etterfulgt av medlemskupp. Individuelt tilpassede tilbud i form av kuponger med tilbud på produkter medlemmene kjøper ofte, har blitt meget populært og gitt økt innløsning, medlemsnytte og medlemslojalitet. Kupongprogrammet ble derfor kraftig opptrappet i Programmet skal utvikles videre med nye produkttyper og med digital distribusjon av tilbudene. COOP OG MARKEDET I 2014 DAGLIGVARER Den totale veksten i dagligvaremarkedet var på 4,3 prosent. Veksten lå på 4-5 prosent første halvår, men gikk kraftig ned etter sommeren, og lå på rundt 3 prosent fra august og ut året. Nedgangen skyldes først og fremst lavere priser på varer i lavprissegmentet. Veksten for sammenlignbare butikker (der nye, nedlagte og omprofilerte butikker ekskluderes) endte på 3,2 prosent. I 2014 hadde Coops dagligvarebutikker en vekst på 2,7 prosent. Coops markedsandel endte på 22,3 prosent, noe som er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra året før. Lavprissegmentet fortsetter å ta markedsandeler, og andelen lavpris ble i 2014 på nærmere 62 prosent. Dette er en økning på to pro- sentpoeng fra året før. Denne utviklingen tilsvarer det vi har sett de siste seks årene. Den raske veksten i lavprissegmentet drives først og fremt av høy etableringstakt og omprofileringer av butikker fra andre segmenter til lavpris. Nærbutikk-segmentet beholdt sin andel, mens både hypermarkedsegmentet og supermarkedsegmentet gikk ned med ett prosentpoeng i For første gang på mange år var det ikke lavprissegmentet som hadde den største veksten på sammenlignbare butikker. I 2014 var det nærmarkedsegmentet som hadde størst vekst. Det ble etablert ti nye dagligvarebutikker i Coop i Dette er på linje med tidligere år. Coops mestvoksende kjede er Coop Extra som totalt fikk tilført 58 nye butikker i Antall butikker/byggavdelinger var ved utgangen av , en nedgang på fire utsalg fra året før. 52 butikker ble omprofilert fra Coop Prix og Coop Mega til Coop Extra i 2014, noe som er i samsvar med ny kjede- og formatstrategi. Butikkene har hatt svært god utvikling etter omprofileringen. BYGGEVARER Det viktigste og største faghandelsområdet for Coop er byggevarer. Coop har med sin satsing på byggevarer og konseptene Coop Obs! Bygg, Coop Extra Bygg og Coop Byggmix, lykkes med å opparbeide en sterk markedsposisjon i «gjør-det-selv»-markedet i Norge. I 2014 hadde Coops byggevarehus en samlet vekst på 10,4 prosent, mens markedsveksten i privatsegmentet totalt endte på 2,2 prosent. Coop styrker dermed sin ledende posisjon i privatmarkedet. Utviklingen i privatmarkedet preges av at en vesentlig del av omsetningen er sesongbetont. Mange av varene som selges, er til utendørs bruk. Den største omsetningen i privatmarkedet har vi om våren, sommeren og tidlig på høsten. Været i høysesongen påvirker den totale omsetningsutviklingen i betydelig grad. SALG AV EIENDOMMER KIRKEGATA 4 Etter å ha vært Coop Norge SA sitt hovedkontor i 103 år, ble Kirkegata 4 solgt i desember Bygget ble kjøpt i 1911 for kroner, og var da en stor investering. Bygget har rommet mye av Coop Norges historie, og denne må nå videreføres annet sted. COOP LOGISTIKKSENTER (COOP NORGE BERGMOEN EIENDOM AS) Coop Norge Bergmoen Eiendom AS ble solgt i desember Selskapet rommer tomt og bygg på Coop Logistikksenter. Eiendommen representerer Coops største enkeltprosjekt noensinne. I tillegg til investering i tomt og bygg er det gjort betydelige investeringer i automatisert lagersystem i bygget. Lagersystemet er etter salget av tomt og bygg fremdeles Coops eiendom (Coop Norge Handel AS). Coop Logistikksenter er et av Europas mest moderne hovedlager med meget høy grad av automatisering og meget gode energiløsninger. RESULTATER OG FINANSIELL STILLING COOP NORGE For regnskapsåret 2014 hadde Coop Norge konsern et overskudd på 362 millioner kroner etter skatt (majoritet). Totalbalansen i konsernet per 31. desember 2014 er på millioner kroner mot millioner kroner per 31. desember Coop Norge konsern hadde i 2014 salgsinntekter på millioner kroner. Dette er en økning på millioner kroner eller 3,7 prosent. Bruttofortjenesten for Coop Norge konsern for 2014 ble millioner kroner, en økning fra millioner i Bruttofortjenesten er bedret med 0,1 prosentpoeng. Netto finans i Coop Norge konsern viste en nedgang fra minus 111 millioner kroner til minus 118 millioner kroner. Finansinntektene ble redusert fra 132 millioner kroner til 118 millioner kroner, mens finanskostnadene ble redusert fra 250 millioner kroner til 248 millioner kroner. Resultat fra tilknyttede selskaper viste en økning fra 7 millioner kroner til 12 millioner kroner. I Coop Norge SA ble finansinntektene redusert med 159 millioner kroner, i hovedsak på grunn av redusert konsernbidrag fra datterselskaper, og finanskostnadene ble redusert med 14 millioner kroner. Resultatet fra forvaltningen i Coop Norge SA ble dermed redusert med 145 millioner, og endte på 51 millioner kroner i COOP NORGE HANDEL AS Coop Norge Handel konsern oppnådde i 2014 et resultat før skatt på totalt 726 millioner kroner sammenliknet med 281 millioner kroner i Coop Norge Eiendom konsern er inkludert i Coop Norge Handel konsern fra 1.januar og bidro med et resultat på 103 millioner kroner i Omsetningen i Coop Norge Handel AS har gjennom året vært på linje med eller høyere enn forventningene. Dette, kombinert med god kostnadskontroll i datterselskap samt effekter av implementering av Coop Logistikksenter, gjør at selskapet tilbakelegger et godt år i I tillegg til god underliggende drift har salget av Coop Norge Bergmoen Eiendom AS gitt Coop Norge Handel konsern en gevinst på 300 millioner kroner. Verdiskapningen i Coop Norge Handel AS har vært avgjørende for at Coop Norge SA i perioden har kunnet realisere de samhandlingsvilkår som samvirkelagene nyter godt av. BALANSE, LIKVIDITET OG FINANSIERING Coop Norge Eiendom AS har lån og trekkrettigheter på millioner kroner i bankene. Resterende finansiering av Coop Norge Eiendom AS er gjennomført med lån fra Coop Norge SA. Coop Norge Handel AS har et kortsiktig lån i morselskapet og finansierer seg ellers med kassekreditt og trekkrettigheter i bank som til sammen utgjør millioner kroner. Til sammen er det trukket 391 millioner kroner ved årsskiftet. Ved utgangen av 2014 hadde Coop Norge SA ubenyttede trekkrettigheter på 250 millioner kroner.

19 STYRETS BERETNING COOP ÅRSRAPPORT Coop Norge SA har per 31. desember 2014 ikke andre lån enn den overskuddslikviditet som samvirkelagene plasserer på plasseringskonto i Coop Norge SA. Den er ved årsskiftet på millioner kroner. Finansielle investeringer er bokført til markedsverdi og utgjør 597 millioner kroner i morselskapet ved årsskiftet. I tillegg sto det per årsskiftet millioner kroner på fritt benyttbare bankkonti. Det er styrets oppfatning at fremlagt årsregnskap gir et rettvisende bilde av virksomheten og resultatet fra driften i Coop Norge SA for I samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk bekrefter styret at forutsetning for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er dermed fremlagt etter prinsipp om at selskapets drift videreføres. FINANSIELL RISIKO Coop Norge konsern har en egenkapital på millioner kroner. Egenkapitalen utgjør 34 prosent av en totalbalanse på millioner kroner. Av egenkapitalen er 694 millioner kroner andelsinnskudd fra eierne. Av total gjeld i konsernet på millioner kroner utgjør plasseringer og vareforskudd fra samvirkelagene millioner kroner. Kontantstrømoppstillingen viser en økning i kontantbeholdningen i konsernet på 386 millioner kroner. Likvide midler per 31. desember 2014 utgjør millioner kroner. I tillegg har Coop Norge konsernet ubenyttede kassekreditter for 459 millioner kroner og ubenyttede trekkrettigheter på til sammen 950 millioner kroner per 31. desember Styret vurderer egenkapitalen som tilstrekkelig for fremtidige investeringer i konsernet. For mer informasjon om finansiell risiko, se note 21. Av anleggsmidler i morselskapet utgjør millioner kroner eierandeler i Coop Norge Handel AS. Eierandelen i Smart Club AS utgjør 169 millioner kroner av balansen. Hovedtyngden av eiendommer i konsernet er eiendommer som er av strategisk verdi for Coop, primært relatert til butikkvirksomhet. Majoriteten av leiekontraktene som er tilknyttet eiendommene er langsiktige leiekontrakter med samvirkelagene. Risiko for tap på fordringer, ledige lokaler og mislighold fra leietakere er derfor lavere enn normalt ved utleie til eksterne kunder. Kundefordringer overfor samvirkelagene utgjør millioner kroner. Utlån fra morselskapet til tilknyttede selskaper og datterselskaper utgjør millioner kroner. Coop Norge SA forvalter 597 millioner kroner i finansinvesteringer per 31. desember Midlene er investert i bankinnskudd og i obligasjon- og aksjefond. Risikoprofilen i finansforvaltingen er lav. MEDARBEIDERE Per 31. desember 2014 hadde Coop Norge konsern ansatte mot i Ved utgangen av 2014 er det ansatt 531 kvinner og menn i Coop Norge konsern. Styret mener det er viktig at ledere, medarbeidere og medlemstillitsvalgte i Coop har god kompetanse for å skjøtte oppgavene sine på best mulig måte. Det har derfor vært satset bredt på å gjøre kompetansen i alle disse grupper høyere gjennom meldingsåret. ARBEIDSMILJØ Coop Norge konsern er opptatt av at alle skal trives godt på arbeidsplassen. I løpet av høsten 2014 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse i hele Coop Norge konsernet. Undersøkelsene måler ansattes trivsel, engasjement, lojalitet og opplevd ledelse. Resultatene fra årets undersøkelse er gode, og på omtrent samme nivå som i Medarbeiderundersøkelsen som gjøres annet hvert år i konsernet inngår som en viktig del av HMS-arbeidet i konsernet. Sykefraværet i Coop Norge konsern var i ,3 prosent mot 6,1 prosent i Coop Norge konsernet iverksetter forebyggende tiltak mot arbeidsrelaterte plager og sykdom. Bedriftshelsetjenestene benyttes også i dette arbeidet. LIKESTILLING Med likestilling i Coop Norge konsern menes at kvinner og menn skal ha de samme rettigheter og muligheter i og til arbeid. Overenskomsten mellom HK/SAMFO bekrefter viktigheten av å videreføre arbeidet med likestilling. Coop Norge konsernet har lønnssystemer som ikke er diskriminerende. I lederutviklingsprogrammer i Coop Norge konsern er kvinneandelen større enn den totale kvinneandelen i Coop Norge konsern. I alle valgte organer i Coop Norge SA skal det tilstrebes en kjønnsmessig likeverdig representasjon. Kvinneandelen i Coop Norges årsmøte er 41 prosent. Blant kontrollkomiteens tre medlemmer er én kvinne. I Coop Norges styre er 50 prosent av medlemmene kvinner. Coop Norge SA har siden 2005 hatt kvinnelig styreleder. Styreledervervet i samvirkelagene er fortsatt mannsdominert. Av 104 styreledere har vi gjennom 2014 bare hatt 21 kvinnelige styreledere, noe som utgjør 20 prosent. DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET Formålet med diskrimineringsloven om etnisitet er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Formålet med diskrimineringsloven om seksuell orientering er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Formålet med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det arbeides aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. Dette forutsatt at det ikke kan oppstå fare for arbeidstakerens helse eller sikkerhet. KOMPETANSEUTVIKLING Samarbeidsavtalen med Nordnorsk Lederutvikling, nnl, trådte i kraft i Sammen med Beste Praksis-avdelingen og nnl har HR-Coop Kompetanse utviklet et lederprogram spesielt rettet mot driftsledere i samvirkelag. To programmer startet opp i Disse programmene har vi fått svært gode tilbakemeldinger på. Det er blitt nedlagt et stort arbeid med å modernisere den elektroniske læringsportalen. Alle samvirkelag er nå overført til ny plattform. Den elektroniske læringsportalen har bedre layout og er mer brukervennlig enn tidligere versjon. Satsingen på e-læring fortsetter, og et stort antall kurs ligger ute til bruk i ulike målgrupper. På forespørsel fra samvirkelag gjennomfører Coop Kompetanse en rekke spesialtilpassede ledertreningsprogrammer spesielt rettet mot butikksjefer. Flere lag har også i 2014 benyttet seg av dette tilbudet. Etterspørselen etter Coop Kompetanses utdanninger, som gjennomføres i samarbeid med Handelshøyskolen BI, er fortsatt stor. Tre klasser har gjennomført Grunnutdanning i Butikkledelse og Coop Butikkøkonom. Coop Lederaspirantprogram, der Grunnutdanning i Butikkledelse og praktisk trening i lederskap inngår, er gjennomført med et stor antall deltakere. Høsten 2014 startet Coop Norge, i samarbeid med Handelshøyskolen BI, et lederutviklingsprogram for ledere i sentrale enheter, der blant annet Coop Kompetanse deltar som interncoacher. To kull startet opp høsten EN ANSVARLIG SAMFUNNSROLLE Coop Norge konsern har gjennom sin betydelige samfunnsrolle et omfattende og mangefasettert samfunnsansvar. Butikkene er en naturlig arena for å utøve vårt samfunnsansvar, og kundene skal være trygge på at varene som selges gjennom samvirkelagenes butikker er anskaffet, utformet og behandlet slik at produkt- og matvaretrygghet er best mulig ivaretatt. Coop Norge SA har oppdatert sin strategi med prioriterte tiltak innen innsatsområdene miljø, helse, etikk og samfunn. Coops rapport for samfunnsansvar ligger i sin helhet på samfunnsansvar. SPONSING SOM TELLER Coop er en av Norges mest profilerte sponsorer. Vår sponsorvirksomhet består av samvirkelagenes mange lokale sponsorat og Coop Norges store, nasjonale satsinger. Sponsorvirksomheten retter seg i hovedsak mot tre områder som alle er relevante for Coops forretningsvirksomhet mat, sport og omtanke. Coop har også som mål at sponsorvirksomheten skal komme flest mulig av medlemmene til gode. Derfor har Coop engasjert seg i følgende sponsorater: Generalsponsor for Norway Cup verdens største fotballturnering. Coop sponset også i 2014 komplette draktsett til 250 lokale klubber som deltok i Norway Cup. Team Coop er Coops største sportssatsing, og satsingen skal engasjere både Coop-ansatte og Coop-medlemmer. Samarbeidsavtalen med Petter Northug jr. er en del av denne satsingen. Northug jr. skapte i 2014 flest overskrifter av alle sponsorobjekter i Norge, både på godt og vondt. Norges klart mest kjente sponsorat er en viktig forretningsinvestering for Coop. Coop er hovedsponsor for Kreftforeningens kampanje «Rosa sløyfe», og i oktober 2014 bidro Coop nok en gang med over to millioner kroner til kampen mot brystkreft. Coops Juleaksjon til inntekt for Frelsesarmeen ga inntekter på 1,2 millioner kroner som gikk til Julegryta, som er en viktig hjelp til Norges vanskeligstilte. I 2014 samlet Coop inn over tre millioner kroner gjennom «Omtankeknappen», Coops donasjonsløsning på panteautomatene. Ved å velge «Gi litt av ditt» støtter man Coops utviklingsarbeid i samarbeid med Norsk Folkehjelp. MILJØVENNLIGE PRODUKTER Coop ble kåret til årets leverandør av økologiske produkter i Dette er en synlig og flott anerkjennelse av arbeidet Coop har lagt ned gjennom en årrekke for å utvikle det økologiske markedet i Norge. Og etter flere år med jevn, men noe forsiktig vekst, økte omsetningen av økologiske varer med hele 22 prosent i 2014 en gledelig og spennende utvikling vi også ser hos enkelte konkurrenter og i andre land. Den langsiktige satsingen på Coop Änglamark bidrar sterkt til resultatet. Coop fortsatte arbeidet med å redusere bruken av palmeolje i våre produkter, og etablerte klare målsettinger knyttet til bruk av bærekraftig produsert palmeolje for de kommende år. TRYGG MAT Trygg mat har hele tiden høy prioritet. I løpet av året har det ikke vært noen hendelser med fare for liv og helse, forårsaket av våre produkter. Alle rutiner gjennomgår løpende oppdateringer etter en risikobasert tilnærming, i tråd med skjerpede krav fra myndigheter. Vi har importert 550 produkter fra 150 ulike leverandører i 27 land. Dette krever fokus på trygg mat og gode rutiner i alle ledd. Som følge av nytt EU-regelverk for merking av matvarer er alle Coops egne merkevarer gjennomgått og oppdatert med ny merking. Coop har sluttet seg til helseministerens initiativ til et saltpartnerskap for å redusere saltforbruket i befolkningen, og har allerede gjennomført store saltkutt i flere kategorier av egne merkevarer. På generell basis benyttes kravene til nøkkelhullsmerking som en rettesnor ved utvikling av produkter. Det jobbes aktivt med å utvikle allergivennlige produkter, og vi tilbyr nå et bredt utvalg av hverdagsmat med «Mat uten»-merking. Vi benytter norske råvarer

20 STYRETS BERETNING COOP ÅRSRAPPORT så sant dette lar seg gjøre, og er nest største merkebruker, målt i antall produkter, av matmerket Nyt Norge. Det gjennomføres jevnlig opplæring for å sikre en risikobasert tilnærming ved valg av produkter og leverandører. MILJØVENNLIG DRIFT I 2014 ble det gjennomført betydelige energirelaterte investeringer i Coop. Energiprosjektet E-kutt har dokumentert at over 100 millioner kroner er investert siden oppstart av prosjektet høsten Energioppfølgingssystemet Coop EOS er rullet ut i en rekke samvirkelag og er et vesentlig verktøy for å sikre oppmerksomhet om energiforbruket i Coops bygg og anlegg. Overgang til mer miljøvennlige biler skjer fortløpende. Halvparten av bilene Coop nå benytter er i euroklasse 6. Stadig flere samvirkelag slutter seg til sentrale avtaler for renovasjon og rengjøring i butikk. Gjennom disse avtalene sikrer vi at tydelige miljøkrav blir implementert. Flere rengjøringsbedrifter har valgt å bli svanemerket som følge av Coops krav til miljøvennlig drift. MATSVINN Coop har i 2014 levert betydelige mengder spiselig mat til Matsentralen i Oslo, i tillegg medfinansierer vi dette viktige prosjektet. Andre viktige tiltak på dette området er implementering av felles rutiner for nedprising av datovarer i butikk og større ansvarliggjøring av leverandører. ETIKK OG ETISK HANDEL Arbeidet med leverandøroppfølging blir stadig viktigere i lys av økende krav til ansvarlighet og åpenhet i leverandørkjeden. I Coop Trading, vårt felles nordiske innkjøpsselskap, er arbeidet med leverandøroppfølging blitt betydelig styrket det siste året. Det er igangsatt systematisk risikovurdering av leverandørmassen, basert på prinsippene i BSCI (Business Social Compliance Initiative). Videre er det etablert et prosjekt med leverandør av butikkuniformer fra Bangladesh, hvor målet er at alle produsentene skal være sertifisert i henhold til internasjonale standarder i løpet av Coop deltar aktivt i flere prosjekter i regi av Initiativ for etisk handel (IEH), blant annet med tomatprodusenter i Italia. Coop har også styreledervervet i IEH. Coop tydeliggjorde sine krav til dyrevelferd i Dette ble veldig godt mottatt av organisasjoner og kunder. COOP MILJØPRIS Coop Miljøpris ble videreført med matsvinn og emballasje som tema i Vinnerne hadde gode ideer til nye emballasjeløsninger som kan bidra til å redusere matsvinn. Innovasjonsprisen ble tildelt Henriette Sagvolden Marki, mens hverdagsprisen gikk til Lars-Bjarte Osland og familien Kegge Burgerhoudt. OVERVÅKING OG KONTROLL Kvalitetsrevisjoner gjennomføres ut fra en risikobasert vurdering av våre leverandører. Det har i tillegg vært gjennomført kvalitetsrevisjoner på lagrene. Gjennom året har internkontrollsystemet blitt noe oppgradert, en jobb som fortsetter inn i For å sikre trygg mat i butikk, ble det gjennomført internkontrollrevisjoner i alle butikker i løpet av Funn etter internrevisjoner avviksbehandles i felles portalløsning for Trygg Mat. Butikkledere og drift følger opp at avvik blir tatt tak i og utbedret. Alle skriftlige Trygg Mat-rutiner blir revidert årlig. Et elektronisk opplæringsprogram for Trygg Mat ble utviklet i Programmet består av en grunnopplæring for alle ansatte «Trygg mat basis» og et tilleggskurs for ansatte i ferskvareavdelingen, «Trygg mat ferskvare». Det ble også utviklet et nytt elektronisk opplæringsprogram for å øke kompetansen innen trygg mat i butikk. Opplæringsprogrammet består av et kurs spesielt rettet mot ansatte som jobber i ferskvareavdelingen, og et kurs rettet mot alle som jobber i butikk. Målet er at alle ansatte i Coop-butikkene skal gjennomføre kurset i løpet av Driftsledere og kvalitetsansvarlige har i tillegg møtt i et felles forum der utfordringer rundt Trygg Mat-spørsmål har blitt diskutert og tiltak iverksatt. SAMVIRKEMUSEET Samvirkemuseet som holder hus i det som opprinnelig var butikken til Arna Forbruksforening fra 1872, har gjennom 2014 hatt 820 besøkende, noe som er ca 10 prosent flere enn året før. De besøkende er i hovedsak kooperative medlemmer, barnehager, skoler, pensjonistgrupper og velforeningene i nærmiljøet. Forbundet for Norske museumsvenner brukte en dag av sitt årsmøte til å besøke Samvirkemuseet i Samvirkemuseet er et møtested for faglige, sosiale og kulturelle sammenkomster og egner seg godt som arena for kulturbygging og bevisstgjøring av samvirkets verdier og egenart. ADVOKAT DEHLIS FOND Advokat Dehlis Fond har som formål å fremme Coops egenart. Informasjon om Advokat Ole Dehli, fondet, stipendmuligheter, samt Advokat Dehlis pris og prisvinnere er lagt ut på Coops hjemmeside. Styret i fondet mottok i år forslag på syv kandidater til Advokat Dehlis pris for Juryens innstilling fikk styrets tilslutning og Erik Rød ble overrakt Advokat Dehlis pris for 2014 på Coop Norges årsmøte i juni. Fondet hadde ved utgangen av 2014 en grunnkapital på kr 5,4 millioner kroner og frie fond på kr 1,8 millioner kroner. COOPS SOLIDARITETSFOND Coops solidaritetsfond gir støtte til demokratiseringsprosjekter i regi av Norsk Folkehjelp i Bolivia, Mosambik og Kambodsja.I 2014 var støtten på 2 millioner kroner. INTERNASJONALT SAMARBEID Coop Norge SA er medlem av International Co-operative Alliance (ICA) en uavhengig interesseorganisasjon som forener kooperative virksomheter over hele verden. EuroCoop er forbrukersamvirkenes interesseorganisasjon i Europa og har sterke relasjoner inn i EU-parlamentet, noe som åpner muligheter for å komme med innspill og høringsuttalelser i saker som også berører forbrukersamvirket i Norge. Coop Norge SA er representert i styret for EuroCoop EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE COOP NORGE HAR TRE STYRINGSORGANER: Årsmøtet Coop Norge Styret Coop Norge Kontrollkomiteen Coop Norge ÅRSMØTET I COOP NORGE Årsmøtet i Coop Norge er organisasjonens høyeste organ og består av 59 representanter. I de 20 største samvirkelagene, målt etter siste års kjøp i Coop Norge, velger styret selv direkte 51 representanter inn i årsmøtet. Fire representanter velges av og blant de øvrige samvirkelag gjennom elektronisk valg, mens fire representanter velges av de ansatte i Coop Norge konsern. Blant årsmøtets valgte representanter i 2014 var det 35 menn og 24 kvinner to flere kvinner enn året før. Årsmøtets viktigste oppgave er å kontrollere at Coop Norge blir ledet i samsvar med formålet, den alminnelige lovgivning, Coop Norges vedtekter og de vedtak som årsmøtet i Coop Norge ellers fatter. Det har vært to ordinære møter i 2014 og to ekstraordinære møter. Til sammen har årsmøtet behandlet 37 saker, der fremtidig veikart for Coop og oppkjøp av ICA Norge AS har vært de mest omfattende. Ordfører for årsmøtet i Coop Norge, Stig Mortensen (Coop Nord), og varaordfører Tove Raastad Kvernberg (Coop Østafjells) ble begge gjenvalgt på årsmøtet i juni STYRETS ARBEID Styret i Coop Norge SA har hatt 34 styremøter, herav flere telefonmøter. Til sammen har styret behandlet 162 saker og behandlet mange viktige tema. I tillegg til de ordinære forvaltningsoppgavene og fremlegging av saker for Coop Distrikt og årsmøtet i Coop Norge, har følgende fire saksområder krevd særlig oppmerksomhet: Ny organisering. Styret har ledet arbeidet med å utvikle et fremtidig «veikart for Coop» med hovedvekt på å effektivisere fellesorganisasjonen og å utvikle forslag til en fremtidig samvirkelagsstruktur. Samordning og samlokalisering av stabene i fellesorganisasjonen ble gjennomført i første kvartal Arbeidet med utvikling av forslag til en fremtidsrettet samvirkelagsstruktur ble fremlagt for årsmøtet i Coop Norge i juni og november. Planleggingen av det videre arbeidet med samvirkelagsstrukturen, skal skje i samarbeid med samvirkelagene, og er et omfattende arbeid som krever bred deltakelse. Kjøp av 100 prosent av aksjene i ICA Norge AS. Styret har i løpet av andre halvår 2014 brukt mye tid og mange møter på å behandle denne saken i hele sin bredde. Den strategiske betydningen av saken og det økonomiske omfanget har løpende vært diskutert og forankret bredt i organisasjonen gjennom toneangivende samvirkelag, utvalg, styrer og årsmøtet i Coop Norge. 6. oktober kunne Coop bekjentgjøre at selskapet hadde kjøpt alle aksjene i ICA Norge AS. Coop Norge Handel overtar hele ICAs dagligvarevirksomhet i Norge. I tillegg til 553 butikker, fordelt på ICA Supermarked, Rimi og Matkroken, omfatter oppkjøpet ICA Norges logistikk- og støttefunksjoner. For å sikre Konkurransetilsynets godkjennelse av kjøpet er 93 butikker i ettertid avtalt solgt til Norgesgruppen og Bunnpris. Disse avtalene er godkjent av Konkurransetilsynet. Løpende justeringer av betingelsesettet til kjeder og samvirkelag knyttet til logistikkleveranser, nye varegrupper over lager og kjederabatter for å bidra til effektiv vareflyt og sikre samvirkelagenes konkurransekraft i markedet. Oppfølging av resultatskapingen i samvirkelagene og iverksetting av tiltak for å sikre medlemmenes og fellesskapets interesser i aktuelle samvirkelag. Styret består av åtte medlemmer, og av disse er fem valgt av årsmøtet i Coop Norge og tre av de ansatte. I 2014 ble styrets nestleder, Wilhelm Gjertsen (Coop Vest), gjenvalgt for to nye år. Styremedlemmene Tore Klovning (Coop Sørvest) og Toril Opsal Thorp (Coop Vestviken) ble gjenvalgt for to år. Styremedlem Tom Andersen fratrådte sin stilling i Coop Øst ultimo juni og trakk seg samtidig fra vervet som styremedlem i Coop Norge SA. 1. varamedlem til styret, Anne Rørvik (Coop Nordland), har etter den tid møtt på alle styremøter. KONTROLLKOMITEENS ARBEID Komiteen, som består av tre medlemmer og tre varamedlemmer, er valgt av årsmøtet i Coop Norge. Komiteen skal påse at Coop Norge konsern blir drevet i samsvar med vedtekter,årsmøtet Coop Norges beslutninger og den alminnelige lovgivning. Kontrollkomiteen leverer egen årsmelding. DEKNING AV ÅRETS UNDERSKUDD Fra annen egenkapital 207 millioner kroner SAMVIRKELAGENES GARANTIFOND AL Samvirkelagenes Garantifond er et andelslag hvor Coop Norge er eneeier. Formålet med fondet er å garantere for låneinnskudd i samvirkelag som er innmeldt i Coop Norge. Fondet blir bygd opp med avkastning fra kapitalen og innbetaling av avgift fra samvirkelagene og Coop Norge. Fondet plasserer midlene i det norske obligasjonsmarkedet, for det meste i obligasjoner utstedt av norske offentlige myndigheter. Samvirkelagenes Garantifond er ikke konsolidert inn i konsernregnskapet til Coop Norge. Årsaken til dette er at Coop Norge ikke har bestemmende innflytelse over selskapet. Samvirkelagenes representanter i Coop Norges årsmøte er generalforsamling for fondet. Fondets totale drifts- og finansinntekter ble 52 millioner kroner. Resultatet ble positivt med 50 millioner kroner. Fondets egenkapital er 604 millioner kroner, eller 99,99 prosent av totalkapitalen. Styret i

INNHOLD NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14

INNHOLD NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14 ÅRSRAPPORT 2014 De sterkeste båndene knytter du tidlig. De kan vare hele livet. Coop hadde 1 430 218 medlemmer ved utgangen av 2014. Alle har en stemme. COOP LITT DITT INNHOLD NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP

Detaljer

VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013

VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013 VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013 VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 2 3 INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 COOP-LANDET 6 FORORD 8 HENDELSER

Detaljer

VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013

VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013 VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD NØKKELTALL 3 COOP-LANDET 6 FORORD 8 HENDELSER 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 SAMFUNNSANSVAR OG SPONSORVIRKSOMHET 14

Detaljer

Coops satsning på økologisk mat

Coops satsning på økologisk mat 1 Coops satsning på økologisk mat - utvikling av økomarkedet - betraktninger fra Coop Norge Handel Økologisk fagdag Hamar 14.03.2012 Knut Lutnæs Miljøsjef Coop Norge Handel 2 Dagens tekst Kort om Coop

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap Nytenkende Innflytelse 2012 I KORTFORM INNHOLD Ærlighet COOP Verdikompass Tiltro til egenart Omtanke Januar FNs internasjonale samvirkeår 2012 ble markert med et arrangement med

Detaljer

En del av en norsk verdikjede. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt

En del av en norsk verdikjede. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt En del av en norsk verdikjede Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt er et handelshus for hele landet KJØPMANNSEIDE BUTIKKER BUTIKKER I HELE LANDET VARER ANSATTE ca. 60 % 87 % 25

Detaljer

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt vi tar forbrukeren på alvor Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt NorgesGruppen er et handelshus for hele landet KJØPMANNSEIDE BUTIKKER BUTIKKER I HELE LANDET VARER ANSATTE ca.

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Bæredyktig forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Coop NKL fellesorganisasjonen De første (kooperativer) samvirkelagene

Detaljer

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Agenda i kundens tidsalder Dagens dagligvaremarked, fra fugleperspektiv Forbrukertrender Stortingets

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter Lokalmat i butikkane Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012 Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter www.norgesgruppen.no AGENDA Om NorgesGruppen Nordisk mat Lokalmatsatsingen

Detaljer

Eierskap i matindustrien

Eierskap i matindustrien Eierskap i matindustrien Tendenser og utvikling innen tre eierformer Mat og Industri seminar 17.10.2012 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Ulik eierform - fordeling av verdiskapingen Samvirke

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11 Ole-Jakob Ingeborgrud Temaer Norsk Landbrukssamvirke kort presentasjon Hva er samvirke? Hvorfor samvirke i landbruket?

Detaljer

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Røros-konferansen 2013 Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Hva skal jeg snakke om.. TINE en kompleks verdikjede i kontinuerlig endring Kort om TINE Distribusjon Hvorfor egendistribusjon?

Detaljer

Nye satsinger og nylanseringer

Nye satsinger og nylanseringer Nye satsinger og nylanseringer Økologifagdagen Nofima 12.10.10 Knut Lutnæs Miljøsjef Coop Norge Handel BAKGRUNN Samfunnsansvar i Coop: Grunnlag - Verdikompasset Nøkkelverdier Kjerneverdi Ha tiltro til

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

Blomster i BAMA Rune Flaen, administrerende direktør

Blomster i BAMA Rune Flaen, administrerende direktør Blomster i BAMA Rune Flaen, administrerende direktør 1 BAMA Gruppen AS BAMA Gruppen Sentral stab Eiendom DV 1 DV 2 Storkjøkken/ Servicehandel Blomster International Industri Trading BAMA Blomster Holding

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Årsstatistikk 2016 Virke byggevarehandel. Virke Analyse

Årsstatistikk 2016 Virke byggevarehandel. Virke Analyse Årsstatistikk 2016 Virke byggevarehandel Virke Analyse Innhold: Omsetningstall for aktørene i MI-gruppen Salgsinformasjon for aktørene Totalmarkedet for byggevarer Vedlegg: Makroøkonomi 2 Omsetningstall

Detaljer

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Fra Matkjedeutvalget Makt i verdikjeden Om dagligvarehandelen Om forbrukeren Gode produkter i dagligvare -

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Agenda Utviklingen Problemet Fremtiden Hvorfor fokus på norsk dagligvarehandel?

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING

beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING beretning 2017 EIENDOM / KONTOR / LAGER / SHOWROOM / UTVIKLING INNHOLD 3 INNHOLD Fabritius Gruppen 7 Organisasjon/drift 9 Utviklingsområder 10 Utviklingsprosjekter 12 Våre eiendommer 24 Referanseprosjekter

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling AS

Eiker Eiendomsutvikling AS Eiker Eiendomsutvikling AS Halvårsrapport pr. 30. juni 2017 Status 1. halvår 2017: Tilfredsstillende økonomiske resultat Fokus på kjernevirksomheten, som er å forvalte og utvikle boliger til mennesker

Detaljer

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide)

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) ÅRSRAPPORT FOR 2011 Sartor Holding - Konsern «Sartor-gruppen» 1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) MNOK NØKKELTALL KONSERN 2 010 2 011 Inntekter

Detaljer

2. kvartal og 1. halvår 2017

2. kvartal og 1. halvår 2017 1 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 2. kvartal og 1. halvår 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter 1. halvår 2017 Tilpasser

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Coop har tatt utfordringen

Coop har tatt utfordringen På veg mot klimasmarte kuldeanlegg Coop har tatt utfordringen - Historien og vegen videre 9. mars 2017 Knut Lutnæs Miljøsjef 1 Dette er Coop Coop - kort fortalt 1,5 millioner medlemmer/medeiere 28 000

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Hva betyr dette for kjøtt- og fjørfebransjen? Odd Ture Wang www.norgesgruppen.no 1.Sept 2009 NorgesGruppen - Sentrale konsepter Segment/ konsept Stort supermark

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2002

Resultat 3. kvartal 2002 Resultat 3. kvartal 2002 Resultater før skatt 3.kvartal 02 60 3.kvartal 02 3.kvartal 01 40 20 43,9 Konsernets resultat forbedret med 93,8 mill.kr. 0-20 -40-49,9 Betydelig bedring i resultat i norsk virksomhet,

Detaljer

TINE er det kun melk i en kartong?

TINE er det kun melk i en kartong? TINE er det kun melk i en kartong? Hensikt: Vise at TINE er mer enn melk i en kartong og at vi jobber med mer enn melk. Si litt om kompetansen bak og noen tanker og om behovet fremover Innhold: Kort om

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling Kampen om byggevaremarkedet (Oslo, 30. september) Nordmenns boliginteresse har gitt gode år for byggevarehandelen,

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Fagdag økologisk melkeproduksjon

Fagdag økologisk melkeproduksjon Fagdag økologisk melkeproduksjon Det økologiske meierimarkedet sett fra Coops side Knut Lutnæs, miljøsjef Coop Norge Handel Dagens tekst Coop og samfunnsansvar Økologi status Nyhet: endelig Omdømme SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Coop Norge Handel AS

Coop Norge Handel AS Coop Norge Handel AS Kostnadskutt i verdikjeden - Alt vi gjør handler om å kutte kostnader i verdikjeden for å skape konkurransekraft i butikk Hva er Coop? Tradisjon (historie siden 1800 tallet stiftet

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Morgendagens betalingsløsninger - krav til. tjenesteleverandørene. Magne Solberg, CIO Coop Norge

Morgendagens betalingsløsninger - krav til. tjenesteleverandørene. Magne Solberg, CIO Coop Norge Morgendagens betalingsløsninger - krav til tjenesteleverandørene Magne Solberg, CIO Coop Norge Vår misjon Coop skal skape medlemsnytte for våre medlemmer og eiere hver dag! Petter... Coop kortversjonen

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen

Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen Per Roskifte, NorgesGruppen ASA 03.06.2009 www.norgesgruppen.no Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008

Detaljer

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Kjedemakt og forbrukermakt Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Når 5 millioner forbrukere gjennom 100 000 forbrukere får årlig råd og støtte på tlf, e-post, besøk 40 000 unike besøkende hver uke på

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. www.madlahandelslag.no. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2015. 107. driftsår

ÅRSMELDING 2014. www.madlahandelslag.no. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2015. 107. driftsår ÅRSMELDING 2014 107. driftsår www.madlahandelslag.no Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2015. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2014 Generelt om året 2014 Året 2014 ble ett nytt godt år for

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Dette er Felleskjøpet Agri. Hvem vi er og hva vi gjør

Dette er Felleskjøpet Agri. Hvem vi er og hva vi gjør Dette er Felleskjøpet Agri Hvem vi er og hva vi gjør Felleskjøpet Agri et samvirke Omsetning: 12.1 mrd Medlemmer: 45 000 Medarbeidere: 2 500 Hovedkontor: Lillestrøm Omsetning pr. divisjon Felleskjøpet

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit Konjunkturseminar september 2017 Sjeføkonom Lars E Haartveit På vei opp etter en litt svak periode Figuren har tall tom april 2017 Det er mye som holder fortsatt Fra fjorårets seminar: Nå: Vi tror som

Detaljer

Lønnsomt kvartal i henhold til plan

Lønnsomt kvartal i henhold til plan Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2007 Lønnsomt kvartal i henhold til plan Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomidirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 3. kvartal Salg God underliggende vekst,

Detaljer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Ny mal Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Per Ola Drøpping, ASKO Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008 10.

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 1998

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 1998 Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 1998 Hovedtrekk Gresvig ASA varslet i halvårsrapporten fra 17. august i år at styret og administrasjonen ville foreta en gjennomgang av driftssituasjonen inklusive balanseposter,

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Mer frukt og grønt fra Østfold?

Mer frukt og grønt fra Østfold? Mer frukt og grønt fra Østfold? Espen Gultvedt Norskansvarlig Dec-13 1 Litt om Bama Litt om Gartnerhallen Hva har vi i dag fra Østfold Hvem samarbeider vi med i Østfold Krav som settes Konkrete ideer/prosjekter

Detaljer

Utviklingstrekk i byggevareindustrien. Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg)

Utviklingstrekk i byggevareindustrien. Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Utviklingstrekk i byggevareindustrien Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Bakgrunn (For)studie utført ved Senter for byggenæringen på BI på oppdrag fra Byggevareindustriens

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Med appetitt for rettferdighet Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Innhold: Kort om NorgesGruppen Hvorfor har NorgesGruppen fokus på etisk handel? Arbeidsforhold i verdikjeden Fairtrade

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer