VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013"

Transkript

1 VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013

2 VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 COOP-LANDET 6 FORORD 8 HENDELSER 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 SAMFUNNSANSVAR OG SPONSORVIRKSOMHET 14 VIRKSOMHETEN 16 COOP NORGE HANDEL 18 KUNDEINNSIKT 20 KJEDENE 22 DISTRIBUSJON OG LOGISTIKK 24 COOP NORGE INDUSTRI 26 EGNE MERKEVARER 28 FAGHANDEL 30 COOP NORGE EIENDOM 32 STYRETS BERETNING 34 REGNSKAP OG NOTER 46 REVISORS BERETNING 76 FIRMAINFORMASJON OG ADRESSER 80 FINANSIELLE NØKKELTALL FOR COOP NORGE Tall i millioner kroner Totale driftsinntekter Driftsresultat før finansposter Ordinært resultat før skatt (54) Årsresultat (majoritet) (42) Kapital Totalkapital Egenkapital, inkl. minoritetsinteresser Egenkapitalandel 34 % 35 % 36 % 37 % 38 % Nøkkeltall, lønnsomhet Driftsmargin før finansposter 0,2 % 0,5 % 1,3 % 1,2 % 0,5 % Driftsmargin (0,2 %) 0,2 % 0,8 % 1,0 % 0,4 % Resultatgrad (0,1 %) 0,1 % 0,6 % 0,8 % 0,3 % Gjennomsnitt antall årsverk for Coop Norge konsern Antall medlemmer i samvirkelagene Antall samvirkelag STRUKTURELLE ENDRINGER I 2013 er Smart Club avviklet og virksomheten med unntak av Råde er overdratt til samvirkelag som driver lokasjonene videre med nye konsepter. Det vises til note 4. ØVRIGE HENDELSER SOM HAR PÅVIRKET REGNSKAPENE I VESENTLIG GRAD Fra 2011 er gevinster ved salg av aksjer, og resultatandeler fra tilknyttede selskap i Coop Norge Eiendom konsernet flyttet fra finans til driftsinntekter. Dette påvirker totale driftsinntekter og driftsresultat før finans. Tallene for 2010 er omarbeidet.

3 VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT ,4 MILLIONER MEDLEMMER 1100 BUTIKKER BUTIKK: Coop Extra Vestby SAMVIRKELAG: Coop Øst ANTALL ANSATTE: 15 OMSETNING: 42 millioner COOP-LANDET

4 COOP-LANDET COOP ÅRSRAPPORT DETTE ER COOP- LANDET Mens andre konsern er organisert og eid ovenfra og ned, er Coop organisert nedenfra og opp. Våre 1,4 millioner medlemmer og medeiere er vanlige folk som til sammen eier 1100 butikker over hele landet i byer og tettsteder, ved kysten, på fjellet og i innlandet. Gjennom medlemsskap i sitt lokale samvirkelag har medlemmene mulighet til å påvirke og eier verdiene som skapes. Alle som vil kan bli medlem, og alle medlemmer har medbestemmelsesrett. I mer enn 100 år har Coop stått på forbrukernes side. Vår egenart, det at vi er eid av kundene, er et konkurransefortrinn som ikke kan kopieres. Det kan være krevende å drive en demokratisk virksomhet, men historien har gang på gang vist at det unike engasjementet i organisasjonen har skapt nytenkning og innovasjon når nye grep har vært påkrevet. Men noe er uforanderlig hvert medlem, sin del av overskuddet BUTIKKER 1,4 MILLIONER MENNESKER EIER COOP GJENNOM MEDLEMSSKAP I ET AV COOPS SAMVIRKELAG SAMVIRKELAG. SAMVIRKELAGENE EIER OG DRIFTER COOPS BUTIKKER I HELE NORGE FORDELT PÅ FEM DAGLIG- VAREKJEDER OG 4 FAGHANDELKJEDER OVER HELE LANDET TIL SAMMEN HAR COOP ANSATTE COOP NORGE SA SAMVIRKELAGENE EIER FELLESORGANISASJONEN COOP NORGE SA SOM IVARETAR SENTRALE FELLESOPPGAVER FOR SAMVIRKELAGENE FELLESORGANISASJON COOP NORGE HANDEL AS DATTERSELSKAPET COOP NORGE HANDEL AS HAR ANSVAR FOR INNKJØP, VAREFORSYNING OG KJEDEDRIFT COOP NORGE INDUSTRI AS Coop Norge Industri AS er et heleid datterselskap av Coop Norge Handel AS, og er morselskapet til Coop Norge Kaffe AS, AS Røra Fabrikker og Gomanbakeren Holding AS. Industrien bidrar til forbrukerorientert produktutvikling. KJEDEDRIFT Coop Norge Handel Kjededrift har ansvaret for å forvalte, utvikle og markedsføre kjedekonseptene. LOGISTIKK Coop Norge Handel Logistikk sørger for vareforsyning til butikkene. Målet er at Coop skal ha den mest kostnadseffektive logistikken innen dagligvare og faghandel i Norge. COOP NORGE EIENDOM AS Coop Norge Eiendom AS er et datterselskap av Coop Norge SA, og et fullsortiments eiendomshus. Coops eget eiendomsselskap bidrar til utvikling og nyetablering av Coopvirksomhet.

5 FORORD COOP ÅRSRAPPORT Administrerende direktør i Coop Norge SA, Svein Fanebust har ordet. TID FOR ET NYTT COOP SLIK VI KJENNER DET 2013 var et krevende år for Coop. Samtidig var det et år hvor vi forsterket grunnlaget for et tidsriktig og offensivt Coop. Vi må styrke vår effektivitet og konkurransekraft, og i denne prosessen er evnen til nytenking vår viktigste verdi. COOP ER NØDT TIL Å BLI LIKE LETTBEINTE SOM KONKUR- RENTENE SVEIN FANEBUST MULIGHETENES TID Regnskapet for 2013 ble gjort opp med et underskudd på 40 millioner. Det er jeg selvfølgelig ikke fornøyd med. Vår lønnsomhet er under sterkt press. Store investeringer i både samvirkelag og fellesorganisasjon, tap av markedsandeler og for lav etableringstakt i dagligvaremarkedet har redusert vår lønnsomhet. Samtidig er det viktig å fremheve at fjoråret var et år hvor vi tok mange og krevende grep for å snu den negative trenden og innsatsen fortsetter med full styrke inn i Nå skal vi hente ut gevinsten av vår investering på 1,5 milliarder kroner i nytt sentrallager på Bergmoen i Akershus, og vi skal høste av ny kjedeog formatstrategi. Dette i erkjennelsen av at konkurransen i bransjen er knallhard, og at vi er nødt til å bli minst like «lettbeinte» som våre konkurrenter. De økonomiske lovene gjelder også for Coop! Stilt overfor markedets knallharde justis skal vi hevde oss ved å bli enda bedre kremmere. Første trinn i Coops forbedringsprosess har vært konsentrert om fellesorganisasjonen, og vi har lovet våre eiere at vi skal bli mer samordnet, kostnads- og beslutningseffektive. Det betyr at fellesorganisasjonen må konsentrere seg om detaljhandel, hvor målet om bedre kommersiell drift er satt helt i front. Vi må også bli bedre på samhandling med våre eiere, og beslutningsstrukturene skal bli enklere og mer effektive. Sammenhengen mellom børs og katedral, det vil si den forretningsmessige og organisasjonsmessige virksomheten i Coop, skal også bli tydeligere. Selv om vi står overfor store endringer, står vår føderative modell fast som vårt organisasjonsprinsipp. Fortsatt skal samvirkelagene eie og drifte butikkene, mens fellesorganisasjonen skal levere effektive tjenester av høy kvalitet innen innkjøp, vareforsyning og kjededrift. NØDVENDIG EVOLUSJON Hva gjør vi for å skape en mer samordnet, kostnads- og beslutningseffektiv fellesorganisasjon? Arbeidet er i full gang, og sammenslåing av konsernets ledergrupper, konsolidering av funksjoner som tidligere ble løst på flere steder og samlokalisering av ansatte er noen av grepene. Ny, effektiv lederstruktur vil også være på plass i løpet av våren. I dette viktige og krevende arbeidet er Coops verdikompass en tydelig og kjent veiviser. Våre fem verdier skal ligge til grunn for vår virksomhet, men vi har nå lagt ekstra vekt på Coops verdi: Nytenkende. Og vi er ikke uvant med å tenke nytt. Coop var første dagligvareaktør som innførte selvbetjente butikker, vi var først ute med egne merkevarer (EMV), og vi var også først ute med å tilby fosfatfritt vaskemiddel. For å nevne noe. Mange tenker kanskje at Coop og kooperasjonen nå skal gjennomføre en revolusjon men det er kun en nødvendig evolusjon. Vi skal alltid være godt forankret i den føderative modell. Det er en av våre viktigste styrker. Overskuddsdeling i form av kjøpeutbytte er også en suksessfaktor dette gjør Coop unik sammenlignet med våre konkurrenter. ØNSKET TYDELIGHET Våre 1,4 millioner medlemmer er et bevis på at vi har en solid forbrukerforankring. Jeg er også overbevist om at våre medlemmer forventer at Coop må være minst like gode, eller helst enda bedre, enn våre konkurrenter. Faktisk tror jeg våre kunder og medlemmer har et ønske om å se et tydeligere Coop. Dette er et ønske vi skal oppfylle, med færre kjeder og tydeligere konsepter skal Coop få en sterkere posisjon i kundens bevissthet. Det skal ikke være tvil om at vi tar kundens krav og forventninger på alvor. På bakgrunn av vår unike kundeinnsikt har vi iverksatt flere initiativ og tiltak som skal gjøre oss i enda bedre stand til å levere i henhold til kundenes ønsker. Coop skal alltid være Coop, vi skal gjøre det vi alltid har gjort: Tilpasse oss kundenes krav og forventninger. Vi vet at markedet står overfor en revolusjon, ett tydelig tegn er handel gjennom digitale kanaler her vil det skje store endringer i treffpunktene med kundene. Coops mål om en markedsandel på 26 prosent og to milliarder i økt lønnsomhet står fast, men det krever at vi profiterer på de nye mulighetene i markedet. GODT RYKTE Coops omdømme er en styrke. År etter år havner vi blant de beste i nasjonale omdømmekåringer. Vi er en godt likt virksomhet, og vår samfunnsrolle er anerkjent. Omdømmebyggingen skjer hovedsakelig ute i butikkene, derfor må vi levere kvalitet og gode opplevelser. Trinn én i forbedringsprosessen er snart gjennomført, og jeg er overbevist om at vi vil se en positiv effekt av en mer effektiv fellesorganisasjon. Neste milepæl i vårt strategiske veikart er å utvikle en fremtidsrettet og konkurransekraftig samvirkelagsstruktur. Først skal vi stille diagnosen, deretter skal vi sette mål og utvikle planer som faktisk lar seg realisere. Da vil vi se et nytt Coop slik vi kjenner det.

6 HENDELSER 2013 COOP ÅRSRAPPORT HENDELSER Coop er navnet på den samlede virksomheten til forbrukersamvirket i Norge. Her er noen glimt fra 2013, et år hvor mye energi er lagt ned i å bygge konkurransekraft for fremtiden HAR VÆRT ET ÅR FOR ENDRING I COOP. VIKTIGE BESLUTNINGER BLE TATT OG SENTRALE PROSESSER IGANGSATT FOR Å STYRKE COOP FOR FREMTIDEN. APRIL 2013 NY KJEDESTRATEGI Coop Obs!, Coop Extra og en tredje kjede som formes i løpet av 2014, skal være Coops fremste konkurransevåpen i markedet. Prisfokuset skal skjerpes ytterligere, og omprofileringen av Coop Mega og Coop Prix-butikker til i første rekke Coop Extra fortsetter. Satsningen på Coop Mega fortsetter, men med nytt kommunikasjonskonsept, og på regionalt nivå. 17. APRIL 2013 H.K.H. KRONPRINSESSEN DELTE UT COOP MILJØPRIS Coop Miljøpris gikk til Musketerene fra Tromsø i kategorien «Innovasjon» og 6. og 7. klasse ved Steigenskolen i Nordland i kategorien «Hverdagstips». Totalt 751 ideer kom inn i konkurransen om å få frem de beste tiltakene for å redusere matsvinn. Coop Miljøpris er et av flere tiltak for å skape engasjement om viktige samfunnsspørsmål relatert til Coops virksomhet. 22. MAI 2013 COOP OG PETTER NORTHUG INNGÅR SAM- ARBEID Coop inngår en omfattende samarbeidsavtale med langrennsløperen Petter Northug jr. Avtalen omfatter blant annet produktutvikling, profilering og styrking av Coops satsing på sport og fritid, sunn mat og helse. SEPTEMBER 2013 HELSESKRYT TIL COOP Iform har omtalt brødene i Coop helseserie, Coop Kystbrød, Coop Havrebrød, Coop Byggbrød, Coop Fiber & Frø og Team Coop Styrkebrød, i rosende ordelag. «Har de beste råvarene og er nøye sammensatt», skriver nettstedet. 02. SEPTEMBER 2013 FORTSATT GODT OMDØMME Coop er fortsatt blant de selskapene her i landet som har best omdømme. Det viser Ipsos MMI årlige omdømmeundersøkelse. Coop deler tredjeplassen med IKEA, og får 78 av i alt 100 mulige poeng. 26. SEPTEMBER 2013 COOP EXTRA I ALLE FYLKER 26. september åpner Coop Finnmark sin første Coop Extra. Dermed blir kjeden landsdekkende med Coop Extra-butikker i alle fylker. Satsingen på Coop Extra har pågått hele året, og viljen til å satse på dette konseptet kom tydelig frem blant annet da Coop Nord etablerte seks butikker på én og samme dag i slutten av oktober. Per 31. desember 2013 besto kjeden av 126 butikker. 03. OKTOBER 2013 ÅPNER EUROPAS MEST MODERNE LAGER 3. oktober ble første pall plukket fra Europas mest moderne og effektive lager, Coop Logistikksenter (CLog) på Bergmoen i Ullensaker kommune. Logistikksenteret på kvadratmeter dekker alle varegrupper: tørr, kjøl, frukt og grønt, frys og faghandel. Den nye lageret har meget høy automatiseringsgrad og skal erstatte lageret på Grorud i Oslo. 24. OKTOBER 2013 NY TOPPSJEF NYE TANKER Svein Fanebust ansettes som administrerende direktør i Coop Norge SA. Med ham starter arbeidet med å samordne fellesorganisasjonen med mål om å øke Coops konkurransekraft og lønnsomhet. Grensesnittet mellom børs og katedral skal bli tydeligere ved at den kommersielle driften rendyrkes, samtidig som den føderative modellen videreutvikles og tydeliggjøres. Coop skal fortsatt være Coop. 14. NOVEMBER 2013 NM-GULL OG MEDALJEDRYSS Det ble NM-gull og medaljedryss over Coop da kjøttbransjen kåret årets beste kjøttprodukter innenfor julemat-kategorien. I tillegg til gullmedaljen til Coop Ferdigstekt kalvestek m/sky, ble det tre sølvmedaljer og to bronsemedaljer i NM-kåringen: Coop Kokt juleskinke m/svor, Coop Sosisser og Coop Kjøttkaker. Bronsemedaljer fikk Coop for Coop Kalkunbryst naturell (pålegg) og Coop Julepølse u/skinn. 16. DESEMBER 2013 STORFUSJON VEDTATT Medlemmene i Forbrukersamvirket Sør SA, Coop Høyland og Jæren SA og Coop Haugaland SA sa på ekstraordinære årsmøter i desember, ja til å etablere et nytt, stort samvirkelag, Coop Sørvest SA,. Det nye laget vil få mer enn medlemmer, over ansatte, 95 butikker og en omsetning på drøye 4,5 milliarder kroner. I alt ble det gjennomført tre samvirkelagsfusjoner i 2013 og ytterligere to ble vedtatt gjennomført. Antall lag var ved årsskiftet 109. Noen glimt: I mai signerte Petter Northug jr. en omfattende samarbeidsavtale med Coop (1). I september åpnet suksesskonseptet Coop Extra sin butikk nummer 100 (2). Coop logistikksenter åpnet i oktober og setter ny lagerstandard i Norge (3). H.K.H Kronprinsesse Mette Marit delte ut Coop Miljøpris til Musketerene fra Tromsø (4)

7 VERDIER OG ORGANISASJON COOP ÅRSRAPPORT DET HANDLER OM VERDIER EN EFFEKTIV OG OPERATIV ORGANISASJON Gjennom 2013 har Coop jobbet mye med problemstillingen: Hvordan bør et samlet Coop innrette seg organisatorisk og styringsmessig for å sikre nødvendig konkurransekraft for fremtiden? Hensikten har vært å øke fellesorganisasjonens nærhet til og samarbeid med samvirkelagene og styrke detaljhandelsvirksomheten. Arbeidet med å utvikle en mer effektiv og operativ organisasjon ble igangsatt i 2013 og grunnlaget for prosjektets fase 1; fellesorganisasjonen, ble lagt. Prinsipper for en samlokalisert og forenklet fellesorganisasjon med raskere beslutningsveier ble vedtatt primo Fellesorganisasjonen i Coop Norge SA konsern skal være driftsog detaljhandelsorientert med et tydelig kommersielt fokus for å styrke konkurransekraften i samvirkelagene. Prosjektets fase 2; en slagkraftig samvirkelagsstruktur skal behandles på Coops årsmøte i juni Verdikompasset skal sikre sterk bevissthet om Coops verdier i hele organisasjonen og bidra til at Coop styrker sin posisjon i markedet og skaper verdier for våre 1,4 millioner medlemmer. NYTENKENDE INNFLYTELSE COOPS VERDIKOMPASS Verdier har alltid vært et sentralt begrep for samvirkebevegelsen. De fattige veverne som etablerte det første samvirkelaget ved Rochdale i England i 1844 var både modige og fremsynte. I Norge ble de første samvirkelagene etablert på midten av 1800-tallet og i 1906 ble Norges Kooperative Landsforening stiftet. Ved utgangen av 2013 drives 1100 Coop-butikker etter de samme prinsippene som den gang. Derfor er vår kjerneverdi Tiltro til egenarten. KJERNEVERDI: TILTRO TIL EGENART I Coop har vi tiltro til vår egenart som en medlemseid virksomhet som gjennom økonomisk, effektiv og profesjonell drift søker å maksimere nytten for medlemmer og forbrukere. Samvirkelag Samvirkelag Samvirkelag Årsmøtet Coop Norge Styret i Coop Norge ÆRLIGHET COOP VERDIKOMPASS OMTANKE COOPS NØKKELVERDIER INNFLYTELSE I Coop skal medlemmenes innflytelse, medarbeidernes synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen, være med på å forme vår virksomhet. Coop Norge SA TILTRO TIL EGENART OMTANKE I Coop viser vi omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling. Forretningsstyret i Coop Norge Handel ÆRLIGHET I Coop holder vi det vi lover. Forbrukerne skal føle seg trygge når de handler i våre butikker, og ha tillit til at de får opplysninger om varene og virksomheten som kan ha betydning for deres valg. Coop Norge Handel AS NYTENKENDE I Coop skal vi dra nytte av ny kunnskap og teknologi, og påvirke utviklingen i overensstemmelse med forbrukernes interesser. Coop Norge Industri styre Coop Norge Eiendom styre Coop Norge Industri AS Coop Norge Eiendom AS I HENHOLD TIL SAMVIRKELOV, VEDTEKTER OG JURIDISKE FØRINGER

8 SAMFUNNSANSVAR OG SPONSORVIRKSOMHET COOP ÅRSRAPPORT COOP-LANDET 1,4 MILLIONER MEDLEMMER ANSATTE Navn: Lars Arve Jacobsen Stilling: Adm. dir. i Coop Nordland SA og styremedlem i Coop Solidaritetsfond Alder: 47 Arbeidsplass: Coop Nordland SA Jobbet i Coop siden: 2000 HVORFOR COOP? Coop tilbyr varierte og utfordrende stillinger. Coop er annerledes enn konkurrentene og det har positiv innvirkning på kulturen. VIKTIG I BUTIKK? Grunnleggende orden, renhold, vareutvalg, gode priser og serviceorienterte medarbeidere. HVA LEGGER DU I COOPS EGENART, OG HVA BETYR DEN FOR DEG? Egenarten handler kort sagt om å skape og dele verdier. 30 COOP SAMLER INN 3 MILLIONER GJENNOM PANTEKNAPPEN I BUTIKK. DETTE BELØPET TIDOBLES AV NORAD. COOP SOLIDARITETSFOND STØTTER BLANT ANNET NORSK FOLKEHJELPS ARBEID I BOLIVIA. Coop Norge SA konsern har i 2013 vedtatt en ny strategi for samfunnsansvar med prioriterte satsningsområder innenfor områdene helse, miljø, etikk og samfunnet. Les hele samfunnsrapporten på SAMFUNNS- ANSVAR Coop er i sin natur en samfunnsansvarlig aktør og har stått på forbrukernes side i over 100 år. Det er en viktig påminner og inspirasjon i et krevende og utfordrende landskap. I 2013 har Coop utarbeidet en ny strategi for samfunnsansvar. Coop skal være god butikk, både forretningsmessig og for samfunnet. Med 1,4 millioner medlemmer og mer enn ansatte har Coop påvirkningskraft, og et ansvar for å påvirke samfunnsutviklingen i riktig retning. Det gir viktige føringer for Coops kommersielle virksomhet. Verdiene omtanke og ærlighet er styrende for Coops utøvelse av samfunnsansvar. Varene som vi tilbyr i Coop-butikkene, skal produseres, transporteres, lagres, håndteres og selges på en ansvarlig, miljøvennlig og trygg måte. Forbrukernes produkt- og matvaretrygghet skal ivaretas, uten unødvendig klimabelastning og i henhold til prinsipper for etisk handel. SOLIDARITET OG SYNLIGHET Coop har fått massiv oppmerksomhet for samarbeidsavtalen med med Petter Northug jr., og er utropt til soleklar sponsorvinner i Coops sponsorvirksomhet handler imidlertid om mer enn Northug, og omfatter en rekke prosjekter innenfor områdene mat, sport og omtanke. Det vakte stort engasjement da Coop signerte en samarbeidsavtale med Petter Northug jr. i mai Hensikten med avtalen er å styrke Coops satsing på sport og fritid, sunn mat og helse, og skape økt oppmerksomhet, noe som er ekstremt viktig i dagligvaremarkedet. Coop skal tenkes på og snakkes om! En representativ meningsmåling utført av Respons Analyse i desember 2013 viser at Petter Northug jr. er Norges mest synlige sponsorobjekt. 68 prosent av befolkningen har kjennskap til Northugs samarbeid med Coop. UNGE TALENTER Northug-avtalen er også et ledd i satsningen på Team Coop som engasjerer både Coop-ansatte og Coop-medlemmer. Team Coop består av Team Coop Elitelag, Team Coop Talent og Coop Aktiv. Coop Aktiv er et treningsprogram som skal inspirere Coops ansatte og medlemmer til å innta en litt sunnere og mer aktiv livsstil. Om noen av Coops løpere har hatt en tung sesong i sporet i 2013 har fremtidens skistjerner i Team Coop Talent levert sterke resultater. Også de kvinnelige løperne på Team Coop har gjestet pallen mange ganger i løpet av skisesongen. OMTANKE Et vesentlig mål for sponsorvirksomheten til Coop er at den skal komme flest mulig av medlemmene til gode. Derfor er Coop generalsponsor for Norway Cup verdens største fotballturnering. Coop sponset også i 2013 komplette draktsett til 250 lokale klubber som skulle til Norway Cup. Innen feltet Omtanke samarbeider Coop med Kreftforeningen, og er hovedsponsor for Rosa sløyfe. I oktober 2013 bidro Coop med over to millioner kroner til kampen mot brystkreft. SOLIDARITET 2013 samlet Coop inn over tre millioner kroner ved hjelp av «Omtankeknappen», Coops donasjonsløsning på panteautomatene. Donasjonsbeløpet stiger for hvert år, noe som viser at Coops kunder setter pris på å kunne støtte gode formål. De innsamlede midlene håndteres av Coops Solidaritetsfond, et fond for hjelp til selvhjelp i utviklingsland som siden 2006 har samarbeidet med Norsk Folkehjelp om prosjekter i Kambodsja, Mosambik og Bolivia, prosjekter som også støttes av NORAD. Dette innebærer at staten tidobler beløpet fra Coop Solidaritetsfond. MANGEFASETTERT Coops sponsorsamarbeid omfatter følgende aktører: Rosa Sløyfe, Kreftforeningens brystkreftaksjon Frelsesarmeens Julegryte Norsk Folkehjelps arbeid i Kambodsja, Mosambik og Bolivia Det norske måltid Norway Cup Team Coop Team Coop Talent Petter Northug jr.

9 BUTIKK: Svalbardbutikken SAMVIRKELAG: Coop Svalbard SA ANTALL ANSATTE: 39 OMSETNING: 113,6 millioner VIRKSOMHETEN

10 COOP NORGE HANDEL VIRKSOMHETEN COOP ÅRSRAPPORT COOP-LANDET 1,4 MILLIONER MEDLEMMER ANSATTE 201 MILLIONER KRONER UTGJORDE COOP NORGE HANDEL AS ÅRSRESULTAT I 2013 Coop Norge Handel jobber kontinuerlig for å styrke Coops konkurransekraft. I 2013 har faghandel (1), nytt logistikksenter (2), egne merkevarer (3) og kundeinnsiktsprogrammet (4) vært viktige satsningsområder. INNOVASJON FOR FREMTIDEN I en tøff konkurransesituasjon har Coop Norge Handel tatt viktige grep i 2013 for å styrke Coops posisjon i markedet. Verdiskapningen i selskapet har vært solid og bidragene til samvirkelagene betydelige. DETTE ER COOP NORGE HANDEL Navn: Anja Johansen Stilling: Butikksjef Alder: 39 Arbeidsplass: Coop Extra Askim Jobbet i Coop: 21 år HVORFOR COOP? Jeg jobber i Coop fordi det er en trygg arbeidsplass. Har jobbet her lenge, og stortrives med de rammene Coop gir meg. VIKTIG I BUTIKK? Jeg mener det viktigste i butikk er at kunden får en god handleopplevelse. At de møter en hyggelig betjening og at vi har de varene de vil ha. HVA LEGGER DU I COOPS EGENART, OG HVA BETYR DEN FOR DEG? Jeg er stolt av å jobbe i Coop og syntes de har verdier som er viktige for meg. Det er vel spesielt viktig å kunne gi noe tilbake til trofaste kunder gjennom medlemskupp og kjøpeutbytte Coop Norge Handel AS skal ivareta samvirkelagenes behov for konkurransedyktige kjede- og formatkonsept innen dagligvarer og faghandel. Selskapet skal også sørge for innkjøp og distribusjon, og sørge for at samvirkelagene kan tilby kundene kvalitetsvarer til konkurransedyktige priser. INVESTERING I KONKURRANSEKRAFT Samarbeidet med samvirkelagene er selve fundamentet for Coop Norge Handels virksomhet. Gjennom det løpende kjedesamarbeidet bidrar Coop Norge Handel til forretningsutvikling, løsningsforbedringer og driftsfokus gjennom hele Coops verdikjede. I 2013 har Coop Norge Handel gjort betydelige investeringer i fremtiden for å sikre økt konkurransekraft. På de følgende sidene kan du lese mer om: Coops kundeinnsiktsprogram Nytt automatisert logistikksenter Satsning på egne merkevarer Ny kjedestrategi Faghandel i vekst I tillegg var etableringen av CORE Innkjøp AS et viktig grep. Selskapet som er eid 50 prosent av REMA 1000 AS og Coop Norge Handel AS, ble opprettet i desember 2013 som et motsvar til innkjøpssamarbeidet mellom NorgesGruppen og ICA. En forutsetning for at CORE skal bli virksomt, er at Konkurransetilsynet tillater samarbeidet mellom NorgesGruppen og ICA. GODE RESULTATER Coop Norge Handel presterte i 2013 en verdiskapning i konsernet på totalt 721 millioner kroner. Omsetning var gjennom året på linje med eller høyere enn forventningene. Dette, kombinert med god kostnadskontroll, gjør at Coop Norge Handel konsern tilbakelegger et godt år i Coop Norge Handel konsern oppnådde i 2013 et driftsresultat på 308 millioner kroner og et årsresultat på 201 millioner kroner. Coop Norge Handel AS virksomhet består av innkjøp, logistikk, kjededrift og markedsføring av daglig- og faghandelsvarer for samvirkelagenes butikker i Norge. Hovedkontoret til Coop Norge Handel AS ligger i Oslo. Selskapet har lagerenheter i Oslo (under avvikling), Akershus (CLog er under oppbygging) Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Hamar (kun importlager og under avvikling) og Langhus. Antall årsverk: Hovedkontor: Oslo Driftsinntekter: millioner kroner. Eier: Coop Norge SA Datterselskaper: Coop Norge Industri AS samt seks eiendomsselskap Administrerende direktør: Svein Fanebust Styreleder: Anne Berg Behring, adm. Direktør i Coop Vestfold og Telemark

11 KUNDEINNSIKT VIRKSOMHETEN COOP ÅRSRAPPORT COOP-LANDET MED KUNDEN I HJERTET 1,4 MILLIONER MEDLEMMER ANSATTE COOP HAR MER ENN FORDOBLET SITT MEDLEMSANTALL I LØPET AV DE SISTE 20 ÅRENE, OG MEDLEMSVEKSTEN FORTSETTER. I 2013 VALGTE NYE FORBRUKERE Å BLI MEDLEM I COOP. NETTO MEDLEMSTILVEKST VAR OG DET VAR DERMED MEDLEMMER I SAMVIRKELAGENE VED UTGANGEN AV ÅRET. DETTE ER COOPS ANALYSE- SELSKAP Coop jobber kontinuerlig for å styrke handleopplevelsen for sine medlemmer og kunder. Ved hjelp av Coops unike kundeinnsiktsprogram ble kundereisen oppgradert i Navn: Tone Hagen Deraas Stilling: Medlem og kunde Alder: 43 Samvirkelag: Coop Øst Medlem i Coop siden: 1993 HVORFOR COOP? Coop Prix er min nærbutikk, og jeg jobber like ved en Coop Obs! Her finner jeg godt vareutvalg til lave priser. VIKTIG I BUTIKK? Vareutvalg og pris. Gode tilbud og kampanjer. HVA LEGGER DU I COOPS EGENART, OG HVA BETYR DEN FOR DEG? Coop er medlemseid, og som medlem i Coop føler jeg vi får enda mer igjen for pengene. Både ved utbetaling av prosentandelen av det vi har handlet, og gjennom gode ekstratilbud til medlemmer i løpet av året. Dunnhumby Norge er Coops eget analyseselskap, som eies 50/50 av Coop Norge Handel og Dunnhumby, et verdensomspennende selskap som i løpet av tjue år har utviklet en unik ekspertise på å skape kundelojalitet basert på kundeinnsikt. Dunnhumby er et datterselskap av den britiske dagligvarekjeden Tesco. Kundereisen starter i postkassen. Coops skreddersydde kuponger er blitt en suksess. Coop-medlem Tone Hagen Deraas benytter kupongene flittig. Coops medlemmer teller til sammen personer og familier. Da sier det seg selv at de har har ulike preferanser og behov. Jo bedre vi kjenner kundene våre, jo mer individuell oppfølging kan vi gi dem. Derfor har Coop bygget opp et unikt og omfattende kundeinnsiktsprogram som setter kunden i sentrum og styrker Coops konkurranseevne. KUPONGSUKSESS Etter samtykke fra Coop-medlemmene får vi lov til å «titte» i handlekurven deres og opparbeider oss slik verdifull kunnskap om deres preferanser. Kundeinnsikten hjelper oss med å gjøre handelen til en bedre opplevelse for den enkelte kunde. Vi tilpasser sortimentet i tråd med etterspørselen, vi optimaliserer hylleplasseringene og gjør medlemstilbudene mer relevante. I 2013 innførte Coop individuelt tilpassede kuponger med tilbud på produkter som medlemmene kjøper ofte. Kupongene har blitt meget populære og har gitt økt innløsning, medlemsnytte og medlemslojalitet. DIGITAL FREMTID Kundeinnsikt skal bidra til å styrke Coops konkurranseevne i tiden fremover. Kunnskapen vil tas i bruk på stadig flere områder og benyttes mer systematisk i arbeidet med sortiment, planogrammer, utvikling av EMV og kampanjer. Coops eget analyseselskap, Dunnhumby Norge, analyserer Coops anonymiserte kundedata. Ivaretakelse av personvernet til medlemmene er en grunnleggende forutsetning for kundeinnsiktsprogrammet. Sammen med Datatilsynet har Coop i 2013 vært gjennom en prosess for å sikre rett behandling og gode rutiner knyttet til regelverket for personvern. Datatilsynet er svært tilfreds med Coops arbeid med dette og de tiltak som er truffet. KUNDEUNDERSØKELSEN engasjerte kunder svarte på årets kundeundersøkelse i Coop. Antallet forteller om stort engasjement. Kundeundersøkelsen viser at kundetilfredsheten har gått litt ned siden Frukt og grønt og brød er utpekt som viktige forbedringsområder og flere tiltak er igangsatt for å sikre ønsket kundetilfredshet.

12 KJEDENE VIRKSOMHETEN COOP ÅRSRAPPORT Kjede: Coop Extra Konsept: Lavpris Antall butikker: 126 Antall artikler: Salgsflate: m Omsetning per SMLB butikk: 70,4 mill kroner Kjededirektør: Håvard Jensen Omsetning: 2011: mill 2012: mill 2013: mill Kjede: Coop Mega Konsept: Supermarked Antall butikker: 84 Antall artikler: Salgsflate: m Omsetning per butikk: mill 2 2 Kjededisponent: Birthe Hegstad Omsetning: 2011: mill 2012: mill 2013: mill Kjede: Coop Prix Konsept: Lavpris Antall butikker: 246 Antall artikler: Salgsflate: m Omsetning per butikk: mill Kjededisponent: Øyvind Krohn Omsetning: 2011: mill 2012: mill 2013: mill Kjede: Coop Marked Konsept: Nærbutikk Antall butikker: 309 Antall artikler: Salgsflate: m Omsetning per butikk: 2 51 mill 2 2 Kjededisponent: Ingjerd Vestengen Omsetning: 2011: mill 2012: mill 2013: mill ET TYDELIGERE COOP COOP EXTRA AURSKOG skodde seg til åpning høsten I 2013 vedtok Coop ny kjedestrategi. En offensiv satsning på suksesskonseptet Coop Extra er et av hovedgrepene. Bakgrunnen for ny kjedestrategi er behovet for å tydeliggjøre Coops posisjon i en sterk konkurransesituasjon. Coop satser nå på tre nasjonale kjeder; én lavpriskjede (Coop Extra), en hypermarkedkjede (Coop Obs!) og en ekspress-/ småbutikkjede. Coop Mega videreføres på regionalt nivå. Store supermarkeder klarer seg godt i markedet og har god lønnsomhet. At Coop Mega-kjeden er regional, betyr først og fremst at det ikke reklameres for kjeden i riksmedia. KONKURRANSEKRAFT Første trinn i den nye kjede- og formatstrategien skjøt fart i 2013, og innebærer å bygge en stor og sterk Coop Extra-kjede. Konseptet er basert på en kombinasjon av lavpris, et stort utvalg av ferskvarer og et godt utvalg av faghandel. Siden den første butikken åpnet i 2006 har kjeden hatt en betydelig vekst, teller nå 126 butikker, og er representert i alle landets fylker. Coop Extra har vist seg å ha meget god konkurransekraft, og ekspansjon av dette konseptet vil ha høy prioritet også i tiden fremover. STORT POTENSIALE Coop Obs! Hypermarked har et stort markedspotensial som skal utnyttes videre. Oppstart av den tredje nasjonale kjeden ligger noe lenger frem i tid. Konseptkrav fastsettes i Den nye format- og kjedestrategien skal være iverksatt innen utgangen av Samvirkelagene realiserer strategien og bestemmer hvilke butikker som skal omprofileres i henhold til kravene som er satt. NORGES HURTIGST VOKSENDE KJEDE 74 nye Coop Extrabutikker ble etablert i 2013, hvorav åtte var nyetableringer og 66 var omprofileringer. Totalt var det 126 Coop Extra-butikker ved utgangen av 2013, og kjeden er Norges hurtigst voksende. Kjede: Coop Obs! Hypermarked Konsept: Hypermarked Antall butikker: 31 Antall artikler: cirka Salgsflate: Fra m Omsetning per butikk: mill Kjede: Coop Obs! Bygg Konsept: Stormarked Bygg Antall butikker: 23 Antall artikler: Salgsflate: m Omsetning per butikk: mill Kjededirektør: Knut Wellerop Omsetning: 2011: mill 2012: mill 2013: mill Kjededirektør: Josef Gimsøy Omsetning: 2011: mill 2012: mill 2013: mill Kjede: Coop Byggmix Konsept: Byggevarebutikk eller byggevareavdeling i dagligvare Antall butikker: 72 Antall artikler: Salgsflate: m 2 Omsetning per butikk: 5 46 mill Kjede: Coop Extra Bygg Konsept: Stormarked Bygg Antall butikker: 13 Antall artikler: Salgsflate: m Omsetning per butikk: mill 2 2 Kjededirektør: Josef Gimsøy Omsetning: 2011: 878 mill 2012: 883 mill 2013: 802 mill Kjededirektør: Josef Gimsøy Omsetning: 2011: 391 mill 2012: 500 mill 2013: 610 mill

13 DISTRIBUSJON OG LOGISTIKK VIRKSOMHETEN COOP ÅRSRAPPORT COOP-LANDET DETTE ER COOP LOGISTIKK- LAGER 1,4 MILLIONER MEDLEMMER ANSATTE Dekker alle varegrupper: tørr, kjøl, frukt og grønt, frys, faghandel Høy grad av automatisering m 2 Inntil 27 m under taket Navn: Irene Opheim Stilling: Superbruker Alder: 28 Arbeidsplass: Coop Logistikksenter Jobbet i Coop: 7 år Med åpningen av CLog har Coop Norge Handel Logistikk tatt et viktig steg mot å bli Norges mest kostnadseffektive på logistikk innen dagligvare og faghandel i Norge. HVORFOR COOP? Det er en sikker arbeidsplass med bra og ordnede forhold. Gode kolleger og godt arbeidsmiljø. I stillingen som Superbruker har jeg muligheter for varierende, lærerike og utfordrende arbeidsdager. VIKTIG I BUTIKK? At den er innbydende, at det er gode priser og den har imøtekommende personell. HVA LEGGER DU I COOPS EGENART, OG HVA BETYR DEN FOR DEG? At Coop er «litt ditt». Som medlemmer er vi alle med å bidra og deler av overskuddet. EUROPAS MEST EFFEKTIVE LAGER 3. oktober 2013 ble første pall plukket fra Europas mest moderne og effektive lager. Coop Logistikksenter på Bergmoen representerer et viktig skritt på veien mot å gjøre Coop til Norges mest lønnsomme dagligvarekjede. Coop var først ute med supermarkeder, selvbetjening og handlevogner. Nå er vi først ute igjen, denne gang med Europas mest effektive og moderne lager. Åpningen av Coop Logistikksenter på Gardermoen utenfor Oslo er en milepæl for hele organisasjonen. Med logistikksenteret har Coop etablert en fremtidsrettet logistikkløsning som vil tilføre samvirkelagene økt konkurransekraft og forbedre servicenivået i butikkene. I tillegg legger vi med den nye logistikkløsningen til rette for fremtidsrettede handelsløsninger, som for eksempel netthandel. SENTRAL BELIGGENHET Coop Norge Handel AS brukte god tid på å finne et egnet sted for det nye logistikksenteret. Gardermoen næringspark på Bergmoen ble valgt på grunn av gode adkomstsmuligheter og fordi det var den mest miljøvennlige løsningen. Coop Logistikksenter ligger nær hovedmarkedet på Østlandet og har kort avstand til E6, jernbane og Oslo Lufthavn. OMFATTENDE OMLEGGING Den nye høyteknologiske måten å drive lagervirksomhet på har krevd omfattende opplæring av medarbeidere i Utstrakt pilotdrift er gjennomført for å sikre en vellykket implementering. Driften ved logistikksenteret utvides i faser og full drift forventes medio Omleggingen av logistikken er omfattende og innebærer blant annet utfasing av gamle lagre, innføring av nye transportruter og nye rutiner i butikk. Prosjektet er det største i Coops historie. OPPRYDNING Våren 2013 ble det varslet om at noen av arbeiderne på byggeplassen ved Coop Logistikksenter hadde for dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Saken fikk stor oppmerksomhet i media. Det formelle ansvaret for de uakseptable forholdene lå hos Coops underleverandører, men som byggherre tok Coop ansvar og sørget for at det ble ryddet opp. Flere grep ble tatt, blant annet ble varslerne sikret, og en revisjonsgruppe ble nedsatt for å identifisere alle avvik på byggeplassen. Arbeidstilsynets rapport knyttet til HMS konkluderte med: «Vår vurdering etter tilsynet er at Coop Norge Handel har tatt sitt ansvar som byggherre ved å følge opp totalentreprenør og nevnte underentreprenør på en god måte».

14 COOP NORGE INDUSTRI VIRKSOMHETEN COOP ÅRSRAPPORT COOP-LANDET 1,4 MILLIONER MEDLEMMER ANSATTE 1,3 COOP KAFFE, RØRA OG GOMANBAKEREN OMSATTE I 2013 FOR TIL SAMMEN 1,3 MILLIARDER KRONER. Coops kaffeproduksjon har lange tradisjoner. Lenge var utfordringen å skaffe forbrukerne nok kaffe. I dag er Coop Kaffe et av Norges største kaffehus med et rikholdig utvalg tilpasset den moderne forbrukers ønsker og behov. INDUSTRIEVENTYRET SOM VARER Coop har lange tradisjoner for å eie og drive egen industri. I 2013 leverte Coop Norge Industri AS meget sterke økonomiske resultater og har bidratt til fornyelse og utvikling av egne merkevarer. DETTE ER COOP NORGE INDUSTRI AS Navn: Peter Christensen Stilling: Controller Alder: 46 Arbeidsplass: Coop Norge Kaffe Jobbet i Coop: 21 år HVORFOR COOP? I utgangspunktet var det tilfeldig at jeg begynte, men gode utviklingsmuligheter og kolleger jeg trives med har gjort at jeg nå har jobbet 21 år i Coop. VIKTIG I BUTIKK? Sortiment at jeg får de varene jeg ønsker og hyggelige priser. HVA LEGGER DU I COOPS EGENART, OG HVA BETYR DEN FOR DEG? At vi er medlemseid. Det er motiverende at overskuddet går tilbake til medlemmene våre. Det oppleves som viktig å gjøre en god jobb og bidra til at Coop går med overskudd. Coop Norge Industri AS er i ekspansjon. I 2013 besluttet selskapet å kjøpe 34 prosent av aksjene i Caesar Salad i 2014, og forberedte et oppkjøp på 10 prosent av aksjene i Mathuset Holmens. Begge selskapene er leverandører til Coop og oppkjøpene skal bidra til videreutvikling av Coops egne merkevarer i årene som kommer. Caesar Salads videreforedler salater og grønnsaker og leverer dette i dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Mathuset Holmens er totalleverandør av ferdigmat og kjøttprodukter, og spesialiserer seg på å utvikle produkter tilpasset storhusholdnings- og dagligvaremarkedet. Coop Norge Industris heleide datterselskaper Røra, Goman bakeriene og Coop Kaffe omsatte for til sammen 1,3 milliarder kroner i 2013 og bidro sterkt til driftsresultatet på 129 millioner kroner og et årsresultat på 93 millioner kroner. KAFFEREVOLUSJONEN Coops egen produksjon av varer har en lang historie, noe kaffeproduksjonen er et godt eksempel på. Allerede i 1911 startet Coop sin første bedrift og i de påfølgende årene startet flere av lagene opp egne kaffebrennerier. Lenge var utfordringen å skaffe forbrukerne nok kaffe og kvaliteten var meget variabel. I dag er Coop Kaffe et av Norges største kaffehus og utfordringene handler ikke lenger om tilgang på råvarer, men om å tilfredsstille den moderne forbrukers ønsker og behov. Målet er å lage kaffe slik at alle kan finne en smak de liker enten den er aromatisk, mild, kraftig eller rund, økologisk eller koffeinfri. Med markedets største utvalg, har Coop Kaffe vært med på den rivende utviklingen i nordmenns kaffevaner de siste årene. PRODUKTUTVIKLING En viktig del av virksomheten til Coop Norge Industri er å bidra til forbrukerorientert produktutvikling. Dette er essensielt for at Coops butikker skal ha et moderne vareutvalg å tilby sine forbrukere til riktig pris. I tillegg har Coop Norge Industri et eget salgsapparat som bidrar med salgsoppfølging i butikk av produkter fra egen industrivirksomhet, samt øvrige EMV-produkter (egne merkevarer) fra Coop Norge Handel. Coop Norge Industri AS vil være et satsningsområde for Coop, også i årene som kommer. Coop Norge Industri er morselskapet til Coop Norge Kaffe AS, AS Røra Fabrikker og Gomanbakeren Holding AS. Morselskapet ivaretar salg og fellesfunksjoner for disse selskapene. Coop Norge Industri AS har om lag 600 ansatte, og er et heleid datterselskap av Coop Norge Handel AS. I tillegg er Coop Norge Industri AS deleier i Hvebergsmoen Potetbakeri AS (23,9 prosent), NAF Trading A/S (47,5 prosent), Caesar Salad AS (34 prosent fra 2014) og Holmens AS (10 prosent fra 2014).

15 EGNE MERKEVARER VIRKSOMHETEN COOP ÅRSRAPPORT COOP-LANDET SMAKEN AV SUKSESS 16% AV COOPS OMSETNING KOMMER FRA EGNE MERKEVARER. COOP HAR FIRE MERKER: 1,4 MILLIONER MEDLEMMER ANSATTE Coop har en stolt tradisjon for utvikling av egne merkevarer. I 2013 lanserte Coop mer enn 300 nye produkter på egne merker, og er tilbake i førersetet som den ledende aktøren i Norge på dette området. Hege Berg-Knutsen, ansvarlig for egne merkevarer i Coop, med Coops suksess-juice. Navn: Petter Northug Stilling: Skiløper Alder: 28 HVORFOR COOP? Coop er nærbutikken på hjemstedet mitt i Mosvik. Coop er folkelig og deler overskuddet med kundene! VIKTIG I BUTIKK? For meg er det viktig med god service og smilende butikkbetjening. HVA LEGGER DU I COOPS EGENART, OG HVA BETYR DEN FOR DEG? Folkelig forretningsmodell gir folkelig egenart. Kundene og medlemmene har påvirkningskraft, og deler av overskuddet tilbakeføres til medlemmene. Det har jeg sansen for. DETTE ER COOP MERKE- PLATTFORM X-tra For den prisbevisste Coop Alternativ til merkevare kvalitet på nivå med merkevare, til lavere pris Coop Smak forskjellen Spennende smaksopplevelser for kvalitetsbevisste kunder Änglamark Økologiske og miljø- og allergivennlige produkter Coops kunder smaker forskjellen! Coop Smak forskjellen er Coops eget gourmet-merke og er den plattformen innenfor egne merkevarer (EMV) som har vokst desidert mest. I 2013 økte salget med hele 50 prosent, og premium-produktene ble omsatt for 220 millioner kroner. Et godt eksempel på suksessen er lanseringen av kjølt høykvalitetsjuice på flaske. Coop Smak forskjellen-juicen har økt Coops markedsandel innenfor kjølt juice med flere prosentpoeng. PETTER-EFFEKT I tillegg til 300 nye produkter fordelt på Coops fire merkeplattformer; X-tra, Coop, Coop Smak forskjellen og Coop Änglamark, har Coop utviklet flere Petter Northug-produkter i Fellesnevneren for Northug-produktene er at disse er sunne og velsmakende og har en sporty profil. Northug sportsbrød, sportsjuice og sportsmüsli er utviklet i samarbeid med Petter Northug. Produktene har på kort tid etablert seg i markedet. Blant annet har Northug-juicen passert bestselgeren i Coops egen pluss-juice serie. Flere Northug-produkter er under utvikling, både innen dagligvare og på faghandelssiden. TRADISJON OG INNOVASJON Helt siden 1918 har Coop utviklet egne merkevarer, og fra midten av 1960-tallet ble det satset på felles profilering av Coops egne merkevarer. Coop har vært pionér og innovatør på dette området i Norge, også med hensyn til varesikring, testlaboratorier og leverandør-revisjoner. De senere årene har imidlertid flere dagligvareaktører sett nytten av å utvikle egne merkevarer i stort omfang og har utfordret Coops posisjon på dette området. Med sterke resultater i 2013 er Coop tilbake i førersetet og driver utviklingen av egne merkevarer i markedet. Området vokser betydelig sterkere enn totalmarkedet og kan fremvise et lanseringsprogram som ikke står tilbake for andre merkeaktører.

16 FAGHANDEL VIRKSOMHETEN COOP ÅRSRAPPORT COOP-LANDET 1,4 MILLIONER MEDLEMMER ANSATTE DETTE ER COOP BYGG Prisleder og størst i privatmarkedet Tre prosent vekst i 2013 Økt etableringstakt på Østlandet Tre kjeder: Coop Obs! Bygg Coop Extra Bygg Coop Byggmix 20. mars åpnet ny, ombygget Coop Obs! Bygg Tune med «Drive In». Navn: Tone Tangen Stilling: Butikksjef Alder: 35 Arbeidsplass: Coop Byggmix Kolvereid Jobbet i Coop: 5 år HVORFOR COOP? Jeg ble forespurt og tok utfordringen. Jeg kom fra sportsbransjen, så byggevarer var helt nytt for meg. Det er en kjempespennende bransje og arbeidsdagen er variert. VIKTIG I BUTIKK? Serviceinnstilt og kunnskapsrik betjening er det aller viktigste, deretter følger sortiment, pris og space. HVA LEGGER DU I COOPS EGENART, OG HVA BETYR DEN FOR DEG? Som medlemseid har vi en unik organisasjonsform, som det knytter seg både fordeler og ulemper til. Kundemassen er trofast, men det er ikke så enkelt å snu seg fort rundt og gjøre raske endringer. Det er allikevel mest positivt, og det er godt å tenke på at overskuddet går tilbake til kundene. 17 NYE BYGGEVAREHUS OPP- FØRES OG SEKS STØRRE UTVIDELSER GJENNOM- FØRES I TREÅRSPERIODEN FRA 2012 TIL 2015 BYGGER MUSKLER I et år hvor byggevarehandelen under ett har bremset opp, kan Coop Bygg vise til en vekst på tre prosent. Coop er nå største aktør og øker mest i gjør-detselv markedet. Det viktigste og største faghandelsområdet for Coop er byggevarer i privatmarkedet. En offensiv satsning de senere år gjør at Coop Bygg nå ligger foran skjemaet. Målet er å bli størst, best og billigst og å ha en markedsandel på 30 prosent innen Ved å satse sterkt på utvidelser og nyetableringer, forbereder Coop seg på å møte fremtiden. I treårsperioden fra 2012 til 2015 bygges det 17 nye byggevarehus og foretas seks større utvidelser. Det utgjør til sammen kvm som ruster Coop Bygg til å gi et enda bedre tilbud til kunder og medlemmer. KJØLIG MARKED Veksten i byggevarehandelen ble betydelig lavere i 2013 enn året før. Markedet er værsensitivt, og det kalde været i første kvartal ga byggevarehandelen en svak start på året. Utviklingen gjennom sommeren og høsten var noe bedre og gjorde at årets byggevarehandel endte med en tilnærmet nullvekst både i proffog privatsegmentet. En offensiv satsning og flere nyetableringer førte til at Coop oppnådde en samlet vekst på nærmere tre prosent. Dette er en betydelig sterkere vekst enn markedsveksten i privatsegmentet, som var på 0,3 prosent. Coop styrker dermed sin ledende posisjon i privatmarkedet. STRATEGISK OMRÅDE I 2013 gikk startskuddet for vekst i det strategisk viktige Østlandsområdet. På tampen av året åpnet Coop Obs! Bygg Alnabru, et byggevarehus på kvadratmeter, og Coop Obs! Bygg Tune doblet sitt areal til kvadratmeter. Begge disse byggevarehusene har «Drive-In», en løsning som gir kunden en ny, forenklet og forbedret handleopplevelse. Flere store byggevarehus med «Drive In» er nå under planlegging eller bygging på Østlandet. Først ut er Coop Obs! Bygg på Ås/Ski på kvadratmeter, deretter kommer Coop Obs! Bygg Jessheim på kvadratmeter og Coop Obs! Bygg Bærum på kvadratmeter. Med andre ord bygger Coop muskler for en videre satsning og vekst innen gjør-detselv markedet.

17 COOP NORGE EIENDOM VIRKSOMHETEN COOP ÅRSRAPPORT COOP-LANDET DETTE ER COOP NORGE EIENDOM 1,4 MILLIONER MEDLEMMER ANSATTE Heleid datterselskap av Coop Norge SA Fullsortiments eiendomshus Skal bidra til utvikling av Coop-virksomhet Samarbeider med samvirkelagene og andre aktører Forvalter kvadratmeter eiendom 30 ansatte Årsresultat 2013: 89,9 millioner kroner Navn: Inger Elise Kolstø Rolle: Styremedlem i Coop Haugaland, representant i årsmøtet i Coop Norge Alder: 60 Arbeidsplass: Coop Haugaland, Coop Sørvest Medlem i Coop siden: Sikkert 30 år! Coop Norge Eiendom har bidratt til videreutvikling av handelspunktet på Alnabru i Oslo. HVORFOR COOP? Jeg har stor sans for Coops verdier, så da jeg ble forespurt om å stille til valg som styrerepresentant til Coop Haugaland, var jeg ikke i tvil. VIKTIG I BUTIKK? De ansatte er vår viktigste ressurs. Det er nemlig de som skal få oss kunder til å foretrekke å handle i Coop. HVA LEGGER DU I COOPS EGENART, OG HVA BETYR DEN FOR DEG? Vi kundene er alle eiere av Coop-butikkene. Coop er bygget på demokratiske prinsipper der det er mulig for alle å delta. Også Coops prinsipper i forhold til etisk handel, med rød tråd-garanti, der en kan følge varen fra produsent til forbruker, betyr mye for meg. Coops sterke tradisjoner for å støtte solidaritetsarbeid er også betydningsfullt for mitt engasjement i Coop. BYGGER VEKST I 2013 har Coop Norge Eiendom bidratt til utvikling av flere nye og spennende handelspunkt. I tiden fremover blir Coops eget eiendomsselskap et enda viktigere verktøy for å øke nyetableringstakten. Coop Norge Eiendom skal bidra til nyetablering og videreutvikling av Coop-virksomhet i hele landet, gjennom å kjøpe, utvikle og drifte eiendommer. Siden oppstarten i 2001 har Coop Norge Eiendom vært en viktig medspiller for mange av Coops nyetableringer. Selskapet har ikke langsiktig eierskapsperspektiv. Ved hjelp av en aktiv rulleringsstrategi frigjøres kapital til å gå inn i nye prosjekter. NYE HANDELSPUNKT Nye bevegelsesmønstre skaper nye handlevaner. Det å finne og utvikle de beste handelspunktene, blir stadig viktigere. I 2013 har Coop Norge Eiendom bidratt til nyetableringer og utvikling av flere nye og spennende handelspunkt. Selskapet har hatt stor byggeaktivitet, og flere prosjekter er ferdigstilt i løpet av året. Blant disse er Årdalssenteret, hvor det er en Coop Extra på plass, og Raufoss Kjøpesenter på kvadratmeter som rommer en Coop Mega. Flere store prosjekter er startet opp i 2013, blant annet Grenland Handelspark i Skien hvor det kommer en Coop Obs! Bygg. I tillegg har eiendomsselskapet i 2013 sikret seg flere tomter med stort potensial og har etablert samarbeidskonstellasjoner som sikrer nye Coop-etableringer i tiden fremover. For eksempel har Coop Norge Eiendom i samarbeid med Coop Øst, kjøpt en strategisk viktig tomt i Ås hvor det blant annet skal oppføres en Coop Obs! Bygg på kvadratmeter. Åpningen er satt til STRATEGISK SAMARBEID Siden Coop Norge Eiendom ble etablert i 2001, har selskapet gått fra å være en liten aktør til å bli en betydelig nasjonal aktør i eiendomsmarkedet. I årene som kommer skal eiendomsselskapet bli et enda viktigere verktøy for å øke etableringstakten og styrke Coops posisjon i markedet. DELEIDE SELSKAPER Coop Norge Eiendom konsern har 74 hel- og deleide datterselskaper og har aksjer i 32 tilknyttede selskaper, hvorav flere er konsern. Det største deleide selskapet er AmCo Eiendom AS hvor Amfi Eiendom AS og Coop Norge Eiendom AS eier 50 prosent hver. I tillegg eier Coop Norge Eiendom mange selskaper sammen med lokale eiendomsaktører, ikke minst sammen med samvirkelagene.

18 BUTIKK: Coop Marked Valle SAMVIRKELAG: Forbrukersamvirket Sør ANTALL ANSATTE: 7 OMSETNING: 17,8 millioner STYRETS BERETNING

19 STYRETS BERETNING COOP ÅRSRAPPORT STYRET STYRETS BERETNING 2013 FRA VENSTRE VIRKSOMHETEN I 2013 Coop Norge SA er samvirkelagenes fellesorganisasjon og eies av disse. Organisasjonen har vekslende medlemstall og andelskapital. Coop i Norge har en føderativ struktur, der Coop Norge er sekundærsamvirket og samvirkelagene primærsamvirkene. Coop Norge har forretningskontoret sitt i Oslo, og har datterselskapene Coop Norge Handel AS, Coop Norge Eiendom AS og Smart Club AS. Coop Norge følger utviklingen og tilpasser virksomheten til gjeldende lover og regler med formål om å skape verdier for eierne sine. COOP NORGE DISTRIKT Coop Norge organiserer sine medlemmer, samvirkelagene, gjennom fire regionale eiermøter/distrikt: Coop Norge distrikt Nord, Coop Norge distrikt Midt-Norge, Coop Norge distrikt Sør-Vest og Coop Norge distrikt Østlandet. I henhold til vedtektene, ble det gjennomført årsmøter i alle fire distrikt våren SAMVIRKELAGENE Samvirkelagene skal utøve aktivt eierskap i Coop Norge, mens Coop Norge skal tjene som en interesseorganisasjon for disse, samt ivareta fellesoppgaver for å trygge og skape verdier og medvirke til at samvirkelagene drives og utvikles til det beste for medlemmene. God effektiv drift og profesjonalitet er avgjørende for å styrke Coops posisjon i markedet. Coop Norge bidrar til at det er sunn forretningsvirksomhet i samvirkelagene gjennom proaktivt å påvirke samvirkelagene til å oppnå best mulig resultat og samtidig ha et sterkt press på samvirkelag med svak lønnsomhet og utvikling. Antall samvirkelag som er medlem av Coop Norge per 31. desember 2013, er 109. Dette er en reduksjon fra 113 samvirkelag ved utgangen av 2012 som følge av tre fusjoner og én avvikling. Målet er fremdeles færre, større og mer robuste samvirkelag. Målet om en mer helhetlig markedstenkning reduserte administrative kostnader og ytterligere profesjonalitet ligger bak fokuset på strukturtiltak. Coop Norge arbeider aktivt med å skape kontakt og tillit mellom aktuelle fusjonspartnere. Styret mener det er viktig at ledere, medarbeidere og medlemstillitsvalgte i Coop har den kompetansen som skal til for å skjøtte oppgavene sine på best mulig måte. Det har derfor gjennom meldingsåret vært satset bredt på å bedre kompetansen til medlemstillitsvalgte og samvirkelagsledere. Den samlede bruttofortjenesten for samvirkelagene ble på 7,4 milliarder kroner. Dette er 0,1 milliarder kroner bedre enn sammenlignbare tall for Målt i prosent er bruttofortjenesten uendret. Driftsresultatet for samvirkelagene endte på 170 millioner kroner totalt, 49 millioner kroner svakere enn sammenlignbare tall for Netto finansinntekt er 93 millioner kroner svakere enn i 2012, slik at resultat før skatt ble 232 millioner kroner for samvirkelagene totalt. Dette er 142 millioner kroner svakere enn sammenlignbare tall for COOP MEDLEM I 2013 valgte nye forbrukere å bli medlem i Coop. Netto medlemstilvekst var og det var dermed medlemmer i samvirkelagene ved utgangen av året. Det er i hovedsak ett medlemskap per husstand, dermed har mer enn 60 prosent av de norske husstandene valgt å bli medlem. Det er tegn på at den store medlemsveksten er i ferd med å avta men vi ser fortsatt for oss økning de kommende årene. Veksttakten vil avhenge av utbygging av butikknettet. Coops medlemskort er fortsatt det mest attraktive og mest anvendte medlems- og lojalitetskortet i Norge. Medlemmene handlet i 2013 for cirka 33 milliarder kroner i våre butikker. Dette er en økning på cirka to prosent fra året før. Utbetalt kjøpeutbytte for 2013 vil bli 483 millioner kroner. Dette er en nedgang på 15 millioner kroner fra 2012, og skyldes at flere store samvirkelag har satt ned sin kjøpeutbytteprosent. Utbetalingen fra samarbeidspartnerne i medlemsprogrammet økte med 15 millioner i 2013 og kompenserer for nedgangen i kjøpeutbytte. Total utbetaling for 2013 blir dermed 692 millioner kroner, samme beløp som for Tore Vea Berghagene Ansattes representant Medlemsnummer i Coop: Toril Opsal Thorp Styremedlem Medlemsnummer i Coop: Tom Andersen Styremedlem Medlemsnummer i Coop: Wilhelm Gjertsen Nestleder Medlemsnummer i Coop: Knut Berg Ansattes representant Medlemsnummer i Coop: Tore Klovning Styremedlem Medlemsnummer i Coop: Gunn Pinslund Ansattes representant Medlemsnummer i Coop: Svein T. Fanebust Administrerende direktør Medlemsnummer i Coop: Lisbeth Bull Husby Styreleder Medlemsnummer i Coop: Fusjoner gjennomført i 2013: Coop Nygårdsjøen SA Coop Nordland SA Ølen Samyrkelag SA Coop Haugaland SA Coop Valle SA Forbrukersamvirket Sør SA I desember 2013 ble det også vedtatt at de tre samvirkelagene Coop Haugaland SA, Coop Høyland og Jæren SA og Forbrukersamvirket Sør SA i løpet av 2014 skal fusjonere til Coop Sørvest SA. Dette blir Norges nest største samvirkelag med nærmere 100 butikker og en samlet omsetning på over 4,5 milliarder kroner. Hovedkontoret skal ligge i Sandnes, mens samvirkelaget vil ha regionkontor i Kristiansand og Haugesund. Medlemskupp på faghandelsvarer og dagligvarer er fortsatt populære medlemsfordeler. Individuelt tilpassede kuponger med tilbud på produkter som medlemmene kjøper ofte, har blitt meget populært og gitt økt innløsning, medlemsnytte og medlemslojalitet. Kupongprogrammet skal utvikles videre. Erfaringene viser at det er ytterligere potensiale i å bruke kundeinnsikten til å tilpasse vareutvalg, priser og kampanjetilbud, noe som vil bli satsingsområde kommende år. Kundeinnsikten er lagt til grunn for utviklingen av internprogrammet «Kunden i hjertet». Coop har sammen med Datatilsynet vært gjennom en prosess for å sikre trygg behandling av medlemsinformasjon og gode rutiner

20 STYRETS BERETNING COOP ÅRSRAPPORT knyttet til regelverket for personvern. Datatilsynet er svært tilfreds med responsen fra Coop og de tiltak som er truffet. BYGGING AV COOP LOGISTIKKSENTER (CLOG) Med Coop Logistikksenter (CLog) på Gardermoen vil vi etablere en effektiv og fremtidsrettet logistikkløsning som skal gi samvirkelagene økt konkurransekraft og bedre service i butikk har på mange måter vært et krevende år med tanke på fremdrift og oppfølging på byggeplassen ved CLog. Hovedfokus har vært å sikre fremdrift i byggeprosessen. Med utgangspunkt i den opprinnelige fremdriftsplanen har det vært forsinkelser og bygget har blitt overtatt i etapper. Fase 1 av bygget som i hovedsak dekket tørrvareområdet, ble tatt over 19. september. Fase 2 av bygget med resterende del av anlegget unntatt kjøl og frys, ble overtatt 19. desember. Den siste fasen der vi overtar de resterende 30 prosent av bygget, vil starte i begynnelsen av Kritikken av lønns- og arbeidsforholdene på Bergmoen, som ble slått bredt opp i media, har krevd mye oppmerksomhet og arbeid fra organisasjonen. Styret i Coop Norge Handel har håndtert saken. Saken anses nå som avsluttet fra både Coop og Fellesforbundets side. Rapport fra Arbeidstilsynet knyttet til HMS konkluderer med: «Vår vurdering etter tilsynet er at Coop Norge Handel har tatt sitt ansvar som byggherre ved å følge opp totalentreprenør og nevnte underentreprenør på en god måte». 1. oktober startet vi opp pilotdrift ved CLog med ordreproduksjon og leveringer til butikk. En rekke medarbeidere ble gitt grundig opplæring i den nye høyteknologiske måten å drive lagervirksomheten på. Fra uke 43 til uke 49 ble det lokale tørrsortimentet for region Øst overført fra Grorud til CLog. Deretter ble hele sentrallagervolumet på tørrvare for region Øst overført fra Grorud til CLog. Planer er lagt for ytterligere overføring av sentrallagersortiment for øvrige regioner og ytterligere opptrapping på alle vareområder i første halvår ETABLERINGEN AV CORE INNKJØP AS ICA/NorgesGruppen-samarbeidet gjorde det nødvendig for Coop og Rema 1000 å ta grep for å opprettholde en konkurransedyktig posisjon i det norske dagligvaremarkedet. Det ble derfor i desember inngått en avtale om innkjøpssamarbeid mellom Coop Norge Handel AS og Rema 1000 AS. Samarbeidet vil gjennomføres i regi av et eget aksjeselskap, CORE Innkjøp AS, som eies og kontrolleres 50/50 prosent av Coop Norge Handel og Rema Samarbeidet vil kun omfatte innkjøp, ikke distribusjon. Fellesselskapet CORE vil forhandle innkjøpsbetingelser med leverandørene for både Coop Norge Handel og Rema Coop Norge Handel og Rema 1000 har lagt inn en klausul i avtalen som innebærer at den termineres dersom ICA/NorgesGruppen-avtalen i sin helhet blir stoppet. Konkurransetilsynet er varslet om inngåelsen av innkjøpssamarbeidet. I utarbeidelsen av avtalen har partene lagt vekt på at den skal være i tråd med gjeldende konkurranselovgivning. COOP OG MARKEDET I 2013 DAGLIGVARER Dagligvareveksten i 2013 ble noe høyere enn året før. Det var en svak stigende vekst gjennom året, og markedsveksten endte til slutt på 3,6 prosent. Vekst for sammenlignbare butikker endte på 2,6 prosent. I 2013 hadde Coops dagligvarebutikker en vekst på 0,9 prosent. Smart Club-butikkene bidro dessverre til å trekke veksten ned. Coops markedsandel ble 22,7 prosent som er en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra året før. Veksten på sammenlignbare butikker (der nye, nedlagte og omprofilerte butikker ekskluderes) ble lavere enn forventet. I tillegg har våre største konkurrenter fortsatt en betydelig høyere etableringstakt enn oss. Lavprissegmentet fortsetter å ta markedsandeler, og andelen lavpris ble i 2013 på 59,7 prosent. Dette er en økning på 2,3 prosentpoeng fra året før. Denne utviklingen tilsvarer det vi har sett de siste fem årene. Den raske veksten i lavprissegmentet drives delvis av høy etableringstakt, men også av at sammenlignbare butikker i lavprissegmentet hadde betydelig større vekst enn tilsvarende i de øvrige segmentene. Supermarkedssegmentet gikk ned med 0,4 prosentpoeng, nærbutikksegmentet gikk ned 0,7 prosentpoeng, og hypermarkedssegmentet tapte 1,4 prosentpoeng i markedsandel. Lavprisbutikkene tar markedsandeler på bekostning av mellomstore og små supermarkeder og tradisjonelle nærbutikker først og fremst gjennom å tilpasse konsept og markedsføring for å appellere bedre til supermarkedskunder. 65 butikker ble omprofilert fra Coop Prix og Coop Mega til Coop Extra i 2013 noe som er i samsvar med ny kjede- og formatstrategi. Butikkene har hatt svært god utvikling etter omprofilering. Butikker som ble omprofilert fra Coop Prix til Coop Extra har i gjennomsnitt hatt en omsetningsvekst etter omprofilering på over 20 prosent. Det ble etablert 11 nye dagligvarebutikker i Coop i Dette er på linje med tidligere år. Coops mest voksende kjede er Coop Extra som totalt fikk tilført 74 nye butikker i Tilbudskampanjer er blitt en del av virkemidlene også i lavprissegmentet, noe som har forsterket seg i Dette har ytterligere gjort det utfordrende å differensiere seg både for supermarkeder og hypermarkeder. På den annen side har en andel kunder også blitt mer opptatt av kvalitet og utvalg, noe som har ført til at de store, tydelige og differensierte supermarkedene har hatt god vekst. Økt bruk av tilbudskampanjer i lavprissegmentet har ført til ytterlige pris- og marginpress for alle aktører i markedet. BYGGEVARER Veksten i byggevarehandelen ble betydelig lavere i 2013 enn året før. Det kalde været i første kvartal ga byggevarehandelen en svak start på året. Utviklingen gjennom sommeren og høsten var noe bedre og gjorde at årets byggevarehandel under ett endte med en tilnærmet nullvekst i både proff- og privatsegmentet. Coop har med sin satsing på byggevarer og konseptene Coop Obs! Bygg, Coop Extra Bygg og Coop Byggmix, lykkes med å opparbeide en sterk markedsposisjon i «gjør-det-selv»-markedet i Norge. Antall butikker/byggavdelinger var ved utgangen av , samme antall som året før. Etableringen av en ny stor Coop Obs! Bygg og en tilsvarende Coop Extra Bygg førte til at Coop totalt sett oppnådde en samlet vekst på 2,9 prosent. Dette er betydelig høyere enn markedsveksten i privatsegmentet på 0,3 prosent, og Coop styrker dermed sin ledende posisjon i privatmarkedet. Byggevarehandelen avhenger sterkt av aktiviteten i proffmarkedet. Utviklingen i privatmarkedet preges av at en vesentlig del av omsetningen er sesongbetont. Mange av varene som selges, er til utendørs bruk. Den største omsetningen i privatmarkedet er om våren, sommeren og tidlig på høsten. Været i høysesongen påvirker den totale omsetningsutviklingen i betydelig grad. RESULTATER OG FINANSIELL STILLING COOP NORGE For regnskapsåret 2013 hadde Coop Norge konsern et underskudd på 42 millioner kroner etter skatt (majoritet). Totalbalansen i konsernet per 31. desember 2013 er på millioner kroner, mot millioner kroner per 31. desember Coop Norge konsern hadde i 2013 salgsinntekter på millioner kroner. Dette er en økning på 415 millioner kroner eller 1,4 prosent. Bruttofortjenesten for Coop Norge konsern for 2013 ble millioner kroner, en reduksjon fra millioner i Bruttofortjenesten er svekket med 0,7 prosentpoeng. Netto finans i Coop Norge konsern bedret seg fra minus 112 millioner kroner til minus 111 millioner kroner. Finansinntektene ble redusert fra 143 millioner kroner til 132 millioner kroner, mens finanskostnadene ble redusert fra 253 millioner kroner til 250 millioner kroner. Resultat fra tilknyttede selskaper gikk fra minus 2 millioner kroner til pluss 7 millioner kroner. I Coop Norge SA ble finansinntektene redusert med 7 millioner kroner, og finanskostnadene ble redusert med 141 millioner kroner. I 2012 ble det foretatt en nedskrivning på anleggsaksjer på 150 millioner kroner som inngår i tallene. Resultatet fra forvaltningen i Coop Norge SA økte dermed med 133 millioner, og endte på 196 millioner kroner i COOP NORGE HANDEL AS Coop Norge Handel AS med datterselskaper presterte i 2013 en samlet verdiskapning på 721 millioner kroner. Dette i en periode hvor konkurransen stadig blir strammere og selskapet gjør investeringer i nytt logistikksenter på Gardermoen. Verdiskapningen i Coop Norge Handel AS har vært avgjørende for at Coop Norge SA i perioden har kunnet realisere de samhandlingsvilkår som samvirkelagene nyter godt av. COOP NORGE EIENDOM AS Coop Norge Eiendom konsern driver sin virksomhet gjennom egne selskaper og i samarbeid med andre eiendomsaktører. Hovedmålet med virksomheten er å kjøpe, utvikle og drifte eiendommer, først og fremst for Coops handelsvirksomhet i Norge. Selskapet har sitt hovedkontor i Moss. Tilgangen til fremmedkapital oppleves å ha bedret seg, og rentenivå er fortsatt lavt i et historisk perspektiv. Transaksjonsmarkedet har vært tilfredsstillende det siste året, og yieldnivået forventes være stabilt fremover. SMART CLUB AS Smart Club AS har hatt et betydelig underskudd i Underskuddet skyldes i all hovedsak sviktende omsetning og svekket bruttofortjeneste, men er også knyttet til avvikling av tidligere kjedekonsept som et resultat av fjorårets konseptendringer, nedleggelse av en lokasjon, samt overføring av virksomhet til nye drivere. Ved overføring av virksomhet har det vært et mål for styret å ivareta de gode forretningslokasjonene innenfor Coop samt de ansattes interesser. Coop Extra Brånåsen, Coop Extra Sofiemyr og Coop Mega Bislett ble således overdratt til Coop Øst SA per 1. februar I mai 2013 ble Smart Club-varehusene på Slependen og Alnabru besluttet omprofilert og omorganisert til henholdsvis Coop Extra og Coop Obs!/Coop Obs! Bygg. Ultimo november ble virksomheten Coop Extra på Slependen overdratt til Coop Vestviken SA. 1. januar 2014 ble virksomheten Coop Obs! og Coop Obs! Bygg på Alnabru overdratt til Coop Øst SA. Varehuset og virksomheten på Råde ble avviklet primo desember Alle kostnader knyttet til avvikling av leiekontrakter, ansettelsesforhold og overføring av virksomhet er reflektert i årsregnskapet. Virksomheten i Smart Club AS er etter dette redusert til et minimum relatert til utleie og forvaltning av deler av butikkinnredningen på Alnabru. Selskapet har ikke egne ansatte etter 31. desember 2013, og forvaltningen ivaretas av innleide ressurser fra mor- og søsterselskap. BALANSE, LIKVIDITET OG FINANSIERING Coop Norge Eiendom AS har lån og trekkrettigheter på millioner kroner i bankene. Resterende finansiering av Coop Norge Eiendom AS er gjennomført med lån fra Coop Norge SA. Coop Norge Handel AS har ikke lån i morselskapet og finansierer seg med kassekreditt og trekkrettigheter i bank som til sammen utgjør millioner kroner. Mye av fasilitetene er tatt opp i forbindelse med utbyggingen av det nye logistikksenteret. Til

VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013

VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013 VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD NØKKELTALL 3 COOP-LANDET 6 FORORD 8 HENDELSER 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 SAMFUNNSANSVAR OG SPONSORVIRKSOMHET 14

Detaljer

INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA 2014 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14

INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA 2014 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14 ÅRSRAPPORT 2014 De sterkeste båndene knytter du tidlig. De kan vare hele livet. Coop hadde 1 430 218 medlemmer ved utgangen av 2014. Alle har en stemme. COOP LITT DITT INNHOLD NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL

Detaljer

Coops satsning på økologisk mat

Coops satsning på økologisk mat 1 Coops satsning på økologisk mat - utvikling av økomarkedet - betraktninger fra Coop Norge Handel Økologisk fagdag Hamar 14.03.2012 Knut Lutnæs Miljøsjef Coop Norge Handel 2 Dagens tekst Kort om Coop

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap Nytenkende Innflytelse 2012 I KORTFORM INNHOLD Ærlighet COOP Verdikompass Tiltro til egenart Omtanke Januar FNs internasjonale samvirkeår 2012 ble markert med et arrangement med

Detaljer

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Bæredyktig forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Coop NKL fellesorganisasjonen De første (kooperativer) samvirkelagene

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

Eierskap i matindustrien

Eierskap i matindustrien Eierskap i matindustrien Tendenser og utvikling innen tre eierformer Mat og Industri seminar 17.10.2012 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Ulik eierform - fordeling av verdiskapingen Samvirke

Detaljer

Nye satsinger og nylanseringer

Nye satsinger og nylanseringer Nye satsinger og nylanseringer Økologifagdagen Nofima 12.10.10 Knut Lutnæs Miljøsjef Coop Norge Handel BAKGRUNN Samfunnsansvar i Coop: Grunnlag - Verdikompasset Nøkkelverdier Kjerneverdi Ha tiltro til

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter Lokalmat i butikkane Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012 Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter www.norgesgruppen.no AGENDA Om NorgesGruppen Nordisk mat Lokalmatsatsingen

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Coop Norge Handel AS

Coop Norge Handel AS Coop Norge Handel AS Kostnadskutt i verdikjeden - Alt vi gjør handler om å kutte kostnader i verdikjeden for å skape konkurransekraft i butikk Hva er Coop? Tradisjon (historie siden 1800 tallet stiftet

Detaljer

Morgendagens betalingsløsninger - krav til. tjenesteleverandørene. Magne Solberg, CIO Coop Norge

Morgendagens betalingsløsninger - krav til. tjenesteleverandørene. Magne Solberg, CIO Coop Norge Morgendagens betalingsløsninger - krav til tjenesteleverandørene Magne Solberg, CIO Coop Norge Vår misjon Coop skal skape medlemsnytte for våre medlemmer og eiere hver dag! Petter... Coop kortversjonen

Detaljer

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter STOLT HISTORIE STERK UTVIKLING STORE MULIGHETER 28. august 2014 Audun Løhre Daglig Leder Dette er Gausdal Landhandleri i dag Dombås

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Coop Norge SA Konkurransen er tøff 1 Coop litt ditt

Detaljer

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Med appetitt for rettferdighet Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Innhold: Kort om NorgesGruppen Hvorfor har NorgesGruppen fokus på etisk handel? Arbeidsforhold i verdikjeden Fairtrade

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008

Rapport for 3. kvartal 2008 Rapport for 3. kvartal 2008 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 3. kvartal 2008 mottatt 18 100 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Fra Matkjedeutvalget Makt i verdikjeden Om dagligvarehandelen Om forbrukeren Gode produkter i dagligvare -

Detaljer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Ny mal Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Per Ola Drøpping, ASKO Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008 10.

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

Oppsummering 2014 Posten Norge

Oppsummering 2014 Posten Norge Oppsummering 2014 Posten Norge 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/ CFO Tone Wille 2 4. kvartal

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Påsken i år ga kraftig utslag for byggevarehandelen Tallene fra Virke byggevare viser en omsetningsvekst i 1. tertial på 4,1 prosent.

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Hva betyr dette for kjøtt- og fjørfebransjen? Odd Ture Wang www.norgesgruppen.no 1.Sept 2009 NorgesGruppen - Sentrale konsepter Segment/ konsept Stort supermark

Detaljer

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Markedsorientering Handler om å legge en plan for hvordan være attraktiv for kundene og annerledes enn konkurrentene. Målgrupper

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Varehandel og personlig tjenesteyting. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder

Varehandel og personlig tjenesteyting. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Varehandel og personlig tjenesteyting Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder Detaljhandelsrapporten 2008 Detaljhandel data Utvikling Sammenligningsgrunnlag:

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2002

Resultat 3. kvartal 2002 Resultat 3. kvartal 2002 Resultater før skatt 3.kvartal 02 60 3.kvartal 02 3.kvartal 01 40 20 43,9 Konsernets resultat forbedret med 93,8 mill.kr. 0-20 -40-49,9 Betydelig bedring i resultat i norsk virksomhet,

Detaljer

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11 Ole-Jakob Ingeborgrud Temaer Norsk Landbrukssamvirke kort presentasjon Hva er samvirke? Hvorfor samvirke i landbruket?

Detaljer

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Kjedemakt og forbrukermakt Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Når 5 millioner forbrukere gjennom 100 000 forbrukere får årlig råd og støtte på tlf, e-post, besøk 40 000 unike besøkende hver uke på

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Seminarbeskrivelse Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Få inspirasjon, tips og råd til hvordan du kan gi kunden en salgsopplevelse utenom det vanlige. Morten Brandt vil fokusere

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Fra lokal til nasjonal leverandør, med design og. merkevarebygging som strategisk virkemiddel

Fra lokal til nasjonal leverandør, med design og. merkevarebygging som strategisk virkemiddel Fra lokal til nasjonal leverandør, med design og merkevarebygging som strategisk virkemiddel Finnmarkskonferansen 2009 Alta, 2. september Sigvald Rist, Daglig leder Historikk Etablert i 1994 70 ansatte

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998. Hovedtrekk

GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998. Hovedtrekk GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998 Hovedtrekk Norsk detaljhandel har hatt en sterk vekst gjennom første halvår, idet omsetningen økte med 8,7 prosent sammenlignet med første halvår 1997. Veksten

Detaljer

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer.

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer. DETTE ER TINE Økende konkurranse TINE opplever økende konkurranse i Norge både fra små og store aktører, norske som internasjonale. TINE er også til stede i utenlandske markeder, som en liten men aktiv

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Delårsrapport Pr. 3. kvartal 2013

Delårsrapport Pr. 3. kvartal 2013 Delårsrapport Pr. 3. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Behovet for god logistikk Effektiv vareflyt avgjørende for suksess eller fiasko

Behovet for god logistikk Effektiv vareflyt avgjørende for suksess eller fiasko Behovet for god logistikk Effektiv vareflyt avgjørende for suksess eller fiasko Brattørakonferansen 23.10.06 Randi Østbø, Logistikkdirektør, Coop Norge AS Effektiv logistikk Godt vi har hverandre! Coop

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Røros-konferansen 2013 Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Hva skal jeg snakke om.. TINE en kompleks verdikjede i kontinuerlig endring Kort om TINE Distribusjon Hvorfor egendistribusjon?

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

NØKKELTALL INNHOLD NØKKELTALL 2 DETTE ER COOP 4 DET HANDLER OM VERDIER 6 NY KRAFT, NY GIV 8 GLOBALE TRENDER SOM PÅVIRKER COOPS MARKEDER 10

NØKKELTALL INNHOLD NØKKELTALL 2 DETTE ER COOP 4 DET HANDLER OM VERDIER 6 NY KRAFT, NY GIV 8 GLOBALE TRENDER SOM PÅVIRKER COOPS MARKEDER 10 NØKKELTALL INNHOLD FINANSIELLE NØKKELTALL FOR COOP NORGE Tall i millioner kroner 2015 2014 2013 2012 2011 Totale driftsinntekter 42 675 33 084 31 468 30 996 30 041 Driftsresultat (1 062) 500 56 166 401

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Tall i millioner kroner 2015 2014 2013 2012 2011 Totale driftsinntekter 42 675 33 084 31 468 30 996 30 041. Driftsresultat (1 062) 500 56 166 401

Tall i millioner kroner 2015 2014 2013 2012 2011 Totale driftsinntekter 42 675 33 084 31 468 30 996 30 041. Driftsresultat (1 062) 500 56 166 401 NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL FOR COOP NORGE KONSERN Tall i millioner kroner 2015 2014 2013 2012 2011 Totale driftsinntekter 42 675 33 084 31 468 30 996 30 041 Driftsresultat (1 062) 500 56 166 401

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Årsrapport 2012. Om banken

Årsrapport 2012. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Agenda Utviklingen Problemet Fremtiden Hvorfor fokus på norsk dagligvarehandel?

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Rapport 1. halvår 2014

Rapport 1. halvår 2014 Felleskjøpet Agri SA Rapport 1. halvår 2014 Gardermoen 13. august 2014 Halvårsberetning Konsernets resultat før skatt i første halvår 2014 er 296,4 mill. kroner, noe som er 47,8 mill. kroner høyere enn

Detaljer

Solid resultatfremgang

Solid resultatfremgang Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2008 Solid resultatfremgang - Øker salget i alle kjeder Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

Prognoser 2015. Lars E Haartveit

Prognoser 2015. Lars E Haartveit Prognoser 2015 Lars E Haartveit Omstillingsbehovet: Oljeinvesteringene skulle ned prisfallet setter fart i nedgangen Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 Men langt fra noen krise man ser for seg Utviklingen i anslag

Detaljer

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Agenda i kundens tidsalder Dagens dagligvaremarked, fra fugleperspektiv Forbrukertrender Stortingets

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer