...er mye, mange og mangt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "...er mye, mange og mangt"

Transkript

1 ANNONSEBILAG en avis fra Norservicegruppen Kvalitet, miljø og sosialt ansvar Side 8. Elbilkongene Side 14. Kaffe? Side 6....er mye, mange og mangt Veien til jobb Side 4. Jeg gleder meg til mandagsmorran Side 10. Seks nyttige uker Side 12.

2 - Vi har 12 ulike forretningsområder og konsepter som spenner fra mekanisk industri, trevare-, kabel- og møbelproduksjon til sykkel- og bilverksted, transporttjenester, reklame, design og grafisk produksjon. Vi har ikke alltid sett slik ut, men vi har utviklet oss over tid i takt med markedet. Norservicekonsernet har utviklet seg til en moderne næringspark med mennesket i fokus, sier en stolt adm. direktør Bernt A. Rasmussen. Nr.1/ Årg. Et avis utgitt av Norservicegruppen. Redaksjonen avsluttet 8. november Ide, layout og produksjon: Orega Trykk: Polaris Trykk Trondheim AS Utgitt som bilag til Adresseavisen 15. november. Opplag: stk Tekst: Tekster av Martin Hansen, Ingunn Grøtte, Sture Lian Olsen, Stig Ove Larsson, Kristin Vassdal Dahl, Guro Kulset Meråkerås. Foto: Bjørn Christiansen (side 3,4,5,10,11,12,18,19) Stig Ove Larsson (side 14/15) Sture Lian Olsen (side 16) Kenneth Laugen (side 17) Ingunn Grøtte Orega Realistisk arbeidstrening Ifølge Rasmussen er det ingen motsetning mellom å drive god forretningsvirksomhet og godt attføringsarbeid. - Vi er helt klar på at hvis vi driver godt forretningsmessig, så kan vi også tilby bedre tiltaksplasser som attføringsbedrift. Det er vår oppgave å tilrettelegge arbeidet for våre personer på tiltak på en mest mulig realistisk måte. Da blir overgangen fra arbeidstrening til en ny arbeidsplass mindre og enklere for arbeidstakeren. Det betyr at vi må drive minst like godt som resten av næringslivet gjør, stille de samme krav til kvalitet og service. Det å ha arbeid er viktig for livskvaliteten til den enkelte, og det er ekstra meningsfullt å drive forretning når det tjener en god sak. mekaniske maskiner mens andre styrer avanserte datastyrte prosesser, vi har både avansert og enkel produksjon og en rekke praktiske arbeidsoppgaver. Motiverte folk skaper mest - Vår grunntanke er at Motiverte folk skaper mest og for å lykkes med dette og for å nå våre mål, har vi noen sentrale verdier som preger alt vi gjør. Verdiene ligger bak alle våre handlinger og skaper troverdighet i måten vi opptrer på. Verdiene - smidig, folkelig, ambisiøs og pålitelig - binder også våre forretningsområder sammen. 2 INNHOLD Næringspark side 2 Veien til jobb side 4 Kaffe? Side 6 På Støren har vi satt sjøbein side 7 Kvalitet, miljø og sosialt ansvar side 8 Akkurat slik du ønsker det side 9 Gleder meg til mandagsmorran side 10 Asveco og Microplast side 11 Seks nyttige uker side 12 Sykkelhotell side 13 Småting kan gjøre stor forskjell side 13 Elbilkongene side 14 Riktig veivalg side 14 Stoler på Pluss Auto side 15 Fiks ferdig fra Norigo side 16 Elektromekanikk til skip og offshore side 17 Jarleveien 12, Trondheim Tlf: med mye, mange og mangt Norservice har derfor utviklet en tosidig målsetting som både tar utgangspunkt i samfunnets behov for kvalifisering av arbeidstakere og kundens behov for varer og tjenester. 500 personer får en ny sjanse Hvert år sørger Norservice for at omtrent 500 personer får en ny sjanse i et krevende arbeidsmarked. - Vi skal alltid være førstevalget for NAV gjennom å gi våre arbeidstakere en så god arbeidsavklaring og yrkesopplæring at de aller fleste når sine personlige mål og ønsker for fremtiden, sier Rasmussen og legger til at mange av våre samarbeidspartnere legger stor vekt på at vi tar et betydelig samfunnsansvar gjennom vårt utstrakte attføringsarbeid. Hvem som helst kan trenge hjelp til å komme i jobb igjen. Ofte er det helsemessige årsaker til at en havner utenfor arbeidsmarkedet. Det kan være skade fra en ulykke, en sykdom eller at en ikke lenger klarer de fysiske løft eller anstrengelser som jobben krever. For unge kan det handle om at de har lite arbeidserfaring. Noen trenger ekstra veiledning og praksis før de er klar for en vanlig jobb. En såkalt arbeidsufør kan være fullt ut arbeidsfør dersom man finner jobben som matcher. Det ligger i folks natur å ønske å bidra, og i et samfunnsperspektiv er gevinsten stor. Norge trenger flere hender og hoder i arbeid. Gjennom alle våre ulike forretningsområder kan vi også tilby et stort antall ulike stillinger, fagnivå og bransjer for arbeidstrening. - I våre virksomheter har vi en rekke servicefunksjoner, merkantile arbeidsplasser, vi driver kantiner, En markedspartner for trøndersk næringsliv Norservicegruppen er et privateid konsern som ble etablert i 1961, med ideelt formål gjennom forretningsmessig basis å drive yrkesrettet opplæring og kvalifisering. I fjor fylte konsernet 50 år, men virksomheten bærer ikke preg av å være middelaldrende. - Vi satser for fremtiden. I høst har vi åpnet vårt nye tilbygg hvor vi nå har samlet vår grafiske virksomhet. Her har vi byrå, trykkeri, agentur for messe- og displayutstyr og tekstiltrykk som kan tilby flere spennende og varierte arbeidstreningsplasser og, ikke minst, er en komplett markedspartner for trøndersk næringsliv. Benytt sjansen til et besøk når grafisk avdeling inviterer til åpnet hus 16. november, avslutter Rasmussen.

3 3

4 n til jobb NAV, og Norservice, har både et samfunnsansvar og et ansvar i forhold til de enkelte brukerne. Mange ønsker seg ut i jobb, bare de får sjansen. Det ligger nemlig mye livskvalitet og helse i et meningsfylt arbeid. Hva med arbeidsgiverne? Stiller de opp? Ja. Næringslivet ønsker å benytte seg av ubrukt arbeidskraft. Vi føler også at vi har fått et rausere næringsliv. De ønsker å rekruttere positive, kvalifiserte og stabile medarbeidere som gjør en skikkelig jobb. Norservice dyrker fram mye god kompetanse som arbeidslivet trenger. Næringslivet erfarer at folk kan være veldig gode arbeidstakere selv om de, av ulike grunner, har vært borte fra arbeidslivet en stund. NAV har en rikholdig verktøykasse av ulike arbeidsrettede tiltak som Norservice forvalter: Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift Arbeid med bistand Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Avklaring i skjermet virksomhet Varig tilrettelagt arbeid...til låns El-Maskinservice AS: Fyller alle roller Alle arbeidsgivere vet det: Rekruttering av nye medarbeidere er krevende og kostbart. Svært kostbart, hvis man er uheldig og ansetter feil person. Hilde Nilsen og Børge B. Andersen, som driver Personalutleieavdelingen i Norservice, beskriver Personalutleie som en trygg rekrutteringsmåte for arbeidsgivere. Man får arbeidstakeren til låns i en prøveperiode, og arbeidstakeren blir håndplukket for den aktuelle jobben. Norservice betaler deler av timelønnen og har arbeidsgiveransvaret i utleieperioden: Vi tar derfor ansvar for å følge opp arbeidsforholdet underveis, og vi dekker alle sosiale kostnader og eventuelle utgifter i forbindelse med sykefravær. Vår erfaring er at dette kan være en viktig døråpner for arbeidstakeren. Ved utleie av en arbeidstaker skriver vi kontrakt på minimum tre måneder, med en måneds gjensidig oppsigelse. Bedriften tar ansvaret for opplæring, HMS og at arbeidsmiljøloven blir fulgt. Målet er selvfølgelig fast ansettelse, men bedriften er ikke kontraktsmessig bundet til dette. Likevel ser vi at et stort flertall får fortsette i bedriften. Til alle typer yrker Vår største oppdragsgiver er NAV. Menneskene er personer som av ulike årsaker har behov for hjelp til å komme tilbake i arbeid, både ufaglærte og høyt utdannede arbeidstakere. Flere av disse arbeidstakerne har jobbet i Norservice sine forretningsområder før de starter i Personalutleie. Dette er en stor fordel, da de har fått verdifull arbeidserfaring og ny lærdom. Samtidig får karriereveilederen viktig kunnskap om den enkeltes styrker i en jobbsituasjon. Når vi leter etter arbeidsplass, er utgangspunkt alltid arbeidstakerens ønske og kvalifikasjoner. Vi kan derfor ikke sammenlignes med et vikarbyrå. De som velger å benytte seg av tilbudet er motivert for arbeidslivet. Vi bruker tid på å bli godt kjent med den enkelte person før vi starter prosessen med å finne riktig arbeidsgiver, og vi søker da etter bedrifter som har et rekrutteringsbehov. I tillegg kan vi legge til rette for utdanningsløp der arbeidstakerne inngår lærlingekontrakt i en bedrift. Arbeidsgivere tar også ofte direkte kontakt med Norservice ved behov for en ny medarbeider. Trygg måte å rekruttere på Norservice er den eneste attføringsbedriften som tilbyr Personalutleie her i Trondheim. Gjennom Personalutleie har næringslivet i Trondheimsregionen en unik mulighet til å få prøve ut en ny medarbeider før de vurderer ansettelse. Norservice opplever at responsen fra næringslivet blir stadig mer positiv. Arbeidsgivere har et bevisst forhold til det å ta samfunnsansvar, og ønsker å bidra til at flere styrker sine muligheter i arbeidslivet. Mange arbeidsgivere gir uttrykk for at Personalutleie er en god og trygg måte å rekruttere på. Størst åpenhet møter vi i det private næringsliv, regelverket i det offentlige kan noen ganger gjøre formidlingsprosessen vanskelig. Ca 80 prosent av alle som får denne oppfølgingen, kommer i arbeid gjennom Personalutleie. - Vi har brukt Norservice Personalutleie i flere år og rekruttert medarbeidere i nær sagt alle roller; fra teknisk service og lagerstyring, til administrasjon, butikk og salg. Tre av dagens arbeidsstokk kom til oss på lån fra Personalutleie, forteller Alexander Hovdahl. Han er serviceleder ved El-Maskinservice AS i Fossegrenda, som driver verktøybutikk for proffbransjen, og har landets største serviceverksted i sitt slag nord for Dovre. Noen har også vært hos oss en stund, og søkt seg videre til andre jobber. Vi nærmer oss nå slutten på ett leieforhold, hvor vedkommende har tatt fagbrev under perioden hos oss og får tilbud om fast stilling. Vi fortsetter veksten, vi er derfor nå på gang med et nytt innleie i verksted. Vi har veldig positive erfaringer med Personalutleie. Oppfølgingen er tett og god. El-Maskinservice har funnet mange dyktige medarbeidere gjennom gode prosesser med Norservice. 17 ansatte - Oppdragsgiver: NAV - Målgruppe: Mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Målsetting: Å bidra til at flere kommer i arbeid. Kontakt: Telefon: E-post: - 5

5 kaffe? Vi er et intimt reklame- og produksjonsbyrå med stort samfunnsengasjement. Vi føler oss hjemme i oppdrag som tar stilling til - og som handler om å få mennesker til å reagere og engasjere seg. Orega har som mål å skape meningsfull kommunikasjon basert på holdbare strategier og relevante kreative løsninger. Vi er en arena for meningsfull kommunikasjon, nå rett målgruppe, løse rett problem, gi resultat, være langsiktig, være humanistisk og bidra til en feelgood-følelse. Fordelen med å jobbe med et lite byrå som Orega, er at vi kommer veldig nære hverandre, direkte kommunikasjon uten byråkrati. Sammen med Netprint så har vi jobbet med visuell kommunikasjon i mange år. Vi har til sammen en bred kunnskap på feltet utendørsreklame, messer og store formater. Vi jobber med alle typer medier: print, web, grafisk profilering, film, lyd, foto, trykk, design, tekstilprint og masse annen moro. Og mer moro skal det bli. Nå har Netprint flyttet inn i nye moderne lokaler i Jarleveien, vegg i vegg med Orega. Til sammen disponerer vi et areal på 2500m 2, noe som gjør oss til Trondheims nye grafiske storstue. I tillegg til dette så har vi en avdeling i Oslo - Duas som er en totalleverandør av messe- og displayutstyr. Uansett medium så har vi alltid fokus på sak, - å ivareta våre kunders unike og ulike behov, høy kvalitet og raske leveringer. For at vi skal kunne hjelpe akkurat deg, må vi bli kjent med hverandre.god reklame skapes gjennom gode relasjoner, med en åpen dialog fra begge parter. Derfor står vår dør alltid åpen samtidig som kaffetrakteren går på høygir. Det spiller ingen rolle hva du vil prate om når du besøker oss, vi tar nemmelig aldri betalt for å lytte. Velkommen på kaffe! Hilsen Orega, Netprint og Duas 6 40 medarbeidere - Årlig omsetning: 27 mill kr - Arbeidsområder: Idé, design, print, trykk, rotasjon, storformat, kopi, web, montering og rådgivning. Kontakt: Netprint, tlf: Orega, tlf: Duas, tlf:

6 På Støren har vi satt sjøbein og designer møbler til lugarer Mange tar en kaffekopp med oss. Her er noen av dem, noen av våre kunder. Norservice Interiør har levert møbler til Seven Viking, et skip som blir kalt neste generasjons inspeksjons-, vedlikeholds-, og reparasjonsfartøy (Foto: Ulstein Group). - For oss er dette en spennende leveranse som forhåpentligvis kan være et første steg inn på et nytt marked. Skipsmarkedet er stort i Norge. Vi har fått gode tilbakemeldinger, og vi vet at det skal produseres en tilsvarende båt allerede neste år, forteller Frode Olden som er fabrikksjef ved Norservice Interiør. Møbelfabrikken på Støren leverer møbler til offentlige miljø som barnehager, skoler, bibliotek og helsesentre gjennom sin samarbeidspartner Kinnarps. Men nå har møbelfabrikken i tillegg nettopp ferdigstilt et interessant arbeid med en leveranse til Ulstein Group som er fabrikkens første leveranse til skipsindustrien. Kontrakten er på to millioner kroner, og i løpet av høsten har vi levert både senger, skap, bordplater og rulleskap til det spesielle fartøyet som skal være ferdig i desember. En viking på Nordsjøen Seven Viking skal arbeide i det barske klimaet i Nordsjøen og skal utføre mange ulike oppgaver for Statoil, blant annet inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner av undersjøiske oljeinstallasjoner. Frode Olden forteller at det har vært en krevende leveranse, både når det gjelder kvalitet og logistikk. - Her har det vært mye skreddersøm, vi bruker limte plater og brannhemmende materiell på alt om bord. For oss har oppdraget også gitt ny kunnskap vi kan bruke også på våre tradisjonelle markeder. Og nå når vi har levert som bestilt en gang, så glir det lettere i neste runde, sier en optimistisk fabrikksjef. 7

7 kvalitet, miljø og sosialt ansvar Kinnarps har hatt et nært samarbeid med Norservice Interiør i over 10 år, og samarbeidet har vokst i omfang. I dag er fabrikken på Støren en av de største underleverandørene til Kinnarps i Norge. Kinnarps stiller strenge krav til våre leverandører sier Axel Jacobsen, avdelingsleder for Kinnarps i Trondheim. - Vi i Kinnarps stiller veldig strenge krav til våre leverandører, og Norservice Interiør er en leverandør som tilfredsstiller alle viktige krav. Vi legger stor vekt på kvalitet, miljø og sosialt ansvar. Norservice skiller seg positivt ut når det gjelder sosialt ansvar gjennom det arbeidet som gjøres som arbeidsmarkedsbedrift. Vi i Kinnarps er på samme måte en foregangsbedrift innen miljø. Det er viktig for kundene våre, og hvis to tilbydere står likt på pris og kvalitet, så kan det være avgjørende for å få leveransen, sier Axel Jacobsen som er avdelingsleder for Kinnarps avdeling i Trondheim. - For oss som arbeider i Trøndelag, er det også en stor fordel at møblene er kortreist, legger Thomas Lister til. Han er salgskonsulent på Trondheimskontoret med spesialansvar for skole. - Det er også en stor fordel at Norservice tilbyr spesialtilpasning etter kundenes mål og spesielle ønsker uten at det koster for mye ekstra. Plassutnyttelse er viktig, og da er det viktig å kunne justere mål. I tillegg vil kundene også gjerne velge spesielle fargekombinasjoner Arkitektene ønsker å sette sitt stempel på prosjektet, farger blir da en måte å skille seg ut på. Møbler som tåler en trøkk De fleste møblene fra Norservice Interiør lages i kryssfiner med laminat, og er laget for spesiell tøff bruk. - Kvaliteten i kryssfiner tåler den harde bruken på skoler og barnehager, sier Thomas Lister som kan fortelle at Trondheim kommune har testet ut garderobeskap fra ulike leverandører. Det var da ingen tvil om hvilket produkt som kom best ut, og Norservice sine SG garderobeskap har etter det blitt valgt på de fleste nye skolebygg og rehabiliteringer. Kinnarps har hatt et nært samarbeid med Norservice Interiør i over 10 år, og samarbeidet har vokst i omfang. I dag er fabrikken på Støren en av de største underleverandørene til Kinnarps i Norge. - Møbelfabrikken har hele tiden vært en stor leverandør til Trondheimsavdelingen, men de siste årene har volumet økt mye også i resten av landet, forteller Axel Jacobsen. Han nevner som et stort pluss logistikksystemet som bringer møblene fra fabrikken og rett ut til kunden og at monteringsarbeidet gjøres av egne folk på stedet. Flerbruk og arealutnyttelse Trendene på møbelfronten handler nå mye om flerbruk og arealutnyttelse. Et skap på et kontor fungerer gjerne som en romdeler i tillegg. I dagens basebarnehager etterspørres fleksible møbler som deler av større rom og skaper gode møteplasser for mindre 8

8 akkurat slik du ønsker det Det hadde vært greit hvis skapet hadde vært noen centimeter høyere slik at det hadde gått helt opp til taket og vi hadde sluppet den ekstra støvsamleplassen grupper. Norservice sine produkter er meget solide. I samarbeid lages det produkt som på en base kan være et bord eller benk, for så å benyttes som en effektiv romdeler et annet sted i barnehagen. - Ellers snakkes det mye om the Next Office, framtidas kontor hvor arbeidsplassen er mye mer aktivitetsstyrt enn vi er vant med fra før. De ansatte bruker kontoret, sittegruppa, bibliotekkroken, møterommet ut fra hvilke type oppgaver som skal løses, og det etableres sosiale soner som skal gi gode møteplasser, forteller Axel Jacobsen. Størst i Europa Kinnarps er et svensk familieeid konsern og markedsledende i Norge, men de er store også utenfor Skandinavia. - Vi er størst i Europa innen vårt felt som er innredning til kontor, helse, skole og barnehage. Vi skiller oss ut med at vi i veldig stor grad har egenproduserte møbler og har stor vekt på kvalitet og miljøarbeid i praksis. Et godt eksempel er når Kinnarps frakter møblene ut til kunden. Da pakkes de inn i filt som gjenbrukes i noen av deres støydempende produkter når de er utslitte. Da unngår Kinnarps et avfallsproblem med stoffet, de slipper å kjøpe inn papp eller annet for å emballere produktene som igjen gir et stort avfallsproblem, og pleddene kan brukes om igjen. I tillegg får de plass til mange flere enheter i bilen med denne innpakningen, og de reduserer dermed transportkostnader både i kr og miljøbelastning 2570,3 mm Hos Norservice Interiør får du skapet akkurat så høyt og bredt som du ønsker og kan utnytte plassen i alle krinkler og kroker. Møbelfabrikken på Støren er en av de første møbelprodusentene i Norge som bruker denne programvaren i sin produksjonslinje. - Styrken i dette programmet er at det er veldig fleksibelt når en ønsker å forandre standardprodukter til spesialprodukter. Det er bare å sette inn en ny bredde, dybde eller høyde etter kundens ønske. Programmet lager så en grafisk framstilling, tilbudsunderlag, tegninger og monteringsanvisning og overfører data til alle produksjonsmaskinene som er satt opp mot programmet, forteller fabrikksjef Frode Olden. - Det er vanskelig for oss i Norge å konkurrere med lavkostland på masseproduksjon. Da er det annerledes med nisjer og spesialtilpasning. Vi får veldig gode tilbakemeldinger på vår fleksibilitet og på hvordan vi kan illustrere hvordan rommet blir møblert. Tegningene kan brukes i 3D-program slik at du får se akkurat hvordan det bli. De fleste tror at rommene som skal møbleres er større enn de egentlig er. At kunden får et tilbud med nøyaktige mål, illustrative tegninger med riktige farger og produktdata er veldig viktig. Men også internt i fabrikken økes effektiviteten. Når ordren kommer, er alle produksjonsdetaljene allerede ferdig og produksjonen kan startes med en gang. Framover er målet at programmet skal bli tilgjengelig for arkitektene som sitter og tegner. Da kan de selv bytte ut produkter, øke og minske størrelser og farger og se resultatene med en gang. Frode forteller at planen er at den nettbaserte versjonen skal realiseres i løpet av to år. - Programmet gir oss helt klart et konkurransefortrinn. Vi kan tilpasse produktene akkurat etter kundens behov uten at det koster noe særlig ekstra. 870,3 mm 27 medarbeidere - Årlig omsetning: ca 26 mill kr - Hovedarbeidsområde: Produserer moderne og funksjonelle møbler for offentlig miljø og prosjektmarkedet. Kontaktinfo: Norservice Interiør, Støren - tlf Epost: -

9 manda - Jeg er uføretrygdet, og kunne gjerne ha holdt meg hjemme. Men da hadde jeg blitt toillat! Asveco er livet mitt; her har jeg mine kolleger og venner. Her holder jeg meg frisk medarbeidere - Årlig omsetning : 12 mill. kr - Hovedarbeidsområder : Produksjon av rørklammer, mekanisk verksted, pakking og montering. Kontaktinfo : tlf :

10 Asveco gjør jobben for Microplast Kjell Ovesen (61) jobber med harde materialer. Han stanser hull i jern og stål, dreier gjenger på u-bolter og produserer rørklammer i ulike dimensjoner: Vi er best i Norge. 80 % av alle slike festeanordninger til industri, skip og offshoreinstallasjoner lages ved Asvecos mekaniske verksted her på Leangen. Dette er kvalitetsprodukter; vi har noen kravstore kunder. Kjell trives i kjeledress. Han er verkstedets humørspreder og inspirator, tillitsmann for sine kolleger. Og en skikkelig hardhaus: Jeg har levd et tøft liv. Alt har ikke gått på skinner. En gang i tiden jobbet jeg på bilverksted. Jeg kjørte gravemaskin i mange år. Så havnet jeg i grøfta. Men jeg har aldri mistet humøret heller ikke da jeg ble rammet av hjerneslag for 5-6 år siden. Dobbelt hjerneslag, først et lite, det skjedde forresten rett etter et tannlegebesøk, så et stort og alvorlig. Jeg ble lammet i halve kroppen, men fikk krøket meg til legen: Kommer du gående, spurte han? Så ble det ei uke på sykehus med slanger og ledninger tytende ut både her og der. Da jeg slapp ut, var jeg lam i den ene handa, og jeg hadde problemer med å snakke, tunga ville ikke lystre. Det sliter jeg litt med fortsatt. Intervjueren stiller seg uforstående til akkurat det problemet. Kjell er kjapp i replikken og meget talefør: Du skjønner, halve hjernen forsvant, jeg måtte begynne med blanke ark igjen. Alt jeg kunne om bilmekanikk og sånt ble helt borte. Men jeg fikk hjelp hos NAV og søkte meg inn hos Asveco. Jeg var heldig, og fikk jobb tvert. 80 % stilling de første fjorten dagene, deretter gikk jeg rett over på 100 %. Jeg fikk i gang propellen igjen. Vi er kailler her på Asveco og fire kvinnfolk. De er liksom blitt familien min. Sjefen, han Stig, er flink til å skryte og motivere oss. Skulle det oppstå litt irritasjon, siger det av temmelig fort. Vi er mettet på trøbbel, vi som jobber her, vi hjelper hverandre når det røyner på. Kunne du tenke deg en annen jobb? Nei. Med ei halvlam hand fikser jeg ikke allverden. Fingerferdigheten er begrenset, det samme gjelder konsentrasjonen. Jeg sluttet å kjøre bil for lenge siden. Prøvde meg på moped, men var uvøren og sveivet rundt som ei kråke. Så jeg parkerte mopeden også. Jeg kjeder meg når jeg ikke er på jobb, i helgene gleder jeg meg til mandagsmorran. Da kan jeg ta bussen fra Sverresborg til Leangen, og begynne på ei ny arbeidsuke. Nå er livet på stell; For 3-4 år siden kjøpe jeg meg en 3-romsleilighet i ei flott, rehabilitert blokk. Betalte kroner. Nå går liknende leiligheter i nabolaget for over 2 millioner, så jeg har vel gjort mitt livs finansielle investering. Jeg bor alene, men har fire barn. De er alle voksne nå, guttene kommer på besøk av og til. Ingen frue? Nei, det ble ikke sånn. Nå er jeg for gammel. Jeg kikker på kvinnfolk, men husker ikke lenger hvorfor Du er uføretrygdet. Hvor mye ekstrainntekt gir jobben ved Asveco? Vi får 50 kroner dagen i oppmøtepenger. I tillegg kommer en bonusutbetaling hver tredje måned avhengig av medarbeidernes innsats og Asvecos økonomiske resultat. Det kan fort bli kroner. Summa sumarum: Jeg gjør rundt tusen kroner i året, på toppen av trygda. Det monner. Jeg gleder meg til gsmorran Sjefen hos Asveco, Stig Almenning, kan fortelle at Asveco gjør det godt. Bedriften har gitt overskudd i mange år, og bidrar til det økonomiske resultat i Norservicekonsernet. Asveco har en fast stab med vanlige ansatte pluss såkalt VTA; varig tilrettelagte arbeidsplasser. Alle VTA-medarbeiderne er innvilget uføretrygd, men de kan like fullt gjøre en god jobb, såfremt forholdene legges til rette. Her handler det både om meningsfylte dager, sosial trivsel og ekstra inntekt. Foruten rørklammer produserer Asveco plastgardiner og plastdekker til kjøle- og frysedisker i dagligvarebutikkene. Bedriften har også en egen pakke- og montasjeavdeling. Vi bruker Asveco som underleverandør i forbindelse med pakking og sammenstilling av våre produkter: Nippler og påbyggingsrør til bensintanker. Klaver eller hodereimer for sau, kyr og okser. Medisinske hjelpemidler, som skal tilrettelegges og pakkes i brukeresker Leif Erik Prestmo er ordrebehandler hos Microplast AS i Stjørdal, som driver med sprøytestøping av tekniske artikler i plast. Det handler om et hundretall ulike plasttyper, og deler som inngår i et mangfold av produkter. Alt fra armlener i Hågs kontorstoler til Køfribrikken som henger på bilens frontrute, deler i panelovner og engangsbrikker som brukes ved prøvetaking på legekontor som. Den leverer Microplast to millioner i måneden av, verden rundt. Asveco er involvert i 7-8 av Microplasts produkter, forteller Prestmo. Ikke bare i forbindelse med pakking og mellomlagring, men også som et ledd i selve produksjonsprosessen. Hvordan da? To eksempler: For en bedrift i Os og Østerdalen produserer Microplast hodereimer til husdyr. Microplast leverer komplett hodereim med låsemekanisme, og Asveco monterer ei fjær i låsemekanismen. I Kongsvinger har vi en stor kunde som produserer bensintanker for europeiske bilfabrikker. Microplast kobler sammen stålnippler til sprøytestøpte plasthylser. I dette arbeidet bruker vi Asveco, som også har ansvaret for kvalitetskontroll, mellomlagring og ukentlig forsendelse til Kongsvinger. I bilindustrien stilles det beinharde krav til kvalitet og presis levering. Microplast har brukt Asveco i 3-4 år, og samarbeidet har utviklet seg veldig positivt. Asveco leverer punktlig, og arbeidet utføres etter spesifikasjonene. Medarbeiderne er ærekjære, arbeidsmoralen er høy. Vi står i jevnlig kontakt med Asveco, blant annet i forbindelse med introduksjon av nye monteringsjigger og elektroniske kontrollrutiner. Asveco bidrar til flyt i Microplasts logistikk, hvor det ofte opereres med korte leveringsfrister. Asveco er en attføringsbedrift. Det er positivt, men på ingen måte avgjørende. Vi er først og fremst opptatt av å få jobben gjort på en skikkelig, profesjonell måte, til en konkurransedyktig pris. 11

11 Seks nyttige uker -et verktøy for å forebygge sykefravær - Jeg blir så glad når vi tilbyr jobb- og karriereveiledning og arbeidstakeren sier ja. Da vet jeg at han eller hun får en positiv opplevelse og at vi er nærmere en løsning. Jeg ser at dette er seks uker som er nyttige for de som deltar. De blomstrer litt, og alle som har deltatt fra oss har vært svært fornøyd, forteller Maiken Solvang som er senior HR-rådgiver hos Reinertsen AS i Trondheim. Reinertsen har i sitt sykefraværsarbeid i mange saker benyttet seg av muligheten for å tilby sine arbeidstakere veiledning gjennom Navigator. - Det handler om karriereveiledning, finne ut hva som er riktig for den enkelte. Kanskje gjør skade eller sykdom at arbeidstakeren må bytte jobb internt i bedriften, kanskje trenger han tilrettelegging eller kanskje er det riktig å bytte arbeidsplass eller lære noe nytt. Ingen sak er lik, løsningene er individuelle, sier karriereveileder Anita Aarvik fra Navigator. Nøytral tredjepart kan løse floken Aarvik forteller at sakene de får ofte handler om ansatte som har sykdom og sykefravær, men det kan også være at arbeidstaker er i full jobb og står i fare for å bli sykmeldt. Det kan handle om utfordringer med å stå i jobb og egne holdninger til å være yrkesaktiv. Når Navigator får saken, har arbeidsgiver vanligvis allerede gjort mye. De har gjerne prøvd ut andre oppgaver, prøvd ut annen arbeidstid og hatt flere oppfølgingssamtaler. Men så har ting gjerne kjørt seg litt fast. - Som arbeidsgiver blir vi lett oppfattet som en motpart når ting blir vanskelig og vi foreslår alternative løsninger. Da er det fint å bruke en «nøytral» tredjepart som Navigator og Anita. Hun hjelper den enkelte med å finne ut mer om seg selv, sine styrker og utfordringer. Hun får også arbeidstakerne til å se realistisk på sine egne jobbmuligheter og til å se arbeidsplassen sin utenifra, forteller Solvang som kan konstatere at flertallet av de som har vært gjennom prosessen fra Reinertsen er blitt værende i firmaet. Trygghet til veien videre Målet med karriereveiledningen er å opprettholde arbeidsdeltagelse, enten hos egen arbeidsgiver eller hos annen bedrift. Det er viktig for arbeidstakeren å bli bevisst på egen kompetanse og egne ressurser, slik at en settes i stand til å ta nye valg. - Hvis sykdom gjør at du ikke lenger fungerer i jobben og arbeidsgiver ikke har en alternativ stilling til deg, er det ikke så enkelt å si opp jobben og starte på et nytt løp uten videre. Det er en trygghet å kunne snakke med en karriereveileder om veien videre, sier Solvang som på det varmeste anbefaler ordningen. Aarvik legger til at det er de ansvarlige arbeidsgiverne som benytter seg av ordningen. Arbeidsgivere Maiken Solvang (t.v) hos Reinertsen synes det er nyttig å bruke en nøytral tredjepart som Anita Aarvik fra Navigator som ser medarbeiderne og ønsker gode løsninger for enkeltpersoner. Veiledningene starter alltid med et oppstartsmøte hvor det er samtaler med både arbeidsgiver og arbeidstaker og hvor det legges en felles plan for perioden. Videre brukes kartleggingsverktøyet VIP24, et samtaleverktøy for arbeidslivsveiledning som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser. Hva som skjer videre, er individuelt tilpasset. Noen ganger blir det møter med NAV og dialog med bedriftshelsetjenesten, og det tilbys hjelp til å skrive CV og jobbsøknader hvis det er aktuelt. Det handler om å finne løsninger for den enkelte. Veiledningsperioden avsluttes alltid med et møte hvor en går gjennom en sluttrapport, som på forhånd er godkjent av arbeidstakeren. I møtet avtales veien videre for arbeidstaker. Aarviks erfaring med jobb- og karriereveiledning er at man alltid får til gode løsninger for å forebygge sykefravær. Sykefravær koster På oppdrag av NHO gjorde SINTEF i 2011 en undersøkelse blant nesten 150 medlemsbedrifter og beregnet kostnader ved sykefravær. Undersøkelsen viser et kostnadsanslag per dag på kroner, i alt kroner for en femdagers arbeidsuke. Dette beløpet er ekstrakostnaden ved et sykefravær, hvor vel halvparten utgjør produksjonstap og halvparten økte utgifter til vikarer, overtid eller lignende. Ordinær lønn er ikke medregnet. (ref NHO) Det er viktig å komme inn tidlig hvis en skal unngå en lang sykmeldingsperiode. En jobbog karriereveiledning er ofte et godt verktøy. Karriereveiledningen gjennom Navigator koster kroner og for IA-bedrifter er det mulig å få dekket dette beløpet gjennom tilretteleggingstilskudd fra NAV medarbeidere - Årlig omsetning: 12 mill kr - Hovedarbeidsområder: Karriereveiledning, arbeidsrettet rehabilitering på oppdrag for Nav i Trondheim og leverandør av tiltak til Nav med personalutleie på Røros. - Kontakt: Navigator Trondheim, tlf: / Navigator Røros, tlf:

12 Det er to meget erfarne bilbransjefolk som hilser velkommen i de lyse utstillingslokalene til bilmeglerfirmaet Carpoint Norge AS på Lade. Daglig leder Johan Sylte har 35 år i bransjen, det meste av dem som ettermarkedssjef for Volvo og Ford. Jan Petter Kamark er gründeren og har bakgrunn fra blant annet bildelemarkedet og Biltilsynet. Elbilkongene i samarbeid med Pluss - Pluss Auto er hovedverkstedet vårt, opplyser daglig leder Johan Sylte. - Vi er svært fornøyd med samarbeidet, fortsetter han, - vi benytter Pluss Auto både til service og reparasjoner. Jan Petter Kamark, nå salgsansvarlig i firmaet, slutter seg til: - Vi har vært kunde der siden år I løpet av den tiden har vi utviklet oss sammen, spesielt på det faglige, men ikke minst i troen på at elbilen er en vesentlig del av fremtiden innen persontransporten. Hånd i hånd - Vi har levert opp mot 100 Buddy elbiler siden 2009, og nå satser vi veldig sterkt på den nye Tesla S og Tazzari, sier Johan Sylte. - Da blir Pluss Auto vår samarbeidspartner også videre framover. De ønsker å utvikle seg sammen med oss, det er den perfekte symbiose. Selv om elbilen trenger vesentlig mindre service og vedlikehold enn en normal bil med forbrenningsmotor, legger han til med et smil. Carpoint vil sannsynligvis også bli forhandler for elbilmerkene MIA og Reva om kort tid. Storselger - Forhåndssalget av Tesla S har vært over all forventning, nærmere 60 biler har vi klare for levering i 2013, opplyser Johan Sylte. Det er begrenset produksjon på denne bilen, men vi var tidlig ute og fikk en god avtale. Bilen blir produsert ved en splitter ny fabrikk nær San Francisco i USA. Den består av 95 % aluminium med et lithiumbatteri som gir den et fraspark fra 0 til 100 km/t på 5,6 sekunder. - Estimert kostnad pr. mil er ca 1 krone (!). Det er 8 års garanti på batteriet, som kan drive bilen opptil 48 mil. - Tar du en kaffepause på 45 minutter på vei til Oslo, lader du samtidig batteriet opp til 80 prosent av full effekt igjen, - og vips, så er du framme. Riktig veivalg Under kyndig veiledning av Terje Grøtan får ungdommer på utplassering og lærlinger staket ut kursen videre i yrkeskarrieren, det er bilmekanikere de ønsker å bli. Utvidet horisont Med trente ører og falkeblikk skal de etter hvert høre både ulyder og gjenkjenne feil og mangler på kjøretøyene. Alle som ønsker, kan ta fagbrev. Normert tid er 2 år skole og 24 mnd. læretid. Om noen trenger lengre tid, får de det, opplyser Grøtan. Vi har et system som fanger opp de som faller utenfor, og så lenge det er progresjon i systemet kan en lærling godt få bruke flere år på veien til fagbrevet. - Gjennom egen arbeidsplan følges hver enkelt lærling opp, denne innsendes opplæringskontoret kvartalsvis. Lærlingen skal gjennomgå ulike reparasjoner som service, forstilling, hjullager, bremser, ulikt elektrisk arbeid, og ikke minst feilsøking som kanskje er det mest omfattende og tyngste. Kam og registerbytte, samt bytte av topppakning er også obligatorisk, bare for å nevne noe. Han mener lærlingene drar fordel av å ta læretida i et verksted som tar alle bilmerker, de får et varierende innblikk i de mange ulike bilmerkene og modellene. De får utvidet horisonten i og med at vi ikke er et merkeverksted, sier han. Hjelper hverandre Pluss Auto har til en hver tid to-tre lærlinger samtidig, og alle har blitt læretida ut. Noen har kommet gjennom eget initiativ mens andre gjennom opplæringskontoret. Under utvelgelsen ser vi på antall fraværsdager like mye som prestasjoner på prøver, sier han. Burde ikke karakteren telle mer enn fravær? Vi mener oppmøtet teller mye. Vi må ha forutsigbare folk i arbeide. Når arbeids fordelingen gjøres etter antall hoder er vi ikke tjent med folk som kommer og går som de vil, sier han bestemt. Når en ny lærling begynner fungerer en slags fadderordning. De får en fast person å forholde seg til, men stort sett spør og hjelper alle hverandre. Han ønsker å poengtere at Pluss Auto som godkjent lærlingebedrift driver opplæring av lærlingene, uten tanke på rekruttering internt ved ferdig fagbrev medarbeidere - Omsetning: 17,5 millioner - Hovedarbeidsområder: Merkeuavhengig bilverksted som er totalleverandør av verkstedrelaterte biltjenester til privatmarkedet og til næringslivet. Kontakt: Tlf /mobil epost: -

13 Fiks ferdig fra Norigo - Norigo har et godt verksted og kan levere prefabrikerte løsninger av topp kvalitet. De er dyktige på elementbygging, sier en fornøyd Petter Bakøy fra Petter Bakøy AS. Levegger, gjerder, boder og blomsterkasser. Lyngmyra Borettslag på Kattem skal i de neste par årene gjennomgå en total fornyelse. TOBB-borettslaget med 228 leiligheter skal tilleggisoleres, brannsikkerheten oppgraderes, vinduene skiftes ut og fasaden skal få ny kledning. Norigo skal stå for de mest synbare leveransene; nye levegger, terasser, blomster kasser og boder. Petter Bakøy AS har totalentreprisen på rundt hundre millioner kroner. Noen millioner av dette drypper på Norigo, forteller Petter Bakøy, som siden 1990-tallet har utviklet entreprenørbedriften i Rissa til en av Midt-Norges ledende når det gjelder rehabilitering av borettslag. Samarbeidet med Norservice-bedriften Norigo, eller Isonor som det het den gangen, startet i 2004, forteller Bakøy. Da jobbet vi med Kolstadflaten BL, senere kom Torvsletta, Kattem og Vestlia BL. Nå er vi i gang med Lyngmyra. - Norigo har et godt verksted og kan levere prefabrikerte løsninger av topp kvalitet. De er dyktige på elementbygging, og det er et stort pluss at man har etablert egen maskinmalelinje og kan levere panel, levegger etc. ferdigbehandlet fra verksted malt eller fargeimpregnert. Norigo er en leveringsdyktig, ryddig samarbeidspartner som er bra til å holde pris. Vi er fornøyd, sier Petter Bakøy. Petter Bakøy (t.v.) og Michael Grenne ved nye Kattem Borettslag. Uteboder, blomsterkasser og terrasseplattinger er prefabrikert hos Norigo. Bålpanne Vi kjører nå kampanjepris ut året på denne bålpanna. Inkludert med gnistfanger og en solid grillrist. Ta kontakt med Vår mekaniske avdeling på Orkanger produserer det meste innen stål og metall, blant annet sykkelstativ og bålpanner til det private markedet. Kampanje 1.950,- ord. kr medarbeidere - Årlig omsetning: ca 20 mill. kr - Hovedarbeidsområder: Produksjon av treprodukter som boder, levegger, transportkasser etc. Mekanisk produksjon. Malelinje. Kontakt: Norigo Trondheim, tlf Norigo Orkanger, tlf

14 Elektromekanikk til skip og offshore og kabler til hjernescannere og vindmøller Kabelpartner er underleverandør til store internasjonale selskap. Når kablene skal sitte i en hjernescanner, i vindmøller, i søkeutstyr med lyskastere og varmesøkende kamera på et skip, eller for den saks skyld i videokonferanseutstyret hos Pentagon, sier det seg selv hvilke kvalitetskrav som gjelder. Offshore, samferdsel og energi Kabelpartner er leverandør til en rekke spennende industribedrifter i Norge som leverer produkter over hele verden, - Til oljerelatert industri leverer vi kabler, brytere, tavler og annen elektromekanikk. For skipsindustrien handler det blant annet om kabler, kabelmatter og fordelingsskinner til skipsmotorer. Er du ute i trafikken og passerer en bomstasjon eller sjekker rutetider på skjerm i bussen, er Kabelpartner involvert i leveranser til dette utstyret også. Innenfor energibransjen leverer vi blant annet styringstavler og skap til vindmølleparker. - Vi er involvert i et mangfold av høyteknologiske produkter, forteller Jens Petter Aarli, direktør i Kabelpartner. Elektromekanikk og kabelkonfeksjon Kabler, eller ledninger, må ha koblinger og kontakter som er tilpasset bruksområde og funksjon. Kabelsammenstilling eller kabelkonfeksjon kalles det når en kabel og tilhørende komponenter monteres. Dette er Kabelpartners ene forretningsområde. Det andre er elektromekanikk, fra små brytere til store, avanserte konsoller. - En egen teknisk avdeling tilbyr kundene bistand med komponentutvelgelse og produktutvikling. Noe av det vi er involvert i, er utvikling og sammen stilling av mann over bord utstyr, varslings systemer, søkesystemer med infrarødt kamera og medisinsk utstyr. Lean kontinuerlig forbedring - Vi har i løpet av året vært gjennom en om fattende prosess i bedriften for å tilpasse oss fremtidige behov i bransjen. Lean handler om å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring er en naturlig del av hverdagen. Vi forenkler prosesser, slik at effektivitet og fleksibilitet forbedres. Vi har gjennomført 5S hvor systematisering og ryddighet er nøkkelord, gjort store layout endringer og bygd opp Lean-linjer i våre produksjonslokaler. - I dag kjøres ca. 75 % av vår produksjon gjennom disse linjene og vi bruker nå i gjennomsnitt 5 dager fra vi starter en ordre til denne er klar for levering til våre kunder. Vi er sikre på at dette gjør oss til en enda bedre partner for våre kunder, sier Aarli. Kabelpartner har et utvalg av HDMI-kabler og kabler til musikk og scene. 43 medarbeidere - Årlig omsetning: 51,5 mill kr i Hovedarbeidsområder: Elektromekanikk og kabelsammenstillinger Kontaktinfo: tlf: Vi er ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004-sertifi sert 17

15 Vi gratulerer Norservice med nyby Din INNREDNINGS- LEVERANDØR fra A til Å Vi har levert og montert himlinger og modulvegger til Norservice MV-PANORAMA MODULVEGGER MODULVEGGER TRONDHEIM AS Kontakt oss på telefon: , eller annonse123x91.indd VI HAR PROSJEKTERT VVS OG ELEKTRO Sweco avd. Trondheim: Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim Møterom Leverandør av kontormøbler Alt av branntetting og isolering av stål er utført av Firesafe avd. Trondheim Tlf , Sorgenfriveien 10, 7037 Trondheim,

16 gg Showroom

17 EU-KONTROLL 50% RABATT KR 175,- Tilbudet gjelder til 30. november. orega.no Klipp ut annonsen og få 50% rabatt på EU-kontroll Telefon: E-post: Adresse: Jarleveien Trondheim kaffe! Kom og besøk Trondheims nye grafiske storstue. Fredag 16. november inviterer vi nye og gamle kunder samt samarbeidspartnere til åpen dag og kaffe i vårt showroom. Gode løsninger skapes igjennom gode relasjoner. Derfor står vår dør alltid åpen samtidig som kaffetrakteren går på høygir. Velkommen til åpen dag og kaffe! Åpen dag i Jarleveien! Orega: Fredag den 16. november fra kl til kl Norigo: Fredag den 16. november fra kl til kl : Grilling servering av hamburgere og pølser.

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter

CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter A2G GRUPPEN AS skaper muligheter A2G er en arbeidsmarkedsbedrift som gir mennesker muligheter. Vi driver samtidig profesjonell forretningsvirksomhet. Hvert forretningsområde

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet

Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet FLT 1903-2010 Johan Martin Leikvoll TEMA 1. SYKEFRAVÆRSDEBATTEN, IA-AVTALEN, HVILKET ARBEIDSLIV VIL VI HA HVEM MÅ GJØRE JOBBEN? 2. RASKERE

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Litt om mye, mange og mangt

Litt om mye, mange og mangt Litt om mye, mange og mangt Norservicegruppen Norservice har et viktig samfunnsoppdrag som handler om å bidra til at flest mulig finner en jobb som passer for dem. Hvert år tar Norservice imot 5-600 personer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Norservicegruppen. Bernt A. Rasmussen Adm. Direktør

Norservicegruppen. Bernt A. Rasmussen Adm. Direktør Norservicegruppen Bernt A. Rasmussen Adm. Direktør Fakta om Norservicegruppen q Etablert i 1961 feiret 50 år i 2011 q Service, industri og attføringsbedrift q Tilsluttet NHO q 300 q 11 ansatte med hovedkontor

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet.

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet. Du er ansatt! (Jobben er din!) Antatt tidsbruk: 6 skoletimer Oppgaver tilpasset: norsk VG1-2, tverrfaglig samarbeid mellom programfag (samarbeid med engelsklærer er også mulig.) Dette undervisningsopplegget

Detaljer

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere.

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. Vekst Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. 22.05.2009 Vekst LePro AS Hva tilbyr Vekstbedriftene?... 2 Vi er 9500 mennesker i mer enn 220 bedrifter.... 3 Rekruttering....

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk.

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk. Det motsatte a Ulf Lund Halvorsen er sykmeldt fra jobben i DnB NOR. Nå jobber han for Kirkens Bymisjon, blant annet i brukthandelen de driver i Tønsberg. Senior HRrådgiver Titti Røneid i DnB NOR er på

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Bearbeiding av tynnplater. IKM Haaland AS

Bearbeiding av tynnplater. IKM Haaland AS Bearbeiding av tynnplater IKM Haaland AS Tynnplater kan forvandles til nesten hva som helst! Hagemøbler, søppelcontainere og fasadeplater. Vindmølledeler, konsoller og finstemte elektrokomponenter. Tynnplater

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen 1 Kartlegg virksomhetens behov Når dere lyser ut en stilling bør dere ha en klar plan for hvilke arbeidsoppgaver

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen 1 Kartlegg virksomhetens behov Når dere lyser ut en stilling bør dere ha en klar plan for hvilke arbeidsoppgaver

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet En ny modell for samarbeid, med IKEA Slependen Etablert samarbeide siden slutten av 1990-tallet. Etablert ny modell høsten 2010 IKEA Slependen ønsket denne gangen deltagere

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne?

Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Difi 29.11.12 Eivind Falkum www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer