Det motsatte a. DnB NOR er på besøk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det motsatte a. DnB NOR er på besøk."

Transkript

1 Det motsatte a Ulf Lund Halvorsen er sykmeldt fra jobben i DnB NOR. Nå jobber han for Kirkens Bymisjon, blant annet i brukthandelen de driver i Tønsberg. Senior HRrådgiver Titti Røneid i DnB NOR er på besøk Personal.indb :27:06

2 av bruk og kast Kreativiteten er stor når det gjelder gjenbruk av ting. Den er betydelig mindre når det handler om mennesker. DnB NOR har klart å tenke utenfor boksen. Derfor er Ulf Lund Halvorsen på vei tilbake til jobb. Tekst og foto: Ole Alvik 0511 Personal.indb :27:10

3 U lf Lund Halvorsen jobber for å bli frisk. Seniorrådgiveren i DnB NOR har byttet ut PC og jobbtelefon med hjelm og motorsag for en periode. Sammen med en gjeng fra Kirkens Bymisjon i Vestfold rydder han vikinggravene i Stokke for trær og kratt, slik at dette viktige kulturminnet igjen blir tilgjengelig for folk flest. Andre dager jobber han i Bymisjonens brukthandel i Tønsberg. Hit kommer det folk som har tid og lyst til å gå på skattejakt blant gamle serviser, møbler og snurrepiperier. Ulf hjelper dem gjerne, og for første gang på lang tid gleder han seg til å gå på jobb igjen. Før han ble sykmeldt følte han seg stadig mer sliten. Han jobbet hardt, men følte verken at han kom à jour eller gjorde jobben godt nok. Som veldig mange andre i dagens arbeidsliv har han en jobb som er bortimot grenseløs. Jeg hadde angst for å åpne mailboksen. Angst for jobbtelefonen. Jeg følte selv at jeg ikke gjorde en god nok jobb og når jeg fikk klager så følte jeg at de var berettiget. Det gjorde ikke situasjonen lettere. Derfor ble jeg til slutt sykmeldt, forteller han. Hjalp ikke å hvile Utbrenthet er ikke en medisinsk diagnose, men i dagligtale forstår vi hva det betyr. Energilagrene er tomme. Den psykiske motstandskraften er redusert. Man føler seg utsatt og sårbar og klarer ikke å få hodet over vann. For mange er det en ond sirkel. De jobber stadig hardere, men føler likevel at de kommer til kort. Ulf Lund Halvorsen har vært sykmeldt av samme årsak tidligere. Da forsøkte han å hvile så mye han kunne. Han tok det med ro hjemme, gikk lange turer, unngikk situasjoner som kunne skape stress. Han gjorde slike ting som man tror skal hjelpe når man er sliten. Kanskje hjalp det også, til en viss grad, men det ga ingen opplevelse av glede og mestring, og hadde heller ingen varig effekt. Jeg fikk tilbake noe av energien, men symptomene på utbrenthet var til stede hele det året jeg var friskmeldt. Jeg tror ikke det hjelper å sitte med hendene i fanget, sier han. Da han ble syk igjen i februar i år hadde arbeidsgiveren et nytt tilbud til Personal.indb 26 - Dette er så fjernt fra min vanlige jobb som overhodet mulig. Det krever konsentrasjon om ryddesaga her og nå, men etter arbeidstid kan jeg legge jobben fullstendig fra meg, sier Ulf Lund Halvorsen, som også er ordførerkandidat for Venstre i hjemkommunen Re i Vestfold. ham: Pro Bono Publico prosjektet (se faktaboks). Lund Halvorsen hadde hørt om tilbudet og tok selv kontakt med en av de interne coachene i DnB NOR. Han fikk rask oppfølging. Etter seks ukers sykmelding var han i jobb hos Kirkens Bymisjon. Det er en av de tre humanitære organisasjonene som DnB NOR har valgt å inngå samarbeid med for å kunne tilby meningsfylte oppgaver til sykmeldte medarbeidere. Månedene i brukthandelen og med motorsag ute i skauen har gitt ham mye av overskuddet tilbake. Om kort tid regner han med å være tilbake i jobb i DnB NOR. Trengte andre oppgaver Ulf Lund Halvorsen ble syk av sin vanlige jobb i DnB NOR, men han blir frisk av å jobbe for Kirkens Bymisjon. Hvorfor? Det viktigste er at det er en helt annen type jobb. Det er et fysisk arbeid med helt konkrete oppgaver. Det krever konsentrasjon om det jeg skal gjøre der og da, men jeg er ferdig med jobben når arbeidsdagen er slutt. Jeg blir sliten av denne jobben også, men det er en god måte å være sliten på. Jeg får mer energi og overskudd av å være her enn av å sitte hjemme i sofaen, sier han. Gir trygghet Lund Halvorsen har deltatt i Pro Bono Publico-prosjektet i 12 uker. Han har gått fra å være 80 til 100 prosent i jobb, men innser at han må ta den tiden han trenger for å bli frisk. Kanskje fortsetter han i prosjektet i 12 uker til. Forrige gang han var sykmeldt jobbet han i sin vanlige stilling i en aktiv sykmelding. Det fungerte ikke etter hensikten. Lund Halvorsen ble ikke friskere, men sykere. persona l og l e d e l s e :27:17

4 «Jeg blir sliten av denne jobben også, men det er på en god måte. Ulf Lund Halvorsen. Oppgavene som tilbys skal være meningsfulle, og meningsfulle oppgaver er det mange av i de humanitære organisasjonene. Dette er et tiltak som alle vinner på, sier senior HR-rådgiver Titti Røneid i DnB NOR. Når jobben er grenseløs, så klarer du ikke å begrense den selv om du er på aktiv sykmelding. Jeg tror at den aktive sykmelding jeg hadde sist, er grunnen til at det smalt mer denne gangen, sier han. En frisk idé Norges Røde Kors, Kirkens Bymisjon og LHL (Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke) er de tre organisasjonene som DnB NOR har valgt å inngå samarbeid med i Pro Bono Publico-prosjektet. Vi var ute etter samarbeidspartnere som kunne tilby helt andre arbeidsoppgaver enn oss selv, forteller Titti Røneid i HR-avdelingen i DnB NOR. Det var hun som fikk ideen til prosjektet, som rett og slett betyr Til allmennhetens beste. Oppgavene måtte være godt organiserte, de måtte oppleves som meningsfulle og vi måtte være trygge på at deltakerne ble godt ivaretatt. p e r s o na l o g le d e lse 0511 Personal.indb Det var også et viktig poeng at samarbeidspartnerne skulle kunne gi et tilbud om aktiviteter over hele landet, i og med at DnB NOR er landsdekkende. Dermed kan DnB NOR gi dette tilbudet til ansatte i hele Norge. Per juni 2011 har 21 personer, som har vært sykmeldte fra sine vanlige jobber, vært i jobb for en av de frivillige organisasjonene. Full pott Alle de involverte vinner på samarbeidet, mener Titti Røneid. Vi som arbeidsgivere kan gi et godt tilbud til medarbeidere som trenger det. Medarbeiderne får meningsfulle oppgaver i organisasjoner hvor de blir godt ivaretatt. De humanitære organisasjonene får ekstra ressurser i form av arbeidskraft og det har også en samfunnsgevinst fordi vi får hjulpet Fakta om Pro Bono Publico Målet er å få sykmeldte medarbeidere tilbake i jobb, gjennom en prosess som følges opp av interne coacher Den sykmeldte jobber i tiltaksperioden for en humanitær organisasjon. DnB NOR har arbeidsgiveransvaret Tiltaksperioden er i utgangspunktet på 12 uker, men kan forlenges etter behov. DnB NOR regner med at ca 30 ansatte vil benytte seg av dette tilbudet hvert år. Sykmeldte med ulik helsemessig bakgrunn og behov har deltatt i tilbudet. Forutsetningen er at de selv er motiverte for å delta. Arbeidsoppgavene i de humanitære organisasjonene skal være meningsfulle og tilpasset den enkeltes behov.» :27:25

5 «Vi trengte samarbeidspartnere som kunne tilby helt andre arbeidsoppgaver enn oss selv. Titti Røneid, DnB NOR flere medarbeidere vekk fra sykmeldinger og tilbake i arbeid, sier hun. Det er DnB NOR som har arbeidsgiveransvaret for medarbeiderne når de jobber for en av samarbeidspartnerne. Medarbeiderne følges også opp av en profesjonell intern coach i DnB NOR både før, under og etter oppdraget. Et svar på strengere krav Utgangspunktet for at Pro Bono Publico kom i gang var de nye og strengere kravene til sykefraværsoppfølging som trådte i kraft 1. juli i år. De nye reglene stiller krav om tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte. Vi er en stor virksomhet, men vi er smale når det gjelder typer av arbeidsoppgaver. Det er i all hovedsak kontorjobber vi kan tilby og det er vanskelig å tilrettelegge jobber for de som trenger å gjøre noe annet. På den annen side visste vi at de humanitære organisasjonene alltid har behov for arbeidskraft, sier Titti Røneid. Deltakerne i prosjektet har hatt mange forskjellige oppgaver i de frivillige organisasjonene. De har jobbet på sykkelverksted, holdt matlagingskurs for innvandrerkvinner, gitt leksehjelp til ungdom, ja listen er lang. Titti Røneid råder andre bedrifter til å tenke kreativt for å hjelpe langtidssykemeldte tilbake i jobb. Dette startet med en idé og vi har fått det til. Nå samarbeider vi med NAV for å få gjennomført flere ideer og tiltak. Vi kan også tenke oss å samarbeide med andre bedrifter. Kanskje kan vi for eksempel komme frem til en form for utveksling, sier Titti Røneid. Stor velvilje Det er flere parter involvert når en ansatt blir sykmeldt over lengre tid; arbeidsgiver, 28 dnb sykefravær ny.indd 28 arbeidstaker, behandlende lege, NAV og i dette tilfellet også de frivillige organisasjonene. Titti Røneid mener at samarbeidet har fungert veldig bra. Vi har møtt en positiv holdning hos alle parter og vi har vært så heldige å ha en IA-kontakt i NAV som ser muligheter. Det hender vi møter lokale saksbehandlere i NAV som ikke vet hva dette er, men de har også vært positive når de har fått informasjon. Dessuten er det viktig at det er en god dialog mellom behandlende lege, oss og NAV. Da kan vi lettere tilrettelegge riktige oppgaver, sier Titti Røneid. De som deltar i prosjektet er sykmeldt av ulike årsaker. De kommer fra ulike typer jobber og aldersmessig har spennet vært fra 28 til 61 år. De fleste har vært langtidssykmeldte, men dette er et tilbud som også skal fungere forebyggende. Vi kan gi medarbeidere tilbud om å være med i Pro Bono Publico før de blir sykmeldte. Vi har interne coacher i DnB NOR som kan hjelpe oss å fange opp om noen kan ha behov for et slikt tilbud. Deltakerne mottar enten lønn eller avklaringspenger når de deltar i prosjektet. Dersom medarbeiderne er i sykepengeperioden, vil de friskmeldes for den delen de jobber. Det blir altså DnB NOR som betaler lønnen for det. Hvis de har kommet over på arbeidsavklaringspenger, vil det i det enkelte tilfelle være en avklaring med NAV og lege om hva som er beste løsning for kandidaten, enten arbeidsavklaringspenger eller delvis friskmelding med lønn, forklarer Titti Røneid. Vil samarbeide med flere Anders Pladsen er daglig leder i Kirkens Bymisjon i Vestfold, der Ulf Lund Halvorsen jobber. I brukthandelen til Kirkens Bymisjon i Tønsberg er det tusenvis av gamle gjenstander og fullt mulig å gjøre gode funn. Ulf Lund Halvorsen fant først og fremst tilbake til arbeidsgleden. persona l og l e d e l s e :54:45

6 Hele grunnlaget for vår eksistens er å hjelpe folk. De som faller utenfor arbeidslivet er en del av målgruppen vår. Jeg synes det er like naturlig at vi hjelper dem som trenger hjelp til å komme tilbake til arbeidslivet på grunn av sykdom, som at vi hjelper for eksempel mennesker med rusproblemer inn i arbeidslivet, sier Pladsen. Han oppfordrer andre bedrifter som ønsker et liknende samarbeid om å ta kontakt. Det er mange som sliter med å stå i krevende jobber og som blir sykmeldt. Da er det ofte nødvendig å finne andre oppgaver og jobbe seg sakte men sikkert tilbake til arbeidslivet og det kan vi hjelpe dem med, sier Anders Pladsen. Vi samarbeider svært gjerne med andre virksomheter om tilsvarende tiltak, sier Anders Pladsen som er daglig leder i Kirkens Bymisjon i Vestfold «Hele grunnlaget for vår eksistens er å hjelpe folk. Derfor er det naturlig at vi også hjelper folk tilbake i jobb. Anders Pladsen. Kirkens Bymisjon p e r s o na l o g le d e lse 0511 Personal.indb :27:35

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Når fotballen er livet Tema: Kronisk syk i arbeidslivet Statsbudsjettet skremmer uføre Aktivitetstur til Kroatia www.spafonorge.no NHO åpner bakdøren og skaper ringer

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ARBEID OG UTDANNING EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Innhold: Muskelsyk på arbeidsmarkedet... 3 Arbeid og prioriteringer... 4 Få på plass hverdagen... 6 Analyser hverdagen...

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 8. årgang september 2014 Foto: Werner Juvik TEMA: Arbeid og oppfølging Søkte sosialhjelp: Må jobbe for penga Da antallet unge som søkte sosialhjelp økte,

Detaljer

HOVEDSAKEN KARRIERE OG PSYKISK SYKE

HOVEDSAKEN KARRIERE OG PSYKISK SYKE HOVEDSAKEN KARRIERE OG PSYKISK SYKE Ingrid Storheim (25): Innlagt på barnepsykiatrisk etter selvmordsforsøk. André Nilsen (57): Isolerte seg og hadde panikkangst i 20 år. Magdalena Krossgått (51): Var

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt < Forord Når en kollega får kreft Hvert år rammes drøyt 24 000 nordmenn av kreft, rundt halvparten er i arbeidsdyktig alder. Det betyr at vi alle - en eller annen gang i livet - kommer i kontakt med kreft,

Detaljer

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund Bilbransjen og inkluderende arbeidsliv Norges Bilbransjeforbund (NBF) ønsker med dette heftet å synliggjøre inkluderende arbeidsliv (IA)

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene

seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene nr. 3 - mai 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Plan og bygningsdirektør Ellen de Vibe i Oslo kommune rekrutterer i krisetider. (Foto Tora Herud) Finanskrisen: Påvirket holdninger til seniorene

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder»

Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder» ungdom og psykisk helse Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder» 6 lørdag 20. juli 2013 - FÆDRELANDSVENNEN EN LEIR MED MENING: Adrian Severin Jensen, Anne Mai Robinson (i overkøya) og Martine

Detaljer