7 tips for bedre prosjektledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7 tips for bedre prosjektledelse"

Transkript

1 Visma.net Guide 7 tips for bedre prosjektledelse 1

2 Innhold 7 Tips for bedre prosjektledelse Innledning... 3 De indre omstendighetene... 3 Har alle tilgang til prosjektdata?... 3 Mangel på oversikt og kontroll... 3 Mulige feil... 4 Utfordringer for tjenesteytende bedrifter sortert ut i fra fokusområdene... 4 CRM og salg... 4 Prosjektledelse... 4 Timeregistrering... 4 Fakturering... 4 Rapportering... 4 De ytre omstendighetene... 5 Større etterspørsel etter kvalitet og profesjonalitet... 5 Hurtigere reaksjonstid er viktig... 5 Syv tips for å bedre effektiviteten : Gjør en grundig jobb i planleggingsfasen Sørg for at du har alle detaljer... 5 Ha realistiske forventninger... 5 Etabler målbare kriterier for suksess... 5 Plan for håndtering av risiko : Ta en trygg lederrolle og fordel ansvar nøye : Ha et godt system som gir alle oversikt og sørg for at alle følger det... 6 All informasjon samlet på ett sted... 6 Du som prosjektleder har full oversikt... 6 Alle involverte i prosjektet har full oversikt... 6 Alle kan hente ut oppdatert informasjon... 6 De beste forutsetninger for å jobbe strukturert og målrettet : Håndter risiko og uforutsette hendelser : Sørg for riktig og effektiv fakturering : Ha fokus på kundetilfredshet og salg : Evaluer prosjektet... 8 Konklusjon... 8 Kilder... 9

3 Innledning Svært mye av aktiviteten i bedrifter og offentlige virksomheter organiseres i prosjekter. Prosjektledelse er blitt et etablert fagområde. Prosjektledelse er en stor del av hverdagen innenfor tjenesteytende virksomheter. Typisk tjenesteytende bransjen kan være PR, reklame, rådgivning, design, IT, ingeniørfag, jus og arkitektur. Jevnlig opplever tjenesteytende virksomheter at flertall av prosjektene gjennomfører over budsjett, forbi den ønskede tidsfristen og/eller at resultatet ikke blir som planlagt. En undersøkelse The Standish Group International utførte i 2012 ved å studere gjennomførte prosjekter innen IT og software på verdensbasis, viste at kun 39 % av alle prosjektene ble levert til tiden, innenfor budsjett og med ønsket resultat (1). 43 % ble fullført, men ikke på den måten som var planlagt, mens de resterende 18 % av prosjektene feilet. Beste praksis innen prosjektledelse er å klare å planlegge og gjennomføre prosjektene slik at beregningene i stor grad stemmer med resultatene. Men ettersom kompleksiteten i prosjektene øker, skal det en del til å kunne lede prosjektene presist og målrettet. I denne guiden skal vi se på de indre og ytre omstendighetene som tjenesteytende virksomheter kan måtte ta hensyn til, og se på hvordan de kan beholde kontrollen over prosjektene tross utfordringene som kan oppstå. Vi vil også se på fem tips som kan gi økt effektivitet. De indre omstendighetene 3 Har alle tilgang til prosjektdata? Det er vanlig at virksomheters vekst og utvikling ikke reflekteres i de arbeidsprosessene og systemene de har. Ofte ligger forretningsdata lagret i ulike systemer og Excel-regneark, noe som blir et stadig mer rotete system ettersom virksomheten vokser. Dette er også veldig upraktisk fordi man da har systemer som ikke fungerer sammen, og det kan være vanskelig å finne frem til nødvendige forretningsdata. Dette resulterer i en ineffektiv organisasjon med mangel på informasjonsflyt og kontroll. Mangel på oversikt og kontroll Når man har data lagret ulike steder er det vanskelig å få oversikt. Det betyr at det er vanskelig for de som jobber med salg, prosjektledelse og fakturering for å samarbeide effektivt. De ulike avdelingene har ikke tilstrekkelig forståelse av hva de ulike aktivitetene går ut på, forholdet mellom dem, og det er ikke gjort analyser for å avdekke flaskehalser. Det er derfor vanskelig å svare på viktige forretningsspørsmål, for eksempel: Hva har vi kjøpt? Vil vi møte våre tidsfrister? Hva slags folk har vi tilgjengelig på et prosjekt? I hvilken del av prosjektet mistet vi kontrollen? Hva er den forventede verdien av prosjektet? Denne mangelen på forståelse fører til at virksomheten, og andre tilknyttet prosjektet, mister totaloversikten og dermed kontrollen over prosjektet. Virksomheter risikerer for eksempel at de ikke klarer å drive mersalg på en god måte, eller at man ikke klarer å fylle opp pipelinen med så mange salg som man ønsker. De klarer heller ikke å vurdere effektiviteten av prosjektene, til bruk i estimater og kostnadsberegninger for fremtidige prosjekter. Mangel

4 på oversikt fører også til ineffektiv prosjektledelse, unødvendige forsinkelser og ekstra kostnader. Dette vil i sin tur påvirke kvaliteten og kundeservicen og gi dårligere kundetilfredshet. Mulige feil Det å ha flere ulike systemer skaper mye manuelt arbeid, for eksempel når du oppretter fakturaer og rapporter. Dette er tidkrevende og øker sjansen for feil. Konsekvensen av feil fakturaer vil merkes på forskjellige måter. Hvis ikke alle prosjektets timer belastes riktig, så risikerer virksomheten å miste inntekter. Hvis kunden belastes for uberettigede timer eller avgifter kan dette resulterer i dårligere kundetilfredshet. I tillegg vil endring av slike feil ta tid. Og når man ikke får sendt regningene ut i tide vil dette ha konsekvenser for likviditeten. I tillegg vil rapporter med feil eller ufullstendige rapporter øke risikoen for uriktige avgjørelser. Utfordringer for tjenesteytende bedrifter sortert ut i fra fokusområdene CRM og salg Prosjektledelse Timeregistrering Fakturering Rapportering 1. Potensielle salg blir ikke fulgt opp 1. Ingen oversikt over statuser på prosketet 1. Timer blir ikke ført på en god måte 1. Å fakturere er tidskrevende og ueffektivt 1. Rapporter er ikke oppdaterte og korrekte 2. Ingen oversikt over nåværende potensielle salg 2. Aktiviteter glemmes og blir ikke fulgt opp 2. Ingen oversikt over hvor mange timer som er jobbet I forhold til hvor mange timer som er budsjettert 2. Alt blir ikke fakturert korrekt 2. Manuelle aktiviteter er tidskrevende og det er fare for feil 4 3. Man mister kunder 3. Prosjekter går utover tidsrammen og over budsjettet 3. Fakturerbare timer er ikke synlige for alle 3. Feilaktige fakturaer må rettes opp 3. Når data hentes fra forskjellige systemer er det vanskeligere å se sammenhenger 4. Ukorrekte estimater 4. Oppgaver blir ikke overført videre slik de bør 4. Ingen oversikt over utgifter 4. Faktureringsprosessen utsettes, som resulterer i utsatt inntekt og dårligere likviditet 4. Ikke nok forretningsinnsikt til å følge opp rapportene med raske og presise beslutninger 5. Ingen kontroll over salgsapparatet 5. Avtaler med kunder blir ikke inngått 5. Ingen mulighet for å finpusse estimater basert på tidligere prosjektevalueringer 5. Mye tid går med til å håndtere misfornøyde kunder med ukorrekte fakturaer 5. Ingen analyse som kan identifisere flaskehalser

5 De ytre omstendighetene Større etterspørsel etter kvalitet og profesjonalitet Kundenes krav øker, noe som betyr at det blir stadig viktigere å tilby merverdi. Videre må selskapene gjøre mer for å tiltrekke seg og beholde kunder. Kvaliteten og profesjonalitet spiller en stadig viktigere rolle. Organisasjoner må gjøre mer for å sikre at de møter markedets krav, samtidig som de opptrer i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder innenfor sitt marked. Hurtigere reaksjonstid er viktig Profesjonelle tjenesteytende virksomheter er under påvirkning av dagens krav om informasjon «Når som helst» og «Hvor som helst». Oppdatert informasjon skal være lett tilgjengelig, både for å gi svar på kundens spørsmål og for å bidra til å styre dem i riktig retning. Bedriftene må også reagere raskere, både i forhold til hva som skjer i markedet og kundenes krav. Innen omtrent alle bransjer er det slik at leverandørene kjemper om kundene, ikke omvendt, og dermed har kunden makten til å lede forhandlingene om vilkår og betingelser. Dette innebærer at profesjonelle tjenesteytende virksomheter trenger full kontroll over faktiske timer og kostnader i forhold til budsjetterte timer og kostnader; dette gjør dem i stand til å overvåke sine marginer godt. Syv tips for bedre effektivitet Tjenesteytende virksomheter møter både indre og ytre press, hinder og muligheter. Her følger syv tips som vil gjøre det mulig å jobbe mer effektivt, og øke inntjeningen. 1. Gjør en grundig jobb i planleggingsfasen En stor del av nøkkelen til suksess ligger i planleggingen. Her er noen tips til hva du kan tenke på under planleggingen. 5 Sørg for at du har alle detaljer Store prosjekter krever en detaljert prosjektplan. På mindre prosjekter kan man komme unna med en tidslinje med milepæler og mål, samt en plass for ressursbruk. Prosjektplanen bør ha rom for fleksibilitet. Planlegg for en balanse mellom hva som skal ligge fast, og hva som kan tilpasses underveis. Ha realistiske forventninger Forsikre deg om at alle som arbeider med eller har en interesse i prosjektet også forstår dets begrensninger. Så lenge forventningene er fornuftige skal det kunne gå fint å fullføre prosjektet til tiden og innenfor budsjettet. Etabler målbare kriterier for suksess Sett opp målbare milepæler underveis, slik at du har noen klare checkpoints i forhold til om du er på rett vei. Plan for håndtering av risiko De mest sannsynlige risikoene skal du ha definert på forhånd, og laget en plan for å håndtere. 2. Ta en trygg lederrolle og fordel ansvar nøye Tenk nøye igjennom hvilke roller du trenger og hvilke egenskaper og kompetanser disse menneskene bør besitte. Det er viktig å finne de riktige menneskene og gi dem roller som passer dem og prosjektet.

6 For å lede prosjekter effektivt, er det viktig å sikre at alle involverte har en klar idé om hva som er deres rolle og ansvar. Sørg for at alle på teamet vet hva som er forventet av dem og når. Sørg for å bygge en så åpen kommunikasjonskanal som mulig, slik at ingen er redd for å stille spørsmål dersom de lurer på noe. Du er lederen av prosjektet, så sørg for at du også får den rollen i praksis, at ikke andre tar over styringen. Du skal være coach, mentor og motivator for teammedlemmene. Sørg for å være klar med kommunikasjonen både innad i teamet og ut mot kunde og leverandør. Selv om prosjektet blir stressende og/eller kaotisk skal du beholde roen og stake ut kursen. Ta hensyn til de menneskelige faktorer. 3. Ha et godt system som gir alle oversikt og sørg for at alle følger det Du trenger å systematisere alle opplysningene på en eller annen måte. Når et prosjekt kommer opp i en viss størrelse må du organisere opplysningene på et eller annet vis. Selvfølgelig er det mulig å lage et eget system for eksempel i Excel, som du deler med andre. Dette krever dog at du selv er meget strukturert, det er mye arbeid, det er lett å gjøre feil og om prosjektet er av et visst omfang vil det være vanskelig å kunne gi en enkel oversikt. Vi anbefaler å ta i bruk et verktøy som er utviklet til denne typen formål, for eksempel Visma Severa. Og at dere bruker det aktivt. Her er noen av fordelene: All informasjon samlet på ett sted Du bør ha en løsning hvor all informasjon registreres. Dersom du har et prosjektstyringsverktøy kan alle både registrere og hente ut informasjon fra samme system. Det er en ekstra fordel dersom dette verktøyet kan integreres med andre forretningssystemer som virksomheten bruker, for eksempel økonomisystemet og/eller lønnssystemet. Man sparer tid og er mindre utsatt for feilregistreringer når man slipper å registrere informasjon flere ganger. 6 Du som prosjektleder har full oversikt «Planning is key» når det gjelder prosjektledelse, og som prosjektleder er det viktig at du til enhver tid har oversikten. Med mange baller i luften og ulike prosjektmedarbeidere involvert, kan det noen ganger være en utfordring å ha god kontroll på prosjektet. Med et godt verktøy er oppdaterte tall og statuser kun noen tasteklikk unna. Som prosjektleder vil du ha bedre oversikt over kapasiteten og dermed kunne utnytte den optimalt, noe som gjør at lønnsomheten øker. Alle involverte i prosjektet har full oversikt Det er viktig å sikre at alle berørte er klar over status og tidsplan for prosjektet, hva som har skjedd, hva som må gjøres og hvilke mål som ikke er oppfylt. Her er det en fordel å ha en prosjektstyringsløsning. Når prosjektplanen er registrert i løsningen, vil varselsignaler lyse med én gang aktiviteter er forsinket eller ikke avsluttet innen rimelig tid. En slik løsning vil også gi innsikt i de faktiske timer brukt på et prosjekt, i forhold til de budsjetterte timer. Alle kan hente ut oppdatert informasjon Informasjon bør være tilgjengelig for de som trenger den, uansett hvor de måtte befinne seg. Derfor bør ikke prosjektinformasjon være lagret lokalt på et dokument på PC en eller være skriblet ned i en notatblokk. Man skal slippe å lete etter informasjon eller miste informasjon. Med et prosjektlederverktøy er informasjonen lett tilgjengelig, slik at både du og andre får den informasjonen de trenger når de trenger det. Får noen i prosjektgruppen et spørsmål når de er ute hos en kunde, kan de raskt gå inn i prosjektstyringsverktøyet på mobilen eller nettbrettet og sjekke fakta. Dersom sjefen ønsker å få en status på prosjektet kan han enkelt hente ut en rapport. Det gir deg en lettere hverdag, og dere fremtrer mer profesjonelt.

7 Dere har de beste forutsetninger for å jobbe strukturert og målrettet Et godt prosjektlederverktøy gir de beste forutsetningene for å jobbe effektivt, strukturert og målrettet. Men det er viktig å huske på at dere også må ta det i bruk på en god måte for å kunne hente ut gevinstene. Sørg for god opplæring, og at dere registrerer all nødvendig data i verktøyet. 4. Håndter risiko og uforutsette hendelser De mest sannsynlige risikoene har du laget en plan for hvordan du skal håndtere. Vær imidlertid forberedt på også å måtte håndtere uforutsette hendelser underveis. Du bør også være klar til å stoppe prosjektet dersom risikoen blir for stor. En god prosjektleder mister ikke kontrollen grunnet uforutsette hendelser. Han/hun vurderer hendelsene, og tar veloverveide beslutninger på om prosjektet bør justeres, utsettes eller stoppes. Som prosjektleder kan du ikke skylde på noe eller noen dersom ting kommer ut av kontroll. 5. Sørg for riktig og effektiv fakturering Det er viktig at alle fakturerbare timer registreres slik at du ikke mister inntekter. Samtidig er det viktig at du ikke fakturerer feil, slik at kundene blir misfornøyde og du må bruke mye tid på å forsøke å rette opp. Ved å fakturere korrekt og til tiden vil du ha mer fornøyde kunder. Det er derfor en fordel at alle de involverte i prosjektet enkelt kan registrere timer hvor som helst, når som helst, på hvilken som helst enhet. Dette reduserer risikoen for feil og man slipper å «glemme» timer man burde fakturert. Et godt prosjektlederverktøy gir deg mulighet til å registrere timer på mobil, pc og nettbrett. Det finnes også løsninger for å automatisere faktureringsprosessen, slik at fakturering skjer automatisk med utgangspunkt i fakturerbare timer så snart et prosjekt eller en periode er avsluttet. Alt du trenger å gjøre er å godkjenne. Dette er en enkel oppgave som gjerne kan gjøres med en app. 7 6: Ha fokus på kundetilfredshet og salg For å ha et best mulig bilde av både prospekter og kunder, er det viktig å registrere så mye informasjon som mulig om dem. For eksempel deres ønsker, behov, adferd og så videre. Denne innsikten kan hjelpe salg og markedsføring slik at de får best mulig fokus, og kan øke inntjeningen. Det bidrar også til å kartlegge og finne de beste tiltakene for ulike typer av potensielle og eksisterende kunder. Dette gjør at man kan få maksimalt ut av markedsføring og salgsaktiviteter. Det er allment kjent at rekruttering av nye kunder er mye dyrere enn å opprettholde eksisterende kunder. Derfor er fornøyde kunder en viktig komponent for å lykkes og sikre lønnsomhet. Ved å fakturere korrekt og til riktig tid vil du få mer fornøyde kunder. Dersom man også «treffer riktig» i markedsføring og mersalgs-aktiviteter, vil fornøyde kunder kjøpe mer.

8 7: Evaluer prosjektet Å gjøre en grundig evaluering i etterkant, kan ofte nedprioriteres fordi det er nye viktige oppgaver å ta fatt på. Dette er imidlertid viktig å gjøre en god jobb her, slik at virksomheten kan lære hvordan de best håndterer prosjekter. I gjennomføringen av prosjektet gjør både prosjektleder, prosjektdeltakere, prosjekteier, virksomhetsledelse og linjeorganisasjon seg mange erfaringer. Erfaringene kan være knyttet til hvordan arbeidsprosessene i prosjektet har vært, hvordan samarbeidet mellom prosjekt og linjeorganisasjon har vært og hvordan samarbeidsklimaet i prosjektorganisasjonen har vært. I tillegg kan det være erfaringer knyttet til om det er satt realistiske mål i prosjektet og om disse målene har blitt innfridd. Det er viktig at disse erfaringene noteres, slik at man kan lære av dem. Slik kan man med tiden lage en «best practice» for hvordan nye prosjekter bør gjennomføres. Konklusjon Mange bransjer jobber delvis, eller stort sett prosjektbasert. Typisk tjenesteytende bransjen kan være PR, reklame, rådgivning, design, IT, ingeniørfag, jus og arkitektur. Undersøkelser viser at svært få prosjekter blir gjennomført til tiden, innenfor budsjett og med ønsket resultat, og dette går utover bedriftens lønnsomhet. Derfor er det viktig med gode rutiner for prosjektledelse. I denne guiden har vi sett nærmere på indre og ytre omstendigheter, og gitt syv tips til hvordan man kan lede prosjekter mer effektivt. Tipsene er som følger: 8 1: Gjør en grundig jobb i planleggingsfasen. Sørg for å ha alle detaljer, planlegg fremdrift, sett delmål og identifiser risikofaktorer. 2: Ta en trygg lederrolle og fordel ansvar nøye. Det er viktig å ha riktige menneske med på laget, og at de vet hva som forventes av dem. 3: Ha et godt system som gir alle oversikt og sørg for at alle følger det. Slik sikrer du effektivt arbeid og god informasjonsflyt. 4: Håndter risiko og uforutsette hendelser. En god prosjektleder tar veloverveide beslutninger på om prosjekt bør justeres, utsettes eller stoppes. 5: Sørg for riktig og effektiv fakturering. Dersom du glemmer å fakturere timer så mister du inntekter. Dersom du fakturerer uberettigede timer vil kundene bli misfornøyde. 6: Ha fokus på kundetilfredshet og salg. Registrer så mye informasjon om kundene som mulig, slik at de utsettes for «riktige» salgs- og markedsføringsaktiviteter. 7: Evaluer prosjektet. Slik kan dere med tiden lage en «best practice» for hvordan prosjekter bør gjennomføres.

9 Kilder (1) Chaos Manifesto 2013 (2) PWC, 2014 Global Economy Watch (3) Vital Analysis, 2014 Cloud PSA Evaluation Guide (4) Wikipedia, 2014 Professional Services Automation Severa 9

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Visma.net Expense. Rask. Riktig. Enkelt. Derfor kommer du til å like Visma.net Expense

Visma.net Expense. Rask. Riktig. Enkelt. Derfor kommer du til å like Visma.net Expense Rask. Riktig. Enkelt. Derfor kommer du til å like Visma.net Expense Alltid tilgjengelig og oppdatert Kjøreutgifter direkte inn i løsningen Tilknyttet kredittkort Ingen dobbeltregistrering Enkel integrasjon

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger

Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger Visma.net Expense Raskeste vei til presise reiseregninger Visma.net Faktaark Markedets mest effektive reiseregningsløsning Hva er Visma.net Expense? Visma.net Expense er en nettbasert løsning for føring

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning 1 IsoMat er som skreddersydd for oss. Den hjelpen og innsikten vi får i vår bransje, er viktig for å tilfredsstille

Detaljer

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet project Pilaro Project Bransjeløsningen Pilaro ProJect egner seg for bedrifter som selger timer og prosjekter. Løsningen er laget for virksomheter som

Detaljer

SCRUM Smidig prosjektledelse og utvikling. 10 september 2009 JOSÉ MANUEL REDONDO LOPERA AVDELINGSLEDER PROSJEKT OG RESSURSANSVARLIG

SCRUM Smidig prosjektledelse og utvikling. 10 september 2009 JOSÉ MANUEL REDONDO LOPERA AVDELINGSLEDER PROSJEKT OG RESSURSANSVARLIG SCRUM Smidig prosjektledelse og utvikling 10 september 2009 JOSÉ MANUEL REDONDO LOPERA AVDELINGSLEDER PROSJEKT OG RESSURSANSVARLIG HVORDAN SPISER DU EN ELEFANT? EN BIT AV GANGEN 'HOW WILL YOU LIVE, RAMBO?'

Detaljer

Proplan Time -Enkel webbasert timeregistrering

Proplan Time -Enkel webbasert timeregistrering Proplan Time -Enkel webbasert timeregistrering Timeregistrering -En ressurskrevende prosess? De ansatte fører sine timer manuelt i timelister. Misforståelser i forbindelse med føring. Ansatte glemmer rutinen.

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

Salg for selgere. Booking av kundemøter 29. September 2017

Salg for selgere. Booking av kundemøter 29. September 2017 Salg for selgere Booking av kundemøter 29. September 2017 Innhold Planlegging for booking av kundemøter Tilstandsstyring og forberedelser Gjennomføring og håndtering av innvendinger Workshop IT IS A THINKING

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON SALG ER PROSESS DE 12 SALGS - SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE FORHANDLING & KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell forhandler Dette 2 dagers kurset i Salg, forhandling & kommunikasjon

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på Visma.net Financials Den mest effektive måten å drive virksomheten på Få full kontroll over virksomheten din Visma.net Financials er en nettbasert løsning for økonomistyring som vil effektivisere hele

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Evaluering som prosjektarbeid. Engangsoppgave med gitte betingelser

Evaluering som prosjektarbeid. Engangsoppgave med gitte betingelser Evaluering som prosjektarbeid Engangsoppgave med gitte betingelser Egenskaper ved en evaluering Engangsoppgave Ett bestemt IT-system skal evalueres Skal gi et troverdig resultat Vi skal kunne stole på

Detaljer

Kokebok for einnsyn. Verktøy for å kartlegge holdninger. Versjon 0.2

Kokebok for einnsyn. Verktøy for å kartlegge holdninger. Versjon 0.2 Kokebok for einnsyn Verktøy for å kartlegge holdninger Versjon 0.2 Innholdsfortegnelse Side Tema 03 Hvorfor kartlegge holdninger? 04 Metoder for å kartlegge holdninger 10 Hvordan dokumentere funn 11 Funnark

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Modul-Fleet FOR OPTIMALISERING AV FLÅTEADMINISTRASJONEN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late!

Modul-Fleet FOR OPTIMALISERING AV FLÅTEADMINISTRASJONEN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late! Modul-Fleet FOR OPTIMALISERING AV FLÅTEADMINISTRASJONEN I can help! Ordered 3 items Can t serve last client Running late! Modul-Fleet FOR OPTIMALISERING AV FLÅTEADMINISTRASJONEN Ønsker du å imøtekomme

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Generelt liten interesse for IT

Generelt liten interesse for IT Hvorfor delisting Bakgrunn 24Seven Technology Group ASA Nordens første 100% webbaserte forretningssystem Brukes av PwC og anbefales av Den norske Revisorforening Norges nest største økonomisystem målt

Detaljer

Samarbeid og læringsledelse

Samarbeid og læringsledelse Samarbeid og læringsledelse Møre og Romsdal Voksenopplæring 25. oktober Jørgen Moltubak Denne presentasjonen finner du her: https://goo.gl/xitfru Jørgen Moltubak - presentasjon: - Litteraturviter og lektor

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse 17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse Innledning Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Henry Ford Et vellykket prosjekt møter

Detaljer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer www.tekna.no/office Lær effektive hurtigtaster nå! Egen «riv ut» side til deg! Teknas IT kurs kompetanse nettverk karriere Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i

Detaljer

10 grunner til å velge nettbasert ERP

10 grunner til å velge nettbasert ERP 10 grunner til å velge nettbasert ERP Øk bedriftens produktivitet og konkurranseevne Innledning Kjernen i bedriften ERP-systemet er kjernesystemet i din virksomhet. Gjennom årenes løp er systemet blitt

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter ProjectHelp er et sterkt prosjektstyringsverktøy. ProjectHelp gir deg full kontroll i prosjektene. ProjectHelp gir deg full kontroll

Detaljer

Velkommen pakke. Steg 2 av 4. I denne leksjonen skal du lære å kickstarte arbeidet med forhåndsutfylte skjemaer.

Velkommen pakke. Steg 2 av 4. I denne leksjonen skal du lære å kickstarte arbeidet med forhåndsutfylte skjemaer. I denne leksjonen skal du lære å kickstarte arbeidet med forhåndsutfylte skjemaer. Dette sparer deg for enorme mengder av tid, og vil påvirke hele den videre fremdriften i prosjektet. Min favoritt prosess!

Detaljer

Prosjektledelse - fra innsiden

Prosjektledelse - fra innsiden Prosjektledelse - fra innsiden Presentasjon hos UiO 31.08.2012 Ida Lau Borch, fagansvarlig i Metier AS Det ligger et fantastisk potensial i det å være best i prosjektledelse og -styring Prosjekteierstyring

Detaljer

Prosjektarbeid og oppgaveskriving

Prosjektarbeid og oppgaveskriving Prosjektarbeid og oppgaveskriving Prosjekt Definisjon og historisk utvikling Prosjekt typer Arbeidsmetodikk Oppgave skriving Tema: Forskjellen mellom åpne og lukkede prosjekter. Hvordan teorien behandle

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Organisasjon Marked Salg Plan Med fokus på prosjekt- og ressursstyring får du en bedre prosjektorientert kompetansebedrift Bedrifter

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 25. FEBRUAR 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD PROSJEKTDELTAKERNE 3 PROSJEKTPLAN 3 LEVERANSER OG

Detaljer

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner Suksesshistorie fra en kunde webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner CRM BANET VEI FOR EN VEL LYKKET MARKEDSETABLERING Den danske smykkedesigneren SPIASPIA hadde en

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering i Lyngdal kommune Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Med fokus på gevinstrealisering, Oslo 2.juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere Ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett ca 400

Detaljer

23.09.2010. Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Mål. Film

23.09.2010. Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Mål. Film Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Kjetil Andreas Hansen Side 1 Mål Bli bevisst betydningen av å gjennomføre effektive teammøter Bli bevisst bevarings-

Detaljer

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie

Prosjektledelse. Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011. Kari Hauff. Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie Prosjektledelse Napha konferanse, Gardemoen 11. nov 2011 Kari Hauff Prosjektleder / Klinisk spesialist psykiatrisk sykepleie 1 Hva er prosjekt? Prosjekt = latin prosjectum = kastet frem en utkast eller

Detaljer

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis

Prosjektforum AS Frokostseminar Bergen 26. september 2014. Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering. Trinn 3 Flerprosjektledelse ~ i praksis VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 26. september 2014 Prosjekt som arbeidsform. Hva skal til for å lykkes med prosjektet? Trinn 4 Flerprosjektledelse ~ Spesialisering 2 dager 2 dager Hjemmeeksamen Flerprosjektledelse

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

E-postmarkedsføring ADVANCED

E-postmarkedsføring ADVANCED Reklamehuset Wera presenterer: E-postmarkedsføring ADVANCED Telemark Online AGENDA Velkommen igjen 1. Segmentering Case med salen «Hvordan segmentere i MIN bedrift?» Tilbakemelding fra salen 2. Frekvens

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

Morgendagens organisering av servicemarkedet - og kundelojalitet

Morgendagens organisering av servicemarkedet - og kundelojalitet Morgendagens organisering av servicemarkedet - hvordan sikre lønnsomhet og kundelojalitet Hermod Wallestad Direktør Servicemarked & CEM Volvo Car Norway AS Våre utfordringer er... Issuer: [Name] [CDS-ID];

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Ta kunden på alvor og øk salget

Ta kunden på alvor og øk salget Ta kunden på alvor og øk salget Super Enkel Forskning viser 70-80% av alle selgere/ servicemedarbeidere tar ikke kundene på alvor. Hvorfor mister vi kunder? 1% dør 3% flytter 5% skifter pga råd fra venner

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Salg! Business to business v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey & Company - 2014 Side 3 Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo RYKTE Foto: Terje Borud samarbeid Hovedkontor: 3. Industrivei 25 0668 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 09300 Faks: 2232 9001 www.tollpost.no Alltid i forkant RYKTE Foto: Terje

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. Bruker du OneDrive for Business

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Lærestiler. Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier.

Lærestiler. Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier. Lærestiler Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 19.04.2009 Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier. Marianne Nordli Trainer og coach

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc.

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc. Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er jeg? CGI Norway, Director Consulting EVRY Consulting, Vice President, Governance

Detaljer

Å lykkes med lean i SMB

Å lykkes med lean i SMB Å lykkes med lean i SMB Av Claus Toft Friis, Friis Management, Danmark. Lean kan gjennomføres med stor suksess i små og mellomstore bedrifter (SMB), hvis det brukes riktig. Lean er for lengst blitt implementert

Detaljer

Institutt for Informatikk, 24. august 2012

Institutt for Informatikk, 24. august 2012 INF5700 - Organisering og ledelse av tekniske prosjekter Institutt for Informatikk, 24. august 2012 joshi@ifi.uio.no Oversikt Del 1: Overgangen Utfordringer En ny verden nye måter å jobbe på Å tenke Del

Detaljer

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier...

Innhold. Bruk av boken og hjelpefigurer Hva er egentlig prosjektsuksess? Dere må jobbe etter flere suksesskriterier... Innhold Kapittel 1 «Hurra, jeg har blitt prosjektleder!»... 13 Du som prosjektleder... 14 Prosjekter vi ønsker suksess... 16 Prosjekt begreper og prosesser... 17 Prosjektroret hjelp til å navigere ditt

Detaljer

Effektivt styrearbeid

Effektivt styrearbeid Effektivt styrearbeid Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 01.12.2009 Få det praktiske styrearebeidet til å fungere. Her er et rammeverk som øker effektiviteten i styret, sikrer ryddighet og gir overskudd

Detaljer

NY KUNDESERVICE- OG LOGISTIKKMODELL

NY KUNDESERVICE- OG LOGISTIKKMODELL NY KUNDESERVICE- OG LOGISTIKKMODELL Vi gjør det enklere å være kunde Vi lanserer nå vår nye kundeservice- og logistikkmodell for raskere, tydeligere og bedre kommunikasjon. Dette skal føre til økt tilgjengelighet

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: Mars 07,

Detaljer

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo LEANHÅNDBOK Foto: Trym Ivar Bergsmo Innholdsfortegnelse 1. LEAN KONTINUERLIG FORBEDRING... 3 2. INTERVJU OG KORTLEGGING... 4 3. REDESIGN... 6 4. HANDLINGSPLAN... 7 5. FORBEDRINGSMØTER... 7 6. RESULTATENE

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

Velkommen, spendanalyse! Rapport

Velkommen, spendanalyse! Rapport Rapport Velkommen, spendanalyse! En spendanalyse hjelper deg med å kartlegge virksomhetens innkjøp, avdekke forbedringsmuligheter og utarbeide innkjøpsstrategier. Les mer på www.visma.no/spendanalys Hva

Detaljer

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring SSØ-dagen 18. januar 2006 Helhetlig virksomhets- og økonomistyring krever gode metoder og verktøy; mål- og resultatstyring, risikostyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Marianne Andreassen

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Hvordan lede og jobbe i team?

Hvordan lede og jobbe i team? Hvordan lede og jobbe i team? Jan Frich Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 14. mars 2012 Stadier i gruppedannelse Orienteringsfasen

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet)

Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Olav Dæhli: 06.10.05 Prosjektstyring med Projectfronter (En innføring i grunnleggende Projectfronter-funksjonalitet) Fronters systemer består av tre sentrale moduler, Classfronter, Teamfronter og Projectfronter

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Godt nytt år. Hvilke ønsker har du for 2013? Jeg mener ønsker i stedet for forsetter. Forsetter er for mange sånt som raskt går av moten i midten av

Detaljer

NESOs. Utstyrsløsning. For bygg- og anleggsbransjen. Nettbasert system med egen utleiefunksjon! NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

NESOs. Utstyrsløsning. For bygg- og anleggsbransjen. Nettbasert system med egen utleiefunksjon! NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa NESOs Utstyrsløsning For bygg- og anleggsbransjen Nettbasert system med egen utleiefunksjon! NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skaff deg oversikt! Utstyrsløsningen er kvalitetssikret av

Detaljer

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter Praktisk prosjektarbeid 5 studiepoeng og karakter Prosjektmål Gjennomføre et praktisk miljøprosjekt som en utredning Finne et område hvor teknologi kan være med å løse utfordringen Skrive en prosjektrapport

Detaljer