Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ"

Transkript

1

2 Forord Jusshjelpa i Nord-Norge er et gratis studentrettshjelpstiltak hvor det arbeider viderekomne jusstudenter ved Universitetet i Tromsø. Jusshjelpa har en sosial profil. Vi prioriterer derfor saker som vi mener har stor velferdsmessig betydning for våre klienter. Gjeldsrett er et av områdene Jusshjelpa har lang erfaring med, og vi ser at mange trenger hjelp for å få orden på økonomien sin. Med litt kunnskap kan mange selv få orden på sine gjeldsproblemer. Det har videre vist seg at våre klienter i større grad lykkes med å få orden på sine gjeldsproblemer dersom de selv har lagt ned en innsats for å få løst disse. Det finnes mange alternative måter for å få bukt med sine gjeldsproblemer. Denne brosjyren er en steg for steg - beskrivelse som skal hjelpe deg med å få oversikt over din gjeld, for deretter å gjøre deg i stand til å velge den strategien som passer best for din økonomiske situasjon. Vi håper denne pakken vil være til hjelp for at du skal få orden på din økonomi, og ønsker deg lykke til! Oversikt over ord og uttrykk i gjeldsforhold Når du har gjeldsproblemer kan du støte på mange vanskelige ord og uttrykk. Vi har derfor forsøkt å lage en oversikt over de vanligste ord og uttrykk som det kan være problematisk å forstå det videre innholdet av. Betalingsutsettelse: At skyldner ikke trenger å betale på kravet over en avtalt periode. Debitor/skyldner: Personen som skylder penger. Dekning av gjeld: Dette betyr å betale gjelden. Dividende: Den prosentandel hvert krav utgjør av den samlede gjelden. Dividendeoversikt: En oversikt over all gjeld, fordelt på hovedstol, renter og omkostninger, dividendeoversikten viser også kravenes dividende. Endelig oppgjør: Full nedbetaling av gjelden over ett eller noen få avdrag. Forsinkelsesrente: Økt rentesats når betaling av kravet uteblir. Gjeldsordning: Avtale mellom skyldner og kreditor hvor skyldner betaler så mye han evner over en fastsatt tidsperiode. Etter at tidsperioden opphører slettes den resterende gjelden. Hovedstol: Viser den opprinnelige gjeldens størrelse. Renter og omkostninger kommer vanligvis i tillegg til denne. Kreditor: Selskapet eller personen som har krav på penger (bank, inkassoselskap, o.l.). Likebehandlingsprinsippet: Et grunnleggende prinsipp som innebærer at skyldner ikke kan forskjellsbehandle kreditorer ved for eksempel å betale ned ett og ett krav. Nedbetalingsordning: Avtale mellom skyldner og kreditor om nedbetaling av hele gjelden. Avdragene betales over en viss periode og er overkommelige for skyldner. Omkostninger/salær/gebyr: Hvilket begrep som brukes varierer blant inkassoselskapene. Hovedsakelig er det tale om penger inkassoselskapet har lov til å kreve når de inndriver kravet. I tillegg omfatter dette offentlige kostnader for å tvangsinndrive kravet gjennom namsmannen. Opprinnelig kreditor: Den som debitor skyldte penger før et inkassoselskap overtok kravet. Realisere inntektspotensial: Dette innebærer at skyldner plikter å gjøre det han kan for å få høyere inntekt. Det kan derfor være påkrevet å skaffe seg en ny jobb, en ekstra jobb eller at man flytter for å få en jobb. Refinansiering: Opptak av nytt lån for å dekke eldre gjeld, ofte flere små krav. Renter: Pris utlåner tar for at noen skal få låne penger. Rentefrys: Rentene stoppes for en periode slik at skyldner kun betaler på hovedstol. Det påløper ikke nye renter i denne perioden. Saksnummer/kravnummer/referanse: Et nummer kreditor bruker for å skille de ulike krav fra hverandre. Har du flere krav hos samme kreditor vil disse ha ulike saksnumre. 2

3 Jusshjelpa Innledning Dersom du har gjeldsproblemer er det dessverre få lover og regler som gir deg krav på hjelp. Bakgrunnen for dette er utgangspunktet om at all gjeld skal betales. Situasjonen er likevel ikke håpløs. I mange tilfeller er kreditorene villige til å forhandle for å finne en løsning som er bra for begge parter. I denne forbindelse er det viktig å vise dine kreditorer at du har betalingsvilje, men ikke betalingsevne. Du må derfor forklare hvordan denne økonomiske situasjonen har oppstått, og det er viktig å være ærlig! Steg 1 - Finn gjelden! Det første som må gjøres når du skal rydde opp i økonomien, er å skaffe en oversikt over de ulike kreditorene og kravene de har mot deg. Dette kan gjøres på flere måter: 1. Rydde i posten. 2. Ringe kreditorene. 3. Sende brev til kreditorene. 4. Kontakte NIF (Norske Inkassobyråers Forening), eller andre kredittopplysningsfirma som kan hjelpe deg med å finne ut hvor mye gjeld du har. Om du har tatt vare på posten kan du sette deg ned og systematisere alle regninger du har fått. I vedlegg 1 til gjeldspakken finner du et skjema for oversikt over gjeld som du kan fylle ut når du har sortert kravene. Regningene må sorteres etter hvem som er kreditor og videre hvor mange ulike krav kreditor har. De ulike kravene identifiseres ut fra saksnummer/referanse. Ofte vil du se at du har mottatt flere regninger for samme krav. Dette er fordi det påløper renter og gebyrer/salærer etter hvert som kravet blir eldre. Du må da finne den regningen som er datert sist og benytte denne i skjemaet, de andre regningene med samme saksnummer kan du kvitte deg med. Dersom du ikke lenger har regningene kan du kontakte dine mulige kreditorer. Du kan også kontakte NIF. For mer om NIF, se Kontakten kan gjøres per telefon eller brev, se vedlegg 2 (forespørsel om oversikt over gjeld). Ofte tar det lang tid å få svar fra kreditorene når du sender brev, det er i mange tilfeller derfor å anbefale at du ringer til kreditor. Når du kontakter kreditorene er det viktig å finne ut hvor mange ulike krav de har mot deg og saksnumrene på disse. I tillegg må du finne ut hvor stor del av kravet som er hovedstol, renter og gebyrer/salærer. Be derfor om å få tilsendt en spesifisert skriftlig oversikt over kravene. Husk å skrive ned tidspunkt og dato du ringte til kreditor, eller om du sender brev, den datoen brevet fra kreditor er datert (dette skal senere fylles inn i dividendeoversikten, se vedlegg 4). 3

4 Steg 2 - Lag oversikt over gjelden. I vedlegg 3 til gjeldspakken finner du en dividendeoversikt. I denne skal du skrive inn hvem som er opprinnelig kreditor, hvem som er kreditor nå (om dette er to forskjellige), hovedstol, renter, gebyr/salær, siste avregning, og så videre. Veiledning til dividendeoversikten finner du i vedlegg 4. Du finner en ferdig dividendeoversikt på Jusshjelpas nettsider Når du har fylt ut alle postene i dividendeoversikten må du regne ut hver kreditors dividende. Jusshjelpa Grunnen til at du må regne ut kreditorenes dividende for hvert krav, er likebehandlingsprinsippet. Når du skal begynne å betale tilbake kravene, skal hver kreditor ha penger tilsvarende sin del av dividenden. Steg 3 - Lag en oversikt over din økonomi. For å finne ut hvor mye du kan avse til dekning av gjeld, må du lage en oversikt over dine inntekter og utgifter. Oversikten vil også vise kreditorene at det ikke er betalingsviljen som gjør at du ikke får betalt dine krav, men betalingsevnen. Det er videre viktig å kunne fremlegge dokumentasjon både på dine inntekter og utgifter. 3.1 Inntekter Du må legge frem dokumentasjon på inntekten din. Du må derfor fremskaffe og ta kopi av lønnsslipp eller utbetalingsslipper fra NAV dersom du ikke har lønnsinntekt. Om du har hatt dårlig økonomi over lengre tid kan du også legge ved selvangivelser for de siste årene som dokumenterer dette. Det forventes at du strekker deg langt for å forsøke å betale gjelden. I visse tilfeller kan det derfor være påkrevd at du selger visse eiendeler. Eier du for eksempel en veldig fin bil, sykkel eller andre gjenstander av høy verdi som ikke er strengt nødvendige i hverdagen, kan det hende at disse bør selges og erstattes med en billigere variant. Du får da frigjort penger som skal brukes til å betale ned gjelden. 3.2 Utgifter Videre må du få oversikt over dine utgifter. Når du har havnet i et økonomisk uføre er det viktig å være klar over at forbruket må justeres. Det kreves at du betaler så mye som mulig til dekning av gjeld. Ved vurderingen av hva som er nødvendige utgifter tar Jusshjelpa utgangspunkt i SIFO-budsjettet. Dette er et budsjett utviklet av Statens Institutt for Forbruksforskning som viser alminnelige forbruksutgifter knyttet til å opprettholde en akseptabel levestandard. For mer informasjon om SIFO og for å finne ut hva du og din familie bør ha i forbruksutgifter, se SIFO-budsjettet tar ikke høyde for utgifter til bolig og strøm/oppvarming. Disse utgiftene må derfor spesifiseres og dokumenteres særskilt og legges til SIFO-budsjettet. Det samme gjelder om du har særlige utgifter til medisin, forsikringer og lignende. Dersom du er gift eller samboende er det viktig å huske på at utgifter til husholdningen skal deles på to, for eksempel skal du da kun betale halve strømmen og husleien, og så videre. Nå har du fått en oversikt over din økonomi, og er klar til å en velge strategi for å finne en løsning på dine gjeldsproblemer! 4

5 Steg 4 - Ulike strategier for å finne løsninger på dine gjeldsproblemer Når du har fått oversikt over gjelden, samt dine inntekter og utgifter kan du begynne å forhandle med kreditorene. Vi skal nå gi en oversikt over ulike strategier og i hvilke tilfeller disse kan passe. Velg den strategien som passer best for deg og din økonomiske situasjon. 4.1 Rentefrys og betalingsutsettelse Rentefrys og betalingsutsettelse er en midlertidig løsning og gir deg bare en utsettelse på gjeldsproblemene. Likevel kan dette være en gunstig løsning om gjeldsproblemene er av forbigående art. Eksempelvis at du er arbeidsledig men snart kommer deg ut i jobb, eller om du sitter i fengsel. I enkelte saker kan det også ta lang tid å få oversikt over gjelden. Det kan da være lurt å be kreditorene om at renten stoppes og at du slipper å betale mens du arbeider for å finne en løsning i saken din. I gjeldspakken finner du eksempel på søknad om betalingsutsettelse og rentefrys i vedlegg 5, se også vedlegg 8 (veiledning til søknad om betalingsutsettelse og rentefrys, søknad om nedbetalingsordning og søknad om gjeldsordning). De fleste kreditorer er villige til å gå med på betalingsutsettelse og rentefrys. Det er som alltid viktig å få frem at du har betalingsvilje. Redegjør for din livssituasjon og vær ærlig! Legg også ved en foreløpig oversikt over gjelden, samt oversikt og dokumentasjon på dine inntekter og utgifter. Dersom du får innvilget betalingsutsettelse og rentefrys fra dine kreditorer, er det svært viktig at du følger opp saken din. Om du ikke følger opp med en endelig løsning, eksempelvis endelig oppgjør, nedbetalingsplan eller lignende vil dette slå negativt ut senere. Kreditor mister da tiltro til at det er betalingsevnen det står på, og sjansene for å komme frem til en god løsning vil kunne forverres. 4.2 Refinansiering/tilbud om endelig oppgjør Refinansiering er en løsning som passer best for deg som ikke har så stor gjeld, men har mange krav hos forskjellige kreditorer. Ved en refinansiering samles gjelden i ett lån, og du vil kunne oppnå bedre rentebetingelser for lånet. En fordel ved denne løsningen er at det vil være enklere å forholde seg til bare en kreditor. For å få refinansiering må du ta kontakt med en bank. Banken vil kunne hjelpe deg videre i prosessen. Vanligvis må det stilles sikkerhet for lånet, dette i form av pant i for eksempel bolig eller ved å få noen til å kausjonere for deg. Har du ikke mulighet til å stille pant eller få kausjonist, kan et annet alternativ være å be familie og venner om hjelp til et privat lån. Hos Jusshjelpa opplever vi ofte at våre at gjeldsproblemer kan løses ved å få private lån av familie og venner. Dersom du eier gjenstander av en viss verdi som kan selges, er også dette en måte å skaffe penger på som kan brukes for å tilby et endelig oppgjør. Når du kan tilby en større engangssum, er sjansene høyere for at kreditorene vil akseptere et tilbud som ikke gir full dekning av gjelden. Som utgangspunkt må imidlertid hovedstolen alltid betales. Når det gjelder renter og omkostninger/salærer, er kreditorene ofte villige til å forhandle. For eksempel kan du forsøke å tilby kreditorene dine 100 % av hovedstolen pluss 50 % av renter og omkostninger/salærer. Se mal på tilbud om endelig oppgjør og veiledning til denne i vedlegg 9 og 10. Som ellers i gjeldsforhandlinger er det viktig å vise betalingsvilje. Du må derfor vise kreditorene at du vil betale så mye som du kan. 5

6 NEDBETALINGSAVTALE 4.3 Nedbetalingsordning Ved en nedbetalingsordning forhandler du frem en løsning som gjør at du betaler en lavere månedssum enn det kreditor opprinnelig krever. Dette er en gunstig løsning for deg som har en overkommelig gjeld, men som trenger noe lengre tid å betale den ned. Om tidsperspekrivet på nedbetaling strekker seg lengre enn fem år, bør du imidlertid vurdere om en frivillig gjeldsordning kan være en bedre løsning. Du må regne ut hvor mye du kan avse til dekning av gjeld hver måned. Du må derfor regne ut hvor mye du kan betale den enkelte kreditor. Betalingen skal også her være basert på kreditors dividende. Denne summen fordeles mellom kreditorene etter den dividende de har. Se mal på søknad om nedbetalingsordning vedlegg 6 og veiledning til denne i vedlegg 8. Også her er det viktig å få frem at du har betalingsvilje. Som ved søknad om betalingsutsettelse og rentefrys er det viktig å redegjøre for din livssituasjon, samt å dokumentere din økonomiske situasjon. For å opprettholde et godt forhold til dine kreditorer må du klare å betjene den nedbetalingsordningen dere avtaler. Det er derfor viktig å fremsette et realistisk tilbud. Det må være et tilbud som er høyt nok for kreditor, mange kreditorer godtar bare nedbetalingsordninger over et visst månedsbeløp fordi det ikke er lønnsomt for dem om beløpet blir svært lavt. Samtidig må summen være overkommelig for deg å betale hver måned. 4.4 Gjeldsordning Gjeldsordning er en løsning for deg som har en større og mer uoverkommelig gjeld, hvor en nedbetalingsordning ikke lar seg gjennomføre. Det finnes tre typer gjeldsordning, frivillig utenrettslig gjeldsordning, rettslig frivillig gjeldsordning og tvungen rettslig gjeldsordning. Frivillig utenrettslig gjeldsordning og rettslig frivillig gjeldsordning er veldig like gjeldsordningsformer. Hovedforskjellen består i at det er namsmannen som gjennomfører en rettslig frivillig gjeldsordning, mens enkeltpersoner selv kan få i stand en frivillig utenrettslig løsning. I det videre vil vi fokusere på frivillig utenrettslig gjeldsordning og tvungen rettslig gjeldsordning. 4.5 Frivillig utenrettslig gjeldsordning En frivillig utenrettslig gjeldsordning følger de samme prinsipper som en nedbetalingsordning, men det settes vanligvis stopp etter 5 år. Det vil si at du må betale så mye som mulig over 5 år, og at kreditor deretter sletter restgjelden. Det er imidlertid ikke sikkert at kreditorene er villig til å gå med på denne ordningen Det kan derfor hende at du må tilby en noe lengre betalings - periode, for eksempel 7 år. Særlig om hoveddelen av gjelden er av nyere dato kan det være vanskelig å få kreditorene med på en gjeldsordningsavtale som strekker seg over fem år. Du bør da vurdere om du kan tilby kreditorene en lengre gjeldsordningsperiode eller om du kan få i stand en nedbetalingsordning. Siden denne løsningen innebærer at kreditor må slette deler av din gjeld, er det svært viktig at du dokumenterer din økonomiske situasjon godt. For å få i stand en gjeldsordning må du overbevise kreditorene om at dette er siste utvei, og at dette er den beste løsningen også for dem. En søknad om gjeldsordning må derfor inneholde en redegjørelse for hvordan dine gjeldsproblemer har oppstått og at du ikke har noen mulighet til å dekke gjelden fullt ut. Dividendeoversikt må vedlegges, samt dokumentasjon på inntekter og utgifter. Se mal på søknad om gjeldsordning i vedlegg 7 og veiledning i vedlegg 8. 6

7 4.6 Tvungen rettslig gjeldsordning Dersom kreditorene ikke godtar din søknad om frivillig gjeldsordning og du ikke ser noen annen løsning kan du ta kontakt med namsmannen i din kommune for å forsøke å få i stand en tvungen rettslig gjeldsordning. En tvungen gjeldsordning får skyldneren som hovedregel bare én gang i livet. Dette gjenspeiles i at det er meget strenge vilkår for å få tvungen gjeldsordning. Det er tingretten som avgjør om en person skal få tvungen gjeldsordning eller ikke. Namsmannens funksjon er å bistå skyldneren ovenfor tingretten. For at du skal få hjelp fra namsmannen til å utarbeide forslag til tvungen gjeldsordning, er det som nevnt strenge vilkår som må være oppfylt. For det første må du som skyldner være varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser, dette følger av gjeldsordnings - loven 1-3 første ledd første punktum. Etter bestemmelsens annet punktum anses en skyldner som varig ute av stand når det må antas at vedkommende ikke er i stand til å innfri forpliktelsene fullt ut innen et for skyldneren rimelig tidsrom sett i forhold til forpliktelsenes art og omstendighetene ellers, eller uten urimelig oppofrelse. I en tvungen rettslig gjeldsordning har du som regel også flere plikter enn i en frivillig utenrettslig gjeldsordning. Dette er blant annet en plikten til å realisere ditt inntektspotensial. Plikten til å realisere inntektspotensialet går både på bolig og på jobb. Dette betyr at du må forsøke å skaffe deg høyest mulig lønn eller trygdeytelser. Plikten kan medføre at du må flytte dersom du har muligheter til å få deg en bedre betalt jobb eller en høyere stillingsprosent et annet sted. Om du har høye boligutgifter kan plikten medføre at du må flytte til en rimeligere bolig. Namsmannen kan fortelle deg mer om dette. Avslutning Vi håper denne veiledningen har vært til hjelp, og at du finner en løsning på dine gjeldsproblemer. Husk at det ikke er så vanskelig som du kanskje tror! Kreditorene er som regel behjelpelige med å finne løsninger når du viser at du ønsker å gjøre opp for deg. Det viktigste er derfor at du tar tak i problemene og får oversikt over størrelsen på dine gjeldsproblemer slik at du kan finne en løsning på disse! Vedlegg til gjeldspakken 1. Skjema for oversikt over gjeld 2. Forespørsel om oversikt over gjeld 3. Dividendeoversikt 4. Veiledning til dividendeoversikt 5. Søknad om betalingsutsettelse og rentefrys 6. Søknad om nedbetalingsordning 7. Søknad om gjeldsordning 8. Veiledning til søknad om betalingsutsettelse og rentefrys, søknad om nedbetalingsordning og søknad om gjeldsordning 9. Tilbud om endelig oppgjør 10. Veiledning til tilbud om endelig oppgjør 7

8 Kontaktliste Jusshjelpa i Nord-Norge UIT, Breivika senter 9037 Tromsø Jussbuss Arbinsgate Oslo Jurk Arbinsgate Oslo Jussformidlingen i Bergen Sydneshaugen Bergen Jusshjelpa i Midt-Norge Jushjelpa v/hist avd. Teknologi 7400 Trondheim Namsmannen i din kommune, se også NAV i din kommune, se også Norske Inkassobyråers forening Postboks Sandefjord Gjeldsoffer- Alliansen (GOA) Pilestredet 17, 6.etg 0164 Oslo

9 V E D L E G G

10 Vedlegg 1 Skjema for oversikt over gjeld Oversikt over kreditorer Inkassoselskap Kreditor Referanse Grunnbeløp Renter Omkostn. Totalt 2

11 Vedlegg 2 Forespørsel om oversikt over gjeld OVERSIKT OVER EVENTUELL GJELD DITT NAVN, F.NR. XXXXXX XXXXX Jeg har havnet i et økonomisk uføre, og har problemer med å betjene min gjeld. For å kunne utarbeide en nedbetalingsplan, ønsker jeg å få oversikt over min samlede gjeld. Dersom jeg har gjeld hos dere, ber jeg om å få oversendt følgende opplysninger: 1. Når ble gjelden stiftet kopi av uteblivelsesdom/gjeldsbrev vedlegges 2. Gjeldens opprinnelige størrelse (gjeldsbrevets/fakturaens pålydende) 3. Total størrelse på gjeldsposten pr i dag - herav opprinnelig gjeld (forutsatt ikke foreldet) - herav påløpne renter som ikke er foreldet - herav gebyrer som ikke er foreldet 4. Nåværende rentesats 5. Hefter skyldneren sammen med andre for gjelden og i tilfelle hvem 6. Ligger det noen sikkerhet til grunn for kravet 7. Er det avtalt noen nedbetalingsordning 8. Er gjelden forfalt til betaling i sin helhet på grunn av mislighold Jeg ber også om at eventuell gjeld fryses slik at det ikke påløper ytterligere renter og omkostninger mens jeg utarbeider forslag til frivillig nedbetalingsplan. Jeg ber også om betalingsutsettelse på eventuell gjeld. Til orientering vil kravsoversikter uten vedlagt grunnlag for kravet ikke tas med i nedbetalingsordningen. Det er viktig for meg å få en tilbakemelding på denne henvendelsen snarest, og senest innen 3 uker. Til orientering innebærer denne forespørselen ingen erkjennelse av gjeld. Likelydende brev er sendt til samtlige av mine mulige kreditorer. Sted: Dato: Med vennlig hilsen Ditt navn 3

12 Vedlegg 3 Dividendeoversikt Oversikt over kreditorer Inkassoselskap Adresse Postnr Poststed Kreditor Referanse Grunnbeløp Renter Omkostn Totalt Siste avregning Dividende i % TOTALT 4

13 Vedlegg 4 Veiledning til dividendeoversikt Dividendeoversikten er ditt viktigste redskap for å få kontroll på dine gjeldsproblemer. I dividendeoversikten skal all nødvendig informasjon om gjelden din stå. I feltet for inkassoselskap skal det stå hvem som er innkrever for kravet. Eksempelvis Lindorff eller GE Money Bank. I feltene for adresse, postnummer og poststed skal det stå innkrevers adresse. Det er viktig å huske at et inkassoselskap kan ha forskjellige avdelinger som behandler ulike krav. Store selskaper som for eksempel Lindorff har ofte rutiner for å scanne inn all post, og de vil at du sender all post til en adresse selv om avdelingen som behandler kravet er på et annet sted. Husk derfor alltid å spørre inkassator hvilken adresse du skal sende korrespondanse til. I feltet kreditor skal det stå hvem som inkassoselskapet krever inn penger på vegne av. I feltet for referanse skriver du saksnummeret eller referansenummeret for kravet. Referansenummeret kan bestå av både tall og bokstaver, det er viktig at du får rett referansenummer for kravet slik at du og kreditorene lett kan finne igjen saken. Feltet grunnbeløp er den summen penger du opprinnelig var skyldig kreditor, altså hva den første regningen lød på. Du kan kontakte inkassoselskapet på telefon eller ved brev for å få oversikt over grunnbeløp, renter, omkostninger og total størrelse på gjelden. Dersom du har betalt det opprinnelige kravet men fortsatt er skyldig renter og omkostninger, skriver du null i dette feltet. I feltet renter fører du opp hvor mye renter som har påløpt på kravet. Alle renter som ikke er foreldet skal med i dette feltet, også forsinkelsesrenter! Foreldelsesfristen for renter er tre år jf foreldelsesloven 2. Kreditor kan ikke uten videre kreve renter som er eldre enn tre år. Ved en forliksrådsdom blir imidlertid kravet fornyet i 10 år ved at dommen fastsetter den totale størrelsen på gjelden. Kreditor kan etter dette kreve renter av hele kravet som dommen omfatter, også renter. Omkostninger er summen av gebyrer, salærer etc. inkassoselskapet har for å kreve inn kravet. Også rettslige omkostninger (gebyrer etc. for å prøve å tvangsinndrive kravet gjennom namsmannen og forliksrådet) skal føres i dette feltet. Feltet totalt er summen av grunnbeløp, renter og omkostninger til sammen, altså kravets totale størrelse. I feltet siste avregning skal du notere når du sist oppdaterte kravet. Dette er den dato for når du eks. snakket med inkassoselskapet, eller mottok siste brev som sa noe om kravets størrelse. Feltet dividende i % skal angi hvor stor prosent av den totale gjeldsbyrden hvert krav utgjør. Dividenden er et forholdsmessig tall basert på hvert kravs totale størrelse opp mot den samlede gjeldsposts totale størrelse. I det videre brukes dividenden for å finne ut eksempelvis hvor mye hver kreditor skal motta for hvert krav i en nedbetalingsordning eller en gjeldsordning. Om du har til sammen kr ,- i gjeld og du skylder en kreditor totalt kr ,- vil dette utgjøre 10% av din samlede gjeldsbyrde. 5

14 Vedlegg 5 Søknad om betalingsutsettelse og rentefrys SØKNAD OM RENTEFRYS OG BETALINGSUTSETTELSE DITT NAVN, F. NR. XXXXXX XXXXX SAKSNR: , , Jeg har havnet i et økonomisk uføre og skylder ca kr xxx xxx,- i gjeld, se vedlagt dividendeoversikt (vedlegg x). Her skriver du litt om bakgrunnen for gjeldsproblemene, se vedlegg 8 veiledning til søknad om betalinsutsettelse og rentefrys, søknad om nedbetalingsordning og søknad om gjeldsordning. Her skriver du når du forventer å kunne betjene gjeldsproblemene dine. Eks. når du forventer å komme deg ut i arbeid. Jeg har per dags dato utbetalt kr xx xxx,- i månedlig lønn eller trygdeytelse, se vedlagt oversikt over lønn eller nav på trygdeytelse (vedlegg y) Her skriver du om du er gift, samboer eller enslig og eventuelt hvor mange barn du har. Se vedlegg 8 veiledning til søknad om betalinsgutsettelse og rentefrys, søknad om nedbetalingsordning og søknad om gjeldsordning. Jeg betaler kr xxxx,- i husleie pr. måned, se vedlagt husleiekontrakt (vedlegg z). I tillegg betaler jeg ca kr xxxx,- pr. måned i strøm, se vedlagt strømsregning (vedlegg æ). Etter satser fra SIFOs standardbudsjett trenger jeg kr xxxx,- pr. måned til livsopphold (vedlegg ø). Utgifter til husleie og strøm er ikke inntatt i SIFO-budsjettet og må altså legges til dette beløpet. Jeg søker med dette om rentefrys og betalingsutsettelse frem til Om min økonomiske situasjon i løpet av denne perioden skulle bedre seg, vil jeg ta kontakt med dere. Det er svært viktig for meg å få svar på denne henvendelsen snarest mulig, og senest innen 4 uker. Likelydende brev er sendt til samtlige av mine kreditorer. Med vennlig hilsen Ditt navn Vedlegg: Her fører du en liste over de vedlegg du har ovenfor. Vedleggene skal nummereres og du skal skrive hva de er. For eksempel 1. Dividendeoversikt og videre. 6

15 Vedlegg 6 Søknad om nedbetalingsordning FORSLAG TIL NEDBETALINGSORDNING DITT NAVN, F. NR. XXXXXX XXXXX SAKSNR: Jeg har havnet i et økonomisk uføre, og har for tiden problemer med å betjene min gjeld. Jeg skylder til sammen ca kr xxx xxx, se vedlagt dividendeoversikt (vedlegg v). Her skriver du litt om deg selv, om du har barn, er gift eller enslig og om du arbeider eller er trygdet. Skriv også kort om bakgrunnen for gjelden og skriv at du nå ønsker å rydde opp i din økonomiske situasjon. Jeg er svært motivert til å betale min gjeld, da jeg trenger noe tid på å betale gjelden i sin helhet ønsker jeg å inngå avtale om nedbetalingsordning med samtlige kreditorer. Jeg har ca kr xx xxx,- utbetalt i lønn eller trygdeytelse per måned (vedlegg w). Jeg betaler kr xxxx,- i husleie per måned (vedlegg x) og har ca. kr xxxx,- i strømutgifter som forfaller hver måned (vedlegg y). Om du har utgifter til noe spesielt, for eksempel medisin til deg selv eller dine barn føres dette også opp her, disse utgiftene skal også dokumenteres (eventuelt vedlegg z). Etter satser fra SIFOs standardbudsjett trenger jeg kr xxxx,- pr. måned til livsopphold (vedlegg æ). Utgifter til husleie og strøm og eventuelt andre faste utgifter som du har nevnt ovenfor er ikke inntatt i SIFO-budsjettet og må altså legges til dette beløpet. Jeg vil etter dette være i stand til å betjene en nedbetalingsordning fra og med den , da med kr xxxx,- til fordeling mellom kreditorene (vedlegg ø) Nedbetalingsordningsperioden begynner den , og varer frem til samtlige kreditorer har fått dekket de fordringer de har mot meg. Det er kr xxxx- til fordeling mellom kreditorene som fordeles etter den dividende som foreligger (vedlegg å). Dersom min betalingsevne endres i løpet av gjeldsordningsperioden, plikter jeg umiddelbart å meddele dette til samtlige kreditorer for å avtale en ny nedbetalingsordning. Det er svært viktig for meg å få svar på denne henvendelsen snarest mulig, og senest innen en måned fra dette brevs dato, den Likelydende brev er sendt til samtlige av vår klients kreditorer. Med vennlig hilsen Ditt navn Vedlegg: Her fører du en liste over de vedlegg du har ovenfor. Vedleggene skal nummereres og du skal skrive hva de er. For eksempel 1. Dividendeoversikt og videre. 7

16 Vedlegg 7 Søknad om gjeldsordning FORSLAG TIL GJELDSORDNING DITT NAVN, F. NR. XXXXXX XXXXX SAKSNR: Jeg har havnet i et økonomisk uføre, og har for tiden problemer med å betjene min gjeld. Jeg skylder til sammen ca kr xxx xxx, se vedlagt dividendeoversikt (vedlegg v). Her skriver du litt om deg selv, er gift eller enslig og om du har barn, om du arbeider eller er trygdet. Skriv også kort om bakgrunnen for gjelden og skriv at du nå ønsker å rydde opp i din økonomiske situasjon. Om du er syk eller annet bør du legge ved dokumentasjon på dette (eventuelt vedlegg w) Jeg er svært motivert til å betale min gjeld, men har for tiden ikke mulighet til å betale gjelden i sin helhet. Jeg har ca kr xx xxx,- utbetalt i lønn eller trygdeytelse per måned (vedlegg x). Jeg betaler kr xxxx,- i husleie per måned (vedlegg y) og har ca. kr xxxx,- i strømutgifter som forfaller hver måned (vedlegg z). Om du har utgifter til noe spesielt, for eksempel medisin til deg selv eller dine barn føres dette også opp her, disse utgiftene skal også dokumenteres (eventuelt vedlegg æ). Etter satser fra SIFOs standardbudsjett trenger jeg kr xxxx,- pr. måned til livsopphold (vedlegg ø). Utgifter til husleie og strøm og eventuelt andre faste utgifter som du har nevnt ovenfor er ikke inntatt i SIFO-budsjettet og må altså legges til dette beløpet. Jeg vil altså være i stand til å betjene en gjeldsordning fra og med den , da med kr xxxx,- til fordeling mellom kreditorene. Gjeldsordningsperioden varer i fem år. Det er kr xxxx- til fordeling mellom kreditorene som fordeles etter den dividende som foreligger (vedlegg å). Etter gjeldsordningsperioden slettes Deres krav mot meg. Dersom min sin inntekt endrer seg, og det blir midler til dekning av gjelden, plikter jeg å straks ta kontakt med kreditorene for å få i stand en ny gjeldsordning. Etter gjeldsordningsperioden slettes de resterende krav mot meg, og samtlige betalingsanmerkninger faller bort. Det er svært viktig for meg å få svar på denne henvendelsen snarest mulig, og senest innen en måned fra dette brevs dato, den Likelydende brev er sendt til samtlige av mine kreditorer. Med vennlig hilsen Ditt navn Vedlegg: Her fører du en liste over de vedlegg du har ovenfor. Vedleggene skal nummereres og du skal skrive hva de er. For eksempel 1. Dividendeoversikt og videre. 8

17 Vedlegg 8 Veiledning til søknad om betalingsutsettelse og rentefrys, søknad om nedbetalingsordning og søknad om gjeldsordning I overskriften skal du skrive saksnummeret på kravet du søker betalinggsutsettelse og rentefrys, nedbetalingsordning eller gjeldsordning for. Det er viktig å skrive saksnumrene i overskriften slik at kreditor enkelt kan finne hvilke saksnumre du ønsker betalingsutsettelse og rentefrys i. Du bruker de samme saksnumrene du har skrevet i dividendeoversikten. Om du har flere krav hos samme innkassator, fører du opp alle saksnummerene. Det er viktig at kreditorene ser hvor mye gjeld du har totalt, du må derfor legge ved dividendeoversikten du tidligere har laget. Det kan ofte lønne seg å fortelle kreditorene kort om bakgrunnen for gjelden. Det er likevel viktig å huske at dette skal være kort, du bør derfor skrive maks en halv side om bakgrunnen for gjelden. Husk også at språket skal være nøytralt og at du fremstiller hendelsene i kronologisk rekkefølge. For eksempel kan det være slik: For fem år siden opplevde jeg et samlivsbrudd med min tidligere samboer. Etter dette gikk jeg inn i en depresjon og ble sykemeldt. Depresjonen førte til at jeg mistet oversikten over økonomien min. Jeg klarte ikke å komme tilbake i arbeid og måtte si opp jobben min. Jeg håper nå at jeg kan komme tilbake i arbeid igjen innen et halvt år og vil begyne å betale gjelden min når jeg får økonomi til det. Videre må du dokumenterer dine inntekter og utgifter. Om du er enslig, gift eller samboer har betydning for hvordan utgiftene til blant annet bolig og strøm skal dekkes. Gifte eller samboende skal som utgangspunkt betale halvparten av utgiftene tilknyttet bolig og strøm. Om bare den ene ektefellen eller samboeren har inntekter eller er arbeidsdyktig, kan det hende at utgiftene allikevel ikke skal deles på to. Dersom du er den eneste i forholdet med inntekt må du forklare dette, du bør også dokumentere hvorfor din ektefelle/ samboer ikke har inntekt. Forsørgeransvaret for barn påvirker også utgiftene dine. Du bør derfor opplyse om hvor mange barn du har og hvor gamle disse er. Husk at du også har forsørgeransvar for barn over 18 år som fortsatt går på videregående skole jf. Barneloven 68 annet ledd. Som alltid lønner det seg å være ærlig ovenfor kreditorene. Om du ikke beskriver sannheten kan dette slå tilbake på deg ved en senere anledning. Om din økonomiske situasjon skulle forbedre seg i perioden du har fått rentefrys og betalingsutsettelse, nedbetalingsordning eller gjeldsordning, plikter du å opplyse dine kreditorer om dette. Din forbedrede økonomiske situasjon gjør at du raskere må komme i gang med en nedbetalingsordning eller raskere kan betale ned hele gjelden. Nærmere om søknad om betalingsutsettelse og rentefrys Søknad om betalingsutsettelse og rentefrys bør begrenses til å vare kun en kort periode av gangen, helst et halvt eller ett år. Om du imidlertid sitter i fengsel eller er under utdanning, kan du søke om at rentefrys og betalingsutsettelsen varer til du er ferdig med dette. Husk å dokumentere at fengselsoppholdet eller utdanningen din varer det opplyste tidsrom. Om du søker betalingsutsettelse og rentefrys må du regne med at noen av kreditorene dine sender deg gjeldsbrev som de vil at du skal underskrive, eller at de ber deg om en erkjennelse av gjelden. Når kreditorene sender deg slike forespørsler er det normalt for å forhindre at kravet foreldes. Foreldelsesfristen for fordringer er vanligvis 3 år, jf foreldelsesloven 2. Foreldelsesfristen begynner å løpe fra betalingsfristen på regningen jf foreldelsesloven 3 første ledd. Har det blitt avsagt dom i forliksrådet for kravet mot deg, eller om du har signert et gjeldsbrev for kravet er foreldelsesfristen 10 år. 9

18 Vedlegg 9 Tilbud om endelig oppgjør TILBUD OM ENDELIG OPPGJØR DITT NAVN F. NR. XXXXXX XXXXX SAKSNR.: Det vises til krav fra dere, eventuelt tidligere korrespondanse i saken, og legges med dette frem tilbud om endelig oppgjør. Jeg har havnet i et økonomisk uføre, og har problemer med å betjene sin gjeld. Jeg skylder til sammen ca kr xxx xxx, se vedlagt oversikt over gjeld (vedlegg x). Her skriver du litt om bakgrunnen for gjeldsproblemene. Jeg har nå fått mulighet til refinansiering av kravene mot meg gjennom et privat lån, eventuelt lån i XX Bank. På grunn av min gjeldsbyrde har jeg imidlertid ikke mulighet til å betale dere fullt ut men er villig til å foreta et kontant oppgjør av min gjeld. Dere sparer med dette mye tid og ressurser på å ikke kreve inn et beløp dere ellers ikke ville hatt samme mulighet til å få innbetalt. Jeg tilbyr med dette kr xx xxx,- som endelig oppgjør i saken for samtlige krav dere har mot meg. Samtlige krav og betalingsanmerkninger faller bort etter oppgjøret. Jeg ber dere ta stilling til tilbudet innen 3 uker og senest innen Likelydende tilbud er sendt til samtlige av mine kreditorer. Med vennlig hilsen Ditt navn Vedlegg: Her fører du en liste over de vedlegg du har ovenfor. Vedleggene skal nummereres og du skal skrive hva de er. For eksempel 1. Dividendeoversikt og videre. 10

19 Vedlegg 10 Veiledning til tilbud om endelig oppgjør Skriv også i overskriften her saksnummerene på kravene du tilbyr endelig oppgjør for. Du bruker de samme saksnummrene du har skrevet i dividendeoversikten. Om du har flere krav hos samme innkrever, fører du opp alle saksnummerene. Det er viktig å skrive saksnummerene i overskriften, slik at kreditor enkelt kan finne hvilke saksnummere du ønsker betalingsutsettelse og rentefrys for. Også her er det viktig at kreditorene ser hvor mye gjeld du har totalt, slik at du må legge ved dividendeoversikten du tidligere har laget. Forklar kreditorene litt om bakgrunnen for gjelden, se her vedlegg 8 veiledning til søknad om betalingsutsettelse og rentefrys, søknad om nedbetalingsordning og søknad om gjeldsordning. Det lønner seg som alltid å være ærlig med kreditorene. Informer derfor om hvor du har fått mulighet for refinansiering, om dette er en bank eller om du har fått privat refinansiering. Husk også her å vedlegge all dokumentasjon. 11

20 Kontaktliste Jusshjelpa i Nord-Norge UIT, Breivika senter 9037 Tromsø Jussbuss Arbinsgate Oslo Jurk Arbinsgate Oslo Jussformidlingen i Bergen Sydneshaugen Bergen Jusshjelpa i Midt-Norge Jushjelpa v/hist avd. Teknologi 7400 Trondheim Namsmannen i din kommune, se også NAV i din kommune, se også Norske Inkassobyråers forening Postboks Sandefjord Gjeldsoffer- Alliansen (GOA) Pilestredet 17, 6.etg 0164 Oslo

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke Gjeldsrådgivning - selvhjelpspakke Innhold 1. Inntekter og utgifter lag budsjett! Side 4 2. Ring 800GJELD - Økonomirådstelefonen i NAV Side 4 3. Gjeld lag oversikt! Side 4 4. Søknad om betalingsutsettelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet?

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? 2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? Klager hadde flere lån i banken. Lånene var sikret i bl.a. en eiendom som var eid av klagers far. Etter farens død var eiendommen overtatt av klager.

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Hva kan jeg selv gjøre med gjelden min?

Hva kan jeg selv gjøre med gjelden min? Hva kan jeg selv gjøre med gjelden min? Gjeldsproblemer Gjeldsproblemer har du om du har en høyere gjeldsbyrde enn du klarer å betale/betjene med din økonomi i dag. Vi kan skille mellom de som har forbigående

Detaljer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer HB 5.B.4 21.12.2009 Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer INNHOLDSFORTEGNELSE Hjemmelsforhold Endring av rente-

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen SI skal inngå en samarbeidsavtale med en leverandør i forbindelse med innkreving av misligholdte studielån for innkreving og erstatningskrav

Detaljer

I vedlegget fiimer du en oversikt over de kravene som vi vil dekke med skattepengene dine.

I vedlegget fiimer du en oversikt over de kravene som vi vil dekke med skattepengene dine. 2949 sstatens innkrevingssentral RUNE LEANDER HANSEN tx VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dato: Vår referanse: 27. mai 2015 2737632 Klagefrist: 1 maned Erklæring - vi motregner skattepengene du har til gode

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato...

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato... Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ Postadresse: Universitetet i Tromsø Breivika Senter 9037 Tromsø Besøksadresse: Breivika Senter Telefon: 77 64 45 59 Telefaks: 77 64 65 65 GRATIS JURIDISK

Detaljer

Tilsvar Til Lister Tingrett. Ringveien 43, 4400 Flekkefjord

Tilsvar Til Lister Tingrett. Ringveien 43, 4400 Flekkefjord Lister Tingrett Barbrosgt 21 4550 FARSUND Tilsvar Til Lister Tingrett Lister Tingretts ankesak: 08-036668TVI-LIST Saksøker: Dag Martin Bakken Ringveien 43, 4400 Flekkefjord Prosessfullmektig: Adv.fa. Wangensteen,

Detaljer

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden.

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. 1 Introduksjon i økonomisk rådgivning Generelt om økonomisk rådgivning Statens satsningsområde 2 Nettverk Finnmark Hvem/hva

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER

INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER En brosjyre utarbeidet av Jusshjelpa i Nord-Norge Ved Stian Mæland Revidert av Aasta Pettersen Samkjørt med Fangehåndboka til Juss-Buss (2012) 1 INNLEDNING Formålet med denne

Detaljer

KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjeld- og familiegruppen

KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjeld- og familiegruppen KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjeld- og familiegruppen Vedrørende endringer i gjeldsordningsloven mv. Høringsfrist: 5. mars 1 Innledende om Juss-Buss Juss-Buss er en studentdrevet rettshjelpsorganisasjon

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

Saksframlegg. Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816

Saksframlegg. Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816 Saksframlegg Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816 Forslag til vedtak: 1. Trondheim kommune stiller garanti for lån som Stiftelsen

Detaljer

Svarskjema for gjeldsrådgivere

Svarskjema for gjeldsrådgivere Svarskjema for gjeldsrådgivere Dette skjemaet benyttes av private gjeldsrådgivere som ønsker å gi opplysninger til GOA om egen virksomhet. Skjemaet finnes også på internett, på denne adressen: http://gjeld.info/radgivere.

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbankkonferansen 2015 Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg De statlige virkemidlene Kommunale boliger er et kommunalt virkemiddel Startlån Bostøtte Tilskudd til kommunale boliger Grunnlån kommunale

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Forhåndsvarsel om at SI vil motregne ubetalte krav i skattepenger

Forhåndsvarsel om at SI vil motregne ubetalte krav i skattepenger i i i uo Statens *innkrevingssentral RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dato: 23. mai 2017 Vår referanse: 2737632 Forhåndsvarsel om at SI vil motregne ubetalte krav i skattepenger Statens

Detaljer

Finansavtaleloven 47 opplåning til betaling av advokatutgifter og til refinansiering av kortsiktig gjeld i påvente av erstatningsutbetaling

Finansavtaleloven 47 opplåning til betaling av advokatutgifter og til refinansiering av kortsiktig gjeld i påvente av erstatningsutbetaling Bankklagenemndas uttalelse 2010-114 Finansavtaleloven 47 opplåning til betaling av advokatutgifter og til refinansiering av kortsiktig gjeld i påvente av erstatningsutbetaling Klagerne var i perioden 2000

Detaljer

Vi trenger flere opplysninger fra deg

Vi trenger flere opplysninger fra deg Rune Leander Hansen 5568 VIKEBYGD NAVI 9917 KIRKENES (502P) Deres ref: Vår ref: 141240 Vår dato: 11.02.13 Saksbehandler: Julianne Rolstad Vi trenger flere opplysninger fra deg Vi viser til din henvendelse

Detaljer

rxd nusuanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: 16717036 Utskriftsdato: 11.09.2015

rxd nusuanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: 16717036 Utskriftsdato: 11.09.2015 rxd nusuanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: 16717036 Utskriftsdato: 11.09.2015 Undertegnede Balsfjord kommune, org.nr. 940208580, erkjenner å skylde Husbanken, org.nr.

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

LÅNERUTINE FOR LÅN I NETTVERKSBANKEN VESTFOLD

LÅNERUTINE FOR LÅN I NETTVERKSBANKEN VESTFOLD LÅNERUTINE FOR LÅN I NETTVERKSBANKEN VESTFOLD Forutsetning for å kunne søke lån i Nettverksbanken Vestfold: Du må ha registrert din virksomhet, vært minimum ½ år i en nettverksgruppe og presentert din

Detaljer

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen Avtaleutkast Innholdsfortegnelse Avtaleutkast... 1 1. Avtale om levering av innfordringstjenester... 3 2 Avtalen... 3 2.1 Formål med avtalen... 3 2.2 Kontaktpersoner... 3 2.3 Kravtyper... 3 2.4 Etablering

Detaljer

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO. Høringssvar foreslåtte endringer i gjeldsordningsloven

Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO. Høringssvar foreslåtte endringer i gjeldsordningsloven POLITIET POLITIDIREKTORATET Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201104560 2011/03237-4 008 15.02.2012 Høringssvar

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

Kommunen skal behandle sakene slik: Kommunen må kvalitetssikre opplysningene og dokumentasjonen, og sende dette videre til Husbankens regionkontor.

Kommunen skal behandle sakene slik: Kommunen må kvalitetssikre opplysningene og dokumentasjonen, og sende dette videre til Husbankens regionkontor. (2491.2,N3 4Å4k-k Til: postmottak@vestnes.kommune.no; postmottak@vestvagoy.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no; postmottak@vindafjord.kommune.no; postmottak@vinje.kommune.no; postmottak@volda.kommune.no;

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS HVA KAN DU SELV GJØRE? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Du må alltid søke elektronisk om formidling

Detaljer

Utbetaling av lånet Fristen for utbetaling av lånet er satt til to måneder etter bevilgning. bevilgningen.

Utbetaling av lånet Fristen for utbetaling av lånet er satt til to måneder etter bevilgning. bevilgningen. uwahusbanken Retur Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Deres dato 31 08.2015 Vår dato 15.09.2015 Deres referanse Vår referanse #0/146CEPSAL Side 1 av 2 KOMMUNE Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 Oppdal

Detaljer

Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig

Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig Hvem er disse personene? 60% av innsatte har et rusproblem Her trengs behandling Motivasjon og støtte Fremtidsplanlegging Kompetanse 50% er

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

Nettverk etter soning. Vi bistår mennesker med behov for å etablere nye sosiale nettverk etter gjennomført straff

Nettverk etter soning. Vi bistår mennesker med behov for å etablere nye sosiale nettverk etter gjennomført straff Program Hva er Nettverk etter soning? Hva kjennetegner innsatte? Gjeldsproblematikk blant straffedømte Hva kan vi gjøre? Mulig samfunnsøkonomisk gevinst Nettverk etter soning Vi bistår mennesker med behov

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - Min tilnærming til tunge økonomiske saker som verge

Gjeldsrådgivning. - Min tilnærming til tunge økonomiske saker som verge Gjeldsrådgivning - Min tilnærming til tunge økonomiske saker som verge Klassifisering økonomiproblemer Forebygging / Betalingsvansker Normalt bare tiltak på skyldnersiden Får ikke endene til å møtes Midlertidig

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

EKSEMPEL: SAMTALE MED KREDITOR

EKSEMPEL: SAMTALE MED KREDITOR EKSEMPEL: SAMTALE MED KREDITOR Du er kommet til Innkreving Inkasso, hva kan jeg hjelpe med Ja, hei. Det er Paul Smith som ringer. Jeg prøver å få oversikt over gjelden min og lurer på om jeg kan be om

Detaljer

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett 2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett Klager hevdet at hun burde ha vært frarådet å ta opp lån på kr 2.337.000,- sammen med sin daværende ektefelle i juni

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

PRIVAT FELLESEIESKIFTE

PRIVAT FELLESEIESKIFTE PRIVAT FELLESEIESKIFTE Utarbeidet av Jusshjelpa i Nord-Norge Januar 2006 Innhold 1. Forord 2. Begrepsforklaringer 2.1. Felleseie 2.2. Særeie 2.3. Eneeie 2.4. Rådighetsdel 2.5. Sameie 3. Privat eller offentlig

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

Besl. O. nr. 29. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002)

Besl. O. nr. 29. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) Besl. O. nr. 29 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) År 2002 den 3. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 1 roms andelsleilighet Adresse: Måneveien 34, 1 etg. Ant.rom 1 Bra/P-rom/Bta: 39/27/45 m² F.kostnader: Kr. 3 250,- Fellesgjeld: Kr. 331 834,- Visning: ons 03.02.16 kl. 18:00 19:00 Fastpris: Kr 1 900 000,Melding

Detaljer

Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage EK0043

Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage EK0043 Innledning Skjema for utskrift Dette skjemaet inneholder sensitive personopplysninger og kan derfor ikke sendes inn digitalt. Når søknaden er fylt ut, skal du skrive den ut, undertegne og sende den inn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP SOSIALKONTOR / TRYGDEKONTOR KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER

RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP SOSIALKONTOR / TRYGDEKONTOR KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER RÅD OG HJELP FRI RETTSHJELP SOSIALKONTOR / TRYGDEKONTOR KRISESENTRE GRATIS JURIDISK VEILEDNING AKTUELLE LOVER Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp

Detaljer

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT Kjøpekontrakt bil Publisert 2013-02-24 12:38 (/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT (http://www.forbrukerradet.no/kontrakter/kontrakter/kontrakt-forkjøp-av-bruktbil-mellom-private-bokmål)

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Offentlig gjeldsordning HEFTE 3

Offentlig gjeldsordning HEFTE 3 Offentlig gjeldsordning HEFTE 3 Vidar Sinding 2016 ISBN: 978-82-690177-2-4 Tittel: Offentlig gjeldsordning Format: PDF Layout: Monduma AS Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Tana kommune - Deanu gielda Rådhusveien 3 9845 Tana MuTTATT MAY,2016 \ Deres dato 19.01.2016 Vår dato 02.03.2016 Deres referanse Vår referanse 2016/1379-2

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HOSLE : Spesielt strøken 3(4)-roms. Totalrenovert med høy standard - fjordutsikt Adresse: Grevlingåsen 5 C, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 82/82/90 m² F.kostnader: Kr. 2 492,-

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/03, 30. juni 2003 Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Meldingen gir retningslinjer for behandling av skatte- og avgiftskrav

Detaljer

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS Konkursrådet Innføring i konkurs Konkursrådet gir her en kort innføring i konkursrett, beregnet på folk som er uten forhåndskunnskaper. 1. Hvordan oppstår en konkurs? 1.1 Innledning 1.2 Skyldneren må være

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

- AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN

- AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN MIN FREMTID - AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN Dere er mellom 23 og 27 år. Dere skal nå etablere dere i et hus, rekkehus eller i en leilighet. I denne delen av prosjektet skal dere ha en oversikt

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING

SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING Returner skjemaet til: Statens innkrevjingssentral Postboks 455 8601 Mo i Rana SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING Bruk skjemaet til opplysningar om: inntektene dine utgiftene dine eventuell formue som

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2016

Innbyggerundersøkelsen 2016 Innbyggerundersøkelsen 2016 Vi vil gjerne vite hvordan du vil bo når du blir eldre! I denne undersøkelsen får du spørsmål om hvor og hvordan du vil bo når du blir eldre. Videre får du noen spørsmål om

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. Økonomisk rådgivning. Karianne Hansen og Beate Høegh NAV Sarpsborg. NAV, Side 1

VELKOMMEN TIL KURS. Økonomisk rådgivning. Karianne Hansen og Beate Høegh NAV Sarpsborg. NAV, Side 1 VELKOMMEN TIL KURS Økonomisk rådgivning Karianne Hansen og Beate Høegh NAV Sarpsborg NAV, 08.02.2017 Side 1 Målsetting med økonomisk rådgivning: Hjelpe mennesker med økonomiske utfordringer til å bli i

Detaljer

VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE

VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE Insolvensrettens Dag København - torsdag 22. mars 2012 Av Inger Marit H. Borch i.borch@haavind.no Mobil: + 47 911 85 964 Erfaringer fra Norge 2 11. apr. 2012 2 Virksomhetspant

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer