Tilstandskontroll drift og vedlikehold Tilstandsstyring - en metodikk for aktiv skadeforebygging eller systematikk for å unngå uønskede hendelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandskontroll drift og vedlikehold Tilstandsstyring - en metodikk for aktiv skadeforebygging eller systematikk for å unngå uønskede hendelser"

Transkript

1 Tilstandskontroll drift og vedlikehold Tilstandsstyring - en metodikk for aktiv skadeforebygging eller systematikk for å unngå uønskede hendelser Slide 1

2 ...skader oppstår igjen og igjen Erosjons i strupeventil MIC Spaltkorrosjon CO 2 -korrosjon Slide 2 Korrosjonsutmatting Strømningsassistert korrosjon

3 Tilstandskontroll drift og vedlikehold Utfordring Materialteknisk ompetanse integrert i operativ prosesskontroll Slide 3

4 E-drift utnytte IKT- løsninger Prosessovervåking Sanntidsdata Slide 4

5 Prosessovervåking - datakommunikasjon PI SYSTEM REAL TIME PLATFORM PI - dataplattform FISHER-ROSEMOUNT BAILEY HARTMANN & BRAUN YOKOGAWA WESTINGHOUSE GE ASPEN VALMET ABB ALCONT SIEMENS MOORE TOSHIBA INTELLUTION WONDERWARE HONEYWELL LANDIS & GYR MEASUREX ALLAN BRADLEY FISCHER-PORTER Slide 5

6 Fjernovervåking Sanntids dataoverføring, eks.vis ved PI Slide 6

7 Inspeksjon kontra Tilstandsstyring Inspeksjon og skadeanalyse Tilstandsstyring Fortid Nå Fremtid Slide 7

8 Tilstandsstyring MÅL: Integrere materialerfaring, materialkompetanse og risikovurderinger i den løpende driften av et anlegg Tilstandsstyring bidrar til å. styre den fremtidige tilstanden til et prosessanlegg ved å kontrollere/ styre dagens prosessbetingelser som har en direkte innvirkning på anleggets tilstand. Slide 8

9 Anleggseffektivitet defineres som: Anleggseffektivitet (AE) = x x Driftstilgjengelighet Kapasitetsutnyttelse Kvalitetsutbyttet Anleggseffektiviteten er er ofte beskrevet i virksomhetens overordnede målsettinger Driftstilgjengelighet er den faktor som påvirkes av vedlikeholdsaktiviteten Slide 9

10 Total Driftstilgjengelighet (DT) DT = T total -(T VH + T drift + T design + T innkjøp ) T total x 100 % DT = T total -T stopp T total x 100 % T VH = Vedlikeholdsstopp T drift = Driftsbetingede stopp T design = Konstruksjonsfeil T innkjøp T stopp = Innkjøpsbetingede stopp = Total stopptid Slide 10

11 Tilstandsstyring Multidisiplin kompetanse: Material Struktur Sikkerhet Risiko Prosess Monitorering Korrosjon Slide 11 RBI analyser RCM analyser Operasjonsvindu basert på kritiske nedbrytningsparametere PI Beslutning om: Inspeksjoner Vedlikehold Reparasjoner Prosessmod. Web basert rapportering Monitorering og vurdering av kritiske prosessparametere Beslutningsstøtte

12 Hvorfor investere i tilstandsstyring? Sanntids tilstandskontroll vil gi bedre styring og håndtering av risiko: Bedre utnyttelse og optimalisering av inspeksjon (RBI) og vedlikehold (RCM). Kostbare reparasjoner (og korrektivt vedlikehold) kan utsettes eller elimineres. Prosessoptimalisering...og således bidra til bedret økonomi. Slide 12

13 Kan tilstandsstyring fungere i prosessindustrien? Prosessindustri er ideell for implementering av tilstandsstyring..fordi: Prosessene som påvirker levetiden er: Kjente og godt definerte Oppdagbare og målbare Moderne prosesskontroll fungerer i sann tid og er nøyaktig. De fleste relevante prosessparametre måles allerede, og derfor kan tilstandsstyring utnytte eksisterende data og kunnskap. Slide 13

14 Risikorangering Overordnede spørsmål: 1 Hva kan gå galt? Mekanisme eller hendelse 2 Hvor ofte kan det skje? Sannsynlighet 3 Hva er konsekvensene? Produksjonstap, personskader, økonomisk Risikorangering: Sannsynlighet for hendelser/feil x Konsekvensen av hendelser/feil Slide 14

15 RISIKO RANGERINGS PROSESS 5 kende annsynliget SVÆRT HØY RISIKO HØY RISIKO MIDDELS RISIKO LAV RISIKO A B C D E Økende konsekvens Slide 15

16 Fra RBI til Tilstandsstyring RBI gir de kritiske nedbrytningsmekanismene Kritiske driftsparametere e.g. temperatur strømning sand vibrasjoner vanninnhold etc. Overvåking Instrumentering Driftsanalyser Slide 16

17 Etablering av Operasjonsvindu Aktuelt prosesssystem Temperature (C) Material Struktur Sikkerhet Risiko Prosess Monitorering Korrosjon Pressure (bar) Slide 17

18 Hvilke parametre og hvorfor? Kriterier for valg av parametre: Vurdering av mulige nedbrytningsmekanismer (RBI) Identifikasjon av kritiske tilstandsparametre Kan tilstandsparametre overvåkes/måles BEST - Online real-time resultat (eks. Trykk, temp., strømning etc.) OK Intervallbestemte prøvetakninger (ex. H 2 S, CO 2, H 2 O, etc.) Kan endres eller modifiseres operasjonelt Automatisk endring gjennom kontrollsystem Manuell endring fra kontrollrom Manuell endring i anlegget Prosess/Mekaniske modifikasjoner nødvendig Slide 18

19 Hvordan fungerer tilstandsstyring i prosessindustrien? Definisjon av relevante parametre: Beskrivelse av operasjonsbetingelser Beskriv alarmgrenser Monitorer / Mål aktuelle parametre: Kontinuerlig overvåking Intervallbasert prøvetaking Problembasert prøvetaking Respons på variasjoner: Initiering av relevante tiltak når alarmer oppstår, som eks. spesialistvurdering, inspeksjon etc. Slide 19

20 Definisjon av alarmgrupper Alarm Grupper: Rød Nåværende driftssituasjon har en kjent svært negativ effekt Gul Innenfor operasjonsgrensene, men driftstilstanden er ikke optimal og driftstilstanden vil føre til at en får høye korrosjonsrater og at en nærmer seg høye sannsynlighetsgrenser. Grønn Optimal drift innenfor operasjonsgrensene. Slide 20

21 Eksempel: HC gass i karbon stål system. Relevante nedbrytningsmekanismer: CO 2 korrosjonshast.: f(co 2 [mol%], T, P) Sulfidindusert spenningskorrosjon (SSC). Partial trykk av H 2 S: f(h 2 S [mol%], P) Duggpunktstemperatur (vannvæting): f(h 2 0 [mol%], P) Hvordan definerer man et optimalt operasjonsvindu og alarmgrenser med 5 prosessvariabler?...tilstandsstyring... Slide 21

22 Definisjon av Operasjonsvindu Karbonstålrør, Gass system, Innvendig korrosjon. Zero Upper Temp Design Limit Lower Temp Design Limit Pressure Design Limit H2S Partial Press Limit Constant Corrosion Rate Dew Point 5 Degrees Above Dew Point Temperature (C) Pressure (bar) Slide 22

23 Definisjon av alarmgrenser Slide 23

24 Integritetsvindu, vannbasert varmevæske, rørsystem i karbonstål og ss316/ C 50 C Temperatur ph 8,5 8,0 400 mg/l 1000 mg/l Klorider + Sulfater 40 ppm 50 ppm Nitritt (korrosjonsinhibitor) Slide 24

25 Integritetsvindu, vannbasert varmevæske, rørsystem i karbonstål og ss316/321 ph 60 C 50 C Forbedre vannkvaliteten Temperatur 8,5 8,0 Tilsett korrosjonsinhibitor (øk dosering) 400 mg/l 1000 mg/l Klorider + Sulfater 40 ppm 50 ppm Nitritt (korrosjonsinhibitor) Slide 25

26 Registrering av alarmindikasjoner All alarm informasjon bør/må registreres Tidspunktet for alarmen Hvilken alarmgrense ble overskredet Varighet av overskridelsen Noen alarmer må vurderes umiddelbart All alarmer bør periodisk vurderes av en spesialist, og relevante aksjoner bør iverksettes Slide 26

27 Oppfølging av alarmrapporter.. Oppfølgingen av en alarmrapport kan være: Umiddelbar oppfølging med inspeksjon for å kartlegge status. Revisjon av gjeldende planlagt inspeksjons-/vedlikeholdsplan for å redusere intervall til neste aktivitet eller øke effektivitet av igangsatte aktiviteter (Input til RBI/RCM) Regisrere alarmen, men fortsette med planlagt inspeksjons- og vedlikeholdsplan. Endre operasjonsbetingelser. Slide 27

28 Overvåking beslutningsstøtte MICROSOFT ENTERPRISE PLATFORM PI SYSTEM REAL TIME PLATFORM FISHER-ROSEMOUNT BAILEY HARTMANN & BRAUN YOKOGAWA WESTINGHOUSE GE ASPEN VALMET ABB ALCONT SIEMENS MOORE TOSHIBA INTELLUTION WONDERWARE HONEYWELL LANDIS & GYR MEASUREX ALLAN BRADLEY FISCHER-PORTER Slide 28

29 Skjematisk prosessoverblikk Slide 29

30 2. trinns rekompresjon Slide 30

31 Overvåkingsdata/Måleverdier Slide 31

32 Trender og alarminformasjon Slide 32

33 Tilstandsstyring Industrien fokuserer på: Optimalisering av organisasjon Optimalisering av arbeidsprosesser Nye tekniske løsninger Tilstandsstyring Slide 33

34 Hvorfor Tilstandsstyring Færre uforutsette hendelser Bedre styring av inspeksjonsaktiviteter Bedre styring av vedlikeholdsaktiviter Øket sikkerhet Mindre nedetid Produksjonsoptimalisering Høyere produksjonsregularitet Forbedret anleggseffektivitet Forbedret driftsøkonomi Slide 34

35 Sanntids tilstandskontroll Skader oppstår regelmessig: Bakterielt angrep i prosessrør Spaltkorrosjon i flens CO 2 korrosjon i strømningsrør Dette kan vi unngå ved tilstandsstyring!!! Slide 35

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

Prinsipper for utforming av Alarmsystemer. Februar 2001 YA-710

Prinsipper for utforming av Alarmsystemer. Februar 2001 YA-710 Prinsipper for utforming av Alarmsystemer Februar 2001 YA-710 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Strukturen i dokumentet...1 1.3 Definisjoner...1

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014.

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. Risikovurdering Prosjektgruppen Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. F S A T 0 3. 1 2. 2 0 1 4 Innhold 1. Risikovurdering organisasjonsprosjektet...

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Strukturen Forarbeid - planleggingen Hvem, hva, hvor, når, hvorfor, hvordan.. Arbeid - gjennomføringen Utføre det planlagte operative arbeidet Etterarbeid

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen EG www.egnorge.no Bedriftseieren/direktøren Hvilke kunder og

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer