Vi har utvalget til barnas festdag! Barnebunader 0-12 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi har utvalget til barnas festdag! Barnebunader 0-12 år"

Transkript

1 BU! FMJ egionavisa 2009 Vi har utvalget til barnas festdag! Barnebunader 0-12 år lt til barna! tørst på søre unnmøre Blåhuset, 2. etg. - lf (16) et beste i livet er! 6. mai pplag var asengt. 18, 6150 Ørsta lf Vedlikeholdsfrie garasjeporter og portåpnere pe 9-16 (18) aurd ffisiell samarbeidspartner til orges Fotballforbund ådgivning Montering Vedlikehold ervice andler-w-1-90x107.indd 1 8/18/06 9:56:30 M Ventar på sommar og sol :) ide Ferdigmalte veggplater r 219,- pr. plate gghvit eller Café atte, profiler V-fas / kygge / Perle, dim. 12x620x2390 mm. e mer på: dresse: 6065 Ulsteinvik lf.: Fax: dresse: 6065 Ulsteinvik. elefon Fax Åpningstider: Man-fre tors lør pe: (15) ratisavis for: Hareid - Herøy - ande - Ulstein - Vanylven - Volda - Ørsta

2 2 nsdag 6. mai 2009 egionavisa V HV : g ser no fram mot M i kroppsbyggjing både i år og fram mot 2011, eg skal vere å rekne med, seier 35 åringen ore Johnny frå Folkestad. nnfelt bilder frå slo rand Prix i april, der Folkestad poserte seg til ein 3. plass. et beste i livet er ay ut/sats: egionavisa rykk: ogn og Fjordane vistrykk pplag: istribusjon: Posten Postadr.: P.b. 424, 6067 Ulsteinvik Besøksadr.: yrkjegt. 8 elefon: elefax: Ørsta-kontoret: Besøksadr.: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: Ørsta-kontoret: edaktør/agleg leiar Hugo ntonsen lf.: Produksjonsleiar unlaug leppe lf.: algssjef ine Urke lf.: algskonsulent ari H. Berge lf.: alg og produksjon unn Homberset lf.: Journalist oger ldeide lf: Produksjon ina ren Årsheim lf.: algskonsulent Magne rumsvik lf.: ontor og adm. Hildegunn. Haugen lf.: Journalist Monica ren Moe Masdal lf: ye egionavisa

3 egionavisa nsdag 6. mai Folkestad sin største son Med matchvekta på 96 kilo tok ore Johnny frå Folkestad bronse i det nordiske kroppsbyggarstemnet under slo rand Prix i april. o siktar 35-åringen mot landslagsplass i ordisk Meisterskap i oktober. et ga meg eit boost å gjere det såpass godt i slo rand Prix. et viser berre at eg skal vere å rekne med i store meisterskap framover, seier ore Johnny Folkestad som vart nummer tre av sju i klassa -100 kg (under 100 kg). Medan den jamne nordmann har ein fettprosent på mellom 16 og 25 har kroppsbyggjaren ore Johnny frå Folkestad ein fettprosent på berre 4 før konkurransar. et er ikkje rom for feitt på dei brunkremmarinerte kroppane som konkurrerar i kroppsbyggjing. il konkurransar er ein nesten skrapa for feitt. et er reine musklar i harmoni og symmertri med kvarandre som er viktig i denne idretten. il dømes skal armmusklar stå i stil med leggmusklane, kroppen skal vere jamnt utvikla og ha ei symmetrisk heilheit. in vert dømt utfrå muskelutvikling, hardheit og symmetri. Brunkremen nyttast for at ein betre kan sjå musklane, forklarar 35-åringen som har trent jamt og trutt med vekter sidan jølvdisiplin g føler eg er i svært god form trass i mine 35 år. g er godt rusta for konkurranser no, eg kan mykje meir, kjenner kroppen min betre og er mykje meir disiplinert no enn kva eg til dømes var i 20-åra. et krev mykje sjølvdisiplin av ein kroppsbyggjar. et er mykje trening og strenge diettar, forklarar Folkestad som no satsar friskt fram mot M både i år og fram til i god plassering i årets M kan gi han ein plass på landslaget til ordisk meisterskap i rondheim i oktober. ette krev rikeleg trening og rett kosthald, ein tullar ikkje med maten, forklarar Folkestad. g èt 6-7 måltid dagleg. g èt nesten berre protein, det går mykje i biff, kylling, fisk og proteinpulver. g får òg i meg eindel sunne fettsyrer som omega 3, 6 og 9. et er viktig at ein aldri er svolten. år det er sesong og meisterskap har eg ein streng og spesifikk matplan. g har full kontroll over kva og når eg èt, maten vèg eg opp på grammet, seier Folkestad som trenar timar i veka når det er sesong. va er motivasjonen? Motivasjonen ligg i det å vere herre over seg sjølv og sin eigen kropp. et er fasinerande å kunne forme kroppen sin, å kunne sjå at det ein gjer skaper resultat. et er ein tøff fight mot seg sjølv som skal vinnast. et er òg å kunne vise andre at ein er å rekne med, forklarar Folkestad med tydeleg innleving. ivsstil et å vere kroppsbyggjar er ein livsstil. in ting er å trene mykje, men det er klart ein ønskjer å ete andre ting enn det som dietten krev. g likar til dømes den tradisjonelle norske bondekosten, men det skal lite til å øydeleggje ein pågående diett, seier Folkestad. rittmat og snop èt eg berre i helgene når det er "offseason". g èt meir karbohydratar og då legg ein lett på seg. g er gjerne oppe i 115 kg når det er "off-season" men prøver å halde feittprosenten under 12, seier Folkestad som elles er sjølvstendig næringsdrivande som ledd- og muskelterapeut hjå ulike bedrifter i slo. Han er òg personleg trenar når han ikkje trenar sjølv. g håpar no å stille i M og markere meg, men til våren 2011 skal eg vere på topp, seier Folkestad. : konfirmasjonsbordet Vi har alt du trenger til festbordet om inn for råd og veiledning ,- 4 VF 1,5 ifteplanar? May-Britt ÅV Ø 6065 Ulsteinvik lf pe: ma.-ons , to.-fre laur at oss undersøke synet ditt lf jøgt. 3 - Ulsteinvik YPØV ff. godkjent optiker - øye for ditt syn lf. 57 lf Måløy H jøpmannsgata 56 lf.: åver nteriør mykker eiker Bunad 17. mai sløyfe i sølv kr 298,- Mange festdagar i mai Vi har: Bunadsølv niv ommeur lokkekjede Bunadsko løym heller ikkje: regnkep, underskjørt, raude og svarte strømper, ullundertrøye. egionavisa ,- P H PY iplom-is 1,2 l, 24,17 pr. l P-/PPJUC 1 l, M 1000, 17,50 pr. l rans, eks. pant, 4,17 pr. l PP/P-UP 10 P M Ø otra eafood, frys, sitronpepper/ hvitløk, 99,50 pr. kg iplom-is, 1,89 pr. stk Møre og omsdal og ogn og Fjordane uke 19 - un til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

4 4 nsdag 6. mai 2009 egionavisa potek1 Hareid lf potek1 Herøy lf potek1 Mørejarlen Ulsteinvik lf potek1 Vanylven Combisenteret lf potek1 Volda lf e flere tilbud på eller stikk innom et av våre apotek. potek1 Ørsta lf

5 6 nsdag 6. mai 2009 egionavisa en gjekk i illegal skytteltrafikk til hetland under krigen, lasta med nordmenn på flukt frå nazistane. o er "rkna" lasta med historie om alle turene med motstandsfolk frå Heimefronten og hetlandsgjengen. Herøy kystlag har no skjøte på "rkna" (102) er der ho hører heime den 102 år gamle båten som var nær ved å bli søkkt på 80-talet. Planen er at "rkna" skal bli i tipp topp stand. anskje skal vi i kystlaget dra til hetland i denne båten, den gjekk visstnok fleire turar dit under krigen, fyllt med rømlingar, seier formann i Herøy kystlag, Henry Berge. Båten ligg no til kai i Fosnavåg, 102 år etter at den vart levert ny som fiskebåt med dampmaskin og segl frå Ålesund Mek. i et er mykje historie rundt rkna så vi er svært nøgde med å ha fått fatt i henne. et følast ansvarsfullt å no eige rkna, seier Berge som fekk tak i båten igjennom Herøy næringsforum i asta med kulle søkkjast t "rkna" framleis eksisterer er takka nokre få personar. "rkna" skulle nemleg kondemnerast og søkkjast i et å søkkje ein slik båt tykte ikkje tyskaren Frank tephan noko om. Han likte båten, men hadde i utgangspunktet ikkje noko med den å gjere. Han tok likevel initiativ til å forsøke å berge båten som låg ved kai rett ved huset hans. Båten låg rett utafor stovevindauget mitt i ævika og eg likte den og tykte den var fin. tterkvart leste eg litt om kva båten hadde vore med på under krigen. g såg etterkvart på båten som eit symbol på motstandsrøyrsla som berga både uropa og yskland frå diktatur-styre. in kunne jo ikkje søkkje ein båt som hadde tent ferdrelandet, fortel tephan som vart ein slags primus motor for å verne om "rkna" i et vart mykje skriving om kva skjebne "rkna" ville få, i både unnmørsposten og lokalavisene på midten av 80 talet. tephan fekk etterkvart støtte om verning både frå rådmann og kulturstyre. msider bestemte Fiskeridepartementet at båten skulle kondemnerast, men at den likevel ikkje skulle søkkjast. et vart difor oppretta ei stifting som skulle verne og vedlikehalde rkna. lad i "rkna" et å ta initiativ til å berge "rkna" er vel ein av dei rette tinga eg har gjort, skrattar tephan som nesten kvar dag kikkar bort på båten når han går forbi der ho ligg til kai i Fosnavåg. g er nok litt glad i båten. rkna er over 100 år og burde vore på eit norsk frimerkje no, seier tephan med ein tydeleg tysk aksent. tephan påpeikar at det var rnfinn lungsøyr arlsen som til slutt tok grep med å restaurere rkna som då var i dårleg forfatning. Både arlsen og tephan var med i stiftinga som skulle verne om båten, saman med ddbjørn emøy, ornelius valsund og rve Moltubakk. ll den støtta vi fekk om å verne båten var ikkje like enkel å omsette i økonomisk støtte, er det ikkje typisk? seier tephan som saman med resten av stiftinga fekk problem med å finne ein stad å setje den på land. et resulterte til slutt i at båten vart teken over av rnfinn arlsen som tok saka i eigne hender. et er arlsen som mest skal takkast for at båten framleis eksisterer, seier tephan. Plukka ned og oppattbygd g overtok båten åleine etter at stiftinga for vernearbeidet etterkvart vart oppløyst, seier arlsen som starta eit omfattande og tidkrevjande arbeid med å restaurere båten i g skifta ut hoveddekk, galgedekk, lugarkappe og det meste av akterenden. 5 plater i skroget, alt av elektrisk utstyr og installasjonar vart også erstatta. tyrehuset vart nedplukka og oppattbygd, all innreiing vart utrive og innreia på nytt. Vinsja og alle røyr vart bygd nye. et var omtrent som å byggje ein ny båt, seier rnfinn som nytta båten til diverse slepeoppdrag og å samle inn plastsekkar frå oppdrettsnæringa og pressa dei med eiga presse om bord. einare vart den nytta til å marknadsføre Polarolje, skinn og kvalkjøtt i arlsens eiget firma, Polargodt. et er nytta delar og utstyr frå 23 ulike båtar til istandsetjinga av "rkna". ei aller fleste påskeog sommarferiar har gått med til å reparere og vedlikehalde båten, seier rnfinn som var med på hetlandskonvoien i 1996 med "rkna". Herøy næringsforum overtok båten frå arlsen HU : yskaren Frank tephan stod i spissen for å berge rkna då den skulle kondemnerast og sœkkjast i Båten burde ha vore på eit frimerkje no, seier han. i juni 2008 og ga den deretter til sin noverande eigar, Herøy kystlag. Høyrer heime i Herøy "rkna" har no totalt 11 sengeplassar, der 6 av dei er framme under baugen. idlegare har det vore 2 harpunar montert på båten, den har vore nytta mykje til kval- og brugdefiske, forteller Berge i Herøy kystlag som har rundt 100 medlemar. Vi er vel ikkje meir enn aktive som jobbar med båten no, det er litt å ta fatt i, seier Berge som saman med kystlaget og "rkna" skal til Vega i ordland på eit stort landstemne i juli i år. Vi har jo fleire gamle båtar i kystlaget, men vi er no svært glade for å ha akkurat "rkna" i flåten vår. en er sjølvsagt ikkje original, men det kan ein ikkje vente av ein 102 åring som har vore med på det denne har, fortel båtentusiastane. g trur og håpar "rkna" er i gode hender hjå kystlaget. g har ikkje helse til å prøve å redde ho ein gong til, skrattar tephan, 25 år etter. t den ligg her ved kai i Fosnavåg er midt i blinken, det er her ho hører heime, avsluttar han. F:

6 egionavisa nsdag 6. mai historie "rkna" for fedrelandet rkna vart bygd i stål ved Ålesund Mek. Værksted. Båten var 73,1 fot lang, vog 58,97 bruttotonn og hadde tostegs dampmaskin. en var òg utstyrt med segl. Første eigar av rkna frå 1907 var Mogstad & Co.Ålesund. Både scar arsen, Ålesund og auritz Molværsmyr, angevåg var blant eigarane fram til 1939 då båten vart overdregen til ånekassen for fiskarar. For kroner overdrog dei rkna i dårleg forfatning til Mathias H. Myklebust i Fosnavåg. en vert då merkeregisteret for Herøy med M-144-HØ. in svært rusten rkna vert lagt ved Hatløs Verkstad i Ulsteinvik der eit omfattande vedlikehaldsarbeid vart starta. "rkna" i krigen å orge vart invadert av tyskarane i 1940 låg rkna òg på verkstad ved Hatløs verkstad i Ulsteinvik der den vart vedlikehalden og ombygd. Ho fekk blant anna montert ein 60 hk. Union motor. Båten vart rekvirert av den tyske marinen for å føre ferskfisk mellom rondheim og ord-orge for det tyske Fischeinkaufsgemeinschaft. Myklebust som er eigar av båten og folk frå Heimefronten planlegg å ta over båten og nytte den til englandsfart. ette lukkast dei med. Midt på natta den 17. november 1941 vart båten lasta med 60 rømlingar, dei fleste frå unnmøre. Henhaldsvis 55 menn og 5 kvinner sette kurs frå Halvdanbuda i Ulsteinvik mot hetland. ette var den største transporten av personar over ordsjøen frå orge. kipper om bord var då 23 år gamle Petrus iørtz frå Ålesund. "rkna" var heldig og kom seg relativt problemfritt over ordsjøen mellom to store stormar. verfarta til erwick tok berre 26 timar. "rkna" gjekk tre turar til orge for hetlandsgjengen fram til en vart ikkje nytta meir til rømlingstrafikk, det er sagt å vere fordi det var så få båtar av denne typen slik at det ville vere lett for tyskarane å kjenne att båten om den kom tilbake til norskekysten. Båten vart istaden nytta som travaljebåt som gjekk med forsyningar i rute mellom ourock på vestsida av kottland og oppankra krigsskip. "": rnfinn lungsœyr arlsen restaurerte sjœlv "rkna" i et var som å byggje ein ny båt, seier arlsen som er å takke for at båten framleis eksisterer. (foto: privat) M H: "rkna" ligg no til kai i Fosnavåg. Under krigen tente den fedrelandet som rœmlingsskute for motstandsbevegelsen. kothol i styrhus og dekk Før "rkna" vart henta heim i juni 1946 til Matias Myklebust i Bergen, vart det taksert skadar på båten for kroner. Båten var i det heile svært nedsliten og hadde kulehol både i rorhus og dekk. "rkna" fekk i etterkrigsåra både nytt rorhus og ny innreiing, samt ny tonnasje pålydande 57,96 brutto og 27,54 nettotonn sel Myklebust båten til nton, igurd og agnar eite i Herøy. ei set nokre år seinare inn ein 140 hk Union-motor overtek lfred emøy i Fosnavåg skøyte på "rkna" set dei inn ein 290 hk Cateppillar motor. Året etter blir rkna overført til eit partsreiarlag der sønene rling og tle emøy overtek ein tredjepart kvar. runna både reduksjon i kvalfangsten og "rkna" sin generelt dårlege tilstand førte til at dei i 1984 bestemte seg for at rkna skulle kondemnerast og søkkjast, dei starta då arbeidet med å demontere båten. Vart verna yskeren Frank tephan, som berre var eit vitne til demonteringa av båten meinte det var feil å øydeleggje ein båt med ei slik historie bak seg. Han tok difor initiativ til å bevare båten og dette fekk han naudsynt støtte for i Fiskeridepartementet. epartementet ga hausten 1984 difor løyve til at kondemneringstilskotet kunne utbetalast sjølv om båten ikkje vart tilinkjengjort. Vilkåra var at det vart framlagt eit verneopplegg for båten som låg i opplag ved Fyllingen lipp i angevåg. et vart innvald eit interimstyre med initiativtakar Frank tephan, ddbjørn emøy, rnfinn lungsøyr arlsen, ornelius valsund og rve Moltubakk. ei skulle arbeide med verneplanane i stiftinga m/k rkna. in meinte det ville verte for dyrt å ha den flytande. ifor skulle den setjast på land på ein høveleg stad og haldast ved like. "rkna" skulle vere eit symbol for fiskerikommunen Herøy og fortelje både dei som lever i dag og komande slekter om gamal båtbygging, fiske, fangst og krigsinnsats. et vart tenkt ut fleire plassar å setje den på land, men å få aksept for plasseringane viste seg å bli vanskeleg. et var heller ikkje nokon automatikk i å konvertere velvilje om verning over til økonomisk tilskot til vedlikehald. tyret i stiftinga vedtok difor i desember 1986 å overdrage båten vederlagsfritt til rnfinn lungsøyr arlsen for vidareføring av vernearbeidet i samråd med fylkeskonservatoren i Møre og omsdal. H? Petter valsvik, Henry Berge og kystlaget for Œvrig skal restaurere båten og nytte den på småturar, kanskje skal kystlaget ta turen til hetland. er har den vore fœr. Y : HerŒy kystlag har no skjœtet på "rkna". okre av dei er F. v. Petter valsvik, ±yvind emœy, formann Henry Berge, Jostein kar og Per ve jupvik. estaurert om verkstadeigar med interesse for gamle båtar gjennom mange år, ville ikkje arlsen setje båten på land. Han ville satse på å halde rkna flytande og lite på eigne krefter til restaureringa. Båten var på dette tidspunkt fylt med skrap som skulle søkkjast i lag med den og det var mykje arbeid som då måtte gjerast. arlsen nytta uendeleg mange timar og kroner til restaureringa av "rkna" vart det sett inn ein 260 hk Callesen motor og båten framsto da som ei perle, fortel terhals i boka "Havblikk". ( F H FÅ U V B HVB FÅ 2006 M FÅ FF)

7 egionavisa nsdag 6. mai historie "rkna" for fedrelandet rkna vart bygd i stål ved Ålesund Mek. Værksted. Båten var 73,1 fot lang, vog 58,97 bruttotonn og hadde tostegs dampmaskin. en var òg utstyrt med segl. Første eigar av rkna frå 1907 var Mogstad & Co.Ålesund. Både scar arsen, Ålesund og auritz Molværsmyr, angevåg var blant eigarane fram til 1939 då båten vart overdregen til ånekassen for fiskarar. For kroner overdrog dei rkna i dårleg forfatning til Mathias H. Myklebust i Fosnavåg. en vert då merkeregisteret for Herøy med M-144-HØ. in svært rusten rkna vert lagt ved Hatløs Verkstad i Ulsteinvik der eit omfattande vedlikehaldsarbeid vart starta. "rkna" i krigen å orge vart invadert av tyskarane i 1940 låg rkna òg på verkstad ved Hatløs verkstad i Ulsteinvik der den vart vedlikehalden og ombygd. Ho fekk blant anna montert ein 60 hk. Union motor. Båten vart rekvirert av den tyske marinen for å føre ferskfisk mellom rondheim og ord-orge for det tyske Fischeinkaufsgemeinschaft. Myklebust som er eigar av båten og folk frå Heimefronten planlegg å ta over båten og nytte den til englandsfart. ette lukkast dei med. Midt på natta den 17. november 1941 vart båten lasta med 60 rømlingar, dei fleste frå unnmøre. Henhaldsvis 55 menn og 5 kvinner sette kurs frå Halvdanbuda i Ulsteinvik mot hetland. ette var den største transporten av personar over ordsjøen frå orge. kipper om bord var då 23 år gamle Petrus iørtz frå Ålesund. "rkna" var heldig og kom seg relativt problemfritt over ordsjøen mellom to store stormar. verfarta til erwick tok berre 26 timar. "rkna" gjekk tre turar til orge for hetlandsgjengen fram til en vart ikkje nytta meir til rømlingstrafikk, det er sagt å vere fordi det var så få båtar av denne typen slik at det ville vere lett for tyskarane å kjenne att båten om den kom tilbake til norskekysten. Båten vart istaden nytta som travaljebåt som gjekk med forsyningar i rute mellom ourock på vestsida av kottland og oppankra krigsskip. "": rnfinn lungsœyr arlsen restaurerte sjœlv "rkna" i et var som å byggje ein ny båt, seier arlsen som er å takke for at båten framleis eksisterer. (foto: privat) M H: "rkna" ligg no til kai i Fosnavåg. Under krigen tente den fedrelandet som rœmlingsskute for motstandsbevegelsen. kothol i styrhus og dekk Før "rkna" vart henta heim i juni 1946 til Matias Myklebust i Bergen, vart det taksert skadar på båten for kroner. Båten var i det heile svært nedsliten og hadde kulehol både i rorhus og dekk. "rkna" fekk i etterkrigsåra både nytt rorhus og ny innreiing, samt ny tonnasje pålydande 57,96 brutto og 27,54 nettotonn sel Myklebust båten til nton, igurd og agnar eite i Herøy. ei set nokre år seinare inn ein 140 hk Union-motor overtek lfred emøy i Fosnavåg skøyte på "rkna" set dei inn ein 290 hk Cateppillar motor. Året etter blir rkna overført til eit partsreiarlag der sønene rling og tle emøy overtek ein tredjepart kvar. runna både reduksjon i kvalfangsten og "rkna" sin generelt dårlege tilstand førte til at dei i 1984 bestemte seg for at rkna skulle kondemnerast og søkkjast, dei starta då arbeidet med å demontere båten. Vart verna yskeren Frank tephan, som berre var eit vitne til demonteringa av båten meinte det var feil å øydeleggje ein båt med ei slik historie bak seg. Han tok difor initiativ til å bevare båten og dette fekk han naudsynt støtte for i Fiskeridepartementet. epartementet ga hausten 1984 difor løyve til at kondemneringstilskotet kunne utbetalast sjølv om båten ikkje vart tilinkjengjort. Vilkåra var at det vart framlagt eit verneopplegg for båten som låg i opplag ved Fyllingen lipp i angevåg. et vart innvald eit interimstyre med initiativtakar Frank tephan, ddbjørn emøy, rnfinn lungsøyr arlsen, ornelius valsund og rve Moltubakk. ei skulle arbeide med verneplanane i stiftinga m/k rkna. in meinte det ville verte for dyrt å ha den flytande. ifor skulle den setjast på land på ein høveleg stad og haldast ved like. "rkna" skulle vere eit symbol for fiskerikommunen Herøy og fortelje både dei som lever i dag og komande slekter om gamal båtbygging, fiske, fangst og krigsinnsats. et vart tenkt ut fleire plassar å setje den på land, men å få aksept for plasseringane viste seg å bli vanskeleg. et var heller ikkje nokon automatikk i å konvertere velvilje om verning over til økonomisk tilskot til vedlikehald. tyret i stiftinga vedtok difor i desember 1986 å overdrage båten vederlagsfritt til rnfinn lungsøyr arlsen for vidareføring av vernearbeidet i samråd med fylkeskonservatoren i Møre og omsdal. H? Petter valsvik, Henry Berge og kystlaget for Œvrig skal restaurere båten og nytte den på småturar, kanskje skal kystlaget ta turen til hetland. er har den vore fœr. Y : HerŒy kystlag har no skjœtet på "rkna". okre av dei er F. v. Petter valsvik, ±yvind emœy, formann Henry Berge, Jostein kar og Per ve jupvik. estaurert om verkstadeigar med interesse for gamle båtar gjennom mange år, ville ikkje arlsen setje båten på land. Han ville satse på å halde rkna flytande og lite på eigne krefter til restaureringa. Båten var på dette tidspunkt fylt med skrap som skulle søkkjast i lag med den og det var mykje arbeid som då måtte gjerast. arlsen nytta uendeleg mange timar og kroner til restaureringa av "rkna" vart det sett inn ein 260 hk Callesen motor og båten framsto da som ei perle, fortel terhals i boka "Havblikk". ( F H FÅ U V B HVB FÅ 2006 M FÅ FF)

8 8 nsdag 6. mai 2009 egionavisa ±rstingene fœler at flere kjœrer til Volda og Ulsteinvik enn til ±rsta. ermed har bakevje-fœlelsen dukket fram. (Foto: milie ngjerd) F J ndelig onsdag Ørsta ut av bakevja? Ørsta har det meste for å kunne bli en gigant innen norsk reiseliv. Ørsta er en av de fineste stedene på kloden. ikevel føler flere ørstinger at de har havnet i ei bakevje. oen av dem har en opplevelse at det er så mange andre som får til så mye mer. rdet bakevje kommer fra vannføring i elver hvor en hindring får vannet til å gå motsatt vei av hovedstrømmen og vannet dermed ikke flytter seg videre. et er altså en situasjon som det er vanskelig å komme seg ut av. Bakevje blir også brukt om en avkrok, dvs. mindre, isolert sted utenfor allfarvei. et er altså denne følelsen flere ørstinger plager seg selv med. ette er selvfølgelig ikke sant, men følelser skal man ta på alvor. Plagsomme naboer m vi ser på geografien så ligger Ørsta spesielt og problematisk til. ommunen har plagsomme naboer på alle kanter, naboer som tar og får mye oppmerksomhet. ykkylven i øst er orges ledende møbel-kommune. Volda i vest er et nasjonalt skole sentrum. Ulstein og Herøy i nordvest er i verdenstoppen når det gjelder shipping og skipsindustri. g i nord tar "Ålebyen" svært mye regional oppmerksomhet. Med slike naboer vil alle føle seg litt utenfor, naboene er spesielle og tar mye lys og stor plass. Men misunnelsen overfor naboen fører ikke noe godt med seg. ngen blir verken bedre eller dårligere av det naboene måtte finne på. å skal ørstingen kvitte seg med bakevje-følelsen så må de glemme naboene, og heller fokusere på det de kan gjøre noe med. gne særegenheter et er viktig å bestemme seg for hva man vil bli god på. Man kan ikke være god på alt. Ørsta sin styrke og svakhet er kanskje nettopp at de er litt alt; både en landkommune, industrikommune, reiselivskommune og et handelssentrum uten at man har valgt å satse på det ene framfor det andre. ykkylven er møbel, Volda er skole, Ulstein er skipsindustri, Herøy er rederi. Ørsta har sitt særpreg, sin historie, sin kultur og sitt næringsliv. Ørsta har mye å være stolt av, men mangler en tydelig profil som gjerne skaper den oppmerksomheten som igjen legger grunnlag for stolthet, falsk eller ekte. m Ørsta rister av seg både jantelov og bygdedyr - det er kanskje flere slike dyr der enn ellers på unnmøre fordi Vartdal, Hjørundfjord og Ørsta lenge var tre kommuner og bestemmer seg for å satse på sine egne særegenheter og styrker, ja da har Ørsta uante muligheter. ats på reiseliv et synes åpenbart for en innflytta østlending hva Ørsta bør satse på. ommunen har det meste for å kunne bli en gigant innen norsk reiseliv. Hjørundfjorden er like fin som eirangerfjorden. tandal, Bondalen, randal, Molladalen og så videre, er jo perler som nesten bare sunnmøringene veit om. Jeg vet ikke, men det kan virke som om ørstingene i forhold til reiseliv tenker for smått og for lokalt. eiselivsbransjen blir kanskje provosert, men de kan og bør legge lista høyere fordi de sitter på noen ekstreme muligheter midt i unnmørsalpene og mellom fjordene som turistene ville elske. atse internasjonalt? æringslivet i Ørsta fikk seg en knekk da komfyrprodusenten repa flytta utenlands, men fortsatt er det flere bedrifter som går så det suser. o av dem er Vartdal Plast og røvik Verk. Begge er markedsledende i det norske markedet. e har sikkert sine gode grunner for ikke å ha satset mer internasjonalt, men det er litt atypisk sunnmøringen å være fornøyd med å være best bare i orge. Ørsta tål har vært igjennom en utvikling som kanskje Vartdal Plast og røvik Verk kan la seg inspirere av. Ørsta tål har blitt aferoad og satser på det internasjonale markedet. e vil lykkes fordi produktene har kvalitet. et samme har takrennene til røvik Verk og plastproduktene fra Vartdal. Ørsta 2050 Jeg tror Ørsta har mye å glede seg til. Bygdene i kommunen står på flere bein og er ikke så sårbare som nabokommunene. år bygdedyrene forsvinner og ørstingene bestemmer seg for at de også vil satse helst sammen med flere vil mulighetene kunne virkeliggjøres. g om 40 år er det kanskje Ørsta som gir andre følelsen av å ha havnet i bakevja? (rtikkelen er bygd på et foredrag undertegnede holdt for årsmœte i ±rsta Õringskontor )

9 egionavisa nsdag 6. mai % rabatt Maikampanje Badekar 2135 hjørne Badekar 2150 hjørne Badekar 2190 oval Massasjebad 2170 rett Massasjebad 2180 rett Massasjebad 2135 hjørne Massasjebad 2150 hjørne Massasjebad 2190 oval lle modeller leveres som frittstående eller for innmuring. an leveres i alle farger. 10 års garanti. Bakteriefritt! 2190 val jelder t.o.m. 30. mai 2009 Man. - Fre (13) Furene, 6100 V lf: nteriørsenteret i Furene -trivsel for framtida oyota ptimal rive ye oyota uris får en større motor på 100 hk og start/stopp-teknologi som reduserer utslippet med 16% kte kjøreglede med økt effekt og mindre utslipp! ye oyota vensis 2.0-liter med trinnløst automatgir har et redusert utslipp på hele 26% ye oyota iq får det laveste utslippet med kun 99 gram C2 per kilometer på bensinmotoren Firehjulstrekk med kun 130 g/km C2 99 g/km C 2 pptil 26% lavere utslipp å kommer det en rekke nye motorer som bygger på oyota ptimal rive. Motorene blir å finne i alle nye personbiler som blir introdusert i isse motorene er utviklet for å påvirke miljøet minst mulig, samtidig som de forsterker kjøregleden med økt effekt og høyere dreie moment. es mer om oyota ptimal rive på toyota.no!. ilertsen as 6065 Ulsteinvik lf /16 oyota unnmøre as 6150 Ørsta. lf * Pris lev. : uris fra kr Forbruk, blandet kjøring: 1,33l 0,58 l/mil. Utslipp C2 135 g/km. Prisen inkluderer frakt-, leverings- og registreringsomkostning kr Bilen leveres med oyota urocare inkludert i prisen. Vi har også gunstig tilbud på oyota Finansiering og Forsikring fra oyota Financial ervices. Bildene kan avvike noe fra modellene. Beskrevet utstyr kan være tilvalg. vbildet modell er med ekstrautstyr. mportør: oyota orge, Boks 665, 3003 rammen. Med forbehold om trykkfeil. oday omorrow oyota

10 10 nsdag 6. mai 2009 egionavisa Frå barnemunn egionavisa besøkte undgotmarka barnehage avd. avoen og snakka med nokre av barna om kva dei gjer på når dei ikkje er i barnehagen. å spelar eg andre spel, men òg fotball, på ekte, ikkje på spel udvig 5 år F MM, 6 Å - å leika eg litt med data, så får eg besœk av kanina Minnie, ho er så sœt. tter barne V så nõrmar det seg kveld. g ser mykje på onja og rœvardotter, det er favorittfilmen min, den har eg sett mange gonger, der flyge det hekser og plagar onja, men ho kjem seg unna. UV, 5 Å g spelar gameboy og hoppar på trampoline. å spelar eg andre spel men òg fotball, på ekte, ikkje på spel. g skal begynne på Brasil eg. g kan sykle òg eg, eeei.. det er ikkje trehjulsykkel nei. På vanleg sykkel, slik som dei vaksne syklar på. M, 5 Å et er mykje ein kan gjere då, leike i sandkasse og sykle sykkeltur. Men hvis det er dårleg ver så er eg mest inne. år det er sommar kan ein bade i sjœen òg. år er det sommar? r det no snart? g er meir ute når det er sommar, alle er ute då. B, 5 Å g har slengje som eg kan slengje meg i, det gjer eg, så ser eg tv og spelar spel. å spelar eg Wii-spel òg. in anna gong fekk eg kœyre karusell, han sa eg fekk lov til det ein gong. F, 5 Å g spelar ung Fu Panda, han slest best av alle. å har eg andre spel. pele spel er det kjekkaste eg veit. g kan ta med spel hvis vi skal gå på fjellet òg eg. rampoline òg er kjekt, eg veit om ei som står i ein hage. g kjem ganske hœgt opp når eg sprett.

Kragset. Alt til barna! Tlf. 700 555 00. Det beste i livet er GRATIS! Volda - Austefjorden Eine-/fritidsbustad ved strandsonen på Kalvatn

Kragset. Alt til barna! Tlf. 700 555 00. Det beste i livet er GRATIS! Volda - Austefjorden Eine-/fritidsbustad ved strandsonen på Kalvatn FOMJO Barneklær - Mammaklær - Vogner - Bilsikring Hjemsikring - toler - telleutstyr - ko m.m. lt til barna! tørst på søre unnmøre ripp rapp esign: Peter Opsvik Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! otalleverandør av innvendig og utvendig solskjerming for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner Markiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner Bevegelige skodder/sjalusi

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! FMJ egionavisa 020909 Barnemote 0-12 år Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no lt til barna! tørst på søre unnmøre 922 41 510 10-19 (16) www.regionavisa.no Det beste i livet er G! 2.

Detaljer

Ferdigmalte veggplater Kr 219,- pr. plate Egghvit eller Café Latte, profiler V-fas / Skygge / Perle, dim. 12x620x2390 mm.

Ferdigmalte veggplater Kr 219,- pr. plate Egghvit eller Café Latte, profiler V-fas / Skygge / Perle, dim. 12x620x2390 mm. Y Blåhuset 1 år! orsdag 23. april Bursdagsfeiring prisfest i butikkane åver festklede gull sølv lys glass blomster alt du treng til konfi rmasjon og fest parkering i Blågarasja! jå side 23 922 41 510 FJ

Detaljer

kr 1.199,- Oppdag Opel ecoflex. Ekstremt drivstoffgjerrig med lave utslippsverdier. sverdier. Kampanjepris kr 1.199,-

kr 1.199,- Oppdag Opel ecoflex. Ekstremt drivstoffgjerrig med lave utslippsverdier. sverdier. Kampanjepris kr 1.199,- www.regionavisa.no 021209 ampanje på ripp rapp-stolen - kun lagervarer. kr 1.199,- ampanjepris kr 1.199,- Før opptil kr 1.649,- ilbudet gjelder frem til 12. desember. Mange julegavetips! lt til barna!

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS!

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! www.regionavisa.no 041109 Festtid! lt til barna! tørst på søre unnmøre Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 www.barnehjornet.no 922 41 510 10-19 (16) FJ www.regionavisa.no et beste i livet er! 4. november

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! ratis montering! nteriørsenteret i Furene FJ 30 års garanti! ampanjen gjeld til 31.07.2009 www.proman.no Furene, 6100 V, lf: 700 79 990 www.regionavisa.no et beste i livet er! 24. juni 2009. pplag 30.000

Detaljer

MøbelMagasinet NO 7.990,- Det beste i livet er GRATIS!

MøbelMagasinet NO 7.990,- Det beste i livet er GRATIS! orsdag: ope til 18 Bilder og interiør/småvarer 50% Fredag: ope til 18 aurdag: ope til tle ecliner sofa 3+2 ope til 15 ida Continentalseng m/hodegavl FJ øbelagasinet aunesmarka, 6065 lsteinvik - lf. 70

Detaljer

MøbelMagasinet TIDENES KAMPANJEBILER! Oppdag Opel Mester bilene! Bil & Gummiservice. Det beste i livet er GRATIS!

MøbelMagasinet TIDENES KAMPANJEBILER! Oppdag Opel Mester bilene! Bil & Gummiservice. Det beste i livet er GRATIS! eppey 79 1 uansett førpris U B MøbelMagasinet aunesmarka, 6065 Ulsteinvik - lf. 70 09 49 00 - Faks 70 09 49 01.. U, V B! pe: Mandag - fredag: 10-18. aurdag: 10-15 J: torsdag, fredag og laurdag 799,-9,-

Detaljer

GODT NYTT ÅR! Sterk drivkraft. Kefir framfor øl. Baby boot camp. Det beste i livet er GRATIS! 30. desember 2009. Opplag 20.000

GODT NYTT ÅR! Sterk drivkraft. Kefir framfor øl. Baby boot camp. Det beste i livet er GRATIS! 30. desember 2009. Opplag 20.000 nteriørsenteret i Furene FMJ -trivsel for framtida Y Å! Furene, 6100 V, lf: 700 79 990 www.proman.no www.regionavisa.no et beste i livet er! 30. desember 2009. pplag 20.000 www.dale-as.no lle typer vindu

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. i bilens farger.

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. i bilens farger. lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! otalleverandør av høgkvalitets inn- og utvendig solskjerming P: and. fred. 8 16 for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner arkiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner

Detaljer

Bil & Gummiservice Hovdebygda, 6150 ØRSTA. Telefon: 700 47 800 Åpent: 08.00 17.00, lør. 09.00 14.00. Dalevindu

Bil & Gummiservice Hovdebygda, 6150 ØRSTA. Telefon: 700 47 800 Åpent: 08.00 17.00, lør. 09.00 14.00. Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com. Det beste i livet er GRATIS!

Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com. Det beste i livet er GRATIS! Ø: Grepalidvegen enior jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FMJ Bustad i rekkje med carport entrumsnært i Ørsta ontakt dd rik Hovden, tlf. 915 88 166 www.norhus.com Vikegata 5, 6150 Ørsta lf.

Detaljer

Første bustadar selde! Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com

Første bustadar selde! Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com Første bustadar selde! jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ V inebustadar og fleirmannsbustadar. dyllisk og sentralt plassert i barnevenleg område ved skulen www.norhus.com www.regionavisa.no

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt. VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. KOM OG SJÅ -trivsel for framtida

Lat oss undersøke synet ditt. VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. KOM OG SJÅ -trivsel for framtida at oss undersøke synet ditt FOMJO lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser lass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Opel Movano 125 hk fra 273 200,-

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Opel Movano 125 hk fra 273 200,- lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 -

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. riveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V KA: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 -

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! FJ egionavisa 2009 Barneklær - ammaklær - ogner - Bilsikring Hjemsikring - toler - telleutstyr lt til barna! tørst på søre unnmøre Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no www.regionavisa.no

Detaljer

Opel Vivaro med Cosmo 2 utstyrspakke til kr. 7.920,- eks. mva. ESP, klimaanlegg, CD spiller, sentrallås og el. vinduer. Verdi kr. 17.680,- eks. mva.

Opel Vivaro med Cosmo 2 utstyrspakke til kr. 7.920,- eks. mva. ESP, klimaanlegg, CD spiller, sentrallås og el. vinduer. Verdi kr. 17.680,- eks. mva. ntall mnd: 36 Månedspris: 500,- redittkjøpspris: 17.764,- FG 9 M. in lokale forhandler finner du i lsteinvik, aunesmarka, Fosnavåg Brygge, lf. 70 01 88 00 - Åpent: 10-18 (15) istriktets eneste xpert-butikker

Detaljer

på Hovset i Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 7år 2000-2007 Sporty seljar Åpning av Proffbutikk på Leikong!

på Hovset i Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 7år 2000-2007 Sporty seljar Åpning av Proffbutikk på Leikong! 2- og 4-mannsbustader 2- & 4-mannsbustader lle einingane har carport Høg standard på Hovset i lstein til sals! elgar treff du på tlf. 915 88 166 aunesmarka, 6065 lsteinvik lf. 70 01 17 60 - -post: ulsteinvik@norhus.com

Detaljer

www.regionavisa.no 25. september 2009. Opplag 30.000 Del 2 Roleg,

www.regionavisa.no 25. september 2009. Opplag 30.000 Del 2 Roleg, www.regionavisa.no 25. september 2009. pplag 30.000 el 2 oleg, Felix! dferdsterapi for trasige hundar el 2 side 2-3 2 nsdag 25. november 2009 egionavisa et beste i livet er ay ut/sats: egionavisa rykk:

Detaljer

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Lat oss undersøke synet ditt VI KN: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

SALGET. MøbelMagasinet. held fram 1.750.000,- Det beste i livet er GRATIS!

SALGET. MøbelMagasinet. held fram 1.750.000,- Det beste i livet er GRATIS! Continentalmadrass 160x200. omplett m/ 7 cm overmadrass Hentepris 3.495,- alongar frå 5. eclinerstolar Barkrakk frå 495,- held fram alongbord frå 995,- pisestuer 1.750.000,- frå 1.990,- 5.990,- frå 4.995,-

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har ipad, Mac og tilbehør!

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har ipad, Mac og tilbehør! lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

28. april 2010. Det beste i livet er GRATIS! Del 2 motor & fritid. i samme bil

28. april 2010. Det beste i livet er GRATIS! Del 2 motor & fritid. i samme bil 28. april 2010 Det beste i livet er G! Del 2 motor & fritid 40 år i samme bil ide 10 Vårens vakraste ide 2-3 Hotell-luksus ide 12-15 ussebil ide 18-19 M & fritid 2 nsdag 28. april 2010 egionavisa VÅ V:

Detaljer

Dansefeber Side. www.norhus.com

Dansefeber Side. www.norhus.com jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ PV : økkelferdig einebustad i rekke Høg standard Fantastisk fjordutsikt For informasjon eller førehandstinging; ta kontakt med dd rik Hovden, 915 88 166

Detaljer

www.regionavisa.no 30. september 2009. Opplag 30.000 Del 2

www.regionavisa.no 30. september 2009. Opplag 30.000 Del 2 www.regionavisa.no 30. september 2009. pplag 30.000 el 2 Plukker gull i skogen ide 12-13, del 2 sjå kva som skjer! 2 nsdag 30. september 2009 egionavisa assendgutane på unnfjord Countryrock da Jenshus

Detaljer