SLUTTRAPPORT. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1

2 Innhold 1. Forord Attraksjonsbygging Nordlysattraksjon forprosjekt Sentrumsattraksjon UNESCO`s verdensarvliste Struves Meridian Tilrettelegging Alta og Kautokeino Samiske Opplevelser Samisk senter i Maze Aktiv ferie Tre toppers tur for turister Bysykkel i fylkes eneste sykkelby Kåfjord kultursti Seiland Nasjonalpark Bæskades og gamle postruter, forprosjekt Festivaler og større arrangement Samisk festival Kino for turister Kortreist mat Merkevarebygging Nordlys Patent på Nordlysbyen Profil for Nordlysbyen Alta kommune og merkevarebygging Bergkunst Altaskifer og Altaelva Visningshus for Altaskifer Utsyn til Altaelva Logistikk og mottaksapparat Destinasjonsselskap Turistkontor Felles hjemmeside for Alta Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 2

3 4.4 Turistinformasjon Innfartsårer til Nordlysbyen Alta Havn Alta Lufthavn Bobilparkering på sentrum Aktivitetskorridor fra sentrum Forskjønnelse Havneområdet Nye Alta lufthavn Benker og stoppested for gående Lyssetting Markedsføring Markedsplan for profil og produktmarkedsføring Målrettet destinasjonsmarkedsføring Cruiseprosjektet vintercruise Alta som konferanseby Charterfly og direkteruter Oversikt tiltak Tiltak som krever finansiering Tiltak som ikke krever finansiering Regnskap Avslutning Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 3

4 1. Forord Målsetning med prosjektet er sammensatt, og flere konkrete, tallfestede mål er meislet ut. Som hovedmål: 1. få flere turister til Alta og Kautokeino, øke lengden på hvert besøk mer penger legges igjen i regionen 2. øke trafikken over Alta Lufthavn, gjenvinne reduksjoner vi har fått med rutefly det siste året 3. øke antall kurs/konferanser i regionen; gode flyforbindelser, god hotellkapasitet i kombinasjon med flere attraksjoner og gode aktiviteter må selges inn 4. Alta og Kautokeino skal være så attraktiv at Hurtigruten kommer! Som konkret og målbart settes til: I. antall gjestedøgn i Alta skal raskt opp på 2006 nivå (90.000), med mål om innen 3 år II. cruiseanløp til Alta skal økes til oppimot 30 anløp i 2012 hvorav minst 5 vinteranløp For å nå disse målene vil satsningsområdene i prosjektplanen være tredelt:. Attraksjonsbygging. Merkevarebygging. Logistikk og mottaksapparat Tiltakene vil kunne spisse Alta som destinasjon samt forbedre inntrykket og opplevelsen til turister som besøker Alta. De er viktige ambassadører når de reiser herfra. I tillegg må man også bruke ressurser på målrettet destinasjonsmarkedsføring mot hhv. Cruise og konferansemarkedet. Alta kommune har vært prosjekteier, prosjektledere har vært Berit Erdal og Dag Arne Johannessen, avdeling for samfunnsutvikling, og styringsgruppen har bestått av: SIVA v/rolf Sandvik NHO Reiseliv Nord Norge v/kari Flesvik Alta Reiselivsforum v/ Kristen Albert Ellingsen (leder av styringsgruppen) Turistinformasjonen v/henriette B. Eilertsen Alta Havn v/jens Petter Mathisen Alta kommune/politisk ledelse v/jenny Marie Rasmussen Alta kommune v/jørgen Kristoffersen Forankringen til reiselivsnæringen sikres gjennom Alta Reiselivsforum, NHO Reiseliv og Turistinformasjonen. Det er et bevisst valg at ingen enkeltaktører fra næringen har vært delaktig, verken liten eller stor handlingsplanen skal favne hele næringen. På enkelte tiltak har det vært et tett samarbeid med Kautokeino kommune og her har ordfører Klemet Erland Hætta, som også sitter som styreleder i næringslivsselskapet Goahtebeallji KF, deltatt. Utover styringsgruppen har det for flere av tiltakene vært opprettet egne prosjektgrupper, som har vurdert omfang, vanskelighetsgrad og kostnader knyttet til det enkelte tiltak. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 4

5 Sluttrapporten tar for seg hvert tiltak med status pr. februar De fleste av tiltakene er avsluttet. Noen av tiltakene vil ikke bli avsluttet før sommeren Attraksjonsbygging Alta har i dag flere attraksjoner og opplevelse som utpeker seg, og da må is-hotellet og helleristningsfeltet ved Alta Museum nevnes. Og Alta har fått og vil få flere nye attraksjoner; o Nordlysbadet (åpnet januar 2011.) o Nordlyskatedralen (åpnet februar 2013.) Disse vil langt på vei trekke flere turister og reisende hit, fra regionen, landet forøvrig og utlandet. Spesielt Nordlyskatedralen vil bli det signalbygg Alta i dag mangler, og være en sterk merkevarebygging for Nordlysbyen. Det er allikevel behov for å vurdere flere attraksjoner som kan skape et mer helhetlig bilde av Nordlysbyen og gi byen et tilbud som vil kunne få turister og reisende til å bruke mer tid når de først kommer. Det kan være helt nye attraksjoner eller allerede eksisterende som med bedre tilrettelegging eller utbedring kan fremstå som ny og attraktiv. Sentrum av Alta, og flere aktiviteter her, har vært et viktig mål for prosjektgruppen. I tillegg er prosjektgruppen klar på at attraksjoner lagt til indre strøk også vil være styrkende for Alta som destinasjon, da avstanden mellom Alta og Kautokeino kun er på 2 timer og man vil kunne ha komplementære attraksjoner som styrker hverandre. Alta fungerer også i dag som både havn og lufthavn for Kautokeino. 2.1 Nordlysattraksjon forprosjekt INNHOLDSELEMENTER Det må gjøres en jobb for å utrede muligheten til en slik attraksjon i disse lokalene samt vurdere hva innholdet bør være. I tillegg må man jobbe med mulige investorer til attraksjonen, og SIVA er Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 5

6 så langt interessert. Planen er å få etablert et AS og få satt ut oppdraget med produksjon av attraksjonen så snart byggingen av Nordlyskatedralen er igangsatt. Nordlysattraksjon AS ble stiftet den Eierne av selskapet er Rica Finnmark, Thon Hotels, SIVA, Alta kirkelige fellesråd og Alta kommune. Alle eiere har 20 % av aksjene. Den totale aksjekapitalen er på Selskapets formål er å utvikle og drive Nordlysattraksjon, herunder å leie lokaler i Nordlyskatedralen. Det er inngått en avtale med Expogy AS for utvikling av attraksjonen. Styret jobber med etter en framdriftsplan som legger opp til åpning av attraksjonen ila 1. halvår Det er nylig gjennomført en aksjeemisjon på totalt kr Hovedprosjektet er budsjettert til totalt kr. 10 mill ekskl. mva. Tiltaket er gjennomført. 2.2 Sentrumsattraksjon For å få fram de gode idéer som sikkert befinner seg ute blant folk, som langt overgår vår fantasi i prosjektfasen, ønsker vi å opprette en konkurranse. Ved å utlyse et etablererstipend for den som kommer opp med den beste, bærekraftige idéen vil man kunne få fram spennende prosjekter (alt fra smale museer til sære spisesteder eller et kunstgalleri). For å sikre et bærekraftig forslag forslås en to trinns rakett, hvor man støtter de 3 beste forslagene med å gi tilskudd til fremskaffelse av forretningsplan for idéene. Ut fra ferdig forretningsplan kårer man så en vinner. Og, for de som ikke går av med seieren har man da et godt grunnlag i forretningsplanen til å vurdere igangsettelse på egen hånd. Slik kan man også få flere nyetablerte attraksjoner. Utvelgelse av de som får tilskudd til forretningsplan samt vinneren til slutt gjøres av en jury bestående av representanter fra Alta kommune, SIVA og Innovasjon Norge. Det ble søkt om finansiering av tiltaket fra SIVA og Innovasjon Norge. Tiltaket fikk ingen ekstern finansiering og ble ikke startet. Tiltaket er ikke gjennomført pga manglende finansiering. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 6

7 2.3 UNESCO`s verdensarvliste Struves Meridian Målingen av Struves meridianbue var den første storskalerte, vitenskapelige oppmålingen i Europa, og er den lengste gradmålingsrekke som noen gang er målt. Den ble gjennomført i perioden 1816 til 1852 under ledelse av Friedrich Georg Wilhelm Struve. Meridianbuen ble målt ved hjelp av en triangelkjede som strekker seg fra Svartehavet til Hammerfest. Resultatene ga et vesentlig bidrag til den geodetiske forskningen. 10 land er berørt av buen. UNESCOs vedtak innebærer vern av 34 punkter, som fortsatt er intakt fra tiden da målingene ble utført. Alle punktene har en form for markering. De norske målepunktene er: meridianstøtten i Hammerfest, fjelltoppen Lille Raipas (Unna Ráipásaš) i Alta, fjelltoppen Luvddiidčohkka (Lodiken) i Kautokeino og fjelltoppen Bealjásvárri/Muvravárri i Kautokeino. Både Alta og Kautokeino er unike i verdenssammenheng, med to oppføringer på UNESCO s verdensarvliste: Alta med helleristningene i Hjemmeluft i tillegg til et av punktene på Struves Meridianbue. Kautokeino med to punkter på Struves Meridianbue. Og, Finnmark har også enda en oppføring med selve meridianstøtten for Struves Meridianbue i Hammerfest. Helleristningene er allment kjent og godt tilrettelagt i dag, mens Struves meridianbue med punkter på flere fjelltopper, er mindre kjent og ikke så godt tilrettelagt Tilrettelegging Alta og Kautokeino Bedre tilrettelegging til punktene på Struves Meridianbue på Lille Raipas (Unna Ráipásaš) i Alta, fjelltoppen Luvddiidčohkka (Lodiken) i Kautokeino og fjelltoppen Bealjásvárri/Muvravárri i Kautokeino. Prosjektet har fått bevilget totalt kr fra FFK for å merke tur stiene opp til målepunktene i Alta og Kautokeino kommuner. FFK har fått avklart saken med Sametinget. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 7

8 Alta kommune har fått tilbud om merkingen av traseen (kostnader pr. stolpe) Selve merkingen er ikke startet, men vil kunne starte våren / sommeren Tiltaket er igangsatt men ikke avsluttet. 2.4 Samiske Opplevelser Samiske opplevelser er noe som turister ønsker tilbud om når de besøker Finnmark og Alta. Turister ønsker et innblikk i samiske tradisjoner og håndverk/doudji, oppleve reinsdyr på nært hold, samer i kofter, lavvo og samisk mat helst da i ekte samiske omgivelser. Verken i Alta eller Kautokeino finnes i dag et slikt senter av større målestokk som kan tilby dette. Et slikt senter vil derfor være fornuftig å bygge opp, og vil være et godt supplement både for Alta og Kautokeino som destinasjoner. Origo har fått finansiert prosjektet Samisk Reiseliv i Nord Norge, der Beate Juliussen er prosjektleder. Prosjektet har følgende delmål: Få fram gode produkter som kan fungere som spydspisser for samisk reiseliv i markedet. Utarbeide etiske retningslinjer for samisk reiseliv. Få fram sterke bedriftsenheter som driver lønnsomt og bærekraftig. Gjøre samiske reiselivsprodukter lettere tilgjengelig i markedet Samisk senter i Maze For å tilby det ekte samiske til opplyste turister, vil det være mest riktig å bygge opp et samisk senter i sitt rette element. I samarbeid med Kautokeino kommune er derfor Maze, som er en ekte samisk bygd beliggende midt mellom Alta og Kautokeino, valgt som sted for etablering av et større, samisk senter. Innholdet i et slikt senter kan tenkes å være: Samisk håndverk/duodji med verksted Samisk mat Historien rundt Maze og Altaaksjonen Reinsdyr Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 8

9 Info om Masi mjelten, fredet blomst som kun vokser i Maze Område for senteret er valgt ut til å være inne i selve bygda Maze, på andre siden av elven. Prosjektet drives fram av Kautokeino kommune, og følges opp av prosjektleder og SIVA herfra. Sametinget og SIVA er interesserte investorer, og det er også tett dialog med andre investorer. Sametinget har egeninteresse i å få etablert et formidlingssted for historikken rundt Maze og Altaaksjonen. For å jobbe fram en grovskisse over hva senteret bør inneholde og hvordan det skal drives samt må det gjøres et forprosjekt. Tiltaket er igangsatt av Kautokeino kommune. Det er i ansatt en prosjektleder (Marit Hætta Øverli) som skal sørge for framdrift i forprosjektet. Det er avholdt ett møte i Maze sammen med Siva og Kautokeino kommune. Tiltaket er igangsatt men ikke avsluttet. 2.5 Aktiv ferie Mange turister ønsker å ha mer aktiv ferie, og få brukt kroppen samtidig som de får med seg attraksjoner. Med storslått og variert natur på alle kanter av Alta har vi mye å tilby, også av historiske steder, som med noe tilrettelegging vil fremstå som langt mer attraktive og brukervennlige Tre toppers tur for turister Det årlige prosjektet 3 toppers tur for Altas befolkning er veldig populært og får folk opp av sofaen, og t skjortene etter gjennomføring er en viktig del av dette. Dette er et prosjekt som pågår under Miljøuka i slutten av juni, og kun tilrettelagt da. Fjelltoppene derimot, og løyper opp dit, er derimot vedlikeholdt og kan benyttes hele sesongen. Et lignende prosjekt tilrettelagt turister er ønskelig å kunne tilby: Prosjektet har lagt til rette turene til Komsa, Hjemmeluft og Raipas for turister. Man har nå fått merket løypa og trykket opp T-shirt med engelsk tekst for de som gjennomfører turene. Tiltaket er gjennomført. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 9

10 2.5.2 Bysykkel i fylkes eneste sykkelby. Et bysykkeltilbud på strategiske steder i Alta er et godt alternativ for mange turister og en fin måte å få sett større deler av byen på. Oslo, Bergen og Drammen har alle fått på plass system for bysykkel, hvor syklene er reklamefinansiert og hvor brukerne kun betaler en symbolsk sum pr sesong. Alta er for liten for en slik kommersiell aktør. Innkjøp av et antall sykler samt et større antall sykkelstativ som plasseres strategisk rundt i Alta. Syklene må være utstyrt med lås slik at man kan parkere sykkelen i perioder men ellers være enkle sykler med bysykkel utseende, f.eks Nordlysblå/grønn, for å hindre tyveri. Logo og/eller reklame kan vurderes. Det må inngås vedlikeholdsavtale samt en ordning for å frakte sykler mellom sentrum og f.eks havn/lufthavn som naturlig bør ha sykler tilgjengelig. Videre må det trykkes opp sykkelkart på engelsk og tysk, i tillegg til norsk kanskje bør også andre språk vurderes. Destinasjon Nordlysbyen i har kjøpt inn, sammen med prosjektet Sykkelbyen Alta, 30 sykler for utleie. Deler av investeringen er tatt av prosjektet i Destinasjon Nordlysbyen. Uten spleiselaget mellom våre to prosjekter, ville ikke denne investeringen være mulig. Man valgte å kjøpe inn sykler som kan brukes både i byen og i terrenget. Syklene ble kjøpt inn hos MX sport, som også har vedlikeholdsavtale med Alta kommune på syklene. Utleievirksomheten foregår fra Nordlysbadet AS, som også får leieinntektene. Tilbakemeldingene fra Nordlysbadet AS er at tilbudet ble godt mottatt av besøkende i Alta. Det er også kjøpt inn en sykkelhenger som brukes for å frakte syklene til og fra sentrum. Tiltaket er gjennomført. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 10

11 2.5.3 Kåfjord kultursti Kåfjord har veldig mye av historisk interesse; Kåfjord gruver med kobberverk grunnlagt av engelskmenn på 1800 tallet Nordkalottens første storindustri, verdens første Nordlysobservatorium på Haldde, Kreta med kvensk bosetning, Tirpitz historie fra krigens dager ( ) osv. Her ligger alt tilrette for en interessant historisk vandring, på tvers av ulike epoker. I dag er det etablert en sti i forbindelse med prosjektet Fotefar mot nord hvor det er satt opp informasjonsskilt underveis. Denne stien går kun langs havet i dag, og ikke på oversiden av veien fordi den gang stien ble etablert var ikke gruveinngangene tilstrekkelig sikret. Gruveinngangene er nå sikret og det kan være større grunnlag til også å forlenge stien til de historiske områdene på oversiden av veien. Det må derimot utredes med bla grunneiere i området. Status Prosjektet har fått utarbeidet ett forprosjekt av Hans Christian Søborg, Alta Museum. Forprosjektet tar for seg følgende hovedpunkter: 1. Faktorer av betydning for valg av trase 2. Sikring av gruveganger og ferdsel i område 3. Forslag til trase og videre tilrettelegging av Kåfjord kobberverk. 4. Informasjon ved ankomst for besøkende Det er ikke foretatt kostnadsoverslag for gjennomføringen av punktene ovenfor. Ved en rullering av handlingsplan for reiseliv bør tiltaket videreføres. Det må gjennomføres ett kostnadsoverslag over prosjektet, slik at man får ett bedre grunnlag før en eventuell realisering. Forprosjektet vedlegges evalueringen. Tiltaket er gjennomført Seiland Nasjonalpark Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 11

12 Seiland Nasjonalpark (316 km2) ligger på Seiland ute i Altafjorden, og er delt mellom Alta, Hammerfest og Kvalsund kommune. Her er det alpin kystnatur med små og store fjorder, skandinavias nordligste isbreer med Seilandsjøkelen og Normannsjøkelen samt en rikt rovfuglfauna. Området er godt egnet for fotturer, skiturer og brevandring, og kan med fordel markedsføres i større grad ovenfor turister og tilreisende. For å legge til rette for turister til området trengs det bedre tilrettelegging i form av ferdige pakketilbud, båttransport, markedsføring osv. Alta kommune har vært i kontakt med fylkesmannen for å avklare mulighetene til gjennomføringen av prosjektet. Det er avholdt ett møte med Hammerfest kommune vedrørende Seiland Nasjonalpark. Man har ikke lykkes med å tilrettelegge ferdige pakketilbud, båttransport etc. Det jobbes fortsatt med tiltaket sammen med Hammerfest kommune. Tiltaket er ikke igangsatt Bæskades og gamle postruter, forprosjekt Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 12

13 Den gamle postruten mellom Alta og Maze, over Bæskades, er av Riksantikvaren og Veidirektøren nå vernet. Bakgrunnen for det er at veien var en av de første værharde fjellveiene i landet hvor moderne maskiner som buldozere ble benyttet under opparbeidelse på 1930 tallet. Veien var i bruk frem til 1971 da var R93 ferdigstilt. Veien er av Statens Vegvesen nå opprustet, og egner seg i mye større grad til både sykkel og gangturer. Den er 27 km og høyeste punkt er på 620 m.o.h, og ender opp ved Suolovuobme Fjellstue med start fra Gargia Fjellstue eller motsatt vei. Bæskades har mye historie, og Nordahl Grieg skrev bl.a et dikt Morgen over Finnmarksvidden som omhandler Bæskades i snøstorm Ved gry, da vi kom på Bæskades, røk der et uveir opp.. Diktet inngår i Nordahl Griegs diktsamling Norge i vårt hjerte som ble utgitt i På denne strekningen er også fjelltoppen Lodiken, som er oppført på UNESCO s verdensarvliste. Videre kan man også følge postruten over Kautokeino og ned til Karesuando historiske vandringer i flott Finnmarksnatur som bl.a nevnes i Kautokeinoopprøret. Her kan det også være grunnlag for å søke om Interreg midler. For å jobbe frem et mer helhetlig prosjekt hvor man tilrettelegger rutene og markedsfører disse er det ønskelig å avsette midler til et forprosjekt. Det er utarbeidet et forprosjekt av firmaet Noodt AS. Forprosjektet hadde følgende mål og delmål: Hovedmål Utvikle et grunnlag for en helhetlig merking og tilrettelegging langs den gamle postruta Alta- Kautokeino, slik at strekningen blir lettere tilgjengelig og kan markedsføres i reiselivssammenheng. Delmål 1. Identifisere start og stoppunkt for traseen 2. Foreslå å konkretisere informasjonspunkter, og tema på informasjon langs de traseen 3. Vurdere behov for og foreslå hvilken trasemerking som bør benyttes, og angi strategiske punkt for skilting 4. Vurdere behov for andre mindre tilrettelegginger som f. eks gapahuker og lignende. 5. Gi innspill på aktører og foreslå strategier for salg av opplevelse og overnatting i tilknytning til traseen. 6. Utarbeide kostnadsoverslag for gjennomføring av tiltak Ellers berører forprosjektet følgende punkter: Organisering og involvering Beskrivelse av traseen Alta-Kautokeino 5 Informasjonspunkter og tilrettelegging Behov for merking og forslag til utforming av merkingen Markedsføring, salg og informasjon Budsjett Finansiering Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 13

14 Forprosjektet vedlegges evalueringen. Tiltaket er gjennomført. 2.6 Festivaler og større arrangement Det er flere festivaler og større arrangement i løpet av året i Alta og Indre Finnmark, og dette er med på å øke trivselsfaktoren for innbyggerne og samtidig trekker dette til seg tilreisende. En hver by/region trenger et visst antall festivaler, og for å sikre videreføring av de viktigste bør man merke av enkelte som fyrtårn Samisk festival Nytt i 2009 var reinkappkjøring på sentrum, og dette ga mersmak dog i mer ordnende rammer og som et mer helhetlig arrangement. Ved å etablere en Samisk festival i februar, opp mot samenes dag 6.februar, vil man kunne skape en festivalparaply som kan dekke; reinkappkjøring samisk mat samisk musikk/joik samiske kofter og levesett samiske leker/konkurranser evt også feiring av samefolkets dag Dette vil være en festival som skaper interesse både blant turister og innbyggerne i Alta. Til sammenligning tiltrekker Påskefestivalen i Kautokeino, som går over én uke, ca 5000 mennesker årlig. Til å drive en slik festival har Alta Sameforening sagt seg interessert, og som en starthjelp på lik linje med hva Alta kommune har gjort ovenfor flere andre festivaler gis et tre årlig tilskudd som starthjelp. Samisk festival har i årene 2011, 2012 og 2013 fått tilskudd fra prosjektet Destinasjon Nordlysbyen. Festivalen er knyttet opp mot Samefolkets dag (6. februar), og skal være en festivalparaply som kan dekke følgende aktiviteter: Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 14

15 Reinkappkjøring. Samisk mat Samisk musikk. Samiske kofter og levesett Samiske leker og konkurranser Tilbakemeldingene fra arrangøren er at tilskuddet fra Alta kommune har vært avgjørende mht gjennomføringen av festivalen disse årene. Tiltaket er gjennomført. 2.7 Kino for turister I Alta har vi ny kino med tre saler, og med flere interessante dokumentarer fra Alta og Finnmark tror vi det kan være et godt utgangspunkt for et lavterskeltilbud til våre turister og også for befolkningen forøvrig. Som et prøveprosjekt i samarbeid med Aurora kino sommeren 2009, med intensjon om samme prosjekt sommeren 2010, er det ønskelig å få vist ulike filmer og dokumentarer fra Alta og Finnmark på et fast tidspunkt kveldstid. Aurora kino og Alta kommune hadde en prøveperiode på ett år. Pga manglende ekstern finansiering ble tiltaket avsluttet etter prøveperioden. Tiltaket er gjennomført. Prøvd ut et år. 2.8 Kortreist mat Kortreist mat eller småskala matproduksjon er noe som benytter i større grad i reiselivssammenheng mat blir en del av den totale opplevelsen, og kan være med på å gi destinasjonen en smak. Det være seg reinkjøtt, laks, kongekrabbe, kråkeboller, multer, bær, sopp samt foredlede varer av råvarer fra regionen som f. eks gele, sirup, te, krydder, sjokolade etc. Den vil også kunne oppleves som dels eksotisk å høre om eller møte mennesker som lever av småskala matproduksjon i landsdelen. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 15

16 Flere hoteller satser i større grad på lokale råvarer og delikatesser, og det er med på å gi oppholdet en større helhet ikke kun en seng å sove i. Intet tiltak, men en bevisstgjøring. 3. Merkevarebygging For å få Alta på kartet, og bli en by mange kjenner til eller har hørt om, må man ha fokus på merkevarebygging. Man bør velge et eller flere kjennetegn som man bevisst markedsfører byen under. Hva skal så være vår merkevare i Alta? Dette har vært drøftet i flere sammenhenger tidligere og prosjektet har kommet fram til følgende merkevarer med følgende vektlegging: 1. Nordlys Som merkevare nr. 1 velger man Nordlyset, men da man har flere kjennemerker for Alta og Nordlysbyen kan man godt kombinere nordlyset med: 1. Bergkunst 2. Altaskifer og Altaelva Om man konsentrerer seg om disse merkevarene, og har en bevissthet i forhold til hvordan man benytter dette i all korrespondanse og markedsføring gjerne i kombinasjon vil man sette Alta på kartet i langt større grad enn i dag. 3.1 Nordlys Alta tok i år 2000 navnet Nordlysbyen, og dette er godt forankret i historien ved at Alta hadde det første Nordlysobservatoriet på Haldde på slutten av 1800 tallet. Grunnen til at Alta den gang ble valgt som etableringssted for observatoriet var av den enkle grunn at vi her har spesielt gode værmessige forhold med tørt klima som økte sjansene betraktelig for å oppleve nordlys. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 16

17 Navnet på byen er valgt, og Nordlys blir derfor den viktigste merkevaren som vi må få forankret og formidle i mye større grad enn i dag. Flere bedrifter i Alta har tatt i bruk Nordlys i navnet sitt, men av større merkevarer vil nok et signalbygg som Nordlyskatedralen være av større verdi. På lik linje som Tromsø er Ishavsbyen med Ishavskatedralen, vil Alta bli befestet som Nordlysbyen. Videre vil Nordlysattraksjonen som er planlagt på sentrum befeste Nordlysbyen videre, slik Nordkapp kobles til midnattsolen. Nordlysbadet vil også befeste merkevaren ytterligere. ak. I løpet av prosjekttiden har man forankret begrepet bedre. I tillegg har Alta kommune sammen med Innovasjon Norge og Alta Reiselivsforum startet en merkevareprosess med Bleed AS som prosessledere. Det er nedsatt en styringsgruppe med flere aktører fra næringslivet i Alta. Målet er at vi sammen skal komme til bunns i hva som er fordelsaktig og unikt med Alta og legge en plan for hvordan vi skal bygge Alta som merkevare og som destinasjon. Tiltaket er kun en bevisstgjøring, og er igangsatt Patent på Nordlysbyen Selv om Alta har tatt navnet Nordlysbyen er det fortsatt andre byer i nord som også kan føle seg berettiget til navnet. For å stadfeste navnevalget ytterligere bør man, i likhet med Hammerfest, søke om patent på navnet. Det er foretatt en patentgjennomgang med Oslo Patentkontor AS for å få patent på følgende navn: 1. Alta City of Northen Lights 2. Nordlysbyen Alta Begge disse merkevarene har vi fått godkjent patent på bruk i ulike sammenhenger. Det ble forsøkt å få patent på Nordlysbyen, men fikk ikke godkjent et slikt patent, da alle steder (som har nordlys) kan kalle seg Nordlysbyen. Patentbekreftelsen vedlegges. Tiltaket er gjennomført Profil for Nordlysbyen For å jobbe fram en helhetlig og gjennomført profil for Nordlysbyen ønsker vi å inngå i profilprogrammet til Innovasjon Norge. Flere andre har gjort dette med stort hell, f. eks Sørøya Storfiskens rike. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 17

18 Status Det ble i oktober 2012 inngått avtale med Bleed AS, som skal være prosjekt leder for prosessen. Avtalen ble gjort i samarbeid med IN og ARF. Vi tok utgangspunkt i Hviteboka til Innovasjon Norge, og justerte tiltakene slik at de passet Alta. Denne justeringen ble gjort sammen med Innovasjon Norge og Alta Reiselivsforum. Alta har allerede tatt Nordlysbyen Alta som sitt merke. Vi skal derfor ikke gjennom samme prosess som de som ikke har tatt stiling til merkevaren for stedet. Det første møtet mellom Bleed AS og referansegruppa ble gjennomført i januar Viser for øvrig til tiltak 3.2, der prosessen også vil komme med ett forslag til profilprogram for Alta. Vi har lykkes når vi har oppnådd følgende: Arbeidet skal sørge for at det er kort vei fra strategi til realiserte mål. Arbeidet skal positivt påvirke bunnlinjen til reiselivsnæringen i Alta, bl.a. ved å avdekke udekkede behov eller finne bedre løsninger eller måter å kommunisere på. Arbeidet skal skape et solid grunnlag for kommunikasjon, konsepter og løsninger som treffer nye markedssegmenter, men samtidig oppfattes ærlig og autentisk på hjemmebane. Tiltaket er igangsatt men ikke gjennomført Alta kommune og merkevarebygging Alta kommune må selv være bevisst satsningen som nå gjøres og tenkte merkevarebygging i sitt virke. Det gjelder på kommunens hjemmesider, alle papirer som går ut fra kommunen, i gaver som gis fra kommunen, i all form for sponsing osv. Tiltaket er en bevisstgjøring fra Alta kommune og tenke merkevarebygging i sitt virke. Tiltaket er gjennomført. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 18

19 3.2 Bergkunst. Alta er godt kjent utad for helleristningsfeltet i Hjemmeluft, som står oppført på UNESCO s verdensarvliste. Helleristningene er tatt i bruk av flere bedrifter som merkevarer i ulike sammenhenger. Slike figurer fra vårt eget helleristningsfelt egner seg godt til markedsføring, og bør benyttes i mye større grad. I dag har Alta kommune på sine hjemmesider helleristningsfigurer som vannmerke i bakgrunn, og dette er i god kombinasjon med Nordlyslogoen over. Bergkunst og helleristningsfeltet i Hjemmeluft er en merkevare for Alta som bør frontes i mye større grad og som underbygger Altas historie på lik linje med nordlyset. Tiltaket er en bevisstgjøring. Tiltaket er kun en bevisstgjøring og er gjennomført. 3.3 Altaskifer og Altaelva Som gode elementer i Alta og Altas historie må også Altaskifer og Altaelva betegnes som, og dermed kan gjerne både skifer og laks benyttes i markedsføringen av Alta. Da i kombinasjon med nordlyset og kanskje også bergkunsten Visningshus for Altaskifer For å promotere Altaskifer i større grad, og få vist fram ulike anvendelsesområder, er det ønskelig å få etablert flere visningshus hvor dette kommer til uttrykk. Det være seg uteareal, fasader, skifertak, skifergulv osv. I dag har vi følgende; Gågaten på Alta Sentrum uteareal med utstrakt bruk av skifer Alta Kirke skifertak Knudsengården fasade med skifer Alta museum, Rica og Sorrisniva (samt Alta Rådhus) skifergulv Nye Alta Lufthavn uteareal og gulv For å gi insitament og på den måten sikre at turistattraksjoner profilerer Altaskifer i større grad bør det opprettes en tilskuddsordning. Det må utarbeides regler for hvem som kan motta støtte, og hvor mye man vil kunne få i støtte. Et samarbeid mellom Alta Skifterbrudd og Minera, som Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 19

20 begge har egeninteresse i profileringen, vil være ønskelig her og kan bli et krav for å kunne få støtte. Utover tilskuddsordning bør man også utarbeide et informasjonsskriv, med en arkitektonisk skiferløype man kan gå det gjør turistene mer oppmerksom på hva som er brukt og hva man ser. Det ble søkt ekstern finanseiring fra FFK på kr som ble avslått. Tiltaket ble derfor ikke påbegynt. Tiltaket ikke gjennomført pga manglende finansiering Utsyn til Altaelva Altaelva snor seg dels parallelt med deler av innkjøringsveien, R 93, til Alta, og her er det den senere tid utført skogrydding slik at turister og tilreisende nå kan se Altaelva fra bilvinduet. Ved Alta Bru er det derimot mange som stopper for å bivåne den etter hvert så berømte lakseelven, og her er det et behov for forskjønnelse; rydde plass til utkikssted med benker osv. Destinasjon Nordlysbyen har vært med på å finansiere rydding av skog langs E6 og RV 93 slik at man kan se Altaelva fra deler av innfartsårene. Arbeidet ble koordinert av skogbrukssjefen i Alta. Det ble foretatt skogrydding ved Aronneskjosen, Kjosveien, Raipas, og Forbyggningen. Spesifikt om tiltakene har vært tynning og avstandsregulering av lauv- og barskog. I tillegg til dette er det også utført stammekvisting på de gjenstående trær for å skape ytterligere bedre utsikt over Altadalføret. Tiltaket er gjennomført. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 20

21 4. Logistikk og mottaksapparat. 4.1 Destinasjonsselskap Alta har i dag ikke et eget destinasjonsselskap, men dette har vært prøvd ut tidligere uten hell. Prosjektgruppen har vurdert dette på nytt men vedtatt å ikke gjøre ytterligere forsøk per nå. Funksjonene til et destinasjonsselskap dekkes opp av kommersielle aktører i Altasamfunnet. I regjeringens handlingsplan for reiselivet Destinasjon Norge er det lagt opp til færre destinasjonsselskap totalt sett. Det er derfor lite aktuelt at Alta skal ha ett eget destinasjonsselskap i framtiden. FFK arrangerte ett møte med flere regionale aktører innen reiselivsbransjen i Alta i desember Møtet konkluderte med at Finnmark ikke kunne forvente flere enn ett til to destinasjonsselskaper. Lokaliseringen og organiseringen av disse ble ikke diskutert. Uansett lokalisering må destinasjonsselskapene i framtiden ta ett regionalt ansvar. I Vest-Finnmark har vi i dag to destinasjonsselskaper. Disse er lokalisert til Nordkapp og Hammerfest kommune. Intet tiltak 4.2 Turistkontor Alta kommune har i dag en 3 årig avtale om helårlig drift av turistinformasjon på sentrum samt sesongkontor i Bossekop. Avtalen løpet ut I tillegg har det vært inngått egen avtale om sommeråpen turistinfo i Langfjorden. Det er viktig at disse kontorene ligger godt plassert og at de er innbydende og synlig for turistene det er ofte turistenes første møte med Alta og dermed en viktig instans. Avtalen med Via med drift av turistinformasjonen gikk ut sommeren Det ble politisk vedtatt at Alta skal ha ett sommeråpent turistkontor lagt til Bossekop. Best Western Hotel (Nordlys Hotell) driftet turistkontoret sommersesongen Det er ikke besluttet hvor kontoret skal være i Avgjørelsen vil bli tatt ila februar Tiltaket er gjennomført. Videre drift uavklart. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 21

Handlingsplan for Reiselivet. Alta Reiselivsforum

Handlingsplan for Reiselivet. Alta Reiselivsforum Handlingsplan for Reiselivet Alta Reiselivsforum Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Prosjektorganisasjon... 6 2 Status reiselivsnæringen i Alta og Kautokeino... 7 3 Målsetning...

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak:

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7240-2 Arkiv: U64 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NY TURISTINFORMASJON I ALTA Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Ansettelsesutvalget for skole

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte Mandag 12. februar 2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte Mandag 12. februar 2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte Mandag 12. februar 2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland European Cruice Service Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland Director Shore Excursions European Cruise Service frem

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN - Hasvik i utvikling kf FOTO:EVA HANDLINGSPLAN 2006 INNLEDNING Handlingsplanen er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen skal

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4004-2 Arkiv: L12 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRINGSSVAR - VARSEL OM OPPSTART OMRÅDEFREDNING KOMSA

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4004-2 Arkiv: L12 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRINGSSVAR - VARSEL OM OPPSTART OMRÅDEFREDNING KOMSA SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4004-2 Arkiv: L12 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRINGSSVAR - VARSEL OM OPPSTART OMRÅDEFREDNING KOMSA Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling: Alta

Detaljer

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert:

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Vedlegg til hovedrapport Færder Nasjonalpark kunnskap og næring Delprosjekt Merking og kommunikasjon 1. Bakgrunn Prosjektets har vært todelt; fysisk merking og

Detaljer

EUROPEAN CRUISE SERVICE

EUROPEAN CRUISE SERVICE EUROPEAN CRUISE SERVICE Etablert 1850 - tidligere Bennett Cruise Service Hovedkontor i Bergen 100% norskeid Shore Excursions operatør for innkommende cruiseskip Skipsagenter for innkommende cruiseskip

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Handlingsplan for næringsarbeid 2013-2014. Næringsplan 2011-2021.

Nore og Uvdal kommune. Handlingsplan for næringsarbeid 2013-2014. Næringsplan 2011-2021. Nore og Uvdal kommune Handlingsplan for næringsarbeid 2013-2014. Næringsplan 2011-2021. 1 Innledning. Formålet med næringsplanen for Nore og Uvdal kommune er å synliggjøre hva man fra kommunens side vil

Detaljer

Hvordan kom Struves meridianbue inn på UNESCOs verdensarvliste?

Hvordan kom Struves meridianbue inn på UNESCOs verdensarvliste? Hvordan kom Struves meridianbue inn på UNESCOs verdensarvliste? Tekst og foto: Bjørn Geirr Harsson (2014) Resyme Gjennom perioden 1816-1855 ble arbeidet med gradmålingsrekken fra Svartehavet til Hammerfest

Detaljer

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging TURER I RISSA KOMMUNE Med god tilrettelegging. 1 Innhold 5 turer langs Perler på en snor!... 3 1. Stykket helleristninger, Stadsbygd... 3 2. Reins Kloster, ved Rissa sentrum... 4 3. Nebbesheia, Hysnes,

Detaljer

Skiltplan for Høytorp fort

Skiltplan for Høytorp fort Skiltplan for Høytorp fort Godkjent av Utviklingsstyret for Høytorp Fort den 8. mai 2009 Formålet med skiltplanen: Formålet er å bedre informasjonen om det totale tilbudet på Høytorp fort og å kommunisere

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Handlingsplan 2012. Utkast 29.03.12

Handlingsplan 2012. Utkast 29.03.12 Handlingsplan Utkast 29.03.12 Innhold 1. Bakgrunn 2. Føringer 3. Handlingsplanen 1. Bakgrunn Regionalpark Haldenkanalen er dannet med utgangspunkt i den europeiske landskapskonvensjonen, og gjennom en

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

PROGRAM BESØK FRA OULU 31. AUGUST 4. SEPTEMBER 2010

PROGRAM BESØK FRA OULU 31. AUGUST 4. SEPTEMBER 2010 ALTA KOMMUNE Kultur- og landbrukssektoren PROGRAM BESØK FRA OULU 31. AUGUST 4. SEPTEMBER 2010 Oulu kommer med kommunens politiske- og administrative ledelse i tillegg til noen representanter fra næringslivet

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,-

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,- Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak /dugnad Gapahuk ved Komsa skileik anlegg. Komsa Vel 50.00 30.00 Ønsker å sette opp en laftet gapahuk ved Komsa

Detaljer

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Destinasjon Trysil BA 2008 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Kort om Destinasjon Trysil Stiftet 1984 (tidligere Trysil Ferie og Fritid) 155 andelseiere Hovedsakelig medlemsbasert finansiering

Detaljer

Konkrete tiltak: BOLYSTPROSJEKTET

Konkrete tiltak: BOLYSTPROSJEKTET Erfaringer fra prosjektet Velkommen til oss.(bare bygd på noen få personers innspill) Mange gode ideer og satsningsområder Ikke blitt så høyt prioritert/dårlig forankring i ledelsen. Mange av de gamle

Detaljer

Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark

Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark Mål: Utarbeide en skilt- og informasjonsplan for innfallsporter Skiltplanen skal beskrive behovene for skilting i og omkring nasjonalparken. Skilt og informasjonstavler

Detaljer

Statusrapport for: Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013

Statusrapport for: Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013 Statusrapport for: Destinasjon Venabygdsfjellet Etablert av februar 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE (P. Balke: Stetind i tåke Nasjonalgalleriet) SAMMENDRAG SLUTTRAPPORT JANUAR 2008 Transportutvikling AS i samarbeid med Stein P. Aasheim 1 1. Innledning Tysfjord

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Det finns berre ein Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Ser det svart ut? Bygda er 25 km lang, 12 km med gjørmeveg 75 % av lokal kraftproduksjon lagt ned Butikken, posten og ungdomsskolen

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1440-8967/2015 Saksbehandler: Katrine Kleiven Saksframlegg Bærekraftig reisemål - tilskudd fra Femundfondet Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Innledning: Kåfjord kommune startet prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Prosjektet Kollektiv Alta sender i år inn 3 søknader. De er prioritert som følger:

Prosjektet Kollektiv Alta sender i år inn 3 søknader. De er prioritert som følger: Kollektiv Alta BRA søknader 2013 Prosjektet Kollektiv Alta sender i år inn 3 søknader. De er prioritert som følger: 1. Sannstidsinformasjon (SIS) medsøker er Finnmark fylkeskommune 2. Kurs i universell

Detaljer

Saksfremlegg. Formannskapet i Alta kommune stiller følgende krav til Finnmark Fylkeskommune som skoleeier av Alta Videregående skole:

Saksfremlegg. Formannskapet i Alta kommune stiller følgende krav til Finnmark Fylkeskommune som skoleeier av Alta Videregående skole: Saksfremlegg Saksnr.: 10/3530-1 Arkiv: 000 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: INNSPILL ALTA VIDEREGÅENDE 2010 Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Organisering og lokalisering av Bodø turistinformasjon

Organisering og lokalisering av Bodø turistinformasjon Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2011 30721/2011 2011/4725 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/83 Formannskapet 01.06.2011 Organisering og lokalisering av Bodø turistinformasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Saksfremlegg Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

NHO-Reiseliv Cruise policy

NHO-Reiseliv Cruise policy NHO-Reiseliv Cruise policy Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft rapport - cruise og landbasert reiseliv - januar 2010 Voss, 15. april 2010 Lorentz Hjelle Arbeidsgruppe for NHO si cruisesatsing PerEide/Innovasjon

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte. den 26.03.2012 kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte. den 26.03.2012 kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 26.03.2012 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum 25 år med sentrumsutvikling

Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum 25 år med sentrumsutvikling Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum 25 år med sentrumsutvikling Ommund Heggheim Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum. 25 år med sentrumsutvikling. Underpunkter i tittel på foredraget: Planmyndigheten

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester Sola kommune Forprosjekt Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester 14.04.09 Godkjent av: Vigdis Torjussen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE 2006/2007

NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE 2006/2007 kommune - 2005 Behandlet i. 19.12.05 sak 181/05 og Kommunestyret 07.03.06. NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE Notatet er laget med bakgrunn i evaluering av tidligere næringsstrategier (Sak PS 018/05 Regnskap

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND Innhold 1. Innledning... 2 2. Hovedmål... 3 3. Strategi... 4 4. Mulighetsanalyse (SWOT)... 7 5. Organisering... 10 6. Oppsummering... 10 1. Innledning Båtsfjord og Berlevåg

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Takk for invitasjonen, herlig å være i Tromsø, Nordens Paris!

Takk for invitasjonen, herlig å være i Tromsø, Nordens Paris! Takk for invitasjonen, herlig å være i Tromsø, Nordens Paris! Harald Kuraas Reiselivsdirektør NRU (mai 2013) Daglig leder Destination Narvik (mai 2013) Skal bringe forprosjektet inn i en driftsfase. Brenner

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Energi Destinasjon Norge Reiseliv er en av fem satsingssektorer Maritim Marin Miljøteknologi Reiseliv Destinasjon

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

TOUR DE ANDØRJA www.letour.no

TOUR DE ANDØRJA www.letour.no TOUR DE ANDØRJA TDA TC/TDA Terreng EN FOLKEFEST FOR TOPPIDRETTSUTØVERE, BARN, MOSJONISTER OG PUBLIKUM Media Tour de Andørja A/S skal bruke sin kunnskap og erfaring på tvers av ulike idretts- og kulturorganisasjoner,

Detaljer