SLUTTRAPPORT. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1

2 Innhold 1. Forord Attraksjonsbygging Nordlysattraksjon forprosjekt Sentrumsattraksjon UNESCO`s verdensarvliste Struves Meridian Tilrettelegging Alta og Kautokeino Samiske Opplevelser Samisk senter i Maze Aktiv ferie Tre toppers tur for turister Bysykkel i fylkes eneste sykkelby Kåfjord kultursti Seiland Nasjonalpark Bæskades og gamle postruter, forprosjekt Festivaler og større arrangement Samisk festival Kino for turister Kortreist mat Merkevarebygging Nordlys Patent på Nordlysbyen Profil for Nordlysbyen Alta kommune og merkevarebygging Bergkunst Altaskifer og Altaelva Visningshus for Altaskifer Utsyn til Altaelva Logistikk og mottaksapparat Destinasjonsselskap Turistkontor Felles hjemmeside for Alta Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 2

3 4.4 Turistinformasjon Innfartsårer til Nordlysbyen Alta Havn Alta Lufthavn Bobilparkering på sentrum Aktivitetskorridor fra sentrum Forskjønnelse Havneområdet Nye Alta lufthavn Benker og stoppested for gående Lyssetting Markedsføring Markedsplan for profil og produktmarkedsføring Målrettet destinasjonsmarkedsføring Cruiseprosjektet vintercruise Alta som konferanseby Charterfly og direkteruter Oversikt tiltak Tiltak som krever finansiering Tiltak som ikke krever finansiering Regnskap Avslutning Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 3

4 1. Forord Målsetning med prosjektet er sammensatt, og flere konkrete, tallfestede mål er meislet ut. Som hovedmål: 1. få flere turister til Alta og Kautokeino, øke lengden på hvert besøk mer penger legges igjen i regionen 2. øke trafikken over Alta Lufthavn, gjenvinne reduksjoner vi har fått med rutefly det siste året 3. øke antall kurs/konferanser i regionen; gode flyforbindelser, god hotellkapasitet i kombinasjon med flere attraksjoner og gode aktiviteter må selges inn 4. Alta og Kautokeino skal være så attraktiv at Hurtigruten kommer! Som konkret og målbart settes til: I. antall gjestedøgn i Alta skal raskt opp på 2006 nivå (90.000), med mål om innen 3 år II. cruiseanløp til Alta skal økes til oppimot 30 anløp i 2012 hvorav minst 5 vinteranløp For å nå disse målene vil satsningsområdene i prosjektplanen være tredelt:. Attraksjonsbygging. Merkevarebygging. Logistikk og mottaksapparat Tiltakene vil kunne spisse Alta som destinasjon samt forbedre inntrykket og opplevelsen til turister som besøker Alta. De er viktige ambassadører når de reiser herfra. I tillegg må man også bruke ressurser på målrettet destinasjonsmarkedsføring mot hhv. Cruise og konferansemarkedet. Alta kommune har vært prosjekteier, prosjektledere har vært Berit Erdal og Dag Arne Johannessen, avdeling for samfunnsutvikling, og styringsgruppen har bestått av: SIVA v/rolf Sandvik NHO Reiseliv Nord Norge v/kari Flesvik Alta Reiselivsforum v/ Kristen Albert Ellingsen (leder av styringsgruppen) Turistinformasjonen v/henriette B. Eilertsen Alta Havn v/jens Petter Mathisen Alta kommune/politisk ledelse v/jenny Marie Rasmussen Alta kommune v/jørgen Kristoffersen Forankringen til reiselivsnæringen sikres gjennom Alta Reiselivsforum, NHO Reiseliv og Turistinformasjonen. Det er et bevisst valg at ingen enkeltaktører fra næringen har vært delaktig, verken liten eller stor handlingsplanen skal favne hele næringen. På enkelte tiltak har det vært et tett samarbeid med Kautokeino kommune og her har ordfører Klemet Erland Hætta, som også sitter som styreleder i næringslivsselskapet Goahtebeallji KF, deltatt. Utover styringsgruppen har det for flere av tiltakene vært opprettet egne prosjektgrupper, som har vurdert omfang, vanskelighetsgrad og kostnader knyttet til det enkelte tiltak. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 4

5 Sluttrapporten tar for seg hvert tiltak med status pr. februar De fleste av tiltakene er avsluttet. Noen av tiltakene vil ikke bli avsluttet før sommeren Attraksjonsbygging Alta har i dag flere attraksjoner og opplevelse som utpeker seg, og da må is-hotellet og helleristningsfeltet ved Alta Museum nevnes. Og Alta har fått og vil få flere nye attraksjoner; o Nordlysbadet (åpnet januar 2011.) o Nordlyskatedralen (åpnet februar 2013.) Disse vil langt på vei trekke flere turister og reisende hit, fra regionen, landet forøvrig og utlandet. Spesielt Nordlyskatedralen vil bli det signalbygg Alta i dag mangler, og være en sterk merkevarebygging for Nordlysbyen. Det er allikevel behov for å vurdere flere attraksjoner som kan skape et mer helhetlig bilde av Nordlysbyen og gi byen et tilbud som vil kunne få turister og reisende til å bruke mer tid når de først kommer. Det kan være helt nye attraksjoner eller allerede eksisterende som med bedre tilrettelegging eller utbedring kan fremstå som ny og attraktiv. Sentrum av Alta, og flere aktiviteter her, har vært et viktig mål for prosjektgruppen. I tillegg er prosjektgruppen klar på at attraksjoner lagt til indre strøk også vil være styrkende for Alta som destinasjon, da avstanden mellom Alta og Kautokeino kun er på 2 timer og man vil kunne ha komplementære attraksjoner som styrker hverandre. Alta fungerer også i dag som både havn og lufthavn for Kautokeino. 2.1 Nordlysattraksjon forprosjekt INNHOLDSELEMENTER Det må gjøres en jobb for å utrede muligheten til en slik attraksjon i disse lokalene samt vurdere hva innholdet bør være. I tillegg må man jobbe med mulige investorer til attraksjonen, og SIVA er Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 5

6 så langt interessert. Planen er å få etablert et AS og få satt ut oppdraget med produksjon av attraksjonen så snart byggingen av Nordlyskatedralen er igangsatt. Nordlysattraksjon AS ble stiftet den Eierne av selskapet er Rica Finnmark, Thon Hotels, SIVA, Alta kirkelige fellesråd og Alta kommune. Alle eiere har 20 % av aksjene. Den totale aksjekapitalen er på Selskapets formål er å utvikle og drive Nordlysattraksjon, herunder å leie lokaler i Nordlyskatedralen. Det er inngått en avtale med Expogy AS for utvikling av attraksjonen. Styret jobber med etter en framdriftsplan som legger opp til åpning av attraksjonen ila 1. halvår Det er nylig gjennomført en aksjeemisjon på totalt kr Hovedprosjektet er budsjettert til totalt kr. 10 mill ekskl. mva. Tiltaket er gjennomført. 2.2 Sentrumsattraksjon For å få fram de gode idéer som sikkert befinner seg ute blant folk, som langt overgår vår fantasi i prosjektfasen, ønsker vi å opprette en konkurranse. Ved å utlyse et etablererstipend for den som kommer opp med den beste, bærekraftige idéen vil man kunne få fram spennende prosjekter (alt fra smale museer til sære spisesteder eller et kunstgalleri). For å sikre et bærekraftig forslag forslås en to trinns rakett, hvor man støtter de 3 beste forslagene med å gi tilskudd til fremskaffelse av forretningsplan for idéene. Ut fra ferdig forretningsplan kårer man så en vinner. Og, for de som ikke går av med seieren har man da et godt grunnlag i forretningsplanen til å vurdere igangsettelse på egen hånd. Slik kan man også få flere nyetablerte attraksjoner. Utvelgelse av de som får tilskudd til forretningsplan samt vinneren til slutt gjøres av en jury bestående av representanter fra Alta kommune, SIVA og Innovasjon Norge. Det ble søkt om finansiering av tiltaket fra SIVA og Innovasjon Norge. Tiltaket fikk ingen ekstern finansiering og ble ikke startet. Tiltaket er ikke gjennomført pga manglende finansiering. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 6

7 2.3 UNESCO`s verdensarvliste Struves Meridian Målingen av Struves meridianbue var den første storskalerte, vitenskapelige oppmålingen i Europa, og er den lengste gradmålingsrekke som noen gang er målt. Den ble gjennomført i perioden 1816 til 1852 under ledelse av Friedrich Georg Wilhelm Struve. Meridianbuen ble målt ved hjelp av en triangelkjede som strekker seg fra Svartehavet til Hammerfest. Resultatene ga et vesentlig bidrag til den geodetiske forskningen. 10 land er berørt av buen. UNESCOs vedtak innebærer vern av 34 punkter, som fortsatt er intakt fra tiden da målingene ble utført. Alle punktene har en form for markering. De norske målepunktene er: meridianstøtten i Hammerfest, fjelltoppen Lille Raipas (Unna Ráipásaš) i Alta, fjelltoppen Luvddiidčohkka (Lodiken) i Kautokeino og fjelltoppen Bealjásvárri/Muvravárri i Kautokeino. Både Alta og Kautokeino er unike i verdenssammenheng, med to oppføringer på UNESCO s verdensarvliste: Alta med helleristningene i Hjemmeluft i tillegg til et av punktene på Struves Meridianbue. Kautokeino med to punkter på Struves Meridianbue. Og, Finnmark har også enda en oppføring med selve meridianstøtten for Struves Meridianbue i Hammerfest. Helleristningene er allment kjent og godt tilrettelagt i dag, mens Struves meridianbue med punkter på flere fjelltopper, er mindre kjent og ikke så godt tilrettelagt Tilrettelegging Alta og Kautokeino Bedre tilrettelegging til punktene på Struves Meridianbue på Lille Raipas (Unna Ráipásaš) i Alta, fjelltoppen Luvddiidčohkka (Lodiken) i Kautokeino og fjelltoppen Bealjásvárri/Muvravárri i Kautokeino. Prosjektet har fått bevilget totalt kr fra FFK for å merke tur stiene opp til målepunktene i Alta og Kautokeino kommuner. FFK har fått avklart saken med Sametinget. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 7

8 Alta kommune har fått tilbud om merkingen av traseen (kostnader pr. stolpe) Selve merkingen er ikke startet, men vil kunne starte våren / sommeren Tiltaket er igangsatt men ikke avsluttet. 2.4 Samiske Opplevelser Samiske opplevelser er noe som turister ønsker tilbud om når de besøker Finnmark og Alta. Turister ønsker et innblikk i samiske tradisjoner og håndverk/doudji, oppleve reinsdyr på nært hold, samer i kofter, lavvo og samisk mat helst da i ekte samiske omgivelser. Verken i Alta eller Kautokeino finnes i dag et slikt senter av større målestokk som kan tilby dette. Et slikt senter vil derfor være fornuftig å bygge opp, og vil være et godt supplement både for Alta og Kautokeino som destinasjoner. Origo har fått finansiert prosjektet Samisk Reiseliv i Nord Norge, der Beate Juliussen er prosjektleder. Prosjektet har følgende delmål: Få fram gode produkter som kan fungere som spydspisser for samisk reiseliv i markedet. Utarbeide etiske retningslinjer for samisk reiseliv. Få fram sterke bedriftsenheter som driver lønnsomt og bærekraftig. Gjøre samiske reiselivsprodukter lettere tilgjengelig i markedet Samisk senter i Maze For å tilby det ekte samiske til opplyste turister, vil det være mest riktig å bygge opp et samisk senter i sitt rette element. I samarbeid med Kautokeino kommune er derfor Maze, som er en ekte samisk bygd beliggende midt mellom Alta og Kautokeino, valgt som sted for etablering av et større, samisk senter. Innholdet i et slikt senter kan tenkes å være: Samisk håndverk/duodji med verksted Samisk mat Historien rundt Maze og Altaaksjonen Reinsdyr Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 8

9 Info om Masi mjelten, fredet blomst som kun vokser i Maze Område for senteret er valgt ut til å være inne i selve bygda Maze, på andre siden av elven. Prosjektet drives fram av Kautokeino kommune, og følges opp av prosjektleder og SIVA herfra. Sametinget og SIVA er interesserte investorer, og det er også tett dialog med andre investorer. Sametinget har egeninteresse i å få etablert et formidlingssted for historikken rundt Maze og Altaaksjonen. For å jobbe fram en grovskisse over hva senteret bør inneholde og hvordan det skal drives samt må det gjøres et forprosjekt. Tiltaket er igangsatt av Kautokeino kommune. Det er i ansatt en prosjektleder (Marit Hætta Øverli) som skal sørge for framdrift i forprosjektet. Det er avholdt ett møte i Maze sammen med Siva og Kautokeino kommune. Tiltaket er igangsatt men ikke avsluttet. 2.5 Aktiv ferie Mange turister ønsker å ha mer aktiv ferie, og få brukt kroppen samtidig som de får med seg attraksjoner. Med storslått og variert natur på alle kanter av Alta har vi mye å tilby, også av historiske steder, som med noe tilrettelegging vil fremstå som langt mer attraktive og brukervennlige Tre toppers tur for turister Det årlige prosjektet 3 toppers tur for Altas befolkning er veldig populært og får folk opp av sofaen, og t skjortene etter gjennomføring er en viktig del av dette. Dette er et prosjekt som pågår under Miljøuka i slutten av juni, og kun tilrettelagt da. Fjelltoppene derimot, og løyper opp dit, er derimot vedlikeholdt og kan benyttes hele sesongen. Et lignende prosjekt tilrettelagt turister er ønskelig å kunne tilby: Prosjektet har lagt til rette turene til Komsa, Hjemmeluft og Raipas for turister. Man har nå fått merket løypa og trykket opp T-shirt med engelsk tekst for de som gjennomfører turene. Tiltaket er gjennomført. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 9

10 2.5.2 Bysykkel i fylkes eneste sykkelby. Et bysykkeltilbud på strategiske steder i Alta er et godt alternativ for mange turister og en fin måte å få sett større deler av byen på. Oslo, Bergen og Drammen har alle fått på plass system for bysykkel, hvor syklene er reklamefinansiert og hvor brukerne kun betaler en symbolsk sum pr sesong. Alta er for liten for en slik kommersiell aktør. Innkjøp av et antall sykler samt et større antall sykkelstativ som plasseres strategisk rundt i Alta. Syklene må være utstyrt med lås slik at man kan parkere sykkelen i perioder men ellers være enkle sykler med bysykkel utseende, f.eks Nordlysblå/grønn, for å hindre tyveri. Logo og/eller reklame kan vurderes. Det må inngås vedlikeholdsavtale samt en ordning for å frakte sykler mellom sentrum og f.eks havn/lufthavn som naturlig bør ha sykler tilgjengelig. Videre må det trykkes opp sykkelkart på engelsk og tysk, i tillegg til norsk kanskje bør også andre språk vurderes. Destinasjon Nordlysbyen i har kjøpt inn, sammen med prosjektet Sykkelbyen Alta, 30 sykler for utleie. Deler av investeringen er tatt av prosjektet i Destinasjon Nordlysbyen. Uten spleiselaget mellom våre to prosjekter, ville ikke denne investeringen være mulig. Man valgte å kjøpe inn sykler som kan brukes både i byen og i terrenget. Syklene ble kjøpt inn hos MX sport, som også har vedlikeholdsavtale med Alta kommune på syklene. Utleievirksomheten foregår fra Nordlysbadet AS, som også får leieinntektene. Tilbakemeldingene fra Nordlysbadet AS er at tilbudet ble godt mottatt av besøkende i Alta. Det er også kjøpt inn en sykkelhenger som brukes for å frakte syklene til og fra sentrum. Tiltaket er gjennomført. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 10

11 2.5.3 Kåfjord kultursti Kåfjord har veldig mye av historisk interesse; Kåfjord gruver med kobberverk grunnlagt av engelskmenn på 1800 tallet Nordkalottens første storindustri, verdens første Nordlysobservatorium på Haldde, Kreta med kvensk bosetning, Tirpitz historie fra krigens dager ( ) osv. Her ligger alt tilrette for en interessant historisk vandring, på tvers av ulike epoker. I dag er det etablert en sti i forbindelse med prosjektet Fotefar mot nord hvor det er satt opp informasjonsskilt underveis. Denne stien går kun langs havet i dag, og ikke på oversiden av veien fordi den gang stien ble etablert var ikke gruveinngangene tilstrekkelig sikret. Gruveinngangene er nå sikret og det kan være større grunnlag til også å forlenge stien til de historiske områdene på oversiden av veien. Det må derimot utredes med bla grunneiere i området. Status Prosjektet har fått utarbeidet ett forprosjekt av Hans Christian Søborg, Alta Museum. Forprosjektet tar for seg følgende hovedpunkter: 1. Faktorer av betydning for valg av trase 2. Sikring av gruveganger og ferdsel i område 3. Forslag til trase og videre tilrettelegging av Kåfjord kobberverk. 4. Informasjon ved ankomst for besøkende Det er ikke foretatt kostnadsoverslag for gjennomføringen av punktene ovenfor. Ved en rullering av handlingsplan for reiseliv bør tiltaket videreføres. Det må gjennomføres ett kostnadsoverslag over prosjektet, slik at man får ett bedre grunnlag før en eventuell realisering. Forprosjektet vedlegges evalueringen. Tiltaket er gjennomført Seiland Nasjonalpark Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 11

12 Seiland Nasjonalpark (316 km2) ligger på Seiland ute i Altafjorden, og er delt mellom Alta, Hammerfest og Kvalsund kommune. Her er det alpin kystnatur med små og store fjorder, skandinavias nordligste isbreer med Seilandsjøkelen og Normannsjøkelen samt en rikt rovfuglfauna. Området er godt egnet for fotturer, skiturer og brevandring, og kan med fordel markedsføres i større grad ovenfor turister og tilreisende. For å legge til rette for turister til området trengs det bedre tilrettelegging i form av ferdige pakketilbud, båttransport, markedsføring osv. Alta kommune har vært i kontakt med fylkesmannen for å avklare mulighetene til gjennomføringen av prosjektet. Det er avholdt ett møte med Hammerfest kommune vedrørende Seiland Nasjonalpark. Man har ikke lykkes med å tilrettelegge ferdige pakketilbud, båttransport etc. Det jobbes fortsatt med tiltaket sammen med Hammerfest kommune. Tiltaket er ikke igangsatt Bæskades og gamle postruter, forprosjekt Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 12

13 Den gamle postruten mellom Alta og Maze, over Bæskades, er av Riksantikvaren og Veidirektøren nå vernet. Bakgrunnen for det er at veien var en av de første værharde fjellveiene i landet hvor moderne maskiner som buldozere ble benyttet under opparbeidelse på 1930 tallet. Veien var i bruk frem til 1971 da var R93 ferdigstilt. Veien er av Statens Vegvesen nå opprustet, og egner seg i mye større grad til både sykkel og gangturer. Den er 27 km og høyeste punkt er på 620 m.o.h, og ender opp ved Suolovuobme Fjellstue med start fra Gargia Fjellstue eller motsatt vei. Bæskades har mye historie, og Nordahl Grieg skrev bl.a et dikt Morgen over Finnmarksvidden som omhandler Bæskades i snøstorm Ved gry, da vi kom på Bæskades, røk der et uveir opp.. Diktet inngår i Nordahl Griegs diktsamling Norge i vårt hjerte som ble utgitt i På denne strekningen er også fjelltoppen Lodiken, som er oppført på UNESCO s verdensarvliste. Videre kan man også følge postruten over Kautokeino og ned til Karesuando historiske vandringer i flott Finnmarksnatur som bl.a nevnes i Kautokeinoopprøret. Her kan det også være grunnlag for å søke om Interreg midler. For å jobbe frem et mer helhetlig prosjekt hvor man tilrettelegger rutene og markedsfører disse er det ønskelig å avsette midler til et forprosjekt. Det er utarbeidet et forprosjekt av firmaet Noodt AS. Forprosjektet hadde følgende mål og delmål: Hovedmål Utvikle et grunnlag for en helhetlig merking og tilrettelegging langs den gamle postruta Alta- Kautokeino, slik at strekningen blir lettere tilgjengelig og kan markedsføres i reiselivssammenheng. Delmål 1. Identifisere start og stoppunkt for traseen 2. Foreslå å konkretisere informasjonspunkter, og tema på informasjon langs de traseen 3. Vurdere behov for og foreslå hvilken trasemerking som bør benyttes, og angi strategiske punkt for skilting 4. Vurdere behov for andre mindre tilrettelegginger som f. eks gapahuker og lignende. 5. Gi innspill på aktører og foreslå strategier for salg av opplevelse og overnatting i tilknytning til traseen. 6. Utarbeide kostnadsoverslag for gjennomføring av tiltak Ellers berører forprosjektet følgende punkter: Organisering og involvering Beskrivelse av traseen Alta-Kautokeino 5 Informasjonspunkter og tilrettelegging Behov for merking og forslag til utforming av merkingen Markedsføring, salg og informasjon Budsjett Finansiering Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 13

14 Forprosjektet vedlegges evalueringen. Tiltaket er gjennomført. 2.6 Festivaler og større arrangement Det er flere festivaler og større arrangement i løpet av året i Alta og Indre Finnmark, og dette er med på å øke trivselsfaktoren for innbyggerne og samtidig trekker dette til seg tilreisende. En hver by/region trenger et visst antall festivaler, og for å sikre videreføring av de viktigste bør man merke av enkelte som fyrtårn Samisk festival Nytt i 2009 var reinkappkjøring på sentrum, og dette ga mersmak dog i mer ordnende rammer og som et mer helhetlig arrangement. Ved å etablere en Samisk festival i februar, opp mot samenes dag 6.februar, vil man kunne skape en festivalparaply som kan dekke; reinkappkjøring samisk mat samisk musikk/joik samiske kofter og levesett samiske leker/konkurranser evt også feiring av samefolkets dag Dette vil være en festival som skaper interesse både blant turister og innbyggerne i Alta. Til sammenligning tiltrekker Påskefestivalen i Kautokeino, som går over én uke, ca 5000 mennesker årlig. Til å drive en slik festival har Alta Sameforening sagt seg interessert, og som en starthjelp på lik linje med hva Alta kommune har gjort ovenfor flere andre festivaler gis et tre årlig tilskudd som starthjelp. Samisk festival har i årene 2011, 2012 og 2013 fått tilskudd fra prosjektet Destinasjon Nordlysbyen. Festivalen er knyttet opp mot Samefolkets dag (6. februar), og skal være en festivalparaply som kan dekke følgende aktiviteter: Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 14

15 Reinkappkjøring. Samisk mat Samisk musikk. Samiske kofter og levesett Samiske leker og konkurranser Tilbakemeldingene fra arrangøren er at tilskuddet fra Alta kommune har vært avgjørende mht gjennomføringen av festivalen disse årene. Tiltaket er gjennomført. 2.7 Kino for turister I Alta har vi ny kino med tre saler, og med flere interessante dokumentarer fra Alta og Finnmark tror vi det kan være et godt utgangspunkt for et lavterskeltilbud til våre turister og også for befolkningen forøvrig. Som et prøveprosjekt i samarbeid med Aurora kino sommeren 2009, med intensjon om samme prosjekt sommeren 2010, er det ønskelig å få vist ulike filmer og dokumentarer fra Alta og Finnmark på et fast tidspunkt kveldstid. Aurora kino og Alta kommune hadde en prøveperiode på ett år. Pga manglende ekstern finansiering ble tiltaket avsluttet etter prøveperioden. Tiltaket er gjennomført. Prøvd ut et år. 2.8 Kortreist mat Kortreist mat eller småskala matproduksjon er noe som benytter i større grad i reiselivssammenheng mat blir en del av den totale opplevelsen, og kan være med på å gi destinasjonen en smak. Det være seg reinkjøtt, laks, kongekrabbe, kråkeboller, multer, bær, sopp samt foredlede varer av råvarer fra regionen som f. eks gele, sirup, te, krydder, sjokolade etc. Den vil også kunne oppleves som dels eksotisk å høre om eller møte mennesker som lever av småskala matproduksjon i landsdelen. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 15

16 Flere hoteller satser i større grad på lokale råvarer og delikatesser, og det er med på å gi oppholdet en større helhet ikke kun en seng å sove i. Intet tiltak, men en bevisstgjøring. 3. Merkevarebygging For å få Alta på kartet, og bli en by mange kjenner til eller har hørt om, må man ha fokus på merkevarebygging. Man bør velge et eller flere kjennetegn som man bevisst markedsfører byen under. Hva skal så være vår merkevare i Alta? Dette har vært drøftet i flere sammenhenger tidligere og prosjektet har kommet fram til følgende merkevarer med følgende vektlegging: 1. Nordlys Som merkevare nr. 1 velger man Nordlyset, men da man har flere kjennemerker for Alta og Nordlysbyen kan man godt kombinere nordlyset med: 1. Bergkunst 2. Altaskifer og Altaelva Om man konsentrerer seg om disse merkevarene, og har en bevissthet i forhold til hvordan man benytter dette i all korrespondanse og markedsføring gjerne i kombinasjon vil man sette Alta på kartet i langt større grad enn i dag. 3.1 Nordlys Alta tok i år 2000 navnet Nordlysbyen, og dette er godt forankret i historien ved at Alta hadde det første Nordlysobservatoriet på Haldde på slutten av 1800 tallet. Grunnen til at Alta den gang ble valgt som etableringssted for observatoriet var av den enkle grunn at vi her har spesielt gode værmessige forhold med tørt klima som økte sjansene betraktelig for å oppleve nordlys. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 16

17 Navnet på byen er valgt, og Nordlys blir derfor den viktigste merkevaren som vi må få forankret og formidle i mye større grad enn i dag. Flere bedrifter i Alta har tatt i bruk Nordlys i navnet sitt, men av større merkevarer vil nok et signalbygg som Nordlyskatedralen være av større verdi. På lik linje som Tromsø er Ishavsbyen med Ishavskatedralen, vil Alta bli befestet som Nordlysbyen. Videre vil Nordlysattraksjonen som er planlagt på sentrum befeste Nordlysbyen videre, slik Nordkapp kobles til midnattsolen. Nordlysbadet vil også befeste merkevaren ytterligere. ak. I løpet av prosjekttiden har man forankret begrepet bedre. I tillegg har Alta kommune sammen med Innovasjon Norge og Alta Reiselivsforum startet en merkevareprosess med Bleed AS som prosessledere. Det er nedsatt en styringsgruppe med flere aktører fra næringslivet i Alta. Målet er at vi sammen skal komme til bunns i hva som er fordelsaktig og unikt med Alta og legge en plan for hvordan vi skal bygge Alta som merkevare og som destinasjon. Tiltaket er kun en bevisstgjøring, og er igangsatt Patent på Nordlysbyen Selv om Alta har tatt navnet Nordlysbyen er det fortsatt andre byer i nord som også kan føle seg berettiget til navnet. For å stadfeste navnevalget ytterligere bør man, i likhet med Hammerfest, søke om patent på navnet. Det er foretatt en patentgjennomgang med Oslo Patentkontor AS for å få patent på følgende navn: 1. Alta City of Northen Lights 2. Nordlysbyen Alta Begge disse merkevarene har vi fått godkjent patent på bruk i ulike sammenhenger. Det ble forsøkt å få patent på Nordlysbyen, men fikk ikke godkjent et slikt patent, da alle steder (som har nordlys) kan kalle seg Nordlysbyen. Patentbekreftelsen vedlegges. Tiltaket er gjennomført Profil for Nordlysbyen For å jobbe fram en helhetlig og gjennomført profil for Nordlysbyen ønsker vi å inngå i profilprogrammet til Innovasjon Norge. Flere andre har gjort dette med stort hell, f. eks Sørøya Storfiskens rike. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 17

18 Status Det ble i oktober 2012 inngått avtale med Bleed AS, som skal være prosjekt leder for prosessen. Avtalen ble gjort i samarbeid med IN og ARF. Vi tok utgangspunkt i Hviteboka til Innovasjon Norge, og justerte tiltakene slik at de passet Alta. Denne justeringen ble gjort sammen med Innovasjon Norge og Alta Reiselivsforum. Alta har allerede tatt Nordlysbyen Alta som sitt merke. Vi skal derfor ikke gjennom samme prosess som de som ikke har tatt stiling til merkevaren for stedet. Det første møtet mellom Bleed AS og referansegruppa ble gjennomført i januar Viser for øvrig til tiltak 3.2, der prosessen også vil komme med ett forslag til profilprogram for Alta. Vi har lykkes når vi har oppnådd følgende: Arbeidet skal sørge for at det er kort vei fra strategi til realiserte mål. Arbeidet skal positivt påvirke bunnlinjen til reiselivsnæringen i Alta, bl.a. ved å avdekke udekkede behov eller finne bedre løsninger eller måter å kommunisere på. Arbeidet skal skape et solid grunnlag for kommunikasjon, konsepter og løsninger som treffer nye markedssegmenter, men samtidig oppfattes ærlig og autentisk på hjemmebane. Tiltaket er igangsatt men ikke gjennomført Alta kommune og merkevarebygging Alta kommune må selv være bevisst satsningen som nå gjøres og tenkte merkevarebygging i sitt virke. Det gjelder på kommunens hjemmesider, alle papirer som går ut fra kommunen, i gaver som gis fra kommunen, i all form for sponsing osv. Tiltaket er en bevisstgjøring fra Alta kommune og tenke merkevarebygging i sitt virke. Tiltaket er gjennomført. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 18

19 3.2 Bergkunst. Alta er godt kjent utad for helleristningsfeltet i Hjemmeluft, som står oppført på UNESCO s verdensarvliste. Helleristningene er tatt i bruk av flere bedrifter som merkevarer i ulike sammenhenger. Slike figurer fra vårt eget helleristningsfelt egner seg godt til markedsføring, og bør benyttes i mye større grad. I dag har Alta kommune på sine hjemmesider helleristningsfigurer som vannmerke i bakgrunn, og dette er i god kombinasjon med Nordlyslogoen over. Bergkunst og helleristningsfeltet i Hjemmeluft er en merkevare for Alta som bør frontes i mye større grad og som underbygger Altas historie på lik linje med nordlyset. Tiltaket er en bevisstgjøring. Tiltaket er kun en bevisstgjøring og er gjennomført. 3.3 Altaskifer og Altaelva Som gode elementer i Alta og Altas historie må også Altaskifer og Altaelva betegnes som, og dermed kan gjerne både skifer og laks benyttes i markedsføringen av Alta. Da i kombinasjon med nordlyset og kanskje også bergkunsten Visningshus for Altaskifer For å promotere Altaskifer i større grad, og få vist fram ulike anvendelsesområder, er det ønskelig å få etablert flere visningshus hvor dette kommer til uttrykk. Det være seg uteareal, fasader, skifertak, skifergulv osv. I dag har vi følgende; Gågaten på Alta Sentrum uteareal med utstrakt bruk av skifer Alta Kirke skifertak Knudsengården fasade med skifer Alta museum, Rica og Sorrisniva (samt Alta Rådhus) skifergulv Nye Alta Lufthavn uteareal og gulv For å gi insitament og på den måten sikre at turistattraksjoner profilerer Altaskifer i større grad bør det opprettes en tilskuddsordning. Det må utarbeides regler for hvem som kan motta støtte, og hvor mye man vil kunne få i støtte. Et samarbeid mellom Alta Skifterbrudd og Minera, som Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 19

20 begge har egeninteresse i profileringen, vil være ønskelig her og kan bli et krav for å kunne få støtte. Utover tilskuddsordning bør man også utarbeide et informasjonsskriv, med en arkitektonisk skiferløype man kan gå det gjør turistene mer oppmerksom på hva som er brukt og hva man ser. Det ble søkt ekstern finanseiring fra FFK på kr som ble avslått. Tiltaket ble derfor ikke påbegynt. Tiltaket ikke gjennomført pga manglende finansiering Utsyn til Altaelva Altaelva snor seg dels parallelt med deler av innkjøringsveien, R 93, til Alta, og her er det den senere tid utført skogrydding slik at turister og tilreisende nå kan se Altaelva fra bilvinduet. Ved Alta Bru er det derimot mange som stopper for å bivåne den etter hvert så berømte lakseelven, og her er det et behov for forskjønnelse; rydde plass til utkikssted med benker osv. Destinasjon Nordlysbyen har vært med på å finansiere rydding av skog langs E6 og RV 93 slik at man kan se Altaelva fra deler av innfartsårene. Arbeidet ble koordinert av skogbrukssjefen i Alta. Det ble foretatt skogrydding ved Aronneskjosen, Kjosveien, Raipas, og Forbyggningen. Spesifikt om tiltakene har vært tynning og avstandsregulering av lauv- og barskog. I tillegg til dette er det også utført stammekvisting på de gjenstående trær for å skape ytterligere bedre utsikt over Altadalføret. Tiltaket er gjennomført. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 20

21 4. Logistikk og mottaksapparat. 4.1 Destinasjonsselskap Alta har i dag ikke et eget destinasjonsselskap, men dette har vært prøvd ut tidligere uten hell. Prosjektgruppen har vurdert dette på nytt men vedtatt å ikke gjøre ytterligere forsøk per nå. Funksjonene til et destinasjonsselskap dekkes opp av kommersielle aktører i Altasamfunnet. I regjeringens handlingsplan for reiselivet Destinasjon Norge er det lagt opp til færre destinasjonsselskap totalt sett. Det er derfor lite aktuelt at Alta skal ha ett eget destinasjonsselskap i framtiden. FFK arrangerte ett møte med flere regionale aktører innen reiselivsbransjen i Alta i desember Møtet konkluderte med at Finnmark ikke kunne forvente flere enn ett til to destinasjonsselskaper. Lokaliseringen og organiseringen av disse ble ikke diskutert. Uansett lokalisering må destinasjonsselskapene i framtiden ta ett regionalt ansvar. I Vest-Finnmark har vi i dag to destinasjonsselskaper. Disse er lokalisert til Nordkapp og Hammerfest kommune. Intet tiltak 4.2 Turistkontor Alta kommune har i dag en 3 årig avtale om helårlig drift av turistinformasjon på sentrum samt sesongkontor i Bossekop. Avtalen løpet ut I tillegg har det vært inngått egen avtale om sommeråpen turistinfo i Langfjorden. Det er viktig at disse kontorene ligger godt plassert og at de er innbydende og synlig for turistene det er ofte turistenes første møte med Alta og dermed en viktig instans. Avtalen med Via med drift av turistinformasjonen gikk ut sommeren Det ble politisk vedtatt at Alta skal ha ett sommeråpent turistkontor lagt til Bossekop. Best Western Hotel (Nordlys Hotell) driftet turistkontoret sommersesongen Det er ikke besluttet hvor kontoret skal være i Avgjørelsen vil bli tatt ila februar Tiltaket er gjennomført. Videre drift uavklart. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 21

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005

Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005 Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005 Innhold I. Strategisk program 2004-2005 Side: Historikk 4 Befolkningsutvikling 4 Holtålen som bosted 4 Infrastruktur 4 Næringsstruktur 5 Viktige utviklingstrekk 6

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 7/10 09/868 STUDIESENTER

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer