Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr årgang. Oslo, 9.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr årgang. Oslo, 9."

Transkript

1 Nr årgang Oslo, 9. mars 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i januar 1967 Inn- og utforselsverdien fordelt på varegrupper. Januar 1967 Samhandelen med de viktigste land. Januar 1967 Arbeidskrafta i jordbruket FØrebels oppgåve Gjennomsnittsrenten for utlån fra forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember 1965 Bedriftstellingen 1963 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 2, 1967 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden hefte nr. 9, 1967 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 Detaldomsetningen i januar 1967 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 6, 1967) Statistisk Sentralbyrås detaljomsetningsindeks viser at verdien av detaljomsetningen var 10 prosent høyere i januar 1967 enn i samme måned året før. Indekstallene var 124 og 113 (gjennomsnittlig månedsomsetning i 1961 = 100). Sammenliknet med januar 1966 var det stigning for alle hovedgrupper. Nærings- og nytelsesmidler steg med 8 prosent og tekstil- og bekledningsvarer med 10 prosent. I samme tidsrom steg konsumprisindeksen med 4 prosent. Indeks over verdien av detaljomsetningen = Des. Jan. Des. Jan. TOTALINDEKS e Nærings- og nytelsesmidler Tekstil- og bekledningsvarer , Boker, papir og kortevarer Møbler og innbo Jern- og fargevarer m.v Biler og rekvisita ifil , , Brensel og smøreoljer Annen detaljomsetning

3 Inn- oe utførselsverdien fordelt på vareerupper. Januar Mill.kr. (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 5, 1967) Innførsel 0 Matvarer og levende dyr ,6 04 Korn og kornvarer... *******... 26,2 05 Frukt og grønnsaker ,8 06 Sukker og sukkervarer ,4 07 Kaffe, te, kakao, krydderier 33,2 08 F5rstoffer for dy, unntatt umalt korn 5,9 Andre matvarer og levende dyr 11,1 1 Drikkevarer og tobakk *****... 12,2 2 Råvarer, ikke spiselige, unntatt brensel 122,6 22 Oljefrø, -nøtter og -kjerner 4,4 24 Tømmer, trelast og kork... 25,8 26 Tekstilfibrer og avfall... 7,9 27 RA gjødningsstoffer, rå mineraler... 11,8 28 Malmer og avfall av metall woosesoosaw.o0,00oo..* 53,9 Andre råvarer ,8 3 Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm ,5 32 Kull, koks og briketter cootwoodeo.ornow000l000se.#$ 20,0 33 Mineralolje og mineraloljeprodukter 114,3 Andre brenselsstoffer mrv. *****. 0,2 4 Dyre- og plantefett, -olje og voks. 6,5 5 Kjemiske produkter ***** 114,7 51 Kjemiske grunnstoffer og forbindelser... 55,1 53 Farge- og garvestoffer.... 5,7 54 Medisinske og farmasøytiske produkter --wow-- 10,0 58 Plast, regen. cellulose, kunstharpikser 18,6 Andre kjemiske produkter.0 s 00 25,3 6 Bearb. varer, hovedsakelig gruppert etter materiale 261,7 62 Gummivarer ,5 65 Garn, metervarer, ferdige tekstiler.. 67,8 66 Prod. av ikke-metalliske mineraler ,2 67 Jern og stål ao,swoo$0o0$ ***** ,7 68 Metaller, unntatt jern og stål ,2 Andre bearbeidde varer... 54,3 7 Maskiner og transportmidler, unntatt skip 271,8 71 Maskiner, ikke-elektriske 150,2 72 Elektriske maskiner, apparater og materiell... 72,9 73 Transportmidler, unntatt skip.. 48,7 8 Forskjellige ferdige varer. 81,5 84 Klær og hodeplagg ,0 85 Fottøy w olkoo # ,3 86 Instrumenter; fotogr. og opt. art.; ur.. 20,1 Andre ferdige varer...,. 32,1 9 Varer og transaksjoner, ikke gr. etter art 4,6 I alt uten skip ,7 Skip, nybygde O b ***** 203,2 Skip, eldre $ 0 12,5 I alt boo$. # 1 348,4 Januar ,6 33,3 29,5 6,8 32,6 10,5 10,9 10,2 130,7 2,9 26,9 10,2 12,1 56,1 22,5 115,4 15,8 99,5 0,1 4,9 126,3 61,4 7,3 10,8 21,6 25,2 304,9 10,2 81,1 19,8 81,5 43,7 68,6 358,6 197,4 96,3 64,9 99,8 34,1 5,5 23,5 36,7 2, ,3 203,6 11, ,2

4 Utførsel 0 Matvarer og levende dyr 01 Kjøtt og kjøttvarer Meierivarer og egg a ,0 00, Fisk, fersk, kjølt, fryst, tørket, saltet, røykt 032 Fiskehermetikk og annen tilberedt fisk F6rstoffer for dyr, unntatt umalt korn Andre matvarer og levende dyr Drikkevarer og tobakk eolwo0004 OW* Råvarer, ikke spiselige, unntatt brensel 21 Huder og skinn, uberedte -wow Tømmer og trelast 25 Papirmasse og papiravfall.. 26 Tekstilfibrer og avfall -wow Rå gjødningsstoffer, rd mineraler Malmer og avfall av metall Andre råvarer.. os 3 Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm 33 Mineralolje og mineraloljeprodukter... Andre brenselsstoffer m.v... 4 Dyre- og plantefett, -olje og voks 41 Dyrefett og -oljer Bearb. dyre- og plantefett, -olje og voks Annet 000 OOOOOOOOOOO 5 Kjemiske produkter 0.7,...o...oeolowoorsoe.o.os...* 51 Kjemiske grunnstoffer og forbindelser 56Kunstgjødning eW *Owoo4,00, Plast, regen. cellulose, kunstharpikser wow. Andre kjemikalier.. 6 Bearb, varer, hovedsakelig gruppert etter materiale 62 Gummivarer Papir og papp og varer derav Garn, metervarer, ferdige tekstiler. 67 Jern og stål ,20,00,0040, Metaller, unntatt jern og stål Varer av uedle metaller... Andre bearbeidde varer 7 Maskiner og transportmidler, unntatt skip 71- Maskiner og apparater Transportmidler, unntatt skip 8 Forskjellige ferdige varer 84- 'Clear, hodeplagg og fottøy 85 Andre ferdige varer OO OO 9 Varer og transaksjoner, ikke gr. etter art I alt uten skip ,0 Skip nybygde 0. OOOOO... Skip, eldre... Januar ,5 1,4 7,4 55,5 15,8 42,1 4,3 1,2 146,9 51,9 3,1 56,9 7,7 12,3 13,3 1,7 15,6 10,8 4,8 31,2 13,4 17,8 0,0 81,8 22,9 41,5 8,9 8,5 319,7 3,5 71,3 10,9 70,7 135,6 15,6 12,1 74,8 61,3 13,5 24,0 4,9 19,1 2,5 824, ,4 1,1 8,0 71,5 14,5 55,4 4,9 1,5 131,3 44,0 3,1 46,0 5,0 14,4 17,3 1,5 14,3 14,0 0,3 26,4 16,8 9,6 0,0 97,7 29,8 43,1 12,9 11,9 392,1 4,1 83,9 11,5 79,9 177,9 21,1 13,7 87,6 72,8 14,8 32,7 8,6 24,1 5,0 944,0 2,4 57,4 I alt 905, ,8

5 Samhandelen med de viktigste land. Januar Mi11.kr. (Forrige rnånedsrnelding ble offentliggjort î Sti nr ) Innførsel utensk) Utførsel uten skip) - Januar Januar Danmark.59,9 76,1 62,0 71,3 103 Finland...12,5 19,1 19,2 20,2 105 Island 2,9 5,0 2,5 106 Sverige..148,7 195,0 131,7 l41,9 112Belgia, Luxembourg 34,1 38,3 17,6 18,1 117Frankrike1I4,2 40,8 28,8 26,9 123 Italia.23,1 35,0 30,9 33,6 127 Nederland ,3 57,8 25,2 25,9 131Polen.,,..,...,... 11,5 9,2 10,1 3,1 132 Portugal....3,7 6,8 4, Sovjetunionen....12,5 15,1+ 9,1 14,2 137Spania ,8 11,6 15,1 14,0 139Storbritannia og Nord-Irland. 178,7 193,0 165,9 203,7 141Sveits......,... 19,9 28,8 10,8 11,3 142Tsj ekkoslovakla , 7 8, 3 3, Tyskland, Vest ,9 202,3 107,8 117,2 151Tyskland ) øst-... 3,5 3,4 3,8 1,8 153østerrike ,6 12,2 6,4 5,6 Andre land :1 Europa.....6,0 10,1 14,4 9,9 - Europa I alt ,5 968,5 671,4 731,0 Nordiske land..., ,0 295,5 217,2 220,7 Fr±handelsforbundet (med Finland)., EEC Fellesmarkedet..., OECD Europeiske OECDiand 260 Ghana Libya Nigeria.., 359Sør-Afrika,, Andre land i frika..,....,... Afrika i alt Hong Kong 444 India Israel ,... 46'4 Japan Saudi-Arabia... Andre land i Asia.... Asia i alt Canada...',,.;,.,,..,. s Jamaica., US,A... Andre land i Nord-Amerika.... Nord-Amerika i ait Argentina Brasil Venezuela......,... Andre land i Sør-Amerika.... Sør-Amerika i alt Austral-Sambandet m,bes Andre land i Oseania Oseania i alt alt.,,', ,7 432,0 531,3 400,5 460,3 337,6 374,2 210,3 221,7 773,4 908,7 617,5 684,0 6,7 14,6 O4 0,6 5,7 9,4 0,3 0,5 2,1 0,0 7,7 9,0 2,8 3,0 4,2 5,2 15,7 12,0 8,3 9,8 33,0 39,0 20,9 25,1 3,9 4,9 0,7 0,9 1,7 4,3 1,0 1,7 1,8 2,8 1,4 1,2 6,5 10,5 8,5 10,7 0,0-0,2 0,7 26,3 17,7 7,1+ 10,4 40,2 40,2 19,2 25,6 54,2 49,8 5,3 7,2 6,5 21,4 0,5 0,9 94,3 89,4 85,8 111,2 8,2 4,0 '-I-,5 5,1 163,2 164,6 96,1 124,4 3,5 1,0 1,4 5,8 28,5 26,9 6,0 20,4 25,8 17,1 1,5 1,6 11,6 18,2 2,1 3,0 69,4 63,2 11,0 30,8 0,7 1,2 4,8 0,7 0,6 0,8 1,4 1,8 5,6 I 277,3 824,2 6,4 0,7 7,1 944,0

6 Arbeidskrafta i jordbruket Førebels oueve Statistisk Sentralbyrå har rekna ut arbeidskrafta i jordbruket i på grunnlag av ei utvalsteljing pr. 20. juni 1966, på same måten som ved førre teljing i Statistikken gjeld arbeidskrafta på jordbruk over 5 dekar. Husarbeid og skogsarbeid på bruket er rekna med. Oppgåver over personar og dagsverk er rekna om til årsverk, særskilt for menn og kvinner. Som eit årsverk er rekna 280 dagsverk. Mannlg arbeidskraft gjekk ned frå årsverk i til årsverk i Arbeid utført av brukarane gjekk ned med ca. 8 prosent (8 700 årsverk), medan anna arbeidskraft gjekk ned med 25 prosent ( årsverk). Kvinneleg arbeidskraft gjekk ned frå årsverk i til årsverk i Arbeid utført av kvinneleg brukar eller ektemake gjekk ned med 10 prosent ( årsverk), medan anna kvinneleg arbeidskraft gjekk nedmed ca. 30 prosent ( årsverk). Nedgangen i samla arbeidskraft skriv seg til dels frå nedgang i talet på jordbruk. Ein reknar med at brukstalet i same tida gjekk ned med ca , til ca bruk i Rekna pr. bruk er såleis nedgangen i samla arbeidskraft om lag 4 prosent. Arbeidskraft på jordbruk over 5 dekar. Arsverk Nedgang rosent M e n n. Brukar, ektemake Andre familiemedlemer Framand arbeidshjelp Kvinne r: Ialt Brukar, ektemake Andre familiemedlemer Framand arbeidshjelp I alt ,1 23,7 26,1 13,7 10,1 28,3 31, 9 13,8

7 Glennomsnittsrenten for utlån fra forretningsbanker og s2arebanker pr. 31. desember 1965 Statistikken over bankenes utlånsrenter bygger på kopier av de årlige oppgaver om gjeldende rente- og provisjonssatser fra alle forretnings- og sparebanker til Norges Bank. Henvisningene i parentes gjelder tilsvarende poster i Månedsstatistikk for bankene. Månedsstatistikkens post VII.4.b. "Andre utlån til utlandet" er inkludert i de øvrige poster. Gjennomsnittsrenten for utestående Ian pr. 31. desember fra forretningsbanker og sparebanker. Prosent Forretningsbanker I alt til andre enn banker, i norske kroner (VII.3.a)... Av dette leiekontraktslån Utlån i utenlandsk valuta (VII.3.b) 8. Utlån til banker (VII.2.a-d) ) 1. Pantobligasjonslån (VII.3.a.1)... 5,08 5,13 5,20 5,23 5,38 2. Norske veksler (VII.3.a.2) 000 *WOW. 5,43 5,54 5,67 5,76 5,89 3. Utenlandske veksler (VII.4.a) 5,20 5,83 5,56 6,05 6,10 4. Vekselobligasjoner og gjeldsbrevlån(vii.3.a.3) 5,33 5,41 5,45 5,50 5,62 5. Kassekreditt og byggelin i alt(vii.3.a.4 og 5) 4,92 4,97 4,97 4,99 5,03 a. Byggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker s000saioo.e.oesoverelow 4,49 4,54 4,53 4,52 4,56 b. Andre boligbyggelån... 5,02 5,10 5,05 5,10 5,19 C. Skipsbyggelån... 5,01 5,03 5,23 5,43 d. Byggelån ellers ,06 5,11 5,06 5,14 5,21 e. Kassekreditt ekskl. byggelin... 4,94 4,98 4,98 5,00 5,01 6. Andre utlån til andre enn banker (VII.3.a.6). 4,69 4,33 4,67 4,86 4,80 Sparebanker 5,10 5,17 5,20 5,25 5,34 6,11 6,14 6,28 6,41 6,61 4,87 5,28 5,41 5,876, 16 3,34 3,46 3,46 3,72 3,90 I. Pantobligasjoner (VII.3.a.1) 4, ,65 4,69 4,82 4,97 2. Norske veksler (VII.3.a.2)... 5,33 5,41 5,43 5,51 5,66 3. Vekselobligasjoner og gjeldsbrev (VII.3.a.3).. 4,91 4,97 5,04 5,12 5,29 4. Kassekreditt og byggelån i alt(vii.3.a.4 og 5) 4,94 4,98 4,98 4,99 5,02 a. Byggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker... 4,59 4,59 4,57 4,59 4,62 b. Andre boligbyggelån SOOOMOOOO*00, ,06 5,06 5,10 5,11 5,13 C. Skipsbyggelån... 5,17 5,15 4,96 5,31 d. Byggelån ellers ,05 5,12 5,14 5,12 5,08 e. Kassekreditt ekskl. byggelån 5,09 5,13 5,15 5,15 5,17 5. Andre utlån til andre enn banker (VII.3.a.6).. 5,31 4,32 5,08 4,96 5,06 4,78 I alt til andre enn banker (VII.3.a)... 4,83 4,89 4,95 5,08 Av dette leiekontraktslån ,48 5,65 5,66 5,71 5,82 6. Utlån til banker (VII.2.a-d) ,32 4,85 5,18 5,06 5,28 1) Foreløpige tall.

8 Bedriftstellingen 1963 Innkdopssamarbeid i engros- oe detaljhandel Statistisk Sentralbyråsbedriftstellingfor 1963 viser at av de engroshandelsbedriftene som var i drift i tellingsåret, samarbeidet 19 prosent med bedrifter (bl.a. detaljhandelsbedrifter) i andre foretak om vareinnkjøp. Av den samlede omsetning for egen regning i engroshandel i 1963, falt 15 prosent på disse bedrifter. Vel 1/4 av de 378 engroshandelsbedriftene som hovedsakelig omsatte kolonialvarer, deltok i innkjøpssamarbeid. Disse bedriftene hadde om lag halvparten av den samlede omsetning for egen regning i engroshandelsgruppen "Kolonialvarer". Av de detaljhandelsbedriftene som var i virksomhet i 1963, samarbeidet 13 prosent med bedrifter i andre foretak om vareinnkjøp. Om lag 20 prosent av den samlede omsetning for egen regning i detaljhandel falt på disse bedrifter. Vel 80 prosent av detaljhandelsbedriftene som deltok i innkjopssamarbeid, var kolonialforretninger eller landhandlerier. Av de kolonialforretninger og landhandlerier var om lag 1/3 med i slikt samarbeid. Disse bedriftene hadde nærmere halvparten av den samlede omsetning for egen regning i detaljhandelsgruppene "Kolonialvarer" og "Landhandel" i 1963.

9 Bedriftstellingen Hovedtall etter samarbeidsform. Engros- og detaljhandel Næringsgruppe/ 1l samarbeidsform Omsetning Prosentfordeling Be- Sysseldrifter setting2) for egen Omsetning Be- Sysselfor egen regning drifter setting regning Mill.kr. Engroshandel -wow ,0 100,0 100,0 Frivillig grossistledet kj ede ,7 1,1 1,0 Kjøpmannseid engrosforretning 3) wow ,2 3,4 4,4 Annen form for innkjøpssamarbeid 4) ,8 8,0 9,2 Ingen form for innkjøpssamarbeid so.6.414,441poirs000s ,3 87,5 85,4 Av dette: Kolonialvarer ,0 100,0 100,0 Frivillig grossistledet kjede ,1 6,6 6,8 Kjøpmannseid engrosforretning 3) ,4 23,7 30,8 Annen form for innkjøpssamarbeid ,0 14,0 12,7 Ingen form for innkjøpssamarbeid ,5 55,7 49,7 Detaljhandel ,0 100,0 100,0 Frivillig grossistledet kjede ,7 3,5 3,6 Kjøpmannseid engrosforretning 3) ,5 12,2 14,1 Annen form for innkjøpssamarbeid ,2 2,5 2,5 Ingen form for innkjøpssamarbeid ,6 81,8 79,8 Av dette: Kolonialvarer og Landhandel ,0 100,0 100,0 Frivillig grossistledet kjede ,2 8,6 8,9 Kjøpmannseid engrosforretning 3) ,8 32,7 36,9 Annen form for innkjøpssamarbeid 94 Ingen form for innkjøpssamarbeid ,7 0,9 1, ,3 57,8 53,2 1) 110 bedrifter med en samlet omsetning for egen regning på 74 mill.kr. deltok i to av de tre spesifiserte former for samarbeid. De av disse bedrifter som var med i en frivillig grossistledet kjede, er gruppert under denne samarbeidsform, og de andre under "kjøpmannseid engrosforretning". 2) Gjennomsnittlig antall eiere, familiemedlemmer uten fast lønn og ansatte funksjonærer og arbeidere i caret. 3) Omfatter bl.a. innkjøpssamarbeid mellom NKL og samvirkelag. 4) Omfatter bl.a. innkjøpssamarbeid mellom felleskjøp og innkjøpslag som omsetter fr og gjødning m.v.

10 Tillem til de internasionale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr Tallene er mottatt i tiden 1/ og er foreløpige. De vil eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne normere forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall. Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) for. Sverige (tabell 79) Engrosprisindeks #4,.*01000W Köl. Konsumprisindeks... It Timefortjeneste... f t G Jan. 120 (120) H Jan. 130 (130) I 4.kv. 9,35 (9,16) Storbritannia (tabell 80) Arbeidsløyse... Produksjon a. Produksjonsindeks, industri It Reuter's råvareindeks Reuter's råvareindeks, uketall oloo.orollro Timefortjeneste... tt tt If B Febr. 602,8 (600,0) C a Des. 116 (115) I Febr. 102 (101) 27/2-3/3 102 (102) L 2.halvir 110,8 (109,4) Frankrike (tabell 81) Konsumprisindeks...00 G Jan. 125 (125) vest-tyskland (tabell 82) Sysselsetting... Arbeidsløyse ,09.10, It If A 4.kv (21890) B Febr. 673,6 (621,2) Belgia (tabell 83) Konsumprisindeks... tt Febr. 120 (119) Sambandsstatene (tabell 84) Produksjon c. Bilproduksjon 00041*0.410 Detaljomsetning 414,otwo.s Moody ' s råvareindeks , Moody's råvareindeks, uketall Engrosprisindeks oeirtwoo.alo. Qom 00. tt D c Des. 904 (983) ft E Jan. 25,3 (25,3) It I Febr. 100 (100) 27/2-3/3 99 (100) tt J Jan. 105 (105)

11 Publikasioner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden hefte nr. 9, 1967 serien Norges offisielle statistikk: Markedstall. Bedriftstellingen Hefte II. Varehandel Sidetall 94. Pris kr. 4,50. Faste månedaublikasdoner fra Statistisk Sentralbyrå Statistisk månedshefte. Pris: Arsabonnement kr. 23,00 Pr. hefte kr. 2,30 Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Pris: Arsabonnement kr. 25,00 Pr. hefte kr. 2,50 Publikasjonene kan bestilles gjennom bokhandlerne.

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Nr. 1-9. årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Inn- og uorselsverdien fordelt på varegrupper. Januarnovember 1967 S.flhandelen med de viktigste land. Januar-novv.ber

Detaljer

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mai 1963

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mai 1963 N. 6-4. årgang Oslo, 7. juni INNHOLD Inn- og utførselsverdi fordelt på varegrupper. Januar-mai Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr.. mai Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.. mai Tillegg

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsvis investering i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Inn- og utførselsverdien fordelt på varegrupper.

INNHOLD. Kvartalsvis investering i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Inn- og utførselsverdien fordelt på varegrupper. Nr. 27-7. årgang Oslo, 30. juni 1966 INNHOLD Kvartalsvis investering i bergverksdrift, industri og kraftforsyning Inn- og utførselsverdien fordelt på varegrupper. Januarmai 1966 Samhandelen nied de viktigste

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 3-8. årgang Oslo, 19. januar 1967 INNHOLD Engrosprisindeksen pr. 15. desember 1966 Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1966 Skipsopplegg pr. 31. desember 1966 Avlingane i hagebruket 1966. Reviderte

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 23-7. årgang Oslo, 2. juni 1966 INNHOLD Produksjon i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i april 1966 Lagerhold pr. 31. mars 1966 Samhandelen med de viktigste land. Januar-april 1966 Inn- og

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 3 Nr. 32 -= 2. årgang Oslo, 10. august I linho LD Inn- og utførse Isverdi fordelt på, varegrupper. Januar-juni Detaijomsetningen i mai Opplagsstatistikk pr. 31. juli Månedsstatistikk for bankene. Balanser

Detaljer

INNHOLD. Konsumprisindeksen pr. 15. august Engrosprisindeksen pr. 15. august Ihendehaverobligasjonsgjelden. 2.

INNHOLD. Konsumprisindeksen pr. 15. august Engrosprisindeksen pr. 15. august Ihendehaverobligasjonsgjelden. 2. Nr. 38-10. årgang Oslo, 18. september 1969 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. august 1969 Engrosprisindeksen pr. 15. august 1969 Detaljomsetningen i juli 1969 Skipsopplegg pr. 31. august 1969 Ihendehaverobligasjonsgjelden.

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Samhandelen med de viktigste land. Januar-august 1965

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Samhandelen med de viktigste land. Januar-august 1965 lar. 41-6. årgang Oslo, 7. oktober 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-august 1965. Foreløpige tall Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1965 Samhandelen med de viktigste

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med de viktigste land. Januar-desember Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 4. kvartal 1962

INNHOLD. Samhandelen med de viktigste land. Januar-desember Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 4. kvartal 1962 Nr. 6-4. årgang Oslo, 7. februar 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1962 Samhandelen med de viktigste land. Januar-desember 1962 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 4. kvartal 1962 Kvartalsstatistikk

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 45-4. årgang Oslo, 7. november 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i september 1963 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i september 1963 Utenriksregnskapet for 1.-3. kvartal 1963.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

Import av matvarer. Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer. Knut Erik Rekdal / Import av matvarer Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen har økt mer

Detaljer

Innførsel og utførsel etter transportmåte i 1, kvartal Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni 1976

Innførsel og utførsel etter transportmåte i 1, kvartal Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni 1976 r. 32/76 4. august 1976 INNHOLD Kommunebudsjettene 1976 Innførsel og utførsel etter transportmåte i 1, kvartal 1976 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni 1976 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Nr. 46/72 8. november 1972

Nr. 46/72 8. november 1972 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- I) e p., 0 s! o 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 46/72 8. november 1972 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-september 1972 Innforsel til konsum,

Detaljer

Import av matvarer. Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer. Knut Erik Rekdal / Import av matvarer Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen har økt mer

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabelli innførsel og utførsel.

Detaljer

r. 20/ mai 1981

r. 20/ mai 1981 r. 20/81 13. mai 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i januar-mars 1981 InnfØrsel og utførsel av viktige varer. Januar-mars 1981 Samhandelen med land og landområder. Januar-mars 1981 Konsumprisindeksen pr. 15.april

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril Nr. 23/82 9. juni 1982 INNHOLD Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril 1982 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 1. kvartal 1982 Detaljomsetningen

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 30-8. årgang Oslo, 27. juli 967 INNOLD Byggevirksomheten i juni 967 Innførsel og utførsel av viktigere varer. Januarjuni 967 Inn- og utførselsverdien fordelt på varegrupper. Januar-juni 967 Samhandelen

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Nr, 29-1. årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Utenrikshandelen i mai og januar-mai Handelsflåten i 2. kvartal 1960 Tillegg til de

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal / Import av matvarer til Norge 21-16 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 19.099 54,51 19.029 57,45 528.701 62,86 512.399 62,71 EU27 15.350 52,62 15.658 56,39 424.302 61,55 415.002 61,77 Polen 3.370 52,49 3.638 56,31 83.055 59,20

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall. Månedsstatistikk for bankene. November 1972

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall. Månedsstatistikk for bankene. November 1972 Ir. 1/73 3. januar 1973 INNHOLD F ol ke t alle t i Nor g e ved utgangen av 1972 Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall Byggevirksomheten i november 1972 Inn og utførselsverdien fordelt på varegrupper.

Detaljer

INNHOLD. Jordbruksteljinga Eige - og leigetilhøve, yrkestilhøve arbeidskraft, bygningar ;..v. i Aust-Agder

INNHOLD. Jordbruksteljinga Eige - og leigetilhøve, yrkestilhøve arbeidskraft, bygningar ;..v. i Aust-Agder Nr. 44 2. årgang Oslo, 2. november 1961 INNHOLD Detaljomsetningen i august 1961 Meieridriften i september 1961 Jordbruksteljinga 1959. Eige - og leigetilhøve, yrkestilhøve arbeidskraft, bygningar ;..v.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 23-11. årgang Oslo, 4. juni 1970 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i april 1970 Lagerstatistikk pr. 31. mars 1970 Samhandelen med de viktigste land. Januar-april 1970

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 11. mai 1967 Nr. 19. - 8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Detaljomsetningen i mars 1967 Ordretilgangen i 1. kvartal 1967 og ordrereserven pr. 31.mars 1967 InnfØrsel til konsum, investering

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 17.464 58,55 16.815 66,19 357.330 64,09 341.194 64,79 EU27 14.225 56,94 14.244 64,96 285.440 62,80 274.137 63,85 Polen 2.251 55,64 2.777 59,90 55.999 60,27

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 19.600 56,16 19.080 53,67 547.442 62,63 531.479 62,38 EU27 15.957 52,87 15.983 52,79 439.506 61,26 430.986 61,44 Polen 3.232 52,96 3.810 51,84 86.172 58,97

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 18.931 61,51 15.378 73,94 339.866 64,37 325.139 64,86 EU27 15.752 59,77 13.121 72,48 271.221 63,11 260.562 63,82 Polen 3.689 56,64 2.686 65,01 53.748 60,46

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 17.398 68,10 13.945 71,51 225.016 63,75 221.184 61,68 EU27 14.135 67,27 11.389 70,43 177.672 62,69 174.020 60,63 Polen 3.151 67,67 2.064 67,12 35.891 60,43

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 16.811 56,50 17.288 39,03 517.330 59,40 564.283 41,76 EU27 14.225 54,72 14.620 38,31 426.596 57,68 459.781 41,13 Polen 2.803 52,97 2.611 37,30 78.769 56,43

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 17.790 64,85 16.328 61,74 406.196 64,26 390.953 64,52 EU27 14.361 63,53 13.493 60,88 325.192 62,97 315.594 63,58 Polen 2.811 59,50 2.213 58,80 62.949 60,25

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 17.161 60,14 15.748 62,22 129.506 60,37 129.123 57,35 EU27 13.318 59,24 12.208 60,83 102.199 59,39 100.404 56,25 Polen 2.325 60,00 2.205 60,25 20.854 56,89

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 16.654 67,90 19.107 65,11 190.234 63,23 196.645 60,48 EU27 13.235 66,50 15.545 64,30 149.679 62,12 154.486 59,46 Polen 2.729 63,63 2.788 59,96 29.788 59,42

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 21.872 59,49 21.561 53,85 837.357 60,81 785.195 60,74 EU27 18.488 58,57 17.602 53,63 687.911 59,77 631.039 59,74 Polen 3.732 57,23 2.865 51,55 134.968 57,50

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 21.747 51,54 18.523 62,15 629.401 61,33 602.967 61,95 EU27 17.713 49,09 15.449 60,58 506.013 59,91 490.246 60,96 Polen 3.744 49,70 3.538 57,80 100.324 58,10

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 17.067 63,86 17.101 57,36 28.475 65,82 31.430 57,90 EU27 13.819 62,52 13.364 56,21 23.187 63,78 25.009 56,80 Polen 2.880 59,40 2.649 55,37 4.566 60,25 4.683

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 15.048 75,39 14.243 70,31 295.233 63,70 276.622 65,30 EU27 12.783 74,17 11.103 68,83 235.276 62,75 215.708 64,13 Polen 2.382 70,11 1.789 62,69 42.652 60,33

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 18.814 62,70 18.151 44,49 729.707 59,17 787.582 42,02 EU27 15.741 61,53 15.222 43,64 607.320 57,54 648.757 41,35 Polen 3.199 59,91 2.699 42,39 117.819 56,49

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 18.863 56,33 17.350 56,06 492.101 63,60 476.930 63,10 EU27 15.680 54,86 14.104 55,28 395.133 62,25 386.218 62,17 Polen 3.463 51,92 2.374 54,85 76.804 59,75

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HAND ELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HAND ELEN 1111111111 111111111111=1111/11EME Ktal 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HAND ELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell 1. 2.

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 16.271 55,61 15.721 42,25 224.580 56,83 244.132 42,29 EU27 13.222 54,11 12.811 41,81 183.440 55,25 196.152 41,80 Polen 2.566 54,37 2.727 41,07 33.730 54,55

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 15.449 61,79 16.802 61,34 372.779 63,99 357.995 64,63 EU27 12.434 60,42 13.870 60,69 297.875 62,70 288.008 63,70 Polen 1.920 57,07 2.518 59,01 57.919 60,16

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 17.640 56,82 15.060 56,99 112.344 60,41 113.375 56,67 EU27 13.889 56,08 12.063 56,28 88.881 59,41 88.197 55,62 Polen 2.755 55,98 2.075 56,85 18.529 56,50 15.969

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 15.171 65,70 15.228 65,20 144.677 60,93 143.814 58,08 EU27 11.635 64,54 11.813 63,76 113.829 59,91 111.895 56,94 Polen 2.218 63,59 2.576 60,15 23.072 57,54

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 15.460 57,94 16.312 37,92 330.565 57,58 360.051 41,04 EU27 12.575 56,88 13.418 37,69 269.644 55,93 290.665 40,62 Polen 2.352 56,62 2.360 36,59 48.478 55,53

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 13.790 69,15 13.873 67,47 358.401 66,31 369.723 58,56 EU27 11.448 68,23 11.640 65,43 281.950 65,14 302.225 57,01 Polen 2.046 65,10 2.223 63,99 51.201 62,03

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN FEBRUAR 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN FEBRUAR 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 1988 76. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel» 2. Innførsel

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 21.879 58,27 19.455 54,83 881.738 60,68 829.288 60,39 EU27 16.647 56,54 14.322 52,91 723.452 59,64 665.089 59,40 Polen 3.296 51,91 2.608 50,96 141.408 57,33

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 15.735 65,88 12.046 70,81 388.642 66,41 393.769 59,12 EU27 13.163 64,74 10.145 68,19 307.166 65,25 322.411 57,55 Polen 2.587 62,09 1.586 62,07 56.308 62,12

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 14.520 71,61 17.890 68,55 173.580 62,78 177.537 59,98 EU27 11.165 70,27 14.362 67,76 136.443 61,69 138.941 58,92 Polen 1.945 66,87 2.819 62,85 27.060 58,99

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 18.169 54,91 16.811 56,50 517.031 64,62 516.343 59,38 EU27 15.080 53,81 14.225 54,72 412.071 63,42 425.356 57,67 Polen 2.581 52,39 2.803 52,97 76.646 60,62

Detaljer

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966 cwalisticsktikeheik LB YR( Oslo, 9. februar 967 Nr. 6-8. årgang NNHOLD Detaljomsetningen i desember 966 Ordretilgangen i 4. kvartal 966 og ordrereserven pr. 3. desember 966 Skattefrie fondsavsetninger

Detaljer

Utenrikshandelen i august og januar-august Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. august 1976

Utenrikshandelen i august og januar-august Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. august 1976 Nr. 38/7 5. september 97 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i august og januar-august 97. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 5. august 97 Detaljomsetningen i juli 97 Skipsopplegg

Detaljer

7/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 84. årgang. Juli 1996

7/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 84. årgang. Juli 1996 Juli 84. årgang 2 Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7/96 Juli

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 16.678 59,44 15.850 46,64 484.272 59,60 530.296 41,81 EU27 14.114 56,90 13.326 45,26 398.766 57,90 431.136 41,20 Polen 3.033 55,57 2.749 43,26 73.384 56,72

Detaljer

10/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Oktober 1996. 84. årgang

10/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Oktober 1996. 84. årgang Oktober 1996 84. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 10/96

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 15.002 60,79 15.353 46,28 436.240 59,73 483.295 41,51 EU27 12.551 59,01 12.445 44,68 358.664 58,10 391.967 40,96 Polen 2.873 55,77 1.964 41,92 64.930 56,98

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN JULI 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN JULI 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY JULI 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2.

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS IS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

Norsk eksport av fersk laks ( ) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Norsk eksport av fersk laks (03021411) TOTALT 15.228 65,20 15.814 59,60 144.479 58,18 127.836 67,24 EU27 11.813 63,76 12.174 58,66 112.265 57,04 100.239 65,61 Polen 2.576 60,15 2.418 55,52 20.788 56,64

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-februar Detaljomsetningen i februar 1976

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-februar Detaljomsetningen i februar 1976 Nr. 15/76 7. april 1976 INNHOLD Utenrikshandelen i februar og januar-februar 1976 Samhandelen med land og landområder. Januar-februar 1976 Detaljomsetningen i februar 1976 Produksjonen i bergverksdrift,

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND. AUGUST En liten åpen økonomi Eksportandeler 8 Andre råvarer Skipsfart Oljeleverand ører Skipsfart Trelast Olje og gass Annen

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mars Paringsstatistikk for svin

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mars Paringsstatistikk for svin Nr. 18/19-6. årgang Oslo, 6. mai 1965 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i mars 1965 Innførsel og utførsel av viktigere varer. Januar-mars 1965 Inn- og utførselsverdien fordelt

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN 1984-72. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2018

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2018 Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2018 Statistisk sentralbyrå publiserer kvartalsvis statistikk for utenrikshandel med ikke finansielle tjenester. De foreløpige tallene for 2. kvartal viser at eksporten økte

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN JANUAR 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN JANUAR 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 80. ÅRGANG 1;1 MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

INNHOLD. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober Bedriftstelling Foreløpige hovedtall for Hordaland

INNHOLD. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober Bedriftstelling Foreløpige hovedtall for Hordaland Nr. 24/76 9. juni 1976 INNHOLD Detaljomsetningen i april 1976 Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1975 Overtredelser av alkohollovene i 1975 Bedriftstelling 1974. Foreløpige hovedtall

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 44-4. årgang Oslo, 31. oktober 1963 INNHOLD Innførsel og utførsel av viktigere varer. Januarseptember 1963 Inn- og utførselsverdi fordelt på varegrupper. Januarseptember 1963 Samhandelen med de viktigste

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer