Arkivsak 2013/ ) Sak 2012/5954 Klage på utvalgets vedtak om 4. eksamensforsøk bachelorstudiet i vernepleie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivsak 2013/1230 1. 1) Sak 2012/5954 Klage på utvalgets vedtak om 4. eksamensforsøk bachelorstudiet i vernepleie"

Transkript

1 Arkivsak 2013/ Anonymisert protokoll fra møte i Utvalget for studentsaker ved fakultet HF Møtet ble holdt 5.mars 2013 kl på rom L527 i Pilestredet 50. Unntatt fra offentlighet. jf. offlv 13 og forvl 13 Tilstede: Bjørg Brinch (ledet møtet) Randi Krogstad Gunn Harviken Dorte Lybye Norenberg Katrine Amarloui Torbjørn Jonassen Anette Børsum Anne S. Falck-Ytter (sekretær) 20 saker behandlet: 1) Sak 2012/5954 Klage på utvalgets vedtak om 4. eksamensforsøk bachelorstudiet i vernepleie Studentens klage er vedlagt. Hun klager på at søknad om et fjerde eksamensforsøk i VERN1400, delemne 102, Innføring i psykologi og pedagogikk (5 sp) i 1. studieår ble avslått. Utvalget behandlet søknaden Avslaget ble begrunnet slik: «Utvalget ser at søker har hatt langvarige psykiske plager og også har diagnosen Vanskene gjør at hun har særordning ved eksamener for å kompensere for konsentrasjonsvansker. Utvalget mener at slike vansker ikke er grunnlag for å være et særlig tilfelle som kan få et fjerde eksamensforsøk. Det kan heller ikke tas hensyn til at psykologifaget er spesielt utfordrende for henne. Relasjoner er på mange måter kjernen i vernepleieryrket, og studiet har derfor mange emner hvor psykologi står sentralt.» Studentens klage Studenten reagerer på utvalgets begrunnelse og mener at diagnosen. både gir rett til særordning og rett til et fjerde eksamensforsøk. Hun påpeker at alle andre eksamener er bestått og at hun har møtt på alle forelesninger ut fra et inderlig ønske om å fullføre studiet. Hun undrer seg over at hennes psykiske vansker i barne- og ungdomstiden var en del av utvalgets begrunnelse. Videre sammenligner hun sin situasjon med sykepleierstudenters muligheter for å få opptil «10 eksamensforsøk i medisinberegninger» og spør hvorfor hun da ikke får et fjerde eksamensforsøk. Studenten mener at det har tatt lang tid å få svar på søknaden om et fjerde eksamensforsøk. av studentens klage Fakultetet mener at det ikke er kommet frem nye momenter som bør endre utvalgets vedtak. Utvalget for studentsaker opprettholder sitt vedtak av Det foreligger ikke et særlig tilfelle i denne saken fordi studentens..(sykdom) allerede er kompensert i form av utvidet eksamenstid. Studenten innvilges derfor ikke et fjerde eksamensforsøk i VERN1400, delemne 102, Innføring i psykologi og pedagogikk.»

2 Arkivsak 2013/ Klagen sendes til klagenemnda for videre behandling. 2) Sak 2012/5240 Klage på utvalgets vedtak om 3. praksisperiode - bachelorstudiet i sykepleie Studentens klage er vedlagt. Hun klager på at søknad om et tredje forsøk på kirurgisk praksis (15 sp) 3. studieår ble avslått. Utvalget behandlet søknaden Avslaget ble begrunnet slik: Det vurderes som alvorlig at studenten er faglig svak på mange av punktene som inngår i vurderingsgrunnlaget både midtveis og på slutten av perioden. Det foreligger dokumentasjon på språk- og kommunikasjonsproblemer. Studentens sak er ikke grunnlag for å være et særlig tilfelle som kan få en 3. praksisperiode. Studentens klage Hun skriver at hun ikke fikk den veiledningen hun hadde krav på, og at hun ble forskjellsbehandlet. Hun har fått gode tilbakemeldinger fra andre. Videre skriver hun at språkproblemene skyldes at det gjaldt vanskelige ord og uttrykk som aktivt ble brukt for å gjøre det vanskelig for henne. Klagen inneholder ingen nye momenter som bør endre utvalgets vedtak. Utvalget for studentsaker har vurdert det slik at det ikke foreligger nye momenter i saken og opprettholder derfor vedtaket fra møte » Klagen sendes til klagenemnda for videre behandling. 3) Sak 2012/3506 Søknad om fjerde eksamensforsøk bachelorstudiet i sykepleie Saken gjelder eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (7 sp) som ligger i første semester. Eksamensform er 4-timers skoleeksamen under tilsyn. Studenten fikk karakter F på første forsøk, men møtte ikke på andre og tredje forsøk som vil si at hun hadde ugyldig fravær. Studentens begrunnelse Søknaden skriver om sitt primære ønske om å komme inn på Politihøyskolen. Hun forteller om ødelagt skulder, turbulent bokollektiv og at hun har vært uheldig ved eksamener. Hun har jobb innen helsevesenet. Det foreligger ikke særskilte grunner som er dokumentert. Studenten har ikke tatt ansvar for egen studiesituasjon når hun ikke har meldt seg av to eksamensforsøk. Hun bør ikke innvilges et fjerde forsøk.

3 Arkivsak 2013/ «Utvalg for studentsaker har vurdert det slik at det ikke foreligger et særlig tilfelle i denne saken. Utvalget innvilger derfor ikke studentens søknad om et fjerde eksamensforsøk i anatomi/fysiologi/biokjemi.» 4) Sak 2013/822 Søknad om fjerde eksamensforsøk - bachelorstudiet i sykepleie Saken gjelder eksamen i Sykdomslære 2 (4 sp) som ligger i femte semester. Eksamensform er 2-timers multiple choice-skoleeksamen uten hjelpemidler under tilsyn. Studenten har fått karakter F på alle tre forsøk. Søkers begrunnelse Studentens mor var dødssyk i tiden før første og andre eksamensforsøk som var i desember 2011 og mars Før tredje forsøk fokuserte han for mye på å pugge tidligere eksamensoppgaver. Studenten har oppnådd 176 av 180 studiepoeng. Dette er den eneste eksamen han mangler. Morens sykdom og død er dokumentert. Han bør innvilges et fjerde forsøk. sak. Utvalget innvilger derfor studentens søknad om et fjerde eksamensforsøk i Sykdomslære 2.» 5) Sak 2013/123 Søknad om fjerde eksamensforsøk - bachelorstudiet i kostøkonomi, ernæring og ledelse Saken gjelder eksamen i KOST1200 Ernæring og kostvitenskap (15 sp) som ligger i første semester. Eksamensform er 5-timers skoleeksamen uten hjelpemidler under tilsyn. Studenten har fått karakter F på første og tredje forsøk, men hadde ugyldig fravær på det andre. Søkers begrunnelse Studenten har tre barn. Faren til de to eldste døde brått høsten 2011, og det oppsto konflikt/barnefordelingssak. Hun fikk problemer med å konsentrere seg om studiene, særlig i studieåret 2011/12 da første og andre forsøk gikk. Tredje forsøk gikk dagen etter at hun hadde levert hjemmeeksamen. Hun dokumenterer rygg- og nakkesmerter i den perioden. Fakultetet mener at studentens situasjon er et særskilt tilfelle som bør innvilges et fjerde eksamensforsøk. Situasjonen har vært spesiell og er godt dokumentert.

4 Arkivsak 2013/ sak. Utvalget innvilger derfor studentens søknad om et fjerde eksamensforsøk i KOST 1200 Ernæring og kostvitenskap.» 6) Sak 2013/536 Søknad om fjerde eksamensforsøk - bachelorstudiet i farmasi Saken gjelder eksamen i Apotekfarmasi (35 sp) som ligger i sjette semester. Eksamensform er en individuell muntlig eksamen. Studenten har fått karakter F på alle sine tre forsøk. Studenten har startet i 2009 og har bare denne eksamen igjen på studiet. Søkers begrunnelse Studenten hadde problemer med å konsentrere seg til tredje forsøk på grunn av dødsfall i familien. Dette er dokumentert ved legeattest. Han skriver videre at han har bestått alle andre eksamener. Fakultetet mener at studentens situasjon er et særskilt tilfelle. Han har kun én eksamen igjen og har dokumentert vansker ved tredje eksamensforsøk. Han bør innvilges et fjerde eksamensforsøk. sak. Utvalget innvilger derfor studentens søknad om et fjerde eksamensforsøk i Apotekfarmasi, emnekode: REMO09AF-09H.» 7) Sak 2012/3438 Søknad om fjerde eksamensforsøk Saken gjelder eksamen i Sykdomslære 1 (4 sp) som ligger i tredje semester. Eksamensform er en 2-timers multiple choice-eksamen under tilsyn uten hjelpemidler. Studenten har fått karakter F på alle sine tre forsøk. Studenten begynte høsten Hun har etter to års studium bestått 116 av de normerte 120 sp.

5 Arkivsak 2013/ Søkers begrunnelse Søker skriver om samboerbrudd, flytting og dårlig økonomi som førte til at hun måtte arbeide. Hun er teoretisk svak og jobber hardt med teoretiske deler av studiet. De praktiske har hun ikke hatt problemer med. Hun er svært motivert for å bli sykepleier. Fakultetet har vært i tvil om at situasjonen er så spesiell at den kvalifiserer for et fjerde eksamensforsøk. Det taler til hennes fordel at hun har fullført 116 av de normerte 120 studiepoeng, god attest fra arbeidsgiver og vist gode evner i praksisperiodene. Dessuten fikk hun 51 poeng på siste eksamensforsøk, der 52 poeng ville gitt bestått karakter. Fakultetet anbefaler at studenten innvilges et fjerde forsøk. Utvalget mener at studentens situasjon ikke er spesiell. Ingen av hennes begrunnelser er grunnlag for å være et særlig tilfelle: (1) hun strever med å pugge til teoretiske eksamener, (2) hun har opplevd kjærestebrudd og flyttinger, (3) hun har hatt to deltidsjobber som tok store deler av tiden, (4) at hun har vist gode praktiske evner og (5) at hun har nesten har bestått sitt 3. eksamensforsøk. Utvalg for vurdering av studentsaker har vurdert det slik at det ikke foreligger et særlig tilfelle i denne sak. Utvalget innvilger derfor ikke studentens søknad om et fjerde eksamensforsøk i Sykdomslære 1.» 8) Sak 2013/931 Søknad om fjerde eksamensforsøk Saken gjelder eksamen i Sykdomslære 2 (4 sp) som ligger i tredje semester. Eksamensform er en 2-timers multiple choice-eksamen under tilsyn uten hjelpemidler. Studenten har fått karakter F på alle sine tre forsøk. Studenten begynte høsten Hun har bestått 176 av de studiets 180 sp. Hun mangler derfor bare denne eksamenen. Studentens begrunnelse Hun ble skadet av en pasient rett før andre eksamensforsøk. Skaden virket negativt inn på eksamensforberedelsene. 2 måneder før tredje forsøk døde en god venninne. Derfor fikk hun konsentrasjonsvansker også i forberedelsen til dette forsøket. Fakultetet mener at studentens situasjon er et særskilt tilfelle. Studentens problemer er godt dokumentert. Dette er eneste eksamen som gjenstår i studiet. Utvalget støtter seg til fakultetets vurdering og fattet følgende vedtak: sak og innvilger derfor studentens søknad om et fjerde eksamensforsøk i Sykdomslære 2.»

6 Arkivsak 2013/ ) Sak 2013/941 Søknad om fjerde eksamensforsøk Saken gjelder eksamen i Sykepleie til akutt/kritisk syke (14 sp) om ligger i femte semester. Eksamensformen er en individuell hjemmeeksamen over tre dager. Studenten har fått karakter F på alle sine tre forsøk. Studenten begynte høsten Hun har hatt sykemeldinger, permisjon og fødselspermisjon. Studentens begrunnelse Hun begrunner søknaden med at hun har vært syk og at hun har fire barn. Fakultetet mener at studentens situasjon er et særskilt tilfelle. Det er ikke sykdom eller det faktum at hun har fire barn som er grunnlaget for denne vurderingen, men at hun har fullført 176 av 180 studiepoeng. sak. Utvalget innvilger studentens søknad om et fjerde eksamensforsøk i Sykepleie til akutt/kritisk syke.» 10) Sak 2012/3920 Søknad om fjerde eksamensforsøk - bachelorstudiet i sykepleie Saken gjelder eksamen i Sykdomslære 2 (4 sp) som ligger i femte semester. Eksamensform er en 2-timers multiple choice-eksamen under tilsyn uten hjelpemidler. Studenten har fått karakter F på alle sine tre forsøk. Studenten begynte høsten Hun har hatt to års permisjon og dessuten fått utvidet studierett frem til høsten Sykdomslære-eksamenene ble avlagt høsten 2011, våren 2012 og høsten Hun har bestått 176 av de studiets 180 sp og mangler derfor bare denne eksamenen. Studentens begrunnelse Hun begrunner søknaden med at hun har vært syk og har ansvar for to barn.

7 Arkivsak 2013/ Fakultetet mener at studentens situasjon er et særskilt tilfelle av flere grunner. Hun har dokumentert at hun gjennomgikk operasjoner for henholdsvis 2 og snart 3 år siden. Hennes praksisveileder uttaler at hun har klart seg svært bra hittil i inneværende praksisperiode som snart er slutt. Videre er hun blant de 43 % studentene på kullet som strøk til 3. eksamensforsøk, og dette er hennes siste eksamen på studiet. Det er bare argumentet om at det er hennes siste eksamen som kvalifiserer for å være et særlig tilfelle. Utvalget fattet på denne bakgrunn følgende vedtak: saken, og innvilger derfor studentens søknad om et fjerde eksamensforsøk i Sykdomslære 2.» 6 medlemmer stemte for vedtaket, mens 1 var avholdende. 11) Sak 2013/392 Ikke bestått praksisperiode bachelorstudiet i ergoterapi Saken gjelder en 9 ukers praksisperiode i «Praksis somatisk helse: behandling/rehabilitering» i 3. semester. Praksisperioden er vurdert til ikke bestått på et faglig grunnlag. Fakultetet har ingen bemerkninger til gjennomføringen. Alle formalia er fulgt. Utvalget finner ingen formelle feil og fattet følgende vedtak: På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjon finner utvalget at studentens praksisperiode i 3. semester ikke er bestått.» 6 medlemmer stemte for vedtaket, mens 1 stemte mot. 12) Sak 2013/393 Ikke bestått praksisperiode bachelorstudiet i ergoterapi Saken gjelder en 9 ukers praksisperiode i «Praksis psykisk helse: behandling og re-/habilitering» i 3. semester. Praksisperioden er både vurdert til ikke bestått på et faglig grunnlag og på grunnlag av for høyt fravær. Samtidig sies det i saksfremlegget at studenten har hatt 7 fraværsdager, mens han maksimalt kan ha 3,5 for at kravet om 90 % tilstedeværelse i praksisperioden er tilfredsstilt. Kravet er hjemlet i fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Fakultetet anbefaler at perioden vurderes til ikke bestått. Utvalget peker på at det er gjort formelle feil i saken. Det ikke skal foretas faglig sluttvurdering av en student som har hatt for høyt fravær. Studenten må ha vært til stede i 90 % av perioden for at veileder skal ha grunnlag for å vurdere om læringsutbyttene er tilfredsstilt. Det er dokumentert at

8 Arkivsak 2013/ studenten etter midtveisvurdering ikke har oppfylt tilstedeværelsesplikten. Det er derfor formelt galt å gi skriftlig sluttvurdering på et faglig grunnlag. Ikke bestått praksis skal i denne saken gis på grunnlag av for høyt fravær. Når det først er fylt ut skjema for sluttvurdering, påpeker utvalget at side 4 må ha underskrifter og dato. Navnefeltene på side 1 skal være informasjon om navn på student, praksisveileder og lærerkontakt og ikke signaturer. Ettersom dato mangler, er det også utydelig om studenten var innkalt til og møtte på et avsluttende møte. Utvalgets vedtak: «Studentens sak sendes tilbake til fakultetet. Hjemmelen for ikke bestått praksisperiode skal være 8-1 (2).» 14) Sak 2013/780 Ikke bestått praksisperiode bachelorstudiet i vernepleie Saken gjelder en 9 ukers praksisperiode i ergoterapi i 3. semester. Praksisperioden er vurdert til ikke bestått på grunn av at studenten ikke tilfredsstilte kravet til tilstedeværelse. Studenten har fått informasjon og oppfordring om å skaffe legeattest og kontakte praksisstedet. Alle krav til formalia er fulgt. På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjon finner utvalget at studentens praksisperiode i 5. semester er ikke bestått.» 15) Sak 2013/892 Ikke bestått praksisperiode bachelorstudiet i fysioterapi Saken gjelder en 9 ukers praksisperiode i fysioterapi i 5. semester. Praksisperioden er vurdert til ikke bestått på et faglig grunnlag. Fakultetet har ingen bemerkninger til gjennomføringen. Alle formalia er fulgt. Utvalget finner ingen formelle feil og fattet følgende vedtak: På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjon finner utvalget at studentens praksisperiode i 5. semester er ikke bestått.»

9 Arkivsak 2013/ ) Sak 2013/893 Ikke bestått praksisperiode bachelorstudiet i fysioterapi Saken gjelder en 9 ukers praksisperiode i fysioterapi i 5. semester. Praksisperioden er vurdert til ikke bestått på et faglig grunnlag. Fakultetet har ingen bemerkninger til gjennomføringen. Alle formalia er fulgt. Utvalget finner ingen formelle feil og fattet følgende vedtak: På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjon finner utvalget at studentens praksisperiode i 5. semester er ikke bestått.» 17) Sak 2013/36 Ikke bestått praksisperiode Saken gjelder en 9 ukers praksisperiode på sykehjem i 2. semester. Praksisperioden er vurdert til ikke bestått på grunn av at studenten ikke tilfredsstilte kravet til tilstedeværelse. Studenten valgte selv å avbryte. Studenten ble kontaktet og informert om konsekvensene av å avbryte uten at hun leverte legeerklæring. På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjon finner utvalget at studentens praksisperiode i 2. semester er ikke bestått.» 17) Sak 2013/211 Ikke bestått praksisperiode Saken gjelder en 8 ukers praksisperiode på sykehjem i 2. semester. Praksisperioden er vurdert til ikke bestått på grunn av at studenten ikke tilfredsstilte kravet til tilstedeværelse. Studenten valgte selv å avbryte etter midtvurderingen. Studenten ble kontaktet og informert om konsekvensene av å avbryte uten legeattest.

10 Arkivsak 2013/ På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjon finner utvalget at studentens praksisperiode i 2. semester er ikke bestått.» 18) Sak 2013/950 Ikke bestått praksisperiode Saken gjelder en 6 ukers kirurgisk praksisperiode i 3. og 4. semester. Praksisperioden bør vurderes til ikke bestått på grunn av at studenten ikke tilfredsstilte kravet til tilstedeværelse. Studenten valgte selv å avbryte etter midtvurderingen. Studenten ble kontaktet og informert om konsekvensene av å avbryte uten legeattest. På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjon finner utvalget at studentens praksisperioden er ikke bestått.» 19) Sak 2013/842 Ikke bestått praksisperiode bachelorstudiet i fysioterapi Saken gjelder en 9 ukers praksisperiode i fysioterapi i 5. semester. Vi finner at det er begått en formell feil i avviklingen av praksis og at praksis bør annulleres. Studenten ble innkalt til møte midtveis i perioden, men fikk ikke skriftlig melding eller varsel om at det var tvil om at han ville bestå. Praksisperioden ble vurdert til ikke bestått på et faglig grunnlag, men praksisveileder har ikke godtgjort at det oppsto forhold som utvilsomt ville ført til underkjent periode dersom det hadde oppstått tidligere. På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjon finner utvalget at studentens praksisperiode i 5. semester annulleres».

11 Arkivsak 2013/ ) Sak 2013/979 Søknad om fjerde eksamensforsøk i to eksamener Saken gjelder eksamen i Sykepleie til akutt/kritisk syke (14 sp) og eksamen i sykdomslære 2 (4 sp) som begge ligger i 5. semester. Eksamensformen i Sykepleie til akutt/kritisk syke er en individuell mappeeksamen over 3 dager. Studenten har fått karakter F på alle sine tre forsøk. Eksamensformen i sykdomslære 2 er en 2-timers multiple choice-eksamen under tilsyn og uten hjelpemidler. Studenten har fått F på to av forsøkene og ikke møtt på ett. Studenten begynte høsten Hun skulle vært ferdig våren Studentens begrunnelse Hun begrunner søknaden med at hun har vært syk i perioder og at dette har påvirket hennes eksamensresultater. Hun har levert legeerklæring. Studenter bør ikke fremstille seg til eksamen når de er syke. Dette er ingen grunn til å få innvilget til et fjerde forsøk. Fakultetet mener på den annen side at studentens situasjon er et særskilt tilfelle fordi hun har fullført alle eksamener unntatt fra de to aktuelle. Hun har bestått alle praksisperioder og fått gode tilbakemeldinger. Utvalget vil påpeke at forslaget til vedtak er mangelfullt. Det innstilles bare på et fjerde forsøk på eksamen i Sykepleie til akutt/kritisk syke, mens søknaden og fakultetets vurdering også inkluderer et fjerde forsøk i Sykdomslære 2. Utvalget legger ikke til grunn vurderinger som hun har fått i praksis. Det legges heller ikke vekt på studentens sykdomsperioder og andre årsaksforklaringer fordi legeerklæringen er generell og ikke relatert til de aktuelle tidsrom. Utvalget fattet følgende vedtak: sak. Utvalget innvilger studentens søknad om et fjerde eksamensforsøk i Sykepleie til akutt/kritisk syke og Sykdomslære 2.» Bjørg Brinch leder Anne S. Falck-Ytter sekretær Signaturene er elektronisk godkjent

Arkivsak 2013/ Saken gjelder eksamen i emne 6 Somatisk helse (15 sp) som ligger i fjerde semester.

Arkivsak 2013/ Saken gjelder eksamen i emne 6 Somatisk helse (15 sp) som ligger i fjerde semester. Arkivsak 2013/2072 1 Protokoll fra møte i Utvalget for studentsaker ved fakultet HF Møtet ble avholdt 7.mai 2013 kl. 15.00-17.35 på rom L527 i Pilestredet 50. Unntatt fra offentlighet. jf. offlv 13 og

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP4B_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA)

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) Retningslinjer for: Tildeling av praksisplass, oppfølging og vurdering av praksisstudiene Godkjent Juli-15 Retningslinjer for

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

3 Tid og sted Ordinær eksamen avholdes i mai/juni. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen avholdes i november/desember

3 Tid og sted Ordinær eksamen avholdes i mai/juni. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen avholdes i november/desember KAPITTEL 9c Utfyllende bestemmelser for avsluttende eksamen (MED-500); kandidater og kommisjoner Erstatter Utfyllende bestemmelser for eksameni MED-500, Utfyllende bestemmelser for muntlig eksamen MED-500

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte

Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte Klage på karakterer Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte Gjelder Klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter i orden/atferd Klage på muntlig

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Side 1 av 7 1.0 Innledning Emne 3: Vernepleieren i relasjoner, 18 studiepoeng - 11 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Operasjonssykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRA FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 11/913 10.10.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 11/913 10.10.2013 Vår ref.: Dato: 11/913 10.10.2013 Sammendrag Klager hevdet at Universitetet i Agder hadde brutt sin plikt til individuell tilrettelegging ved ikke å tilrettelegge eksamen for henne etter diskriminerings-

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Emnekode: SP15-1 Emnenavn: Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Studiepoeng: 15,00 Forkunnskaper: Ingen Undervisningssemester: Vår Undervisningssted:

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36 Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for sykepleievitenskap Videreutdanning Helsesøster PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER Kull 36 justert febr.2016 Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 ORGANISERING

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 3. år deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Studentenes rettigheter og plikter

Studentenes rettigheter og plikter Studentenes rettigheter og plikter 2 3 Studentrettigheter og plikter Universitetets forskrifter - studierett og semesterregistrering, permisjoner, eksamensrettigheter og klageadgang Kvalitetssystemet -

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Skjemaer med veiledning til skolen/rektor

Skjemaer med veiledning til skolen/rektor Klage på karakterer Skjemaer med veiledning til skolen/rektor Gjelder Skjema for bruk av klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter Skjema for bruk av klage på standpunktkarakter i

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Side 1 av 7 1.0 Innledning Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet

Detaljer

Eksamen i juss ikke diskriminerende for student med dysleksi

Eksamen i juss ikke diskriminerende for student med dysleksi Vår ref.: Dato: 11/816-34 30.03.2012 Eksamen i juss ikke diskriminerende for student med dysleksi En jusstudent klagde et universitet inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Bakgrunnen for klagen

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 2. år Deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier

Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier PROTOKOLL - SLUTTVURDERING navn: Studiekull: Praksissted: Praksisområde: Kliniske praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Kliniske praksisstudier i hjemmebasert omsorg Kliniske praksisstudier

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo ORIENTERING OM TILRETTELEGGING MED PENN OG PAPIR VED DIGITAL EKSAMEN til Programrådet for Master i rettsvitenskap Dato: 07.08.2012 Vår ref.: 2012/3072 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Saken gjelder

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1395-19-AAS 28.04.2009 Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til As klage

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE

PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE Høgskolen i Gjøvik Seksjon for sykepleie 2010/2011 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning 10 studiepoeng Samlingsbasert over 7 dager Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning praksisveiledning 10 stp Forventet læringsutbytte Målgruppe Etter fullført praksisveilederutdanning

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie

Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie Studentens navn/ Kull: Praksisstudiested: PROTOKOLL - SLUTTVURDERING Praksisområde: 1. år: Institusjon I 2. år: Medisinsk område 2. år: Psykisk

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning 10 studiepoeng Videreutdanning i praksisveiledning Samlingsbasert over 7 dager Videreutdanning praksisveiledning 10 stp Målgruppe Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder,

Detaljer

radiografer Vårmøtet 2008 Ingunn Aabel og Erik Holstad

radiografer Vårmøtet 2008 Ingunn Aabel og Erik Holstad Pilotprosjekt Videreutdanning d i i ultralyd l for radiografer Vårmøtet 2008 Ingunn Aabel og Erik Holstad Pilotprosjekt sonografutdannelsen Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik og Divisjon Medisinsk

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

MASTERAVTALE. Frist: 15. januar (i andre semester) telefonnummer dagtid

MASTERAVTALE. Frist: 15. januar (i andre semester) telefonnummer dagtid 1 Avtalen skal kopieres/scannes vær snill og ikke stift sammen. MASTERAVTALE Frist: 15. januar (i andre semester) Epost telefonnummer dagtid STUDIUM : Masterprogram: Studieretning: Fordypning: VEILEDNING

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett.

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett. NOTAT Til: PMR Dato: 5.11.2015 Forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 Kort om bakgrunn og formål I innstillingen fra arbeidsgruppen for alternative evalueringsformer ble det foreslått nye evalueringsformer

Detaljer

Studentenes rettigheter og plikter

Studentenes rettigheter og plikter Studentenes rettigheter og plikter 2 3 Studentrettigheter og plikter Universitetets forskrifter - studierett og semesterregistrering, permisjoner, eksamensrettigheter og klageadgang Kvalitetssystemet -

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning

Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning Informasjon om praksisstudier ved Program for fysioterapeututdanning Rev. Mars 2014 Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Organisering av studiet og de ulike kliniske praksisperiodene s. 3 Ansvarsfordeling

Detaljer

Skriftlig eksamen MD4040 semester IIC/D kull 06

Skriftlig eksamen MD4040 semester IIC/D kull 06 NTNU Det medisinske fakultet Sensurfrist: 21. juni 2010 Skriftlig eksamen MD4040 semester IIC/D kull 06 BOKMÅL Onsdag 31. mai 2010 Kl. 09.00-15.00 (16.00) Oppgavesettet er på 34 sider inklusive forsiden

Detaljer

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn)

Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1P21_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 05.03.2013 Ref. nr.: 12/26721 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.september 2015.

Detaljer

Søknad om stilling. /00 Q. Deltidsstilling ev. s Timer pr. uke. a-a-r-le 7.goo cio 7-96. 2 Nåvæ ende stilling og arbeidssted Telefon arbeid I/ II

Søknad om stilling. /00 Q. Deltidsstilling ev. s Timer pr. uke. a-a-r-le 7.goo cio 7-96. 2 Nåvæ ende stilling og arbeidssted Telefon arbeid I/ II Søknad om stilling Bilag (attester, vitnemål stc.) vediegges søknaden. - Etternavn, fornavn Født 744,2 /-r-7 / 7i 2 1 Adresse Telefon privat a-a-r-le 7.goo cio 7-96. 2 Nåvæ ende stilling og arbeidssted

Detaljer

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Kvinne hevder at arbeidsgiver forskjellsbehandlet henne på grunn av graviditet, da hun ikke fikk forlenget vikariat, til tross for at det var usikkert

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av Kommunestyret 11.12.2008 1 VEDTEKTER FOR RØYKEN KOMMUNALE BARNEHAGER 1. INNLEDNING Barnehagene drives av Røyken kommune i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM

SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Skraverte felt fylles ikke ut/fyll ikkje ut dei skraverte felta 1. Personalia Studentnr. Statsborgerskap Fødselsdato Dag Mnd År Personnr. Institutt SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-PROGRAM Søknaden sendes til

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. Anonymisert versjon Ombudets uttalelse Sak: 08/716 Lovandvendelse: likestillingsloven 3. Konklusjon: Brudd Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. X mener at det

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3 Vedlegg 4: Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 04». studieår Modul (. og. sem.): Introduksjon og humanbiologi Omfang 40 uker (50 stp 4 + EXPHIL0 0 stp) Omfang: Introduksjonsuke + 40 uker (50

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Søknaden leveres/sendes til fakultetet SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE PERSONALIA Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Fakultet, studieprogram

Detaljer

Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY)

Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY) Fagplan Videreutdanning i operasjonssykepleie (OPRSY) 90 Studiepoeng heltid Godkjenning Planen bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning i operasjonssykepleie fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings-

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 Saksframlegg Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Arbeidstaker som får innvilget

Detaljer

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER Saksbehandler har ansvaret for å vurdere om dokumenter i studentsaker skal unntas offentlighet. Hjemmel for unntak finnes i Offentlighetslovens 5 a Unntak for opplysninger

Detaljer

Norsk 1 i samisk grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Norsk 1 i samisk grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn FAGPLAN Norsk 1 i samisk grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 30 studiepoeng Dohkkehuvvon Sámi allaskuvla / Samisk høgskole dutkan- ja oahppostivrras 16.08.2010 ášši 87-10. Dohkkehuvvon hálddahushoavdda

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem) NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, A (advokat Merete Bårdsen til prøve) mot X (advokat John Egil Bergem) S T E

Detaljer

Høringsuttalelse - Endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og endring i forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4

Høringsuttalelse - Endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og endring i forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4 Dato: 2. mars 2009 Byrådssak 1078/09 Byrådet Høringsuttalelse - Endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og endring i forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4 ASKI SARK-2000-200802829-67

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp dmmh.no Emneplan Fordypning 30 stp 2015-2016 Navn Nynorsk Dei yngste barna i barnehagen Engelsk Early childhood, toddlers in kindergarten Studiepoeng 30 Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid Type

Detaljer

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11.

Arbeidshefte. Første studieår. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet. Kull 2012. Sist endret: 06.11. Arbeidshefte Første studieår Kull 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret: 06.11.12 Innhold Innledning... 3 Studiegruppene... 3 Studieoppgaver... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår deltid

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår deltid BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer