Alvorlige og dødelige forgiftninger hos barn: hva ser vi ved rettstoksikologisk undersøkelse og hva bør vi tenke på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alvorlige og dødelige forgiftninger hos barn: hva ser vi ved rettstoksikologisk undersøkelse og hva bør vi tenke på"

Transkript

1 Alvorlige og dødelige forgiftninger hos barn: hva ser vi ved rettstoksikologisk undersøkelse og hva bør vi tenke på Marianne Arnestad, kst. overlege, dr.med. Nasjonalt Folkehelseinstitutt Divisjon for Rettsmedisin og rusmiddelforskning Avdeling for farmakologisk og toksikologisk fortolkning

2 Kasus - 2,5 måneder gammel jente finnes død - blåmerke i tinningen & overfladiske skrap på halsen - forandring i hjernen som kan gi epilepsi Toksikologi: zopiclon 0.96 µmol/l I hjerteblod Konsentrasjonen klart over det som sees etter terapautisk inntak hos voksne

3 Dødsårsak: - sykdom (kramper/epilepsi)? -intox? - borderline SIDS? Dødsmåte: Ulykke? Drap? Ingen sett dødsstedet

4 Hva vet vi om toksiske og letale blod konsentrasjoner hos barn Informasjon om terapeutisk nivå - kun for enkelte medikamenter som brukes hos barn NB levende plasma (Plasma/blod ratio? Postmortal variasjon?) Informasjon fra intoksikasjoner - begrenset og tilfeldig NB levende plasma Informasjon fra intoksikasjoner som har medført død - begrenset og tilfeldig Data fra voksne Er barn så forskjellige??

5 Er barn farmakologisk forskjellige fra voksne?? Legemiddeldistribusjon: Mer vann og mindre fett (lavere serum konsentrasjoner) Mer permeabel hjernebarriere Lavere bindingskapasitet til plasmaproteiner (høyere konsentrasjon fritt medikament) Større overflate hud/slimhinner Lavere nyre clearance I de første levemånedene Umodne forhold i GI traktus (absorbsjon, ventrikkeltømming, tarmpassasje) Leverens metabolske kapasitet: lavere I de første månedene av livet (CYP-utvikling første levemnd) Kearns GL et al. Developmental Pharmacology Drug Disposition, action and Therapy in Infants and Children. N Engl J Med 2003;349:

6 Medikamentmetabolismen hos barn avhengig av genetikk, miljø, sykdom, behandling, vekst og utvikling Postmortal redistribusjon??

7 Positive funn: Konsentrasjon I terapeutisk nivå? Gitt ved akuttmedisinsk behandling? Høye konsentrasjoner: Forgiftningsreaksjon? Årsak til død? Dokumentasjon om toksiske og letale blod konsentrasjoner hos barn - begrenset og tilfeldig

8 Toksikologisk screening ved PUD i sped- og småbarnsalder: 1) Smialek JE, Monforte JR. J Forens Sci 1977: - Få funn (3 % av SIDS tilfeller); en intoksikasjon med metadon -Toksikologisk us kun indisert når sykehistorie/omstendigheter tilsier dette 2) Finkle BS et al. J Foren Sci 1979: - Funn i 13 % av SIDS tilfeller og 25% av non-sids - Flest funn relatert til behandling (sykdom/gjennopplivningsforsøk) - Ikke gode nok opplysninger i sykehistorie/ politirapport til å ekskludere et forgiftningsdødfall uten toksikologisk us 3) Rammer L, Holmgren P. SIDS. New Trends in the Nineties, ed. TO Rognum, 1995: - Funn i 11 % av SIDS tilfeller og 28% av non-sids - De fleste funn relatert til behandling; en intoksikasjon - mulig drap 4) Langlois NEI et al. Am J Forens Med Path 2000: - Funn i 16 % av tilfellene - Koffein, paracetamol, og brompheneramin vanlig funn ved SIDS - 3 mulige metadon intoksikasjoner - rutine toksikologisk screening nødvendig

9 Arnestad M, Vege Å, Rognum TO. Forensic Sci Int 2002: Norge Toksikologisk undersøkelse av krybbedøde obdusert ved Rettsmedisinsk institutt: : Sporadisk toks. screening Siden 1997: Alle tilfeller av plutselig uventet død i sped- og småbarnsalder screenes 137 tilfeller undersøkt : - 9 positive funn (6,5%) - 3 av signifikans for dødsårsak (2%) (1 drap nitrazepam/kvelning, 1 ulykke metylbromid (sprøytemiddel), 1 sp om drap salisylsyre)

10 12 mnd gammel, tidligere frisk gutt Funnet død i egen seng. Funnet pakning med Dispril på gulvet på fars soverom med knuste tabletter omkring. Ingen funn ved obduksjonen av betydning for dødens inntreden Funn ved rettstoksikologisk undersøkelse: Salisylsyre (Dispril, Globoid) - innkomstblod sykehus: 1600 µmol/l - hjerteblod obduksjon: 1340 µmol/l - salisylsyre også påvist i CSF, mageinnhold og oppkast på pute - korrelasjonen mellom blodnivåer av salisylater og alvorlighetsgraden av forgiftninger ikke høygradig - allerede 1,5 g som enkeltdose kan være alvorlig for barn (3-4 tabletter Aspirin, Globoid)

11 Toksisitet og serumkonsentrasjoner salisylat (giftinformasjonen) Alvorlighetsgrad Serumkonsentrasjon - voksne Serumkonsentrasjon - barn Lett forgiftning µmol/l µmol/l Moderat forgiftning µmol/l µmol/l Alvorlig forgiftning µmol/l µmol/l Svært alvorlig forgiftning > 6000 µmol/l > 5000 µmol/l Dødsfall etter salisylatoverdoser: - studie av 51 kasus (ingen barn), pm konsentrasjoner µmol/l - 3 tilfeller av dødsfall hos barn 3-5 mnd: µmol/l - 13 barn, de fleste < 3 år: / µmol/l (am) og / µmol/l (pm) - dødsfall skjer gjerne på fallende konsentrasjon

12 Konklusjon: - tilbakeregning usikkert, minste inntatt dose 2-3,5 tabletter Dispril - kan ikke fastslås med tilstrekkelig grad av sikkerhet om den påviste konsentrasjonen av salisylsyre kan ha vært dødelig, men ikke usannsynlig at den har blitt ledsaget av forgiftningssymptomer som redusert bevissthet og øket pustefrekvens Dødsårsak: salisylatforgiftning? Dødsmåte: ulykke? drap?

13 Konklusjon Forgiftning kan en sjelden gang være årsak til plutselig uventet død hos sped-/småbarn SIDS er en eksklusjonsdiagnose: Toksikologisk screening bør derfor inkluderes i alle tilfeller av plutselig uventet død i sped- og småbarnsalder Rammer L, Holmgren P. Toxicological findings in forensid autopsies of SIDS cases. SIDS. New Trends in the Nineties, ed.: TO Rognum, Scandinavian University Press 1995: 138-9

14 Campbell TA, Collins KA. Am J Forensic Med Path 2001: USA studie av 709 pediatriske forensiske obduksjoner 0-18 år 11 dødsfall (2%) hvor toksikologiske funn ble vurdert av betydning for dødsfallet: - bimodal aldersdistribusjon (<4 år, >15 år) - ulykker, selvdrap, drap - flere ulike toksiner inkludert CO, morfin, kokain, etanol Forgiftninger hos barn og unge utgjør en liten del av alle slike dødsfall men er likevel en signifikant årsak til død

15 Naso C et al. J Forensic Sci 2008: USA studie av 640 pediatriske forensiske obduksjoner <19 år 247 (38 %) av dødsfallene var positive for minst ett stoff - medikamenter gitt ved gjennopplivning/behandling hyppigst (47%) - narkotiske stoffer (22%), etanol (9%), CO (7%), antihistaminer (6%) dødsfallet ble i 47 tilfeller (6%) vurdert å være stoffrelatert I den pediatriske populasjonen anbefales testing av narkotiske stoffer og etanol, spesielt der det er lite materiale

16 Enkelte stoffer vil være av større betydning ved dødsfall hos barn enn hos voksne. Både for de hyppigere brukes i barnepopulasjonen og fordi de kan tenkes å være mer toksiske for barn

17 Rusmidler og legemidler ved dødsfall hos barn og unge dødsfall hos barn og unge 0-18 år kasus opplysninger om dødsårsak/dødsmåte fra Dødsårsaksregisteret

18 Antall positive Gjennomsnittlig andel positive 37%

19 Aldersgrupper Antall (n) % 65 % gutter 36% 48% 54% 0-4 år 5-9 år år år Negative Positive

20 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 0-4 år 5-9 år år år Sykdom Ukjent Ulykke Selvmord Drap

21 Dødsmåte 250 NB forgiftningsulykker Antall (n) % 15% 52% 50 45% 31% 0 Sykdom Ukjent Ulykke Selvmord Drap Negative Positive

22 Forgiftninger som årsak til død (8,6 %): 1. CO forgiftning (4,3 %) -n = 30 - alle aldersgrupper og begge kjønn - flest ulykker, også selvmord og drap 2. Flyktige stoffer (0,7 %) -n = 5 - alle gutter år - 2 butan, 2 lightergass, 1 propan - alle ulykker 3. Rusmidler/legemidler (3,6 %) -n = 25 - de aller fleste I aldersgruppen år - begge kjønn - flest ulykker, 2 selvmord, 1 mistanke om drap

23 Rusmidler/legemidler involvert I forgiftningsdødsfall: - benzodiazepiner (alprazolam, diazepam, flunitrazepam, klonazepam, nitrazepam, oxazepam + zopiclon) - amfetaminer (amfetamin, metamfetamin, MDMA, PMA) - opioider (morfin, kodein, 6-MAM, metadon, dihydrokodein, oksykodon) - etanol (enkelte postmortal dannelse) -THC - GHB (lave konsentrasjoner, sans postmortal dannelse) - div. legemidler (citalopram, lamotrigin, levomepromazin, mirtazapin, paracetamol)

24 Alkoholer Amfetaminer Kokain Benzodiazepiner Analgetika Opioider Antidepressiva Antipsykotika Antiepileptika år 5-9 år år år Andel (%)

25 Aldersgruppen 0-4 år (n=324) sykdom og ukjent dødsårsak utgjør de aller fleste sakene (begge 42%); ulykker 12,5 % og drap 3,5 % 20 % positive saker de fleste postitive I gruppen benzodiazepiner, analgetika, opioider og antiepileptika

26 Kasus 0-4 år (n = 324) med positive tox funn Stoff Antall (n) Alimemazine 1 Atropin 1 Diazepam/N-desmetyl 6 Efedrin 3 Etanol 4 Etylmorfin 1 Fenazon 1 Fenobarbital 5 Fentanyl 1 Fenytoin 2 Folkodin 1 Karbamazepin 1 CO Hb 8 Ketamin 2 Klonazepam/7-amino 1 Klorpromazin 1 Koffein 2 Lamotrigin 3 Lidokain 1 Metadon 1 Midazolam 2 Morfin 9 Nitrazepam/7-amino 3 Olanzapin 2 Paracatamol 17 (+23) Teofyllin 1 Valproinsyre 8 Zopiklon 1

27 Ukjent dødsårsak I aldersgruppen 0-4 år (n=136 hvorav SIDS=131) 19 positive saker (13%) Hovedsakelig analgetika, hostedempende, antiepileptika eller legemidler brukt i akuttmedisinsk behandling NB alimemazin, efedrin, koffein, paracatamol, metadon

28 Hva med reseptfrie eller reseptpliktige medikamenter som brukes hos barn som vi normalt ikke analyserer for? -efedrin - koffein - nikotin/kotinin - antihistaminer - antibiotika - hostesaft - NSAIDs Hva med medikamenter som er kjent å forlenge QT-tiden?

29 Enkelte stoffer vil være av større betydning ved dødsfall hos barn enn hos voksne Metabolsk kapasitet Kroppsoverflate/hud Nyrefunksjon Væske-faser Barn ikke små voksne Tarm-funksjon

30 Koffein Brukes I behandlingen av apne ved prematuritet Finnes I flere legemidler, oftest I kombinasjon med et analgetika for smertelindring og I behandling av migrene, så vel som I koffeintabletter Finnes også I kaffe, te, cola og andre mineralvann, energidrikker, sjokolade, slankemidler osv. Virker stimulerende på CNS og stoffskiftet; verdens mest brukte stimulerende middel Diuretiske egenskaper; kan muligens medføre dehydrering? Kan affisere det kardiovaskulære system Lang halveringstid sees hos spedbarn og I svangerskapet, men mulighet for lengre og potensielt toksisk effekt

31 Toksisitet Toksisk dose, voksne: mg/kg Inntak > mg/kg: ventricular arrhythmier, kramper, lungeødem, metabolsk acidose Toksisk dose, barn: 35 mg/kg Spedbarn: kramper observert ved doser så lavt som mg/kg iv Sjeldent rapportert om dødsfall ved overdose; lite undersøkt? Kaffe Te Mineralvann (cola) Kakao/sjokolademelk Koffein I kombinasjonspreparater mg/dl 25 mg/dl 10 mg/dl 3-5 mg/dl mg per tbl

32 Age mg/kg µg/ml µmol/l Symptoms Source Premature IV caffeine Perrin et al Premature Caffeine tbl Van den Anker et al Spedbarn IM caffeine Irritable, tachypnoea, tremor Kulkarni et al, 1979 Infant IM caffeine 136 Tachypnoea, tremor, seizures Banner and Czajka,1980 Infant IM caffeine Tachypnoea, tremor, seizures Banner and Czajka,1980 Infant IM caffeine Banner and Czajka, 1980 Infant IM caffeine Tachypnoea, tremor, seizures Banner and Czajka, weeks Caffeine tbl Tachycardia,agitation, fever Rivenes et al, mo Caffeine tbl 73,8 380 Agitation, tachycardia, tachypnoea Jarboe et al, mo Caffeine tbl 46 (9t) 240 Vomiting, agitation, seizures Sullivan, year Diet pills Mortensen 14 mo Caffeine tbl Vomiting, cardiac arrest, death Morrow 15 mo IV caffeine Found dead Farago 3 year Caffeine tbl 78 Rowland and Mace 5 year Choco drink? 15,6 80 Tachycardia, agitation, comatose Jorens et al 5 year Diet pills Found dead Dimaio and Garriott

33 Nikotin/Kotinin - nikotin ustabilt + kort T ½ (1,5-1,5 t); metabolitten kotinin brukes I studier av nikotin eksponering - Kotinin T ½ t; mulig mye lengre hos spedbarn og småbarn - små barn kan innta nikotin gjennom tobakk- og nikotinprodukter som å spise sigaretter, nikotin plastere og nikotin tyggegummi - for spedbarn er passiv eksponering sannsynligvis det største problemet

34 Toksisitet - Nikotin er veldig toksisk: utøver effekter på CNS, perifere nervesystem og muskulatur død pga paralyse av respirasjonsmusklatur - svelging av nikotinprodukter mindre toksisk ettersom det irriterer slimhinnen I magesekken og induserer oppkast samt at det har lav biotilgjengelighet - mer toksisk når det absorberes gjennom hud/slimhinner - tegn på akutt nikotinforgiftning sees etter minutter: kvalme, oppkast, svimmelhet, forvirring, fasikulasjoner, ukoordinerte bevegelser, kramper og koma. Kan også gi tachypnoe, tachykardi and hypertensjon, etterfulgt av respiratorisk depresjon, bradykardi og hypotensjon

35 Nikotinforgiftning hos barn: Woolf et al 2007 forgiftning med nikotinplaster: 36 barn < 16 år (gjennomsnittlig alder 3 år); 18 spiste plasteret/18 tok plasteret på huden; 14 fikk symptomer på nikotinforgiftning, 10 ble behandlet I sykehus, alle kom seg uten men Connolly et al 2010 nikotinforgiftning hos barn: 90 % av tilfellene barn < 6 år, 70 % var barn < 1 år. CDC 1997 nikotinforgiftning hos barn < 6 år: oftest forårsaket av at barnet spiste et nikotinprodukt og raskt utviklet symptomer på nikotinforgiftning; alle barna kom seg uten men innen 12 timer etter inntak

36 30 ng/ml kotinin I blod er lik inntak av 24 mg/dag nikotin = 1-2 sigaretter, 1 nikotinplaster, 6 nikotintyggegummi Spector L G et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007;16:

37 1. Generasjons antihistaminer Criado PR, et al. An Bras Dermatol 2010;85(2):

38 3 Studier fra USA : flere spedbarnsdødsfall (<12 mnd) med funn av ulike medikamenter fra såkalte over the counter (reseptfrie) forkjølelses- og hostemedisin hyppigst funn av efedrin, pseudoefedrin, paracetamol og ulike antihistaminer flertallet av dødsfallene knyttet til de påviste stoffene Advarer mot bruk av slike preparater til spedbarn Marinetti et al. J Anal Toxicol 2005, Srinivasan et al. CDC, MMWR 2007, Rimsza, Newberry. Pediatrics 2008

39 18 måneder gammel gutt finnes død på magen i egen seng - forkjølet flere uker, hoste, feber - søvnproblem forskrevet alimemazin (Vallergan) siste måneder - kvelden før døden gitt 10 ml (50 mg) Vallergan som vanlig Foruten ØLI, ingen funn ved obduksjon Toksikologi: alimemazin 1,3 µmol/l i hjerteblod Konsentrasjonen av alimemazin i blod ligger over det som gjerne ses ved vanlig medisinsk bruk av legemiddelet, men under det som er rapportert ved dødelige forgiftninger hos voksne. Det er beskrevet dødsfall hos barn i doser gitt peroralt i forbindelse med premedikasjon Dødsårsak?

40 1. gen antihistaminer hos barn - noen 1. gen (alimemazin (trimeprazine), prometazin) anbefales ikke til barn < 2 år pga risiko for respirasjons depresjon - det er rapportert skadelige effekter hos barn som har fått po alimemazin som premedikasjon, som redusert bevissthet, høy feber, svekket åndedrett og plutselig død, spesielt hos barn med nylig luftveisinfeksjon eller feber. - hos barn > 2 år kan 1. gen antihistaminer gi sedasjon og ha negative effekter på kognisjon og læring - noen 1. gen antihistaminer (prometazin alimemazin) er assosiert med øk risiko for SIDS (Kahn et al. Pediatrics 1982)

41 - faglig uenighet; studier vist at Vallergan (alimemazin) forskrives ved søvnvansker til barn under 2 år i Norge Slørdal og Bramness, Tidskr Nor Legeforen 2008: Farmakoterapi ved en vanlig forekommende, ofte ufarlig og forbigående tilstand som søvnrelaterte vansker hos barn er i utgangspunktet ikke tilrådelig, og man bør i alle fall forutsette at legemidlene som brukes er trygge og effektive. Alimemazin oppfyller ikke disse kravene.

42 Efedrin/pseudoefedrin Pseudoefedrin finnes I en rekke reseptfrie legemidler I en rekke land, ofte I kombinasjon med antihistaminer og analgetika I Norge forskrives efedrin kun på resept Indikasjon for luftveisobstruksjon hvor bronkialt slimhinneødem antas være medvirkende årsak, samt som behandling av hypotensjon assosiert med anestesi Brukes også som et stimulerende og apetitt senkende middel som kan finnes I slankemidler og helsekostprodukter

43 Bruk hos barn/toksisitet forskrives i Norge ofte for luftveisobstruksjon og hoste hos spedbarn/småbarn < 2 år lite dokumentert klinisk effekt bivirkninger sees ofte hos barn < 2 år mangler postmortale data for efedrin både terapautisk og toksisk. Letal dose ~ 200 mg for barn (voksne ~ 2 g) finnes mere data om toksiske nivåer av pseudoefedrin Bør barn behandles med efedrin mikstur? A Berg K Furu M Einen O Spigset Nedre luftveisinfeksjoner er vanlig hos små barn og ofte forbundet med luftveisobstruksjon og hoste. Symptomatisk behandling med efedrin mikstur er utbredt i Norge. Det er rapportert til dels alvorlige bivirkninger ved bruk av slike sympatikomimetika hos små barn med luftveisinfeksjoner. Samtidig er behandlingseffekten dårlig dokumentert. Bør barn da behandles med efedrin mikstur? Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2474-5

44 Paracetamol (acetaminophen) paracetamol er et mye brukt reseptfritt legemiddel som brukes mot smerter og feber hos barn: anses trygt I anbefalte doser hvert annet barn < 6 år har fått paracetamol innenfor en 3 måneders periode (46%), mest vanlig for 1-2 åringer levertoksisk ved inntak av høye enkeltdoser (etter 3-4 dager..) Spørsmål om det kan være toksisk for enkelte barn selv I lave konsentrasjoner?? (methemoglobinemi) finner vi paracetamol kan det være tegn på at barnet ikke var helt friskt før dødens inntreden

45 Rumack-Matthew nomogram Toksisitet barn synes å tolerere høye enkeltdoser bedre enn voksne, men obs et stort inntak er potensielt levertoksisk akutte overdoser opplyses oftest å være ulykkestilfeller, men også rapportert tilfeller av innkorrekt dosering av barn! de fleste overdoser hos barn overleves uten varig men MEN studier indikerer at langtids behandling med doser I høyere terapautisk nivå kan øke risikoen for leverskade hos barn ( a silent killer ) toksiske nivå etter langtidsbehandling et illevarslende funn assosiert med høy dødlighet økt risiko for toksiske effekter sees hos barn med andre underliggende sykdommer som underernæring, dehydrering, malabsorbsjon, gastroenteritt, febersykdom osv paracetamol intoksikasjon er beskrevet også uten leverskade (hos voksne) uttalt metabolsk acidose og veldig høye paracetamol konsentrasjoner

46 12 måneder gammel jente funnet død medfødt hjertefeil; korrigert ØLI med litt feber siste dager/uker før dødens inntreden informasjon om bruk av antibiotika fra dødstedsundersøkelse; men ingen informasjon om bruk av paracetamol.. Lever: ingen nekrose/leverskade

47 Takk for oppmerksomheten

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 2014 Rapport Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 Basert på data fra Reseptregisteret Svetlana Skurtveit Solveig Sakshaug Vidar Hjellvik Christian Berg Marte Handal Rapport Bruk av vanedannende

Detaljer

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUSMIDDELBRUK Statens rettstoksikologiske institutt Rusmiddelbruk Side 2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 RUSMIDLER...4 2.1 HVA FORSTÅS MED RUSMIDLER?...4 2.2 VIRKNINGER AV ENGANGSBRUK...4

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Klonazepam 0,5 mg og 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

Forekomst av alkohol og andre rusmidler blant trafikkdrepte motorvognførere

Forekomst av alkohol og andre rusmidler blant trafikkdrepte motorvognførere Forekomst av alkohol og andre rusmidler blant trafikkdrepte motorvognførere En sammenligning mellom de 5 nordiske land for perioden 21-22 Oppsummering av prosjektarbeidet Nasjonal folkehelseinstitutt,

Detaljer

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Rapport fra faglig rådgivningsgruppe desember 2010 Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Forslag til forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for påvirkning av andre stoff

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ...

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ... Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003 Terapianbefaling:...... Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling Terapianbefaling Benzodiazepiner for kontroll av angst

Detaljer

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin.

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte:

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer

Z-hypnotikas effekter på bilkjøring

Z-hypnotikas effekter på bilkjøring Z-hypnotikas effekter på bilkjøring Er det trygt å kjøre bil dagen etter inntak av z- hypnotika? Mona Solheim Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: VT 2014 Handledare:

Detaljer

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Helge Waal, professor Universitetet i Oslo, Seksjon

Detaljer

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum.

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum. 1. LEGEMIDLETS NAVN Haldol 5 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Haloperidol 5 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus. Nyhetsbulletin nr. 1/ 2013 årgang 18 Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Leder Denne utgaven av Nyhetsbulletinen omhandler

Detaljer

Sedasjon av barn under tannbehandling

Sedasjon av barn under tannbehandling Sedasjon av barn under tannbehandling Prosjektoppgave for 10. semester H-02 S. Solhaug, K. Stokstad, M.T. Østenstad Foto K.G.Kvakestad Veileder: Førsteamanuensis Anne Skaare UNIVERSITETET I OSLO 11.05.2007

Detaljer

KULL. mot forgiftninger KUNDEMAGASIN 3 : 2003

KULL. mot forgiftninger KUNDEMAGASIN 3 : 2003 KUNDEMAGASIN 3 : 2003 MAGASINET KULL mot forgiftninger BARN: LEGEMIDLER SYKDOM: PANIKKANGST NATURLEGEMIDLER: VIRKER DE? FORGIFTNING: FORE- BYGGING URTER: LØVETANN AKTUELT: NEGLEBITING TA MED DETTE BLADET

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010 NefrologiskForumNr22010 Årgang16,nr2November2010 1 Innhold Redaktørens spalte..3 Formannsnytt..4 Selvopplevd livskvalitet når dialysepasienten blir nyretransplantert Ingrid Os, Ole Kristian Furulund,

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN LUMIGAN 0,1 mg/ml øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 0,1 mg bimatoprost. Hjelpestoff med kjent effekt:

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer