Alvorlige og dødelige forgiftninger hos barn: hva ser vi ved rettstoksikologisk undersøkelse og hva bør vi tenke på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alvorlige og dødelige forgiftninger hos barn: hva ser vi ved rettstoksikologisk undersøkelse og hva bør vi tenke på"

Transkript

1 Alvorlige og dødelige forgiftninger hos barn: hva ser vi ved rettstoksikologisk undersøkelse og hva bør vi tenke på Marianne Arnestad, kst. overlege, dr.med. Nasjonalt Folkehelseinstitutt Divisjon for Rettsmedisin og rusmiddelforskning Avdeling for farmakologisk og toksikologisk fortolkning

2 Kasus - 2,5 måneder gammel jente finnes død - blåmerke i tinningen & overfladiske skrap på halsen - forandring i hjernen som kan gi epilepsi Toksikologi: zopiclon 0.96 µmol/l I hjerteblod Konsentrasjonen klart over det som sees etter terapautisk inntak hos voksne

3 Dødsårsak: - sykdom (kramper/epilepsi)? -intox? - borderline SIDS? Dødsmåte: Ulykke? Drap? Ingen sett dødsstedet

4 Hva vet vi om toksiske og letale blod konsentrasjoner hos barn Informasjon om terapeutisk nivå - kun for enkelte medikamenter som brukes hos barn NB levende plasma (Plasma/blod ratio? Postmortal variasjon?) Informasjon fra intoksikasjoner - begrenset og tilfeldig NB levende plasma Informasjon fra intoksikasjoner som har medført død - begrenset og tilfeldig Data fra voksne Er barn så forskjellige??

5 Er barn farmakologisk forskjellige fra voksne?? Legemiddeldistribusjon: Mer vann og mindre fett (lavere serum konsentrasjoner) Mer permeabel hjernebarriere Lavere bindingskapasitet til plasmaproteiner (høyere konsentrasjon fritt medikament) Større overflate hud/slimhinner Lavere nyre clearance I de første levemånedene Umodne forhold i GI traktus (absorbsjon, ventrikkeltømming, tarmpassasje) Leverens metabolske kapasitet: lavere I de første månedene av livet (CYP-utvikling første levemnd) Kearns GL et al. Developmental Pharmacology Drug Disposition, action and Therapy in Infants and Children. N Engl J Med 2003;349:

6 Medikamentmetabolismen hos barn avhengig av genetikk, miljø, sykdom, behandling, vekst og utvikling Postmortal redistribusjon??

7 Positive funn: Konsentrasjon I terapeutisk nivå? Gitt ved akuttmedisinsk behandling? Høye konsentrasjoner: Forgiftningsreaksjon? Årsak til død? Dokumentasjon om toksiske og letale blod konsentrasjoner hos barn - begrenset og tilfeldig

8 Toksikologisk screening ved PUD i sped- og småbarnsalder: 1) Smialek JE, Monforte JR. J Forens Sci 1977: - Få funn (3 % av SIDS tilfeller); en intoksikasjon med metadon -Toksikologisk us kun indisert når sykehistorie/omstendigheter tilsier dette 2) Finkle BS et al. J Foren Sci 1979: - Funn i 13 % av SIDS tilfeller og 25% av non-sids - Flest funn relatert til behandling (sykdom/gjennopplivningsforsøk) - Ikke gode nok opplysninger i sykehistorie/ politirapport til å ekskludere et forgiftningsdødfall uten toksikologisk us 3) Rammer L, Holmgren P. SIDS. New Trends in the Nineties, ed. TO Rognum, 1995: - Funn i 11 % av SIDS tilfeller og 28% av non-sids - De fleste funn relatert til behandling; en intoksikasjon - mulig drap 4) Langlois NEI et al. Am J Forens Med Path 2000: - Funn i 16 % av tilfellene - Koffein, paracetamol, og brompheneramin vanlig funn ved SIDS - 3 mulige metadon intoksikasjoner - rutine toksikologisk screening nødvendig

9 Arnestad M, Vege Å, Rognum TO. Forensic Sci Int 2002: Norge Toksikologisk undersøkelse av krybbedøde obdusert ved Rettsmedisinsk institutt: : Sporadisk toks. screening Siden 1997: Alle tilfeller av plutselig uventet død i sped- og småbarnsalder screenes 137 tilfeller undersøkt : - 9 positive funn (6,5%) - 3 av signifikans for dødsårsak (2%) (1 drap nitrazepam/kvelning, 1 ulykke metylbromid (sprøytemiddel), 1 sp om drap salisylsyre)

10 12 mnd gammel, tidligere frisk gutt Funnet død i egen seng. Funnet pakning med Dispril på gulvet på fars soverom med knuste tabletter omkring. Ingen funn ved obduksjonen av betydning for dødens inntreden Funn ved rettstoksikologisk undersøkelse: Salisylsyre (Dispril, Globoid) - innkomstblod sykehus: 1600 µmol/l - hjerteblod obduksjon: 1340 µmol/l - salisylsyre også påvist i CSF, mageinnhold og oppkast på pute - korrelasjonen mellom blodnivåer av salisylater og alvorlighetsgraden av forgiftninger ikke høygradig - allerede 1,5 g som enkeltdose kan være alvorlig for barn (3-4 tabletter Aspirin, Globoid)

11 Toksisitet og serumkonsentrasjoner salisylat (giftinformasjonen) Alvorlighetsgrad Serumkonsentrasjon - voksne Serumkonsentrasjon - barn Lett forgiftning µmol/l µmol/l Moderat forgiftning µmol/l µmol/l Alvorlig forgiftning µmol/l µmol/l Svært alvorlig forgiftning > 6000 µmol/l > 5000 µmol/l Dødsfall etter salisylatoverdoser: - studie av 51 kasus (ingen barn), pm konsentrasjoner µmol/l - 3 tilfeller av dødsfall hos barn 3-5 mnd: µmol/l - 13 barn, de fleste < 3 år: / µmol/l (am) og / µmol/l (pm) - dødsfall skjer gjerne på fallende konsentrasjon

12 Konklusjon: - tilbakeregning usikkert, minste inntatt dose 2-3,5 tabletter Dispril - kan ikke fastslås med tilstrekkelig grad av sikkerhet om den påviste konsentrasjonen av salisylsyre kan ha vært dødelig, men ikke usannsynlig at den har blitt ledsaget av forgiftningssymptomer som redusert bevissthet og øket pustefrekvens Dødsårsak: salisylatforgiftning? Dødsmåte: ulykke? drap?

13 Konklusjon Forgiftning kan en sjelden gang være årsak til plutselig uventet død hos sped-/småbarn SIDS er en eksklusjonsdiagnose: Toksikologisk screening bør derfor inkluderes i alle tilfeller av plutselig uventet død i sped- og småbarnsalder Rammer L, Holmgren P. Toxicological findings in forensid autopsies of SIDS cases. SIDS. New Trends in the Nineties, ed.: TO Rognum, Scandinavian University Press 1995: 138-9

14 Campbell TA, Collins KA. Am J Forensic Med Path 2001: USA studie av 709 pediatriske forensiske obduksjoner 0-18 år 11 dødsfall (2%) hvor toksikologiske funn ble vurdert av betydning for dødsfallet: - bimodal aldersdistribusjon (<4 år, >15 år) - ulykker, selvdrap, drap - flere ulike toksiner inkludert CO, morfin, kokain, etanol Forgiftninger hos barn og unge utgjør en liten del av alle slike dødsfall men er likevel en signifikant årsak til død

15 Naso C et al. J Forensic Sci 2008: USA studie av 640 pediatriske forensiske obduksjoner <19 år 247 (38 %) av dødsfallene var positive for minst ett stoff - medikamenter gitt ved gjennopplivning/behandling hyppigst (47%) - narkotiske stoffer (22%), etanol (9%), CO (7%), antihistaminer (6%) dødsfallet ble i 47 tilfeller (6%) vurdert å være stoffrelatert I den pediatriske populasjonen anbefales testing av narkotiske stoffer og etanol, spesielt der det er lite materiale

16 Enkelte stoffer vil være av større betydning ved dødsfall hos barn enn hos voksne. Både for de hyppigere brukes i barnepopulasjonen og fordi de kan tenkes å være mer toksiske for barn

17 Rusmidler og legemidler ved dødsfall hos barn og unge dødsfall hos barn og unge 0-18 år kasus opplysninger om dødsårsak/dødsmåte fra Dødsårsaksregisteret

18 Antall positive Gjennomsnittlig andel positive 37%

19 Aldersgrupper Antall (n) % 65 % gutter 36% 48% 54% 0-4 år 5-9 år år år Negative Positive

20 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 0-4 år 5-9 år år år Sykdom Ukjent Ulykke Selvmord Drap

21 Dødsmåte 250 NB forgiftningsulykker Antall (n) % 15% 52% 50 45% 31% 0 Sykdom Ukjent Ulykke Selvmord Drap Negative Positive

22 Forgiftninger som årsak til død (8,6 %): 1. CO forgiftning (4,3 %) -n = 30 - alle aldersgrupper og begge kjønn - flest ulykker, også selvmord og drap 2. Flyktige stoffer (0,7 %) -n = 5 - alle gutter år - 2 butan, 2 lightergass, 1 propan - alle ulykker 3. Rusmidler/legemidler (3,6 %) -n = 25 - de aller fleste I aldersgruppen år - begge kjønn - flest ulykker, 2 selvmord, 1 mistanke om drap

23 Rusmidler/legemidler involvert I forgiftningsdødsfall: - benzodiazepiner (alprazolam, diazepam, flunitrazepam, klonazepam, nitrazepam, oxazepam + zopiclon) - amfetaminer (amfetamin, metamfetamin, MDMA, PMA) - opioider (morfin, kodein, 6-MAM, metadon, dihydrokodein, oksykodon) - etanol (enkelte postmortal dannelse) -THC - GHB (lave konsentrasjoner, sans postmortal dannelse) - div. legemidler (citalopram, lamotrigin, levomepromazin, mirtazapin, paracetamol)

24 Alkoholer Amfetaminer Kokain Benzodiazepiner Analgetika Opioider Antidepressiva Antipsykotika Antiepileptika år 5-9 år år år Andel (%)

25 Aldersgruppen 0-4 år (n=324) sykdom og ukjent dødsårsak utgjør de aller fleste sakene (begge 42%); ulykker 12,5 % og drap 3,5 % 20 % positive saker de fleste postitive I gruppen benzodiazepiner, analgetika, opioider og antiepileptika

26 Kasus 0-4 år (n = 324) med positive tox funn Stoff Antall (n) Alimemazine 1 Atropin 1 Diazepam/N-desmetyl 6 Efedrin 3 Etanol 4 Etylmorfin 1 Fenazon 1 Fenobarbital 5 Fentanyl 1 Fenytoin 2 Folkodin 1 Karbamazepin 1 CO Hb 8 Ketamin 2 Klonazepam/7-amino 1 Klorpromazin 1 Koffein 2 Lamotrigin 3 Lidokain 1 Metadon 1 Midazolam 2 Morfin 9 Nitrazepam/7-amino 3 Olanzapin 2 Paracatamol 17 (+23) Teofyllin 1 Valproinsyre 8 Zopiklon 1

27 Ukjent dødsårsak I aldersgruppen 0-4 år (n=136 hvorav SIDS=131) 19 positive saker (13%) Hovedsakelig analgetika, hostedempende, antiepileptika eller legemidler brukt i akuttmedisinsk behandling NB alimemazin, efedrin, koffein, paracatamol, metadon

28 Hva med reseptfrie eller reseptpliktige medikamenter som brukes hos barn som vi normalt ikke analyserer for? -efedrin - koffein - nikotin/kotinin - antihistaminer - antibiotika - hostesaft - NSAIDs Hva med medikamenter som er kjent å forlenge QT-tiden?

29 Enkelte stoffer vil være av større betydning ved dødsfall hos barn enn hos voksne Metabolsk kapasitet Kroppsoverflate/hud Nyrefunksjon Væske-faser Barn ikke små voksne Tarm-funksjon

30 Koffein Brukes I behandlingen av apne ved prematuritet Finnes I flere legemidler, oftest I kombinasjon med et analgetika for smertelindring og I behandling av migrene, så vel som I koffeintabletter Finnes også I kaffe, te, cola og andre mineralvann, energidrikker, sjokolade, slankemidler osv. Virker stimulerende på CNS og stoffskiftet; verdens mest brukte stimulerende middel Diuretiske egenskaper; kan muligens medføre dehydrering? Kan affisere det kardiovaskulære system Lang halveringstid sees hos spedbarn og I svangerskapet, men mulighet for lengre og potensielt toksisk effekt

31 Toksisitet Toksisk dose, voksne: mg/kg Inntak > mg/kg: ventricular arrhythmier, kramper, lungeødem, metabolsk acidose Toksisk dose, barn: 35 mg/kg Spedbarn: kramper observert ved doser så lavt som mg/kg iv Sjeldent rapportert om dødsfall ved overdose; lite undersøkt? Kaffe Te Mineralvann (cola) Kakao/sjokolademelk Koffein I kombinasjonspreparater mg/dl 25 mg/dl 10 mg/dl 3-5 mg/dl mg per tbl

32 Age mg/kg µg/ml µmol/l Symptoms Source Premature IV caffeine Perrin et al Premature Caffeine tbl Van den Anker et al Spedbarn IM caffeine Irritable, tachypnoea, tremor Kulkarni et al, 1979 Infant IM caffeine 136 Tachypnoea, tremor, seizures Banner and Czajka,1980 Infant IM caffeine Tachypnoea, tremor, seizures Banner and Czajka,1980 Infant IM caffeine Banner and Czajka, 1980 Infant IM caffeine Tachypnoea, tremor, seizures Banner and Czajka, weeks Caffeine tbl Tachycardia,agitation, fever Rivenes et al, mo Caffeine tbl 73,8 380 Agitation, tachycardia, tachypnoea Jarboe et al, mo Caffeine tbl 46 (9t) 240 Vomiting, agitation, seizures Sullivan, year Diet pills Mortensen 14 mo Caffeine tbl Vomiting, cardiac arrest, death Morrow 15 mo IV caffeine Found dead Farago 3 year Caffeine tbl 78 Rowland and Mace 5 year Choco drink? 15,6 80 Tachycardia, agitation, comatose Jorens et al 5 year Diet pills Found dead Dimaio and Garriott

33 Nikotin/Kotinin - nikotin ustabilt + kort T ½ (1,5-1,5 t); metabolitten kotinin brukes I studier av nikotin eksponering - Kotinin T ½ t; mulig mye lengre hos spedbarn og småbarn - små barn kan innta nikotin gjennom tobakk- og nikotinprodukter som å spise sigaretter, nikotin plastere og nikotin tyggegummi - for spedbarn er passiv eksponering sannsynligvis det største problemet

34 Toksisitet - Nikotin er veldig toksisk: utøver effekter på CNS, perifere nervesystem og muskulatur død pga paralyse av respirasjonsmusklatur - svelging av nikotinprodukter mindre toksisk ettersom det irriterer slimhinnen I magesekken og induserer oppkast samt at det har lav biotilgjengelighet - mer toksisk når det absorberes gjennom hud/slimhinner - tegn på akutt nikotinforgiftning sees etter minutter: kvalme, oppkast, svimmelhet, forvirring, fasikulasjoner, ukoordinerte bevegelser, kramper og koma. Kan også gi tachypnoe, tachykardi and hypertensjon, etterfulgt av respiratorisk depresjon, bradykardi og hypotensjon

35 Nikotinforgiftning hos barn: Woolf et al 2007 forgiftning med nikotinplaster: 36 barn < 16 år (gjennomsnittlig alder 3 år); 18 spiste plasteret/18 tok plasteret på huden; 14 fikk symptomer på nikotinforgiftning, 10 ble behandlet I sykehus, alle kom seg uten men Connolly et al 2010 nikotinforgiftning hos barn: 90 % av tilfellene barn < 6 år, 70 % var barn < 1 år. CDC 1997 nikotinforgiftning hos barn < 6 år: oftest forårsaket av at barnet spiste et nikotinprodukt og raskt utviklet symptomer på nikotinforgiftning; alle barna kom seg uten men innen 12 timer etter inntak

36 30 ng/ml kotinin I blod er lik inntak av 24 mg/dag nikotin = 1-2 sigaretter, 1 nikotinplaster, 6 nikotintyggegummi Spector L G et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007;16:

37 1. Generasjons antihistaminer Criado PR, et al. An Bras Dermatol 2010;85(2):

38 3 Studier fra USA : flere spedbarnsdødsfall (<12 mnd) med funn av ulike medikamenter fra såkalte over the counter (reseptfrie) forkjølelses- og hostemedisin hyppigst funn av efedrin, pseudoefedrin, paracetamol og ulike antihistaminer flertallet av dødsfallene knyttet til de påviste stoffene Advarer mot bruk av slike preparater til spedbarn Marinetti et al. J Anal Toxicol 2005, Srinivasan et al. CDC, MMWR 2007, Rimsza, Newberry. Pediatrics 2008

39 18 måneder gammel gutt finnes død på magen i egen seng - forkjølet flere uker, hoste, feber - søvnproblem forskrevet alimemazin (Vallergan) siste måneder - kvelden før døden gitt 10 ml (50 mg) Vallergan som vanlig Foruten ØLI, ingen funn ved obduksjon Toksikologi: alimemazin 1,3 µmol/l i hjerteblod Konsentrasjonen av alimemazin i blod ligger over det som gjerne ses ved vanlig medisinsk bruk av legemiddelet, men under det som er rapportert ved dødelige forgiftninger hos voksne. Det er beskrevet dødsfall hos barn i doser gitt peroralt i forbindelse med premedikasjon Dødsårsak?

40 1. gen antihistaminer hos barn - noen 1. gen (alimemazin (trimeprazine), prometazin) anbefales ikke til barn < 2 år pga risiko for respirasjons depresjon - det er rapportert skadelige effekter hos barn som har fått po alimemazin som premedikasjon, som redusert bevissthet, høy feber, svekket åndedrett og plutselig død, spesielt hos barn med nylig luftveisinfeksjon eller feber. - hos barn > 2 år kan 1. gen antihistaminer gi sedasjon og ha negative effekter på kognisjon og læring - noen 1. gen antihistaminer (prometazin alimemazin) er assosiert med øk risiko for SIDS (Kahn et al. Pediatrics 1982)

41 - faglig uenighet; studier vist at Vallergan (alimemazin) forskrives ved søvnvansker til barn under 2 år i Norge Slørdal og Bramness, Tidskr Nor Legeforen 2008: Farmakoterapi ved en vanlig forekommende, ofte ufarlig og forbigående tilstand som søvnrelaterte vansker hos barn er i utgangspunktet ikke tilrådelig, og man bør i alle fall forutsette at legemidlene som brukes er trygge og effektive. Alimemazin oppfyller ikke disse kravene.

42 Efedrin/pseudoefedrin Pseudoefedrin finnes I en rekke reseptfrie legemidler I en rekke land, ofte I kombinasjon med antihistaminer og analgetika I Norge forskrives efedrin kun på resept Indikasjon for luftveisobstruksjon hvor bronkialt slimhinneødem antas være medvirkende årsak, samt som behandling av hypotensjon assosiert med anestesi Brukes også som et stimulerende og apetitt senkende middel som kan finnes I slankemidler og helsekostprodukter

43 Bruk hos barn/toksisitet forskrives i Norge ofte for luftveisobstruksjon og hoste hos spedbarn/småbarn < 2 år lite dokumentert klinisk effekt bivirkninger sees ofte hos barn < 2 år mangler postmortale data for efedrin både terapautisk og toksisk. Letal dose ~ 200 mg for barn (voksne ~ 2 g) finnes mere data om toksiske nivåer av pseudoefedrin Bør barn behandles med efedrin mikstur? A Berg K Furu M Einen O Spigset Nedre luftveisinfeksjoner er vanlig hos små barn og ofte forbundet med luftveisobstruksjon og hoste. Symptomatisk behandling med efedrin mikstur er utbredt i Norge. Det er rapportert til dels alvorlige bivirkninger ved bruk av slike sympatikomimetika hos små barn med luftveisinfeksjoner. Samtidig er behandlingseffekten dårlig dokumentert. Bør barn da behandles med efedrin mikstur? Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:2474-5

44 Paracetamol (acetaminophen) paracetamol er et mye brukt reseptfritt legemiddel som brukes mot smerter og feber hos barn: anses trygt I anbefalte doser hvert annet barn < 6 år har fått paracetamol innenfor en 3 måneders periode (46%), mest vanlig for 1-2 åringer levertoksisk ved inntak av høye enkeltdoser (etter 3-4 dager..) Spørsmål om det kan være toksisk for enkelte barn selv I lave konsentrasjoner?? (methemoglobinemi) finner vi paracetamol kan det være tegn på at barnet ikke var helt friskt før dødens inntreden

45 Rumack-Matthew nomogram Toksisitet barn synes å tolerere høye enkeltdoser bedre enn voksne, men obs et stort inntak er potensielt levertoksisk akutte overdoser opplyses oftest å være ulykkestilfeller, men også rapportert tilfeller av innkorrekt dosering av barn! de fleste overdoser hos barn overleves uten varig men MEN studier indikerer at langtids behandling med doser I høyere terapautisk nivå kan øke risikoen for leverskade hos barn ( a silent killer ) toksiske nivå etter langtidsbehandling et illevarslende funn assosiert med høy dødlighet økt risiko for toksiske effekter sees hos barn med andre underliggende sykdommer som underernæring, dehydrering, malabsorbsjon, gastroenteritt, febersykdom osv paracetamol intoksikasjon er beskrevet også uten leverskade (hos voksne) uttalt metabolsk acidose og veldig høye paracetamol konsentrasjoner

46 12 måneder gammel jente funnet død medfødt hjertefeil; korrigert ØLI med litt feber siste dager/uker før dødens inntreden informasjon om bruk av antibiotika fra dødstedsundersøkelse; men ingen informasjon om bruk av paracetamol.. Lever: ingen nekrose/leverskade

47 Takk for oppmerksomheten

Legemiddelbruk hos barn. Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF

Legemiddelbruk hos barn. Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF Legemiddelbruk hos barn Joachim Frost Lege i spesialisering, ph.d. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF Legemiddelbruk hos barn Sykeligheten og dødeligheten blant barn og unge er svært

Detaljer

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Når dosen er for høy eller preparatet er feil Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Uriktig legemiddelbruk hvor galt kan det gå? Sykehusinnleggelser Norsk pasientregister Dødsfall - Dødsårsaksregisteret

Detaljer

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser kkrediterte metoder er merket med, divisjon for rettsmedisinske fag - toksikologi, analyserer et stort antall lege- og rusmidler. Tabellen under viser komponenter som analyseres rutinemessig i biologisk

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml)

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg Guaifenesin 5

Detaljer

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år MONITORERINGSTABELL FOR LEGEMIDLER TIL BARN OG UNGDOM 0-18 år Ved organsvikt, redusert nyrefunksjon og leversvikt, se spesiallitteratur angående måling av legemiddelkonsentrasjoner i blod. Ved enkelte

Detaljer

VEDLEGG III ENDRINGER TIL RELEVANTE DELER AV PREPARATOMTALE OG PAKNINGSVEDLEGG

VEDLEGG III ENDRINGER TIL RELEVANTE DELER AV PREPARATOMTALE OG PAKNINGSVEDLEGG VEDLEGG III ENDRINGER TIL RELEVANTE DELER AV PREPARATOMTALE OG PAKNINGSVEDLEGG Mrek: Endringene i preparatomtalen og pakningsvedlegget må eventuelt senere oppdateres av de nasjonale kompetente myndighetene,

Detaljer

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Alkoholforbruk per innbygger 15 år og over (1851-2008) i Norge Liter ren alkohol 8 Alkohol totalt

Detaljer

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2016 Obduksjonsstatistikk Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 2 Utgitt av Folkehelseinstituttet

Detaljer

Nye rusmidler tegn og symptomer

Nye rusmidler tegn og symptomer Nye rusmidler tegn og symptomer Odd Martin Vallersnes Spesialist i allmennmedisin, PhD Førsteamanuensis Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Legeskiftleder Legevakten i Oslo Allmennlegevakten

Detaljer

Røykeavvenning. Nikotin abstinens og medikamenter Atle Totland

Røykeavvenning. Nikotin abstinens og medikamenter Atle Totland Røykeavvenning Nikotin abstinens og medikamenter Atle Totland Tobakksrøyking Estimert årsak til over 5 millionar dødsfall per år i verden Hjerte-kar sjukdom Lungekreft KOLS Tobakksrøyking Norske utreknigar

Detaljer

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.1.18.3.2.1.11 Dok.nr: D07616 Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Generell Utarbeidet / revidert av: Helle B. Hager Godkjent av: Helle

Detaljer

Analyseoversikt Alle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser)

Analyseoversikt Alle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser) nalyseoversikt lle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser) Materiale nalyse S = serum P = plasma B = blod Volum (ml) Laboratorium nalysefrekvens nalyseprinsipp kkreditert U = urin 6-MM S 1 UUS Mandag

Detaljer

Legemiddelmisbruk i trafikken. Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015

Legemiddelmisbruk i trafikken. Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015 Legemiddelmisbruk i trafikken Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015 Relative ulykkesrisiko 2 Hvordan finner vi ut om legemidler er farlige i trafikken? Kjent for alkohol i flere tiår 160 140 120

Detaljer

Vanedannende Legemidler

Vanedannende Legemidler Vanedannende Legemidler Svein R. Kjosavik. fastlege i Sandnes. spesialist i allmennmedisin, ph.d. Antall personer pr 1000 som fikk utlevert et B preparat (1997) Antall personer pr 100 som fikk psykofarmaka

Detaljer

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi 1. Innledende legemiddellære Hvilket internasjonalt dokument regulerer rammebetingelsene for bruk av mennesker i medisinsk forskning? Nevn tre pasientgrupper

Detaljer

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille Propille Like ille Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille-grenser 0,0 0/00 0,2 0/00 0,4 0/00 0,5 0/00 0,8 0/00

Detaljer

LEGEMIDLER TIL BARN OG UNGE UTFORDRINGER OG FALLGRUVER

LEGEMIDLER TIL BARN OG UNGE UTFORDRINGER OG FALLGRUVER LEGEMIDLER TIL BARN OG UNGE UTFORDRINGER OG FALLGRUVER Ketil Arne Espnes spesialist i allmennmedisin, spesialist i klinisk farmakologi Overlege, avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Avd.

Detaljer

Knut Anders Mosevoll. LIS, medisinsk avdeling HUS

Knut Anders Mosevoll. LIS, medisinsk avdeling HUS Diagnostikk og behandling av alkoholisk delir Forebygging og behandling -Retningslinjer brukt ved Haukeland universitetssjukehus, medisinsk avdeling -Utarbeidet til bruk for inneliggende pasienter Utvikling

Detaljer

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase Indikasjon Medikament Dosering Maksimal døgndose Smerte, Morfin dyspné (opioidanalgetikum) Angst, uro, panikk, muskelrykn., kramper Kvalme Uro,

Detaljer

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater)

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Hvem er pasientene? Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus «Avhengige» gjennom

Detaljer

Geriatrisk klinisk farmakologi! Farmakokinetikk! Farmakodynamikk. Faktorer som bidrar til bivirkningsreaksjoner på legemidler hos eldre!

Geriatrisk klinisk farmakologi! Farmakokinetikk! Farmakodynamikk. Faktorer som bidrar til bivirkningsreaksjoner på legemidler hos eldre! Geriatrisk klinisk farmakologi Faktorer som bidrar til bivirkningsreaksjoner på legemidler hos eldre Ueland, P.M. Alderseffekt på noen fysiologiske funksjoner (Fra Kohn et al) Årsaker til endret legemiddelrespons

Detaljer

PROSJEKT REFERANSEOMRÅDE BENZODIAZEPINER

PROSJEKT REFERANSEOMRÅDE BENZODIAZEPINER Norsk Forening for Klinisk Farmakologi PROSJEKT REFERANSEOMRÅDE BENZODIAZEPINER 2014-2015 Arbeidsgruppe: Marianne Arnestad, Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus Sigrid Narum, Senter for psykofarmakologi,

Detaljer

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning

Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning 28 INNHOLD Kap 1 Innledning... 3 Ca 1 rusmiddelanalyser i blod- og pusteprøver av bilførere... 3 Alkohol

Detaljer

Christina Brudvik Spesialist i allmennmedisin, 1 amanuensis ved Bergen Legevakt, K1, UiB Styremedlem i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler

Christina Brudvik Spesialist i allmennmedisin, 1 amanuensis ved Bergen Legevakt, K1, UiB Styremedlem i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler Christina Brudvik Spesialist i allmennmedisin, 1 amanuensis ved Bergen Legevakt, K1, UiB Styremedlem i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn 2015 Ulik omdanning fra kodein til morfin i lever

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger 2003

Rusmiddelforgiftninger 2003 Oslo kommune Legevakten Akutte rusmiddelforgiftninger Vurdering og behandling på legevakt Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder/Stipendiat Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten Legevakten i Oslo!

Detaljer

Rusmidler og trafikksikkerhet. Hallvard Gjerde. 5. april 2016

Rusmidler og trafikksikkerhet. Hallvard Gjerde. 5. april 2016 Rusmidler og trafikksikkerhet Hallvard Gjerde 5. april 2016 2 Disposisjon Litt om trafikkfarlige stoffer Hvordan bestemmes risikoen Forekomst av rusmidler ved trafikkulykker Hvilke førerfeil er sterkest

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi

Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi Hvordan teste nedsatt leverfunksjon? Leverenzymer (ALAT, ASAT, -GT, ALP)?

Detaljer

Bruk av legemidler hos kvinner som ammer. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi St.

Bruk av legemidler hos kvinner som ammer. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi St. Bruk av legemidler hos kvinner som ammer Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Amming er nyttig Reduserer risikoen for infeksjoner Reduserer risikoen

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Vallergan 10 mg filmdrasjert tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Alimemazintartrat 10 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Vallergan 10 mg filmdrasjert tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Alimemazintartrat 10 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Vallergan 10 mg filmdrasjert tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Alimemazintartrat 10 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tabletter,

Detaljer

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig.

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig. Citalopram og risiko for QT-forlengelse PREPARATOMTALE citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2. Dosering og administrasjonsmåte Depresjon Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig

Detaljer

Compliance. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital

Compliance. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Compliance Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Etterlevelse Compliance, adherence eller concordance? Hvordan måle etterlevelse? Reseptregistrering

Detaljer

Vær sikker på at dyret har gjenvunnet normale svelgereflekser før det tilbys fôr og drikke.

Vær sikker på at dyret har gjenvunnet normale svelgereflekser før det tilbys fôr og drikke. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Sedastop vet. 5 mg/ml injeksjonsvæske, 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Atipamezol 4,27 mg (tilsv. 5,0 mg atipamezolhydroklorid) Hjelpestoff:

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder: Virkestoff: Meloksikam 5 mg Hjelpestoff: Etanol

Detaljer

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkortklassar Gruppe 1 eller dei låge klassane - Allmenne transportbehov det næraste vi komer på ein «menneskerett! AM145 Moped,

Detaljer

Akutte rusmiddelforgiftninger

Akutte rusmiddelforgiftninger Oslo kommune Helseetaten Akutte rusmiddelforgiftninger Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten Oslo Legevakt PhD-stipendiat Avdeling for Allmennmedisin Universitetet

Detaljer

Referanseområdeprosjekt

Referanseområdeprosjekt Psykofarmakologisk Avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Referanseområdeprosjekt 2005-2008 Samarbeidsprosjekt med Klinisk Farmakologisk Avdeling ved St.Olavs Hospital Prosjektleder ved Prosjektgruppe: Magnhild

Detaljer

25.01.2016. Antidepressiva & Psykofarmaka. Antidepressiva Psykofarmaka. Antidepressiva. Medikament grupper. Reseptorblokade & reopptakshemming

25.01.2016. Antidepressiva & Psykofarmaka. Antidepressiva Psykofarmaka. Antidepressiva. Medikament grupper. Reseptorblokade & reopptakshemming Tarje i Rygnestad NTNU & Giftinformasjonssentralen Psykofarmaka α: 26 juli 1954 Ω: 2 februar 2013 RIP Peter Gulstad Skanning Spec iallæge i Anæs tes i & Intens ivterapi Ov e rlæge Fellow EAPCCT Psykiatrisk

Detaljer

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag 2 Utgitt av Oslo universitetssykehus Avdeling for rettsmedisinske fag November 217 Tittel: Obduksjonsstatistikk

Detaljer

1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg Cascara Soft Extract tilsvarende Purshianabark 50 mg

1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg Cascara Soft Extract tilsvarende Purshianabark 50 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosylan mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg Cascara Soft Extract tilsvarende Purshianabark 50 mg Hjelpestoffer

Detaljer

Økt smerte er normalt med mindre det samtidig forekommer feber og svelgebesvær (fremfor alt drikkebesvær). Les mer under fanen Viktig.

Økt smerte er normalt med mindre det samtidig forekommer feber og svelgebesvær (fremfor alt drikkebesvær). Les mer under fanen Viktig. Smertebehandling Her får du informasjon om smertebehandling med legemiddel etter tonsilloperasjon. Du kan regne ut riktig dose av smertestillende legemiddel for barnet ditt. Vi gjør oppmerksom på at denne

Detaljer

Sedering av hest for transport, undersøkelse og behandling, premedikasjon før induksjon av generell anestesi.

Sedering av hest for transport, undersøkelse og behandling, premedikasjon før induksjon av generell anestesi. PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Sedivet vet. 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: Virkestoff:

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag 2014 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 2011 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

Virkestoff: 1 ml liniment inneholder 30 mg lidokain. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Virkestoff: 1 ml liniment inneholder 30 mg lidokain. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Xylocain liniment 3 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: 1 ml liniment inneholder 30 mg lidokain. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform

Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform Tore Haslemo cand.pharm. PhD Kromatografi i hverdagen, 03.02.2015 Kasus Kvinnelig lege, 40 år, avga jevnlige urinprøver på grunn av tidligere rusmiddelbruk. Etter

Detaljer

GHB og GHB lignende stoff

GHB og GHB lignende stoff GHB og GHB lignende stoff Mediaoppslag mars 2013 Ikke fra Voss GHB er ikke et vanlig stoff på Voss, sier lensmann på Voss Ivar Hellene. Vi har hatt et tilfelle etter nyttår der to personer tok overdose

Detaljer

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv.

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Disposisjon Førerkort rusmidler og legemidler ass. fylkeslege Eli Løkken Førerkortklasser Hvem har ansvar for hva Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Førerkortklasser Fylkesmannes oppgaver AA1MST

Detaljer

Én ml inneholder 0,1 mg desmopressinacetat tilsvarende 89 mikrogram desmopressin.

Én ml inneholder 0,1 mg desmopressinacetat tilsvarende 89 mikrogram desmopressin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Minirin 0,1 mg/ml nesedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én ml inneholder 0,1 mg desmopressinacetat tilsvarende 89 mikrogram desmopressin. For fullstendig

Detaljer

Brosjyre for ofte stilte spørsmål

Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol Helsepersonell Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol er indisert for inntil 12 ukers behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos ungdom med bipolar I lidelse i aldersgruppen

Detaljer

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE

NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE NYE CANNABISPRODUKTER KONSEKVENSER FOR BRUKERE Psykiatri og kognitive funksjoner Liliana Bachs Spesialist i klinisk farmakologi, phd. Divisjon for rettsmedisinske fag Folkehelseinstituttet KORT OM PLANTEN

Detaljer

Forgiftninger. A k u t t m e d i s i n f o r i n d r e m e d i s i n e r e

Forgiftninger. A k u t t m e d i s i n f o r i n d r e m e d i s i n e r e Forgiftninger A k u t t m e d i s i n f o r i n d r e m e d i s i n e r e L a r s P e t t e r J e n s e n N y r e m e d i s i n s k a v d e l i n g N L S H - B o d ø Vurdering av pasient med mistenkt

Detaljer

BASAL FARMAKODYNAMIKK

BASAL FARMAKODYNAMIKK BASAL FARMAKODYNAMIKK Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege Avdeling for klinisk farmakologi St.Olavs Hospital Definisjoner Farmakodynamikk Hva

Detaljer

Formål og problemstilling

Formål og problemstilling Alkohol og rusmidler påvist i urin og blod - bakgrunn- og overgrepskarakteristika blant kvinner som mistenker rusmiddelassistert voldtekt Konferanse: Seksuelle overgrep i et kroppslig perspektiv arr. av

Detaljer

Legemidler ved nedsatt leverfunksjon. Ketil Arne Espnes, Overlege, Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

Legemidler ved nedsatt leverfunksjon. Ketil Arne Espnes, Overlege, Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital Legemidler ved nedsatt leverfunksjon Ketil Arne Espnes, Overlege, Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital Leverfunksjon og farmakokinetikk Konsentrasjon Distribusjon Absorpsjon Metabolisme Ekskresjon

Detaljer

Reseptfrie smertestillende midler

Reseptfrie smertestillende midler Reseptfrie smertestillende midler Harald Chr. Langaas, cand.pharm, MPH Leder, RELIS Midt-Norge Reseptfrie smertestillende midler Paracetamol NSAIDs Perorale Topikale Annet Kombinasjonsmidler Fenazon Analgetika

Detaljer

Serumkonsentrasjonsmålinger (TDM)

Serumkonsentrasjonsmålinger (TDM) Serumkonsentrasjonsmålinger (TDM) Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege Avdeling for klinisk farmakologi St.Olavs Hospital Grunnlaget for serumkonsentrasjonsmålinger

Detaljer

Alkohol og nevrobiologi

Alkohol og nevrobiologi NFRAM, Bergen 12.11.15 09:00-09:45 Alkohol og nevrobiologi Jørgen G. Bramness Forelesningens oppbygning Hvordan virker alkohol på hjernen? Avhengighetens nevrobiologi Hvordan virker medikamenter inn i

Detaljer

Gjennomgang hjemmeoppgaver. Christian Lycke Ellingsen

Gjennomgang hjemmeoppgaver. Christian Lycke Ellingsen Gjennomgang hjemmeoppgaver Christian Lycke Ellingsen Kasus CLE 1 55 år gammel kvinne, alkoholmisbruker, funnet død på bopel Legevaktlege: Intox? Kron. alk. Meldepliktig? Ja, til politiet Mistanke forgiftning

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning 2013 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2012 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Smertebehandling hos rusmisbrukere

Smertebehandling hos rusmisbrukere Smertebehandling hos rusmisbrukere Tone Høivik Seksjon for smertebehandling og palliasjon / Postoperativ Seksjon Kirurgisk Serviceklinikk November 2014 tone.hoivik@helse-bergen.no Abstinensbehandling Alkohol:

Detaljer

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak!

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Oslo kommune Helseetaten Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Oslo Legevakt! PhD-stipendiat! Avdeling for Allmennmedisin!

Detaljer

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne.

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne. 1. LEGEMIDLETS NAVN Chiana-Olje dråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1ml inneholder: 1 ml Menthae x piperita L.aetheroleum (peppermynteolje) 3. LEGEMIDDELFORM Dråper, oppløsning

Detaljer

Benzodiazepiner: virkningsmekanismer og bruk i alderspsykiatrien

Benzodiazepiner: virkningsmekanismer og bruk i alderspsykiatrien Benzodiazepiner: virkningsmekanismer og bruk i alderspsykiatrien Gudrun Høiseth, overlege, Ph.D Folkehelseinstituttet og Senter for psykofarmakologi Legemidler og eldre 13.09.16 1 Benzodiazepiner Først

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Deksklorfeniraminmaleat 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Deksklorfeniraminmaleat 2 mg PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Deksklorfeniraminmaleat 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol.

Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol. Høringsnotat Bakgrunn Vi viser til proposisjon 9 L (2010-2011) og endringslov 17. desember 2010 nr. 91 om endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Endringsloven er delvis satt i kraft.

Detaljer

Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser

Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser Ingebjørg Gustavsen Seksjonsleder/overlege Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål Oslo universitetssykehus 2 Den neste halvtimen Kort plassere rusmiddelfortolking

Detaljer

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 2 Folkehelseinstituttets oppgaver Helseovervåking Epidemier Miljøhendelser Store ulykker

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Canidryl 100 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoff: Karprofen 100 mg/tablett

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Canidryl 100 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoff: Karprofen 100 mg/tablett 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Canidryl 100 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Karprofen 100 mg/tablett Hjelpestoffer: Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer.

Detaljer

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet Actis «Forebygg for meg» 8.4.2016 Disposisjon Hvordan vet vi om et rusmiddel er trafikkfarlig?

Detaljer

Melding av dødsfall sett fra en rettsmedisinsk leges ståsted

Melding av dødsfall sett fra en rettsmedisinsk leges ståsted Seminar om Dødsårsaksregisteret og analyse og rapportering fra nasjonale helseregistre, Lysebu, 7. november Melding av dødsfall sett fra en rettsmedisinsk leges ståsted Åshild Vege Avdeling for rettspatologi

Detaljer

Farmakokinetikk og farmakodynamikk hos sårbare pasienter. Erik de Beer, farmasøyt

Farmakokinetikk og farmakodynamikk hos sårbare pasienter. Erik de Beer, farmasøyt Farmakokinetikk og farmakodynamikk hos sårbare pasienter Erik de Beer, farmasøyt Legemidler og sårbare pasienter Veldig heterogen gruppe Både barn og voksne Noen sykdommer endrer organfunksjon Barn har

Detaljer

Oslo, NSH 14.10.2014. Jørgen G. Bramness. psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio.

Oslo, NSH 14.10.2014. Jørgen G. Bramness. psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio. Oslo, NSH 14.10.2014 Ny veileder hvordan bruke angst og søvnmedisiner Jørgen G. Bramness psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio.no 1 SERAF - Senter for

Detaljer

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc-veiledning for leger, utgave 1, august 2014 1 Viktig sikkerhetsinformasjon for leger Hensikten med denne håndboken er å

Detaljer

Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin. OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3.

Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin. OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3. Lena Aronsen Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3.juni 2015 2 Testing av biologisk materiale??? Laboratorieprøver

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX paracetamol Pinex 250 mg tabletter Pinex 500 mg tabletter, filmdrasjert Pinex 500 mg brusetabletter Pinex 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g stikkpiller Pinex

Detaljer

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep.

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Dulcolax 10 mg stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bisakodyl 10 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM Stikkpille

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag 2016 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2015 Område for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Polyfarmasi hos pasienter med osteoporose og fallfare. Farmasøyt Irja Alainezhad Kjærvik Sykehusapoteket i Kristiansund NSFO-NSF kongress 2016

Polyfarmasi hos pasienter med osteoporose og fallfare. Farmasøyt Irja Alainezhad Kjærvik Sykehusapoteket i Kristiansund NSFO-NSF kongress 2016 Polyfarmasi hos pasienter med osteoporose og fallfare Farmasøyt Irja Alainezhad Kjærvik Sykehusapoteket i Kristiansund NSFO-NSF kongress 2016 1 Agenda Hva er polyfarmasi? Legemidler som kan gi falltendens

Detaljer

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg.

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Loratadin Orifarm 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hjelpestoff med kjent effekt: laktose For fullstendig liste over

Detaljer

Sedering og analgesi for undersøkelse, behandling og mindre kirurgiske inngrep hos hest og storfe.

Sedering og analgesi for undersøkelse, behandling og mindre kirurgiske inngrep hos hest og storfe. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Domosedan vet. 10 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Detomidinhydroklorid 10 mg Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer.

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning 2012 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2011 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

K L I N I S K E M N E K U R S I L E G E M I D D E L B E H A N D L I N G.

K L I N I S K E M N E K U R S I L E G E M I D D E L B E H A N D L I N G. FORGIFTNINGER K L I N I S K E M N E K U R S I L E G E M I D D E L B E H A N D L I N G barbro.spillum@fhi.no KASUS - FORGIFTNING MED PARACETAMOL Legevakt ringer Giftinformasjonen ønsker vurdering av en

Detaljer

Bakgrunn Revidering av forskrift om faste grenser

Bakgrunn Revidering av forskrift om faste grenser HØRINGSNOTAT Bakgrunn 1. februar 2012 ble det innført en rekke endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Formålet var å øke trafikksikkerheten, og å likebehandle forbudet mot ruspåvirket

Detaljer

Bruk av legemidler hos barn uten indikasjon eller godkjenning

Bruk av legemidler hos barn uten indikasjon eller godkjenning Bruk av legemidler hos barn uten indikasjon eller godkjenning Hva er forsvarlig? Hvem skal gi råd? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør www.legemiddelverket.no Oversikt På indikasjon (on-label) Bruk i

Detaljer

Substitusjonsbehandling av opiatavhengige i sykehus:

Substitusjonsbehandling av opiatavhengige i sykehus: Substitusjonsbehandling av opiatavhengige i sykehus: Utfordringer i møte med den opiatavhengige Medisinskfaglig rådgiver Peter Krajci Avdeling spesialiserte poliklinikker (ASP) Klinikk rus og avhengighet

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger på legevakt The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN)

Rusmiddelforgiftninger på legevakt The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN) Rusmiddelforgiftninger på legevakt The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN) Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Legevakten i Oslo! PhD-stipendiat!

Detaljer

Interaksjoner med hormonelle prevensjonsmidler. Jenny Bergman Farmasøyt, RELIS Vest Solstrand 29. oktober 2013

Interaksjoner med hormonelle prevensjonsmidler. Jenny Bergman Farmasøyt, RELIS Vest Solstrand 29. oktober 2013 Interaksjoner med hormonelle prevensjonsmidler Jenny Bergman Farmasøyt, RELIS Vest Solstrand 29. oktober 2013 Hormonell antikonsepsjon Kombinasjonsmidler (østrogen + gestagen): p-piller, p-plaster, p-ring

Detaljer

Levermetabolisme og farmakokinetiske interaksjoner med hovedvekt på CYP-systemet

Levermetabolisme og farmakokinetiske interaksjoner med hovedvekt på CYP-systemet Levermetabolisme og farmakokinetiske interaksjoner med hovedvekt på CYP-systemet Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege Avdeling for klinisk farmakologi

Detaljer

Nikotinhydrogentartratdihydrat (3,072 og 6,144 mg) tilsvarende nikotin 1 mg og 2 mg.

Nikotinhydrogentartratdihydrat (3,072 og 6,144 mg) tilsvarende nikotin 1 mg og 2 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Nicotinell Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Nikotinhydrogentartratdihydrat (3,072 og 6,144 mg) tilsvarende nikotin 1 mg og 2 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen Bakgrunn Statusrapporten 2011: 41 % av landets LAR pasienter har brukt bz siste måned. 21

Detaljer

Profylaktisk og terapeutisk ved blodtrykksfall i forbindelse med spinal- og epiduralanestesi.

Profylaktisk og terapeutisk ved blodtrykksfall i forbindelse med spinal- og epiduralanestesi. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Efedrin 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 50 mg efedrinhydroklorid For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK

PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK Avdeling for klinisk farmakologi Roar Dyrkorn Spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi Hva vil vi formidle? Gi en kort innføring i farmakokinetikk. Forklare

Detaljer

Hvordan håndtere en mulig avvikende metadonmetabolisme? Fatemeh Chalabianloo Avdeling for rusmedisin Haukeland Universitetssykehus

Hvordan håndtere en mulig avvikende metadonmetabolisme? Fatemeh Chalabianloo Avdeling for rusmedisin Haukeland Universitetssykehus Hvordan håndtere en mulig avvikende metadonmetabolisme? Fatemeh Chalabianloo Avdeling for rusmedisin Haukeland Universitetssykehus FORSLAG FOR FREMGANGSMÅTE VED MISTANKE OM AVVIKENDE METADONMETABOLISME

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VEILDEDNING TIL LEGER SOM FORSKRIVER INSTANYL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VEILDEDNING TIL LEGER SOM FORSKRIVER INSTANYL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VEILDEDNING TIL LEGER SOM FORSKRIVER INSTANYL INSTANYL NESESPRAY MOT GJENNOMBRUDDSSMERTER VED KREFT KJÆRE LEGE Vennligst les og gjør deg kjent med følgende informasjon før

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger på legevakt

Rusmiddelforgiftninger på legevakt Rusmiddelforgiftninger på legevakt Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Legevakten i Oslo! PhD-stipendiat! Avdeling for allmennmedisin! Universitetet i

Detaljer

Interaksjoner mellom mat og legemidler

Interaksjoner mellom mat og legemidler Interaksjoner mellom mat og legemidler Mat Legemidler Olav Spigset Overlege, professor dr. med. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Mat (og drikke!) kan påvirke legemidler Legemidler kan

Detaljer