Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3"

Transkript

1 Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA USA Mai v1.0

2 2011 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR. Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og /eller andre land. Informasjonen kan endres uten forvarsel. Andre merkenavn og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive eierne. Vilkår NETGEAR forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene som er beskrevet i dette dokumentet, uten forvarsel hvis endringene gjøres for å forbedre den interne utformingen, funksjonaliteten og/eller påliteligheten. NETGEAR påtar seg ikke noe erstatningsansvar som kan oppstå som følge av bruk av produktene eller kretsoppsettene som beskrives her. 2

3 Innhold Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 Bli kjent med den trådløse ruteren... 1 Pakke opp den nye trådløse ruteren... 1 Maskinvarefunksjoner... 2 Frontdeksel... 3 Bakdeksel... 5 Merkelappen på ruteren... 6 Plassere den trådløse ruteren... 6 Installere den trådløse ruteren... 7 Oppdatere ruterens fastvare... 8 Installere den trådløse ruteren ved hjelp av Smart Wizard... 9 Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) Koble til den trådløse gigabit-ruteren N Kontrollere tilkoblingen Konfigurere ruteren for Internett-tilgang Konfigurere det trådløse nettverket Slik får du tilgang til ruteren etter installeringen og kan søke etter ny fastvare Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt Bruke Push 'N' Connect (WPS) til å konfigurere det trådløse nettverket Teste grunnleggende trådløs tilkobling Feilsøking Sjekkliste for grunnleggende oppsett Kontrollere grunnleggende ruterfunksjoner Feilsøke påloggingsproblemer Kontrollere Internett-tilkoblingen Innhold iii

4 Hente en Internett-IP-adresse Feilsøke PPPoE Feilsøke surfing på Internett Feilsøke tilkobling ved hjelp av ping-verktøyet Teste banen fra en PC til ruteren Teste banen fra en PC til Internett Tekniske spesifikasjoner Standard konfigureringsinnstillinger...35 Gjenopprette standard passord og konfigureringsinnstillinger Relaterte dokumenter Registrering og sertifiseringer Innhold iv

5 Bli kjent med den trådløse ruteren Gratulerer med kjøpet av den trådløse NETGEAR N600 trådløs Dual Band Gigabit-ruter WNDR3700v3.. Før du starter installeringen av ruteren, bør du kontrollere innholdet i pakken (se Pakke opp den nye trådløse ruteren på side 1 ). Gjør deg kjent med front- og bakpanelet på ruteren særlig lampene og den viktige informasjonen på merkelappen til ruteren (se Maskinvarefunksjoner på side 2). Les deretter Plassere den trådløse ruteren på side 6 for å forsikre deg om at du har valgt det beste stedet for å installere ruteren. Pakke opp den nye trådløse ruteren Produktpakken bør inneholde følgende elementer: den trådløse N600 gigabit-ruteren et stativ med skyvefeste for den trådløse N600 gigabit-ruteren en vekselstrømsadapter (varierer etter region) en gul Ethernet-kabel NETGEAR Installeringsveiledning Ressurs-CD-en, som inkluderer: Smart Wizard -installeringsveiviseren (Autorun.exe) en PDF-versjon av denne håndboken en kobling til den elektroniske brukerhåndboken Hvis noen av delene er feil, mangler eller er skadet, kontakter du NETGEAR-forhandleren. Behold esken, inkludert den originale emballasjen, i tilfelle du må sende inn produktet for reparasjon. Bli kjent med den trådløse ruteren 1

6 Slik klargjør du ruteren for installering: 1. Ta beskyttelsesfilmen forsiktig av toppen av ruteren. 2. Sett opp den trådløse N600 gigabit-ruteren ved å justere pilen på stativet i henhold til pilen på baksiden av huset, og skyv ruteren ned på stativet. Knapp for tilbakestilling av fabrikkinnstillinger Figur 1 3. Plasser ruter i et område som egner seg for installering (i nærheten av et vekselstrømuttak og Ethernet-kablene for de kablede datamaskinene). Maskinvarefunksjoner Gjør deg kjent med front- og bakpanelet på ruteren før du installerer og kobler den til særlig lampene på frontpanelet. Bli kjent med den trådløse ruteren 2

7 Frontdeksel Figur 2 Frontdekselet har ni statuslamper som du kan bruke til å overvåke og bekrefte ulike tilstander. Det er også to brytere til høyre (eller øverst hvis ruteren står i stativet). Statuslampene beskrives i Tabell 1 og bryterne i Tabell 2. Tabell 1. Beskrivelse av statuslampene Element Funksjon Aktivitet Beskrivelse 1. Strøm Lyser gult Enheten starter opp etter å ha blitt slått på. Lyser grønt Enheten har startet opp og er klar. Av Strømtilførselen til ruteren fungerer ikke. Blinker grønt Fastvaren er ødelagt. Du kan se Kontrollere grunnleggende ruterfunksjoner på side 27 hvis du trenger instruksjoner for hvordan du gjenoppretter ruterens fastvare. Blinker gult 1. Fastvaren oppgraderes. 2. Knappen for gjenoppretting til fabrikkinnstillingene er trykket på. Fabrikkinnstillingene gjenopprettes. 2. Internett Av Ingen Ethernet-kabel er koblet til modemet. Lyser gult Ethernet-kabeltilkoblingen til modemet er oppdaget. Lyser grønt En IP-adresse er mottatt; klar til å overføre data. 3. 2,4 GHzmodus Av Radioen på 2,4 GHz er av. Lyser grønt Radioen på 2,4 GHz er i drift på enheten GHzmodus Av Radioen på 5 GHz er av. Lyser blått Radioen på 5 GHz er i drift på enheten. Bli kjent med den trådløse ruteren 3

8 Tabell 1. Beskrivelse av statuslampene (fortsatt) Element Funksjon Aktivitet Beskrivelse 5. LAN (Portene 1 4) Lyser grønt Lyser gult Av LAN-porten har oppdaget en 1 Gbps kobling til en tilkoblet enhet. LAN-porten har oppdaget en 10/100 Mbps kobling til en tilkoblet enhet. Det finnes ingen tilkobling på denne porten. 6. USB Av Ingen USB-enhet er koblet til, eller knappen Trygg fjerning av maskinvare er blitt trykket på, og det er nå trygt å fjerne USBenheten. Lyser grønt USB-enheten er godtatt av ruteren og er klar til å brukes. Blinker hurtig grønt USB-enheten er i bruk. WLAN-knappen slår WLAN-funksjonen av og på. WPS-knappen slår på WPS-funksjonen. Tabell 2. Beskrivelser av bryterne Element Funksjon Aktivitet Beskrivelse 7. WLAN Av/på På Av 8. WPS på På WPS-funksjonen er på. Hvis du trykker på knappen for trådløst LAN, slås de trådløse 2,4 GHz- og 5 GHz-radioene på, noe som indikeres av at 2,4 GHz- og 5 GHz-lampene lyser. 2,4 GHz- og 5 GHz-radioene er av, og lampene er av. Når du trykker på WPS-knappen, blinker WPS-lampen grønt i to minutter, og under denne perioden synkroniserer den sikkerhet for den trådløse klientenheten. Før du slår på WPS-knappen, må du kontrollere at WLANknappen er på. Hvis begge de trådløse radioene er av (2,4 GHz- og 5 GHz-lampene er av), vil ikke WPS fungere. Hvis du vil ha mer informasjon om modi, kan du se Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling på side 20 og den elektroniske Referansehåndboken, som er tilgjengelig på Ressurs-CD-en. Bli kjent med den trådløse ruteren 4

9 Bakdeksel Bakdekselet på WNDR3700v3-ruteren inneholder elementene i listen som kommer etter figuren. Figur Baksiden på den trådløse N600 gigabit-ruteren omfatter: 1. en USB 2.0-port (bakoverkompatibel med USB 1.0/1.1) for å koble til en USB-lagringsenhet 2. fire lokale (LAN) 10/100/1000 Mbps Ethernet-porter for å koble ruter til lokale datamaskiner 3. en Internet (WAN) 10/100/1000 Mbps Ethernet-port for å koble ruter til et kabelmodem eller DSL-modem 4. et uttak for vekselstrømadaper 5. en av/på-knapp (strøm) Bli kjent med den trådløse ruteren 5

10 Merkelappen på ruteren Se på merkelappen på undersiden av den trådløse N600 gigabit-ruteren for å finne sikkerhets-pinkoden, serienummeret, portkontakter, statuslamper og standard påloggingsinformasjon. Figur 4 Plassere den trådløse ruteren Den trådløse N600 gigabit-ruteren gir deg virtuell tilgang til nettverket fra et hvilket som helst sted i driftsområdet for det trådløse nettverket. Driftsavstanden eller dekningsområdet til den trådløse tilkoblingen kan variere betydelig, avhengig av den fysiske plasseringen til ruteren. Tykkelsen på og antallet vegger som det trådløse signalet må passere, kan begrense området. Resultatet blir best hvis du plasserer den trådløse ruteren slik: i nærheten av midten av området der datamaskinene og andre enheter skal brukes, og slik at den er synlig fra de trådløse enhetene i nærheten av et strømuttak og nær Ethernet-kablene for kablede datamaskiner høyt oppe, for eksempel på en hylle, slik at antallet tak og vegger mellom den trådløse N600 gigabit-ruteren og de andre enhetene begrenses til et minimum på avstand fra elektriske enheter som er potensielle kilder til forstyrrelser, for eksempel takvifter, sikkerhetssystemer, mikrobølgeovner eller basestasjonen til en trådløs telefon på avstand fra store metalloverflater, for eksempel en massiv metalldør eller aluminiumsskruer Store flater av annet materiale, for eksempel glass, isolerte vegger, fiskeakvarier, speil, murstein og betong kan også påvirke det trådløse signalet. Hvis du ikke følger disse retningslinjene, kan det føre til merkbart dårligere ytelse eller problemer med å opprette en trådløs tilkobling til Internett. Bli kjent med den trådløse ruteren 6

11 Installere den trådløse ruteren Ressurs-CD-en inneholder en Smart Wizard -veiviser som hjelper deg med å konfigurere ruteren og få tilgang til Internett. Smart Wizard-veiviseren veileder deg gjennom trinnene som er nødvendige for å koble til ruteren og PC-en(e), konfigurere Internett-innstillingene og de trådløse innstillingene og aktivere trådløs sikkerhet for nettverket. Når du er ferdig, er du klar for Internett! Hvis du har et Linux-system, må du bruke den manuelle installeringsmetoden (se Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) på side 11). Du kan konfigurere den trådløse N600 gigabit-ruteren med en av disse metodene: Smart Wizard Setup (Smart Wizard-konfigurering): Smart Wizard-konfigureringen er tilgjengelig på ressurs-cd-en. Se Installere den trådløse ruteren ved hjelp av Smart Wizard på side 9 for å finne ut hvordan du bruker Smart Wizard. Dette alternativet er det enkleste. Veiviseren veileder deg gjennom konfigureringsprosessen. Den automatiserer mange av trinnene og kontrollerer at nødvendige forutsetninger er oppfylt. Smart Wizard krever en PC som kjører Microsoft Windows eller en Mac. Ta kontakt med den nettverksansvarlige i firmaet før Smart Wizard kjøres på firmaets PC for å konfigurere hjemmeruteren din. Det kan være konflikt mellom firmaets nettverksinnstillinger eller programvaren til (VPN)- klienten (Virtual Private Network). Bruk en annen datamaskin hvis du er usikker på om det kan være en konflikt. Manual Setup (Manuell konfigurering): Hvis du ikke kan eller ønsker å bruke Smart Wizard, kan du se Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) på side 11. Velg dette alternativet hvis du for eksempel bruker et Linux-operativsystem eller har inngående datatekniske kunnskaper. Hvis du velger dette alternativet og installerer ruteren manuelt, bør du installere og konfigurere ruteren i denne rekkefølgen for å få best mulig resultat: 1. Installer og koble den trådløse ruteren til nettverket (se Koble til den trådløse gigabitruteren N600 på side 11). 2. Konfigurer den trådløse ruteren for Internett-tilgang (se Konfigurere ruteren for Internetttilgang på side 15). 3. Konfigurer det trådløse nettverket og velg trådløse sikkerhetsinnstillinger for å beskytte det trådløse nettverket (se Konfigurere det trådløse nettverket på side 19). Bli kjent med den trådløse ruteren 7

12 Oppdatere ruterens fastvare NETGEAR foretar stadige forbedringer av bruken av og funksjonene til ruteren. For at det skal bli enkelt for deg å motta de beste, mest oppdaterte funksjonene for ruteren, gir NETGEAR deg en rekke måter å oppdatere produktet på. Med Smart Wizard-installeringsveiviseren kan du søke etter og installere oppdateringer som en del av installeringsprosessen. Ruteren inneholder en oppdateringsfunksjon som du kan bruke til å søke etter og installere oppdateringer. Du må være logget på ruteren for å kunne bruke denne funksjonen (se Referansehåndbok for detaljer). Disse alternativene omtales i Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linuxbrukere) på side 11. Bli kjent med den trådløse ruteren 8

13 Installere den trådløse ruteren ved hjelp av Smart Wizard Klargjør følgende før du konfigurerer ruteren. Sørg for at: Du benytter en Mac eller en PC med et Windows-operativsystem (Windows 7, Windows Vista, Windows 2000 eller Windows XP med Service Pack 2 eller nyere). Du har Internett-tilkobling via en Internett-leverandør. PC-en din har en kablet Ethernet-tilkobling (ikke en trådløs tilkobling). Hvis du har et kabelmodem, bruker du datamaskinen du brukte første gang du konfigurerte Internett-tjenesten. NETGEAR Smart Wizard-veiviseren leder deg gjennom fremgangsmåten for å koble ruteren til PC-en(e) din(e). Den hjelper deg med å konfigurere innstillingene for trådløs tilkobling og aktiverer trådløs sikkerhet for nettverket. Smart Wizard leder deg gjennom konfigureringsprosessen slik at mange av trinnene utføres automatisk. Smart Wizard kontrollerer hvert trinn i konfigureringen for å sørge for at hvert trinn er fullført. Konfigureringsprosessen med veiviser tar ca. 20 minutter å fullføre. Slik konfigureres ruteren ved hjelp av Smart Wizard: 1. Slik starter du Smart Wizard: For Windows-brukere: Sett ressurs-cd-en inn i PC-en. CD-en starter automatisk og oppdager språket du bruker på datamaskinen. Velg eventuelt et annet språkalternativ. Hvis CD-en ikke starter automatisk, går du til CD-en og dobbeltklikker på. På CD-menyen klikker du på Setup (Konfigurering) hvis du vil starte Smart Wizard. Mac-brukere dobbeltklikker på programmet MacWizard. 2. Når Smart Wizard ber deg søke etter fastvareoppdateringer, klikker du Yes (Ja) for å søke etter ny fastvare for ruteren på NETGEARs webområde, eller No (Nei) for å søke etter oppdateringer senere (se Slik får du tilgang til ruteren etter installeringen og kan søke etter ny fastvare på side 19). Installere den trådløse ruteren ved hjelp av Smart Wizard 9

14 3. Følg instruksjonene og meldingene for å fullføre installeringen. Smart Wizard veileder deg gjennom installeringen av ruteren, kobler ruteren til Internett, konfigurerer de trådløse nettverksinnstillingene og velger optimal sikkerhetsbeskyttelse for nettverket. Hvis du ikke velger et sikkerhetsalternativ under installeringen, kan du velge det senere via ruterens brukergrensesnitt (se Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt på side 20 eller Bruke Push 'N' Connect (WPS) til å konfigurere det trådløse nettverket på side 23). Hvis du ønsker optimal ytelse fra den trådløse høyhastighetsruteren, bør du sørge for at alle datamaskinene i nettverket har et trådløst nettverkskort som støtter den samme teknologien som ruteren (se den elektroniske brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon). Ved slutten av installeringen: For Windows-brukere plasserer Smart Wizard en Router_Setup.html-fil på datamaskinens skrivebord slik at du kan se ruterinnstillingene. Den plasserer også snarveien til ruterpålogging på skrivebordet slik at du får tilgang til ruterens hovedmeny. For Mac-brukere plasserer Smart Wizard en Router_Setup.pdf-fil på skrivebordet. Du er nå koblet til Internett. Når du er koblet til Internett, kan du: Logge inn på ruteren og søke etter ny fastvare. Se etiketten på undersiden for å finne standard påloggingsinformasjon, eller se trinnene i Slik får du tilgang til ruteren etter installeringen og kan søke etter ny fastvare på side 19. Konfigurere flere trådløse datamaskiner i nettverket ditt for Internett-tilgang (se Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling på side 20). For avanserte funksjoner som ikke dekkes av denne veiledningen, kan du se Referansehåndbok på ressurs-cd-en. Det finnes også en kobling til den elektroniske utgaven av Referansehåndbok i rutergrensesnittet. Fabrikkinnstillingene gjenopprettes når du bruker knappen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Se Gjenopprette standard passord og konfigureringsinnstillinger på side 38 hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen. Installere den trådløse ruteren ved hjelp av Smart Wizard 10

15 Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) Gå gjennom listen nedenfor og kontroller at du har all nødvendig informasjon før du installerer og kobler til ruteren manuelt. En DSL- eller kabeltilkobling til en Internett-leverandør (ISP). Konfigureringsinformasjonen som du fikk av Internett-leverandøren. Avhengig av hvordan Internett-kontoen ble konfigurert, kan det hende at du trenger følgende informasjon for å konfigurere den trådløse N600 gigabit-ruteren og få tilgang til Internett: verts- og domenenavn påloggingsnavn og passord for Internett (ofte en e-postadresse og passord) DNS-adresser (Domain Name Server) fast eller statisk IP-adresse Internett-leverandøren skal ha gitt deg all informasjonen du trenger for å koble til Internett. Hvis du ikke finner denne informasjonen, kan du kontakte Internett-leverandøren. Hvis du ikke allerede har gjort det: Sjekk innholdet i pakken til ruteren for å forsikre deg om at det er komplett (se Pakke opp den nye trådløse ruteren på side 1). Velg en optimal plassering for den trådløse gigabit-ruteren N600 etter at du har lest veiledningene under Plassere den trådløse ruteren på side 6. Koble til den trådløse gigabit-ruteren N600 Før du installerer den trådløse gigabit-ruteren N600, må du sørge for at det er merket av for Automatically obtain an IP address (Motta IP-adresse automatisk) og Obtain DNS server address automatically (Motta DNS-serveradresse automatisk)under egenskaper for Internett-protokollen (TCP/IP) på datamaskinen. Dette kontrollerer du ved å gå til datamaskinens Kontrollpanel og åpne TCP/IP-egenskapene for de interne nettverkstilkoblingene. Hvis du er usikker på dette, kan du se i Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 11

16 dokumentasjonen for datamaskinen eller koblingen til TCP/IP-adressering under Relaterte dokumenter på side 39. Hvis du erstatter en eksisterende ruter, bør den kobles fra nettverket og settes til side før du begynner å installere den nye ruteren. Du må utføre to trinn for å konfigurere den trådløse N600 gigabit-ruteren: 1. Koble ruteren til ADSL-modemet eller kabelmodemet, og koble en datamaskin til ruteren. 2. Konfigurer ruteren til å bruke Internett-tilkoblingen. Slik kobler du til den trådløse gigabit-ruteren N600: 1. Koble til den trådløse gigabit-ruteren N600, datamaskinen og modemet. a. Slå av datamaskinen. b. Slå av og koble fra kabelbredbåndsmodemet eller ADSL-bredbåndsmodemet. Hvis modemet har et reservebatteri, fjerner du dette også. c. Finn Ethernet-kabelen (1) som kobler datamaskinen til modemet. 1 2 Figur 5 2. Koble kabelen fra modemet (2). Du kobler den til ruteren senere. 3. Finn frem Ethernet-kabelen som fulgte med NETGEAR-produktet. Koble denne Ethernetkabelen til modemet og til Internett-porten på den trådløse N750 gigabit-ruteren (3). Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 12

17 3 Figur 6 4. Finn kabelen som du koblet fra modemet i trinn 2. Koble denne kabelen (4) ordentlig til en LAN-port på ruteren, for eksempel LAN-port 1. 4 Figur 7 Nettverkskablene er koblet til, og du er klar til å starte nettverket. Det er viktig at du starter nettverket i riktig rekkefølge. Slik starter du nettverket i riktig rekkefølge. Hvis du ikke starter eller omstarter nettverket i riktig rekkefølge, kan du få problemer med å få tilgang til Internett. Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 13

18 1. Først kobler du til og slår på kabelmodemet eller DSL-modemet (hvis modemet har et reservebatteri, setter du det inn igjen). Vent i to minutter. 2. Koble strømledningen til den trådløse N600 gigabit-ruteren og til et strømuttak. Vent i ett minutt. 3. Til slutt slår du på datamaskinen. Det kan ta flere minutter før ruteren har opprettet en forbindelse med datamaskinen og Internett-leverandøren. Hvis du bruker DSL og programvaren logger deg på Internett, må du ikke kjøre denne programvaren. Det kan hende at du må gå til menyen Verktøy i Internet Explorer, velge Alternativer for Internett og deretter klikke på kategorien Tilkoblinger, der du kan velge Slå aldri et nummer. Kontrollere tilkoblingen Kontroller at ruteren er riktig tilkoblet ved å kontrollere statuslampene (se på tegningene i Figur 8). Figur Kontroller den trådløse N600 gigabit-ruterens statuslamper for å kontrollere følgende: Strøm. Strømlampen (1) skal lyse grønt konstant. Hvis den ikke gjør det, kan du se Kontrollere grunnleggende ruterfunksjoner på side 27. Internett. Internett-portlampen (2) skal lyse. Hvis den ikke gjør det, må du kontrollere at Ethernet-kabelen er koblet ordentlig til Internett-porten på den trådløse N600 gigabit-ruteren, og at modemet er slått på. Driftsmodus. Lampen (3) for båndet 2,4 GHz N/G må være på, og lampen (3) for båndet 5 GHz N må være på. Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 14

19 LAN. Minst én LAN-lampe (4) skal lyse. Grønt indikerer at datamaskinen kommuniserer ved 1 Gbps, gult indikerer 10/100 Mbps. Hvis LAN-lampen ikke lyser, må du kontrollere at Ethernet-kabelen fra datamaskinen til ruteren er godt festet i begge ender, og at datamaskinen er slått på. USB. USB-lampen (5) skal lyse hvis en USB-enhet er koblet til og er klar til bruk. Lampen blinker raskt grønt når USB-enheten er i bruk. WLAN av/på. Knappen for trådløst lokalnettverk (WLAN) (6) slår de trådløse 2,4 GHz- og 5,0 GHz-radioene av og på. WPS. WPS-knappen (7) blinker grønt for å indikere WPS-aktivitet når enheten er i tominutters intervallet for å synkronisere sikkerhet, eller hvis det har oppstått en WPS-feil. Konfigurere ruteren for Internett-tilgang Hvis du konfigurerer den trådløse ruteren manuelt, må du logge på den trådløse N750 gigabitruteren for å konfigurere ruteren og hvis du senere vil endre ruterinnstillingene. Fabrikkinnstillingene gjenopprettes når du bruker knappen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Se Gjenopprette standard passord og konfigureringsinnstillinger på side 38 hvis du vil ha mer informasjon. Slik får du tilgang til ruteren: 1. Koble til den trådløse N600 gigabit-ruteren ved å skrive inn i adressefeltet i nettleseren, og trykk deretter på Enter. Figur 9 Koble til den trådløse N600 gigabit-ruteren ved å skrive inn én av disse tre URLene i adressefeltet i nettleseren, og trykk deretter på Enter: Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 15

20 Et påloggingsvindu som det i den følgende figuren vises: Figur Av sikkerhetsgrunner har ruteren et eget brukernavn og passord. Når du blir bedt om det, skriver du inn admin som brukernavn og password som passord for ruteren, begge med bare små bokstaver. Ruterens brukernavn og passord er ikke de samme som andre brukernavn og passord som du kanskje bruker til å logge på Internett-tilkoblingen. En fremdriftslinje for søk etter en ny versjon av fastvaren vises. 3. Hvis ny fastvare er tilgjengelig, klikker du på Yes (Ja). Da oppgraderer ruteren automatisk seg selv med den nyeste fastvaren. Ikke prøv å koble deg til Internett, slå av ruteren, slå av datamaskinen eller gjøre noe annet med ruteren før omstarten er ferdig og Klar-lampen har lyst grønt i flere sekunder. Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 16

21 4. Velg Setup Wizard (Konfigureringsveiviser) fra hovedmenyen. Skjermbildet Setup Wizard (Konfigureringsveiviser) vises. Figur Velg No (Nei) for å konfigurere tilkoblingen selv. Klikk på Next (Neste), og skjermbildet Basic Settings (Grunninnstillinger) vises. Fyll ut den nødvendige informasjonen for ISPtilkoblingen i de riktige feltene. Hvis du trenger hjelp, kan du følge skjermbildene i Basic Settings Help (Hjelp for grunnleggende innstillinger) i rutergrensesnittet eller se i den elektroniske brukerhåndboken for denne trådløse N600 gigabit-ruteren. Hvis du ikke kan koble til den trådløse ruteren, må du kontrollere Egenskaper for Internett-protokoll (TCP/IP) under Nettverkstilkoblinger på datamaskinens kontrollpanel. De skal være stilt inn for å motta både IPadresse og DNS-serveradresse automatisk. Hvis du trenger hjelp, kan du se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller se koblingene i Relaterte dokumenter på side Hvis du vil lagre innstillingene og fullføre tilkoblingen, klikker du på Apply (Bruk). Du er nå koblet til Internett. Hjemmesiden til den trådløse N600 gigabit-ruteren vises. Hvis du vil ha informasjon om å fullføre konfigureringen av ruteren og konfigurere det trådløse nettverket, kan du se Slik får du tilgang til ruteren etter installeringen og kan søke etter ny fastvare på side 19 og Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling på side 20. Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 17

22 Hvis du har problemer med tilkoblingen: Kontroller innstillingene og sørg for at du har valgt riktige alternativer og at alt er skrevet inn riktig. Kontakt Internett-leverandøren for å kontrollere at du har riktig konfigureringsinformasjon. Les Feilsøking på side 26. Hvis problemene vedvarer, registrerer du NETGEAR-produktet og tar kontakt med NETGEARs tekniske støtte. Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 18

23 Konfigurere det trådløse nettverket Etter at du har installert ruteren, må du logge på ruteren for å fullføre konfigureringen av det trådløse nettverket. Når du logger deg inn på nettleseren, blir du bedt om å søke etter fastvareoppdateringer fra NETGEARs oppdateringsserver. Slik får du tilgang til ruteren etter installeringen og kan søke etter ny fastvare Smart Wizard-veiviseren vises bare når du kjører CD-en. Hvis du vil endre innstillingene etter at ruteren er installert og konfigurert, kan du klikke på ikonet på skrivebordet en forhåndskonfigurert snarvei lagt på skrivebordet av Smart Wizard-veiviseren under installeringen for å åpne grensesnittet for ruterbehandling. 1 Du kan også endre innstillingene dine eller konfigurere innstillingene for trådløs tilkobling og sikkerhet ved å åpne et nettleservindu og logge inn på ruteren. Du blir også bedt om å se etter ny fastvare for ruteren. Slik logger du på ruteren etter installeringen: 1. Åpne et nettleservindu, og skriv inn i adressefeltet i nettleseren. Trykk på Enter. Du kan bruke én av disse adressene for å koble til den trådløse ruteren: eller 2. Når du blir bedt om det, angir du passord og brukernavn (standardbrukernavnet for ruteren er admin, og standardpassordet for ruteren er password), begge skrives med små bokstaver. Hvis du endret passordet til noe annet enn standardverdien, skriver du inn det nye passordet. Ruterens brukernavn og passord er unike og er ikke de samme som andre brukernavn og passord som du kanskje bruker til å logge på Internetttilkoblingen. 1. Snarveisikonet blir bare plassert på skrivebordet når du bruker Smart Wizard til å installere. Konfigurere det trådløse nettverket 19

24 Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling Innstillingene for trådløst nettverk på ruteren må samsvare med innstillingene for trådløst nettverk på enheter som bruker trådløs tilkobling til ruteren (som trådløse nettverkskort og trådløse datamaskiner). Ruteren og hver trådløse datamaskin må bruke samme SSID også kalt navn på trådløst nettverk og samme trådløse sikkerhet for en trådløs tilkobling. NETGEAR anbefaler på det sterkeste at du benytter trådløs sikkerhet. Innendørs kan datamaskiner koble til via trådløse nettverk i et område på mange meter. Dette kan gjøre at personer utenfor umiddelbar nærhet kan få tilgang til nettverket. Vinduet Wireless Settings (Innstillinger for trådløs tilkobling) gjør det mulig for deg å stille inn de trådløse nettverkstilkoblingene og alternativet for trådløs sikkerhet for nettverket og ruteren. Hvis du vil konfigurere det trådløse nettverket, kan du enten angi nettverksnavnet (SSID-en) og innstillingene for trådløs sikkerhet manuelt (se Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt på side 20), eller du kan benytte Wi-Fi Protected Setup (WPS) til å stille inn SSID-en automatisk hvis klientene i nettverket støtter WPS. Dette implementerer WPA/WPA2-sikkerhet både på ruteren og klientenheten (se Bruke Push 'N' Connect (WPS) til å konfigurere det trådløse nettverket på side 23). Hvis du konfigurerer ruteren fra en trådløs datamaskin og du endrer ruterens SSID, kanal eller sikkerhetsinnstillinger, mister du den trådløse tilkoblingen når du klikker på Apply (Bruk). Hvis dette skjer, må du endre datamaskinens innstillinger for trådløs tilkobling, slik at de samsvarer med de nye innstillingene for ruteren. Hvis du vil unngå denne situasjonen, kan du benytte en datamaskin som er koblet til ruteren med en Ethernet-kabel. Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over alle sikkerhetskonfigurasjonene som kan implementeres på denne ruteren, kan du se den elektroniske brukerhåndboken. Du finner en kobling til brukerhåndboken på ressurs-cd-en. Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt Du må kjenne til følgende hvis du vil angi innstillingene for trådløs tilkobling: Navn (11N 2,4 GHz SSID). Standardnavnet er NETGEAR. Konfigurere det trådløse nettverket 20

25 Navn (11N 5 GHz SSID). Standardnavnet er NETGEAR-5G. Den trådløse modusen (802.11n) som hvert trådløse nettverkskort støtter. Standardverdien er Opptil 145 Mbps ved 2,4 GHz og 300 Mbps ved 5 GHz. Alternativet for trådløs sikkerhet. NETGEAR anbefaler på det sterkeste at du benytter trådløs sikkerhet. For å få en vellykket implementering av trådløs sikkerhet må du kontrollere hver trådløse adapter for å finne ut hvilket alternativ for trådløs sikkerhet den støtter. Slik konfigurerer du grunnleggende trådløs tilkobling på ruteren din: 1. Logg på den trådløse N600 gigabit-ruteren på med standardbrukernavnet admin og standardpassordet password, eller ved hjelp av LANadressen og passordet du har konfigurert. 2. Hvis du vil se skjermbildet med trådløse innstillinger, velger du Wireless Settings (Innstillinger for trådløs tilkobling) under Setup (Konfigurering) på hovedmenyen. 3. Velg regionen din. I USA kan ikke standardregionen endres. I resten av verden er standardregionen Europa. 4. Konfigurer det trådløse 2,4 GHz-nettverket: a. Angi SSID-navnet. Standardnavnet er NETGEAR. SSID-en til en hvilken som helst trådløs adapter må samsvare med SSID-en som du konfigurerte i den N600 trådløs gigabit-ruter. Hvis de ikke samsvarer, vil du ikke kunne koble til trådløst. b. Velg operasjonskanal for den trådløse modusen. Standarden er Auto. Når Auto er valgt, finner ruteren den beste tilgjengelige operasjonskanalen. Hvis du merker interferens fra andre enheter i nærheten, kan du velge en annen kanal. Kanal 1, 6 og 11 vil ikke forstyrre hverandre. c. La den trådløse modusen være satt til standardinnstillingen Up to 145Mbps (Opptil 145 Mbps) for 2,4 GHz. 5. Velg sikkerhetsalternativer for det trådløse 2,4 GHz-nettverket. Alternativene for trådløs sikkerhet er angitt til None (Ingen) som standard. NETGEAR anbefaler på det sterkeste at du benytter trådløs sikkerhet. Du kan velge et annet sikkerhetsalternativ og et annet passord for hvert trådløse nettverk. Hvis du ønsker den beste ytelsen for det trådløse 2,4 GHz-nettverket og den sikreste krypteringen, anbefaler NETGEAR at du bruker WPA2-PSK som sikkerhetsalternativ. Konfigurere det trådløse nettverket 21

Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter

Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter Konfigureringsveiledning N300 trådløs Gigabit-ruter NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10519-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200

Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10650-01 v1.0 Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen er registrerte varemerker,

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Installasjon N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale signalkvaliteten

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt WiFi Booster....................................... 4 Frontdeksel og sidedeksel.............................

Detaljer

Ruterkonfigureringshåndbok

Ruterkonfigureringshåndbok NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2008 208-10200-03 v1.0 2008 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen er registrerte varemerker, og RangeMax og

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6200 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet.

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6200 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet. Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på www.netgear.com/register.

Detaljer

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700

Hurtigstart. AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Hurtigstart AC750 Trådløs nettverksforlenger Modell EX3700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150

Hurtigstart. AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Hurtigstart AC1200 Trådløs nettverksforlenger Modell EX6150 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter

N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider

Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Installeringsveiledning for WN3100RP Universal Pass Through WiFi-områdeutvider Komme i gang Med WN3100RP WiFi-utvider kan du utvide WiFi-dekningen til steder utenfor rekkevidden til den trådløse ruteren

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M. Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD

Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M. Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD Installeringsveiledning for trådløs N150 mikro-usb-adapter WNA 1000M Trådløs N150 mikro-usb-adapter Ressurs-CD Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte

Detaljer

Innhold i pakken. Teknisk støtte. N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter WNDR4500 Installasjonsveiledning

Innhold i pakken. Teknisk støtte. N900 trådløs Dual Band Gigabit-ruter WNDR4500 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du velger produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4

Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4 Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell WN3000RPv3 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og

Detaljer

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700

Hurtigstart. N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700 Hurtigstart N300 Trådløs nettverksforlenger Modell EX2700 Komme i gang Netgears trådløse nettverksforlenger øker rekkevidden til det trådløse nettverket ved å forlenge det eksisterende signalet og forbedre

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N300 trådløs ADSL2+-modemruter DGN2200v4 Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. NETGEAR anbefaler at du bare bruker offisielle støtteressurser fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen

Detaljer

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer.

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer. Innholdsfortegnelse Før du begynner..................................... 2 Installere modemruteren.............................. 3 Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet........................ 5 Innstillinger

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline Nano500-settet XAVB5101

Installasjonsveiledning for Powerline Nano500-settet XAVB5101 Installasjonsveiledning for Powerline Nano500-settet XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Hurtigstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8500. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Hurtigstart. Nighthawk X8 AC5300 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8500. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6300 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet.

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Dual Band 11ac WiFi-ruter R6300 Installeringsveiledning. Merk: I noen regioner følger en ressurs-cd med produktet. Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på www.netgear.com/register.

Detaljer

Støtte. Innhold i pakken. D6200 WiFi DSL-modemruter Installeringsveiledning

Støtte. Innhold i pakken. D6200 WiFi DSL-modemruter Installeringsveiledning Støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

Installeringsveiledning for N300RE WiFi-områdeutvider

Installeringsveiledning for N300RE WiFi-områdeutvider Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning Installeringsveiledning for N300RE WiFi-områdeutvider Komme i gang Utvider for trådløs rekkevidde utvider WiFi-nettverket for å inkludere området utenfor

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for D6300 WiFi ADSL-modemruter

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for D6300 WiFi ADSL-modemruter Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på NETGEAR.com/register.

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Teknisk støtte. Pakkeinnhold. Centria WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning

Teknisk støtte. Pakkeinnhold. Centria WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Kun for innendørs bruk i alle EU-land og Sveits. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N600 trådløs Dual Band Gigabit ADSL2+modemruter

Teknisk støtte. Innhold i pakken. Installeringsveiledning for N600 trådløs Dual Band Gigabit ADSL2+modemruter Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på merkelappen på produktet og bruker det til å registrere produktet på NETGEAR.com/register.

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Hurtigstart. AC1600 WiFi VDSL-/ADSL-modemruter Modell D6400. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Hurtigstart. AC1600 WiFi VDSL-/ADSL-modemruter Modell D6400. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

WN3500RP Installasjonsguide

WN3500RP Installasjonsguide Universell Dual Band-utvider skrivebord/veggplugg WN3500RP Installasjonsguide KOBLE KABLEDE ENHETER TIL TRÅDLØST TRÅDLØS UTVIDELSE PÅ 2,4 OG 5 GHz EKSISTERENDE RUTER Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende

Detaljer

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200

Gjør mer. Finn ut mer om EX6200 Gjør mer Finn ut mer om EX6200 Innhold Opplev neste generasjon WiFi...................................... 3 Optimalisere WiFi................................................. 4 Dele filer på nettverket............................................

Detaljer

Hurtigstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Hurtigstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000. Innhold i pakken. Installeringsvideo Støtte Takk for kjøpet av dette NETGEAR-produktet. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com.

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Har du mistet tilgangen til internett, kan du følge dette dokumentet for å prøve å løse problemet. Dette dokumentet forutsetter at du har norsk versjon av Windows

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Innhold. Dele en USB-enhet på nettverket... 3. Dele en USB-skriver... 5. Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6. NETGEAR genie-appen...

Innhold. Dele en USB-enhet på nettverket... 3. Dele en USB-skriver... 5. Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6. NETGEAR genie-appen... Premium-funksjoner Innhold Dele en USB-enhet på nettverket... 3 Dele en USB-skriver... 5 Sikkerhetskopier Mac-maskinen med Time Machine... 6 NETGEAR genie-appen... 8 2 Dele en USB-enhet på nettverket Med

Detaljer

Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning for modell R7000

Nighthawk AC 1900 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning for modell R7000 Varemerker Innhold i pakken NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land.

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps

Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Norsk versjon LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Denne installasjonsprosedyren vil vise deg trinn for trinn hvordan du setter opp ruteren

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Hvis leverandøren ikke kan konfigureres med oppsettsveiviseren, kontakt leverandøren din for riktige innstillinger

Detaljer

Teknisk støtte. Innhold i pakken. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning

Teknisk støtte. Innhold i pakken. CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på etiketten på produktet og bruker det til å registrere produktet på https://my.netgear.com. Du må registrere produktet før du

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo

Installasjon. Nighthawk AC1900 Smart WiFi-ruter Modell R7000. Innhold i pakken. Installeringsvideo Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

INNLEDNING. Innhold i esken. Minimum Requirements. Gratulerer med din KooBrick WiFi FEATURES

INNLEDNING. Innhold i esken. Minimum Requirements. Gratulerer med din KooBrick WiFi FEATURES Innhold INNLEDNING... 2 Gratulerer med din KooBrick WiFi... 2 FEATURES... 2 Innhold i esken... 2 Minimum Requirements... 2 Forstå din KooBrick WiFi... 3 Frontside... 3 Bakside... 4 Bakside knapp funksjoner...

Detaljer

Gjør mer. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter. Modell R8000

Gjør mer. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter. Modell R8000 Gjør mer Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000 WiFi-nettverksnavn og passord Det forhåndstildelte WiFi-nettverksnavnet (SSID) og passordet (nettverksnøkkel) er unikt for ruteren din, på

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

2 Test Internett uten ruter først!

2 Test Internett uten ruter først! Produktinformasjon I H G F J A: Strømlampe B: Statuslampe C: Tilkopling/aktivitet Internett Installering A B C D E D: Trådløs aktivitet E: Tilkopling/aktivitet datamaskin F: Knapp for tilbakestilling til

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit Router

RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit Router RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit Router Quick Start Guide WEU8262 / second Edition / April 2014 MERK: USB ekstern HDD/flashdisk: Den trådløse ruteren fungerer med de fleste USB HDD-er/flashdisker

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter

Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Installeringsveiledning for Powerline Music Extender (XAUB2511)

Installeringsveiledning for Powerline Music Extender (XAUB2511) Installeringsveiledning for Powerline Music Extender (XAUB2511) 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer