Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200"

Transkript

1 Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA USA Juli v1.0

2 Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen er registrerte varemerker, og Smart Wizard er et varemerke for NETGEAR. Inc. Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Andre merkenavn og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive eierne. Vilkår NETGEAR forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene som er beskrevet i dette dokumentet, uten forvarsel hvis endringene gjøres for å forbedre den interne utformingen, funksjonaliteten og/eller påliteligheten. NETGEAR påtar seg ikke noe erstatningsansvar som kan oppstå som følge av bruk av produktene eller kretsoppsettene som beskrives her. 2

3 Innhold Konfigureringshåndbok for N300 trådløs ruter WNR2200 Bli kjent med den trådløse ruteren...1 Pakke opp den nye trådløse N300-ruteren...1 Maskinvarefunksjoner...3 Frontdeksel...3 Bakdeksel...4 Merkelappen på ruteren...5 Plassere den trådløse ruteren...5 Installere trådløse N300-ruteren...6 Oppdatere ruterens fastvare...7 Installere den trådløse ruteren ved hjelp av Smart Wizard...8 Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) Koble til trådløse N300-ruteren...11 Kontrollere tilkoblingen...13 Konfigurere ruteren for Internett-tilgang...14 Konfigurere det trådløse nettverket...18 Slik får du tilgang til ruteren etter installeringen og kan søke etter ny fastvare Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt...19 Bruke Push 'N' Connect (WPS) til å konfigurere det trådløse nettverket...21 Teste grunnleggende trådløs tilkobling...22 Feilsøking...24 Sjekkliste for grunnleggende oppsett...24 Kontrollere grunnleggende ruterfunksjoner...25 Feilsøke påloggingsproblemer...27 Kontrollere Internett-tilkoblingen...27 Hente en Internett-IP-adresse...28 Innhold iii

4 Feilsøke PPPoE...29 Feilsøke surfing på Internett...29 Feilsøke tilkobling ved hjelp av ping-verktøyet...30 Teste banen fra en PC til ruteren...30 Teste banen fra en PC til Internett...31 Tekniske spesifikasjoner...32 Standard konfigureringsinnstillinger...32 Gjenopprette standard passord og konfigureringsinnstillinger...35 Relaterte dokumenter...36 Registrering og sertifiseringer...37 Innhold iv

5 Bli kjent med den trådløse ruteren Gratulerer med kjøpet av NETGEAR trådløse N300-ruteren WNR2200. Før du starter installeringen av ruteren, bør du kontrollere innholdet i pakken (se Pakke opp den nye trådløse N300-ruteren på side 1 ). Gjør deg kjent med front- og bakpanelet på ruteren særlig lampene og den viktige informasjonen på merkelappen til ruteren (se Maskinvarefunksjoner på side 3). Les deretter Plassere den trådløse ruteren på side 5 for å forsikre deg om at du har valgt det beste stedet for å installere ruteren. Pakke opp den nye trådløse N300-ruteren Produktpakken bør inneholde følgende elementer: den trådløse N300-ruteren et stativ med skyvefeste for den trådløse N300-ruteren en vekselstrømsadapter (varierer etter region) en gul Ethernet-kabel stativ for den trådløse N300-ruteren NETGEAR Installeringsveiledning ressurs-cd-en, som inkluderer: Smart Wizard -installeringsveiviseren (Autorun.exe) en PDF-versjon av denne håndboken en kobling til den elektroniske brukerhåndboken Hvis noen av delene er feil, mangler eller er skadet, kontakter du NETGEAR-forhandleren. Behold esken, inkludert den originale emballasjen, i tilfelle du må sende inn produktet for reparasjon. Bli kjent med den trådløse ruteren 1

6 Slik klargjør du ruteren for installering: 1. Ta beskyttelsesfilmen forsiktig av toppen av ruteren. 2. Sett opp den trådløse N300-ruteren ved å justere pilen på stativet i henhold til pilen på baksiden av huset, og skyv ruteren ned på stativet. Tilbakestill til Fabrikkinnstillingerknapp Figur 1 3. Plasser ruter i et område som egner seg for installering (i nærheten av et vekselstrømuttak og Ethernet-kablene for de kablede datamaskinene). Bli kjent med den trådløse ruteren 2

7 Maskinvarefunksjoner Gjør deg kjent med front- og bakpanelet på ruteren før du installerer og kobler den til særlig lampene på frontpanelet. Frontdeksel Figur Frontdekselet har sju statuslamper som du kan bruke til å overvåke og bekrefte ulike tilstander. Det er også to brytere til høyre (eller på toppen hvis ruteren står i stativet). Statuslampene beskrives i Tabell 1 og bryterne i Tabell 2. Tabell 1. Beskrivelse av statuslampene Element Funksjon Aktivitet Beskrivelse 1. Strøm/test Lyser gult Enheten starter opp etter å ha blitt slått på. Lyser grønt Enheten har startet opp og er klar. Av Strømtilførselen til ruteren fungerer ikke. 2. Internett Av Ingen Ethernet-kabel er koblet til modemet. Lyser gult Ethernet-kabeltilkoblingen til modemet er oppdaget. Lyser grønt En IP-adresse er mottatt; klar til å overføre data. 3. LAN (Portene 1 4) Lyser grønt Lyser gult Av LAN-porten har oppdaget en 100 Mbps kobling til en tilkoblet enhet. LAN-porten har oppdaget en 10 Mbps kobling til en tikoblet enhet. Det finnes ingen tilkobling på denne porten. 4. USB- Av Ingen USB-enhet er koblet til, eller knappen Trygg fjerning av maskinvare er blitt trykket på, og det er nå trygt å fjerne USB-enheten. Lyser grønt USB-enheten er godtatt av ruteren og er klar til å brukes. Bli kjent med den trådløse ruteren 3

8 WLAN- og WPS-bryterne slår WLAN- og WPS-funksjonene av og på. Tabell 2. Beskrivelser av bryterne Element Funksjon Aktivitet Beskrivelse 5. WLAN Av/på 6. WPS Av/på På Av På Av Hvis du trykker på knappen for trådløst LAN, slås den trådløse 2,4 GHz-radioen på, noe som indikeres av at lampen under lyser. Den trådløse 2,4 GHz-radioen er av, og lampen er av. WPS-funksjonen er slått på, og dette vises ved at lampen unde WPS-knappen lyser. Før du slår på WPS-knappen, må du kontrollere at WLAN-knappen er på. Hvis den trådløse radioen er av, fungerer ikke WPS. WPS-funksjonen er av. Hvis du vil ha mer informasjon om modi, kan du se Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling på side 19 og den elektroniske Referansehåndboken, som er tilgjengelig på ressurs-cd-en. Bakdeksel Bakdekselet på WNR2200-ruteren inneholder elementene i listen som kommer etter figuren. Figur Baksiden på den trådløse N300-ruteren omfatter: 1. en USB 2.0-port (bakoverkompatibel med USB 1.0/1.1) for å koble til en USB-lagringsenhet 2. fire lokale (LAN) 10/100 Mbps Ethernet-porter for å koble ruteren til lokale datamaskiner 3. en Internett (WAN) 10/100 Mbps Ethernet-port for å koble ruter til et kabelmodem eller DSL-modem Bli kjent med den trådløse ruteren 4

9 4. et uttak for vekselstrømadaper 5. en av/på-knapp (strøm) Merkelappen på ruteren Se på merkelappen på undersiden av den trådløse N300-ruteren for å finne sikkerhets-pin-koden, serienummeret, portkontakter, statuslamper og standard påloggingsinformasjon. Figur 4 Plassere den trådløse ruteren Den trådløse N300-ruteren gir deg virtuell tilgang til nettverket fra et hvilket som helst sted i driftsområdet for det trådløse nettverket. Driftsavstanden eller dekningsområdet til den trådløse tilkoblingen kan variere betydelig, avhengig av den fysiske plasseringen til ruteren. Tykkelsen på og antallet vegger som det trådløse signalet må passere, kan begrense området. Resultatet blir best hvis du plasserer den trådløse ruteren slik: i nærheten av midten av området der datamaskinene og andre enheter skal brukes, og slik at den er synlig fra de trådløse enhetene i nærheten av et strømuttak og nær Ethernet-kablene for kablede datamaskiner høyt oppe, for eksempel på en hylle, slik at antallet tak og vegger mellom den trådløse N300- ruteren og de andre enhetene begrenses til et minimum på avstand fra elektriske enheter som er potensielle kilder til forstyrrelser, for eksempel takvifter, sikkerhetssystemer, mikrobølgeovner eller basestasjonen til en trådløs telefon Bli kjent med den trådløse ruteren 5

10 på avstand fra store metalloverflater, for eksempel en massiv metalldør eller aluminiumsskruer. Store flater av annet materiale, for eksempel glass, isolerte vegger, fiskeakvarier, speil, murstein og betong kan også påvirke det trådløse signalet. Hvis du ikke følger disse retningslinjene, kan det føre til merkbart dårligere ytelse eller problemer med å opprette en trådløs tilkobling til Internett. Installere trådløse N300-ruteren Ressurs-CD-en inneholder en Smart Wizard -veiviser som hjelper deg med å konfigurere ruteren og få tilgang til Internett. Smart Wizard-veiviseren veileder deg gjennom trinnene som er nødvendige for å koble til ruteren og PC-en(e), konfigurere Internett-innstillingene og de trådløse innstillingene og aktivere trådløs sikkerhet for nettverket. Når du er ferdig, er du klar for Internett! Hvis du har et Linux-system, må du bruke den manuelle installeringsmetoden (se Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) på side 10). Du kan konfigurere den trådløse N300-ruteren med en av disse metodene: Smart Wizard Setup (Smart Wizard-konfigurering): Smart Wizard-konfigureringen er tilgjengelig på ressurs-cd-en. Se Installere den trådløse ruteren ved hjelp av Smart Wizard på side 8 for å finne ut hvordan du bruker Smart Wizard. Dette alternativet er det enkleste. Veiviseren veileder deg gjennom konfigureringsprosessen. Den automatiserer mange av trinnene og kontrollerer at nødvendige forutsetninger er oppfylt. Smart Wizard krever en PC som kjører Microsoft Windows. Ta kontakt med den nettverksansvarlige i firmaet før Smart Wizard kjøres på firmaets PC for å konfigurere hjemmeruteren din. Det kan være konflikt mellom firmaets nettverksinnstillinger eller programvaren til (VPN)-klienten (Virtual Private Network). Bruk en annen datamaskin hvis du er usikker på om det kan være en konflikt. Bli kjent med den trådløse ruteren 6

11 Manual Setup (Manuell konfigurering): Hvis du ikke kan eller ønsker å bruke Smart Wizard, kan du se Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) på side 10. Velg dette alternativet hvis du for eksempel bruker et Linux-operativsystem eller har inngående datatekniske kunnskaper. Hvis du velger dette alternativet og installerer ruteren manuelt, bør du installere og konfigurere ruteren i denne rekkefølgen for å få best mulig resultat: 1. Installer og koble den trådløse ruteren til nettverket (se Koble til trådløse N300-ruteren på side 11). 2. Konfigurer den trådløse ruteren for Internett-tilgang (se Konfigurere ruteren for Internetttilgang på side 14). 3. Konfigurer det trådløse nettverket og velg trådløse sikkerhetsinnstillinger for å beskytte det trådløse nettverket (se Konfigurere det trådløse nettverket på side 18). Oppdatere ruterens fastvare NETGEAR foretar stadige forbedringer av bruken av og funksjonene til ruteren. For at det skal bli enkelt for deg å motta de beste, mest oppdaterte funksjonene for ruteren, gir NETGEAR deg en rekke måter å oppdatere produktet på. Med Smart Wizard-installeringsveiviseren kan du søke etter og installere oppdateringer som en del av installeringsprosessen. Ruteren inneholder en oppdateringsfunksjon som du kan bruke til å søke etter og installere oppdateringer. Du må være logget på ruteren for å kunne bruke denne funksjonen (se Referansehåndbok for detaljer). Disse alternativene omtales i Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linuxbrukere) på side 10. Bli kjent med den trådløse ruteren 7

12 Installere den trådløse ruteren ved hjelp av Smart Wizard Klargjør følgende før du konfigurerer ruteren. Sørg for at: Du benytter en Mac eller en PC med et Windows-operativsystem (Windows 7, Windows Vista, Windows 2000 eller Windows XP med Service Pack 2 eller nyere). Du har Internett-tilkobling via en Internett-leverandør. PC-en din har en kablet Ethernet-tilkobling (ikke en trådløs tilkobling). Hvis du har et kabelmodem, bruker du datamaskinen du brukte første gang du konfigurerte Internett-tjenesten. NETGEAR Smart Wizard-veiviseren leder deg gjennom fremgangsmåten for å koble ruteren til PC-en(e) din(e). Den hjelper deg med å konfigurere innstillingene for trådløs tilkobling og aktiverer trådløs sikkerhet for nettverket. Smart Wizard leder deg gjennom konfigureringsprosessen slik at mange av trinnene utføres automatisk. Smart Wizard kontrollerer hvert trinn i konfigureringen for å sørge for at hvert trinn er fullført. Konfigureringsprosessen med veiviser tar ca. 20 minutter å fullføre. Slik konfigureres ruteren ved hjelp av Smart Wizard: 1. Slik starter du Smart Wizard: For Windows-brukere: Sett ressurs-cd-en inn i PC-en. CD-en starter automatisk og oppdager språket du bruker på datamaskinen. Velg eventuelt et annet språkalternativ. Hvis CD-en ikke starter automatisk, går du til CD-en og dobbeltklikker på. På CD-menyen klikker du på Setup (Konfigurering) hvis du vil starte Smart Wizard. Mac-brukere dobbeltklikker på programmet MacWizard. 2. Når Smart Wizard ber deg søke etter fastvareoppdateringer, klikker du Yes (Ja) for å søke etter ny fastvare for ruteren på NETGEARs webområde, eller No (Nei) for å søke etter oppdateringer senere (se Slik får du tilgang til ruteren etter installeringen og kan søke etter ny fastvare på side 18). Installere den trådløse ruteren ved hjelp av Smart Wizard 8

13 3. Følg instruksjonene og meldingene for å fullføre installeringen. Smart Wizard veileder deg gjennom installeringen av ruteren, kobler ruteren til Internett, konfigurerer de trådløse nettverksinnstillingene og velger optimal sikkerhetsbeskyttelse for nettverket. Hvis du ikke velger et sikkerhetsalternativ under installeringen, kan du velge det senere via ruterens brukergrensesnitt (se Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt på side 19 eller Bruke Push 'N' Connect (WPS) til å konfigurere det trådløse nettverket på side 21). Hvis du ønsker optimal ytelse fra den trådløse høyhastighetsruteren, bør du sørge for at alle datamaskinene i nettverket har et trådløst nettverkskort som støtter den samme teknologien som ruteren (se den elektroniske brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon). Ved slutten av installeringen: For Windows-brukere plasserer Smart Wizard en Router_Setup.html-fil på datamaskinens skrivebord slik at du kan se ruterinnstillingene. Den plasserer også snarveien til ruterpålogging på skrivebordet slik at du får tilgang til ruterens hovedmeny. For Mac-brukere plasserer Smart Wizard en Router_Setup.pdf-fil på skrivebordet. Du er nå koblet til Internett. Når du er koblet til Internett, kan du: Logge inn på ruteren og søke etter ny fastvare. Se etiketten på undersiden for å finne standard påloggingsinformasjon, eller se trinnene i Slik får du tilgang til ruteren etter installeringen og kan søke etter ny fastvare på side 18. Konfigurere flere trådløse datamaskiner i nettverket ditt for Internett-tilgang (se Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling på side 19). For avanserte funksjoner som ikke dekkes av denne veiledningen, kan du se Referansehåndbok på ressurs-cd-en. Det finnes også en kobling til den elektroniske utgaven av Referansehåndbok i rutergrensesnittet. Fabrikkinnstillingene gjenopprettes når du bruker knappen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Se Gjenopprette standard passord og konfigureringsinnstillinger på side 35 hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen. Installere den trådløse ruteren ved hjelp av Smart Wizard 9

14 Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) Gå gjennom listen nedenfor og kontroller at du har all nødvendig informasjon før du installerer og kobler til ruteren manuelt. Internett-tilkobling via kabel eller ADSL til en Internett-leverandør (ISP). Konfigureringsinformasjonen som du fikk av Internett-leverandøren. Avhengig av hvordan Internett-kontoen ble konfigurert, kan det hende at du trenger følgende informasjon for å konfigurere den trådløse N300-ruteren og få tilgang til Internett: verts- og domenenavn påloggingsnavn og passord for Internett (ofte en e-postadresse og passord) DNS-adresser (Domain Name Server) fast eller statisk IP-adresse Internett-leverandøren skal ha gitt deg all informasjonen du trenger for å koble til Internett. Hvis du ikke finner denne informasjonen, kan du kontakte Internett-leverandøren. Hvis du ikke allerede har gjort det: Sjekk innholdet i pakken til ruteren for å forsikre deg om at det er komplett (se Pakke opp den nye trådløse N300-ruteren på side 1). Velg et optimalt sted for den trådløse N300-ruteren etter at du har gått gjennom retningslinjene i Plassere den trådløse ruteren på side 5. Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 10

15 Koble til trådløse N300-ruteren Før du installerer den trådløse N300-ruteren bør du sørge for at det er merket av for Motta IPadresse automatisk og Motta DNS-serveradresse automatisk i Egenskaper for Internett-protokoll (TCP/IP) på datamaskinen. Dette kontrollerer du ved å gå til datamaskinens Kontrollpanel og åpne TCP/IP-egenskapene for de interne nettverkstilkoblingene. Hvis du er usikker på dette, ser du i dokumentasjonen for datamaskinen eller koblingen til TCP/IP-adressering i Relaterte dokumenter på side 36. Hvis du erstatter en eksisterende ruter, bør den kobles fra nettverket og settes til side før du begynner å installere den nye ruteren. Du må utføre to trinn for å konfigurere den trådløse N300-ruteren: 1. Koble ruter til ADSL-modemet eller kabelmodemet, og koble en datamaskin til ruter. 2. Konfigurer ruter til å bruke Internett-tilkoblingen. Slik kobler du til den trådløse N300-ruteren: 1. Koble til den trådløse N300-ruteren, datamaskinen og modemet. a. Slå av datamaskinen. b. Slå av og koble fra kabelbredbåndsmodemet eller ADSL-bredbåndsmodemet. Hvis modemet har et reservebatteri, fjerner du dette også. c. Finn Ethernet-kabelen (1) som kobler datamaskinen til modemet. 1 2 Figur 5 Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 11

16 2. Koble kabelen fra modemet (2). Du kobler den til ruteren senere. 3. Finn frem Ethernet-kabelen som fulgte med NETGEAR-produktet. Koble denne Ethernet-kabelen til modemet og til Internett-porten på den trådløse N300- ruteren (3). 3 Figur 6 4. Finn kabelen som du koblet fra modemet i trinn 2. Koble denne kabelen (4) ordentlig til en LAN-port på ruteren, for eksempel LAN-port 1. 4 Figur 7 Nettverkskablene er koblet til, og du er klar til å starte nettverket. Det er viktig at du starter nettverket i riktig rekkefølge. Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 12

17 Slik starter du nettverket i riktig rekkefølge. Hvis du ikke starter eller omstarter nettverket i riktig rekkefølge, kan du få problemer med å få tilgang til Internett. 1. Først kobler du til og slår på kabelmodemet eller DSL-modemet (hvis modemet har et reservebatteri, setter du det inn igjen). Vent i to minutter. 2. Koble strømledningen til den trådløse N300-ruteren og til et strømuttak. Vent i ett minutt. 3. Til slutt slår du på datamaskinen. Det kan ta flere minutter før ruteren har opprettet en forbindelse med datamaskinen og Internett-leverandøren. Hvis du bruker DSL og programvaren logger deg på Internett, må du ikke kjøre denne programvaren. Det kan hende at du må gå til menyen Verktøy i Internet Explorer, velge Alternativer for Internett og deretter klikke på kategorien Tilkoblinger, der du kan velge Slå aldri et nummer. Kontrollere tilkoblingen Kontroller at ruteren er riktig tilkoblet ved å kontrollere statuslampene (se på tegningene i Figur 8). Figur Kontroller den trådløse N300-ruteren statuslamper for å kontrollere følgende: Strøm/test. Strømlampen (4) skal lyse grønt konstant. Hvis den ikke gjør det, kan du se Kontrollere grunnleggende ruterfunksjoner på side 25. Internett. Internett-portlampen (2) skal lyse. Hvis den ikke gjør det, må du kontrollere at Ethernet-kabelen er koblet ordentlig til Internett-porten på den trådløse N300-ruteren, og at modemet er slått på. Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 13

18 LAN. Minst én LAN-lampe (1) skal lyse. Grønt indikerer at datamaskinen kommuniserer med en hastighet på 100 Mbps, og gult indikerer en hastighet på 10 Mbps. Hvis LAN-lampen ikke lyser, må du kontrollere at Ethernet-kabelen fra datamaskinen til ruteren er godt festet i begge ender, og at datamaskinen er slått på. USB. USB-lampen (3) skal lyse hvis en USB-enhet er koblet til og er klar til bruk. WLAN av/på. Knappen for trådløst lokalnettverk (WLAN) (5) slår trådløsfunksjonen av og på. WPS. WPS-knappen (6) slår WPS-funksjonen av og på. Kontroller at WLAN knappen er på, før du slår på WPS-knappen. Konfigurere ruteren for Internett-tilgang Hvis du konfigurerer den trådløse ruteren manuelt, må du logge på den trådløse N300-ruteren for å konfigurere ruteren og hvis du senere vil endre ruterinnstillingene. Fabrikkinnstillingene gjenopprettes når du bruker knappen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Se Gjenopprette standard passord og konfigureringsinnstillinger på side 35 hvis du vil ha mer informasjon. Slik får du tilgang til ruteren: 1. Koble til trådløse N300-ruteren ved å skrive inn i adressefeltet i nettleseren, og trykk deretter på Enter. Figur 9 Koble til trådløse N300-ruteren ved å skrive inn én av disse tre URL-ene i adressefeltet i nettleseren, og trykk deretter på Enter: Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 14

19 Et påloggingsvindu som det i den følgende figuren vises: Figur Av sikkerhetsgrunner har ruteren et eget brukernavn og passord. Når du blir bedt om det, skriver du inn admin som brukernavn og password som passord for ruteren, begge med bare små bokstaver. Ruterens brukernavn og passord er ikke de samme som andre brukernavn og passord som du kanskje bruker til å logge på Internett-tilkoblingen. 3. En velkomstmelding vises for å minne deg om å bruke fastvareoppgraderingen regelmessig og dra nytte av Wireless-N-funksjonen på ruteren. Klikk på knappen Close Window (Lukk vindu). Skjermbildet Router Upgrade (Ruteroppgradering) vises, og du blir bedt om å søke etter en ny versjon av fastvaren. 4. Klikk på Check (Søk) for å søke etter ny fastvare (anbefales). Ruteren vil automatisk søke etter en ny fastvarebildefil i NETGEAR-databasen. Hvis det ikke finnes noen ny fastvareversjon, vises det en melding om at ingen ny fastvareversjon er tilgjengelig. (Hvis du velger No (Nei), kan du søke etter ny fastvare senere. Se den elektroniske brukerhåndboken). Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 15

20 5. Hvis ny fastvare er tilgjengelig, klikker du på Yes (Ja). Da oppgraderer ruteren automatisk seg selv med den nyeste fastvaren. Ikke prøv å koble deg til Internett, slå av ruteren, slå av datamaskinen eller gjøre noe annet med ruteren før omstarten er ferdig og Klar-lampen har lyst grønt i flere sekunder. 6. Velg Setup Wizard (Konfigureringsveiviser) fra hovedmenyen. Skjermbildet Setup Wizard (Konfigureringsveiviser) vises. Figur Velg No (Nei) for å konfigurere tilkoblingen selv. Klikk på Next (Neste), og skjermbildet Basic Settings (Grunninnstillinger) vises. Fyll ut den nødvendige informasjonen for ISP-tilkoblingen i de riktige feltene. Hvis du trenger hjelp, kan du følge skjermbildene i Basic Settings Help (Hjelp for grunnleggende innstillinger) i rutergrensesnittet eller se i den elektroniske brukerhåndboken for denne trådløse N300-ruteren. Hvis du ikke kan koble til den trådløse ruteren, må du kontrollere Egenskaper for Internett-protokoll (TCP/IP) under Nettverkstilkoblinger på datamaskinens kontrollpanel. De skal være stilt inn for å motta både IPadresse og DNS-serveradresse automatisk. Hvis du trenger hjelp, kan du se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller se koblingene i Relaterte dokumenter på side Hvis du vil lagre innstillingene og fullføre tilkoblingen, klikker du på Apply (Bruk). Du er nå koblet til Internett. Hjemmesiden til trådløse N300-ruteren vises. Hvis du vil ha informasjon om å fullføre konfigureringen av ruteren og konfigurere det trådløse nettverket, kan du se Slik får du tilgang til ruteren etter installeringen og kan søke etter ny fastvare på side 18 og Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling på side 19. Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 16

21 Hvis du har problemer med tilkoblingen: Kontroller innstillingene og sørg for at du har valgt riktige alternativer og at alt er skrevet inn riktig. Kontakt Internett-leverandøren for å kontrollere at du har riktig konfigureringsinformasjon. Les Feilsøking på side 24. Hvis problemene vedvarer, registrerer du NETGEAR-produktet og tar kontakt med NETGEARs tekniske støtte. Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 17

22 Konfigurere det trådløse nettverket Etter at du har installert ruteren, må du logge på ruteren for å fullføre konfigureringen av det trådløse nettverket. Når du logger deg inn på nettleseren, blir du bedt om å søke etter fastvareoppdateringer fra NETGEARs oppdateringsserver. Slik får du tilgang til ruteren etter installeringen og kan søke etter ny fastvare Smart Wizard-veiviseren vises bare når du kjører CD-en. Hvis du vil endre innstillingene etter at ruteren er installert og konfigurert, kan du klikke på ikonet på skrivebordet en forhåndskonfigurert snarvei lagt på skrivebordet av Smart Wizard-veiviseren under installeringen for å åpne grensesnittet for ruterbehandling. 1 Du kan også endre innstillingene dine eller konfigurere innstillingene for trådløs tilkobling og sikkerhet ved å åpne et nettleservindu og logge inn på ruteren. Du blir også bedt om å se etter ny fastvare for ruteren. Slik logger du på ruteren etter installeringen: 1. Åpne et nettleservindu, og skriv inn i adressefeltet i nettleseren. Trykk på Enter. Du kan bruke én av disse adressene for å koble til den trådløse ruteren: eller 2. Når du blir bedt om det, angir du passord og brukernavn (standardbrukernavnet for ruteren er admin, og standardpassordet for ruteren er password), begge skrives med små bokstaver. Hvis du endret passordet til noe annet enn standardverdien, skriver du inn det nye passordet. Ruterens brukernavn og passord er unike og er ikke de samme som andre brukernavn og passord som du kanskje bruker til å logge på Internett-tilkoblingen. 1. Snarveisikonet blir bare plassert på skrivebordet når du bruker Smart Wizard til å installere. Konfigurere det trådløse nettverket 18

23 Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling Innstillingene for trådløst nettverk på ruteren må samsvare med innstillingene for trådløst nettverk på enheter som bruker trådløs tilkobling til ruteren (som trådløse nettverkskort og trådløse datamaskiner). Ruteren og hver trådløse datamaskin må bruke samme SSID også kalt navn på trådløst nettverk og samme trådløse sikkerhet for en trådløs tilkobling. NETGEAR anbefaler på det sterkeste at du benytter trådløs sikkerhet. Innendørs kan datamaskiner koble til via trådløse nettverk i et område på mange meter. Dette kan gjøre at personer utenfor umiddelbar nærhet kan få tilgang til nettverket. Vinduet Wireless Settings (Innstillinger for trådløs tilkobling) gjør det mulig for deg å stille inn de trådløse nettverkstilkoblingene og alternativet for trådløs sikkerhet for nettverket og ruteren. Hvis du vil konfigurere det trådløse nettverket, kan du enten angi nettverksnavnet (SSID-en) og innstillingene for trådløs sikkerhet manuelt (se Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt på side 19), eller du kan benytte Wi-Fi Protected Setup (WPS) til å stille inn SSID-en automatisk hvis klientene i nettverket støtter WPS. Dette implementerer WPA/WPA2-sikkerhet både på ruteren og klientenheten (se Bruke Push 'N' Connect (WPS) til å konfigurere det trådløse nettverket på side 21). Hvis du konfigurerer ruteren fra en trådløs datamaskin og du endrer ruterens SSID, kanal eller sikkerhetsinnstillinger, mister du den trådløse tilkoblingen når du klikker på Apply (Bruk). Hvis dette skjer, må du endre datamaskinens innstillinger for trådløs tilkobling, slik at de samsvarer med de nye innstillingene for ruteren. Hvis du vil unngå denne situasjonen, kan du benytte en datamaskin som er koblet til ruteren med en Ethernet-kabel. Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over alle sikkerhetskonfigurasjonene som kan implementeres på denne ruteren, kan du se den elektroniske brukerhåndboken. Du finner en kobling til brukerhåndboken på ressurs-cd-en. Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt Du må kjenne til følgende hvis du vil angi innstillingene for trådløs tilkobling: Navn (SSID). Standardnavnet er NETGEAR. Trådløsmodusen (802.11g/b eller n) som støttes av hver trådløse adapter. Konfigurere det trådløse nettverket 19

24 Alternativet for trådløs sikkerhet. NETGEAR anbefaler på det sterkeste at du benytter trådløs sikkerhet. For å få en vellykket implementering av trådløs sikkerhet må du kontrollere hver trådløse adapter for å finne ut hvilket alternativ for trådløs sikkerhet den støtter. Slik konfigurerer du grunnleggende trådløs tilkobling på ruteren din: 1. Logg på trådløse N300-ruteren ved å gå til eller og angi standardbrukernavnet admin og standardpassordet password, eller ved hjelp av LAN-adressen og passordet du har konfigurert. 2. Hvis du vil se skjermbildet med trådløse innstillinger, velger du Wireless Settings (Innstillinger for trådløs tilkobling) under Setup (Konfigurering) på hovedmenyen. 3. Velg regionen din. I USA kan ikke standardregionen endres. I resten av verden er standardregionen Europa. 4. Behold standardinnstillingen for trådløs modus (du kan fininnstille trådløs modus senere se den elektroniske brukerhåndboken). 5. Velg alternativet for trådløs sikkerhet og passordet (se den elektroniske brukerhåndboken hvis du ønsker en fullstendig forklaring på de ulike sikkerhetstypene som er tilgjengelige). 6. Klikk på Apply (Bruk) for å lagre endringene. Hvis du konfigurerer den ruter fra en trådløs datamaskin og du endrer den ruters innstillinger for SSID, kanal eller sikkerhet, mister du den trådløse tilkoblingen når du klikker på Apply (Bruk). Du må endre de trådløse innstillingene på datamaskinen slik at de samsvarer med den ruters nye innstillinger. Slik konfigurerer du datamaskinene for trådløs tilkobling: 1. Angi samme SSID (navn på det trådløse nettverket) i innstillingene for trådløs tilkobling for hver datamaskin eller hvert nettverkskort som for ruteren. 2. Kontroller at det trådløse nettverkskortet for hver datamaskin har støtte for de alternativene du har valgt for modus og sikkerhet. (Hvis du er usikker, kan du se den elektroniske brukerhåndboken eller kontrollere innstillingene du valgte i Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling på side 19.) 3. Kontroller at sikkerhetsinnstillingene for alle de trådløse enhetene samsvarer med ruterens sikkerhetsinnstillinger. Hvis du for eksempel har valgt et sikkerhetsalternativ som krever et passord, må det samme passordet brukes for alle de trådløse datamaskinene. Konfigurere det trådløse nettverket 20

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3

Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 Konfigureringshåndbok for den N600 trådløse Dual Band Gigabit-ruteren WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mai 2011 208-10781-02 v1.0 2011 av NETGEAR, Inc. Med enerett.

Detaljer

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer.

Før du begynner. Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Hvis du ikke har fasttelefon, kan du bruke DSL-kontonummeret i stedet for et telefonnummer. Innholdsfortegnelse Før du begynner..................................... 2 Installere modemruteren.............................. 3 Forhåndsinnstilt trådløs sikkerhet........................ 5 Innstillinger

Detaljer

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys X-Series. Trådløs ruter med ADSL2+-modem

Brukerhåndbok. Linksys X-Series. Trådløs ruter med ADSL2+-modem Brukerhåndbok Linksys X-Series Trådløs ruter med ADSL2+-modem Contents User Guide Contents Produktoversikt X1000..................................... 1 Overside 1 Bakside 2 Veggmontert plassering 2 X3500.....................................

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

AC1600 Smart WiFi-ruter

AC1600 Smart WiFi-ruter Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning

My Net. N600-, N750- og N900-rutere. Brukerveiledning My Net N600-, N750- og N900-rutere Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmålene

Detaljer

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português.

N300. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. norsk. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Italiano. Português. norsk N300 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Detaljer

Trådløs basestation 11g

Trådløs basestation 11g Trådløs basestation 11g CPWBS054 Bruksanvisning Versjon 1.0 2 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance with the essential requirements and

Detaljer

My Net. Net N900 Central-ruter. Brukerveiledning

My Net. Net N900 Central-ruter. Brukerveiledning My Net Net N900 Central-ruter Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmålene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350

BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER. Modellnr. E8350 BRUKERVEILEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT WI-FI-RUTER Modellnr. E8350 Innholdsfortegnelse Produktoversikt E8350..................................... 1 Konfigurere ruteren av E-serie Her finner du mer hjelp..........................2

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE AIRPORT NETWORKS http://no.yourpdfguides.com/dref/3670190

Din bruksanvisning APPLE AIRPORT NETWORKS http://no.yourpdfguides.com/dref/3670190 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket rukerhåndbok for nettverket TD-serien Denne brukerhåndboken for nettverk tilbyr nyttig informasjon om innstillinger for kablede og trådløse nettverk du bruker sammen med rother-skriveren din. Du vil også

Detaljer

Bruksanvisning. SL50i

Bruksanvisning. SL50i Bruksanvisning SL50i A) Sett forfra B) Sett bakfra Helpline België/Belgique/Belgien/ 02 275 0701 Luxemburg/Luxembourg 26 84 3000 Danmark 35 25 87 61 Deutschland 0696 698 4712 España 9 17 45 62 46 France

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea)

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea) Logitech Musikknettverk Brukerveiledning engelsk (emea) Brukerveiledning for Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Få hjelp...2 Pakningens innhold...3 Systemkrav...3 Før du starter...4 Velge

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer