Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700"

Transkript

1 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA USA Juni v1.0

2 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker NETGEAR og NETGEAR-logoen er registrerte varemerker, og RangeMax og Smart Wizard er varemerker for NETGEAR. Inc. Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Andre merkenavn og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive eierne. Vilkår NETGEAR forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene som er beskrevet i dette dokumentet, uten forvarsel hvis endringene gjøres for å forbedre den interne utformingen, funksjonaliteten og/eller påliteligheten. NETGEAR påtar seg ikke noe erstatningsansvar som kan oppstå som følge av bruk av produktene eller kretsoppsettene som beskrives her. 2

3 Innhold Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Bli kjent med den trådløse ruteren...1 Pakke opp den nye N600 Wireless Gigabit-ruteren... 1 Maskinvarefunksjoner... 2 Frontdeksel... 3 Bakdeksel... 5 Merkelappen på ruteren... 6 Plassere den trådløse ruteren... 6 Installere N600 Wireless Gigabit-ruter... 7 Oppdatere ruterens fastvare... 8 Installere den trådløse ruteren ved hjelp av Smart Wizard...9 Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) Koble til N600 Wireless Gigabit-ruter Kontrollere tilkoblingen Konfigurere ruteren for Internett-tilgang Konfigurere det trådløse nettverket...19 Slik får du tilgang til ruteren etter installeringen og kan søke etter ny fastvare Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt Bruke Push 'N' Connect (WPS) til å konfigurere det trådløse nettverket Teste grunnleggende trådløs tilkobling Feilsøking...27 Sjekkliste for grunnleggende oppsett Kontrollere grunnleggende ruterfunksjoner Feilsøke påloggingsproblemer Kontrollere Internett-tilkoblingen Hente en Internett-IP-adresse Innhold iii

4 Feilsøke PPPoE Feilsøke surfing på Internett Feilsøke tilkobling ved hjelp av ping-verktøyet Teste banen fra en PC til ruteren Teste banen fra en PC til Internett Tekniske spesifikasjoner...36 Standard konfigureringsinnstillinger Gjenopprette standard passord og konfigureringsinnstillinger Relaterte dokumenter...40 Registrering og sertifiseringer...42 iv Innhold

5 Bli kjent med den trådløse ruteren Gratulerer med kjøpet av NETGEAR RangeMax Dual Band Wireless-N-Ruter WNDR3700. Før du starter installeringen av ruteren, bør du kontrollere innholdet i pakken (se Pakke opp den nye N600 Wireless Gigabit-ruteren på side 1). Gjør deg kjent med front- og bakpanelet på ruteren særlig lampene og den viktige informasjonen på merkelappen til ruteren (se Maskinvarefunksjoner på side 2). Les deretter Plassere den trådløse ruteren på side 6 for å forsikre deg om at du har valgt det beste stedet for å installere ruteren. Pakke opp den nye N600 Wireless Gigabit-ruteren Produktpakken bør inneholde følgende elementer: N600 Wireless Gigabit-ruteren et stativ med skyvefeste for N600 Wireless Gigabit-ruteren en vekselstrømsadapter (varierer etter region) en gul Ethernet-kabel NETGEAR Installeringsveiledning Ressurs-CD-en, som inkluderer: Smart Wizard -installeringsveiviseren (Autorun.exe) en PDF-versjon av denne håndboken en kobling til den elektroniske brukerhåndboken Hvis noen av delene er feil, mangler eller er skadet, kontakter du NETGEAR-forhandleren. Behold esken, inkludert den originale emballasjen, i tilfelle du må sende inn produktet for reparasjon. Bli kjent med den trådløse ruteren 1

6 Slik klargjør du ruteren for installering: 1. Ta beskyttelsesfilmen forsiktig av toppen av ruteren. 2. Sett opp N600 Wireless Gigabit-ruteren ved å justere pilen på stativet i henhold til pilen på baksiden av huset, og skyv ruteren ned på stativet. Knapp for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger Figur 1 3. Plasser ruter i et område som egner seg for installering (i nærheten av et vekselstrømuttak og Ethernet-kablene for de kablede datamaskinene). Maskinvarefunksjoner Gjør deg kjent med front- og bakpanelet på ruteren før du installerer og kobler den til særlig lampene på frontpanelet. Bli kjent med den trådløse ruteren 2

7 Frontdeksel Figur 2 Frontdekselet har ni statuslamper som du kan bruke til å overvåke og bekrefte ulike tilstander. Det er også to brytere til høyre (eller nederst hvis ruteren står i stativet). Statuslampene beskrives i Tabell 1 og bryterne i Tabell 2. Tabell 1. Beskrivelse av statuslampene Element Funksjon Aktivitet Beskrivelse 1. Strøm/ test Lyser gult Lyser grønt Blinker grønt Enheten starter opp etter å ha blitt slått på. Enheten har startet opp og er klar. Fastvaren er ødelagt. Du kan se Kontrollere grunnleggende ruterfunksjoner på side 28 hvis du trenger instruksjoner for hvordan du gjenoppretter ruterens fastvare. Blinker gult 1. Fastvaren oppgraderes. 2. 2,4 GHzmodus 3. 5 GHzmodus Av Av Lyser grønt Blinker grønt Av Lyser blått Blinker blått 2. Knappen for gjenoppretting til fabrikkinnstillingene er trykket på. Fabrikkinnstillingene gjenopprettes. Strømtilførselen til ruteren fungerer ikke. 11n-modus ved 2,4 GHz er av. Enheten brukes i 11n-modus ved 2,4 GHz. Data overføres via et trådløst nettverk. 11n-modusen ved 5 GHz er av. Enheten brukes i 11n-modus ved 5 GHz. Det overføres data via det trådløse nettverket. Bli kjent med den trådløse ruteren 3

8 Tabell 1. Beskrivelse av statuslampene (fortsatt) Element Funksjon Aktivitet Beskrivelse 4. USB Av Ingen USB-enhet er koblet til, eller knappen Trygg fjerning av maskinvare er blitt trykket på, og det er nå trygt å fjerne USBenheten. Lyser grønt USB-enheten er godtatt av ruteren og er klar til å brukes. Blinker hurtig grønt USB-enheten er i bruk. 5. Internett Av Ingen Ethernet-kabel er koblet til modemet. Lyser gult Ethernet-kabeltilkoblingen til modemet er oppdaget. Blinker gult Starter tilkobling og henter en IP-adresse. Lyser grønt En IP-adresse er mottatt; klar til å overføre data. Blinker grønt Data overføres og mottas. 6. LAN (Portene 1 4) Lyser grønt Blinker grønt Lyser gult Blinker gult Av LAN-porten har oppdaget en 1 Gbps kobling til en tilkoblet enhet. Data overføres ved 1 Gbps. LAN-porten har oppdaget en 10/100 Mbps kobling til en tilkoblet enhet. Data overføres ved 10/100 Mbps. Det finnes ingen tilkobling på denne porten. WLAN- og WPS-bryterne slår WLAN- og WPS-funksjonene av og på. Tabell 2. Beskrivelser av bryterne Element Funksjon Aktivitet Beskrivelse 7. WLAN Av/på 8. WPS Av/på På Av På Av Hvis du trykker på knappen for trådløst LAN, slås de trådløse 2,4 GHz- og 5 GHz-radioene på, noe som indikeres av at 2,4 GHzog 5 GHz-lampene lyser. 2,4 GHz- og 5 GHz-radioene er av, og lampene er av. WPS-funksjonen er på. Lampen under WPS-knappen blinker grønt når funksjonen først slås på. Før du slår på WPS-knappen, må du kontrollere at WLAN-knappen er på. Hvis begge de trådløse radioene er av (2,4 GHz- og 5 GHzlampene er av), vil ikke WPS fungere. WPS-funksjonen er av. Bli kjent med den trådløse ruteren 4

9 Bakdeksel Hvis du vil ha mer informasjon om modi, kan du se Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling på side 20 og den elektroniske Referansehåndboken, som er tilgjengelig på Ressurs-CD-en. Bakdekselet på WNDR3700-ruteren inneholder elementene i listen som kommer etter figuren. Figur Baksiden på N600 Wireless Gigabit-ruteren omfatter: 1. en av/på-knapp (strøm) 2. et uttak for vekselstrømadaper 3. fire lokale (LAN) 10/100/1000 Mbps Ethernet-porter for å koble ruter til lokale datamaskiner 4. en Internet (WAN) 10/100/1000 Mbps Ethernet-port for å koble ruter til et kabelmodem eller DSL-modem 5. en USB 2.0-port (bakoverkompatibel med USB 1.0/1.1) for å koble til en USB-lagringsenhet Bli kjent med den trådløse ruteren 5

10 Merkelappen på ruteren Se på merkelappen på undersiden av N600 Wireless Gigabit-ruteren for å finne sikkerhets-pinkoden, serienummeret, portkontakter, statuslamper og standard påloggingsinformasjon. Figur 4 Plassere den trådløse ruteren N600 Wireless Gigabit-ruter gir deg virtuell tilgang til nettverket fra et hvilket som helst sted i driftsområdet for det trådløse nettverket. Driftsavstanden eller dekningsområdet til den trådløse tilkoblingen kan variere betydelig, avhengig av den fysiske plasseringen til ruteren. Tykkelsen på og antallet vegger som det trådløse signalet må passere, kan begrense området. Resultatet blir best hvis du plasserer den trådløse ruteren slik: i nærheten av midten av området der datamaskinene og andre enheter skal brukes, og slik at den er synlig fra de trådløse enhetene i nærheten av et strømuttak og nær Ethernet-kablene for kablede datamaskiner høyt oppe, for eksempel på en hylle, slik at antallet tak og vegger mellom N600 Wireless Gigabit-ruter og de andre enhetene begrenses til et minimum på avstand fra elektriske enheter som er potensielle kilder til forstyrrelser, for eksempel takvifter, sikkerhetssystemer, mikrobølgeovner eller basestasjonen til en trådløs telefon på avstand fra store metalloverflater, for eksempel en massiv metalldør eller aluminiumsskruer. Store flater av annet materiale, for eksempel glass, isolerte vegger, fiskeakvarier, speil, murstein og betong kan også påvirke det trådløse signalet. Hvis du ikke følger disse retningslinjene, kan det føre til merkbart dårligere ytelse eller problemer med å opprette en trådløs tilkobling til Internett. Bli kjent med den trådløse ruteren 6

11 Installere N600 Wireless Gigabit-ruter Ressurs-CD-en inneholder en Smart Wizard -veiviser som hjelper deg med å konfigurere ruteren og få tilgang til Internett. Smart Wizard-veiviseren veileder deg gjennom trinnene som er nødvendige for å koble til ruteren og PC-en(e), konfigurere Internett-innstillingene og de trådløse innstillingene og aktivere trådløs sikkerhet for nettverket. Når du er ferdig, er du klar for Internett! Hvis du har et Linux-system, må du bruke den manuelle installeringsmetoden (se Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) på side 11). Du kan konfigurere N600 Wireless Gigabit-ruter med en av disse metodene: Smart Wizard Setup (Smart Wizard-konfigurering): Smart Wizard-konfigureringen er tilgjengelig på ressurs-cd-en. Se Installere den trådløse ruteren ved hjelp av Smart Wizard på side 9 for å finne ut hvordan du bruker Smart Wizard. Dette alternativet er det enkleste. Veiviseren veileder deg gjennom konfigureringsprosessen. Den automatiserer mange av trinnene og kontrollerer at nødvendige forutsetninger er oppfylt. Smart Wizard krever en PC som kjører Microsoft Windows. Ta kontakt med den nettverksansvarlige i firmaet før Smart Wizard kjøres på firmaets PC for å konfigurere hjemmeruteren din. Det kan være konflikt mellom firmaets nettverksinnstillinger eller programvaren til (VPN)- klienten (Virtual Private Network). Bruk en annen datamaskin hvis du er usikker på om det kan være en konflikt. Manual Setup (Manuell konfigurering): Hvis du ikke kan eller ønsker å bruke Smart Wizard, kan du se Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) på side 11. Velg dette alternativet hvis du for eksempel bruker et Linux-operativsystem eller har inngående datatekniske kunnskaper. Hvis du velger dette alternativet og installerer ruteren manuelt, bør du installere og konfigurere ruteren i denne rekkefølgen for å få best mulig resultat: 1. Installer og koble den trådløse ruteren til nettverket (se Koble til N600 Wireless Gigabitruter på side 11). 2. Konfigurer den trådløse ruteren for Internett-tilgang (se Konfigurere ruteren for Internetttilgang på side 15). 3. Konfigurer det trådløse nettverket og velg trådløse sikkerhetsinnstillinger for å beskytte det trådløse nettverket (se Konfigurere det trådløse nettverket på side 19). Bli kjent med den trådløse ruteren 7

12 Oppdatere ruterens fastvare NETGEAR foretar stadige forbedringer av bruken av og funksjonene til ruteren. For at det skal bli enkelt for deg å motta de beste, mest oppdaterte funksjonene for ruteren, gir NETGEAR deg en rekke måter å oppdatere produktet på. Med Smart Wizard-installeringsveiviseren kan du søke etter og installere oppdateringer som en del av installeringsprosessen. Ruteren inneholder en oppdateringsfunksjon som du kan bruke til å søke etter og installere oppdateringer. Du må være logget på ruteren for å kunne bruke denne funksjonen (se Referansehåndbok for detaljer). Disse alternativene omtales i Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linuxbrukere) på side 11. Bli kjent med den trådløse ruteren 8

13 Installere den trådløse ruteren ved hjelp av Smart Wizard Klargjør følgende før du konfigurerer ruter. Sørg for at: Du benytter en Mac eller en PC med et Windows-operativsystem (Windows 7, Windows Vista, Windows 2000 eller Windows XP med Service Pack 2 eller nyere). Du har Internett-tilkobling via en Internett-leverandør. PC-en din har en kablet Ethernet-tilkobling (ikke en trådløs tilkobling). Hvis du har et kabelmodem, bruker du datamaskinen du brukte første gang du konfigurerte Internett-tjenesten. NETGEAR Smart Wizard-veiviseren leder deg gjennom fremgangsmåten for å koble ruteren til PC-en(e) din(e). Den hjelper deg med å konfigurere innstillingene for trådløs tilkobling og aktiverer trådløs sikkerhet for nettverket. Smart Wizard leder deg gjennom konfigureringsprosessen slik at mange av trinnene utføres automatisk. Smart Wizard kontrollerer hvert trinn i konfigureringen for å sørge for at hvert trinn er fullført. Konfigureringsprosessen med veiviser tar ca. 20 minutter å fullføre. Slik konfigureres ruteren ved hjelp av Smart Wizard: 1. Slik starter du Smart Wizard: For Windows-brukere: Sett ressurs-cd-en inn i PC-en. CD-en starter automatisk og oppdager språket du bruker på datamaskinen. Velg eventuelt et annet språkalternativ. Hvis CD-en ikke starter automatisk, går du til CD-en og dobbeltklikker på. På CD-menyen klikker du på Setup (Konfigurering) hvis du vil starte Smart Wizard. Mac-brukere dobbeltklikker på programmet MacWizard. 2. Når Smart Wizard ber deg søke etter fastvareoppdateringer, klikker du Yes (Ja) for å søke etter ny fastvare for ruteren på NETGEARs webområde, eller No (Nei) for å søke etter oppdateringer senere (se Slik får du tilgang til ruteren etter installeringen og kan søke etter ny fastvare på side 19). Installere den trådløse ruteren ved hjelp av Smart Wizard 9

14 3. Følg instruksjonene og meldingene for å fullføre installeringen. Smart Wizard veileder deg gjennom installeringen av ruteren, kobler ruteren til Internett, konfigurerer de trådløse nettverksinnstillingene og velger optimal sikkerhetsbeskyttelse for nettverket. Hvis du ikke velger et sikkerhetsalternativ under installeringen, kan du velge det senere via ruterens brukergrensesnitt (se Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt på side 20 eller Bruke Push 'N' Connect (WPS) til å konfigurere det trådløse nettverket på side 23). Hvis du ønsker optimal ytelse fra den trådløse høyhastighetsruteren, bør du sørge for at alle datamaskinene i nettverket har et trådløst nettverkskort som støtter den samme teknologien som ruteren (se den elektroniske brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon). Ved slutten av installeringen: For Windows-brukere plasserer Smart Wizard en Router_Setup.html-fil på datamaskinens skrivebord slik at du kan se ruterinnstillingene. Den plasserer også snarveien til ruterpålogging på skrivebordet slik at du får tilgang til ruterens hovedmeny. For Mac-brukere plasserer Smart Wizard en Router_Setup.pdf-fil på skrivebordet. Du er nå koblet til Internett. Når du er koblet til Internett, kan du: Logge inn på ruteren og søke etter ny fastvare. Se etiketten på undersiden for å finne standard påloggingsinformasjon, eller se trinnene i Slik får du tilgang til ruteren etter installeringen og kan søke etter ny fastvare på side 19. Konfigurere flere trådløse datamaskiner i nettverket ditt for Internett-tilgang (se Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling på side 20). For avanserte funksjoner som ikke dekkes av denne veiledningen, kan du se Referansehåndbok på ressurs-cd-en. Det finnes også en kobling til den elektroniske utgaven av Referansehåndbok i rutergrensesnittet. Fabrikkinnstillingene gjenopprettes når du bruker knappen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Se Gjenopprette standard passord og konfigureringsinnstillinger på side 39 hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen. Installere den trådløse ruteren ved hjelp av Smart Wizard 10

15 Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) Gå gjennom listen nedenfor og kontroller at du har all nødvendig informasjon før du installerer og kobler til ruteren manuelt. Internett-tilkobling via kabel eller ADSL til en Internett-leverandør (ISP). Konfigureringsinformasjonen som du fikk av Internett-leverandøren. Avhengig av hvordan Internett-kontoen ble konfigurert, kan det hende at du trenger følgende informasjon for å konfigurere N600 Wireless Gigabit-ruter og få tilgang til Internett: verts- og domenenavn påloggingsnavn og passord for Internett (ofte en e-postadresse og passord) DNS-adresser (Domain Name Server) fast eller statisk IP-adresse Internett-leverandøren skal ha gitt deg all informasjonen du trenger for å koble til Internett. Hvis du ikke finner denne informasjonen, kan du kontakte Internett-leverandøren. Hvis du ikke allerede har gjort det: Sjekk innholdet i pakken til ruteren for å forsikre deg om at det er komplett (se Pakke opp den nye N600 Wireless Gigabit-ruteren på side 1). Velg et optimalt sted for N600 Wireless Gigabit-ruter etter at du har gått gjennom retningslinjene i Plassere den trådløse ruteren på side 6. Koble til N600 Wireless Gigabit-ruter Før du installerer N600 Wireless Gigabit-ruteren bør du sørge for at det er merket av for Motta IPadresse automatisk og Motta DNS-serveradresse automatisk i Egenskaper for Internett-protokoll (TCP/IP) på datamaskinen. Dette kontrollerer du ved å gå til datamaskinens Kontrollpanel og åpne TCP/IP-egenskapene for de interne nettverkstilkoblingene. Hvis du er usikker på dette, ser du i dokumentasjonen for datamaskinen eller koblingen til TCP/IP-adressering i Relaterte dokumenter på side 40. Hvis du erstatter en eksisterende ruter, bør den kobles fra nettverket og settes til side før du begynner å installere den nye ruteren. Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 11

16 Du må utføre to trinn for å konfigurere N600 Wireless Gigabit-ruteren: 1. Koble ruter til ADSL-modemet eller kabelmodemet, og koble en datamaskin til ruter. 2. Konfigurer ruter til å bruke Internett-tilkoblingen. Slik kobler du til N600 Wireless Gigabit-ruteren: 1. Koble til N600 Wireless Gigabit-ruteren, datamaskinen og modemet. a. Slå av datamaskinen. b. Slå av og koble fra kabelbredbåndsmodemet eller ADSL-bredbåndsmodemet. Hvis modemet har et reservebatteri, fjerner du dette også. c. Finn Ethernet-kabelen (1) som kobler datamaskinen til modemet. 1 2 Figur 5 2. Koble kabelen fra modemet (2). Du kobler den til ruteren senere. 3. Finn frem Ethernet-kabelen som fulgte med NETGEAR-produktet. Koble denne Ethernetkabelen til modemet og til Internett-porten på N600 Wireless Gigabit-ruteren (3). Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 12

17 3 Figur 6 4. Finn kabelen som du koblet fra modemet i trinn 2. Koble denne kabelen (4) ordentlig til en LAN-port på ruteren, for eksempel LAN-port 1. 4 Figur 7 Nettverkskablene er koblet til, og du er klar til å starte nettverket. Det er viktig at du starter nettverket i riktig rekkefølge. Slik starter du nettverket i riktig rekkefølge. Hvis du ikke starter eller omstarter nettverket i riktig rekkefølge, kan du få problemer med å få tilgang til Internett. Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 13

18 1. Først kobler du til og slår på kabelmodemet eller DSL-modemet (hvis modemet har et reservebatteri, setter du det inn igjen). Vent i to minutter. 2. Koble strømledningen til N600 Wireless Gigabit-ruteren og til et strømuttak. Vent i ett minutt. 3. Til slutt slår du på datamaskinen. Det kan ta flere minutter før ruteren har opprettet en forbindelse med datamaskinen og Internett-leverandøren. Hvis du bruker DSL og programvaren logger deg på Internett, må du ikke kjøre denne programvaren. Det kan hende at du må gå til menyen Verktøy i Internet Explorer, velge Alternativer for Internett og deretter klikke på kategorien Tilkoblinger, der du kan velge Slå aldri et nummer. Kontrollere tilkoblingen Kontroller at ruteren er riktig tilkoblet ved å kontrollere statuslampene (se på tegningene i Figur 8). Figur Kontroller N600 Wireless Gigabit-ruterens statuslamper for å kontrollere følgende: Strøm. Strømlampen (1) skal lyse grønt konstant. Hvis den ikke gjør det, kan du se Kontrollere grunnleggende ruterfunksjoner på side 28. Driftsmodus. Lampen (2) for båndet 2,4 GHz N/G må være på, og lampen (3) for båndet 5 GHz N må være på. USB. USB-lampen (4) skal lyse hvis en USB-enhet er koblet til og er klar til bruk. Lampen blinker raskt grønt når USB-enheten er i bruk. Internett. Internett-portlampen (5) skal lyse. Hvis den ikke gjør det, må du kontrollere at Ethernet-kabelen er koblet ordentlig til Internett-porten på N600 Wireless Gigabit-ruteren, og at modemet er slått på. Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 14

19 LAN. Minst én LAN-lampe (6) skal lyse. Grønt indikerer at datamaskinen kommuniserer ved 1 Gbps, gult indikerer 10/100 Mbps. Hvis LAN-lampen ikke lyser, må du kontrollere at Ethernet-kabelen fra datamaskinen til ruteren er godt festet i begge ender, og at datamaskinen er slått på. WLAN av/på. Knappen for trådløst lokalnettverk (WLAN) (7) slår de trådløse 2,4 GHz- og 5,0 GHz-radioene av og på. WPS. WPS-knappen (8) blinker grønt for å indikere WPS-aktivitet når enheten er i det tominutters intervallet for å synkronisere sikkerhet, eller det har oppstått en WPS-feil. Konfigurere ruteren for Internett-tilgang Hvis du konfigurerer den trådløse ruteren manuelt, må du logge på N600 Wireless Gigabit-ruter for å konfigurere ruteren og hvis du senere vil endre ruterinnstillingene. Fabrikkinnstillingene gjenopprettes når du bruker knappen for å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Se Gjenopprette standard passord og konfigureringsinnstillinger på side 39 hvis du vil ha mer informasjon. Slik får du tilgang til ruteren: 1. Koble til N600 Wireless Gigabit-ruter ved å skrive inn i adressefeltet i nettleseren, og trykk deretter på Enter. Figur 9 Koble til N600 Wireless Gigabit-ruter ved å skrive inn én av disse tre URL-ene i adressefeltet i nettleseren, og trykk deretter på Enter: Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 15

20 Et påloggingsvindu som det i den følgende figuren vises: Figur Av sikkerhetsgrunner har ruteren et eget brukernavn og passord. Når du blir bedt om det, skriver du inn admin som brukernavn og password som passord for ruteren, begge med bare små bokstaver. Ruterens brukernavn og passord er ikke de samme som andre brukernavn og passord som du kanskje bruker til å logge på Internett-tilkoblingen. 3. En velkomstmelding vises for å minne deg om å bruke fastvareoppgraderingen regelmessig og dra nytte av Wireless-N-funksjonen på ruteren. Klikk på knappen Close Window (Lukk vindu). Skjermbildet Router Upgrade (Ruteroppgradering) vises, og du blir bedt om å søke etter en ny versjon av fastvaren. 4. Klikk på Check (Søk) for å søke etter ny fastvare (anbefales). Ruteren vil automatisk søke etter en ny fastvarebildefil i NETGEAR-databasen. Hvis det ikke finnes noen ny fastvareversjon, vises det en melding om at ingen ny fastvareversjon er tilgjengelig. (Hvis du velger No (Nei), kan du søke etter ny fastvare senere. Se den elektroniske brukerhåndboken). Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 16

21 5. Hvis ny fastvare er tilgjengelig, klikker du på Yes (Ja). Da oppgraderer ruteren automatisk seg selv med den nyeste fastvaren. Ikke prøv å koble deg til Internett, slå av ruteren, slå av datamaskinen eller gjøre noe annet med ruteren før omstarten er ferdig og Klar-lampen har lyst grønt i flere sekunder. 6. Velg Setup Wizard (Konfigureringsveiviser) fra hovedmenyen. Skjermbildet Setup Wizard (Konfigureringsveiviser) vises. Figur Velg No (Nei) for å konfigurere tilkoblingen selv. Klikk på Next (Neste), og skjermbildet Basic Settings (Grunninnstillinger) vises. Fyll ut den nødvendige informasjonen for ISPtilkoblingen i de riktige feltene. Hvis du trenger hjelp, kan du følge skjermbildene i Basic Settings Help (Hjelp for grunnleggende innstillinger) i rutergrensesnittet eller se i den elektroniske brukerhåndboken for denne N600 Wireless Gigabit-ruter. Hvis du ikke kan koble til den trådløse ruteren, må du kontrollere Egenskaper for Internett-protokoll (TCP/IP) under Nettverkstilkoblinger på datamaskinens kontrollpanel. De skal være stilt inn for å motta både IP-adresse og DNS-serveradresse automatisk. Hvis du trenger hjelp, kan du se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller se koblingene i Relaterte dokumenter på side Hvis du vil lagre innstillingene og fullføre tilkoblingen, klikker du på Apply (Bruk). Du er nå koblet til Internett. Hjemmesiden til N600 Wireless Gigabit-ruter vises. Hvis du vil ha informasjon om å fullføre konfigureringen av ruteren og konfigurere det trådløse nettverket, kan du se Slik får du tilgang til ruteren etter installeringen og kan søke etter ny fastvare på side 19 og Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling på side 20. Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 17

22 Hvis du har problemer med tilkoblingen: Kontroller innstillingene og sørg for at du har valgt riktige alternativer og at alt er skrevet inn riktig. Kontakt Internett-leverandøren for å kontrollere at du har riktig konfigureringsinformasjon. Les Feilsøking på side 27. Hvis problemene vedvarer, registrerer du NETGEAR-produktet og tar kontakt med NETGEARs tekniske støtte. Installere den trådløse ruteren manuelt (avanserte brukere og Linux-brukere) 18

23 Konfigurere det trådløse nettverket Etter at du har installert ruteren, må du logge på ruteren for å fullføre konfigureringen av det trådløse nettverket. Når du logger deg inn på nettleseren, blir du bedt om å søke etter fastvareoppdateringer fra NETGEARs oppdateringsserver. Slik får du tilgang til ruteren etter installeringen og kan søke etter ny fastvare Smart Wizard-veiviseren vises bare når du kjører CD-en. Hvis du vil endre innstillingene etter at ruteren er installert og konfigurert, kan du klikke på ikonet på skrivebordet en forhåndskonfigurert snarvei lagt på skrivebordet av Smart Wizard-veiviseren under installeringen for å åpne grensesnittet for ruterbehandling. 1 Du kan også endre innstillingene dine eller konfigurere innstillingene for trådløs tilkobling og sikkerhet ved å åpne et nettleservindu og logge inn på ruteren. Du blir også bedt om å se etter ny fastvare for ruteren. Slik logger du på ruteren etter installeringen: 1. Åpne et nettleservindu, og skriv inn i adressefeltet i nettleseren. Trykk på Enter. Du kan bruke én av disse adressene for å koble til den trådløse ruteren: eller 2. Når du blir bedt om det, angir du passord og brukernavn (standardbrukernavnet for ruteren er admin, og standardpassordet for ruteren er password), begge skrives med små bokstaver. Hvis du endret passordet til noe annet enn standardverdien, skriver du inn det nye passordet. Ruterens brukernavn og passord er unike og er ikke de samme som andre brukernavn og passord som du kanskje bruker til å logge på Internetttilkoblingen. 1. Snarveisikonet blir bare plassert på skrivebordet når du bruker Smart Wizard til å installere. Konfigurere det trådløse nettverket 19

24 Slik konfigurerer du innstillinger og sikkerhetsalternativer for trådløs tilkobling Innstillingene for trådløst nettverk på ruteren må samsvare med innstillingene for trådløst nettverk på enheter som bruker trådløs tilkobling til ruteren (som trådløse nettverkskort og trådløse datamaskiner). Ruteren og hver trådløse datamaskin må bruke samme SSID også kalt navn på trådløst nettverk og samme trådløse sikkerhet for en trådløs tilkobling. NETGEAR anbefaler på det sterkeste at du benytter trådløs sikkerhet. Innendørs kan datamaskiner koble til via trådløse nettverk i et område på mange meter. Dette kan gjøre at personer utenfor umiddelbar nærhet kan få tilgang til nettverket. Vinduet Wireless Settings (Innstillinger for trådløs tilkobling) gjør det mulig for deg å stille inn de trådløse nettverkstilkoblingene og alternativet for trådløs sikkerhet for nettverket og ruteren. Hvis du vil konfigurere det trådløse nettverket, kan du enten angi nettverksnavnet (SSID-en) og innstillingene for trådløs sikkerhet manuelt (se Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt på side 20), eller du kan benytte Wi-Fi Protected Setup (WPS) til å stille inn SSID-en automatisk hvis klientene i nettverket støtter WPS. Dette implementerer WPA/WPA2-sikkerhet både på ruteren og klientenheten (se Bruke Push 'N' Connect (WPS) til å konfigurere det trådløse nettverket på side 23). Hvis du konfigurerer ruteren fra en trådløs datamaskin og du endrer ruterens SSID, kanal eller sikkerhetsinnstillinger, mister du den trådløse tilkoblingen når du klikker på Apply (Bruk). Hvis dette skjer, må du endre datamaskinens innstillinger for trådløs tilkobling, slik at de samsvarer med de nye innstillingene for ruteren. Hvis du vil unngå denne situasjonen, kan du benytte en datamaskin som er koblet til ruteren med en Ethernet-kabel. Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over alle sikkerhetskonfigurasjonene som kan implementeres på denne ruteren, kan du se den elektroniske brukerhåndboken. Du finner en kobling til brukerhåndboken på ressurs-cd-en. Stille inn SSID-en og trådløs sikkerhet manuelt Du må kjenne til følgende hvis du vil angi innstillingene for trådløs tilkobling: Navn (11N 2,4 GHz SSID). Standardnavnet er NETGEAR. Navn (11N 5 GHz SSID). Standardnavnet er NETGEAR-5G. Konfigurere det trådløse nettverket 20

Opplev neste generasjon WiFi

Opplev neste generasjon WiFi Gjør mer Opplev neste generasjon WiFi Din nye WiFi-utvider støtter nettverksstandarden 802.11ac. Denne nye standarden gir bedre hastigheter, forbedret pålitelighet og bedre rekkevidde enn gamle WiFi-nettverksstandarder.

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post

Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner. Sette opp Skann til e-post Hurtigveiledning for oppsett av skannefunksjoner XE3024NO0-2 I denne veiledningen finner du instruksjoner for følgende: Sette opp Skann til e-post på side 1 Sette opp Skann til postboks på side 6 Sette

Detaljer

Sonos. Oppsettsveiledning

Sonos. Oppsettsveiledning Sonos Oppsettsveiledning DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken.

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Innhold Kapittel 1: Koble til. 7 I esken 8 Oversikt over Apple TV 10 Hva du trenger

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av denne maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk maskinen. Copyright 2005. Den opphavsrettslige beskyttelsen omfatter alle former og typer opphavsrettslig

Detaljer

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2009 ved Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis på noen form

Detaljer

Brukerveiledning for Synology NAS

Brukerveiledning for Synology NAS Brukerveiledning for Synology NAS Basert på DSM 5.0 Dokument-ID Syno_UsersGuide_NAS_20140522 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Komme i gang med Synology DiskStation Manager Installer

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav.

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav. Kortversjon av veiledningen til Intellikeys USB IntelliKeys USB - Kart over tilgangsfunksjonalitet Navn Reaksjonstid 15 Tvunget løft Volum for tastelyd Standard Generell beskrivelse Av Repetisjonsverdi

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer