CURRICULUM VITAE PERSONALIA NØKKELKVALIFIKASJONER UTDANNELSE KURS ETTERNAVN: MITTET FØDSELSDATO: NASJONALITET: LAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE PERSONALIA NØKKELKVALIFIKASJONER UTDANNELSE KURS ETTERNAVN: MITTET FØDSELSDATO: 12.09.71 NASJONALITET: LAND"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE PERSONALIA ETTERNAVN: MITTET FORNAVN: TOR OLAV FØDSELSDATO: NJONALITET: LAND SPRÅK: NORSK, ENGELSK STILLING: FAGLIG LEDER BRANN - FOKUS RÅDGIVNING SIVILSTAND: SAMBOER TLF. ARBEID: E-POST: WEB: FOKUSRAAD.NO NØKKELKVALIFIKJONER Omfattende regelverkforståelse og erfaring med brannteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 for prosessindustri, fjellanlegg, fredede bygninger, undervisningsbygg, hotell, sykehus, næringsbygg o.a. Lang erfaring med analyser og beregninger for optimalisering av risikonivået. Utover nybygg besittes også tilsvarende kompetanse for oppgradering av eksisterende bygninger. Spesiell erfaring: To-sone modellering, termisk og mekanisk røykventilasjon Strålingsberegninger Brannsikring av antikvarisk bygning (blant annet Stavkirkene) Responsberegninger Slokkeanlegg (sprinkler, vanntåke, skumanlegg, gass, inertluft) Undervisning (Norges brannskole, HSH, div kurs/konferanser) Alarmorganisering UTDANNELSE Høgskolen i Narvik, Avd. for Sivilingeniørutdanningen, Integrert bygningsteknologi Høyskolen Stord/Haugesund, Høyskoleingeniør brannteknikk. KURS 2000 Brannsikkerhet i vegtunneler, dsb rd International Conference on Performance Based Codes and Fire Safety Design Methods, Society for Fire Protection Engineers 1996 Beredskaps og sikkerhetsledelse, HSH, avd. for sikkerhetsopplæring

2 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING 1995 Grunnleggende sikkerhetskurs, Statens Sikkerhetshøgskole PUBLIKJONER 2013 (under utarbeidelse) SINTEF Byggforsk Ledesystem, prosjektering og eksempel på løsninger, blad og SINTEF Byggforsk Dokumentasjon av brannsikkerhet i bruksfasen SINTEF Byggforsk Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper Norges Brannskole Sjekkliste objektsyn Innsatsplan Kompendium Risikovurdering i bygninger FOREDRAGSHOLDER 2013 BFO dagene. Ledesystemer Tekna, webkurs. Obligatorisk krav til uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering. Kursmateriell og innspilling av kurs. Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO). Passiv Brannsikring den 19. og 20. september i Oslo. Gran kommune Heldagskurs, Del 1: Brann, risiko, sikkerhetskultur. Del 2: Nye byggeforskrifter TEK 10 Bygg- og eiendomsutviklingsdagene Nye byggeforskrifter, TEK pdd Asker og Bærum brannvesen Beredskapsutdanning trinn 1, materialer og konstruksjoner, brannog røykspredning Høgskolen Stord-Haugesund Dimensjonering av røykventilasjonsanlegg og Brannteknisk prosjektering 2002 Oslo brann- og redningsetat Undervisning, røykventilasjon teori/-praksis. Risikovurderinger Forsvarets Bygningstjeneste Forsvarets brannvernkonferanse Sør-/Vestlandet. Forelesning innen brann- og røykspredning ENØK Øst Utarbeidet og avholdt kurs i byggteknikk, relatert til bygningens energibalanse, samt brannsikring av gjennomføringer. Side 2 av 17

3 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING 1999 Norsk Brannvernforening Kurs innen termisk og mekanisk røykkontroll Norges Brannskole Risikoanalyse, innsatsplanlegging, brann- og røykspredning, branndynamikk, Risiko- og sårbarhetsanalyser ERFARING/PRAKSIS PRAKSIS I NÅVÆRENDE VIRKSOMHET 2013 dd. Fokus Rådgivning. Faglig leder, brannteknisk prosjektering TIDLIGERE VIRKSOMHET 2013 Sweco Norge. Faglig leder, utvikling av fagkompetanse og KSsystem for fagenheten Brann & Sikkerhet NE A. Faglig leder - Brann og sikkerhet, utvikling av fagkompetanse og KS-system for avdeling Brann & Sikkerhet NE Brannconsult. Avdelingsleder, Oslo Techno Consult. Fagansvarlig (2001), Ansvar for faglig LØPENDE OPPDRAG oppdatering og utvikling av avdeling for Brann- og sikkerhet Höeg eiendom/ Bunde eiendom Kunsthøgskolen i Oslo Pågår Pågår Hasle linje. Bolig, næring og salgslokaler Kunsthøgskolen i Oslo for ombygging av eksisterende industribygning (tidligere sentralbygningen til Vinmonopolet) til bolig og næringsformål. Ca m 2 Eksplosjonssikring av sponavsug med tilhørende silo CM prosjekt Pågår Sørlandet helsepark for ombygging av eksisterende næringsbygg til omsorgsboliger. Betonmast Pågår Søndre Oslo DPS/BUP syd for nytt distrikt psykiatrisk senter, samt barna og ungdomspsykiatri. Enata Pågår TrioParken for ombygging av eksisterende industribygning (tidligere sentralbygningen til TrioVing) til bolig og næringsformål. KS Torggata bad Aspelin Ramm Eiendom Pågår Torggata bad Oppdragsleder. Tilstandsregistrering, tiltaksplan og budsjettering. Fredet bygning. Ca m 2 Pågår Claus Riis Gate 5 for nytt boligbygg. Side 3 av 17

4 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING LØPENDE OPPDRAG LOSJEPLSEN UTVIKLING Pågår Losjeplassen Vest for nytt boligbygg. Drammen. Aker A Pågår Fornebuporten Oppdragsleder. Uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering. JM Norge Pågår Kirkeveien for nytt boligbygg. Høviktunet. Veidekke A Pågår Studentboliger Lillehammer for nytt boligbygg. Tandberg Eiendom Pågår Heggedal Sentrum for nytt boligbygg. CIVIT Pågår Diakonhjemmet bistand i reguleringsfasen. Salto Bryn Senter Pågår Bryn senter for ombygninger, tilbygg og påbygg, nærings- og boligformål. Vestre Vika DA Pågår Dronning Mauds gate for ombygninger og påbygg, kontorbygning. SINTEF Eiendom Pågår Forskningsveien 1 Oppdragsleder. Brannteknisk oppgradering, statusanalyse med tiltaksplan og budsjett. Oppfølging i detaljprosjektering og byggefase. Side 4 av 17

5 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING AVSLUTTEDE OPPDRAG Oslo Lufthavn Eiendom 2013 Flyporten Brannteknisk oppgradering av ledesystem. Eiendomsspar 2013 Folketeaterpassasjen Røykventilasjonsberegninger av passasjen Statoil Fuel & Retail Statoil Fuel & Retail nytt hovedkontor av nytt hovedkontorbygg Gran kommune OKK - Team T Statsbygg Rammeavtale Lilleakerveien 4 Oslo Lufthavn Gardermoen Nasjonalgalleriet Oppdragsleder. Tilstandsregistrering, tiltaksplan og budsjettering for: Bjoneroa skole Bjørklund skole Brandbu ungdomsskole Fagerlund skole Fredheim skole Gran ungdomsskole Grymyr skole Jaren skole Moen skole Sanne skole Solvang skole Trintom skole Brandbu ungdomsskole Gran ungdomsskole Gran rådhus Skjervum helse- og omsorgssenter Marka helse- og omsorgssenter Bjoneroa Eldresenter Solheim barnehage Bjoneroa barnehage Bjørklund barnehage Leikvoll barnehage Marka barnehage Solheim barnehage Brandbu kulturhus Granvang kulturhus Klokkerlåven av nytt kontorbygg (Statkraft og PGS) Oppdragsleder. Kontroll av brannteknisk prosjektering nybygg og eksisterende bygg. Utbygging av ny terminal T2. Ca m 2 Oppdragsleder. Tilstandsregistrering, tiltaksplan og budsjettering. Risikoog sårbarhetsanalyse. Tilbudsbeskrivelse for slokkeanlegg, samt oppfølging i byggefasen. Side 5 av 17

6 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING Statsbygg 2008 Kunstindustrimuseet i Oslo Betonmast - Københavngata 10 Oppdragsleder. Tilstandsregistrering, tiltaksplan og budsjettering. Risikoog sårbarhetsanalyse. av nytt hostell/hybelbygg. Ombygning av Bergenegården. Mustad Eiendom - Mustad Nord av nytt bilforretningsanlegg. HENT - Clarion Hotell Tromsø av nytt hotell Tandberg eiendom - Rampehuset, Heggedal av nytt kultur/næringsbygg CoNova - Vulkan Eiendom Veidekke A - Kongensgate 8 Vulkan nord av ombygning og tilpasning for Nærings- og handelsdepartementet. av nytt bolig/næringsbygg Oslo Lufthavn Gardermoen Skanska Norge KPR Sweeperhall Øst Oppdragsleder. Kontroll av brannteknisk prosjektering, utvidelse av sweeperhall. - REC Veidekke A - PEAB og Eiendomsspar Royal Christiania Hotell Eiendom / Skanska Brødrene Jensen Veidekke A - Aspelin Ramm Eiendom - Nytt kontorbygg Statoil Fornebu REC Sitec Hamar stadion, kjøpesenter Helsfyr hotell, påbygg Royal Chr. Hotell, 1952-bygget Kunsthøyskolen i Oslo, byggetrinn II Vulkan Nord Vulkan Mathall prosjekteringsgrunnlag. Oppdragsleder. Brannteknisk prosjektering, nybygg, industri. Ca m 2. prosjekteringsgrunnlag. prosjekteringsgrunnlag. Kontroll av utførelse inkl. fullskalatester. Oppdragsleder. Brannteknisk prosjektering for hovedombygging av eksisterende bygning. oppfølging i byggefasen Oppdragsleder. Bolig, næring, salgslokaler, p-anlegg. Komplett oppfølging i byggefase Oppdragsleder. Næring, salgslokaler. Komplett prosjekteringskonsept iht. TEK. Risikoanalyser, detaljprosjektering, oppfølging i byggefasen Side 6 av 17

7 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING Peab - P-anlegg Statoil Fornebu Riksantikvaren Nore, Uvdal, Rollag og Flesberg stavkirke Holmenkollen Park Hotel ANS AF Skandinavia Riksarkivet IT Fornebu Eiendom Vedal Entreprenør Aspelin-Ramm Eiendom Vulkan Eiendom + entreprenør (Veidekke, AF Byggfornyelse) Aspelin-Ramm Eiendom Mustad Eiendom Veidekke A Moelv Brødrene Jensen Veien Kulturminnepark Holmenkollen Park Hotel ANS Kjenn idrettshall Riksarkivet, Oslo P-anlegg og nytt kontorbygg for Statoil Nytt lagerbygg for NMD, Østre Akervei 91 Nytt lagerbygg for NMD, Østre Akervei 91 Vulkan scene. Vulkan søndre (hotell, næring og bolig). Vulkan mathall. Vulkan Bellonahuset Parkveien 5-7, boligbygg Lilleakerveien 4, bolig og næring CC Gjøvik, utvidelse og oppgradering Kunsthøyskolen i Oslo, byggetrinn II Museum, Historisk opplevelsessenter Oppdragsleder. Næring, salgslokaler. Komplett prosjekteringskonsept iht. TEK. Risikoanalyser, detaljprosjektering, oppfølging i byggefasen Oppdragsleder. Teknisk risiko- og sårbarhetsanalyse. Oppdragsleder. Utvidelse av hotellet. Komplett prosjekteringskonsept iht. TEK. Risikoanalyser, detaljprosjektering, oppfølging i byggefasen Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag, og oppfølging i byggefase. Oppdragsleder. Teknisk risiko- og sårbarhetsanalyse. Oppdragsleder. Statoil Hydro, Fornebu, nytt kontorbygg og nytt P- hus. Analyser, beregninger og brannteknisk prosjekteringsgrunnlag. Oppdragsleder. Nytt lagerbygg for NMD. 4 etasjes høytlager. Detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen. Oppdragsleder. Nytt lagerbygg for NMD. 4 etasjes høytlager. Analyser, prosjekteringsgrunnlag. prosjekteringsgrunnlag, bolig, næring, hotell og konserthus. Oppfølging i byggefasen, kontroll av detaljer, kontroll av utførelse, alarmorganisering, m.m. prosjekteringsgrunnlag. prosjekteringsgrunnlag. prosjekteringsgrunnlag for utvidelse av eksisterende bygning. Oppfølging i byggefasen, kontroll av detaljer, kontroll av utførelse, alarmorganisering, m.m. oppfølging i byggefasen. Oppfølging og kontroll i byggefasen. Side 7 av 17

8 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING Eiendomsspar Skanska Norge NCC Construction Vedal Entreprenør IT Fornebu Eiendom Folketeaterbygningen Forsvarsbygg IndustriPlan 2008 Utvidelse av CCvest, Nord Nye Major, bolig- og næringsbygg Portalbygget, kontorbygg Undervisningsbygg, Oscarsborg festning ScanWafer Glomfjord Oppdragsleder. Teknisk risiko- og sårbarhetsanalyse, eksisterende bygningsmasse. Analyser, prosjekteringsgrunnlag for oppgradering av eksisterende bygning. prosjekteringsgrunnlag. Oppfølging i byggefasen. oppfølging i byggefasen. oppfølging i byggefasen. Oppdragsleder. Ombygging og brannteknisk oppgradering, tekniske og bygningsmessig Oppdragsleder. Teknisk risiko- og sårbarhetsanalyse, eksisterende bygningsmasse. Analyser, prosjekteringsgrunnlag for utvidelse av eksisterende bygning. Oslo Børs 2006 Oslo Børs Oppdragsleder. Oppgradering kulvert, teknisk risikoanalyse. Lønnheim entreprenør Veidekke OSU Tandberg Eiendom Tandberg Eiendom Optimo Prosjekt Evensen Nordiske Husprosjekt Flerbrukshall, Kristiansund Leilighetsbygg, Krystallen Kvitfjell Barcoderekken Asker Kunsthall Torvgården Stovner Politihus, utvidelse og påbygg Konowsgate 83 og 83B, Boligprosjekt Hoffsjef Løvenskiolds vei 31C, boligprosjekt Oppdragsleder. Arbeidsoppdrag utført: Analyser, beregninger og brannteknisk prosjekteringsgrunnlag for ny flerbrukshall. Oppdragsleder. Branntekniske prosjektering, beregninger/analyser. Oppfølging i byggefasen. Analyser og utredninger for høyhus Oppfølging i byggefasen. Oppdragsleder. Total ombygning, restaurant og kunstutstilling. Komplett prosjekteringskonsept iht. TEK. Oppdragsleder. Næringsbygg og salgslokaler. Komplett Analyser og utredninger for lavtrykk vanntåke. Side 8 av 17

9 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING Nordiske Husprosjekt 2006 Veidekke A 2010 Evensen 2007 Jacob Aallsgate 11, boligprosjekt Hønefoss senter Freiaparken, boligprosjekt Forsvarsbygg MO Akershus festning Huseby leir Kolsås leir Linderud leir Fabritius Prosjekt 2007 Oslo Konserthus Bondeheimen hotell Oslo kommune, kunstsamlingene Optimo Prosjekt Evensen Vital Eiendom Lillestrøm arkitektkontor Lillestrøm arkitektkontor Brobekkveien 80. Næringsbygg, lager Oslo konserthus Bondeheimen Hotell Munch museet Tiedemannsjordet, boligprosjekt Røa Terrasse, boligprosjekt Nytt hotellbygg, S Tromsø Analyser og utredninger. Detaljprosjektering, oppfølging i byggefasen. Oppdragsleder. Etterkontroll av utført brannteknisk oppgradering. Oppdragsleder. Brannteknisk oppgradering og løpende bistand ved ombygning. Utvidelse av publikumsantall, ombygninger, risikoanalyse Oppdragsleder. Brannteknisk tilstandsrapport, med beskrivelse av tiltak for oppgradering (inkl. tiltak i forbindelse med delombygning). Oppfølging i byggefasen. utredninger (brann og sikkerhet). Innhente anbud, slokkeanlegg, kontrahering, bygge- og prosjektledelse. Komplett brannteknisk oppgradering, til et sikkerhetsnivå som er avpasset reell risiko. oppfølging i byggefasen prosjekteringskonsept iht. TEK for nybygg, samt renovering av eksisterende hotellbygg COOP OBS Jessheim oppfølging i byggefasen Roy A. Strøm COOP OBS Rudshøgda Statens vegvesen, Bodø oppfølging i byggefasen oppfølging i byggefasen Side 9 av 17

10 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING GWU & Vedal Dypro Eiendom USBL Nydalen Campus Evensen Lørenskog sentrum vest Ole K Karlsen Entreprenør Ole K Karlsen Entreprenør AVANTOR Oslo Entreprenør Riksantikvaren Factor Insurance Brokers IT Fornebu Eiendom Asker kulturhus Vækerøveien Bolig, næringsbygg, salgslokaler InFill boligprosjekter, fortetting av bybildet BI-bygget, Nydalen Campus Rolvsrud Solheim Vest. Byggetrinn II Lørenskog sentrum vest Sandakerveien 74, bolig og næring Ringnes ØST Studentenes hus, BI Oppdragsleder. Byggherrens branntekniske kontrollør, av utførte og prosjekterte arbeider. Alternative analyser med verifisering av slokkesystemer, trapperomsløsning, seksjoneringskonsept m.m. Oppdragsleder. Risikoanalyse, trapperomsløsning, spredning mot nabobygg. Pilotprosjekt Oppdragsleder. Risikoanalyse, CFD beregninger, evakueringsberegninger, lastberegninger ulykkesgrensestilstand brann. Komplett prosjekteringskonsept etter alternativ analyse, NS prosjekteringskonsept for boligprosjekt iht. TEK. Alternative analyser med verifisering av slokkesystemer, sprinkler vs. vanntåke. Oppdragsleder. Strategi, prosjekteringskonsept, analyser og beregninger. Avklaringsmøte, tilrettelegging for brannvesenets innsatsmuligheter. Oppdragsleder. Strategi, prosjekteringskonsept, analyser og beregninger prosjekteringskonsept for nytt boligområde iht. TEK. prosjekteringskonsept for nytt studenthus, konsert/pub/café, iht. TEK. 27 stavkirker Oppdragsleder. Ansvarlig for drift og vedlikehold av brannsikringsanlegg ved stavkirkene. Løpende avklaringer, oppgradering og utbedring av feil og mangler Narvik sykehus Oppdragsleder. Overordnet risikoanalyse, lastberegninger ulykkesgrensestilstand brann beregning av parametrisk branntid etablering av alternativ seksjonering. Utarbeidelse av sikkerhetshåndbok, verktøy for å øke ansattes kjennskap sikkerhetsprosedyrer og handling ved brann (forebyggende, informativt og beredskapsmessig) Terminalbygget Fornebu Opsjon syd, samt videreføring og Side 10 av 17

11 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING Helseforetak, Ullevål sykehus Kreft- og isolatsenter omarbeidelse av strategier, løsninger og detaljer for den øvrige og totale bygningsmasse. Evakueringsberegninger og røykventilasjonsberegninger. Avklaring av vernehensyn. Oppfølging av den totale bygningsmassen, tverrfaglig kontroll av detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen. Koordinering mot myndigheter. Oppfølging i byggefasen. Ole K. Karlsen Entreprenør Factor Insurance Brokers Factor Insurance Brokers Factor Insurance Brokers Factor Insurance Brokers Tandberg Eiendom Ringnes fabrikker, ombygning bygg 1-5 Oppdragsleder. Risikokartlegging for rivefasen, støveksplosjoner. Komplett prosjekteringskonsept for ombygningkonseptet iht. TEK Kirkenes sykehus Oppdragsleder. Teknisk og bygningsmessig risiko- og sårbarhetsanalyse Breivika sykehus, Tromsø 2004 Åsgård sykehus, Tromsø 2004 Stokmarknes sykehus, Tromsø Oppdragsleder. Teknisk og bygningsmessig risiko- og sårbarhetsanalyse. Oppdragsleder. Teknisk og bygningsmessig risiko- og sårbarhetsanalyse. Oppdragsleder. Teknisk og bygningsmessig risiko- og sårbarhetsanalyse. Utarbeidelse av sikkerhetshåndbok, verktøy for å øke ansattes kjennskap sikkerhetsprosedyrer og handling ved brann (forebyggende, informativt og beredskapsmessig) Agrogården, Asker Alarmorganisering, analyser og beregninger. Oppfølging av detaljer i byggefasen. Dokumentasjon og branntegninger. Narvik kommune 2004 Idrettens hus Oppdragsleder. Brannteknisk analyse, utredning av alternativ sikring med aerosole slokkesystemer til fordel for sprinkling. Komplett beskrivelse av tilstand, avvik, tegninger, samt tiltak for imøtekommelse av forskriftskravene. SiO Boligdivisjonen 2004 Ekstern systemrevisjon av KS systemet, Brannog sikkerhet Persen & Co 2004 Fryselager, Rud og Larvik Oppdragsleder. Revisjon av SiO, KS system med fokus på Brann- og sikkerhet Oppdragsleder. Verifisering av brannteknisk status i forbindelse med salg/kjøp. Side 11 av 17

12 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING Aker Eiendomsdrift 2004 Torggata bad Oppdragsleder. Verifisering av brannteknisk status med forslag til løsninger/strategi for oppgradering og utbedring. Person & Co 2004 Verkseier Furulundsvei 49 Forsvarsbygg EU Østlandet Nydalen Campus Veidekke Moelv A og AVIAPLAN Veidekke Moelv A Evensen Evensen Oslo Finerfabrikk Akershus festning Huseby leir Kolsås leir Linderud leir Signalbygget, høyhus 70 m Tømmerlia Bo- og aktivitetssenter Landvetter flygplats Alfaset 1, Industriveien 1-3 Jordbærsletta boliger Fornebu Fjordpark bolig Oslo Finerfabrikk Oppdragsleder. Strategi, prosjekteringskonsept og analyser. Verifisering av løsninger og tiltak i forbindelse med kjøp/salg av bygningsmassen. Videre oppfølging av tiltak ovenfor ny eier. Oppdragsleder. Befaring og tilstandsrapporter for ca. 70 bygninger. Utarbeide strategier for oppgradering av den totale bygningsmasse. Kvalitetssikring og kontroll av detaljprosjektering samt oppfølging av utførelse i byggefase til og med sluttdokumentasjon. Særlig fokus på verneverdige bygninger, middelalderbygg. Koordinering av myndighetskrav fra DBE, BE og Riksantikvaren. Oppdragsleder. Risikoanalyse, evakueringsberegninger, lastberegninger ulykkesgrensestilstand brann. Komplett prosjekteringskonsept etter alternativ analyse, NS Teknisk kontroll av utførelse, inkl. utarbeidelse av Branndokumentasjon for driftsfasen. brannsikringsstrategi, beregninger og risikovurderinger. Ombygning og utvidelser av eksisterende flyplass. Oppfølging i byggefase, og kontroll av utførelse. Oppdragsleder. Salgslokaler, multifunksjonsbygg. Komplett Oppfølging i byggefasen, koordinering mot myndigheter. Oppfølging i byggefasen. Oppfølging i byggefasen. brannsikringsstrategi for oppgradering av bygningen. Risikovurderinger og avklaring med myndigheter (brannvesen). Oppfølging i byggefasen. Opplæring og øvelse av brukere. Side 12 av 17

13 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING AVIAPLAN 2002 Husnes Torg Oppdragsleder. Risikoanalyse, strålingsberegninger. Komplett prosjekteringskonsept etter alternativ analyse, NS ØIE Eiendomsspar Studentsamskipnaden i Oslo Mustad Eiendom Mustad Eiendom Mustad Eiendom Ole K Karlsen Entreprenør Strømmen Torg Hoffsveien 10, bolig og næringsbygg Kringsjå studentby, bygg 6 og 10 og 14. Sogn studentby, hybelbygg Oppfølging i byggefasen. Oppfølging i byggefasen. brannsikringsstrategi for oppgradering av bygningen Lilleakerveien 19 brannsikringsstrategi for oppgradering av bygningen. Utarbeide tilbudsunderlag/- spesifikasjon til entreprenør Lilleakerveien 31 brannsikringsstrategi for oppgradering av bygningen. Utarbeide tilbudsunderlag/- spesifikasjon til entreprenør Lilleakerveien 14 brannsikringsstrategi i forbindelse med ombygging Marienlyst stadion Oppdragsleder. Beregning av brannmotstand for ståloverbygg, ekvivalent branneksponeringstid etter Eurocode. Dokumentert ytelse fra preakseptert R90 til uklassifisert stålbæring. Røyken eiendom 2002 Nye Vestbygda skole brannteknisk prosjekteringskonsept for anbudsbeskrivelse, beregninger og analyser. Oslo Vineyard 2002 St. Halvardsgate 20 brannsikringsstrategi for oppgradering av bygningen. Dokumenterte avvik beskrevet og adressert mot tidligere eier, juridisk avklaring. Eiendomsspar 2002 Drammensveien 131, kontor og multifunksjonsbygg Mustad Eiendom 2002 CC-Vest, kjøpesenter brannsikringsstrategi, for utvidelse av kjøpesenteret. Røykventilasjonsberegninger, beregninger av bæresystem mht. brannmotstand m.m. Selvaagbygg 2002 Skytterdalen boligblokker Utredning av sjaktløsning for optimal kost-/nytte effekt. Oppfølging i byggefasen. Side 13 av 17

14 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING IndustriPlan Nycomed Pharma Elverum, utvidelse av bio-lab AVA eiendom 2002 Næringsbygg, lager/kontor, Nittedalsgt. 18 Evensen Øvre Ramstad terrasse. Boligblokk prosjekteringskonsept iht. TEK, beregninger og risikovurderinger. tilstandsrapport med kostnadsberegninger for utbedringer, beregninger og risikovurderinger. Oppfølging i detaljprosjekteringsfase. Njård sportsklubb 2001 Njård idrettshall Oppdragsleder. Befaring og statusrapport, eksisterende bygning, med strategi for brannteknisk oppgradering. Narvik kommune 2001 Parken ungdomsskole PakkeTrans 2001 PakkeTrans, lagerbygg Prepan Norge 2001 Produksjons- og fryselager for pelagisk fisk. Oppdragsleder. Befaring og statusrapport, eksisterende bygning, med strategi for brannteknisk oppgradering. Møte med kommune og brannvesen Oppdragsleder. Arbeidsoppdrag utført: Befaring og statusrapport, eksisterende bygning, med avklaring av løsning for verdisikring av lagrene. Anbudsbeskrivelse av aspirasjonsdeteksjon Oppdragsleder. Dimensjonering av termisk brannventilasjonsanlegg. Færøyene, Tórshavn Asker kommune 2001 Asker nye Kulturhus brannsikringsstrategi - forprosjekt Evensen 2001 Rolvsrud Park boliger brannsikringsstrategi Veidekke A 2001 Fokusgården, boliggarasje og kjøpesenter OSL 2001 PIRROT 2000, utvidelse av sentralbygningen Oslo Lufthavn Gardermoen Moelven 2001 Vardeberg boligblokker, trehus i 4 etasjer Selvaagbygg 2001 Skytterdalen boligblokker, 9 Evensen etasjer 2001 Øvre Ramstad Terrasse NSB Eiendom 2001 Stasjonsbygninger, Hedmark AVIAPLAN 2001 Sentralbygningen, PIR C, Fornebu Niels Torp arkitekter 2000 Huset ved Dammen, kontorbygning brannsikringsstrategi brannsikringsstrategi brannsikringsstrategi. Risikoanalyse etter index-metoden brannsikringsstrategi brannsikringsstrategi Oppdragsleder. Tilstandsanalyse og brannteknisk oppgradering Oppdragsleder. Uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering brannsikringsstrategi. Brannventilasjonsberegninger. Side 14 av 17

15 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING Asker kommune 2000 Hagaløkka skole brannsikringsstrategi. Selvaagbygg Brødrene Jensen FRISK arkitekter Aakerøy, Moe og Bowe, NCC bygg Arkitektkontoret GA Selvaagbygg Mustad Eiendom Selmer A Norconsult Viking Gruppen A. F. Janzon Prosjektadministr asjon Tromsø Reker Skanska Lillestrøm arkitektkontor Omsorgsboliger Kunsthøgskolen i Oslo, byggetrinn 1 RIT 2000, Nevrosenteret DEMAG kjøpesenter, Narvik Bjørnholt skole, Oslo Fossum Terrasse, boligblokker, Bærum Nytt hovedkontor Statkraft Sagene ring, ombygging av trikkehallene Øye Smelteverk Gaiastova appartementshotell, Hafjell brannsikringsstrategi og overordnet konsept for ivaretakelse av personog verdiskkerheten. brannsikringsstrategi. brannsikringsstrategi brannsikringsstrategi. Kontroll av detaljprosjektering samt oppfølging i byggefasen brannsikringsstrategi. Alternativ løsninger med risikovurderinger. Detaljprosjektering, avklaringer og oppfølging i byggefase for arkitekt og entreprenør, Evensen. brannsikringsstrategi for Selvaagbygg. Boligbygg med underjordisk garasje. Total bygningsmasse ca m2. Detaljprosjektering, avklaringer og oppfølging i byggefase. brannsikringsstrategi. Brannventilasjon av to sammenhengende glassgårder. Dynamiske brannsimuleringer. Total bygningsmasse ca m2. brannsikringsstrategi. Oppfølging og kontroll av utførelse. Oppdragsleder. Utarbeiding av brannstrategi for utbygging av ovn 3. Konsekvensvurderinger i forbindelse med prosessen - verdi og personsikkerhetstiltak. brannsikringsstrategi. Utredelse av alternativ verdisikring basert på boligsprinkling. Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker Ullevål hotell Oppdragsleder. Uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering Tromsø Reker, utvidelse med ny rekefabrikk Kong Haakons plass, boliger. Moss Lillestrøm barnehage brannsikringsstrategi. Oppfølging i byggefasen. brannsikringsstrategi. brannsikringsstrategi. Brannteknisk Side 15 av 17

16 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING ØIE ØIE tom ottar arkitektkontor as Frognersletta B6. Boliger Kjeller vest. Lager- /kontorbygg Sentralsykehuset Møre og Romsdal, Psykiatrisk avdeling FBTØ 1998 Gjennomgang av 22-objekt, overordnet analyse av brannteknisk status ved: Rena Leir Fredriksten Festning Fredrikstad Garnison Annen bygningsmasse i Østfold fylke. Storebrand Eiendom OSL Statnett OSL PLM Moss Glassverk Kontorbygg, forsamlingslokaler Sentralbygningen, Oslo lufthavn Gardermoen Hovedkontoret, Smestad Sentralbygningen, Oslo lufthavn Gardermoen PLM Moss Glassverk prosjektering etter alternativ analyse. Oppdragsleder. Uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering, trykksetting av trapperom brannsikringsstrategi. brannsikringsstrategi. Oppdragsleder. Befaring og tilstandsrapporter lse av fullstendig branndokumentasjon, brannteknisk statusrapport. Gjennomføring og oppfølging av tiltak, organisatoriske og tekniske forhold. Gjennomføring av brannøvelser, opplæring av organisatorisk brannsikring. Oppdragsleder. Videreføring av brannsikringsstrategien til driftsfasen. Gjennomgang av bygningsmassens branntekniske forhold basert på risikoanalyser, innsatsmuligheter, prioritering av tiltak, bakgrunn for løsninger m.m. Utarbeidelse av beredskapsplan for brann i bygning. Oppdragsleder. Utarbeiding av kravspesifikasjon for skumslokkeanlegg. Utarbeiding av total sikringsstrategi for vitale dataanlegg, basert på aspirasjonsdeteksjon, Inergen slokkeanlegg og CO2 punktslokking. Utarbeiding av tilbudsunderlag i forbindelse med installering av slokkegassanlegget. Oppfølging, kontroll og ferdigbefaring. Oppdragsleder. Diverse brannteknisk bistand. 3. partskontroll av løsning vedr. ventilering av laderom (FEB). Oppfølging av branntekniske forhold i byggefasen. Oppdragsleder. Vurdering av aktive tiltak i forbindelse med oppgradering av brannsikkerheten ved tre kalde Side 16 av 17

17 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING OSL 1997 Avisingsanlegg, Gardermoen Ole Bj. Folmo Glomma Terrasse, boliger lagerbygninger ( m2). Dispensasjonssak mot DBE, med dokumentasjon av alternativ sikringsstrategi. Oppdragsleder Strømningsberegninger (PFS) for optimalisering av strømningshastigheter med tanke på dimensjoner, pumpetrykk og veskekarakteristikk (ikke-newtonsk fluid). Oppdragsleder. Brannstrategi, trykksetting av trapperom Smart Club 1997 Smart Club Oppdragsleder. Brannbelastningsberegning, vurdering av bygningsmessige tiltak i forbindelse med utbygging. Side 17 av 17

RIF-godkjent brannrådgiver siden 2001. Medlem i fagutvalg brannsikkerhet i RIF.

RIF-godkjent brannrådgiver siden 2001. Medlem i fagutvalg brannsikkerhet i RIF. CURRICULUM VITAE PERSONALIA ETTERNAVN: SLETAKER FORNAVN: TANJA FØDSELSDATO: 05.04.70 NASJONALITET: NORSK SPRÅK: NORSK, ENGELSK STILLING: BRANNRÅDGIVER - FOKUS RÅDGIVNING AS SIVILSTAND: SAMBOER TLF. ARBEID:

Detaljer

Curriculum Vitae. Andreas Øien FUNKSJON / STILLING: Branningeniør, faglig leder FØDSELSDATO: 19. mars 1981 NASJONALITET: Norsk.

Curriculum Vitae. Andreas Øien FUNKSJON / STILLING: Branningeniør, faglig leder FØDSELSDATO: 19. mars 1981 NASJONALITET: Norsk. Curriculum Vitae NAVN: Andreas Øien FUNKSJON / STILLING: Branningeniør, faglig leder FØDSELSDATO: 19. mars 1981 NASJONALITET: Norsk SPRÅK: Norsk, Engelsk Sammendrag av kvalifikasjoner Har arbeidet som

Detaljer

BRANNSIKKERHET. Eksempler på oppgaver vi utfører:

BRANNSIKKERHET. Eksempler på oppgaver vi utfører: BRANNSIKKERHET Norconsult er, med sine nær 50 brannrådgivere, Norges ledende miljø innen brannteknisk rådgivning. Vi utfører brannteknisk rådgivning for alle typer bygninger, olje- og gassanlegg, industri,

Detaljer

1994-1997 Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk, Høgskoleingeniør. 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Senioringeniør brann

1994-1997 Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk, Høgskoleingeniør. 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Senioringeniør brann Curriculum Vitae KONSEPTA Andreas Revheim Født: 06.07.1972 Utdanning 1997-1999 Høgskolen i Stavanger, linje Sikkerhet Offshore Teknologi, Sivilingeniør 1994-1997 Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk,

Detaljer

CV SIV ARK KRISTIAN STRIME SCH!NBERG CHRISTENSEN

CV SIV ARK KRISTIAN STRIME SCH!NBERG CHRISTENSEN KRISTIAN STRIME SCHØNBERG CHRISTENSEN - SIVILARKITEKT CURRICULUM VITAE Stilling Daglig leder, / Sivilarkitekt hos Høglund Witzøe Rønning arkitekter as Født 27.02.1969 Privatadresse Huk Aveny 42, 0287 Oslo

Detaljer

1994-1997 Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk, Høgskoleingeniør. 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Senioringeniør brann

1994-1997 Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk, Høgskoleingeniør. 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Senioringeniør brann Curriculum Vitae KONSEPTA Andreas Revheim Født: 06.07.1972 Utdanning 1997-1999 Høgskolen i Stavanger, linje Sikkerhet Offshore Teknologi, Sivilingeniør 1994-1997 Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk,

Detaljer

Utdanning 2006 2008 Master i teknologi/sivilingeniør, Bygg- og miljøteknikk, NTNU 2003 2006 Bachelor i ingeniørfag, Bygg, Høyskolen i Bergen

Utdanning 2006 2008 Master i teknologi/sivilingeniør, Bygg- og miljøteknikk, NTNU 2003 2006 Bachelor i ingeniørfag, Bygg, Høyskolen i Bergen Curriculum Vitae KONSEPTA Øyvind Aas Bergan Født 1982 Utdanning 2006 2008 Master i teknologi/sivilingeniør, Bygg- og miljøteknikk, NTNU 2003 2006 Bachelor i ingeniørfag, Bygg, Høyskolen i Bergen Arbeidserfaring

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR)

RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR) ODDA KOMMUNE YT-RIBR YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR) Rammeavtale sammensatte rådgivertjenester- Odda Kommune, Bygg og Eiendom Dato: 22.08.2016 REV: 01 Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PERSONALIA: Høyskolen i Sør Trøndelag Ingeniør - Elkraftteknikk

PERSONALIA: Høyskolen i Sør Trøndelag Ingeniør - Elkraftteknikk CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Etternavn fornavn: Hemminghytt, Eirik (f.10.11.73) Stilling: Teknisk direktør UTDANNELSE 2000 NTNU Prosjektplanlegging under usikkerhet - EEU 1999 NTNU Prosjektstyring EEU

Detaljer

Arbeidserfaring 2013- Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Ingeniør brannteknikk

Arbeidserfaring 2013- Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Ingeniør brannteknikk Curriculum Vitae KONSEPTA Asle Martinsen Født 1986 Utdanning 2007 2010 Bachelor i ingeniørfag, Brann- og sikkerhet, Høgskolen Stord/Haugesund Arbeidserfaring - Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem

Detaljer

Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak?

Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak? Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak? Vidar Stenstad Statens bygningstekniske etat Brannsikkerhet i bygninger - Trondheim 8.-9. januar 2009 Hvordan er regelverket ment å fungere i en byggesak?

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

- 4 eneboliger og div. ombygging 1970-1973. - Typehus for finsk industri (Kurikan) 1976-1977 utstilt på Habitaremessen, Helsingfors.

- 4 eneboliger og div. ombygging 1970-1973. - Typehus for finsk industri (Kurikan) 1976-1977 utstilt på Habitaremessen, Helsingfors. ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS - 4 eneboliger og div. ombygging 1970-1973 - Typehus for finsk industri (Kurikan) 1976-1977 utstilt på Habitaremessen, Helsingfors. - Gjenoppbygging og ombygging

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Solid erfaring både som håndverker og anleggsleder/formann i entreprenørbedrift.

Solid erfaring både som håndverker og anleggsleder/formann i entreprenørbedrift. CURRICULUM VITAE PERSONALIA ETTERNAVN: GULLIKSEN FORNAVN: ALEXANDER FØDSELSDATO: 20.02.74 NASJONALITET: NORSK SPRÅK: NORSK, ENGELSK STILLING: BYGGELEDER - FOKUS RÅDGIVNING AS SIVILSTAND: UGIFT TLF. ARBEID:

Detaljer

Diverse seminarer innen relevante tema. Diverse etterutdanning innen dimensjonering tre, stål og betong

Diverse seminarer innen relevante tema. Diverse etterutdanning innen dimensjonering tre, stål og betong CURRICULUM VITAE FOR BJØRN LIE PERSONLIG DATA Navn: Stilling: Bjørn Wilhelm Lie Ingeniør Født: 1950 Nasjonalitet: Språk: Norsk Norsk, Engelsk UTDANNELSE 2011 RIF godkjent rådgiver 2000 Bestått eksamen

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Driftsfasen vs. Byggets forutsetninger

Driftsfasen vs. Byggets forutsetninger Driftsfasen vs. Byggets forutsetninger Hvordan drifte kommunale bygninger i hht brannforutsetningene? Vil ny Forebyggende forskrift endre noe på det? Tønsberg 05.05.2014 fagleder miljø og brann Karsten

Detaljer

Referanseliste Automatiske slokkeanlegg

Referanseliste Automatiske slokkeanlegg Referanseliste Automatiske slokkeanlegg Høytrykk vanntåke Vekos AS har siden 2005 og frem til i dag montert over 40.000 Høytrykks vannåkedyser fordelt på mer enn 100 anlegg fordelt på både seilende skip

Detaljer

REFERANSELISTE. 2004-2009 Evje Næringspark/Evje utvikling Bearbeiding av diverse ideer ifm. næringsutvikling i Evje Næringspark

REFERANSELISTE. 2004-2009 Evje Næringspark/Evje utvikling Bearbeiding av diverse ideer ifm. næringsutvikling i Evje Næringspark REFERANSELISTE Her er små og store prosjekter hvor GCON AS er eller har vært engasjert. Prosjektene varierer i størrelse fra små tilbygg på private hus opp til prosjekter til over 100 mill. kr. GCON s

Detaljer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Webinar og åpen: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multi as (VDC og &åpen) webinar, 25/1 2010, internet VBA 2009 Vestlandske Bygge og Anleggsdager

Detaljer

PORTEFØLJE. Sivilarkitekt Manuel Bueno. Adresse: Filerveien 1, 0684 Oslo Telefon: 95 00 59 78 E-post: manuelb@online.no

PORTEFØLJE. Sivilarkitekt Manuel Bueno. Adresse: Filerveien 1, 0684 Oslo Telefon: 95 00 59 78 E-post: manuelb@online.no PORTEFØLJE Navn: Sivilarkitekt Manuel Bueno Adresse: Filerveien 1, 0684 Oslo Telefon: 95 00 59 78 E-post: manuelb@online.no 2011-2012 Tema: Diverse tilbygg og påbygg av privat hustander, byggesøknader

Detaljer

PERSONALIA: 1979-80 Brumunddal videregående skole, handelsskole med redusert fagkrets, eksamen som privatist.

PERSONALIA: 1979-80 Brumunddal videregående skole, handelsskole med redusert fagkrets, eksamen som privatist. CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Etternavn fornavn: Ulvan, Jorunn (f. 19.02.1957 ) Stilling: UTDANNELSE 1979-80 Brumunddal videregående skole, handelsskole med redusert fagkrets, eksamen som privatist. 1976-78

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Navn: Kristian Gårder Født: 24.02.1965 Nasjonalitet: Sivil status: Annet:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Navn: Kristian Gårder Født: 24.02.1965 Nasjonalitet: Sivil status: Annet: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kristian Gårder Født: 24.02.1965 Nasjonalitet: Norsk Sivil status: Gift Barn: 2 stk Bosatt: Jevnaker Annet: Hovedoppgaver: 1992-1996 Formann 1996-1998 Prosjektleder ass.

Detaljer

CURRICULUM VITAE MEDARBEIDERINFORMASJON. Utdannelse: Norges Tekniske Høgskole 1985 90

CURRICULUM VITAE MEDARBEIDERINFORMASJON. Utdannelse: Norges Tekniske Høgskole 1985 90 CURRICULUM VITAE MEDARBEIDERINFORMASJON Navn: Kjetil Liven Fødselsdato: 20.07.1965 Stilling/tittel: Sivilingeniør Utdannelse: Norges Tekniske Høgskole 1985 90 Medlemskap: Arbeidsområde: Tekna (tidligere

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Riktig prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk, Høgskoleingeniør Sweco Norge AS, Bergen, Senioringeniør brann

Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk, Høgskoleingeniør Sweco Norge AS, Bergen, Senioringeniør brann Curriculum Vitae KONSEPTA Andreas Revheim Født: 06.07.1972 Utdanning 1997-1999 Høgskolen i Stavanger, linje Sikkerhet Offshore Teknologi, Sivilingeniør 1994-1997 Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk,

Detaljer

11 mill kr. 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Ombygging. 47 mill kr. Hakadal ungdomsskole Idrettshall. 49 mill kr. 120 mill kr

11 mill kr. 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Ombygging. 47 mill kr. Hakadal ungdomsskole Idrettshall. 49 mill kr. 120 mill kr 6.1 Oversikt over referanseprosjekter PROSJEKTLEDELSE BYGGHERRE PROSJEKT PROSJEKT KOSTNAD MERKNADER Nittedal kommune Rotnes skole 11 mill kr Kirkeby Skole 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Hakadal ungdomsskole

Detaljer

Byggevirksomhet siste år (2007) Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer

Byggevirksomhet siste år (2007) Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer Byggevirksomhet siste år (2007) Offentlige bygg Private næringsbygg Boligbygg Bruer Drammensbadet Stålentreprenør: A-L Stål Byggherre: Drammen Kommune Oppdragsgiver/hovedentreprenør: Strøm Gundersen AS

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Sentrale temaer: Revisjon av lov- og regelverk hva skjer? Samordnet kontroll både i offentlig og privat

Detaljer

NAVN: STIG ALEXANDER FINVOLD FUNKSJON: DAGLIG LEDER/ BYGG- OG EIENDSOMSRÅDGIVER FØDSELSDATO: NASJONALITET: NORSK SPRÅK: NORSK, ENGELSK

NAVN: STIG ALEXANDER FINVOLD FUNKSJON: DAGLIG LEDER/ BYGG- OG EIENDSOMSRÅDGIVER FØDSELSDATO: NASJONALITET: NORSK SPRÅK: NORSK, ENGELSK CV NAVN: STIG ALEXANDER FINVOLD FUNKSJON: DAGLIG LEDER/ BYGG- OG EIENDSOMSRÅDGIVER FØDSELSDATO: 07.01.1985 NASJONALITET: NORSK SPRÅK: NORSK, ENGELSK Sammendrag av kvalifikasjoner Prosjekt- og byggeledelse.

Detaljer

Fra Tegnebordet til Ferdigattest!

Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Nye byggeforskrifter, nye materialer, nye utfordringer knyttet til analyser og vurderinger, samt grensesnitt mellom fagene Siviling. ili Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut

Detaljer

2007-2009 30.000m 2 500 mill kr Totalentreprise Prosjektledelse, prosjekteringsledelse.

2007-2009 30.000m 2 500 mill kr Totalentreprise Prosjektledelse, prosjekteringsledelse. AEH Prosjekt AS Side 1 av 5 Næringsbygg Store prosjekter Vækerø Bygg E Næringslivets Hus (NHO) Henrik Ibsens gate 90 Vækerø Bygg A-D Forsvarets Ledelsesbygg Akershus Vækerø 3 Bygg F Akershus Festning Bygning

Detaljer

Brannsikre. med kunnskap. Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera

Brannsikre. med kunnskap. Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera Brannsikre med kunnskap Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera Brannsikkerheten i et bygg kan ivaretas på en praktisk og fornuftig måte.

Detaljer

Intergrerte brannsikringsanlegg

Intergrerte brannsikringsanlegg Intergrerte brannsikringsanlegg FDV FDV Brannalarm Adgangskontroll Låser, dører, porter, Brannventilasjon, Trykksettingsvifter Ventilasjon, Røykluker, Lys, Ledesystem, CCTV, Inergen, Vanntåke FDV Beskrivelse

Detaljer

Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på. www.nbl.sintef.no

Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på. www.nbl.sintef.no Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Prosjekt: Overgang fra byggesak

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg VISJON

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse.

Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Visjon og formål Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Formål: Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg-

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Byggevirksomhet siste år. Kontorbygg Lagerbygg Industribygg Boligblokker Skolebygg Kultur / idrettsbygg Sykehus Broer

Byggevirksomhet siste år. Kontorbygg Lagerbygg Industribygg Boligblokker Skolebygg Kultur / idrettsbygg Sykehus Broer Byggevirksomhet siste år Kontorbygg Lagerbygg Industribygg Boligblokker Skolebygg Kultur / idrettsbygg Sykehus Broer Barentshallen i Kirkenes. Lønnheim Entreprenør, Stålavd. Treningshall for fotball med

Detaljer

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper?

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? TROND S. ANDERSEN 08.09.2015, BRANNFOREBYGGENDE FORUM, 2015 Tema Brannsikkerhet i eksisterende bygninger - grunnlaget

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskrifter - Hvordan bør byggeprosessen fungere? - Teknisk forskrift med veiledning - teori og praksis - Endringer kommer i TEK-brann - hva og hvorfor? Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

28 medlemmer 23 mill m²

28 medlemmer 23 mill m² MEDLEMSMØTE 29.01.2009 Hvordan dekke opp varmebehovet i bygninger ihht. til TEK07? Skanska Eiendomsutvikling Undervisningsbygg Oslo Kommune Storebrand Eiendom Sektor Gruppen Forsvarsbygg BundeEiendom Aspelin

Detaljer

Grunnlagt i 1925 Lange rådgivertradisjoner Hovedkontoret ligger i Oslo Avdelingskontorer i Skien og Lillehammer Bedriften har ca 110 ansatte

Grunnlagt i 1925 Lange rådgivertradisjoner Hovedkontoret ligger i Oslo Avdelingskontorer i Skien og Lillehammer Bedriften har ca 110 ansatte Erichsen & Horgen AS Grunnlagt i 1925 Lange rådgivertradisjoner VVS-teknikk Energi bygninger Miljø i bygninger Brannteknikk Automasjon Hovedkontoret ligger i Oslo Avdelingskontorer i Skien og Lillehammer

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

Idè: Veileder for gjennomføring av brannteknikk i byggeprosessen, overgangsfasen mellom bygging og overtakelse samt driftsfasen til et byggverk..

Idè: Veileder for gjennomføring av brannteknikk i byggeprosessen, overgangsfasen mellom bygging og overtakelse samt driftsfasen til et byggverk.. BFO Veileder Idè: Veileder for gjennomføring av brannteknikk i byggeprosessen, overgangsfasen mellom bygging og overtakelse samt driftsfasen til et byggverk.. Motiv: Erfaringer viser at det gjøres feil

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

PROSJEKTERING--- BRANNSIKKERHET I BYGNINGER OSLO - 9.-10. JUNI 2009

PROSJEKTERING--- BRANNSIKKERHET I BYGNINGER OSLO - 9.-10. JUNI 2009 PROSJEKTERING--- BRANNSIKKERHET I BYGNINGER OSLO - 9.-10. JUNI 2009 INTRODUKSJON Ferdigutdannet sivilingeniør ved NTNU høsten 2007 Fordypningsoppgave: Sammenlikning av tosonemodellen CFAST og CFD-modellen

Detaljer

Arbeidsgruppen: Høringsinstanser: Jarl Tonning, avd. leder Kaare Syversen, pyroteknikker Håkon Winterseth, tekn. sjef.

Arbeidsgruppen: Høringsinstanser: Jarl Tonning, avd. leder Kaare Syversen, pyroteknikker Håkon Winterseth, tekn. sjef. Arbeidsgruppen: Jarl Tonning, avd. leder Kaare Syversen, pyroteknikker Håkon Winterseth, tekn. sjef. Høringsinstanser: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) Direktoratet for Byggkvalitet

Detaljer

Skole- og undervisningsbygg

Skole- og undervisningsbygg HRTB Arkitekter Referanseprosjekter Skole- og undervisningsbygg Aust-Lofoten videregående skole, Svolvær Nybygg og transformasjon av i alt 7000 m2, 1. premie i totalentreprisekonkurranse 2012, med etterfølgende

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

FBA-kurs Brannsikkerhet i bygninger 14. juni 2011. Byggeregler. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT!

FBA-kurs Brannsikkerhet i bygninger 14. juni 2011. Byggeregler. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! FBA-kurs Brannsikkerhet i bygninger 14. juni 2011 Byggeregler Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! Nye byggeforskrifter I kraft 1.7.2010 TEK Overgangsperiode fram til 1.7.2011 med unntak for kap.

Detaljer

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom.

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom. Alf Bjerckes vei 30 ALNA NORD 2 Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lager og 3 kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Hans Langås OPPDRAGSGIVER. Havblikk Ørland AS OPPDRAGSGIVERS REF SAKSBEHANDLER. Jørgen Mørkve KONTROLLERT AV.

PROSJEKTLEDER. Hans Langås OPPDRAGSGIVER. Havblikk Ørland AS OPPDRAGSGIVERS REF SAKSBEHANDLER. Jørgen Mørkve KONTROLLERT AV. RAPPORT Postadresse: Brannrådgiverne AS Seljestien 77 1387 ASKER TITTEL Uavhengig kontroll av brannkonsept for Havblikk PROSJEKTLEDER Hans Langås OPPDRAGSGIVER Havblikk Ørland AS OPPDRAGSGIVERS REF Optiman

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø

Brannteknisk rådgivning og prosjektering. Harald Landrø Brannteknisk rådgivning og prosjektering Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet

Detaljer

Prosjekterer vi for trygghet for brukeren?

Prosjekterer vi for trygghet for brukeren? Prosjekterer vi for trygghet for brukeren? Brannvernkonferansen 26. april 2016 John Erling Strand Seksjonsleder Multiconsult ASA Advarsel. Jeg drar eksemplene og påstandene mine litt lengre enn virkeligheten.

Detaljer

Fra idéfase/forprosjekt til ferdig byggverk!

Fra idéfase/forprosjekt til ferdig byggverk! Fra idéfase/forprosjekt til ferdig byggverk! - Muligheter, utfordringer og grensesnitt mellom fagene Siviling. ili Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut - branntomta.ppt Side 1 Muligheter og

Detaljer

2 ALNA NORD. Innhold: Alan Nord: 2 Beliggenhet: 4 Bygg: 8 Alf Bjerckes vei 30: 16 Kontakt: 17

2 ALNA NORD. Innhold: Alan Nord: 2 Beliggenhet: 4 Bygg: 8 Alf Bjerckes vei 30: 16 Kontakt: 17 Alf Bjerckes vei 28 2 ALNA NORD Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lagerog kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og Brobekkveien.

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon Anbud 15/2010 Arkivref.: 2010/3926 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon 1. OMFANG NTNU har en samlet bygningsmasse på ca 500 000 m2 og det utføres årlig større og mindre vedlikeholds- og ombyggingsoppgaver.

Detaljer

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Ivaretagelse

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2017

Praksisapotek 2. halvår 2017 Apotek 1 Amanda, Haugesund Apotek 1 Askim Apotek 1 Bjørnen Sarpsborg Apotek 1 Brandbu Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek 1 Eik, Tønsberg Apotek 1 Ensjø, Oslo Apotek 1

Detaljer

ALLE PROSJEKTER 1988 2015 KRONOLOGISK

ALLE PROSJEKTER 1988 2015 KRONOLOGISK 109 Undervisningsbygg Oslo KF Øraker skole Ferdig 2015 nybygg, 3.000 m2 rehab. r Prosjektkostnad: 50 mill. +KU 105 Tjuvholmen Utvikling KS Hus 83 8.000 m2 Byggherrstyrte entrepriser Prosjektkostnad: 400

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet

Detaljer

Riksavtalen - NHO bedrifter

Riksavtalen - NHO bedrifter Fylke Arbeidsgiver Navn Medlemmer Østfold City Hotel Fredrikstad AS - Rica City Hotel 3 Oslo/Akershus 4Service AS Avd Oksenøyveien 1 Oslo/Akershus Anker Studentboliger 1 Oslo/Akershus Bristol Hotel AS

Detaljer

Standarder. prosjektering og valg av ytelser. som grunnlag for. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Standarder. prosjektering og valg av ytelser. som grunnlag for. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Standarder som grunnlag for prosjektering og valg av ytelser Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Funksjonskrav Ytelser Tekniske løsninger Standard Risikoanalyse NS 3901,

Detaljer

St. Olavs Hospital, Sikkerhet

St. Olavs Hospital, Sikkerhet St. Olavs Hospital, Beskrivelse/omfang: Bravida Norge er hovedleverandør av sikkerhetstjenester til St. Olavs hospital HF. Bravida har levert Adgangskontroll, alarm og ITV i byggefase 1, 2 og 3. Leveransen

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Brannteknisk prosjektering og rådgivning

Brannteknisk prosjektering og rådgivning Brannteknisk prosjektering og rådgivning Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER 1 Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet Løpende

Detaljer

Brannvernkonferansen fagseminar 5 Myndighetenes forventninger 6l robuste byggverk. VIDAR STENSTAD 13.05.2014, Oslo

Brannvernkonferansen fagseminar 5 Myndighetenes forventninger 6l robuste byggverk. VIDAR STENSTAD 13.05.2014, Oslo Brannvernkonferansen fagseminar 5 Myndighetenes forventninger 6l robuste byggverk VIDAR STENSTAD 13.05.2014, Oslo Byggereglene Basissikkerhet i byggverk Sikkerhetsnivå Tekniske krav til byggverket TEK

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

Gjennestad 22. nov 2016 Bjørn Lier, Trebruk. Trebruk og itre Dagens utvikling Erfaringer Erfaringer prisnivå bygg i tre Næringspotensiale

Gjennestad 22. nov 2016 Bjørn Lier, Trebruk. Trebruk og itre Dagens utvikling Erfaringer Erfaringer prisnivå bygg i tre Næringspotensiale Gjennestad 22. nov 2016 Bjørn Lier, Trebruk Trebruk og itre Dagens utvikling Erfaringer Erfaringer prisnivå bygg i tre Næringspotensiale Trebruk AS Trebruk 014 AS Lokale skogeier lag i Akershus og Østfold

Detaljer

Nye Bø skole Uavhengig kontroll Geoteknikk og brannsikkerhet. Konkurransegrunnlag Del II - Oppdragsbeskrivelse

Nye Bø skole Uavhengig kontroll Geoteknikk og brannsikkerhet. Konkurransegrunnlag Del II - Oppdragsbeskrivelse Nye Bø skole Uavhengig kontroll Geoteknikk og brannsikkerhet Konkurransegrunnlag Del II - Oppdragsbeskrivelse HÅ KOMMUNE Byggforvaltning 27. januar 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Om Hå kommune... 2

Detaljer

Hvilke prossesser fører til gode branntekniske løsninger, sett fra entreprenørens side?

Hvilke prossesser fører til gode branntekniske løsninger, sett fra entreprenørens side? Hvilke prossesser fører til gode branntekniske løsninger, sett fra entreprenørens side? Leif Madsen Bærheim NCC Construction AS 28. februar Storefjell Høyfjellshotell, Gol Introduksjon NCC Construction

Detaljer

Kontaktperson Isabel von Klitzing. Kontaktperson Trine - Lise Lundegård. Postnr Telefon. Telefon. Type Prosjekterende Postnr.

Kontaktperson Isabel von Klitzing. Kontaktperson Trine - Lise Lundegård. Postnr Telefon. Telefon. Type Prosjekterende Postnr. Fullstending rapport Rapporten gjelder Oppdragets navn kretsfengsel Eiendom/ byggested Tiltakshaver Statsbygg Ansvarlig søker Unikus AS Gnr. 138 Bnr. 748 Hålogalandsgata 91 Festenr. Ansvarsrett gitt Kommunensaksnr

Detaljer

Brannteknisk prosjektering. Preakseptert eller analyse? Tilsyn

Brannteknisk prosjektering. Preakseptert eller analyse? Tilsyn Brannteknisk prosjektering. Preakseptert eller analyse? Tilsyn TROND S. ANDERSEN og MARIT HENRIKSDATTER Innhold og begrensninger Innhold Oppdeling i tiltaksklasser 1. enkle tilsyn med PRO Fravik fra preaksepterte

Detaljer

Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen

Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen 2004, Sted, tema 2 2006 3 4 DET OFFENTLIGE Eiendomsforvaltning

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

Samarbeid om smarte varmenett. v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse

Samarbeid om smarte varmenett. v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse Samarbeid om smarte varmenett v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse Fjernvarmedagene 2012 1 Skanska Eiendomsutvikling Aspelin Ramm Eiendom Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Statsbygg Avantor OBOS Statoil

Detaljer

Sande kommune UAVHENGIG KONTROLL AV BRANNTEKNISK KONSEPT. Kjeldås Barnehage, Sande. Søknad om IG. Utgave: Utgave 1. Pr. dato:

Sande kommune UAVHENGIG KONTROLL AV BRANNTEKNISK KONSEPT. Kjeldås Barnehage, Sande. Søknad om IG. Utgave: Utgave 1. Pr. dato: Sande kommune UAVHENGIG KONTROLL AV BRANNTEKNISK KONSEPT Kjeldås Barnehage, Sande Søknad om IG Utgave: Utgave 1 Pr. dato: 2013.07.05 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 0.1 INNLEDNING... 3 0.2

Detaljer

Uavhengig kontroll av brannkonsept for Kremmergården Rissa

Uavhengig kontroll av brannkonsept for Kremmergården Rissa RAPPORT Postadresse: Brannrådgiverne AS Seljestien 77 1387 ASKER Telefon: 452 38 955 TITTEL PROSJEKTLEDER Jørgen Mørkve Uavhengig kontroll av brannkonsept for Kremmergården Rissa OPPDRAGSGIVER Stig Ragnar

Detaljer

Tiltaksklasser i byggesaksforskriften

Tiltaksklasser i byggesaksforskriften Tiltaksklasser i byggesaksforskriften Plan- og byggesaksseminar i Tromsø 7. og 8. februar 2011 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! Tiltaksklasser Bestemmelsene er forenklet og veiledningen utvidet

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

ALLE PROSJEKTER 1988 2010 KRONOLOGISK

ALLE PROSJEKTER 1988 2010 KRONOLOGISK 87 Tjuvholmen Utvikling KS Hus 18 (plan 1, 2 og 11) 4.000 m2 Prosjektkostnad: 300 mill. (for komplettering) 83 Omsorgsbygg Oslo KF Rektorhaugen bhg Prosjektkostnad: 40 mill. 79 Bærum kommune, Eiendom Kirkegårdsveien

Detaljer

buildingsmart Studentseminar@HiOA:13

buildingsmart Studentseminar@HiOA:13 buildingsmart Studentseminar@HiOA:13 23. januar 2013 kl. 09:15 16:00 Kl. Tid Tema Organisasjon / bedrift 08:45 Registrering 09:15 15 Info om buildingsmart Norge Studentseminar@HiOA:13 Behovet for samspill

Detaljer