CURRICULUM VITAE PERSONALIA NØKKELKVALIFIKASJONER UTDANNELSE KURS ETTERNAVN: MITTET FØDSELSDATO: NASJONALITET: LAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE PERSONALIA NØKKELKVALIFIKASJONER UTDANNELSE KURS ETTERNAVN: MITTET FØDSELSDATO: 12.09.71 NASJONALITET: LAND"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE PERSONALIA ETTERNAVN: MITTET FORNAVN: TOR OLAV FØDSELSDATO: NJONALITET: LAND SPRÅK: NORSK, ENGELSK STILLING: FAGLIG LEDER BRANN - FOKUS RÅDGIVNING SIVILSTAND: SAMBOER TLF. ARBEID: E-POST: WEB: FOKUSRAAD.NO NØKKELKVALIFIKJONER Omfattende regelverkforståelse og erfaring med brannteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 for prosessindustri, fjellanlegg, fredede bygninger, undervisningsbygg, hotell, sykehus, næringsbygg o.a. Lang erfaring med analyser og beregninger for optimalisering av risikonivået. Utover nybygg besittes også tilsvarende kompetanse for oppgradering av eksisterende bygninger. Spesiell erfaring: To-sone modellering, termisk og mekanisk røykventilasjon Strålingsberegninger Brannsikring av antikvarisk bygning (blant annet Stavkirkene) Responsberegninger Slokkeanlegg (sprinkler, vanntåke, skumanlegg, gass, inertluft) Undervisning (Norges brannskole, HSH, div kurs/konferanser) Alarmorganisering UTDANNELSE Høgskolen i Narvik, Avd. for Sivilingeniørutdanningen, Integrert bygningsteknologi Høyskolen Stord/Haugesund, Høyskoleingeniør brannteknikk. KURS 2000 Brannsikkerhet i vegtunneler, dsb rd International Conference on Performance Based Codes and Fire Safety Design Methods, Society for Fire Protection Engineers 1996 Beredskaps og sikkerhetsledelse, HSH, avd. for sikkerhetsopplæring

2 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING 1995 Grunnleggende sikkerhetskurs, Statens Sikkerhetshøgskole PUBLIKJONER 2013 (under utarbeidelse) SINTEF Byggforsk Ledesystem, prosjektering og eksempel på løsninger, blad og SINTEF Byggforsk Dokumentasjon av brannsikkerhet i bruksfasen SINTEF Byggforsk Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper Norges Brannskole Sjekkliste objektsyn Innsatsplan Kompendium Risikovurdering i bygninger FOREDRAGSHOLDER 2013 BFO dagene. Ledesystemer Tekna, webkurs. Obligatorisk krav til uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering. Kursmateriell og innspilling av kurs. Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO). Passiv Brannsikring den 19. og 20. september i Oslo. Gran kommune Heldagskurs, Del 1: Brann, risiko, sikkerhetskultur. Del 2: Nye byggeforskrifter TEK 10 Bygg- og eiendomsutviklingsdagene Nye byggeforskrifter, TEK pdd Asker og Bærum brannvesen Beredskapsutdanning trinn 1, materialer og konstruksjoner, brannog røykspredning Høgskolen Stord-Haugesund Dimensjonering av røykventilasjonsanlegg og Brannteknisk prosjektering 2002 Oslo brann- og redningsetat Undervisning, røykventilasjon teori/-praksis. Risikovurderinger Forsvarets Bygningstjeneste Forsvarets brannvernkonferanse Sør-/Vestlandet. Forelesning innen brann- og røykspredning ENØK Øst Utarbeidet og avholdt kurs i byggteknikk, relatert til bygningens energibalanse, samt brannsikring av gjennomføringer. Side 2 av 17

3 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING 1999 Norsk Brannvernforening Kurs innen termisk og mekanisk røykkontroll Norges Brannskole Risikoanalyse, innsatsplanlegging, brann- og røykspredning, branndynamikk, Risiko- og sårbarhetsanalyser ERFARING/PRAKSIS PRAKSIS I NÅVÆRENDE VIRKSOMHET 2013 dd. Fokus Rådgivning. Faglig leder, brannteknisk prosjektering TIDLIGERE VIRKSOMHET 2013 Sweco Norge. Faglig leder, utvikling av fagkompetanse og KSsystem for fagenheten Brann & Sikkerhet NE A. Faglig leder - Brann og sikkerhet, utvikling av fagkompetanse og KS-system for avdeling Brann & Sikkerhet NE Brannconsult. Avdelingsleder, Oslo Techno Consult. Fagansvarlig (2001), Ansvar for faglig LØPENDE OPPDRAG oppdatering og utvikling av avdeling for Brann- og sikkerhet Höeg eiendom/ Bunde eiendom Kunsthøgskolen i Oslo Pågår Pågår Hasle linje. Bolig, næring og salgslokaler Kunsthøgskolen i Oslo for ombygging av eksisterende industribygning (tidligere sentralbygningen til Vinmonopolet) til bolig og næringsformål. Ca m 2 Eksplosjonssikring av sponavsug med tilhørende silo CM prosjekt Pågår Sørlandet helsepark for ombygging av eksisterende næringsbygg til omsorgsboliger. Betonmast Pågår Søndre Oslo DPS/BUP syd for nytt distrikt psykiatrisk senter, samt barna og ungdomspsykiatri. Enata Pågår TrioParken for ombygging av eksisterende industribygning (tidligere sentralbygningen til TrioVing) til bolig og næringsformål. KS Torggata bad Aspelin Ramm Eiendom Pågår Torggata bad Oppdragsleder. Tilstandsregistrering, tiltaksplan og budsjettering. Fredet bygning. Ca m 2 Pågår Claus Riis Gate 5 for nytt boligbygg. Side 3 av 17

4 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING LØPENDE OPPDRAG LOSJEPLSEN UTVIKLING Pågår Losjeplassen Vest for nytt boligbygg. Drammen. Aker A Pågår Fornebuporten Oppdragsleder. Uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering. JM Norge Pågår Kirkeveien for nytt boligbygg. Høviktunet. Veidekke A Pågår Studentboliger Lillehammer for nytt boligbygg. Tandberg Eiendom Pågår Heggedal Sentrum for nytt boligbygg. CIVIT Pågår Diakonhjemmet bistand i reguleringsfasen. Salto Bryn Senter Pågår Bryn senter for ombygninger, tilbygg og påbygg, nærings- og boligformål. Vestre Vika DA Pågår Dronning Mauds gate for ombygninger og påbygg, kontorbygning. SINTEF Eiendom Pågår Forskningsveien 1 Oppdragsleder. Brannteknisk oppgradering, statusanalyse med tiltaksplan og budsjett. Oppfølging i detaljprosjektering og byggefase. Side 4 av 17

5 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING AVSLUTTEDE OPPDRAG Oslo Lufthavn Eiendom 2013 Flyporten Brannteknisk oppgradering av ledesystem. Eiendomsspar 2013 Folketeaterpassasjen Røykventilasjonsberegninger av passasjen Statoil Fuel & Retail Statoil Fuel & Retail nytt hovedkontor av nytt hovedkontorbygg Gran kommune OKK - Team T Statsbygg Rammeavtale Lilleakerveien 4 Oslo Lufthavn Gardermoen Nasjonalgalleriet Oppdragsleder. Tilstandsregistrering, tiltaksplan og budsjettering for: Bjoneroa skole Bjørklund skole Brandbu ungdomsskole Fagerlund skole Fredheim skole Gran ungdomsskole Grymyr skole Jaren skole Moen skole Sanne skole Solvang skole Trintom skole Brandbu ungdomsskole Gran ungdomsskole Gran rådhus Skjervum helse- og omsorgssenter Marka helse- og omsorgssenter Bjoneroa Eldresenter Solheim barnehage Bjoneroa barnehage Bjørklund barnehage Leikvoll barnehage Marka barnehage Solheim barnehage Brandbu kulturhus Granvang kulturhus Klokkerlåven av nytt kontorbygg (Statkraft og PGS) Oppdragsleder. Kontroll av brannteknisk prosjektering nybygg og eksisterende bygg. Utbygging av ny terminal T2. Ca m 2 Oppdragsleder. Tilstandsregistrering, tiltaksplan og budsjettering. Risikoog sårbarhetsanalyse. Tilbudsbeskrivelse for slokkeanlegg, samt oppfølging i byggefasen. Side 5 av 17

6 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING Statsbygg 2008 Kunstindustrimuseet i Oslo Betonmast - Københavngata 10 Oppdragsleder. Tilstandsregistrering, tiltaksplan og budsjettering. Risikoog sårbarhetsanalyse. av nytt hostell/hybelbygg. Ombygning av Bergenegården. Mustad Eiendom - Mustad Nord av nytt bilforretningsanlegg. HENT - Clarion Hotell Tromsø av nytt hotell Tandberg eiendom - Rampehuset, Heggedal av nytt kultur/næringsbygg CoNova - Vulkan Eiendom Veidekke A - Kongensgate 8 Vulkan nord av ombygning og tilpasning for Nærings- og handelsdepartementet. av nytt bolig/næringsbygg Oslo Lufthavn Gardermoen Skanska Norge KPR Sweeperhall Øst Oppdragsleder. Kontroll av brannteknisk prosjektering, utvidelse av sweeperhall. - REC Veidekke A - PEAB og Eiendomsspar Royal Christiania Hotell Eiendom / Skanska Brødrene Jensen Veidekke A - Aspelin Ramm Eiendom - Nytt kontorbygg Statoil Fornebu REC Sitec Hamar stadion, kjøpesenter Helsfyr hotell, påbygg Royal Chr. Hotell, 1952-bygget Kunsthøyskolen i Oslo, byggetrinn II Vulkan Nord Vulkan Mathall prosjekteringsgrunnlag. Oppdragsleder. Brannteknisk prosjektering, nybygg, industri. Ca m 2. prosjekteringsgrunnlag. prosjekteringsgrunnlag. Kontroll av utførelse inkl. fullskalatester. Oppdragsleder. Brannteknisk prosjektering for hovedombygging av eksisterende bygning. oppfølging i byggefasen Oppdragsleder. Bolig, næring, salgslokaler, p-anlegg. Komplett oppfølging i byggefase Oppdragsleder. Næring, salgslokaler. Komplett prosjekteringskonsept iht. TEK. Risikoanalyser, detaljprosjektering, oppfølging i byggefasen Side 6 av 17

7 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING Peab - P-anlegg Statoil Fornebu Riksantikvaren Nore, Uvdal, Rollag og Flesberg stavkirke Holmenkollen Park Hotel ANS AF Skandinavia Riksarkivet IT Fornebu Eiendom Vedal Entreprenør Aspelin-Ramm Eiendom Vulkan Eiendom + entreprenør (Veidekke, AF Byggfornyelse) Aspelin-Ramm Eiendom Mustad Eiendom Veidekke A Moelv Brødrene Jensen Veien Kulturminnepark Holmenkollen Park Hotel ANS Kjenn idrettshall Riksarkivet, Oslo P-anlegg og nytt kontorbygg for Statoil Nytt lagerbygg for NMD, Østre Akervei 91 Nytt lagerbygg for NMD, Østre Akervei 91 Vulkan scene. Vulkan søndre (hotell, næring og bolig). Vulkan mathall. Vulkan Bellonahuset Parkveien 5-7, boligbygg Lilleakerveien 4, bolig og næring CC Gjøvik, utvidelse og oppgradering Kunsthøyskolen i Oslo, byggetrinn II Museum, Historisk opplevelsessenter Oppdragsleder. Næring, salgslokaler. Komplett prosjekteringskonsept iht. TEK. Risikoanalyser, detaljprosjektering, oppfølging i byggefasen Oppdragsleder. Teknisk risiko- og sårbarhetsanalyse. Oppdragsleder. Utvidelse av hotellet. Komplett prosjekteringskonsept iht. TEK. Risikoanalyser, detaljprosjektering, oppfølging i byggefasen Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag, og oppfølging i byggefase. Oppdragsleder. Teknisk risiko- og sårbarhetsanalyse. Oppdragsleder. Statoil Hydro, Fornebu, nytt kontorbygg og nytt P- hus. Analyser, beregninger og brannteknisk prosjekteringsgrunnlag. Oppdragsleder. Nytt lagerbygg for NMD. 4 etasjes høytlager. Detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen. Oppdragsleder. Nytt lagerbygg for NMD. 4 etasjes høytlager. Analyser, prosjekteringsgrunnlag. prosjekteringsgrunnlag, bolig, næring, hotell og konserthus. Oppfølging i byggefasen, kontroll av detaljer, kontroll av utførelse, alarmorganisering, m.m. prosjekteringsgrunnlag. prosjekteringsgrunnlag. prosjekteringsgrunnlag for utvidelse av eksisterende bygning. Oppfølging i byggefasen, kontroll av detaljer, kontroll av utførelse, alarmorganisering, m.m. oppfølging i byggefasen. Oppfølging og kontroll i byggefasen. Side 7 av 17

8 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING Eiendomsspar Skanska Norge NCC Construction Vedal Entreprenør IT Fornebu Eiendom Folketeaterbygningen Forsvarsbygg IndustriPlan 2008 Utvidelse av CCvest, Nord Nye Major, bolig- og næringsbygg Portalbygget, kontorbygg Undervisningsbygg, Oscarsborg festning ScanWafer Glomfjord Oppdragsleder. Teknisk risiko- og sårbarhetsanalyse, eksisterende bygningsmasse. Analyser, prosjekteringsgrunnlag for oppgradering av eksisterende bygning. prosjekteringsgrunnlag. Oppfølging i byggefasen. oppfølging i byggefasen. oppfølging i byggefasen. Oppdragsleder. Ombygging og brannteknisk oppgradering, tekniske og bygningsmessig Oppdragsleder. Teknisk risiko- og sårbarhetsanalyse, eksisterende bygningsmasse. Analyser, prosjekteringsgrunnlag for utvidelse av eksisterende bygning. Oslo Børs 2006 Oslo Børs Oppdragsleder. Oppgradering kulvert, teknisk risikoanalyse. Lønnheim entreprenør Veidekke OSU Tandberg Eiendom Tandberg Eiendom Optimo Prosjekt Evensen Nordiske Husprosjekt Flerbrukshall, Kristiansund Leilighetsbygg, Krystallen Kvitfjell Barcoderekken Asker Kunsthall Torvgården Stovner Politihus, utvidelse og påbygg Konowsgate 83 og 83B, Boligprosjekt Hoffsjef Løvenskiolds vei 31C, boligprosjekt Oppdragsleder. Arbeidsoppdrag utført: Analyser, beregninger og brannteknisk prosjekteringsgrunnlag for ny flerbrukshall. Oppdragsleder. Branntekniske prosjektering, beregninger/analyser. Oppfølging i byggefasen. Analyser og utredninger for høyhus Oppfølging i byggefasen. Oppdragsleder. Total ombygning, restaurant og kunstutstilling. Komplett prosjekteringskonsept iht. TEK. Oppdragsleder. Næringsbygg og salgslokaler. Komplett Analyser og utredninger for lavtrykk vanntåke. Side 8 av 17

9 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING Nordiske Husprosjekt 2006 Veidekke A 2010 Evensen 2007 Jacob Aallsgate 11, boligprosjekt Hønefoss senter Freiaparken, boligprosjekt Forsvarsbygg MO Akershus festning Huseby leir Kolsås leir Linderud leir Fabritius Prosjekt 2007 Oslo Konserthus Bondeheimen hotell Oslo kommune, kunstsamlingene Optimo Prosjekt Evensen Vital Eiendom Lillestrøm arkitektkontor Lillestrøm arkitektkontor Brobekkveien 80. Næringsbygg, lager Oslo konserthus Bondeheimen Hotell Munch museet Tiedemannsjordet, boligprosjekt Røa Terrasse, boligprosjekt Nytt hotellbygg, S Tromsø Analyser og utredninger. Detaljprosjektering, oppfølging i byggefasen. Oppdragsleder. Etterkontroll av utført brannteknisk oppgradering. Oppdragsleder. Brannteknisk oppgradering og løpende bistand ved ombygning. Utvidelse av publikumsantall, ombygninger, risikoanalyse Oppdragsleder. Brannteknisk tilstandsrapport, med beskrivelse av tiltak for oppgradering (inkl. tiltak i forbindelse med delombygning). Oppfølging i byggefasen. utredninger (brann og sikkerhet). Innhente anbud, slokkeanlegg, kontrahering, bygge- og prosjektledelse. Komplett brannteknisk oppgradering, til et sikkerhetsnivå som er avpasset reell risiko. oppfølging i byggefasen prosjekteringskonsept iht. TEK for nybygg, samt renovering av eksisterende hotellbygg COOP OBS Jessheim oppfølging i byggefasen Roy A. Strøm COOP OBS Rudshøgda Statens vegvesen, Bodø oppfølging i byggefasen oppfølging i byggefasen Side 9 av 17

10 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING GWU & Vedal Dypro Eiendom USBL Nydalen Campus Evensen Lørenskog sentrum vest Ole K Karlsen Entreprenør Ole K Karlsen Entreprenør AVANTOR Oslo Entreprenør Riksantikvaren Factor Insurance Brokers IT Fornebu Eiendom Asker kulturhus Vækerøveien Bolig, næringsbygg, salgslokaler InFill boligprosjekter, fortetting av bybildet BI-bygget, Nydalen Campus Rolvsrud Solheim Vest. Byggetrinn II Lørenskog sentrum vest Sandakerveien 74, bolig og næring Ringnes ØST Studentenes hus, BI Oppdragsleder. Byggherrens branntekniske kontrollør, av utførte og prosjekterte arbeider. Alternative analyser med verifisering av slokkesystemer, trapperomsløsning, seksjoneringskonsept m.m. Oppdragsleder. Risikoanalyse, trapperomsløsning, spredning mot nabobygg. Pilotprosjekt Oppdragsleder. Risikoanalyse, CFD beregninger, evakueringsberegninger, lastberegninger ulykkesgrensestilstand brann. Komplett prosjekteringskonsept etter alternativ analyse, NS prosjekteringskonsept for boligprosjekt iht. TEK. Alternative analyser med verifisering av slokkesystemer, sprinkler vs. vanntåke. Oppdragsleder. Strategi, prosjekteringskonsept, analyser og beregninger. Avklaringsmøte, tilrettelegging for brannvesenets innsatsmuligheter. Oppdragsleder. Strategi, prosjekteringskonsept, analyser og beregninger prosjekteringskonsept for nytt boligområde iht. TEK. prosjekteringskonsept for nytt studenthus, konsert/pub/café, iht. TEK. 27 stavkirker Oppdragsleder. Ansvarlig for drift og vedlikehold av brannsikringsanlegg ved stavkirkene. Løpende avklaringer, oppgradering og utbedring av feil og mangler Narvik sykehus Oppdragsleder. Overordnet risikoanalyse, lastberegninger ulykkesgrensestilstand brann beregning av parametrisk branntid etablering av alternativ seksjonering. Utarbeidelse av sikkerhetshåndbok, verktøy for å øke ansattes kjennskap sikkerhetsprosedyrer og handling ved brann (forebyggende, informativt og beredskapsmessig) Terminalbygget Fornebu Opsjon syd, samt videreføring og Side 10 av 17

11 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING Helseforetak, Ullevål sykehus Kreft- og isolatsenter omarbeidelse av strategier, løsninger og detaljer for den øvrige og totale bygningsmasse. Evakueringsberegninger og røykventilasjonsberegninger. Avklaring av vernehensyn. Oppfølging av den totale bygningsmassen, tverrfaglig kontroll av detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen. Koordinering mot myndigheter. Oppfølging i byggefasen. Ole K. Karlsen Entreprenør Factor Insurance Brokers Factor Insurance Brokers Factor Insurance Brokers Factor Insurance Brokers Tandberg Eiendom Ringnes fabrikker, ombygning bygg 1-5 Oppdragsleder. Risikokartlegging for rivefasen, støveksplosjoner. Komplett prosjekteringskonsept for ombygningkonseptet iht. TEK Kirkenes sykehus Oppdragsleder. Teknisk og bygningsmessig risiko- og sårbarhetsanalyse Breivika sykehus, Tromsø 2004 Åsgård sykehus, Tromsø 2004 Stokmarknes sykehus, Tromsø Oppdragsleder. Teknisk og bygningsmessig risiko- og sårbarhetsanalyse. Oppdragsleder. Teknisk og bygningsmessig risiko- og sårbarhetsanalyse. Oppdragsleder. Teknisk og bygningsmessig risiko- og sårbarhetsanalyse. Utarbeidelse av sikkerhetshåndbok, verktøy for å øke ansattes kjennskap sikkerhetsprosedyrer og handling ved brann (forebyggende, informativt og beredskapsmessig) Agrogården, Asker Alarmorganisering, analyser og beregninger. Oppfølging av detaljer i byggefasen. Dokumentasjon og branntegninger. Narvik kommune 2004 Idrettens hus Oppdragsleder. Brannteknisk analyse, utredning av alternativ sikring med aerosole slokkesystemer til fordel for sprinkling. Komplett beskrivelse av tilstand, avvik, tegninger, samt tiltak for imøtekommelse av forskriftskravene. SiO Boligdivisjonen 2004 Ekstern systemrevisjon av KS systemet, Brannog sikkerhet Persen & Co 2004 Fryselager, Rud og Larvik Oppdragsleder. Revisjon av SiO, KS system med fokus på Brann- og sikkerhet Oppdragsleder. Verifisering av brannteknisk status i forbindelse med salg/kjøp. Side 11 av 17

12 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING Aker Eiendomsdrift 2004 Torggata bad Oppdragsleder. Verifisering av brannteknisk status med forslag til løsninger/strategi for oppgradering og utbedring. Person & Co 2004 Verkseier Furulundsvei 49 Forsvarsbygg EU Østlandet Nydalen Campus Veidekke Moelv A og AVIAPLAN Veidekke Moelv A Evensen Evensen Oslo Finerfabrikk Akershus festning Huseby leir Kolsås leir Linderud leir Signalbygget, høyhus 70 m Tømmerlia Bo- og aktivitetssenter Landvetter flygplats Alfaset 1, Industriveien 1-3 Jordbærsletta boliger Fornebu Fjordpark bolig Oslo Finerfabrikk Oppdragsleder. Strategi, prosjekteringskonsept og analyser. Verifisering av løsninger og tiltak i forbindelse med kjøp/salg av bygningsmassen. Videre oppfølging av tiltak ovenfor ny eier. Oppdragsleder. Befaring og tilstandsrapporter for ca. 70 bygninger. Utarbeide strategier for oppgradering av den totale bygningsmasse. Kvalitetssikring og kontroll av detaljprosjektering samt oppfølging av utførelse i byggefase til og med sluttdokumentasjon. Særlig fokus på verneverdige bygninger, middelalderbygg. Koordinering av myndighetskrav fra DBE, BE og Riksantikvaren. Oppdragsleder. Risikoanalyse, evakueringsberegninger, lastberegninger ulykkesgrensestilstand brann. Komplett prosjekteringskonsept etter alternativ analyse, NS Teknisk kontroll av utførelse, inkl. utarbeidelse av Branndokumentasjon for driftsfasen. brannsikringsstrategi, beregninger og risikovurderinger. Ombygning og utvidelser av eksisterende flyplass. Oppfølging i byggefase, og kontroll av utførelse. Oppdragsleder. Salgslokaler, multifunksjonsbygg. Komplett Oppfølging i byggefasen, koordinering mot myndigheter. Oppfølging i byggefasen. Oppfølging i byggefasen. brannsikringsstrategi for oppgradering av bygningen. Risikovurderinger og avklaring med myndigheter (brannvesen). Oppfølging i byggefasen. Opplæring og øvelse av brukere. Side 12 av 17

13 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING AVIAPLAN 2002 Husnes Torg Oppdragsleder. Risikoanalyse, strålingsberegninger. Komplett prosjekteringskonsept etter alternativ analyse, NS ØIE Eiendomsspar Studentsamskipnaden i Oslo Mustad Eiendom Mustad Eiendom Mustad Eiendom Ole K Karlsen Entreprenør Strømmen Torg Hoffsveien 10, bolig og næringsbygg Kringsjå studentby, bygg 6 og 10 og 14. Sogn studentby, hybelbygg Oppfølging i byggefasen. Oppfølging i byggefasen. brannsikringsstrategi for oppgradering av bygningen Lilleakerveien 19 brannsikringsstrategi for oppgradering av bygningen. Utarbeide tilbudsunderlag/- spesifikasjon til entreprenør Lilleakerveien 31 brannsikringsstrategi for oppgradering av bygningen. Utarbeide tilbudsunderlag/- spesifikasjon til entreprenør Lilleakerveien 14 brannsikringsstrategi i forbindelse med ombygging Marienlyst stadion Oppdragsleder. Beregning av brannmotstand for ståloverbygg, ekvivalent branneksponeringstid etter Eurocode. Dokumentert ytelse fra preakseptert R90 til uklassifisert stålbæring. Røyken eiendom 2002 Nye Vestbygda skole brannteknisk prosjekteringskonsept for anbudsbeskrivelse, beregninger og analyser. Oslo Vineyard 2002 St. Halvardsgate 20 brannsikringsstrategi for oppgradering av bygningen. Dokumenterte avvik beskrevet og adressert mot tidligere eier, juridisk avklaring. Eiendomsspar 2002 Drammensveien 131, kontor og multifunksjonsbygg Mustad Eiendom 2002 CC-Vest, kjøpesenter brannsikringsstrategi, for utvidelse av kjøpesenteret. Røykventilasjonsberegninger, beregninger av bæresystem mht. brannmotstand m.m. Selvaagbygg 2002 Skytterdalen boligblokker Utredning av sjaktløsning for optimal kost-/nytte effekt. Oppfølging i byggefasen. Side 13 av 17

14 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING IndustriPlan Nycomed Pharma Elverum, utvidelse av bio-lab AVA eiendom 2002 Næringsbygg, lager/kontor, Nittedalsgt. 18 Evensen Øvre Ramstad terrasse. Boligblokk prosjekteringskonsept iht. TEK, beregninger og risikovurderinger. tilstandsrapport med kostnadsberegninger for utbedringer, beregninger og risikovurderinger. Oppfølging i detaljprosjekteringsfase. Njård sportsklubb 2001 Njård idrettshall Oppdragsleder. Befaring og statusrapport, eksisterende bygning, med strategi for brannteknisk oppgradering. Narvik kommune 2001 Parken ungdomsskole PakkeTrans 2001 PakkeTrans, lagerbygg Prepan Norge 2001 Produksjons- og fryselager for pelagisk fisk. Oppdragsleder. Befaring og statusrapport, eksisterende bygning, med strategi for brannteknisk oppgradering. Møte med kommune og brannvesen Oppdragsleder. Arbeidsoppdrag utført: Befaring og statusrapport, eksisterende bygning, med avklaring av løsning for verdisikring av lagrene. Anbudsbeskrivelse av aspirasjonsdeteksjon Oppdragsleder. Dimensjonering av termisk brannventilasjonsanlegg. Færøyene, Tórshavn Asker kommune 2001 Asker nye Kulturhus brannsikringsstrategi - forprosjekt Evensen 2001 Rolvsrud Park boliger brannsikringsstrategi Veidekke A 2001 Fokusgården, boliggarasje og kjøpesenter OSL 2001 PIRROT 2000, utvidelse av sentralbygningen Oslo Lufthavn Gardermoen Moelven 2001 Vardeberg boligblokker, trehus i 4 etasjer Selvaagbygg 2001 Skytterdalen boligblokker, 9 Evensen etasjer 2001 Øvre Ramstad Terrasse NSB Eiendom 2001 Stasjonsbygninger, Hedmark AVIAPLAN 2001 Sentralbygningen, PIR C, Fornebu Niels Torp arkitekter 2000 Huset ved Dammen, kontorbygning brannsikringsstrategi brannsikringsstrategi brannsikringsstrategi. Risikoanalyse etter index-metoden brannsikringsstrategi brannsikringsstrategi Oppdragsleder. Tilstandsanalyse og brannteknisk oppgradering Oppdragsleder. Uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering brannsikringsstrategi. Brannventilasjonsberegninger. Side 14 av 17

15 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING Asker kommune 2000 Hagaløkka skole brannsikringsstrategi. Selvaagbygg Brødrene Jensen FRISK arkitekter Aakerøy, Moe og Bowe, NCC bygg Arkitektkontoret GA Selvaagbygg Mustad Eiendom Selmer A Norconsult Viking Gruppen A. F. Janzon Prosjektadministr asjon Tromsø Reker Skanska Lillestrøm arkitektkontor Omsorgsboliger Kunsthøgskolen i Oslo, byggetrinn 1 RIT 2000, Nevrosenteret DEMAG kjøpesenter, Narvik Bjørnholt skole, Oslo Fossum Terrasse, boligblokker, Bærum Nytt hovedkontor Statkraft Sagene ring, ombygging av trikkehallene Øye Smelteverk Gaiastova appartementshotell, Hafjell brannsikringsstrategi og overordnet konsept for ivaretakelse av personog verdiskkerheten. brannsikringsstrategi. brannsikringsstrategi brannsikringsstrategi. Kontroll av detaljprosjektering samt oppfølging i byggefasen brannsikringsstrategi. Alternativ løsninger med risikovurderinger. Detaljprosjektering, avklaringer og oppfølging i byggefase for arkitekt og entreprenør, Evensen. brannsikringsstrategi for Selvaagbygg. Boligbygg med underjordisk garasje. Total bygningsmasse ca m2. Detaljprosjektering, avklaringer og oppfølging i byggefase. brannsikringsstrategi. Brannventilasjon av to sammenhengende glassgårder. Dynamiske brannsimuleringer. Total bygningsmasse ca m2. brannsikringsstrategi. Oppfølging og kontroll av utførelse. Oppdragsleder. Utarbeiding av brannstrategi for utbygging av ovn 3. Konsekvensvurderinger i forbindelse med prosessen - verdi og personsikkerhetstiltak. brannsikringsstrategi. Utredelse av alternativ verdisikring basert på boligsprinkling. Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker Ullevål hotell Oppdragsleder. Uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering Tromsø Reker, utvidelse med ny rekefabrikk Kong Haakons plass, boliger. Moss Lillestrøm barnehage brannsikringsstrategi. Oppfølging i byggefasen. brannsikringsstrategi. brannsikringsstrategi. Brannteknisk Side 15 av 17

16 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING ØIE ØIE tom ottar arkitektkontor as Frognersletta B6. Boliger Kjeller vest. Lager- /kontorbygg Sentralsykehuset Møre og Romsdal, Psykiatrisk avdeling FBTØ 1998 Gjennomgang av 22-objekt, overordnet analyse av brannteknisk status ved: Rena Leir Fredriksten Festning Fredrikstad Garnison Annen bygningsmasse i Østfold fylke. Storebrand Eiendom OSL Statnett OSL PLM Moss Glassverk Kontorbygg, forsamlingslokaler Sentralbygningen, Oslo lufthavn Gardermoen Hovedkontoret, Smestad Sentralbygningen, Oslo lufthavn Gardermoen PLM Moss Glassverk prosjektering etter alternativ analyse. Oppdragsleder. Uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering, trykksetting av trapperom brannsikringsstrategi. brannsikringsstrategi. Oppdragsleder. Befaring og tilstandsrapporter lse av fullstendig branndokumentasjon, brannteknisk statusrapport. Gjennomføring og oppfølging av tiltak, organisatoriske og tekniske forhold. Gjennomføring av brannøvelser, opplæring av organisatorisk brannsikring. Oppdragsleder. Videreføring av brannsikringsstrategien til driftsfasen. Gjennomgang av bygningsmassens branntekniske forhold basert på risikoanalyser, innsatsmuligheter, prioritering av tiltak, bakgrunn for løsninger m.m. Utarbeidelse av beredskapsplan for brann i bygning. Oppdragsleder. Utarbeiding av kravspesifikasjon for skumslokkeanlegg. Utarbeiding av total sikringsstrategi for vitale dataanlegg, basert på aspirasjonsdeteksjon, Inergen slokkeanlegg og CO2 punktslokking. Utarbeiding av tilbudsunderlag i forbindelse med installering av slokkegassanlegget. Oppfølging, kontroll og ferdigbefaring. Oppdragsleder. Diverse brannteknisk bistand. 3. partskontroll av løsning vedr. ventilering av laderom (FEB). Oppfølging av branntekniske forhold i byggefasen. Oppdragsleder. Vurdering av aktive tiltak i forbindelse med oppgradering av brannsikkerheten ved tre kalde Side 16 av 17

17 TOR OLAV MITTET CURRICULUM VITAE FOKUS RÅDGIVNING OSL 1997 Avisingsanlegg, Gardermoen Ole Bj. Folmo Glomma Terrasse, boliger lagerbygninger ( m2). Dispensasjonssak mot DBE, med dokumentasjon av alternativ sikringsstrategi. Oppdragsleder Strømningsberegninger (PFS) for optimalisering av strømningshastigheter med tanke på dimensjoner, pumpetrykk og veskekarakteristikk (ikke-newtonsk fluid). Oppdragsleder. Brannstrategi, trykksetting av trapperom Smart Club 1997 Smart Club Oppdragsleder. Brannbelastningsberegning, vurdering av bygningsmessige tiltak i forbindelse med utbygging. Side 17 av 17

BRANNSIKKERHET. Eksempler på oppgaver vi utfører:

BRANNSIKKERHET. Eksempler på oppgaver vi utfører: BRANNSIKKERHET Norconsult er, med sine nær 50 brannrådgivere, Norges ledende miljø innen brannteknisk rådgivning. Vi utfører brannteknisk rådgivning for alle typer bygninger, olje- og gassanlegg, industri,

Detaljer

1994-1997 Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk, Høgskoleingeniør. 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Senioringeniør brann

1994-1997 Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk, Høgskoleingeniør. 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Senioringeniør brann Curriculum Vitae KONSEPTA Andreas Revheim Født: 06.07.1972 Utdanning 1997-1999 Høgskolen i Stavanger, linje Sikkerhet Offshore Teknologi, Sivilingeniør 1994-1997 Høgskolen Stord/Haugesund, linje brannteknikk,

Detaljer

PROSJEKTSJEF / PROSJEKTLEDER - FOKUS RÅDGIVNING AS SIVILSTAND: GIFT TLF. ARBEID: 95 77 33 48

PROSJEKTSJEF / PROSJEKTLEDER - FOKUS RÅDGIVNING AS SIVILSTAND: GIFT TLF. ARBEID: 95 77 33 48 CURRICULUM VITAE PERSONALIA ETTERNAVN: KASTET FORNAVN: HELGE FØDSELSDATO: 28.04.61 NASJONALITET: NORSK SPRÅK: NORSK, ENGELSK STILLING: PROSJEKTSJEF / PROSJEKTLEDER - FOKUS RÅDGIVNING AS SIVILSTAND: GIFT

Detaljer

Ledererfaring fra forsvaret samt ulike stillinger innenfor entreprenørbransjen.

Ledererfaring fra forsvaret samt ulike stillinger innenfor entreprenørbransjen. CURRICULUM VITAE PERSONALIA ETTERNAVN: DAHLEN FORNAVN: FINN FØDSELSDATO: 11.06.61 NASJONALITET: NORSK SPRÅK: NORSK, SAMT NOE ENGELSK OG TYSK STILLING: DAGLIG LEDER OG PROSJEKTLEDER - FOKUS RÅDGIVNING AS

Detaljer

Frederikshavn 20.11.2014. - solid, attraktiv og nyskapende

Frederikshavn 20.11.2014. - solid, attraktiv og nyskapende Frederikshavn 20.11.2014 Agenda Fakta om HENT AS Selskapsutvikling Produktområder Hvilke fag vi ønsker tilbud på Internasjonale innkjøp Erfaringer med danske underentreprenører Referanseprosjekter Fakta

Detaljer

Vedlegg 4 Prosjektkatalog

Vedlegg 4 Prosjektkatalog Vedlegg 4 Prosjektkatalog Prosjektkatalogen som presenteres i dette vedlegget omfatter prosjekter som har fått tilsagn om støtte i 2011. For prosjekter som har fått tildelt støtte før 2011, henviser vi

Detaljer

Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING

Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING Einar Haanæs Lunøe Utdanning 2005 - Masterkurs Urbanisme, AHO 1986-92 Sivilarkitekt, NTNU, 1989-90 Arkitektskolen i Århus, (AAA), Danmark 1990-91 Ex. Phil, NTNU, 1991-92 Estetisk kommunikasjon, NTNU, 1991

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan Øvrebyen Brannsikringsplan COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Rev Dato Tekst Saksb Kontr Godkj B 13122010 ENDRINGER OPPSETT/LAYOUT TOV TOV A 16112010 DIV ENDRINGER

Detaljer

Referanseliste. Àjour pr. 12. mars 2013. Arkitekter Eiendomsselskap Entrepenører Konsulenter Samferdsel Industri Andre offentlige

Referanseliste. Àjour pr. 12. mars 2013. Arkitekter Eiendomsselskap Entrepenører Konsulenter Samferdsel Industri Andre offentlige Referanseliste. Àjour pr. 12. mars 2013. Arkitekter Eiendomsselskap Entrepenører Konsulenter Samferdsel Industri Andre offentlige Arkitekter 3 X Biong 4B Arkitekter AS AEPOS arkitekter og planleggere AS

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Arbeidserfaring 2013- Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Ingeniør brannteknikk

Arbeidserfaring 2013- Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem 2010-2013 Sweco Norge AS, Bergen, Ingeniør brannteknikk Curriculum Vitae KONSEPTA Asle Martinsen Født 1986 Utdanning 2007 2010 Bachelor i ingeniørfag, Brann- og sikkerhet, Høgskolen Stord/Haugesund Arbeidserfaring - Konsepta AS, Bergen, Brannrådgiver, styremedlem

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Inneklima i alle byggets faser

Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Kjøling NØK-tiltak Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Ventilasjon INNEMILJØ Rådgivende entreprenør Ventilasjon ENØK-tiltak Rådgivende entreprenør ENERGIOVERVÅKING Innemiljø Kjøling

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 2012 2 2012 2012 3 Hovedtall Optimo Prosjekt as Innholdsfortegnelse Tusen kroner 2012 2011* 2010** 2009** 2008** Omsetning 177 890 194 051 144 159 181 836 139 997 Driftsresultat 11 123 11 177 14 346 11

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015 1 Innhold 1 Innhold... 1 2 Sammendrag og konklusjoner... 3 3 Innledning... 4 3.1 Begrepet risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 3.2 Definisjon... 4 3.3 Fremgangsmåte... 4 4 Kartlegging og vurdering av risiko...

Detaljer

Prosjektlisten 2011 28

Prosjektlisten 2011 28 Prosjektlisten 2011 28 SaksID Prosjektbeskrivelse Energiresultat Tildelt støtte Søker Kommune Fylke Område Fornybar varme Program: Biogass 11/1075 Bergen kommune - Etablering av biogassanlegg for 19 600

Detaljer

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Steinar Leivestad, Standard Norge September 2011 Kontroll har vært en naturlig del av våre standarder på byggeområdet helt siden starten

Detaljer

JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult AS, VA-Fredrikstad

JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult AS, VA-Fredrikstad CURRICULUM VITAE Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Drøbakveien 31, 1432 Ås Tel.: 64 96 54 00 E-post: jon.arne.engan@nmbu.no JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Boligsprinkling i en eldre murgård

Boligsprinkling i en eldre murgård Vidar Stenstad og Christian Ebbesen Boligsprinkling i en eldre murgård Evaluering av pilotprosjekt 373 Prosjektrapport 2004 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Vidar Stenstad og Christian Ebbesen

Detaljer

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst NYHETSBREV NORWEGIAN GREEN BUILDING COUNCIL Nyhetsbrev Norwegian Green Building Council Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. 29. juli

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Innhold INSENTI FLYTTER. INSENTI 2014 Nøkkeltall

Innhold INSENTI FLYTTER. INSENTI 2014 Nøkkeltall ÅRSRAPPORT 2014 INSENTI 2014 Nøkkeltall Innhold TUSEN KRONER 2014 2013 2012 2011* 2010** Omsetning 350 926 309 290 177 890 194 051 144 159 Driftsresultat 23 209 19 764 11 123 11 177 14 346 Resultat før

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år Profilbygget Kuben K22

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år Profilbygget Kuben K22 NR. 5 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer