M. Kristoffersen, S. Kristoffersen, H. Risheim* *Kjevekirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M. Kristoffersen, S. Kristoffersen, H. Risheim* *Kjevekirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien"

Transkript

1 22-26 oktober 2012 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 211 NYTT ANSIKT SAMME JENTA M. Kristoffersen, S. Kristoffersen, H. Risheim* *Kjevekirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien Etter over to år med forberedende tannregulering og mange overveielser var den vanskelige dagen kommet: Nå måtte Sarah bestemme seg. Kjeve-operasjon eller ikke? Er det nødvendig? Blir det vellykket? Kan jeg klare meg like godt med kraftig underbitt? Risikerer jeg alvorlige, livsvarige komplikasjoner? Vil jeg være meg selv med det "nye" ansiktet? Hva med de mange ukene uten mulighet til å spise normalt? Spørsmålene var mange og viktige for 20 år gamle Sarah. Enkelte fagpersoner mente hun kunne utvikle alvorlige plager på grunn av de feilstilte kjevene. Andre hevdet hun kunne klare seg hele livet uten problemer. Og utseendet hennes var jo uansett ikke noe å klage på. Men bare to av jekslene traff skikkelig når Sarah tygde Alle nødvendige undersøkelser og samtaler var foretatt. Risikograden var nøye vurdert. Prognosen fra kirurgene på Ullevål var klar: Alt lå til rette for et vellykket resultat. Likevel hadde Sarah kvaler. Det samme hadde vi som er hennes foreldre.. I det åpne vinduet i sykehus-hotellets 8. etasje så vi Sarah stå alene og kikke etter oss da vi ruslet ned alléen. Hun lot tårene komme nå. Den vanskelige beslutningen var tatt. Tidlig neste morgen ville Sarah være første pasient på operasjonsstua. Under full narkose skulle begge kjevene skjæres løs og settes riktig på plass med metallplater. Det omfattende inngrepet ville ta 4-6 timer. Hvordan ville dette gå? "Nytt ansikt - samme jenta!" er et bilde-foredrag holdt av pappa Morten og pasienten selv, Sarah. Vi tror at både fagpersonell og andre som vurderer en slik operasjon vil ha nytte av å se og høre Sarahs historie.

2 22-26 oktober 2012 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 212 SAMMENLIGNING AV TO OPERASJONSMETODER FOR UNDERBITT Hågensli N Kjevekirurgisk avdeling, OUS Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO Stenvik A Kjeveortopedisk avdeling, Det Odontologiske fakultet UIO, Postboks 1142 Blindern, 0317 OSLO Espeland L Kjeveortopedisk avdeling, Det Odontologiske fakultet UIO, Postboks 1142 Blindern, 0317 OSLO Målsetning: Sammenligne ekstraoral vertikal ramus osteotomi (EVSO) med bilateral sagittal split osteotomi (BSSO). Vurdere kliniske faktorer, postoperative resultater og langtids stabilitet. Materialer og metode: Alle 130 pasientene som ble undersøkt hadde underbitt. EVSO som eneste prosedyre ble utført på 65 pasienter. Disse pasientene ble sammenlignet med 65 pasienter som fikk utført BSSO som eneste prosedyre. Laterale kefalometrier ble brukt til å vurdere stabilitet ved fire kontroller i løpet av 3 år. Spørreskjema, journalnotater og kliniske kontroller ble brukt for vurdering av kliniske faktorer. Resultater: Det var ingen klinisk signifikant forskjell på gruppene etter 3 års oppfølgning med tanke på stabilitet. Pasientene i EVSO gruppen hadde et retromandibulært arr på i gjennomsnitt 2,5 cm lengde og 1 mm bredde. Av pasientene i BSSO gruppen hadde 50,8 % normal eller tilnærmet normal følelse i underleppen.

3 22-26 oktober 2012 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 213 EN RETROSPEKTIV STUDIE AV KJEVELEDDSREKONSTRUKSJON MED COSTOCHONDRALE GRAFT Mjøen E, Moen O Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo En retrospektiv studie av 17 costochondrale graft(14 pasienter) ble utført for å si noe om hva som karakteriserer pasientgruppen og hvordan det går over tid med de rekonstruerte kjeveleddene. Oppfølgingstid var fra ett til ti år, og for hver pasient ble det innhentet subjektive og objektive data. Vi presenterer våre resultater og erfaringer med metoden.

4 22-26 oktober 2012 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 214 REAKTIV ARTRITT I KJEVELEDD Røraas H.H, Fossland N.P.W, Ziegler C.M Kjeve og ansiktskirurgisks avdeling St. Olavs Hospital 7006 Trondheim Begrepet reaktiv artritt er en samlebetegnelse på en gruppe av septiske artropatier med assosiasjon til HLA-B27. En lang rekke agens kan assosieres med reaktiv atritt, de vanligste er patogene tarmbakterier og urogenitale mikrober. Vi vil presentere en kasuistikk med reaktiv artritt i høyre kjeveledd etter en mykoplasmapneumoni.

5 22-26 oktober 2012 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 215 BEHANDLING AV ORBITAFRAKTURER-EN RETROSPEKTIV UNDERSØKELSE Galteland P, Skjelbred P Avdeling for Kjevekirurgi og sykehusodontologi Oslo Universitetssykehus Bakgrunn Diplopi eller redusert øyebevegelighet er de vanligste indikasjonene for kirurgisk behandling av orbitafrakturer. Hovedmålet er å rekonstruere orbitas volum for å unngå stillingsendring av bulbus. Dette kan være vanskelig, og enkelte pasienter blir plaget med vedvarende diplopi. Hypoestesi av nervus infraorbitalis er også et vanlig sekvele ved orbitafrakturer. Materiale og metode Studien er en retrospektiv undersøkelse av alle orbitafrakturer (N 56) som ble operert ved Kjevekirurgisk avdeling, Ullevål, i En rekke parametre, bl.a. skademekanisme, kirurgisk tilgang, rekonstruksjonsmateriale, vedvarende (>1,5 år) diplopi og - sensibilitetsforstyrrelse i nervus infraorbitalis blir inkludert og analysert. Resultater

6 22-26 oktober 2012 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 216 INJESERBAR PERMANENT BLØTVEVS-FILLER I ANSIKT. KASUSTIKK MED SENKOMPLIKASJON OG BEHANDLING AV DENNE. H.Risheim Kjevekirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien I løpet av de siste år har korreksjon av aldersrelaterte forandringer i ansiktet med ulike bløtvevs-fillere blitt en standard prosedyre. Injeksjonsbehandling for volumaugmentasjon og korreksjon av rynker i ansiktet er et ikke kirurgisk behandlingsalternativ som mange ønsker. Fillere basert på hyaluronsyre er mest brukt, men har begrenset varighet. Som et alternativ tilbys injiserbare fillere som har en lenger/varig effekt, bl.a. Aquamid R/ polyakrylamid hydrogel. Polyakrylamid hydrogel brytes ikke ned i vevet, og sannsynligvis induserer dette dannelse av en kapsel rundt implantatet. Fornyet injeksjon, eller operativt inngrep i et behandlet område vil da kunne bryte kapsel-implantat barrieren og indusere inflammasjon eller introdusere mikroorganismer som gir opphav til infeksjon. Pasient-kasustikk med til dels alvorlig inflammatorisk senreaksjon etter multiple polyakrylamid hydrogel injeksjoner for augmentasjon av kinn på kosmetisk indikasjon presenteres, samt behandling og forløp av dette. Generelt anbefales ikke bruk av permanente injiserbare fillere i ansiktsregionen.

7 22-26 oktober 2012 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 217 CONE-BEAM CT FOR EKSAKT LOKALISERING AV RETINERTE OG OVERTALLIGE TENNER I SAMMENLIGNING MED KONVENSJONELL RØNTGEN Ziegler CM, Klimowicz TR NTNU / Avd. for Kjeve-og Ansiktskirurgi St.Olav Universitetssykehus, Olav Kyrres gate 17, 7006 Trondheim Bakgrunn og formål: Et økende antall ulike typer kommersielle cone-beam computertomografer (CBCT) er tilgjengelig for 3D avbildning innen tannhelse og maxilla-facial radiologi. Når det gjelder kirurgi av retinerte eller overtallige tenner kommer man ofte i kontakt med betydelige anatomiske strukturer, for eksempel nerver, tilstøtende tenner, røtter eller bihuler. Det er derfor viktig å velge en riktig og presis kirurgisk tilnærming for å unngå iatrogene skader av grunnleggende anatomiske strukturer i nabolaget. CBCT, også kalt digital volum tomografi (DVT), kan visualisere retinerte og overtallige tenner på alle standardplan, samt multiseksjonal 3-dimensjonale (3D) fremstilling. CBCT-enheter har vist seg å være svært gunstig i vurderingen av små beinete lesjoner og maxillofaciale skader. Imidlertid er det fortsatt nødvendig å fastslå effektiviteten angående vurderingen av retinerte tenner i forhold til konvensjonelle radiologiske metoder som intraorale røntgenbilder og panorama røntgen. Materialer og metoder: I en periode på 2 år ble et totalt antall av 61 pasienter preoperativt undersøkt med CBCT. I de fleste tilfeller hadde pasientene vært henvist for fjerning av retinerte tenner eller overtallige elementer i frontpartiet til maxillar regionen. Av alle pasienter fants i tillegg allerede konvensjonelle intraorale røntgenbilder og / eller panorama røntgen. Ingen hadde noen akutte infeksjoner eller odontogene abscesser. En sammenligning mellom preoperative konvensjonelle og CBCT bildene, de resulterende radiologiske diagnosene og de intraoperative funnene som "gullstandard" ble dokumentert og vurdert. Resultater: I motsetning til konvensjonelle preoperative røntgenbilder ga CBCT en sikkert og detaljert avbildning av viktige anatomiske strukturer og objekter av interesse. Overensstemmelsen mellom preoperative radiologiske og intraoperative funnene var svært nøyaktig. Det oppstå ingen diagnostiske problemer i forhold til anatomisk lokalisering. Konklusjon: CBCT gir sann og presis anatomisk informasjon med høy forutsigbarhet uten artefakter eller distorsjoner og er overlegen konvensjonell radiografi. Dette gjør operasjoner mer tidseffektivt og reduserer kostnader og kirurgiske komplikasjoner. Strålebelastninger som er enda høyere enn hos konvensjonell røntgen, men tydelig mindre enn ved konvensjonelle CT`s, er dermed forsvarlig. Stikkord: Oral radiologi, digital volum tomografi, cone beam computertomografi, retinerte og overtallige tenner,

8 22-26 oktober 2012 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 218 FJERNING AV FREMMEDLEGEME I MAXILLARSINUS VED BRUK AV ENDOSKOPISK TEKNIKK Fossland N.P.W, Ziegler C.M, Røraas H.H Kjeve og ansiktskirurgisk avdeling St. Olavs Hospital 7006 Trondheim I noen tilfeller vil det ved fjerning av rotrester eller rotfyllingsmatriale som ligger i maxillarsinus være gunstig å bruke intranasal endoskopisk teknikk, kalt FESS; Funksjonell Endoskopisk Sinus Surgery. Vi presenterer en kasuistikk som illustrerer dette.

KRANIOFACIAL REKONSTRUKSJON - I TRAUMESENTERET

KRANIOFACIAL REKONSTRUKSJON - I TRAUMESENTERET 19-23 oktober 2009 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 238 KRANIOFACIAL REKONSTRUKSJON - I TRAUMESENTERET Hanoa R, Moen O, Robertsen A, Skjelbred P Nevrokirurgisk avdeling, Kjeve- og ansiktskirurgisk

Detaljer

Vi stiller spørsmålstegn ved etiske forhold vedrørende strålebelastningen testpersonene har vært utsatt for.

Vi stiller spørsmålstegn ved etiske forhold vedrørende strålebelastningen testpersonene har vært utsatt for. Fornebu tannlegesenter: Epost 1, 10. mars 2011: Vi lurer på hvilke kriterier for kvalitet legges til grunn i testen? Testpersonene oppgis å være voksne pasienter med alminnelige gjennomsnittstenner. 8

Detaljer

Maxillofacial kirurgi TEMA. NTLF-nytt. Glemte kriser Referat fra høstmøte-symposier. Utfordringer etter RYGBP hos fertile kvinner

Maxillofacial kirurgi TEMA. NTLF-nytt. Glemte kriser Referat fra høstmøte-symposier. Utfordringer etter RYGBP hos fertile kvinner TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING www.kirurgen.no NR. 4/2013 TEMA Maxillofacial kirurgi NTLF-nytt FAGMEDISINSKE FORENINGER Prisvinnere fra høstmøtet FAGNYTT Glemte kriser Referat fra høstmøte-symposier

Detaljer

Implantater. noe for deg?

Implantater. noe for deg? Implantater noe for deg? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brosjyren er fremstillt i samarbeid med Explicit, mai 2000. Astra Tech, 2000. 4 Innledning 6 Hvilke erfaringer har andre mennesker

Detaljer

Folk tenker seg nøye om før de legger seg under kniven, erfarer sykepleier Lise Tobiassen (bildet).

Folk tenker seg nøye om før de legger seg under kniven, erfarer sykepleier Lise Tobiassen (bildet). Tema Kosmetisk behandling 32 Når de har bestemt seg, er det etter nøye vurdering 33 Dette fikser vi på 35 Ønsker tydeligere regler 37 5 på gangen Folk tenker seg nøye om før de legger seg under kniven,

Detaljer

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2011 Privat helsetjeneste rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Fra 1. januar 2009 ble privat helsetjeneste innlemmet i pasientskadeordningen.

Detaljer

rapport 2009:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl

rapport 2009:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl rapport 29:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl Rapport 29:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende

Detaljer

Langtidseffekten av refraktiv kirurgi for behandling av myopi

Langtidseffekten av refraktiv kirurgi for behandling av myopi Langtidseffekten av refraktiv kirurgi for behandling av myopi 5. års oppgave, Stadium IV Medisin profesjonsstudium- Universitetet i Tromsø Student: Emina Bektesevic, MK-06 ebe027@post.uit.no Veileder:

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

SMM-rapport Nr. 8/2003. Bruk av palliativ kirurgi i behandlingen av kreftpasienter

SMM-rapport Nr. 8/2003. Bruk av palliativ kirurgi i behandlingen av kreftpasienter SMM-rapport Nr. 8/200 Bruk av palliativ kirurgi i behandlingen av kreftpasienter Forord Palliativ kirurgisk behandling av kreftpasienter er omtalt i NOU:1997:20 Omsorg og kunnskap - Norsk kreftplan. Denne

Detaljer

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av AKTUELT Av Hanne Aanensen Akupunktur for øyelidelser Akupunktur brukes i behandling av et bredt spekter sykdommer og plager. Anvendelsen av akupunktur for øyelidelser har dessverre ikke fått den samme

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK Utarbeidet av eksperter innen europeisk radiologi og nukleærmedisin I samarbeid med UK Royal College of Radiologists Samordnet av Den europeiske kommisjon

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 11.juni kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 11.juni kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 4 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 23. april 2013: Lokalanestesi med articain 10 Periodontale

Detaljer

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring?

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Nei, men så må det også sies at tulipanprakten var voldsom! Det vil være urettferdig å si

Detaljer

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Gastrointestinalkanalen består av en serie hulrom fra leppene til anus som har varierende kaliber og lengde. Vi er avhengige av disse

Detaljer

Hvilke erfaringer har osteopater, kiropraktorer og manuellterapeuter når det gjelder diagnostisering og behandling av spedbarn med KISS

Hvilke erfaringer har osteopater, kiropraktorer og manuellterapeuter når det gjelder diagnostisering og behandling av spedbarn med KISS Hvilke erfaringer har osteopater, kiropraktorer og manuellterapeuter når det gjelder diagnostisering og behandling av spedbarn med KISS -en kvalitativ studie- Kandidatnr: 196169 Masteroppgave i helsefag

Detaljer

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 73 VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS Aftab H 1,3, Risstad H 1, Søvik TT 1,2, Aasheim ET 1, Hewitt S 1, Kristinsson J 1,

Detaljer

BARN OG UNGE. Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad

BARN OG UNGE. Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad HELSEPROFIL FOR OSLO BARN OG UNGE Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad Nasjonalt folkehelseinstitutt Oslo kommune Program for storbyrettet forskning Juli 2002 Design & trykk: Hegland Trykkeri as Omslagsillustrasjon:

Detaljer

Gastric bypass. Overlege Per Espen Hovde Hansen Leder Fedmekirurgi Haugesund Sykehus Helse Fonna HF

Gastric bypass. Overlege Per Espen Hovde Hansen Leder Fedmekirurgi Haugesund Sykehus Helse Fonna HF Gastric bypass Overlege Per Espen Hovde Hansen Leder Fedmekirurgi Haugesund Sykehus Helse Fonna HF Hva er sykelig overvekt WHO har definer overvekt i form av BMI >30 som sykdom BMI = body mass index =

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Hestens tenner og munnhelse

Hestens tenner og munnhelse Hestens tenner og munnhelse En liten innføring i anatomi og vanlige lidelser, av veterinær Ellen Frisenfeldt Schmedling Anatomi s. 3 Skader og feilslitasjer s. 8 Bitt-typer Ulvetenner Tannfelling Den gamle

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Behandling av pasienter med temporomandibulær dysfunksjon ved Universitetstannklinikken i Tromsø

Behandling av pasienter med temporomandibulær dysfunksjon ved Universitetstannklinikken i Tromsø Behandling av pasienter med temporomandibulær dysfunksjon ved Universitetstannklinikken i Tromsø - Evaluering av kliniske rutiner og behandlingseffekt ved bruk av stabiliseringsskinne Daniel Johan Gaup,

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet. 5TIPS No.2 September 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE FOR EN BEDRE MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» FOTO: VÅLERENGA ISHOCKEY KNUTSEN Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer