Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi"

Transkript

1 Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering Internett: SAK Postadresse: SKDE, Postboks 100, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Dato: 28. nov Besøksadresse: Plan 5, fløy B-C, Sykehusveien 38, 9038 Tromsø Fakturaadresse:, Helse Nord RHF, c/o Fakturamottak, Postboks 4220, Vika, 8606 Mo i Rana Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Kort oppsummering av status for NKR per i dag Registreringsrate NKR åpnet opp for registrering fra de kliniske avdelinger våren Tilsiget av ulike avdelinger har vært jevnt økende. Her foreligger en oversikt over antall skjema som er innrapportert per avdeling. Dette er en oversikt over innrapporteringen og inklusjonsraten som i dag ikke er tilfredsstillende. Noen avdelinger har gått i gang med registrering, men data er ikke ennå Side 1 av 5

2 innrapportert til NKR. Anslagsvis blir det registrert ved vel 20 institusjoner av rundt 45 totalt. Tiltak for å øke innrapporteringsraten; Alle etterkontroller ivaretaes fra NKR. Det vil si at NKR sender ut spørreskjema til alle pasientene 3 måneder og 12 måneder etter operasjon. Gitt at operasjonene registreres fortløpende online, vil NKR generere skannbare skjema som sendes ut til pasientene. Skjemaene returneres til NKR og skannes inn i registerdatabasen. Dette betyr at informasjon om komplikasjoner hentes direkte fra pasientene. Disse kontrollspørsmålene er identiske med de som brukes i SweSpine. Denne kontroll rutinen vil kunne; o sikre objektiv datafangst. o bidra til å øke registreringsraten, da NKR tilbyr en tjeneste for det kliniske fagmiljøet som fordrer at registreringen foregår kontinuerlig. o bidra til at brukerne registrerer preoperative data online via helseregister.no som tiltenkt. Legeskjema IIa er revidert slik at; o skjemaet skal kunne fylles ut på operasjonsstua umiddelbart etter operasjon, slik at klinikerne er ferdig med spørreskjema der og da. En rekke spørsmål flyttes fra legeskjemaet til pasientskjemaet. Dette mener vi vil senke brukerterskelen vesentlig. o skjemaet inneholder en rekke definerte inngrep som vi har erfart ikke blir tilstrekkelig belyst ved bruk av nåværende spørreskjemaer. o skjemaet inneholder spørsmål om peroperative komplikasjoner og kan fylles ut direkte etter operasonen. Informasjon om postoperative komplikasjoner har vi valgt å hente inn fra pasienten direkte ved første etterkontroll. o dødsfall under oppholdet skal registreres. Etter hvert vil vi kunne få fungerende tilkobling til dødsårsaksregisteret, men inntil videre må også dødsfall under oppholdet i forbindelse med en ryggoperasjon innrapporteres til NKR. Fortsette arbeidet med å informere fagmiljøet og fullføre arbeide med å utvikle et rapportsystem som gir klinikerne god tilbakemelding. Andre tiltak som i større grad tar hensyn til helsevesenets forpliktelser i forhold å prioriterte registrering til kvalitetsegistre må vurderes fortløpende. Oppkobling til folkeregisteret Ryggregisteret er nå oppkoblet til folkeregisteret. En slik oppkobling gjør det lettere for de enkelte avdelinger å registrere og har vært en helt nødvendig funksjon i forhold kontroll av pasienter etter 1 år (som gjøres i regi av NKR). Foreløpig er denne oppkoblingen i en testversjon og oppkoblingen har derfor vært noe ustabil. Norsk helsenett er i ferd med utvikle en egen katalog og oppkobling vil da være mer stabil og denne vil være på plass i løpet av Januar Ett års kontroller (vedlegg ) NKR innhenter data 1 år etter operasjonen for samtlige pasienter som registreres til ryggregisteret. Ved rundt 11,5 mnd etter operasjonens dato, genereres et informasjonsskriv og et scannbart kodet skjema som begge sendes pasienten. Det kodede skjema sende i retur til NKR og scannes direkte inn i databasen. Denne modellen har fungert bra og vi ser nå muligheten for å utvide denne modellen for å kunne tilby etterkontroller også etter 3 mnd. Side 2 av 5

3 Rapportsystemet Arbeidet med utviklingen av et rapportsystem har tatt lang tid og årsakene er som følger; SAS, som verktøy for uttrekk, analyse og rapporterings har tatt lang tid å få installert, og vi har måttet forholde oss til at avtalen mellom SAS og Helse-Nord har involvert flere parter. I tillegg har kjennskapen til SAS vært begrenset i Helse Nord IKT og på SKDE. Avtalen har ikke inkludert konsulentvirksomhet fra SAS i denne prosessen og vi har måttet tilegne oss erfaring på området etter hvert. Det er nå etablert en kobling mellom databasen og SAS serveren og vi er i ferd med å utvikle rapporter i SAS. Rent juridisk har det vært nødvendig å etablere egne HF spesifikke databaser for å kunne tilbakelevere data til den enkelte avdeling. De fleste HF har nå signert denne avtalen (utenom Ullevål). Avtalen er et krav for tilbakelevering av egne data, uavhengig av om disse er individspesifikke eller ikke. Arbeidet med kvalitetssikring av databasen, som er helt nødvendig før man utvikler automatisk genererte rapporter, har måttet vente på en løsning i SAS eller uttrekk til annet statistisk verktøy (dette lar seg vanskelig utføre direkte i databasen). Arbeidet med å kvalitetssikre databasen har ikke uventet gitt innsikt i en del feil og mangler ved dagens system som vi igjen har måttet ta stilling til. Erfaringene fra denne kvalitetskontrollen har gitt oss viktig basis informasjon i forhold til utviklingen av den nye versjonen av registeret. Avtalen mellom SAS og Helse Nord gir begrensninger i forhold til SAS som rapporteringsplattform og vi har i dag kun mulighet for å utvikle statiske rapporter, uten mulighet for å utvikle et interaktivt rapportsystem der brukerne i større grad selv kan velge hva de ønsker å se på. Ikke minst er en slik interaktivitet nødvendig for å kunne utlevere data på individnivå. Problemene med SAS har medført at vi har måttet starte en parallell utvikling av et rapportsystem i report service. Vi synes dette arbeidet går fort fremover og rapporter kan om kort tid legges ut fortløpende. Rapportsystemet vil derfor være utviklet i to ulike systemer; SAS o Statiske rapporter, men daglig oppdatert o Mulighet for større statistiske analyser for justering av tallene o Analysene blir automatisert o Gir ikke mulighet for brukerne å drille på egne data Report service (knyttet direkte til SQL DB) o Er tilgjengelig via Helseregister.no i løpet av kort tid o Interaktiv rapportering på avdelingens egne data o Mulighet for direkte utrekk av egne personspesifikke data Rapportfunksjonene er i prinsippet kun tilgjengelig via Norsk Helsenett. Oppkobling av Helse Øst Det er utviklet et IT system for oppkobling fra Ullevåll og tidligere Helse-Øst. Dette skal implementeres og være virksomt i løpet av januar Dette systemet har begrensninger i forhold til rapporter utviklet i report service, da oppkoblingen ikke er online, men institusjonene kan hente statiske, oppdaterte rapporter tilhørende egen avdeling. Institusjoner som ikke har undertegnet databehandleravtalen vil ikke kunne få utlevert data tilhørende egen institusjon. Side 3 av 5

4 Fremdriftsplan 1. SKDE/NKR og Helse-Nord IKT vil i samarbeid med IT ansvarlige på UUS jobbe med å få på plass en løsning for registrering til NKR i løpet av våren Rapportfunksjonen må utvikles. En rapport funksjon på individ basis må avventes inntil vi får på plass kontrakter med den enkelte ansvarlige avdeling. Det må også utarbeides en brukermanual for rapportsystemet. 3. Utvikle versjon 2 av ryggregisteret og endre brukermanualer etc. 4. Utvikling av nettbasert registrering av pasientskjema. Vi ser for oss at flertallet av pasientene som opereres vil sette pris på muligheten å kunne fylle ut postoperative kontroll-skjema på sin hjemmecomputer. Vi tror dette også vil lette arbeidet med innsamling av data og føre til høyere responsrate. 5. Utvikling av en sms og e-post tjeneste som primært er ment å påminne pasienter om tidspunkt for oppmøte, samt å påminne om manglende tilbakesendt kontrollskjema. 6. Det er ytret ønske om å utvide ryggregisteret til å omfatte også pasienter som blir operert i nakken eller for rygg-deformiteter. Vi ser for oss at arbeidet med implementering av et nakke-register som en del av Ryggregisteret vil kunne starte i løpet av Dette må gjøres som et samarbeid mellom NKR og den instans som tar på seg den faglige oppgaven som ligger i å utvikle spørreskjema og protokoll for registrering. Med vennlig hilsen Andreas Sørlie Faglig leder Philip A. Skau Adm. leder Side 4 av 5

5 Side 5 av 5

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi. Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Praktisk veileder Versjon 2.1

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi. Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Praktisk veileder Versjon 2.1 Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Praktisk veileder Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Foto:

Detaljer

Registerbeskrivelse og veileder

Registerbeskrivelse og veileder Registerbeskrivelse og veileder Illustrasjonsfoto: Colourbox Design / layout Gøril Nordgård, SKDE Foto Colourbox Trykk Trykkeriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Opplag 100 Utgitt Oktober 2011

Detaljer

Årsrapport [2013] Plan for forbedringstiltak [2014]

Årsrapport [2013] Plan for forbedringstiltak [2014] Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Årsrapport [2013] Plan for forbedringstiltak [2014] Tore K Solberg og Lena Ringstad Olsen Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), SKDE, Tromsø 20. oktober

Detaljer

Grupper og informasjonsflyt i Feide

Grupper og informasjonsflyt i Feide Grupper og informasjonsflyt i Feide Skrevet av Snorre Løvås, 2013-03- 17. Med jevne mellomrom får vi i Feide spørsmål om hvorfor Feide- tjenester ikke kan få utlevert informasjon om elever og læreres et_eller_annet

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Andreas Putz Sykehus i Vestfold HF, Tønsberg PB 2168, 3103 Tønsberg NGER@siv.no 15. Oktober 2013 Innhold I Årsrapport...4

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Registerbeskrivelse Versjon 2.0 Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi Degenerativ LS Side 1 av 39 Ansvarsforhold,

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013 Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser Åp Åp Åp Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom: Norsk pasientregister, som er drevet av Helsedirektoratet,

Detaljer

Rapport fra skrivegruppe for tekniske løsningskonsepter

Rapport fra skrivegruppe for tekniske løsningskonsepter Rapport fra skrivegruppe for tekniske løsningskonsepter Forprosjekt for Nasjonalt helseregisterprosjekt Avgitt april 2009,oppdatert september 2009 Hoveddokument tekniske løsninger NHRP v1_1.doc 1 Nasjonalt

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Løsningsdesign Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Versjon: 1.1 Sist endret: 21.01.11 13:23 Skrevet av: Ernst & Young Filnavn: Løsningsdesign Sider:

Detaljer

BRUKERMANUAL Versjon I

BRUKERMANUAL Versjon I BRUKERMANUAL Versjon I NORKAR Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse 1-2 Kontaktinformasjon 3 Forord 4 DEL I REGISTERBESKRIVELSE 1. Registerets formål 5 2. NORKAR på MRS plattform 5 3. NORKAR

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8. desember 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Sluttrapport fase 1 for erom pilotprosjekt (Lifecare) ved Solliheimen sykehjem avdeling 1 Fredrikstad Kommune.

Sluttrapport fase 1 for erom pilotprosjekt (Lifecare) ved Solliheimen sykehjem avdeling 1 Fredrikstad Kommune. Sluttrapport fase 1 for erom pilotprosjekt (Lifecare) ved Solliheimen sykehjem avdeling 1 Fredrikstad Kommune. Prosjektleder Marianne Persen, 1.desember 2013 Sluttrapport, Fase 1 av erom pilot for Fredrikstad

Detaljer

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00 Bodø, 10.6.2015 Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål Denne styresaken

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Avviksmodul ver 9.3

B r u k e r h å n d b o k Avviksmodul ver 9.3 B r u k e r h å n d b o k Avviksmodul ver 9.3 Copyright 2010 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Brukerdokumentasjon Avviksmodul Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Innsyn i pasientjournal

Innsyn i pasientjournal NST Innsyn i pasientjournal Rapport fra forprosjekt og anbefaling av teknisk arkitektur Forfatter: Per Egil Kummervold Tittel: Prosjektleder: Forfattere: Innsyn i pasientjournal Nasjonalt senter for samhandling

Detaljer

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Glenn Lonebu Kand.nr. 41 Cato Melkevik

Detaljer

Saksbehandling og dokumenthåndtering

Saksbehandling og dokumenthåndtering FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling og dokumenthåndtering Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2012 Saksbehandling og dokumenthåndtering 1 Saksbehandling og dokumenthåndtering 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Forslag til forbedringer i Preimplantasjonsdiagnostikksprosessen

Forslag til forbedringer i Preimplantasjonsdiagnostikksprosessen Helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: Deres ref: Dato: 07.05.09 Forslag til forbedringer i Preimplantasjonsdiagnostikksprosessen I St.prp. nr. 1 (2007-2008) fikk Bioteknologinemnda

Detaljer

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter...

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter... 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Ledelsens gjennomgang 3.tertial 2011 Styringshjul

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer