Handelspartner Securities

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handelspartner Securities"

Transkript

1 Handelspartner Securities Sektorrapport desember 2006 Tilbakeblikk på Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har vært et meget bra år på Oslo Børs. Dette er det fjerde året på rad med solid oppgang på Oslo Børs. Hovedindeksen har steget over 30 % i hittil i år, og året har gitt meget god avkastning for investorer. Sterk global økonomisk vekst kombinert med høy oljepris gjennom året har vært oppskriften til den sterke oppgangen på Oslo Børs. De internasjonale børsene har også blitt preget av et år der alle aktørene i Til 19. desember Endring i % verdensøkonomien har kunnet vise til vekst. USA har hatt et bra år, mye Oslo Børs 31.96% drevet av sterk vekst i Kina, samtidig som Tyskland har vist klare tegn til Frankfurt DAX 20.86% bedring i en svak økonomi de siste årene. Japan har gjennom året fått i OMX Stockholm 21.20% gang økonomien igjen etter en lang periode med svak vekst. Våre OMX Copenhagen % skandinaviske børsnaboer i Stockholm og København kan dermed vise til Paris CAC en børsoppgang på henholdsvis 21,2 % og 11,5 %, samtidig som Frankrike 15.87% og Tyskland kan vise til 15,9 % og 20,9 % stigning på børsen så langt i år. FTSE % Moskva har nok et år med en fantastisk stigning på 65,9 %, etter at fjoråret Moscow RTS 65.91% kunne vise til 83,3 %. USA børsene utviklet seg sterkere enn i fjor og den Nikkei % brede Dow Jones-indeksen steg med 15,4 % i år, mens den mer Dow Jones 15.36% teknologitunge Nasdaq har så langt steget med 9,8 %. Standard & Poor Nasdaq 9.80% har hittil i år steget med 13,4 % etter et sterkt år. Årets store oljebegivenhet kom helt på slutten av året etter at Statoil og Norsk Hydro valgte å fusjonere olje- og gassdelene av selskapene. Det fusjonerte selskapet blir den største offshoreoperatøren i verden. Renewable Energy Corporation var en av årets mange børsnykomlinger og suste rett inn på sjetteplass av de største selskapene på børs. Selskapet har siden annonsert planer for store utvidelser innen solcelleindustrien Det har vært et usedvanlig bra år for laksesektoren da lakseprisene har vært historisk høye gjennom hele året og selskapene tjener gode penger. Det har vært sterk konsolidering i bransjen og Pan Fish har slukt både Fjord Seafood og Marine Harvest, og blitt den største lakseprodusenten i verden. Selv om det har vært et bra år totalt er det noen selskaper spesielt innen teknologi som har skuffet. Tandberg Television, Opera Software og Fast Search and Transfer har alle falt kraftig i løpet av året på skuffende kvartalsresultater eller resultatvarsler. Selskapene har falt henholdsvis -15,4 %, -45,3 % og -38,5 %. Historisk høy oljepris har gjort at også tungvekterne på børsen har steget kraftig. Statoil og Norsk Hydro steg henholdsvis 11,6 % og 12,7 % før fusjonsplanene. Telenor har hatt en imponerende vekst i år på 80,4 % etter at selskapet har lykkes med satsningen i vekstmarkedene i utlandet. Dette til tross for at selskapet har fått mye negativ publisitet rundt først opsjonstildelingen til Baksaas og så rundt uenigheter med fredsprisvinneren over eierstrukturen i GrameenPhone. S&P % Årets vinnere (til 19. desember) Selskap Resultat Odim 320 % Siem Offshore 154 % DynaPel Systems 150 % Pan Fish 149 % Golden Ocean Group 141 % Byggma 136 % Tandberg 126 % Questerre Energy C. 125 % Altinex 122 % TTS Marine 119 % Årets tapere (til 19. desember) Selskap Resultat Skiens Aktiemølle -61,9 % Global Geo Services -57,3 % STR -53,1 % Otrum -45,9 % Eltek -46,1 % Tandberg Data -44,4 % Opera Software -42,7 % Fast Search & Transfer -40,1 % Software Innovation -39,6 % Rocksource -35,5 %

2 2006 var et år preget av bred global økonomisk fremgang, hvor alle de store økonomiske lokomotivene dro i samme retning. Etter flere år med sterk økonomisk vekst har USA i løpet av året gått inn i en periode med mer beskjeden vekst med utflating av boligmarkedet med tilhørende resesjonsfrykt. Starten av året var dermot preget av en inflasjonsfrykt og indikasjoner på at amerikansk økonomi gikk altfor bra. Den europeiske økonomiske sonen og da særskilt Tyskland fikk et år med tiltagende vekst etter en lang svak periode. Utsiktene for den tyske økonomien så bedre ut enn på lenge, og utvidelsen av EU og fri flyt av arbeidskraft sørget for sterkere vekst innen EØS. Kina har gjennom året fortsatt en meget sterk BNP-vekst og har støvsugd råvaremarkedet for å bygge egen infrastruktur samtidig som landet har blitt den virkelig store lavkostproduserende aktøren. Kinas inntreden i WTO har i tillegg fjernet mange handelsbarrierer. Billige kinesiske varer har sterkt bidratt til at USA og Europa har kunnet ha en sterk økonomisk vekst og fremdeles hatt rekordlav inflasjon. Japan viser spede signaler om å få fart på økonomien etter strategien om å tilføre landet store mengder nytrykte penger lyktes i å få opp et svakt forbruk. Bank of Japan hevet styringsrenten i år etter å ha hatt nullrente i flere år. På hjemlige trakter har vi hatt et år hvor den norske økonomien har gått så det griner, og nesten altfor bra. Billige importvarer og tilførsel av kvalifisert arbeidskraft fra spesielt de nye medlemmene i EU har gjort at inflasjonen har vært omtrent fraværende og redusert trykket på norsk økonomi. - Telekomindeksen har hittil i år vært en klar vinner med en stigning på 81 %, mye drevet av Telenors sterke vekst i løpet av året og dominans på indeksen. Forsyning fikk også en sterk utvikling på 53 % hittil i år. Mange resultatvarsler i IT-sektoren bidro til at sektoren utviklet seg svakere enn Hovedindeksen. Informasjonsteknologiindeksen endte til slutt med en oppgang på 8,6, mens forbruksvarer fikk en svakere utvikling på bare 7 %. Hovedindeksen - Oljeprisen opplevde sterke svingning i løpet av året og etter en litt fallende pris på starten av året spratt oljeprisen opp til 75 dollar fatet før sommeren, og fikk så en toppnotering på 78 dollar i midten av august. Deretter satte oljeprisen nesa nedover til 55 dollar fatet i oktober. Stigningen i oljeprisen over sommeren skyldtes økt etterspørsel på grunn av sterk vekst i verdensøkonomien, samtidig som tilbudet var usikkert på grunn av uroligheter i Nigeria og Irans steile holdning rundt atomkraftutbygging. Opec har kuttet produksjonen for å forsvare en oljepris over 60 dollar fatet. - Dollaren har svekket seg betydelig mot de fleste valutaene i løpet av året, og flere sentralbanker har vist interesse for å vekte reservene sine ned i dollar til fordel for euro. Kombinert med en økende frykt for at den amerikanske økonomien går inn i en periode med avtagende økonomisk vekst har svekket etterspørselen i dollar. Samtidig har lavere prisstigning i USA på slutten av året gitt økt sannsynlighet for rentekutt fra den amerikanske sentralbanken i Prognosene til Norges Bank peker på en stigende rente i Norge utover Brent Spot Indicator USD/NOK

3 Utsiktene for 2007 Børsåret 2006 går mot slutten og vi begynner her å se litt på utsiktene for Oslo Børs har nå steget kraftig 4 år på rad og Hovedindeksen kan vise til en avkastning på utrolige 340 prosent siden bunnen i februar Hvor mye videre oppgang er det så rom for på Oslo Børs? Det første som er viktig å påpeke før man svarer på dette spørsmålet er at flertallet av selskapene på Oslo Børs fremdeles ikke er dyrt priset. Dette skyldes at omsetningen og overskuddet har vokst i takt med aksjekursene og kanskje enda raskere. Mens flere av selskapene lå nede med brukket rygg og var nær konkurs de første årene i dette tiåret, har den positive utviklingen i økonomien snudd forholdene til selskapene som nå håver inn penger til aksjonærenes store glede. Ser man på den mest brukte ratioen for lønnsomhet, pris over resultat, kan vi se at flertallet av selskapene har en betydelig lavere ratio i dag enn ved bunnen i Lønnsomheten er meget god og selskapene er ikke priset skremmende høyt. Økonomien er såpass sterk at lønnsomheten til de fleste selskapene på Oslo Børs vil bedres kraftig de neste par årene. Kontrakter og stappfulle ordrebøker sørger for at store deler av inntektene allerede er satt og marginene blir stadig bedre. Vi er definitivt inne i en høykonjunktur og den vil minst vare tre år til. Det eneste som kan avbryte høykonjunkturen på kort sikt er en kraftig renteheving opp mot %, og dette vil uansett ta tid gitt Norges Bank målsetting om små og ikke hyppige skritt. Det er derfor vanskelig å se at aksjemarkedet skal utvikle seg særlig negativt i Helt skyfri himmel er det nå likevel ikke. Her i Norge styres mye av økonomien av hvordan oljeprisen utvikler seg. Et kraftig fall i oljeprisen, dog lite sannsynlig, vil skape stor frykt blant investorene og sende aksjekursene kraftig ned. USA er motoren i verdensøkonomien og veksten i USA den viktigste variabelen til utviklingen i aksjemarkedet. Amerikanerne er kjent for sitt enorme forbruk, ofte over kreditt. Skulle amerikanske boligprisene falle tungt, vil dette gi store utslag for utsiktene til den amerikanske økonomien. Et slikt fall vil føre til en solid korreksjon i de globale aksjemarkedene og kanskje spesielt på dollaravhengige Oslo Børs. Sannsynligheten for at et av disse scenarioene slår til er likevel liten. Økonomisk sett har nordmenn aldri hatt det bedre enn det vi har i dag. Arbeidsledigheten er meget lav, inflasjonen holder seg fremdeles lav, renten er lav, den økonomiske veksten er høy og dette fører til at utsiktene fremover er gode. Kanskje for gode. Det er per dags dato flere ledige arbeidsplasser enn arbeidsledige og dette fører til konkurranse mellom arbeidsgiverne og tilslutt høyere og bedre lønnsbetingelser for arbeidstagerne. Økte lønnskostnader vil føre til økt prisstigning som igjen fører til en høyere rente fra Norges Bank. Det eneste måten å begrense dette er å åpne for ytterligere arbeidsinnvandring, som vil kunne bidra til at dagens høykonjunktur får en lengre levetid. Lite tyder på noen kollaps av oljeprisen inn mot Sett over en lengre periode har oljeprisen steget jevnt og trutt siden 2003, og Oslo Børs har fulgt utviklingen i oljeprisen. Den økonomiske veksten i Kina og India er formidabel og mye av oppgangen i oljeprisen forklares nettopp av denne veksten. Lite tyder på at veksten stopper opp i Kina og India med det aller første og etterspørsel etter olje forventes derfor å vokse gjennom Opec hever stadig sitt mål over hva de mener er en fair oljepris og har nå satt $60 som et nivå de ikke ønsker at oljeprisen skal falle under. De er likevel lite trolig med ytterligere kutt i oljeproduksjonen fra Opec det første halvåret i Oljeprisen kommer til å holde seg sterk gjennom 2007 og selv om det er meget vanskelig å predikere utviklingen til oljeprisen drister vi oss med et tips om at oljeprisen sett over 2007 som helhet ender uendret rundt dagens $60. Dollaren har en direkte innflytelse på flere av selskapene på Oslo Børs. Først og fremst gjennom at olje handles i dollar, men også flere andre tjenester og produkter handles i dollar. Renten i Norge kommer til å bli satt opp en del gjennom 2007 og det ventes en ytterligere styrking av den allerede sterke norske kronen. Rentetoppen virker derimot betydelig nærmere både i USA og Europa og det er også muligheter for noen rentenedsettelser, dog lite trolig. En sterkere krone betyr i det minste billige ferier fremover og fordeler for dem med valutalån. Selv om det ikke er gitt at kronen styrker seg, er risikoen hovedsakelig på oppsiden. Oslo Børs er en meget volatil børs og de daglige og ukentlige svingningene kan bli voldsomme, til glede for noen og til frykt for andre. Utsiktene på Oslo Børs er gode og vi ser i første omgang for oss videre oppgang inn i romjulen og de første par månedene av Vi tror det vil bli satt nye toppnoteringer på Oslo Børs fremover og at Hovedindeksen fort kan nå helt opp til 500 poeng. Til tross for at vi forventer en generell børsoppgang første halvår av 2007 kan andre halvår fort være preget av store svingninger og da gjelder det å kunne plukke de riktige aksjene. Oslo Børs største risikoelement vil fremdeles være oljeprisen.

4 Sektorer ENERGI Energisektoren har hatt en sterk utvikling og sektoren er den store driveren på Oslo Børs. Mange av selskapene har tjent gode penger på oppgangen og kontantbeholdningen er stor. Vi ser for oss en økende oppkjøp og fusjonsaktivitet i sektoren i Vi har sterk tro på oljeservice i 2007, og i henhold til våre estimater virker riggsektoren veldig billig. Gitt høy oljepris vil sektoren utvikle seg meget bra i 2007 også. MATERIALER Enorm vekst i Kina og India har bidratt til en sterk utvikling i råvaremarkedet, og lite tyder på at dette bildet vil endre seg i Råvareprisene vil dermed holde seg høye gjennom året og vil gi gode forhold for selskaper innen denne sektoren. Allikevel har flere selskaper opplevd kraftig kursstigninger den siste tiden og mye av potensialet er dermed tatt ut. INDUSTRI Et sterkt tankmarked har ført til kraftig vekst i tonnasje. Mange nybygg samt en stans i vrakingen av gamle skip har lagt press på ratene i tankmarkedet. Vi forventer her at ratene skal videre ned før rederiene igjen begynner å vrake skip for å skape balanse i markedet. Tørrbulk virker på den andre siden å stige i takt med veksten i Kina og vi forventer gode tider for tørrbulkrederiene, til tross for betydelig nybyggingsaktivitet. Ellers viser norsk industri en solid vekst og må kunne beskrives som en trygg havn på Oslo Børs de neste årene.

5 FINANS, FORBRUKS-/KONSUMENTVARER Finanssektoren var en av sektorene som utviklet seg meget bra i 2006, og videre fremover venter vi at finanssektoren vil følge den økonomiske utviklingen nokså tett. Finans er i stor grad syklisk og vi tror norsk økonomi fortsatt vil utvikle seg sterk i En sterk norsk økonomi vil også føre til sterk kjøpekraft som vil gi selskapene innen forbruks- og konsumentvarer en sterk utvikling til neste år også. Likevel bør man være oppmerksom på at det meste har gått sektorens vei i de siste to årene og at en fortsatt av heving av rentene øker risikoen for at for eksempel tap på utlån vil øke, og til en hvis grad sette en demper på kjøpekraften. IT OG TELEKOM Mens telekomsektoren har vært vinneren i 2006 har informasjonsteknologisektoren hatt en svak utvikling. Vi tror korreksjonen i IT-sektoren i år skyldes at sektoren ble med opp på en oljedrevet oppgang på Oslo Børs uten at det var reflektert i selskapenes inntekt. Med den sterke globale veksten forventer vi samtidig at det vil være sterk etterspørsel etter infrastruktur og IT tjenester, og vi tror 2007 kan bli et bra år for IT sektoren. Mange av disse selskapene ligger på cutting edge (noen ligger vel kanskje på bleeding edge ) og man skal ikke glemme den risikoen som følger med rask teknologisk utvikling, og viktigheten av å plukke de rette aksjene. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft kan derimot bli et problem for sektoren da den konkurrerer med oljesektoren om de beste hodene, og en intensivering av konkurransen vil lede til lønnsøking. Hvis konkurransen om arbeidskraft intensiveres kan dette sette en kraftig demper på videre vekst i sektoren.

6 Disclaimer Denne analyse er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. Analysen må ikke kopieres eller gjengis på noe vis, uten skriftlig tillatelse fra Handelspartner Securities. Denne analyse baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Handelspartner Securities garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer Handelspartner Securities oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Handelspartner Securities forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Handelspartner Securities påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. For nærmere informasjon kontakt Handelspartner Securities på telefon Informasjon om Handelspartner Securities er tilgjengelig på nettsiden Handelspartner Securities - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO , Handelspartner Securities.