Handelspartner Securities

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handelspartner Securities"

Transkript

1 Handelspartner Securities Sektorrapport uke august 2006 Tilbakeblikk på uke 32. Uke 32 var bl.a. preget av Feds rentemøte og terrorfrykt og det ble en tung uke for de fleste børsene rundt om i verden. Oslo Børs var intet unntak og selv ikke sterke resultatet fra tungvektere som DnB NOR og Orkla kunne hindre at Hovedindeksen falt 2,00 % til 374,74 poeng. I Europa endte CAC40 ned 1,1 %, DAX falt 1,7 %, FTSE falt 1,2 % mens OMX trakk ned 0,7 %. I USA falt alle de viktige indeksene og det endte med en nedgang på hhv. 1,4 %, 1,0 % og 1,3 % for Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq. Japan gikk mot strømmen og Nikkei la på seg 0,4 % i løpet av uken som gikk. - De fleste sektorene bidro til forrige ukes nedgang på Oslo Børs, unntaket var IT-sektoren som steg marginale 0,03 %. Mest juling fikk konsumentvaresektoren og materialsektoren som falt hhv. 7,0 % og 5,9 %. Ukens vinner ble Canargo som la på seg hele 32,4 % fulgt av Frontline som steg 14,3 % og gjorde det klart best blant de større selskapene. Taperlisten ble toppet av Aktiv Kapital som falt 12,3 % fulgt av Conseptor som endte ned 12,1 %. - Uken startet med ny all-time high for Brent-olje, men mot slutten av uken falt oljeprisen tilbake. For uken som helhet trakk Brent ned 0,7 % mens WTI falt 0,6 %. Oppgangen i begynnelsen av uken kom etter at BP meldte om rustskader på rørledninger på Prudhoe Bay-feltet i Alaska, USAs største oljefelt. Utover i uken ble det klart at det ikke er nødvendig å stenge hele feltet. Det avvergede terrorangrepet i Storbritannia bidro også til å senke oljeprisen på spekulasjoner om at terrorfrykt vil kunne gi lavere etterspørsel etter flydrivstoff. - For første gang siden juni 2004 holdt Fed renten uendret, 17 rentehevinger på rad holdt altså i denne omgang. Fed uttalte at man ser en nedkjøling i økonomien, men erkjenner at det fortsatt er inflasjonspress, og holder muligheten for nye rentehevinger åpen. Etter en viss svekkelse mot euro i begynnelsen av uken, hovedsakelig grunnet bekymring for den økonomiske veksten, styrket dollar seg mot slutten av uken etter sterkere detaljhandelstall enn ventet, noe som økte spekulasjonene om at Fed fortsatt ikke er ferdig. Kronen svekket seg markant mot både dollar og euro forrige uke, bl.a. etter lavere kjerneinflasjon enn ventet for juli. Hovedindeksen Brent 1. posisjon USD/NOK

2 Utsiktene for uke 33 og 2006 generelt Verdens børser virket preget av retningsløshet for tiden. I USA har man gått direkte fra frykt for økte renter til frykt for den økonomiske veksten og stemningen i det amerikanske aksjemarkedet er preget av dette, noe som til en viss grad også smitter over på børsene internasjonalt, dette til tross for at selskaper verden over i stor grad kan vise til solid vekst og leverer solide resultater. Norsk økonomi går meget bra for tiden og utsikter til en høy oljepris i overskuelig fremtid borger for at konjunkturen holder seg sterk også fremover. Det fundamentale er således på plass for en sterk høst på Oslo Børs, men man virker avhengig av en positiv trigger av et eller annet slag for å få et rally de kommende månedene. Resultatsesongen er fortsatt ikke over selv om mange av de største selskapene på Oslo Børs allerede har leverte sine tall. Også denne uken leverer en rekke selskaper tall, men de fleste rapportene denne uken kommer fra mindre selskaper med Schibsted som et hederlig unntak. Listen er som følger: Mandag: Veidekke, Ignis, Altinex, Nordiag, Ekornes og PSI Tirsdag: Natural, Otrum, Photocure, Havila, Norsk Vekst, Diagenic, MRG, Goodtech, Solstad Offshore, Nes Prestegjelds Sparebank, Indre Sogn Sparebank og Rygge-Våler Sparebank Onsdag: Apptix, Rocksource, Sandnes Sparebank, Vizrt, Tandberg Storage, Kitron, Petrolia Drilling, Scana Industrier og Solvang Torsdag: Lerøy, Sparebanken Vest, Schibsted, Wilson, Arendals Fossekompani og Sparebanken Pluss Fredag: CorrOcean, Geo, DOF, Camillo Eitzen, Hexagon, Stavanger Aftenblad og Andvord Tybring-Gjedde - Utviklingen i oljeprisen forrige uke viser helt klart hvor sensitiv denne er til nyheter rundt tilbudssituasjonen. Meldingen om at Prudhoe Bay-feltet måtte stenges ned sendte oljeprisen markant opp, inkludert en ny rekordnotering for Brent-olje. Oljeprisen ser ut til å ha etablert seg godt over $70 fatet uten at dette har gitt nevneverdige skader på verdensøkonomien. Med dette som utgangspunkt tror vi at oljeprodusentene vil forsøke å holde oljen rundt nåværende prisnivåer. Etterspørselen etter olje holder seg fortsatt sterk, betydelig drevet av Kina og India i kraftig økonomisk vekst, og vi tror derfor ikke på noe brutalt fall i oljeprisen fremover, men heller på en konsolidering på omtrent de prisene vi ser nå. Samtidig kan sjokk både på tilbuds- og etterspørselssiden, for eksempel en orkan i Mexicogulfen, nye uroligheter i Midtøsten eller terrorfrykt, være triggere både den ene og den andre veien. Noe usikkerhet er det naturligvis i markedet av den grunn, men samtidig tror vi fortsatt på en såpass høy oljepris at det blir gode tider for oljerelatert virksomhet både i Norge og internasjonalt fremover. - Ukens viktigste begivenhet i rente- og valutamarkedet sett med norske øyne er onsdagens rentemøte i Norges Bank. Vi tror, i likhet med markedet generelt, at renten settes opp med 0,25 % til 3,00 % og tror samtidig at den tidligere kommuniserte rentebanen opprettholdes. Norsk økonomi går på full maskin med nesten ingen arbeidsledighet, sterk utlånsvekst og flere tegn på at vi nærmer oss kapasitetsbegrensninger, men det som taler i mot en oppjustering av rentebanen er at inflasjonen holder seg godt under Norges Banks målsetting, sist sett i forrige ukes KPI-tall som kom inn lavere enn forventet med en vekst i kjerneinflasjonen (KPIJAE) på 0,6 % i perioden juli 2005 til juli i år. Fed holdt muligheten for nye rentehevinger åpen i sin uttalelse i forbindelse med forrige ukes rentemøte, men det meste tyder på at rentetoppen allerede er nådd eller er svært nær. Amerikanske makrotall fremover vil gi svaret på det, viser disse at økonomien i USA er i ferd med å kjøles ned vil nok markedet ta inn over seg at Fed virkelig er ferdig og med utsikter til svakere økonomisk vekst og med rentetoppen nådd ser vi for oss at dollar vil svekke seg fremover. ESB kommer stadig med aggressiv retorikk i forhold til faren for inflasjon og det presset dette medfører i eurosonen. Dette tyder på at vi har flere rentehevinger i vente fra ESB. Makrodata tyder også på at økonomien i Europa er relativt solid og vi tror at euro vil styrke seg mot dollar fremover. Vi tror kronens fall den siste tiden er midlertidig og ser for oss at kronen vil styrke seg på sikt, både mot dollar og euro.

3 Sektorer ENERGI Etter den kraftig korreksjonen vi nå har vitne til på Oslo Børs er aksjer igjen blitt meget attraktive. Energisektoren falt særlig mye tilbake under korreksjonen og noe urettferdig etter vår mening. Det vil alltid være stor risiko knyttet til en investering innen denne sektoren siden aksjene er veldig sensitive til oljeprisen. Dette hindrer oss likevel ikke i å anbefale og vekte porteføljen opp mot olje- og oljeserviceaksjer hvor meget sterke kontantstrømmer vil gi grunnlag for videre oppgang på både kort og lang sikt. Vi forventer også å se mer aktivitet på oppkjøps og fusjonssiden gjennom 2006 noe som bidra til mange rykter og spekulasjoner særlig blant de mindre selskapene. Sektoren er naturligvis meget sensitiv til oljeprisen og et større fall i oljeprisen vil starte en større korreksjon innenfor sektoren. MATERIALER Vi er inne i et fundamentalt sterkt råvaremarked og flere aktører tjener godt på de stigende råvareprisene. Flere selskaper har også opplevd kraftig kursstigninger den siste tiden og mye av potensialet er dermed tatt ut. INDUSTRI Etter en svak start på 2006 har ratene i shippingsektoren igjen vist positive takter. På kort sikt ser det meget positivt ut for tank, gass, tørrbulk og supply. Det er samtidig ventet at en oppgang i disse segmentene vil dra opp resten av shippingaksjene på kort sikt. Ellers viser norsk industri en solid vekst og må kunne beskrives som en trygg havn på Oslo Børs de neste årene.

4 FINANS, FORBRUKS-/KONSUMENTVARER Både DnB NOR og Storebrand leverte meget solide resultater forrige uke, noe som bekreftet at det går meget bra i norsk finansnæring for tiden, preget av en sterk norsk økonomi med kraftig utlånsvekst. Denne uken kommer Lerøy med tall og med en fortsatt høy laksepris kan det bli en del fokus på denne sektoren fremover. Ellers er sektorene preget av relativt solide selskaper som i stor grad drar nytte av en sterk konjunktur og leverer gode resultater og en bra kontantstrøm. IT OG TELEKOM Resultatsesongen har i høyeste grad vært en blandet opplevelse for IT-selskapene på Oslo Børs, noe som også gjelder internasjonalt og resultatutviklingen de kommende kvartalene vil nok til en viss grad bli preget av temperaturen i verdensøkonomien. Blant de viktigste triggerne i sektoren fremover ser vi for oss muligheten for fusjoner og oppkjøp, noe man har sett en del av den siste tiden. Ettersom en del aksjer har falt til dels kraftig siden i vår bør det være mulig å gjøre en del gode kjøp på nåværende nivåer.

5 Disclaimer Denne analyse er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. Analysen må ikke kopieres eller gjengis på noe vis, uten skriftlig tillatelse fra Handelspartner Securities. Denne analyse baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Handelspartner Securities garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer Handelspartner Securities oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Handelspartner Securities forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Handelspartner Securities påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. For nærmere informasjon kontakt Handelspartner Securities på telefon Informasjon om Handelspartner Securities er tilgjengelig på nettsiden Handelspartner Securities - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO , Handelspartner Securities.

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Uke 49. Oppdaterte analyser

Uke 49. Oppdaterte analyser Uke 9 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,9 Endring sist uke 7, % Endring i år -13,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),91 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,79 Siste % sist uke

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 39,19 Endring sist uke, % Endring i år,9 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),71 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

Uke 31 2011. Uken som gikk Usikkerhet rundt gjeldtak i USA. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 OSEBX indeks Uke 1 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 17, Endring sist uke -, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer