Handelspartner Securities

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handelspartner Securities"

Transkript

1 Handelspartner Securities Sektorrapport uke oktober 2007 Tilbakeblikk på uke 41. Etter at Oslo Børs gikk motsatt vei i forhold til de internasjonale børsene i uke 40, ble forrige uke preget av en stigende oljepris og en solid utvikling på Oslo Børs. Oljeprisen steg i løpet av uken til ny toppnotering og det er flere faktorer som har bidratt til oppgangen, deriblant en spent situasjon mellom Tyrkia og PKK-geriljaen i Nord-Irak, samtidig som fallende oljelagre og utsikter til kaldere vær i USA bidrar til å bygge opp under oljeprisen. Tallene for detaljhandelen i USA i september indikerer at de amerikanske forbrukerne ikke har latt seg prege av det svake boligmarkedet og bidro til å løfte børsene mot slutten av uken. Hovedindeksen endte uken på 505,44 poeng, etter en oppgang på 3,60 %. Våre skandinaviske naboer fulgte de internasjonale børsene oppover i forrige uke og Stockholm endte opp 0,68 % for uken, mens København steg 0,60 %. Den tyske Dax-indeksen steg 0,49 %, mens Paris CAC steg marginale 0,01 %. Moskva steg med 2,25 % og fikk sin andre uke med oppgang på over 2 %. USA fikk drahjelp på fredag av sterke detaljhandelstall og teknologitunge Nasdaq fikk en oppgang på 0,91 %, mens den bredere Dow Jones-indeksen steg 0,19 %. S&P 500 steg også med 0,27 %. Også japanske Nikkei fikk en oppgang på 1,56 %. - Oslo Børs steg kraftig forrige uke og Hovedindeksen endte med en oppgang på 3,6 %. Tørrbulksektoren fortsetter med nye toppnoteringer og både Belships (25,6 %) og Golden Ocean Group (19,3 %) ble to av ukens vinnere. TGS- Nopec (-13,0 %) falt kraftig etter at selskapet kom med et resultatvarsel, og fikk følge av fusjonspartneren Wavefield Inseis (-11,7 %). Inmeta (22,0 %) steg kraftig uten nyheter fra selskapet. - Oljeprisen falt noe tilbake i uke 40, men kom sterkt tilbake i forrige uke etter at fallende oljelagre og utsikter til kaldere vær i den nordøstre delen av USA bidro til å løfte oljeprisen over 80 dollar fatet igjen. På tampen av uken ble oljeprisen løftet videre på spekulasjoner om eventuelle aksjoner fra Tyrkia mot PKK-geriljaen i Nord-Irak kan svekke tilbudet fra Irak fremover. Hovedindeksen Siste 30 dager Brent 1. posisjon Siste 30 dager - Kronen fortsatte den sterke utviklingen i forrige uke etter at KPI justert for avgifter og energi kom inn omtrent som Norges Bank ventet. Oljeprisen bidro også til å styrke kronen noe. De amerikanske nøkkeltallene var relativt positive, men utsiktene til ytterligere rentekutt fra Fed gjør kronen mer attraktiv mot dollaren. USD/NOK Siste 30 dager

2 Utsiktene for uke 42 Etter en sommer med stor volatilitet i aksjemarkedet drevet av problemene i subprimemarkedet har aksjemarkedet nå tatt seg fint inn igjen. Vi forventer nå at disse problemene er lagt bak oss og aktørene i aksjemarkedet ser fremover igjen, selv om subprimeproblematikken nok vil fortsette i media en stund til. Resultatsesongen for tredje kvartal begynner for alvor denne uken og vil i hovedsak styre utviklingen i aksjemarkedet. Mye av risikoen i aksjemarkedet fremover er knyttet til usikkerheten til den sterke resultatveksten til selskapene kan fortsette, og resultatene denne uken vil derfor gi oss gode indikasjoner på den videre utviklingen i aksjemarkedet. Følgene selskaper levere tall på Oslo Børs denne uken: Mandag: Tandberg Tirsdag: Confirmit, Tomra, Itera Onsdag: Storebrand, Kongsberg Gruppen, VMetro, Synnøve Finden Torsdag: EDB, Komplett, ContextVision, Datarespons Fredag: Yara, Ementor Vi ønsker å trekke frem Tandberg, Tomra, Storbrand og Yara, som alle vil bidra til børsutviklingen denne uken. Blant de meste innflytelsesrike internasjonale selskapene leverer følgende tall denne uken: Mandag: Citigroup, Royal Phillips Electronics Tirsdag: Intel, Johnsen & Johnsen, Yahoo Onsdag: Abbott Laboratories, AMR Corporation, Etrade, Ebay, JP Morgan Chase, Manpower, Noble Corporation, Polycom, Teradyne, United Technologies Torsdag: Continental Airlines, Dow Jones & Co, Eli Lilly, Google, NeraTel, Nokia, Pfizer, PMC-Sierra, SAP, Sunpower, Wyeth, Xilinx Fredag: 3M, Caterpillar, Harley-Davidson, Honeywell, Schlumberger Her merker vi oss at det er spesielt mange selskaper innenfor IT-sektoren som leverer tall denne uken, men også oljeservicegiganten Sclumberger kommer med tall denne uken, noe som vil sette tonen for Oslo Børs fredag og inn i neste uke. - På Oslo Børs er utsiktene gode med en oljeprise godt over $80. På den andre siden er den norske kronen rekordsterk og bidrar hemmende for den norske eksportindustrien. Noen selskaper kan fort måtte melde om store tap i forbindelse med den kraftige kroneoppgangen, men dette er nok i stor grad priset inn i aksjene allerede. Vi anbefaler likevel våre kunder i å være selektive i deres aksjevalg og dermed unngå aksjene med størst eksponering mot utenlandsk valuta. - Tallene for detaljhandelen i USA viste at den amerikanske forbrukeren ikke har begrenset forbruket som et resultat av subprime-problematikken, og i tillegg var kjerne-ppi lavere enn ventet. Mye av fokuset denne uken vil være på KPI-tallene i USA på onsdag som man håper bygger opp under de positive tallene fra forrige uke. Den vestlige verden har i lengre tid delvis importert deflasjon via fallende priser på kinesiske varer, men det er tegn på at inflasjonen tar seg opp i Kina. En tiltagende inflasjon i USA vil redusere sannsynligheten for ytterligere rentekutt, og samtidig styrke dollaren. Samtidig vil markedet fokusere på tallene for igangsatte boliger på onsdag og gode tall kan gi indikasjoner på at boligmarkedet i USA har stabilisert seg. - Den sterke oljeprisen setter stadig nye rekorder og bidrar dermed også positivt for den oljetunge Oslo Børs. Den videre retningen for oljeprisen er alltid vanskelig å estimere, men utsiktene er gode. Olje er en begrenset naturressurs og etterspørselen er stadig stigende drevet av vekstøkonomiene i Asia. På kort sikt styres ofte prisen av geopolitisk uro og naturkatastrofer, men den underliggende årsaken for den høye oljeprisen er den enorme etterspørselen etter olje. Vi har liten tro på at situasjonen mellom Tyrkia og Nord Irak skal eskalere særlig videre fra dagens standpunkt, og eventuelle tyrkiske inngrep blir trolig kortvarig, da vi mener dette vil i stor grad skade Tyrkias EU-søknad. Vi tror likevel den sterke oljeprisen er kommet for å bli, men ser ikke bort i fra at prisen kan fall noe tilbake mot $80 de nærmeste ukene.

3 Sektorer ENERGI Sektoren har vært den store driveren for den norske børsoppturen de siste årene. Selskapene drives av oljeprisen og det betyr at det alltid vil være mye usikkerhet og store svingninger blant selskapene i denne sektoren. Med dagens meget sterke oljepris mener vi dette er en av de mer attraktive sektorene på Oslo Børs. Vi ønsker spesielt å trekke frem riggsektoren som den sektoren på Oslo Børs vi har sterkest tro på. Vi forventer også å se mer aktivitet på oppkjøps og fusjonssiden gjennom 2007, noe som vil bidra til rykter og spekulasjoner som igjen løfter aksjekursene MATERIALER Vi er inne i et fundamentalt sterkt råvaremarked og flere aktører tjener godt på de stigende råvareprisene. Flere selskaper har også opplevd kraftig kursstigninger den siste tiden og mye av potensialet er dermed tatt ut. INDUSTRI Et sterkt shippingmarked har ført til kraftig vekst i tonnasje. Mange nybygg samt en stans i vrakingen av gamle skip har lenge ført til press på ratene. Den kraftige veksten i Kina har likevel hatt få problemer med å fordøye den betydelige nybyggingsaktiviteten, og spesielt ratene innenfor tørrbulk har vist solid styrke og stiger i takt med veksten i Kina. Videre oppgang i ratene kan gi sektoren ytterligere løft. Ellers viser norsk industri en solid utvikling og må kunne beskrives som en trygg havn på Oslo Børs de neste årene. Den sterke kronekursen gir eksportnæringen solide utfordringer og kan påvirke resultatene negativt fremover.

4 FINANS, FORBRUKS-/KONSUMENTVARER Veksten i Kina og India er fremdeles meget høy, samtidig som Tyskland igjen har fått fart på den økonomiske veksten. Gitt de svake makrotallene i det siste har risikoen for at den amerikanske økonomien går inn en periode med svak til moderat vekst økt, men rentenedsettelsen og utsikter til flere rentenedsettelser i USA vil på lengre sikt kunne gi en sterkere økonomisk utvikling også i USA. Den norske økonomien fortsetter derimot å være meget sterk og til tross for en noe svakere utvikling i USA har vi vanskelig for å være negative til disse de norske sektorene for finans, forbruks- og konsumentvarer. For litt mer langsiktige investorer kan disse sektorene være attraktive, da flere av selskapene betaler utbytte. IT OG TELEKOM Vi tror fortsatt IT-selskapene vil få en ujevn utvikling fremover, og med den lave arbeidsledigheten vil enkelte selskaper trolig ha problemer med å oppnå planlagt vekst eller oppleve reduserte marginer. Flere av ITselskapene har store kontantreserver, og dette har gitt en jevn strøm av oppkjøp i sektoren og flere oppkjøp og konsolideringer i sektoren kan bidra til å løfte aksjekursene videre.

5 Disclaimer Denne analyse er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. Analysen må ikke kopieres eller gjengis på noe vis, uten skriftlig tillatelse fra Handelspartner Securities. Denne analyse baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Handelspartner Securities garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer Handelspartner Securities oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Handelspartner Securities forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Handelspartner Securities påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. For nærmere informasjon kontakt Handelspartner Securities på telefon Informasjon om Handelspartner Securities er tilgjengelig på nettsiden Handelspartner Securities - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO , Handelspartner Securities.

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 32. 6. august 2007 Tilbakeblikk på uke 31. Uken startet med solid oppgang og rekyl fra uken før som var preget av et voldsomt fall i aksjemarkedet. En svak avslutning

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 21. 21. mai 2007 Tilbakeblikk på uke 20. Uke 20 her hjemme ble preget av at de fleste selskapene fikk unnagjort kvartalsrapporteringene før 17. mai, og starten

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 33. 13. august 2007 Tilbakeblikk på uke 32. Etter tre uker med nedgang på de amerikanske børsene startet uken med solid oppgang, men falt så kraftig tilbake

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 33. 14. august 2006 Tilbakeblikk på uke 32. Uke 32 var bl.a. preget av Feds rentemøte og terrorfrykt og det ble en tung uke for de fleste børsene rundt om i

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 34. 21. august 2006 Tilbakeblikk på uke 33. Uke 33 ble en sterk uke både i Norge og internasjonalt etter at amerikanske makrotall viste at inflasjonen i USA

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar Månedsrapport 09/13 Markedskommentar Utgangen av sommeren har resultert i en volatil måned nesten i samtlige markeder. Gjennom en laber sommer med lite nyheter starter vi høsten med dårlige BnP tall fra

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs Månedsrapport 8/13 Ny optimisme i volatile finansmarkeder Markedet Finansmarkedene har i juli vært preget av optimisme, til tross for nye usikkerhetsmomenter og til dels stor volatilitet. Både børs og

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Uke 29 2011. Uken som gikk Videre fokus på stasgjeld. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

Uke 29 2011. Uken som gikk Videre fokus på stasgjeld. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 OSEBX indeks Uke 9 11 119 11 117 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 17, Endring sist uke -,9 % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat),9

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Uke 49. Oppdaterte analyser

Uke 49. Oppdaterte analyser Uke 9 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,9 Endring sist uke 7, % Endring i år -13,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),91 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,79 Siste % sist uke

Detaljer

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne. OSEBX indeks Uke 51 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,9 Endring sist uke -,9 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke

Detaljer

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte OSEBX indeks Uke 1 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke, % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Det sterke fokuset på nedgang og innstramning i oljesektoren har ikke påvirket nivået i rentefastsettelsen til Norges Bank. Styringsrenten ble 3. oktober

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

Månedsrapport. August 2015. Korreksjon i aksjemarkedene

Månedsrapport. August 2015. Korreksjon i aksjemarkedene Månedsrapport August 2015 Korreksjon i aksjemarkedene August ble en av de mest dramatiske månedene i aksjemarkedet på lenge. Vi fikk en korreksjon, både i Norge og globalt. Hovedindeksen ved Oslo Børs

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar Månedsrapport 12/12 Markedskommentar Siste 1 dag % 5 dager % 3 måneder % 1 år % OSEBX 440,66 0,0 0,2 1,4 24,9 Dow Jones 12967,37-0,3 3,0-1,2 15,5 Brent 110,80-0,1 1,0 0,0 8,7 EURNOK 7,3514 0,3 0,1-0,6

Detaljer

Uken som gikk Sterke jobbtall. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Uken som gikk Sterke jobbtall. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 9,91 Endring sist uke, % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 12 2015 Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over 12.000 poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all

Detaljer