Handelspartner Securities

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handelspartner Securities"

Transkript

1 Handelspartner Securities Sektorrapport uke mai 2007 Tilbakeblikk på uke 20. Uke 20 her hjemme ble preget av at de fleste selskapene fikk unnagjort kvartalsrapporteringene før 17. mai, og starten av uken ble til dels travel med flere selskapsrapporter. Oljeprisen fortsatte å stige på frykt for at bensinprisen kan stige etter at byggingen av lagre er mindre enn ventet som et resultat av at flere raffinerier holder stengt for vedlikehold. En høyere oljepris var derimot ikke nok til å holde de amerikanske aksjemarkedene tilbake, og Dow Jones satte for 24 gang ny toppnotering i år på slutten av uken. Hovedindeksen nærmer seg igjen historisk toppnotering, og fasiten når uken var avsluttet ble at Hovedindeksen endte på 487,32 poeng, en stigning på 3,15 %. Uken ble preget av medgang på de internasjonale børsene og våre skandinaviske naboer steg i uken som var med Stockholm opp 1,89 % og København opp marginale 0,07 %. Den tyske Dax-indeksen steg med 1,71 %, samtidig som Paris CAC steg med 0,83 %. Moskva beveget seg unormalt lite med en stigning på 0,77 %. De amerikanske indeksene ble godt hjulpet av gode resultater og teknologitunge Nasdaq falt bare -0,15 %, samtidig som den bredere Dow Jones-indeksen steg sterkt med 1,73 % opp. S&P 500 steg med 1,12 %. Og japanske Nikkei gikk mot strømmen og endte ned -0,88 %. - Uken ble til dels preget av oppdrettselskapene og både Marine Harvest (5,17 %) og Lerøy Seafood Group (2,76 %) la frem resultater i forrige uke. Samtidig solgte Marine Harvest deler av sin skotske virksomhet til et deleid datterselskap av Salmar (-0,51 %) og Lerøy Seafood Group. Inmeta (23,59 %) fortsatte å stige og har i løpet av de to siste ukene lagt på seg nær 50 %. Funcom (-7,91 %) falt tilbake etter å ha steget mye de tidligere ukene. - Oljeprisen steg utover i uken som var drevet av frykt for at raffineriproblemer vil forhindre USA fra å bygge ytterligere bensinlagre frem mot kjøresesongen. Samtidig er den geopolitiske situasjonen i verden mer usikker. I Nigeria er den politiske situasjonen usikker og det er varslet streik i slutten av mai etter presidentvalget, samtidig har USA advart om sanksjoner mot Iran hvis landets atomprogram opprettholdes. - Detaljhandelen i USA var svakere enn ventet og økte sannsynligheten for en rentenedsettelse i løpet av året. De amerikanske KPI-tallene underbygget dette og indikerte en svak inflasjon. Her hjemme ble regjeringens reviderte statsbudsjett mottatt med en skulderheving. Kronen endte uken stort sett uendret mot dollar. Hovedindeksen Siste 30 dager Brent 1. posisjon Siste 30 dager USD/NOK Siste 30 dager

2 Utsiktene for uke 18 Rekordene faller i aksjemarkedet. Oslo Børs nærmer seg for alvor den psykologisk viktige 500 grensen og vi ser ikke bort ifra at dette nivået nås allerede denne uken. Resultatsesongen er snart over og vi kan nok en gang konkludere med at selskapene fortsetter å levere over konsensus i gjennomsnitt. Den store driveren i aksjemarkedet de siste ukene har likevel ikke vært sterke makrotall eller gode resultater, men heftig aktivitet innenfor M&A (mergers and aquisitions eller oppkjøp og fusjoner på norsk). Vi forventer at denne aktiviteten fortsetter de kommende månedene og vil gi støtte til et aksjemarked som daglig setter nye rekorder. Resultatsesongen går for alvor mot slutten og det er kun mindre selskaper uten betydelig innflytelse på aksjemarkedet som presenterer tall den uken. Følgende selskaper legger frem resultater på Oslo Børs denne uken: Tirsdag: Imarex, Nexus, Marine Farms, Seabird Exploration, Trefoil, Norse Energy Corp, Conseptor, Awilco Offshore. Onsdag: Eidesvik Offshore, Dynapel Torsdag: Frigstad Discoverer Invest, Nutri Pharma, Odim Fredag: Synnøve Finden, Deep Ocean, Electromagnetic Geaservices, Eidsiva Rederi I tillegg kommer følgende toneangivende utenlandske selskaper med resultater for første kvartal: Mandag: Trina Solar Tirsdag: Analog Devices Onsdag: CA Torsdag: Air France-KLM Fredag: Royal Bank Of Canada, Gulf Oil Corp - Det er få resultater og lite statistikk av betydning som publiseres denne uken. Vi ser derfor heller ikke for oss den store faren for særlig fall denne uken. Fokuset vil derimot ligge ved den sterke M&A-aktiviteten vi har sett de siste månedene. Flere oppkjøp ventes å gi videre støtte til aksjemarkedet her på Oslo Børs og dermed bidra til å løfte Hovedindeksen opp gjennom 500-nivået. Vi vil likevel påpeke at den siste tids brede internasjonale oppgang har vært kraftig og kommet over kort tid, dette medfører en naturlig fare for gevinstsikring, som igjen kan utløse en korreksjon i aksjemarkedet. Vi ser likevel ikke faren for dette som særlig stor med det først, i hvert fall ikke en korreksjon av betydelig art ettersom det nå finnes få triggere som kan utløse et slikt fall i det korte bildet. Vi opprettholder vårt positive syn på Oslo Børs, men påpeker at tiden der man kunne kaste en tilfeldig pil på børslisten og samtidig treffe en aksje som kunne mangedoble seg på kort tid er forbi. - Kjøresesongen i USA nærmer seg, den offisielle dagen for starten av kjøresesongen regnes å være Memorial Day i USA, den 28. mai. Bensinlagrene i USA er per dags dato 7,5 prosent lavere enn gjennomsnittet de siste fem årene og skaper bekymringer om tilbudet er nok til å dekke etterspørselen fremover. Etter en oppgang på over $2,5 fatet forrige uke vil det likevel være naturlig med noe gevinstsikring eller en utflating av prisen. På lang sikt ser vi fortsatt vekst i etterspørselen etter olje og vedvarende høy oljepris. - Det er en nokså rolig uke i valutamarkedet denne uken med relativt få viktige makrotall. I det norske markedet vil fokuset være rettet mot onsdagens kvartalsvise nasjonalregnskapstall som SSB offentliggjør. I fjerde kvartal var BNP- veksten i fastlands-norge på 1,2 prosent, mens vi forventer at den vil ligge på 1,1 prosent i første kvartal. Vi ser ikke for oss de store endringer i kronen den kommende uken.

3 Sektorer ENERGI Sektoren har vært den store driveren for den norske børsoppturen de siste årene. Selskapene drives av oljeprisen og det betyr at det vil alltid være mye usikkerhet og store svingninger blant selskapene i denne sektoren. Vi opprettholder likevel vårt positiv syn på energisektoren. Vi ønsker spesielt å trekke frem riggsektoren som den sektoren på Oslo Børs vi har sterkest tro på. Vi forventer også å se mer aktivitet på oppkjøps og fusjonssiden fremover noe som vil bidra til mange rykter og spekulasjoner som igjen vil løfte aksjekursene. MATERIALER Vi er inne i et fundamentalt sterkt råvaremarked og flere aktører tjener godt på de stigende råvareprisene. Flere selskaper har også opplevd kraftig kursstigninger den siste tiden og mye av potensialet er dermed tatt ut. INDUSTRI Et sterkt shippingmarked har ført til kraftig vekst i tonnasje. Mange nybygg samt en stans i vrakingen av gamle skip har ført til press på ratene i tankmarkedet og utsiktene fra. Tørrbulk har den siste tiden vist solid styrke og stiger i takt med veksten i Kina. Den kraftige veksten i Kina virker dermed ikke til å ha problemer med å fordøye den betydelige nybyggingsaktiviteten og vi forventer derfor gode tider for tørrbulkrederiene. Ellers viser norsk industri en solid vekst og må kunne beskrives som en trygg havn på Oslo Børs de neste årene.

4 FINANS, FORBRUKS-/KONSUMENTVARER Den globale høykonjunkturen ser fremdeles ut til å vedvare i 2007 og veksten i Kina og India er fremdeles meget høy, samtidig som Tyskland igjen opplever bedre tider. Det er foreløpig lite som taler for at de fundamentale forholdene for en fortsatt sterk økonomisk utvikling har endret seg vesentlig, som er tydelig i stadig nye rekorder på børsene verden over. Resultatsesongen er på hell og mange av selskapene kan vise til en stødig inntjening, selv om enkelte selskaper har skuffet. En sterk norsk økonomi vil gi fortsatt gode tider for sektorene for finans, forbruks- og konsumentvarer, og vi har vanskelig for å være negativ til sektoren. For langsiktige investorer kan dermed disse sektorene være attraktive. For investorer som søker utbytteaksjer er det flere kandidater her, dog er utbyttesesongen nå på hell. IT OG TELEKOM Resultatsesongen er snart over og selv om flere av de toneangivende amerikanske selskapene i sektoren har levert gode resultater, har resultatet i Norge vært langt svakere. Presset i arbeidsmarkedet og mangel på kvalifisert arbeidskraft kan ha ført til en vekstreduksjon og økning i lønnskostnadene. Flere av selskapene har store kontantreserver, og dette gir muligheter for at oppkjøpsbølgen fortsetter også i Norge og konsolidering i sektoren kan bidra til spekulasjoner som kan løfte aksjekursene videre.

5 Disclaimer Denne analyse er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. Analysen må ikke kopieres eller gjengis på noe vis, uten skriftlig tillatelse fra Handelspartner Securities. Denne analyse baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Handelspartner Securities garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer Handelspartner Securities oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Handelspartner Securities forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Handelspartner Securities påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. For nærmere informasjon kontakt Handelspartner Securities på telefon Informasjon om Handelspartner Securities er tilgjengelig på nettsiden Handelspartner Securities - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret NO , Handelspartner Securities.

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 32. 6. august 2007 Tilbakeblikk på uke 31. Uken startet med solid oppgang og rekyl fra uken før som var preget av et voldsomt fall i aksjemarkedet. En svak avslutning

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 33. 13. august 2007 Tilbakeblikk på uke 32. Etter tre uker med nedgang på de amerikanske børsene startet uken med solid oppgang, men falt så kraftig tilbake

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 34. 21. august 2006 Tilbakeblikk på uke 33. Uke 33 ble en sterk uke både i Norge og internasjonalt etter at amerikanske makrotall viste at inflasjonen i USA

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar Månedsrapport 09/13 Markedskommentar Utgangen av sommeren har resultert i en volatil måned nesten i samtlige markeder. Gjennom en laber sommer med lite nyheter starter vi høsten med dårlige BnP tall fra

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne. OSEBX indeks Uke 51 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,9 Endring sist uke -,9 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke

Detaljer

Uke 49. Oppdaterte analyser

Uke 49. Oppdaterte analyser Uke 9 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,9 Endring sist uke 7, % Endring i år -13,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),91 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,79 Siste % sist uke

Detaljer

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

Uke 48 2011. Uken som gikk Stigende renter i kriselandene. Oppdaterte analyser 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Uke 11 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 35,7 Endring sist uke -,15 % Endring i år -19,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),15 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,93 Siste % sist

Detaljer

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar

Månedsrapport 12/12. Markedskommentar Månedsrapport 12/12 Markedskommentar Siste 1 dag % 5 dager % 3 måneder % 1 år % OSEBX 440,66 0,0 0,2 1,4 24,9 Dow Jones 12967,37-0,3 3,0-1,2 15,5 Brent 110,80-0,1 1,0 0,0 8,7 EURNOK 7,3514 0,3 0,1-0,6

Detaljer

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Det sterke fokuset på nedgang og innstramning i oljesektoren har ikke påvirket nivået i rentefastsettelsen til Norges Bank. Styringsrenten ble 3. oktober

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 4/13 Markedskommentar Markedene var i mars tydelig preget av urolighetene rundt bankene på Kypros og den avventende hjelpepakken på 10 mrd euro fra EU og IMF. De forslagene som kom rundt

Detaljer

Uken som gikk Sterke jobbtall. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Uken som gikk Sterke jobbtall. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 9,91 Endring sist uke, % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 12 2015 Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over 12.000 poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all

Detaljer

Uken som gikk Fall i råvarepriser og gode arbeidsmarkedstall fra USA. Oppdaterte analyser 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0.

Uken som gikk Fall i råvarepriser og gode arbeidsmarkedstall fra USA. Oppdaterte analyser 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0. Uke 19 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,7 Endring sist uke -3,1 % Endring i år -1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat), Siste % sist uke % YTD FTSE 597,77-1,51

Detaljer

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 19 2015 Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring! INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 20 2015 Intro Fra Storbritannia ble vi presentert den kvartalsvise inflasjonsrapporten, mens vi fra eurosonen og flere av medlemslandene ble presentert foreløpige

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer