Nyheter i plan- og bygningsloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter i plan- og bygningsloven"

Transkript

1 Velg mellom to spesialtilpassede kurs faktaforlaget Kurs til ny plan- og bygningslov Søknad etter plan- og bygningsloven - slik fyller du ut de nye skjemaene Generelt om ny plan- og bygningslov Slik er det nye blankettregimet Lær hvordan du fyller ut de 21 nye blankettene til ny Plan- og Bygningslov Kort om saksbehandlingen i kommunen Kurset avholdes: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo Onsdag 1. desember Kursleder: Advokat, Hans Cappelen, Hartsang Advokatfima DA Nyheter i plan- og bygningsloven - med hovedvekt på bestemmelsene i kraft fra 1. juli 2010 Generelt om ny plan- og bygningslov Endringer i saksbehandlingsreglene Endringer i saksbehandlingssystemet Endringer i byggesaksreglene Ansvar og kontroll - hvordan blir bestemmelsene Kurset avholdes: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo Onsdag 24. november Kursledere: Advokat, Roar Aa. Lillebergen, Føyen Advokatfirma DA, Advokat Synne Offenberg Bye, Føyen Advokatfirma DA Bestill i dag! Bruk skjema på baksiden, faks til eller ring

2 Til deg som må forholde deg til plan- og bygningsloven! Oslo, 15. oktober 2010 Jobber du med plan og byggesaksprosjekter, er det nå kommet nytt regelverk du må forholde deg til. Plandelen, fra den nye plan og byggesaksdelen trådte i kraft 1. juli Byggesaksdelen trådte i kraft 1. juli i år. Faktaforlaget tar tak for å gi deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter slik at du kan forholde deg til det nye regelverket på en korrekt måte. Vi tilbyr 2 forskjellige kurs og 2 forskjellige lovsamlinger - tett knyttet opp mot nytt regelverk. Se resten av brosjyren for å få utfyllende informasjon om kursene og lovsamlingene. En nyhet er vårt kurs i utfylling av de nye skjemaene til plan- og bygningslov. På dette kurset vil vi gå i dybden, og du vil lære å bruke alle de 21 nye skjemaene. Kursleder Hans Cappelen har svært bred erfaring og vil gi praktiske ferdigheter du har bruk for. Ønsker du oppdatering og gjennomgang på det nye regelverket, er vårt andre kurs Nyheter i plan- og bygningsloven det rette for deg. Våre kursledere fra Føyen Advokatfirma gir i løpet av en intensiv kursdag, en førstehånds innføring i det nye regelverket. For deg som kun ønsker regelverket tilgjengelig i en lovsamling, kan vi tilby den nye plan og bygningsloven, med forskrifter, veileder og forarbeider i to lovsamlinger. Byggesaksdelen i den ene, og plandelen i den andre. Kjøper du begge, får du dem til en svært fordelaktig pris. Slik kan du bestille: - Ring oss på telefon Send oss en telefaks på Send en e-post til - Bestill på Med vennlig hilsen Jo Terje Stein Kursansvarlig Faktaforlaget AS

3 Søknad etter plan- og bygningsloven - slik fyller du ut de nye skjemaene Morgenkaffe Kurset starter ferdig Lunsj Innledning - Kort om endringene i den nye Plan og bygningsloven Endringer i plandelen Endringer i byggsaksdelen De nye skjemaene Slik er det nye blankettregimet Kursleder: Utfylling av blanketter knyttet til forberedelsene til tiltaket Rekvisisjon av oppmålingsforretning Boligspesifikasjon i matrikkelen Nabovarsel Gjenpart av nabovarsel Søknad om sentral godkjenning Søknad om ansvarsrett Skjemaer i forbindelse med tillatelse til tiltak Med eller uten ansvarsrett Forskjellen i prosessen Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tillatelse til tiltak Referanseprosjekter Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning Søknad om Arbeidstilsynets samtykke Vedlegg til søknad til ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning Før oppstart må følgende på plass Søknad om igangsettingstillatelse Gjennomføringsplan Samsvarserklæring Kontrollerklæring For avfallsplan gjelder gamle skjema. De nye er ikke på plass enda. Avslutningen av prosjektet Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om ferdigattest Oppsummering av kurset Fallgruver ved utfylling av byggeblanketter Kort om prosessen i forvaltningen Kursleder, advokat Hans Cappelen, er en svært erfaren kursleder innen bygge- og entrepriserett. Han er i dag partner i Advokatfirmaet Hartsang. Tidligere har han blant annet vært advokat for Byggherreforeningen. Han har også skrevet flere bøker innen emnet, bl.a. Byggherren og kontraktene. Av annen relevant erfaring kan vi nevne at Cappelen brukes som voldgiftsdommer og rettsmegler i byggesaker, og at han er med og svarer i den juridiske spørrespalten i bladet Ditt Hus. Følgende skjema vil bli gjennomgått på kurset: Byggblankett 19462:2010 Byggblankett 5148:2010 Byggblankett 5149:2010 Byggblankett 5151:2010 Byggblankett 5153:2010 Byggblankett 5154:2010 Byggblankett 5155:2010 Byggblankett 5159:2010 Søknad om sentral godkjenning Samsvarserklæring Kontrollerklæring Søknad om igangsettingstillatelse Søknad om tiltak uten ansvarsrett Nabovarsel Gjenpart av nabovarsel Vedlegg til søknad til ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning Byggblankett 5160:2010 Referanseprosjekter Byggblankett 5167:2010 Søknad om ferdigattest Byggblankett 5168:2010 Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning Byggblankett 5169:2010 Søknad om midlertidig brukstillatelse Byggblankett 5174:2010 Søknad om tillatelse til tiltak Byggblankett 5175:2010 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Byggblankett :2010 Boligspesifikasjon i matrikkelen - Del 1 Byggblankett :2010 Boligspesifikasjon i matrikkelen - Del 2 Byggblankett 5177:2010 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke Byggblankett :2010 Søknad om ansvarsrett - Side 1 Byggblankett :2010 Søknad om ansvarsrett - Side 2 Byggblankett 5185:2010 Gjennomføringsplan Byggblankett 5880:2010 Rekvisisjon av oppmålingsforretning NB: Alle kursdeltakere vil få utlevert samtlige skjema (21 stk) og nødvendige lovtekster til bruk under kurset!

4 KURS: Nyheter i plan- og bygningsloven - med hovedvekt på bestemmelsene i kraft fra 1. juli 2010 Morgenkaffe Kurset starter Ferdig 1600 Lunsj Kursinnhold: 1 GENERELT OM NY PBL Ny plan- og bygningslov hva innebærer det Strukturen i den nye loven Dette er nytt: - Nye regler om kommuneplan og reguleringsplan - Nye regler om saksbehandling og søknadsplikt - Nye regler om ansvar, kontroll og godkjenning - Nye materielle krav, herunder regler om universell utforming Viktige områder du må sette deg inn i Overgangsregler og ikrafttredelse 2 ENDRINGER I SAKSBEHANDLINGSREGLENE Hva innebærer endringene i reglene om saksbehandling og søknadsplikt Krav til søknad Behandling av søknader Nye særbestemmelser knyttet til saksbehandling felles behandling av planforslag og byggesøknad adgangen til å avvise klager Ferdigstillelse av bygg Nye regler om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest Kursledere: Roar Aa. Lillebergen og Synne Offenberg Bye fra Føyen Advokatfirma DA Begge kurslederne har særskilt kompetanse innen bygg- og entreprise og fast eiendoms rettsforhold. De bistår byggherrer og entreprenører med kontraktsinngåelse, sluttoppgjør og tvisteløsning for domstolene. Videre bistår de eiendomsaktører med utvikling av næringseiendommer, for eksempel plan- og bygningsrett, kjøp og salg av tomter, inngåelse av leiekontrakter. De to har holdt dette kurset flere ganger siste måneder, og er begge erfarne kursledere. 3 ENDRINGER I PLANSYSTEMET Endringer i planstrukturen Hensynssoner Endringer i rettsvirkningen av planer 4 ENDRINGER I BYGGESAKSREGLENE Viktige endringer i materielle krav til byggverk Adgangen til å dispensere fra lov og plan Krav til eksisterende bygg, herunder kommunens adgang til å pålegg utbedring Lovens virkning for driftsbygninger i landbruket Krav til universell utforming 5 ANSVAR OG KONTROLL Hvordan blir ansvarsforholdene og dokumentasjonskrav ved byggesaker etter den nye loven Ansvar for gjennomføringsplan Dokumentasjonskrav ved et byggeprosjekt Ansvar etter ferdigstillelse Nye bestemmelser om kvalitetssikring og kontroll Endringer i kontrollsystemet - krav om uavhengig kontroll For hvilke deler av byggeprosjektet stilles det krav om uavhengig kontroll? Hvilke utfordringer medfører endringene? Konsekvenser ved feil: Sanksjoner, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr Hvilke forhold kan medføre overtredelsesgebyr Hva er gebyrenes størrelse Hvordan utmåles overtredelsesgebyr Kursdokumentasjon: Samtlige kursdeltaker vil få lovsamlingen Ny plan- og bygningslov - Byggsaksdelen som en del av kursdokumentasjon.

5 Ajourført 23. april 2010 Om lovsamlingene: Lovsamling: Ny plan og bygningslov - Byggsaksdelen Innhold: - Byggsaksdelen til ny plan og bygningslov - Byggteknisk forskrift - Byggesaksforskriften - Lovkommentarer i OT. PRP. NR. 45 ( ) (Byggsaksdelen- ny pbl) - Praktisk A5 format - Fyldig innholdsfortegnelse - Omfattende stikkordsregister 312 sider (458 gram), ISBN: Lovsamling: Ny plan og bygningslov - Plandelen Innhold: - Plandelen til ny plan- og bygningslov - Kart- og planforskriften - Forskrift om konsekvensutredninger - Forskrift om samvirke mellom ny og gammel plan- og bygningslov - Lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov 329 sider( 481 gram) ISBN: Gunstig tilbud ved kjøp av begge lovsamlingene til planog bygningsloven faktaforlaget Lovsamling: Ny plan- og bygningslov (byggsaksdelen) + = 580,- + mva Bestilling av lovsamlinger: Ring , send en mail til eller faks inn baksiden av denne brosjyren til Ordinære priser lovsamlinger: Antall bøker Pris pr stk eks mva. 1-4 kr 392 pr stk 5-10 kr 344 pr stk Mer enn 11 kr 296 pr stk Mva. og evt. porto kommer i tillegg. For lovsamlingene gjelder: - Praktisk A5 format - Lovverket du trenger - Spiralinnbinding - Tykt papir - Stikkordsregister og fyldig innholdsfortegnelse

6 B Faks inn denne bestillingen til faksnummer Bestilling lovsamlinger: Returadresse: Faktaforlaget AS Pb 1079 Sentrum, 0104 OSLO Antall Bok Ny plan- og bygningslov (byggsaksdelen) Ny plan- og bygningslov (plandelen) Bokpakke: Ny plan- og bygningslov plandelen + byggsaksdelen Kr mva pr pakke Portofritt ved hurtig svar: Bestiller du lovsamlinger før 15. desember 2010 så slipper du å betale porto. Faktura sendes sammen med bøkene. Påmelding KURS - HUSK Å KRYSSE AV FOR HVILKET KURS DU SKAL DELTA PÅ For begge kurs gjelder: Kr. 3900,- (mva. fritt) per deltaker. 3450,- ved 3 eller flere fra samme virksomhet - dette gjelder selv om det meldes på deltakere på begge kurs. For alle kursdeltakere er lunsj, kaffe og en pauseservering inkludert i prisen. Deltakere på kurset Nyheter i plan- og bygningsloven vil også få lovsamlingen til byggsaksdelen som en del av kursdokumentasjon. Kryss av for valgt kurs i skjemaet: Kurs 1 er: Søknad etter plan- og bygningsloven - slik fyller du ut de nye skjemaene Kurs 2 er: Nyheter i plan- og bygningsloven Navn Tittel e-post kurs 1 kurs 2 Kontaktperson Tittel Virksomhetsnavn Avdeling Adresse Postnr Poststed Telefon Telefax Sentralbord Dato og signatur Faktaforlaget AS Pb 1079 Sentrum 0104 OSLO Telefon Telefaks Nr

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.8.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m.

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. NE kunnskap Oslo 29. mars 2011 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Universell utforming Vanskligere å få dispensasjon,

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I Nr 72.012 BYGGESAKER

SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I Nr 72.012 BYGGESAKER SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I Nr 72.012 BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene kreve gjennomføring

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tove L. Mordal og Veronica Lorentzen Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tittel

Detaljer

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG Økonomisk styring og kontroll. Punktum. INTRODUKSJON 2014/15 Finale Systemer as går inn i vår 27 sesong, og ønsker nye og gamle brukere velkommen på kurs. Det er mange

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Trenger du. påfyll? 10 år

Trenger du. påfyll? 10 år Trenger du påfyll? 10 år Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

NY TJENESTE TIL FASTPRIS

NY TJENESTE TIL FASTPRIS PROSJEKTLEDERSTØTTE NY TJENESTE TIL FASTPRIS PROSJEKTLEDERSTØTTE Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek tilbyr na prosjektlederstøtte til fastpris. Tjenesten vil gi entreprenøren nyttig og effektiv bistand i

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Høst/vinter 2013 2014 KURSKATALOG Økonomisk styring og kontroll. Punktum. INTRODUKSJON 2013/14 INNHOLD 2013/14 Vi går inn i vår 26. sesong og ønsker nye og gamle brukere velkommen på kurs. Finale Systemer

Detaljer

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN Med den nye eiendomsmeglingsloven som trådte i kraft 1. januar 2008 innføres krav til formell eiendomsmeglingsfaglig eller juridisk kompetanse for personer

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer