Uavhengig kontroll. SAK10 Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uavhengig kontroll. SAK10 Versjon 01.02.2012"

Transkript

1 Uavhengig kontroll SAK10 Versjon

2 Historikk ulike kontrollformer Offentleg oppgåve utført av kommunalt tilsett kontrollør, jf. Bygningsloven av 1967 Byggesaksreforma 1997 eigenkontroll godkjente ansvarleg føretak. Kommunen kunne krevja uavhengig kontroll praktisert mest som unntaksregel Ny plan- og bygningslov frå kvalitetssikringssystem og uavhengig kontroll lokalt /sentralt godkjente føretak frå

3 Fortid og framtid 1997 Søka Prosjektera Utføra Ferdigattest Eigenkontroll eller uavhengig kontroll Eigenkontroll eller uavhengig kontroll 2010 Søka Prosjektera Utføra Ferdigattest Kvalitetssikring og uavhengig kontroll Kvalitetssikring og uavhengig kontroll 3

4 Kontrollreforma fra Mål > Redusera feil og manglar årlege tap på milliardar kroner > Oppnå god kvalitet i byggeprosjekta både på prosjektering- og utføringssida Strategi > Definera viktige og kritiske kontrollområde for alle byggverk > Valde kontrollområde har betydning for liv, helse og sikkerhet, kor konsekvensane av feil er alvorlege Verkemiddel > Uavhengig kontroll i søknadspliktige tiltak 4

5 Når vert det krav om kontroll? > Kun ved søknadspliktige tiltak etter pbl > Obligatoriske kontrollområder Våtrom og lufttettleik tiltaksklasse 1 SAK ledd Tiltaksklasse 2 og 3 bygningsfysikk, konstruksjonstryggleik, geoteknikk og branntryggleik SAK ledd > Kontroll etter kommunens vurdering SAK I dag 5

6 Todelt kontroll Rutine Korrigere Foretak (pro/utf) Utføre Kvalitetssikre Kontroll av kvalitetssikring Kontrollforetak Kontroll av prosjektering og utførelse 6

7 Bestemmelsene om kontroll > Pbl Kvalitetssikring og kontroll SAK om uavhengighet SAK om obligatoriske kontrollområder SAK om kommunens krav om kontroll > Pbl Gjennomføring av kontroll SAK om gjennomføring av kontroll tiltaksklasse 1 SAK om gjennomføring av kontroll tiltaksklasse 2 og 3 SAK om sluttkontroll 7

8 Andre viktige regler > Plan- og bygningsloven kap. 23 om ansvar i byggesaker > SAK10 Kap. 12 om ansvarsreglene > SAK10 Kap. 9 om godkjenning av føretak > SAK10 Kap. 10 om føretakets system > SAK10 Kap. 11 om kvalifikasjonar for kontrollføretak 8

9 Hjelpemidler Temaveileder om Gjennomføring av uavhengig kontroll Temasider Uavhengig kontroll på Veiledning til byggesaksforskrift (SAK10) på Byggeregler på ett sted Plan- og bygningsloven og SAK10 9

10 Temaveileder om uavhengig kontroll Beskriv gjennomføring av obligatorisk kontroll > utdjupar krav til kontroll i følge forskrifta > beskriv innhaldet i kontrollen Målgruppe for veilederen > føretak som skal utføra uavhengig kontroll > føretak som blir kontrollert > kommunen, saksbehandling og hjelpemiddel ved tilsyn > for tiltakshavar/ansvarlig søkjar som skal bestilla kontroll Temaveiledaren (PDF) kan lastast ned frå 10

11 11

12 Uavhengighet mellom kontrollføretak og foretak som blir kontrollert SAK / TEK10 Eksempel og bruk av blankettar / skjema

13 Begrep - Krav til kontrollerande foretak Uavhengighet: om relasjon mellom kontrollforetak og foretak som blir kontrollert 14-1, SAK 10 Kap i veileder om uavhengig kontroll UAVHENGIGHET 2

14 Uavhengighet over vatn : minimumskrav om anna juridisk eining ( 14-1, 1. ledd) under vatn : Foretaket må ikkje ha en relasjon som kan påvirka kontrollen: > Personleg tilknytning > Økonomisk tilknytning ( 14-1, 2. ledd) 3

15 Intern rutine om uavhengighet Under vatn-ansvaret Foretakets ansvar for å leggja til rette for uavhengige vurderingar, rutine i kontrollforetak Foretaket kryssar av i søknad om ansvarsrett at dei ikkje har en relasjon som kan påverke kontrollen (erklæring om uavhengighet) 4

16 Kontrollør skal ikkje ha personlege bindingar Tiltakshavar Foretak (pro/utf) Personlige eller økonomisk tilknytning som kan påverke? Kontrollforetak Kontrollerande foretak skal ikkje ha personleg eller økonomisk tilknytning som kan påvirka kontrollen., og gjeld i forhold til foretak som prosjekterar eller utfører arbeid som skal kontrollerast. ( 14-1, 2. ledd) 5

17 Kommunen skal avgjera uavhengighet Der det er tvil om tilknytninga kan påverke kontrollen, skal det oppførast i ansvarsrettssøknaden, og kommunen skal avgjere om ansvarsrett kan gjevast. ( 14-1, 3. ledd 1. setning) Minimumskrav om anna juridisk eining Foretaket må ikkje ha en relasjon som kan påverke kontrollen: > Personlig tilknytning > Økonomisk tilknytning Tiltakshaver Foretak (pro/utf) Annen juridisk eining Personlege eller økonomisk tilknytning som kan påverke Kontrollforetak 6

18 Eksempel og bruk av blankettar og skjema Søknad om ansvarsrett nr.5181 Plan for uavhengig kontroll nr Melding om avvik til kommunen nr Kontrollerklæring /sluttrapport nr

19 Skjemaprosess uavhengig kontroll Søknad om ansvarsrett PRO, KPR, UTF, KUT Plan for uavh kontroll kontrollforetak Kontrollerklæring med sluttrapport kontrollforetak til ansvarlig søkjar/tiltakshavar Oppsummere status med at avvik ikkje er lukka Status for AVVIK etter utløpt frist for lukking til kommunen Ingen AVVIK/lukka avvik Avviksmelding til kommunen Kontrollert foretak aksepterea ikkje avvik. AVVIK blir ikke lukka Søknad om ferdigattest til kommunen 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 + søknad om ferdigattest lle fagområder i tiltaket Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett Tiltaks- Foretakets navn og klasse org.nr. Kryss for planlagt samsvarserklæring erstattes med dato når denne foreligger Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettingstillatelse Søknad om midlertidig brukstillatelse Geoteknikk Geoteknikk 3 NN SE Geoteknikk Kontroll av geoteknisk prosjektering 3 NN KE Geoteknikk Kontroll av geoteknisk utførelse 3 NN KE Konstruksjonsteknikk Konstruksjonsteknikk Konstruksjonsteknikk Komplett godkjent gjennomføringsplan Prosjektering av konstruksjonsteknikk 3 NN SE SE Kontroll av prosjektering av konstruksjonsteknikk 3 NN KE KE Kontroll av konstruksjonsteknisk utførelse 3 NN KE Bygningsfysikk Prosjekternig av bygningsfysikk 3 NN/NN/NN SE SE Bygningsfysikk Kontroll av bygningsfysisk prosjektering 3 NN KE KE Bygningsfysikk Kontroll av bygningsfysisk utførelse 3 NN KE Brannsikkerhet Prosjekterng av brannsikkerhet 3 NN SE Brannsikkerhet Kontroll av prosjektering av brannsikkerhet 3 NN KE Søknad Sett kryss når om arbeidet ferdigattest innen ansvarsområdet er avsluttet 28

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20

05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Fra møte: 05 / 13 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 17.12.2013 kl. 09.30 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også til: Gardermoen

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET LÆREPLAN FOR FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

LÆREPLAN FOR MALERFAGET

LÆREPLAN FOR MALERFAGET LÆREPLAN FOR MALERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 OSLO KOMMUNE Plan og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no Kopi: Helene Augensen og Jakob Sande Tiltakshavere Bogstadveien 39

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer