Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år."

Transkript

1

2 FORELDREHEFTET Til FORELDRE TIL BARN MED ASTMA Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år. 2. CD. Ane og Bronky i farta! 3. Foreldreheftet. Informasjonshefte om astma beregnet på foreldre til barn med astma. 4. Undervisningspakken MED PÅ DET MESTE! til helsepersonell. Inneholder veilederen, flip-over, overhead, barneboka og foreldreheftet. 5. Film. Ane og Bronky Trikset Med pedagogisk veileder for bruk i skole og barnehage. Arbeidsgruppen i Nasjonal plan for astmaskoler, NPAS, Barnemodulen har bestått av: Avdelingssykepleier Anne Trollvik (leder), Barneavdelingen, Sentralsjukehuset i Hedmark, Hamar Seksjonsoverlege Morten Pettersen, Barnemedisinsk avdeling, Ullevål Sykehus Barnesykepleier Janne Fjell Lie, Barneklinikken, Haukeland Sykehus Fysioterapeut Britt Hov, Barneintensivavdelingen, Ullevål Sykehus Assistentlege Sigmund Skei, Barneavdelingen, Telemark Sentralsjukehus Sykepleier Aud Ryen Eide, Barneavdelingen, Sentralsykehuset i Oppland, Lillehammer Overlege Knut Iversen, Barneavdelingen, Sentralsykehuset i Oppland, Gjøvik Brukergruppe av foreldre og barn har bestått av 8 foreldre, 4 barn med astma i alderen 8 10 år og deres venner og søsken. Materiellet har blitt til gjennom et samarbeid mellom forfatter, illustratør, brukergruppe og arbeidsgruppe. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Norges Astma- og Allergiforbund. Fagrådet i NPAS har vurdert materiellet. Medlemmer i fagrådet er: Professor Per Bakke, professor Kai Håkon Carlsen, overlege Turid Lingaas Holmen, professor Johny Kongerud og privatpraktiserende lungespesialist Nils Ringdal. Materiellet er revidert og tilpasset nettløsning i 2010 av sykepleier Aud Ryen Eide, Barneavdelingen, Sentralsykehuset i Oppland, Lillehammer, seksjonsoverlege Morten Pettersen, Barneklinikken Oslo universitetssykehus, Oslo og sykepleier / rådegiver Rose Lyngra, Norges Astma - og Allergiforbund, oslo Tekst: Arbeidsgruppen i Barnemodulen Illustrasjon: Hege Bø 2

3 Innhold Innledning 5 Kapittel 1 Fakta om astma 6 Hva kjennetegner astma? 6 Hva skjer i lungene? 5 Hvordan stilles diagnosen? 7 Årsaker til astma? 8 Hvor alvorlig er sykdommen? 9 Hva kan utløse astmaanfall? 9 Kan videre utvikling av astma forebygges? 10 Kan barnet vokse av seg astma? 10 Kapittel 2 Behandling av astma 11 Hvordan behandles astma? 11 Hvilke medisiner brukes ved astma? 11 Hvordan medisinere i forhold til behandlingsskjema? 13 Hvordan gis medisinene? 13 Hvordan se at barnet har pustebesvær? 14 Hva kan gjøres når barnet får pustebesvær? 15 Når kontaktes lege? 16 Hva kan gjøres for å hindre anfall? 16 Må barnet fortsatt ha medisin, selv om det virker friskt? 16 Har medisinen bivirkninger? 16 Er kortison farlig? 17 Kapittel 3 Astma og aktivitet 19 Kan barn med astma delta i lek, fysisk aktivitet og trening som andre barn? 19 Hva skjer ved fysisk aktivitet hos barn med astma? 19 Hvilke tiltak kan gjøres i forhold til fysisk aktivitet? 20 Hvilke aktiviteter er bra for barnet? 21 Blir pustebesvær verre ved aktivitet i kaldt og fuktig vær? 21 Kan fysioterapeuten gjøre noe for barnet? 21 3

4 Kapittel 4 Allergi 23 Hva er allergi? 23 Hvorfor blir enkelte mennesker allergiske? 24 Er allergi arvelig? 24 Hvordan stille diagnosen allergi? 24 Barnet har dyrehårsallergi 25 Hva kan gjøres? 25 Barnet har pollenallergi 26 Hva kan gjøres? 26 Barnet har husstøvmiddallergi 27 Hva kan gjøres? 27 Barnet har muggsoppallergi 27 Hva kan gjøres? 28 Barnet er tett i nesen hele året. Hva kan gjøres? 28 Kapittel 5 Praktiske tiltak 29 Hvilke praktiske tiltak kan iverksettes hjemme? 29 Hva kan foreldrene informere skole og barnehage om? 31 Hvordan forholde seg til skole og barnehage? 31 Kapittel 6 Astma i familien og samfunnet 33 Hvordan virker sykdommen på familien? 33 Hvilke muligheter er det for støtteordninger? 35 Finnes det en interesseorganisasjon for foreldre? 38 Finnes det behandlingssteder? 38 4

5 Innledning ASTMA ER DEN vanligste kroniske sykdommen hos barn. Forekomsten har økt de siste årene, særlig hos de minste barna. Nye forskningsrapporter viser at over 20 % av alle barn i Norge har eller har hatt astma før de fyller 16 år. For mange barn med astma er dagliglivet preget av å ta medisiner, holde seg unna det de ikke tåler og å takle symptomer som for eksempel pustebesvær. En del barn opplever at hverdagen er uproblematisk. Astmasykdommen hindrer dem ikke i å leve som normalt. Astma er en «usynlig» sykdom. Det vil si at en ikke kan se utenpå noen om de har astma. Det er en fordel at den som har astma blir behandlet som alle andre, men det er selvsagt også en ulempe at folk ikke tar hensyn. Foreldre som har barn med astma må daglig ta viktige vurderinger og avgjørelser om barnets helse. De må lære å behandle seg selv. Derfor er god opplæring og mestring av sykdommen like viktig som god behandling og pleie. Vi ønsker at disse familiene skal leve et liv som alle andre de skal være med på det meste! Tidligere tok helsepersonell kontrollen over viktige avgjørelser og behandling. Nå har en forstått betydningen av å bruke barn og foreldres egne erfaringer og ressurser, og heller skape en dialog der familiens synspunkter kommer sterkere fram. Vi som har laget dette materiellet har prøvd å fokusere på det positive: Barn og foreldre leter etter muligheter og løsninger i stedet for å tenke negativt. Barneboka er basis i materiellet og skal være et utgangspunkt for gode samtaler med barna. Vi håper at også voksne og andre barn kan forstå hvordan det er å leve med astma. Episodene i boka har ofte en åpen slutt, vi får ikke alltid vite hvordan Ane løser situasjonen. Eksemplene kan brukes til å diskutere med barn «Hva hender med deg i en slik situasjon? Hvordan har du det når det skjer med deg?» Slik kan fortellingen leve videre og tilpasses hvert barn og hver familie. På samme måte kan boka brukes i barnehagen eller på skolen til å snakke om hvordan det er å leve med astma. Veilederen til materiellet inneholder en del tips om hvordan det kan brukes. Retningslinjer og råd om oppføling av barn med astma er gitt i henhold til de oppfatninger som gjelder i fagmiljøet i Norge pr. januar

6 Kapittel 1 Fakta om astma Trange luftveier Åpne luftveier Hva kjennetegner astma? Astma kommer fra gresk og betyr åndenød. Det er en kronisk lungesykdom som er kjennetegnet av følgende symptomer: Tungpusthet, en følelse av åndenød. Ofte piping i brystet. Langvarig hoste, spesielt om natten, uten at barnet er forkjølet. Ofte og gjerne langvarige forkjølelser. Luftveisinfeksjoner er den hyppigste utløsende årsak til astma. Symptomene blir ofte synlige ved lek og aktivitet, anstrengelsesutløst astma. Barna kan fort bli trette, og fortere slitne enn andre barn. Humørvariasjoner, irritasjon og uforklarlig sinne. Hva skjer i lungene? Astma skyldes en langvarig betennelsestilstand i luftveiene. Luftrørene blir for trange til at luften fritt kan strømme ut av lungene. De som har astma bruker lengre tid på å tømme lungene for luft enn andre. Det gir også de karakteristiske pipelydene. Det kan også føre til at lungene «blåses opp», dvs. at de som har astma ikke rekker å puste ut all luften før de må trekke pusten på nytt (problemer med å puste ut kjennetegner særlig et anfall). 6

7 Betennelsen sitter hovedsakelig i den delen av luftveiene som kalles bronkiole. Dette er små luftrør som ikke har brusk i veggene. De er kledd av en slimhinne på innsiden. På denne slimhinnen sitter millioner av små flimmerhår. Når denne slimhinnen blir betent, hovner den opp og bidrar til å gjøre luftveiene trangere. Rundt luftrørene er det muskler som kan trekke seg sammen og på den måten gjøre luftveiene enda trangere. Irriterte slimhinner vil øke produksjonen av slim i luftveiene. Den kroniske betennelsen kan føre til at flimmerhårenes funksjon blir redusert. Flimmerhårene fungerer som et slags transportbånd som bringer slim, støvpartikler og døde celler ut av lungene. Når denne transportfunksjonen er svekket, kan man lett få mer slim i lungene. Det kan gi lungebetennelse og andre komplikasjoner. Betennelsen kan være både allergisk betinget og et resultat av gjentatte luftveisinfeksjoner eller irritanter (røyk, avgasser, forurensing, kulde osv). Denne betennelsesreaksjonen er forskjellig fra den vi ser når for eksempel bakterier er årsaken. Hvordan stilles diagnosen? Vi har mange ulike hjelpemidler til rådighet for å stille diagnosen, men vi har ingen enkel test som viser at barnet har astma. Sykehistorien Det viktigste er sykehistorien, hva foreldre og barn forteller. Å snakke sammen er derfor det aller beste arbeidsredskap vi har. Det er da vesentlig å få fram om barnet har hatt symptomer på astma. Jo mindre barna er, jo mer diffuse kan symptomene være. Symptomene forandrer seg også med alderen. Det er viktig å få fram om symptomene varierer, spesielt i forhold til årstid, aktivitet og hva som utløser symptomer. Tester Det finnes mange ulike tekniske hjelpemidler som kan benyttes i tillegg til en vanlig legeundersøkelse. Mange av disse er teknisk krevende og barna må ofte være mer enn 5-6 år for å klare å gjennomføre flere av disse testene. Lungefunksjonsmålinger: Hos barn i denne aldersgruppen kan lungefunksjonen måles ved spirometri. En kan måle lungevolum og hvordan luften strømmer i luftveiene (luftstrømshastighet). De store barneavdelingene kan også måle lungefunksjon hos mindre barn, men dette krever spesialutstyr. PEF-målinger: Her målers maksimal hastighet av luften under utpust. Hvis barnet behersker teknikken godt, kan dette måles hjemme. Det kan gi et bilde av variasjonen i tetthet over tid, men det er uenighet om hvor hensiktsmessig dette er hos barn. Anstrengelsestester: Kan gjøres ved bruk av tredemølle eller som «herjetester» (for eksempel lek i gymsal). Hensikten er å vurdere om barna blir tette i forbindelse med anstrengelse. Hele % av barn med ubehandlet astma kan oppleve anstrengelse som utløsende årsak til pustebesvær. 7

8 Provokasjonstester: Måler hva slimhinnen i luftveiene tåler før barnet blir tett. Dette krever at barnet kan gjennomføre lungefunksjonsmålinger. Nitrogenoksid: Måle mengden nitrogenoksid (NO) i utpust. Denne testen sier noe om grad av betennelse i luftveienes slimhinner, særlig ved allergisk astma Prikktest: Allergitest i huden mot forskjellige allergener. Blodprøver Det er ingen blodprøver som kan vise direkte at et barn har astma. For å støtte en prikktest kan man måle mengden IgE antistoffer i blodet og en kan måle de spesifikke IgE antistoffer for eksempel mot husstøvmidd, forskjellige pollen og matvarer. Ane blåser PEF. Årsaker til astma? Det er mange årsaker til astma. Disse virker sammen: Arv er en viktig del av dette, jo flere i den nære familie (mor, far, søsken) som har astma jo større er sjansen for selv å få det. Allergi Luftveisinfeksjoner (forkjølelse) Miljøfaktorer: Sigarettrøyk (også under svangerskap), luftforurensning, inneklima. Nyere forskning viser også at det er en samhandling mellom arv og miljø som beskrives som epigenetikk, den forteller hvordan miljøfaktorer kan endre uttrykke av arvematerialet. 8

9 Hvor alvorlig er sykdommen? Tidligere var det tradisjon for å klassifisere astma etter alvorlighetsgrad (for eksempel mild, moderat og alvorlig astma). Siden klassifikasjonen av astmasykdommens alvorlighetsgrad også omfatter hvordan sykdommen svarer på behandling, samt at alvorlighetsgraden heller ikke er en stabil faktor, har klassifiseringen av astma blitt komplisert og dermed lite anvendt. En klassifikasjon av astma basert på kontrollnivå er mer relevant og nyttig: Hvis du er usikker på om barnet ditt har god nok kontrollert astma, ta Astmakontrolltesten på Den finnes både for barn og voksne. Hva kan utløse astmaanfall? Det er flere ulike forhold som kan utløse et astmaanfall, men det er svært individuelt hvor mye som skal til før et anfall utløses. Luftveisinfeksjoner forkjølelser Virusinfeksjoner er den hyppigste utløsende faktoren til pustebesvær. Når barnet blir forkjølet blir terskelen lavere for å tåle andre utløsende faktorer slik som anstrengelse, allergier, irritanter m.m. Anstrengelse lek aktivitet Hele 80 % av barn med ubehandlet astma kan oppleve anstrengelse som utløsende årsak til pustebesvær. Allergi Pollenallergi, husdyrallergi, muggsoppallergi, middallergi. Luftforurensning/irritanter For den som har følsomme slimhinner, er det mange ting i luften som kan virke irriterende og kan utløse et astmaanfall. Barnet tåler mindre når det er forkjølet. Da er slimhinnen i bronkiene ekstra følsom. Sigarettrøyk er den faktor som bidrar mest til å forurense inneklimaet. Andre faktorer: Røyk: Bål- og industrirøyk, os fra ovn. Lukt fra: Maling, parfyme, blomster og løsemidler. Støv: Alle former for støv, for eksempel sløydstøv, treskestøv og veistøv mm. Kulde: Rått og fuktig vær, værskifte. Psykiske faktorer Engstelse for å bli tett ikke få puste. Enorm glede og spenning til noe som skal skje (for eksempel skoletur, bursdagsselskap osv.) Latter gråt. Enkelte av disse punktene er nøyere beskrevet under andre spørsmål. 9

10 Kan videre utvikling av astma forebygges? Ja, den kan påvirkes gjennom: Å redusere barnets kontakt med tobakksrøyk, allergener og andre årsaker som forverrer barnets astma. Hensikten er å redusere de ytre påvirkningene som er med på å opprettholde betennelsen i luftveiene. Å følge opp behandlingen for barnet. Kan barnet vokse av seg astma? Hos noen av barna er luftveisinfeksjoner årsaken til plagene ved astma. Disse barna har gode sjanser til å «vokse» av seg sykdommen. Har barnet allergi i tillegg, viser det seg at plagene er mer vedvarende. 10

11 Kapittel 2 Behandling av astma Hvordan behandles astma? Behandlingen av astma er todelt: Sanering (praktiske tiltak i hjemmet) se kapittel 5 Behandling med medisiner Behandlingen med medisiner inndeles i: Symptomdempende behandling/anfallsbehandling. Brukes i perioder med tung pust, enten det er i forbindelse med forkjølelse og allergi eller lek og aktivitet. Forebyggende behandling. Brukes regelmessig gjennom lengre perioder for å dempe betennelsestilstanden i luftveiene. Hvilke medisiner brukes ved astma? Symptomdempende medisiner/anfallsmedisiner I denne gruppen finner vi medisiner som for eksempel Ventoline, Bricanyl, Airomir Autohaler (alle er korttidsvirkende beta-2- agonister). Disse medisinene fører til at luftrørene utvider seg ved at de virker på muskellaget som ligger rundt bronkiene. De har også en slimløsende effekt. Har barnet mye plager ved aktivitet og lek eller mye plager om natten, kan det være aktuelt å bruke anfallsbeskyttende medisin (langtidsvirkende beta-2-agonister) Serevent, Foradil og Oxis. Det vil si at de har en virketid på 12 timer og gis to ganger daglig til barn. Kan eventuelt også gis en gang daglig, avhengig av når barnet har mest problemer. 11

12 Er nattlige oppvåkninger et problem, kan en dose om kvelden være nok. Medisinene virker på samme måte som vanlig anfallsmedisin. Disse gir god beskyttelse mot akutt sammentrekning av luftveiene. Forebyggende medisiner Disse gis regelmessig, hver dag i en lengre periode. De vanligst brukte forebyggende medisiner inneholder kortison. Denne gruppen kaller vi inhalasjonssteroider; for eksempel Pulmicort, Beclomet, Flutide og Aerobec Autohaler. Disse medisinene skal dempe betennelsen i luftveiene ved astma. Slimhinnene blir mindre hovne og irritable, slimsekresjonen dempes. Slimhinnene i luftveiene blir mer motstandsdyktige mot forskjellig typer påvirkning. Barnet vil da tåle mer av forkjølelse, kulde og anstrengelse uten å bli tett. Det finnes også medisiner som kombinerer inhalasjonssteroider og anfallsbeskyttende medisin, for eksempel Seretide og Symbicont. Forebyggende behandling kan også gis ved å bruke en helt annen gruppe medisiner, disse kalles leukotrienhemmer: Singulair. Den gis i form av en sugetablett som tas en gang daglig. Denne medisinen demper også betennelsen i slimhinnene i luftveiene, og brukes alltid sammen med inhalasjonssteroider. Vi bruker inndelingen av astma som utgangspunkt når vi anbefaler behandling for det enkelte barn. Valg av medisiner for barn over 5 år, ungdom og voksne Dagens behandlingsprinsipper for å oppnå kontroll av astma etter norske retningslinjer (modifisert fra Global Initiative for Astma (GINA) Trinn 5 Kortison som tablett Evt anti IgE = Xolair, Singulair eller inhalasjonsbehandling som trinn 4 Trinn 4 Høydose kortison til inhalasjon + Laba + Singulair Evt Teofylliner = Nuelin, Teodur Trinn 3 Kortison til inhalasjon + Langtidsvirkende beta 2 agonist, (Laba) som f. eks. Oxis, Serevent, Foradil eller kortison til inhalasjon (medium dose) + Singulair Trinn 2 Kortison til inhalasjon (lav dose) eller leukotreinantagonist = Singulair Trinn 1 Anfallsmedisin som f.eks. Ventoline Anfallsmedisin brukes ved behov på trinn 2-5. Ved manglende kontroll hos barn over 5år, ungdom og voksne gis anfallsforebyggende medisin (langtidsvirkende beta-2 agonist) i kombinasjon med høydose kortison til inhalasjon. Hos barn og ungdom brukes sjelden / ikke teofylliner og kortisontabletter som fast forebyggende medisiner. 12

13 Valg av medisiner for barn under 5 år: Trinn 3 Lavdose kortison til inhalasjon + Singulair eller medium-høydose kortison til inhalasjon Trinn 2 Lavdose kortison til inhalasjon eller Singulair Trinn 1 Anfallsmedisin som f.eks. Ventoline Anfallsmedisin brukes ved behov på trinn 2-3. Anfallsforebyggende medisin (langtidsvirkende beta- 2 agonist(f.eks Serevent )brukes primært ikke til barn i denne aldersgruppen. Ved manglende kontroll av astma hos barn under 5 år: Høydose kortison til inhalasjon kombinert med Singulair. Spesielt små barn med astma som er vanskelig å kontrollere, bør henvises til spesialist. Samtidig bør de gå til kontroll hos spesialisten inntil astmaen synes godt kontrollert. Hvordan medisinere i forhold til behandlingsskjema? Alle barn som behandles for astma skal ha et behandlingsskjema. Dette skal være enkelt og oversiktlig og gi retningslinjer for behandlingen. Ofte benyttes mange forskjellige medisiner, og behandlingsskjema skal være en veileder i bruk av disse. Det er barnets symptomer som hele tiden er avgjørende for behandlingen. Behandlingsskjemaet skal forklare hvordan behandlingen skal være i gode faser (forebyggende behandling) og hvordan behandlingen skal være i dårlige faser (tillegg av symptomdempende behandling). For å få best mulig virkning og færrest mulig bivirkninger er det viktig at behandlingen er i samsvar med grad av sykdom. Prinsippet er at medisinene trappes opp i dårlige perioder, og trappes ned i gode perioder. Det beste for barnet er at foreldrene har kunnskaper om hvorfor de handler som de gjør. Når foreldrene er trygge på at de gjør det rette, vil det smitte over på barnet. Foreldrene som kjenner barnet, er helt nødvendige samarbeidspartnere for at medisin blir gitt på best mulig måte ut fra barnets tilstand. Er du usikker på behandlingen, bør du diskutere dette med lege/sykepleier. Hvordan gis medisinene? Medisiner til hjelp ved astma kan gis som: Medisiner til inhalasjon o Spray med kolbe (kan brukes til de minste barna) o Pulver o Forstøvet medisin fra et forstøverapparat. Mikstur / tabletter dette benyttes sjelden, da det som oftest medfører mer bivirkninger 13

14 Medisiner til inhalasjon Uansett inhalasjonssystem er en god inhalasjonsteknikk nødvendig for at medisinen skal komme lengst mulig ned i lungene. Barnets alder og modenhet vil være avgjørende for valg av inhalasjonssystem. Barn og foreldre må få grundig opplæring i tillegg til at inhalasjonsteknikken kontrolleres av lege, sykepleier eller fysioterapeut. Når barnet er «tett», kan det være vanskelig å bruke pulverinhalator. Spray med kolbe eller forstøverapparat kan være lettere å bruke i slike situasjoner. Les mer på Kosestund Små barn kan protestere på å ta medisiner. Å gjøre medisintiden til en kosestund, skaper positiv innstilling til medisinen som kanskje må tas over flere år. Hvis foreldre er usikre på behandlingen, kan det påvirke barnet negativt. Når barna er «tette», vil de etter hvert merke at medisinen hjelper og de aksepterer behandlingen lettere. Barnet kan tidlig hjelpe til med medisinene (finne fram og trykke), og i skolealder kan de klare det selv. Ansvaret for at medisinene blir tatt på riktig måte, er likevel hos foreldrene. Hvordan se at barnet har pustebesvær? Prøv å legge merke til hvordan barnet puster når det er friskt. Hvor fort puster det? Bruker barnet ekstra muskler for å puste? Hvordan er pustemønsteret? Er det lyder også når barnet er friskt? Barnet må være avkledd på overkroppen når vi skal se etter tegn på pustebesvær. Rask pust Barnet puster raskere enn vanlig når det er besværet. Pustehastigheten øker også ved blant annet feber, smerte og må sees i sammenheng med de andre tegnene. Forlenget utpust Barn med astmatisk pustebesvær bruker lengre tid på å tømme lungene for luft enn vanlig. Det gir også de karakteristiske pipelydene. Lungene «blåses opp» det vil si at man ikke rekker å puste ut all luften før man må trekke pusten på nytt. Hvilestilling Lyder over brystet Når barnet er tett, høres ofte surkle-, pipe- eller hveselyder over brystet. Hoste skyldes blant annet økt slimproduksjon og er nesten alltid til stede. 14

15 Bruk av ekstra muskler for å puste Se på barnets bryst/mage og hals. Du kan se at barnet bruker magemusklene for å puste ut. Når barnet puster inn igjen, kan du se at det er «søkk» mellom ribbena og i halsgropen. Noen ganger kan du se at nesevingene vibrerer. Barnet kan klage over muskelspenninger fordi de heiser opp skuldrene for å lette pusten. Noen barn er så vant til å puste med oppheiste skuldre at de tror det skal være slik. De tolker det ikke som pustebesvær. Sjeldnere tegn Klarer barnet å snakke? Noen barn blir påfallende stille. Alle krefter brukes på å puste. Ordene kan komme støtvis, det blir stakkato tale. Dette er et tegn på alvorlig pustebesvær. Hos noen få barn høres ikke så mange lyder over brystet. Dette betyr ikke annet enn at lydene som vanligvis høres over lungene, ikke høres så godt. Pustemønster og de andre symptomene er de samme. Det er viktig ikke å overse en alvorlig tilstand ved at man tror barnet er bedre enn det er. Nedsatt aktivitetsnivå Babyer som har pustevansker, vil ofte ha problemer med å suge og tar mindre til hvert måltid, eller de avviser brystet eller flasken. De kan gi mindre kontakt enn vanlig og viser tegn på mistrivsel. Større barn trekker seg fra fysisk aktivitet eller velger stillesittende aktiviteter fordi de blir fortere slitne. Magevondt Mindre barn klager gjerne over vondt i magen, hodet eller halsen. De har vansker med å si hvor ubehaget kommer fra. De orker oftest ikke å spise mat mens de er besværet. Oppkast av slim er et tegn på at barnet har svelget mye slim og at barnet kvitter seg med dette. Hva kan gjøres når barnet får pustebesvær? Viktig å vite hvor medisiner og behandlingsskjema er. Gi medisiner slik legen har skrevet på behandlingsskjemaet. Prøv å opptre rolig. Å slite med pustevansker skaper angst. Det skaper trygghet hos barnet når barnet merker at du vet hva du skal gjøre, snakker rolig til barnet og har rolige bevegelser. Ta små barn på fanget for å gi trygghet. Barn finner ofte selv den stillingen som er best å puste i. Puter gir god støtte. Løsne klær. Gi barnet drikke. Lunken, søt saft er bra. Tung pust er energikrevende, så barnet trenger ekstra sukker. Rikelig drikke virker slimløsende. Blir barnet bedre av medisinene, og hvor lenge varer virkningen? 10 minutter etter at anfallsmedisin er gitt bør en kunne legge merke til at barnet: Har roligere pustemønster Bruker mindre hjelpemuskulatur Har mindre surkle-, pipe- og hveselyder Drikker, vil leke og er opptatt av andre ting 15

16 Erfaring og hvor godt man kjenner barnet er avgjørende for å vurdere effekten av behandlingen. Etter hvert som foreldrene lærer å prøve seg fram til hva som er best for sitt barn, blir de tryggere. I begynnelsen er det lett å vente for lenge med å trappe opp medisindosene. Når kontaktes lege? Lege kontaktes når: Medisinene som gis virker i kort tid, mindre enn to til tre timer Episodene er akutte og alvorlige Det har vært langvarige plager på tross av behandlingen Usikkerhet på årsak og videre behandling Allmenntilstanden er dårlig (drikker dårlig, blek, slapp) Barnet er slitent og finner ikke ro Bekymring Hva kan gjøres for å hindre anfall? Sørg for at barnet får medisin slik dere er blitt enige med legen om. Tilstrebe best mulig inneklima. Ikke utsett barn for sigarettrøyk og sterke dufter. Vær tidlig ute med medisiner ikke vent til barnet har alvorlige pustevansker! Tror man at en forverring er på gang, er det bedre å øke medisindosene med en gang enn å vente for lenge. Blir det ingen forverring, kan medisindosene trappes gradvis ned. Hvis barnet har allergi, bør kontakten med det som gir plager minskes. Det er ikke alt man kan unngå, og her må barnets trivsel vektlegges. Snakk med sykepleier/lege hvis dere er usikre på hvordan dere skal forholde dere ved besøk hos andre som har dyr. Foreldre er eksperter på sitt barn og kjenner deres hverdagsliv. Sammen med helsepersonell kan man finne fram til gode løsninger til beste for barn og foreldre. Må barnet fortsatt ha medisin, selv om det virker friskt? Mange foreldre har problemer med å gi barnet sitt kortison når de dårlige periodene er over, og barnet trives og har det bra. Selv om barnet ikke lenger har noen tydelige tegn på pustebesvær, vil den kroniske betennelsen i luftveiene vare i flere uker. Hvis barnet slutter med kortisonbehandlingen, vil pustevanskene lettere forverre seg når barnet blir forkjølet, hvis det anstrenger seg eller kommer i kontakt med noe det ikke tåler. Noen barn som har plager periodevis (for eksempel bare i pollensesongen), kan kanskje være uten medisiner i de gode periodene. Dette bør bestemmes i samarbeid med legen. Har medisinen bivirkninger? Symptomdempende medisin/anfallsmedisin De vanligste bivirkningene er hjertebank, rask puls og skjelvninger. Enkelte kan oppleve uro hos barna. De fleste bivirkninger er doseavhengige. 16

17 Anfallsbeskyttende medisin: Har mange av de samme bivirkninger som anfallsmedisin, i tillegg kan også hodepine og magesmerter forekomme. Forebyggende medisin: Ved bruk av inhalasjonssteroider er de vanligste (det vil si forekommer i mer enn 1 %) bivirkninger forekomst av sopp i munnhule, irritasjon i munnhule og heshet. Det er derfor viktig å skylle munnen eller drikke etter inhalasjonene. Sjeldne bivirkninger ved bruk av inhalasjonssteroider (forekommer i mindre enn 1 %) er redusert vekst og benskjørhet. Graden av dette er ikke avklart. Begge deler er doseavhengig og forekommer som regel kun ved store doser. Det er viktig å følge barnas lengdeutvikling under behandling. Det er viktig å være klar over at lengdevekst også hemmes hvis barnet har hyppige symptomer på grunn av astma. Hvis sykdommen er dårlig behandlet, kan redusert vekst og mistrivsel hos barnet bli resultatet. I perioder kan det være nødvendig å bruke høye doser for å oppnå god kontroll over symptomer. Balansegangen mellom best mulig behandling og ugunstige bivirkninger kan da være vanskelig. I slike tilfelle er det viktig å ha god kontakt med legen, som kan forklare hvorfor dette er nødvendig. Adferdsendringer hos barn som følge av behandlingen, er sjeldne, men humørvariasjoner forekommer. Ved bruk av leukotrienhemmer er det foreløpig rapportert få bivirkninger. De vanligste har vært hodepine og magesmerter. Alle har vært forbigående. Er kortison farlig? Mange foreldre er redd for bivirkninger av behandlingen. Påvirkes vekst? Påvirkes skjellettet? Er det bivirkninger som ligner de vi ser med kortisontabletter? Mange forskningsrapporter viser at behandling gitt med vanlige doser gir lite bivirkninger. Medisiner gitt som inhalasjon har mindre bivirkninger enn de medisiner som for eksempel gis som tabletter. Det er feil å overføre bivirkninger vi kjenner fra behandling med tabletter til behandling med inhalasjoner. Redsel for bivirkninger kan føre til sviktende gjennomføring av behandling, og på den måten bidra til at barnet ikke når de ønskede behandlingsmål. Underbehandlet astma er vanligere årsak til veksthemning hos barn enn behandling av astma med inhalasjonssteroider. I enkelte tilfeller er sykdommen så alvorlig og gir så mye plagsomme symptomer at man er nødt til å akseptere faren for bivirkninger for å oppnå en akseptabel kontroll over sykdommen. Det er likevel viktig at behandlingen gjennomføres på en måte som reduserer faren for bivirkninger. 17

18 Det betyr i praksis at dosene skal varieres; de skal være så lave som mulig i lengst mulige perioder. For mange barn med astma kan det være farligere ikke å ta inhalasjonssteroider. Det er både riktig og viktig å si at behandling med inhalasjonssteroider ikke er farlig i dag. 18

19 Kapittel 3 Astma og Aktivitet Kan barn med astma delta i lek, fysisk aktivitet og trening som andre barn? Barn med astma kan leke og være i aktivitet på lik linje med jevnaldrende. Lek og moro er en naturlig og viktig del av barns hverdag. Det påviker barns selvbilde og deltakelse i kameratflokken. Spesielt viktig er det at barn med astma er fysisk aktive fordi barna: Tåler mer aktivitet før de får pustebesvær utløst av anstrengelse. Blir bedre kjent med kroppen sin og vet når de er tette, eller når de bare er slitne. Dette gir de muligheten til å mestre sykdommen bedre. Det er derfor et overordnet mål at barnet skal delta i vanlige aktiviteter selv om det har astma. Hva skjer ved fysisk aktivitet hos barn med astma? Hele 80 % kan oppleve anstrengelse som en utløsende årsak til pustebesvær dersom de ikke har fått riktig behandling. Når vi anstrenger oss, puster vi raskere og dypere, og vi puster gjennom munnen i stedet for gjennom nesen. Dette fører til at luften vi puster inn ikke blir like godt oppvarmet og fuktet som ved hvile. Luftveiene blir irriterte, og barn med astma kan da få pustebesvær. 19

20 Tegn på at barn har anstrengelsesutløst astma kan være at de hoster og får mer hvesende pust, pipe- og surklelyder ved aktivitet. Andre tegn kan være at barnet legger seg ned og er mer sliten enn vanlig ved lek og fysisk aktivitet. I småbarnsalderen kan barna bli besværet når de leker aktivt med for eksempel hopping, løping eller lek med ball. Tegn på pustebesvær er at de setter seg ned og blir stille. Barn i skolealder kan få plager på samme måte som mindre barn; i lek og utfoldelse, i friminuttene, på skoleveien og på trening hvis de holder på med idrett i fritida. Hvis man spør barn i denne alderen kan man få til svar at «Jeg blir så tett når jeg sykler til skolen». Større barn og unge kan ofte skjule at de har pustebesvær. De kan bruke andre forklaringer enn at de er tungpustet, for eksempel at de ikke «gidder» å gjøre ulike aktiviteter eller kjeder seg. Hvilke tiltak kan gjøres i forhold til fysisk aktivitet? Det vanligste er at den forebyggende medisinen tas i slike doser at barnet ikke har daglige plager. Barn er spontane og planlegger ikke når de skal være fysisk aktive. De justerer aktivitetsnivået sitt selv. Lek og moro er drivkraften. Det er derfor spesielt viktig at barn har en fast behandling som gjør at de ikke hindres i sin utfoldelse. Råd Ta god tid til oppvarming. Det vil si en lang og trinnvis tilvenning til aktivitet og lek. Ta hensyn til dagsform og mestringsnivå. Press til å være veldig aktiv kan bidra til å gjøre astmaplagene verre. Overbeskyttelse kan bidra til å hemme utfoldelse og lek. Ta hensyn til svingninger i temperatur, årstid og eventuelle allergier som pollen. Gi anfallsmedisin på forhånd, hvis man vet at barnet skal være med i aktiv lek eller trening. Legg til anfallsbeskyttende medisin som en del av den faste, daglige behandlingen. Informer om sykdommen og prøv å skape en tillitsfull dialog med lærer/ gymlærer/ trener/ barnehagepersonell. Å kjøre barna til skolen kan være godt ment, men er ofte misforstått «snillhet». Melding om fritak i gym kan også virke mot sin hensikt. Snakk med skolen og be om tilrettelagt gym om det er nødvendig. Læreplan i kunnskapsløftet, LK06 sier at elever har rett til tilpasset opplæring (forankret i opplæringsloven) og i organiseringen av skoledagen må forholdene legges til rette slik at elevene alltid kan være med i kroppsøving ut i fra sine egne fysiske forutsetninger. For eksempel bør barn med pollenallergi bli tilbudt innegym om våren, selv om denne årstiden passer til utegym for andre barn. Ved forkjølelse og luftveisinfeksjoner er kroppen utsatt for å få mer astmaplager. Det er derfor bedre å ta det med ro noen dager til forkjølelsen har gitt seg. Nyttig skjema til lærer finnes under Aktiv med Astma på 20

ASTMA. Ved barnesykepleier Trude Modell Oktober 2009

ASTMA. Ved barnesykepleier Trude Modell Oktober 2009 ASTMA -Hos barn og unge Ved barnesykepleier Trude Modell Oktober 2009 Hva er ASTMA? ASTMA er en kronisk irritasjon i luftveiene, alt fra nattehoste til Livstruende anfall * En overømfintlighet i lungene

Detaljer

KRYSSREAKSJONER. Medikament. Dosering SYMPTOMER PÅ ALLERGI

KRYSSREAKSJONER. Medikament. Dosering SYMPTOMER PÅ ALLERGI ALLERGIDAGBOKEN Jeg har fått resept på følgende behandling av min lege: Medikament Dosering HVORFOR FØRE ALLERGIDAGBOK? Denne dagboken er ment som et nyttig verktøy for å oppnå symptomkontroll på allergien

Detaljer

foreldreheftet Til foreldre til barn med astma

foreldreheftet Til foreldre til barn med astma foreldreheftet Til foreldre til barn med astma Nasjonal Plan for Astmaskoler (NPAS) er en privat ideell stiftelse som har som formål å utarbeide undervisningsmateriell til mennesker med astma og deres

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris)

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris) Allergivaksinasjon Allergivaksinasjon 3 Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med allergivaksinasjon, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du

Detaljer

TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage

TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage Barnets navn: Fødselsnummer: Adresse: Poststed: Foreldre/foresatte: Tlf. privat: Mor arb.: Far arb.: FAMILIE Har noen i familien (foreldre/søsken)

Detaljer

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner Immunterapi kan hjelpe - Er det mulig å behandle dyreallergi? - Det mest vanlige har vært å behandle selve symptomene. Til dette bruker man gjerne antihistaminer, enten i form av tabletter, inhalasjonsspray,

Detaljer

Er du i stopp sonen (rød sone)?

Er du i stopp sonen (rød sone)? Notater: 26 Er du i stopp sonen (rød sone)? Får du et kraftig anfall av tung pust og hoste må du stoppe opp. Luftveiene er nå trange. Det blir tungt å puste ut. Ta anfallsmedisin. Lukk opp vinduer og løs

Detaljer

KOLS. Vi gjør Norge friskere KOLS 1

KOLS. Vi gjør Norge friskere KOLS 1 KOLS Vi gjør Norge friskere KOLS 1 Røyking er hovedårsaken til utvikling av kols Brosjyren er utarbeidet av Norges Astma- og Allergiforbund. For mer informasjon se www.naaf.no 2 KOLS Hva er kols? Kols

Detaljer

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Forekomsttallene øker Antall Astma er den kroniske sykdommen som har økt mest blant barn i Norge fra slutten av 1940-tallet

Detaljer

Livet med kols - Egenbehandlingsplan

Livet med kols - Egenbehandlingsplan Livet med kols - Egenbehandlingsplan Skaff deg kunnskap - ta kontroll Denne egenbehandlingsplanen tilhører: 1 Veiledning i bruk av planen Om du føler en forverring av din kolssykdom skal denne planen hjelpe

Detaljer

Verdt å vite om prikktest

Verdt å vite om prikktest 3 Hva er allergi? Allergi er vår raskeste, voksende folkesykdom. Omtrent 30 prosent av befolkningen har en eller annen form for allergi - eller annen overfølsomhet. De vanligste symptomene er plager i

Detaljer

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell

Videokonferanse. Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Videokonferanse NAAF en samarbeidspartener innen inneklima, HMS og miljørettet helsevern Nettverksmøte NKF Finnmarksgruppa 26. og 27. august 2014 i Karasjok, Rica hotell Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima,

Detaljer

Kort veiledning til bruk av læremateriellet Med på det meste

Kort veiledning til bruk av læremateriellet Med på det meste Kort veiledning til bruk av læremateriellet Med på det meste Med på det meste betegner målsettingen for barna. Alle barn, uansett om de har astma eller ikke, ønsker å være med på det meste eller i alle

Detaljer

Informasjon om hygieneprosjektet her i Hellvik barnehage

Informasjon om hygieneprosjektet her i Hellvik barnehage Informasjon om hygieneprosjektet her i Hellvik barnehage For å få dette til er vi fortsatt helt avhengig av et tett samarbeide med dere foreldre. Gammel myte sier at barn blir sterkere av å ha infeksjoner,

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg..

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Innemiljø 09 17. 18. juni 2009 Generalsekretær, Geir Endregard Astma, allergi o.l er et stort problem Hvert femte barn i Oslo utvikler astma før de er ti år.

Detaljer

Livet med kols - Egenbehandlingsplan

Livet med kols - Egenbehandlingsplan Livet med kols - Egenbehandlingsplan Skaff deg kunnskap - ta kontroll Denne egenbehandlingsplanen tilhører: Veiledning i bruk av planen Symptomer Om du føler en forverring av din kolssykdom skal denne

Detaljer

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Fuktskader i bygninger, helse og tiltak Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Generell informasjon Helseeffekter Det er vist at fuktig innemiljø,

Detaljer

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon

Detaljer

Barn med luftveissymptomer. Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad

Barn med luftveissymptomer. Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad Barn med luftveissymptomer Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad 2 Jeg trenger en time til legen... Nå har hun vært så syk så lenge... Kan det være noe farlig...

Detaljer

Innhold. Astma kan ikke kureres, men den kan kontrolleres 3. Hva er astma? 4. Behandling av astma 6. AstmaKontrollTest 10

Innhold. Astma kan ikke kureres, men den kan kontrolleres 3. Hva er astma? 4. Behandling av astma 6. AstmaKontrollTest 10 Astma kan kontrolleres En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Med dagens behandling, riktig opplæring og noen enkle rutiner, kan de fleste astmapasienter oppnå god astmakontroll og leve et

Detaljer

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Kan jeg gå i barnehagen i dag? Kan jeg gå i barnehagen i dag? En brosjyre om barn, barnehage og sykdom Revidert 20.10.2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SOM HAR BARN I LØKEBERGSTUA BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Har barnet mitt astma?

Har barnet mitt astma? Har barnet mitt astma? EN VEILEDER TIL FORELDRE Norges Astma- og Allergiforbund www.naaf.no Forløperen til denne brosjyren er utarbeidet ved Videreutdanningen i Sykepleie til Barn, Ullevål Sykehus, Oslo,

Detaljer

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK Opplæringsmateriellet er et supplement til undervisningen og ikke en erstatning for den. Læring er en sammensatt endringsprosess og

Detaljer

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 Rosemarie Braun Hudavd. UNN 2011 ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 OVERSIKT Allergi bakgrunn/ definisjon Allergiske sykdommer, symptomer Allergitester Allergier ervervet på arbeidsplassen

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

Målet med opplæring. l Egenkontroll. l Ansvar. l Fra lydighet til selvstendighet. Revidert 2010 NAAF

Målet med opplæring. l Egenkontroll. l Ansvar. l Fra lydighet til selvstendighet. Revidert 2010 NAAF Målet med opplæring l Egenkontroll l Ansvar l Fra lydighet til selvstendighet Skjematisk fremstilling av forløpet av en forverring med og uten trafikklysmodellen vurdert ut fra PEF Hva er astma? Astma

Detaljer

astmakontroll Illustrasjonsfoto: shutterstock.com Vi gjør Norge friskere

astmakontroll Illustrasjonsfoto: shutterstock.com Vi gjør Norge friskere astmakontroll Illustrasjonsfoto: shutterstock.com Vi gjør Norge friskere Innholdsfortegnelse: Hva er astma?... 4 Hva forårsaker astma?... 4 Hva skjer i luftveiene når man blir tett?... 7 Hva blir man tett

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? 1 KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

Smitteforebygging -og oppstart trening etter sykdom

Smitteforebygging -og oppstart trening etter sykdom Smitteforebygging -og oppstart trening etter sykdom Hege Clemm Idrettslege NIMF, OLTV Hvorfor blir vi syk? Mikrober Virus og bakterier via luft og overflater, mat. Beskyttende barriere Eks. hud, slimhinner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE Korrigert av kommuneoverlege Anne-Line Sommerfeldt april 2012 Smittsomme sykdommer opptrer hyppig blant barn, og barnehagen er en arena for å føre sykdommer videre.

Detaljer

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner?

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklimafagdag i Arendal 12. september 2013 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Innhold Kort om NAAF Hvorfor er godt inneklima

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE?

GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE? GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE? Nasonex kan hjelpe! Nyhet! Nå reseptfritt på ditt nærmeste apotek! Fra 18 år Hvorfor blir man snørrete og tett i nesen når man er allergisk? Når man er allergisk,

Detaljer

ASTMA HOS BARN H Å V A R D T R Ø N N E S, O V E R L E G E, P H. D. B A R N E K L I N I K K E N I B E R G E N. Lungesykdommer, Solstrand, 25.05.

ASTMA HOS BARN H Å V A R D T R Ø N N E S, O V E R L E G E, P H. D. B A R N E K L I N I K K E N I B E R G E N. Lungesykdommer, Solstrand, 25.05. ASTMA HOS BARN H Å V A R D T R Ø N N E S, O V E R L E G E, P H. D. B A R N E K L I N I K K E N I B E R G E N Lungesykdommer, Solstrand, 25.05.15 DAGENS PLAN Diagnostikk og behandling av astma Supplerende

Detaljer

Del 2 praktisk tilnærming

Del 2 praktisk tilnærming Del 2 praktisk tilnærming Auskultasjon hos små barn 100 barn innlagt for nedre luftveisinfeksjon (88 hadde bronkiolitt) Wheeze; samsvar mellom 2 erfarne barneleger Ja Nei Totalt Ja 13 14 27 Nei 2 7 9 Totalt

Detaljer

ASTMAKONTROLL. Vi gjør Norge friskere BEHANDLING AV ASTMA 1. Foto: Colourbox

ASTMAKONTROLL. Vi gjør Norge friskere BEHANDLING AV ASTMA 1. Foto: Colourbox ASTMAKONTROLL Foto: Colourbox Vi gjør Norge friskere BEHANDLING AV ASTMA 1 Innhold Hva er astma? 3 Hva forårsaker astma? 3 Hva skjer i luftveiene når man blir tett? 6 Hva blir man tett av? 7 Medisinsk

Detaljer

PASIENTINFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET HF: Veiledning til deg som har. kronisk lungesykdom. fysioterapi

PASIENTINFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET HF: Veiledning til deg som har. kronisk lungesykdom. fysioterapi PASIENTINFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET HF: Veiledning til deg som har kronisk lungesykdom fysioterapi Kronisk lungesykdom Pusteøvelser Sitt godt i en stol med høy ryggstøtte og senk skuldrene Legg

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Hvordan skape et godt inneklima for lungesyke? Sofia Løseth, spesialergoterapeut Enhet for lungerehabilitering Oslo Universitetssykehus, 2016

Hvordan skape et godt inneklima for lungesyke? Sofia Løseth, spesialergoterapeut Enhet for lungerehabilitering Oslo Universitetssykehus, 2016 Hvordan skape et godt inneklima for lungesyke? Sofia Løseth, spesialergoterapeut Enhet for lungerehabilitering Oslo Universitetssykehus, 2016 Hvorfor er inneklima viktig for pasienter med KOLS? Du puster

Detaljer

Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad

Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad TUNGPUST årsaker/viktige spørsmål/råd - hos barn - hos voksne BRYSTSMERTER

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund URDU. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN

Norges Astma- og Allergiforbund URDU. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN Norges Astma- og Allergiforbund URDU VEILEDER Inhalasjonsmedisiner FOR BARN FORSTØVERAPPARAT Det finnes mange typer forstøverapparat. Ikke alle har sterk nok motor til å forstøve inhalasjonsteroider.

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

KOLS KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM

KOLS KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM KOLS KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM SYKDOMSUTVIKLING AKUTTE FORVERRINGER- SYKEHUSINNLEGGELSE OBSERVASJON OG TILTAK VED AKUTTE FORVERRINGER MED FOKUS PÅP SYKEPLEIEPRAKSISS HVA ER KOLS DEFINISJON KOLS er

Detaljer

godt inneklima i boligen

godt inneklima i boligen g o d e r å d o m godt inneklima i boligen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn Innhold Forord 4 Barns helse og trivsel i boligen 5 Hva kjennetegner et dårlig inneklima i boligen? 7 Hva kan du gjøre

Detaljer

Hvorfor er det så viktig å kontrollere hundens ører ofte?

Hvorfor er det så viktig å kontrollere hundens ører ofte? 1 Hundens øregang går rett ned og så i en nitti graders vinkel inn til selve trommehinnen. Man kan si at øregangen er formet som en stor L. Ørene må kontrolleres jevnlig. Anbefaler at man undersøker hundens

Detaljer

Til ansatte i Overhalla kommune

Til ansatte i Overhalla kommune Til ansatte i Overhalla kommune I den senere tid har det vært høyt fokus på Influensaviruset H1N1 (også kalt svineinfluensa) i media. Folkehelsa forventer at det vil komme et utbrudd over hele landet,

Detaljer

Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn. NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar

Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn. NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Norges Astma- og Allergiforbund Hovedkontor i Oslo 33 ansatte 16 regionssekretærer landet rundt

Detaljer

LUNGEDAGENE 2013. Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon?

LUNGEDAGENE 2013. Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? LUNGEDAGENE 2013 Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Oslo 2.november 2013 Knut Weisser Lind Lunger i praksis Kanebogen legesenter, Harstad TUNGPUST årsaker/viktige spørsmål/råd - hos barn

Detaljer

Råd og tips for et godt inneklima

Råd og tips for et godt inneklima Råd og tips for et godt inneklima for et bedre inneklima Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge og tilby boliger med godt og helsevennlig inneklima. Gjennom god arealutnyttelse,

Detaljer

Allergisk rhinitt diagnostikk og behandling

Allergisk rhinitt diagnostikk og behandling NB Foredraget er endret etter forelesningen for publisering! Allergisk rhinitt diagnostikk og behandling Ingebjørg Skrindo Overlege, Phd, ØNH-avdelingen, Akershus Universitetssykehus, Postdoc, Barnesenteret,

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Organisering av sykehusets tilbud til LTOT-brukere

Organisering av sykehusets tilbud til LTOT-brukere Organisering av sykehusets tilbud til LTOT-brukere Lungeteamet ved Ahus Sykepleier 100% Fysioterapeut 30% Lungespesialist rådføres ved behov Hva gjør vi? Foretar hjemmebesøk Lege/sykepleier har poliklinisk

Detaljer

TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT

TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT TRAKEOSTOMI INFORMASJON TIL DEG SOM ER TRAKEOSTOMERT 1 Det å bli Trakeostomert/kanylebærer/kanylebruker medfører en ny livssituasjon. Tilstanden kan medføre visse utfordringer. Målet med denne informasjonen

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

K O L S K = Kronisk O = Obstruktiv L = Lunge S = Sykdom

K O L S K = Kronisk O = Obstruktiv L = Lunge S = Sykdom K O L S K = Kronisk O = Obstruktiv L = Lunge S = Sykdom Årsak - Symptomer - Behandling KOLS = samlebetegnelse: KRONISK BRONKITT EMFYSEM KOLS Karakteristisk; Luftstrømsobstruksjon er ikke fullt ut reversibel.

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Gratulerer med baby! Barn i utvikling, risiko i endring

Gratulerer med baby! Barn i utvikling, risiko i endring IS-2307 B Gratulerer med baby! Å være nybakt mor eller far er en ny fase i livet. Du har ansvar for noen som er helt avhengig av omsorgen din, og det kan være mye å passe på. Barnet er hele tiden i utvikling

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

Tte,Tema. Tema: Rengjøring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund

Tte,Tema. Tema: Rengjøring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund 1 INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Rengjøring Rengjøring på tradisjonelt vis er oftest tidkrevende, slitsomt og belastende på ryggen. De fleste av oss står krumbøyd

Detaljer

Del 2.9. Når noen dør

Del 2.9. Når noen dør Del 2.9 Når noen dør 1 Når noen dør døden en avslutning på livet «Døende» beskriver pasienter som lider av uhelbredelig sykdom og som har en begrenset tid igjen å leve døden inntreffer når personen ikke

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr

Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr Dokumenteier: Fakultetsdirektøren Dokumentansvarlig: Gyldig fra: 1.6.2012 Gjelder for: Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

KOLS. Overlege Øystein Almås

KOLS. Overlege Øystein Almås KOLS Overlege Øystein Almås KOLS Samlebegrep for sykdommer der luftveismotstanden ikke er fullt reversibel, vanligvis progredierende, og assosiert med en abnorm inflammatorisk respons på skadelige partikler

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse Meningokokksykdom Smittsom hjernehinnebetennelse Denne brosjyren er skrevet for å informere om meningokokksykdom, og gi enkle, praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

VEILEDEREN. Til HELSEPERSONELL

VEILEDEREN. Til HELSEPERSONELL VEILEDEREN Til HELSEPERSONELL VEILEDEREN Til HELSEPERSONELL Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner?

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklimafagdag i Narvik 25. september 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Norges Astma- og Allergiforbund Hovedkontor

Detaljer

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols)

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Bakgrunn Kols er et folkehelseproblem, og forekomsten er økende både i Norge og i resten av verden Siste 40 år er dødelighet av koronar hjertesykdom halvert, mens dødeligheten

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu)

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu) OBS! Riv av denne slippen før du returnerer spørreskjemaet og fest den på ditt Helsekort for gravide! Vennligst oppbevar denne lappen sammen med ditt Helsekort for gravide. Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen

Detaljer

Allergiforebyggelse. Informasjon skal gis av helsepersonell

Allergiforebyggelse. Informasjon skal gis av helsepersonell Allergiforebyggelse Informasjon skal gis av helsepersonell Innhold Hvem får allergi?... 3 Hva er allergi?... 3 Hvor kommer allergien fra?... 3 Arvelige risikofaktorer...4 Hvor stor er risikoen for at utvikle

Detaljer

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling BCG-TICE Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling Generelt Du har fått diagnostisert overflatisk blærekreft, og din urolog anbefaler behand ling med BCG. Her følger informasjon

Detaljer

Astma kan ikke kureres, men den kan kontrolleres 3. Hva er astma? 4. Behandling av astma 6. AstmaKontrollTest 10

Astma kan ikke kureres, men den kan kontrolleres 3. Hva er astma? 4. Behandling av astma 6. AstmaKontrollTest 10 Cutterguide: N/A Printing Process: Offset GD: SD 446175 Size: 148 x 210 mm, Pages: 20 Colors: C M Y K (4 Color) Native File: Indesign CS5 Windows Generated in: Acrobat Distiller 9.0 Astma kan kontrolleres

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Vik$ge'faktorer'for'sunne'hus!' ' Hvilke'farer'skal'du'unngå?' Hva'kan'gjøre'deg'syk?'

Vik$ge'faktorer'for'sunne'hus!' ' Hvilke'farer'skal'du'unngå?' Hva'kan'gjøre'deg'syk?' Vik$gefaktorerforsunnehus! Hvilkefarerskalduunngå? Hvakangjøredegsyk? OverlegeTorErikDanielsen Oslouniversitetssykehus Miljø@ogarbeidsmedisin Minhverdag: Delavspesialisthelsetjenesten Fårhenvistpasientermedmistankeom

Detaljer

Hva sier forskriftene om allergi

Hva sier forskriftene om allergi Om inneklima Innhold Allergi Astma Hva sier forskriftene om allergi? Inneklima og helse Mugg og fuktskader Støv, partikler og renhold Luftskifte og ventilasjon Emisjon fra materiale Temperatur Tobakksrøyk

Detaljer

allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer

allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer Behandling av astma og allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer Disposisjon Innledning Ulike fenotyper av barneastma Forebyggende behandling av astma Akuttbehandling av astma

Detaljer

Matvareallergi hos Barn og Ungdom Den vanskelige diagnostikken. Overlege Martin Sørensen, Barne- og Ungdomsklinikken, UNN

Matvareallergi hos Barn og Ungdom Den vanskelige diagnostikken. Overlege Martin Sørensen, Barne- og Ungdomsklinikken, UNN Matvareallergi hos Barn og Ungdom Den vanskelige diagnostikken Overlege Martin Sørensen, Barne- og Ungdomsklinikken, UNN 8 år gml gutt kommer til legevakt med akutt oppstått kløe og hevelse i lepper og

Detaljer

Nidaroskongressen, 18.oktober 2017

Nidaroskongressen, 18.oktober 2017 Nidaroskongressen, 18.oktober 2017 Helsedirektoratets anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler Ved Liv Bjerke Rodal Spesialsykepleier ved Regionalt Senter for Astma, Allergi og

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro PAPA SYNDROM Versjon av 2016 1. HVA ER PAPA 1.1 Hva er det? Forkortelsen PAPA står for pyogen artritt (leddbetennelse), pyoderma gangrenosum og akne. Det er

Detaljer

Babysvømming 19.09.03, Brit Wormdal (Sist oppdatert 27.07.05) Innhold

Babysvømming 19.09.03, Brit Wormdal (Sist oppdatert 27.07.05) Innhold Babysvømming 19.09.03, Brit Wormdal (Sist oppdatert 27.07.05) Innhold Hva er babysvømming? Gode grunner til å delta på babysvømming Når kan man starte med babysvømming? Hvor lenge skal vi holde på? Hvor

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

VELKOMMEN TIL LUNGEDAGENE 2014

VELKOMMEN TIL LUNGEDAGENE 2014 Norsk forening for Allmennmedisins referansegruppe for astma og KOLS. VELKOMMEN TIL LUNGEDAGENE 2014 Oslo 12. 15. november Astma hos små barn. - har de astma eller bare pipelyder i brystet? Definisjon

Detaljer

Astma hos voksne Behandling

Astma hos voksne Behandling Astma hos voksne Behandling Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Mål for astmabehandling (GINA) Oppnå og opprettholde symptomkontroll Normalt aktivitetsnivå, inkludert fysisk aktivitet Lungefunksjon

Detaljer