Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte"

Transkript

1 Muruvik Vel Innkalling til årsmøte Tid: Onsdag 26. februar 2014 kl Sted: Muruvik grendehus 1. Åpning av møte og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3. Årsberetninger 4. Resultatregnskap og balanse 5. Revisjonsberetning 6. Innkomne forslag 7. Fastsettelse av medlemskontingent for Budsjett for Valg Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret v/geir R. Larsen i hende seinest mandag 24. februar Det vil bli servert kaffe og kaker. Vel møtt! Geir R. Larsen leder

2 ÅRSBERETNING FRA STYRET Beretningen omfatter perioden fra forrige årsmøte (28. februar 2013 til 26. februar 2014.) Styret har bestått av: Leder: Geir Roar Larsen Nestleder: Morten Vinje Kasserer: Franz Johansen Sekretær: Cecilie Nykkelmo Styremedlem: Jostein Kolberg Det har i perioden blitt avholdt 6 styremøter og 1 ekstraordinært styremøte. Lederne av de enkelte komiteer har vært innkalt til alle møtene. Det gamle og det nye styret samt påtroppende og avtroppende medlemmer av de ulike komitéer ble invitert til det første styremøtet. Målsettingen for møtet var å utveksle erfaringer samt informere litt om hvilke oppgaver det forventes at de skal gjennomføre. Styret har i perioden jobbet med mange saker. I tilfeldig rekkefølge nevnes: Muruvikposten. Det er laget og distribuert 4 utgaver av denne til alle husstander i Muruvik. Vi har prøvd å holde alle beboere orientert om de viktigste sakene som skjer i bygda. Muruvikposten er og forblir en viktig informasjonskilde for beboere i Muruvik, men også for interesserte på nettsiden vår da vi også legger den ut lett tilgjengelig for alle der. Nytt av året at vi har sendt den til næringslivet i Muruvik, ordfører, næringssjefen og Malvikbladet. Muruvik Vel s hjemmeside (www.muruvikvel.com). Morten har oppdatert nettsiden så ofte som mulig med informasjon som først og fremst er relevant for beboere i Muruvik. Nettsiden har blitt et flott medium og vi har fått gode tilbakemeldinger på kvaliteten av siden. Til og med eiendomsmeglere henviser til nettsiden vår når de legger ut hus for salg. Trafikksikkerhet og asfaltering av Flatholmvegen Det viste seg at oppgradering av Flatholmvegen ble så omfattende kostnadsmessig at kommunen må utarbeide en plan samt innarbeide denne i sitt budsjett. I følge trafikksikkerhetsansvarlig i kommunen, Olav Bidtnes så vil planen bli laget i 2014 og forhåpentligvis innarbeidet i budsjett for Hvis dette blir en realitet vil Flatholvegen få et kraftig løft med blant annet fortau og fast dekke. Muruvik havn Vi har ikke hatt direkte dialog med aktørere på Muruvik Havn den her perioden. Vi har stilt spørsmål til Malvik kommune om virksomheten på havna er i henhold til reguleringsplanen. Dette gjelder forhold som arbeidstidsbestemmelsene og støykrav samt trafikken på Muruvikvegen. Kommunen gir inntrykk av at de er kjent med forholdene, men det synes som om de ikke ønsker å håndheve bestemmelsene før avvikene blir meget graverende, hvilket for oss oppleves som om det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Vi foreslår for det nye styret å engasjere en advokat for å se nærmere på saken. Vi har også vært i kontakt med Trondheim Havn og ønsket at de skulle presentere sine planer om havn i Muruvik. Slik saken står for øyeblikket med hensyn til eiendomsforholdene på oljehavna, ville de gå litt stille i dørene og avvente en informasjonsrunde inntil nevnte forhold er avklart. Muruvik næringspark Vi har hatt et par møter med ansvarlig for steinbruddet, Snorre Nygård. Hensikten har vært å få fortgang i framdriften slik at vi med sikkerhet kan forvisse oss om at i løpet av mai 2014 som er steinbruddvirksomheten opphørt og området er klart for tilrettelegging til

3 næringsområde. Ettersom området er regulert til havnerelatert næring og den planlagte veien ned til havna ikke tilfredsstiller Muruvik næringspark eller Muruvik vel sine ønsker, involverte vi politisk leder av AreSam, Bernt Ravlum, til et møte og en befaring for å få en annen veiløsning samt fjerne bestemmelsen om at området skal bare benyttes til havnerelatert virksomhet. Saken er ennå ikke realitetsbehandlet i kommunen, men vi regner med at den får slik behandling så snart steinbruddvirksomheten er avsluttet i mai Muruvik nærmiljøanlegg Morten er primus motor for dette anlegget. Planleggingen har kommet et godt skritt videre og i høst ble bmx-banen grovplanert. Arbeidet i vinter har vært fokusert på hvordan bygge kunstgressbanen i vår samt skaffe nødvendige midler. I den forbindelse trenger vi frivillige som vil hjelpe oss å realisere dette. Planen videre er å engasjere profesjonelle til å gjennomføre grunnarbeid samt legge ut nytt kunstgress i tråd med opprinnelig plan hvor banen er 1104 m2 inkludert sikkerhetsoner. For å få realisert dette må vi jobbe med en finansieringsplan, for kostnadsbildet blir noe annet når vi går bort i fra å benytte brukt kunstgress. Her vil det bli aktuelt å søke om tippemidler, dele ut andelsbrev, støtte fra sponsorer etc. BMX-banen vil bli ferdig preparert til våren og være til glede for store og små. Malviks Beste Vi har også i 2012 støttet folkeaksjonen Malviks Beste med Oddbjørn Sæther i spissen. Fra Muruvik er det Jon Eidem, Håkon Johansen, Geir Larsen og Morten Vinje som er med i styringsgruppen. Vi har jobbet i snart 3 år med saken og fortsatt er det sterke krefter som ser for seg Muruvik/Hell som et godt alternativ. Disse kreftene kan vi ikke la holde på uforstyrret og vi har derfor engasjert oss med artikler i Stjørdals-nytt samt mot politikere som vi vet støtter vår sak. Dette gjelder blant annet Malvik arbeiderparti og Høyre både i Trondheim og på fylkesplan. Seniorkaffe Noen driftige damer i Muruvik har tatt initiativet til å arrangere seniorkaffe på grendahuset. De har samlet både gamle og nye muruvikinger og fått til noen svært hyggelige stunder med levende musikk og allsang, og ikke å forglemme kaffeservering med nokko attåt. Tre ganger har det vært arrangert slike sammenkomster og oppmøtet er stigende, så neste gang er det flere som bør kjenne sin besøkelsestid. Andre arrangement 17. mai serverte vi frokost til Hommelvik seniorkorps. Før frokosten ble det spilt et par marsjer samt nasjonalsangen, noe som skapte en fin ramme og satte både små og store i god 17.maistemning. Frokosten gjorde seg ikke selv, men ved meget god hjelp av Ellinor Landsem, Trine Landsem larsen og Geir R. Larsen, fikk korpset en velsmakende frokost som de satte meget stor pris på. Økonomi og regnkap samt årsberetning fra komiteene Når det gjelder økonomi og regnskap, så vil det bli gitt en grundig presentasjon på årsmøtet. Det blir også en gjennomgåelse av årsberetningene fra trimkomitéen, arrangementskomitéen og huskomitéen. I henhold til vedtektene vil det også bli presentert et budsjett for Sluttord. Styret vil takke alle som bidro både under dugnader og som har vist interesse og deltatt på diverse arrangementer. Vi setter ekstra stor pris på våre vaktmestere Eivind Kvål og Gunnar Iversen som høyst frivillig vedlikeholder grendahuset og utenomhusarealet. I året som kommer vil utvendig maling av grendahuset bli prioritert. Arbeidet ble startet i fjor, men vi rakk ikke å avslutte det før høsten satte inn. Et oppusset Riborgrom og et utvendig nymalt grendehus vil bidra til å øke dets attraktivitet og helt sikkert gjøre det til et yndet leieobjekt. Videre vil arbeidet mot et logistikknutepunkt i området Muruvik/Hell fortsatt være et viktig arbeid og vil ha stor betydning for framtiden vår. I den sammenheng er det grunn til å rette en stor takk til

4 Oddbjørn Sæter som ikke bor her i Muruvik, men som bruker mye av sin fritid til å hjelpe oss med å plassere dette logistikknutepunktet på et mer miljøvennlig riktig sted enn Muruvik/Hell. Videre vil vi også rette en stor takk til komiteene for vel utført arbeid, og så ønsker vi nytt styre og nye komitéer lykke til med arbeidet for at Muruvik fortsatt skal være en fantastisk plass å bo. Muruvik Franz Johansen Geir R. Larsen Cecilie Nykkelmo Jostein Kolberg Morten Vinje

5 ÅRSBRETNING FRA HUSSTYRET. Husstyret har i perioden bestått av følgende: Marianne Sæterhaug Oline Munkeby Turid Eidem Olsen Ingrid Resell Mette Louise Skaret Grendahuset har i perioden februar 2013 til februar 2014 hatt følgende utleieforhold: 20 helger 13 Enkeltdager Zumba trening to dager i uken I perioden har følgende innkjøp blitt gjort: 4 sofaer og 2 sofabord Speil, pynte fat, puter og tepper 20 stablestoler og 3 spisebord Skap på Riborg rommet Prosjektor på Riborg rommet. Kjøkken tralle Middagstallerken, suppetallerken, kaffekopper m/ fat og tallerkener for 100 personer. Vinglass, vannglass og likørglass for 100 personer. Ny varmtvannsbereder i 2. etasje. Renholds artikler, toalettpapir, tørkepapir m.m. I perioden har følgende dugnader og gjøremål blitt gjort: Vi har hatt flere dugnader dette året (6 dager utenom oppussingen av Riborg rommet). Hoved oppgaven har vært beisingen av grendahuset. Det gjenstår en del arbeid før denne oppgaven blir ferdigstilt. Ny dugnad til våren. Malt garderoben. Dørene har blitt spray malt og satt på nye håndtak. Nye låser på toalettdørene. Pusset opp Riborg rommet. Morten Vinje og Jan Andreas Torvik har ledet dette arbeidet. Vasking av skap og opptelling av utstyr på kjøkken og storsal. Vasking av alle nyinnkjøpte kopper og kar. Vasking av alle vinduer utvendig og innvendig i 1. etasje. Lysekrone donert av Morten og Camilla Hoås Vinje. Reparasjon av løse taksteiner v/ Eivind Kvål. Ny varmtvannsbereder satt inn i 2. etasje. Spyling av gårdsplass v / Eivind Kvål og Gunnar Iversen. Branntilsyn i følge forskriftene. Brann alarm kontroll. Kontroll av brannslukningsapparatene. Klipping av plen v/ Eivind Kvål og Gunnar Iversen. Reparasjon av gjerdet mot veien på baksiden v/ Eivind Kvål. Beplantet krukkene utenfor inngangsdøren. Brøyting og strøing av parkeringsplass. Avtale med Malvik kommune.

6 Marianne Sæterhaug, Turid Eidem Olsen og Oline Munkeby går nå ut av husstyret og tre nye medlemmer ønskes velkommen inn i husstyret. En stor takk til Eivind Kvål og Gunnar Iversen for at de har vært behjelpelige med vaktmester oppgaver. Vennlig hilsen Husstyret v/mette Louise Skaret OPPGAVER TIL HUSSTYRET I MURUVIK VEL. Ansvaret for å sende ut giro og leieavtale til leietakere. Den som har ansvaret for boken informerer den i husstyret som har ansvaret for huset og utleie den gjeldende måned om utleie. Den som har boken informerer kasserer om utleie. Månedsansvarlig: Vise rundt leietaker og gi de nøkkel. Gå kort igjennom hva som forventes av leietaker angående renhold og rydding m.m. Være tilgjengelig på telefon ved henvendelser. Sjekke at det er ok temperatur inne i huset før utleie. Se over at huset og utstyret er i god stand etter utleie. Se over sammen med leietaker at renhold og rydding er gjort etter avtale og motta nøkkel. Sjekke at alle dører og vinduer er låst/stengt. Se over at brannutgangene inne i huset ikke er hindret av bord og stoler o.l. Den som har boken gir beskjed til vasker når huset skal vaskes. Lage arbeidskontrakt med vasker og avtale skriftlig hva som skal gjøres ved renholdet. Arrangere dugnad hver vår og sende ut «flyer`s» til alle i grenda. Skrive oversikt over hva som skal gjøres. Telle over antall glass, tallerkener, bestikk m.m. hver vår. Vaske opp dårlig vasket utstyr. Rundvask hver vår. Ta kontakt med vaktmester, rørlegger, elektriker og lignende for nødvendig vedlikehold. Spyle uteplassen (vaktmester). Beplante krukkene utenfor inngangsdøren. Sørge for at plenen blir klippet (vaktmester). Pynte juletre. Ansvaret for nøkkelregistrering.

7 Årsberetning for trikomiteen 2013 Medlemmer: Gunnar A. Johansen (leder), Line Rapp Simonsen, Bente Storø, Gunn I. Olsen Vår dugnad på flatholman Som tidligere år ble det arrangert dugnad på flatholman. Den tradisjonelle ryddinga av området fra naustene og utover mot holmene samlet godt med folk og mye rot og søppel ble samlet og kjørt bort og tang og trevirke ble stablet til bål. Det er mye rot og drivved som ligger utover holmene etter de uttalige stormene og det er fortsatt mye å ta tak i. Det ble servert kaffe, kake og saft. Grillen ble fyrt opp for mulighet til å grille medbrakt mat. 17. mai arrangement Trimkomiteen arrangerte leker i forbindelse med 17. mai arrangementet på grendahuset. Det ble arrangert svampekasting, sekkeløp, potetløp, sykkelløp, spiker hamring og stylteløp. Det ble ordnet med premiering til alle barn som deltok. Vi takker barnehagen for utlån av sykler. Trimkomiteen bidro også med kakebaking denne dagen. Familiedag på Flatholman Årets familiedag på Flatholman ble arrangert sammen med festkomiteen. Noen av aktivitetene som ble arrangert var kajakkpadling, turorientering og Energikampen. Det var premieering til alle barna som deltok på turorienteringen. Salg av kaffe, kaker, drikke og grillmat ble ordnet. Vi hadde et strålende høstvær noe som nok gjorde sitt til at det ble godt oppmøte. Malvik Bladet var også tilstede og laget en fin artikkel i ettertid. Vi takker Villa Vika for utlån av kajakker og alle som bidro. Ny bok i kassen Tredje juledag ble boken i trimkassen byttet ut. Premieering til den mann og kvinne som hadde flest turer dit i året som var ble ordnet og utdelt under juelfesten som tradisjonen er. For trimkomiteen, Gunnar A. Johansen

8 Årsberetning fra arrangementkomiteen 2013 Komiteen bestod av følgende medlemmer: Enrico Hofmann, Susan Hofmann, Elisabeth Toprak og Hanne L. Larsen. 17.mai Vi inviterte til 17.mai feiring i grendahuset fra kl Med god hjelp fra styret og trimkomiteen fikk vi gjennomført arrangementet. Vi bestilte en stor kake på Coop Extra i tillegg til at vi bakte selv. Solgte kaffe, kaker, pølse, brus og is. Trimkomiteen arrangerte leker for barna ute, og delte ut is. Flott vær og bra oppmøte. Familiedag på Flatholman 8.september Sammen med trimkomiteen arrangerte vi familiedag på Flatholman søndag 8.september kl Der var det mulig og prøve seg på natursti, kajakkpadling og energikamp (der man meldte på lag). Vi tente opp grillen og solgte hamburger og pølse, veldig populært! Solgte i tillegg kaker, vafler og brus. Veldig bra oppmøte, og strålende vær. Høstfest Lørdag 2.november ble det høstfest, litt sent men pga manglende komité medlemmer ble det vanskelig å få det til tidligere. Det ble annonsert via Muruvikposten og Facebook. Vi hadde ordnet med skjenkebevilling så det var salg av øl, vin, rusbrus og shot. I tillegg solgte vi pølse med brød, brus og litt snacks. Kr. 200,- i inngang og musikk av Mosquitos. Kasting på flaska ble gjennomført men denne gang med 10 ere istede for 5 ere. Husk og veksle nok, greit med en del vekslepenger til inngang også. 60 innbetalte og festen gikk med overskudd. Juletrefest 4.juledag ble det arrangert juletrefest fra kl Annonsert i Muruvikposten. Pyntet bordene med servietter og telys. Blomster sponset av Bogrønt Hammer Planteskole. Inngang kr 50 for voksne, gratis for barna. Kjøpte inn store flasker med julebrus som ble satt på bordene sammen med plastkopper til barna. Salg av kaffe, kaker og pølse med brød. (hadde med 8 kaker) Spællkaran spilte musikk og dro i gang leker og gang rundt juletreet. 2 julenisser kom på besøk med godteposer til barna. 4.juledagsfest Julefesten ble arrangert fra kl Inngang kr 200,-. Musikk av Spællkaran her også, de tok kr ,- for å spille på begge arrangementene. Fikk veldig bra respons på musikken, så anbefales til neste års komité.

9 Solgte øl, vin, rusbrus og shot. I tillegg til kaffe, brus, snacks og pølse med brød. Kasting på flaska ble som vanlig en suksess. Veldig god stemning og folk kom tidlig. Kjempe positivt! 70 innbetalte. Denne festen gikk med et bra overskudd! Vil til slutt takke for all god hjelp vi har fått for å få gjennomført arrangementene! Ønsker neste komité lykke til På vegne av arrangementskomiteen Hanne Landsem Larsen

10 Økonomisk Åreberetning Årets regnskap gjenspeiler det høye aktivitetsnivået som har vært i velforeningen i Det har gått med utallige dugnadstimer til oppussing av Riborgrommet, entreèn og utvendig vedlikehold av Grendahuset. Ny varmtvannsbereder er også montert. Dette har kostet, som regnskapet viser, nesten ,- kroner. I tillegg har Riborgrommet blitt møblert, det er supplert med noen nye møbler i storsalen, og det har blitt kjøpt inn nytt dekketøy til 100 personer. Dette har kostet i overkant av kr ,-. Leieinntektene fra barnehagen er nå helt borte, men vi har økt annen utleie av huset betraktelig. Men ennå må vi forsøke å ta ut litt mer leieinntekt, slik at denne inntekten kan dekke inn kostnadene med huset i sin helhet. Slik er det ikke i dag. Med lavere leieinntekter og høyere kostnader til oppussing og innredning, endte regnskapet for 2013 med et underskudd på ,-. Nytt nettbasert regnskapssystem, Xledger, er tatt i bruk. Dette er et effektivt og moderne system, som gjør kasserer-rollen litt enklere, og sikrer kontinuitet i regnskapet. Det er innført tre kostsentere som er mulig å rapportere på. Disse er: muruvik vel, muruvik grendehus, og muruvik nærmiljøanlegg. Da har vi mulighet til å ta ut fullstendig regnskap på alle disse områdene, og få kontroll over fremtidige kostnader. Og setter oss i stand til å enkelt holde oversikt over prosjektøkonomien i nærmiljøanlegget, noe som er viktig når man for eksempel skal søke om tippemidler. Muruvik Vel 2013 Resultatregnskap Driftsinntekter Kontingent Offentlig støtte Fester/arrangementer Leieinntekter barnehage Andre leieinntekter Sum inntekt Varekost Kostnad fester/arrangement Bruttofortjeneste Driftskostnader Støm Renovasjon/renhold Inventar Forsikring Reperasjon vedlikehold bygg Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt Årsresultat

11 Muruvik Vel 2013 Balanse Eiendeler Anleggsmidler Kundefordringer Andre Fordringer Sum fordringer Kasse Bank driftskonto Bank sparekonto Sum kontant/bank Sum omløpsmidler Totalt Eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Årets resultat Total egenkapital Leverrandørgjeld Sum gjeld Total gjelg/egenkapital

12 Muruvik Vel Budsjett Driftsinntekter Kontingent Offentlig støtte Leieinntkter Netto inntekt arrangementer Driftskostnader Grendehus Støm Renovasjon/renhold Forsikring Vedlikehold Kommunale avgifter Inventar 8000 Sum kostnader Grendehus Andre kostnader velforening Renteinntekt Resultat 0

13 Forslag til tillitsvalgte i Muruvik Vel 2014 Styret i Muruvik vel: - Leder: Morten Vinje - Nestleder: Håvard Rosvold, - Prosjektleder for nærmiljøanlegg: har forslag på John Eidem, men ikke bekreftet - Sekretær: Hanne Larsen, - Styremedlem: Geir Roar Hell, Huskomiteen: - Ingrid Resell - Mette Skaret - Marianne Sæterhaug (ønsker å ha boka) - Wenche Pettersen - Christine Totland Arrangementskomiteen: - Preben Kristiansen - Kjersti blengsli - Tore Myrhaug - Isabell Myrhaug - Ranveig Holden - Ole Marius Holden - Thomas Storhaug Trimkomiteen: - Gunni Olsen - Gunnar Johansen - Ingrid Husdal - Thea Bækkevold Valgkomiteen: - Viola Skjeldstadås - Vegard Fossen

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08

Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola. Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08 Innkalling Det avholdes årsmøte i Skonseng UL Onsdag 30.01.08 kl.18 00 på Gammelskola Frist for saker som skal behandles på årsmøte:23.01.08 Vanlige årsmøtesaker Vel møtt! Saksliste Saksliste 1. Åpning

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Velkommen til årsmøte

Velkommen til årsmøte Årsmøte Velkommen til årsmøte Til medlemmer i Furuset Vel Innkalling til årsmøte i Furuset Vel, tirsdag 22. april 2014 kl. 19.30 på Furusetheimen. Dagsorden 1. Valg av dirigent 2. Valg av medlemmer til

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Muruvikposten Oktober 2010

Muruvikposten Oktober 2010 Muruvikposten Oktober 2010 Bilde 1: Naustan på Flatholman. Foto: Sondre Balstad Noe av det viktigste som skal skje i nær fremtid er at arealplanen skal vedtaes av kommunen. I den blir det gitt klare signaler

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB.

VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB. VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB. Kolbotn tennisklubb - generalforsamling torsdag den 14. mars, 2013 kl 19:00 Sted: Kolben, Samfunnshuset Kolbotn SA/tredje etasje Salong 2. For årsmøte:

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årbok Skuibakken 2013 Hva skjedde?

Årbok Skuibakken 2013 Hva skjedde? Skuibakkens Venner Årbok Skuibakken 2013 Hva skjedde? MED INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 8. april KL. 19.00 Skui Grendehus, Salen - Årsmøte - Åpent møte Erling Stranden, Strømmen og Lillestrøm Skiklubb-

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer