Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte"

Transkript

1 Muruvik Vel Innkalling til årsmøte Tid: Onsdag 26. februar 2014 kl Sted: Muruvik grendehus 1. Åpning av møte og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3. Årsberetninger 4. Resultatregnskap og balanse 5. Revisjonsberetning 6. Innkomne forslag 7. Fastsettelse av medlemskontingent for Budsjett for Valg Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret v/geir R. Larsen i hende seinest mandag 24. februar Det vil bli servert kaffe og kaker. Vel møtt! Geir R. Larsen leder

2 ÅRSBERETNING FRA STYRET Beretningen omfatter perioden fra forrige årsmøte (28. februar 2013 til 26. februar 2014.) Styret har bestått av: Leder: Geir Roar Larsen Nestleder: Morten Vinje Kasserer: Franz Johansen Sekretær: Cecilie Nykkelmo Styremedlem: Jostein Kolberg Det har i perioden blitt avholdt 6 styremøter og 1 ekstraordinært styremøte. Lederne av de enkelte komiteer har vært innkalt til alle møtene. Det gamle og det nye styret samt påtroppende og avtroppende medlemmer av de ulike komitéer ble invitert til det første styremøtet. Målsettingen for møtet var å utveksle erfaringer samt informere litt om hvilke oppgaver det forventes at de skal gjennomføre. Styret har i perioden jobbet med mange saker. I tilfeldig rekkefølge nevnes: Muruvikposten. Det er laget og distribuert 4 utgaver av denne til alle husstander i Muruvik. Vi har prøvd å holde alle beboere orientert om de viktigste sakene som skjer i bygda. Muruvikposten er og forblir en viktig informasjonskilde for beboere i Muruvik, men også for interesserte på nettsiden vår da vi også legger den ut lett tilgjengelig for alle der. Nytt av året at vi har sendt den til næringslivet i Muruvik, ordfører, næringssjefen og Malvikbladet. Muruvik Vel s hjemmeside ( Morten har oppdatert nettsiden så ofte som mulig med informasjon som først og fremst er relevant for beboere i Muruvik. Nettsiden har blitt et flott medium og vi har fått gode tilbakemeldinger på kvaliteten av siden. Til og med eiendomsmeglere henviser til nettsiden vår når de legger ut hus for salg. Trafikksikkerhet og asfaltering av Flatholmvegen Det viste seg at oppgradering av Flatholmvegen ble så omfattende kostnadsmessig at kommunen må utarbeide en plan samt innarbeide denne i sitt budsjett. I følge trafikksikkerhetsansvarlig i kommunen, Olav Bidtnes så vil planen bli laget i 2014 og forhåpentligvis innarbeidet i budsjett for Hvis dette blir en realitet vil Flatholvegen få et kraftig løft med blant annet fortau og fast dekke. Muruvik havn Vi har ikke hatt direkte dialog med aktørere på Muruvik Havn den her perioden. Vi har stilt spørsmål til Malvik kommune om virksomheten på havna er i henhold til reguleringsplanen. Dette gjelder forhold som arbeidstidsbestemmelsene og støykrav samt trafikken på Muruvikvegen. Kommunen gir inntrykk av at de er kjent med forholdene, men det synes som om de ikke ønsker å håndheve bestemmelsene før avvikene blir meget graverende, hvilket for oss oppleves som om det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Vi foreslår for det nye styret å engasjere en advokat for å se nærmere på saken. Vi har også vært i kontakt med Trondheim Havn og ønsket at de skulle presentere sine planer om havn i Muruvik. Slik saken står for øyeblikket med hensyn til eiendomsforholdene på oljehavna, ville de gå litt stille i dørene og avvente en informasjonsrunde inntil nevnte forhold er avklart. Muruvik næringspark Vi har hatt et par møter med ansvarlig for steinbruddet, Snorre Nygård. Hensikten har vært å få fortgang i framdriften slik at vi med sikkerhet kan forvisse oss om at i løpet av mai 2014 som er steinbruddvirksomheten opphørt og området er klart for tilrettelegging til

3 næringsområde. Ettersom området er regulert til havnerelatert næring og den planlagte veien ned til havna ikke tilfredsstiller Muruvik næringspark eller Muruvik vel sine ønsker, involverte vi politisk leder av AreSam, Bernt Ravlum, til et møte og en befaring for å få en annen veiløsning samt fjerne bestemmelsen om at området skal bare benyttes til havnerelatert virksomhet. Saken er ennå ikke realitetsbehandlet i kommunen, men vi regner med at den får slik behandling så snart steinbruddvirksomheten er avsluttet i mai Muruvik nærmiljøanlegg Morten er primus motor for dette anlegget. Planleggingen har kommet et godt skritt videre og i høst ble bmx-banen grovplanert. Arbeidet i vinter har vært fokusert på hvordan bygge kunstgressbanen i vår samt skaffe nødvendige midler. I den forbindelse trenger vi frivillige som vil hjelpe oss å realisere dette. Planen videre er å engasjere profesjonelle til å gjennomføre grunnarbeid samt legge ut nytt kunstgress i tråd med opprinnelig plan hvor banen er 1104 m2 inkludert sikkerhetsoner. For å få realisert dette må vi jobbe med en finansieringsplan, for kostnadsbildet blir noe annet når vi går bort i fra å benytte brukt kunstgress. Her vil det bli aktuelt å søke om tippemidler, dele ut andelsbrev, støtte fra sponsorer etc. BMX-banen vil bli ferdig preparert til våren og være til glede for store og små. Malviks Beste Vi har også i 2012 støttet folkeaksjonen Malviks Beste med Oddbjørn Sæther i spissen. Fra Muruvik er det Jon Eidem, Håkon Johansen, Geir Larsen og Morten Vinje som er med i styringsgruppen. Vi har jobbet i snart 3 år med saken og fortsatt er det sterke krefter som ser for seg Muruvik/Hell som et godt alternativ. Disse kreftene kan vi ikke la holde på uforstyrret og vi har derfor engasjert oss med artikler i Stjørdals-nytt samt mot politikere som vi vet støtter vår sak. Dette gjelder blant annet Malvik arbeiderparti og Høyre både i Trondheim og på fylkesplan. Seniorkaffe Noen driftige damer i Muruvik har tatt initiativet til å arrangere seniorkaffe på grendahuset. De har samlet både gamle og nye muruvikinger og fått til noen svært hyggelige stunder med levende musikk og allsang, og ikke å forglemme kaffeservering med nokko attåt. Tre ganger har det vært arrangert slike sammenkomster og oppmøtet er stigende, så neste gang er det flere som bør kjenne sin besøkelsestid. Andre arrangement 17. mai serverte vi frokost til Hommelvik seniorkorps. Før frokosten ble det spilt et par marsjer samt nasjonalsangen, noe som skapte en fin ramme og satte både små og store i god 17.maistemning. Frokosten gjorde seg ikke selv, men ved meget god hjelp av Ellinor Landsem, Trine Landsem larsen og Geir R. Larsen, fikk korpset en velsmakende frokost som de satte meget stor pris på. Økonomi og regnkap samt årsberetning fra komiteene Når det gjelder økonomi og regnskap, så vil det bli gitt en grundig presentasjon på årsmøtet. Det blir også en gjennomgåelse av årsberetningene fra trimkomitéen, arrangementskomitéen og huskomitéen. I henhold til vedtektene vil det også bli presentert et budsjett for Sluttord. Styret vil takke alle som bidro både under dugnader og som har vist interesse og deltatt på diverse arrangementer. Vi setter ekstra stor pris på våre vaktmestere Eivind Kvål og Gunnar Iversen som høyst frivillig vedlikeholder grendahuset og utenomhusarealet. I året som kommer vil utvendig maling av grendahuset bli prioritert. Arbeidet ble startet i fjor, men vi rakk ikke å avslutte det før høsten satte inn. Et oppusset Riborgrom og et utvendig nymalt grendehus vil bidra til å øke dets attraktivitet og helt sikkert gjøre det til et yndet leieobjekt. Videre vil arbeidet mot et logistikknutepunkt i området Muruvik/Hell fortsatt være et viktig arbeid og vil ha stor betydning for framtiden vår. I den sammenheng er det grunn til å rette en stor takk til

4 Oddbjørn Sæter som ikke bor her i Muruvik, men som bruker mye av sin fritid til å hjelpe oss med å plassere dette logistikknutepunktet på et mer miljøvennlig riktig sted enn Muruvik/Hell. Videre vil vi også rette en stor takk til komiteene for vel utført arbeid, og så ønsker vi nytt styre og nye komitéer lykke til med arbeidet for at Muruvik fortsatt skal være en fantastisk plass å bo. Muruvik Franz Johansen Geir R. Larsen Cecilie Nykkelmo Jostein Kolberg Morten Vinje

5 ÅRSBRETNING FRA HUSSTYRET. Husstyret har i perioden bestått av følgende: Marianne Sæterhaug Oline Munkeby Turid Eidem Olsen Ingrid Resell Mette Louise Skaret Grendahuset har i perioden februar 2013 til februar 2014 hatt følgende utleieforhold: 20 helger 13 Enkeltdager Zumba trening to dager i uken I perioden har følgende innkjøp blitt gjort: 4 sofaer og 2 sofabord Speil, pynte fat, puter og tepper 20 stablestoler og 3 spisebord Skap på Riborg rommet Prosjektor på Riborg rommet. Kjøkken tralle Middagstallerken, suppetallerken, kaffekopper m/ fat og tallerkener for 100 personer. Vinglass, vannglass og likørglass for 100 personer. Ny varmtvannsbereder i 2. etasje. Renholds artikler, toalettpapir, tørkepapir m.m. I perioden har følgende dugnader og gjøremål blitt gjort: Vi har hatt flere dugnader dette året (6 dager utenom oppussingen av Riborg rommet). Hoved oppgaven har vært beisingen av grendahuset. Det gjenstår en del arbeid før denne oppgaven blir ferdigstilt. Ny dugnad til våren. Malt garderoben. Dørene har blitt spray malt og satt på nye håndtak. Nye låser på toalettdørene. Pusset opp Riborg rommet. Morten Vinje og Jan Andreas Torvik har ledet dette arbeidet. Vasking av skap og opptelling av utstyr på kjøkken og storsal. Vasking av alle nyinnkjøpte kopper og kar. Vasking av alle vinduer utvendig og innvendig i 1. etasje. Lysekrone donert av Morten og Camilla Hoås Vinje. Reparasjon av løse taksteiner v/ Eivind Kvål. Ny varmtvannsbereder satt inn i 2. etasje. Spyling av gårdsplass v / Eivind Kvål og Gunnar Iversen. Branntilsyn i følge forskriftene. Brann alarm kontroll. Kontroll av brannslukningsapparatene. Klipping av plen v/ Eivind Kvål og Gunnar Iversen. Reparasjon av gjerdet mot veien på baksiden v/ Eivind Kvål. Beplantet krukkene utenfor inngangsdøren. Brøyting og strøing av parkeringsplass. Avtale med Malvik kommune.

6 Marianne Sæterhaug, Turid Eidem Olsen og Oline Munkeby går nå ut av husstyret og tre nye medlemmer ønskes velkommen inn i husstyret. En stor takk til Eivind Kvål og Gunnar Iversen for at de har vært behjelpelige med vaktmester oppgaver. Vennlig hilsen Husstyret v/mette Louise Skaret OPPGAVER TIL HUSSTYRET I MURUVIK VEL. Ansvaret for å sende ut giro og leieavtale til leietakere. Den som har ansvaret for boken informerer den i husstyret som har ansvaret for huset og utleie den gjeldende måned om utleie. Den som har boken informerer kasserer om utleie. Månedsansvarlig: Vise rundt leietaker og gi de nøkkel. Gå kort igjennom hva som forventes av leietaker angående renhold og rydding m.m. Være tilgjengelig på telefon ved henvendelser. Sjekke at det er ok temperatur inne i huset før utleie. Se over at huset og utstyret er i god stand etter utleie. Se over sammen med leietaker at renhold og rydding er gjort etter avtale og motta nøkkel. Sjekke at alle dører og vinduer er låst/stengt. Se over at brannutgangene inne i huset ikke er hindret av bord og stoler o.l. Den som har boken gir beskjed til vasker når huset skal vaskes. Lage arbeidskontrakt med vasker og avtale skriftlig hva som skal gjøres ved renholdet. Arrangere dugnad hver vår og sende ut «flyer`s» til alle i grenda. Skrive oversikt over hva som skal gjøres. Telle over antall glass, tallerkener, bestikk m.m. hver vår. Vaske opp dårlig vasket utstyr. Rundvask hver vår. Ta kontakt med vaktmester, rørlegger, elektriker og lignende for nødvendig vedlikehold. Spyle uteplassen (vaktmester). Beplante krukkene utenfor inngangsdøren. Sørge for at plenen blir klippet (vaktmester). Pynte juletre. Ansvaret for nøkkelregistrering.

7 Årsberetning for trikomiteen 2013 Medlemmer: Gunnar A. Johansen (leder), Line Rapp Simonsen, Bente Storø, Gunn I. Olsen Vår dugnad på flatholman Som tidligere år ble det arrangert dugnad på flatholman. Den tradisjonelle ryddinga av området fra naustene og utover mot holmene samlet godt med folk og mye rot og søppel ble samlet og kjørt bort og tang og trevirke ble stablet til bål. Det er mye rot og drivved som ligger utover holmene etter de uttalige stormene og det er fortsatt mye å ta tak i. Det ble servert kaffe, kake og saft. Grillen ble fyrt opp for mulighet til å grille medbrakt mat. 17. mai arrangement Trimkomiteen arrangerte leker i forbindelse med 17. mai arrangementet på grendahuset. Det ble arrangert svampekasting, sekkeløp, potetløp, sykkelløp, spiker hamring og stylteløp. Det ble ordnet med premiering til alle barn som deltok. Vi takker barnehagen for utlån av sykler. Trimkomiteen bidro også med kakebaking denne dagen. Familiedag på Flatholman Årets familiedag på Flatholman ble arrangert sammen med festkomiteen. Noen av aktivitetene som ble arrangert var kajakkpadling, turorientering og Energikampen. Det var premieering til alle barna som deltok på turorienteringen. Salg av kaffe, kaker, drikke og grillmat ble ordnet. Vi hadde et strålende høstvær noe som nok gjorde sitt til at det ble godt oppmøte. Malvik Bladet var også tilstede og laget en fin artikkel i ettertid. Vi takker Villa Vika for utlån av kajakker og alle som bidro. Ny bok i kassen Tredje juledag ble boken i trimkassen byttet ut. Premieering til den mann og kvinne som hadde flest turer dit i året som var ble ordnet og utdelt under juelfesten som tradisjonen er. For trimkomiteen, Gunnar A. Johansen

8 Årsberetning fra arrangementkomiteen 2013 Komiteen bestod av følgende medlemmer: Enrico Hofmann, Susan Hofmann, Elisabeth Toprak og Hanne L. Larsen. 17.mai Vi inviterte til 17.mai feiring i grendahuset fra kl Med god hjelp fra styret og trimkomiteen fikk vi gjennomført arrangementet. Vi bestilte en stor kake på Coop Extra i tillegg til at vi bakte selv. Solgte kaffe, kaker, pølse, brus og is. Trimkomiteen arrangerte leker for barna ute, og delte ut is. Flott vær og bra oppmøte. Familiedag på Flatholman 8.september Sammen med trimkomiteen arrangerte vi familiedag på Flatholman søndag 8.september kl Der var det mulig og prøve seg på natursti, kajakkpadling og energikamp (der man meldte på lag). Vi tente opp grillen og solgte hamburger og pølse, veldig populært! Solgte i tillegg kaker, vafler og brus. Veldig bra oppmøte, og strålende vær. Høstfest Lørdag 2.november ble det høstfest, litt sent men pga manglende komité medlemmer ble det vanskelig å få det til tidligere. Det ble annonsert via Muruvikposten og Facebook. Vi hadde ordnet med skjenkebevilling så det var salg av øl, vin, rusbrus og shot. I tillegg solgte vi pølse med brød, brus og litt snacks. Kr. 200,- i inngang og musikk av Mosquitos. Kasting på flaska ble gjennomført men denne gang med 10 ere istede for 5 ere. Husk og veksle nok, greit med en del vekslepenger til inngang også. 60 innbetalte og festen gikk med overskudd. Juletrefest 4.juledag ble det arrangert juletrefest fra kl Annonsert i Muruvikposten. Pyntet bordene med servietter og telys. Blomster sponset av Bogrønt Hammer Planteskole. Inngang kr 50 for voksne, gratis for barna. Kjøpte inn store flasker med julebrus som ble satt på bordene sammen med plastkopper til barna. Salg av kaffe, kaker og pølse med brød. (hadde med 8 kaker) Spællkaran spilte musikk og dro i gang leker og gang rundt juletreet. 2 julenisser kom på besøk med godteposer til barna. 4.juledagsfest Julefesten ble arrangert fra kl Inngang kr 200,-. Musikk av Spællkaran her også, de tok kr ,- for å spille på begge arrangementene. Fikk veldig bra respons på musikken, så anbefales til neste års komité.

9 Solgte øl, vin, rusbrus og shot. I tillegg til kaffe, brus, snacks og pølse med brød. Kasting på flaska ble som vanlig en suksess. Veldig god stemning og folk kom tidlig. Kjempe positivt! 70 innbetalte. Denne festen gikk med et bra overskudd! Vil til slutt takke for all god hjelp vi har fått for å få gjennomført arrangementene! Ønsker neste komité lykke til På vegne av arrangementskomiteen Hanne Landsem Larsen

10 Økonomisk Åreberetning Årets regnskap gjenspeiler det høye aktivitetsnivået som har vært i velforeningen i Det har gått med utallige dugnadstimer til oppussing av Riborgrommet, entreèn og utvendig vedlikehold av Grendahuset. Ny varmtvannsbereder er også montert. Dette har kostet, som regnskapet viser, nesten ,- kroner. I tillegg har Riborgrommet blitt møblert, det er supplert med noen nye møbler i storsalen, og det har blitt kjøpt inn nytt dekketøy til 100 personer. Dette har kostet i overkant av kr ,-. Leieinntektene fra barnehagen er nå helt borte, men vi har økt annen utleie av huset betraktelig. Men ennå må vi forsøke å ta ut litt mer leieinntekt, slik at denne inntekten kan dekke inn kostnadene med huset i sin helhet. Slik er det ikke i dag. Med lavere leieinntekter og høyere kostnader til oppussing og innredning, endte regnskapet for 2013 med et underskudd på ,-. Nytt nettbasert regnskapssystem, Xledger, er tatt i bruk. Dette er et effektivt og moderne system, som gjør kasserer-rollen litt enklere, og sikrer kontinuitet i regnskapet. Det er innført tre kostsentere som er mulig å rapportere på. Disse er: muruvik vel, muruvik grendehus, og muruvik nærmiljøanlegg. Da har vi mulighet til å ta ut fullstendig regnskap på alle disse områdene, og få kontroll over fremtidige kostnader. Og setter oss i stand til å enkelt holde oversikt over prosjektøkonomien i nærmiljøanlegget, noe som er viktig når man for eksempel skal søke om tippemidler. Muruvik Vel 2013 Resultatregnskap Driftsinntekter Kontingent Offentlig støtte Fester/arrangementer Leieinntekter barnehage Andre leieinntekter Sum inntekt Varekost Kostnad fester/arrangement Bruttofortjeneste Driftskostnader Støm Renovasjon/renhold Inventar Forsikring Reperasjon vedlikehold bygg Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt Årsresultat

11 Muruvik Vel 2013 Balanse Eiendeler Anleggsmidler Kundefordringer Andre Fordringer Sum fordringer Kasse Bank driftskonto Bank sparekonto Sum kontant/bank Sum omløpsmidler Totalt Eiendeler Gjeld og egenkapital Egenkapital Årets resultat Total egenkapital Leverrandørgjeld Sum gjeld Total gjelg/egenkapital

12 Muruvik Vel Budsjett Driftsinntekter Kontingent Offentlig støtte Leieinntkter Netto inntekt arrangementer Driftskostnader Grendehus Støm Renovasjon/renhold Forsikring Vedlikehold Kommunale avgifter Inventar 8000 Sum kostnader Grendehus Andre kostnader velforening Renteinntekt Resultat 0

13 Forslag til tillitsvalgte i Muruvik Vel 2014 Styret i Muruvik vel: - Leder: Morten Vinje - Nestleder: Håvard Rosvold, - Prosjektleder for nærmiljøanlegg: har forslag på John Eidem, men ikke bekreftet - Sekretær: Hanne Larsen, - Styremedlem: Geir Roar Hell, Huskomiteen: - Ingrid Resell - Mette Skaret - Marianne Sæterhaug (ønsker å ha boka) - Wenche Pettersen - Christine Totland Arrangementskomiteen: - Preben Kristiansen - Kjersti blengsli - Tore Myrhaug - Isabell Myrhaug - Ranveig Holden - Ole Marius Holden - Thomas Storhaug Trimkomiteen: - Gunni Olsen - Gunnar Johansen - Ingrid Husdal - Thea Bækkevold Valgkomiteen: - Viola Skjeldstadås - Vegard Fossen

ÅRSBERETNING FRA STYRET

ÅRSBERETNING FRA STYRET ÅRSBERETNING FRA STYRET Beretningen omfatter perioden fra forrige årsmøte (27. februar 2014 til 4. mars 2015.) Styret har bestått av: Leder: Morten Hoås Vinje Nestleder: Håvard Rosvold Kasserer: Franz

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Muruvikposten Mai 2012

Muruvikposten Mai 2012 Muruvikposten Mai 2012 I perioden etter forrige utgave av Muruvikposten har det blitt gjennomført årsmøte og nye representanter i både styret og komitéer er valgt. Jeg vil rette en stor takk til de som

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Muruvikposten August 2012

Muruvikposten August 2012 Muruvikposten August 2012 Da er sommerferien over og skolen har startet. Velforeningen tok opp tråden etter ferien 6. august i styremøte og er nå kommet i gang med ulike oppgaver og saker. En egen prosjektgruppe

Detaljer

Muruvikposten. Juli 2014

Muruvikposten. Juli 2014 Muruvikposten Juli 2014 Flotte sommerdager har vi hatt i Muruvik i starten av juli og disse ferietider. Jeg sitter ute og nyter den deilige temperaturen samtidig som jeg reflekterer over hva som har skjedd

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

STATUS VEDRØRENDE TVANGSMULKT MURUVIK GRENDEHUS

STATUS VEDRØRENDE TVANGSMULKT MURUVIK GRENDEHUS Muruvikposten September 2009 Dette flotte bildet er tatt av Sondre Balstad og viser en av sommerens glorøde solnedganger med naustene på Flatholman i forgrunnen. Vi etterlyser fremdeles bilder som vi kan

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

ÅRSMØTE I ROVEN VEL. Agenda

ÅRSMØTE I ROVEN VEL. Agenda ÅRSMØTE I ROVEN VEL Tirsdag 8. mars kl 1900 På Roven Grendehus. Agenda -Innledning -Godkjenning av innkalling -Valg av møteleder og referent. -Valg av 2 personer til å undertegne protokoll -Årsberetning.

Detaljer

Årsmelding Oslo BDSM 2013

Årsmelding Oslo BDSM 2013 Årsmelding Oslo BDSM 2013 Styrets sammensetning etter årsmøte 13.02.2013: Leder: André (10/11) Nestleder: Kai (11/11) Kasserer / Kartoteksfører: Anita (9/11) Sekretær: Geir (8/11) Styremedlem: Tom André

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011 Årsmøte Tau Bedehus 24.01.2011 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Mandag 24.01.2011 kl. 19.00 Andakt ved Rekebord etter årsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg av

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA FREDAG 13.03.2015 KL. 19.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS Saksliste: 1. Godkjenning av årsmøteinnkallinga 2. Valg av møteleder. 3. Valg av 2 representanter til

Detaljer

SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND

SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND ÅRSMELDING FOR SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND REGNSKAPSÅRET 2014 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SAMFUNNSHUSET KVERNALAND SA Det innkalles med dette til årsmøte i representantskapet for Samfunnshuset Kvernaland

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Muruvikposten. Februar 2016

Muruvikposten. Februar 2016 Muruvikposten Februar 2016 Denne lederen skal bli kort og stort sett omhandle arbeidet med den nye kunstgressbanen. Prosjektgruppa har jobbet meget godt og nå er det å håpe at alle kjenner sin besøkelsestid

Detaljer

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010/2011 I. Styrets sammensetning Styret har etter årsmøtet 31. mars 2010 bestått av: Styret har hatt 5 styremøter i perioden, og ett i forbindelse med Nyttårsarrangementet. II.

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

NYTT FRA VIDREK GRENDELAG 2012 Nytt fra grendelaget Årsmelding Valg 2012

NYTT FRA VIDREK GRENDELAG 2012 Nytt fra grendelaget Årsmelding Valg 2012 NYTT FRA VIDREK GRENDELAG 2012 Nytt fra grendelaget Årsmelding Valg 2012 Vaskedugnad Lørdag 21. april kl. 10.00 inviterer vi til vaskedugnad på grendehuset. Her skal vi se over kjøkkenet, toaletter, stoler

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for. Tematime: Mørkved asylmottak, leder Jan Olav Fjelldal stilte på møtet Stikkord:

Møteprotokoll. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for. Tematime: Mørkved asylmottak, leder Jan Olav Fjelldal stilte på møtet Stikkord: Møteprotokoll Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 18:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Elin Irgens leder Arne Hammer nestleder Lena Jørgensen

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Referat Årsmøte Hell Vel 2014

Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Onsdag 26.03 kl 19.00 på Hell Stasjon, lokale til Hell Communication Frammøte; Mette Olsen, Tommy Reinås, Ove Stavnås og Merete Aune Saksliste 1. Innkalling/saksliste Innkalling

Detaljer

Muruvikposten November 2014

Muruvikposten November 2014 Muruvikposten November 2014 Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld - og snart er det ikke lenge til jul. Mørketiden har for lengst startet og det er naturlig å tenke at mange koser seg hjemme

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Leaparken velforening

Leaparken velforening Falsens vei Finnbergåsen Fredrik Stangs vei Hjelms vei Inndalsveien Jacob Aalls vei Skoltehaugen Snarveien Svaneviksveien Søren Jaabæks vei www.leaparken.no ÅRSMØTE 2009 Tid Sted Mandag 23. mars 2009 kl.19.00

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

17. mai arrangement Åretta Ungdomsskole 2015

17. mai arrangement Åretta Ungdomsskole 2015 17. mai arrangement Åretta Ungdomsskole 2015 9. trinn hadde som vanlig ansvar for planlegging og gjennomføring av 17. mai 2015. To av klassekontaktene i 9A delegerte oppgaver etter mal fra FAU, organisering

Detaljer

Muruvikposten August 2011

Muruvikposten August 2011 Muruvikposten August 2011 Vel overstått sommerferie alle Muruvikinger! Siden forrige utgave av Muruvikposten har vi i Muruvik fått mye oppmerksomhet i lokalavisen vår Malvik Bladet. Vi kom faktisk på forsiden

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for Søndre Langerud Tomteselskap AS. Møtet vil finne sted den 3.3.2015 kl.

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Saksliste for Representantskapets årsmøte torsdag 17. mars 2010 kl. 19.30

Saksliste for Representantskapets årsmøte torsdag 17. mars 2010 kl. 19.30 ÅRSMELDING FOR Saksliste for Representantskapets årsmøte torsdag 17. mars 2010 kl. 19.30 1 Godkjenning av saksliste 2 Godkjenning av innkallingen 3 Registrering av representanter 4 Valg av referent og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Muruvikposten Februar 2012

Muruvikposten Februar 2012 Muruvikposten Februar 2012 INNKALLING TIL ÅRSMØTE Tid: Onsdag 22. februar 2012 kl. 19.00 Sted: Muruvik grendehus 1. Åpning av møte og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3. Årsberetninger

Detaljer

Referat Årsmøtet i bedriftslaget Meteorologen 24.feb. 2009

Referat Årsmøtet i bedriftslaget Meteorologen 24.feb. 2009 Referat Årsmøtet i bedriftslaget Meteorologen 24.feb. 2009 kl.13-14.45 i lille møterom, Hovedbygget. Det var 7 til stede. Leder i idrettslaget Tone Huseby ønsket velkommen. Tone Huseby ble valgt til møteleder

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

7. kl: DET GODE KJØKKEN Plan for arbeidet

7. kl: DET GODE KJØKKEN Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 7. kl: DET GODE KJØKKEN Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Karene Gjøstøl Karlsen tlf 930 11 726 karene.karlsen@live.no

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

INNKALLING TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS 31. ORDINÆRE ÅRSMØTE. Tirsdag 7. april 2015, Dagbo kl 19.00

INNKALLING TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS 31. ORDINÆRE ÅRSMØTE. Tirsdag 7. april 2015, Dagbo kl 19.00 INNKALLING TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS 31. ORDINÆRE ÅRSMØTE Tirsdag 7. april 2015, Dagbo kl 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 3. Årsberetning med kort status av de

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 02.02.2011 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Tirsdag 29. Mars 2011 Klokken 19.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00

Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00 Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00 Agenda: 1. Åpning (godkjenning av innkalling) 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av to til å signere protokollen 5. Godkjenning av

Detaljer

. Bingoregneskap Valg

. Bingoregneskap Valg BøFJORDEN GRENDAHUS AL. ÅnsrueLDrNc zol4 ÅnsruØTE r KTELLAREN 23. APRIL KL. 19.30 Konstituering Årsmelding Regnskap Budsjett. Bingoregneskap Valg lnnkomne saker Det blir servert kaffe. vel Møtt! Styret.

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Muruvikposten. April 2014

Muruvikposten. April 2014 Muruvikposten April 2014 Det var en person som visket meg i øret at vi måtte gjøre noe for å få blæst i saken for over ett år siden. Jeg har aldri sovet så dårlig før en dag som denne, men med nøye planlegging

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Muruvikposten Februar 2013

Muruvikposten Februar 2013 Muruvikposten Februar 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE Tid: Torsdag 28. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Muruvik grendehus 1. Åpning av møte og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 7. april 2015. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 7. april 2015. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist Møtereferat : 7. april 2015 Tilstede: Elin Ringen Lovise Hovdal Katrine Selven Stine Berg Anne Grete Reitan Vegard Hovdal Lise Larsen Gaute Evenhus Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Info: Siden forrige

Detaljer

Årsberetning Slevik velforening 2016

Årsberetning Slevik velforening 2016 Årsberetning Slevik velforening 2016 Styret har i perioden bestått av; Janne Martinsen Ann-Kristin Brunzell Rud Bengt Rydin Christian Karlsen Kenneth Bremvik Marianne Tøgersen Arvid Johansen Det har siden

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

MØTEDATO: STAD: REF.: 07.06.2010, kl. 20 Grendahuset

MØTEDATO: STAD: REF.: 07.06.2010, kl. 20 Grendahuset REFERAT: Styremøte Kolnes Grendahus A/L FORFALL: Heidi Werenfels DELTAKERAR: Anita Vikingstad, Sørgård, Helga Kjetland, Vikane, Ingvar Fagerland, Hilde Frøiland, Emberland, Grethe Smistad (observatør Grendautvalget)

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Muruvikposten Oktober 2011

Muruvikposten Oktober 2011 Muruvikposten Oktober 2011 Mye har skjedd siden forrige utgave av Muruvikposten. Vi har gjennomført folkemøte og familiedag på Flatholman, ordføreren har vist med handling at han ønsker å bevare Flatholman,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSBERETNING. Haugenes Vel www.haugenesvel.no. Hockey-kamp på tennisbanen. Årsmøte avholdes: Tirsdag 14. februar kl.. 18.00 på House og Enny`s

ÅRSBERETNING. Haugenes Vel www.haugenesvel.no. Hockey-kamp på tennisbanen. Årsmøte avholdes: Tirsdag 14. februar kl.. 18.00 på House og Enny`s ÅRSBERETNING 2011 Haugenes Vel www.haugenesvel.no Hockey-kamp på tennisbanen Årsmøte avholdes: Tirsdag 14. februar kl.. 18.00 på House og Enny`s Invitasjon til Årsmøte i Haugenes Vel Tirsdag 14. februar

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte Tid: Mandag 26. kl 10:00 Sted: Akvariet Tilstede: Rune L, Jan-Inge, Rune R, Sven-Arne, Karianne, Kjetil, Magnus Sak 1: Skidagen 2012, oppsummering og forslag til endringer (se vedlegg)

Detaljer

Foreningen Nedre Bekkelaget Samfunnshus Organisasjonsnr: 899035542

Foreningen Nedre Bekkelaget Samfunnshus Organisasjonsnr: 899035542 Innkalling med dagsorden Årsmøtet 2014 Foreningen Nedre Bekkelaget Samfunnshus Organisasjonsnr: 899035542 Villa Lilleborg Mandag 31. mars 2014, kl 1900, Villa Lilleborg Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ----------------------------------------

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ---------------------------------------- Til oppsittere på Ytre Egeland inkl. Kloster, Lindland, Slimestad og andre med tilknytning til Slimestad bedehus INNKALLING TIL ÅRSMØTE!!!!!!! SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer