Muruvikposten Feb. 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muruvikposten Feb. 2009"

Transkript

1 Muruvikposten Feb STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel skal gå til Muruvik Vel og da vil inntil 5 % av din spilleinnsats gå tilbake til vårt arbeid i Muruvika. Støtt opp om bygda vår! Tid: Onsdag 25. februar 2009 kl Sted: Muruvik grendehus INNKALLING TIL ÅRSMØTE 1. Åpning av møte og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3. Årsberetninger 4. Resultatregnskap og balanse 5. Revisjonsberetning 6. Innkomne forslag 7. Fastsettelse av medlemskontingent for Valg Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret v/geir R. Larsen i hende seinest mandag 23. februar Det vil bli servert kaffe og kaker. Vel møtt! Geir R. Larsen leder 1/8

2 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 Beretningen omfatter perioden fra forrige årsmøte (23. april 2008) til dagens årsmøte. Styret har bestått av: Leder Nestleder Økonomiansvarlig Styremedlemmer: Varamedlemmer: Geir R. Larsen Thomas Fossen Tor O. Haugan Gunvor Sorken, Gry T. Bottenvann og Fredrik Fredriksen Bjørn Å. Einvik og Bjørn M. Helland Det har i perioden blitt avholdt 9 styremøter. Varamedlemmene og lederne av de enkelte komiteer har vært innkalt til alle møtene. Det gamle og det nye styret samt påtroppende og avtroppende medlemmer av de ulike komiteer ble invitert til det første styremøtet. Målsettingen for møtet var å utveksle erfaringer samt informere litt om hvilke oppgaver og forventninger man har til komiteene. Styret har i perioden bl.a. jobbet med følgende saker: Muruvikposten. Det er laget og distribuert 4 utgaver av denne til alle hustander i Muruvik. Gjennom denne har vi etter beste evne prøvd å formidle det som skjer i bygda samt tatt noen historiske tilbakeblikk. Vi har også redet grunnen for en egen hjemmeside så i løpet av 2009 vil man elektronisk få tilgang til aktuelle saker i bygda. Gevingåstunnelen. Styret er underutvalg for prosjektet og leder representerer utvalget i Trafikkforum Gevingåsen. Det vil bli et tverrslag til tunnelen ved avkjørselen til steinbruddet og 2/3 av massen vil bli tatt ut fra tverrslaget og transportert til Værnes. Arbeidet vil starte i løpet av våren og det påregnes stor aktivitet et års tid. Jernbaneverket vil komme med informasjon etter hvert som prosjektet skrider frem. Trafikksikkerhet. Det ble rettet et brev til Trafikksikkerhetsutvalget om diverse utbedringer som vi mente var nødvendig for å bedre trafikksikkerheten. Det er ikke mottatt annet svar enn at utvalget skulle ha et møte i høst. På eget initiativ og kostnad har vi fått montert et ekstra gatelys langs Muruvikvegen og en lyskaster i tilknytning til bussholdeplassen for skolebarna. Parkett i grendehuset. Styret har utredet og innhentet priser på legging av parkett. Med Arne Kristian Fredriksen i spissen og gode medhjelpere ble legging av parkett og lakkering gjennomført ved intenst arbeid i en periode på to uker. Dette skjedde i begynnelsen av november og så snart lakken hadde tørket, ble det arrangert en takkefest for denne dugnadsgjengen. Vellykket. Kjapt og effektivt. Dugnad i og rundt grendehuset. Den 27. september ble det arrangert dugnad og tross et formidabelt regnvær var oppmøtet meget godt. 14 herrer og 10 damer samt ca. 25 barn deltok på dugnaden. Mye rydde- og vedlikeholdsarbeid ble utført og dugnaden ble avsluttet med servering av pølser, vafler, kaffe, brus og øl. Ryddedugnad på Flatholman og langs Malvikvegen. Slik som tidligere år ble det avholdt en ryddedugnad på Flatholman. Ganske bra oppmøte og planlagt oppgaver ble gjennomført. Samme dag ble det også arrangert ryddedugnad langs Malvikvegen. Tor O. Haugan ble dessverre eneste deltaker på denne dugnaden. 2/8

3 Regulering av leiepriser i grendehuset. På styremøte den 10. desember ble det fattet vedtak om nye leiepriser. De trer i kraft for avtaler inngått etter og er som følger: 1. Ukedag: kr. 300,- for medlemmer 2. Ukedag: kr. 600,- for andre 3. Helg : kr ,- for medlemmer 4. Helg : kr ,- for andre Jernskrot på Muruvik havn. Det ble rettet en henvendelse til Malvik kommune om denne aktiviteten. I sitt svar sier de at det er snakk om mellomlagring/håndtering av rent stål som skal skipes videre. Denne mellomlagringen skulle opphøre i månedsskiftet januar/februar, men pr. dato har skrotet ennå tilhold på havna. Fylkesmannen har bedt om en redegjørelse for aktiviteten og hvis det er aktuelt å bruke området etter 1. mars i år så må det søkes om egen tillatelse. I perioden hvor det mellomlagres i Muruvik må Metallco se til å ha rutiner og beredskap for å kunne håndtere uforutsette hendelser. Forurensing av Muruvikbekken. På grunn av steinbruddet har bekken forandret seg. Den har blitt oppfylt med grus fra pukkverket. Tidligere var bekken godt synlig ved grendehuset, men nå er den nærmest for en sump å regne. Fjæra utenfor utløpet av bekken har blitt grønn og tilgriset. Det forrige styret tok opp forholdene med Malvik kommune. I høst hadde vi en befaring langs bekken sammen med Alvestad fra kommunen. Det vil bli laget en rapport om hva som bør gjøres og driver/grunneier av steinbruddet vil bli tilskrevet i sakens anledning. Pr. dato foreligger ikke rapporten, men den er lovt i nær fremtid. Muruvik havn reguleringsplan. Denne saken har vi viet mest oppmerksomhet. Det gjelder å finne frem til en løsning som ivaretar Muruvik som bosted samt å legges til rette for økt næringsvirksomhet og flere arbeidsplasser i Muruvik. I denne sammenheng skal heller ikke glemmes at det er meget viktig å ta vare på og videreutvikle eksisterende friluftsområder. I vårt arbeid har vi hatt meget god hjelp av Jon Eidem. Ved hjelp av hans engasjement har vi fått laget en planskisse for Muruvik havn samt laget et skriftlig planforslag og ikke minst en høringsuttalelse til Malvik kommunes reguleringsplan for havna. Noe av dette har også kostet penger, og da har vi vært i den heldige situasjon at Holmen Kloakklag har skjenket oss ca. kr ,- for å bruke i arbeidet med en arealplan for Muruvik havn. Til styremøtet den 10. desember ble Planutvalget samt varamedlemmer, ordfører og varaordfører, Malvik næringsutvikling v/bjarne Brubak og administrasjonen invitert. Bare to politikere tok seg tid til å komme, men vi fikk da presentert våre planer for de fremmøtte. I den seinere tid har også Susanna Brynhildsen engasjert seg sterkt i saken, og ved felles anstrengelser håper vi å oppnå en løsning som Muruvik kan være bekjent av. Arbeidet er på langt nær avsluttet, så dette blir nok også en viktig sak for styret i Når det gjelder regnskap og økonomi vil dette bli presentert i en egen bolk av økonomileder. Det samme gjelder de ulike komiteer. De har laget egne beretninger som vil bli presentert på årsmøtet. Styret ønsker å rette en takk til komiteene for vel utført arbeid gjennom året, og ønsker samtidig nytt styre samt komiteer lykke til med arbeidet i året som kommer. for styret i Muruvik Vel Geir R. Larsen leder 3/8

4 HUS-STYRETS ÅRSBERETNING 2008 Husstyret har bestått av: Mona Magnussen Vegard Fossen Line Johansen Per Vesterbukt Det har vært 29 utleieforhold av Muruvikstua i 2008, i tillegg til Hommelvik Korforening som er fast leietager hver mandag. I tillegg til utleie av Muruvikstua, er følgende utført i 2008: Skiftet ødelagte vindu i storsalen, garasjen og i barnehagen. Montert filtknotter på alle stoler og bord i storsalen Lyspærer er byttet i utelys og nye er kjøpt inn og ligger på lager Juletre innkjøpt, montert og pyntet Gjennomgang av alt servise i skapene i storsalen; vasket skittent og kastet ødelagte deler. Innhentet pristilbud på parkett i storsal Plantet blomster i krukker utenfor inngangen Det var dugnad 27. September i samarbeid med styret. Det møtte opp 24 personer. Det ble utført følgende: Rundvask av storsal, kjøkken, gang og toaletter Vinduer pusset inne og ute Kratt ble ryddet rundt garasjen og fotballbanen Takrennene ble renset Mona Magnussen og Vegard Fossen går ut av husstyret. De takkes for innsatsen og to nye medlemmer ønskes velkommen inn i husstyret. Muruvik, for husstyret Line Johansen 4/8

5 ARRANGEMENTSKOMITEENS ÅRSBERETNING 2008 Komiteen har bestått av: Siri og Ragnar Lorentsen Asgeir Nygårdsvold og Line Hatling Elisabeth og Jo Hembre 17. mai arrangement. Salg av kaffe og kaker. Alle stoler ble brukt inne. Alle barna fikk gratis is. Det ble arrangert sykkelløp, sekkeløp og kast på boks for barna 17. september. Sendte ut invitasjoner om en lysbildekveld med naturfotograf Svein Wik. Det ble kokt kaffe og bakt kaker. Kun 10 personer møtte opp. Skuffende få, men de som kom fikk se flotte bilder tillagt musikk, og høre en engasjert naturfotograf fortelle om sine opplevelser i naturen. 27. september. Servering av mat og drikke på dugnaden inne og utenfor grendehuset. 11 oktober, Høstfest. Vi ville prøve noe nytt, og sendte ut invitasjon til høstfest med quizkonkurranse for lag som vorspiel til kveldens fest. Det slo ikke an. Kun ett lag meldte seg på, og derfor ble quizen avlyst. Ikke lett å få muruvikinger med på noe nytt!! betalende på festen. Fin musikk av Storebrors Trio og god stemning. 28 desember, Julefest. Juletrefest for barn fra kl Musikk av Makalaus. Masse folk og fullt hus. 70 godteposer delt ut. Salg av kaffe, brus og kaker. Det ble også delt ut diplomer til barna som hadde vært på trimkassen i løpet av året. Utlodning av fruktkorg, julestrømpe og julestjerner. Alt for lite bord og stoler!! Voksenfest fra kl Kun 30 betalende. Musikk av Makalaus. Servering av gløgg, og salg av øl, vin, kaffe, snacks og pølser m/brød. Det ble også arrangert kasting på flaske. Konklusjon. Da vi var kun tre par i komiteen, ble det mye arbeid på få personer. Fire par bør være et minimum. Vi har prøvd å få til noe nytt, men det er ikke lett å engasjere Muruvikingene!! Vi takker for oss, og ønsker neste komité lykke til. På vegne av arrangementskomiteen Siri L. Lorentsen. 5/8

6 ØKONOMIEN I MURUVIK VEL 2008 Muruvik Vel har fortsatt en god økonomi og foreningen gikk med et overskudd på kr i Muruvik Vel har hatt inntekter på kr i På inntektssiden så er det naturlig nok utleie av lokaler til barnehagen som bidrar mest med et årlig leiebeløp på kr Annen utleie av Muruvikstua har gitt inntekter på kr En vesentlig inntektspost er støtte, der vi i tillegg til å ha fått støtte fra Malvik kommune for rydding av Flatholman har fått kr fra Holmen kloakklag til videre jobbing med vår løsning for Muruvik havn. 117 husstander og enkeltpersoner har betalt medlemskontingent, noe som har gitt kr i inntekter. Renteinntekter fra våre kontoer beløp seg til kr De totale utgiftene i 2008 beløp seg til kr På utgiftssiden så har det på postene 6300 Eiendomskostnader bygninger og 6500 Inventar og utstyr blitt postert kr i utgifter. Deler av dette er innkjøp i forbindelse med parkettlegging. I tillegg er det kjøpt inn nytt bestikk og det er foretatt glassreparasjoner, samt utbedring av rør og elektrisk anlegg. Under posten 6750 Tiltak i bygda er det påløpt kr i utgifter. Det ble kjøpt inn materiell for kr for å få satt ut og laget et skikkelig forankringsopplegg for flytebrygga på Flatholman. Holmenvn/ Arntzenbakken vegforening fikk kr i støtte i forbindelse med utbedringer etter flom. Arkideco fikk i oppdrag å lage Muruvik vel sin kartskisse for Muruvik havn, samtidig som de sjekket opp og kvalitetssikret de løsninger som Muruvik vel har foreslått. Dette oppdraget beløp seg til kr Det er verdt å merke seg at to vesentlige utgiftsposter fra 2008 ikke vil bli bokført før i Det gjelder parkettgolvet i Muruvikstua til ca. kr samt to nye fotballmål som også beløper seg til ca. kr Hvis disse utgiftspostene hadde blitt betalt på riktig år så ville vi ha hatt et resultat like under null. I stedet så vil disse to postene belaste regnskapet for Av balansen så kan vi konstatere at Muruvik Vel har aktiva på kr Muruvik Vel har ingen gjeld. Dette er midler som er spredt på en sparekonto, en brukskonto samt en kasse med kontanter. Resultatregnskap og balanse kommer på de følgende sider. Vi tar forbehold om endringer da regnskapet p.t. ikke er godkjent av revisorene. Muruvik Tor Ove Haugan Kasserer 6/8

7 Muruvik Vel 2008 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn/Summer KontoSum TotalSum RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Medlemskontingent , Støtte , Fester , Tilstelninger 3 206, Leieinntekter barnehage , Andre leieinntekter ,00 Sum DriftsInntekter ,89 DriftsKostnader 6300 Eiendomskostnader bygninger , Inventar og utstyr , Strømutgifter , Kommunale avgifter (vann/ avløp) 6 481, Renovasjon , Forsikring , Utenomhus grendahus 6 674, Tiltak i bygda , Kontorrekvisita/ porto 449, Trykking, kopiering 3 445, Abonnement 2 029, Fester , Tilstelninger , Styremøter 184, Årsmøte 0, Diverse driftsutgifter 8 697,00- Sum DriftsKostnader ,16- DRIFTSRESULTAT ,73 Finansposter 8040 Renteinntekter , Bankgebyrer 234, Purregebyrer 69,00- Sum Finansposter ,00 RESULTAT FØR SKATTER ,73 Årsoppgjørs disposisjoner, skatter Sum Årsoppgjørs disposisjoner, skatter 0,00 ÅRSRESULTAT ,73 Disponering av årsresultat Sum Disponering av årsresultat 0,00 Lisensiert til: Muruvik Vel Utskriftsdato: kl: 00:14 Side: 1 datag software [www.datag.no] AlphaReg regnskapssystem

8 Muruvik Vel 2008 BALANSE KtoNr KontoNavn/Summer KontoSum TotalSum Eiendeler Omløpsmidler 1900 Kasse 5 559, Brukskonto bank 7 867, Sparekonto bank ,97 Sum Omløpsmidler ,42 SUM EIENDELER ,42 Gjeld og Egenkapital Egenkapital 2050 Opptjent egenkapital , Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,73 Sum Egenkapital ,42 SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,42 Lisensiert til: Muruvik Vel Utskriftsdato: kl: 23:45 Side: 1 datag software [www.datag.no] AlphaReg regnskapssystem

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Årsmøte i Solvang kolonihage avdeling 2. 28. september 2Ol4 kl. 14.00 på Huset

Årsmøte i Solvang kolonihage avdeling 2. 28. september 2Ol4 kl. 14.00 på Huset Årsmøte i Solvang kolonihage avdeling 2 28. september 2Ol4 kl. 14. på Huset Dagsorden Äpning og godkjenning av innkalling Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer