globalenergy & naturalresources Mobilisering og dens virkning på det globale olje- og gassmarkedet Progressive GE 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "globalenergy & naturalresources Mobilisering og dens virkning på det globale olje- og gassmarkedet Progressive GE 1"

Transkript

1 globalenergy & naturalresources Mobilisering og dens virkning på det globale olje- og gassmarkedet Progressive GE 1

2 Indeks Innledning Innsikt i mobiliseringinsights Mobilisering og virkningen på å rekruttere og beholde talenter Motivasjon og mobilisering Støtte mobilitet Støttestrukturer ns Regionale og lønnen trendern Europa Afrika Sør-Amerika USA og Nord-Amerika Midtøsten Asia-Stillehavsområdet Metodikk Kompetanseknapphet, kjøpe ekspertise og visumbegrensninger som påvirker anskaffelse av talenter, er faktorer som påvirker det globale olje- og gassrekrutteringsmarkedet Innledning Det globale energi- og naturressursmarkedet opplever betydelig vekst og investeringer, med særlig fokus på områder i Sør-Amerika og Sørøst-Asia. Store operatører starter større internasjonale prosjekter som vil åpne for mobiliseringsmuligheter for talenter som vurderer utenlandske oppdrag, men hvordan vil dette påvirke lønninger og oppfatninger i olje- og gassindustrien? I denne globale mobiliseringsrapporten ser vi på faktorer som knapphet på kvalifisert arbeidskraft, fokus på å kjøpe kompetanse og begrensningene som visumkravene representerer for vår globale kandidatbase. Vi skisserer også lønnsvilkår og gir regional innsikt rundt markedstrender i kjernedisiplinene og hvordan disse påvirker kandidater over hele verden. Til slutt trekker vi frem kandidatmotivasjon over hele verden i form av økningen i muligheter i andre land, hvilke regioner som anses som mest attraktive og hvilken støtte som er viktigst fra en arbeidsgiver overfor vår internasjonale talentbase. 2 Progressive GE Progressive GE 3

3 Mobilisering og virkningen på å rekruttere og beholde talenter Iscenesettelse I tre måneder har Progressive GE snakket med ansatte fra hele verden for å forstå hvor attraktiv utsikten til å jobbe i utlandet er, hvor de mest attraktive stedene å jobbe er, motivasjonsfaktorene for internasjonal mobilitet og hvilke fordeler ansatte forventer når de skal se etter en internasjonal jobb. Vi snakket med både kontraktører og fast ansatte på tvers av Amerika, Afrika, Asia, Europa og Midt-Østen, Sør-Amerika 6% Nord-Amerika 13% Midtøsten 11% Storbritannia 13% Kontraktør etter region som har erfaring varierte fra drift, prosjektledelse og logistikk, konstruksjon, boring og Health & Safety. Vår respondent panel anslår en 50/50 splitt mellom kontrakt og fast ansatte. Før vi utforske ansattes oppfatninger av mobilitet skjønt, første ønsket vi å forstå hvor respondentene var engasjerende fra, for å bedre forstå deres sannsynlighet og åpenhet mot global mobilitet. Afrika 9% Storbritannia Afrika 6% 10% Europa 17% Asia-Stillehavsområdet 29% Sør-Amerika 21% Nord-Amerika 15% Fast ansatte etter region Midtøsten 11% Asia-Stillehavsområdet 20% Europa 17% Skille mellom kontraktør og fast ansatte Fra kontraktørene kan vi se at det er en ganske jevn fordeling mellom personer som for tiden arbeider i hjemlandet, og de som ikke gjør det, med 47 % som for tiden arbeider andre steder enn der de ble født. Det er neppe overraskende med tanke på at etterspørselen i hele det globale energimarkedet viser større drivkraft i land som Kina, India og Brasil. I slike land er etterspørselen langt høyere enn tilbudet på lokale talenter, og bedriftene ønsker å bygge opp internasjonale prosjektgrupper for å dekke den lokale kompetansemangelen og samtidig få inn internasjonal ekspertise for å dekke lokale kunnskapsbehov. Virkningen av skifer på den amerikanske olje- og gassindustrien, som har økt med over 25 % i løpet av de siste fem årene, har også en betydelig innvirkning på antall talenter som kreves i landet. Dette betyr at etterspørselen etter folk med svært spesifikk kompetanse, har blitt global. Faktisk når vi undersøker kontraktørene nærmere, kan vi se at 62 % av folk vi snakket med har 10+ års erfaring, som gir noe av forklaringen av hvordan denne populasjonen har blitt mobile i stadig større grad. Hva kan anses som overraskende er imidlertid at over 1/3 av vårt fast ansatte panel (38 %) jobber utenfor hjemlandet. Dette tyder på mobilitet ikke er så forbigående som mange vil tro. Erfaring blir også i økende grad en kritisk driver for bedrifter som ønsker å rekruttere fast ansatte, selv om vi ser en mye bredere spredning av erfaring for rekrutterte personer av denne typen. Kun 40 % av folk vi snakket med, har mer enn 10 års erfaring, 12 % har 8 10 år og nesten 1/4 (22 %) har 5 7 år. Så det synes som vi har to strømmer med rekrutteringsaktivitet som skjer over hele verden: én permanent syklus der selskapene ser etter en bredere kompetanse og et spekter med erfaring, typisk i mer støttedrevne stillinger, og et kontraktsmarked der bedriftene ønsker å fylle sine umiddelbare og potensielt langsiktige kompetansehull, som er mer markeds- og etterspørselsfokusert. Kontraktør Fast ansatt Kontraktør Opprinnelsesland Nei 47% Ja 53% Nei 38% Ja 62% Erfaring 62% Fast ansatt 40% 12% 22% av folk vi snakket med har 10+ års erfaring av folk vi snakket med, har mer enn 10 års erfaring av folk vi snakket med, har mer enn 8 10 års erfaring av folk vi snakket med, har mer enn 5-7 års erfaring 4 Progressive GE Progressive GE 5

4 Kontraktør Den profesjonell kontraktøren Når vi snakker spesielt om kontraktører, har det vært en markant økning i heltids profesjonelle kontaktører. Faktisk har vi i de siste årene sett en permanent kompetanseflukt i olje- og gassindustrien etter hvert som flere ansatte ser etter utfordringer, muligheter og økonomiske fordeler forbundet med å være fulltids kontraktør og samtidig legge komforten og stabiliteten forbundet med å være heltidsansatt bak seg. Kanskje kan vi også se at arbeidsgivere blir stadig mer tiltrukket av utsiktene til å rekruttere internasjonale prosjektteam i synergi med denne økningen i den profesjonelle og heltids kontraktører og sende dem av sted til ulike prosjekter og oppdrag over hele verden. Fordelingen av våre kontraktører bekrefter at nye markeder er det mest attraktive alternativet, med Asia som spesielt har den største kontingenten med kontraktører med 29 % som for tiden er plassert der. Dette er 10 % mer enn den nest største kontingenten, Europa med 19 % og Sør-Amerika med bare 6 % og Afrika (9 %). Vi forventer imidlertid at disse tallene vil øke betydelig i de nærmeste årene, spesielt i Sør-Amerika og Afrika. De første tegnene på den bevegelsen kan man allerede se i Brasil der etterspørselen har vært økende de siste årene etter hvert som landet øker sine oljereserver. I Brasil har nye funn ført til den høyeste økningen i oljereserver noe sted i verden, med et hopp fra 14. Kontingent av kontraktørs per region til 8. plass i verden*. Og med Petrobras alene som planlegger å investere USD 147 milliarder de neste fem årene, vil etterspørselen øke. Dessuten, med Afrika som for tiden leverer ca. 12 % av oljen i verden og har betydelige uutnyttede reserver (som har blitt anslått til 8 % av verdens samlede reserver), vil Afrika sikkert fortsette å øke etterspørselen etter talenter innen olje og gass, spesielt når vi vurderer de potensielle mulighetene som vokser frem som følge av nye leteprogrammer, utvikling av havnene, rørledningskonstruksjoner og større infrastrukturprosjekter over hele kontinentet. Bevegelighet for talenter Når det gjelder de store blobale mulighetene for kontraktører og fast ansatte, må man være oppmerksom på hvor sannsynlig det er at vi vil se bevegelser i talentpoolen og om det er sannsynlig at dette vil påvirke arbeidsgivere og deres behov for å ha et mer internasjonalt perspektiv. Selv om etterspørselen etter kontraktører har blitt noe mindre i siste kvartal 2013, vil tiltroen og etterspørselen nødvendigvis bedre seg når vi beveger oss inn i 2014 og spesielt i andre halvdel av året. Med det i tankene ser vi allerede at tiltroen øker hos kontraktørene. Da vi spurte kontraktører om hvor sannsynlig det er at de vil se etter en ny jobb de neste 12 månedene, er det derfor lite overraskende at 29 % sa det var sannsynlig og 61 % sa at det var svært sannsynlig at de ville gjøre det. Men dette tyder på at mange engasjementer er i ferd med å avsluttes, eller at kontrakter vil bli forvaltet på relativt kort sikt, noe som kan bety en prosjektfokusert talenttømming som har potensial til å legge ekstra press på prosjektleveranser. Mange av de globale aktivitetene vi har sett de siste månedene, tyder på at det fortsatt foregår en kamp om talentene i hele bransjen og at merkbare rekrutteringsaktiviteter er fokusert på folk som beveger seg mellom konkurrerende selskaper eller over landegrensene for å utnytte lønninger og muligheter som er tilgjengelige i markedet. Tiltroen er også permanent Det som imidlertid er overraskende, er at nesten 4/5 (79 %) av de fast ansatte enten sannsynligvis (29 %) eller svært sannsynligvis (50 %) vil se etter en ny jobb de neste 12 månedene. Forskjellen er imidlertid at mange av disse potensielle fast ansatte spesialistene ønsker å bevege seg mot å være selvstendige kontraktører etter hvert som etterspørselen øker, kompetansekløften fortsetter å vokse og lønningene øker eksponentielt som følge av dette. En annen problemstilling er at vi forventer å se en stor global talenttapping på alle områder av olje- og gassforsyningskjeden etterhvert som erfarne folk som ble rekruttert på 70-tallet og tidlig på 80-tallet nærmer seg pensjonsalderen og selskapene risikerer å miste mange års erfaring og kompetanse. Hvor sannsynlig er det at du vil se etter en annen jobb de neste 12 månedene? 61% Høyst sannsynlig 29% Sannsynlig 7% Nøytral 1% Usannsynlig 2% Høyst usannsynlig Fast ansatt Hvor sannsynlig er det at du vil se etter en annen jobb de neste 12 månedene? Asia 29% Europa 19% Afrika 9% Sør-Amerika 6% 50% Høyst sannsynlig 29% Sannsynlig * Reference: PWC % Nøytral 6 Progressive GE 6% Usannsynlig Progressive GE 7 2% Høyst usannsynlig

5 Har du noen gang arbeidet internasjonalt i minst 3 måneder? Nei 42% Ja 58% Kontrakt Hvor lenge er det siden du jobbet internasjonalt? Kontraktørmobilitet Hvis vi ser nærmere på kontraktørmarkedet, kan vi se at andelen av folk som har jobbet internasjonalt i minst tre måneder ikke er så omfattende som mange forventer. Kun 58 % av folk sa at dette var tilfellet. Det dette imidlertid betyr, er at vi kan se at internasjonale kontrakter blir stadig mer attraktive, uten tvil drevet av bedre lønninger, muligheter og potensielle forhold utenfor våre respondenters opprinnelige hjemland. Når vi ser på tabellen, kan vi se at vi for mer enn 10 år siden så at 1 av 5 (20 %) kontraktører hadde arbeidet internasjonalt, men deretter kan vi se en reduksjon mellom 5 og 10 år, der tallene falt med nesten halvparten (12 %). Permanent mobilitet Når man vurderer permanent rekruttering, der de viktigste områdene av veksten har vært innen støtte- eller driftsfunksjoner, kan vi se at dette fortsatt er et svært mobilt marked, der 55 % av de spurte sa at de hadde jobbet i mer enn tre måneder internasjonalt. I motsetning til for kontraktører har de siste fem årene mobiliteten på fast ansatte vokst eksponentielt i den grad at 27 % av folk hadde jobbet internasjonalt for mindre enn 12 måneder siden det høyeste nivået vi har sett på en stund. Disse trendene er kanskje litt overraskende når vi tenker på at det globale olje- og gassmarkedet har blitt mye mer uensartet de siste årene, og nye fremvoksende markeder har drevet etterspørselen og også antallet personer med internasjonal erfaring. Fast ansatt Har du noen gang arbeidet internasjonalt i minst 3 måneder? Nei 55% Ja 45% Hvor lenge er det siden du jobbet internasjonalt? Vil du vurdere å jobbe internasjonalt i fremtiden? Nei 4% 18% Mindre ennet år siden 20% Mellom 1 og 2 år 15% Mellom 2 og 3 år 14% Mellom 3 og 5 år 12% Mellom 5 og 10 år 20% Mer enn 10 år siden Ja 96% Må du jobbe i utlandet for å oppnå dine ambisjoner? I løpet av de siste fem årene har imidlertid denne trenden blitt endret gradvis fra år til år etter hvert som internasjonal etterspørsel etter og konkurranse om seniortalenter har økt. Faktisk var andelen av kontraktører som hadde jobbet internasjonalt tilbake på 10 år+ nivået i 2013 da 20 % av folk sa at de hadde jobbet internasjonalt for mellom 12 og 24 måneder siden. Selv om antallet har falt litt de siste 12 månedene, er det nesten enstemmig enighet om at kontraktører er mottakelig for å jobbe internasjonalt i fremtiden, med 96 % av folk som sier at dette er et attraktivt alternativ. Dessuten mente mer enn halvparten av kontraktørene vi snakket med (56 %) at de hadde sett en økning i antall internasjonale muligheter, og at dette var nøkkelen til deres vilje til å flytte over landegrensene. Hvorvidt dette var en positiv eller negativ faktor, gir en viss innsikt i attraktiviteten av internasjonal mobilitet for kontraktører eller om markedskravene har tvunget dem til å endre sine karriereambisjoner. Vår studie bekrefter dette fordi den viser en fordeling på 50:50 mellom kontraktører som føler de må jobbe i utlandet for å oppnå sine ambisjoner, og de som ser det som en positiv og personlig forandring, selv om internasjonal mobilitet ikke passer for alle. Selv om faktisk halvparten av detlakerne i vår studie (49 %) ikke følte at de måtte flytte utenlands, følte over ¾ at dette var en positiv endring i markedet som de var komfortable med. Opplever du økningen i utenlandske muligheter som en positiv endring? Det som er overraskende, er imidlertid at det å jobbe internasjonalt i fremtiden er et litt mer attraktivt alternativ for fast ansatte enn det er for kontraktører, med 97 % av de spurte som sa at de ville vurdere denne muligheten seriøst. Så hva driver dette for permanent mobilitet? Det er fortsatt betydelig talentsvikt i hele olje- og gassindustrien som begynte i 1980, da rundt ¼ av geologene og ingeniørene forlot bransjen. Som følge av dette falt antallet petroleumsingeniører og geologistudenter betydelig på steder som USA og Europa. Når man kombinerer disse to tingene, betyr det at arven fra 80-årene fortsatt kan føles i dag og vil sannsynligvis øke enda mer fordi en nylig studie viste at enda ingeniører og geologer sannsynligvis vil forlate bransjen de neste to årene. 27% Mindre ennet år siden 20% Mellom 1 og 2 år 15% Mellom 2 og 3 år 12% Mellom 3 og 5 år 17% Mellom 5 og 10 år 9% Mer enn 10 år siden Vil du vurdere å jobbe internasjonalt i fremtiden? Nei 3% Ja 97% Nei 49% Ja 51% Nei 23% Ja 77% 8 Progressive GE Progressive GE 9

6 Må du jobbe i utlandet for å oppnå dine ambisjoner? Nei 40% Ja 60% Har du opplevd en økning i utenlandske muligheter i ditt område de siste 12 månedene? Nei 38% Ja 62% Opplever du økningen i utenlandske muligheter som en positiv endring? Nei 17% Ja 83% Fast ansatt Internasjonal mobilitet 60% Legger man til økningen i nasjonale oljeselskaper i områder som Midtøsten og Afrika til disse problemstillingene, og veksten i uavhengige selskaper i hele forsyningskjeden, som begge har økt etterspørselen etter og konkurransen om kvalifisert personell innen energisektoren, og vi kan se at de som er i bransjen er et enda mer attraktivt forslag enn tidligere. Dette betyr at konkurransen har blitt hardere, lønnssatser og fordeler har økt betydelig i enkelte områder, og mulighetene for personer med spesialkompetanse og -erfaring er mer overbevisende og internasjonale muligheter er mye mer attraktive. Om fast ansatte føler behov for å flytte utenlands for å oppnå sine ambisjoner, viser at stillingsmarkedet for fast ansatte er litt annerledes enn for kontraktører ved at de fleste i denne sysselsettingsgruppen (60 %) føler at internasjonal mobilitet er en viktig del av karriereutviklingen. Dette tilsvarer svært nært antall personer som føler at det har vært en økning i muligheter for fast ansatte i utlandet de siste 12 månedene (62 %) og antyder at vi ser færre muligheter for vekst på sin eksisterende arbeidsplass, og at andre selskaper eller land tilbyr større sjanser for personlig vekst. Ser man nærmere på dette, ser man at over 4/5 av de fast ansatte vi snakket med opplevde økningen i internasjonale muligheter som en positiv kraft for endring som de oppfattet som positiv. Dette kan igjen skyldes mangel på muligheter i det aktuelle selskapet eller markedet, eller kan være drevet av livsstil eller økonomiske faktorer, som vi vil se på senere. 60% føler at internasjonal mobilitet er en viktig del av karriereutviklingen Motivasjon og mobilisering Med internasjonal migrasjon høyt på dagsorden for både kontraktører og fast ansatte yrkesutøvere og en mobilitetsmotivasjon som øker hvert år, undersøkte vi hva som gjør at ansatte vurderer å flytte internasjonalt. Vis meg pengene Det er kanskje lite overraskende at lønninger er det viktigste punktet for at man vurderer å flytte utenfor hjemlandet, med 91 % av de spurte som sier at dette er den viktigste faktoren i deres beslutninger. Etter hvert som konkurransen øker internasjonal mobilitet og etterspørsel, viser vår forskning at konkurranse over landegrensene ikke bare påvirker folks vilje til å flytte, men også øker konkurransenivået for personene som er mest etterspurt. Det betyr igjen at lønnsnivået i enkelte områder blir kunstig oppblåst, og som følge av dette blir mobilitet et stadig mer attraktivt alternativ. I løpet av de neste 2 3 årene regner vi imidlertid med at lønnsnivået finner sitt eget balansepunkt. Kun de mest etterspurte fagområdene, for eksempel geologi og tekniske fag, vil fortsette å utvikle seg på denne måten, og lønningene på disse områdene vil fortsette å være høye og representere en viktig faktor for internasjonalt motiverte medarbeidere. Selv om konkurransen mellom fremvoksende og mer utviklede regioner vil fortsette å drive frem endringer i mobilitetsmønstrene, forventer vi også at andre, ikke-kritiske funksjoner skal utjevnes, og som følge av dette vil antall personer som kun er motivert av penger, reduseres betydelig. I løpet av de neste fem årene forventer vi også at enkelte funksjoner vil oppleve at lønningene blir harmonisert over hele verden etterhvert som mobiliteten innen olje og gass i økende grad blir standarden. Når dette skjer, må arbeidsgivere sørge for at deres lønnspakker fortsatt er attraktive, og at ansatte kan ha et globalt perspektiv både innenfor og utenfor den aktuelle organisasjonen. Jobbmuligheter Selv om lønnen tilsynelatende er uløselig knyttet til internasjonal mobilitet, mente nesten 2/3 av de spurte (61 %) at en av de viktigste motivasjonsfaktorene for flytting vil være bedre jobbutsikter. En fersk studie utført av PWC viste at generasjon Y (eller millennium-generasjonen) vil representere et betydelig flertall av alle internasjonale oppdrag etter Som følge av dette forventer vi å se en betydelig endring i fokus med millennium-generasjonens fokus på interesse og mulighet, heller enn bare økonomisk belønning. Globalt kan vi allerede se at en større kulturell endring blir drevet frem av generasjon Y, og dette vil nødvendigvis bestemme hvem som vinner og taper krigen om talentene. Opplæring og utvikling har ofte blitt angitt av denne svært ambisiøse persongruppen som en viktig motivasjonsfaktor for å bytte arbeidsplasser, det gir dem evne til å ha mer i kontroll over sine karrierer, gjør dem til et mye mer attraktivt alternativ i forhold til nåværende og fremtidige arbeidsgivere og forbedrer deres attraktivitet på arbeidsmarkedet. Mens konkurransen driver etterspørsel og tilbud, er fleksibilitet og mobilitet nøkkelen til karriereambisjonene for generasjon Y, og hvis dette krever at de flytter til et annet land for å oppnå det, har de ingen proglemer med å gjøre det. Faktisk har vi sett at generasjon Y er mer åpne for internasjonale oppdrag enn noen annen, tidligere generasjon og anser dette som en viktig del av sin egen karriere og personlige utvikling. Jobbmuligheter 61% at en av de viktigste motivasjonsfaktorene for flytting vil være bedre jobbutsikter 10 Progressive GE Progressive GE 11

7 50% Livsstil Mobilitet Mobilitet vil vokse med inntil 50 % innen 2020 Når man forventer at mobiliteten vil vokse med inntil 50 % innen 2020, er det neppe overraskende at nesten 2/3 av de spurte (60 %) mente at internasjonal mobilitet ikke bare er en måte å gjøre dem mer konkurransedyktige i stillingsmarkedet på, men også representerer en fin måte å utforske forskjellige livsstiler på. Noen gikk så langt som å si at en jobb vil være en måte å utforske nye land og kulturer på, og at de tenker å bruke dette som en måte å redusere risikoen på når de vurderer å emigrere. PWC-studien viste at toppsjefer i økende grad er ute etter å endre sin tilnærming til global mobilitet og vil nå forsøke å inkludere internasjonal hospitering som en del av sitt tilbud. Dette gir ikke bare millenniumgenerasjonen sjansen til å utforske verden og få et mye mer attraktivt verdensperspektiv for olje- og gassindustrien, men også oppfordre eldre mennesker å bli i bransjen lenger. På seniornivå kan vi allerede se at folk med betydelig erfaring og kompetanse (og som er særlig etterspurt) velger å se utenfor sitt hjemland for å gi dem og deres familier en annen, og noen vil kanskje si, bedre livsstil. Med økende lønninger for nøkkelstillinger og konkurranse som driver etterspørselen, bruker de denne muligheten til å gi dem en betydelig lønns-/ timesatsøkning og lete etter jobber/oppgaver som gir dem mulighet til å utforske land eller regioner de vurderer å flytte til senere i livet. Spør et hvilket som helst olje- og gasselskap i verden om hva de gjør for å rekruttere og beholde sine folk, og de vil fortelle deg om sine markedsledende lønnspakker, eksepsjonelle bonusordninger, helse- og velferdsordninger og opplærings- og utviklingsprogrammer i verdensklassen. Ingenting av dette får rekrutteringstilbudet til å skille seg ut. Vår spørreundersøkelse viser at i enkelte sammenhenger er det allerede et stort misforhold mellom det ansatte ønsker og det arbeidsgivere tilbyr, og vi regner med dette fortsetter med mindre ikke-økonomisk kompensasjon også vurderes. Etterhvert som global mobilitet i økende grad blir standarden, forventer vi at nivået på lønninger og godtgjørelser blir stadig mer standardisert. Dersom må globale, multinasjonale selskaper bli mye mer kreative i sin tilnærming til å rekruttere og beholde nøkkelpersoner, herunder vurdere betydningen av livsstil for tre svært forskjellige generasjoner arbeidere. Vurdere alternativet: ikke noe valg Når mobilitet bli standarden i hele bransjen, er det neppe overraskende at mindre enn en 1/3 av de spurte (30 %) mente at de måtte se seg om internasjonalt for å inne jobb. Når internasjonal og intranasjonal mobilitet blir en normal del av bransjen som helhet, i fremvoksende og vekstmarkeder som India, USA og Midtøsten, har oppfatningen av mobilitet endret seg. Internasjonal mobilitet anses nå å være en standarddel av en karriere innen olje og gass. Derfor er oppfatningen om at folk må dra dit arbeidet er misvisende fordi det store flertallet av de ansatte ikke føler at de må gjøre det, det er heller at de gjør det naturlig. Dette bekreftes av de spurte fordi bare 16 % av dem sa at mangel på lokale jobbmuligheter var en grunn til å flytte internasjonalt. 30% mente at de måtte se seg om internasjonalt for å inne job Støtte mobilitet Når virksomheter må vurdere mobilitet som en viktig del av det å rekruttere, beholde og realisere vekststrategier, og måtte tilpasse sitt tilbud som arbeidsgiver slik at det er i stand til å konkurrere i den globale kampen om talentene, må næringen sørge for at deres tilbud er tilpasset til behovene til personene de ønsker å tiltrekke seg. Dessuten er det viktig, når mobilitet blir standarden for personer som jobber innenfor olje- og gassindustrien, at arbeidsgiverne forstår hvordan de kan lette overgangen fra et land til et annet og tilby tjenester som ansatte mener er avgjørende for deres internasjonale ansettelsesprosess. Dette gjør dem i stand til å fokusere på det som betyr mest å gjøre jobben de har blitt ansatt til å gjøre. Med dette i tankene undersøker vi hvilken type støtte ansatte ønsker fra sine arbeidsgivere og hva som opptar dem når det gjelder å flytte til et annet land som en del av olje- og gasskarrieren. Når det gjelder sikkerhet Vurdering av mobilitet blir tilsynelatende sett på som en grunnleggende del av en lang og fremgangsrik karriere innen olje- og gassindustrien, og det er derfor kanskje overraskende at mange av bekymringene ansatte har ved utflytting dreier seg om sikkerhet Nesten 2/3 av de spurte (60 %) sa at sikkerhet har blitt en stadig viktigere faktor for dem når de vurderer internasjonal mobilitet. For mange er dette det viktigste spørsmålet som holder dem tilbake fra å påta seg prosjekter eller jobber andre steder i verden. Men sikkerhet gjelder ikke bare sikker bakketransport. Det gjelder også til å ha et sted som er trygt og sikkert for seg selv og familien, der man kan leve, ha trygge og sikre skoler for barna og vite at arbeidsgiveren er opptatt av deres velvære. Disse faktorene er avgjørende for personer som jobber over hele verden, ikke bare i land som anses ustabile. Jo før arbeidsgiverne forstår dette og gjør dem til en viktig del av sitt arbeidsgivertilbud, desto bedre vil de bli til å øke størrelsen og omfanget av den internasjonale talentpoolen. Når det gjelder helse og velferd Den nest viktigste problemstillingen for ansatte er et mye mer grunnleggende aspekt av velvære. 44 av de spurte sa at helse og velferd var en viktig problemstilling for dem og deres familier ved flytting internasjonalt. Noen av dem som har internasjonale oppdrag har til og med antydet at deres familier må være hjemme fordi denne problemstillingen ikke blir fullt opp. For noen arbeidsgivere og arbeidstakere er dette en naturlig del av det å jobbe på oppdrag i utlandet, men hvis kampen om talentene vil bli utkjempet på alle fronter, må denne oppfatningen endres, særlig når så mange fast ansatte eksperter vurderer en internasjonal stilling. Selv om enkelte store selskaper har sterke og velferdsfokuserte etiske retningslinjer for sine ansatte, og de har opprettet velværesentre over hele verden, og andre har gitt de samme helse- og velferdsfordelene til aktive og pensjonerte ansatte, ser det ut til at fokus i hele bransjen ser ut til å falle på kun ansatte. Selv om ansatte anser dette som en viktig egenskap for deres ansettelsesforhold, etter hvert som arbeidsmarkedet for fast ansatte blir stadig mer mobilt, må dette tilbudet utvikles og utvides slik at det dekker menneskene som er viktige i livene til folkene selskapene ansetter. Også prosjektansatte medarbeidere som er ute på oppdrag, er opptatt av helse- og velferdsfordelene som gis til deres familier dersom det verste skjer. Selv om enkelte selskaper dekker denne eventualiteten og har opprettet programmer for å hjelpe de etterlatte, må denne tjenesten utvides, slik at familiene kan føle seg trygge i visshet om deres kjære er beskyttet og sikre uansett hvor jobben fører dem. 12 Progressive GE Progressive GE 13

8 Hva bekymrer deg mest med å jobbe internasjonalt? 60% Sikkerhet 44% Min helse og velferd 35% Politisk ustabilitet 27% Jobbstabilitet 24% Levestandard 20% Familietilpasning 19% Forlate venner og familie Om ustabilitet Når fremvoksende markeder blir et stadig mer attraktivt alternativ for internasjonal jobbmobilitet, er det neppe overraskende at potensielle ansatte er bekymret for stabiliteten i disse landene. I henhold til våre panel politisk ustabilitet en reell bekymring for mer enn 1/3 av de ansatte (35 %). Vi har allerede sett hvordan politisk ustabilitet i Afrika har potensial til å belaste energisektoren, og vi ser allerede at land som Libya (som har de største påviste oljereservene i Afrika) blir berørt av væpnede militser og streikende oljearbeidere legger ned mange av de største eksportterminalene og oljefeltene. Analytikere advarer også om at konflikten om Syria har potensial i seg til å påvirke olje- og gassproduksjonen både i Nord-Afrika og Midtøsten og vil kunne smitte over på omkringliggende store oljeproduserende land som Irak. Historiene om olje- og gasselskaper som sender fly inn i urolige regioner for å evakuere arbeidere og deres familier og suspendere operasjoner som følge av dette, har vekket gjenklang hos dem som er fast ansatt. Olje- og gasselskaper har alltid tatt ansattes sikkerhet svært alvorlig, og etter hvert som produksjonen øker i regionale sentre, vil dette bare komme til å påvirke videre. Selv om olje- og gasselskaper er følsomme for risiko forbundet med å drive forretninger i nye olje- og gassøkonomier og anser at grundige trusselvurderinger og analyser er en sentral del av å drive virksomhet slike steder, forteller de spurte oss at innhenting av informasjon før og under et oppdrag må slås sammen og kommuniseres. Ansatte forstår at det å jobbe i fremvoksende markeder kan bli svært utfordrende, men mener at selskapene må ha nettverk, infrastruktur og folk på plass for å hjelpe dem til å føle seg tryggere. Dessuten må dette være en sentral del av rekrutterings- og ansettelsesprosessen når man arbeider i slike land. Hvis 1/3 av potensielt ansatte vil vurdere ikke å flytte på grunn av en oppfattet trussel, snarere enn en reell trussel om ustabilitet, vil arbeidsgiverne potensielt stenge ute 1/3 av sin potensielle talentpool. Mer enn 1/4 av de spurte (27 %) mener at jobbstabilitet er et stort problem for dem og en potensiell grunn til at de ikke vil vurdere en internasjonal jobbmulighet. Dette skyldes delvis oppfatningen at sikkerhet og ustabilitet er potensielle farer i de fremvoksende oljeog gassmarkedene, men det er også knyttet til frykt for det ukjente. Etterhvert som vi går lenger ned på listen over bekymringer, kan vi se at det å ikke føle seg velkommen (13 %), passe inn i nye måter å jobbe på (10 %) og passe inn i en ny kultur (6 %), er svært reelle bekymringer for enkelte av de spurte, og disse er uløselig knyttet til følelsen av at en person kan gjøre en god jobb. Faktisk viser en fersk undersøkelse utført av Ipsos og BDO, at de ansatte ser ut til å begrense risikoen forbundet med å flytte til et nytt land ved å angi engelsktalende land som ønsket destinasjon med et overveldende flertall. USA rangeres først i tabellen med foretrukne land (34 %), etterfulgt av Storbritannia (22 %), Canada (20 %) og Australia (20 %). Rangering Incitament Studien viser også at for enkelte selskaper som tilbyr en garanti for at de ansatte kan flytte tilbake til nåværende stilling/land etter to år med ytterligere flyttehjelp, reduserte risikooppfatningen og var en viktig motivasjonsfaktor for de ansatte. Med følelsen av at jobbsikkerhet er uløselig knyttet til følelsen av velvære, må spesielt bedrifter og HRavdelinger være mye mer fleksible i hvordan de oppfordrer og ansetter folk som kan være egnet til internasjonal mobilisering. Når Ipsos og BDO* spørres om hva som vil gjøre ansatte mer mottakelige for global mobilitet, var fire av de fem beste insentivene knyttet til å støtte de ansatte og redusere oppfattet risiko, slik at de kan fokusere på det de føler seg mest trygge på, nemlig å gjøre jobben sin på best mulig måte. Hjelp til å flytte hjem igjen, inkludert en garanti for at man kan flytte tilbake til nåværende stilling etter to år med ytterligere flyttehjelp Prosent 1 45% 2 Tur/returbillett for å reise hjem og besøke familien 43% 2t En betalt reise for å besøke landet før man bestemmer seg til å flytte dit 43% 3 Betalt språkopplæring ved behov 42% 3t Immigrasjonshjelp for ektefelle for at de kan arbeide 42% 13% Ikke føle seg velkommen 10% Tilpasse seg nye arbeidsmåter 6% Tilpasse seg til en ny kultur 5% Utdanningsnivåer 4% Få nye venner 14 Progressive GE * Progressive GE 15

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

- Få de beste ut i butikk!

- Få de beste ut i butikk! update: consumer 04. Norsk merkevarebygging trender, sære nordmenn og innovasjon. 09. - Få de beste ut i butikk! Nøkkelen til suksess for dagligvarekjedene er ikke bare enda klokere kategorisjefer som

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Flukten fra Afrika BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE. Diakonhjemmet Høgskole. Avdeling for sykepleie. Kull: 09SYK. Kandidatnummer: 6012

Flukten fra Afrika BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE. Diakonhjemmet Høgskole. Avdeling for sykepleie. Kull: 09SYK. Kandidatnummer: 6012 Flukten fra Afrika Hvordan kan avdelingssykepleier på et etiopisk sykehus hindre flukt av sykepleiere til utlandet? BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE Diakonhjemmet Høgskole Avdeling for sykepleie Kull: 09SYK

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11 Transition NEWS No. 2 Tema: Fremtidens nordiske arbeidsmarked Norden i det globale marked De nordiske arbeidsministrene ser fremover side 4-5 Ledelse er nøkkelen til fremtiden i SEB side 8-9 Hos Logica

Detaljer

FoU rapport nr. 4/2009

FoU rapport nr. 4/2009 FoU rapport nr. 4/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Korrupsjon og norsk næringsliv

Korrupsjon og norsk næringsliv Korrupsjon og norsk næringsliv INNLEDNING Korrupsjon i utviklingsland hindrer økonomisk utvikling og marginaliserer de fattige. Personer i maktposisjoner som i liten grad er underlagt åpenhet, kontroll,

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet

På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet Innholdfortegnelse 3 4 5 7 8 9 11 12 14 16 17 19 21 24 26 Forord Særlig viktig for Norge og talentene Hvem har deltatt

Detaljer

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INNHOLD Sterkere sammen Innledning.......................................................... 3 Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse...............................

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar.

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Oktober 2014 Thina Saltvedt og Julie Berg snakker om olje: Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. Sikkerhetsblemmene

Detaljer

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder *

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * KAPITTEL 11 Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * LÆRINGSMÅL Når du har lest dette kapitlet, skal du kunne: forstå hvordan globalisering påvirker nesten alle organisasjoner i dag

Detaljer

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur Konsulentguiden 2009 Finanskrisen rammer ikke IT side 8 Megatrender side 16 Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur De aller fleste bedrifter ønsker å være godt skodd til å kunne takle

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Foreldredeltagelse i Groruddalen

Foreldredeltagelse i Groruddalen FO FR T B IV A IL L LI L G O H G E T Foreldredeltagelse i Groruddalen 1 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål 04 2. Dagens situasjon i Groruddalen 10 3. Utfordringer for klubbene 20 4. Hva kan endres? 36 3 1

Detaljer

ANALYSE AV ET BELØNNINGSSYSTEM

ANALYSE AV ET BELØNNINGSSYSTEM Norges Handelshøyskole Bergen, våren 2007 ANALYSE AV ET BELØNNINGSSYSTEM Av Nenna Eline Sommerfelt Skretting og Marthe Solvang BUSTHE Veileder Trond E. Olsen Masterutredning i Økonomisk Styring Norges

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer