Norges Aikidoforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Aikidoforbund"

Transkript

1 Innkalling og Sakspapirer til Årsmøte i Norges Aikidoforbund Brandbu Kl For styret i NAF: 2. juni 213 Tor Magnus Nortun Sekretær 1

2 Innhold Dagsorden... 3 Vedlegg: Representasjon på årsmøtet Vedlegg Regnskap... 7 Vedlegg Årsmeldinger...9 ÅRSMELDING FRA TEKNISK KOMITÉ 212/ STYRETS ÅRSMELDING...11 BERGEN AIKIDOKLUBB...15 BRØTTUM AIKIDOGRUPPA...19 FREDRIKSTAD AIKIDO...21 FUDOSHINKAN HADELAND...23 FUDOSHINKAN HAMAR HARSTAD AIKIDOKLUBB...29 HAUGESUND AIKIDOKLUBB ÅRSMELDING NTNUI AIKIDO TEKISUIKAN OSI AIKIDO...35 OSLO AIKIDO KLUBB...38 REIMEIKAN... 4 SHOSHINKAN, BØ AIKIDO...42 STAVANGER JŪSHINKAN AIKIDO...44 TENSHINKAN AIKIDOKLUBB...49 TRONDHEIM AIKIDOKLUBB...55 Vedlegg Graderingsoversikt for Vedlegg Søknad om opptak fra Sporveien Aikido

3 Dagsorden (IFLG. Vedtektene 6 Forbundstinget) 1. Godkjenning av de fremmøtte representantene. (se Vedlegg) Forslag til vedtak: Styremedlemmer, medlemmer av Teknisk komité og medlemsklubbenes representanter godkjennes. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Sakslisten er satt opp i henhold til retningslinjer gitt i 6 i vedtektene. Forretningsorden i henhold til 6 i vedtektene. Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 3. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen. Styret foreslår John Øyvind Albertsen som møteleder og som referent. To frivillige uten stemmerett velges som tellekorps. To frivillige blant møtedeltagerne velges til å underskrive protokollen. Forslag til vedtak: John Øyvind Albertsen godkjennes som møteleder og godkjennes som referent. og velges som tellekorps. og godkjennes til å underskrive protokollen. 4. Behandle Styrets årsberetning, Teknisk komités årsberetning, graderingsoversikt og oversikt over dan-graderte i NAF. (se Vedlegg ) Forslag til vedtak: Styrets og Teknisk komités årsberetninger for perioden høst 212 og vår 213 godkjennes. 3

4 5. Behandling av revidert regnskap (se vedlegg ) og valg av revisor. Revisor Kai Harry Hansen er valgt frem til Forbundstinget i 213. Ny revisor velges. Forslag til vedtak: Regnskapet for forbundsåret 212 godkjennes. velges som revisor. 6. Behandling av budsjett for regnskapsåret. (se Vedlegg ) Forslag til vedtak: Budsjettet for 213 godkjennes. 7. Innkomne saker Søknad om medlemsskap fra Sporveien Aikido (se Vedlegg) Forslag til vedtak: Sporveien Aikidoklubb opptas som medlemsklubb i NAF fra og med denne dato forutsatt at klubbkontigent i henhold til gjeldende sats blir betalt. 8. Valg av styre for kommende periode. Styrets sammensetning siden forrige forbundsting har vært: Styreleder: Sekretær: Kasserer: Klubbkontakt: Sommerleiransvarlig 1. vara 2. vara 3. vara John Øyvind Albertsen Tor Magnus Nortun Eiulf Ringstad Kim André Tinderholt Kjetil Hatlebrekke Asbjørn Oskal Harrieth Lundberg Mona Brude Brøttum IL Aikido NTNUI Aikido Reimeikan Dojo Bergen Aikidoklubb Fudoshinkan Hadeland Reimeikan Dojo Tenshinkan Tenshinkan Kandidater velges for periodene: Leder: Kasserer: vara: vara:

5 9. Fastsettelse av kontingenter og avgifter. Medlemskontingent per medlem per år er kr 5. Klubbkontingent for klubber med mindre enn 2 medlemmer er kr 3 per år. Klubbkontingent for klubber med mer enn 2 medlemmer er kr 5 per år. Forslag til vedtak: Styrets innstilling: Kontingentene forblir uendret for forbundsåret Behandling av årsmeldinger fra medlemsklubbene. (se Vedlegg ) Forslag til vedtak: Medlemsklubbenes årsmeldinger tas til etterretning. 5

6 Vedlegg: Representasjon på årsmøtet 213 Klubb- og medlemskontingenter innbetalt til NAF Pr V=vå r H=høs t KK=kl ubbkonti ngent betal t MK=medl ems konti ngent betal t antal medl emmer 211 V NAF tilsluttet klubber Bergen Ai ki dokl ubb Bergen BSI H 212 V H 213 V KK MK MK KK MK MK KK H MK MK ok ok 55 6 ok 6 ok ok ok ok 27 ok ok ok ok ok ok Repr. ti l å rs m Bø Ai ki do Shos i nkan Fredri ks ta d Ai ki dokl ubb Ha del and Fudos hi nka n Ha mar Fudos hi nka n Ha rs tad Ai ki dokl ubb Ha uges und Ai ki dokl ubb Hi tra Ai ki dokl ubb Li l l ehammer Brøttum Os l o Ai ki do Kl ubb Os l o OSI Ai ki do Os l o Sentrum Ai ki do Os l o Tens hi nka n Sta va nger Jus hi nkan Troms ø Rei mei kan Dojo Trondhei m Ai ki dokl ubb Trondhei m NTNUI Sammen med Hadela nd NAF tilknyttet klubber Arenda l Ai ki do Uavhengig klubber Ha mar Sho Ga ku Dojo Rjukan Ti nn Ai ki dokl ubb Tilknyttet andre Ål es und Yui s hi nkai 6

7 Vedlegg Regnskap Resultatregnskap 212 Norges Aikidoforbund Driftsinntekter /egenandel 212 Budsj Klubb- og Medlemskontingent Kyu-gradering Dan-gradering Leir, stevne og aktiviteter TK - møter,reiser og div STYRET-møter,reiser og div Konting. Hombu,IAF og div. Profilering, aikido.no, etc. Teknisk filming Note Salgsmateriell, reklame Underskuddsgaranti IAF kongress Rekvisita Barneaikido Inn til konto Sum driftsinntekter , Driftskostnader 212 Budsj Klubb- og Medlemskontingent 1 7 Kyu-gradering Dan-gradering Leir, stevne og aktiviteter TK - møter,reiser og div STYRET-møter,reiser og div Konting. Hombu,IAF og div Profilering, aikido.no, etc. Teknisk filming Salgsmateriell, reklame 3 36 Underskuddsgaranti IAF kongress Rekvisita Barneaikido Ut fra konto Sum driftskostnader Note ,

8 Balanse 212 Norges Aikidoforbund 212 Budsj Klubb- og Medlemskontingent Kyu-gradering Dan-gradering Leir, stevne og aktiviteter TK - møter,reiser og div STYRET-møter,reiser og div Konting. Hombu,IAF og div Profilering, aikido.no, Driftsresultat etc. Teknisk filming Salgsmateriell, reklame Underskuddsgaranti IAF kongress Rekvisita Barneaikido Sum driftsresultat: , ,34 5 Note Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Gebyr / renteutgifter , Sum Finansk. og -inntekter 5 327, , Årsresultat Overskudd/Underskudd(-) Eiendeler. Bankinnskudd, kontanter o. l Bedriftskonto Kapitalkonto Kassa Sommerleir SUM eiendeler , ,9, ,58 Exel Regnskap by Eiulf Ringstad ver

9 Vedlegg Årsmeldinger Årsmelding fra Teknisk komité 212/213 Teknisk komité (TK) har bestått av følgende medlemmer i perioden: Bjørn Eirik Olsen, 6. Dan (Shihan), leder Birger Sørensen, 5. Dan (Shidoin), medlem Jo Ring Giske, 4. Dan (Shidoin), medlem Stein-Are Engstad, 4. Dan (Shidoin), sekretær Mai-Eli Johansen, 4. Dan, (Fukushidoin), medlem Lars Lomell, 3. Dan, (Fukushidoin), medlem Erik Vanem, 3. Dan, (Fukushidoin), medlem Teknisk komité treffes fast under sommerleiren hvert år og diskuterer saker som sorterer inn under TKs ansvarsområde. TK fungerer også som en ressurs for NAF Styret og klubbene i tekniske spørsmål og oppgaver. TK hadde samarbeidsmøte med styret under vinterleiren i Tromsø mars 213. Medlemmene i TK har holdt leire, graderinger og hatt treninger i de fleste klubbene i NAF. Sommerleiren er den største leiren der medlemmer fra TK bidrar med planlegging, instruksjon og gradering. Noen av arbeidsoppgavene til TK siste år: Sommerleiren planlegging av teknisk gjennomføring NKF medlemskap Foreslå kandidater til World Combat Games. Kim-Andre Tinderholt og Thy Thy Vanem er godkjent av IAF som kandidater fra Norge. Behandle søknader om Dan-graderinger, både innenfor og utenfor NAF Virksomhetsrapport; juli 212 juni 213 Bjørn Eirik Olsen Hovedinstruktør og leder for Teknisk Komité, NAF Hovedinstruktør i Reimeikan, Tromsø Leire, graderinger og egentrening: - NAF Sommerleir. Undervisning, Brandbu 8-12 juli Dan-gradering, Brandbu 11 juli Weekendseminar, Bergen, 29-3 september Deltakelse på seminar, oppvisning og IAF/Hombu-jubileum, Tokyo 2-23 september Høstleir, Reimeikan, Tromsø 3-4 november Nyttårsleir, Tenshinkan, Oslo 5-6 januar Dan-gradering, Oslo 5 januar Vinterleir, Reimeikan, Tromsø 7-1 mars Dan-gradering, Tromsø 9 mars Undervisning/seminar i Athen (Hellenic Aikido Association), mai 213 Regulær undervisning: - Reimeikan Tromsø, Mandager - Reimeikan Tromsø, Fredager - Noen treninger på Tenshinkan, Oslo 9

10 Annet: - Android versjon av AikidoGuide ble publisert på Google Play 15 mars 213 (ios publisert på AppStore i mai 212). Pr 1. juni 213 er det solgt til sammen ca 7 eksemplarer av AikidoGuide til aikidoutøvere i over 5 forskjellige land. - Aikido foredrag og undervisning på stressmestringskurs for Statoil, Voss 18 og 25 april 213. Birger Sørensen Jo Ring Giske Stein-Are Engstad Hjelpeinstruktør Reimeikan Dojo Tromsø og sekretær for Teknisk Komité, NAF. - Dan-gradering Vinterleir i Tromsø 9 mars Seminar med gradering i Bergen Aikidoklubb 5-7 april Kyu-gradering Tromsø 3. juni -13 Regulær undervisning: - Sverdtrening søndager Mai-Eli Johansen Hjelpeinstruktør Reimeikan Dojo Tromsø Erik Vanem Lars Lomell Regulær instruksjon i Tenshinkan Aikidoklubb, 2 ggr pr uke. NAF Sommerleir. Undervisning én trening, Brandbu, juli 212 Nyttårsleir Tenshinkan 4. jan, 213 (Gradering 5. jan) Åpent helgeseminar Tenshinkan mai 213. Dan-gradering, Tromsø 9 mars 213 Gradering (kyu) Tenshinkan Deltagelse i komité for utvikling av aikidospesifikk trenerutdanning i Kamportforbudet V-213. Oppvisning i Aikido på Hanamidag på Universitetets kulturhistoriske museum 17. mars Tromsø, 13. juni 213 for Teknisk komité NAF Stein-Are Engstad sekretær 1

11 Styrets Årsmelding Styremedlemmer Styret har i forbundsåret, , bestått av følgende personer: Verv Tillitsvalgt Klubbtilhørighet Styreleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: 1. vara 2. vara 3. vara Revisor John Øyvind Albertsen Tor Magnus Nortun Eiulf Ringstad Kjetil Hatlebrekke Kim André Tinderholt Asbjørn Oskal Harriet Lundberg Mona Brude Kai-Harry Hansen Brøttum IL-Aikido NTNUI Aikido Reimeikan dojo Fudoshinkan Hadeland Haugesund Aikido TSI Aikido TSI Aikido Tenshinkan Tenshinkan Valgt for periode Styremedlem Kim André Tinderholt har hatt klubbkontakt som hovedansvar, og styremedlem Kjetil Hatlebrekke har hatt sommerleiren som hovedansvar. Møter Styret har avholdt tre styremøter i forbundsåret, 8. desember (Oslo), 19. mars (Skype) og 5. juni (Skype). Det er skrevet referater fra disse møtene, og referatene er sendt ut per epost til styremedlemmene, TKs medlemmer og medlemsklubbenes kontaktpersoner. Det har også vært et samarbeidsmøte mellom styret og TK i Tromsø den 9. mars. NAF var representert av styreleder og TKs leder på IAF-kongressen som ble arrangert september i Tokyo. Dette er en fin arena for å delta i det internasjonale aikidoarbeidet, og en god måte for å utvikle vennskap og erfaringer mellom aikidoforbund. I tillegg var det bortimot 1 nordmenn (yngste var 8 år) som deltok på det tilhørende treningsseminaret. I tillegg har Styret vært representert ved ett samarbeidsmøte mellom stilarter, arrangert av Kampsportforbundet på Gardermoen desember. Økonomi Norges Aikidoforbund har solid og god økonomi. For øvrig vises det til vedlegg i årsmøteinnkallingen. 11

12 Kontingenter, graderingsavgifter og rutiner for innbetaling NAFs kontonummer: Frister for innbetalinger av medlemskontingent til NAF: Klubbkontingent (året) og medlemskontingent (vårsemester): 15. april Medlemskontingent (høstsemester): 15. november Klubbkontingenter (gjeldende fra ): For hele året, klubber med mindre enn 2 medlemmer: Kr. 3,For hele året, klubber med 2 eller flere medlemmer: Kr. 5,Medlemskontingent for hvert semester: Kr. 5,- pr. medlem Graderinger: Ved klubbarrangerte graderinger går 4% av kyu-graderingsavgiften til NAF, arrangørklubben beholder 6%. Ved leire arrangert av NAF (sommerleir) går avgiften i sin helhet til NAF. Arrangør av graderingsarrangement (klubb/sommerleirkomité) sender en kopi av graderingsskjema nr. 1 til NAFs sekretær, og beløpet for avgifter overføres til forbundets konto. Skjema nr. 2 beholdes av den graderte. Graderingsavgifter i Norges Aikidoforbund: Vedtatt på forbundstinget 21. Dan-avgifter vedtatt av Teknisk komite kyu NOK kyu NOK dan NOK dan NOK dan NOK 2 4. dan NOK 25 Medlemsklubber Forbundet har hatt 19 medlemsklubber. Dessverre ligger det an til at klubben i Bø blir nedlagt etter noen år med lite rekruttering og dermed avtakende aktivitet. Bergen Aikidoklubb Bergen Studentidrettslag Brøttum Idrettslag-Aikidogruppa Fredrikstad Aikidoklubb Fudoshinkan Hadeland Aikido Fudoshinkan Hamar Aikido Harstad Aikidoklubb Haugesund Aikidoklubb Hitra Aikidoklubb NTNUI Aikido - Tekisuikan (Trondheim) OSI Aikido (Oslo) Oslo Aikido Klubb Trondheim Aikidoklubb TSI Aikido - Reimeikan (Tromsø) Tromsø Aikidoklubb Sentrum Aikidoklubb (Oslo) Shoshinkan Bø Aikido Stavanger JuShinKan Aikido dojo Tenshinkan Aikidoklubb (Oslo) 12

13 Leirvirksomhet Sommerleiren 212 fant sted på Brandbu juli. Instruktører var Morito Suganuma Shihan og Bjørn Eirik Olsen Shihan. Dette var tiende året sommerleiren ble arrangert der i samarbeid mellom NAF, Fudoshinkan Aikido og Vest Oppland folkehøyskole. Vi er glade for at vi kan benytte oss av folkehøyskolen og kan år etter år konstantere at leiren har funnet en fin form, både når vi tenker på av trening og fritid, med mange deltakere. Det er avholdt mangfoldige leire i medlemsklubbene, med innenlandske og utenlandske instruktører. Se medlemsklubbenes årsmeldinger for detaljer. Spesielt er det hyggelig å nevne jubileumsleiren til OSI (3 år) og Sentrum (5år) hvor man hadde invitert Mori Sensei fra Hombu. Over 1 deltakere var med på feiringen som tok sted både på og utenfor mattene. Graderinger Det er gjennomført mange kyu-graderinger og dan-graderinger i regi av forbundet i forbundsåret ( se vedlegg). Dan-graderte Styret ønsker å holde en oppdatert liste over dan-graderte i forbundet, og da TK sitter nærmere disse papirene er det TK som har overtatt dette ansvaret (se vedlegg ). Informasjon Hjemmesidene, aikido.no, fremstår som en viktig nyhetskanal og kontaktpunkt for vår aikidoaktivitet. Redaksjonen ønsket seg en annen oppbygging av sidene som gjør det lettere for dem og drive deres jobb. På sist årsmøte var det flere interesserte som dannet en liten komite for å utvikle sidene til å bli mer brukervennlige og med noen nye funksjoner. Denne komiteen har i det siste jobbet jevnlig for å forhåpentligvis få oppgradert sidene våre til sommerleiren. Alle medlemsklubbene oppfordres til å bidra med stoff til disse sidene, slik at redaksjonen får hjelp til å samle saker, og NAF får profilert seg på en best mulig måte. Styret er glad for at junioraikido ser ut til å ha slått an i de klubbene som har tatt skrittet og hatt muligheter for å starte med dette. Jevnlig prøver styret å legge til rette for at dem som er interessert i temaet møtes for å diskutere og lære av hverandre. Vi håper at stadig flere klubber vil satse på juniorer ved å innse hvilken ressurs dette kan være for mange klubber. Vi ønsker å bidra til at junioraikido skal få et godt sosialt og faglig nivå og ser fortsatt dette som et satsingsområde i årene fremover. Mange av våre aikidoklubber har en veldig høy aktivitet. Men det kan jo hende at noen tidvis ikke klarer å få til det de ønsker. Styret vil gjerne hjelpe til hvis våre klubber sliter eller er i en bølgedal, så bruk klubbkontakten vår til å formidle dette til styret. Kanskje kan vi finne lys i tunnelen Styret disponerer ca 6 kvm med matter som ble donert av Grenland Aikidoklubb. Disse er per tiden utlånt til Fredrikstad Aikidoklubb etter at de måtte finne seg nytt treningslokale. Vi kommer til å låne disse ut til klubber som er i den vanskelige oppstartsfasen etter behov og søknad. 13

14 Styret har jevnlig i det siste året hatt kontakt med Kampsportforbundet etter at de ytret ønske om å overta NAFs internasjonale tilknytning til IAF. Vi følte denne henvendelsen var uventet, og at vi jo i lang tid har vært komfortable med dagens situasjon som har tjent NAF bra. Vi har sendt en redegjørelse til Kampsportforbundet angående vårt forhold til IAF. World Combat Games arrangeres av Sport Accord som er en organisasjon for idretter uten OL-tilkytning. Sport Accord skal oktober arrangere World Combat Games som en møteplass og oppvisnings-arena for kampkunster. International Aikido Federation (IAF) er medlem av Sport Accord og har fått i oppdrag å stille med kandidater for aikido-oppvisninger. Andre kampidretter presenterer både artistiske oppvisninger og konkurranser under dette arrangementet, men dette er en viktig måte aikido og andre konkurranse-løse idretter kan presentere seg på for et stort publikum og media i form av oppvisninger og treningsseminar. IAF har gitt alle medlemsland mulighet for å stille med to kandidater hver. Japan og Russland, som vertskapsnasjon, skal stille med noen fler. Ønsket fra Sport Accord er at unge, kvalifiserte utøvere skal delta. IAF utgav da kriterier som at kandidater skulle være under 4 år, helst begge kjønn, og ha dan i gradering. Kim André Tinderholt og Thy Thy Vanem ble foreslått av Teknisk komitè som kandidater til å reise fra NAF, med Sverre Gullikstad Johnsen og Kristofer Seierstad som reserver. Kim André og Thy Thy er nå godkjent som kandidater av IAF og er kommet på deres deltakerliste. For styret i NAF Brøttum, 14. juni 213 John Øyvind Albertsen Styreleder 14

15 Bergen Aikidoklubb Årsmelding 212/ Adresse: Bredalsmarken17 56 BERGEN Organisasjonsnr: Internett: Styre: Styret har fra 15.mars 212 bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Vara I: Vara II: Revisorer: Gudrun Sylte Erlend K Stuve Kjartan Refvik Øystein Alsaker Steffen Wikan( Samarb. Med kasserer) Joachim Spindelbôk Gudrund Sylte Teknisk ansvarlig: Teknisk ansvarlig i klubben er Per Ivan Odland. Styre: Styret har fra 15.mars 213 bestått av: Leder: Sekretær: Kasserer: Valgkomtè: Revisorer: Charleen Carlsen Mattias Åberg Steffen Wikan Erlend K Stuve (leder) Kjartan Refvik (medlem) Irinia Oltu (medlem) Pioter Pasiak (vara medlem) Joachim Spindelbôk Gudrund Sylte 15

16 Teknisk ansvarlig: Teknisk ansvarlig i klubben er Kim Andrè Tinderholt. Eie/leieforhold av treningslokale: Leier eget lokale av Industihuset AS. BAK fremleier også til Bergen Hapkidoklubb. Treningstider: Man: ( Barn) Tirs: (Nybegynnere) & ( Avansert) Ons: (Barn) & ( Felles trening) Tors: (Felles trening) & (Våpen) Lør: ( Felles trening) Instruktører: Kim Andrè Tinderholt, 2.Dan ( nybegynner & avansert) Erlend K. Stuve, 1.Kyu (barnetrening & Åpen trening) Joachim Spindelbock, 1.Dan( Våpentrening) Mattias Åberg, 1.kyu ( Åpen trening) Michael Kolinski, 3.Dan( Åpen trening) Torstein Jakobsen, 2.Dan ( Barnetrening) Charleen Carlsen, 3.Kyu( Barnetrening) Treningsavgift/medlemskontingent: 42,- p.a. Leirarrangement: September 212: 29-3; Leir med Bjørn Erik Olsen, 6.Dan, Shihan November 212: 9-11; Leir med Ann Doucuret, 5.Dan 17; Barneleir med gradering( Torstein Jakobsen 2.Dan & Erlend Stuve 2.Kyu) Februar 213: 24-26: Leir med Ann Doucuret, 5.Dan fra Frankrike April 213: 5-7; Leir med Stein Are Engstad, 4.Dan, shidoin 13; Barneleir med gradering(erlend Stuve 1.Kyu & 3.Kyu Charleen Carlsen) Mai 213: 15 ; Roman Hoffmann, 6.Dan fra Polen Juni 213: 21-23: Leir med Dimitris Farmakidis, 3.Dan Deltakelse på leire/representasjon av klubben: Oktober 13-14: Seminar med Kim Tinderholt og Dimitris Farmakidis( Hamar), Januar 213 March Bacraty (oslo), Mars 1-3 VAF (Stavanger), Mai

17 (Sandnes ) seminar med Kim Tinderholt og Patrik Pettersen, Sunyata sandes aikidoklubb. Markedsføring: Klubben deler all informasjon på Facebook slik at vi er synlig. Her legger vi også inn bilder og små tekster slik at folk kan følge med på vår aktivitet. Vi har i per i dag ikke drevet aktivt med markedsføring, men vurderer sterkt oppvisning, plakater, og henvende seg til studentmiljøet i Bergen. Graderinger: Sommerleir Barndbu 212: Erlend K Stuve -2.kyu Øystein Alsaker -3.kyu Bjørn Eririk Olsen 6.Dan Shihan, Bergen : Charleen Carlsen Arlild Amland Aram Amin Pioter Pasiak 3.kyu 3.kyu 5.kyu 6.kyu Stein Are Engstad 4.Dan Shidoin, Bergen : Erlend K Stuve 1.kyu Inger Marie Godeseth 3.kyu Barneleir m/ gradering, Torstein Jakobsen 2.Dan & Erlend Stuve 2.Kyu : Amund Alsaker, 13.mon Harald Kryvi, 13.mon Thor Zerfass, 13.mon Sofia Oltu, 13.mon Kjetil Larsen, 13.mon Elena Borgen, 13.mon Lydia Oekonoma, 13.mon Sander Larsen, 13.mon Barneleir m/ gradering, Erlend Stuve 1.Kyu & Charleen Carlsen 3.Kyu :Amund 17

18 Olander Hansen 11.mon Amund Alsaker, 12.mon Harald Kryvi, 12.mon Thor Zerfass, 12.mon Kjetil Larsen, 12.mon Elena Borgen, 12.mon Mailn Larsen, 13.mon Henrik Henriksen 13.mon Sosiale arrangementer: Julebord BAK 5. Desember. Japansk aften BAK 8. Juni. I tilegg har klubben arrangert øl etter treninger, og te drikking i dojoen etter trening. Bankforbindelser: Forsikring: Sparebanken Vest IF Skadeforsikring Medlemskap i paraplyorganisasjoner: Norges Idrettsforbund Norges Kampsportforbund 2. juni. 213 For styret, 18

19 Brøttum Aikidogruppa Årsmelding 212 Adresse: Mælumsveien Brøttum Organisasjonsnr: Internett: john_o_albertsenyahoo.no Styre: Styret har bestått av: Leder: John Øyvind Albertsen Sekretær: Veselin Valchev Kasserer: Anna Lena Albertsen Teknisk ansvarlig: Teknisk ansvarlig i klubben er John Øyvind Albertsen. Eie/leieforhold av treningslokale: Vi trener i klubblokalet til BIL på Tømmermyra (ca 6 kvm). Treningstider: Trening fast to ganger i uken med junior- og voksen-partier. Tirsdag Junior (6-12 år) Voksen (13 år og eldre) Torsdag Junior Voksen Instruktører: John Øyvind Albertsen Veselin Valchev er hjelpetrener for voksenpartiet, samt at Anna Lena Albertsen assisterer på juniorpartiet. Treningsavgift/medlemskontingent: Klubbavgift til Brøttum IL + treningsavgift til gruppa, Junior: 1kr per måned, Voksne: 2kr per måned Leirarrangement: Vi hatt noen lørdagsseminarer bare for gruppa vår. Deltakelse på leire/representasjon av klubben: Vi besøker Fudoshinkan Hamar.Vi har dratt til Ringebu for å trene samt at vi inviterer dem når det skjer noe ekstra hos oss. Noen har deltatt på samlinger i Oslo og Trondheim. 19

20 Markedsføring: To lokal-aviser har skrevet om oss samt at vi settet opp plakater i lokalmiljøet. Vi har hatt arrangement for to barneskoler i nærheten. Graderinger: Vi har gjennomført to klubbgraderinger, og da har det tilsammen vært 2 graderinger fordelt på 12 medlemmer. Sosiale arrangementer: Vi har jevnlig Budo-leker med mat, samt film- og te-kvelder. Forsikring: Gjennom Hovedidrettslaget 2. juni. 213 For styret, 2

21 Fredrikstad aikido Årsmelding 212 Adresse: Fredrikstad aikido v/christian Glomsrud Åssvingen 3, 189 Rakkestad Besøksadresse: Tordenskiolds gate 9, Fredrikstad Organisasjonsnr: Internett: Styre: Styret har bestått av: Leder: Christian Glomsrud Sekretær: Vegard Bønes Kasserer: Christian Glomsrud Styremedlemmer: Yukuhiro Sebe Hans Yngvar Olsen Björn Bengtsson Teknisk ansvarlig: Teknisk ansvarlig i klubben er Vegard Bønes. Eie/leieforhold av treningslokale: Klubben leier i dag et lokale i et bygg Fredrikstad sentrum. Dette bygget er planlagt revet iløpet av 214. Treningstider: Mandager: 18: 19: 3 (aikido) 19:45 2: 45 (våpen) Onsdager: 18: 19: 3 (aikido) Fredager: 18: 19: (våpen) 19: 2: (aikido) Instruktører: Björn Bengtsson (5. dan) Vegard Bønes (1. dan) Treningsavgift/medlemskontingent: kr 18,per halvår. Leirarrangement: Vi har hatt flere endagsleirer iløpet av 212, med eksterne og interne instruktører: Tor Anton Gaarder fra sentrum aikido Lars Lomell fra Tenshinkan Björn Bengtsson fra vår egen klubb Et fellesseminar med Björn Bengtsson, Åke Pekkarinen (fra Enighet i Malmö), Geirr Cranner (Tenshinkan) og Vegard Bønes. Deltakelse på leire/representasjon av klubben: Medlemmer i klubben har deltatt på flere arrangementer i Osloregionen, samt i Tromsø. Markedsføring: Ved siden av plakater har klubben brukt facebookog googleannonser 21

22 for å markedsføre seg, til dels med stort hell. For andre klubber er det verd å merke seg at dette ikke trenger å være spesielt kostbart. Graderinger: Klubben har bare holdt en gradering i 212, hvor en person tok 6. kyu, og to personer tok 4. kyu Sosiale arrangementer: Klubben har hatt sosiale arrangementer i forbindelse med sine leirer og møter. Bankforbindelser: DNB Nor Forsikring: Klubben har i dag ingen forsikringsordning for sine medlemmer. Medlemskap i paraplyorganisasjoner: Fredrikstad aikido er kun medlem i NAF. 9. juni. 213 For styret, Vegard Bønes 22

23 Fudoshinkan Hadeland Årsmelding Adresse: Lilleajervegen 23A 2319 Hamar Organisasjonsnr: [org.nr.] Internett: Styre: Styret har bestått av: Leder: Dimitris Farmakidis Sekretær: Svetlana Barantseva Kasserer: Hanne Krogh Styremedlemmer: Kjetil Hatlebrekke [Styremedlem] Teknisk ansvarlig: Teknisk ansvarlig i klubben er Dimitris Farmakidis. Eie/leieforhold av treningslokale: Dojo til Hadeland Folkehøgskole, ingen leieavgift Treningstider: Mandag voksne medlemmer utenfor skolen Onsdag barnetrening, barn 7-9 år år Torsdag voksne fra klubben samt elever på skolen 23

24 Søndag fri trening etter avtale Instruktører: Dimitris Farmakidis Treningsavgift/medlemskontingent: 85 - voksne, pr semester (folkehøgskolens skolerute) 15 - pr semester for forsikring, kontingent til NAF og reklame 7 barn, pr semester Leir / arrangement: NAF Sommerleir Brandbu Seminar med Torstein Schoo ( 5 Dan Seishinkai ) barnegradering på Hamar Nyttårsleir i Tenshinkan med Bjørn Eirik Olsen sensei ( 6. Dan Aikikai, Shihan ) Januar Seminarer med Mirjam Fischer ( 3 Dan Seishinkai ) i Kashima Shin Ryu Uke 1 Path of Aiki Mars Dimitris dro til Japan i mars (for 2 uker) der han besøkte Yoko Okamoto Sensei (6 Dan Aikikai), Morito Suganuma Sensei (8 Dan Aikikai) og Motomichi Anno Sensei (8 Dan Aikikai) barnegradering på Brandbu seminar med Dimitris Farmakidis i Bergen Aikidoklubb Deltakelse på leire/representasjon av klubben: Alle ovennevnte Markedsføring: Nettside, Aikido kortfilmer Graderinger: NAF Sommerleir Kyu : Jan Arild Reinsborg og Ivar Svendsen 5. Kyu: Hanne Krogh Hamar

25 4. Kyu : Jan Kjetil Fallang 5. Kyu : Adam Arihi Nyttårsleir Kyu Maiken Holst 4. Kyu: Ingar Eskeland Gradering på Hadeland Folkehøgskole elever 6 Mars 213 KJAERGAARD/JONAS JUL 4 kyu STROEMSBRATEN/TOR IVAR 5 kyu ARIHI/ADAM 5 kyu BOERKE/MARI BAY 6 kyu DANIELSEN/SANDER 6 kyu ASPHOLM/THEIS ALEXANDER 6 kyu HANSEN/SILJE GIPLING 6 kyu JOHANSEN/JESPER GOSVIG 6 kyu JOHNSEN/INGVILD TOFT 6 kyu KAREVOLL/GURID GJOESTEIN 6 kyu LIEN/MALENE RICHTER 6 kyu MIENNA/IDA MARIELLE 6 kyu MUNCH/MICHAEL STORM 6 kyu NIELSEN/KAMILLA 6 kyu NYMOEN/JAN NICHLAS 6 kyu SJOEDIN/EVEN 6 kyu SKUGGEVIK/HANNAH BROEYN 6 kyu Sosiale arrangementer: Julebord, besøk til Hamar for barnegradering Bankforbindelser: Sparebank Hedmark Forsikring: IF Medlemskap i paraplyorganisasjoner: ingen 2. juni. 213 For styret, 25

26 Fudoshinkan Hamar Årsmelding Adresse: Lilleajervegen 23A 2319 Hamar Organisasjonsnr: [org.nr.] Internett: Styre: Styret har bestått av: Leder: Dimitris Farmakidis Sekretær: Svetlana Barantseva Kasserer: Dag Eigil Jacobsen Styremedlemmer: Dag Eigil Jacobsen Rob Fischbeck Teknisk ansvarlig: Teknisk ansvarlig i klubben er Dimitris Farmakidis. Eie/leieforhold av treningslokale: Leier i Espern Aktivitetspark Treningstider: Onsdag: Barn Onsdag: Voksne Lørdag :11 13 Voksne 26

27 Instruktører: Dimitris Faramakidis Dag Eigil Jacobsen Robert Fischbeck Treningsavgift/medlemskontingent: 1 - Pr halvt år for voksne 7 - Pr halvt år for barn 15 - Pr halvt år for forsikring, kontingent til NAF og reklame. Leir / arrangement: NAF Sommerleir i Brandbu treningshelg med Kim Tinderhold og Dimitris Farmakidis barnegradering på Hamar Nyttårsleir i Tenshinkan med Bjørn Eirik Olsen sensei ( 6. Dan Aikikai, Shihan ) Mars Dimitris dro til Japan i mars (for 2 uker) der han besøkte Yoko Okamoto Sensei (6 Dan Aikikai), Morito Suganuma Sensei (8 Dan Aikikai) og Motomichi Anno Sensei (8 Dan Aikikai) barnegradering på Brandbu seminar med Dimitris Farmakidis i Bergen Aikidoklubb Deltakelse på leire/representasjon av klubben: Alle ovennevnte leire NAF Sommerleir 212, Brandbu Markedsføring: Internett/Hjemmeside. Film om gradering med Dimitris Farmakidis Graderinger: NAF Sommerleir Kyu Svetlana Barantseva og Bratislav Arandjelovic 3.Kyu Rob Fischbeck 6.Kyu Owe Sandvik, Johannes og Andreas Fuglesang 27

28 Hamar kyu: Anne Marte Markussen og Mads Røste. 13. mon: Emma, Ida og Lukas. 12. mon: Aksel og Kathrin. 11. mon: Ole og Elias. Sosiale arrangementer: Avslutninger : desember 212, mai 213. Felles treninger med Brøttum Aikido klubb. Bankforbindelser: Sparebank Hedmark Forsikring: IF Medlemskap i paraplyorganisasjoner: ingen 2. juni. 213 For styret, 28

29 Harstad Aikidoklubb Årsmelding 213 (for periode 212) Adresse: v/roman Vesely Kolmilhågen Harstad Organisasjonsnr: Internett: Styre: Styret har bestått av: Leder: Kasserer/neste leder Styremedlemmer: Varamedlem: Roman Vesely Leif Lystad Sissel Johansen Mads Tellefsen Teknisk ansvarlig: Teknisk ansvarlig i klubben er Paul Andreas Haug. Eie/leieforhold av treningslokale: Vi leier (for en rimelig pris) treningstimene Minihallen i Harstadhallen. Trenings- og garderobelokalene er meget gode. Klubben er medlem i Norges Kampsport Forbund. Treningstider: Mandag 19: - 21: Onsdag 19: - 21: Fredag 18: - 19: junior aikido Fredag 19: - 21: viderekommende Instruktører: Paul Andreas Haug Leif Lystad Roman Vesely Treningsavgift/medlemskontingent: medlemmer 18-7 år 23,- per mnd. (2,- per mnd. ved å tegne 12 mnd kontrakt) medlemmer år 2,- per mnd. (17,- per mnd. ved å tegne 12 mnd kontrakt) medlemmer 6*-13 år 13,- per mnd. (1,- per mnd. ved å tegne 12 mnd kontrakt) I tillegg kommer medlemsavgift / forsikring til NKF: medlemmer 12-7 år 21,- per år 29

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Til: Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo SAKSPAPIRER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 24. Oktober 2013 Tid: 17:00 Sted: BI Nydalen auditorium B1-020 AGENDA:

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Rapport 2014 85 B Resultat 2014 88 C Arbeidsplaner 2015/16

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Nyhetsbrev Januar 2009

Nyhetsbrev Januar 2009 Nyhetsbrev Januar 2009 Godt nytt karateår! Treningstider uke 2 Mandag 5. januar: Tirsdag 6. januar: Torsdag 8. januar: Viktige hendelser denne måned: 5. januar Første treningsdag for medlemmer 8. januar

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Vintergeneralforsamling

Vintergeneralforsamling Vintergeneralforsamling Referat Tirsdag 21. februar 2012 Auditorium S3 kl. 17.15 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 21. februar 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer