Norges Aikidoforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Aikidoforbund"

Transkript

1 Innkalling og Sakspapirer til Årsmøte i Norges Aikidoforbund Brandbu Kl For styret i NAF: 2. juni 213 Tor Magnus Nortun Sekretær 1

2 Innhold Dagsorden... 3 Vedlegg: Representasjon på årsmøtet Vedlegg Regnskap... 7 Vedlegg Årsmeldinger...9 ÅRSMELDING FRA TEKNISK KOMITÉ 212/ STYRETS ÅRSMELDING...11 BERGEN AIKIDOKLUBB...15 BRØTTUM AIKIDOGRUPPA...19 FREDRIKSTAD AIKIDO...21 FUDOSHINKAN HADELAND...23 FUDOSHINKAN HAMAR HARSTAD AIKIDOKLUBB...29 HAUGESUND AIKIDOKLUBB ÅRSMELDING NTNUI AIKIDO TEKISUIKAN OSI AIKIDO...35 OSLO AIKIDO KLUBB...38 REIMEIKAN... 4 SHOSHINKAN, BØ AIKIDO...42 STAVANGER JŪSHINKAN AIKIDO...44 TENSHINKAN AIKIDOKLUBB...49 TRONDHEIM AIKIDOKLUBB...55 Vedlegg Graderingsoversikt for Vedlegg Søknad om opptak fra Sporveien Aikido

3 Dagsorden (IFLG. Vedtektene 6 Forbundstinget) 1. Godkjenning av de fremmøtte representantene. (se Vedlegg) Forslag til vedtak: Styremedlemmer, medlemmer av Teknisk komité og medlemsklubbenes representanter godkjennes. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Sakslisten er satt opp i henhold til retningslinjer gitt i 6 i vedtektene. Forretningsorden i henhold til 6 i vedtektene. Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 3. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen. Styret foreslår John Øyvind Albertsen som møteleder og som referent. To frivillige uten stemmerett velges som tellekorps. To frivillige blant møtedeltagerne velges til å underskrive protokollen. Forslag til vedtak: John Øyvind Albertsen godkjennes som møteleder og godkjennes som referent. og velges som tellekorps. og godkjennes til å underskrive protokollen. 4. Behandle Styrets årsberetning, Teknisk komités årsberetning, graderingsoversikt og oversikt over dan-graderte i NAF. (se Vedlegg ) Forslag til vedtak: Styrets og Teknisk komités årsberetninger for perioden høst 212 og vår 213 godkjennes. 3

4 5. Behandling av revidert regnskap (se vedlegg ) og valg av revisor. Revisor Kai Harry Hansen er valgt frem til Forbundstinget i 213. Ny revisor velges. Forslag til vedtak: Regnskapet for forbundsåret 212 godkjennes. velges som revisor. 6. Behandling av budsjett for regnskapsåret. (se Vedlegg ) Forslag til vedtak: Budsjettet for 213 godkjennes. 7. Innkomne saker Søknad om medlemsskap fra Sporveien Aikido (se Vedlegg) Forslag til vedtak: Sporveien Aikidoklubb opptas som medlemsklubb i NAF fra og med denne dato forutsatt at klubbkontigent i henhold til gjeldende sats blir betalt. 8. Valg av styre for kommende periode. Styrets sammensetning siden forrige forbundsting har vært: Styreleder: Sekretær: Kasserer: Klubbkontakt: Sommerleiransvarlig 1. vara 2. vara 3. vara John Øyvind Albertsen Tor Magnus Nortun Eiulf Ringstad Kim André Tinderholt Kjetil Hatlebrekke Asbjørn Oskal Harrieth Lundberg Mona Brude Brøttum IL Aikido NTNUI Aikido Reimeikan Dojo Bergen Aikidoklubb Fudoshinkan Hadeland Reimeikan Dojo Tenshinkan Tenshinkan Kandidater velges for periodene: Leder: Kasserer: vara: vara:

5 9. Fastsettelse av kontingenter og avgifter. Medlemskontingent per medlem per år er kr 5. Klubbkontingent for klubber med mindre enn 2 medlemmer er kr 3 per år. Klubbkontingent for klubber med mer enn 2 medlemmer er kr 5 per år. Forslag til vedtak: Styrets innstilling: Kontingentene forblir uendret for forbundsåret Behandling av årsmeldinger fra medlemsklubbene. (se Vedlegg ) Forslag til vedtak: Medlemsklubbenes årsmeldinger tas til etterretning. 5

6 Vedlegg: Representasjon på årsmøtet 213 Klubb- og medlemskontingenter innbetalt til NAF Pr V=vå r H=høs t KK=kl ubbkonti ngent betal t MK=medl ems konti ngent betal t antal medl emmer 211 V NAF tilsluttet klubber Bergen Ai ki dokl ubb Bergen BSI H 212 V H 213 V KK MK MK KK MK MK KK H MK MK ok ok 55 6 ok 6 ok ok ok ok 27 ok ok ok ok ok ok Repr. ti l å rs m Bø Ai ki do Shos i nkan Fredri ks ta d Ai ki dokl ubb Ha del and Fudos hi nka n Ha mar Fudos hi nka n Ha rs tad Ai ki dokl ubb Ha uges und Ai ki dokl ubb Hi tra Ai ki dokl ubb Li l l ehammer Brøttum Os l o Ai ki do Kl ubb Os l o OSI Ai ki do Os l o Sentrum Ai ki do Os l o Tens hi nka n Sta va nger Jus hi nkan Troms ø Rei mei kan Dojo Trondhei m Ai ki dokl ubb Trondhei m NTNUI Sammen med Hadela nd NAF tilknyttet klubber Arenda l Ai ki do Uavhengig klubber Ha mar Sho Ga ku Dojo Rjukan Ti nn Ai ki dokl ubb Tilknyttet andre Ål es und Yui s hi nkai 6

7 Vedlegg Regnskap Resultatregnskap 212 Norges Aikidoforbund Driftsinntekter /egenandel 212 Budsj Klubb- og Medlemskontingent Kyu-gradering Dan-gradering Leir, stevne og aktiviteter TK - møter,reiser og div STYRET-møter,reiser og div Konting. Hombu,IAF og div. Profilering, aikido.no, etc. Teknisk filming Note Salgsmateriell, reklame Underskuddsgaranti IAF kongress Rekvisita Barneaikido Inn til konto Sum driftsinntekter , Driftskostnader 212 Budsj Klubb- og Medlemskontingent 1 7 Kyu-gradering Dan-gradering Leir, stevne og aktiviteter TK - møter,reiser og div STYRET-møter,reiser og div Konting. Hombu,IAF og div Profilering, aikido.no, etc. Teknisk filming Salgsmateriell, reklame 3 36 Underskuddsgaranti IAF kongress Rekvisita Barneaikido Ut fra konto Sum driftskostnader Note ,

8 Balanse 212 Norges Aikidoforbund 212 Budsj Klubb- og Medlemskontingent Kyu-gradering Dan-gradering Leir, stevne og aktiviteter TK - møter,reiser og div STYRET-møter,reiser og div Konting. Hombu,IAF og div Profilering, aikido.no, Driftsresultat etc. Teknisk filming Salgsmateriell, reklame Underskuddsgaranti IAF kongress Rekvisita Barneaikido Sum driftsresultat: , ,34 5 Note Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Gebyr / renteutgifter , Sum Finansk. og -inntekter 5 327, , Årsresultat Overskudd/Underskudd(-) Eiendeler. Bankinnskudd, kontanter o. l Bedriftskonto Kapitalkonto Kassa Sommerleir SUM eiendeler , ,9, ,58 Exel Regnskap by Eiulf Ringstad ver

9 Vedlegg Årsmeldinger Årsmelding fra Teknisk komité 212/213 Teknisk komité (TK) har bestått av følgende medlemmer i perioden: Bjørn Eirik Olsen, 6. Dan (Shihan), leder Birger Sørensen, 5. Dan (Shidoin), medlem Jo Ring Giske, 4. Dan (Shidoin), medlem Stein-Are Engstad, 4. Dan (Shidoin), sekretær Mai-Eli Johansen, 4. Dan, (Fukushidoin), medlem Lars Lomell, 3. Dan, (Fukushidoin), medlem Erik Vanem, 3. Dan, (Fukushidoin), medlem Teknisk komité treffes fast under sommerleiren hvert år og diskuterer saker som sorterer inn under TKs ansvarsområde. TK fungerer også som en ressurs for NAF Styret og klubbene i tekniske spørsmål og oppgaver. TK hadde samarbeidsmøte med styret under vinterleiren i Tromsø mars 213. Medlemmene i TK har holdt leire, graderinger og hatt treninger i de fleste klubbene i NAF. Sommerleiren er den største leiren der medlemmer fra TK bidrar med planlegging, instruksjon og gradering. Noen av arbeidsoppgavene til TK siste år: Sommerleiren planlegging av teknisk gjennomføring NKF medlemskap Foreslå kandidater til World Combat Games. Kim-Andre Tinderholt og Thy Thy Vanem er godkjent av IAF som kandidater fra Norge. Behandle søknader om Dan-graderinger, både innenfor og utenfor NAF Virksomhetsrapport; juli 212 juni 213 Bjørn Eirik Olsen Hovedinstruktør og leder for Teknisk Komité, NAF Hovedinstruktør i Reimeikan, Tromsø Leire, graderinger og egentrening: - NAF Sommerleir. Undervisning, Brandbu 8-12 juli Dan-gradering, Brandbu 11 juli Weekendseminar, Bergen, 29-3 september Deltakelse på seminar, oppvisning og IAF/Hombu-jubileum, Tokyo 2-23 september Høstleir, Reimeikan, Tromsø 3-4 november Nyttårsleir, Tenshinkan, Oslo 5-6 januar Dan-gradering, Oslo 5 januar Vinterleir, Reimeikan, Tromsø 7-1 mars Dan-gradering, Tromsø 9 mars Undervisning/seminar i Athen (Hellenic Aikido Association), mai 213 Regulær undervisning: - Reimeikan Tromsø, Mandager - Reimeikan Tromsø, Fredager - Noen treninger på Tenshinkan, Oslo 9

10 Annet: - Android versjon av AikidoGuide ble publisert på Google Play 15 mars 213 (ios publisert på AppStore i mai 212). Pr 1. juni 213 er det solgt til sammen ca 7 eksemplarer av AikidoGuide til aikidoutøvere i over 5 forskjellige land. - Aikido foredrag og undervisning på stressmestringskurs for Statoil, Voss 18 og 25 april 213. Birger Sørensen Jo Ring Giske Stein-Are Engstad Hjelpeinstruktør Reimeikan Dojo Tromsø og sekretær for Teknisk Komité, NAF. - Dan-gradering Vinterleir i Tromsø 9 mars Seminar med gradering i Bergen Aikidoklubb 5-7 april Kyu-gradering Tromsø 3. juni -13 Regulær undervisning: - Sverdtrening søndager Mai-Eli Johansen Hjelpeinstruktør Reimeikan Dojo Tromsø Erik Vanem Lars Lomell Regulær instruksjon i Tenshinkan Aikidoklubb, 2 ggr pr uke. NAF Sommerleir. Undervisning én trening, Brandbu, juli 212 Nyttårsleir Tenshinkan 4. jan, 213 (Gradering 5. jan) Åpent helgeseminar Tenshinkan mai 213. Dan-gradering, Tromsø 9 mars 213 Gradering (kyu) Tenshinkan Deltagelse i komité for utvikling av aikidospesifikk trenerutdanning i Kamportforbudet V-213. Oppvisning i Aikido på Hanamidag på Universitetets kulturhistoriske museum 17. mars Tromsø, 13. juni 213 for Teknisk komité NAF Stein-Are Engstad sekretær 1

11 Styrets Årsmelding Styremedlemmer Styret har i forbundsåret, , bestått av følgende personer: Verv Tillitsvalgt Klubbtilhørighet Styreleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: 1. vara 2. vara 3. vara Revisor John Øyvind Albertsen Tor Magnus Nortun Eiulf Ringstad Kjetil Hatlebrekke Kim André Tinderholt Asbjørn Oskal Harriet Lundberg Mona Brude Kai-Harry Hansen Brøttum IL-Aikido NTNUI Aikido Reimeikan dojo Fudoshinkan Hadeland Haugesund Aikido TSI Aikido TSI Aikido Tenshinkan Tenshinkan Valgt for periode Styremedlem Kim André Tinderholt har hatt klubbkontakt som hovedansvar, og styremedlem Kjetil Hatlebrekke har hatt sommerleiren som hovedansvar. Møter Styret har avholdt tre styremøter i forbundsåret, 8. desember (Oslo), 19. mars (Skype) og 5. juni (Skype). Det er skrevet referater fra disse møtene, og referatene er sendt ut per epost til styremedlemmene, TKs medlemmer og medlemsklubbenes kontaktpersoner. Det har også vært et samarbeidsmøte mellom styret og TK i Tromsø den 9. mars. NAF var representert av styreleder og TKs leder på IAF-kongressen som ble arrangert september i Tokyo. Dette er en fin arena for å delta i det internasjonale aikidoarbeidet, og en god måte for å utvikle vennskap og erfaringer mellom aikidoforbund. I tillegg var det bortimot 1 nordmenn (yngste var 8 år) som deltok på det tilhørende treningsseminaret. I tillegg har Styret vært representert ved ett samarbeidsmøte mellom stilarter, arrangert av Kampsportforbundet på Gardermoen desember. Økonomi Norges Aikidoforbund har solid og god økonomi. For øvrig vises det til vedlegg i årsmøteinnkallingen. 11

12 Kontingenter, graderingsavgifter og rutiner for innbetaling NAFs kontonummer: Frister for innbetalinger av medlemskontingent til NAF: Klubbkontingent (året) og medlemskontingent (vårsemester): 15. april Medlemskontingent (høstsemester): 15. november Klubbkontingenter (gjeldende fra ): For hele året, klubber med mindre enn 2 medlemmer: Kr. 3,For hele året, klubber med 2 eller flere medlemmer: Kr. 5,Medlemskontingent for hvert semester: Kr. 5,- pr. medlem Graderinger: Ved klubbarrangerte graderinger går 4% av kyu-graderingsavgiften til NAF, arrangørklubben beholder 6%. Ved leire arrangert av NAF (sommerleir) går avgiften i sin helhet til NAF. Arrangør av graderingsarrangement (klubb/sommerleirkomité) sender en kopi av graderingsskjema nr. 1 til NAFs sekretær, og beløpet for avgifter overføres til forbundets konto. Skjema nr. 2 beholdes av den graderte. Graderingsavgifter i Norges Aikidoforbund: Vedtatt på forbundstinget 21. Dan-avgifter vedtatt av Teknisk komite kyu NOK kyu NOK dan NOK dan NOK dan NOK 2 4. dan NOK 25 Medlemsklubber Forbundet har hatt 19 medlemsklubber. Dessverre ligger det an til at klubben i Bø blir nedlagt etter noen år med lite rekruttering og dermed avtakende aktivitet. Bergen Aikidoklubb Bergen Studentidrettslag Brøttum Idrettslag-Aikidogruppa Fredrikstad Aikidoklubb Fudoshinkan Hadeland Aikido Fudoshinkan Hamar Aikido Harstad Aikidoklubb Haugesund Aikidoklubb Hitra Aikidoklubb NTNUI Aikido - Tekisuikan (Trondheim) OSI Aikido (Oslo) Oslo Aikido Klubb Trondheim Aikidoklubb TSI Aikido - Reimeikan (Tromsø) Tromsø Aikidoklubb Sentrum Aikidoklubb (Oslo) Shoshinkan Bø Aikido Stavanger JuShinKan Aikido dojo Tenshinkan Aikidoklubb (Oslo) 12

13 Leirvirksomhet Sommerleiren 212 fant sted på Brandbu juli. Instruktører var Morito Suganuma Shihan og Bjørn Eirik Olsen Shihan. Dette var tiende året sommerleiren ble arrangert der i samarbeid mellom NAF, Fudoshinkan Aikido og Vest Oppland folkehøyskole. Vi er glade for at vi kan benytte oss av folkehøyskolen og kan år etter år konstantere at leiren har funnet en fin form, både når vi tenker på av trening og fritid, med mange deltakere. Det er avholdt mangfoldige leire i medlemsklubbene, med innenlandske og utenlandske instruktører. Se medlemsklubbenes årsmeldinger for detaljer. Spesielt er det hyggelig å nevne jubileumsleiren til OSI (3 år) og Sentrum (5år) hvor man hadde invitert Mori Sensei fra Hombu. Over 1 deltakere var med på feiringen som tok sted både på og utenfor mattene. Graderinger Det er gjennomført mange kyu-graderinger og dan-graderinger i regi av forbundet i forbundsåret ( se vedlegg). Dan-graderte Styret ønsker å holde en oppdatert liste over dan-graderte i forbundet, og da TK sitter nærmere disse papirene er det TK som har overtatt dette ansvaret (se vedlegg ). Informasjon Hjemmesidene, aikido.no, fremstår som en viktig nyhetskanal og kontaktpunkt for vår aikidoaktivitet. Redaksjonen ønsket seg en annen oppbygging av sidene som gjør det lettere for dem og drive deres jobb. På sist årsmøte var det flere interesserte som dannet en liten komite for å utvikle sidene til å bli mer brukervennlige og med noen nye funksjoner. Denne komiteen har i det siste jobbet jevnlig for å forhåpentligvis få oppgradert sidene våre til sommerleiren. Alle medlemsklubbene oppfordres til å bidra med stoff til disse sidene, slik at redaksjonen får hjelp til å samle saker, og NAF får profilert seg på en best mulig måte. Styret er glad for at junioraikido ser ut til å ha slått an i de klubbene som har tatt skrittet og hatt muligheter for å starte med dette. Jevnlig prøver styret å legge til rette for at dem som er interessert i temaet møtes for å diskutere og lære av hverandre. Vi håper at stadig flere klubber vil satse på juniorer ved å innse hvilken ressurs dette kan være for mange klubber. Vi ønsker å bidra til at junioraikido skal få et godt sosialt og faglig nivå og ser fortsatt dette som et satsingsområde i årene fremover. Mange av våre aikidoklubber har en veldig høy aktivitet. Men det kan jo hende at noen tidvis ikke klarer å få til det de ønsker. Styret vil gjerne hjelpe til hvis våre klubber sliter eller er i en bølgedal, så bruk klubbkontakten vår til å formidle dette til styret. Kanskje kan vi finne lys i tunnelen Styret disponerer ca 6 kvm med matter som ble donert av Grenland Aikidoklubb. Disse er per tiden utlånt til Fredrikstad Aikidoklubb etter at de måtte finne seg nytt treningslokale. Vi kommer til å låne disse ut til klubber som er i den vanskelige oppstartsfasen etter behov og søknad. 13

14 Styret har jevnlig i det siste året hatt kontakt med Kampsportforbundet etter at de ytret ønske om å overta NAFs internasjonale tilknytning til IAF. Vi følte denne henvendelsen var uventet, og at vi jo i lang tid har vært komfortable med dagens situasjon som har tjent NAF bra. Vi har sendt en redegjørelse til Kampsportforbundet angående vårt forhold til IAF. World Combat Games arrangeres av Sport Accord som er en organisasjon for idretter uten OL-tilkytning. Sport Accord skal oktober arrangere World Combat Games som en møteplass og oppvisnings-arena for kampkunster. International Aikido Federation (IAF) er medlem av Sport Accord og har fått i oppdrag å stille med kandidater for aikido-oppvisninger. Andre kampidretter presenterer både artistiske oppvisninger og konkurranser under dette arrangementet, men dette er en viktig måte aikido og andre konkurranse-løse idretter kan presentere seg på for et stort publikum og media i form av oppvisninger og treningsseminar. IAF har gitt alle medlemsland mulighet for å stille med to kandidater hver. Japan og Russland, som vertskapsnasjon, skal stille med noen fler. Ønsket fra Sport Accord er at unge, kvalifiserte utøvere skal delta. IAF utgav da kriterier som at kandidater skulle være under 4 år, helst begge kjønn, og ha dan i gradering. Kim André Tinderholt og Thy Thy Vanem ble foreslått av Teknisk komitè som kandidater til å reise fra NAF, med Sverre Gullikstad Johnsen og Kristofer Seierstad som reserver. Kim André og Thy Thy er nå godkjent som kandidater av IAF og er kommet på deres deltakerliste. For styret i NAF Brøttum, 14. juni 213 John Øyvind Albertsen Styreleder 14

15 Bergen Aikidoklubb Årsmelding 212/ Adresse: Bredalsmarken17 56 BERGEN Organisasjonsnr: Internett: Styre: Styret har fra 15.mars 212 bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Vara I: Vara II: Revisorer: Gudrun Sylte Erlend K Stuve Kjartan Refvik Øystein Alsaker Steffen Wikan( Samarb. Med kasserer) Joachim Spindelbôk Gudrund Sylte Teknisk ansvarlig: Teknisk ansvarlig i klubben er Per Ivan Odland. Styre: Styret har fra 15.mars 213 bestått av: Leder: Sekretær: Kasserer: Valgkomtè: Revisorer: Charleen Carlsen Mattias Åberg Steffen Wikan Erlend K Stuve (leder) Kjartan Refvik (medlem) Irinia Oltu (medlem) Pioter Pasiak (vara medlem) Joachim Spindelbôk Gudrund Sylte 15

16 Teknisk ansvarlig: Teknisk ansvarlig i klubben er Kim Andrè Tinderholt. Eie/leieforhold av treningslokale: Leier eget lokale av Industihuset AS. BAK fremleier også til Bergen Hapkidoklubb. Treningstider: Man: ( Barn) Tirs: (Nybegynnere) & ( Avansert) Ons: (Barn) & ( Felles trening) Tors: (Felles trening) & (Våpen) Lør: ( Felles trening) Instruktører: Kim Andrè Tinderholt, 2.Dan ( nybegynner & avansert) Erlend K. Stuve, 1.Kyu (barnetrening & Åpen trening) Joachim Spindelbock, 1.Dan( Våpentrening) Mattias Åberg, 1.kyu ( Åpen trening) Michael Kolinski, 3.Dan( Åpen trening) Torstein Jakobsen, 2.Dan ( Barnetrening) Charleen Carlsen, 3.Kyu( Barnetrening) Treningsavgift/medlemskontingent: 42,- p.a. Leirarrangement: September 212: 29-3; Leir med Bjørn Erik Olsen, 6.Dan, Shihan November 212: 9-11; Leir med Ann Doucuret, 5.Dan 17; Barneleir med gradering( Torstein Jakobsen 2.Dan & Erlend Stuve 2.Kyu) Februar 213: 24-26: Leir med Ann Doucuret, 5.Dan fra Frankrike April 213: 5-7; Leir med Stein Are Engstad, 4.Dan, shidoin 13; Barneleir med gradering(erlend Stuve 1.Kyu & 3.Kyu Charleen Carlsen) Mai 213: 15 ; Roman Hoffmann, 6.Dan fra Polen Juni 213: 21-23: Leir med Dimitris Farmakidis, 3.Dan Deltakelse på leire/representasjon av klubben: Oktober 13-14: Seminar med Kim Tinderholt og Dimitris Farmakidis( Hamar), Januar 213 March Bacraty (oslo), Mars 1-3 VAF (Stavanger), Mai

17 (Sandnes ) seminar med Kim Tinderholt og Patrik Pettersen, Sunyata sandes aikidoklubb. Markedsføring: Klubben deler all informasjon på Facebook slik at vi er synlig. Her legger vi også inn bilder og små tekster slik at folk kan følge med på vår aktivitet. Vi har i per i dag ikke drevet aktivt med markedsføring, men vurderer sterkt oppvisning, plakater, og henvende seg til studentmiljøet i Bergen. Graderinger: Sommerleir Barndbu 212: Erlend K Stuve -2.kyu Øystein Alsaker -3.kyu Bjørn Eririk Olsen 6.Dan Shihan, Bergen : Charleen Carlsen Arlild Amland Aram Amin Pioter Pasiak 3.kyu 3.kyu 5.kyu 6.kyu Stein Are Engstad 4.Dan Shidoin, Bergen : Erlend K Stuve 1.kyu Inger Marie Godeseth 3.kyu Barneleir m/ gradering, Torstein Jakobsen 2.Dan & Erlend Stuve 2.Kyu : Amund Alsaker, 13.mon Harald Kryvi, 13.mon Thor Zerfass, 13.mon Sofia Oltu, 13.mon Kjetil Larsen, 13.mon Elena Borgen, 13.mon Lydia Oekonoma, 13.mon Sander Larsen, 13.mon Barneleir m/ gradering, Erlend Stuve 1.Kyu & Charleen Carlsen 3.Kyu :Amund 17

18 Olander Hansen 11.mon Amund Alsaker, 12.mon Harald Kryvi, 12.mon Thor Zerfass, 12.mon Kjetil Larsen, 12.mon Elena Borgen, 12.mon Mailn Larsen, 13.mon Henrik Henriksen 13.mon Sosiale arrangementer: Julebord BAK 5. Desember. Japansk aften BAK 8. Juni. I tilegg har klubben arrangert øl etter treninger, og te drikking i dojoen etter trening. Bankforbindelser: Forsikring: Sparebanken Vest IF Skadeforsikring Medlemskap i paraplyorganisasjoner: Norges Idrettsforbund Norges Kampsportforbund 2. juni. 213 For styret, 18

19 Brøttum Aikidogruppa Årsmelding 212 Adresse: Mælumsveien Brøttum Organisasjonsnr: Internett: john_o_albertsenyahoo.no Styre: Styret har bestått av: Leder: John Øyvind Albertsen Sekretær: Veselin Valchev Kasserer: Anna Lena Albertsen Teknisk ansvarlig: Teknisk ansvarlig i klubben er John Øyvind Albertsen. Eie/leieforhold av treningslokale: Vi trener i klubblokalet til BIL på Tømmermyra (ca 6 kvm). Treningstider: Trening fast to ganger i uken med junior- og voksen-partier. Tirsdag Junior (6-12 år) Voksen (13 år og eldre) Torsdag Junior Voksen Instruktører: John Øyvind Albertsen Veselin Valchev er hjelpetrener for voksenpartiet, samt at Anna Lena Albertsen assisterer på juniorpartiet. Treningsavgift/medlemskontingent: Klubbavgift til Brøttum IL + treningsavgift til gruppa, Junior: 1kr per måned, Voksne: 2kr per måned Leirarrangement: Vi hatt noen lørdagsseminarer bare for gruppa vår. Deltakelse på leire/representasjon av klubben: Vi besøker Fudoshinkan Hamar.Vi har dratt til Ringebu for å trene samt at vi inviterer dem når det skjer noe ekstra hos oss. Noen har deltatt på samlinger i Oslo og Trondheim. 19

20 Markedsføring: To lokal-aviser har skrevet om oss samt at vi settet opp plakater i lokalmiljøet. Vi har hatt arrangement for to barneskoler i nærheten. Graderinger: Vi har gjennomført to klubbgraderinger, og da har det tilsammen vært 2 graderinger fordelt på 12 medlemmer. Sosiale arrangementer: Vi har jevnlig Budo-leker med mat, samt film- og te-kvelder. Forsikring: Gjennom Hovedidrettslaget 2. juni. 213 For styret, 2

21 Fredrikstad aikido Årsmelding 212 Adresse: Fredrikstad aikido v/christian Glomsrud Åssvingen 3, 189 Rakkestad Besøksadresse: Tordenskiolds gate 9, Fredrikstad Organisasjonsnr: Internett: Styre: Styret har bestått av: Leder: Christian Glomsrud Sekretær: Vegard Bønes Kasserer: Christian Glomsrud Styremedlemmer: Yukuhiro Sebe Hans Yngvar Olsen Björn Bengtsson Teknisk ansvarlig: Teknisk ansvarlig i klubben er Vegard Bønes. Eie/leieforhold av treningslokale: Klubben leier i dag et lokale i et bygg Fredrikstad sentrum. Dette bygget er planlagt revet iløpet av 214. Treningstider: Mandager: 18: 19: 3 (aikido) 19:45 2: 45 (våpen) Onsdager: 18: 19: 3 (aikido) Fredager: 18: 19: (våpen) 19: 2: (aikido) Instruktører: Björn Bengtsson (5. dan) Vegard Bønes (1. dan) Treningsavgift/medlemskontingent: kr 18,per halvår. Leirarrangement: Vi har hatt flere endagsleirer iløpet av 212, med eksterne og interne instruktører: Tor Anton Gaarder fra sentrum aikido Lars Lomell fra Tenshinkan Björn Bengtsson fra vår egen klubb Et fellesseminar med Björn Bengtsson, Åke Pekkarinen (fra Enighet i Malmö), Geirr Cranner (Tenshinkan) og Vegard Bønes. Deltakelse på leire/representasjon av klubben: Medlemmer i klubben har deltatt på flere arrangementer i Osloregionen, samt i Tromsø. Markedsføring: Ved siden av plakater har klubben brukt facebookog googleannonser 21

22 for å markedsføre seg, til dels med stort hell. For andre klubber er det verd å merke seg at dette ikke trenger å være spesielt kostbart. Graderinger: Klubben har bare holdt en gradering i 212, hvor en person tok 6. kyu, og to personer tok 4. kyu Sosiale arrangementer: Klubben har hatt sosiale arrangementer i forbindelse med sine leirer og møter. Bankforbindelser: DNB Nor Forsikring: Klubben har i dag ingen forsikringsordning for sine medlemmer. Medlemskap i paraplyorganisasjoner: Fredrikstad aikido er kun medlem i NAF. 9. juni. 213 For styret, Vegard Bønes 22

23 Fudoshinkan Hadeland Årsmelding Adresse: Lilleajervegen 23A 2319 Hamar Organisasjonsnr: [org.nr.] Internett: Styre: Styret har bestått av: Leder: Dimitris Farmakidis Sekretær: Svetlana Barantseva Kasserer: Hanne Krogh Styremedlemmer: Kjetil Hatlebrekke [Styremedlem] Teknisk ansvarlig: Teknisk ansvarlig i klubben er Dimitris Farmakidis. Eie/leieforhold av treningslokale: Dojo til Hadeland Folkehøgskole, ingen leieavgift Treningstider: Mandag voksne medlemmer utenfor skolen Onsdag barnetrening, barn 7-9 år år Torsdag voksne fra klubben samt elever på skolen 23

24 Søndag fri trening etter avtale Instruktører: Dimitris Farmakidis Treningsavgift/medlemskontingent: 85 - voksne, pr semester (folkehøgskolens skolerute) 15 - pr semester for forsikring, kontingent til NAF og reklame 7 barn, pr semester Leir / arrangement: NAF Sommerleir Brandbu Seminar med Torstein Schoo ( 5 Dan Seishinkai ) barnegradering på Hamar Nyttårsleir i Tenshinkan med Bjørn Eirik Olsen sensei ( 6. Dan Aikikai, Shihan ) Januar Seminarer med Mirjam Fischer ( 3 Dan Seishinkai ) i Kashima Shin Ryu Uke 1 Path of Aiki Mars Dimitris dro til Japan i mars (for 2 uker) der han besøkte Yoko Okamoto Sensei (6 Dan Aikikai), Morito Suganuma Sensei (8 Dan Aikikai) og Motomichi Anno Sensei (8 Dan Aikikai) barnegradering på Brandbu seminar med Dimitris Farmakidis i Bergen Aikidoklubb Deltakelse på leire/representasjon av klubben: Alle ovennevnte Markedsføring: Nettside, Aikido kortfilmer Graderinger: NAF Sommerleir Kyu : Jan Arild Reinsborg og Ivar Svendsen 5. Kyu: Hanne Krogh Hamar

25 4. Kyu : Jan Kjetil Fallang 5. Kyu : Adam Arihi Nyttårsleir Kyu Maiken Holst 4. Kyu: Ingar Eskeland Gradering på Hadeland Folkehøgskole elever 6 Mars 213 KJAERGAARD/JONAS JUL 4 kyu STROEMSBRATEN/TOR IVAR 5 kyu ARIHI/ADAM 5 kyu BOERKE/MARI BAY 6 kyu DANIELSEN/SANDER 6 kyu ASPHOLM/THEIS ALEXANDER 6 kyu HANSEN/SILJE GIPLING 6 kyu JOHANSEN/JESPER GOSVIG 6 kyu JOHNSEN/INGVILD TOFT 6 kyu KAREVOLL/GURID GJOESTEIN 6 kyu LIEN/MALENE RICHTER 6 kyu MIENNA/IDA MARIELLE 6 kyu MUNCH/MICHAEL STORM 6 kyu NIELSEN/KAMILLA 6 kyu NYMOEN/JAN NICHLAS 6 kyu SJOEDIN/EVEN 6 kyu SKUGGEVIK/HANNAH BROEYN 6 kyu Sosiale arrangementer: Julebord, besøk til Hamar for barnegradering Bankforbindelser: Sparebank Hedmark Forsikring: IF Medlemskap i paraplyorganisasjoner: ingen 2. juni. 213 For styret, 25

26 Fudoshinkan Hamar Årsmelding Adresse: Lilleajervegen 23A 2319 Hamar Organisasjonsnr: [org.nr.] Internett: Styre: Styret har bestått av: Leder: Dimitris Farmakidis Sekretær: Svetlana Barantseva Kasserer: Dag Eigil Jacobsen Styremedlemmer: Dag Eigil Jacobsen Rob Fischbeck Teknisk ansvarlig: Teknisk ansvarlig i klubben er Dimitris Farmakidis. Eie/leieforhold av treningslokale: Leier i Espern Aktivitetspark Treningstider: Onsdag: Barn Onsdag: Voksne Lørdag :11 13 Voksne 26

27 Instruktører: Dimitris Faramakidis Dag Eigil Jacobsen Robert Fischbeck Treningsavgift/medlemskontingent: 1 - Pr halvt år for voksne 7 - Pr halvt år for barn 15 - Pr halvt år for forsikring, kontingent til NAF og reklame. Leir / arrangement: NAF Sommerleir i Brandbu treningshelg med Kim Tinderhold og Dimitris Farmakidis barnegradering på Hamar Nyttårsleir i Tenshinkan med Bjørn Eirik Olsen sensei ( 6. Dan Aikikai, Shihan ) Mars Dimitris dro til Japan i mars (for 2 uker) der han besøkte Yoko Okamoto Sensei (6 Dan Aikikai), Morito Suganuma Sensei (8 Dan Aikikai) og Motomichi Anno Sensei (8 Dan Aikikai) barnegradering på Brandbu seminar med Dimitris Farmakidis i Bergen Aikidoklubb Deltakelse på leire/representasjon av klubben: Alle ovennevnte leire NAF Sommerleir 212, Brandbu Markedsføring: Internett/Hjemmeside. Film om gradering med Dimitris Farmakidis Graderinger: NAF Sommerleir Kyu Svetlana Barantseva og Bratislav Arandjelovic 3.Kyu Rob Fischbeck 6.Kyu Owe Sandvik, Johannes og Andreas Fuglesang 27

28 Hamar kyu: Anne Marte Markussen og Mads Røste. 13. mon: Emma, Ida og Lukas. 12. mon: Aksel og Kathrin. 11. mon: Ole og Elias. Sosiale arrangementer: Avslutninger : desember 212, mai 213. Felles treninger med Brøttum Aikido klubb. Bankforbindelser: Sparebank Hedmark Forsikring: IF Medlemskap i paraplyorganisasjoner: ingen 2. juni. 213 For styret, 28

29 Harstad Aikidoklubb Årsmelding 213 (for periode 212) Adresse: v/roman Vesely Kolmilhågen Harstad Organisasjonsnr: Internett: Styre: Styret har bestått av: Leder: Kasserer/neste leder Styremedlemmer: Varamedlem: Roman Vesely Leif Lystad Sissel Johansen Mads Tellefsen Teknisk ansvarlig: Teknisk ansvarlig i klubben er Paul Andreas Haug. Eie/leieforhold av treningslokale: Vi leier (for en rimelig pris) treningstimene Minihallen i Harstadhallen. Trenings- og garderobelokalene er meget gode. Klubben er medlem i Norges Kampsport Forbund. Treningstider: Mandag 19: - 21: Onsdag 19: - 21: Fredag 18: - 19: junior aikido Fredag 19: - 21: viderekommende Instruktører: Paul Andreas Haug Leif Lystad Roman Vesely Treningsavgift/medlemskontingent: medlemmer 18-7 år 23,- per mnd. (2,- per mnd. ved å tegne 12 mnd kontrakt) medlemmer år 2,- per mnd. (17,- per mnd. ved å tegne 12 mnd kontrakt) medlemmer 6*-13 år 13,- per mnd. (1,- per mnd. ved å tegne 12 mnd kontrakt) I tillegg kommer medlemsavgift / forsikring til NKF: medlemmer 12-7 år 21,- per år 29

Norges Aikidoforbund

Norges Aikidoforbund Referat fra Arsmote i Norges Aikidoforbund Brandbu 0. juli 0, kl. 05 MK.LDO, 4/K DO For styret i NAF: 4. juli 0 Mona Brude, S.vara Dagsorden (IFLG Vedtektene 6 - Arsmotet). Godkienning av de fremm0te representantene.

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Norges Aikidoforbund Brandbu 07.07.13

Norges Aikidoforbund Brandbu 07.07.13 Norges Aikidoforbund Brandbu 07.07.13 For styret i NAF: Kim A. Tinderholt Dagsorden (IFLG.Vedtektene 6 Forbundstinget) 1. Godkjenning0av0de0fremmøtte0representantene.0 BergenAikidoklubb 3 BsiAikidoBergen

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Semesterplan OSI Taekwondo

Semesterplan OSI Taekwondo Semesterplan OSI Taekwondo Høst 2014 Denne semesterplanen gir en oversikt over treningen dette semesteret, samt noe generell informasjon. Planen er veiledende og instruktører kan tilpasse treningen ved

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Nyhetsbrev Oktober 2007

Nyhetsbrev Oktober 2007 Nyhetsbrev Oktober 2007 Viktige hendelser denne måned: 30. september Shotocup, Haukelandshallen 1.-7. oktober Høstferie INGEN TRENING 17.-21. oktober Karatefestival 2007, Karmøy 19.-21. oktober Gasshuku

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

NRF Full 2012 Schedule

NRF Full 2012 Schedule NRF Full 2012 Schedule Understanding the schedule Saturday Sunday Wednesday 3-Mar 4-Mar 7-Mar March 10-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 31-Mar 1-Apr 4-Apr 7-Apr 8-Apr 11-Apr

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

SEKSJONSLEIR I STAVANGER - REGION VEST

SEKSJONSLEIR I STAVANGER - REGION VEST SEKSJONSLEIR I STAVANGER - REGION VEST Stavanger Ju Jitsu Klubb i samarbeid med Jujutsu-seksjonen inviterer til treningssamling 18.-19. april i det nye kampsportlokalet i Sidd-IS-hallen. Kanskje Norges

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Årsberetning. Finnsnes Karateklubb

Årsberetning. Finnsnes Karateklubb Årsberetning Finnsnes Karateklubb 2014 Styrets sammensetning Leder: Finn Folke-Olsen Kasserer: Bent-Arild Karlsen Styremedlem: Signhild Simonsen Styremedlem: Merethe Hansen (trakk seg høsten 2014 pga flytting)

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Årsberetning. Strand karateklubb

Årsberetning. Strand karateklubb Årsberetning Strand karateklubb 2016 1 Styrets sammensetning Leder: Kjell Vidar Hantho Styremedlemmer: Gunn Hauge Voster (materialforvalter), Vibeke Bolme (kasserer, sekretær) og Ragnhild Kvist (ungdomsrepresentant).

Detaljer

Årsberetning. < Nesodden IF Taekwondo > < 2016 >

Årsberetning. < Nesodden IF Taekwondo > < 2016 > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2016 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Lund Kent-Ove Ikke valgt. Styremedlemmer: Kathrine Hake-Steffensen Lene Victoria Johansen (økonomiansvarlig) Marcia

Detaljer

November 2013. Viktige hendelser denne måneden:

November 2013. Viktige hendelser denne måneden: November 2013 Viktige hendelser denne måneden: 21.-24. november 25. november 29. nov-1.des Høstgasshuku med gradering, Bergen Offisiell åpning av nye klubblokaler Barnegasshuku med gradering, Bergen Høstgasshuku

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Nyhetsbrev Desember 2009

Nyhetsbrev Desember 2009 Nyhetsbrev Desember 2009 Beklager sen utgivelse av dette nyhetsbrevet for desember. Perioden for normal utgivelse kom sammen med travel høstgasshuku forberedelser og gikk over i travle desember uker Viktige

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 GISKE TAEKWON-DO KLUBB

ÅRSBERETNING 2015 GISKE TAEKWON-DO KLUBB ÅRSBERETNING 2015 GISKE TAEKWON-DO KLUBB Det har vært et godt år for klubben. Vi er fortsatt i en oppstartsfase hvor innkjøp av utstyr og utdanning av egne instruktører blir prioritert. På grunn av gode

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 24.02.2016 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen 3. Godkjenne innkalling

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding 2013 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2013 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2013 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2013. Side 1 av 5 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Årsmøte 2017 Bowlingen Orkla, 20. Mars 2016 Klokken 19:00

Årsmøte 2017 Bowlingen Orkla, 20. Mars 2016 Klokken 19:00 Årsmøte 2017 Bowlingen Orkla, 20. Mars 2016 Klokken 19:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2016 4. Behandle regnskap for

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Nyhetsbrev Januar 2009

Nyhetsbrev Januar 2009 Nyhetsbrev Januar 2009 Godt nytt karateår! Treningstider uke 2 Mandag 5. januar: Tirsdag 6. januar: Torsdag 8. januar: Viktige hendelser denne måned: 5. januar Første treningsdag for medlemmer 8. januar

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2015 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis (økonomiansvarlig) Lene Victoria Johansen

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2016. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsberetning Fosen NTN Taekwon-Do klubb. Sponsorer og støttespillere

Årsberetning Fosen NTN Taekwon-Do klubb. Sponsorer og støttespillere Sponsorer og støttespillere 2015 Årsberetning 2015 Fosen NTN Taekwon-Do klubb http://fosen.ntkd.no http://www.facebook.com/fosentkd 12 Innholdsfortegnelse Innkalling/ saksliste 3 Årsmelding 3 Regnskap

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Saksliste Generalforsamling 2009

Saksliste Generalforsamling 2009 Saksliste Generalforsamling 2009 Sak 1. Regnskap. Sak 2. Årsberetning. Sak 3. Innstilling til nytt styre Hjertelig velkommen til Hansa Borg Bryggerier avd. Kristiansand torsdag 4. og fredag 5. Februar.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

Nyhetsbrev August/September 2008

Nyhetsbrev August/September 2008 Nyhetsbrev August/September 2008 Klubben har fått masse nytt utstyr: Matter Slagputer Slagsekker Viktige hendelser denne måned: 18. august Oppstart høstsemenster 28. august Vennetrening ungdomsgruppen

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

TROMSØ SALSAKLUBB Innkalling til årsmøte. Dato kl Sted: Cheza Flava, Fr. Nansensplass 3

TROMSØ SALSAKLUBB Innkalling til årsmøte. Dato kl Sted: Cheza Flava, Fr. Nansensplass 3 TROMSØ SALSAKLUBB Innkalling til årsmøte Dato 11.03.2016 kl 19.00 Sted: Cheza Flava, Fr. Nansensplass 3 Årsmøte skal behandle følgende saker: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar:

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar: Januar 2014 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013 17.-18. januar Kangeiko Weekend 20. januar Oppstart Nybegynnerkurs 20. januar Ordinær timeplan

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Årsmelding 2012 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2012 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2012 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi... 3 Medlemmer... 3 www.ringeriketkd.com...

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Årsberetning Fosen NTN TaeKwon-Do. Sponsorer og støttespillere

Årsberetning Fosen NTN TaeKwon-Do. Sponsorer og støttespillere Sponsorer og støttespillere 2013 Årsberetning 2013 Fosen NTN TaeKwon-Do http://fosen.ntkd.no http://www.facebook.com/fosentkd 16 Innholdsfortegnelse Hva er Taekwon-Do? Innkalling/ saksliste 3 Årsmelding

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Nyhetsbrev September 2009

Nyhetsbrev September 2009 Nyhetsbrev September 2009 Viktige hendelser denne måned: 31. august Oppstart nybegynnerkurs 3. september Ingen ordinær trening denne dagen 3.-6. september Gasshuku, brun- og sortbelter, Bergen Timeplan

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Nyhetsbrev August/September 2010

Nyhetsbrev August/September 2010 Nyhetsbrev August/September 2010 Viktige hendelser denne måned: 17. august Keiko hajime, oppstart høstsemester 30. august Nybegynnerparti oppstart 30. august Ordinær timeplan 2.-5. september Brun og sortbeltesamling

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte 25. Februar For Hemsedal Wado Ryu og Hemsedal Katori Shinto Ryu (Hemsedal IL Kampsport)

Årsmøte 25. Februar For Hemsedal Wado Ryu og Hemsedal Katori Shinto Ryu (Hemsedal IL Kampsport) Årsmøte 25. Februar 2015 For Hemsedal Wado Ryu og Hemsedal Katori Shinto Ryu (Hemsedal IL Kampsport) Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling / sakliste 2. Valg av møteleder 3. Årsmelding 4. Regnskap 5.

Detaljer