Det kompetansebaserte samspillet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kompetansebaserte samspillet"

Transkript

1 et kompetansebaserte samspillet Hvorfor, hva og hvordan? ompetanse er kapital som vil kunne vokse i talentets hender i den samspillende organisasjon V spiller på kompetanse Lederutvikling algsledelse trategiutvikling salg og marked ey ccount anagement og Profesjonellt salg

2 loke ord om kompetanse ompetanse er kunnskap, ferdigheter og handlekraft individuelt i personene og samlet i organisasjonen ompetanse er derfor kapital som vil kunne vokse i talentets hender i den samspillende organisasjonen Proaktiv bruk av kompetanse er din / vår evne til å løse kundens (uønskede) problemer / utfordringer unsten er å gjøre det umulige mulig, det mulige enkelt og det enkle elegant L O J O Y T O P T B T P L L T

3 OPT: Hva er det i organisatorisk perspektiv? ompetanse er: ealkunnskap Om produkter og tjenester, prosesser, personlig salg, salgsteknikker, kunder, regler/rutiner, muligheter i organisasjonen, etikk samarbeidspartnere, konkurrenter, tangerende fagdisipliner, økonomi, it, jus etc etc. etc. erdigheter Læring, trening, praktisering og behersking av overnevnte, samt å utvikle egen erfaring i å bruke realkunnskapen riktigere Handlekraft Ville vinne, være jerv, Tøff og Tydelig, stå-på-vilje, stayerevne, endringsvilje, motivasjon, målretting, ønske om å bli målt etc etc. L O J O Y T O P T B T P L L T TT YT or å styrke seg på kritiske delkompetanser, sine oppgaver / ansvarsområder or å vinne kunden/relasjonen, få salget/kontrakten, styre kundeutviklingen etc etc ndividuellt eller i samspill med kollegaer

4 ompetanse og samspill Organisatorisk kompetanseutvikling er å utvikle kunnskaper, ferdigheter og handlekraft hos den enkelte, samt Handlekraft erdigheter ealkunnskap den rette viljen og holdningen hos den samme til å samspille med og om denne kompetansen i organisasjonen. oderne ledelse får samspillspropellen i gang! L O J O Y T O P T B T P L L T

5 amspill vs. individualisme amspillets muligheter er en meget god måte å utvikle sin egen kompetanse på for å bli tryggere, sikrere, TT ere til å bruke kompetansen internt og eksternt Bli god på å praktisere ranks kompetanselov og dens 5 er L O J O Y T O P T B T P L L T

6 ranks kompetanselov 1. Organisatorisk kompetanse blir videreutviklet gjennom å sette samspillet i gang 2. om ansatt hos oss er det forventet av deg å spørre dine kolleger etter kompetanse de har som du selv ikke har 3. om ansatt i hos oss er det forventet av deg å tilby dine kolleger kompetanse du har som de selv ikke har 4. år du byr på kompetanse øker du din egen 5. år du deler din kompetanse med kunder øker du dine muligheter L O J O Y T O P T B T P L L T

7 ompetansens dualisme Organisatorisk kompetanse U!! Har mulighet til å stjæle dine kollegers kompetanse Ved at Vi gjør den bedre tilgjengelig gjennom organisatorisk samspill ndividuell kompetanse L O J O Y T O P T B T P L L T

8 amarbeid på tvers av Hos oss drar vi lasset sammen! kke på bekostning av den enkeltes individuelle talenter, men til berikelse av!! Vi må videreutvikle vår standard for samspill og kundekultur Vi er da ekte fimpel- ere! L O J O Y T O P T B T P L L T

9 lutt å kødd, oses! L O J O Y T O P T B T P L L T

10 Hvorfor mange selgere ikke leverer ra en ccenture undersøkelse tilfredsstillende! angler ferdigheter til å selge opp angler logiske er på produktene/tjenestene årlig på salgs- og kommunikasjonsteknikkene. orstår ikke retorikkens betydning esultat: elger mest på tilbud / kampanjer lønnsomheten synker angler ferdigheter på mer- og kryssalg angler logiske er på produktene nkompetent på det salgstekniske, mangler systematikk og metodikk ndifferente, uinteresserte, svært lav TT-faktor ksepterer for lett ikke-kjøpende kunder r for passive, tror at salg er å ekspedere, er reaktive «gir seg for lett» riper ikke muligheten som kundesamtalen representerer angler kompetanse: unnskaper, ferdigheter og handlekraft 4 angler ferdigheter på langsiktig relasjonsbygging r kortsiktig og transaksjonsorientert, følger sjeldent eller aldri opp Løper for mye for å nå månedlig budsjett angler kompetanse organisatorisk som individuell Årsaken til at dårlige selgere er dårlige er mangel på kompetanse = 90% eller at feil mann er på feil plass til feil tid L O J O Y T O P T B T P L L T

11 onkurranseraft-likningen elgerens kommunikasjon må være så djerv, tøff og tydelig og på en slik måte at alle fordeler ved oss som kundens nåværende / fremtidige leverandør blir synliggjort og kommunisert i dialogen med kunden. ette fordi vi skal eliminere prisen og konkurrenter som kundens valgparameter. Vi skal være kundens førstevalg! -basen selgerens kompetanse = Produktene + og væremåte + opplevelse med oss pris og konkurrenter kundens merverdi- 1 elgerens konkurransekraft består av genuine produktkunnskaper, kompetanse og væremåte i kontakt med kunder, samt den opplevelsen av merverdi som selgeren representerer utover seg selv og produktene «elgerens kunnskaper (telleren i -likningen) gjør selgeren sterkere, styrker hennes ferdigheter og gir henne mer handlekraft! Hun selger mer!» L O J O Y T O P T B T P L L T

12 ifisering av produktene år erfarne selgere - gjerne sammen med en produktekspert eller to setter i gang og idémyldrer, dvs samspiller om sin kompetanse på aktuelle produkt/tjeneste, vil hver og én av de styrke kunnskapen sin. lle som jobber med salg, forstår at å øke kunnskapen sin gjennom -modellen, så vil vedkommende indirekte styrke seg i alle faser av salget. elgeren styrker konkurransekraften sin! et er salgslederens ansvar og oppgave å igangsette ifisering av aktuelle/prioriterte produkter/ produktgrupper sammen med sine medarbeidere. a vil vi kunne avdekke flere behov og selge mer!.

13 modellen for andre or en elektro-grossist genskaper ordeler onsekvenser L-lyskilder Varer 20 ganger en indre jobb eduserer kostnadene tradisjonell lyspære indre strømforbruk atcher krav til miljømerking eduserer energi- Bedre miljø atcher H-krav forbruket med 25% Langt mindre ømfintlig for øynene Jakke av ore-tex stoff genskaper ordeler onsekvenser ore-tex puster! eget lett Vanntett or en sportskjede lipper ut fuktigheten u blir mindre svett Tåler regn L O J O Y T O P T B T P L L T u blir ikke fuktig og kald u holder deg tørr u unngår å bli syk

14 Logiske faser i algsprosessen Lokalisere, identifisere, målrette, fokusere ontakte Besøke / samtale / bearbeide vslutte elgers marked!, B, C kunder ye kunder tore / må? ange / å? itt budsjett ine mål pr kunde, pr segment, pr produktkategori etc in målrettede plan pr kunde ( & B) in taktikk %-tlf %-møter/besøk %-tilbud osialt ompetanse utveksling unnskap og ferdigheter v/ kundekontakt valitet øter/ besøk Presentasjoner algsteknikker Oppnå resultater vs mål ysalg jensalg ersalg ryssalg %-økning ytt møte etc algsprosessen matcher jøpsprosessen ette er det vanskeligste i salg: vslutte salget! Har du tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i å bruke avsluttningsteknikker? Vet du hva kollegaene dine gjør? Jobber du i en lærende organisasjon som har systematisert det kompetansebaserte samspillet? U TLTL OUT PÅ Å OPPÅ U? L O J O Y T O P T B T P L L T

15 Å avslutte salget er en prosess algsavsluttning representerer hvor bra du har identifisert og møtt kundens behov Vent aldri til slutt med å avslutte salget! e på avslutning som en prosess: ase 1: ett deg ett T mål for møtet / samtalen ålet gir deg fokus og retningslinjer for å avslutte ålet hjelper deg til å opprettholde momentum og ønske om suksess ase 2: jekk av med kunden underveis hvor du er; gjør endringer ed gode tilbakemeldinger underveis vet du hvordan kunden vil respondere på avsluttningen iste avsjekk skal gi deg god feedback på om du tilfredsstiller kundens mål ase 3: Vær TT og be om ordren ine spørsmål, din lytting, behovsposisjonering og avsjekk skal gjøre avsluttningen av salget til en helt naturlig og forventet aksjon prosessen søker du kontinuerlig delbeslutninger hos kunden gjennom den behovsbaserte dialogen L O J O Y T O P T B T P L L T

16 Closing/avsluttningsteknikker gruppeoppgave Læreboken opererer med følgende 8 teknikker for å få avsluttet salg. Vurdér de utfra brukbarhet for dere Teknikken m/ kort forklaring Høy brukbarhet iddels brukbarhet Liten brukbarhet 1. elaksept-metoden Vi stiller direkte og/eller ledende spørsmål underveis i samtalen som kunden sier J til. (Planlagte spørsmål en ikke kan si nei til) 2. Tar for gitt-metoden unden har gitt delaksepter og så sterke kjøpssignaler at du går rett på, f.eks.... a gjenstår det bare å signere. 3. lternativ-metoden pørsmålet er ikke om kunden skal kjøpe, men hvilket av 2 alternativer: kal vi møtes torsdag eller fredag eller dyrt/billig, eller persons-metoden Vi henviser til en fornøyd 3. person eller organisasjonen 5. ode skriftlige tilbud u skriver deg til business ved å følge opp det skriftlige tilbudet til kunden. ette er en god løsning! 6. irekte oppfordring ette må du bare ha! 7. Halv elson unden krever noe ekstra i tillegg og du responderer, f.eks. O! Vi reduserer prisen 5%, men da har vi en deal, ikke sant! 8. Vanskelighetsmetoden/ervice-metoden unden stiller vanskelige krav (f.eks. Tidsfaktoren) og gjør seg kostbar! Vi skal gjøre alt i vår makt for å finne en løsning, selv om... L O J O Y T O P T B T P L L T

17 Closing/avsluttningsteknikker gruppeoppgave ruppeoppgaven: esultater fra gruppeoppgaven Hva gjør du for close salget, få ordres på blokka/få signaturen/close dealen? Hvilke teknikker/metoder bruker du? Hva og hvordan kommuniserer du? n kunnskapsbase bestående av vel 30 closing-teknikker; teknikker som viser seg å være kombinasjoner av de 8 teknikkene som læreboken behandler esultatet for selgerne elgeren utnytter kjøpssignalene sterkere, (dis)kvalifiserer kunden bedre, reduserer besluttningstiden, er mer overbevisende og selger mer! «akt er evnen til å overbevise mennesker, til å kunne kommunisere og bli hørt. ngen evne er mektigere enn denne!» L O J O Y T O P T B T P L L T

18 Håndtering av kundens innvendinger Hovedregelen Vær empatisk når det er behov for det! Bruk berømmelser, bekreftelser, annerkjennelser og spørsmål Vis at du forstår kundens bekymringer 5 metoder for å takle innvendinger Ja, men... Ja, jeg er enig, men har du tenkt på fordelen ved... jenta, forsterke Uakseptabel pris? Bruk øk. argumentasjon Let etter spørsmål u liker ikke...? Hva er det du ikke liker? Bruk 3. person orstår! Jeg skal allikevel fortelle deg hvorfor mange velger... Preventiv argumentasjon u lanserer innvendingene selv, men eliminerer de med ene dine Unngå antakelser! kke bli for defensiv eller gi opp for tidlig! L O J O Y T O P T B T P L L T

19 Håndtering av kundens innvendinger ruppeoppgaven: Hvilke er de 8 mest frekvente innvendinger kunder har på produkt-gruppe 1? Hvordan håndterer du disse innvendingene? esultater fra gruppeoppgaven n kunnskapsbase bestående av 24 hovedinnvendinger og i alt 60 del-teknikker for å håndtere disse esultatet for selgerne elgerne takler innvendinger bedre, styrker kommunikasjonen sin, reduserer antall «ikke-kjøpende» kunder og selger mer! «unsten er å gjøre det umulige mulig, gjøre det mulige enkelt og det enkle elegant» L O J O Y T O P T B T P L L T

20 ontaktfasen Lokalisere, identifisere, målrette, fokusere ontakte Besøke / samtale / bearbeide vslutte elgers marked!, B, C kunder ye kunder tore / må? ange / å? itt budsjett ine mål pr kunde, pr segment, pr produktkategori etc in målrettede plan pr kunde) in taktikk %-tlf %-møter/besøk %-tilbud osialt ompetanse utveksling unnskap og ferdigheter v/ kundekontakt valitet øter/ besøk Presentasjoner algsteknikker Oppnå resultater vs mål ysalg jensalg ersalg ryssalg %-økning ytt møte etc algsprosessen matcher jøpsprosessen Hvordan utnytter du ressursene dine? Bruker du tiden riktig? Har du faste dager du booker møter? jenner du salgstrakten din? Hvor mange prospekts må du ringe for å få ett salg, sendt ett tilbud etc? Hvor målrettet er du i denne sammenheng? U TLTL OUT PÅ Å OPPÅ U? L O J O Y T O P T B T P L L T

21 øtebooking / proaktiv kundeoppfølging ylskarpt klipp fra forskningen: e beste selgerne er også best på å booke møter / jobbe proaktivt - mot nye og eksisterende kunder narf adiv, for lenge siden L O J O Y T O P T B T P L L T

22 algstrakten

23 øtebooking / proaktiv kundeoppfølging ruppeoppgaven: esultater fra gruppeoppgaven Hva gjør du for å få nok møter / samtaler med nye og eksisterende kunder? Hvilke teknikker / metoder bruker du? Hva og hvordan kommuniserer du? n kunnskapsbase bestående av vel 25 teknikker / metoder Teknikkene / metodene består også her av ulike kombinasjoner av de andre salgs- og kommunikasjonsteknikkene esultatet for selgerne elgerne oppnår kontakt med flere nye og eksisterende kunder. e er i flere kundemøter / snakker med flere kunder. e møter flere kunder de kan spørre. e selger mer! «Universets største rom er rommet for forbedringer. Pass på at du alltid har ledig plass å fylle opp!» L O J O Y T O P T B T P L L T

24 L O J O Y T O P T B T P L L T

25 trategi for å bli forstått, få aksept... Hvorfor jeg/du/vi skal gjøre, forstå, akseptere... Hva jeg/du/vi skal oppnå, gjøre, forstå, akseptere... Hvordan jeg/du/vi skal gjøre/forstå/akseptere... Hvem det angår, skal være med, gjelder... otivene e drivende målene ompetansen, systematikken, metodene, prosessene Jeg/du/vi vnen til å behandle mennesker/kommunisere kan kjøpes som en annen vare på markedet, slik som sukker og kaffe. Jeg er villig til å betale mer for den evnen enn for noe annet under solen - John. ockefeller L O J O Y T O P T B T P L L T

26 T O! L O J O Y T O P T B T P L L T

Foredrag i 29.11.11. Del 1: Den brilliante selgeren. Del 2: Det kompetansebaserte samspillet

Foredrag i 29.11.11. Del 1: Den brilliante selgeren. Del 2: Det kompetansebaserte samspillet oredrag i 29.11.11 el 1: en brilliante selgeren Hva vektlegger vinnende salgsorganisasjoner? Hva gjør/har de selgerne som alltid vinner i kontakten med kunder? el 2: et kompetansebaserte samspillet Hvorfor,

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Salgsledelse i tøffe tider

Salgsledelse i tøffe tider Salgsledelse i tøffe tider & AVENIR arrangerer frokostseminar i Bergen 11. november 2009 med førstelektor Gorm Kunøe, Handelshøyskolen BI og seniorrådgiver i ScanForum AS gorm.kunoe@bi.no mobil +47 90

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer