Foredrag i Del 1: Den brilliante selgeren. Del 2: Det kompetansebaserte samspillet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foredrag i 29.11.11. Del 1: Den brilliante selgeren. Del 2: Det kompetansebaserte samspillet"

Transkript

1 oredrag i el 1: en brilliante selgeren Hva vektlegger vinnende salgsorganisasjoner? Hva gjør/har de selgerne som alltid vinner i kontakten med kunder? el 2: et kompetansebaserte samspillet Hvorfor, hva, hvordan og hvem? Organisatorisk kompetansedeling for å selge mer rank ristiansen ådgiver, coach og kompetanseutvikler Lederutvikling algsledelse trategiutvikling salg og marked ey ccount anagement og Profesjonelt salg

2 ort om rank aster of Business and anagement t.allen veits Produkt- /markedssjef/ -direktør aglig leder av reklamebyråer / konsulent bedrifter Leder- /egenutvikling på olstrandprogrammet ådgiver, coach og kompetanseutvikler innen: Ledelse, strategi, C, unde- og salgsledelse, personlig salg, coaching og selvledelse tablerte Core Competence Consulting idag 92 oreleser, orges skole oreleser på Handelshøyskolen B, salgs- og markedsledelse, markeds- og salgsplanlegging, C og personlig salg agansvarlig/foreleser på amspars algslederskole L O J O - Y B L L T L 00-i dag 08-idag /

3 oen samarbeidspartnere siste 24 måneder Bedrift Oppgaver Varighet Bedrift Oppgaver Varighet -Oslo -øbenh. -øteborg -tockholm asilitert strategiutviklingsprosessen nfront 2015 Treningsprogram bsolutt algsog undefokus amspill og otivasjon alle elvledelse og T trekk øtterøy Tønsberg -øre unnmøre bsolutt algs- og undefokus PB1-programmer Vel 150 ledere, rådgivere, selgere over 3x2 dager i 6 mnd Privat- og bedriftsmarkedet Oslo/ kershus -VTBU -Trøndelag -Vest/ ord orge bsolutt algs- og undefokus 85 selgere / salgsledere Operativ salgsledelse Vel 25 salgsledere elvledelse og T Trekk Oslo -Tromsø -Harstad -Tr.hei - Bergen - tavanger bsolutt algs- og undefokus 25 selgere / er bsolutt amspill og Ledelse 6 ledere elvledelse og T Trekk 2007 til Bergen -Tr.heim -Oslo - Bergen -Tr.heim - tavanger -Oslo bsolutt algsfokus 17 selgere bsolutt 5 er bsolutt Ledelse 4 ledere elvledelse og T trekk algsledelse og Profesjonellt alg for bachelorstudentene Profesjonellt alg for iendomsmeglerstudiet B-to-B markedsføring, C og alg 2004 til dd 2000 til dd P- lliansen - Bergen L O J O - Y B L L T L Utviklet / jennomført alliansens 6 dagers LLOL 130 salgsledere 8 kull 15 til 20 deltakere 3 x 2 dager over 3 måneder Postbanken iendom Bergen Trening av hele organisasjonen innenfor alg og undeutvikling elvledelse og T Trekk 2008 til 2010 Okt. 09 til dd

4 «en brilliante selgeren» «en selgeren som evner å sette seg djervere/tøffere/tydeligere mål, vinner mer, selger mer» rank, akkurat nå L O J O - Y B L L T L

5 genda og mål med presentasjonen i dere fremforskede fakta om hva som er drivere for den vinnende salgsorganisasjonen drivere for gode, individuelle selgerprestasjoner Understreke betydningen av målrettet kompetanseheving Belyse brilliante selgeres væremåte i deg gode tanker om Coaching, elvledelse og T Trekk få deg provosert, og få deg til å smile og le! L O J O - Y B L L T L

6 ette vektlegger vinnende organisasjoner 7 vesentlige suksesskriterier viser at salg er mangekamp: 1. Organisasjonen bruker ressurser på å skaffe seg den aller beste UT 2. en bygger, styrker og videreutvikler sin vinnende LULTU 3. en jobber med klare, lett kommuniserbare ÅL O TT 4. en selger/medarbeider V O HT L O J O - Y B L L T L 5. en vet å fokusere på de LO PO 6. en vet å utstyre sitt mannskap med L LTØTTYT 7. en praktiserer styrken i det OPTBT PLLT

7 Hva driver dårlige/gode individuelle prestasjoner innenfor salg? 77% av årsaken «en salgsleder som evner å gi folka sine tydelige mål og utfordringer, og samtidig viser ekte interesse for og tar seg tid til å bli kjent med hver enkelt, kan høste enorme gevinster i form av økte prestasjoner» narf adiv, long time ago L O J O - Y B L L T L

8 L O J O - Y B L L T L algets viktighet ølgende fakta er klippet fra en ccenture-undersøkelse gjennomført i 2009: Hvilken funksjon er viktigst i bedriften? (5=viktigst, 1 = mindre viktig) 61% gir salg = 5 23% gir salg = 4 år lederne skulle liste opp den viktigste funksjonen i bedriften blant flere, ble resultatet Vurdér hvordan din salgsorganisasjon ligger i forhold til over, på eller under gjennomsnittlig dyktig 45% vurderer alg = viktigst 17% vurderer alg = nest viktigst 8% vurderer salg = 3. viktigst 56% mener på snittet 12% mener under snittet 32% mener over snittet

9 Hvorfor mange selgere ikke leverer tilfredsstillende! ra en ccenture undersøkelse angler ferdigheter til å selge opp angler logiske er på produktene/tjenestene årlig på salgs- og kommunikasjonsteknikkene. orstår ikke retorikkens betydning esultat: elger mest på tilbud / kampanjer lønnsomheten synker angler ferdigheter på mer- og kryssalg angler logiske er på produktene nkompetent på det salgstekniske, mangler systematikk og metodikk ndifferente, uinteresserte, svært lav TT-faktor ksepterer for lett ikke-kjøpende kunder r for passive, tror at salg er å ekspedere, er reaktive «gir seg for lett» riper ikke muligheten som kundesamtalen representerer angler kompetanse: unnskaper, ferdigheter og handlekraft angler ferdigheter på langsiktig relasjonsbygging r kortsiktig og transaksjonsorientert, følger sjeldent eller aldri opp Løper for mye for å nå månedlig budsjett angler kompetanse organisatorisk som individuell Årsaken til at dårlige selgere er dårlige er mangel på kompetanse = 90% eller at feil mann er på feil plass til feil tid L O J O - Y B L L T L

10 Hva gjør du? U kan velge å ignorere fakta, men fakta vil fortsette å regjere! kate to where the puck is going, not where it is! L O J O - Y B L L T L

11 L O J O - Y B L L T L algsledelse er kompetanseledelse

12 ompetanse ommunikasjon Handlekraft tyrk deg på de 6 kritiske ferdighetene i salg og kommunikasjon om gjør deg til en vinner i kontakt med kunden v/rank ristiansen ådgiver coach - kompetanseutvikler Lederutvikling algsledelse trategiutvikling salg og marked ey ccount anagement og Profesjonelt salg

13 ommunikasjonens effekt! an du skrive, kan du kommunisere. an du kommunisere, blir du forstått. Blir du forstått, kan du få en dialog. Har du en dialog, kan du få tillit. Har du tillit, kan du få en avtale. Har du en avtale, gjør du forretninger -skriver og prater seg til business L O J O - Y B L L T L

14 ommunikasjon og retorikkens grunnstener etorikk er forenklet definert som kunsten å tale; ikke en ukjent kunstart for deg som vil selge mer. alg er å påvirke og overbevise kunden til å ta en besluttning. år vi forbereder en tale, presentasjon eller salgsargumentasjon må vi alltid tenke systematisk og metodisk som følger: nalysere ålgruppen, situasjonen, (kjøper/selgers) problemstillinger, behov og ønsker, aktuelle produkt etc rgumentere Vi må passe på at vi har alle argumentene på plass i en logisk rekkefølge ormulere Vi må formulere vårt stoff intelligent og logisk for å bruke det tidsriktig isponere Vi må ordne det analytiske stoffet på en logisk måte emorere Jobber vi uten manus må vi huske alt gere u må vite hvordan du agerer/fremfører/ din væremåte etc og dermed påvirker den du taler med Oppsummere salg betyr det å close ved hjelp av lt vi har opparbeidet til nå L O J O - Y B L L T L THO ed hvilken autoritet og tyngde du fremstår/etterlater deg. Bygger tillit! rfaring/kompetanse/utdannelse/ organisasjonen/ruppen/forberedelser/ overbevisning etc etc PTHO Hvordan du påvirker tilhørerenes = selgers/kjøpers følelser mpati, entusiasme, humør etc. LOO Hvordan du bruker det fornuftige, logiske resonnementet Overbevisende argumenter kunden ikke kan si nei til

15 Tips til argumentasjonsfasen! ynonymt med argumentasjon = bevisføring! 1 ormulér hovedbudskapet 2 amle argumentene! e skal svare på Hvorfor, Hva, Hvordan, Hvem og (Hvor) år! 3 Ha så vel for- som motargumenter. a vil du eliminere mange (de fleste) innvendingene. 4 ombinér nytte-argumentene (LOO) med de moralske og følelsemessige (PTHO) 5 Ha få, 4-5, sterke og klare argumenter 6 Underbygg argumentene dine med fakta, statistikk, sitater, refleksjoner, eksempler/cases etc 7 Bruk eksempler/cases som tilhører kjenner til 8 Ha korte, krystallklare eksempler/cases 9 Bløff aldri! jør med fakta! «Å ordne argumentene er like viktig for selgeren som det er å ordne troppene for feltherren!» L O J O - Y B L L T L

16 Tips til disposisjonsfasen! isponér din presentasjon (skriftlig som muntlig) logisk og tydelig slik at målgruppen kan følge tankegangen din og forstå hva du vil! 1 Ha alltid en agenda! 2 nnledning presentasjonen avslutning 3 Vær klar på overgangene 4 nnledningen skal vekke tilhørerne emne/agenda 5 Underbygg din/vår bakgrunn med fakta 6 i tilhørerne en tese ett hovedbudskap 7 Underbygg tesen med påstand = bevis = argumenter 8 Planlegg preventiv argumentasjon 9 vslutningen tar opp igjen hovedbudskapet samt argumentene som beviser og gir deg tilslutning «unsten er å gjøre det umulige mulig, det mulige enkelt og det enkle elegant» (narf adiv 2006) L O J O - Y B L L T L

17 u er tilstede for kunden! u har planlagt å være tilstede i møtet / samtalen! u smiler, ler, er imøtekommende, interessert og engasjert. u bruker hele kroppspråket. u fokuserer på kunden fra de 20 første sekunder! u kommer på frekvens og oppnår kjemi. u klargjør samtalens/møtets hensikt itt anliggende er fra starten av å bygge bro via relevant kommunikasjon/dialog til kundens behov. unden skal kunne føle / oppleve at du vil han noe godt! L O J O - Y B L L T L

18 u etablerer, bygger og utvikler kunderelasjonen u vet å være empatisk! u bruker bekreftelser, innrømmelser, annerkjennelse og forståelse. u har rosen og smilet på lur! u viser kunden at du forstår, bryr deg, er opptatt av... n god selger vet å skape, bygge og utforske kunderelasjonen! u har målsatt deg å få en plass i kundens hode! Å by på forståelse, annerkjennelse og empati er (gjen)salgets oksygen L O J O - Y B L L T L

19 Beskrivende - følelser - fremprovoserende - verb som fremmer dine empatiske evner og væremåte: ette er hva CCC s samarbeidspartnere mener: ikke Vise oppmerksomhet ose ise orstå edføle nvolvere nnerkjenne Hjelpe Berøre L O J O - Y B L L T L ympatisere Lytte aktivt nnleve e på lørte pørre nnrømme Berømme mile Vise at du tror på Hva kan du og bør du gjøre mer av?

20 Hva består begrepet ntusiasme av? ølgende delbegreper utgjør entusiasme, i følge CCC s samarbeidspartnere: 1. prudlende 12. Brenner for 2. vrig 13. otivert 3. Humørfyllt 14. nergisk 4. ålbevisst 15. Ligger frempå 5. unnskapsrik 16. nteressert 6. Heftig og begeistret 17. Viser glede 7. Positiv 18. Lyst til å få med andre 8. Viljesterk 19. r blid 9. elvsikker 20. r overbevisende 10. tolt 21. Vil lykkes 11. ngasjert 22. r aktiv kap entusiasme rundt det som passer deg! L O J O - Y B L L T L

21 u stiller behovsavklarende spørsmål! u viser at du er opptatt av kundens behov u forstår / behersker åpne, ledende, direkte og omformulerte spørsmål ortell kunden at du vil stille spørsmål (og dermed bruker notatblokk-trikset) ine spørsmål skal gjøre samtalen relevant for kunden Hva er kunden på jakt etter? Hvordan er dagens situasjon? ornøyd? Ønske om forbedringer? ytt? Tenk spørsmål, lytt og spør mer pørsmålstegnet er det aller viktigste tegnet innenfor salgsgrammatikken L O J O - Y B L L T L

22 mak på denne! n målrettet salgsleder vil ha vekst i kundemassen. Hun vil ha vekst i omsetningen. Hun vil ha fart i mer- og kryssalget. Hun har som mål å øke antall utgående kundesamtaler/kundemøter med 50% i 2012! evnte mål kan hun kun oppnå gjennom sine selgere. elgerne vil kun oppnå dette gjennom å snakke med kundene! Og de må tørre spørre! a er det god salgsledelse å trene selgerne i å beherske spørreteknikkene bedre. or da vil de kunne selge mer! «en som intet våger, intet vinner» L O J O - Y B L L T L

23 u er en ekte TT er! Vær klar på at kunden skal forplikte seg så tidlig som mulig! år muligheten byr seg, må du må tørre å spørre! Hva bør kunden forplikte seg til? L O J O - Y B L L T L

24 pørreteknikker Hensikten med spørsmål : Å skape to-veis kommunikasjon Å opprettholde / oppnå kontroll og styring Å skaffe informasjon Å etablere delaksepter Å besvare innvendinger Å etablere enighet Å få ordren! L O J O - Y B L L T L

25 Hvorfor skal vi stille spørsmål? unden føler seg betydningsfull unden resonnerer i stedet for å være kritisk unden blir påvirket av sitt eget ressonnement u får kunnskap om kunden u lytter bedre u fremstår mer interessert u kommer mindre i fokus u oppdager og forstår bedre hva kunden legger i ulike deler av sitt utsagn L O J O - Y B L L T L

26 pørreteknikker uvurderlig viktig kompetanse i salg! ye kunder, ysalg, ersalg, ryssalg, T Åpne, irekte, Ledende og Omformulerte spørsmål PØT unnskaper erdigheter - Handlekraft L O J O - Y B L L T L øtebooking Behovsanalysen nnvendingshåndtering ersalg- ryssalg Closingteknikkene

27 tablér en spørsmålsstrategi! n logisk spørsmålsstrategi vil åpne veien til å avdekke kundens behov på den best effektive måten u vil få en struktur og fleksibilitet hele veien i samtalen 1) pør etter kundens mål og ambisjoner 2) pør om dagens situasjon. Prios? Utfordringer? mplikasjoner? 3) pør om tilfredshetsnivået. Behov for? 4) pør om fremtiden. ye planer, prosjekter etc? 5) pør om personlige motivasjonsdrivere. or å styrke relasjonen. Være empatisk. 6) pør om implementeringen. år? Hva? r? etc undeinnsikt er nr. 1 i salg. kaff deg den gjennom å utvikle en spørsmålsstrategi! L O J O - Y B L L T L

28 Luck favours the prepared mind! Proaktiver salgssamtalen! kap en interaktiv dialog! Vær kontinuerlig forberedende! 1) genda arketing, hva er det? 2) otatblokk-trikset, hva gjør du da? 3) et er viktig å ha vært i møtet før du er der! L O J O - Y B L L T L

29 u lytter aktivt u skal lytte for å lære! Lytt spørrende, engasjert og involvert Vær foroverlent og bruk kroppsspråket til å lytte aktivt. mil, nikk, berøm og annerkjenn! ølg opp med drill-down spørsmål og ta notater Lytt etter innhold, trykk, intensitet og følelser Lytt for å lære. Bli en bedre lytter gjennom å stille flere spørsmål L O J O - Y B L L T L

30 u vet å posisjonere ditt vinnende budskap u skal kjenne kundens behov før du posisjonerer deg! u skal kunne bedriftens/produktenes hovedbudskap Hvilke fremtredende genskaper / ordeler og positive onsekvenser har vi som leverandør/våre produkter/våre løsninger? u skal lære, trene, mestre og beherske nøkkelbudskapene ffektiv posisjonering betyr at du oppsummerer kundefordelene, integrerer de i kundens behov og demonstrerer behovsdekningen. lart, tydelig og beskrivende. iktig posisjonering gjør deg fortjent til å få en plass i kundens hode L O J O - Y B L L T L

31 u tør sjekke av underveis u skal alltid stille kunden nødvendige kontrollspørsmål u skal alltid sjekke av om kunden er med, og at du tilfredsstiller behovene med dine anliggender vsjekk hjelper deg å vite hvor du står. jerve, tøffe og tydelige spørsmål er helt avgjørende vsjekk gir deg nødvendig informasjon og tilbakemelding fra kunden for å gå videre i samtalen med relevans vsjekk med kunden er ditt kompass for å være på målskiva L O J O - Y B L L T L

32 T Trekk arcus urelius: narf adiv: Livet blir det tankene våre vil det skal bli! jerve, Tøffe og Tydelige tanker skaper suksess pesifikke ålbare mbisiøse ealistiske Tidsavgrensede = ffektive ÅL L O J O - Y B L L T L OTVJO O ÅL ål styrer tankevirksomheten og gir retning for arbeidet ål aktiverer handling og kan påvirke intensitet ål øker utholdenheten og vil derfor stimulere til ytelse over tid ål virker som en positiv driver for gjennomføring av strategier. Ønske om måloppnåelse krever utarbeidelse av konkrete strategier og handlingsplaner

33 Vær en TT er! orsøk kontinuerlig å være litt: enn L O J O - Y B L L T L

34 Vær en fimpel- er! orsøk hele tiden å ha på å: deg og fordi universets største rom er rommet for forbedringer L O J O - Y B L L T L

35 Bli en Ting! Utfordre potensialet ditt til å ville bli best a må du såvel være en fimpel-ér som en Ting! r du tilstrekkelig TT? okusere ornye orsterke orandre orbedre T L O J O - Y B L L T L T T valitative og kvantitative ÅL

36 L O J O - Y B L L T L ans mer med kunden da vil du selge mer til flere!

37 T O! Presented by: rank ristiansen L O J O - Y B L L T L

Det kompetansebaserte samspillet

Det kompetansebaserte samspillet et kompetansebaserte samspillet Hvorfor, hva og hvordan? ompetanse er kapital som vil kunne vokse i talentets hender i den samspillende organisasjon V spiller på kompetanse Lederutvikling algsledelse trategiutvikling

Detaljer

Systematikk og metodikk i Profesjonelt Salg Gründercafe, onsdag 11. mai 2016

Systematikk og metodikk i Profesjonelt Salg Gründercafe, onsdag 11. mai 2016 ystematikk og metodikk i Profesjonelt alg ründercafe, onsdag 11. mai 2016 rank ristiansen - ådgiver, Coach og ompetanseutvikler n dyktig selger er en ektefødt Ter «ålstyrt kompetanseutvikling er selve

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Kunsten å få andre til å lytte. Retorikk er kunsten å få andre til å lytte. Ethos - renome, rykte,omdømme 15.06.2015. Ikke kunsten å tale.

Kunsten å få andre til å lytte. Retorikk er kunsten å få andre til å lytte. Ethos - renome, rykte,omdømme 15.06.2015. Ikke kunsten å tale. Kunsten å få andre til å lytte Retorikk er kunsten å få andre til å lytte. Ikke kunsten å tale. Indirekte og direkte kommunikasjon hvordan du fremstår, hva du sier og måten du sier det på. Det første er

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Grunnleggende salg. Kommunikasjon er. Hvordan du sier det. Ordene du sier. Temaer. Hvorfor forsvinner kunder?

Grunnleggende salg. Kommunikasjon er. Hvordan du sier det. Ordene du sier. Temaer. Hvorfor forsvinner kunder? Grunnleggende salg Temaer Kundebehandling Kommunikasjon Kundens behov Argumentasjon Innvendingsbehandling Selgende tilbud Avslutte salget 1 2 Hvorfor forsvinner kunder? Kommunikasjon er 1 % dør 3 % flytter

Detaljer

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON SALG ER PROSESS DE 12 SALGS - SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE FORHANDLING & KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell forhandler Dette 2 dagers kurset i Salg, forhandling & kommunikasjon

Detaljer

DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI

DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI Selger utvikling Hvem er du mest som selger, den resultatorienterte, den støttende, den analytiske eller den entusiastiske? Alle typer har sine styrker og noen mulige

Detaljer

Om oss. Energiske Underholdende Inspirerende Humoristiske. 37 år Gift, 3 barn 14 års salgserfaring 9 års erfaring fra hotell Norsk Hotellhøgskole

Om oss. Energiske Underholdende Inspirerende Humoristiske. 37 år Gift, 3 barn 14 års salgserfaring 9 års erfaring fra hotell Norsk Hotellhøgskole Salgskurs Om oss 38 år Gift, 2 barn 15 års salgserfaring Bookingsjef i 6 år Europas beste 6 år på rad Salgstrener 6 år Øystein Vangsnes Øystein Vangsnes Kursleder Kursleder Terje Bjørkhaug Terje Bjørkhaug

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Det perfekte møte av!

Det perfekte møte av! Det perfekte møte av! Roar Petajamaa & Odin Johansen www.petajamaa.no Agenda! Dette skal vi gjennom på 45 min: Prospektering Møtebooking Forberedelse Det perfekte møte Closing Referansekilder, teknikker

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår 11.06.14 Fire hovedemner Presentasjonsteknikk med Tekna og CecilieTS as 1. Planlegging. Ta rommet. 2. Dine kommunikasjonsverktøy. 3. Argumentasjon. Spørsmål/kommentarer. 4. Struktur og tidsbruk. Oslo,

Detaljer

Veiledning til utviklingssamtale

Veiledning til utviklingssamtale Veiledning til utviklingssamtale - 2 - Veiledning til utviklingssamtalen Innledning Utviklingssamtalen er en del av metodikken som er valgt for å gjennomføre en fullstendig kartlegging av en medarbeiders

Detaljer

Salg for selgere. Booking av kundemøter 29. September 2017

Salg for selgere. Booking av kundemøter 29. September 2017 Salg for selgere Booking av kundemøter 29. September 2017 Innhold Planlegging for booking av kundemøter Tilstandsstyring og forberedelser Gjennomføring og håndtering av innvendinger Workshop IT IS A THINKING

Detaljer

Invitasjon til kurs i salgsutvikling. Tor Holdø, TotAl-gruppen Thomas Holum, SINTEF Bedriftsutvikling AS

Invitasjon til kurs i salgsutvikling. Tor Holdø, TotAl-gruppen Thomas Holum, SINTEF Bedriftsutvikling AS Invitasjon til kurs i salgsutvikling Tor Holdø, TotAl-gruppen Thomas Holum, SINTEF Bedriftsutvikling AS Salgsutvikling for TotAl-gruppen Innhold et med kursserien er at alle bedriftene skal få nødvendig

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

Innhold. Forord... 11. Forord til 5. utgave... 13. 1 Hvordan anvendes boken?... 15

Innhold. Forord... 11. Forord til 5. utgave... 13. 1 Hvordan anvendes boken?... 15 Innhold Forord... 11 Forord til 5. utgave... 13 1 Hvordan anvendes boken?... 15 2 Salgets prosesser... 20 Lokalisere... 21 Kontakte... 24 Bearbeide... 29 Avslutte... 29 Ordre vunne/tapte salg... 30 Internetts

Detaljer

Du får jo en jobb i SALG uansett. Kanskje fint å vite HVORDAN?

Du får jo en jobb i SALG uansett. Kanskje fint å vite HVORDAN? Du får jo en jobb i SALG uansett. Kanskje fint å vite HVORDAN? Informasjonsmøte om fordybning i SALGSLEDELSE førstelektor Gorm Kunøe, Handelshøyskolen BI gorm.kunoe@bi.no mobil +47 90 19 37 42 1 Hva skal

Detaljer

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET 68% kjøper deg før ditt produkt eller tjeneste! KONSULENT TRENING VERKTØY Gjennom egen erfaring, og vår nordisk samarbeidspartner, har vi bistått over 700 selskaper

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Energiindeksen Samlet for Horten vgs Driver Påstand 2013 2014 2015 Mål Avvik Fokus Ressurser Talent Tilbakemelding Omsorg Utvikling Jeg vet hva som forventes av

Detaljer

Essential Business Builder Program

Essential Business Builder Program Essential Business Builder Program Tenk fremover for en suksessfull framtid. Tor Lie Bedriftsobservasjon AS 23 og 24. mars 2011 you can Agenda Canons forretningsutviklingsprogram, hva er det? Hva er målsettingen

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

BizTools Salg. Kompendium: - Prospektering og møtebooking 32 foiler. Mars 2010. Versjon 1.0

BizTools Salg. Kompendium: - Prospektering og møtebooking 32 foiler. Mars 2010. Versjon 1.0 BizTools Salg Kompendium: - Prospektering og møtebooking 32 foiler Mars 2010 Versjon 1.0 Utviklet av Jens T. Kanden, BizTools AS Copyright BizTools AS Hvorfor kompendiet Prospektering og møtebooking Dette

Detaljer

Skriv vinnende tilbud

Skriv vinnende tilbud Skriv vinnende tilbud Workshop Sales 15.-16.09.2009 Introduksjon Hva vi skal gjennom i dag Kort introduksjon Hva er kunden opptatt av, og hva kan vi gjøre for å øke vår mulighet for suksess Tema 2: Utforming

Detaljer

Norsk Bridgeforbund 21.04.2012 Hvordan bygge og lede en prestasjonskultur. Bjørge Stensbøl

Norsk Bridgeforbund 21.04.2012 Hvordan bygge og lede en prestasjonskultur. Bjørge Stensbøl Norsk Bridgeforbund 21.04.2012 Hvordan bygge og lede en prestasjonskultur Bjørge Stensbøl Mye handler om kulturen i en organisasjon Organisasjonskultur har en sentral rolle i prestasjonsforbedring og ivaretar

Detaljer

PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE ØSTERSUND UNGDOMSSKOLE

PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE ØSTERSUND UNGDOMSSKOLE PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE ØSTERSUND UNGDOMSSKOLE INNHOLD - Selvstendige elever - Ansvarlige elever - Empatiske elever - Samarbeidende elever - Selvhevdende elever HOVEDMÅL Elever som går ut av Østersund

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Hvordan påvirke en politiker. Heidi Nordby Lunde

Hvordan påvirke en politiker. Heidi Nordby Lunde Hvordan påvirke en politiker Heidi Nordby Lunde Hvem skal du påvirke? En revidert presentasjon for deltakere på Frogner Høyres medlemskveld. Uten mailene J Heidi Forutsetning for gjennomslag Hvem er vi?

Detaljer

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 TANKESETT RELASJON FERDIGHETER METODIKK PERSONLIG COACHINGROLLE COACHING/veiledningsHUSET Handle Lære Skape Endre Filosofi Psykologi Kom.teori Ledelse Susann

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Sertifisert Business Coach

Sertifisert Business Coach HØST 2014 Sertifisert Business Coach Salgsutvikling, Lederutvikling, Prestasjonsledelse, Situasjonsbestemt ledelse Hva ville det bety for deg og din bedrift om du omsetter 30-70% bedre i alle salgsmøter

Detaljer

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Etisk refleksjon Forskjellige metoder Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Hva er moral deliberation / etisk refleksjon En reell kasuistikk Et etisk spørsmål: hva er god behandling/omsorg/praksis

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten Nasjonalt studieveilederseminar 2010 Trondheim 28.sept 2010. Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten 1. Å lytte på flere nivåer 2. Forutsetninger for samtalen 3. Samtalerammen Trude Selfors, Bouvet

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Både faglig og sosial læring skjer i samspill med andre. Mennesker lever i sosiale felleskap og påvirker hverandre gjennom sine handlinger. Læring skjer i

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

TEKNAs Mellomlederen, Royal Christiania Hotell 3. og 4. september 2014

TEKNAs Mellomlederen, Royal Christiania Hotell 3. og 4. september 2014 www.ergocredo.no TEKNAs Mellomlederen, Royal Christiania Hotell 3. og 4. september 2014 Takkforsist NedenforfinnerduetsammendragavdetemaenevivarinnepåiOslo.(Deternoenflereslidesog temaerherennjeggikkigjennom).jeghåperdufikketgodtutbytteavsamlingenogatlystentilå

Detaljer

Gjennom Den Norske Dataforening

Gjennom Den Norske Dataforening Mandag 4. og tirsdag 5. mars eller Mandag 18. og tirsdag 19. mars Gjennom Den Norske Dataforening INTRODUKSJON Selgerens kompetanse er ikke bare fagkunnskap og formell utdanning. For en selger/servicemedarbeider

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

«Lederutvikling gode verktøy er en suksessfaktor» Ketil Olsen Daglig leder / Partner Volo AS

«Lederutvikling gode verktøy er en suksessfaktor» Ketil Olsen Daglig leder / Partner Volo AS «Lederutvikling gode verktøy er en suksessfaktor» Ketil Olsen Daglig leder / Partner Volo AS 1 - gjør deg bedre i møte med andre mennesker 2 Vår posisjon Volo er et kompetansesenter for sertifisering,

Detaljer

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du?

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du? Stein Tyrdal Humorlegen Torsdag 25. mars 2010 Klart vi kanhvis vi vil Vil ha Lavere sykefravær Vil du? Tør du? Vi blir sjuke av alt Jobb Belastningssykdommer Fritid Skader Familie Psykiske plager Hvem

Detaljer

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport T M Sammenligningsrapport Til Andreas Berge som samarbeider med Johansen 28.09.2016 Denne rapporten er opprettet av: Your Company 123 Main Street Smithville, MN 54321 612-123-9876 www.yourcompany.com Introduksjon

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 1 V I V I A N R O B I N S O N S F O R S K N I N G R U N D T E L E V S E N T R E R T L E D E L S E I E T U T V I K L I N G S V E I L E D E R P E R S P E K T I V 2 2. 5. 2

Detaljer

Ledelseskurs Del 2. Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging

Ledelseskurs Del 2. Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging Ledelseskurs Del 2 Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging Mål for Modul A Ledelse Hva mener vi med ledelse? Tanker om ledelse i praksis Tips til god møteledelse Hva er ledelse? LE

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

TA VARE PÅ GLØDEN. Ta vare på gløden

TA VARE PÅ GLØDEN. Ta vare på gløden TA VARE PÅ GLØDEN Trosopplæringskonferansen 5 november 2015 Toril Nygreen Grave Coach, mentor og kursholder Eier og grunnlegger av TNG Coaching Ta vare på gløden HVORFOR Hvorfor har du din jobb? Din moevasjon.

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER Opplevelsesrike veier til en bedre, morsommere og mer lønnsom arbeidsdag for deg og teamet ditt. Vi i Puzzle Learning inviterer deg til å tilbringe noen dager

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Møte med administrasjon, politikere og media

Møte med administrasjon, politikere og media Møte med administrasjon, politikere og media Hvordan få fram det jeg vil si Hvordan få formidlet det jeg vil si? Både i møte med administrasjonen i kommunen, politikere, andre berørte parter og media,

Detaljer

Key Account Management Salg & Kommunikasjon

Key Account Management Salg & Kommunikasjon Key Account Management Salg & Kommunikasjon 7% prosent av selgerne står for 80% av salget. Det er bare de som behersker alle ferdigheten som lykkes. Programmet KAM Salg & Kommunikasjon går over 4 dager

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School

Salg! Business to business. v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Salg! Business to business v/ulf Rasmussen Partner, Euro Business School Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey & Company - 2014 Side 3 Mega trender for salgsorganisasjoner Kilde: McKinsey

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Hva betyr det å lære sammen?

Hva betyr det å lære sammen? Samarbeid Om samarbeid Hvis du har et eple og jeg har et eple og vi bytter, har vi begge fortsatt ett eple. Men hvis du har en idé og jeg har en idé og vi bytter, vil vi begge ha to ideer. George Bernard

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Anita Nyberg 2011 SPINT

Anita Nyberg 2011 SPINT SPINT Disposisjon 1. Kort om SPINT 2. Oppfølgingssamtalen etter presentasjonen 3. Spint-oppgaver 4. Erfaringsdeling SPINT = spontan interaksjon LK06 sier at elevene skal delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

Detaljer

Å lede klasser i læringsarbeidet

Å lede klasser i læringsarbeidet Å lede klasser i læringsarbeidet Mars 2014 Dagen idag Å lede klasser i læringsarbeidet Noen tanker om sammenhengen mellom generell motivasjon og faglig motivasjon Klasseledelse og systematikk i arbeidet

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

NKRFs fagkonferanse 2009. Retorikk - klassisk teori i kombinasjon med moderne kommunikasjon. Arendal, 15. juni 2009. Definisjon

NKRFs fagkonferanse 2009. Retorikk - klassisk teori i kombinasjon med moderne kommunikasjon. Arendal, 15. juni 2009. Definisjon NKRFs fagkonferanse 2009 Retorikk - klassisk teori i kombinasjon med moderne kommunikasjon Arendal, 15. juni 2009 Definisjon Retorikk er kunsten å finne de overbevisende elementer i ethvert materiale Aristoteles

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Om muntlig eksamen i historie

Om muntlig eksamen i historie Om muntlig eksamen i historie Gyldendal, 15.05.2014 Karsten Korbøl Hartvig Nissen skole og HIFO (Fritt ord) Konsulent for Eksamensnemnda for Historie og filosofi Nasjonale retningslinjer for muntlig eksamen

Detaljer

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Navn: Adresse: Postnummer: Tlf. hjem: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato: Sted: Mobil: Alder: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Veien til vellykkede og effektive kundemøter

Veien til vellykkede og effektive kundemøter Veien til vellykkede og effektive kundemøter Av: Sigurd Solbu, CEO October 2009 Introduksjon av Miller Heiman Innhold Kort fortalt: Hvem vi er Hva vi gjør 2009 Miller Heiman, Inc. All rights reserved.

Detaljer

Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk

Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk Kurs for folkehøgskolene 27. september 2012 Bjørn Sævareid Noen misforståelser om forhandlinger Den andre er bare motstander Forhandlinger handler bare

Detaljer

Media venn eller fiende?

Media venn eller fiende? Media venn eller fiende? Kommunikasjon i en pandemikrise Lillehammer 16. oktober 2007 StangMedia AS Medienes fokus Konflikter disharmoni ubalanse Rasende foreldre: -Regjeringen må prioritere barna! Folkehelsa

Detaljer

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Av Kristin Aase Energi Norges HR-konferanse 2.februar 2012 Bruksverdi Individ Forstå seg selv og andres sterke sider

Detaljer

BizTools Salg. Kompendium. - Oppfølging, sluttføring og forhandlinger 38 foiler. Utviklet av Jens T. Kanden, BizTools AS Copyright BizTools AS

BizTools Salg. Kompendium. - Oppfølging, sluttføring og forhandlinger 38 foiler. Utviklet av Jens T. Kanden, BizTools AS Copyright BizTools AS BizTools Salg Kompendium - Oppfølging, sluttføring og forhandlinger 38 foiler Utviklet av Jens T. Kanden, BizTools AS Copyright BizTools AS Hvorfor kompendiet: Oppfølging, sluttføring og forhandlinger

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

Selgerprofil Navn Firma Profil nr.: /12/ :18:15 Tilbakemelder: Ditte Christiansen

Selgerprofil Navn Firma Profil nr.: /12/ :18:15 Tilbakemelder: Ditte Christiansen Selgerprofil Navn Firma Profil nr.: 16101050 Tilbakemelder: Ditte Christiansen Innhold PeopleTools Selgerprofil Bruk av PeopleTools Selgerprofil PeopleTools kompetansehjul Fem Selgerroller Definisjoner

Detaljer

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT 1 DEL 1 MUNTLIG EKSAMEN Hva er en god muntlig eksamen for elevene? Hvordan kan vi legge til rette for å en slik eksamenssituasjon? Hvordan finner vi frem til gode

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no Medarbeiderdrevet innovasjon er innvolvering av menneskene i hele organisasjonen i innovasjonsarbeidet, gjennom strategisk, systematisk

Detaljer

Ta kunden på alvor og øk salget

Ta kunden på alvor og øk salget Ta kunden på alvor og øk salget Super Enkel Forskning viser 70-80% av alle selgere/ servicemedarbeidere tar ikke kundene på alvor. Hvorfor mister vi kunder? 1% dør 3% flytter 5% skifter pga råd fra venner

Detaljer

Motiverende samtaler (MI)

Motiverende samtaler (MI) Motiverende samtaler (MI) En introduksjon om MI på BI konferansen den 19.09.2013 Silje Lill Rimstad Silje.lill.rimstad@ras.rl.no Korusvest Stavanger Ett av syv regionale kompetansesentre innen rusmiddelspørsmål

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer