Foredrag i Del 1: Den brilliante selgeren. Del 2: Det kompetansebaserte samspillet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foredrag i 29.11.11. Del 1: Den brilliante selgeren. Del 2: Det kompetansebaserte samspillet"

Transkript

1 oredrag i el 1: en brilliante selgeren Hva vektlegger vinnende salgsorganisasjoner? Hva gjør/har de selgerne som alltid vinner i kontakten med kunder? el 2: et kompetansebaserte samspillet Hvorfor, hva, hvordan og hvem? Organisatorisk kompetansedeling for å selge mer rank ristiansen ådgiver, coach og kompetanseutvikler Lederutvikling algsledelse trategiutvikling salg og marked ey ccount anagement og Profesjonelt salg

2 ort om rank aster of Business and anagement t.allen veits Produkt- /markedssjef/ -direktør aglig leder av reklamebyråer / konsulent bedrifter Leder- /egenutvikling på olstrandprogrammet ådgiver, coach og kompetanseutvikler innen: Ledelse, strategi, C, unde- og salgsledelse, personlig salg, coaching og selvledelse tablerte Core Competence Consulting idag 92 oreleser, orges skole oreleser på Handelshøyskolen B, salgs- og markedsledelse, markeds- og salgsplanlegging, C og personlig salg agansvarlig/foreleser på amspars algslederskole L O J O - Y B L L T L 00-i dag 08-idag /

3 oen samarbeidspartnere siste 24 måneder Bedrift Oppgaver Varighet Bedrift Oppgaver Varighet -Oslo -øbenh. -øteborg -tockholm asilitert strategiutviklingsprosessen nfront 2015 Treningsprogram bsolutt algsog undefokus amspill og otivasjon alle elvledelse og T trekk øtterøy Tønsberg -øre unnmøre bsolutt algs- og undefokus PB1-programmer Vel 150 ledere, rådgivere, selgere over 3x2 dager i 6 mnd Privat- og bedriftsmarkedet Oslo/ kershus -VTBU -Trøndelag -Vest/ ord orge bsolutt algs- og undefokus 85 selgere / salgsledere Operativ salgsledelse Vel 25 salgsledere elvledelse og T Trekk Oslo -Tromsø -Harstad -Tr.hei - Bergen - tavanger bsolutt algs- og undefokus 25 selgere / er bsolutt amspill og Ledelse 6 ledere elvledelse og T Trekk 2007 til Bergen -Tr.heim -Oslo - Bergen -Tr.heim - tavanger -Oslo bsolutt algsfokus 17 selgere bsolutt 5 er bsolutt Ledelse 4 ledere elvledelse og T trekk algsledelse og Profesjonellt alg for bachelorstudentene Profesjonellt alg for iendomsmeglerstudiet B-to-B markedsføring, C og alg 2004 til dd 2000 til dd P- lliansen - Bergen L O J O - Y B L L T L Utviklet / jennomført alliansens 6 dagers LLOL 130 salgsledere 8 kull 15 til 20 deltakere 3 x 2 dager over 3 måneder Postbanken iendom Bergen Trening av hele organisasjonen innenfor alg og undeutvikling elvledelse og T Trekk 2008 til 2010 Okt. 09 til dd

4 «en brilliante selgeren» «en selgeren som evner å sette seg djervere/tøffere/tydeligere mål, vinner mer, selger mer» rank, akkurat nå L O J O - Y B L L T L

5 genda og mål med presentasjonen i dere fremforskede fakta om hva som er drivere for den vinnende salgsorganisasjonen drivere for gode, individuelle selgerprestasjoner Understreke betydningen av målrettet kompetanseheving Belyse brilliante selgeres væremåte i deg gode tanker om Coaching, elvledelse og T Trekk få deg provosert, og få deg til å smile og le! L O J O - Y B L L T L

6 ette vektlegger vinnende organisasjoner 7 vesentlige suksesskriterier viser at salg er mangekamp: 1. Organisasjonen bruker ressurser på å skaffe seg den aller beste UT 2. en bygger, styrker og videreutvikler sin vinnende LULTU 3. en jobber med klare, lett kommuniserbare ÅL O TT 4. en selger/medarbeider V O HT L O J O - Y B L L T L 5. en vet å fokusere på de LO PO 6. en vet å utstyre sitt mannskap med L LTØTTYT 7. en praktiserer styrken i det OPTBT PLLT

7 Hva driver dårlige/gode individuelle prestasjoner innenfor salg? 77% av årsaken «en salgsleder som evner å gi folka sine tydelige mål og utfordringer, og samtidig viser ekte interesse for og tar seg tid til å bli kjent med hver enkelt, kan høste enorme gevinster i form av økte prestasjoner» narf adiv, long time ago L O J O - Y B L L T L

8 L O J O - Y B L L T L algets viktighet ølgende fakta er klippet fra en ccenture-undersøkelse gjennomført i 2009: Hvilken funksjon er viktigst i bedriften? (5=viktigst, 1 = mindre viktig) 61% gir salg = 5 23% gir salg = 4 år lederne skulle liste opp den viktigste funksjonen i bedriften blant flere, ble resultatet Vurdér hvordan din salgsorganisasjon ligger i forhold til over, på eller under gjennomsnittlig dyktig 45% vurderer alg = viktigst 17% vurderer alg = nest viktigst 8% vurderer salg = 3. viktigst 56% mener på snittet 12% mener under snittet 32% mener over snittet

9 Hvorfor mange selgere ikke leverer tilfredsstillende! ra en ccenture undersøkelse angler ferdigheter til å selge opp angler logiske er på produktene/tjenestene årlig på salgs- og kommunikasjonsteknikkene. orstår ikke retorikkens betydning esultat: elger mest på tilbud / kampanjer lønnsomheten synker angler ferdigheter på mer- og kryssalg angler logiske er på produktene nkompetent på det salgstekniske, mangler systematikk og metodikk ndifferente, uinteresserte, svært lav TT-faktor ksepterer for lett ikke-kjøpende kunder r for passive, tror at salg er å ekspedere, er reaktive «gir seg for lett» riper ikke muligheten som kundesamtalen representerer angler kompetanse: unnskaper, ferdigheter og handlekraft angler ferdigheter på langsiktig relasjonsbygging r kortsiktig og transaksjonsorientert, følger sjeldent eller aldri opp Løper for mye for å nå månedlig budsjett angler kompetanse organisatorisk som individuell Årsaken til at dårlige selgere er dårlige er mangel på kompetanse = 90% eller at feil mann er på feil plass til feil tid L O J O - Y B L L T L

10 Hva gjør du? U kan velge å ignorere fakta, men fakta vil fortsette å regjere! kate to where the puck is going, not where it is! L O J O - Y B L L T L

11 L O J O - Y B L L T L algsledelse er kompetanseledelse

12 ompetanse ommunikasjon Handlekraft tyrk deg på de 6 kritiske ferdighetene i salg og kommunikasjon om gjør deg til en vinner i kontakt med kunden v/rank ristiansen ådgiver coach - kompetanseutvikler Lederutvikling algsledelse trategiutvikling salg og marked ey ccount anagement og Profesjonelt salg

13 ommunikasjonens effekt! an du skrive, kan du kommunisere. an du kommunisere, blir du forstått. Blir du forstått, kan du få en dialog. Har du en dialog, kan du få tillit. Har du tillit, kan du få en avtale. Har du en avtale, gjør du forretninger -skriver og prater seg til business L O J O - Y B L L T L

14 ommunikasjon og retorikkens grunnstener etorikk er forenklet definert som kunsten å tale; ikke en ukjent kunstart for deg som vil selge mer. alg er å påvirke og overbevise kunden til å ta en besluttning. år vi forbereder en tale, presentasjon eller salgsargumentasjon må vi alltid tenke systematisk og metodisk som følger: nalysere ålgruppen, situasjonen, (kjøper/selgers) problemstillinger, behov og ønsker, aktuelle produkt etc rgumentere Vi må passe på at vi har alle argumentene på plass i en logisk rekkefølge ormulere Vi må formulere vårt stoff intelligent og logisk for å bruke det tidsriktig isponere Vi må ordne det analytiske stoffet på en logisk måte emorere Jobber vi uten manus må vi huske alt gere u må vite hvordan du agerer/fremfører/ din væremåte etc og dermed påvirker den du taler med Oppsummere salg betyr det å close ved hjelp av lt vi har opparbeidet til nå L O J O - Y B L L T L THO ed hvilken autoritet og tyngde du fremstår/etterlater deg. Bygger tillit! rfaring/kompetanse/utdannelse/ organisasjonen/ruppen/forberedelser/ overbevisning etc etc PTHO Hvordan du påvirker tilhørerenes = selgers/kjøpers følelser mpati, entusiasme, humør etc. LOO Hvordan du bruker det fornuftige, logiske resonnementet Overbevisende argumenter kunden ikke kan si nei til

15 Tips til argumentasjonsfasen! ynonymt med argumentasjon = bevisføring! 1 ormulér hovedbudskapet 2 amle argumentene! e skal svare på Hvorfor, Hva, Hvordan, Hvem og (Hvor) år! 3 Ha så vel for- som motargumenter. a vil du eliminere mange (de fleste) innvendingene. 4 ombinér nytte-argumentene (LOO) med de moralske og følelsemessige (PTHO) 5 Ha få, 4-5, sterke og klare argumenter 6 Underbygg argumentene dine med fakta, statistikk, sitater, refleksjoner, eksempler/cases etc 7 Bruk eksempler/cases som tilhører kjenner til 8 Ha korte, krystallklare eksempler/cases 9 Bløff aldri! jør med fakta! «Å ordne argumentene er like viktig for selgeren som det er å ordne troppene for feltherren!» L O J O - Y B L L T L

16 Tips til disposisjonsfasen! isponér din presentasjon (skriftlig som muntlig) logisk og tydelig slik at målgruppen kan følge tankegangen din og forstå hva du vil! 1 Ha alltid en agenda! 2 nnledning presentasjonen avslutning 3 Vær klar på overgangene 4 nnledningen skal vekke tilhørerne emne/agenda 5 Underbygg din/vår bakgrunn med fakta 6 i tilhørerne en tese ett hovedbudskap 7 Underbygg tesen med påstand = bevis = argumenter 8 Planlegg preventiv argumentasjon 9 vslutningen tar opp igjen hovedbudskapet samt argumentene som beviser og gir deg tilslutning «unsten er å gjøre det umulige mulig, det mulige enkelt og det enkle elegant» (narf adiv 2006) L O J O - Y B L L T L

17 u er tilstede for kunden! u har planlagt å være tilstede i møtet / samtalen! u smiler, ler, er imøtekommende, interessert og engasjert. u bruker hele kroppspråket. u fokuserer på kunden fra de 20 første sekunder! u kommer på frekvens og oppnår kjemi. u klargjør samtalens/møtets hensikt itt anliggende er fra starten av å bygge bro via relevant kommunikasjon/dialog til kundens behov. unden skal kunne føle / oppleve at du vil han noe godt! L O J O - Y B L L T L

18 u etablerer, bygger og utvikler kunderelasjonen u vet å være empatisk! u bruker bekreftelser, innrømmelser, annerkjennelse og forståelse. u har rosen og smilet på lur! u viser kunden at du forstår, bryr deg, er opptatt av... n god selger vet å skape, bygge og utforske kunderelasjonen! u har målsatt deg å få en plass i kundens hode! Å by på forståelse, annerkjennelse og empati er (gjen)salgets oksygen L O J O - Y B L L T L

19 Beskrivende - følelser - fremprovoserende - verb som fremmer dine empatiske evner og væremåte: ette er hva CCC s samarbeidspartnere mener: ikke Vise oppmerksomhet ose ise orstå edføle nvolvere nnerkjenne Hjelpe Berøre L O J O - Y B L L T L ympatisere Lytte aktivt nnleve e på lørte pørre nnrømme Berømme mile Vise at du tror på Hva kan du og bør du gjøre mer av?

20 Hva består begrepet ntusiasme av? ølgende delbegreper utgjør entusiasme, i følge CCC s samarbeidspartnere: 1. prudlende 12. Brenner for 2. vrig 13. otivert 3. Humørfyllt 14. nergisk 4. ålbevisst 15. Ligger frempå 5. unnskapsrik 16. nteressert 6. Heftig og begeistret 17. Viser glede 7. Positiv 18. Lyst til å få med andre 8. Viljesterk 19. r blid 9. elvsikker 20. r overbevisende 10. tolt 21. Vil lykkes 11. ngasjert 22. r aktiv kap entusiasme rundt det som passer deg! L O J O - Y B L L T L

21 u stiller behovsavklarende spørsmål! u viser at du er opptatt av kundens behov u forstår / behersker åpne, ledende, direkte og omformulerte spørsmål ortell kunden at du vil stille spørsmål (og dermed bruker notatblokk-trikset) ine spørsmål skal gjøre samtalen relevant for kunden Hva er kunden på jakt etter? Hvordan er dagens situasjon? ornøyd? Ønske om forbedringer? ytt? Tenk spørsmål, lytt og spør mer pørsmålstegnet er det aller viktigste tegnet innenfor salgsgrammatikken L O J O - Y B L L T L

22 mak på denne! n målrettet salgsleder vil ha vekst i kundemassen. Hun vil ha vekst i omsetningen. Hun vil ha fart i mer- og kryssalget. Hun har som mål å øke antall utgående kundesamtaler/kundemøter med 50% i 2012! evnte mål kan hun kun oppnå gjennom sine selgere. elgerne vil kun oppnå dette gjennom å snakke med kundene! Og de må tørre spørre! a er det god salgsledelse å trene selgerne i å beherske spørreteknikkene bedre. or da vil de kunne selge mer! «en som intet våger, intet vinner» L O J O - Y B L L T L

23 u er en ekte TT er! Vær klar på at kunden skal forplikte seg så tidlig som mulig! år muligheten byr seg, må du må tørre å spørre! Hva bør kunden forplikte seg til? L O J O - Y B L L T L

24 pørreteknikker Hensikten med spørsmål : Å skape to-veis kommunikasjon Å opprettholde / oppnå kontroll og styring Å skaffe informasjon Å etablere delaksepter Å besvare innvendinger Å etablere enighet Å få ordren! L O J O - Y B L L T L

25 Hvorfor skal vi stille spørsmål? unden føler seg betydningsfull unden resonnerer i stedet for å være kritisk unden blir påvirket av sitt eget ressonnement u får kunnskap om kunden u lytter bedre u fremstår mer interessert u kommer mindre i fokus u oppdager og forstår bedre hva kunden legger i ulike deler av sitt utsagn L O J O - Y B L L T L

26 pørreteknikker uvurderlig viktig kompetanse i salg! ye kunder, ysalg, ersalg, ryssalg, T Åpne, irekte, Ledende og Omformulerte spørsmål PØT unnskaper erdigheter - Handlekraft L O J O - Y B L L T L øtebooking Behovsanalysen nnvendingshåndtering ersalg- ryssalg Closingteknikkene

27 tablér en spørsmålsstrategi! n logisk spørsmålsstrategi vil åpne veien til å avdekke kundens behov på den best effektive måten u vil få en struktur og fleksibilitet hele veien i samtalen 1) pør etter kundens mål og ambisjoner 2) pør om dagens situasjon. Prios? Utfordringer? mplikasjoner? 3) pør om tilfredshetsnivået. Behov for? 4) pør om fremtiden. ye planer, prosjekter etc? 5) pør om personlige motivasjonsdrivere. or å styrke relasjonen. Være empatisk. 6) pør om implementeringen. år? Hva? r? etc undeinnsikt er nr. 1 i salg. kaff deg den gjennom å utvikle en spørsmålsstrategi! L O J O - Y B L L T L

28 Luck favours the prepared mind! Proaktiver salgssamtalen! kap en interaktiv dialog! Vær kontinuerlig forberedende! 1) genda arketing, hva er det? 2) otatblokk-trikset, hva gjør du da? 3) et er viktig å ha vært i møtet før du er der! L O J O - Y B L L T L

29 u lytter aktivt u skal lytte for å lære! Lytt spørrende, engasjert og involvert Vær foroverlent og bruk kroppsspråket til å lytte aktivt. mil, nikk, berøm og annerkjenn! ølg opp med drill-down spørsmål og ta notater Lytt etter innhold, trykk, intensitet og følelser Lytt for å lære. Bli en bedre lytter gjennom å stille flere spørsmål L O J O - Y B L L T L

30 u vet å posisjonere ditt vinnende budskap u skal kjenne kundens behov før du posisjonerer deg! u skal kunne bedriftens/produktenes hovedbudskap Hvilke fremtredende genskaper / ordeler og positive onsekvenser har vi som leverandør/våre produkter/våre løsninger? u skal lære, trene, mestre og beherske nøkkelbudskapene ffektiv posisjonering betyr at du oppsummerer kundefordelene, integrerer de i kundens behov og demonstrerer behovsdekningen. lart, tydelig og beskrivende. iktig posisjonering gjør deg fortjent til å få en plass i kundens hode L O J O - Y B L L T L

31 u tør sjekke av underveis u skal alltid stille kunden nødvendige kontrollspørsmål u skal alltid sjekke av om kunden er med, og at du tilfredsstiller behovene med dine anliggender vsjekk hjelper deg å vite hvor du står. jerve, tøffe og tydelige spørsmål er helt avgjørende vsjekk gir deg nødvendig informasjon og tilbakemelding fra kunden for å gå videre i samtalen med relevans vsjekk med kunden er ditt kompass for å være på målskiva L O J O - Y B L L T L

32 T Trekk arcus urelius: narf adiv: Livet blir det tankene våre vil det skal bli! jerve, Tøffe og Tydelige tanker skaper suksess pesifikke ålbare mbisiøse ealistiske Tidsavgrensede = ffektive ÅL L O J O - Y B L L T L OTVJO O ÅL ål styrer tankevirksomheten og gir retning for arbeidet ål aktiverer handling og kan påvirke intensitet ål øker utholdenheten og vil derfor stimulere til ytelse over tid ål virker som en positiv driver for gjennomføring av strategier. Ønske om måloppnåelse krever utarbeidelse av konkrete strategier og handlingsplaner

33 Vær en TT er! orsøk kontinuerlig å være litt: enn L O J O - Y B L L T L

34 Vær en fimpel- er! orsøk hele tiden å ha på å: deg og fordi universets største rom er rommet for forbedringer L O J O - Y B L L T L

35 Bli en Ting! Utfordre potensialet ditt til å ville bli best a må du såvel være en fimpel-ér som en Ting! r du tilstrekkelig TT? okusere ornye orsterke orandre orbedre T L O J O - Y B L L T L T T valitative og kvantitative ÅL

36 L O J O - Y B L L T L ans mer med kunden da vil du selge mer til flere!

37 T O! Presented by: rank ristiansen L O J O - Y B L L T L

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer