Forbrukerombudet, pb Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND"

Transkript

1 VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet 1, 4550 FARSUND Markedsrådets sammensetning: 1. Professor Tore Lunde 2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud 3. Førsteamanuensis Arve Pettersen 4. Rådgiver Ronny Bratten 5. Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand 6. Jurist Anna Elisabeth Nordbø 7. Advokat Signe Eriksen 8. Styreleder Eirik Hokstad 9. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie

2 1 SAKENS BAKGRUNN Saken gjelder selskapet International Trade Service AS (ITS), som de siste årene har sammenlignet sine utsalgspriser med en høyere "til pris" som er overstrøket, eksempelvis "Kjøkkenmaskin til kr 3499 Nå kun kr 990" og "9 delers grytesett til kr 2495 Nå kroner 899,-". Forbrukerombudet har opplyst at de siden 2007 tidvis har hatt en omfattende korrespondanse med ITS vedrørende bruk av prissammenligninger i markedsføring. Forbrukerombudet skal konsekvent ha gitt uttrykk for at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte slike prissammenligninger som salgsmarkedsføring. Ifølge Forbrukerombudet krever denne typen markedsføring at ITS kan fremlegge dokumentasjon for at den annonserte "til prisen" er en reell førpris. Forbrukerombudets sak 07/3126 omhandlet ITS sammenligning med egne førpriser, veiledende pris og konkurrenters priser. Markedsføringen i saken var blant annet utformet slik; "7 delers Grytesett med Teflon Til kr 2496,- Hele settet samlet 599,-" og "Mannesmann 94 delers pripesett Til kr 1999,- Nettpris nå kun 599,". Forbrukerombudet ba i saken om at ITS fremla dokumentasjon for at "enkeltelementene i de markedsførte "settene" er solgt enkeltvis til en pris som tilsier de markedsførte "Til" prisene" og presiserte at "vi stiller de samme kravene til reelle prissammenligninger i denne sammenheng, som vi gjør ved prissammenligninger med egen førpris, jf. markedsføringslovens 2, jf. vårt tidligere brev av i denne saken.". ITS kunne ikke dokumentere at de markedsførte "til prisene" var reelle førpriser. Forbrukerombudet presiserte i brev av 13. januar 2009 at "prissammenligninger med egne førpriser, dvs. prissammenligning med "Til " priser, ikke kan være eldre enn 6 uker, jf. våre brev til ITS av og i denne saken". Forbrukerombudet ba ITS bekrefte at selskapet "ikke lenger vil markedsføre slike prissammenligninger, med mindre det kan dokumenteres tilstrekkelige salg av enkeltkomponentene i "settene" til "Til " prisene.". ITS skrev i brev av 21. januar 2009 at selskapet "ikke lenger opererer med "til priser". Forbrukerombudet la derfor til grunn at det var oppnådd frivillig ordning i saken. Saken ble deretter avsluttet. ITS fortsatte likevel med tilsvarende markedsføring. Forbrukerombudet opprettet derfor en ny sak mot selskapet, sak 10/1201. Et eksempel på markedsføringen i denne saken er annonsebilaget til medlemsbladet til Huseiernes Landsforbund "Hus og Bolig" nr der det blant annet heter "7 delers Grytesett til kr 2495 Nå kun kr 599,-". Forbrukerombudet ba i brev av 7. juni 2010 om at ITS fremla dokumentasjon på at den annonserte "til-prisen" var en reell førpris. ITS kunne ikke dokumentere dette, og skrev i brev av 15. juli 2010 at det "det har vært glipp ved kontoret 3-4 anledninger, hvor ansatte ikke er kjent med forbrukerombudets korrespondanse i 2008, hvilket beklages sterkt." Forbrukerombudet avsluttet saken i juli I september 2010 ble ombudet oppmerksom på at ITS fortsatte med samme type markedsføring. Forbrukerombudet besluttet ikke å forfølge saken videre under forutsetning av at ITS innrettet sin fremtidige markedsføring i tråd med deres standpunkt i tidligere saker.

3 Forbruker Dagfinn Rapp gjorde i juni 2011 Forbrukerombudet oppmerksom på at ITS fremdeles benyttet lignende prissammenligninger som i sak 07/3126 og 10/1201 i sin markedsføring, eksempelvis: "Kjøkkenmaskin til kr 5890,- Nå kun kr 990,-", "7 delers grytesett til kr 2495,- Nå kun kr 599,-" og "72 delers bestikk til kr 2990,- Nå kun kr 699,-." Forbrukerombudet redegjorde i brev av 6. oktober 2011 for at markedsføringen gav et inntrykk av at varene tidligere hadde blitt solgt til den oppgitte "til-prisen", og at dette var varenes førpris. Under henvising til de tidligere sakene ba Forbrukerombudet om at ITS fremla dokumentasjon for at sammenligningsprisen var en reell førpris. ITS opplyste i brev av 18. oktober 2011 at de markedsførte sammenligningsprisene var prisen på varene i ITS' nettbutikk. Forbrukerombudet ba i brev av 28. oktober 2011 om at ITS fremla dokumentasjon for samtlige salg av de aktuelle varene i ITS' nettbutikk til den markedsførte sammenligningsprisen i seksukersperioden forut for markedsføringstidspunktet. Samme dag mottok Forbrukerombudet en ny klage på ITS' markedsføring fra Benedicte Falkenberg-Jensen, som klaget på kvalitet og pris på ITS' produkter. Vedlagt klagen var annonsebilaget fra ITS til medlemsbladet til Huseiernes Landsforbund "Hus og Bolig" oktober 2011, der det blant annet het "7 delers grytesett til kr 2495 Nå kun kr 599". Markedsføringsbudskapet var likelydende med det ITS brukte i annonsebilaget til "Hus og Bolig" nr , som var behandlet i sak 10/1201. ITS kunne ikke dokumentere at varene faktisk var blitt solgt til den oppgitte "til-prisen" i nettbutikken. ITS skrev i sitt brev av 13. november 2011 at selskapet måtte "ha misforstått deler av saken. Jeg trodde vi kunne annonsere på denne måten dersom vi hadde produktene tilgjengelig til "Til" priser i vår nettbutikk". ITS skrev videre at "(j)eg beklager at jeg ikke har forstått deres henstilling tidligere og skal forsikre Forbrukerombudet at det for 2012 ikke skal dukke opp flere slike tilbud." Forbrukerombudet konkluderte i brev av 20. mars 2012 med at markedsføringen var lovstridig siden ITS ikke kunne dokumentere at varene var blitt solgt til den oppgitt "til-prisen". Forbrukerombudet tolket tilbakemeldingen fra ITS dithen at selskapet ønsket å innrette seg frivillig, jf. mfl. 35 annet ledd. I lys av de tidligere sakene ønsket Forbrukerombudet å formalisere den frivillige ordningen. Forbrukerombudet ba derfor om at ITS signerte en skriftlig bekreftelse på at de ulovlige forholdene skulle opphøre jf. mfl. 35 annet ledd. ITS svarte i brev av 9. juli Ifølge Forbrukerombudet tydet uttalelser i brevet på at ITS nå anførte at sammenligningsprisen var konkurrentenes priser på tilsvarende varer, og ikke som tidligere anført, ITS' egne priser på varene i nettbutikken. I brevet anførte ITS at Forbrukerombudets saksbehandling overfor selskapet "fremtrer som svært uheldig og dels usaklig". Vedlagt brevet var en rekke kopier av markedsføring fra andre aktører fra ulike bransjer, som etter ITS syn underbygget at "det er en flora av markedsføringstiltak av prissammenligninger med førpris uten at Forbrukerombudet reagerer". ITS standpunkt var at det

4 måtte fremstå som "forståelig at International Trade Service AS ikke kan avgi en skriftlig bekreftelse som forespurt når at "hele Norge" konkurrerer på andre premisser". Som følge av ITS' tilbakemeldinger i brev av 9. juli 2012, fant Forbrukerombudet at det neppe ville oppnås frivillig ordning i saken. Forbrukerombudet registrerte i midten av august 2012 at ITS ved markedsføring i Allers og Se og Hør brukte prissammenligninger med veiledende pris, eksempelvis "Rockwell knivsett "Veil. kr 599,- Nå kun 199,- ". I brev av 23. august 2012 inviterte Forbrukerombudet ITS til et møte 6. september 2012 for å diskutere saken, og få avklart om ITS var villig til å innrette seg frivillig. I brevet fastholdt Forbrukerombudet sitt standpunkt om at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte markedsføringsføringsbudskap som "Kjøkkenmaskin til kr 5890,- Nå kun kr 990,-" som salgsmarkedsføring. Som følge av at ITS nå syntes å hevde at sammenligningsprisen var konkurrentenes priser på tilsvarende varer, presiserte Forbrukerombudet at dette måtte komme klart og tydelig frem i markedsføringen, og redegjorde for reglene for prissammenligning med konkurrenter. I tillegg redegjorde Forbrukerombudet for sakshistorikken, utdypet kravene til skriftlig bekreftelse, samt tilbakeviste ITS anførsler om usaklig forskjellsbehandling. Forbrukerombudet avholdt møte med ITS den 6. september Det ble klart at partene var uenige om hvordan gjennomsnittsforbrukeren ville oppfatte markedsføringsbudskap som "Kjøkkenmaskin til kr 5890,- Nå kun kr 990,-". Forbrukerombudets standpunkt var at gjennomsnittsforbrukeren ville oppfatte dette som salgsmarkedsføring, siden det ikke var gitt ytterligere opplysninger utover en overstrøket pris og en lavere nåpris. ITS sitt standpunkt var at gjennomsnittsforbrukeren ville oppfatte dette som en prissammenligning med konkurrentenes priser på tilsvarende produkter. ITS viste blant annet til en annonse for en Kenwoodkjøkkenmaskin. Videre informerte ITS Forbrukerombudet om at ved markedsføringsbudskap som "9 delers grytesett til kr 2495,- Nå kun kr 899,-" var sammenligningsprisen enten prisen på enkeltkomponentene i ITS' egen nettbutikk eller kjøp av tilsvarende varer hos ITS' konkurrenter. I de tilfellene sammenligningsprisen var pris på varene i ITS' nettbutikk, var ITS av den oppfatning at det ikke var krav om faktisk salg av varene. ITS mente at det var tilstrekkelig at selskapet kunne tilby varen til den annonserte "til prisen". Forbrukerombudet skal ha gjentatt i møtet at dersom ITS ønsket å sammenligne sine priser med konkurrentenes priser eller veiledende priser måtte dette fremkomme klart og tydelig i markedsføringen. Forbrukerombudet besvarte en rekke spørsmål fra ITS vedrørende utforming av markedsføring, blant annet om prissammenligning med konkurrenter og forståelsen av ITS prissammenligning med "til-priser". I tillegg skal ombudet ha besvart spørsmål i tilknytning til eksempler på markedsføring fra konkurrenter som ITS hadde med seg i møtet. Ombudet skal ha redegjort for hvilke saker de hadde behandlet og var i ferd med å behandle på prisområdet. ITS opprettholdt sitt standpunkt om at en frivillig innrettelse ville medføre en konkurransevridning som ville være ødeleggende for virksomheten. ITS skal ha bedt om betenkningstid til ut september. Selskapet skal ha orientert Forbrukerombudet om at dersom ombudet ikke mottok den signerte bekreftelsen ved utgangen av måneden, kunne ombudet legge til grunn at selskapet ikke ønsket å innrette seg frivillig, og at det ikke var oppnådd frivillig ordning i saken Forbrukerombudet mottok ingen skriftlig bekreftelse fra ITS innen utgangen av september 2012.

5 ITS fortsatte å markedsføre budskap som "9 delers grytesett til kr 2495,- Nå kun kr 899,-", eksempelvis i bladet Villmarksliv nr (september-utgaven). Forbrukerombudet sendte på denne bakgrunn et nytt brev til ITS den 11. oktober På bakgrunn av uenigheten i møtet 6. september 2012 redegjorde Forbrukerombudet igjen for sitt standpunkt om at markedsføringsbudskap som "Kjøkkenmaskin til kr 5890,- Nå kun kr 990,-" ville bli oppfattet som salgsmarkedsføring med krav om reelle førpriser. Forbrukerombudet redegjorde også igjen for hvilke krav som stilles dersom ITS ønsket å sammenligne sine priser med konkurrentpriser eller veiledende pris. Forbrukerombudet ba avslutningsvis om at ITS, på bakgrunn av redegjørelsen, tok stilling til om selskapet var villig til å innrette sin fremtidige markedsføring i tråd med de krav som stilles etter markedsføringsloven for bruk av prissammenligninger. Svarfrist ble satt til 24. oktober Forbrukerombudet etterspurte svar, og utsatte svarfristen, ved flere anledninger i perioden oktobernovember Endelig svarfrist ble satt til 20. november ITS svarte i brev av 21. november ITS fremla igjen kopier av markedsføring fra en rekke aktører fra ulike bransjer som benyttet prissammenligninger i sin markedsføring; både egne førpriser, pakkepris og veiledende pris. ITS opprettholdt på denne bakgrunn sitt standpunkt om at selskapet ikke ville innrette seg frivillig fordi det ville medføre en konkurransevridning og "firmaet da vil oppleve at de vil komme fullstendig i bakevja målt mot konkurrentene". ITS skrev avslutningsvis at "dette da også er bakgrunnen for at ITS ikke kan akseptere å bøye seg etter ombudets krav". ITS ba om at Forbrukerombudet kontrollerte den vedlagte markedsføringen til de aktuelle aktørene. I tillegg ba ITS om ett nytt møte med Forbrukerombudet for å få ytterligere rådgivning "slik at ITS kan få en forutberegning drift av sin virksomhet". Forbrukerombudet mottok 7. desember 2012 en ny klage på ITS markedsføring fra Levi Nikolaisen, blant annet et annonsebilag til medlemsbladet til Huseiernes Landsforbund "Hus og Bolig" nr (desember-utgaven) og "Norsk Ukeblad" november I markedsføringen het det blant annet "7 delers grytesett til kr 2495,- Nå kr kun 599,-". Nikolaisen klagde både på prismarkedsføringen og produktpåstandene. Forbrukerombudet konkluderte på bakgrunn av ITS brev av 21. november 2012 og markedsføringen som var vedlagt klagen fra Levi Nikolaisen med at det ikke var oppnådd frivillig ordning i saken. Ombudet varslet den 10. desember 2012 ITS og selskapets daglige leder og styreleder Svein Bjarne Nesbø om at saken ville bli oversendt til Markedsrådet, med påstand om at det ble fattet forbudsvedtak med tvangsmulkt mot markedsføringen. Forbrukerombudet stilte seg positiv til et møte med ITS, men presiserte at veiledningsplikten var oppfylt, og at det ikke var nødvendig med et nytt møte før saken ble brakt inn for Markedsrådet. Svarfrist for kommentarer og ytterligere opplysninger var 7. januar Forbrukerombudet mottok 21. desember 2012 en ny klage på ITS markedsføring fra Levi Nikolaisen. Vedlagt klagen var kopi av annonsebilaget til bladet "Pensjonisten" nr. 6 - desember I markedsføringen het det blant annet "72 delers bestikk til 2990,- Nå kun kr 699,-".

6 Forbrukerombudet mottok ikke svar fra ITS innen fristen som var satt i varselet. Svar ble etterspurt i brev av 14. januar 2013 og ny svarfrist ble satt til 25. januar Advokat Bjørn Andreas Salvesen skal per telefon til Forbrukerombudet den 24. januar 2013 ha informert om at Svein Bjarne Nesbø ikke hadde mottatt varselet av 10. desember 2013 rettet mot Nesbø personlig. Advokat Salvesen skal ha bedt om dokumentasjon på at varselet faktisk var blitt sendt ut den datoen. Forbrukerombudets arkivleder bekreftet at brevet var sendt, og at dette fremgikk av Offentlig Elektronisk Postjournal. Advokat Salvesen informerte ombudet om at ITS ikke hadde noen kommentarer eller ytterligere informasjon som man ønsket å inngi før sammendraget ble ferdigstilt. Forbrukerombudet forlenget svarfristen for Svein Bjarne Nesbø til 1. februar ITS skrev i brev av 28. januar 2013 at det er "avdekket sterk divergens mellom Forbrukerombudet og ITS' syn på den markedsføring som ITS benytter ved salg av sine "Kinavarer". Forbrukerombudets standpunkt i brev av 11. oktober 2012 ble betegnet som "rigorøse avgrensinger". ITS skrev avslutningsvis i brevet at det kan "legges til grunn at det ikke er oppnådd frivillig ordning i saken". Forbrukerombudet konkluderte på denne bakgrunn med at partene var samstemte om at det ikke var oppnådd frivillig ordning i saken. Ombudet informerte i brev av 18. februar 2013 ITS og Svein Bjarne Nesbø om at saken ville bli oversendt til Markedsrådet, som ble gjort ved ekspedisjon den 10. mai Forbrukerombudet har i prosesskrift til Markedsrådet den opplyst at de etter saksoversendelsen har blitt oppmerksom på to nye markedsføringskampanjer fra ITS. Budskapet skal i hovedsak tilsvare den omstridte markedsføringen i saken, og Forbrukerombudets rettslige vurdering av de to nye markedsføringskampanjene er tilsvarende sammenfallende med den rettslige vurderingen av den omstridte markedsføringen i saken. Behandling av saken fant sted den 29. august Fra Forbrukerombudet møtte fagdirektør Jo Gjedrem og juridisk seniorrådgiver Hanne Winther Martinusen. Fra ITS møte advokat Andreas Bjørn Salvesen og daglig leder og styreleder Svein Bjarne Nesbø. 2 FORBRUKEROMBUDETS ANFØRSLER 2.1 Markedsføringsloven 7 jf. 6 Markedsføringsloven 6 første ledd slår fast at urimelig handelspraksis er forbudt. Det følger videre av 6 fjerde ledd at en handelspraksis er alltid urimelig dersom den er villedende etter 7 eller 8, eller aggressiv etter 9. I markedsføringsloven 7 første ledd bokstav d heter det at en handelspraksis er villedende dersom den inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til ( ) prisen på ytelsen eller hvordan prisen beregnes, eller eksistensen av en prisfordel. Etter ordlyden vil villedning med hensyn til prismarkedsføring i vid forstand være omfattet av markedsføringsloven 7 første ledd bokstav d, herunder eksempelvis kravene om reell førpris og kravene for sammenligning med veiledende pris og andre prissammenligninger.

7 2.2 Gjeldende praksis fra Markedsrådet og Forbrukerombudet om salgsmarkedsføring, reelle førpriser, prissammenligninger, og sammenligning med veiledende priser Prissammenligninger Når det benyttes prissammenligninger i markedsføringen, må det opplyses om hvilke priser det sammenliknes med (egen førpris, priser hos en eller flere navngitte konkurrenter eller veiledende pris). Den næringsdrivende må også kunne dokumentere at sammenligningsprisen er en reell alternativ pris, jf. MR-sak 02/04 (Garderobe Erik Bøckmann) Det vises også til punkt 4.1 i Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring. Salgsmarkedsføring Når det gjelder hva som er å anse som salgsmarkedsføring, finnes det langvarig praksis fra Markedsrådet rundt dette. Det avgjørende er, som Markedsrådet uttaler i MR-sak 28/01 (Lefdal I), om markedsføringen er "egnet til å gi en vanlig forbruker et umiddelbart inntrykk av at prisene er satt ned, og slik påvirke etterspørselen". Det er ikke avgjørende hvilket inntrykk den næringsdrivende hadde som intensjon å formidle i den aktuelle annonseringen. Markedsrådet uttalte i samme sak at det skal "foretas en konkret vurdering av hvorvidt [den næringsdrivende] i dette tilfellet har gitt annonsen en utforming med hensyn til innhold og form som er egnet til å gi et inntrykk av nedsatte priser i salgsperioden. Det må legges til grunn en helhetsvurdering der de ord og uttrykk som er benyttet leses i sammenheng, men der oppmerksomhetsverdien av de elementer som inngår i annonsen også må tas i betraktning." Salg eller lignende kan kommuniseres på mange måter. Utsagn som salg, på tilbud, -40 %, avslag, rabatt, spar kr, kun kr, nå kr og lignende vil normalt bli oppfattet som salgsmarkedsføring. Også augustsjokk, januarslag, kampanjepris, prisbombe og lignende vil som utgangspunkt bli oppfattet på samme måte. Tidsbegrensninger som januar, kun denne uken, timestilbud osv., og utsagn som dørene åpner kl mandag 30. juli, peker i retning av salgsmarkedsføring. Vi viser også til punkt 3.1 i Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring. Reelle førpriser Ved salgsmarkedsføring må prisene være nedsatt i forhold til egen førpris, jf. blant annet MR-sak 28/01 (Lefdal I) der Markedsrådet uttaler: "Der det i markedsføring benyttes formuleringer som gir inntrykk av at prisene er satt ned i en tidsbegrenset salgsperiode, må prisene annonseringen omfatter faktisk være nedsatt i forhold til tidligere priser for de samme produkter. Det er sikker praksis for at markedsføringen i motsatt fall vil være villedende og i strid med markedsføringsloven 2." Utgangspunktet er at det må kunne dokumenteres at den samme ytelsen har blitt solgt i et visst antall, for førprisen, i den forretningen markedsføringstiltaket gjelder, i perioden like før salget. Dokumentasjon for salg til førprisen de siste seks uker før salget vil være tilstrekkelig til å oppfylle de krav som stilles jf. MR-sak 11/00 (Elkjøp). Det vises også til punkt 3.2 i Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring.

8 Sammenligning med veiledende pris «Veiledende pris» defineres som en pris som grossist, importør eller produsent anbefaler at ytelsen skal selges for fra detaljist til forbruker. Ved prissammenligning med veiledende priser må det kunne sannsynliggjøres at de veiledende prisene er reelle alternative priser i markedet, det vil si at både grossist, importør eller produsent faktisk stipulerer veiledende priser, og i så fall at en vesentlig del av omsetningen innenfor det aktuelle markedsområdet skjer til veiledende priser, jf. bl.a. MR-sak 2/04 (Garderode Erik Bøckmann). Det vises også til punkt 4.3 i Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring. 2.3 Juridisk teori I "Markedsføringsloven med kommentarer" av Tore Lunde m.fl., Bergen 2010, uttales følgende på side 74 under merknaden til mfl. 7 første ledd litra d: «Prissammenligninger i form av før- og nå-priser, priser hos konkurrenter og liknende, krever opplysninger om hvilken pris det sammenlignes med, jf. blant annet MR Videre kreves det at produktene skal være sammenlignbare og at førprisene skal kunne dokumenteres. (.) Bruk av egne førpriser vil bare kunne brukes dersom det faktisk har funnet sted et salg til den oppgitte førprisen, se Rt s.422, samt MR (Skeidar), MR , MR og MR For det tilfellet at sammenligningsgrunnlaget er veiledende pris, er det i praksis stilt krav om at en vesentlig del av omsetningen i markedet faktisk foregår til veiledende pris, jf. MR » 2.4 Forbrukerombudets vurdering av om mfl. 7 jf. 6 er overtrådt Som det fremgår av sakshistorikken har ITS i en årrekke, i utstrakt grad, markedsført prissammenligninger med eksempelvis følgende formuleringer: "Kjøkkenmaskin til kr 3999, Nå Kun kr 990,-" "9 delers grytesett til kr Nå kun kr 899,-". Partene er uenige om hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte et slikt markedsføringsbudskap. Forbrukerombudets vurdering er at når det ikke er gitt ytterligere opplysninger i markedsføringen enn en overstrøket pris og en lavere "nå-pris", vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte prisen på varen som nedsatt, og den overstrøkede prisen som varens førpris. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte dette som salgsmarkedsføring. Markedsføringen må derfor oppfylle de krav som stilles ved denne typen markedsføring, herunder kravet om reelle førpriser. Dersom det markedsføres enkeltvarer, må ITS kunne dokumentere at varen er blitt solgt til den annonserte "til prisen". Markedsføres en nedsatt pakkepris, må ITS dokumentere at enkeltkomponentene i pakken har vært solgt til en pris som tilsvarer den annonserte "til prisen". ITS burde være godt kjent med Forbrukerombudets standpunkt om at den aktuelle markedsføringen er å anse som salgsmarkedsføring. Dette har vært kommunisert til selskapet over en årrekke. ITS er også informert om at i følge praksis fra Markedsrådet er det krav om at varene må være solgt til den høyere sammenligningsprisen. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at varen har vært tilbudt til sammenligningsprisen. ITS hevdet frem til juli 2012 at de markedsførte førprisene var egne priser på varene, og skrev i brev av 13. november 2011 at selskapet ville innrette seg etter Forbrukerombudets standpunkt. Selskapet har etter dette endret mening og hevder nå, kontra tidligere, at sammenligningsprisen er konkurrenters priser på tilsvarende varer.

9 Forbrukerombudet har både i møtet med selskapet 6. september 2012 og i brev av 23. august og 11. oktober 2012 presisert at selskapet gjerne kan sammenligne sine priser med konkurrentenes priser eller veiledende pris, såfremt ITS følger de krav som stilles til denne typen prissammenligninger. Ifølge praksis fra Markedsrådet er det et grunnleggende krav ved bruk av prissammenligninger at det må fremkomme klart og tydelig hvilke priser det sammenlignes med, dersom det ikke er egne førpriser. Dersom ITS ønsker å sammenligne sine priser med konkurrenters priser, må det opplyses om hvilke konkurrenter og varer det sammenlignes med, og ITS må kunne dokumentere at konkurrenten/-e bruker den markedsførte prisen. Dersom ITS ønsker å sammenligne egne priser med veiledende pris, må ITS kunne dokumentere at veiledende pris er en reell alternativ pris i markedet. I Markedsrådets praksis er det stilt krav om at det må dokumenteres at en vesentlig del av omsetningen skjer til veiledende pris. Tilsvarende som i MR-sak 2/04 og MR-sak 11/1053 produserer ITS egne varer. Forbrukerombudets oppfatning er at den vesentlige delen av selskapets omsetning skjer til reduserte priser. Forbrukerombudet er derfor av den oppfatning at ITS i praksis ikke vil kunne dokumentere at en vesentlig del av omsetningen skjer til veiledende pris. ITS har tydelig tilkjennegitt at selskapet ikke vil innrette seg etter disse kravene som de betegner som "rigorøse avgrensinger". ITS har også i praksis vist at selskapet vil fortsette å markedsføre budskap som "Kjøkkenmaskin til kr 3999, Nå Kun kr 990,-" og "9 delers grytesett til kr 2495 Nå kun kr 899,-" til tross for at sammenligningsprisene ikke er egne førpriser, men eksempelvis konkurrenters priser på tilsvarende varer. Forbrukerombudets vurdering er derfor at markedsføringen er egnet til å villede forbrukerne om at de oppnår en prisfordel og til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning de ellers ikke ville ha truffet, jf. mfl. 7 første ledd bokstav d, jf. andre ledd. Markedsføringen er dermed en ulovlig handelspraksis som er forbudt, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd. 2.5 Usaklig forskjellsbehandling ITS anfører innledningsvis i brev av 9. juli 2012 at selskapet har "opparbeidet seg et bestemt inntrykk av at den saksbehandling Forbrukerombudet har gjennomført i forhold til foretaket, fremtrer som svært uheldig og til dels usaklig". Hovedbegrunnelsen for at selskapet ikke er villig til å innrette seg og signere den skriftlige bekreftelsen er altså at "hele Norge konkurrerer på andre premisser". Forbrukerombudet tolker dette som en anførsel om usaklig forskjellsbehandling. Forskjellsbehandling er etter forvaltningsretten en ugyldighetsgrunn dersom den mangler saklig grunn eller virker sterkt urimelig. I Forvaltningsrett 9. utgave, 2010, side 422, gir Eckhoff og Smith uttrykk for følgende om forskjellsbehandling: Forskjellsbehandling (diskriminering) er ofte tillatt. Det er selvsagt adgang til å gjøre forskjell når dette fremtrer som saklig ut i fra lovens formål mv., og skjønnsmessige vurderinger kan tilsi at avgjørelser noen ganger går i én retning og andre ganger i en annen. [ ] Det er altså bare når forvaltningen ikke er i stand til å gi noen saklig grunn, at forskjellsbehandling i seg selv ligger utenfor forvaltningens kompetanse.

10 Forskjellsbehandling kan etter dette være tillatt med mindre forskjellsbehandlingen er usaklig begrunnet. Forbrukerombudet avviser at det er tale om usaklig forskjellsbehandling av ITS og deres konkurrenter. Salgsmarkedsføring er et prioritert arbeidsområde for Forbrukerombudet. Dette fremgår blant annet av virksomhetsplanen for Det vises til at Forbrukerombudet for tiden har flere saker mot en rekke aktører innenfor ulike bransjer vedrørende lignende problemstillinger som dem som er tatt opp med ITS, og at saksbehandlingen ovenfor ITS ikke fraviker fra den som er gjennomført i lignede saker mot andre aktører. Dersom andre aktører opptrer på samme måte som ITS, vil Forbrukerombudet iverksette de samme tiltak som er gjort overfor ITS. Det at det ikke er iverksatt saker mot ITS' konkurrenter eller at Forbrukerombudet ikke har kommet like langt i saksbehandlingen mot alle aktørene, medfører ikke at det foreligger usaklig forskjellsbehandling. Dette følger også av Markedsrådets praksis, jf. blant annet sak MR-2000/11 (Elkjøp) hvor det uttrykkelig fremholdes: At Forbrukerombudets oppfølgning ikke har kommet like langt overfor forskjellige forretninger i bransjen, innebærer i dette tilfellet ikke forskjellsbehandling. Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at det foreligger en usaklig forskjellsbehandling i denne saken. Under enhver omstendighet presiserer Forbrukerombudet at eventuell ulovlig markedsføring fra ITS' konkurrenter ikke kan berettige gjentatte lovbrudd fra ITS' side. Forbrukerombudets omfattende og langvarige saksbehandling overfor ITS er en konsekvens av at ITS ved flere anledninger har gjentatt lovstridig markedsføring, til tross for at selskapet har bekreftet at det vil avstå fra dette i fremtidig markedsføring Markedsrådets vedtakskompetanse Rett til å forelegge saken for Markedsrådet ikke oppnådd frivillig ordning mfl. 35 tredje ledd ITS har i sine brev av 21. november 2012 og 28. januar 2013 klart og tydelig tilkjennegjort at verken selskapet eller Svein Bjarne Nesbø vil innrette seg frivillig. Forbrukerombudet konstaterer på denne bakgrunn at det ikke har lykkes å komme til en frivillig ordning, og saken forelegges derfor for Markedsrådet, jf. mfl. 35 tredje ledd første punktum jf. 38 jf. 39 jf. 40. Hensynet til forbrukerne mfl. 39 jf. 34 andre ledd Forbrukerombudet gjør gjeldende at hensynet til forbrukerne tilsier at det gripes inn mot den lovstridige handelspraksisen til ITS, jf. mfl. 39, jf. 34 andre ledd. Forbrukerombudet viser særlig til at ITS markedsfører seg i blader med en stor lesergruppe som Norsk Ukeblad, Se og Hør, Allers, Villmarksliv og medlemsblader til organisasjoner som Huseiernes Landsforbund. Annonsene fra selskapet har derfor eksponert et stort antall forbrukere for villedende markedsføring i en årrekke. Det må også tillegges vekt at ITS helt tydelig har tilkjennegitt at selskapet ikke vil endre sin markedsføring, og at det vil fortsette med denne. Dette vil ha som konsekvens at flere forbrukere vil bli villedet. Vedtak mot medvirkere - mfl. 39 tredje ledd Markedsrådets vedtak kan rettes mot medvirkere, jf. 39 tredje ledd. Bestemmelsen rammer både juridiske og fysiske personer. Det må vurderes konkret hvem som i realiteten står bak lovbruddet. Hensynet til en mest mulig effektiv håndhevelse av markedsføringsloven tilsier at det er nødvendig

11 at også personer bak den ulovlige virksomheten bør kunne rammes. Videre er faren for at vedtak kan omgås ved at det opprettes nye firmaer, og at markedsføringen fortsetter i regi av det nye firmaet, spesielt fremhevet. For medvirkende personer presiseres det i Ot.prp. nr. 55 ( ) s. 212 at det er nok å dokumentere eller sannsynliggjøre at den aktuelle personen gjennom sin rolle i firmaet har medvirket. Svein Bjarne Nesbø er i foretaksregisteret oppført som daglig leder og styreleder for ITS, og har stått for deler av dialogen med Forbrukerombudet i saken. Gjennom stillingen som daglig leder og styreleder i et selskap som driver markedsføring rettet mot forbrukere, skulle Nesbø være godt kjent med forbudet mot villedende markedsføring i markedsføringsloven, lovens system og konsekvensene av brudd på loven. Av hensyn til en effektiv håndheving av loven er det etter Forbrukerombudets vurdering nødvendig at Markedsrådet også retter vedtaket mot daglig leder og styreleder Nesbø. Han har i egenskap av sin stilling et overordnet ansvar for firmaets drift. Når selskapet ikke velger å innrette sin markedsføring i samsvar med markedsføringsloven, må det legges til grunn at dette er noe som Nesbø som daglig leder og styreleder er kjent med og har hatt mulighet til å påvirke. På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet at Svein Bjarne Nesbø har medvirket til brudd på mfl. 7 jf. 6 gjennom sin rolle i selskapet, jf. mfl. 39 tredje ledd. Konklusjon Markedsrådet har etter dette grunnlag for å fatte vedtak mot ITS og Svein Bjarne Nesbø etter mfl. 40, jf. 38, jf Vedtak om tvangsmulkt Rettslig grunnlag og vurdering mfl. 40 jf. 42 For å sikre at vedtak etter mfl. 40 overholdes skal det etter mfl. 42 fastsettes en tvangsmulkt som den som vedtaket retter seg mot skal betale dersom vedkommende overtrer vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å unnlate å fastsette tvangsmulkt i denne saken, og vil nedlegge påstand om at Markedsrådet fastsetter tvangsmulkt i tilknytning til vedtaket om forbud mot markedsføringstiltaket, jf. 42. Utmåling Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et engangsbeløp, jf. 42. Tvangsmulktens størrelse skal fastsettes etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Det må gjøres en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i Ot.prp. nr. 34 ( ) s Formålet med tvangsmulkten er at den skal virke som et reelt oppfyllelsespress. Ved fastsettelsen av mulkten skal det legges vekt på at det ikke skal lønne seg å overtre vedtaket, jf. 42. I tillegg skal mulkten fastsettes ut fra den forutsetning at dersom vedtaket respekteres, blir det ikke noe å betale. Det vil være relevant å se hen til den økonomiske fortjenesten den næringsdrivende har oppnådd og den næringsdrivendes økonomiske situasjon. Ved fastsettelsen av tvangsmulktens størrelse er det blant annet lagt vekt på at den form for markedsføring det er her tale om medfører et stort inntektspotensial, og det må antas at

12 markedsføringen har gitt ITS en økonomisk fortjeneste. Prissammenligninger er effektive virkemidler som må antas å ha hatt innvirkning på en rekke forbrukeres økonomiske beslutning. Videre er det også lagt vekt på at selskapet flere ganger og over et lengre tidsrom, på tross av en omfattende korrespondanse og mange påpekninger fra Forbrukerombudet, har handlet i strid med markedsføringsloven. Dette viser en manglende evne og vilje til å innrette seg etter markedsføringslovens krav. Forbrukerombudet har innhentet selskapets regnskapstall for 2011 fra Brønnøysundregistrene. Disse viser en driftsinntekt på 73 millioner kr og et driftsresultat på 4,8 millioner kr. Per 17. oktober 2011 hadde selskapet 9 ansatte. Ved fastsettelsen av størrelsen på tvangsmulkten for Svein Bjarne Nesbø har Forbrukerombudet blant annet lagt vekt på at Nesbø som styreleder og daglig leder har en betydelig innflytelse over selskapets drift og markedsføring. Ved utmålingen er det også lagt vekt på at det foreligger manglende vilje til å innrette virksomheten i samsvar med lovens krav, og at det er fare for gjentatte brudd. Opplysninger Forbrukerombudet har innhentet fra skattelistene viser at Svein Bjarne Nesbø hadde en inntekt på kr i 2011 og ingen formue. Konklusjon På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet at det bør fastsettes en tvangsmulkt på kr for ITS og kr for Svein Bjarne Nesbø. Beløpenes størrelse vil trolig medføre at tvangsmulktene vil virke tilstrekkelig preventivt. Størrelsen på tvangsmulktene er fastsatt i tråd med nyere praksis fra Forbrukerombudet og Markedsrådet. 2.8 Forbrukerombudets påstand Forbrukerombudet legger ned påstand om at Markedsrådet fatter følgende vedtak: 1. Med hjemmel i mfl. 7 første ledd bokstav d jf. annet ledd, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd jf. 35 tredje ledd første punktum, jf. 38, 39 og 40, forbyr Markedsrådet International Trade Service AS å markedsføre prisavslag ved å benytte uttrykk som Kjøkkenmaskin til kr 5890,- Nå kun kr 990,- og 7 delers grytesett til kr 2495,- Nå kun kr 599,- eller lignende uttrykk og formuleringer som gir inntrykk av at prisene på en eller flere varer er nedsatt i forhold til selskapets egen førpris uten at selskapet kan legge frem dokumentasjon for at førprisen er reell. 2. Med hjemmel i mfl. 7 første ledd bokstav d jf. annet ledd, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd jf. 35 tredje ledd første punktum, jf. 38, 39 og 40, forbyr Markedsrådet International Trade Service AS å bruke prissammenligninger i markedsføring uten at det klart og tydelig opplyses om hvilken pris den lavere prisen sammenlignes med, herunder å opplyse om sammenligningsprisen er egen førpris, pris hos en eller flere navngitte konkurrenter eller veiledende pris. 3. Med hjemmel i mfl. 7 første ledd bokstav d jf. annet ledd, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd jf. 35 tredje ledd første punktum, jf. 38, 39 og 40, forbyr Markedsrådet International Trade Service AS å markedsføre prisnedsettelse i forhold til veiledende priser dersom det ikke kan sannsynliggjøres at de veiledende prisene er reelle alternative priser i markedet.

13 4. Med hjemmel i mfl. 7 første ledd bokstav d jf. annet ledd, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd jf. 35 tredje ledd første punktum, jf. 38, 39 og 40, forbyr Markedsrådet International Trade Service AS å markedsføre prisnedsettelser i forhold til en eller flere konkurrenters priser dersom det ikke vises til hvilken konkurrent og vare det sammenlignes med og det kan dokumenteres at konkurrenten bruker den markedsførte prisen. 5. Med hjemmel i mfl. 7 første ledd bokstav d jf. annet led, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd jf. 35 tredje ledd første punktum, jf. 38, 39 og 40, forbyr Markedsrådet Svein Bjarne Nesbø å markedsføre prisavslag ved å benytte uttrykk som Kjøkkenmaskin til kr 5890,- Nå kun kr 990,- og 7 delers grytesett til kr 2495,- Nå kun kr 599,- eller lignende uttrykk og formuleringer som gir inntrykk av at prisene på en eller flere varer er nedsatt i forhold til selskapets egen førpris uten at selskapet kan legge frem dokumentasjon for at førprisen er reell. 6. Med hjemmel i mfl. 7 første ledd bokstav d jf. annet ledd, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd jf. 35 tredje ledd første punktum, jf. 38, 39 og 40, forbyr Markedsrådet Svein Bjarne Nesbø å bruke prissammenligninger i markedsføring, uten at det klart og tydelig opplyses om hvilken pris den lavere prisen sammenlignes med, herunder å opplyse om sammenligningsprisen er egen førpris, pris hos en eller flere navngitte konkurrenter eller veiledende pris. 7. Med hjemmel i mfl. 7 første ledd bokstav d jf. annet ledd, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd jf. 35 tredje ledd første punktum, jf. 38, 39 og 40, forbyr Markedsrådet Svein Bjarne Nesbø å markedsføre prisnedsettelse i forhold til veiledende priser dersom det ikke kan sannsynliggjøres at de veiledende prisene er reelle alternative priser i markedet. 8. Med hjemmel i mfl. 7 første ledd bokstav d jf. annet ledd, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd jf. 35 tredje ledd første punktum, jf. 38, 39 og 40, forbyr Markedsrådet Svein Bjarne Nesbø å markedsføre prisnedsettelser i forhold til en eller flere konkurrenters priser dersom det ikke vises til hvilke konkurrent og vare det sammenlignes med og det kan dokumenteres at konkurrenten bruker den markedsførte prisen. 9. Med hjemmel i mfl. 40, jf. 42 fastsetter Markedsrådet at International Trade Service AS skal betale åttehundretusen - kroner i tvangsmulkt dersom selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av Markedsrådets vedtak. 10. Med hjemmel i mfl. 40 jf. 42 jf. 39 tredje ledd fastsetter Markedsrådet at Svein Bjarne Nesbø skal betale trehundretusen - kroner i tvangsmulkt dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Markedsrådets vedtak. 3. INNKLAGEDES ANFØRSLER ITS er uenig med Forbrukerombudet i hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte selskapets markedsføringsbudskap. Gjennomsnittsforbrukeren ville oppfatte budskap som "Kjøkkenmaskin til kr 3999, Nå Kun kr 990,-" som en prissammenligning med konkurrentenes priser på tilsvarende produkter. Dette er en markedsføring som er gjengs i alle media, særlig på nettet, men også i TV-reklame. Forbrukerombudets fortolkning av dagens lovgivning er sterkt utdatert og favoriserer de etablerte aktørene i markedet. Den er ikke tilpasset den nye utviklingen globaliseringen av

14 forbrukerhandelen med nye og billigere produkter med tilnærmet like egenskaper og kvalitet. Prissammenligninger må kunne omfatte henvisning til «gjengs» pris for tilsvarende varer med samme egenskaper som finnes på markedet. Det påpekes at varer som grytesett og kniver varierer i svært liten grad, og at det er tale om generiske produkter («en gryte er en gryte»), noe som betyr at en prissammenligning med en gjennomsnittlig gjeng pris kan forsvares. En slik markedsføring vil også til syvende og sist komme forbrukerne til gode. Denne formen for markedsføring er meget sentral som konkurranseparameter i bransjen, og ITS har ved å avstå fra denne type markedsføring pådratt seg store tap. ITS har de siste årene solgt ca produkter til kunder over hele landet. I løpet av de siste årene har det totalt innkommet 15 reklamasjoner, herunder 3 klager på prisen. Flesteparten av disse har blitt løst i minnelighet. Tatt i betraktning dette, samt at ITS benytter seg av landsdekkende medium i sin markedsføring og eksponerer sine produkter til tusenvis av husstander hvert år, er antallet klager meget lavt. ITS tilbyr kvalitetsvarer til en billig penge, og kundene er gjennomgående fornøyd med produktet som de kjøper. ITS kjøper varene sine direkte fra Kina, og ved å kutte overflødige omsetningsledd minimaliseres utgiftene og ITS kan derfor tilby varene til lave priser. Det er et overordnet konkurransepolitisk mål å ivareta forbrukerne som gruppe, jf. konkurranseloven 1 andre ledd. Forbrukerne tjener til syvende og sist på et fritt marked hvor det eksisterer en effektiv konkurranse og deretter en effektiv statisk allokering av samfunnets ressurser. Videre er det konkurranserettslig helt åpenbart at et foretak kan disiplinere etablerte aktører ved å operere med lavere priser på tilsvarende produkter. Et mindre selskap som ITS skal kunne utfordre de større selskapene med å operere med lavere priser. Dette er en meget viktig premissleverandør for en sunn konkurranse i markedet. I forarbeidene til markedsføringsloven ble også hensynet til forbrukerne lagt til grunn som viktig i utformingen av regelverket. Forbrukerne skal lett kunne finne frem til de laveste prisene. God priskonkurranse bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser, som igjen kommer forbrukerne til gode. Problemet med markedsføringsloven er at den i realiteten stenger for denne sunne konkurransen ved å oppstille forbud mot slik markedsføring som ITS bedriver. I dagens situasjon bidrar lovverket til at det skapes monopoler og oligopoler. Det hevdes at Forbrukerombudets ensidige forfølgning av ITS kan klassifiseres som usaklig forskjellsbehandling og lovstridig saksbehandling, idet markedet er oversvømt med slike markedsføringsmetoder. Det er umulig for ITS å konkurrere på like vilkår som resten av bransjen hvis de ikke kan benytte seg av samme virkemidler. Subsidiært anføres at tvangsboten etter ITS oppfatning er uforholdsmessig høy. Tidligere praksis fra Markedsrådet viser at utmålte beløp ikke har vært i nærheten av denne størrelsen. Videre er det uholdbart at det skal fastsettes mulkt både for ITS og Svein Bjarne Nesbø. Det vises til at Nesbø er eneaksjonær, daglig leder og styreleder, og at Nesbø blir økonomisk lidende enten det er ITS eller han selv mulkten rettes mot. Innklagde har nedlagt følgende

15 påstand: Forbrukerombudets påstand tas ikke til følge. 3. MARKEDSRÅDETS BEMERKNINGER Markedsrådet skal ta stilling til hvorvidt det er grunnlag for å ta til følge Forbrukerombudets påstander om forbudsvedtak og tvangsmulkt rettet mot International Trade Service AS (ITS) og daglig leder/styreleder Svein Bjarne Nesbø. Det faktiske grunnlaget for saken er nærmere beskrevet i avsnitt 1 innledningsvis, og Markedsrådet legger dette til grunn som uomtvistet mellom partene. Partene er imidlertid uenige om hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte markedsføringen fra ITS, og forståelsen av de rettslige rammer for sammenliknende prismarkedsføring. Når det gjelder Markedsrådets vedtakskompetanse bemerkes at det ikke er oppnådd frivillig ordning i saken, noe partene også er enige om. Vilkåret etter mfl. 35 tredje ledd for å forelegge saken for Markedsrådet er derved oppfylt. Forbudsvedtak etter mfl. 40 er for det første betinget av at det dreier seg om konkrete og aktuelle handlinger som strider mot de materielle bestemmelsene som nevnt i 34 første ledd. For det andre er forbudsvedtak betinget av at inngrep tilsies av hensyn til forbrukerne, jf. 39, jf. 34 annet ledd. Markedsrådet skal først ta stilling til spørsmålet om ITS prismarkedsføring er i strid med forbudet mot urimelig handelspraksis ved at den er villedende etter mfl. 7 første ledd bokstav d, jf. fjerde ledd, jf. 6 fjerde ledd, jf. første ledd. Markedsrådet nevner innledningsvis at det foreligger omfattende praksis fra både Forbrukerombudet og Markedsrådet når det gjelder prismarkedsføring. Hovedprinsippet er at opplysninger om priser skal være klare, entydige og fullstendige. Det er et grunnleggende prinsipp at prissammenlikninger i form av før- og nå-priser, priser hos konkurrenter og liknende, forutsetter at det opplyses hvilken pris det sammenliknes med, jf. bl.a. MR Videre er det et krav at det er tale om sammenliknbare produkter, og at før-prisene kan dokumenteres. For at bruk av egne førpriser ikke skal komme i konflikt med forbudet mot villedende handlinger, må det kunne dokumenteres at det faktisk har funnet sted salg til den oppgitte før-prisen. Det er f.eks. ikke tilstrekkelig at produktet har vært annonsert til en slik pris. Dersom sammenlikningsgrunnlaget er en veiledende pris, er det i praksis stilt krav om at en vesentlig del av omsetningen i markedet faktisk foregår til den anførte veiledende prisen, se MR Markedsrådet tar videre som utgangspunkt at sammenliknende reklame i form av prissammenlikninger er et viktig virkemiddel for å styrke konkurransen. Sammenliknende reklame, herunder prissammenlikning, er imidlertid et område som må reguleres rettslig for å unngå uheldige utslag til skade for forbrukere, konkurrerende næringsdrivende og samfunnet som helhet. EU-domstolen har i sak C-356/05, Lidl mot Colruyt, signalisert en grunnleggende positiv holdning til sammenliknende prismarkedsføring som instrument for å styrke konkurransen i det indre markedet. Dommen gjelder tolkning av direktiv 97/55/EF om sammenliknende reklame, som er EØS-relevant og innlemmet i EØS-avtalen, og er gjennomført i norsk rett ved forskrift om sammenliknende reklame, FOR Avgjørelsen fra EU-domstolen har derfor stor betydning for tolkningen av den norske forskriften, som etter Markedsrådets oppfatning også er av

16 betydelig interesse for spørsmålet om prismarkedsføringen er villedende etter lovens 7 første ledd bokstav d. Et av de grunnleggende prinsippene i direktivet og forskriften er at sammenlikningsgrunnlaget må kunne dokumenteres. EU-domstolen aksepterte i Lidl-dommen at priser på to produkter kan være et moment som oppfyller direktivets og forskriftens krav til konkret, relevant, dokumenterbart og representativt sammenlikningsgrunnlag. Det følger også av direktivets fortale, punkt 8, at en isolert sammenlikning av kun prisen kan være akseptabelt, forutsatt at sammenlikningen ikke er villedende. EU-domstolen presiserte imidlertid som en nødvendig forutsetning at produktene som danner grunnlaget for prissammenlikningen, enten det er tale om et utvalg av produkter, eller prisnivået generelt, må kunne identifiseres individuelt og spesifikt på bakgrunn av den informasjon som fremkommer i annonseringen. Dokumentasjonskravet kan nødvendigvis bare oppfylles dersom det er mulig å identifisere produktene, jf. Lunde, Rettslege grenser for samanlikning av prisnivå i daglegvarebransjen, Tidsskrift for forretningsjus 2006 s Markedsrådet finner på denne bakgrunn at de annonser som er dokumentert i saken, åpenbart ikke oppfyller de kravene til prismarkedsføring og prissammenlikninger som er utviklet i praksis som referert ovenfor. Markedsrådet legger i denne vurderingen vekt på at ITS ikke har vært i stand til å dokumentere verken egne salg til de før-priser som er oppgitt, konkurrenters priser eller veiledende priser. ITS har særlig gjort gjeldende at markedsføringen gjelder veldig enkle og tilnærmet generiske produkter, og at det av den grunn ikke er mulig å oppfylle Forbrukerombudets krav. Det er herunder vist til artikkelen av Lunde, Rettslege grenser for samanlikning av prisnivå i daglegvarebransjen, Tidsskrift for Forretningsjus 2006 side 217 (s. 227). Det fremgår her at «[d]en nasjonale domstol må elles ta omsyn til alle relevante faktorar som knyter seg til reklamen, både sjølve innhaldet i reklamen, og alle karakteristiske trekk». Markedsrådet finner det klart at denne argumentasjonen ikke kan føre fram. For det første bemerkes at rådet stiller seg noe tvilende til anførslene om at det er tale om helt generiske produkter, og finner det ikke sannsynliggjort at det på dette markedet ikke gjør seg gjeldende forskjeller mellom de ulike produsenter og produkter når det gjelder kvalitet, modeller, varemerker m.m., som vil være av betydning for forbrukernes valg. For det andre bemerkes at det, uavhengig av om produktene anses som generiske eller ikke, likevel gjelder et krav til dokumentasjon av før-priser. Anførsler om at den overstrøkne prisen er en slags gjennomsnittspris, tilfredsstiller ikke de dokumentasjonskrav som må stilles. At markedsføringen, som hevdet av innklagede, gjelder spesielle varer som ikke tidligere er solgt i Norge, og at det derfor ikke finnes en før-pris som lar seg dokumentere, kan heller ikke tiltres. For det første framstår opplysningene om at annonseringen gjelder varer som ikke tidligere er solgt i Norge, som så vidt usikre og lite dokumenterte, at Markedsrådet vanskelig kan legge dette til grunn som sannsynliggjort. Under enhver omstendighet kan imidlertid ikke disse anførslene ses å være av nevneverdig relevans for de rettslige temaer i saken. For det andre bemerkes at de generelle prinsippene for prismarkedsføring som er gjort rede for foran, under enhver omstendighet gjelder generelt og for alle typer produkter og tjenester, og gir ikke grunnlag for å gjøre unntak fra generelle lover, forskrifter og prinsipper utviklet i praksis. Markedsrådet kan heller ikke se at det skulle være umulig å overholde disse kravene, og tilpasse markedsføringsbudskapet i en form som vil ligge innenfor akseptable krav. Markedsrådet kan derfor ikke se at innklagedes argumentasjon knyttet til konkurransepolitiske og konkurranserettslige aspekter er forhold som skulle kunne legitimere ITS annonseringspraksis. At også andre aktører driver med ulovlig annonsering kan riktignok innebære at det i praksis oppstår skjevheter. Eventuell konkurransevridning som oppstår som følge av slike ulovligheter kan imidlertid ikke løses ved selv å begå liknende overtredelser. Anførslene om at lovverket og tolkningen er utgått på dato må i tilfelle adresseres til lovgiver.

17 Innklagede har i tillegg vist til man har unnlatt å identifisere/navngi konkurrerende produsenter i annonser, f.eks. Kenwood, på grunn av frykt for å bli saksøkt av slike varemerkeinnehavere. Markedsrådet bemerker at dette ikke er forhold som kan legitimere unnlatelse av å overholde prinsippene for prismarkedsføring. En slik frykt for søksmål er etter Markedsrådets vurdering rettslig sett ubegrunnet, jf. særlig EU-domstolens avgjørelse i sak C- 533/06, O2 Holdings. Det er sikker praksis at spørsmålet om en handelspraksis er villedende, skal bedømmes ut fra hvordan markedsføringen vil bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren. Den omstridte annonseringen må da vurderes ut fra hvordan en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker vil oppfatte utsagnet. Etter Markedsrådets vurdering vil de omstridte annonser med overstrøket pris og en lavere nå-pris av gjennomsnittsforbrukeren bli oppfattet slik at prisen er nedsatt, og den overstrøkede prisen som varens før-pris. Markedsrådet er av den oppfatning at en slik markedsføring er egnet til å villede gjennomsnittsforbrukeren til å tro at man får en prisfordel, og som derved er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som ellers ikke ville ha blitt truffet, jf. mfl. 7 først ledd bokstav d, jf. annet ledd. ITS markedsføring er derfor i strid med forbudet mot urimelig handelspraksis, jf. mfl. 6 fjerde ledd, jf. første ledd. Markedsrådet konstaterer derved at det på ITS side foreligger markedsføringshandlinger som strider mot de materielle bestemmelsene som nevnt i 34 første ledd, som er et grunnleggende vilkår for å ilegge forbudsvedtak etter 40. Det neste spørsmålet er om et forbudsvedtak tilsies av hensyn til forbrukerne, jf. 39, jf. 34 annet ledd. Markedsrådet bemerker i denne forbindelse at ITS, i forbindelse med Forbrukerombudets forsøk på å få i stand en frivillig ordning, klart og tydelig har tilkjennegitt at verken selskapet eller dets daglige leder/styreleder Svein Bjarne Nesbø, vil innrette seg frivillig. Dette standpunktet innebærer stor risiko for at selskapet også i fremtiden vil fortsette med lovstridig prismarkedsføring. Hensett til at selskapet gjennom annonsering i en rekke landsdekkende blader eksponerer markedsføringen overfor et betydelig antall forbrukere, finner Markedsrådet det åpenbart at hensynet til forbrukerne tilsier at det gripes inn mot denne handelspraksisen, jf. mfl. 39, jf. 34 annet ledd, i form av et forbudsvedtak. Markedsrådet finner ikke holdepunkter for innklagedes anførsler om at Forbrukerombudets håndheving av markedsføringsloven overfor de innklagede er utslag av en usaklig forskjellsbehandling. Markedsrådet finner det tilstrekkelig å vise til Forbrukerombudets redegjørelse om prioriteringer og oppfølgning av salgsmarkedsføring overfor andre aktører i bransjen. At Forbrukerombudet ikke har åpnet saker mot alle aktører i bransjen, eller kommet like langt i saksbehandlingen mot alle aktører, innebærer ikke en usaklig forskjellsbehandling, jf. bl.a. MR Markedsrådet finner etter dette at det foreligger faktisk og rettslig grunnlag for å ta tilfølge påstanden om ileggelse av forbudsvedtak mot ITS. Forbrukerombudet har i tillegg lagt ned påstand om at forbudsvedtak med tilhørende tvangsmulkt også skal ilegges Svein Bjarne Nesbø. Markedsrådet slutter seg til Forbrukerombudets oppfatning om nødvendigheten av å rette vedtaket også mot Svein Bjarne Nesbø som medvirker, jf. mfl. 39 tredje ledd. Markedsrådet legger i denne vurderingen vekt på at Nesbø, gjennom stillingen som daglig leder og styreleder i selskapet, skulle være godt kjent med forbudet mot villedende markedsføring. Markedsrådet finner det sannsynliggjort at Nesbø, gjennom sine roller som daglig leder og styreleder, har medvirket til overtredelsene. Videre legger Markedsrådet til grunn at hensynet til effektiv håndheving av loven innebærer at det i denne saken er nødvendig at

18 forbudsvedtaket også retter seg mot daglig leder og styreleder Nesbø. Gjennom sine roller i selskapet har han et overordnet ansvar for å innrette markedsføringen i samsvar med lovens krav. Korrespondansen med Forbrukerombudet viser imidlertid at han har tilkjennegitt en oppfatning om rammene for prismarkedsføring som klart strider mot gjeldende rett. Nesbø har dessuten gitt klart uttrykk for at selskapet ikke vil akseptere Forbrukerombudets forslag til frivillig ordning, et standpunkt som innebærer stor grad av sannsynlighet for at selskapet vil fortsette sin lovstridige markedsføring. Forbudsvedtak vil etter dette også bli å ilegge mot Svein Bjarne Nesbø personlig. Forbudsvedtak etter mfl. 40 skal som hovedregel ledsages av en tvangsmulkt, jf. 42. Markedsrådet kan ikke se at det foreligger særlige grunner som taler for unnlatelse av å fastsette tvangsmulkt, jf. mfl. 42 første ledd siste punktum. Tvangsmulkten skal utmåles etter en konkret, skjønnsmessig vurdering, basert på sakens art og innklagedes økonomiske forhold. Formålet med tvangsmulkten er at den skal virke som et reelt oppfyllelsespress, og mulkten vil således ikke forfalle til betaling med mindre vedtaket overtres. Ved fastsettelsen skal det legges vekt på at det ikke skal lønne seg å overtre vedtaket, jf. mfl. 42 annet ledd. Innklagede har subsidiært gjort gjeldende at Forbrukerombudets nedlagte påstand om tvangsmulkt er uforholdsmessig høy, og mye høyere enn det som har vært vanlig i tidligere praksis fra Markedsrådet. Etter Markedsrådets vurdering ligger en tvangsmulkt som påstått av Forbrukerombudet på hhv kr mot selskapet og kr mot Nesbø i egenskap av medvirker klart innenfor tidligere praksis. Markedsrådet viser her særlig til MR (Garderobemannen), som også omhandlet villedende prismarkedsføring, hvor det ble utmålt en tvangsmulkt på hhv kr 1 mill., og kr for daglig leder. Markedsrådet finner ikke grunnlag for å fravike den skjønnsmessige utmålingen som Forbrukerombudet har foretatt, og viser til Forbrukerombudets begrunnelse for utmålingen. Tvangsmulkten settes etter dette til kr for ITS, og til kr for Svein Bjarne Nesbø. Forbrukerombudets påstand tas etter dette til følge, men Markedsrådet har funnet å foreta en redaksjonell forenkling, ettersom påstandene mot ITS og Nesbø innholdsmessig er like for så vidt gjelder selve forbudsvedtakene. Vedtak: 1. Med hjemmel i mfl. 7 første ledd bokstav d jf. annet ledd, jf. 6 fjerde ledd jf. første ledd jf. 35 tredje ledd første punktum, jf. 38, 39 og 40, forbyr Markedsrådet International Trade Service AS og Svein Bjarne Nesbø a) å markedsføre prisavslag ved å benytte uttrykk som Kjøkkenmaskin til kr 5890,- Nå kun kr 990,- og 7 delers grytesett til kr 2495,- Nå kun kr 599,- eller lignende uttrykk og formuleringer som gir inntrykk av at prisene på en eller flere varer er nedsatt i forhold til selskapets egen førpris uten at selskapet kan legge frem dokumentasjon for at førprisen er reell. b) å bruke prissammenligninger i markedsføring uten at det klart og tydelig opplyses om hvilken pris den lavere prisen sammenlignes med, herunder å opplyse om sammenligningsprisen er egen førpris, pris hos en eller flere navngitte konkurrenter eller veiledende pris,

19 c) å markedsføre prisnedsettelse i forhold til veiledende priser dersom det ikke kan sannsynliggjøres at de veiledende prisene er reelle alternative priser i markedet, d) å markedsføre prisnedsettelser i forhold til en eller flere konkurrenters priser dersom det ikke vises til hvilken konkurrent og vare det sammenlignes med og det kan dokumenteres at konkurrenten bruker den markedsførte prisen. 2. Med hjemmel i mfl. 40, jf. 42 fastsetter Markedsrådet at International Trade Service AS skal betale åttehundretusen kroner i tvangsmulkt dersom selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av Markedsrådets vedtak. 3. Med hjemmel i mfl. 40 jf. 42 jf. 39 tredje ledd fastsetter Markedsrådet at Svein Bjarne Nesbø skal betale trehundretusen kroner i tvangsmulkt dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Markedsrådets vedtak. Avgjørelsen er enstemmig. Tore Lunde (sign.) Liv Synnøve Taraldsrud (sign.) Tore Andreas Hauglie (sign.) Arve Pettersen (sign.) Ronny Bratten (sign.) Signe Eriksen (sign.) Trude Aspelund Strand (sign.) Eirik Hokstad (sign.) Anna Elisabeth Nordbø (sign.) Rett utskrift: Åse Ulvin- saksbehandler

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Living AS Org.nr. 837 918 162 Postboks 210

Detaljer

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D JF. ANNET LEDD OG 8 FØRSTE LEDD JF. ANNET LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Mobo Sportsholding

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler Til ansvarlig redaktør Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1151-2 28.06.2012 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende

Detaljer

Rema 1000s prissammenligninger

Rema 1000s prissammenligninger BAHR Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/176-12 10.03.2009 Saksbehandler: Bernhard Vigen Dir.tlf: 92 80 90 03 Rema 1000s prissammenligninger 1. Innledning, hovedanførsler

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf.

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf. VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3 ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Vital Helse AS Org.nr. 979750269 Postboks 6621 Etterstad 0607 OSLO Saksnummer:

Detaljer

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet Likelydende orienteringsbrev til bilbransjen Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Trondheim Sak nr: 2002-0977 juni 2002 Saksbehandler Jan Berg / Tord Kopreitan 73 54 65 64 / 73 54 65 66 Markedsføring

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester Januar 2011 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester 1 2 1 Innledning og rettslig grunnlag 4 1.1 Bakgrunn og formål 4 1.2 Lovgrunnlag 4 1.3 Forhold til tidligere praksis

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen Nidar AS postboks 4483 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1548-2 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Detaljer

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet Telenor Norge AS - privatmarked Kristin Bergfjord Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1776-11 24.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Standardvilkår

Detaljer

Kafé - førerhund nektet adgang

Kafé - førerhund nektet adgang Vår ref.: Dato: 11/602-10- ASI 16.02.2012 Kafé - førerhund nektet adgang Svaksynt mann diskriminert da han ikke fikk ha førerhunden liggende under bordet i restaurant En mann klagde til Likestillings-

Detaljer

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Februar 1978 Revidert juni 1986, mai 1994 Orientering om praksis Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

Sak 9/2015 Klage fra Vino AS over krav om fjerning av ekstra produktemballasje

Sak 9/2015 Klage fra Vino AS over krav om fjerning av ekstra produktemballasje Sammendrag: Saken gjaldt klage over Vinmonopolets nektelse av å selge produkter med cellofanemballasje og sløyfe. Vinmonopolets beslutning var begrunnet med at Helsedirektoratet hadde uttalt at denne typen

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT B2C Norge AS og Marius Ugnutu Marthinsen Postboks 5890 Majorstua Postboks 5890 Majorstua 0308 OSLO 0308 OSLO Sak nr.: 05/121 Saksbeh.: Frode Elton Haug I.

Detaljer

Bakgrunn Ved brev av 24.06.2004 (vedlegg 1) tok klager kontakt med en rekke virksomheter, herunder Lidl og ba om svar på følgende spørsmål:

Bakgrunn Ved brev av 24.06.2004 (vedlegg 1) tok klager kontakt med en rekke virksomheter, herunder Lidl og ba om svar på følgende spørsmål: NEMNDSVEDTAK Saknr: 2004/10 Klager: Nettverk for Mat og Miljø Grensen 9b 0159 Oslo Innklaget: Lidl Norge NAF Postboks 6599 Etterstad 0607 Oslo Saken gjelder Saken gjelder klage på Lidl Norges behandling

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet.

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Vår ref.: Dato: 12/1314 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Ombudet mente at skolens opplysninger

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf:

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Akupunktørene i Majorstukrysset Bogstadveien 51 0366 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Kontrollaksjon - Markedsføring av alternativ behandling 1. Innledning

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT Telio AS Postboks 1203 Vika 0110 Oslo Sak nr.: 2004/1189 Saksbeh.: Petter Ravne Bugten I. SAKSFORHOLDET Saken gjelder markedsføring av bredbåndstelefoni fra

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: 12/1623 Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: Saksnummer: 12/1623 Lovgrunnlag: likestillingsloven 3 jf. 4. Dato for uttalelse: 21.03.2013 Likestillings-

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013 Vår ref.: Dato: 13/1343 16.12.2013 Sammendrag Klageren ba Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere om X handlet i strid med diskrimineringsloven 4 da de endret regelverket i en produktkonkurranse

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Likestillings-

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Juni 2009. Forbrukerombudets veiledning om. prismarkedsføring

Juni 2009. Forbrukerombudets veiledning om. prismarkedsføring Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring 1. INNLEDNING OG RETTSLIG GRUNNLAG... 3 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 1.2 VEILEDNINGENS KARAKTER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1.3 DEFINISJONER OG

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Ving Reisebyrå AS v/christian Fr.Grønli Karl Johans gt. 18 0159 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 2. september 2009 fra A. A hevder at han ble forskjellsbehandlet på grunn av språk

Detaljer

Kvinne diskriminert da hun ble nektet adgang til buss fordi hun sitter i rullestol

Kvinne diskriminert da hun ble nektet adgang til buss fordi hun sitter i rullestol Vår ref.: Dato: 11/2094-21 27.03.2012 Kvinne diskriminert da hun ble nektet adgang til buss fordi hun sitter i rullestol En kvinne ble ved fire anledninger i 2011 nektet adgang til en av Ruters busser

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at X har handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 tredje ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at X har handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 tredje ledd. Dato: 07.11.2012 Ombudets uttalelse A hevder at X har utsatt ham for forskjellbehandling ved flere anledninger, og viser til et konkret eksempel hvor han opplevde at tre biler nektet å kjøre ham fordi

Detaljer

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT 1 VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT Robert Lund Lutvannsvn 8 0676 Oslo Robert Lund robert@globalbusinessgroup.se Saknr.: 07/40-19 Saksbeh: TK I SAKSFORHOLDET Saken gjelder utsendelse av markedsføringshenvendelser

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1.

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Vår ref.: Dato: 13/7 18.09.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank svarte ved brev 3. juli 2012 hvor banken redegjorde for

SpareBank 1 SR-Bank svarte ved brev 3. juli 2012 hvor banken redegjorde for DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT SpareBank 1 SR-Bank ASA Postboks 250 4066 STAVANGER Deres ref Vk ref Dato 12/5345 - n-.09.2014 Klage på vedtak om stans av markedsføring SpareBank 1 SR-Bank og salg av produktpakke

Detaljer

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING

UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET SYNSHEMNING Norgestaxi AS Akersbakken 12 0172 OSLO Unntatt offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/2431-8- PCG 26.09.2012 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING GRUNNET

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

10/737-7-AJB 11.02.2011

10/737-7-AJB 11.02.2011 Norges Fotballforbund 0840 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/737-7-AJB 11.02.2011 LDO Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-post av 27. april 2010 fra Kirkens Bymisjon, der Kirkens Bymisjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Vår ref. Deres ref. Dato: 06/786-30-S 16.10.2008 nonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1152-2 06.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Ombudet konkluderte med at firmaet ikke bryter diskrimineringsloven.

Ombudet konkluderte med at firmaet ikke bryter diskrimineringsloven. Sak 10/672 Lovanvendelse: diskrimineringsloven 4. Dato for uttalelse: 11. februar 2011. Sammendrag: Ombudet mottok tips om at et utleiefirma har en praksis hvor de ikke leier ut til andre enn svensker

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4.

Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4. NOTAT Saksnr.:10/1095 Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4. Dato: 14.02.2011 Elever med nedsatt funksjonsevne ble permittert fra undervisning på grunn av streik ikke brudd Ombudet

Detaljer

Ombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser i saken.

Ombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser i saken. En kvinne som kun fikk godkjent to av tre år av sine PhD-studier fra Ukraina, hevdet at praktiseringen av reglene for godkjenning av utdanning fra utlandet er diskriminerende. Hun viser til at NOKUT godkjenner

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Brukeromtaler - villedende handelspraksis

Brukeromtaler - villedende handelspraksis Elkjøp Nordic AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 14/1930-11 20.04.2015 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Brukeromtaler - villedende handelspraksis Vi viser til

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling Oktober 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ behandling 1 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008.

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008. NOTAT Til: «TilSbr_Navn» Fra: «Sbr_Navn» Vår ref. «Sdo_ArkivSakID»- «Sdo_DokNr»/«Sas_ArkivID»/«Sa s_objektid1»/«sdo_brukerid» Dato: «Sdo_DokDato» «Sdo_Tittel» OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A har klaget

Detaljer

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming 1. mars 2009 Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Bakgrunn for Forbrukerombudets arbeid med å regulere bruk av miljømarkedsføring

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett

Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A vedrørende utnevnelse av sorenskriver ved X tingrett.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2005/12 Klager: Innklaget: Hanne Brostrøm Ved Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg Eurosko

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører?

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? MaxMarketingMix 5. november 2008 Bjørn Erik Thon forbrukerombud Dagens tema Helt kort om bakgrunn for den nye loven Markedsføring mot barn

Detaljer

Spørsmål om trakassering på utested

Spørsmål om trakassering på utested Spørsmål om trakassering på utested Ombudet har tatt stilling til om en person har blitt utsatt for trakassering på grunn av nasjonal opprinnelse på et utested. Klager hevder at han ble utsatt for gjentatt

Detaljer

Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement

Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok den 7. juni 2007 en henvendelse

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av uniformer og tjenesteantrekk for Statens vegvesen lokalisert

Detaljer

Kommentarer til Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og HR-dom av 7/10-04 (Volvoimport) Ole-Andreas Rognstad

Kommentarer til Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og HR-dom av 7/10-04 (Volvoimport) Ole-Andreas Rognstad Kommentarer til Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og HR-dom av 7/10-04 (Volvoimport) Ole-Andreas Rognstad Paranova (EFTAD), avsn. 44 og 45 Det følger at nødvendighetskravet er relevant for spørsmålet om parallellimportørens

Detaljer

En person ble utsatt for diskriminering da hun sammen med barn i rullestol, reiste med offentlig transportmiddel

En person ble utsatt for diskriminering da hun sammen med barn i rullestol, reiste med offentlig transportmiddel Vår ref.: Dato: 12/1564 21.02.2013 En person ble utsatt for diskriminering da hun sammen med barn i rullestol, reiste med offentlig transportmiddel Klager hevdet at hun ble utsatt for diskriminering på

Detaljer

NOTAT. Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13

NOTAT. Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 NOTAT Til: Fra: Margrethe Søbstad Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 06/809-12/LDO-//MSOE 23.04.2008 UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON UTTALELSE - ANONYMISERT VERSJON Likestillings-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer