Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14"

Transkript

1 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8

2 C200 Med Scanias FMS-system har du alltid full oversikt over hvor kjøretøyene dine er... Innhold UTGIVER: Schenker AS Postboks 223 Økern, 0510 Oslo Telefon: Alle Scania veres le y ø t e r jø k 0 og 0 2 C d e m nå tingstco -nedlas bryter som ra standard f fabrikk. ANSVARLIG REDAKTØR: Einar Spurkeland Telefon: Mobiltelefon: E-post: dbschenker.com Trykt på miljøvennlig papir REDAKSJONSRÅD: Nils-Petter Buer, Anne-Line Ellingsen, Odd Hamnøy, Tone Kjeldset, Frigg Mosseros, Einar Spurkeland og Endre Welo ABONNEMENT OG ADRESSERING: Laila Olsen E-post: Opplag: 5900 eks. Scania Tachograph Services Enkel nedlasting og tilgang til fartskriverdata Scania Fleet Management ANNONSESALG: Flisa Trykkeri AS v/ Mia V. Berg Telefon: Mobiltelefon: GRAFISK PRODUKSJON Jørn W. Scholz. E-post: TRYKKING: Flisa Trykkeri AS -itte akkurat urbant Kjør mer kostnadseffektivt Sender skipsdeler til Korea Side 8 Det norske bildet På nett Skipsdeler fra Molde til Korea Kabotasje Finn sendingens miljøbelastning Nattdistribusjon med miljøkrav Utålmodig logistiker Klimameldingen Tusenkunstner i transport Fremtidens yrkessjåfører kofferter tur-retur Værnes Den effektive lastebilen Kutter drivstoffkostnadene Lastebilen for miljøets skyld UTGIVELSESPLAN 2012: Nr. Materiellfrist Utgivelse 1 1. mars 20. mars 2 1. juni 20. juni 3 3. september 27. september 4 5. november 6. desember Artikler uttrykker skribentenes mening. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbeidning av innsendte tekster. Vi tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. Bladet utgis elektronisk på våre nettsider i tillegg til distribusjon i papirformat. Redaksjonen arbeider etter reglene for god presseskikk kofferter Nattdistribusjon tur-retur Værnes..... side 22 med miljøkrav side 12 Schenker AS har en omsetning på 3,7 milliarder kroner (2011), ca ansatte og 31 terminaler/kontorer i Norge. DB Schenker har ansatte ved 2000 kontorer i 130 land. Konsernet eies av Deutsche Bahn. DB Schenker er et logistikk- og transportselskap, som tilbyr land-, fly- og sjøfrakt. 2 Les mer om produktet på Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 Logistikk Nettverk nr. 2 juni

3 Innspill Nye Alnabru tidligst i 2022/23 Det norske bildet Bildet av norsk næringsliv, som vi er en del av og lever av, er fragmentert og uklart. Utviklingen går mot et tredelt næringsliv der oljerelaterte bedrifter og deres leverandører vokser jevnt og trutt, mens det øvrige næringslivet sliter. 1. Oljerelaterte bedrifter (direkte aktører eller underleverandører til bransjen) forventer seg en vekst på opp mot 15 prosent i år! 2. Bedrifter utenfor oljeklyngen som vokser jevnt og trutt uten de store problemer. 3. Bedrifter som virkelig sliter med å overleve på kort sikt, hvorav flere lokale ankerbedrifter er lagt ned eller gått i konkurs i fjor og i år. Det internasjonale økonomiske klima skaper fortsatt usikkerhet. Internasjonale aksjebørser er på nytt inne i en problematisk syklus. Oslo Børs klarer seg bedre grunnet det store innslag av oljerelaterte bedrifter. Nytenking må til Typiske logistikkområder som våre skandinaviske naboland Sverige og Danmark er opptatt av og faktisk på regjeringsnivå, er hvordan vi kan utvikle mer miljøvennlig logistikk. Vi trenger tiltak for utvikling av miljømessig holdbar logistikk i en bredere forstand. Kunne f.eks. konkurrerende selskaper gå sammen for å oppnå lønnsomme men samtidig mer miljømessig holdbare transporter? Idag er det klare begrensninger for en slik tankegang i forhold til konkurranselovgivningen. Jeg mener derfor denne bør delvis revideres. Alle vil bo i byene Verden urbaniseres, også her i Norge. Samtidig øker konsumet og derved også transportbehovet. I storbyene kjemper alle om landarealer. Godstransporter taper mot andre interesser. Flere norske byer har f. eks. innført stramme tidsluker for når distribusjonsbiler kan levere varer til butikker, etc. Dette fører til dyrere logistikk enn nødvendig. Lokale bystyretiltak er som regel ikke godt fundamentert for miljø og logistikk. Dette skyldes jo også politikernes manglende logistikkompetanse, som uten kursendring ubønnhørlig vil føre til: Kraftig økte priser for godstransporter til bykjerner, som fører med seg store ulemper for både næringsliv og sluttforbruker, som til syvende og sist må betale regningen. Dårlig lastutnyttelse av distribusjonsbiler, som må dekke store bykjerneområder innenfor smale tidsluker, og hvor det ikke gis rom for å fylle bilene maksimalt med gods. Dette fordi det uansett ikke vil gis tid for å distribuere alt på samme rute. Økte miljøutslipp i stedet for å realisere målene om å redusere utslippene. Det er kanskje ikke uten grunn at våre skandinaviske naboland på regjeringsnivå stadig debatterer uttrykket «City logistikk». Stortinget har så langt ikke følt et behov for å gå inn i slike miljømessige «detaljdiskusjoner» ut fra logikken om at så lenge den overgripende visjonen er klar, ordner resten seg selv! Oslo vokser raskt Norge har selvsagt ikke nådd samme kaosnivå som for eksempel London, Paris, Roma, Bangkok eller New York. Men Oslo er faktisk en av de raskest voksende hovedsteder i hele verden. Over tid kommer problemene også her, og med enda større kraft. Det minner meg på skiftende regjeringers skyldplassering av tidligere regjeringers mangeårige unnlatelser i forhold til opprustning av vei- og jernbaneinfrastruktur. Konklusjonen er alltid at det vil ta ytterligere 30 år før vi er i takt med landets nasjonale transportplanmessige ambisjoner. Norge liker å se seg selv som et land hvor vi på de fleste områder klarer oss bedre enn andre. Dersom vi også i fremtiden skal kunne se slik på oss selv, også innenfor området logistikk og miljø i en bredere forstand, kreves et mer politisk helhetssyn uavhengig av partifarge. Ellers risikerer vi enda flere runder med festtaler, som etter hvert stivner i sin egen bremsevæske! Sjøveien med stille revolusjon Schenker i Norge er gjennom våre norske kunder en stor kjøper av sjøfraktkapasitet på oversjøiske transportoppdrag til og fra Norge, slik som Schenker også globalt er en av de absolutt største aktører og med de fordeler det gir våre kunder i Norge og over hele verdenen. Biografien av verdens kanskje største shippingprofil innenfor container skipsfart Mærsk Mc-Kinney Møller (98) som nylig døde - minner meg samtidig om den fantastiske tekniske utvikling som faktisk har funnet sted innenfor oversjøisk skiping av containere. Dette er også en meget viktig del i den produktportefølje vi tilbyr våre kunder. 1.generasjons containerskip som kom i 1956 var 160 meter lang og hadde en kapasitet på 58 TEU. Neste vesentlige kapasitetsøkende bølge kom i 1981 hvor et typisk containerskip var 287 meter lang (127 meter lengre enn første generasjon) og med en kapasitet på 3045 TEU. Siste generasjon som kommer i 2013 vil ha en lengde på 400 meter (kun ytterligere 113 meter lengre enn foregående generasjon), men med en kapasitet på TEU! Dette har kommet til nytte for alle bedrifter i oversjøisk handel eller import til gode gjennom lavere transportkostnader. Sjøveien er også en miljøvinner uavhengig av politisk påvirkningskraft (eller manglende sådan)! Jeg ønsker alle våre kunder en fantastisk sommer og ferie. Jeg gleder meg også til å få den fantastiske stimulans og de gode impulser det gir meg ved å få treffe noen av dere utover høsten på våre kundetreff. Sommerhilsen Michael Holmstrøm CEO Samferdselsdepartementet har igangsatt en ekstern kvalitetssikring av utbyggingsløsning og kostnader for utbedring av Alnabru godsterminal. Jernbaneverket vurderer at tidligste byggestart vil være i Med en beregnet byggetid for byggetrinn 1 på 6-7 år vil ny terminal kunne stå ferdig i 2022/23. Alnabruterminalen håndterer i dag cirka TEU per år. Utbygging av et første byggetrinn vil gi en kapasitet på cirka 1,1 mill. TEU. Kostnaden ved dette er cirka 10,4 mrd. kr. Det er også vurdert hvordan Alnabru eventuelt kan utvides videre i flere byggetrinn fram mot en tredobling av kapasiteten (byggetrinn 2 til 4). Dette må skje samtidig med at dagens anlegg er i drift. Ved gjennomføring av byggetrinn vil kapasiteten i dagens terminal være anslagsvis TEU per år. Jo lenger man utsetter utbyggingen, desto større flaskehals vil denne begrensningen være i forhold til forventet etterspørsel. For å redusere flaskehalsen Alnabru er det viktig å gjennomføre byggetrinn 1 så raskt som mulig. Utbyggingen av Alnabru er nødvendig av hensyn til kapasitetsøkning og en mer effektiv terminal samt behov for fornyelse av signalanleggene. Utsettelse av bygging av nytt signalanlegg representerer en betydelig risiko for feil og forsinkelser i trafikken. Bygging av nytt signalanlegg kan maksimalt utsettes til 2019 for å unngå urimelig høy risiko for feil i anleggene. En slik eventuell utsettelse får store konsekvenser og vil medføre at utviklingen med mer gods på bane ytterligere forsinkes. Alnabru er navet i godstrafikken på kombitransport på bane i Norge. For å kunne oppnå en dobling av godstransporten på jernbane er det en forutsetning at Alnabruterminalen bygges ut. 4 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 Logistikk Nettverk nr. 2 juni

4 På nett Streiken på Ofotbanen Med lidenskap for toll Hos KGH bygger vi bro mellom ditt foretak og det eksisterende regelverket som regulerer internasjonal handel. Vi har en lidenskap for toll, og ser frem til å hjelpe deg til en bedre håndtering av dine tollprosesser. Unik produktportefølje Vi tilbyr både standardiserte og kundetilpassede løsninger for alle dine behov. Tollkompetanse Vi har mer enn 40 års erfaring innen tollarbeid. I dag er vi mer enn 500 engasjerte medarbeidere over hele Europa som er klare til å hjelpe deg. Geografisk tilstedeværelse Vi er etablert i 7 europeiske land med et omfattende nettverk og vi fortsetter vår ekspansjon både innenfor og utenfor Europas grenser. Mens Ofotbanen var rammet av streik blant togledere på Ofotbanen laget Schenker AS en kriseløsning med togfremføring mellom Alnabru og Kiruna. Mellom Kiruna og Narvik/Tromsø satt vi opp bilfremføring. Dette skapte store utfordringer for alle involverte mannskaper hos Schenker og våre underleverandører på bilfremføring, løfting av containere og semihengere av og på toget samt altfor korte åpningstider ved Bjørnfjell Tollstasjon. Til tross for at godset var jernbanegods måtte vi nå behandle hver container/tralle som bilfremføring, og da med et strengere regime for grensepassing. Når vogntog skal over grensen en sen kveldstime før tollstasjonen stenger kl. 23:00 blir det hektisk. Heldigvis var noen tollbetjenter fleksible og jobbet noe overtid, men historien viser at tollstasjonene er ikke tilpasset næringslivets behov for grensepassering. For eksportnæringer som fiskeeksportører o.a. er dette katastrofalt og kan føre til at norsk fisk kommer for sent til markedene. På samme måte må ferske matvarer nordover kunne passere grensen uhindret hele døgnet. Vi kan ikke vente med grensepassering til kontoret åpner neste morgen kl. 08:00. I helgene er det enda verre. Vi har tatt dette opp med politikere på Stortinget og har fått gehør for at Tollvesenet må endre åpningstidene. I en global verden kan vi ikke stenge butikken etter gammeldagse byråkratiske ordninger. Vi forventer at myndighetene endrer dette regimet og sørger for at viktige tollstasjoner er åpen, slik at næringslivet ikke taper markedskampen fordi varene står fast på grensen til Sverige. hektiske streikeperioden sørget for at kundene stort sett fikk fremført sine varer. Rett nok ble det forsinkelser som nevnt på grunn av grensepasseringer, men også som følge av nye utfordringer ved omlasting i Kiruna. Vi har under streiken fått demonstrert at infrastrukturen for jernbanegods er for dårlig og organiseringen av det materiell som finnes er ikke god nok. Blant annet er det mangel på løftekapasitet og omlastingsplasser med lange nok spor. Det fører til at de aktører som disponerer løfteutstyr vegrer seg for å hjelpe andre som trenger det i en gitt situasjon. Det viser seg også at kommunikasjonen med enkeltpersoner blir viktig fordi systemet ikke er forberedt eller har rutiner for kriseopplegg. Vi tror tiden er overmoden for en gjennomgang av driftsopplegg, kriseberedskap, rutiner, etc. Driftsavbrudd vil skje i fremtiden som følge av mange forhold. Det er ikke bare streiker, men like gjerne uhell, naturkrefter, etc. Da trenger man en robust organisasjon som kan håndtere kriser og få frem godset på en god måte for alle parter. Det har vi ikke i dag. Infrastrukturen med tilhørende materiell må bli uavhengig av operatørene og tilbys alle aktører etter samme betingelser. Uten dugnadsinnsatsen til våre ansatte og mange av våre samarbeidspartnere ville vi fått enda flere utfordringer å håndtere. Takk til alle for innsatsen! Einar Spurkeland YOUR INDEPENDENT PARTNER FOR CUSTOMS COMPLIANCE AUSTRIA BELGIUM DENMARK GERMANY NETHERLANDS NORWAY SWEDEN Vi er tross disse forholdene meget stolte over våre egne ansatte og mange samarbeidspartnere som under den Logistikmagasinet_KGH_185mm_130mm_May28_12_CS.indd 1 5/28/2012 3:36:06 PM 6 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 Logistikk Nettverk nr. 2 juni

5 Prosjektfrakt: Arnfinn Husøy, Sales Manager Norway Korean Air, Roar Hansen og Ståle F. Hansen fra Schenker AS er glad for at første etappe på skipsdelenes ferd mot Korea gikk bra. Skipsdeler fra M olde til Korea Tenk deg at et rederi som lager forsyningsskip til olje- og gassindustrien bestiller et skip i Korea, mens viktige skipsdeler kommer fra Brunvoll i Molde. Hvordan skal de få fraktet skipsdelene til verftet i Korea? Prosjektavdelingen i Schenker AS er svaret. Avd. leder Ståle Folkvord Hansen og Roar Hansen brukte sitt nettverk av transportører for å løse oppgaven. Sjåfør Stian Hoem (23) fra Gjendem Transport i Molde hentet godset og leverte det på Gardermoen Cargo. Her overtok Korean Air lasten og fraktet det hele til Korea. Delene brukes til båter ved Sungdong verftet i Korea, et av verdens fremste verft innen skipskonstruksjon, og er en av Schenker Koreas største kunder. -Når et slikt oppdrag skal løses er det mange involverte. I dette tilfellet måtte vi ha to mobilkraner tilstede for å snu på godset ved lossing. Dette er kostnader som avsender må dekke da det er en operasjon før godet er lastet ombord i flyet. Men det er vi som ordner dette på vegne av Brunvoll, sier Ståle F. Hansen. De to sendingene her er på totalt 82 tonn. Den første sendingen på 20 tonn. Korean Air frakter fisk ut tre ganger i uken fra Gardermoen. På onsdager har de noe ledig kapasitet. Derfor har vi plassert alle våre 82 tonn over fire avganger i mai og juni. Flyfraktbrev -Godset krever ikke annen dokumentasjon enn vanlige flyfraktbrev, sier Roar Hansen. Operasjonen ble hele tiden fulgt av representantene fra skipsverftet i Korea som passet på at vi gjorde vår del av jobben. De fortalte at årsaken til at de kjøper skipsdeler i Molde er at Brunvoll AS er best i verden når det gjelder kvalitet og samtidig er de konkurransedyktig på pris. Superlogistikk Hvorfor velger dere fly i dette tilfellet? -Frakt med båt tar for lang tid, sier Ståle F. Hansen. Dette er nærmest en hasteordre som koreanerne må ha utført innenfor en bestemt tidsramme. Flere og flere linjerederier har også unngått Busan i Korea hvor verftet er lokalisert. Det er derfor få ankomster og avganger å velge mellom, noe som øker presset på Busan som havn og spesielt større utstyr er vanskelig å få ned dit. Prosjektavdelingen har ansvar for flere slike kompliserte bookinger i sommer. Hvordan er arbeidsfordelingen? -Brunvoll selger alle sine systemer FOB norsk havn. De dekker selv transporten til Gardermoen/Oslo. Gjennom mange år har Brunvoll benyttet seg av den lokale transportøren Gjendem Transport, som har bygget seg opp som en spesialleverandør for Brunvoll med all kompetanse som kreves for slike oppdrag. Vår jobb var å lage ruteopplegget i samarbeid med alle involverte, slik at alle er omforent med hver eneste detalj, sier Ståle F. Hansen. Schenker Korea Hvordan fikk dere dette oppdraget? -Schenker Korea kontaktet oss med spørsmål om vi kunne løse dette oppdraget. Vi sjekket da først hvordan Brunvoll normalt ordner sine sendinger. Gjendem kom raskt på banen og kunne tilby frakt til Gardermoen på en meget profesjonell måte. Vi la vekt på at vi ønsket å videreføre dette samarbeidet. Korean Air hadde også gode forbindelser med Schenker Korea og verftet i Korea, så dermed kunne vi lage en komplett rute for hele sendingen, sier Ståle F. Hansen. På rekordtid kunne vi stille opp komplett team med kompetanse på alle oppgaver som oppdraget førte med seg. Dette ble også avgjørende for kunden da han valgte vår løsning på sitt oppdrag. Sungdong med hele veien Sungdong var veldig opptatt av å kvalitetssikre sendingen i alle ledd og kom til Norge for å følge skipsdelene fra Molde til de var vel ombord i flyet. Mr. Lee, General Manager for Sungdong Verftet, kommenterte etterpå at det ikke kan finnes en sikrere måte å sende godset på enn gjennom oss. Schenker Korea var også med til Norge og besøkte Brunvoll sammen med vår selger for MPS løsninger Lars Morten Wathne. Brunvoll verdensledende Norsk maritim industri er verdensledende og Brunvoll AS er ledende innen thrusterteknologi dvs. motor for større skip. Denne gangen dreide det seg om skipsdeler der girboksen er montert på skipet. Brunvoll AS i Molde er leverandør av thrustersystem til skip over hele verden. Bedriften har produsert 7000 thrustersystem til alle typer skip. Selskapet har inngått samarbeid med Finnøy Gir & Propeller Mr. Heung General Manager Norway i Korean Air sjekker at godset er riktig plassert på flypallene. Her kreves millimeternøyaktighet. AS, har utviklet egne reduksjonsgir samt hovedpropeller for fremdrift. Produktene brukes innen offshorefartøyer, brønnbåter, kystvaktfartøy, etc. Selskapene har felles agenter og satser nå på felles markedsaktiviteter og leverer hele pakkeløsninger. Brødrene Brunvoll Motorfabrikk ble stiftet i 1912 og flyttet til Molde i Brunvoll AS har levert 4800 thrusters til flere enn 2800 fartøyer. Tekst & foto: Einar Spurkeland 8 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 Logistikk Nettverk nr. 2 juni

6 Prosjektlogistikk Miljø Kabotasje er lovlig I den senere tid har Schenker fått enkelte forespørsler om hvordan vi tolker og følger kabotasjereglene i transport. Tolker reglene strengt. I et brev til leverandørene våre redegjør vi også for vår praksis. I utgangspunktet er kabotasje lovlig, men reglene er strenge og til dels uklare. For oss er bare 0,25 prosent av årlige kjøp av transportkapasitet til Schenker AS kabotasjeturer. Følgelig er dette helt marginalt hos oss. For å sikre rett tolkning har vi derfor tatt kontakt med vår bransjeorganisasjon LTL (Logistikk- og Transportindustriens Landsforening i NHO), Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen. Lovlig kabotasje Transportører som har fellesskapstillatelse, og som har hatt med og levert internasjonal last i et EØS-land, kan utføre kabotasje med samme kjøretøy som ble brukt for den internasjonale transporten inn i landet. Det kan utføres maksimalt 3 kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet. Lossing etter den siste kabotasjeturen skal finne sted innen 7 dager etter at den internasjonale lasten ble levert. Kabotasjeturen kan ikke begynne før bilen er helt tom for internasjonalt gods. En kabotasjetur regnes per fraktbrev og bilen kan foreta 3 turer innenfor 7 dager fra bilen er tom for internasjonalt gods, dog maksimalt 1-2 måneder av gangen. Kabotasje må ikke bli en permanent eller løpende aktivitet. Kabotasjeregelverket gjelder ikke for kombinert transport. En utenlandsk trekker kan kontinuerlig trekke enheter fra havn til tog/terminal og innen 150 km fra havn. Avgiftsplikten i Norge (moms) for kabotasje inntrer når man har tjent mer enn NOK per år. Selskapet må da være registrert i avgiftsmanntallet. Norske transportører har tilsvarende anledning til å utføre kabotasje i samtlige EØS-land. En norsk bil kan ta kabotasjeoppdrag innen EU/EØSområdet og redusere tomkjøringen. Streng kontroll Statens vegvesen kontrollerer at regelverket blir fulgt. Kontrollørene sjekker blant annet følgende: førerkort, vognkort, løyve, fraktdokumenter, CMR, lastelister, etc. CMR viser siste inngående transport til Norge med tid, sted og last. Sjåfører sjekkes også for kjøre- og hviletid. Kabotasjeturen sjekkes særskilt med hensyn til fraktbrev, gods- og lastelister samt selve godset. Kabotasjekontrollene er altså en del av brukskontrollen der kontrolløren sjekker dokumentene som følger med bilen. Yrkestransportloven sier at kun den som har forretningssted i Norge kan utføre transport av personer eller gods mot vederlag mellom steder i Norge, men gjennom EØS-avtalen har Norge godtatt transportørers adgang til å utføre innenlands godstransport på vei i en medlemsstat der de ikke er hjemmehørende, herunder internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje. Transportører med fellesskapstillatelse har rett til midlertidig å utføre kabotasje i en annen medlemsstat. Hva som ligger i begrepet midlertidig kabotasje har vært tolket ulikt i de ulike EØS-statene. I Norge er ikke tolkingen av dette at tidsaspektet alene er avgjørende i vurderingen av om kabotasjetransporten er lovlig. For det første er det et vilkår at kabotasje utføres i forbindelse med en internasjonal transport, dvs. at transportøren må ha en grensekryssende transport inn i Norge hvis han ønsker å utføre kabotasje i Norge. For det andre må kabotasje ikke utføres systematisk eller kontinuerlig. Dette innebærer at kabotasjetransporten skal ha en tilfeldig karakter og at den ikke utføres regelmessig. Krav til leverandørene I våre Leverandøravtaler presiseres det at underleverandører skal følge lover og regler for veitransport i Norge samt Arbeidsmiljøloven. Schenker skal i samarbeid med den enkelte sjåfør og leverandør legge forholdene til rette for at de enkelte oppdrag kan utføres innenfor gjeldende lover og regler, herunder bestemmelsene om kjøre- og hviletid, lov om Veitransport og Arbeidsmiljøloven bestemmelser om total arbeidstid. Vi ønsker å motarbeide sosial dumping og forutsetter at våre underleverandører arbeider innenfor gjeldende lover og regler i Norge. Og internasjonale partnere Vi har informert våre internasjonale partnere og leverandører om kabotasjereglene og at Schenker AS krever at lover og regler skal følges. Størstedelen av importen til Norge kommer på biler som våre partnere (Schenker i andre land) laster til Norge. Disse bilene returnerer vi. Noen av disse bilene benyttes til tilfeldige oppdrag før eksportlasting. Kabotasjeoppdragene hos oss er aldri planlagt på forhånd og erstatter ikke faste linjebiler i Norge. Det er kun ekstrabiler avhengig av godsmengdene til og fra ulike destinasjoner i Norge. Vi kontrollerer turer som kan betegnes som kabotasjeturer for å sikre at en bil ikke får utføre flere turer enn det regelverket tilsier. Vi kan likevel ikke hefte for det transportøren gjør etter at oppdrag er avsluttet hos oss. Av Einar Spurkeland Finn sendingens miljøbelastning DB Schenker miljøkalkulator gjør det mulig å beregne miljø-utslipp for den enkelte sending mellom ulike destinasjoner. Kunder kan gå inn på Min side og ta ut statistikk for sine sendinger som viser konkrete utslipp pr. sending, relasjon eller totalt for hele transporten. -Vi er i dag i startgropen på videreutvikling av miljøkalkulatoren og skal knytte oss opp til Sintefs beregningsmodell for miljøutslipp. Det vil sikre oss mer presise oppdaterte tall i vår miljøkalkulator enn i dag, sier direktør Produksjon og utvikling Johan Haavardtun. -Vi skal ta i bruk en ny beregningsmodell for utslippene, men vil benytte gjennomsnittstall for utnyttelsesgrad og biltype slik som vi gjør i miljøkalkulatoren i dag, fortsetter Haavardtun. Prosjektet Grønn godstransport gir andre miljøtall enn det vår gamle miljøkalkulator gir. Det betyr at vi vil få nye verdier for HC (hydrokarboner, uforbrent drivstoff), energiforbruk og drivstofforbruk, mens SO2 fases ut. Når vi har gjort endringer i datamodeller, eksisterende rapporter og presentasjoner for å vise nye miljøtall og har fjernet gamle data vil løsningen være klar på kundenes Min side. For biltype vil vi bruke Euro klasse 4 som er snitt ut fra leverandør-/bilregisteret vårt. Utslippene vi måler i dag er følgende: CO2: Karbondioksid. Forbruk av 1 liter diesel tilsvarer 2,6 kg CO2. NOx: Nitrogenoksider CO: Karbonmonoksid SO2: Svoveldioksid Partikler: Svevestøv Gjennomsnittstall for utnyttelsesgrad må også utarbeides og det må avgjøres hvor detaljert disse tallene skal være med hensyn til utnyttelsesgrad pr. biltype/container/strekning. Kvalitetssikring av postnummerregister hører også med. Våre beregninger i dag, som kundene kan hente fra Min side, tilfredsstiller kravene til miljøregnskap hos kundene. Kundene kan dermed se hva slags miljøutslipp deres sendinger har. Schenker arbeider med mange logistikkløsninger der man kan redusere utslippene, eksempelvis bruk av jernbane, modulvogntog, sjøfrakt, intermodale løsninger, etc. Av Einar Spurkeland 10 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 Logistikk Nettverk nr. 2 juni

7 Miljølogistikk Elektroskandia: Nattdistribusjon med miljøkrav Arild Brennholm (foran), Kristian Richstad (til høyre) og Thor Svendsen er veldig godt fornøyd med det nye distribusjonsopplegget. Miljø i fokus Elektroskandia er videre sertifisert etter ISO 9001: Kvalitetssertifikatet har bedriften hatt siden Sertifikatet er et bevis på effektive og sikre prosesser og gjennomarbeidede rutiner. Bedriften har kontinuerlige målinger av varetilgjengelighet og leveringsdyktighet. Samtidig stilles kvalitetskrav til leverandører hvor det inngår løpende målinger og overvåkning av leverandørene. Elektroskandia er sertifisert etter ISO 14001: 2004, og har hatt miljøsertifikatet siden Bedriften måler strømsparingstiltak, papirforbruk og sorterer avfall til gjenbruk. Elektroskandia er medlem av Renas, Elretur og Grønt Punkt. Elektrogrossisten Elektroskandia Norge AS har de siste 2-3 årene, i samarbeid med Schenker AS, laget et åpent miljøkonsept for nattdistribusjon. Elektroskandia tilbyr over produkter til sine kunder. -Mens vi tidligere hadde 7 forskjellige transportører med faste ruter har vi nå lagt hele vår nattdistribusjon hos Schenker AS, sier logistikksjef Kristian Richstad og distribusjonsdirektør Arild Brennholm hos Elektroskandia. Over til dynamiske ruter Var det vanskelig å legge om distribusjonen? -Vi hadde tidligere faste ruter med faste transportører. Disse kjørte rutene uavhengig av godsmengdene. Det ga oss forutsigbare kostnader, som har vært gunstig i vekstperioden vi har lagt bak oss. Nå har vi en leverandør som ønsker å fylle bilene maksimalt og gjerne med varer fra andre kunder. Det er jo en stor endring for oss og med varierende priser avhengig av godsmengdene våre. Angrer dere i dag? -Nei, selvfølgelig ikke. Vi ønsket å flytte kostnadene våre slik at vi fikk mer variable og mindre faste kostnader. I ettertid kan vi si at dette kanskje var noe av det smarteste vi har gjort med logistikken vår. Ved at flere vareeiere deler på den samme bilen eller containeren får vi også en miljøgevinst. Vi er en transportintensiv virksomhet, så for oss er det jo positivt at vi på denne måten kan bidra til mindre utslipp av skadelige avgasser. Men, når dere inviterer andre vareeiere og kanskje konkurrenter med på dette via Schenker gir ikke det økt risiko for at konkurrentene også høster fordeler av den gode ideen? -Jeg tror ikke vi kan tenke slik. Vi må ta ansvar og bidra til lavere utslipp. Samtidig gir dette betydelige fordeler for alle som deltar i opplegget. Vi er markedsleder med 24 prosent av markedet på rundt 10 milliarder kroner årlig i vår sektor. Da føler vi også et ansvar for å ta hensyn til miljøet. Men, er ikke dette vel mye skryt og ikke så veldig forskjellig fra det dere har gjort tidligere? -Nei, dette er fremtidsrettet logistikk der vi samlaster med andre vareeiere og distribuerer varene på natten når folk sover. Ikke belaster vi veinettet i rushtiden, og fordi våre biler kan kjøre med jevn fart og arbeide under gunstige forhold bidrar vi ytterligere til mindre miljøskadelige utslipp. Sikkerheten viktig Hva er viktig å passe på med et slikt opplegg? -Sikkerheten kan aldri bli god nok. Her føler vi at Schenker gjennom vår kontaktperson Thor Svendsen gjør en fantastisk jobb. Vi har et strengt regime med nøkler, tillatelser, etc. og en siling av sjåførene. Thor setter sin ære i at vi skal ha den beste kvaliteten på dette opplegget. Det har vi også fått. Han har vel også etter det vi forstår laget et veldig gjennomarbeidet opplegg rundt innhenting, terminalbehandling og den videre distribusjonen sammen med sine folk. Vi på vår side har strømlinjeformet produksjonen slik at vi kan tilby kundene sen bestilling og levering før kl. 07:00 neste dag. Når bestiller kundene varene? -50 prosent bestiller mellom kl. 13:00-16:00. Kunder på Østlandet kan dog faktisk bestille helt frem til kl. 18:00. Alle sammen har de varene før 07:00 neste dag. Det er en fremføringskvalitet de fleste vil misunne oss. Her er vi egentlig litt bortskjemt. Vi har tillatt kundene sen bestilling og da må vi ha en leverandør som kan ta denne utfordringen. Det har Schenker gjort på alle måter. Det er nok andre som også kan tilby nattdistribusjon, men Schenker sin løsning er komplett og gjør det enkelt for oss å følge opp våre sendinger. Vi har over sendinger hver måned med Schenker, så her går det en jevn strøm av varer hver natt hele uken. Hvordan følger dere opp avtalen? -Vi har jevnlige møter der vi går gjennom kvalitetsrapporter og eventuelle avvik. Dette er jo viktig for å skape forbedringer. I en slik prosess blir man aldri helt ferdig. Det er alltid noe som kan gjøres bedre neste gang. Enig om samlasting Er bransjen enig om samlasting? Eller er dette et soloutspill fra dere? -Vi registrerer jo at flere av våre konkurrenter prater mye om å benytte åpen samlasting for nattdistribusjon, men vi er usikker på hvor mange som egentlig har prøvd det. Det er vel lett å fortsette med egne ruter og forutsigbar rutekostnad. Vi forstår jo at det kan være trygt, men for oss mener vi det er mer å hente på et dynamisk opplegg som gjør at vi raskt kan endre transportopplegget og til eventuelle endringer i adferd. Samlasterne har jo også mange konkurrenter for flere bransjer som kjører sammen på dagtid, så vi ser ikke helt hvorfor det skal være annerledes når distribusjonen skjer på natten. Med de usikre tidene vi opplever nå er jo dette fornuftig for oss. Hvordan ser markedet ut for dere? -Vi skulle nok ønsket at boligbyggingen hadde skutt fart. Nå er den i en bølgedal, noe som gjør at vi ikke får den vekstfarten vi kunne hatt. Likevel vokser vårt øvrige marked med rundt 3 prosent årlig, så vi har ingen grunn til å klage. Våre kunder finner du i mange bransjer, men installasjon, innkjøpslag for elektrikere, E-verk, etc. er jo større kundegrupper. Hva med fremtiden? -Vi ser lyst på fremtiden, selv om vi også har visse utfordringer. Her på Alfaset har vi rett nok bare en leieavtale frem til 2017, men er videre sikret med opsjoner. Videre har vi investert i Autostore, som har medført at vi frigjør mye lagerplass, samt at muligheten for ytterligere vekst er mulig ved denne løsningen. Tekst og foto: Einar Spurkeland Over nattlevering Ordre effektueres samme dag og leveres neste dag. Utlevering natt eller tidlig morgen over hele Norge. Differensierte ordrefrister og leveringstider per region. Vanlig ordrefrist er kl. 16:00 (kl. 17:00 for varer til Østfold, Vestfold og nedre del av Buskerud). I Oslo kan varer bestilles til kl. 18:00 med levering neste dag. De fleste stedene sør for Nordland får varene levert dagen etter bestilling. I Nordland eller fylkene lenger nord er det 1-2 dager ekstra. Distribusjon fra Bodø og Tromsø til Nord-Norge kan gi kortere leveringstid. 12 Logistikk Nettverk nr. 2 juni 2012 Logistikk Nettverk nr. 2 juni

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder ElseMarie Marskar Transport & logistikk, 19. okt 2015 Nasjonal transportplan 2018 2027 1 kunnskapgrunnlag til nasjonal planlegging Sjø, øvrig 51 % Godstransportarbeid på norsk område transportmiddelfordelt

Detaljer

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport?

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Via Nordica 11. juni Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør, Tollpost Globe Disposisjon

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten?

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Internasjonalisering av godstransporten i Norge Q5 20.10. kl. 10:50. Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Av Einar Spurkeland Schenker AS 2 Logistikk- og transportkjeden vår

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Visjon Overføre 250.000 trailerturer fra vei til sjø Utgjør knapt 4-5 million tonn per år 30% av lastebillast

Detaljer

Klimavennlig transport

Klimavennlig transport Klimaskolen, 1. sept. 2009 Nord-Trøndelag fylkeskommune Klimavennlig transport - er miljøvennlig transport mulig? Astrid Bjørgen Sund og Tomas Levin Transportforskning astrid.bjorgen.sund@sintef.no tomas.levin@sintef.no

Detaljer

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2. Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.2013 Foto: Jo Michael 1 Innhold Hvem er vi? Hva skal vi tilby

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: RA Oslo, 29. november 2010 NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 BEHOV FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS

Deres ref.: Vår ref.: RA Oslo, 29. november 2010 NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 BEHOV FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: RA Oslo, 29. november 2010 NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 BEHOV FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS Innledning I

Detaljer

Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen

Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR 2015 Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen 1 Oppdraget Retningslinjer fra Samferdselsdepartementet mars 2014 Viktigste drivkrefter og utfordringer

Detaljer

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Prisforedrag DB Schenker Forskningspris 2014: Er det transportpolitikk eller markedskrefter som avgjør transportvalget? Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Transport og Logistikk 2014 20/10-2014

Detaljer

Bærekraftig logistikk er lønnsom

Bærekraftig logistikk er lønnsom Bærekraftig logistikk er lønnsom Alle må delta Å håndtere klimautfordringene er et felles ansvar for alle. Den kollektive transportbransjen tar sin del. Dette programmet er retningsgivende for NHO LT og

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Deltakere Oslo Kommune Tollpost Globe AS Veøy AS NHO Logistikk og Transport Konsulenter: NHO Logistikk og Transport DBSchenker Consulting

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel 1 96 1 962 1 964 1 966 1 968 1 97 1 972 1 974 1 976 1 978 1 98 1 982 1 984 1 986 1 988 1 99 1 992 1 994 1 996 1 998 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 1 2 12 2 14 Mill l Salg av drivstoff til veitransport Salget av drivstoff

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Ny kurs og nye muligheter for en mer miljøvennlig transport. Norges Lastebileier-Forbund Guttorm Tysnes Regionsjef

Ny kurs og nye muligheter for en mer miljøvennlig transport. Norges Lastebileier-Forbund Guttorm Tysnes Regionsjef Ny kurs og nye muligheter for en mer miljøvennlig transport Norges Lastebileier-Forbund Guttorm Tysnes Regionsjef NLF er den største nærings- og arbeidsgiverforeningen for norsk landtransport av gods NLF

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Utført transportarbeid innenlands (tonnkilometer) 1965-2010 (SSB) Sjø- og banetransportenes

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet

Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler. Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Klimapolitikk vedtatte mål og virkemidler Teknologiseminar ifb. m. NTP-arbeidet, 8.april 2014 Audun Rosland, Miljødirektoratet Agenda Norges klimamål og status Dagens virkemidler og dems effekt Vedtatte

Detaljer

Klimapolitikken og biogass

Klimapolitikken og biogass Klimapolitikken og biogass Politisk rådgiver Audun Garberg Foto: Tom Schandy/Samfoto/NTBscanpix 1 Konsekvenser av klimaendringene Økt temperatur Risiko for flom og tørke i utsatte områder Globalt er 20-30

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder Else-Marie Marskar Trondheim, 5. nov 2015 Nasjonal transportplan 2018-2027 1 I: Myter om godstransport VEGTRANSPORTEN ER I FERD MED Å OVERTA ALT SJØ OG BANE TAPER SJØTRANSPORTEN OG JERNBANETRANSPORTEN

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Nor Lines det unike transportsystem.

Nor Lines det unike transportsystem. Nor Lines det unike transportsystem. Kollektiv godstransport på sjø og land. Fullt integrerte løsninger dør/dør. Grenland 04.10.2012, Pål Berg 100% det unike transportsystem. Hurtigruten Godsskip Landtransport

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder Else-Marie Marskar Referansegruppen, 21. september 2015 Nasjonal transportplan 2018-2027 1 Godstransportarbeid på norsk område - transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø,

Detaljer

STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS

STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS Jørn Eldby adm. dir. SINTEF Nord AS Ny Industri i Nord Økt industriell verdiskapning i nord: "Hvilke industrielle prosesser

Detaljer

ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN

ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN Kan logistikkløsninger bidra til næringslivets lønnsomhet? Hvordan kan vareeiere og transportører gjøre hverandre gode, og hva kreves av det offentlige? ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN 2015 Nordisk Logistikkbarometer

Detaljer

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Om Transnova Transnova er et offentlig virkemiddel som skal bidra til å redusere CO2-utslippene

Detaljer

Innspill til felles nærskipsfartstrategi

Innspill til felles nærskipsfartstrategi Innspill til felles nærskipsfartstrategi Statsråd Berg-Hansens tredje samråd med næringen, 11. juni 2012 Foto: Jo Michael De som står bak OM GODSMENGDER OG VARESTRØMMER Innenlandsk marked 78 mill tonn,

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Innenlands godstransport etter transportmåte, Millioner tonn. Lufttransport Sjøtransport Jernbanetransport Veitransport

Innenlands godstransport etter transportmåte, Millioner tonn. Lufttransport Sjøtransport Jernbanetransport Veitransport 8. Nyttetrafikk Hva dreier debatten seg om? Kollektivtrafikk på vei (buss) omtales stort sett i positive ordelag i Norge, og det er bred politisk enighet om å styrke kollektivtrafikken i årene fremover.

Detaljer

SLIK KAN OSLO NÅ SINE KLIMAMÅL. Frokostseminar Kulturhuset 10. mai 2017 Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

SLIK KAN OSLO NÅ SINE KLIMAMÅL. Frokostseminar Kulturhuset 10. mai 2017 Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt SLIK KAN OSLO NÅ SINE KLIMAMÅL Frokostseminar Kulturhuset 10. mai 2017 Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt M/S Color Hybrid er verdens største plug-in hybrid ferge - innovativt

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Gass som drivstoff for tunge kjøretøy Dual Fuel-teknologien: Tomas Fiksdal, 04. november 2008 Introduksjon Begreper Dual Fuel Utfordringer Våre planer Introduksjon Hvorfor er alternative drivstoff til

Detaljer

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel 1 96 1 962 1 964 1 966 1 968 1 97 1 972 1 974 1 976 1 978 1 98 1 982 1 984 1 986 1 988 1 99 1 992 1 994 1 996 1 998 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 1 2 12 2 14 Mill l NOTAT Dato: 13. april 216 Salg av drivstoff til

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 20182029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi ElseMarie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Logistikk et lederansvar

Logistikk et lederansvar Logistikk et lederansvar Kapittel 8 (6) Godstransport SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Hvorfor godstransport? Godstransporten skaper tid og stednytte Transport påvirker Varenes kvalitet

Detaljer

Varestrømmer i Innlandet

Varestrømmer i Innlandet Varestrømmer i Innlandet Østerdalskonferansen 2017 Geir Berg Innlandet - En «lastebilregion» med mye gjennomgangstrafikk Antall biler per døgn (ÅDT) 2016 Antall kjøretøy Tunge kjøretøy E6 Dombås 4 289

Detaljer

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem NOR LINES AS - et unikt transportsystem Hva er et knutepunkt? Et knutepunkt kan i transportsammenheng defineres som et punkt eller en node som binder sammen transportårer som veier, jernbanelinjer og farleder

Detaljer

Intermodal transport: Erfaringer fra PROFIT

Intermodal transport: Erfaringer fra PROFIT Prosjekt Fremtidens Intermodale Terminaler Intermodal transport: Erfaringer fra PROFIT Erik Gran Forsker SINTEF Teknologi og samfunn, Teknologiledelse, Logistikk 1 Hva er PROFIT? I PROFIT skal gevinster

Detaljer

KS Bedrifts møteplass 2011 Nasjonal transportplan og logistikknutepunkt. Roar Johansen, Kystverket

KS Bedrifts møteplass 2011 Nasjonal transportplan og logistikknutepunkt. Roar Johansen, Kystverket KS Bedrifts møteplass 2011 Nasjonal transportplan og logistikknutepunkt Roar Johansen, Kystverket Tema: Hva er Kystverkets NTP arbeid? Havnene ønsker sterkere involvering i NTP! Nasjonal transportplan

Detaljer

Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven

Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven 11.04.16 Kort om PostNord Tilbyr kommunikasjons- og logistikkløsninger til,

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Grønn godstransport Transport, Miljø og Forskning Bjørvika 2. april Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør

Grønn godstransport Transport, Miljø og Forskning Bjørvika 2. april Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør Grønn godstransport Transport, Miljø og Forskning Bjørvika 2. april Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør Disposisjon Et lite eksempel Motivasjon og bakgrunn Målsetting Organisering Finansiering

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Godstransportens bidrag til klimapåvirkning utfordringer knyttet til mål om utslippsreduksjoner og mulige veier til klimavennlig godstransport

Godstransportens bidrag til klimapåvirkning utfordringer knyttet til mål om utslippsreduksjoner og mulige veier til klimavennlig godstransport Godstransportens bidrag til klimapåvirkning utfordringer knyttet til mål om utslippsreduksjoner og mulige veier til klimavennlig godstransport Inger Beate Hovi Transportøkonomisk institutt NVF-seminar

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Klima og transport 6. mars 2008 Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Nasjonal transportplan: Presenterer Regjeringens transportpolitikk - beskrive hvilke mål Regjeringen legger til grunn

Detaljer

Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package»

Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package» Til Samferdselsdepartementet postmottak@sd.dep.no Avaldsnes 5.3.2013 Innspill til norsk posisjon «Clean Power for Transport Package» Norsk Energigassforening/Energigass Norge vil berømme departementet

Detaljer

Marco Polo-programmet i en transportpolitisk sammenheng. God morgen, og velkommen til denne søkerkonferansen om Marco Polo II -programmet.

Marco Polo-programmet i en transportpolitisk sammenheng. God morgen, og velkommen til denne søkerkonferansen om Marco Polo II -programmet. 1 Statssekretær Lars Erik Bartnes Åpningsinnlegg under Samferdselsdepartementets Marco Polo konferanse 2.februar 2010 manus. Talen ble holdt i noe endret form. Marco Polo-programmet i en transportpolitisk

Detaljer

TINEs største miljøløft - bedre helse, bedre klima. April 2016

TINEs største miljøløft - bedre helse, bedre klima. April 2016 TINEs største miljøløft - bedre helse, bedre klima April 2016 TINE Flytende produkter Faste produkter Spesialprodukter Sentrallagre/terminaler Solid resultatutvikling i 2015 Omsetning 22,2 milliarder kroner

Detaljer

FRODE NETELAND ADM. DIREKTØR NORSK SCANIA AS. Tungbilbransjen mot 2025

FRODE NETELAND ADM. DIREKTØR NORSK SCANIA AS. Tungbilbransjen mot 2025 FRODE NETELAND ADM. DIREKTØR NORSK SCANIA AS Tungbilbransjen mot 2025 En verden i endring 2 Bærekraft PEOPLE PLANET PROFIT 24 November 2016 NBF-s ÅRSKONFERANSE /Frode Neteland/Norsk Scania AS DIGITALISERING

Detaljer

Godsoverføring fra veg til sjø og bane En våt drøm eller nær virkelighet?

Godsoverføring fra veg til sjø og bane En våt drøm eller nær virkelighet? Godsoverføring fra veg til sjø og bane En våt drøm eller nær virkelighet? Transportmiddelfordelingen i Norge, inkl. kabotasje Vekst for sjøtransporten i 2015 på bekostning av lastebiltrafikken (fra 44,2

Detaljer

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013 Uten diesel stopper Norge Scania Miljøseminar 2013 Classification: Status: Våre produkter og tjenester Bensinstasjoner Truckstasjoner Drivstoff i bulk Fyringsprodukter Nettbutikk Spesialprodukter Tekniske

Detaljer

Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene

Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene Sjefingeniør Helge Jensen/Utviklingsdivisjonen i Bymiljøetaten Bidrag fra SINTEF, TØI, Samarbeidsgruppen for Varelevering

Detaljer

Tanker om et miljøoptimalt transportsystem

Tanker om et miljøoptimalt transportsystem Tanker om et miljøoptimalt transportsystem v/vegdirektør Terje Moe Gustavsen Transport, miljø og forskning 2. April 2008 NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Standard og

Detaljer

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket NJS Miniseminar om godsstrategi Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008 Paul Runnestø Jernbaneverket Bakgrunn for og formål med arbeidet Bakgrunn Ifm langsiktig planlegging og NTP 2010

Detaljer

Schenker AS Det enestående førstevalg

Schenker AS Det enestående førstevalg Schenker AS Det enestående førstevalg Slik vi transportører vil ha banetransport og bylogistikk Firmapresentasjon Jon Austrheim, Head of Multimodal Solutions Logistikk for næringslivet over hele verden!

Detaljer

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv 3 Lokal forurensning 3.1 Hva dreier debatten seg om? I flere storbyer kan det vinterstid med kald stillestående luft og inversjon oppstå et problem ved at forurensningsforskriftens grenseverdier for NO

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl Godspotensial på jernbane Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema i dag» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av pilot «Fisk fra vei til sjø»

Samfunnsøkonomisk analyse av pilot «Fisk fra vei til sjø» Grønt Kystfartsprogram Samfunnsøkonomisk analyse av pilot «Fisk fra vei til sjø» Eivind Dale, DNV GL Havnelederforum 2018 KS Bedrift Havn, Thon Hotel Opera, 1. februar 2018 Innhold 1. Grønt Kystfartsprogram

Detaljer

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet-konsernet 1.500 MNOK i omsetning 2006 Resultat konsern 27 MNOK Ca 900 ansatte Vekst 11% i 2006. 26 terminaler i Norge og Sverige Frakter containere

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker Firmapresentasjon Globalt: Nasjonalt: Nordkapp 130 land/2000 locations 64.000 ansatte i rail/logistics Tromsø Alta Vadsø Kirkenes Sortland Narvik Bodø Ålesund

Detaljer

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl Godspotensial på eksisterende jernbaner Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

MILJØSTRATEGI SOM DRIVER. Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

MILJØSTRATEGI SOM DRIVER. Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt MILJØSTRATEGI SOM DRIVER Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt To hoveddrivere i økonomien Skal vi lykkes å nå klimamålene - må myndighetene og næringslivet bidra sammen.

Detaljer

Mer gods på sjø og bane

Mer gods på sjø og bane Mer gods på sjø og bane 1.2.2013, Erling Sæther Foto: Jo Michael Klikk for å redigere i malen Innledning for undertittelstil Østlandssamarbeidet Opprinnelse og destinasjon Mye passer for tog: Danmark-Syd

Detaljer

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Fremtidens transport JERNBANEN Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Jernbaneverkets oppgaver tilby togselskapene i Norge et sikkert og effektivt transportsystem planlegge,

Detaljer

Veitrafikk og luftforurensning

Veitrafikk og luftforurensning Veitrafikk og luftforurensning Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/luftforurensning/utslipp-fra-veitrafikk/ Side 1 / 5 Veitrafikk og luftforurensning Publisert 3.5.216 av Miljødirektoratet

Detaljer

Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern. Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell

Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern. Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell Dette er Posten Norge Etablert i 1647 Norges største post- og logistikk konsern

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

Lavere fartsgrenser eller bedre veier?

Lavere fartsgrenser eller bedre veier? Lavere fartsgrenser eller bedre veier? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Christian Steinsland, TØI Persontransportmodellene Modellsystem som forvaltes av NTP-etatene Nasjonal modell

Detaljer

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad 7. oktober 2009 1 Dagens miljøutfordringer: 7. oktober

Detaljer

SMARTRANS PROSJEKTSEMINAR. Oppsummering Anne Sigrid Hamran

SMARTRANS PROSJEKTSEMINAR. Oppsummering Anne Sigrid Hamran SMARTRANS PROSJEKTSEMINAR Oppsummering Anne Sigrid Hamran TEMPO miljøvennlig transportpolitikk Lasse Fridstrøm, TØI Transport både problemet og løsningen i klimadebatten? Endelig er transport og samferdsel

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK?

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Pålagt plansamarbeid Oslo/ Akershus HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Seminar 11 november 2009 Orig. Bjørn Helgesen, rev. Peter Austin Drivkrefter i logistikknæringen Osloregionen

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanealliansen Bred allianse En bred allianse er etablert for å arbeide for økt kapasitet på banen. Alliansen skal: Synliggjøre betydningen Ofotbanen

Detaljer

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no )

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Miljøarbeid i Posten 6 september 2011 Klimaløftet V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Konsern 40% Post Logistikk Post Dialog Citymail Brevterminaler Distribusjon Kjededrift Pakker Gods

Detaljer

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk Nye Avinor Oslo lufthavn Motoren i Avinors lufthavnnettverk Dette er Oslo lufthavn DESTINASJONER OG FLYSELSKAP Ankomster og avganger 237 617 Topp destinasjoner 1. Trondheim 2. Bergen Antall flyselskap

Detaljer

Hele lasten, halve utslippet

Hele lasten, halve utslippet Hele lasten, halve utslippet Analyse av inndata Metode for etablering av nøkkeltall Metode for aggregering av inndata Nåsituasjon Samlastmodell - HUBmodell INNHOLD Kort om statistikken Visualisering Oslo

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer