STUDIEHANDBOK 2001/2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002"

Transkript

1 STUDIEHANDBOK 2001/2002

2 Høgskulen i Sogn og Fjordane Postboks 133, 6851 Sogndal Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Fellesadministrasjonen Fossvegen 6, Sogndal Studentekspedisjon Opningstid: Mån-fre kl Telefon skranke: Avdeling for lærarutdanning Telefon stud. eksp.: Avdeling for naturfag Telefon stud.eksp.: Avdeling for samfunnsfag Telefon stud. eksp.: Avdeling for økonomi og språk Telefon stud.eksp.: Avdeling for helsefag 6800 Førde Telefon: Telefaks: Avdeling for ingeniørutdanning Postboks 523, 6801 Førde Telefon: Telefaks: Studiesenter Sandane 6823 Sandane Telefon: Telefaks: SISOF i Sogndal Kulturhuset Telefon: Telefaks: Internett: SISOF i Førde Concordbygget Telefon: Helsefag Telefon: SISOF på Sandane Telefon: Studentsamfunnet i Sogndal Meieriet Telefon: Studentsamfunnet i Førde Concordbygget Telefon: Studentparlamentet Telefon: / 39 Sognahallen Telefon: Telefax

3 STUDIEHANDBOK 2001/2002 1

4 GENERELL INFORMASJON 2001/2002 Høgskulestyret Rektor Johs. Thaule Høgskulerådet Direktør Terje Bjelle (vikar) FOU-leiar Georg Arnestad Personal og økonomi Fellestenester Informasjonstenesta Studieadministrasjon Studiesenter Sandane - STS Underdirektør Kristin Linnerud * Underdirektør Randi Skår Underdirektør Kari Thorsen (vikar) Dagleg leiar Marit Helgheim Avdelling for helsefag AHF Avdelling for ingeniørutdanning AIU Avdeling for lærarutdanning ALU Avdeling for naturfag ANF Avdeling for samfunnsfag ASF Avdeling for økonomi og språk AØS Avdelingsstyre Avdelingsstyre Avdelingsstyre Avdelingsstyre Avdelingsstyre Avdelingsstyre Dekanus Eva Marie Halvorsen Dekanus Per Vassbotn Vie og Haavetun Concorde Kontorsjef Steinar Hatlestad Førde Dekanus Svein Heggheim Kontorsjef Nils Tore Opheim ** Fosshaugane/ Foss Dekanus Leif Hauge Kontorsjef Tom Pedersen Flåtengården Sogndal Dekanus Geir Breidablik Kontorsjef Wenche Fjørtoft Kulturhuset Dekanus Kjell Henden Kontorsjef Signe Knappskog Foss 2 * Fram til Nils Tore Opheim ** Fram til Anne Norstein

5 2001/2002 GENERELL INFORMASJON Kjære brukar! Denne boka har me primært utarbeidd med tanke på dei som er studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. I tillegg reknar me med at boka er av interesse for andre som ynskjer eit nærare innsyn i fag- og studieplanane våre, og i reglar og ordningar som gjeld ved høgskulen. Hovuddelen av boka er ei samling av fag- og studieplanar for alle dei faste utdanningane ved høgskulen. I nokre tilfelle er det ein forkorta versjon av fag- eller studieplanen. Dette gjeld for dei store profesjonsutdanningane. I slike tilfelle får du den fullstendige planen ved å vende deg til den aktuelle avdelinga. Uansett fullstendig eller forkorta utgåve av planen, har me lagt vekt på å få med opplysningar som me oppfattar som dei mest vesentlege premissane for å studere hjå oss. Det gjeld særleg informasjon om vekttalsomfang, opptakskrav, arbeidskrav og andre krav for å framstille seg til eksamen, praksis og evalueringsordningar. I tillegg er det med kortare omtale av målsetjingar, innhald, undervisnings- og læringsformer, kompetanse og kva utdanninga kan brukast til. Studiehandboka inneheld også dei viktigaste lovene, forskriftene og reglane som gjeld alle studentar ved høgskulen. Som student har du mange rettar, men og ein del plikter. Det er viktig at du skaffar deg kjennskap til reglar og rutinar ved høgskulen vår. WWW. HISF. NO Dette er adressa til heimesida for Høgskulen i Sogn og Fjordane. Her vil du i tillegg til ei elektronisk utgåve av denne studiehandboka også finne mykje anna informasjon om oss. Her har vi plass til å gje meir detaljert informasjon om HSF, og informasjonen vert oppdatert heile tida. Me har lagt vekt på at studiehandboka skal vera ei påliteleg bok, som informerer om dei ordningar som gjeld ved høgskulen. Oppfordringa er at boka blir brukt, og gje oss gjerne kommentarar til korleis me kan gjere boka betre. Kari Thorsen Studiesjef 3

6 GENERELL INFORMASJON 2001/2002 INNHALD GENERELL INFORMASJON... 2 Studieåret 2001/ Råd og utval ved høgskulen... 7 Studietilbod 2001/ Rettar og plikter som student Studentdemokrati Studentinformasjon ord og uttrykk Studere i utlandet Informasjonstenesta (bibliotek og IT) Studentsamskipnaden AVDELING FOR LÆRARUTDANNING (ALU) Allmennlærarutdanning, 4-årig Allmennlærarutdanning, fagplanar Førskulelærarutdanning, 3-årig Førskulelærarutdanning, fagplanar Desentralisert allmenn- og førskulelærarutdanning DNETT - allmennlærarutdanning... DNETT - førskulelærarutdanning Valfag og- /vidareutdanningstilbod 2001/ Praktisk pedagogisk utdanning Idrett grunnfag Idrett mellomfag Påbyggingsstudium i idrett og helse AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) Grunnutdanning i sjukepleie Sjukepleie, rammeplan - gamal ordning Desentralisert sjukepleiarutdanning i Nordfjord gamal ordning Sjukepleie, rammeplan - ny ordning Psykisk helsearbeid i eit tverrfagleg perspektiv, vidareutdanning Rettleiing, vidareutdanning Aldersdemens, vidareutdanning Anestesi-, operasjon- og intensivsjukepleie, vidareutdanning AVDELING FOR SAMFUNNSFAG (ASF) Barnevernpedagogutdanning, 3-årig Sosionomutdanning, 3-årig Vernepleiarutdanning, 3-årig Samfunnsfag årsstudium Ungdomssosiologi, årsstudium Lokalhistorie Examen philosophicum

7 2001/2002 GENERELL INFORMASJON STUDIESENTER SANDANE (STS) Spesialpedagogikk 2.avd., sosiale og emosjonelle vanskar, vidareutdanning Musikkterapi, 2-årig, vidareutdanning AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING (AIU) Ingeniørutdanning, 3-årig Ingeniørutdanning, 3-årig, elektro, automatiseringsteknikk Ingeniørutdanning, 3-årig, data, drift av datasystem Ingeniørutdanning, forkurs Kursomtalar AVDELING FOR NATURFAG (ANF) Internasjonalt studium, From Mountain to Fjord Natur- og miljøfag, 4-årig studium Natur- og miljøfag, 4-årig studium, Landskapsforvaltning Natur- og miljøfag, 4-årig studium, Miljøgeologi Natur- og miljøfag, 2-årig basisstudium Akvakultur, 3-årig studium Naturfaglege årsstudium Kulturlandskapsskjøtsel Brekurs med teori og praksis Kursomtalar AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS) Økonomi og administrasjon, 2-årig studium Økonomi og informasjonsbehandling, 3-årig studium Reiselivsfag, 3-årig studium Informasjonsbehandling, 2-årig studium Informasjonsbehandling årsstudium Organisasjons- og administrasjonsvitskap grunnfag Engelsk grunnfag Helse- og sosialadministrasjon, vidareutdanning Utdanningsadministrasjon, vidareutdanning Kursomtalar LOVER, FORSKRIFTER OG REGLEMENT Lov om universiteter og høgskoler Forskrift om eksamen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Utfyllande reglar om særordning ved eksamen Utfyllande reglar om arbeidskrav/vilkår for å gå opp til eksamen Utfyllande reglar om rett til eksamen for privatistar Retningsliner for den praktiske gjennomføringa av eksamen Utfyllande reglar for permisjon frå utdanning ved HSF Instruks for styret si klagenemnd ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Forskrift om krav til bredde og fordypning for grader og yrkesutdanninger Utfyllande reglar for tildeling av Cand.mag. -graden ved HSF Reglar for vurdering av realkompetanse ved opptak til HSF Opptaksreglement for vidareutdanningar

8 GENERELL INFORMASJON 2001/2002 Reglement for fagutval ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Retningsliner for evaluering av undervisning Retningsliner for evaluering av praksis ved HSF Felles reglement for dekning av bu- og reiseutgifter til studentane Reglement for bruk av bibliotektenester i HSF Retningsliner for bruk av høgskulen sine datamaskiner ALFABETISK KURSOVERSIKT AVDELINGSVIS KURSOVERSIKT STUDIEÅRET 2001/2002 SOMMARKURS 2001: Måndag 02. juli 10. august: Måndag 06. august: Sommarkurs i matematikk ved AIU Start forkurs i matematikk og forkurs i kjemi (ANF/AØS) HAUSTSEMESTERET 2001: Måndag 20. august: Opning av nytt studieår i Sogndal. Tysdag 21. august: Opning av nytt studieår i Førde. Onsdag 22. august: Første ordinære undervisningsdag (Sogndal). Torsdag 23. august: Første ordinære undervisningsdag (Førde). Måndag 27. august: Opning av nytt studieår Sandane. 15.september: Frist for betaling av semesteravgift og oppmelding til eksamen i haustsemesteret. Frist for betaling og melding til eksamen for privatistar : Eksamensperiode. Fredag 21. desember: Haustsemesteret slutt. VÅRSEMESTERET 2002: Fredag 4. januar: Kursdag for tilsette i HSF. Måndag 7. januar: Semesterstart. Første ordinære undervisningsdag. Veke 7-8: Studentveke. 15. februar: Frist for betaling av semesteravgift og oppmelding til eksamen i vårsemesteret. Frist for betaling og melding til eksamen for privatistar. Tysdag 19. februar: Skidag for studentane i Sogndal i samband med studentveka. Ingen undervisning. Fredag 22. mars: Siste undervisningsdag før påske. Tysdag 02. april: Første undervisningsdag etter påske : Eksamensperiode. Måndag 17. juni: Kursdag for tilsette. Fredag 21. juni: Vårsemesteret slutt. 6

9 2001/2002 GENERELL INFORMASJON RÅD OG UTVAL VED HØGSKULEN HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE Høgskulen er delt i seks avdelingar. Studiesenter Sandane kjem i tillegg. Rektor er fagleg leiar av høgskulen, og blir vald for 3 år i gongen. Høgskulen har fast tilsett direktør, han er høgskulen sin administrative leiar. Kvar avdeling har eige avdelingsstyre leia av dekanus som er vald for 3 år. Avdelinga sin administrasjon vert leia av ein kontorsjef. STYRET Styret er høgskulen sitt øvste styringsorgan. Styret har i alt 11 medlemmer. Dei tilsette vel 6 medlemmer, 3 vert oppnemnt eksternt, og 2 blir valde blant studentane. Rektor er leiar av styret. Direktøren er sekretær. HØGSKULERÅDET Høgskulerådet har 15 medlemmer og skal gje faglege og utdanningspolitiske innspel til styret. Høgskulerådet har representantar frå dei tilsette ved HSF, og 4 representantar frå studentane. STUDIEKVALITETSUTVALET Dette er høgskulen sitt einaste faste utval på institusjonsnivå utanom dei lovbestemte utvala knytt til arbeidsmiljø og tilsetjingssaker. Utvalet arbeider for å gjere høgskulen i Sogn og Fjordane til ein studiestad med høgt kvalifisert personale og gode arbeidstilhøve for studentar og tilsette. Det sentrale studiekvalitetsutvalet har desse medlemmane ; ein representant for dei faglege tilsette frå kvar av avdelingane, to representantar for studentane og ein representant frå SISOF. Utvalet arbeider på grunnlag av ein årleg handlingsplan vedtatt i høgskulen sitt styre. Kvar avdeling har i tillegg eige studiekvalitetsutval. FAGUTVAL Dersom du vil vere med å påverke undervisninga i høgskulen, kan du engasjere deg i fagutval. Fagutvala vert til vanleg organisert for kvart årssteg på eit studium, men det kan også etablerast parallelle fagutval når studenttalet er høgt. I tillegg til fagutvala kan det etablerast fagforum som omfattar fleire årssteg. Ein faglærar og minst to studentar skal utgjere eit fagutval. Det skal vere minst 50 % studentar i kvart fagutval. Reglement for fagutval står bak i studiehandboka. 7

10 GENERELL INFORMASJON 2001/2002 STUDIETILBOD 2001/2002 AVDELING FOR LÆRARUTDANNING (ALU), Sogndal: 4-årig allmennlærarutdanning, heil- og deltid og desentralisert 3-årig førskulelærarutdanning, heil- og deltid og desentralisert Praktisk-pedagogisk utdanning Idrett grunnfag (også desentralisert) Vidareutdanning: Idrett mellomfag Påbyggingsstudium i idrett og helse Organisasjon og leiing Småbarnspedagogikk Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage, deltid Pedagogisk arbeid på småskulesteget (PAPS 2), deltid Spesialpedagogikk (1.avd.), deltid Norsk 2, deltid Engelsk 1, deltid Informasjonsteknologi (IT) for lærarar 1, deltid Matematikk 3, deltid Natur og miljøfag 1, deltid AVDELING FOR HELSEFAG (AHF), Førde: 3-årig sjukepleieutdanning, heil- og deltid og desentralisert Vidareutdanning : Anestesi- operasjon og intensivsjukepleie Psykisk helsearbeid del II, deltid Rettleiing, deltid Aldersdemens, deltid AVDELING FOR SAMFUNNSFAG (ASF), Sogndal: 3-årig barnevernpedagogutdanning 3-årig sosionomutdanning 3-årig vernepleiarutdanning Samfunnsfag årsstudium Ungdomssosiologi årsstudium Examen philosophicum, deltid Lokalhistorie, deltid STUDIESENTER SANDANE (STS): Vidareutdanning : 2-årig vidareutdanning i musikkterapi Hovudfag i musikkterapi (oppstart h-00) Spesialpedagogikk (2.avd.), sosiale og emosjonelle vanskar Spesialpedagogikk (2.avd.), spesifikke lærevanskar (oppstart h-00) Spesialpedagogikk (2.avd.), logopedi (oppstart h-00) 8

11 2001/2002 GENERELL INFORMASJON AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING (AIU), Førde: 3-årig ingeniørutdanning, elektro - studieretning automatiseringsteknikk - studieretning miljøovervaking og instrumentering (ikkje opptak h-00 og h-01) 3-årig ingeniørutdanning, data - studieretning drift av datasystem 1-årig forkurs ingeniør AVDELING FOR NATURFAG (ANF), Sogndal: 3-årig studium i akvakultur 4-årig studium i natur- og miljøfag, studieretning landskapsforvaltning 4-årig studium i natur- og miljøfag, studieretning miljøgeologi 2-årig basisstudium i natur- og miljøfag Biologi/kjemi årsstudium Geologi/kjemi årsstudium Zoologi/kjemi årsstudium From Mountain to Fjord, internasjonalt studium Kulturlandskapsskjøtsel, halvårseining Brekurs med teori og praksis AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS), Sogndal: 3-årig studium i reiselivsfag 3-årig studium i økonomi og informasjonsbehandling 2-årig studium i økonomi og administrasjon 2-årig studium i informasjonsbehandling Informasjonsbehandling årsstudium Organisasjons- og administrasjonsvitskap grunnfag Engelsk grunnfag Vidareutdanning : Helse- og sosialadministrasjon, deltid (oppstart h-00) Utdanningsadministrasjon, deltid (oppstart h-00) 9

12 GENERELL INFORMASJON 2001/2002 RETTAR OG PLIKTER SOM STUDENT Alle studentar ved HSF har plikt til å kjenne dei lover, forskrifter og reglar som gjeld ved høgskulen. Dei viktigaste finn du bak i denne studiehandboka. Kvar einskild student pliktar å halde seg orientert om planar og reglar for eige studium. Det same gjeld tidsfristar og meldingar til studentane som blir gitt frå høgskulen. Høgskulen informerer ved hjelp av trykksaker, oppslag, monitorar og informasjon på HSF sine heimesider på internett. Fritak og innpassing Ein student skal få fritak for eksamen eller arbeidskrav når det kan godtgjerast at tilsvarande eksamen eller arbeidskrav er greidd ved same eller annan institusjon. Søknadsskjema får du i studentekspedisjonen. Søknad bør leverast så tidleg som mogleg i utdanninga (sjå også 8 i Forskrift om eksamen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane bak i studiehandboka). Permisjon Studentar som har dokumentert behov for avbrot i utdanninga kan søkje om permisjon. Studenten vil då få eit godkjent avbrot i utdanninga som ikkje brukar opp tida ein kan vera registrert som student. Det er ikkje høve til å ta eksamen så lenge ein har permisjon. Dersom ein ynskjer å ta eksamen, må ein annullere permisjonen innan meldefristane for eksamen. Sjå permisjonsreglement bak i boka. Privatistar Lov om universitet og høgskular opnar for at privatistar kan følgje undervisning og melde seg til eksamen ved høgskulen utan å vere tekne opp som studentar. Førelesingar er opne for alle interesserte. Undervisning som inneheld praksis, øvingar, feltkurs og andre arbeidskrav er berre for dei som er tekne opp som studentar ved høgskulen. I nokre høve vil fagtilsette ta på seg å vurdere arbeidskrav for privatistar. Det går fram av omtalen av dei fleste studium/kurs om dei er opne for privatistar. Sjå «Utfyllande reglar om rett til eksamen for privatistar» bak i denne boka. Utvida studierett For dei som ikkje får permisjon ved kortare eller lengre avbrot i utdanninga må ein vera klår over følgjande; Ein student med opptak til studium ved Høgskulen i Sogn og Fjordane kan vere registrert ved dette studiet inntil to gonger normert studietid, avgrensa oppover til to år utover normert studietid. Etter denne tida misser studenten dei rettar som følgjer med opptaket. For å oppretthalde studentstatus må semesteravgift vere betalt under heile studieavbrotet. Studieretten kan også gå tapt av andre årsaker, jfr. Forskrift om eksamen 7.7. Eksamen og oppmelding Reglar om eksamen ved HSF og vilkår for å gå opp til eksamen ved høgskulen er regulert i "Forskrift om eksamen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane". Forskrifta saman med utfyllande reglar finn du bak i denne boka. 10

13 2001/2002 GENERELL INFORMASJON Studentar som er tekne opp til eit studium, og som har registret seg og betalt semesteravgift innan fastsett frist, har rett til å delta i undervisninga og gå opp til eksamen i dei kurs eller emne som inngår i det studiet dei er tekne opp til. Det kan bli stilt krav om at studentane skal ha fylt visse arbeidskrav for å få høve til å gå opp til eksamen. Sjå utfyllande reglar om arbeidskrav/vilkår for å gå opp til eksamen bak i studiehandboka! Endring av studie- og fagplanar kan bli gjort. Kva rett ein student har til å framstille seg til eksamen etter "gamle" fagplanar går fram av "Forskrift om eksamen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane". Plan for avvikling av ordinære eksamenar finn du på HSF sine heimesider. Dei fleste eksamenar blir arrangerte ved utgangen av det semesteret undervisninga vert avslutta. Ny og utsett eksamen blir til vanleg avvikla i samband med neste ordinære eksamen dersom studentar som har krav på slik eksamen melder seg opp innan gjeldande fristar. Studentar som er registrerte og har betalt semesteravgift blir automatisk oppmelde til ordinære eksamenar som inngår i studiet. Studentar som ikkje følgjer ordinært studieløp har sjølv ansvar for å melde seg på eller av eksamenar. Det same gjeld oppmelding til ny eksamen. Oppmeldinga gjeld for eitt semester, og skal skje innan 15.september i haustsemesteret og 15. februar i vårsemesteret. For privatistar gjeld dei same fristane. For eksamenar som blir arrangert utanfor ordinær eksamensperiode er meldefristen ein månad før eksamen tek til. Trekk frå eksamen Ein student som ynskjer å trekkje seg frå eksamen, må melde skriftleg frå om det seinast to veker før eksamen tek til. Den som trekkjer seg frå eksamen etter den fastsette fristen og som ikkje har gyldig grunn til det, blir rekna for å ha framstilt seg til eksamen. Gyldig grunn er sjukdom eller sterke velferdsgrunnar som skal vere stadfesta av sakkunnige. Eksamen under særlege vilkår Studentar som av medisinske eller andre grunnar har behov for særordningar i samband med eksamen, må søkje om dette innan dei fastsette fristane for eksamensoppmelding. Ved akutte lidingar som oppstår etter denne fristen, må søknad sendast snarast råd. Behovet må dokumenterast med legeattest eller attest frå andre sakkunnige. Attestasjonen må innehalde ein spesifikasjon av kva for særordning studenten har behov for ved eksamen. Det må sendast ny søknad for kvar eksamensperiode. Utfyllande reglar om særordning ved eksamen finn du bak i studiehandboka. Klagerett Styret for høgskulen har oppnemnt ei klagenemnd som handsamar klager på formelt grunnlag. Klager på sensur vert vurdert av eigen klagekommisjon som vert oppnemnd for kvart fag. Du finn instruks for styret si klagenemnd bak i studiehandboka. 11

14 GENERELL INFORMASJON 2001/2002 STUDENTDEMOKRATI Studentane sin rett til deltaking i styrande organ ved høgskulen er definert i lovverket som blant anna seier at: "Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå." (Lov om universiteter og høgskoler, 27, pkt.4) Ved Høgskulen i Sogn og Fjordane har studentane valt å opprette studentorgan på alle nivå innan høgskulen. Spekteret spenner frå tillitsvalde og fagutval i dei ulike klassane eller kulla, Studentutval på avdelingsnivå, - og til Studentparlamentet på institusjonsnivå. Høgskulen er i følgje lova pliktig til å legge forholda til rette slik at studentorgana kan driva sitt arbeid på ein tilfredsstillande måte. Dette vert gjort på fleire måtar, blant anna gjev høgskulen studentorgana økonomiske rammeløyvingar som gjer at ein har kunne tilsette eigen organisasjonssekretær. Høgskulen stiller også kontor til disposisjon for dei ulike studentorgana, så som Studentparlamentet og Studentutvala. Tillitsvalde I kvar klasse, eller i kvart kull vel ein sine tillitsvalde. Deira oppgåve er å ivareta studentane sine interesser overfor høgskulen og dei høgare studentorgan. Vidare sit det studentrepresentantar i alle råd, utval og styre ved høgskulen. Kvar haust skal det arrangerast kurs og seminar for dei tillitsvalde slik at dei skal kunne gjere jobben sin på ein best mogleg måte. Studentutvalet Det øvste studentorganet på avdelinga er Studentutvalet. Dette studentorganet er samansett av representantar frå dei tillitsvalde på avdelinga, og arbeider for å ivareta interessene til studentane på avdelinga overfor avdelinga si leiing, og ovanfor Studentparlamentet. Studentutvala har eigne kontor på kvar avdeling, med faste møte og trefftider. Studentparlamentet Studentparlamentet er sett saman av representantar frå alle avdelingane ved HSF. Dette er det øvste studentorganet ved høgskulen, og skal ivareta studentane sine felles interesser ovanfor høgskulen, studentsamskipnaden og omverda elles. Styret i Studentparlamentet, - og organisasjonssekretæren finn du på kontoret i andre høgda på Studenthuset Meieriet i Sogndal. Du finn også meir informasjon om studentdemokratiet på heimesida: 12

15 2001/2002 GENERELL INFORMASJON STUDENTINFORMASJON ORD OG UTTRYKK ARBEIDSFORMER Arbeidsformene ved høgskulen vil skilje seg frå det dei fleste er vande med frå tidlegare skulegang. Du vil sjølv få større ansvar for opplegg og gjennomføring av utdanninga di enn ved tradisjonell skulegang. Mange studentar organiserer grupper (kollokvium) som gir gode høve for å drøfte fag og problemstillingar med medstudentar. Vanlege arbeidsformer er førelesingar, seminar, gruppearbeid og prosjektarbeid. Ved dei naturfaglege studia er obligatoriske laboratorieøvingar, feltarbeid og ekskursjonar viktige delar av undervisninga. Praksis har ein sentral plass i profesjonsutdanningane. Høgskulen legg opp til studentaktive læringsformer og fleire obligatoriske arbeidskrav. ARBEIDSKRAV Arbeidskrav er den obligatoriske delen av studiet som studenten må gjera for å ha rett til å gå opp til eksamen. Dette kan vera krav om innlevering av oppgåver, frammøte på delar av undervisninga, eller andre krav som må fyllast før studenten kan gå opp til eksamen. I studiehandboka er det eit eige punkt om arbeidskrav i omtalen av det einskilde studium og fag. Styret har fastsett utfyllande reglar som gjeld arbeidskrava; reglar om kva du skal gjera dersom du vert sjuk og ikkje får gjort arbeidskrava, korleis du går fram om du vil klage på at du ikkje fekk godkjent arbeidskrav, og liknande. Desse reglane finn du bak i studiehandboka. CAND. MAG.-GRAD Cand.mag. -grad er ein akademisk grad som kan tildelast av universitet og høgskular. Dersom du etter bestemte reglar kombinerer studium/fag på til saman 80 vekttal, kan du etter søknad få eit cand.mag. -vitnemål. Graden er basert på minst fire års normert studietid og må innehalde eit studium/fag som varer minst 1 år, og eitt studium/fag på minst 1 1/2 års studietid. Faga kan vera tatt ved ein institusjon, eller frå fleire universitet og høgskular. Det er ingen krav til at det er bestemte fag som skal kombinerast i ein cand.mag.-grad. Du vert likevel rådd til å velje fagkombinasjonar som gir ein heilskapleg kompetanse. Reglane som gjeld for tildeling av graden finn du bak i studiehandboka. Med eit godkjent mellomfag i cand.mag.-graden kan du søke deg vidare til hovudfag ved universitet eller høgskule. Graden kan også gi høgare lønn i fleire stillingar i offentleg sektor. I samband med studiar i utlandet kan graden gi tilgang til mastergradstudiar. Det vert for tida arbeida med innføring av nye gradstrukturar i Noreg, og HSF sine utdanningar blir tilpassa desse. DEKAN Er den faglege leiaren av ei avdeling på høgskulen, og er vald blant dei fagleg tilsette for tre år av gongen. Dekan leiar avdelingsstyret. 13

16 GENERELL INFORMASJON 2001/2002 DELTIDS- OG DESENTRALISERTE STUDIUM HSF sitt ansvar for studentar på deltids- og desentraliserte studium er lik som for heiltidsstudentar. Rettar og plikter som student er i utgangspunktet lik for alle som er tatt opp til eit studium ved høgskulen. Undervisninga og dei administrative tenestene skal ha same kvalitet for alle studentgruppene. Undervisningstilbodet, dei administrative tenestene og støttefunksjonane (it/bibliotek) skal så langt råd er, tilpassast deltidsstudentane sin spesielle studiesituasjon. Særleg viktig er det at informasjonen og kommunikasjonen mellom student og høgskule fungerer tilfredsstillande for deltidsstudentar som ikkje til dagleg oppheld seg ved studiestaden. EMNE ELLER KURS Dette er nemningar for dei delane som til saman utgjer ein grad eller ei utdanning og som inngår på vitnemål eller karakterutskrift. Kursomtalane er oftast nytta for å omtale kvart kurs i eit studium bygd på ein studieplan, men vert og nytta for å omtale av kurs- og vekttalsoppbygde fagplanar. Direktøren fastset mal for slike omtalar. FAGLEGE FORKURS OG ANDRE STUDIEFØREBUANDE KURS Ein god start på studiet kan ha stor innverknad på prestasjonane seinare i utdanninga. Høgskulen tilbyr forkurs i matematikk og forkurs i kjemi før ordinær studiestart (meir informasjon i kursomtalane under Avdeling for naturfag og Avdeling for økonomi og språk). Det er obligatorisk edb-kurs for alle nye studentar ved studiestart, i tillegg vert det tilbod om ulike brukarkurs dei første vekene av studieåret. Felles kurs i studieteknikk vert arrangert ved studiestart. Innføring i bibliotektenestene vert tilbydd i byrjinga av studieåret. Opplæring av dei tillitsvalde studentane vert gjort utover hausten. FAGPLAN Fagplan er ein plan som gir nærare omtale av innhald og organisering i utdanningar som er omfatta av nasjonale rammeplanar. Avdelingsstyra vedtek fagplanar. Til dømes er fagplan i engelsk bygd på Rammeplan i engelsk i 4-årig allmennlærarutdanning. FUNKSJONSHEMMA OG ANDRE MED SÆRSKILDE BEHOV Her ved høgskulen reknar vi det å kunne studere som ein menneskerett, vi vil vera ein høgskule for alle. Studentar med ulike funksjonshemmingar og andre med særskilde behov, skal oppleve at vi strekkjer oss langt for å tilrettesleggje studietilbod og studiesituasjon på ein slik måte at flest mogeleg skal kunne gjere seg nytte av studietilboda våre. HSF har ein eigen handlingsplan for studentar med ulike funksjonshemmingar. HOVUDFAG Høgskulen tilbyr hovudfag i musikkterapi i samarbeid med Norges Musikkhøgskole. Hovudfag byggjer på ein cand.mag. -grad, og vil som oftast vera ein vidareføring av eit fagområde studenten har teke tilsvarande mellomfag (minimum 30 vekttal) i. Hovudfag er primært ei forskarutdanning, men hovudfag kvalifiserer også for leiande stillingar innan fleire andre områder. Hovudfag er som oftast normert til 2 år. 14

17 2001/2002 GENERELL INFORMASJON LÅNEKASSA - sjå studiefinansiering PIRQUETPRØVE Studentar som skal byrje på allmenn-, førskule-, vernepleiar-, og sjukepleiarutdanning, i tillegg til studentar på praktisk-pedagogisk utdanning, må dokumentere at dei nyleg har teke ei pirquetprøve (tuberkulinprøve). Denne tuberkulosekontrollen har Sosial- og helsedepartementet bestemt skal gjerast på yrkesgrupper som kjem i kontakt med born. Du får meir informasjon om dette i studentekspedisjonen. POLITIATTEST Søkjarar til visse utdanningar må legge fram politiattest når dei aksepterer tilbod om studieplass. Dette gjeld lærarutdanningane, barnevernspedagog- og sosionomutdanning og dei som har søkt opptak til spesialpedagogikk på HSF. Politiattesten skal vise at søkjaren ikkje er dømt, sikta eller tiltalt for seksuelle overgrep mot barn. Forskrifta finn du på : eller du kan få meir informasjon ved å ta kontakt med studentekspedisjonen. PRIVATIST Ein som melder seg til eksamen i eit fag utan å vera tatt opp som student ved høgskulen. Ein privatist må fylle kravet for opptak, betale ei eksamensavgift, og melde seg til eksamen innan fastsett frist for eksamensoppmelding. Ikkje alle fag er opne for privatistar, men informasjon om dette står som eit eige punkt i omtalen av det einskilde studium og fag i studiehandboka. Styret har fastsett utfyllande reglar om rett til eksamen for privatistar. Desse reglane finn du bak i studiehandboka. PROFESJONSSTUDIUM Dette er eit studium som utdannar for bestemte profesjonar, altså yrker. Ved HSF har vi desse profesjonsstudia; ingeniør, sjukepleie, allmenn- og førskulelærar, barnevernspedagog, sosionom, vernepleiar og musikkterapeut. RAMMEPLAN Dette er ein nasjonal plan fastsett av departementet. Planen seier noko om oppbygging, innhald og organisering av visse yrkesutdanningar, som til dømes lærarutdanninga og ulike helse- og sosialutdanningar. Departementet har sett opp visse rammer som høgskulen må følgje, men innanfor desse rammene er det også rom for at høgskulen skal gi si utforming at utdanninga. REALKOMPETANSE I vår vart det bestemt at personar som ikkje tilfredsstiller dei teoretiske krava til generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak til alle studium på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er all den kompetanse ein person har oppnådd, gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktivitetar og anna som kjem i tillegg til den kompetansen ein kan dokumenterer gjennom grunnutdanning. Realkompetansen skal vurderast individuelt og i forhold til det studium det vert søkt opptak til. Reglane til HSF for opptak til studium på grunnlag av realkompetanse - sjå bak i studiehandboka. 15

18 GENERELL INFORMASJON 2001/2002 SKIKKETHETSVURDERING I lærarutdanninga inngår det skikkethetsvurdering av studentane. Omgrepet "skikka" tyder "eigna til å utføre ei oppgåve". Vurdering av om studenten er skikka skal inngå i ei heilhetsvurdering av studenten sin faglege, pedagogiske og personlege føresetnader for å kunne fungere som lærer. Ein student som utgjer ein mogleg fare for barnehageborn og elever sine rettar, tryggleik og psykiske og fysiske helse, er ikkje skikka for læraryrket. Det er bare studentar som har dei faglege, pedagogiske og personlege føresetnadene for å kunne fungere som lærer som skal motta den sertifiseringa eit vitnemål for avslutta lærarutdanning inneberer. Avdeling for lærarutdanning kan gi deg meir informasjon om dette, informasjon dei har gjort tilgjengeleg på vevsidene sine. STUDENTSAMFUNNET I FØRDE Samfunnet vert drive av og for studentane frå Avdeling for helsefag, Avdeling for ingeniørutdanning og Førde Tekniske Fagskule. Studentsamfunnet står for dagleg drift av studentkroa. Kroa har plass til over 200 studentar. Studentsamfunnet har mange ulike undergrupper. STUDENTSAMFUNNET I SOGNDAL Studentsamfunnet i Sogndal har over 1000 medlemmer, og er prosentvis det nest største studentsamfunnet i Noreg. Samfunnet hadde 25-års-jubileum i 1998, og har si eiga studentveke kvart år. Studentsamfunnet står for den daglege drifta av studenthuset Meieriet. Studentsamfunnet har ei mengd ulike undergrupper. STUDIEFINANSIERING Du kan søkje lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Informasjonsbrosjyre og søknadsskjema får du i studentekspedisjonen eller ved å vende deg til: Statens lånekasse for utdanning Postboks 74, 6151 ØRSTA Telefon: Nye studentar ved HSF bør sende søknad om lån og stipend så snart dei har fått melding om studieplass. Søknad skal sendast høgskulen. Melding om lån og stipend blir sendt til høgskulen. Utbetalingspapiret kan hentast i studentekspedisjonen. Informasjon om og frå lånekassa finn du på STUDIEPLANAR Planar for oppbygging, organisering og innhald av ei utdanning som ikkje er styrt av nasjonale rammeplanar. Studieplanar for studium på inntil 30 vekttal kan høgskulen sjølv vedta å starte opp, for lengre studium må ein ha departementet si godkjenning for oppstart. Studieplanar skal vedtakast av Styret, men mindre endringar av eksisterande planar kan gjerast i Avdelingsstyret. STUDIERETTLEIING Studiekonsulentane i den sentrale studieadministrasjonen (på Foss) kan rettleie deg dersom du treng opplysningar om studium ved høgskulen, fagkombinasjonar og yrkeskompetanse, cand.mag. -grad, spørsmål om fritak/innpassing av tidlegare utdanning eller vidare utdanning. 16

19 2001/2002 GENERELL INFORMASJON Ved avdelinga er det studieleiaren og avdelingsadministrasjonen som svarar på spørsmål av fagleg karakter om studiet. Studiekonsulentane i studieadministrasjonen skal i større grad ha oversikt over generelle ordningar som gjeld studiet, oversikt over alle studia ved høgskulen og ein viss kjennskap til studiane ved andre høgskular og universitet. Har du andre spørsmål som gjeld utdanning/ studenttilvære men er usikker på kven du skal ta dette opp med, vil vi så godt vi kan også hjelpe deg på veg med dette. Studiekonsulentane har sett av tid til studierettleiing nokre dagar i veka, dessutan kan du også avtale tid for samtale til andre tider. Nærare informasjon om tider for studierettleiing vil du få ved studiestart og gjennom studieåret. VEKTTAL Vekttal er eit mål for omfanget av eit fag i forhold til normert studietid. Eit årsstudium er normert til 20 vekttal, ein reknar altså med at ein som studerer på fulltid skal kunne ta 10 vekttal per semester. Eit årsstudium eller grunnfag vil såleis bli rekna som 20 vekttal, eit 2-årig studium som 40 vekttal. I forhold til det europeiske systemet, reknar ein slik: 1 vekttal er lik 3 ECTS credits. VIDARE STUDIAR Ei viktig oppgåve for høgskulen er å gi studentane ei grunnutdanning som dei kan nytte til vidare studiar ved HSF, på annan høgskule eller universitet i inn- og utland. I dei fleste faga er det gode moglegheiter for innpassing til vidare studium ved andre høgskular og universitet. Meir om dette kan du finne under presentasjonen av kvart einskild studium. STUDERE I UTLANDET Dei fleste som studerer ved Høgskulen i Sogn og Fjordane tek den største delen av utdanninga heime. Mange utdanningar har lagt inn studieturar og utanlandsopphald i studiet. Ein del studentar reiser ut på utvekslingsprogram som NORDPLUS eller ERASMUS. Mange studentar frå HSF studerer vidare i utlandet. Delstudier/ praksisopphald Sokrates/Erasmus Som Erasmusstudent betalar du ikkje skulepengar ved den utanlandske lærestaden. Du får eit tilrettelagt opphald med grunnlag i ein studieplan som er avtalt på førehand. Høgskulen kan berre tildele Erasmusstipend til opphald ved institusjonar vi har avtale med. Du får støtte til opphald og eit reisestipend. Nordplus Høgskulen deltek i til saman 4 Nordplusnettverk innan lærar- sjukepleiar- og idrettsutdanning. Institusjonane legg til rette for utveksling av studentar og lærarar innan dei ulike nettverka. Praksisopphald må vere på minimum 5 veker, medan studieopp- 17

20 GENERELL INFORMASJON 2001/2002 hald normalt må vere på minst 10 veker. Som Nordplusstudent betaler du ikkje skulepengar, og du får eit tilrettelagt fagleg opplegg som er førehandsgodkjent av høgskulen. Du får støtte til opphald og eit reisestipend. Du må rekne med å betale noko sjølv. Andre delstudier i utlandet Høgskulen har avtalar om delstudium innan lærarutdanninga med eit amerikansk college. Viss du ynskjer å ta fag/delar av studiet i utlandet der høgskulen ikkje har avtalar, må du kontakte lærestaden og skaffe deg fagplanar for dei aktuelle faga. Du må søkje om førehandsgodkjenning før du reiser ut. Vidare studier - yrkespraksis i utlandet Høgskulen arbeider med å legge til rette for vidare studium i utlandet på fleire aktuelle fagområde. Kandidatutdanningane våre eignar seg godt som grunnlag for å ta utanlandske grader på Bachelor- og/eller Masternivå. For kandidatar frå 2-årig studium i økonomi- og administrasjon har høgskulen avtale med engelsk, skotsk, amerikansk og nordiske universitet om gode overgangsordningar. Kandidatar i akvakultur har tilbod om utplassering i utanlandsk bedrift etter avslutta utdanning gjennom Leonardo-programmet Aqua TT. Høgskulen tilbyr og yrkesutplassering i utlandet for kandidatar innan økonomi, reiseliv og for nyutdanna ingeniørar. Korleis går du fram? Studentar som ynskjer å reise utanlands må rekne med å bruke tid og krefter på å førebu opphaldet. Dersom du ynskjer informasjon om høgskulen sine tilbod, eller hjelp til å finne aktuelle stader å reise, kan du vende deg til avdelinga di eller til internasjonal medarbeidar i studieadministrasjonen. Du kan og orientere deg på HSF si vevside "Studier i utlandet". Søknadsskjema til Erasmus- og Nordplusopphald finn du i avdelingsekspedisjonane og i studentekspedisjonen på Foss. Du skal levere søknaden i studentekspedisjonen eller i avdelingsekspedisjonane i Førde. I studierommet på Foss og i avdelingsekspedisjonane i Førde finn du og meir informasjon og søknadsskjema til dei institusjonane vi samarbeider med. Oversikt over aktuelle stader å reise på utveksling, eller for å ta vidare studium, finn du på dei neste sidene: 18

STUDIEHANDBOK 2003/2004

STUDIEHANDBOK 2003/2004 STUDIEHANDBOK 2003/2004 1 GENERELL INFORMASJON 2003/2004 INNHALD GENERELL INFORMASJON Kjære brukar................................................................... 5 Studieåret 2003/2004...........................................................

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing STUDIPLANMAL 2011 med brukarrettleiing Felt med informasjon som vises i studieplanen på nettsidene vert markert med Felt med intern (administrativ) informasjon vert markert med I Felt: I/ Forklaring: Val:

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE www.sisof.no Førde Sogndal NY SOM STUDENT I SOGN OG FJORDANE Mellom fjordar og fjell på vestlandet ligg Sogndal, Førde og Sandane. Her finn du

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Vedteke av utdanningsutvalet 09.02.12 Reglementet er heimla i Forskrift om opptak til høgre

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Strategi og handlingsplan 2013-2016

Strategi og handlingsplan 2013-2016 Strategi og handlingsplan 2013-2016 SISOF Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane STUDENTSAMSKIPNADEN I SOGN OG FJORDANE Forretningsidè: SISOF skal drive velferdstilbod for studentane ved HiSF. Vi skal

Detaljer

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland I dette dokumentet følger vår uttale om Forskrift for FiH. Vi presenterer tekst til høyring, deretter vårt forslag om ny tekst med grunngjeving. 2-2

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte. Arena Høgskulen i Sogn og Fjordane brukar Arena for studieadministrativ informasjon frå HSF til den enkelte student, og frå den enkelte student til HSF. Denne rettleiinga tek for seg kva for informasjon

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga

Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Vedlegg 1 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga SØKNAD OM VIDAREGÅANDE OPPLÆRING SPESIELT TILRETTELAGT FOR VAKSNE 1. PERSONOPPLYSNINGAR Namn Fødselsnummer, 11 siffer Adresse Tlf. privat Tlf.

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Endring av forskrift for Fagskolane i Hordaland

Endring av forskrift for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-105 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 25.10.2017 Endring av forskrift for Samandrag I samband

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar

Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar Kva reglar gjeld ved skade knytt til undervisning, praksis, ekskursjonar og feltarbeid? Utdanningsforum 17.09.12 Terje Bjelle Hovudprinsippet: Staten

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-74 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 20.11.2012 REVIDERING AV REGLEMENTET

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes Ny utdanning i Norge! ARBORIST Fagskulane i Hordaland avdeling Hjeltnes Om studiet Ynskjer du ein spennande etterutdanning? Er du fasinert av og likar å arbeide med tre? Bli Arborist! Fagskuleutdanninger

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Læringsmiljøutvalet REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28. september

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Seksjon for Vedtak i Opptaksnemnda27.06.13 Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria for realkompetanse før dei

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID NB: Alle delane av praksis er obligatoriske Høgskulen i Sogn og Fjordane Avdeling for samfunnsfag v/ praksisansvarleg Marita Brekke Skjelvan

Detaljer

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP Modul I Modul II kvar modul 30 studiepoeng Godkjent januar 2001 Revidert utgåve juni 2010 og januar 2014 1 Studieplan Endringskunnskap Innleiing Studiet kan gjennomførast som

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

www.questback.com - print preview

www.questback.com - print preview Side 1 av 9 Kompetanseutvikling i bibliotek-13:44 1) Kva type bibliotek jobbar du i? Fylkesbibliotek Folkebibliotek Bibliotek i vidaregåande skule Universitetsbibliotek Høgskulebibliotek Fagbibliotek 2)

Detaljer

MED ecampus PÅ NETT I LÆRARUTDANNINGANE

MED ecampus PÅ NETT I LÆRARUTDANNINGANE Postboks 74 Sandviken 5812 Bergen www.nla.no Telefon: 55 54 07 00 Telefaks: 55 54 07 01 E-post: post@nla.no Org. nr. 995 189 186 TEKNISK NOTAT KNYTT TIL LÆRARUNDERSØKING VÅREN 2016 Til: Høgskulen Sogn

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09)

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria

Detaljer

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Planen er administrativt godkjent og gjeld frå september 2013. Foto: Kari Aas Spor Du går inn i ditt landskap. Møter mennesker som går

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer