1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart."

Transkript

1 DiSafe betingelser og retningslinjer: Velkommen til DiSafe - din digitale bankboks. Vi håper du vil ha glede av å benytte våre tjenester! DiSafe gir deg muligheten til å bevare, organisere, lagre og dele filer. Før du registrerer deg på vår internettside eller benytter noen av våre tjenester, er det viktig at du gjennomgår våre betingelser og retningslinjer nedenfor. Betingelsene kan til enhver tid bli endret eller oppdatert uten forvarsel, og denne siden vil alltid vise den gjeldende versjonen. Vennligst sjekk denne siden jevnlig for oppdateringer. Når du går inn på våre sider, har du akseptert at du har lest og godkjent betingelsene og at du heretter vil forholde deg til dem. Ved aksept er det automatisk inngått en juridisk avtale mellom deg og DiSafe som bekrefter at du vil benytte våre tjenester via websiden i henhold til retningslinjene gitt i dette dokumentet. Dersom du har spørsmål vedrørende betingelsene, vennligst kontakt oss på Dersom du ikke aksepterer betingelsene, ber vi deg om ikke å gå videre på våre internettsider eller benytte våre tjenester via våre internettsider. 1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart. 2. Abonnent: En abonnent er en person som juridisk sett har evne til å forstå og har akseptert betingelsene og hvis navn, e-post adresse og annen påkrevd personopplysninger er gitt til DiSafe og registrert hos DiSafe som den personen som er ansvarlig for den unike DiSafe brukerkonto og de som eventuelt har tilgang til din brukerkonto og benyttelse av tjenestene via din konto. Du vil bli referert til som Abonnent eller din konto som ditt DiSafe Medlemskap. Abonnenter vil ha tilgang til en verdi abonnements konto med standard størrelse lagringplass fra 25 GB og inntil 100 GB (GigaByte) lagringsplass til den prisen som er avtalt ved registrering. Det er muligheter for å utvide lagringsplass mot ekstra kostnad. Valg og pris er beskrevet på siden. Pris og lagringsmuligheter kan bli endret til enhver tid uten forvarsel. DiSafe s lagringspolitikk (som beskrevet i disse betingelsene) er utviklet med tanke på at du skal ha muligheten for å ha glede av dine personlige bilder, dokumenter, filmer og musikk for livslang lagring så lenge den avtalte betalingen for din digitale bankboks er à jour. Med unntak av Punkt 5 og 12, vil alt lagret materiell på din brukerkonto bli bevart inntil du fjerner dem. Abonnenten samtykker i å motta informasjon, tilbud, nyheter og liknende på e-post/sms fra DiSafe eller tredjepart. 3. Priser, betingelser og tilgjengelighet. A)Priser/Avgifter/skatt: Prisen for ethvert DiSafe produkt eller tjeneste skal fastsettes i en DiSafe prisliste som kan bli endret fra tid til annen. I henhold til denne avtalen er du ansvarlig for betaling av alle avgifter i tilknytning til din DiSafe konto. Alle avgifter i forbindelse med våre tjenester vil være basert på enhver tid gjeldende rater. Dette gjelder også for produkter og tjenester fra tredjepart, som forhandles via DiSafe. Det vil ikke gis kreditt, rabatt eller erstatning for perioder hvor Tjenesten er nede eller av andre grunner er utilgjengelig. b) Kostnader i forbindelse med innkjøp av elektronisk eller teknisk utstyr og tjenester: Hver abonnent har selv det økonomiske og praktiske ansvar for erverving av tilfredsstillende utstyr som: computer, telefon og andre online og offline tjenester som er nødvendig for å få tilgang til våre produkter og tjenester.

2 c) Betalingsbetingelser: Utgifter i forbindelse med kjøp av produkt eller tjeneste, vil forfalle til betaling ved ervervelse eller ved rimelig tid fastsatt av DiSafe etter mottatt faktura. Faktura for bestilt abonnement forfaller til betaling 14. dager etter fakturadato og det faktureres for 3 og 3 måneder av gangen hvis ikke annet er avtalt. Dersom din betaling foregår via ditt kredittkort/bankkort og blir avvist, eller at tilsendt faktura ikke blir betalt innen rimelig tid vil DiSafe, for egen del kunne avvise denne avtalen, men du vil fremdeles være økonomisk ansvarlig for alle utestående fordringer. Dersom det er levert forfalte tjenester som ikke er benyttet av abonnenten og heller ikke betalt for etter tilsendt /purring inkassovarsel, kan DiSafe, og uten videre forvarsel, stenge for abonnentens tilgang til tjenestene og/eller stenge/slette kontoen. d) Tilgjengelighet: Utvalg av produkter og tjenester samt spesielle tilbud, kan bli endret uten forvarsel. Vi forbeholder oss retten til å endre priser og tilbud uten forvarsel som er påkrevd p.g.a. markedssituasjon, produsenter eller leverandører som opphører eller ved typografiske eller tekniske feil. 4. Bruk av tjenester: Noen av tjenestene krever innlogging og personlige opplysninger blir bevart under diskresjon av DiSafe. Abonnenten må kontakte via e-post eller telefon umiddelbart dersom navn eller passord blir stjålet eller mistet. Abonnenten kan tillate mindreårige tilgang til kontoen, men står ansvarlig for å kontrollere dennes bruk og eventuelle endringer den mindreårige foretar på abonnentens konto. 5. Ansvar og oppførsel; forbudt innhold: a) Vi anser DiSafe.net for å være en familievennlig tjeneste og vi tolererer ikke noen form for ufint innhold som strider i mot Norsk lov. Ved vurdering av hvorvidt man skal laste opp enkelte filer, vær oppmerksom på at DiSafe inneholder både offentlige sider (synlig for alle med internett tilgang), og private album/mapper (som er passord beskyttet). Du kan benytte Tjenesten til å dele kreativt materiell, inkludert fotografier, digitale bilder, dokumenter, film, musikk, linker og kommentarer (= Innhold). I tillegg må enhver bruker enten han er abonnent eller har tilgang til en konto via en abonnent godta at det ikke er lov til å bruke denne Tjenesten til å distribuere, bevare, sende, laste opp, lagre, skrive ut eller på annen måte bruke det vi definerer som forbudt innhold via Tjenesten. Forbudt innhold inkluderer men er ikke begrenset til følgende: Innhold som er bryter mot Norsk lov, eller på noen måte ansett som: 1. Grovt, truende, ærekrenkende, bedragersk, misvisende, vanhellig, uanstendig, utuktig, baktalende, fornærmende, ulovlig, plagsom, oppfordring til rasisme, bigotteri, hat eller fordommer eller som på annen måte er upassende eller ubehagelig 2. Skadelig for mindreårige 3. Brudd på copyright, merkevare eller annen intellektuell rettigheter til tredjepart 4. Materiell som inneholder virus, ormer, korrupte filer, trojanske hester eller annen form for korrupte koder eller innhold som kan kompromittere Tjenesten, DiSafe s nettverk eller abonnenters utstyr eller software 5. Oppfordring eller bidrag til instruksjoner til eller informasjon om ulovlig aktivitet 6. Forbryter seg mot rettighetene til andre personer, inkludert forsendelser eller publisering av private opplysninger om andre personer eller instanser 7. Linker som anbefaler eller innholder Forbudt Innhold eller programmer eller filer som er kamuflert for å skjule upassende materiell eller filer 8. Forbryter seg mot lover, regler eller andre retningslinjer som DiSafe og dens brukere er underlagt b) Med mindre denne avtalen tillater det, kan du ikke reprodusere, distribuere, sende, publisere, overføre eller på noen måte kommersielt utnytte materiell som er tilgjengelig gjennom Tjenesten. c) Du må godkjenne at det er i DiSafe s politikk å samarbeide med myndighetene under en eventuell etterforsking av som har forbrutt seg mot regelen om Forbudt Innhold.

3 d) DiSafe har når det måtte passe rett til å vurdere hvorvidt innhold er Forbudt Innhold og alt innhold i Tjenesten er underlagt muligheten for å bli undersøkt. 6. Tredje parts software: Til fordel for våre abonnenter, vil vi ha muligheten til å ha tredje parts software tilgjengelig for brukerne gjennom Tjenesten. For å kunne bruke tredje parts software er du underlagt de betingelsene som tredje part setter og som er en sak mellom deg og tredjepart. Ved å laste ned tredje parts software, aksepterer du at DiSafe ikke er ansvarlig for eventuell virus, ormer, trojanske hester eller annen form for korrupte koder som måtte følge det nedlastede programmet. DiSafe kan ikke garantere for ytelsen eller effektiviteten til tredje parts software som er tilgjengelig for nedlasting gjennom Tjenesten. DiSafe eller DiSafe s ledelse eller ansatte kan ikke stå til ansvar for eventuelle direkte eller indirekte krav eller klager som er tilknyttet tredje parts software som er nedlastet gjennom Tjenesten. 7. Personvern: Vi beskytter og bruker dine personlige opplysninger i henhold til vår regel om personvern. DiSafe setter sikkerhet i høysetet. Alt av opplastet materiale (bilder, dokumenter, musikk og film) på din konto, forblir din eiendom. Innholdet behandles konfidensielt og kan ikke overlates til tredjepart uten samtykke fra deg. Du står fritt til å laste ned alt innhold på din digitale bankboks. Du forplikter deg til å holde brukernavn/passord og annen informasjon som kan gi tilgang til konto, konfidensielt ovenfor uvedkommende. Av sikkerhetsmessige hensyn anbefales aldri å bruke automatisk innlogging på din personlige PC. Vær nøye med å logge ut ved bruk av din digitale bankboks i utlandet, på andres PC er osv. Dersom du har fått gjort en digitaliseringsjobb hos en av våre forhandlere, skal du ikke oppgi brukernavn/passord til din konto. Vår forhandler laster ditt materiale opp til en ventestasjon som du overfører til din digitale bankboks. Ditt innhold blir ikke publisert på internett. Ditt innhold lagres på eksterne state of the art servere med kontinuerlig back up er. 8. Dødsfall: Dersom det gjøres krav på innholdet i en digital bankboks av en person som ikke er opprinelig eier, kreves skifteattest, eller annet godkjent rettsdokument. 9. Erstatning: Du samtykker å erstatte, forsvare og holde DiSafe skadeløs (inkludert alle tilknyttede selskaper, også tredjepart) for alt som eventuelt blir borte, ødelagt, kostnader inkludert akseptabel juridisk bistand som er resultat av forbrytelse mot betingelsene i denne avtalen, eller din egen eller andres atferd/aktivitet som er klanderverdig og i sammenheng med din konto. 10. Begrenset garanti: a) Eksklusiv rettsmiddel: Enhver funksjon tilknyttet Tjenesten, er basert på som vist og som tilgjengelig. Bruken av Tjenesten er på eget ansvar. DiSafe kan kun garantere at eventuelt materiell skal returneres i brukbar stand. DiSafe s eneste forpliktelse og ditt eneste rettsmiddel skal være at DiSafe 1) refunderer fullt beløp av kjøpesum av abonnementet mot kvittering for innbetalt abonnement. 2) reproduserer materiellet uten kostnad hvis mulig. b) Sikkerhetskopier/Backup av bilder og annet materiell: Tjenesten er ikke utviklet med den hensikt å bli brukt som PC back-up lagring for katastrofer eller andre nødssituasjoner. Selv om DiSafe har tatt mange forholdsregler for å sikre lagring, skal du ikke bruke denne tjenesten som din eneste løsning, vi anbefaler derfor å ta ekstra sikkerhetskopi/back up av alt materiell lagret på tjenesten som du anser for viktig eller umistelig.

4 c) Dementi: Unntatt ovenstående begrenset garanti vil DiSafe uttrykkelig frasi seg alle garantier av alle slag, enten uttrykt direkte eller indirekte, inkludert, men ikke begrenset til, underforstått garanti for salgbarhet, egnethet for et spesielt formål eller ukrenkelighet. DiSafe kan ikke garantere at 1) tilgangen til internettsiden eller Tjenesten vil være fri for feil eller avbrudd 2) internettsiden eller serveren er fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller 3) tjeneste, side, innhold vil møte dine krav. DiSafe kan ikke utstede garantier for software, varer, tjenester, tilbud, eller levering av disse, som blir ervervet eller tilgjengeliggjort gjennom DiSafe s internettside eller som er annonsert på denne. Alt materiell som er lastet ned eller på annen måte er ervervet gjennom bruk av Tjenesten, er på egen risiko og diskresjon. Du vil selv være ansvarlig for eventuell skade på ditt PC system eller eventuelt tap av data som et resultat av nedlasting av infisert materiell. 11. Ansvarsbegrensning: Du vil uttrykkelig erkjenne og godta at (i ytterste grad innenfor loven) DiSafe ikke har noen forpliktelse eller ansvar (enten det er i forbindelse med kontrakten, garantier, forvoldt skade (tort og svie inkludert forsømmelse), produktansvar m.m.), ved tilfeldig, indirekte eller følgende skader eller forpliktelser (inkludert - men ikke begrenset til - tap av; data, inntekt eller fortjeneste), som skjer i forbindelse med din bruk av siden og Tjenesten, selv om du har blitt informert om muligheten for at slik skade eller situasjon kan oppstå. Denne forutgående begrensningen er gjeldende for skader som måtte skje i forbindelse med 1) bruk av eller udugelig bruk av Tjenesten, 2) kostnad ved anskaffelse av varer og tjenester som erstatning for varer og tjenester som er kjøpt via Tjenesten 3) urettmessig tilgang til eller endring av din overføring av tredje part, 4) innhold som er gjort tilgjengelig for deg gjennom Tjenesten av tredje part eller andre saker som er relatert til Tjenesten. 12. Oppsigelse/utestengelse: a) Oppsigelse fra DiSafe: Du erkjenner og godtar at DiSafe til enhver tid kan stenge ditt medlemskap (eller deler av det), stoppe tilgang til Tjenesten og ta bort eller forkaste alt innhold inkludert men ikke begrenset til all informasjon, kommunikasjon, oppslag, album, bildefiler eller annet innhold du har på Tjenesten, ved brudd på hele eller deler av denne avtalen. Manglende abonnements betaling over tid (mer enn 2 forfalte perioder) kan føre til sletting av konto med innhold. Du erkjenner og godtar også at DiSafe ikke står til ansvar overfor deg eller tredje part i forbindelse med en eventuell utestengelse. b) Oppsigelse fra abonnent: Du kan når som helst si opp din avtale med DiSafe ved å sende en e-post til Kontoen vil bli stengt av DiSafe ved mottagelse av en skriftlig oppsigelse og innholdet blir slettet. c) Løpende forpliktelse etter oppsigelse: Du er ikke fritatt for forpliktelser i tilknytning til ditt abonnement ved oppsigelse eller suspendering, så som; utestående beløp eller andre omkostninger. Det vil heller ikke bli ettergitt beløp eller tid som er til gode i forbindelse med abonnementet. 13. Valg av lov: Norsk domstol er den eneste instans med rett til å løse konflikter/uenighet som oppstår i relasjon til disse betingelser og regler. Du godkjenner vår rettskrets som behandlingsrett for eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med ditt abonnement eller denne avtalen. 14. Omforming av betingelser:

5 Du samtykker i at DiSafe kan endre disse betingelsene inkludert retten til å stoppe Tjenesten eller deler av Tjenesten til enhver tid, uten skjellig grunn og uten forvarsel. 15. Fullstendig avtale: a) Disse betingelsene er ansett å være den fullstendige avtalen mellom deg og DiSafe og skal lede deg i bruken av Tjenesten, og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og DiSafe. I en eventuell uoverensstemmelse mellom disse betingelsene og informasjon som er gitt i offline materiell (f. eks. reklame materiell), vil denne avtalen alltid være gjeldende. I tillegg kan du være underlagt betingelser i tillegg til denne avtalen som kommer med tilknytning av tjenester, innhold eller software levert av tredje part. b) Ved forsømmelse fra DiSafe til å utøve tiltak i henhold til forskriftene i denne avtalen, vil det ikke bety kravfrafall. Dersom norsk domstol finner noen av forskriftene i disse betingelsene som ugyldig, skal partene allikevel enes om at retten skal bestrebe seg på å finne en løsning for partene som reflekterer intensjonen i forskriftene. For øvrig vil de andre forskriftene være fullt gjeldende. c) Uavhengig av statutter eller lover som sier det motsatte, skal du samtykke i at krav eller påtalerett som oppstår i relasjon til bruk av Tjenesten eller betingelsene, må registreres innen 1 ett år etter at den situasjonen oppsto eller la saken ligge for all fremtid. 16. Rapportering av overtredeler: Du kan rapportere misbruk av disse betingelsene til