Webhuset AS VPS Avtalevilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Webhuset AS VPS Avtalevilkår"

Transkript

1 Webhuset AS VPS Avtalevilkår VPS (virtuell server) er et produkt fra Webhuset AS. I dette dokumentet kan VPS omtales som produktet eller tjenesten og Webhuset AS omtales som leverandøren, Webhuset eller vi. Kunden, du eller deg er sluttkunden som er oppført som eier og/eller bestiller av produktet i Webhusets kundedatabase og som nyttiggjør seg av produktet. Lagring av innhold Produktet skal kun benyttes til lovlig aktivitet. Overføring, lagring eller presentasjon av informasjon eller data som strider mot norske lover er ikke tillatt. Slikt materiale er inkludert, men ikke begrenset til: kopibeskyttet materiale, truende og upassende materiale og materiale som kan gjøre leverandøren til mål for uønsket oppmerksomhet, trusler eller angrep. Eksempler på forbudt innhold (ikke begrenset til): IRC-programvare Pirat-programvare Hacking-sider, programmer eller arkiv Warez-nettsteder Musikk som er beskyttet av opphavsrett hvor kunden selv ikke innehar opphavsrett eller distribusjonsrett Virus Webhuset avgjør alltid hva som utgjør et brudd på disse bestemmelsene. Vi forbeholder oss retten til å stenge ned tjenesten inntil det har blitt opprettet kontakt med kunden og det er kommet til en enighet om fjerning av det omstridte materialet. Er du i tvil om hva som tillates anbefaler vi deg å ta kontakt med support skriftelig før materialet lastes opp. Vi tillater ikke følgende tjenester/aktiviteter i vårt nett: IRC - vi tillater ingen form for IRC-aktivitet. Portscanning - vi tillater ingen form for scanning av porter utført fra servere i vårt nettverk. Åpne proxier Åpen SMTP Relay Scanning av websider med hensikt å samle epostadresser eller annen data som skal eller kan benyttes til markedsføring er ikke tillatt. Kommersiell markedsføring via epost Spamming (sending av uønsket epost) er ikke tillatt. Dersom Webhuset mottar gjentatte klager på slik aktivitet forbeholder vi oss retten til å stenge tjenesten. Flere gjentagende brudd på dette punktet kan føre til utestengelse, sperring av SMTPtjenesten eller andre tiltak vi finner nødvendig og i samsvar med overtredelsen. 1

2 Det er ikke tillatt å operere epostlister som ikke er Confirmed/double opt-in. For alle epostlister må deltakerne gi sitt samtykke til å delta. Et slikt samtykke skal alltid bekreftes av deltakeren ved at det sendes en bekreftelse til deltakerens epostadresse. Deltakeren må så utføre en aktiv handling for å gjøre medlemskapet i listen gjeldende. Denne bekreftelsen skal tas vare på så lenge deltakeren er med på listen og den skal gjøres tilgjengelig for Webhuset på forespørsel. Unntak gjøres for kundedatabaser hvor mottaker må forstå at han/hun er registrert i et kunderegister og mottar epost som en følge av et aktivt kundeforhold. Det skal uansett være anledning for mottaker å automatisk reservere seg mot flere forsendelser ved å klikke en avmeldingslink som er tydelig plassert øverst eller nederst i eposten. Forøvrig skal all markedsføring skje i tråd med de gjeldende regler i hvert enkelt land hvor deltakerne på epostlisten har hjemhørighet. Misbruk Ethvert forsøk på et av følgende er strengt forbudt. Innlogging på annen maskin uten samtykke Probing, hacking, modifisering eller på annen måte forsøke å bryte ned sikkerhetsmekanismer Overføring av data som inneholder virus, trojanere, ormer o.l. som kan skade andre datamaskiner eller data Forstyrre eller fange opp data/informasjon Forstyrre tjenesten til en hvilken som helst bruker, vert eller nettverk ved overlasting, flooding, mailbombing og lignende Brudd på disse bestemmelsene eller lignende aktiviteter som brukeren må forstå ikke kan tillates vil medføre umiddelbar stenging av tjenesten. Forbruk Datamengde Produktet inkluderer en gitt datamengde hver kalendermåned. Det inkluderte forbruket er angitt i GB (gigabyte) eller TB (terabyte) trafikkmengde hvor det med 1 GB menes MB og 1 TB menes GB. Månedlig tildelt trafikkmengde kan ikke akkumuleres. Ved et stort overforbruk kan leverandøren kreve at det stilles en sikkerhet i form av bankgaranti eller forhåndsbetaling. Ved store og unormale svingninger i trafikkmønsteret forbeholder vi oss retten til å begrense hastigheten. Kunden oppfordres til å kontakte Webhuset skriftelig i forkant av forventede store endringer i trafikkmønsteret. Tilgjengelighet Infrastrukturen skal være tilgjengelig i minimum 99,0% målt over en periode på 3 måneder. Med infrastrukturen menes: 2

3 Internett-forbindelse Vertsmaskin for virtuell gjest Tilgjengeligheten måles av en ekstern part. Dersom en tilgjengelighet på 99,0% ikke er opprettholdt gjelder følgende kompenasjonstabell: 98,99-98,00: 50% 97,99-97,00: 75% 96,99 eller lavere: Full refusjon Prosentsatsen viser til prosent refusjon av kostnadene for tjenesten for gjeldende kvartal. Refusjon gjelder ikke eventuelle tilleggstjenester. Planlagt vedlikehold Unntatt fra tilgjengelighetsmålingen er planlagt vedlikehold. Slikt vedlikehold vil varsles via leverandørens statusblogg. Denne bloggen vil det være mulig å abonnere på via RSS eller tilsvarende teknologier. Planlagt vedlikehold skal som hovedregel varsles senest 7 dager før arbeidet finner sted. Arbeidet skal søkes utført i perioden 22:00-07:00 CET. Unntatt er arbeid som krever øyeblikkelig igangsetting som f.eks. problemer av sikkerhetsmessig art og problemer som står i fare for å påvirke et stort antall brukere eller gi alvorlige konsekvenser dersom feilen ikke blir utrettet raskt. Unntatt er også arbeid som medfører kortere enn 15 minutter forstyrrelse i tidsrommet 01:00-03:00. For sistnevnte gjelder varsling senest 24 timer i forveien. Avtaleperiode og oppsigelse En serveravtale gjelder måned for måned eller 12 måneder avhengig av inngått avtaletype. Måned for måned En måned for måned-avtale kan avsluttes når som helst. Eventuelt forhåndsbetalt beløp for alle hele, gjenværende kalendermåneder tilbakebetales. Ved oppdatering av denne avtalen blir ny avtale gjeldende fra og med påfølgende kalendermåned. Ved tilbakebetaling trekkes det et gebyr dersom betalingsmetode er faktura eller beløp må tilbakebetales til konto. Det er ingen gebyr for refusjon til kredittkort. 12 måneder En avtale på 12 måneder kan avsluttes innen forfallsfristen på tilsendt faktura som er gjeldende for måned 13 og videre. En avtale på 12 måneder omgjøres automatisk til en ny 12 måneders-avtale etter oppsigelsesfristens utløp dersom ikke annet avtales. Oppsigelsen må være innsendt elektronisk via eget oppsigelsesskjema innen midnatt samme dag som fakturaen forfaller til betaling for å gjøres gjeldende. Epost regnes ikke som en gyldig oppsigelse. 3

4 Denne revisjonen av avtalen er normalt gjeldende ut hele avtaleperioden. Unntak gjøres i de tilfeller hvor endring av avtalen er nødvendig for å opprettholde sikkerhet og stabilitet, samt for endringer som ikke påvirker kundens bruk av produktet på endringstidspunktet. Slike endringer kan gjøres gjeldende umiddelbart og kunden skal varsles via epost. Signering av avtale Avtalen regnes som inngått og bindende ved elektronisk signering av denne avtalen på Webhuset websider. Angrerett for forbrukere Produktet leveres elektronisk og det gis derfor som utgangspunkt ingen angrerett. Avtalen er bindende fra det tidspunktet kunden benytter de tilsendte serveropplysningene til å logge seg på serveren. Privatkunder har en rett til å angre på den delen av tjenesten som ikke er levert. Tjenesten som ikke er levert regnes som alle hele, gjenværende kalendermåneder. Angrerettens tidsfrister gjelder forøvrig. Oppbevaring av passord Innen 24 timer etter serveropplysninger er sendt til kunde per epost forbeholder Webhuset seg retten til å slette innloggingsopplysningene fra sin database. Kunden oppfordres samtidig til å endre passordet på serveren. Dersom dette passordet glemmes/mistes kan det normalt ikke gjenopprettes uten at maskinen må installeres på nytt og dataen går tapt. Backup Leverandøren er ikke ansvarlig for backup av kundens data med mindre det er inngått en egen avtale om dette. Drift, sikkerhet og oppdateringer Produktet inkluderer ingen for drift eller sikkerhetsoppdateringer med mindre det er inngått en egen avtale om dette. Kunden er selv ansvarlig for å holde operativsystem og annen programvare forsvarlig oppdatert til enhver tid. Skade og ansvar Leverandøren er ikke ansvarlig for skade oppstått som en følge av annen parts handling. Leverandørens erstatningsansvar er maksimalt begrenset til tjenestens kvartalsvise kostnad. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av data som en følge av arbeidsuhell, sabotasje, innbrudd, terror, naturkatastrofer og feil på utstyr og installasjoner i datasenteret. Kunden plikter å sørge for backuprutiner og andre sikkerhetsmekanismer som reduserer kundens eksponering for risiko. Leverandørens ansvar kan bortfalle eller kraftig reduseres dersom sikkerhetsmekanismer ikke er innarbeidet. 4

5 Eventuell kompensasjon beregnes ut i fra det kvartalet skaden/mangelen oppstod. Tvister Dersom en tvist mellom partene ikke er mulig å løse i minnelighet skal partene bringe saken inn for domstoler med verneting i Bergen. 2.00: Gjeldende fra : Gjeldende fra

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtale Sist oppdatert: 20.12.2013 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: Generelle betingelser - generelle

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 16.01.2015 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: 1. Generelle betingelser - generelle

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde Avtalebetingelser ORGNR: 946 665 630 KONTAKT: WebTeamet, v/ Svein T. Kristensen, Borggt. 14, 9406 Harstad - Tlf. 907 98347 DATO PUBLISERT: 16.09.2008 DATO ENDRET: 15.05.2009, 18.08.2010, 30.06.2011, 01.08.2013

Detaljer

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05)

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) 1 ABONNEMENT OG TILKNYTNING FIBER Disse vilkår gjelder mellom 3net AS (Salgsorganisasjon til Nord Troms Kraftlag AS, heretter kalt 3net) og den som

Detaljer

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder.

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Tjenesteavtale Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Avtalen erstatter alle tidligere tjenesteavtaler, vilkår og betingelser gitt av Telsys AS. Side

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart.

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart. DiSafe betingelser og retningslinjer: Velkommen til DiSafe - din digitale bankboks. Vi håper du vil ha glede av å benytte våre tjenester! DiSafe gir deg muligheten til å bevare, organisere, lagre og dele

Detaljer

Tjenesteavtale. Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett. 1. Generelt. 2. Tjenesten. Versjon 1.5 av 01. Juli 2006

Tjenesteavtale. Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett. 1. Generelt. 2. Tjenesten. Versjon 1.5 av 01. Juli 2006 Tjenesteavtale Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett Versjon 1.5 av 01. Juli 2006 For.com/.net/.org gjelder også følgende: http://resellers.tucows.com/opensrs/com_net_org/exhibita http://www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund

Detaljer

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge.

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Ved å registrere deg for tjenesten(e), godtar du følgende vilkår, betingelser og retningslinjer.

Detaljer

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser Generelle forretningsbetingelser 1.0 Bruksområde Forretningsbetingelsene gjelder for alle tjenester som kunden abonnerer på hos Inventive AS. Ethvert avvik på betingelsene må være skriftlig akseptert av

Detaljer

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser.

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder

Detaljer

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4:

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4: Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO For Com4: Web Og: Kunde: Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnummer: Sted: Avtalen Avtaletype: Pris: Type abonnement Vedlegg

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer