ET HJELPEMIDDEL FOR FORRETNINGS- TRANSFORMASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET HJELPEMIDDEL FOR FORRETNINGS- TRANSFORMASJON"

Transkript

1 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 1 BIM FOR INFRASTRUKTUR ET HJELPEMIDDEL FOR FORRETNINGS- TRANSFORMASJON Fordelene med 3D-modellering og intelligente objekter 10 MINUTTER LESETID

2 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 2 Sammendrag Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er bredt anerkjent som en moden designmetodologi innen byggebransjen, og brukes av mange arkitekter, ingeniører og entreprenører. Bruken av BIM for infrastruktur øker raskt ettersom byggherrer og leverandører av ingeniørtjenester i økende grad oppdager fordelene med 3D-modellering med bruk av intelligente objekter.

3 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 3 BIM er en modellsentrisk prosess rik på informasjon, med kraft til å forvandle prosjektleveranser og tilføre verdi gjennom hele livssyklusen til infrastrukturobjekter. Infrastrukturselskaper som kun implementerer BIM som en kraftigere versjon av tradisjonell CAD, det vil si selskaper som kun bruker BIM for designspesifikke arbeidsflyter, vil ikke oppdage hele verdien og den transformative kraften i denne modellsentriske prosessen. Dette dokumentet diskuterer BIM for infrastruktur som et hjelpemiddel for transformasjon av forretningsprosesser som kan: Øke klarheten i prosjektideen for alle interessenter - og bedre informere ved beslutningstaking og redusere risiko Sikre datanøyaktighet og kontinuitet på tvers av livssyklusen til et prosjekt forbedre kvaliteten og produktiviteten Gi et kritisk fundament for virksomhetssmidighet bruke teknologitilretteleggere for å maksimere lønnsomhet og vekstmuligheter

4 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 4 Skalerbar produktivitet 27 % av prosjekter 50 % av prosjekter 75 % av prosjekter Akselerere BIM for infrastruktur 47 % av de som svarte på undersøkelsen bruker BIM på minst 25 % av infrastrukturprosjektene sine i dag I løpet av to år, vil nesten 80 % bruke BIM på minst en fjerdedel av prosjektene sine 4,4x økning i "Veldig høy" (>75 % av prosjektene) i løpet av perioden på fire år (7 % til 31 %) Kilde: 2012 McGraw-Hill SmartMarket Report: The Business Value of BIM for Infrastructure I henhold til 2011-data fra Bureau of Labor Statistics, doblet årlig inflasjonsjustert produksjonsresultat per arbeider (USA) seg på 21 år fra 1976 til 1997, og doblet seg igjen i de 13 årene fra 1997 til Denne veldokumenterte produktivitetsveksten er generelt tilskrevet aggressiv bruk av datamaskinbasert teknologi og spesielt bruk av modellbaserte konstruksjons- og produksjonsprosesser, som for bilproduksjon. I løpet av den samme perioden holdt produktiviteten innen bygge- og anleggsbransjen seg i hovedsak helt flat.

5 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 5 BIM er den åpenbare kandidaten for å oppnå like dramatiske gevinster innen infrastruktursektorens produktivitet, med sin evne til å samle, organisere og analysere enorme mengder informasjon relatert til infrastrukturobjekter. I løpet av det neste tiåret, gitt gryende teknologitilretteleggere for å støtte store tverrfaglige prosjekter og livssyklusmulighetene for modellsentrisk tilnærming, er det tenkelig at infrastrukturbransjen til og med kunne overgå produktivitetsgevinsten som oppnås innen produksjon.

6 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 6 Vurder potensialet: Planlegge KFW Engineering brukte BIM til å imponere prosjektrevideringsteamet og hjelpe dem med å vinne arbeid. De trakk ut data fra eksisterende kartdata og virksomhetsdata og utfylte dem med bekreftelse fra felten, og skapte en 3D-modell av et faktisk veikryss innen prosjektets grenser på bare 8 timer. Designe ProRail (det nederlandske selskapet ansvarlig for jernbaneinfrastruktur) brukte BIM til å gjøre teamet i stand til å automatisk skape rendrede visualiseringer av høy kvalitet av designalternativer, og hjalp alle med å få en bedre forståelse av alternativene. På en enkelt ettermiddag genererte og analyserte teamet syv forskjellige alternativer for et foreslått prosjekt, og arbeidet sammen for å dele designinnsikt, sammenligne forskjellige design og bidra til å gjøre beslutningstakingsprosessen raskere. Bygge infranea brukte BIM til å modellere, koordinere og planlegge et prosjekt for å gjøre elven Waal Nijmegen bredere.

7 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 7 Selskapet skapte og administrerte en integrert 3D-modell av hele prosjektet for forbedret prosjektkoordinering og visualisering av dette veldig store, komplekse prosjektet. infranea brukte deretter denne modellen til kollisjonsoppdagelse, analyse av visuelle effekter og konfigurasjonsstyring. I tillegg hjalp utdata fra modellen til med å bruke GPS-styring på maskinene i prosjektets massearbeid og mudring. Administrere Neolant hjalp Moskvas kulturarvdepartement med å få en bedre forståelse av påvirkningen av nyutvikling på eksisterende historiske steder. Med bruk av nye verktøy for 3D kartanalyser, ble modeller av kulturelt viktige bygninger integrert inn i eksisterende GISplattformer, sammen med detaljer om miljøet rundt.

8 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 8 BIM er ikke en 3D-modell BIM er en modellsentrisk forretningsprosess som muliggjør nøyaktig, tilgjengelig og nyttig innsikt i ressursens livssyklus. I henhold til McGraw-Hill SmartMarket Report, rapporterer nesten halvparten av de som svarte (46 %) at de bare "skraper overflaten" av BIMs potensiale. Gitt opphavet til BIM for infrastruktur, virker dette fornuftig. Men, som oppgitt tidligere, mangler selskaper som implementerer BIM utelukkende for designarbeidsflytene poenget. Potensialet for transformativ verdi begynner med å skape en designmodell, men det slutter ikke der.

9 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 9 Modellene skapt for BIM er ikke bare 3D-geometri. De er datarike objekter som er: intelligente dynamiske motorer hjelper med å definere forbindelser mellom objekter og holder endringene konsistente og koordinerte kunnskapsbasert kan bli avgrenset av ting som regionale designregler og kriterier, i tillegg til selskapets standarder skalerbar kan samle store mengder data fra flere kilder visuell gir bedre analyse, simulering og kommunikasjon BIM er en prosess som bruker den intelligente modellen til å tilrettelegge koordinering, kommunikasjon, analyse og simulering, prosjektstyring og samarbeid, og til og med eiendomsforvaltning, vedlikehold og drift. Verdien som BIM skaper varierer for eiere og deres konsulenter. Rapporterte fordeler varierer fra forbedret markedsførings- og prosjektkvalitet til høyere fortjenestemarginer, redusert risiko og nye vekstmuligheter. Du finner ut mer ved å lese 2012 McGraw Hill SmartMarket Report: The Business Value of BIM for Infrastructure.

10 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 10 Lønnsomhet fra prosjektinnsikt Implementering av BIM på kapitalprosjekter kan gi fordeler på tvers av planlegging, design, leveranse og drift. Tilgang til koordinerte og konsistente modellvisninger for alle interessenter støtter: Økt prosjektkontroll Forbedret koordinering gjennom kollisjonsoppdagelse og visuell analyse Redusert kostnads- og tidsplanrisiko med sanntids vurdering av prosjektdata og avhengigheter Raskere levering med bruk av visuelle representasjoner for godkjenninger og koordinering av interessenter Høyere nøyaktighet på konstruksjonsdokumentasjonen og overlevert informasjon Bedre forutsigbarhet med integrert informasjon om tidsplan (4D) og kostnader (5D) for å støtte styring av logistikk og leverandørkjeden

11 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 11 Mer effektiv eiendomsforvaltning Forbedre kvaliteten med bruk av analytiske verktøy for å hjelpe til med å sikre samsvar med bygge- og sikkerhetsstandarder Potensial for å redusere omarbeidinger etter konstruksjon og driftskostnader støttes av tidligere prosjektsynlighet og datakontinuitet Koble presis geometri forbundet med ressursdata til selskapets eiendels- og eiendomsforvaltningssystemer Forenkle plassering og identifikasjon av bygningsressurser under inspeksjons- og vedlikeholdsaktiviteter Støtt anleggsvurderinger for rehabiliterings- og utskiftningsbehov Med BIM er prosjektinformasjon tilgjengelig og nyttig i alle faser av infrastrukturens livssyklus.

12 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 12 Planlegging Alle infrastrukturprosjekter begynner med eksisterende forhold og enorme mengder data. Det kan være overveldende å samle og forstå begrensningene i nærliggende ressurser og landformer sammen med lovbestemte vurderinger. For eierorganisasjoner er muligheten til å samtidig analysere planlegging og kostnader for flere prosjekter på tvers av et større kapitalprogram meget verdifullt. Med en gang kan en BIM-tilnærming forbedre nøyaktigheten og hastigheten på planleggingsprosessen ved å hjelpe med å samle flere typer data fra forskjellige kilder til en enkelt referansemodell. Denne omfattende visningen av eksisterende forhold gir alle interessenter større klarhet, som kan hjelpe dem med å ta bedre informerte avgjørelser. Visualiseringer fra denne informasjonsrike modellen kan deles med ikke-profesjonelle interessenter, og hjelpe dem med å forenkle godkjenninger og videre fremskynde planleggingsprosessen. (Se sidestolpe: Se det og tro det). Like viktig er det at informasjonen og beslutningene på dette tidspunktet blir fanget opp i modellen og vil forbli konsistente gjennom hele prosjektfullførelsen. Se det og tro det Visualisering er spesielt nyttig når man ber om tilbakemeldinger og godkjenninger fra ikkeprofesjonelle interessenter. Det er få legpersoner som enkelt kan tolke vanlige 2D plansett, men forståelsen er nesten universal når interessentene kan samhandle med en animert representasjon av designen i tre dimensjoner. For å hjelpe offentligheten med å forstå San Franciscos Presidio Parkway-prosjekt, importerte California Department of Transportation (CalTrans) 3D-visualiseringer inn i en videospillmotor, som interesserte innbyggere kunne laste ned på ipad (eller andre enheter) og bruke for virtuelle gjennomkjøringer og andre visninger av det foreslåtte nye arbeidet.

13 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 13 La oss som et eksempel si at plassering av infrastruktur under bakken blir fanget opp med georadar (GPR) og innarbeidet i modellen for et veirehabiliteringsprosjekt. Denne typen informasjon er viktig under byggeprosessen for å unngå skader og dyre forsinkelser og endringsordrer. Med den modellsentriske koordineringen som BIM muliggjør, kan designere minimere potensiell påvirkning og entreprenører har kunnskapene før de tar det første spadetaket. Senere når kommunen vurderer fremtidige utvidelser eller reparasjoner, ligger infrastrukturdataene i modellen og kan oppdateres ettersom det utføres endringer, uten tap av nøyaktighet eller tidkrevende omarbeid.

14 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 14 Konseptdesign Med bruk av modellen over eksisterende forhold kan designerne deretter arbeide med 3D-konsepter i en representasjon av det faktiske miljøet. Se på Keystone Parkway i Carmel, Indiana. Motorveien ble bygd på 1960-tallet og hadde blitt en svak og farlig firefelts vei. Carmel samarbeidet med American Structurepoint Inc. for å skape en langsiktig løsning som ville være minimalt forstyrrende for de tungt utbygde omgivelsene, og omfatte muligheter for fotgjengere og syklister. Etter at American Structurepoint hadde skapt en modell av de eksisterende veikryssene, evaluerte de flere konfigurasjoner og geometrier for å forstå deres effekt på tilstøtende eiendommer. En uventet løsning et veikryss med dobbel rundkjøring fremstod raskt som den beste måten å oppfylle alle kravene. Kundereferanse Uventede løsninger Simuleringer av reell ytelse i BIM viste seg å være uvurderlig for å kommunisere den uvanlige designen til offentligheten og oppfylle prosjektets mål. Bilde gjengitt med tillatelse fra American Structurepoint, Inc. Etter bruk av BIM hadde teamet full tillit til å velge dette uvanlige alternativet fordi prosessen kunne simulere reell ytelse og hjelpe offentligheten med å se for seg utseendet og funksjonaliteten når det blir fullført.

15 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 15 Detaljert design og konstruksjon Kompleksiteten i mange infrastrukturprosjekter krever omfattende tverrfaglig samarbeid. Ettersom modellen består av datarike objekter med definerte forhold til hverandre og miljøet, er umåtelig nyttig informasjon tilgjengelig for alle prosjektets interessenter, som videre kan bidra til modellen, helt uten tap av datanøyaktighet. Columbia Universitys nye 69 km2 store campus i Manhattanville industriområde i West Harlem i New York City viser seg å være et godt eksempel. Når utbyggingen er fullført, vil arealet på mer enn kvm for blandet bruk inkludere en labyrint av ganger for fotgjengere under bakkeplan, tekniske rom og klasserom, og et anlegg med vidt varierende høyder. Presis koordinering er kritisk. Integrert modellvisning som viser kompleksiteten i undergrunnsinfrastruktur. Bilde gjengitt med tillatelse fra Stantec, Inc. Stantec, Inc. bruker BIM til å utvikle en detaljert 3D infrastrukturmodell for romlig analyse, samarbeid og koordinering. Modellen omfatter eksisterende forhold, inkludert rørfremføringer for telefonledninger, kloakk, vann, gass og strøm, for å koordinere forbindelsene mellom den foreslåtte infrastrukturen og bygningene.

16 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 16 Modellen muliggjør også visuelt tverrfaglig samarbeid og koordinering. Underveis i prosjektet innarbeider Stantec designmodeller (skapt av andre prosjektkonsulenter) i infrastrukturmodellen, uavhengig av redigeringsprogramvaren som brukes av konsulentene. Denne integrerte prosjektmodellen tilrettelegger visualisering av hele prosjektet, kollisjonsoppdagelse og anleggsplanlegging. Dette er bare ett eksempel på hvordan BIM muliggjør arbeidsflyter i store team, og hvordan det kan påvirke typene prosjekter som selskaper byr på, i tillegg til partnere, klienter og konsulenter de velger å arbeide sammen med. Før Stantec tok i bruk BIM leverte de vanligvis 2D-planer for disse typene infrastrukturprosjekter. "Nå kan vi vise klientene våre kompleksiteten av et prosjekt i tre dimensjoner," sier Eric Smith, prosjektleder hos Stantec. Selskapets suksess på Columbia Manhattanvilleprosjektet har tiltrukket seg flere forespørsler fra potensielle infrastrukturklienter. "Folk begynner å forstå at BIM virkelig kan hjelpe med kartanalyser av infrastrukturprosjekter", sier Smith.

17 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 17 Konstruksjons- og programstyring Uten datakontinuiteten og koordineringen av disipliner som BIM-prosessen muliggjør, går informasjon tapt og må gjenskapes ved hver overlevering. I motsetning bevarer og bruker BIM informasjon på tvers av livssyklusen til infrastrukturressurser. Historisk sett mottok et anleggsfirma 2D plansett på slutten av designsteget som ofte fjernet mye av ingeniørdataene som ble brukt til å skape disse planene. Disse flate dokumentsettene blir deretter det primære grensesnittet mellom entreprenører, designere og eiere. Dette hemmer ikke bare samarbeid, øker risikoen og motarbeider designnøyaktighet, det kan også skape tyngende omarbeid for entreprenører på konkurransepregede anbudsprosjekter. Eierorganisasjoner er plaget med problemer som stammer fra dårlig kommunikasjon. BIM opphever systematisk dette problemet ved å gi eierne større programkontroll, og tilrettelegge for forbedret planlegging i større anleggsprosjekter.

18 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 18 BIM representerer en grunnleggende endring i prosjektutførelse og eiendelsforvaltning. Synlighet i flere prosjekter og større innsikt i potensielle konflikter, påvirkninger, logistiske begrensninger og andre kritiske variabler blir koordinert på en bedre måte på tvers av interne og eksterne prosjekter. Med bruk av BIM-prosessen er designmodellen enklere tilgjengelig for å gi bedre informert planlegging før anleggsstart for aktiviteter som rigging, sekvensiering, planlegging, mengdeberegning og estimering. Når entreprenører får tilgang til modellen, kan det lages mer nøyaktige anbud på mindre tid ved å evaluere forskjellige koordineringsaktiviteter, som midlertidige veier, plassering av materialer og annen logistikk før de starter arbeidet. Anleggsarbeidet blir også tilrettelagt av BIM-prosessen, ettersom det kan legges til data til modellen som støtter prosjektledelse som inkluderer tidsplaner (4D) og kostnader (5D).

19 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 19 I 2010 gjennomførte Wisconsin Department of Transportation (WisDOT) fire pilotprosjekter 1 hvor da ga modeller til entreprenører som del av anbudspakken. Etter vellykket fullførelse av prosjektene i løpet av anleggssesongen 2011 intervjuet WisDOT anbudsentreprenørene og fikk vite at de tilgjengelige modellene førte til: 1 Informasjon om WisDOT pilotprosjekt tatt fra agenda for Wisconsin DOT: Adopting a Model-Based Approach to Roadway Design and Construction, et Autodesk universitetskurs, kode CI4707. Mindre usikkerhet og risiko i tilbud Mer tid til å utarbeide flere tilbud Enklere identifikasjon og design av initiativer for kostnadsreduksjon Bedre planlegging av masseaktiviteter

20 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 20 Eiendelsforvaltning, drift og vedlikehold Drifts- og vedlikeholdsfasen av infrastrukturobjektene vil vare lengre enn noen andre prosjektfaser, slik at fordelene som oppnås her har kumulative effekter. Med bruk av en BIM-prosess har operatørene tilgang til de rikeste informasjonsstrømmene som noen gang har blitt skapt, inkludert detaljerte data fra den ferdige anleggsmodellen og informasjon fra sanntidssensorer som kontinuerlig oppdaterer modellen under drift. Det er intuitivt åpenbart at eierne og operatørene kan få fordeler fra rik, detaljert informasjon om en bestemt ressurs. Imidlertid er eieren/operatørene vanligvis ansvarlige for en lang rekke sammenknyttede ressurser som ofte er avhengige av hverandre. BIM tilrettelegger forbedret styring og analyse av informasjon på prosjektnivå, som kan brukes i større integrerte arbeidsflyter for eiendelsforvaltning I eksempelet om Keystone Parkway, brukte teamet faktiske trafikkdata til å fastslå optimal design, og trafikktellinger og demografiske data viste hvordan den nye infrastrukturen ville dekke fremtidige behov.

21 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 21 Disse tidlige simuleringene betaler seg i kvantifiserbare fordeler for byen Carmel i dag i form av: Offentlig sikkerhet Personskader har blitt redusert med 78 % ved gjenværende veikryss. Bærekraftighet Byens tjenestemenn har mulighet til å etablere strammere kontroller over trafikken med sensorer og automatisk styring av topper, som kan hjelpe til med å videre redusere utslipp på grunn av mindre tomgangskjøring og fremme sykkel- og fotgjengerferdsel. Effektivitet Forbedrede vedlikeholdsordninger og lengre levetid for anlegg er også forventet. For eksempel kan laserskanning hjelpe til med å avsløre hårfine slitasjemønstre og tilrettelegge proaktivt vedlikehold og rehabilitering. Avgjørelser om fremtidige utvidelser og modifikasjoner vil bli basert på informasjon av høyere kvalitet.

22 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 22 Når operatørene blir vant til å integrere modeller i drifts- og vedlikeholdsplaner, begynner de å be spesifikt om BIMleveranser. Store organisasjoner som amerikanske General Services Administration (GSA) 1 og bystaten Singapore, 2 har fastsatt standarder for overlevering av BIM-modeller og krever 3D-modeller i noen tilfeller. De britiske myndighetene har spesifikt oppgitt effektivitetsgevinster og forbedret styring av leverandørkjeden som den største drivkraften av BIM-kravet 3 for anleggsprosjekter. 1 content/ integrated_submission/bim/ BIM_Guide.htm 3 https://www.gov.uk/ government/uploads/system/ uploads/attachment_data/ file/34710/ buildinginformation-modelling.pdf

TRE MÅTER Å TILPASSE SEG ET MILJØ I ENDRING

TRE MÅTER Å TILPASSE SEG ET MILJØ I ENDRING DEN STERKESTES OVERLEVELSE: TRE MÅTER Å TILPASSE SEG ET MILJØ I ENDRING Praktiske råd for planleggere 5 MINUTTER LESETID DEN STERKESTES OVERLEVELSE: Kombiner det meget konkurransepregede landskapet i en

Detaljer

NÆRMERE VIRKELIGHETEN UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM

NÆRMERE VIRKELIGHETEN UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM NÆRMERE VIRKELIGHETEN UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM Hvordan Linz i Østerrike ble banebrytende innen 3D byplanlegging 5 MINUTTER LESETID INTRODUKSJON 2 Linz en pioner innen 3D byplanlegging 3D-modeller

Detaljer

BIM pilot Oppstartsveiledning. neste

BIM pilot Oppstartsveiledning. neste BIM pilot Oppstartsveiledning Overgang til BIM kan virke som en skremmende oppgave. Denne veiledningen gir et enkelt rammeverk som hjelper deg med å komme i gang med å bruke BIM i organisasjonen. Vellykket

Detaljer

Bygge på BIM Hvordan entreprenører forbedrer lønnsomheten ved å ta bruk BIM på nye områder

Bygge på BIM Hvordan entreprenører forbedrer lønnsomheten ved å ta bruk BIM på nye områder Bygge på BIM Hvordan entreprenører forbedrer lønnsomheten ved å ta bruk BIM på nye områder Produktivitet innen bygge- og anleggsvirksomhet Det siste tiåret har vært vanskelig for bygge- og anleggsbransjen.

Detaljer

Implementere BIM for infrastruktur: en guide til de grunnleggende stegene

Implementere BIM for infrastruktur: en guide til de grunnleggende stegene Implementere BIM for infrastruktur: en guide til de grunnleggende stegene Se hvordan prosessene deres og deres tilnærming til prosjekter endrer seg når dere tar i bruk BIM 1 Oppsummering Mens en enda høyere

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING BEHOV FOR ET DIGITALT LØFT Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer.

Detaljer

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D, Teknikk og konsept, divisjon Utbygging i Bane NOR Innhold 1. Strategi modellbasert

Detaljer

BIM på større sykehus

BIM på større sykehus Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. BIM på større sykehus Mulighet og behov

Detaljer

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Lean fra A til Å Problemet i Norsk Byggenæring Noen grunner til å velge Lean i prosjekt Noen forutsetninger

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF BIM i et byggherreperspektiv. Webinar NAL 25.01.2011 Birger Stamsø Prosjektsjef bygg og eiendom

Helse Sør-Øst RHF BIM i et byggherreperspektiv. Webinar NAL 25.01.2011 Birger Stamsø Prosjektsjef bygg og eiendom Helse Sør-Øst RHF BIM i et byggherreperspektiv Webinar NAL 25.01.2011 Birger Stamsø Prosjektsjef bygg og eiendom Overordnet perspektiv Bygg og eiendom er en av flere brikker i et helsesystem, som sammen

Detaljer

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Teknologidagene 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Plan

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Sikkerhet i samhandlingsfasen i bygg- og anleggsprosjekter. Litteraturgjennomgang

Sikkerhet i samhandlingsfasen i bygg- og anleggsprosjekter. Litteraturgjennomgang Sikkerhet i i bygg- og anleggsprosjekter. Litteraturgjennomgang Gardermoen, 6.april 2017 Eirik Albrechtsen, Stine Skaufel Kilskar 1 Bakgrunn og hensikt Intervjuer utført i SIBA-prosjektet (Tinmannsvik

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL OG HELSEBYGG MIDT-NORGE

ST. OLAVS HOSPITAL OG HELSEBYGG MIDT-NORGE VELKOMMEN TIL ST. OLAVS HOSPITAL OG HELSEBYGG MIDT-NORGE Bjørn Remen 7. des. 2010 1 Før riving av høyblokka 7. des. 2010 2 Ferdig utbygd 7. des. 2010 3 BYGGEFASE 2 Godkjenning HMN i mars 2006 Areal (brutto)

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Fullskala BIM Entreprenørdagen Øyvind Engelstad, Markedssjef Energi, Norconsult AS

Fullskala BIM Entreprenørdagen Øyvind Engelstad, Markedssjef Energi, Norconsult AS Fullskala BIM Entreprenørdagen 2017 Øyvind Engelstad, Markedssjef Energi, Norconsult AS 1 2 Plan for presentation Hvorfor full BIM? Hva er VDC? Rammeverk for samhandling Hvordan jobber vi i designprosessen

Detaljer

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging Innledning Denne prosessen omfatter flere del-prosesser som er aktuelle for alle faser hvor det finnes objekt modeller i prosjekter. Den omfatter visualisering,

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Bim for Byggeteknikk Design Analyse Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Se denne videoen! Focus Software AS Norsk programvarehus Focus Anbud,Anbudsbeskrivelser, NS3420, Prosesskoden Focus Konstruksjon,Statiske

Detaljer

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kort om inattika Gresk Attika = region i Hellas, Agora = møteplass Etablert: nov 2008 Operativt i drift like lenge I dag forvaltes

Detaljer

Forutsigbar Systemkvalitet ved Arkitekturendringer

Forutsigbar Systemkvalitet ved Arkitekturendringer Forutsigbar Systemkvalitet ved Arkitekturendringer Hvorfor og hvordan? 30. sept. 2010 Aida Omerovic SINTEF IKT/UiO ICT 1 Agenda Hvorfor forutsi systemkvalitet PREDIQT - metoden PREDIQT i praksis Erfaringer

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 23. januar 2013 2 buildingsmartstudentseminar på HiOA 1 BIM i hele byggets livssyklus Kunnskapsdatabaser

Detaljer

Test og kvalitet To gode naboer. Børge Brynlund

Test og kvalitet To gode naboer. Børge Brynlund Test og kvalitet To gode naboer Børge Brynlund To gode naboer som egentlig er tre Kvalitetssikring, kvalitetskontroll og testing Kvalitet I Betydningen Kvalitet er den viktigste faktoren for å avlede langsiktig

Detaljer

Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen. Henrik Folke Holmberg

Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen. Henrik Folke Holmberg Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen Henrik Folke Holmberg Rasjonell modellering og arbeidsprosess for Jernbaneteknikk Tradisjonelt prosjekteres jernbaneteknikk basert på prinsipper støttet

Detaljer

BIM strategi. Harald Monsen - Disiplinleder prosjektering Bru og BIM-konferansen

BIM strategi. Harald Monsen - Disiplinleder prosjektering Bru og BIM-konferansen BIM strategi Harald Monsen - Disiplinleder prosjektering Bru og BIM-konferansen 17.11.2017 VDC og BIM strategi Harald Monsen - Disiplinleder prosjektering Bru og BIM-konferansen 17.11.2017 Byggherrens

Detaljer

VEIEN MOT NULL DØDSULYKKER HVER FOR OSS ELLER SAMMEN?

VEIEN MOT NULL DØDSULYKKER HVER FOR OSS ELLER SAMMEN? FROKOSTSEMINAR HMS VEIEN MOT NULL DØDSULYKKER HVER FOR OSS ELLER SAMMEN? NYE VEIER, RIF OG EBA INVITERER TIL FROKOSTMØTE NÆRINGSLIVETS HUS, MAJORSTUEN. MØTEROM GUSTAV VIGELAND 2 DATO: 15. NOVEMBER KL.

Detaljer

Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter

Bli med på leken om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Marius Sekse BIM Strateg, Miljø og samfunn 1 COWI hvem er vi? COWIgruppen ca. 6 100 medarbeidere 101 faste kontorsteder på fem kontinenter

Detaljer

BIM for infrastruktur

BIM for infrastruktur BIM for infrastruktur l Implementeringsplan Organisasjonsmessig egenvurdering: BIM for infrastruktur Bilde gjengitt med tillatelse fra Dawn Digital. Bedre forståelse av de nåværende forholdene og forretningsmålene.

Detaljer

Infrastrukturløsninger. Integrerte verktøy. Raskere resultater. Fordelene du trenger.

Infrastrukturløsninger. Integrerte verktøy. Raskere resultater. Fordelene du trenger. Infrastrukturløsninger Integrerte verktøy. Raskere resultater. Fordelene du trenger. Verktøy for suksess Ingeniører og teknikere finner nye måter å effektivisere arbeidsforløpet på for å få et konkurransefortrinn.

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi Navn på utdanningen Nettverksadministrator med design Navn på emnet Windows klient/skybasert klient programvare Nivå 5,1 Kandidaten har kunnskap om bruk og oppsett av gjeldende Windows operativsystem.

Detaljer

Kan du forutse fremtiden?

Kan du forutse fremtiden? Kan du forutse fremtiden? Demand forecasting Dynamics 365 for Operations Demand forecasting i Dynamics 365 Dynamics 365 gjør intelligent forecasting tilgjengelig for alle virksomheter. Systemet bryter

Detaljer

BIM strategi i Nye Veier

BIM strategi i Nye Veier BIM strategi i Nye Veier Nina Linn Rasmussen Sr. rådgiver Teknologi (Fagansvarlig konstruksjoner fra 1.1.2018) BA-nettverksmøte 30.11.2017 Byggherrens intensjon med BIM Effektivisere prosessene gjennom

Detaljer

Fredsbygging fra kunnskap til handling

Fredsbygging fra kunnskap til handling DEFINERE FOKUS En ny kunnskapstjeneste for FN Siden 2002 har Center for Peace Studies (CPS) ved Universitetet i Tromsø etablert seg som et internasjonalt forskningssenter for freds- og konfliktstudier.

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Norges største eiendomsforvalter

Norges største eiendomsforvalter FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM er kommunikasjonsmodellen BIM for alle 8.nov 2011 Oslo

Detaljer

Erfaringer store anbud

Erfaringer store anbud Norwegian Tunnel Safety Cluster Deltakersamling 15.11.2017 Erfaringer store anbud Olav Groven Prosjektdirektør AF Anlegg Erfaringer med store anbud Agenda AF Gruppen Prosjekterfaringer Endrede forutsetninger

Detaljer

MORTEN AAGAARD PARTNER, METIER LEGAL SAMSPILLKONTRAKTER - GIR BILLIGERE OG BEDRE BYGG

MORTEN AAGAARD PARTNER, METIER LEGAL SAMSPILLKONTRAKTER - GIR BILLIGERE OG BEDRE BYGG MORTEN AAGAARD PARTNER, METIER LEGAL SAMSPILLKONTRAKTER - GIR BILLIGERE OG BEDRE BYGG Samspillkontrakter gir billigere og bedre bygg Metierkonferansen 1. juni 2016 www.metierlegal.no Samspill temaer Hva

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring En fjern visjon eller et konkret mål for Statens vegvesen? Gunnar Søderholm Avd.dir Ressursavdelinga i Region vest Modellbasert planlegging/ prosjektering

Detaljer

En ny standard for fargeproduksjon i storformat

En ny standard for fargeproduksjon i storformat En ny standard for fargeproduksjon i storformat Océ ColorWave 900 you can Opplev nye høyder av produktivitet. Flaskehals i produksjonsprosessen er ikke lenger et tema med Océ ColorWave 900. Med en kapasitet

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

BIM Pilot utrullingshåndbok

BIM Pilot utrullingshåndbok BIM Pilot utrullingshåndbok Organisasjonens BIM-utrullingsplan Prosjektets BIM-utrullingsplan Innhold Organisasjonens BIM-utrullingsplan 6 Tilpasning til organisasjonens visjon 7 Mål for BIM 8 Gjeldende

Detaljer

Bedre innkjøp, forbrukskontroll og kontantstrømsynlighet. Purchase-to-Pay Canon Information Management

Bedre innkjøp, forbrukskontroll og kontantstrømsynlighet. Purchase-to-Pay Canon Information Management Bedre innkjøp, forbrukskontroll og kontantstrømsynlighet Purchase-to-Pay Canon Information Management Purchase-to-pay automatisering for en enhetlig styring på tvers av innkjøp og økonomi. Dette er en

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Geir Syrtveit, ViaNova Plan og Trafikk September 2011 Foredrag NVTF 2011 AGENDA 1. Hvorfor 3D-modell/ samordningsmodell 2. Generelt/Historikk

Detaljer

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 Behov for forbedret prosjektstyring i SSB 1. Utarbeide en samlet oversikt over prosjektstyringsrutiner

Detaljer

Evaluering av It-systemer i et forvaltningsperspektiv. Drift, vedlikehold og videreutvikling av IT-systemet

Evaluering av It-systemer i et forvaltningsperspektiv. Drift, vedlikehold og videreutvikling av IT-systemet Evaluering av It-systemer i et forvaltningsperspektiv Drift, vedlikehold og videreutvikling av IT-systemet Bakgrunnen IT-systemer har ofte lenger levetid enn forventet er ofte forretningskritiske utvikler

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt

BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt arkitektkontoret a-lab arkitektkontoret a-lab eksempel prosjekter Portalbygget, Fornebu Barcode masterplan (i samarbeid med DARK arkitekter + MVRDV) Arktisk

Detaljer

Quadri Model Server Faktabrev John Arthur & Idar Kirkhorn

Quadri Model Server Faktabrev John Arthur & Idar Kirkhorn Quadri Model Server Faktabrev John Arthur & Idar Kirkhorn 1. Introduksjon Dette faktabrevet gir en overordnet innføring i Quadri Model Server for infrastruktur (QMSI), både mht funksjonalitet og nytteverdi.

Detaljer

Lean Mining. Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare 06.05.2015. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen

Lean Mining. Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare 06.05.2015. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen Lean Mining Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen 1 Institutt for geologi og bergteknikk Håndverk Håndarbeid Lave faste kostnader, høy marginalkostnad

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness TEKMAR 2007 Sesjon 4: Rom for samarbeid Globale muligheter nasjonale løsninger: Hvordan tenker enkelte maritime selskaper effektiv internasjonalisering Onsdag 05.12.2007 kl.: 11:10-11:40 av Professor Per

Detaljer

Hva er prosessledelse og hvordan forske på det - hva, hvordan og hvorfor prosessledelse?

Hva er prosessledelse og hvordan forske på det - hva, hvordan og hvorfor prosessledelse? Hva er prosessledelse og hvordan forske på det - hva, hvordan og hvorfor prosessledelse? Ragnhild Kvålshaugen, professor i strategi og gaveprofessor i effektive byggeprosesser Hva er prosessledelse? 1.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold HF. Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass

Sykehuset i Vestfold HF. Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass Sykehuset i Vestfold F Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass Konseptbeskrivelse BIM og industrialisert byggproduksjon Rev. 0.2, 31.05.2012 okumentasjonskontroll: Versjon ato Utarbeidet av Berørte

Detaljer

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011"

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? Definisjon av bærekraft Byggenæringens bidrag på samfunnsnivå OECD prosjekt analyse modell Konkretisering

Detaljer

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie (Emergency Hospital Berlin) www.ukb.de 1000+ ansatte Tyskland Helsevesen er en av verdens ledende sykehus med akuttmottak,

Detaljer

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Kort presentasjon av meg selv Gruppeleder avdeling VA-teknikk Trondheim. Foreløpig 5 ansatte,

Detaljer

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett)

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) STORSKALA LASTSTYRING I NORD-NORGE Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) Sammendrag Prosjektet Storskala Laststyring er en del av satsingen innenfor forskningsprogrammet Smarte

Detaljer

Nye Veier AS. Målsettinger og krav vedr. BIM. Jarle Kristian Tangen utbyggingssjef Harald Monsen disiplinleder prosjektering

Nye Veier AS. Målsettinger og krav vedr. BIM. Jarle Kristian Tangen utbyggingssjef Harald Monsen disiplinleder prosjektering Nye Veier AS Målsettinger og krav vedr. BIM Jarle Kristian Tangen utbyggingssjef Harald Monsen disiplinleder prosjektering Fornyer, forbedrer, forsikrer Digitalisering i hele verdikjeden effektiviserer

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

Sensor & Actuator Solutions

Sensor & Actuator Solutions Intelligent Transport & Logistikk Espen Braathe IBM Ikke fleip men Fakta! 2 Sensor based solutions for traceability is a strategic opportunity for IBM and customers Sensors Actuators Controllers IBM s

Detaljer

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE Bruk av BIM i kostnadskalkyle Identifikasjon bsnp4 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 - levert til offisiell høring TBF Linda

Detaljer

SKY TIL SKY PROSJEKTERING

SKY TIL SKY PROSJEKTERING DKT 14.oktober 2014 SKY TIL SKY PROSJEKTERING FRODE GEIR BJØRVIK, PROSJEKTSJEF 1 Agenda COWI E16 Nybakk Slomarka Dataflyt i skyene Samarbeid med softwareleverandører 2 Frode Geir Bjørvik Prosjektsjef COWI

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

SiV Linde prosjektet

SiV Linde prosjektet SiV Linde prosjektet -bruk av modeller (BIM/åpenBIM) i tilbudsfasen og i prosjektering, utførelse og drift ved Lars Chr Christensen, senior rådgiver VDC FM, Hospitalitet AS/multiBIM as FORMÅL MED PRESENTASJONEN

Detaljer

CONCURRENT DESIGN Effek0v prosjektering basert på BIM BUILDING SMART NORGE

CONCURRENT DESIGN Effek0v prosjektering basert på BIM BUILDING SMART NORGE CONCURRENT DESIGN Effek0v prosjektering basert på BIM BUILDING SMART NORGE - 25.11.15 Agenda: Kort om Epsis Concurrent Design hva er det og hvor kommer det fra? Prosjekteksempler Sesjonsplanlgging, roller

Detaljer

Ny veileder: Samtidig Prosjektering

Ny veileder: Samtidig Prosjektering Ny veileder: Samtidig Prosjektering Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk Jan Erik Hoel, Vianova Systems BA2015 konferansen 2016, 26/1-16 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A

Detaljer

Nytte-kostnadsanalyse som evalueringsverktøy for ITS-investeringer

Nytte-kostnadsanalyse som evalueringsverktøy for ITS-investeringer TØI rapport 501/2000 Forfattere: Hanne Samstad Tom E. Markussen Oslo 2000, 75 sider Sammendrag: Nytte-kostnadsanalyse som Er tradisjonell nytte-kostnadsanalyse et egnet verktøy for å evaluere den samfunnsøkonomiske

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget?

Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget? Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget? I hvilken grad tar en arkitekt/designer hensyn til renhold og drift i design og prosjekteringsfasen av et bygg? Er arkitekten en

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

Beregninger i ingeniørutdanningen

Beregninger i ingeniørutdanningen Beregninger i ingeniørutdanningen John Haugan, Høyskolen i Oslo og Akershus Knut Mørken, Universitetet i Oslo Dette notatet oppsummerer Knuts innlegg om hva vi mener med beregninger og Johns innlegg om

Detaljer

NESTE STEG I KORTE TREKK

NESTE STEG I KORTE TREKK NESTE STEG I KORTE TREKK orges bygg- og eiendomsbransje er Nfragmentert, med mange ulike parter som samarbeider i hvert prosjekt. Hver aktør jobber hver for seg, og gjerne på egne premisser. Produktiviteten

Detaljer

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Anskaffelsen omfatter en digital formidlingsløsning for kommunikasjon om innovative anskaffelser. Budskapet omfatter formålet med, effekten av og

Detaljer

Business Process Re-engineering (BPR)

Business Process Re-engineering (BPR) 1 Business Process Re-engineering (BPR) Strategirådgiver 2 Business Process Re-engineering BPR konsept og praktisk prosjektledelse Forstå, kommunisere og forankre pågående forbedringsprosjekter Praktisk

Detaljer

Bruk av 3D for detaljering av VA-anlegg. Atle Høidalen, Asplan Viak AS

Bruk av 3D for detaljering av VA-anlegg. Atle Høidalen, Asplan Viak AS Bruk av 3D for detaljering av VA-anlegg Atle Høidalen, Asplan Viak AS ASPLAN VIAK AS Tverrfaglig arkitekt- og rådgivningsselskap Ca. 780 ansatte - og i vekst Landsdekkende Internasjonale via Norplan Vann

Detaljer

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg?

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? 27. mai 2015 1 2015 Deloitte AS Agenda 1.Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbank

Detaljer

Georadar til utenomhus BIM Prinsipper og praktisk anvendelser

Georadar til utenomhus BIM Prinsipper og praktisk anvendelser Georadar til utenomhus BIM Prinsipper og praktisk anvendelser Andreas Haugbotn, 3Dkoordinator i Vianova Plan og Trafikk Dagens agenda; Hva er georadar? Bruksområder Prosjekterende sin hverdag Eksempler

Detaljer

Forventninger til rådgiverbransjen fra Bane NOR som byggherre

Forventninger til rådgiverbransjen fra Bane NOR som byggherre Forventninger til rådgiverbransjen fra Bane NOR som byggherre Helga Nes Utbyggingsdirektør RIFs årsmøte 27. april 2017 Agenda for presentasjonen Innledning Noen fakta om jernbane Erfaringer fra samarbeid

Detaljer

Kan service-folk selge?

Kan service-folk selge? Kan service-folk selge? Er det mulig å drive effektiv feltservice og salg samtidig? Oyvind.Monrad-Krohn@gk.no 14.09.2011 1 Agenda Hvilke kundebehov dekker GK? Hva er oppgaven til en servicetekniker i GK?

Detaljer

Kontraktsmodeller, Nye Veier s tanker

Kontraktsmodeller, Nye Veier s tanker Kontraktsmodeller, Nye Veier s tanker NADim 2017, 30. november Per Qvalben Verdier fornyer - forbedrer - forsikrer Nye Veier AS I drift fra 1. januar 2016 Statlig selskap heleid av Samferdselsdepartementet

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com Registrerte varemerker tilhørende

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Lean Construction NO

Lean Construction NO Lean Construction NO Nettverksmøte 22. november Velkommen! sol.skinnarland@fafo.no Program, 22. november 10.00 Velkommen Sol Skinnarland Kaffe, te og kjeks 10.15 Videopresentasjon av Lean Construction

Detaljer

3D prosjektering kommer for fullt.

3D prosjektering kommer for fullt. 3D prosjektering kommer for fullt. Hva vinner vi og hva er utfordringene? Bransjetreff 11. november 2014 - Harald Tobiassen / Erling Guttormsen Statens vegvesen, Region Sør Prosjekt Sørlandets erfaringer

Detaljer

Bestillerkompetanse - en ryggmargsrefleks eller en spesifikk ferdighet. Molde

Bestillerkompetanse - en ryggmargsrefleks eller en spesifikk ferdighet. Molde Bestillerkompetanse - en ryggmargsrefleks eller en spesifikk ferdighet Molde 03.11.16 Noen av våre 175 medlemsbedrifter Foreningens virksomhet - på tre ben Ny hjemmeside Det kjøpes inn for enorme summer

Detaljer

UKE 9 Prosesser og prosessmodeller inkludert smidige metoder. Gruppetime INF1055

UKE 9 Prosesser og prosessmodeller inkludert smidige metoder. Gruppetime INF1055 UKE 9 Prosesser og prosessmodeller inkludert smidige metoder Gruppetime INF1055 Hva skal vi i dag? Introduksjon til modul B - systemutvikling (kap. 1, 2 og 3) Prosesser og prosessmodeller + smidig utvikling

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt. - halvering av byggetiden

Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt. - halvering av byggetiden Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt - halvering av byggetiden v /prosjektleder Bjørn Varegg Prosjektkonferansen BA 2015 «Det handler om KONTINUERLIG FORBEDRING» Oslo 27/1-2015 Tønsbergprosjektet 2013-2020

Detaljer