ET HJELPEMIDDEL FOR FORRETNINGS- TRANSFORMASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET HJELPEMIDDEL FOR FORRETNINGS- TRANSFORMASJON"

Transkript

1 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 1 BIM FOR INFRASTRUKTUR ET HJELPEMIDDEL FOR FORRETNINGS- TRANSFORMASJON Fordelene med 3D-modellering og intelligente objekter 10 MINUTTER LESETID

2 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 2 Sammendrag Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er bredt anerkjent som en moden designmetodologi innen byggebransjen, og brukes av mange arkitekter, ingeniører og entreprenører. Bruken av BIM for infrastruktur øker raskt ettersom byggherrer og leverandører av ingeniørtjenester i økende grad oppdager fordelene med 3D-modellering med bruk av intelligente objekter.

3 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 3 BIM er en modellsentrisk prosess rik på informasjon, med kraft til å forvandle prosjektleveranser og tilføre verdi gjennom hele livssyklusen til infrastrukturobjekter. Infrastrukturselskaper som kun implementerer BIM som en kraftigere versjon av tradisjonell CAD, det vil si selskaper som kun bruker BIM for designspesifikke arbeidsflyter, vil ikke oppdage hele verdien og den transformative kraften i denne modellsentriske prosessen. Dette dokumentet diskuterer BIM for infrastruktur som et hjelpemiddel for transformasjon av forretningsprosesser som kan: Øke klarheten i prosjektideen for alle interessenter - og bedre informere ved beslutningstaking og redusere risiko Sikre datanøyaktighet og kontinuitet på tvers av livssyklusen til et prosjekt forbedre kvaliteten og produktiviteten Gi et kritisk fundament for virksomhetssmidighet bruke teknologitilretteleggere for å maksimere lønnsomhet og vekstmuligheter

4 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 4 Skalerbar produktivitet 27 % av prosjekter 50 % av prosjekter 75 % av prosjekter Akselerere BIM for infrastruktur 47 % av de som svarte på undersøkelsen bruker BIM på minst 25 % av infrastrukturprosjektene sine i dag I løpet av to år, vil nesten 80 % bruke BIM på minst en fjerdedel av prosjektene sine 4,4x økning i "Veldig høy" (>75 % av prosjektene) i løpet av perioden på fire år (7 % til 31 %) Kilde: 2012 McGraw-Hill SmartMarket Report: The Business Value of BIM for Infrastructure I henhold til 2011-data fra Bureau of Labor Statistics, doblet årlig inflasjonsjustert produksjonsresultat per arbeider (USA) seg på 21 år fra 1976 til 1997, og doblet seg igjen i de 13 årene fra 1997 til Denne veldokumenterte produktivitetsveksten er generelt tilskrevet aggressiv bruk av datamaskinbasert teknologi og spesielt bruk av modellbaserte konstruksjons- og produksjonsprosesser, som for bilproduksjon. I løpet av den samme perioden holdt produktiviteten innen bygge- og anleggsbransjen seg i hovedsak helt flat.

5 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 5 BIM er den åpenbare kandidaten for å oppnå like dramatiske gevinster innen infrastruktursektorens produktivitet, med sin evne til å samle, organisere og analysere enorme mengder informasjon relatert til infrastrukturobjekter. I løpet av det neste tiåret, gitt gryende teknologitilretteleggere for å støtte store tverrfaglige prosjekter og livssyklusmulighetene for modellsentrisk tilnærming, er det tenkelig at infrastrukturbransjen til og med kunne overgå produktivitetsgevinsten som oppnås innen produksjon.

6 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 6 Vurder potensialet: Planlegge KFW Engineering brukte BIM til å imponere prosjektrevideringsteamet og hjelpe dem med å vinne arbeid. De trakk ut data fra eksisterende kartdata og virksomhetsdata og utfylte dem med bekreftelse fra felten, og skapte en 3D-modell av et faktisk veikryss innen prosjektets grenser på bare 8 timer. Designe ProRail (det nederlandske selskapet ansvarlig for jernbaneinfrastruktur) brukte BIM til å gjøre teamet i stand til å automatisk skape rendrede visualiseringer av høy kvalitet av designalternativer, og hjalp alle med å få en bedre forståelse av alternativene. På en enkelt ettermiddag genererte og analyserte teamet syv forskjellige alternativer for et foreslått prosjekt, og arbeidet sammen for å dele designinnsikt, sammenligne forskjellige design og bidra til å gjøre beslutningstakingsprosessen raskere. Bygge infranea brukte BIM til å modellere, koordinere og planlegge et prosjekt for å gjøre elven Waal Nijmegen bredere.

7 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 7 Selskapet skapte og administrerte en integrert 3D-modell av hele prosjektet for forbedret prosjektkoordinering og visualisering av dette veldig store, komplekse prosjektet. infranea brukte deretter denne modellen til kollisjonsoppdagelse, analyse av visuelle effekter og konfigurasjonsstyring. I tillegg hjalp utdata fra modellen til med å bruke GPS-styring på maskinene i prosjektets massearbeid og mudring. Administrere Neolant hjalp Moskvas kulturarvdepartement med å få en bedre forståelse av påvirkningen av nyutvikling på eksisterende historiske steder. Med bruk av nye verktøy for 3D kartanalyser, ble modeller av kulturelt viktige bygninger integrert inn i eksisterende GISplattformer, sammen med detaljer om miljøet rundt.

8 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 8 BIM er ikke en 3D-modell BIM er en modellsentrisk forretningsprosess som muliggjør nøyaktig, tilgjengelig og nyttig innsikt i ressursens livssyklus. I henhold til McGraw-Hill SmartMarket Report, rapporterer nesten halvparten av de som svarte (46 %) at de bare "skraper overflaten" av BIMs potensiale. Gitt opphavet til BIM for infrastruktur, virker dette fornuftig. Men, som oppgitt tidligere, mangler selskaper som implementerer BIM utelukkende for designarbeidsflytene poenget. Potensialet for transformativ verdi begynner med å skape en designmodell, men det slutter ikke der.

9 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 9 Modellene skapt for BIM er ikke bare 3D-geometri. De er datarike objekter som er: intelligente dynamiske motorer hjelper med å definere forbindelser mellom objekter og holder endringene konsistente og koordinerte kunnskapsbasert kan bli avgrenset av ting som regionale designregler og kriterier, i tillegg til selskapets standarder skalerbar kan samle store mengder data fra flere kilder visuell gir bedre analyse, simulering og kommunikasjon BIM er en prosess som bruker den intelligente modellen til å tilrettelegge koordinering, kommunikasjon, analyse og simulering, prosjektstyring og samarbeid, og til og med eiendomsforvaltning, vedlikehold og drift. Verdien som BIM skaper varierer for eiere og deres konsulenter. Rapporterte fordeler varierer fra forbedret markedsførings- og prosjektkvalitet til høyere fortjenestemarginer, redusert risiko og nye vekstmuligheter. Du finner ut mer ved å lese 2012 McGraw Hill SmartMarket Report: The Business Value of BIM for Infrastructure.

10 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 10 Lønnsomhet fra prosjektinnsikt Implementering av BIM på kapitalprosjekter kan gi fordeler på tvers av planlegging, design, leveranse og drift. Tilgang til koordinerte og konsistente modellvisninger for alle interessenter støtter: Økt prosjektkontroll Forbedret koordinering gjennom kollisjonsoppdagelse og visuell analyse Redusert kostnads- og tidsplanrisiko med sanntids vurdering av prosjektdata og avhengigheter Raskere levering med bruk av visuelle representasjoner for godkjenninger og koordinering av interessenter Høyere nøyaktighet på konstruksjonsdokumentasjonen og overlevert informasjon Bedre forutsigbarhet med integrert informasjon om tidsplan (4D) og kostnader (5D) for å støtte styring av logistikk og leverandørkjeden

11 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 11 Mer effektiv eiendomsforvaltning Forbedre kvaliteten med bruk av analytiske verktøy for å hjelpe til med å sikre samsvar med bygge- og sikkerhetsstandarder Potensial for å redusere omarbeidinger etter konstruksjon og driftskostnader støttes av tidligere prosjektsynlighet og datakontinuitet Koble presis geometri forbundet med ressursdata til selskapets eiendels- og eiendomsforvaltningssystemer Forenkle plassering og identifikasjon av bygningsressurser under inspeksjons- og vedlikeholdsaktiviteter Støtt anleggsvurderinger for rehabiliterings- og utskiftningsbehov Med BIM er prosjektinformasjon tilgjengelig og nyttig i alle faser av infrastrukturens livssyklus.

12 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 12 Planlegging Alle infrastrukturprosjekter begynner med eksisterende forhold og enorme mengder data. Det kan være overveldende å samle og forstå begrensningene i nærliggende ressurser og landformer sammen med lovbestemte vurderinger. For eierorganisasjoner er muligheten til å samtidig analysere planlegging og kostnader for flere prosjekter på tvers av et større kapitalprogram meget verdifullt. Med en gang kan en BIM-tilnærming forbedre nøyaktigheten og hastigheten på planleggingsprosessen ved å hjelpe med å samle flere typer data fra forskjellige kilder til en enkelt referansemodell. Denne omfattende visningen av eksisterende forhold gir alle interessenter større klarhet, som kan hjelpe dem med å ta bedre informerte avgjørelser. Visualiseringer fra denne informasjonsrike modellen kan deles med ikke-profesjonelle interessenter, og hjelpe dem med å forenkle godkjenninger og videre fremskynde planleggingsprosessen. (Se sidestolpe: Se det og tro det). Like viktig er det at informasjonen og beslutningene på dette tidspunktet blir fanget opp i modellen og vil forbli konsistente gjennom hele prosjektfullførelsen. Se det og tro det Visualisering er spesielt nyttig når man ber om tilbakemeldinger og godkjenninger fra ikkeprofesjonelle interessenter. Det er få legpersoner som enkelt kan tolke vanlige 2D plansett, men forståelsen er nesten universal når interessentene kan samhandle med en animert representasjon av designen i tre dimensjoner. For å hjelpe offentligheten med å forstå San Franciscos Presidio Parkway-prosjekt, importerte California Department of Transportation (CalTrans) 3D-visualiseringer inn i en videospillmotor, som interesserte innbyggere kunne laste ned på ipad (eller andre enheter) og bruke for virtuelle gjennomkjøringer og andre visninger av det foreslåtte nye arbeidet.

13 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 13 La oss som et eksempel si at plassering av infrastruktur under bakken blir fanget opp med georadar (GPR) og innarbeidet i modellen for et veirehabiliteringsprosjekt. Denne typen informasjon er viktig under byggeprosessen for å unngå skader og dyre forsinkelser og endringsordrer. Med den modellsentriske koordineringen som BIM muliggjør, kan designere minimere potensiell påvirkning og entreprenører har kunnskapene før de tar det første spadetaket. Senere når kommunen vurderer fremtidige utvidelser eller reparasjoner, ligger infrastrukturdataene i modellen og kan oppdateres ettersom det utføres endringer, uten tap av nøyaktighet eller tidkrevende omarbeid.

14 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 14 Konseptdesign Med bruk av modellen over eksisterende forhold kan designerne deretter arbeide med 3D-konsepter i en representasjon av det faktiske miljøet. Se på Keystone Parkway i Carmel, Indiana. Motorveien ble bygd på 1960-tallet og hadde blitt en svak og farlig firefelts vei. Carmel samarbeidet med American Structurepoint Inc. for å skape en langsiktig løsning som ville være minimalt forstyrrende for de tungt utbygde omgivelsene, og omfatte muligheter for fotgjengere og syklister. Etter at American Structurepoint hadde skapt en modell av de eksisterende veikryssene, evaluerte de flere konfigurasjoner og geometrier for å forstå deres effekt på tilstøtende eiendommer. En uventet løsning et veikryss med dobbel rundkjøring fremstod raskt som den beste måten å oppfylle alle kravene. Kundereferanse Uventede løsninger Simuleringer av reell ytelse i BIM viste seg å være uvurderlig for å kommunisere den uvanlige designen til offentligheten og oppfylle prosjektets mål. Bilde gjengitt med tillatelse fra American Structurepoint, Inc. Etter bruk av BIM hadde teamet full tillit til å velge dette uvanlige alternativet fordi prosessen kunne simulere reell ytelse og hjelpe offentligheten med å se for seg utseendet og funksjonaliteten når det blir fullført.

15 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 15 Detaljert design og konstruksjon Kompleksiteten i mange infrastrukturprosjekter krever omfattende tverrfaglig samarbeid. Ettersom modellen består av datarike objekter med definerte forhold til hverandre og miljøet, er umåtelig nyttig informasjon tilgjengelig for alle prosjektets interessenter, som videre kan bidra til modellen, helt uten tap av datanøyaktighet. Columbia Universitys nye 69 km2 store campus i Manhattanville industriområde i West Harlem i New York City viser seg å være et godt eksempel. Når utbyggingen er fullført, vil arealet på mer enn kvm for blandet bruk inkludere en labyrint av ganger for fotgjengere under bakkeplan, tekniske rom og klasserom, og et anlegg med vidt varierende høyder. Presis koordinering er kritisk. Integrert modellvisning som viser kompleksiteten i undergrunnsinfrastruktur. Bilde gjengitt med tillatelse fra Stantec, Inc. Stantec, Inc. bruker BIM til å utvikle en detaljert 3D infrastrukturmodell for romlig analyse, samarbeid og koordinering. Modellen omfatter eksisterende forhold, inkludert rørfremføringer for telefonledninger, kloakk, vann, gass og strøm, for å koordinere forbindelsene mellom den foreslåtte infrastrukturen og bygningene.

16 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 16 Modellen muliggjør også visuelt tverrfaglig samarbeid og koordinering. Underveis i prosjektet innarbeider Stantec designmodeller (skapt av andre prosjektkonsulenter) i infrastrukturmodellen, uavhengig av redigeringsprogramvaren som brukes av konsulentene. Denne integrerte prosjektmodellen tilrettelegger visualisering av hele prosjektet, kollisjonsoppdagelse og anleggsplanlegging. Dette er bare ett eksempel på hvordan BIM muliggjør arbeidsflyter i store team, og hvordan det kan påvirke typene prosjekter som selskaper byr på, i tillegg til partnere, klienter og konsulenter de velger å arbeide sammen med. Før Stantec tok i bruk BIM leverte de vanligvis 2D-planer for disse typene infrastrukturprosjekter. "Nå kan vi vise klientene våre kompleksiteten av et prosjekt i tre dimensjoner," sier Eric Smith, prosjektleder hos Stantec. Selskapets suksess på Columbia Manhattanvilleprosjektet har tiltrukket seg flere forespørsler fra potensielle infrastrukturklienter. "Folk begynner å forstå at BIM virkelig kan hjelpe med kartanalyser av infrastrukturprosjekter", sier Smith.

17 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 17 Konstruksjons- og programstyring Uten datakontinuiteten og koordineringen av disipliner som BIM-prosessen muliggjør, går informasjon tapt og må gjenskapes ved hver overlevering. I motsetning bevarer og bruker BIM informasjon på tvers av livssyklusen til infrastrukturressurser. Historisk sett mottok et anleggsfirma 2D plansett på slutten av designsteget som ofte fjernet mye av ingeniørdataene som ble brukt til å skape disse planene. Disse flate dokumentsettene blir deretter det primære grensesnittet mellom entreprenører, designere og eiere. Dette hemmer ikke bare samarbeid, øker risikoen og motarbeider designnøyaktighet, det kan også skape tyngende omarbeid for entreprenører på konkurransepregede anbudsprosjekter. Eierorganisasjoner er plaget med problemer som stammer fra dårlig kommunikasjon. BIM opphever systematisk dette problemet ved å gi eierne større programkontroll, og tilrettelegge for forbedret planlegging i større anleggsprosjekter.

18 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 18 BIM representerer en grunnleggende endring i prosjektutførelse og eiendelsforvaltning. Synlighet i flere prosjekter og større innsikt i potensielle konflikter, påvirkninger, logistiske begrensninger og andre kritiske variabler blir koordinert på en bedre måte på tvers av interne og eksterne prosjekter. Med bruk av BIM-prosessen er designmodellen enklere tilgjengelig for å gi bedre informert planlegging før anleggsstart for aktiviteter som rigging, sekvensiering, planlegging, mengdeberegning og estimering. Når entreprenører får tilgang til modellen, kan det lages mer nøyaktige anbud på mindre tid ved å evaluere forskjellige koordineringsaktiviteter, som midlertidige veier, plassering av materialer og annen logistikk før de starter arbeidet. Anleggsarbeidet blir også tilrettelagt av BIM-prosessen, ettersom det kan legges til data til modellen som støtter prosjektledelse som inkluderer tidsplaner (4D) og kostnader (5D).

19 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 19 I 2010 gjennomførte Wisconsin Department of Transportation (WisDOT) fire pilotprosjekter 1 hvor da ga modeller til entreprenører som del av anbudspakken. Etter vellykket fullførelse av prosjektene i løpet av anleggssesongen 2011 intervjuet WisDOT anbudsentreprenørene og fikk vite at de tilgjengelige modellene førte til: 1 Informasjon om WisDOT pilotprosjekt tatt fra agenda for Wisconsin DOT: Adopting a Model-Based Approach to Roadway Design and Construction, et Autodesk universitetskurs, kode CI4707. Mindre usikkerhet og risiko i tilbud Mer tid til å utarbeide flere tilbud Enklere identifikasjon og design av initiativer for kostnadsreduksjon Bedre planlegging av masseaktiviteter

20 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 20 Eiendelsforvaltning, drift og vedlikehold Drifts- og vedlikeholdsfasen av infrastrukturobjektene vil vare lengre enn noen andre prosjektfaser, slik at fordelene som oppnås her har kumulative effekter. Med bruk av en BIM-prosess har operatørene tilgang til de rikeste informasjonsstrømmene som noen gang har blitt skapt, inkludert detaljerte data fra den ferdige anleggsmodellen og informasjon fra sanntidssensorer som kontinuerlig oppdaterer modellen under drift. Det er intuitivt åpenbart at eierne og operatørene kan få fordeler fra rik, detaljert informasjon om en bestemt ressurs. Imidlertid er eieren/operatørene vanligvis ansvarlige for en lang rekke sammenknyttede ressurser som ofte er avhengige av hverandre. BIM tilrettelegger forbedret styring og analyse av informasjon på prosjektnivå, som kan brukes i større integrerte arbeidsflyter for eiendelsforvaltning I eksempelet om Keystone Parkway, brukte teamet faktiske trafikkdata til å fastslå optimal design, og trafikktellinger og demografiske data viste hvordan den nye infrastrukturen ville dekke fremtidige behov.

21 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 21 Disse tidlige simuleringene betaler seg i kvantifiserbare fordeler for byen Carmel i dag i form av: Offentlig sikkerhet Personskader har blitt redusert med 78 % ved gjenværende veikryss. Bærekraftighet Byens tjenestemenn har mulighet til å etablere strammere kontroller over trafikken med sensorer og automatisk styring av topper, som kan hjelpe til med å videre redusere utslipp på grunn av mindre tomgangskjøring og fremme sykkel- og fotgjengerferdsel. Effektivitet Forbedrede vedlikeholdsordninger og lengre levetid for anlegg er også forventet. For eksempel kan laserskanning hjelpe til med å avsløre hårfine slitasjemønstre og tilrettelegge proaktivt vedlikehold og rehabilitering. Avgjørelser om fremtidige utvidelser og modifikasjoner vil bli basert på informasjon av høyere kvalitet.

22 BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 22 Når operatørene blir vant til å integrere modeller i drifts- og vedlikeholdsplaner, begynner de å be spesifikt om BIMleveranser. Store organisasjoner som amerikanske General Services Administration (GSA) 1 og bystaten Singapore, 2 har fastsatt standarder for overlevering av BIM-modeller og krever 3D-modeller i noen tilfeller. De britiske myndighetene har spesifikt oppgitt effektivitetsgevinster og forbedret styring av leverandørkjeden som den største drivkraften av BIM-kravet 3 for anleggsprosjekter. 1 content/ integrated_submission/bim/ BIM_Guide.htm 3 https://www.gov.uk/ government/uploads/system/ uploads/attachment_data/ file/34710/ buildinginformation-modelling.pdf

TRE MÅTER Å TILPASSE SEG ET MILJØ I ENDRING

TRE MÅTER Å TILPASSE SEG ET MILJØ I ENDRING DEN STERKESTES OVERLEVELSE: TRE MÅTER Å TILPASSE SEG ET MILJØ I ENDRING Praktiske råd for planleggere 5 MINUTTER LESETID DEN STERKESTES OVERLEVELSE: Kombiner det meget konkurransepregede landskapet i en

Detaljer

BIM pilot Oppstartsveiledning. neste

BIM pilot Oppstartsveiledning. neste BIM pilot Oppstartsveiledning Overgang til BIM kan virke som en skremmende oppgave. Denne veiledningen gir et enkelt rammeverk som hjelper deg med å komme i gang med å bruke BIM i organisasjonen. Vellykket

Detaljer

NÆRMERE VIRKELIGHETEN UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM

NÆRMERE VIRKELIGHETEN UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM NÆRMERE VIRKELIGHETEN UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM Hvordan Linz i Østerrike ble banebrytende innen 3D byplanlegging 5 MINUTTER LESETID INTRODUKSJON 2 Linz en pioner innen 3D byplanlegging 3D-modeller

Detaljer

Bygge på BIM Hvordan entreprenører forbedrer lønnsomheten ved å ta bruk BIM på nye områder

Bygge på BIM Hvordan entreprenører forbedrer lønnsomheten ved å ta bruk BIM på nye områder Bygge på BIM Hvordan entreprenører forbedrer lønnsomheten ved å ta bruk BIM på nye områder Produktivitet innen bygge- og anleggsvirksomhet Det siste tiåret har vært vanskelig for bygge- og anleggsbransjen.

Detaljer

Implementere BIM for infrastruktur: en guide til de grunnleggende stegene

Implementere BIM for infrastruktur: en guide til de grunnleggende stegene Implementere BIM for infrastruktur: en guide til de grunnleggende stegene Se hvordan prosessene deres og deres tilnærming til prosjekter endrer seg når dere tar i bruk BIM 1 Oppsummering Mens en enda høyere

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

BIM på større sykehus

BIM på større sykehus Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. BIM på større sykehus Mulighet og behov

Detaljer

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging Innledning Denne prosessen omfatter flere del-prosesser som er aktuelle for alle faser hvor det finnes objekt modeller i prosjekter. Den omfatter visualisering,

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF BIM i et byggherreperspektiv. Webinar NAL 25.01.2011 Birger Stamsø Prosjektsjef bygg og eiendom

Helse Sør-Øst RHF BIM i et byggherreperspektiv. Webinar NAL 25.01.2011 Birger Stamsø Prosjektsjef bygg og eiendom Helse Sør-Øst RHF BIM i et byggherreperspektiv Webinar NAL 25.01.2011 Birger Stamsø Prosjektsjef bygg og eiendom Overordnet perspektiv Bygg og eiendom er en av flere brikker i et helsesystem, som sammen

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL OG HELSEBYGG MIDT-NORGE

ST. OLAVS HOSPITAL OG HELSEBYGG MIDT-NORGE VELKOMMEN TIL ST. OLAVS HOSPITAL OG HELSEBYGG MIDT-NORGE Bjørn Remen 7. des. 2010 1 Før riving av høyblokka 7. des. 2010 2 Ferdig utbygd 7. des. 2010 3 BYGGEFASE 2 Godkjenning HMN i mars 2006 Areal (brutto)

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Bim for Byggeteknikk Design Analyse Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Se denne videoen! Focus Software AS Norsk programvarehus Focus Anbud,Anbudsbeskrivelser, NS3420, Prosesskoden Focus Konstruksjon,Statiske

Detaljer

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 23. januar 2013 2 buildingsmartstudentseminar på HiOA 1 BIM i hele byggets livssyklus Kunnskapsdatabaser

Detaljer

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kort om inattika Gresk Attika = region i Hellas, Agora = møteplass Etablert: nov 2008 Operativt i drift like lenge I dag forvaltes

Detaljer

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness TEKMAR 2007 Sesjon 4: Rom for samarbeid Globale muligheter nasjonale løsninger: Hvordan tenker enkelte maritime selskaper effektiv internasjonalisering Onsdag 05.12.2007 kl.: 11:10-11:40 av Professor Per

Detaljer

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011"

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? Definisjon av bærekraft Byggenæringens bidrag på samfunnsnivå OECD prosjekt analyse modell Konkretisering

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

BIM for infrastruktur

BIM for infrastruktur BIM for infrastruktur l Implementeringsplan Organisasjonsmessig egenvurdering: BIM for infrastruktur Bilde gjengitt med tillatelse fra Dawn Digital. Bedre forståelse av de nåværende forholdene og forretningsmålene.

Detaljer

Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter

Bli med på leken om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Marius Sekse BIM Strateg, Miljø og samfunn 1 COWI hvem er vi? COWIgruppen ca. 6 100 medarbeidere 101 faste kontorsteder på fem kontinenter

Detaljer

Infrastrukturløsninger. Integrerte verktøy. Raskere resultater. Fordelene du trenger.

Infrastrukturløsninger. Integrerte verktøy. Raskere resultater. Fordelene du trenger. Infrastrukturløsninger Integrerte verktøy. Raskere resultater. Fordelene du trenger. Verktøy for suksess Ingeniører og teknikere finner nye måter å effektivisere arbeidsforløpet på for å få et konkurransefortrinn.

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Norges største eiendomsforvalter

Norges største eiendomsforvalter FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM er kommunikasjonsmodellen BIM for alle 8.nov 2011 Oslo

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Geir Syrtveit, ViaNova Plan og Trafikk September 2011 Foredrag NVTF 2011 AGENDA 1. Hvorfor 3D-modell/ samordningsmodell 2. Generelt/Historikk

Detaljer

BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt

BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt BIM teknologi erfaringer ifm. Statoil prosjekt arkitektkontoret a-lab arkitektkontoret a-lab eksempel prosjekter Portalbygget, Fornebu Barcode masterplan (i samarbeid med DARK arkitekter + MVRDV) Arktisk

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

BIM Pilot utrullingshåndbok

BIM Pilot utrullingshåndbok BIM Pilot utrullingshåndbok Organisasjonens BIM-utrullingsplan Prosjektets BIM-utrullingsplan Innhold Organisasjonens BIM-utrullingsplan 6 Tilpasning til organisasjonens visjon 7 Mål for BIM 8 Gjeldende

Detaljer

Lean Construction NO

Lean Construction NO Lean Construction NO Nettverksmøte 22. november Velkommen! sol.skinnarland@fafo.no Program, 22. november 10.00 Velkommen Sol Skinnarland Kaffe, te og kjeks 10.15 Videopresentasjon av Lean Construction

Detaljer

Lean Mining. Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare 06.05.2015. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen

Lean Mining. Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare 06.05.2015. Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen Lean Mining Presentasjon på Norsk Bergforenings Vårmøte 2015 Gällivare Professor i gruvedrift, Sunniva Haugen 1 Institutt for geologi og bergteknikk Håndverk Håndarbeid Lave faste kostnader, høy marginalkostnad

Detaljer

Sykehuset i Vestfold HF. Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass

Sykehuset i Vestfold HF. Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass Sykehuset i Vestfold F Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass Konseptbeskrivelse BIM og industrialisert byggproduksjon Rev. 0.2, 31.05.2012 okumentasjonskontroll: Versjon ato Utarbeidet av Berørte

Detaljer

Kan service-folk selge?

Kan service-folk selge? Kan service-folk selge? Er det mulig å drive effektiv feltservice og salg samtidig? Oyvind.Monrad-Krohn@gk.no 14.09.2011 1 Agenda Hvilke kundebehov dekker GK? Hva er oppgaven til en servicetekniker i GK?

Detaljer

MORTEN AAGAARD PARTNER, METIER LEGAL SAMSPILLKONTRAKTER - GIR BILLIGERE OG BEDRE BYGG

MORTEN AAGAARD PARTNER, METIER LEGAL SAMSPILLKONTRAKTER - GIR BILLIGERE OG BEDRE BYGG MORTEN AAGAARD PARTNER, METIER LEGAL SAMSPILLKONTRAKTER - GIR BILLIGERE OG BEDRE BYGG Samspillkontrakter gir billigere og bedre bygg Metierkonferansen 1. juni 2016 www.metierlegal.no Samspill temaer Hva

Detaljer

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE Bruk av BIM i kostnadskalkyle Identifikasjon bsnp4 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 - levert til offisiell høring TBF Linda

Detaljer

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Kort presentasjon av meg selv Gruppeleder avdeling VA-teknikk Trondheim. Foreløpig 5 ansatte,

Detaljer

SKY TIL SKY PROSJEKTERING

SKY TIL SKY PROSJEKTERING DKT 14.oktober 2014 SKY TIL SKY PROSJEKTERING FRODE GEIR BJØRVIK, PROSJEKTSJEF 1 Agenda COWI E16 Nybakk Slomarka Dataflyt i skyene Samarbeid med softwareleverandører 2 Frode Geir Bjørvik Prosjektsjef COWI

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Vær på nett og øk både effektivitet og produksjon Kjenner du igjen noen av de følgende situasjonene? Noen ganger forsvinner en prosessutskrift, og vi må lete

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012 Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass 20. november 2012 EN SPENNENDE JOBB Kjære deltakere på Mørekonferansen: Uten kontrakter intet LBO Jeg ble tvunget til

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

Sensor & Actuator Solutions

Sensor & Actuator Solutions Intelligent Transport & Logistikk Espen Braathe IBM Ikke fleip men Fakta! 2 Sensor based solutions for traceability is a strategic opportunity for IBM and customers Sensors Actuators Controllers IBM s

Detaljer

Beregninger i ingeniørutdanningen

Beregninger i ingeniørutdanningen Beregninger i ingeniørutdanningen John Haugan, Høyskolen i Oslo og Akershus Knut Mørken, Universitetet i Oslo Dette notatet oppsummerer Knuts innlegg om hva vi mener med beregninger og Johns innlegg om

Detaljer

Georadar til utenomhus BIM Prinsipper og praktisk anvendelser

Georadar til utenomhus BIM Prinsipper og praktisk anvendelser Georadar til utenomhus BIM Prinsipper og praktisk anvendelser Andreas Haugbotn, 3Dkoordinator i Vianova Plan og Trafikk Dagens agenda; Hva er georadar? Bruksområder Prosjekterende sin hverdag Eksempler

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt. - halvering av byggetiden

Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt. - halvering av byggetiden Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt - halvering av byggetiden v /prosjektleder Bjørn Varegg Prosjektkonferansen BA 2015 «Det handler om KONTINUERLIG FORBEDRING» Oslo 27/1-2015 Tønsbergprosjektet 2013-2020

Detaljer

Bruk av 3D for detaljering av VA-anlegg. Atle Høidalen, Asplan Viak AS

Bruk av 3D for detaljering av VA-anlegg. Atle Høidalen, Asplan Viak AS Bruk av 3D for detaljering av VA-anlegg Atle Høidalen, Asplan Viak AS ASPLAN VIAK AS Tverrfaglig arkitekt- og rådgivningsselskap Ca. 780 ansatte - og i vekst Landsdekkende Internasjonale via Norplan Vann

Detaljer

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling P L U S Nyskapende reparasjonsløsninger Fordelene økt lønnsomhet for kunden Til sluttbrukeren Nexa Autocolor, Europas ledende storvognslakkmerke, har fokus

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

B3 Georadar Praktisk anvendelser

B3 Georadar Praktisk anvendelser B3 Georadar Praktisk anvendelser Andreas Haugbotn, 3Dkoordinator i Vianova Plan og Trafikk Dagens agenda; Hva er georadar? Bruksområder Prosjekterende sin hverdag Eksempler fra prosjekter Infrastruktur

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap)

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap) PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon (BIM for landskap) Innhold Bakgrunn... 2 Hovedoppgave... 2 Omfang og krav til leveranse... 4 Fremdrift... 4 Økonomi...

Detaljer

Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget?

Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget? Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget? I hvilken grad tar en arkitekt/designer hensyn til renhold og drift i design og prosjekteringsfasen av et bygg? Er arkitekten en

Detaljer

Introduksjon til Integrert Design Byggherrens veileder

Introduksjon til Integrert Design Byggherrens veileder Introduksjon til Integrert Design Byggherrens veileder Oppdragsgiver: European Commission Executive Agency for Prosjekt: 530256 MaTrID Dato: 2013-08-07 Forfatter: Andy Sutton, BRE, United Kingdom Norsk

Detaljer

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg?

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? 27. mai 2015 1 2015 Deloitte AS Agenda 1.Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbank

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag.

Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag. Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag. Torbjørn Tveiten og Jan Erik Hoel, Vianova Vi trenger en ny måte å tenke på Endringspunkter

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU

Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU Ketil Bråthen, Fafo Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU Industripartnere Forskningspartnere BIM har tiltrukket seg mye interesse fra både industrien

Detaljer

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Velkommen til webseminar Novapoint DCM - Store modeller VIANOVA/Statens vegvesen Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Innhold Hvitbok Store modeller Hva gjør en modell stor? Tiltak Demo Egen modell for eksisterende

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Strategi og innovasjon for lønnsom vekst Trendanalyse med avstemning

Strategi og innovasjon for lønnsom vekst Trendanalyse med avstemning Strategi og innovasjon for lønnsom vekst Trendanalyse med avstemning Av Robert Bykvist +47 95 28 54 42 robert.bykvist@infuture.no infuture 04. sept. 2014 1 Innovasjon har lenge blitt pekt på som redningen

Detaljer

Ulstein Production System Lean Shipbuilding. Presentasjon Nettverksmøte 17/04/2008

Ulstein Production System Lean Shipbuilding. Presentasjon Nettverksmøte 17/04/2008 Ulstein Production System Lean Shipbuilding Presentasjon Nettverksmøte 17/04/2008 Hva skal jeg snakke om? Verft vs Byggeplass Organisering i UVE Planstruktur i prosjektene Ulstein sine erfaringer med Last

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

HUSFABRIKKEN SKANSKA AS

HUSFABRIKKEN SKANSKA AS HUSFABRIKKEN SKANSKA AS Husfabrikken er en avdeling i Skanska Norge AS som leverer elementer til alle typer bygg, fra boliger til institusjonsog næringsbygg. Våre kunder er foruten prosjekter i Skanska,

Detaljer

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer

Detaljer

Gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodeller Lyngdalsmodellen: Brukerstyrt og kostnadseffektiv hånd i hånd 4 mars 2014 Dr. ing Øystein H. Meland Svakheter v/ dagens gjennomføringsmodeller (delte modeller, totalentreprise m

Detaljer

Kompleks og fleksibel tjenesteproduksjon

Kompleks og fleksibel tjenesteproduksjon Norwegian School of Management The Concours Group Fra sykehus til bli-frisk frisk-hus Kompleks og fleksibel tjenesteproduksjon Partnerforum 4. september 2007 www.espen.com Dr. Espen Andersen Associate

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du graver mer nøyaktig - rett og slett

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du graver mer nøyaktig - rett og slett Trimble GCSFlex Grade Control System Du graver mer nøyaktig - rett og slett Med GCSFlex blir du mer konkurransedyktig Besøk YouTube for å se videoer, både for opplæring og for å se hva entreprenører sier

Detaljer

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Lean + ITIL = Sant? Oslo 30. mai 2012 Roger Tøftum Seniorrådgiver Steria Consulting E-post: rogt@steria.no Steria Telefon: 911 88 573 Ulike ambisjoner

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG?

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? John Matland Leder for arkitektavdelingen Rambøll Region Vest Markedsansvarlig for BIM Rambøll Norge Leder av Standardiseringsutvalget.

Detaljer

HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN HVORDAN ARBEIDE LEAN? EN PRESENTASJON AV RAMBØLLS TILBUD KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN INNHOLD Kort om formkravene i konkurransegrunnlaget Hva betyr LEAN i praksis? Rambølls prosjektledelsesmodell

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Samordningsmodell / BIM i infrastrukturprosjekter. Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Mars 2013

Samordningsmodell / BIM i infrastrukturprosjekter. Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Mars 2013 Samordningsmodell / BIM i infrastrukturprosjekter Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Mars 2013 Agenda BIM nye klær til keiseren BIM for infrastruktur = Samordningsmodell Historikk og rammebetingelser

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum

Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum Sammendrag: Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum TØI rapport 1182/2011 Forfattere: Olav Eidhammer, Jardar Andersen og Michael W J Sørensen Oslo 2011 72 sider Denne studien har

Detaljer

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Side 1 Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Terramar - noen referanseprosjekter Solkraftanlegg for Statkraft i Italia Livsvitenskap Kunsthøgskolen i Bergen, KHiB Høgskolen i Bergen, HiB Beredskapssenteret

Detaljer

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Hvem er BA 2015 og andre

Detaljer

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Vi ser tre store trender innen Real Estate og Facilities Management,

Detaljer

TextureTool med SOSI-parser

TextureTool med SOSI-parser TextureTool med SOSI-parser Verktøy for teksturmapping og automatisk generering av 3D-modeller Hovedprosjekt 11E Erlend A. Lorentzen Jørn G. Nyegaard-Larsen 3DSU 2008/2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Dialogkonferanse Skyss

Dialogkonferanse Skyss Dialogkonferanse Skyss Grete Fuglem Tennås, adm. direktør 19.11.2014 FosenNamsos Sjø AS 1 Hovedutfordring Skyss definerer som hovedutfordring at erfaringssamtaler viser at oppdragsgivere har opplevd en

Detaljer

InfraWorld og InfraExplorer

InfraWorld og InfraExplorer Foredrag A11 InfraWorld og InfraExplorer To spennende FoU prosjekter støttet av Norges Forskningsråd Foredragsholdere: Geir Andersen, Jan Erik Hoel og Jarle Dawes Vianova Systems InfraWorld og InfraExplorer

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Strategisk eiendomsledelse

Strategisk eiendomsledelse Strategisk eiendomsledelse * Hvordan sikre at eiendom bidrar til at kjernevirksomheten oppnår sine strategiske mål? * Hvordan ser landskapet ut? Erfaringer fra private og offentlige virksomheter. NBEF

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylke Vest-Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på 7.281 km 2 Norges

Detaljer

Erfaringer med 3Dvisualisering

Erfaringer med 3Dvisualisering Gemini Brukerkonferranse, 10. Februar 2004 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Erfaringer med 3Dvisualisering Bruk av fotografier fra luftskip til å 3D-modellere kompleks bygningsmasse med mer. v/ Bjørn

Detaljer