BIM for infrastruktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIM for infrastruktur"

Transkript

1 BIM for infrastruktur l Implementeringsplan Organisasjonsmessig egenvurdering: BIM for infrastruktur Bilde gjengitt med tillatelse fra Dawn Digital.

2 Bedre forståelse av de nåværende forholdene og forretningsmålene. IMPLEMENTERING AV BIM FOR INFRASTRUKTUR KAN HA EN STOR PÅVIRKNING PÅ ORGANISASJONENS DRIFT. For å hjelpe til med å minimere påvirkningen, er det viktig å ha en implementeringsplan skreddersydd til selskapets spesifikke behov. Denne egenvurderingen er det første steget i å utforme denne planen. FÅ FORTGANG I DESIGNPROSESSEN TILTREKKE DEN NESTE GENERASJONEN Informasjonen som fanges opp i denne egenvurderingen vil gi deg en bedre forståelse av de nåværende forholdene i tillegg til forretningsmålene slik at du på en bedre måte kan planlegge en implementering av BIM for infrastruktur. Hvis du vet hvor du starter fra og, enda viktigere, hvor du vil, vil det hjelpe deg med å ha en mer produktiv samtale med en implementeringskonsulent som kan hjelpe deg med å definere ressurskrav og de neste stegene for å nå målene dine. La oss komme i gang... BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 01

3 Firmainformasjon I feltene under kan du oppgi informasjon om selskapet og arbeidet dere gjør. Firmanavn Firmaets sted Hva er primærtjenestene? Hva er deres vanlige og nåværende prosjekttyper? Hvem er de typiske kundene deres? (f.eks. veimyndighetene, kommersielle, utviklere, investorer ) BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 02

4 Organisasjonens visjon Identifiser de tre viktigste forretningsmålene i plassen under. Vær så beskrivende som mulig. Hvis det ligger en spesifikk årsak bak målet, er det fint om du inkluderer det også. Hvis du trenger mer plass kan du fortsette på baksiden. Identifiser 1-3 forretningsmål dere prøver å oppnå. (Eksempler: Vinne nye oppdrag i nye markeder. - Øke effektiviteten med og redusere feil med. - Øke virksomheten med X prosent på X tid) BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 03

5 Nåværende utviklingsverktøy I tabellen under beskriver du utviklingsverktøy som organisasjonen bruker i et typisk prosjekt. I tillegg må du indikere prosjektfasen når verktøyet blir brukt. Hvis verktøyet blir brukt i flere faser, må du indikere alle disse. For bransjefokus som ikke dekkes av organisasjonen, lar du raden være tom. Prosjektinndata eller modellelementer Utviklingsverktøy Urban planlegging Stedsplanlegging Planlegging av transportprosjekt Veibanegeometri Design av skinner Flyplassrullebaner Korridor-/malmodellering Skilt Lys og signaler Eksisterende og foreslått forkjørsrett Parsell-layout Gradering BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 04

6 Nåværende utviklingsverktøy, forts. I tabellen under beskriver du utviklingsverktøy som organisasjonen bruker i et typisk prosjekt. I tillegg må du indikere prosjektfasen når verktøyet blir brukt. Hvis verktøyet blir brukt i flere faser, må du indikere alle disse. For bransjefokus som ikke dekkes av organisasjonen, lar du raden være tom. Prosjektinndata eller modellelementer Utviklingsverktøy Rørnettverk med naturlig fall Trykkrørnettverk Erosjonskontroll Tradisjonell landmåling - datainnsamling Tradisjonell landmåling - datareduksjon Tradisjonell landmåling - dataimportmodell LiDAR Datainnsamling LiDAR Datareduksjon LiDAR Dataimport til modell Romdata lagret i disse filtypene Rør til vann-/avløpsbehandling Pumper BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 05

7 Forretningsutfordringer I cellene under beskriver dere de tre største problemene som gjør det vanskelig for dere å oppnå målene. Vær så beskrivende som mulig. Hvis dere har gjort forsøk på å løse problemene tidligere men ikke lyktes, indiker hva dere prøvde. Identifiser de tre største problemene som forhindrer dere i å nå målene deres. (Eksempler: Vanskelig å komme inn på arbeidsfelter. - Vanskelig å finne og rekruttere nye talenter - Mangel på standardisering. - Begrensninger på samarbeid ) Hva er det største arbeidsrelaterte problemet som holder deg våken om natten? BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 06

8 Konkurranse I boksen under beskriver du det nåværende konkurranselandskapet for fokusområdene. I tillegg må du inkludere hva som gjør det konkurransepreget. Hvor konkurransepreget er det nåværende landskapet? Hva gjør det konkurransepreget? BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 07

9 Eksisterende tilnærming til prosjekter I cellene under oppgir du noen detaljer angående deres nåværende tilnærming til prosjekter. Vær så beskrivende som mulig. Noter de tilnærmingene du mener trenger forbedring. Hva er den vanlige størrelsen på prosjektteamene? (Designere, tegnere, ingeniører ) Er teammedlemmene vanligvis på ett sted eller spredd på forskjellige kontorer? Hvordan deler de data / samarbeider? Hva er de typiske prosessene som brukes i planleggingsfasen? Hvordan blir designkonseptet utviklet? Hvor lang tid tar det å utvikle en preliminær design? Hvordan ser den preliminære designprosessen ut? Hvilke milepæler bestemmer når preliminær konstruksjon går over til detaljert design? Hvor mange designendringer/revisjoner utføres i snitt per prosjekt? Når skjer dette vanligvis? Hvor mye tid bruker dere i snitt på å utføre de nødvendige design- og tegningsendringene som er nødvendige for hver endring? BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 08

10 Eksisterende tilnærming til prosjekter, forts. I cellene under oppgir du noen detaljer angående deres nåværende tilnærming til prosjekter. Vær så beskrivende som mulig. Noter de tilnærmingene du mener trenger forbedring. Blir innleveringer påvirket eller forsinket av datakompatibilitet, omarbeidinger eller manglende tilhørighet? Hvilken prosentandel av omarbeidinger eller endringsordrer kan tilskrives designfeil? (Estimer) Hvilke typer data innarbeider dere vanligvis i et prosjekt? Hvor kommer de fra? Hvilke filformater brukes? Hva er vanlige innleveringskrav? Hvordan lager dere visualiseringer nå? Internt? Outsourcet? Er visualiseringer forventet eller en differensiator? Hvordan ser miljøprosessen ut? Hvor lang tid tar den? Hvordan flyter dataene gjennom kontoret når dere får et prosjekt? Er det noen sammenbrudd? Hvordan blir standarder opprettet/håndhevet? Arbeider dere med personer utenfor organisasjonen? Hvordan ser den prosessen ut? Hvilke typer utfordringer eksisterer? BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 09

11 Eksisterende tilnærming til prosjekter, forts. I cellene under oppgir du noen detaljer angående deres nåværende tilnærming til prosjekter. Vær så beskrivende som mulig. Noter de tilnærmingene du mener trenger forbedring. Blir automatisk maskinstyring (AMS) brukt i noen av prosjektene deres? Hva er viktigheten av å levere prosjekter slik at de kan brukes med AMS? Blir noen deler av prosjektarbeidet vanligvis satt ut til underleverandører? Hvis ja, hvilke typer arbeid? Hvordan arbeider dere ute i feltet? Hvilke data, verktøy osv? Hvordan blir massevolum beregnet? Hvordan blir mengder beregnet og rapportert? Kan dere trekke ut alle nødvendige mengder fra dagens modeller eller må dere rapportere noe manuelt? Hvilke mengder må beregnes manuelt? BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 10

12 Eksisterende analyseoppgaver Skriv inn type analyseverktøy som organisasjonen bruker for tiden. Hvis verktøyet blir diktert av prosjektrevisor, klientene eller noen andre, angir du det også. For analyseoppgaver som ikke blir utført av organisasjonen, lar du raden være tom. Analyse Beskrivelse Nåværende verktøy Er verktøyet diktert av prosjektrevisor, klienten eller noen andre Satellittdata Med satellittdata og kartsystemer kan prosjektteamet benytte GIS-data i hele prosjektets livssyklus. For eksempel kan dette inkludere miljøbekymringer som å unngå dårlig mark og myrområder. Det kan også involvere reguleringsplaner og andre krav knyttet til områdene. Til slutt kan den gi en mekanisme hvor relevant prosjektinformasjon kan bli eksportert og delt med offentlige myndigheter når et prosjekt blir fullført. Analyse av avstand i forbindelse med sikt for forbikjøring og stopp Verktøy for analyse av avstand i forbindelse med sikt for forbikjøring og stopp blir brukt til å fastslå/bekrefte sikkerheten på vei- og motorveidesignen. Terrenganalyse Terrenganalyse brukes vanligvis til å fastslå foreslåtte eller eksisterende overflater for å fastslå verdier som høyder, fall og annet. Sollysanalyse Sollysanalyser brukes til å gjennomføre det som vanligvis kalles skyggestudier. En prosjektmodell blir plassert på jorden og ved å velge forskjellige datoer og tidspunkter, kan designeren fastslå påvirkningen av prosjektets skygger på eksisterende omgivelser og samtidig enkelt visualisere områdene som får mest sollys. Synslinje Med bruk av synslinjeanalyse kan en designer bekrefte hva som er synlig fra forskjellige ståsteder i modellen. Dette kan være veldig nyttig når man responderer på bekymringer fra eiere av omkringliggende eiendommer. BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 11

13 Eksisterende analyseoppgaver, forts. Skriv inn type analyseverktøy som organisasjonen bruker for tiden. Hvis verktøyet blir diktert av prosjektrevisor, klientene eller noen andre, angir du det også. For analyseoppgaver som ikke blir utført av organisasjonen, lar du raden være tom. Analyse Beskrivelse Nåværende verktøy Er verktøyet diktert av prosjektrevisor, klienten eller noen andre Veikrysskontroll Denne formen for analyse bidrar til å fastslå synslinjer som er nødvendige ved veikryss under stopp- og vikepliktkontroller. Kjøretøybane Med analyseverktøy for kjøretøybane kan arkitekter, ingeniører og planleggere på en forutsigelig måte evaluere kjøretøyets bevegelse i infrastrukturprosjekter. Dette er viktig for å sørge for at minimumsstandarden blir opprettholdt i tillegg til at det gis vurdering til faktorer som siktlinjer og potensielle sikkerhetsproblemer. Trafikkanalyse Trafikkanalyse brukes til å fastslå en driftsmessig vurdering for dagens og fremtidige års trafikkforhold. Regnvannanalyse, inkludert bortledning av nedbør, størrelsesberegninger og plassering av rør, inntak og andre strukturer Med analyseverktøy for regnvann kan prosjektteamet modellere kompleks hydrologi-, hydraulikk- og vannkvalitet. Dette kan inkludere å endre design og størrelse på komponentene i avløpssystemet og størrelsen på lokale tanker for bedre flomkontroll og beskyttelse av vannkvalitet. Avløpssystemanalyse Analyseverktøy for avløpssystemer lar prosjektteamet analysere enkle og komplekse avløpssystemer. Typisk brukt for reguleringsplaner, rehabilitering, ny design og tilrettelegging av fremtidig vekst. Bortledning av flomvann og oversvømmelsesområde Denne formen for analyse hjelper brukere med å utføre HEC-RAS-beregninger og modellering for å analysere vannflytens hydraulikk gjennom naturlige elver og andre kanaler. BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 12

14 Eksisterende analyseoppgaver, forts. Skriv inn type analyseverktøy som organisasjonen bruker for tiden. Hvis verktøyet blir diktert av prosjektrevisor, klientene eller noen andre, angir du det også. For analyseoppgaver som ikke blir utført av organisasjonen, lar du raden være tom. Analyse Beskrivelse Nåværende verktøy Er verktøyet diktert av prosjektrevisor, klienten eller noen andre Størrelsesberegning og plassering av vannledning Med analyseverktøy for vannledninger kan prosjektteamet analysere enkle og komplekse vanndistribusjonssystemer. Typisk brukt for reguleringsplaner, rehabilitering, ny design og tilrettelegging av fremtidig vekst av vannsystemet. Analyse av transportsystemets kapasitet Transportspesifikke verktøy brukt for kapasitetsvurdering og fastsettelse av fremtidige behov. Analyse av transportsystemets sikkerhet Vurderingsverktøy for transportspesifikk sikkerhet. Strukturell broanalyse Kodekontroll Laster og krefter Verktøyene for strukturell broanalyse brukes til å fastslå ting som optimert trafikkbelastning, bjelkers godkjenningskriterier, kodekontroll og mer. Broklareringer Analyse av vertikale og horisontale broklareringer. Visualisering Med visualiseringsverktøy kan prosjektteamet se designen eller utførelsen av prosjektet i 3D, og få et mer nøyaktig syn på sluttproduktet. Disse verktøyene er meget nyttige ved innsending av forslag for å vinne nye kontrakter. BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 13

15 Eksisterende analyseoppgaver, forts. Skriv inn type analyseverktøy som organisasjonen bruker for tiden. Hvis verktøyet blir diktert av prosjektrevisor, klientene eller noen andre, angir du det også. For analyseoppgaver som ikke blir utført av organisasjonen, lar du raden være tom. Analyse Beskrivelse Nåværende verktøy Er verktøyet diktert av prosjektrevisor, klienten eller noen andre Kollisjonsoppdagelse Quantity Takeoff Planlegging/4D Kostnadsanalyse/5D Kollisjonsoppdagelsesanalyse utføres for å kontrollere om det er interferenser mellom designene i en eller flere modeller. For å hjelpe med å redusere endringsordrer under oppføringen, bør kollisjonsoppdagelse utføres tidlig og fortsette gjennom designprosessen. For at kollisjonsoppdagelse skal fungere ordentlig, må prosjektets modeller ha et felles referansepunkt og må være kompatible med kollisjonsoppdagelsesverktøyet. Formålet med analyse av mengdeberegninger er å bruke modellering av eiendomsdata til å automatisere eller forenkle mengdeberegningsprosessen. Informasjonen fra verktøyet for mengdeberegninger kan deretter bli importert eller knyttet til programvare for kostnadsestimering. Med planleggingsanalyse kan prosjektteamet bruke prosjektmodellen til å analysere tidslinjen og sekvensen for oppføringen. Denne informasjonen kan deretter brukes til å modifisere eller justere oppføringsplanen. Selv om det eksisterer verktøy som lar prosjektteammedlemmer visualisere oppføringen over tid, samhandler ingen slike systemer automatisk med planleggingssystemene. Konstruksjon av 5D-modeller hjelper de forskjellige deltakerne (arkitekter, designere, entreprenører og eiere) i alle byggeprosjekter med å visualisere fremdriften av byggeaktiviteter og deres relaterte kostnader over tid. Denne BIM-sentraliserte prosjektledelsesteknikken har potensial til å forbedre prosjektledelsen betydelig og levering av byggeprosjekter av alle størrelser og kompleksitet. BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 14

16 Nåværende kunnskaper I plassen under fyller du ut organisasjonens kunnskapsnivåer ved å liste personelltype, antall medarbeidere av hver type og gjennomsnittlig kunnskapsnivå. (Med andre ord, når det gjelder tekniske kunnskaper, hvor er organisasjonen i dag?) Den første raden viser et eksempel. Hvis ytterligere informasjon vil klargjøre noe du mener er viktig, inkluderer du det i boksen (f.eks. anleggsingeniør er en teknisk ekspert i å utføre analyser, men er nybegynner når det gjelder bruk av moderne programvareløsninger) Kunnskap Personelltype / Antall / Gjennomsnittlig kunnskapsnivå Eksempel: 2D CAD Design Prosjektleder / 3 / Nybegynner - Anleggsingeniør / 5 / Medium - Tegner / 2 / Ekspert 2D CAD Design 3D Design Landmåling Visualisering Analyse Bygningssimulering Annet BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 15

17 Eksisterende opplæringsplan Har dere en eksisterende opplæringsprosess for personalet? (f.eks. tilpasset opplæring med instruktør, intern opplæring, delta på konferanser, delta på webcasts ) Hvis det er tilfelle, beskriv typene opplæring som medarbeiderne får, i tillegg til formene den vanligvis gis i. Inkluder også eventuelle opplæringsmodeller som du føler kan være nødvendig. BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 16

18 Plan for støttefunksjoner Hvilke typer støtte har dere for tiden tilgjengelig? Skriv ned støtten du bruker for programvaren dere bruker nå, i tillegg til programvaren som du er interessert i å lære mer om. Se den følgende lenken for å få mer informasjon om støttetjenester: System Støttetype Kontaktinformasjon Støttetider Eksempel: AutoCAD Civil 3D Autodesk Premium Support EST BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 17

19 BIM for infrastruktur I boksen under besvarer du følgende spørsmål angående deres erfaringer/inntrykk av bygningsinformasjonsmodellering. Hvis organisasjonen bruker et annet begrep, som VDC "Virtual Design and Construction" eller CIM (Construction Information Management or Civil Information Modeling) framfor BIM, besvarer du spørsmålene med det begrepet i tankene. Hvorfor er dere interessert i å ta i bruk BIM for infrastruktur? Har dere sett en "BIM for infrastruktur" presentasjon? Hva tror du er den største forretningsfordelen ved å ta i bruk "BIM for infrastruktur"-tilnærmingen i prosjektene deres? Hva tror du vil være den største utfordringen ved å ta i bruk "BIM for infrastruktur"- tilnærmingen i prosjektene deres? Har dere noen mål relatert til BIM? Hvis så, hva er de? BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 18

20 Neste trinn Når du er ferdig, anbefaler vi at du tar de neste stegene i implementering av BIM for infrastruktur i organisasjonen. Planlegg en samtale med Autodesk-forhandleren din og del denne vurderingen med dem. Når de jobber med deg med denne vurderingen, kan de hjelpe deg med å skreddersy en implementeringsplan for BIM for infrastruktur i henhold til organisasjonens krav. De kan også dele kunders suksesshistorier om organisasjoner som allerede har tatt i bruk BIM. Hvis dere ikke har en Autodesk-forhandler, klikker du på koblingen under for å finne en partner i området. Autodesk-forhandlere har ikke bare erfaring med Autodesk-løsningen, men forstår også deres unike forretningsog bransjebehov. Ytterligere ressurser Finn ut mer om Autodesk BIM for infrastruktur ved å besøke vårt BIM-senter: Besøk bloggen for BIM for infrastruktur: Autodesk og Autodesk-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for Autodesk, Inc. og/eller Autodesks datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper i USA og/eller andre land. Alle andre merkenavn, produktnavn eller varemerker tilhører sine respektive eiere. Autodesk forbeholder seg retten til å endre produkt- og tjenestetilbud, -spesifikasjoner og -priser når som helst og uten forvarsel, og står ikke ansvarlig for eventuelle typografiske eller grafiske feil som kan forekomme i dette dokumentet Autodesk, Inc. Med enerett. BIM for infrastruktur l Implementeringsplan 19

BIM pilot Oppstartsveiledning. neste

BIM pilot Oppstartsveiledning. neste BIM pilot Oppstartsveiledning Overgang til BIM kan virke som en skremmende oppgave. Denne veiledningen gir et enkelt rammeverk som hjelper deg med å komme i gang med å bruke BIM i organisasjonen. Vellykket

Detaljer

TRE MÅTER Å TILPASSE SEG ET MILJØ I ENDRING

TRE MÅTER Å TILPASSE SEG ET MILJØ I ENDRING DEN STERKESTES OVERLEVELSE: TRE MÅTER Å TILPASSE SEG ET MILJØ I ENDRING Praktiske råd for planleggere 5 MINUTTER LESETID DEN STERKESTES OVERLEVELSE: Kombiner det meget konkurransepregede landskapet i en

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 41 Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

ET HJELPEMIDDEL FOR FORRETNINGS- TRANSFORMASJON

ET HJELPEMIDDEL FOR FORRETNINGS- TRANSFORMASJON BIM for infrastruktur Et hjelpemiddel for forretningstransformasjon 1 BIM FOR INFRASTRUKTUR ET HJELPEMIDDEL FOR FORRETNINGS- TRANSFORMASJON Fordelene med 3D-modellering og intelligente objekter 10 MINUTTER

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET BACHELOROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Vår...semesteret, 20... Åpen / Konfidensiell Forfatter: Fagansvarlig: (signatur forfatter) Veileder(e): Tittel på

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 6 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

FITS Nettverksovervåking

FITS Nettverksovervåking FITS Nettverksovervåking Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS nettverksovervåking Innhold NO 1 Introduksjon... 1 NO 2 Oversikt... 1 NO 3 Implementeringsveiledning... 4

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

GAMCE CHANGERS SØKNADSGUIDE 2015

GAMCE CHANGERS SØKNADSGUIDE 2015 GAMCE CHANGERS SØKNADSGUIDE 2015 Grunnleggende kriterier: (Alle er obligatoriske å svare på) I. Løser din idé et betydelig problem barn og unge møter på i Norge? (Ja / Nei) II. Er barn og unge primærmålgruppen

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

FITS Kontinuitetsstyring

FITS Kontinuitetsstyring FITS Kontinuitetsstyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring Innhold KONT 1 Introduksjon... 1 KONT 2 Oversikt... 1 KONT 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Av: Nilsen, Rune Hole & Pedersen, Sondre Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen.

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Brukerveileding. EasyCruit 14.10 Brukerveileding EasyCruit 14.10 Innhold INNLEDNING... 5 Dokumentoversikt... 5 Bruke arbeidsflaten... 5 Administrere EasyCruit... 5 Forberede rekrutteringsobjekter... 5 Rekrutteringsprosjekt... 5 Søknadshåndtering...

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer. Versjon 14.2.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer. Versjon 14.2.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer Versjon 14.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen»)

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

NTI NESTORNEWS 1/2009

NTI NESTORNEWS 1/2009 NTI NESTORNEWS 1/2009 BIM og buildingsmart Multiconsult Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planleggere Libra-Plast Midsund Bruk AutoCAD 2010 Autodesk 3ds Max Design 2010 NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer. Versjon 13.3.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer. Versjon 13.3.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer Versjon 13.3.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen»)

Detaljer