Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008"

Transkript

1 Årsmelding for Ålgård Bedehus

2 Årsmelding Lederforum Ålgård bedehus 2008 Hensikten med årsmeldingen er å gi Årsmøtet en kort oppsummering av året som har gått. Med i Lederforum: Leder: Endre O. Haus NMS: Erik Tangedal Normisjon: Karl Edvard Aksnes NLM: Alf Gerhard Dirdal Aktivitetsstyret: Hans Høie Møterett har: Driftsstyret: Arnvid Nordstrand Kasserer: Brynjulf Byrkjedal Giverforum: Thor Stokkeland Ungdommen: Erlend Pettersen Lederforum har møte første torsdag i måneden (ikke om sommeren). De ulike arbeidslag og grupper har laget sine egne årsmeldinger. Som ny leder av Lederforum, så har det vært mye nytt å sette seg inn i. Arbeidet på Bedehuset er organisert i svært mange grupper og lag, med mange dyktige frivillige og ansatte som gjør en stor innsats. Hovedinntrykket er derfor at det skjer mye positivt på Bedehuset, men at det og er ufordringer. Det er veldig bra at det jobbes langsiktig med utvikle arbeidet og medarbeidere/ledere. Økonomi På sist årsmøte ble det påpekt at givertjenesten ikke dekket faste lønnskostnader. Lederforum opprettet derfor Giverforum der Thor Stokkeland er leder. Hovedformålet er å øke gaveinntektene, holde en oversikt og inspirere, nåværende og mulige framtidige givere. Arbeidet er kommet godt i gang, og den faste givertjenesten er nå på i måneden. Målet er Vi trenger for å dekke månedlig lønn til ansatte. Det har derfor vært nødvendig å låne fra sparekonto for å dekke lønnskostnader, - målet er å tilbakeføre dette. Julemessa gir et viktig økonomisk bidrag, og for 2009 vil 50% av overskuddet gå til Bedehuset, - mot 40% nå. Utleie gir og gode inntekter. Bedehuset trenger imidlertid mye midler til vedlikehold, m.a. er svært mange av vinduene punktert og må byttes. Barnearbeid Dette arbeidet er viktig for unge barnefamilier. Arbeidet er omfattende og drives helt på frivillig basis. Det legges opp til en oppussing av det gule rommet for å gjøre det mer hensiktsmessig. Dersom givertjenesten tillater økning i lønnsmidler, så ønsker Lederforum å prioritere barnearbeidet. Ungdomsarbeid 2

3 Det har vært en omlegging her i høst ut fra ønsker fra ungdommen selv og innspill fra voksne. Det er opprettet en Tjenestegruppe ungdom med Toralf Hetland som leder. Hovedfokus blir å støtte ungdomsarbeidet gjennom å gi det mer innhold og bedre struktur. Vi ser allerede gode resultater av arbeidet. Voksenarbeid Dette arbeidet er og omfattende, men er gjennomført stort sett som tidligere år. Det er kondludert med at Kvelder for fellesskap utgår pga. lite oppmøte og at Storsamlingene har overtatt den samme funksjonen. Eldrearbeid I tillegg til de vanlige arrangementene, så har denne gruppa tilbudet Vi over 60. Denne gruppa har jevnlig møter. Familiearbeid En viktig del av dette arbeidet er selvsagt barnearbeidet. Storsamlingene gir både foreldre og barn/ungdom et samtidig tilbud. Det er flere unge familier som er kommet med i familiearbeidet. Dette er viktig, da det er disse som kjenner behovene best. Tjenestegruppene: Tjenestegruppene er en viktig del av arbeidet på Bedehuset. Alle er ikke like synlige, men alle er viktige og nødvendige. Gruppene har inspirasjonssamlinger og dekker viktige funksjoner i forsamlingen. Drift av Bedehuset Bedehuset er nå over 20 år gammelt, og behovet for vedlikehold er økende. Det gjøres et veldig godt arbeid med begrensede midler for å vedlikeholde huset. Det mest konkrete nå, er at det trengs et større løft for å skifte ut ødelagte vinduer. Ansatte Det er for tiden 3 ansatte ved Bedehuset (formelt sett innleide). Disse har sitt arbeid innen ungdoms- og voksenarbeid. Disse gjør en veldig god innsats, og er en forutsetning for at arbeidet skal lykkes. Spesielt takknemlige er vi for den innsatsen som Hans Høie legger ned innenfor flere områder. En hjertelig takk til alle som er med og bringer evangeliet videre gjennom arbeidet på Bedehuset Endre O. Haus For Lederforum 3

4 Årsrapport frå driftstyret Driftstyret for Ålgård Bedehus har i 2008 hatt 7 styremøter og har behandla 44 saker. Driftstyret har gjennomført 2 dugnadsdagar internt samt 1 ryddedugnad for Schenker (tidl. Linjegods), bygd om vaskerommet i 1. etg. til HC-toalett og innhenta kostnadskalkyle for utskifting av vinduer. Vidare har enkelte deltatt på diverse møter med Lederforum ang. finanskomite og ansatte. Driftstyret var også ansvarleg for kafédrift under Vannfestivalen. Årsmøtet. Årsmøtet vart utsatt til Framlagt regnskap for 2007 og forslag til budsjett for 2008 blei godkjent. Arnvid Nordstrand blei gjenvalgt til leiar av driftsstyret. Investeringar. Ny oppvaskemaskin til kjøkkenet i 1. etg, nytt HC-toalett. Utfordringar. Å skaffa nok inntekter i forhold til utgiftene når vi ikkje lenger har faste leigeinntekter. Å skaffe nok faste givere for å dekke opp løna til dei ansatte på Bedehuset og halde dugnadslistene oppdaterte. Vedlikehald/drift. På årets dugnad og elles gjennom året har det blitt utført: luking og trimming av bed fullvask av begge kjøkken maling av korridorer i kjellaren og hovudetasje ombygging av vaskerom til HC-toalett maling av utvendig fasade Utleige. Vi har ikkje hatt noko fast utleige i Leiga av huset har likevel vore god, både av kommunen og private. Økonomi. Ålgård Vannfestival: Totalt netto: ca kr (BDhus-kafe, utleige av lokale og vakter). Julemessa: netto ca kr Når det gjeld økonomioversikt elles viser vi til eigen rekneskapsrapport. Styret. Leiar: Nestleiar: Kasserar: Sekretær: Arnvid Nordstrand Jorulf Lillemo NMS (varam: Torbjørn Fjermestad) Brynjulf Byrkjedal NLM (varam: Øyvind Hoelgaard) Tormod Bjørsvik Normisjon (varam: Magnar Espedal) Styremedlem: Per Sverre Reiersen på fritt grunnlag (varam:) Ålgård Tormod Bjørsvik (sekr) 4

5 Årsmelding Giverforum 2008 pr. mars 2009 Oppstart - struktur: Giverforum ble opprettet juni 2008 med deltakelse av: Endre Ommund Haus på vegne av Lederforum og Arnvid Norstrand på vegne av Driftsstyret. Giverforum består av 3 faste representanter: Alf-Kristian Aadland, Kjell Fjellheim og Thor Stokkeland som er leder. Det ble besluttet at leder av Giverforum skulle få innkalling og delta på møtene i Lederforum. System - drift: Bestilling av nytt system for avtale-girering og giveradministrasjon ble inngått i juni (Solidus). Etter innføringen i oktober er det lettere å følge opp giverene og avtalene vi får. Systemet trekker etter de avtalene som er inngått og godkjent av BBS og bank. Systemet generer KID for hver avtalegiro-avtale som legges inn. Penger som blir innbetalt utenom avtalegiroavtalen men identifisert med KID blir også fanget opp av systemet. Pengene kommer direkte på konto Bedhuset disponerer via sin kasserer. Penger gitt direkte på konto utenom avtalegiro-ordningen og uten KID, fanges ikke opp av systemet vårt. Da er Giverforum avhengig av å få info fra enten giveren eller fra kasserer (er ikke hensiktsmessig). Innberetting Skattefradrag: Giverforum forsøkte lenge å få godkjent Ålgård Bedehus som selvstendig gavemottaker, der Bedehuset innberettet direkte til Skattemyndighetene. Denne søknaden ført ikke frem. Bedehuset valgte å benytte ny ordning hvor Normisjon aksepterer å innberette giverbeløpene gjennom sentralenheten i Normisjon. Normisjon står da som godkjent gavemottaker når gaven blir innberettet på den enkelte giveren. Ålgård Bedehus kommer opp som det prosjektet pengene har gått til. Pengene går til det Lederforum (de tre eierorganisasjonene) bestemmer, selv om Normisjon innberetter gavebeløpet. Giverforum har tatt initiativ overfor Normisjon for å benytte ordningen som i praksis medfører gaveinnberetning for de beløp som blir gitt. Resultat evaluering av arbeidet: Givere faller fra og nye kommer til. Da Giverforum ble startet hadde vi 37 faste givere. Ved utgangen av 2008 er antall enkeltgivere steget til 46 stk, fordelt på 43 husstander. Ved utgangen av 2008 er totalt avtalte månedlige giverbeløp kr Vår målsetting er at totale månedlige giverbeløp skal bli kr Vi er på vei, men vi har et stykke igjen før målet nås. Totalt for 2008 er det innberettet kr ,- for totalt 48 enkeltgivere. Slik er opp mot kr ,- ytt tilbake til giverene ved en potensiell skattereduksjon. Vi håper dette skaper ønske om å bli med og gi for de som allerede er med, samt at nye ønsker å bli med og gi fast. Veien videre prognose/vurdering: Et viktig arbeid for Giverforum er å samle navn og kontaktinformasjon på aktive og potensielle givere for Ålgård Bedehus. Stikkord her er epostadresser og mobilnr. Vi håper dette er informasjon som kan nyttes av Bedehuset i daglig virksomhet og informasjonsarbeid. Over100 husstander blir nå kontaktet om å gi fast til Bedehuset via tekstmelding. Om ikke annet blir meldt tilbake, ringer vi disse og spør om de ønsker å være med som fast giver. 5

6 Ålgård Bedehus - Ansattkonto Resultatregnskap for Inntekter Regnskap Budsjett Regnskap Gaver privatpersoner , , ,00 Tillskudd fra kommunen , , ,00 Ungdomsloftet. - Andel til ansattkonto , ,00 0,00 Fordring ungdomsloftet ,00 Sum Intekter , , , Utgifter Regnskap Budsjett Regnskap Lønsrefusjon til Normisjon , , ,77 Lønsrefusjon Sivilarbeider , , ,00 Lønsrefusjon Bibelskolen i Grimstad , , ,00 Lønsrefusjon Normisjon Ungdomsarbeidere , , ,60 Kjøregodtgjørsle 9 588, , ,00 Forsikring ansatte 3 708, , ,11 Kontoomkostninger 3 102, , ,00 Diverse 499,00 500,00 0,00 Sum Utgifter , , ,48 Finansposter Renteintekter 90, ÅRSRESULTAT , , ,48 EIENDELER Bankinskudd ,35 291,87 Utestående fordring Ungdomsloftet , ,00 Sum eiendeler , ,87 GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til Ålgård bedehus Driftskonto , ,00 Egenkapital , ,13 Sum Gjeld og egenkapital , ,87 Ålgård 18.januar 2009 Brynjulf Byrkjedal- Kasserer Trond Wikstøl - Revisor Siv Jane Moe - Revisor Sign. Sign. Sign. 6

7 ÅLGÅRD BEDEHUS RESULTATREGNSKAP 2008 Driftskonto INNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap Tilskudd kommunen , , ,00 Julemesse , , ,00 Gaver og dugnadsarbeid 0, ,00 Kollekt på møter , , ,00 Husleie Privat arrangement , , ,00 Husleige lag og foreninger ,00 Parkering , , ,00 Vannfestival totalt , , ,00 Sum inntekter , , , UTGIFTER Regnskap Budsjett Regnskap Driftskostnader 6 234, , ,00 Vedlikehold , , ,00 Strøm , , ,13 Forsikring , , ,00 Kommunale avgifter , , ,00 Kontor og adm. Kostnader 1 232, , ,50 Annonser 6 210, , ,00 Støtte til ungdomsarbeid 0, ,00 0,00 Overført til ansattkonto (kommunal støtte) ,00 0, ,00 Utsmykking bedehus 0, ,00 0,00 Tekniske utstyr (lyd, lys og bilde) , ,00 780,00 Arrangement (møter, fester og storsamling) 8 790, , ,33 Vannfestivalen div.utgifter , ,00 0,00 Sum kostnader , , ,96 FINANSPOSTER Renteinntekter , ,00 Resultat før ekstraord. poster , , ,04 ÅRSRESULTAT , , ,04 EIENDELER Bank per Driftskonto , ,37 Høyrentekonto , ,00 Bankinskudd Totalt , ,37 Fordring ansattkonto tidligere år , ,00 Fordringer ansattkonto ,00 Sum egendeler , ,37 GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld 0,00 0,00 Egenkapital , ,37 Sum gjeld og egenkapital , ,37 Ålgård 18.januar 2009 Brynjulf Byrkjedal - Kasserer Trond Wikstøl - Revisor Siv Janne Moe Revisor Sign. Sign. Sign. 7

8 Forslag Budsjett 2009 Ansattkonto Inntekter Kommentar Gaver fra privatpersoner ,00 Månedlig gaveinntekter i 2009 på gj.snitt 28330,- for 2008 var gj.snitt Tilskudd fra Kommunen ,00 Erfaringstall SUM ,00 Utgifter Lønsrefusjon til Normisjon (Hans) ,00 Basert på avtale med Normisjon Lønsrefusjon Normisjon (Erlend ) ,00 Basert på avtale med Normisjon Lønsutgifter Normisjon (Velaug ) ,00 Basert på avtale med Normisjon Kjøregodtgjørsle ,00 Basert på avtale med Normisjon Forsikring ansatte 4 500,00 Basert på avtale med Normisjon Kontoomkostninger 6 000,00 Erfaringstall Tilbakebetaling av lån til driftskonto ,00 Foreslår at lån til driftskonto tilbakebetales i løpet av 2009 Renteintekter 300,00 SUM ,00 Forslag til Budsjett Driftskonto 2009 Inntekter Tilskudd kommunen ,00 alle Budsjettposter er i hovedsak basert på erfaringstall Julemesse ,00 Gaver og dugnadsarbeid ,00 Kollekt på møter ,00 Husleie Privat arrangement ,00 Husleige lag og foreninger ,00 Parkering ,00 Vannfestival totalt ,00 Tilbakebetaling av lån fra ansattkonto ,00 SUM ,00 Utgifter Driftskostnader ,00 Vedlikehold ,00 Strøm ,00 Forsikring ,00 Kommunale avgifter ,00 Kontor og adm. Kostnader 2 000,00 Annonser 6 500,00 Støtte til ungdomsarbeid ,00 Utsmykking bedehus 5 000,00 Tekniske utstyr (lyd, lys og bilde) ,00 Arrangement (møter, fester og storsamling) 5 000,00 Slette utestående fordrint til Ungdomsforeningen 5 275,00 Foreslår at utestående fordring til Ungd.foreningen slettes i 2009 Renteinntekter ,00 Sum ,00 Resultat ,00 Disponering av resultat Avsatt til Høyrentekontoen ,00 Foreslår avsatt til fremtidig vedlikeh (vindu utskift el energi sparende tiltak ) 8

9 Årsmelding fra storsamlingsgruppa Storsamlingsgruppa besto våren 08 av: Gunn Inger Steinskog, Jan Frode Bollestad, Trond Wikstøl, Øystein Pettersen, Mary Ann Espedal og Marit Faarlund Hetland. Øystein og Mary Ann gikk ut av gruppa etter vårsemesteret, og Anne Gunn Sandanger kom inn. I tillegg har flere av lederne i de andre tjenestegruppene blitt med i gruppa: Inger Johanne R. Lima, Hanne Meling og Eli Wiik. Hans Høie og Christiane Weiss har også deltatt på samlingene. Dette har vært berikende for samarbeidet rundt storsamlingene og gitt oss et rikt fellesskap innad i gruppa. Vi har brukt mye tid på samtale og bønn. Sølvi Hopland sier i sin sang: Du er ikke uunnværlig som min tjener, men som barnet mitt er du umistelig. Storsamlingsgruppas mandat har vært å planlegge, gjennomføre og evaluere storsamlingene på bedehuset. Vi har samarbeidet tett med organisasjonsstyrene, tjenestegruppene og aktivitetsstyret. Tema for våren 08 var: Den treenige Gud. Vi hadde 13 storsamlinger; 8 kl og 5 kl Tema for høsten 08 har vært: Bønn først og fremst. Vi hadde totalt 12 storsamlinger; 7 kl 18.00, 3 kl i tillegg til juletrefesten og julegudstjenesten. På alle 18-samlingene har vi hatt søndagsskolen Sprell Levende. Vi har 3 grupper for barn i alderen 0 til 13 år. 108 barn er registrert og 49 av disse betaler kontingent. De fleste barna er år. Vi har hatt 15 ledere, 2 av disse er under 18. På slutten av året ble det i tillegg startet en gruppe for ungdomsskoleelever. Takkeemner: for barn som er med på søndagsskolen entusiasme blant alle som har en oppgave rundt storsamlingene Bønneemner: flere søndagsskolersamlinger hvert semester en egen ansatt ift barnearbeid flere møteledere flere musikere og forsangere For storsamlingsgruppa - Marit Faarlund Hetland 9

10 ÅRSRAPPORT FOR JULEMESSEKOMITEEN 2008 Fra NMS: Fra Normisjon: Fra NLM : Anbjørg Grenasberg leder ( et år igjen) Ingeborg Edland ( et år igjen) Solvor Habbestad sekrtær ( stiller ikke til gjenvalg) Thomas Havn ( et år igjen) Karen-Therese Byberg ( stiller ikke til gjenvalg) Tora Valand ( stiller ikke til gjenvalg) På fritt grunnlag: Terje Lima- kasserer ( et år igjen) Harald Dahlstrøm ( et år igjen) Arbeidet i julemessekomiteen kom godt i gang i år da vi var nesten fulltallig komite fra starten. Loddsalget på Mega gikk svært bra, men på magneten selger vi dårlig. Til neste år vurderer vi å kutte ut salget på magneten og heller selge til kl på mega. Vi fikk også i år mange fine gevinster fra bedrifter, men sykkel, maleri, julekrybbe, hagemøbler og gevinster til barnelotteriet ble kjøpt inn. Julemessa ble holdt 15. november kl Juballong sang og Kolbjørn Bø fra NLM hadde en flott andakt. Nytt av året var hjemmelaga drops og de gikk unna. Det ble dessverre ikke bakt lefser for salg dette året, noe vi vil prøve å få til neste år. Salget av småkaker, grøt, mat og diverse varer gikk bra. En del kranser, blomster, påsmurt mat og kaker ble igjen. Det var mulig litt færre som kom på messa i år. Selv uten salg av lefser kom det inn ca kr og det er vi meget godt fornøyd med. For julemessekomiteen Anbjørg Grenasberg leder 10

11 Hans Høie: Årsmelding fra den ansatte Her kommer en liten rapport fra mitt arbeid som ansatt på bedehuset. Mye av det jeg arbeider med er tatt med i meldingen fra Aktivitetsstyret. Jeg opplever det som en veldig styrke og inspirasjon og ha dette styret som en base for mitt arbeid. Men noen flere arbeidsoppgaver vil jeg synliggjøre her. Mye tid går med til undervisning og forberedelse. Jeg taler ca. en gang hver måned på storsamlingene. I tillegg blir det noe undervisning på ledersamlingene. For ungdommene har jeg også hatt noen taler, både på lørdager og i huskirken for de eldste. Noe tid har gått til styremøter og planlegging. Er nå fast med i lederforum. Er også med i storsamlingsgruppa ca. hver annen måned. Har også vært med på styremøter for ungdommene. Bedehuset har et godt forhold til de andre menighetene på Ålgård. Jeg har gleden av å ha jevnlige frokostmøter med de andre ansatte. Vi har nå flere prosjekter sammen. Dette året har jeg vært med på fellsmøtene, et sommermøte, vannfestivalen og et temamøte om seksuelle overgrep. Ellers går tiden med til å samtale med en del av lederne på bedehuset. Jeg har og ansvar for de ansatte i ungdomsarbeidet. Der går det i perioder med mye tid. Etter mer en sju år i denne stillingen, opplever jeg fortsatt stor takknemlighet. Her er mange flotte ledere, og en spennende forsamling å lede. Min bønn er at bedehuset kan få enda større betydning for Ålgård i tiden framover. Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. 1 Kor Årsberetning Vi over 60 Ålgård bedehus. Ved et tilbakeblikk på året som er lagt bak oss, har vi hatt 8 samlinger på bedehuset. Utenom dette hadde vi busstur før sommerferien til Furutangen leirsted på Randøy. Det er også mange slag tilbud og aktiviteter for denne aldersgruppe. Derfor er vi glade for at vi kan samle personer til hyggestund for Vi over 60. Vi har et styre på fem personer og tre matgrupper som jobber godt sammen. Våre samlinger ønsker vi skal være et tydelig vitnesbyrd om frelsen i Jesus samtidig som vi prøver å få med oss personer som forteller fra sitt liv og opplevelser. En god matøkt med godt fellesskap og drøs skal også være med og gi rom for gleden ved å treffes. For VI OVER 60 Ålgård bedehus Harald Dahlstrøm formann 11

12 ÅRSMELDING FRA JUBALLONG FOR 2008 Juballong er et kristen barnekor for jenter og gutter i alderen klasse. Vi øver annenhver mandag på Ålgård bedehus fra kl Vi er i dag ca 40 medlemmer. Mange av barna har tilknytning til Bedehuset fra før, andre ikke, så det er en fin blanding av unger fra forskjellige miljø. Vi er 7 voksenleder, inkludert 3 i orkesteret (piano, bass, trommer). Vi opptrer for det meste lokalt, på bedehuset, i Kristkirken, i Ålgård kirke og lignende.. Ellers pleier vi å delta på NMS Barnegospelfestival som arrangeres på våren. I fjor var vi på Moi en helg i april. Her koste vi oss med sang, musikk og sosialt samvær, sammen med flere andre barnekor fra regionen. Kjempekjekt! I november hadde vi også en helg i Baptistkirken sammen med Jarle Waldemar. Dette var et samarbeid mellom korene i Gjesdal kommune (barnekorene). Resultatet ble bra, og vi trakk mye folk på konsertene, som ble holdt lørdag og søndag. Et felles arrangement for dette året er allerede under planlegging. Vi har også deltatt på søndagens gudstjeneste på Vannfestivalen de siste årene. Vi er en glad og positiv gjeng av barn og voksne som liker å synge sammen. Gode tilbakemeldinger fra foreldre og andre tilhørere er motiverende for arbeidet videre. Ålgård den 15. mars Grethe Ø. Fjeldheim leder og dirigent. 12

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET 22. MARS 2012 KL 1900

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET 22. MARS 2012 KL 1900 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET 22. MARS 2012 KL 1900 SAKLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling Sak 2 Valg av ordstyrer og referent Sak 3 Valg av to personer til å underskrive protokollen fra årsmøtet Sak 4 Godkjenning

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011 Årsmøte Tau Bedehus 24.01.2011 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Mandag 24.01.2011 kl. 19.00 Andakt ved Rekebord etter årsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg av

Detaljer

REGNSKAP PR.31.12.07 & BUDSJETT 2007

REGNSKAP PR.31.12.07 & BUDSJETT 2007 PR.31.12.07 & 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Ordinære inntekter Ordinære kostnader 17 Annonser, IMI-nytt og internettsider 58 218 49 434 60 000 40 000 18 Strøm

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr

Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr 110,000 3760 Weekend kr 26,780 kr 26,780 3910 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ----------------------------------------

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ---------------------------------------- Til oppsittere på Ytre Egeland inkl. Kloster, Lindland, Slimestad og andre med tilknytning til Slimestad bedehus INNKALLING TIL ÅRSMØTE!!!!!!! SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

2016 Bremnes Grendehus

2016 Bremnes Grendehus 2016 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2016 Bremnes Grendehus Søndag 12.03.17 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Valg av møtesekretær 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

ÅRSMØTE Bedehuset Betel

ÅRSMØTE Bedehuset Betel ÅRSMØTE Bedehuset Betel 17.01.2018 Innkalling Saksdokumenter AGENDA Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av innkalling og sakliste Årsmelding for bedehuset Årsregnskap Valg Bygging av

Detaljer

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008 Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag Lørdag 16. februar 2008 Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Valg av møteleiar Valg av skrivar Årsmelding Rekneskap Dugnadstimer i 2007 Timesats for ikkje utført dugnadsarbeid

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 07.03 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 03/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) Sokneprest Daglig leder :Thor Ove

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSMØTE Bedehuset Betel

ÅRSMØTE Bedehuset Betel ÅRSMØTE Bedehuset Betel 18.01.2017 Innkalling Saksdokumenter AGENDA Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Godkjenning av innkalling og sakliste Årsmelding for bedehuset Årsregnskap Valg Orienteringer og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Visjonsdokument. for. VI-normisjon

Visjonsdokument. for. VI-normisjon Visjonsdokument for VI-normisjon Revidert av lederskapet høst/vinter 2012 Lagt fram for årsmøtet og godkjent 31. januar 2013 Innledning Varteig Normisjon ble stiftet allerede i 1860, og har vært en selvstendig

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning:

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: HOLSÅSEN VEL Referat fra årsmøte på Steinstølen torsdag 13.04.2017 kl. 17.00. Det møtte omlag 46 personer på årsmøtet. Møteledelse: Inger-Lise F. Jespersen ble valgt til møteleder. Sak 1 Innkalling og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Referat Årsmøte Hell Vel 2014

Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Onsdag 26.03 kl 19.00 på Hell Stasjon, lokale til Hell Communication Frammøte; Mette Olsen, Tommy Reinås, Ove Stavnås og Merete Aune Saksliste 1. Innkalling/saksliste Innkalling

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE ELDSTERÅD DIAKONRÅD BIBELGRUPPER FORMIDDAGSTREFF PASTOR MISJONSKOMITÉ MENIGHETSSTYRE FriBU FAMILIESAMLINGER

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap / Økonomi 3. Valg 4. Informasjon om kommende konserter og aktiviteter 5. Eventuelt

Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap / Økonomi 3. Valg 4. Informasjon om kommende konserter og aktiviteter 5. Eventuelt 1 FROGNER KULTURFORUM KOR HERLIG - KOR FANTASTISK - KOR SUVEREN - JUST 4 FUN Referat fra årsmøte torsdag 15. november 2012, kl 18.30 på Frogner skole (2. klasse SFO-basen) Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID SØKER Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted: Organisasjonens E-post adresse: Telefon: Telefaks: Kontonummer: FORMÅL Organisasjonens formål/hovedmålsetning:.. Førstegangssøkere må

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2013 2014 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Økt gudstjeneste- /møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å involvere barn og ungdom i disse. F13 er med å planlegge

Detaljer

Per Ove Aarseth Andedrs Hunnes Anne Merete Breivik styreleiar nestleiar styremedlem

Per Ove Aarseth Andedrs Hunnes Anne Merete Breivik styreleiar nestleiar styremedlem Styret: Per Ove Aarseth (formann), Anders Hunnes (nestformann), Grete Ose, Anne Merete Brevik Kari Kvistad. Eldrid Straume, som ikkje er med i styret, er kasserar, Svein Bjerkvik er rekneskapsførar og

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSARBEID (Idrettslag, skolekor og skolekorps kan IKKE søke) Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted:

BARNE- OG UNGDOMSARBEID (Idrettslag, skolekor og skolekorps kan IKKE søke) Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted: http://stavanger.kommune.no/no/tilbud-tjenester-og-skjema/skjema-ogblanketter-/barn-unge-og-familie/driftstilskudd-til-barne--ogungdomsarbeid/søknadsskjema FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID

Detaljer

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Orienteringsgruppa i Torsdag 26. januar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Sakliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer