Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap / Økonomi 3. Valg 4. Informasjon om kommende konserter og aktiviteter 5. Eventuelt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap / Økonomi 3. Valg 4. Informasjon om kommende konserter og aktiviteter 5. Eventuelt"

Transkript

1 1 FROGNER KULTURFORUM KOR HERLIG - KOR FANTASTISK - KOR SUVEREN - JUST 4 FUN Referat fra årsmøte torsdag 15. november 2012, kl på Frogner skole (2. klasse SFO-basen) Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap / Økonomi 3. Valg 4. Informasjon om kommende konserter og aktiviteter 5. Eventuelt Referent: Irene O. Snellingen 1. Årsberetningen ble opplest og gjennomgått av Gro Christensen, følger vedlagt. Kommentarer til årsberetningen: - Elevrepresentant Helene Snellingen må skrives inn som styremedlem - Aktivitetsstøtten som er mottatt er frifondsmidler fra Musikk i Skolen 2. Regnskap Regnskapet må justeres med følgende poster: a. Leie av gymsal for våren 2012 må inn i regnskapet for perioden. b. Utbetalinger til «Kor instruktør for Benedicte L.» og «Instruktør Monica H. Langseth» slås sammen i regnskapet og føres som én linje, da dette er samme person som er mottaker. c. Det mangler kostnad for webhotell for perioden Det bør settes opp budsjett for drift, samt egne prosjektbudsjetter for Asbjørnsen-forestillingen og kabaret-forestillingen. Revidert regnskap skal følge godkjent årsberetning.

2 2 3. Valg Både leder, kasserer og styremedlem er på valg da disse ikke lenger har barn i kor eller dans. I tillegg er det ønskelig med et femte styremedlem, som foreslås å være korleder på fast basis. Det må også velges to styrerepresentanter blant korelevene/lydgruppa for å tilfredsstille kravet om to styremedlemmer u/26 år. Sekretær/web-ansvarlig, Irene O. Snellingen (Helene, 7b), fortsetter i sitt verv ett år til. Det kom ingen korforeldre på årsmøtet og det var derfor heller ikke mulig å gjennomføre valg av personer til de ledige vervene. Det skal derfor utformes et skriv til alle foresatte for å forklare situasjonen, beskrive fremtidige planer og konsekvenser for kordrift og aktiviteter hvis ikke styret besettes. Ekstraordinært årsmøte må berammes rett etter 1. januar Utfordringer i år og kommende aktiviteter Utfordringer med Kor Fantastisk Vi har etter oppstart av koret denne høsten dessverre opplevet mye uro blant mange av barna i Kor Fantastisk (2. 4. klasse) som øver i amfiet fra kl Flere barn klager på at de er slitne, ikke vil synge eller mistrives med andre barn i koret. Det kan virke som om noen ikke har lyst til å være med å synge i koret i det hele tatt og er derfor umotivert til å følge instruktørens beskjeder. Alle de andre elevene som virkelig ønsker å synge, lytte og lære blir forstyrret og får mye av den korte øvelsen ødelagt av de som lager uro. Korleder Benedicte Langseth har lang erfaring med barneskoleelever fra andre skoler og har en god og trygg tone med elevene. Hun har gjort det hun kan for å få ro i Kor Fantastisk, men opplever at det er en utfordrende gruppe å jobbe med. Det er viktig å poengtere at korene er et helt frivillig og gratis kulturtilbud for barn og det er viktig at barnet selv er motivert til å delta. Vi ønsker ikke å miste noen barn fra koret, men det er viktig at barna ønsker å gå der av egen vilje og at de ikke forstyrrer undervisningen. Utfordringer med «Just for fun» Dansegruppa fikk mindre oppslutning enn ønsket, og denne gruppen har også en gruppe urolige elever som sinker instruksjonen. Gruppen skal opptre sammen med korene på det kommende julemarkedet. Det vil sannsynligvis ikke tilbys dans i neste semester.

3 3 Foreslåtte kommende aktiviteter a. Julegrantenning 1. søndag i advent, 2. desember julemarked på skolen i samarbeid med korps, velforening, musikkteater og saniteten b. Markering av 200 års jubileet til Asbjørnsen og hans tid på Frogner; 1. halvår 2013 med alle kor c. Egen kabaret-forestilling for de eldste d. Opptreden på Vårkvelden til SFO 5. Vedtektsendringer Foreslåtte endringer til vedtekter knyttet til innføring av semesterkontingent settes på vent inntil planene for gratis kulturskole-tilbud for klasse avklares. I tillegg avventes om urolighetene stilner eller fortsetter i Kor Fantastisk mtp. forpliktelse og motivasjon til å delta knyttet til en eventuell kostnad. 6. Kommende oppgaver - planlegge aktiviteter - sende ut info. skriv til foreldre om dagens situasjon og fremtidige planer - detaljer om julemarkedet - detaljer ifm. Asbjørnsen-forestilling og kabaret-forestilling 7. Det var i alt 5 personer til stede på årsmøtet, ingen utenom styret. Irene O. Snellingen Referent

4 Årsberetning Frogner kulturforum 2012 ( ) Styret har i år bestått av Gro Christensen (leder), Irene O. Snellingen (sekretær), Øystein Dræge (kasserer), Kjersti Østnes Eggum (styremedlem), Bente Frogner (styremedlem frem til februar 2012) og Helene Snellingen (elevrepresentant). Styret har hatt 7 møter i perioden Frogner kulturforum har 4 grupper innmeldt i organisasjonen «Musikk i skolen». De fire gruppene er: Kor Herlig tilbud til elever i 1. klasse Kor Fantastisk tilbud til elever i 2-4. klasse Kor Suveren tilbud til elever i 5-7. klasse Just 4 Fun tilbud til elever i 5-7. klasse Korleder: Benedicte Langseth Dansetrener: Mia Valentina (mars april 2012) og Jan Erik Santos (fra og med mai 2012) Vi har totalt 41 medlemmer i de fire gruppene (pr ), fordelt på 31 i de tre korene og 10 i hip hop gruppa Just 4 Fun. Alle øvelser foregår på Frogner skole i henholdsvis amfiet og gymsalen for korene og danserne. Korene har øvelse på onsdager og danserne har øvelse på torsdager. Alle grupper har øvelse i etterkant av skoleslutt. Frogner Kulturforum ble registrert i Brønnøysund 29. mars Alle gruppene har fått aktivitetsstøtte (frifondsmidler) utbetalt. Inkludert i dette er støtte til å gjennomføre prosjektet: Asbjørnsen på Frogner. Forestillingen har blitt utsatt til våren Våren 2012 kjøpte kulturforumet inn lydanlegg med høyttalere og mikrofoner, med det i tankene å kunne lære opp elever til å styre lyd når gruppene i kulturforumet har konserter. Høsten 2012 fikk 2 elever i 6. klasse opplæring i bruken av anlegget. Noe opplæring gjenstår før elevene kan ta lydanlegget i bruk fullt ut. 27. november (1. advent) opptrådde alle tre korene i forbindelse med julegrantenningen på Frogner. Arrangementet var i samarbeid med Frogner skolekorps, Musikkteateret og Saniteten. 11. desember deltok Kor Suveren på julekonserten i Frogner Kirke. 31. mai hadde vi vårkonsert med korene i amfiet på Frogner skole. Danserne fra hip-hop gruppa hadde gjesteopptreden og fikk vist hva de hadde lært. Kvelden ble avsluttet med et utdrag fra musikalen «Barnas klimakonferanse» med Kor Suveren. 2. juni opptrådde Kor Suveren på Oslo Miljøfestival. Miljøfestivalen ble arrangert i Sofienbergparken i Oslo, med mange artister på programmet. Kor Suveren var førstemann ut og fremførte et utdrag av musikalen «Barnas klimakonferanse». Gro Christensen, leder

5 Regnskap for Frogner kulturforum 2012 Saldo pr 7/11-11 kr ,65 Inntekter: Renter kr 473,42 Støtte fra Sørum kommune kr ,00 Støtte fra MIS kr ,00 Overført fra gammel konto kr ,00 Sum inntekter kr ,42 Utgifter: Transaksjonsutgifter kr 60,00 Kor instruktør Kjersti Ø. E. kr 7 000,00 Kor instruktør Benedicte L. kr ,00 Kor instruktør Christina C. kr 3 900,00 Dans instruktør Jan Erik kr 9 210,00 Dans instruktør Mia V. kr 8 640,00 Domene kr 140,00 Webhotell og øvrige domener kr 480,00 Videofotografen kr ,00 Duo Musikkland (lydutstyr) kr ,32 Bet div. rekvisita kr 1 087,50 Registrering i Brønnøysund kr 250,00 Blomster ved arrangement kr 1 750,00 T-skjorter fra Carnet sport kr 3 362,00 Sørumsand brusshop kr 2 680,00 Kopiutgifter Sørum kommune kr 500,00 Leie gymsal 2012 kr 1 000,00 Sum utgifter kr ,82 Driftsresultat kr ,60

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Norsk forening for utviklingsarbeid

Norsk forening for utviklingsarbeid SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Bergen Mars 2015 Kjære medarbeidere: I skrivende stund forberedes feiringen av 50-årsjubileet på Cristiania. De planlegger å fordele feiringen over tre dager:

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Økonomi i lokallag. Tema: Styre og ledelse. Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag

Økonomi i lokallag. Tema: Styre og ledelse. Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag Tema: Styre og ledelse Økonomi i lokallag Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag Kassererens rolle Kassereren innehar en av de viktigste posisjonene i styret. En av de

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Alle avdelingsledere til infomøte kl. 19, Hovedstyrets medlemmer til hovedstyremøte

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MYSEN SKOLEKORPS DRIFTSÅRET 2012

ÅRSBERETNING FOR MYSEN SKOLEKORPS DRIFTSÅRET 2012 ÅRSBERETNING FOR MYSEN SKOLEKORPS DRIFTSÅRET 2012 Styret : Styret har i 2012 bestod av følgende medlemmer: Leder : Patrick M. Leiva Kasserer : Else Sørgård Varamedlem : Cristina Leiva Styret hadde alle

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2012 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.10.55919 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2012 Innkalling, saksliste,

Detaljer