Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr FGS kr 214,025 kr 421, Kollekter kr 106,297 kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr"

Transkript

1 Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr FGS kr 214,025 kr 421, Kollekter kr 106,297 kr 110, Weekend kr 26,780 kr 26, Medlemskontingent kr 6,400 kr 6, Fargeklatten kr 18,970 kr 17, Dans og drama kr 2,915 kr 2, Living joy kr 250 kr Renter kr 294 kr 294 Sum inntekter kr 381,490 kr 585, Lønn -kr 71,820 -kr 215, Representasjon kr 0 -kr 1, Personalutvikling kr 0 -kr 12, Andre personalkostnader kr 0 kr 0 Sum Lønnskost -kr 71,820 -kr 228, Utstyr -kr 5,649 kr 0 3 Sum Utstyr -kr 5,649 kr Leie kontor -kr 16,000 -kr 24, Trykksaker / materiell kr 0 -kr 1, Forsamlingsnettverk -kr 15,000 -kr 18, Kontingenter / læringsfellesskap kr 0 -kr Postboks/nattsafe -kr 2,265 -kr 2, Domeneleie -kr 4,479 -kr 4, Diverse utgifter -kr 346 -kr Kontobuffer kr 0 kr 0 6 Sum Kontor og adm -kr 38,090 -kr 50, Weekend -kr 23,032 -kr 23, Mindre arrangement (netto) kr 0 -kr 3, Eksterne kurs -kr 6,500 -kr 20, Interne kurs kr 0 -kr 5, Ledersamling kr 0 -kr 3, Innleigd hjelp og honorarer kr 0 -kr 10, Storsamling diverse -kr 18,499 -kr 16, Fargeklatten -kr 17,176 -kr 17, Dans og drama -kr 3,597 -kr 2, Annonser -kr 9,624 -kr 7, Husleie til Bedehuset -kr 34,950 -kr 40, Kollekt -kr 18,572 -kr 110, Betalte omkostninger -kr 320 kr U-laget kr 0 kr Tru kr 0 kr Emmaus kr 0 kr 0

2 Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 7540 Acta klubben kr 0 kr Gladsang kr 0 kr 0 Sum Arrangement -kr 132,270 -kr 256, Fast givertjeneste kr 0 -kr 42, Grunnavgift FGS -kr 3,434 -kr 7, Gave til IMF/NOR -kr 46,213 kr Gave til misjonsprosjekt -kr 28,666 kr 0 Sum Finans -kr 78,313 -kr 49,183 Sum Kostnader -kr 326,142 -kr 585,469 Resultat kr 55,348 kr 0 Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Note 7 Note 8: Fast givertjeneste til forsamlingen består i dag av kr pr måned. Dette må økes til kr pr måned for å dekke de faste kostnadene forsamlingen har. Det haster! For å drive forsamlingen med de forpliktelsene og stillingen vi har i dag, er vi avhengig av en kjapp respons på økt givertjeneste. Forsamlingen har en buffer som kan benyttes i en overgangsperiode, men innen februar må det være en avklaring, ellers må utgiftene reduseres kraftig. Prinsippet nevnt i note 9, vil uansett ligge fast. Inntektene er fra medlemspenger og frifondsmidler Pc innkjøpt til forsangere DAWN Norge Porto + diverse utgifter Her ønsker styret at forsamlingen skal ha min ,- på konto Medarbeiderfest Utgiftene er til diverse materiell + eksterne kurs Som forsamling vil vi gå for det vi forkynner. Vi vil først av alt gi videre av gavene våre. Det betyr at alt som kommer inn i kollekt på storsamlingene, og 10 prosent av all fast Note 9: givertjeneste, sendes direkte til misjonsprosjekt, Indremisjonsforbundet og Normisjon. (Unntaksvis kan styret la kollekten fra storsamlingene gå til andre prosjekt eller tiltak, hvis en for eksempel har besøk fra andre organisasjoner/sammenhenger.) Dette ligger fast uavhengig av hva det måtte koste å drifte forsamlingen. Pr i dag mangler forsamlingen kr pr måned i fast givertjeneste for å dekke nåværende faste kostnader.

3 2-Feb Kommunalt tilskudd Imf trosamfunn May Salg av karbonader etter 17 mai fest Jan Fast givertjeneste 26, Feb FGS 27, Mar FGS 30, Gaver 4-Apr FGS 38, FGS 5-May FGS 34, Kollekter 10-Jun FGS 36, Weekend 8-Jul FGS 36, Medlemskontingent 25-Aug FGS 34, Fargeklatten 6-Sep Fgs 34, Dans og drama 6-Oct FGS 36, Living joy 8-Nov FGS 36, Renter 06-Des FGS 35, Lønn 11-Jan Kollekt storsamling 4, Representasjon 25-Jan Kollekt storsamling 4, Personalutvikling 8-Feb Kollekt storsamling 3, Andre personalkostnader 16-Feb Kollekt frå Lovsangs kveld 1, Utstyr 22-Feb Kollekt 6, Leie kontor 8-Mar Kollekt 3, Trykksaker / materiell 31-Mar Kollekt lovsangs kveld Forsamlingsnettverk 22-Mar kollekt 4, Kontingenter / læringsfellesskap 5-Apr Kollekt , Postboks/nattsafe 19-Apr Kollekt , Domeneleie 3-May Kollekt , Diverse utgifter 18-May x inngangs penger 17 mai fest Kontobuffer 18-May Kollekt , Weekend 19-May Inngangspenger 17 mai fest 15, Mindre arrangement (netto) 31-May Kollekt , Eksterne kurs 15-Jun Kollekt , Interne kurs 27-Jun Kollekt , Ledersamling 23-Aug Kollekt , Innleigd hjelp og honorarer 29-Aug Kollekt lovsangskveld Storsamling diverse 5-Sep Kollekt , Fargeklatten 23-Sep Kollekt , Dans og drama 4-Oct Kollekt lovsangskveld Annonser 4-Oct Kollekt , Husleie til Bedehuset 11-Oct Kollekt Lovsangskveld Kollekt 17-Oct Kollekt , Betalte omkostninger 1-Nov Kollekt , U-laget 15-Nov Kollekt frå lovsangsfest 1, Tru 15-Nov Kollekt , Emmaus 28-Nov Kollekt Storsamling 4, Acta klubben 13-Des Kollekt frå 11/12/ , , Gladsang 22-Jun rom til Weekend 2, Fast givertjeneste 28-Jul rom til weekend 2, Grunnavgift FGS 7-Aug rom til weekend 2, Gave til IMF/NOR 17-Aug rom til weekend 2, Gave til misjonsprosjekt 29-Aug rom til weekend 2, Aug rom til weekend 2, Sep rom til weekend 2, Sep rom til weekend 2, Sep rom til weekend 2, Sep rom til weekend 2, Sep rom til weekend 2, Jan Medlemsskap Imf/Nor 5, Jan Medlemsskap Imf/Nor Jan Medlemsskap Imf/Nor Jan Medlemsskap Imf/Nor Jan Medlemsskap Imf/Nor Jan Medlemsskap Imf/Nor Jan Medlemsskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor Medlemskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor 1, Mar medlem imf/nor May Medlem Nov x medl. Storsamling

4 28-Nov x medl. Storsamling Nov x medl. Storsamling Nov x medl. Storsamling Des x medlems kontigent Des x medlems kontigent Des x medlemskontigent Des x medlemskontigent Jan Medlemsskap fargeklatten Jan Medlemsskap fargeklatten Jan Medlemsskap fargeklatten Gaver 28-Jan Medlemsskap fargeklatten FGS 1-Feb Medlemskap Fargeklatten Kollekter 2-Feb Medlemskap Fargeklatten Weekend 7-Feb Medlemskap Fargeklatten Medlemskontingent 8-Feb Medlemskap Fargeklatten Fargeklatten 10-Feb Medlemskap Fargeklatten Dans og drama 11-Feb Medlemskap Fargeklatten Living joy 17-Feb Medlemskap Fargeklatten Renter 10-Mar medl. Fargeklatten Lønn 11-Apr Medl. Fargeklatten Representasjon 18-Apr medl. Fargeklatten Personalutvikling 22-Aug x medl. Fargeklatten Andre personalkostnader 23-Aug x medl. Fargeklatten Utstyr 24-Aug x medl. Fargeklatten Leie kontor 29-Aug x medl. Fargeklatten Trykksaker / materiell 29-Aug x medl. Fargeklatten Forsamlingsnettverk 30-Aug x medl. Fargeklatten Kontingenter / læringsfellesskap 1-Sep x medl. Fargeklatten Postboks/nattsafe 4-Sep x medl. Fargeklatten Domeneleie 4-Sep x medl. Fargeklatten Diverse utgifter 6-Sep Medl. Fargeklatten Kontobuffer 7-Sep Medl. Fargeklatten Weekend 12-Sep x medl. Fargeklatten Mindre arrangement (netto) 21-Sep x medl. Fargeklatten Eksterne kurs 26-Sep x medl. Fargeklatten Interne kurs 27-Sep Sprell levende støtte 4, Ledersamling 28-Sep x medl. Fargeklatten Innleigd hjelp og honorarer 5-Oct x medl. Fargeklatten Storsamling diverse 6-Oct x medl. Fargeklatten Fargeklatten 10-Oct x medl. Fargeklatten Dans og drama 12-Oct Frifond midler til fargeklatten 3, Annonser 20-Oct x medl. Fargeklatten Husleie til Bedehuset 24-Oct x medl. Fargeklatten Kollekt 11-Nov Frifond midler fargeklatten 10, Betalte omkostninger 15-Nov x medl. Fargeklatten U-laget 24-Nov Frifond støtte til fargeklatten 9, Tru 15-Feb Medlemskap Dans og drama , Emmaus 10-Aug medl. Regnbuebarna Acta klubben 26-Sep x medl Regnbue barrna Gladsang 24-Nov Frifond støtte til dans og drama 3, Fast givertjeneste 03-Des Medlemspenger regnbue barna Grunnavgift FGS 15-Jul Oppstarstøtte living joy 5, Gave til IMF/NOR 10-Aug Penger for genser living joy 1, Gave til misjonsprosjekt 24-Nov Frifond støtte til living joy 2, Des Medlemspenger living joy Des Renter Jan Lønn Terje Undheim 204, , Jan Lønn Terje Undheim 4, Lønn Terje Undheim 17, Mar Lønn Terje 17, Apr Lønn Terje 17, May Lønn Terje 17, Jun Lønn Terje 17, Jun Refusjon av lønn Terje 1, Jul Lønn Terje 17, Sep Lønn Terje Undheim 17, Oct Lønn Terje Undheim 18, Nov Lønn Terje Undheim 18, Des Lønn Terje Undheim 18, Gaver 17-Jan Dawn norge 5, , FGS 28-Oct Kurs Terje 4, Kollekter 24-Feb Pensjons ordning Terje Undheim 7, Weekend 31-Jan Leie av kontor 24, , Medlemskontingent 28-Feb Leie kontor 2, Fargeklatten

5 30-Mar Leige av kontor 2, Dans og drama 2-May leige av kontor 2, Living joy 30-May Leige av kontor 2, Renter 30-Jun Leige av kontor 2, Lønn 1-Aug Leige av kontor 2, Representasjon 30-Aug Leige av kontor 2, Personalutvikling 30-Sep Leie av kontor 2, Andre personalkostnader 31-Oct Leie av kontor 2, Utstyr 30-Nov Leige av kontor 2, Leie kontor 30-Des Leie av kontor 2, Trykksaker / materiell 31-Mar Div. blekk. Ved Oddbjørn Forsamlingsnettverk 17-Jan Forsamlingsnettverk Imf 5, Kontingenter / læringsfellesskap 27-Jun Nettverks kontingent 17, Postboks/nattsafe 12-Sep Forsamling nettverk Normisjon 5, Domeneleie 4-Jan Pris nattsafe 2, Diverse utgifter 6-Feb Nattsafe Kontobuffer 1-Mar Pris nattsafe Weekend 1-Apr Leige av nattsafe Mindre arrangement (netto) 2-May Leige av nattsafe Eksterne kurs 1-Jun Leige av nattsafe Interne kurs 4-Jul Leige av nattsafe Ledersamling 5-Sep Leige av nattsafe Innleigd hjelp og honorarer 2-Oct Leige av nattsafe 2, Storsamling diverse 13-Oct Leige av post boks Fargeklatten 31-Oct Leige av nattsafe Dans og drama 02-Des Leige av nattsafe Annonser 17-Jan Diverse materiell til kasserer Husleie til Bedehuset 31-Mar Blomster til Magnus Bjorland Kollekt 4-Sep Mat til weekend 5, Betalte omkostninger 29-Sep Div. utlegg til weekend 3, U-laget 31-Oct Leige av leirplass til weekend 19, Tru 31-Oct Div. utlegg til weekend Emmaus 19-May Mat til 17 mai festen 3, Acta klubben 25-May Til leker på 17 mai festen Gladsang 27-Jun Mat 17 mai fest 2, Fast givertjeneste 16-Nov Div mat til veksthuset 1, Grunnavgift FGS 10-May Kurs Materiell 1, Gave til IMF/NOR 19-May Kurs / Agenda1 2, Gave til misjonsprosjekt 10-Feb Mat til arbeider fest May Til Kia (Kollekten den dagen dei var) 3, Jan Mat/pynt storsamling Feb Blommer til medarbeider fest Feb Div. kjeks og kaffi Storsamling Mar Div Kaffi mat storsamling Mar Div. pynt storsamling Apr Div kaffi mat storsamling May Div kaffi mat storsamling Jun Div pynt storsamling Jul Div. kaffi mat storsamling Oct Div kaffi mat storsamling Oct Pynt storsamling Nov Div mat til storsamling Jan Diverse materiell til fargeklatten Feb Frukt til Fargeklatten Nov Sprell levende abbonement 6, Feb Div materiell Regnbuebarna og Living joy Mar Div utstyr regnbue barna Aug Div. Living Joy Gaver 15-Sep Div T-skjorte + genserer til living joy 3, FGS 07-Des Lokallagskontigent i acta regnbuebarna Kollekter 07-Des Lokallagskontigent i acta living joy Weekend 19-Des Jule avslutning regnbuebarna Medlemskontingent 24-Jan Annonse storsamling Fargeklatten 31-Jan Annonse storsamling Dans og drama 25-Feb Annonser Jærbladet Living joy 26-May Annonser Jærbladet 1, Renter 29-Jul Annonser jærbladet 1, Lønn 5-Sep Annonser Jærbladet Representasjon 20-Sep Annonser Jærbladet Personalutvikling 30-Sep Annonser Jærbladet Andre personalkostnader 13-Oct Annonser Jærbladet Utstyr 10-Nov Annonser Jærbladet Leie kontor 13-Des Annonser Jærbladet Trykksaker / materiell 19-Des Annonser Jærbladet Forsamlingsnettverk

6 9-Feb Husleie Bedehuset 3, Kontingenter / læringsfellesskap 16-Mar Husleie Bedehuset 5, Postboks/nattsafe 26-Apr Husleie Bedehuset 3, Domeneleie 25-May Husleie Bedehus 3, Diverse utgifter 25-Jun Overskudd etter 17 mai fest gave til bedehuset 10, Kontobuffer 25-Jun Husleie bedehuset 5, Weekend 25-Aug Leige av bedehuset 3, Mindre arrangement (netto) 10-Sep Leige av Bedehuset 1, Eksterne kurs 27-Oct Leige av Bedehuset 3, Interne kurs 28-Nov Husleie til Bedehuset 5, Ledersamling 11-Des Husleie Bedehuset i november 4, Innleigd hjelp og honorarer 26-Des Husleie Bedehuset i desember 2, Storsamling diverse 9-Feb Kollekt Januar 8, Fargeklatten 24-Feb Til Kollekt konto 6, Dans og drama 16-Mar Til kollekt konto 3, Annonser 31-Mar Til kollekt konto 4, Husleie til Bedehuset 11-Apr Til kollekt konto 5, Kollekt 29-Apr Til kollekt konto 3, Betalte omkostninger 8-Jun Til kollekt konto 4, U-laget 8-Jun Til kollekt konto 3, Tru 8-Jun Til kollekt konto 1, Emmaus 19-Jun Til kollekt konto 3, Acta klubben 17-Jul Til kollekt konto 2, Gladsang 4-Sep Til kollekt konto 3, Fast givertjeneste 10-Sep Til kollekt konto 4, Grunnavgift FGS 22-Oct Til kollekt konto 3, Gave til IMF/NOR 21-Nov Til kollekt konto 5, Gave til misjonsprosjekt 21-Nov Til kollekt konto 4, Nov Til kollekt konto 4, Des Til kollekt konto 3, Des Til kollekt konto 2, Jan Betalte omkostninger Feb Betalte omkostninger Mar Betalte omkostninger Apr Betalte omkostninger Gaver 31-May Betalte omkostninger FGS 30-Jun Betalte omkostninger Kollekter 31-Jul Betalte omkostninger Weekend 31-Aug Betalte omkostninger Medlemskontingent 30-Sep Betalte omkostninger Fargeklatten 31-Oct Betalte omkostninger Dans og drama 30-Nov Betalte omkostninger Living joy 26-Des For å komme i balanse på Kambodsja konto Renter 31-Des Betalte omkostninger desember Lønn 9-Feb % av givertenesten Januar 2, Representasjon 16-Mar Til kollekt konto 3, Personalutvikling 11-Apr Til kollekt konto 3, Andre personalkostnader 12-Jun Tiende av fgs til kollekt 3, Utstyr 17-Jul Tiende av FGS 3, Leie kontor 25-Aug Tiende av FGS 3, Trykksaker / materiell 4-Sep Tiende av FGS 3, Forsamlingsnettverk 10-Sep Til kollekt konto 3, Kontingenter / læringsfellesskap 22-Oct Til kollekt konto 3, Postboks/nattsafe 21-Nov Til kollekt konto 3, Domeneleie 17-Des Til kollekt konto 3, Diverse utgifter 10-Feb Grunn avgift FGS 3, Kontobuffer 6-Oct Gave til euro mission 8, Weekend 28-Nov Til kollekt konto 90, Mindre arrangement (netto) 25-Feb /3950 1Medl. Imf/Nor + 2Medl. Fargeklatten Eksterne kurs 21-Feb /3970 Medlemskap + bukse penger dans og drama 1, Interne kurs Dato Billagsnr Kontonr Beskrivelse Inn Ut 7130 Ledersamling 7210 Innleigd hjelp og honorarer 7310 Storsamling diverse 7320 Fargeklatten 7330 Dans og drama Saldo , Annonser 7410 Husleie til Bedehuset 31-Jan-2011 Sum 66, , Kollekt 7430 Betalte omkostninger Saldo , U-laget 28-Feb-2011 Sum 58, , Tru 7530 Emmaus Saldo , Acta klubben

7 Sum 121, , Gladsang 8100 Fast givertjeneste Saldo , Grunnavgift FGS Sum 302, , Gave til IMF/NOR 8210 Gave til misjonsprosjekt Saldo , Sum 679, , Saldo , Gaver 3740 FGS Sum 139, , Kollekter 3760 Weekend saldo , Medlemskontingent 3950 Fargeklatten Sum 108, , Dans og drama 3970 Living joy Saldo , Renter 5010 Lønn Sum 133, , Representasjon 5980 Personalutvikling Saldo , Andre personalkostnader 6010 Utstyr Sum 180, , Leie kontor 6330 Trykksaker / materiell Saldo , Forsamlingsnettverk 6740 Kontingenter / læringsfellesskap Sum 178, , Postboks/nattsafe 6820 Domeneleie Saldo , Diverse utgifter 6910 Kontobuffer Sum 191, , Weekend 7020 Mindre arrangement (netto) Saldo , Eksterne kurs 7120 Interne kurs Sum 1,584, , Ledersamling 7210 Innleigd hjelp og honorarer Saldo , Storsamling diverse 7320 Fargeklatten 7330 Dans og drama 7340 Annonser Inngåande saldo 64, Husleie til Bedehuset Gaver 1, Kollekt FGS 409, Betalte omkostninger Kollekter 112, U-laget Weekend 25, Tru Medlemskontigent Imf/Nor 5, Emmaus Fargeklatten 30, Acta klubben Dans og drama 6, Gladsang Living joy 10, Fast givertjeneste Renter Grunnavgift FGS Lønn 204, Gave til IMF/NOR Personalutvikling 5, Gave til misjonsprosjekt Andre personal kostnader 7, Leie av kontor 24, Trykksaker/materiell Forsamlingsnettverk 27, Leige av nattsafe 2, Diverse utgifter Weekend 28, Diverse arrangement 7, Eksterne kurs 3, Leder samling Innleigd hjelp og honorarer 3, Storsamling diverse 5, Fargeklatten 6, Dans og drama/living joy 6, Annonser 7, Husleie til Bedehuset 54, Kollekter 80, Betalte omkostninger % av FGS 38, Grunnavgift FGS 3,788.95

8 Gaver 98, Sum 667, , Utgåande saldo 50,713.13

9 Oppsummering driftskonto 2011 Inntekter Gaver 1, FGS 409, Kollekter 112, Note 1 Weekend 25, Medlemskontigent Imf/Nor 5, Fargeklatten 30, Note 2 Dans og drama 6, Living joy 10, Renter Sum inntekter 602, Utgifter Lønn 204, Personalutvikling 5, Andre personal kostnader 7, Note 3 Leie av kontor 24, Trykksaker/materiell Forsamlingsnettverk 27, Leige av nattsafe 2, Diverse utgifter Weekend 28, Diverse arrangement 7, Eksterne kurs 3, Leder samling Innleigd hjelp og honorarer 3, Note 4 Storsamling diverse 5, Fargeklatten 6, Dans og drama/living joy 6, Annonser 7, Husleie til Bedehuset 54, Note 5 Kollekter 80, Betalte omkostninger % av FGS 38, Grunnavgift FGS 3, Gaver 98, Note 6 Sum utgifter 616, Resultat Note 7 Inngåande saldo 64, Utgåande saldo 50,717.13

10 Note1 Kollekter: Her er 15750,50kr i inngangspenger til 17 mai festen + kollekter som har blitt gitt videre inkluderer også kollekter frå lovsangskveldene. Note 2: Fargeklatten inntektene er medlemspenger og frifondsmidler. Note 3: Dette er ein lovpålagt pensjons ordning for Terje Note 4: Dette er kollekten som KIA fekk når dei var her og underviste på Storsamling Note 5: Dette er inkludert ein gave frå Imf/Nor til Bedehuset overskuddet på 17 mai festen kr Note 6: Gave til Euro mission 8331,50kr kr til kollekt kontoen Note 7: Styrevedtak på at me ville ha ca kr på driftskonto ved årslutt Regnskapet for 2011 er revidert og godkjent Ingvar Fatnes Valskår Kasserer Imf/Nor Nærbø Magnus Bjorland Revisor

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) albertsen.erlend@gmail.com 8. september 2014

Detaljer

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon:

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon: Økonomiplan Versjon: 09.05.2016 Oversikt 1. Likviditetsbudsjett år 2. Likviditetsbudsjett mnd 3. Driftsbudsjett 4. Investeringer og kapitalbehov 5. Finansiering Forutsetninger for økonomiplan Timekostnad

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Anders Vinjar - kasserer 27. februar 2014 Innhold 1 Resultat for perioden 01. jan. 2013 til 31. des. 2013 1 2 Balanse pr. 31. des. 2013 3 3 Noter til regnskapet 4

Detaljer

Resultatregnskap Magiske Cirkel Norge Periode: 01.01.2008-31.12.2008

Resultatregnskap Magiske Cirkel Norge Periode: 01.01.2008-31.12.2008 Resultatregnskap Magiske Cirkel Norge Periode: 01.01.2008-31.12.2008 Konto Beskrivelse 2008 Budsjett 08 Diff. Inntekter 1000 Ordinær kontigent senior 125800 125000 800 1001 Ordinær kontigent junior 2100

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE

REFERAT FRÅ STYREMØTE REFERAT FRÅ STYREMØTE 10.2.11 Tilstede var: Arnfinn Erlend, Stein,Ingvar, John Petter og Ruth Helen 26.8.10 Stein, Arnfinn og Ruth Helen var hos Jan Bjorland for å legge opp en plan for bedre administrasjon.

Detaljer

REGNSKAP 2015 Bilag Kontonr

REGNSKAP 2015 Bilag Kontonr REGNSKAP 2015 Bilag Kontonr. 4295.10.07654 Bilagsnr. Inntekter Utgifter. Bilag mangler Arrangement Merknader 1 7917 Dirigentlønn 2014 2 1135 Blåsmo 3 905 Blåsmo 4 10986 x Papir * 5 3830,25 Norsk tipping

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016

Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016 Årsmøte 2016 Pensjonistuniversitetet i Larvik Side 1 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Vedlegg til årsrapport for Askøy Rotary Klubb

Vedlegg til årsrapport for Askøy Rotary Klubb Et godt år for klubben ligger bak. Tallenes tale er klar. Vedlegg til årsrapport for 2015 16 Askøy Rotary Klubb Regnskap for 2015-16 Askeland, Per Ove 1 Årsmelding regnskap for 2015-2016 Driftskonto 6515.11.32086

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

STUI Sponsing Bane Fest Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

STUI Sponsing Bane Fest Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Dato Navn Bilagsnr Bank Div kurs Div. konk. Kontingent Administr. Budjett 2014 5 00 20 00 10 00 2 00 2 00 16 00 1 50 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Balanse

Detaljer

Referat årsmøte Telebusk krets 11.02.10

Referat årsmøte Telebusk krets 11.02.10 ReferatårsmøteTelebuskkrets11.02.10 Tilstede:BeritMelby,ArneDahl,GroBråthen,UlfMuggerud,KnutErligHagen,representantfra Gvarv,JonSæland,SteinIngeGrimsrud,ArneLøberg,FinnØysteinHeisholt,LillIrenBerg,Tommy

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

REGNSKAP PR.31.12.07 & BUDSJETT 2007

REGNSKAP PR.31.12.07 & BUDSJETT 2007 PR.31.12.07 & 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Ordinære inntekter Ordinære kostnader 17 Annonser, IMI-nytt og internettsider 58 218 49 434 60 000 40 000 18 Strøm

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Referat fra Generalforsamling 25 januar 2003 Holmenkollen Rica Park, Oslo

Referat fra Generalforsamling 25 januar 2003 Holmenkollen Rica Park, Oslo Referat fra Generalforsamling 25 januar 23 Holmenkollen Rica Park, Oslo 1. Åpning av generalforsamlingen Møteleder og referent ble valgt. Møteleder ble Steinar Salminen Referent ble Erik Langeland 2. Årsberetningen

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note Medlemsinntekter 4 804150 789474 Tilskudd 3 201652 198159 Sum anskaffede midler 1005802 987633 Aktiviteter som oppfyller formålet Kurs inntekter

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2015 for Pressefotografenes Klubb Norge Foretaksnr. 976777573 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 931 927 1 035 498 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat Inntekter Utgifter Resultat 1 Kontingenter 22 975-22 975 20 000 20 000 2 Møter - 3 604 (3

Regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Resultat Inntekter Utgifter Resultat 1 Kontingenter 22 975-22 975 20 000 20 000 2 Møter - 3 604 (3 Regnskap 213 Budsjett 214 Inntekter Utgifter Resultat Inntekter Utgifter Resultat 1 Kontingenter 22 975-22 975 2 2 2 Møter - 3 64 (3 64) 5 (5 ) 3 Retrievertreff/web - 17 87 (17 87) 23 (23 ) 4 Styre/kontor

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste.

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste. Stiftet 16.03.2013 Innkalling Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark kl. 18:30. 27. april 2015. Idrettens Hus Sandefjord. Saksliste. Sak. 1. Konstituering. a. Godkjenning av stemmeberetige. b.

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 2015 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet gjennomgår og eventuelt godkjenner regnskap for NKS 2015. Bakgrunn: Resultatregnskapet

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening Tid:24.3.2015 kl. 16:00 til kl. 18:00 Sted: Veggli Fjellkirke Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. Agenda 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. To til å

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Årsmelding for IMF/NOR forsamlingen på Nærbø

Årsmelding for IMF/NOR forsamlingen på Nærbø Årsmelding for IMF/NOR forsamlingen på Nærbø ÅRSMELDING FOR 2012 Styret I 2012 har styret i forsamlingen ImF/NOR Nærbø hatt 10 styremøter og behandlet ca 16 ulike saker. Styremøtene dette året har vært

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2010 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Norsk Berner Sennenhundklubb Årsmøtet

Norsk Berner Sennenhundklubb Årsmøtet RESULTATREGNSKAP FOR 2015 (periode 01.01.-31.12.) Kontingenter hovedmedlem -319 325,00-330 000-10 675-330 750,00 Kontingenter husstandsmedlem -7 650,00-8 000-350 -7 950,00 Avlsrådet, inntekter -3 488,09-6

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary Tønsberg Rotary Revisj onsberetnin g for 20ll 12012. Jeg har revidert regnskapet for Tønsberg Rotary for regnskapsåret 01.07.2Afi 30.06.2012 som viser et overskudd på kr. 4.929.38 etter at det er foretatt

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016

Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Til: Landsmøte Fra: Landsstyret Forslag til Natur og Ungdoms budsjett 2016 Forslag til budsjettet er understreket. Dette notatet forklarer innholdet i budsjettpostene og går gjennom de viktigste prioriteringer

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP. Rogal and. legeforening. Note 2008 2007. Anskaffede midler

AKTIVITETSREGNSKAP. Rogal and. legeforening. Note 2008 2007. Anskaffede midler Rogal and legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note 2008 2007 Medlemsinntekter 4 704550 683343 Tilskudd 3 93 172 26219 Sum anskaffede midler 797722 709 562 Aktiviteter som oppfyller formalet

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årshjul. Foreldre Arbeids Utvalg (FAU) Jan. Feb. Dec. Mar. Nov. Oct. Apr. May. Sep. Aug. Jun. Jul. Driftsstyret (budsjett) Driftsstyret

Årshjul. Foreldre Arbeids Utvalg (FAU) Jan. Feb. Dec. Mar. Nov. Oct. Apr. May. Sep. Aug. Jun. Jul. Driftsstyret (budsjett) Driftsstyret Årshjul Foreldre Arbeids Utvalg (FAU) FAU -2. møte 1.Skolemiljøutvalget Nasjonal elevundersøkelse Skolemiljøutvalg Driftsstyre FAU -1. møte Nov Oct Sep Dec Aug (budsjett) Jan Jul Feb Jun Mar Apr May FAU

Detaljer

Årsmøte - FIAN NORGE - regnskap 2015

Årsmøte - FIAN NORGE - regnskap 2015 Årsmøte - FIAN NORGE - regnskap 2015 Aktivitetsregnskap note (rev.) Budsjett 2015 Regnskap 2015 Regnskap 2014 Anskaffelse av midler Tilskudd Tilskudd Norad India/Nepal (inkl. Adm.tilskudd) 1 1 997 250

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 12. april 2016 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2015 5. april

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Sted Reinertsen Møteleder Geir

Sted Reinertsen Møteleder Geir Styremøte 6.august.2012 Sted Reinertsen Møteleder Ref.nr. NVK-T_Styremøte_nr3_06aug12 Navn styremedlemmer Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref.

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650 Årsregnskap 2015 for BSI Dans Org.nr. 975 725 650 BSI Dans Informasjon om klubben BSI Dans er en gren av BSI, Bergen Studentidrett, og ble startet opp høsten 1992 for å skape et sosialt dansemiljø for

Detaljer

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39 Kassedagbok 2014 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank Skyldig tilskudd 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal støtte

Detaljer

Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010

Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010 Liv laga budsjett: Sammendraget Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010 Balanse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Inngående balanse kr 38 125 kr 38 125 kr 65 793 Inntekter kr

Detaljer

Regnskap for 2010 Norsk Tamrotteforening Org. nr Heidi Sjursen Konestabo, kasserer

Regnskap for 2010 Norsk Tamrotteforening Org. nr Heidi Sjursen Konestabo, kasserer Regnskap for 2010 Norsk Tamrotteforening Org. nr. 985316104 Heidi Sjursen Konestabo, kasserer Foreningens kassebeholdning pr 31.12.2010 er på kr. 46238,48 Totalt underskudd for hele 2010 er på kr. -1550,58

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2013 Side 4: Balanse 2013 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard, NRS(F),

Detaljer

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Sak 45/13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 JP/ 21.08.2013 Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 377 586. Påløpte

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB RESULTATREGNSKAP FOR 2014 (periode 01.01.-31.12.) Tekst Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 Kontingenter hovedmedlem -330 750,00-350 000-19 250-342 125,00 Kontingenter husstandsmedlem

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva et budsjett er, hvordan det er bygget opp og hvordan man utformer et budsjett.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva et budsjett er, hvordan det er bygget opp og hvordan man utformer et budsjett. Modul 4 - Budsjett Modulen forklarer hva et budsjett er og viktigheten av å ha et realistisk og pålitelig budsjett. Den viser hvordan man utformer og setter opp et budsjett. Sist endret 10.09.2004 Generelt

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Oppgaver for Storsamling Søndag

Oppgaver for Storsamling Søndag Oppgaver Storsamling Søndag Dett er er et dokument som beskriver de forskjellige oppgave i Storsamling søndag, dette bidrar til gjøre det mulig for huskirkene å være verskap for samlingen. Innhold KLARGJØRING

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

Regnskap for 2007. Generalforsamlinga Sak 5, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad

Regnskap for 2007. Generalforsamlinga Sak 5, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad Nettside http://www.kandu.no Besøksadresse: Østensjøvegen, N-0667 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) Postadresse: Postboks 4268 Nydalen,N-0401 Oslo E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga Sak 5,

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Pr 31-12-2009 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0,00

Pr 31-12-2009 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0,00 Noter til regnskap 2009 Nøklevann ro- og padleklubb 1 Regnskapsprinsipp Klubben er pålagt å følge NIFs regnskapsprinsipper som sier at kontantprinsippet skal benyttes. Dette medfører at den endringen i

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Regnskap 2013. Regnskap Askim pistolklubb 2013, side 1

Regnskap 2013. Regnskap Askim pistolklubb 2013, side 1 Regnskap 2013 Regnskap Askim pistolklubb 2013, side 1 Varebeholdning per 31.12.13. Varetype: Beholdning: Stk. pris: Verdi: Patroner cal.22 LR, ulike merker: CCI standard Lapua SKS Standard plus Federal

Detaljer

Driftsresultat 1 685 681

Driftsresultat 1 685 681 011 Sum alle Konto Navn Haugesund Stord Odda entre Egenandel beboere 1750 Refusjoner fra kommuner (Tilskudd kommuner) 4 953 861 4 953 861 Andre inntekter / Gaver 21 171 21 171 Sum inntekter 4 975 03 4

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer