Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr FGS kr 214,025 kr 421, Kollekter kr 106,297 kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr"

Transkript

1 Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr FGS kr 214,025 kr 421, Kollekter kr 106,297 kr 110, Weekend kr 26,780 kr 26, Medlemskontingent kr 6,400 kr 6, Fargeklatten kr 18,970 kr 17, Dans og drama kr 2,915 kr 2, Living joy kr 250 kr Renter kr 294 kr 294 Sum inntekter kr 381,490 kr 585, Lønn -kr 71,820 -kr 215, Representasjon kr 0 -kr 1, Personalutvikling kr 0 -kr 12, Andre personalkostnader kr 0 kr 0 Sum Lønnskost -kr 71,820 -kr 228, Utstyr -kr 5,649 kr 0 3 Sum Utstyr -kr 5,649 kr Leie kontor -kr 16,000 -kr 24, Trykksaker / materiell kr 0 -kr 1, Forsamlingsnettverk -kr 15,000 -kr 18, Kontingenter / læringsfellesskap kr 0 -kr Postboks/nattsafe -kr 2,265 -kr 2, Domeneleie -kr 4,479 -kr 4, Diverse utgifter -kr 346 -kr Kontobuffer kr 0 kr 0 6 Sum Kontor og adm -kr 38,090 -kr 50, Weekend -kr 23,032 -kr 23, Mindre arrangement (netto) kr 0 -kr 3, Eksterne kurs -kr 6,500 -kr 20, Interne kurs kr 0 -kr 5, Ledersamling kr 0 -kr 3, Innleigd hjelp og honorarer kr 0 -kr 10, Storsamling diverse -kr 18,499 -kr 16, Fargeklatten -kr 17,176 -kr 17, Dans og drama -kr 3,597 -kr 2, Annonser -kr 9,624 -kr 7, Husleie til Bedehuset -kr 34,950 -kr 40, Kollekt -kr 18,572 -kr 110, Betalte omkostninger -kr 320 kr U-laget kr 0 kr Tru kr 0 kr Emmaus kr 0 kr 0

2 Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 7540 Acta klubben kr 0 kr Gladsang kr 0 kr 0 Sum Arrangement -kr 132,270 -kr 256, Fast givertjeneste kr 0 -kr 42, Grunnavgift FGS -kr 3,434 -kr 7, Gave til IMF/NOR -kr 46,213 kr Gave til misjonsprosjekt -kr 28,666 kr 0 Sum Finans -kr 78,313 -kr 49,183 Sum Kostnader -kr 326,142 -kr 585,469 Resultat kr 55,348 kr 0 Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Note 7 Note 8: Fast givertjeneste til forsamlingen består i dag av kr pr måned. Dette må økes til kr pr måned for å dekke de faste kostnadene forsamlingen har. Det haster! For å drive forsamlingen med de forpliktelsene og stillingen vi har i dag, er vi avhengig av en kjapp respons på økt givertjeneste. Forsamlingen har en buffer som kan benyttes i en overgangsperiode, men innen februar må det være en avklaring, ellers må utgiftene reduseres kraftig. Prinsippet nevnt i note 9, vil uansett ligge fast. Inntektene er fra medlemspenger og frifondsmidler Pc innkjøpt til forsangere DAWN Norge Porto + diverse utgifter Her ønsker styret at forsamlingen skal ha min ,- på konto Medarbeiderfest Utgiftene er til diverse materiell + eksterne kurs Som forsamling vil vi gå for det vi forkynner. Vi vil først av alt gi videre av gavene våre. Det betyr at alt som kommer inn i kollekt på storsamlingene, og 10 prosent av all fast Note 9: givertjeneste, sendes direkte til misjonsprosjekt, Indremisjonsforbundet og Normisjon. (Unntaksvis kan styret la kollekten fra storsamlingene gå til andre prosjekt eller tiltak, hvis en for eksempel har besøk fra andre organisasjoner/sammenhenger.) Dette ligger fast uavhengig av hva det måtte koste å drifte forsamlingen. Pr i dag mangler forsamlingen kr pr måned i fast givertjeneste for å dekke nåværende faste kostnader.

3 2-Feb Kommunalt tilskudd Imf trosamfunn May Salg av karbonader etter 17 mai fest Jan Fast givertjeneste 26, Feb FGS 27, Mar FGS 30, Gaver 4-Apr FGS 38, FGS 5-May FGS 34, Kollekter 10-Jun FGS 36, Weekend 8-Jul FGS 36, Medlemskontingent 25-Aug FGS 34, Fargeklatten 6-Sep Fgs 34, Dans og drama 6-Oct FGS 36, Living joy 8-Nov FGS 36, Renter 06-Des FGS 35, Lønn 11-Jan Kollekt storsamling 4, Representasjon 25-Jan Kollekt storsamling 4, Personalutvikling 8-Feb Kollekt storsamling 3, Andre personalkostnader 16-Feb Kollekt frå Lovsangs kveld 1, Utstyr 22-Feb Kollekt 6, Leie kontor 8-Mar Kollekt 3, Trykksaker / materiell 31-Mar Kollekt lovsangs kveld Forsamlingsnettverk 22-Mar kollekt 4, Kontingenter / læringsfellesskap 5-Apr Kollekt , Postboks/nattsafe 19-Apr Kollekt , Domeneleie 3-May Kollekt , Diverse utgifter 18-May x inngangs penger 17 mai fest Kontobuffer 18-May Kollekt , Weekend 19-May Inngangspenger 17 mai fest 15, Mindre arrangement (netto) 31-May Kollekt , Eksterne kurs 15-Jun Kollekt , Interne kurs 27-Jun Kollekt , Ledersamling 23-Aug Kollekt , Innleigd hjelp og honorarer 29-Aug Kollekt lovsangskveld Storsamling diverse 5-Sep Kollekt , Fargeklatten 23-Sep Kollekt , Dans og drama 4-Oct Kollekt lovsangskveld Annonser 4-Oct Kollekt , Husleie til Bedehuset 11-Oct Kollekt Lovsangskveld Kollekt 17-Oct Kollekt , Betalte omkostninger 1-Nov Kollekt , U-laget 15-Nov Kollekt frå lovsangsfest 1, Tru 15-Nov Kollekt , Emmaus 28-Nov Kollekt Storsamling 4, Acta klubben 13-Des Kollekt frå 11/12/ , , Gladsang 22-Jun rom til Weekend 2, Fast givertjeneste 28-Jul rom til weekend 2, Grunnavgift FGS 7-Aug rom til weekend 2, Gave til IMF/NOR 17-Aug rom til weekend 2, Gave til misjonsprosjekt 29-Aug rom til weekend 2, Aug rom til weekend 2, Sep rom til weekend 2, Sep rom til weekend 2, Sep rom til weekend 2, Sep rom til weekend 2, Sep rom til weekend 2, Jan Medlemsskap Imf/Nor 5, Jan Medlemsskap Imf/Nor Jan Medlemsskap Imf/Nor Jan Medlemsskap Imf/Nor Jan Medlemsskap Imf/Nor Jan Medlemsskap Imf/Nor Jan Medlemsskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor Medlemskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor Feb Medlemskap Imf/Nor 1, Mar medlem imf/nor May Medlem Nov x medl. Storsamling

4 28-Nov x medl. Storsamling Nov x medl. Storsamling Nov x medl. Storsamling Des x medlems kontigent Des x medlems kontigent Des x medlemskontigent Des x medlemskontigent Jan Medlemsskap fargeklatten Jan Medlemsskap fargeklatten Jan Medlemsskap fargeklatten Gaver 28-Jan Medlemsskap fargeklatten FGS 1-Feb Medlemskap Fargeklatten Kollekter 2-Feb Medlemskap Fargeklatten Weekend 7-Feb Medlemskap Fargeklatten Medlemskontingent 8-Feb Medlemskap Fargeklatten Fargeklatten 10-Feb Medlemskap Fargeklatten Dans og drama 11-Feb Medlemskap Fargeklatten Living joy 17-Feb Medlemskap Fargeklatten Renter 10-Mar medl. Fargeklatten Lønn 11-Apr Medl. Fargeklatten Representasjon 18-Apr medl. Fargeklatten Personalutvikling 22-Aug x medl. Fargeklatten Andre personalkostnader 23-Aug x medl. Fargeklatten Utstyr 24-Aug x medl. Fargeklatten Leie kontor 29-Aug x medl. Fargeklatten Trykksaker / materiell 29-Aug x medl. Fargeklatten Forsamlingsnettverk 30-Aug x medl. Fargeklatten Kontingenter / læringsfellesskap 1-Sep x medl. Fargeklatten Postboks/nattsafe 4-Sep x medl. Fargeklatten Domeneleie 4-Sep x medl. Fargeklatten Diverse utgifter 6-Sep Medl. Fargeklatten Kontobuffer 7-Sep Medl. Fargeklatten Weekend 12-Sep x medl. Fargeklatten Mindre arrangement (netto) 21-Sep x medl. Fargeklatten Eksterne kurs 26-Sep x medl. Fargeklatten Interne kurs 27-Sep Sprell levende støtte 4, Ledersamling 28-Sep x medl. Fargeklatten Innleigd hjelp og honorarer 5-Oct x medl. Fargeklatten Storsamling diverse 6-Oct x medl. Fargeklatten Fargeklatten 10-Oct x medl. Fargeklatten Dans og drama 12-Oct Frifond midler til fargeklatten 3, Annonser 20-Oct x medl. Fargeklatten Husleie til Bedehuset 24-Oct x medl. Fargeklatten Kollekt 11-Nov Frifond midler fargeklatten 10, Betalte omkostninger 15-Nov x medl. Fargeklatten U-laget 24-Nov Frifond støtte til fargeklatten 9, Tru 15-Feb Medlemskap Dans og drama , Emmaus 10-Aug medl. Regnbuebarna Acta klubben 26-Sep x medl Regnbue barrna Gladsang 24-Nov Frifond støtte til dans og drama 3, Fast givertjeneste 03-Des Medlemspenger regnbue barna Grunnavgift FGS 15-Jul Oppstarstøtte living joy 5, Gave til IMF/NOR 10-Aug Penger for genser living joy 1, Gave til misjonsprosjekt 24-Nov Frifond støtte til living joy 2, Des Medlemspenger living joy Des Renter Jan Lønn Terje Undheim 204, , Jan Lønn Terje Undheim 4, Lønn Terje Undheim 17, Mar Lønn Terje 17, Apr Lønn Terje 17, May Lønn Terje 17, Jun Lønn Terje 17, Jun Refusjon av lønn Terje 1, Jul Lønn Terje 17, Sep Lønn Terje Undheim 17, Oct Lønn Terje Undheim 18, Nov Lønn Terje Undheim 18, Des Lønn Terje Undheim 18, Gaver 17-Jan Dawn norge 5, , FGS 28-Oct Kurs Terje 4, Kollekter 24-Feb Pensjons ordning Terje Undheim 7, Weekend 31-Jan Leie av kontor 24, , Medlemskontingent 28-Feb Leie kontor 2, Fargeklatten

5 30-Mar Leige av kontor 2, Dans og drama 2-May leige av kontor 2, Living joy 30-May Leige av kontor 2, Renter 30-Jun Leige av kontor 2, Lønn 1-Aug Leige av kontor 2, Representasjon 30-Aug Leige av kontor 2, Personalutvikling 30-Sep Leie av kontor 2, Andre personalkostnader 31-Oct Leie av kontor 2, Utstyr 30-Nov Leige av kontor 2, Leie kontor 30-Des Leie av kontor 2, Trykksaker / materiell 31-Mar Div. blekk. Ved Oddbjørn Forsamlingsnettverk 17-Jan Forsamlingsnettverk Imf 5, Kontingenter / læringsfellesskap 27-Jun Nettverks kontingent 17, Postboks/nattsafe 12-Sep Forsamling nettverk Normisjon 5, Domeneleie 4-Jan Pris nattsafe 2, Diverse utgifter 6-Feb Nattsafe Kontobuffer 1-Mar Pris nattsafe Weekend 1-Apr Leige av nattsafe Mindre arrangement (netto) 2-May Leige av nattsafe Eksterne kurs 1-Jun Leige av nattsafe Interne kurs 4-Jul Leige av nattsafe Ledersamling 5-Sep Leige av nattsafe Innleigd hjelp og honorarer 2-Oct Leige av nattsafe 2, Storsamling diverse 13-Oct Leige av post boks Fargeklatten 31-Oct Leige av nattsafe Dans og drama 02-Des Leige av nattsafe Annonser 17-Jan Diverse materiell til kasserer Husleie til Bedehuset 31-Mar Blomster til Magnus Bjorland Kollekt 4-Sep Mat til weekend 5, Betalte omkostninger 29-Sep Div. utlegg til weekend 3, U-laget 31-Oct Leige av leirplass til weekend 19, Tru 31-Oct Div. utlegg til weekend Emmaus 19-May Mat til 17 mai festen 3, Acta klubben 25-May Til leker på 17 mai festen Gladsang 27-Jun Mat 17 mai fest 2, Fast givertjeneste 16-Nov Div mat til veksthuset 1, Grunnavgift FGS 10-May Kurs Materiell 1, Gave til IMF/NOR 19-May Kurs / Agenda1 2, Gave til misjonsprosjekt 10-Feb Mat til arbeider fest May Til Kia (Kollekten den dagen dei var) 3, Jan Mat/pynt storsamling Feb Blommer til medarbeider fest Feb Div. kjeks og kaffi Storsamling Mar Div Kaffi mat storsamling Mar Div. pynt storsamling Apr Div kaffi mat storsamling May Div kaffi mat storsamling Jun Div pynt storsamling Jul Div. kaffi mat storsamling Oct Div kaffi mat storsamling Oct Pynt storsamling Nov Div mat til storsamling Jan Diverse materiell til fargeklatten Feb Frukt til Fargeklatten Nov Sprell levende abbonement 6, Feb Div materiell Regnbuebarna og Living joy Mar Div utstyr regnbue barna Aug Div. Living Joy Gaver 15-Sep Div T-skjorte + genserer til living joy 3, FGS 07-Des Lokallagskontigent i acta regnbuebarna Kollekter 07-Des Lokallagskontigent i acta living joy Weekend 19-Des Jule avslutning regnbuebarna Medlemskontingent 24-Jan Annonse storsamling Fargeklatten 31-Jan Annonse storsamling Dans og drama 25-Feb Annonser Jærbladet Living joy 26-May Annonser Jærbladet 1, Renter 29-Jul Annonser jærbladet 1, Lønn 5-Sep Annonser Jærbladet Representasjon 20-Sep Annonser Jærbladet Personalutvikling 30-Sep Annonser Jærbladet Andre personalkostnader 13-Oct Annonser Jærbladet Utstyr 10-Nov Annonser Jærbladet Leie kontor 13-Des Annonser Jærbladet Trykksaker / materiell 19-Des Annonser Jærbladet Forsamlingsnettverk

6 9-Feb Husleie Bedehuset 3, Kontingenter / læringsfellesskap 16-Mar Husleie Bedehuset 5, Postboks/nattsafe 26-Apr Husleie Bedehuset 3, Domeneleie 25-May Husleie Bedehus 3, Diverse utgifter 25-Jun Overskudd etter 17 mai fest gave til bedehuset 10, Kontobuffer 25-Jun Husleie bedehuset 5, Weekend 25-Aug Leige av bedehuset 3, Mindre arrangement (netto) 10-Sep Leige av Bedehuset 1, Eksterne kurs 27-Oct Leige av Bedehuset 3, Interne kurs 28-Nov Husleie til Bedehuset 5, Ledersamling 11-Des Husleie Bedehuset i november 4, Innleigd hjelp og honorarer 26-Des Husleie Bedehuset i desember 2, Storsamling diverse 9-Feb Kollekt Januar 8, Fargeklatten 24-Feb Til Kollekt konto 6, Dans og drama 16-Mar Til kollekt konto 3, Annonser 31-Mar Til kollekt konto 4, Husleie til Bedehuset 11-Apr Til kollekt konto 5, Kollekt 29-Apr Til kollekt konto 3, Betalte omkostninger 8-Jun Til kollekt konto 4, U-laget 8-Jun Til kollekt konto 3, Tru 8-Jun Til kollekt konto 1, Emmaus 19-Jun Til kollekt konto 3, Acta klubben 17-Jul Til kollekt konto 2, Gladsang 4-Sep Til kollekt konto 3, Fast givertjeneste 10-Sep Til kollekt konto 4, Grunnavgift FGS 22-Oct Til kollekt konto 3, Gave til IMF/NOR 21-Nov Til kollekt konto 5, Gave til misjonsprosjekt 21-Nov Til kollekt konto 4, Nov Til kollekt konto 4, Des Til kollekt konto 3, Des Til kollekt konto 2, Jan Betalte omkostninger Feb Betalte omkostninger Mar Betalte omkostninger Apr Betalte omkostninger Gaver 31-May Betalte omkostninger FGS 30-Jun Betalte omkostninger Kollekter 31-Jul Betalte omkostninger Weekend 31-Aug Betalte omkostninger Medlemskontingent 30-Sep Betalte omkostninger Fargeklatten 31-Oct Betalte omkostninger Dans og drama 30-Nov Betalte omkostninger Living joy 26-Des For å komme i balanse på Kambodsja konto Renter 31-Des Betalte omkostninger desember Lønn 9-Feb % av givertenesten Januar 2, Representasjon 16-Mar Til kollekt konto 3, Personalutvikling 11-Apr Til kollekt konto 3, Andre personalkostnader 12-Jun Tiende av fgs til kollekt 3, Utstyr 17-Jul Tiende av FGS 3, Leie kontor 25-Aug Tiende av FGS 3, Trykksaker / materiell 4-Sep Tiende av FGS 3, Forsamlingsnettverk 10-Sep Til kollekt konto 3, Kontingenter / læringsfellesskap 22-Oct Til kollekt konto 3, Postboks/nattsafe 21-Nov Til kollekt konto 3, Domeneleie 17-Des Til kollekt konto 3, Diverse utgifter 10-Feb Grunn avgift FGS 3, Kontobuffer 6-Oct Gave til euro mission 8, Weekend 28-Nov Til kollekt konto 90, Mindre arrangement (netto) 25-Feb /3950 1Medl. Imf/Nor + 2Medl. Fargeklatten Eksterne kurs 21-Feb /3970 Medlemskap + bukse penger dans og drama 1, Interne kurs Dato Billagsnr Kontonr Beskrivelse Inn Ut 7130 Ledersamling 7210 Innleigd hjelp og honorarer 7310 Storsamling diverse 7320 Fargeklatten 7330 Dans og drama Saldo , Annonser 7410 Husleie til Bedehuset 31-Jan-2011 Sum 66, , Kollekt 7430 Betalte omkostninger Saldo , U-laget 28-Feb-2011 Sum 58, , Tru 7530 Emmaus Saldo , Acta klubben

7 Sum 121, , Gladsang 8100 Fast givertjeneste Saldo , Grunnavgift FGS Sum 302, , Gave til IMF/NOR 8210 Gave til misjonsprosjekt Saldo , Sum 679, , Saldo , Gaver 3740 FGS Sum 139, , Kollekter 3760 Weekend saldo , Medlemskontingent 3950 Fargeklatten Sum 108, , Dans og drama 3970 Living joy Saldo , Renter 5010 Lønn Sum 133, , Representasjon 5980 Personalutvikling Saldo , Andre personalkostnader 6010 Utstyr Sum 180, , Leie kontor 6330 Trykksaker / materiell Saldo , Forsamlingsnettverk 6740 Kontingenter / læringsfellesskap Sum 178, , Postboks/nattsafe 6820 Domeneleie Saldo , Diverse utgifter 6910 Kontobuffer Sum 191, , Weekend 7020 Mindre arrangement (netto) Saldo , Eksterne kurs 7120 Interne kurs Sum 1,584, , Ledersamling 7210 Innleigd hjelp og honorarer Saldo , Storsamling diverse 7320 Fargeklatten 7330 Dans og drama 7340 Annonser Inngåande saldo 64, Husleie til Bedehuset Gaver 1, Kollekt FGS 409, Betalte omkostninger Kollekter 112, U-laget Weekend 25, Tru Medlemskontigent Imf/Nor 5, Emmaus Fargeklatten 30, Acta klubben Dans og drama 6, Gladsang Living joy 10, Fast givertjeneste Renter Grunnavgift FGS Lønn 204, Gave til IMF/NOR Personalutvikling 5, Gave til misjonsprosjekt Andre personal kostnader 7, Leie av kontor 24, Trykksaker/materiell Forsamlingsnettverk 27, Leige av nattsafe 2, Diverse utgifter Weekend 28, Diverse arrangement 7, Eksterne kurs 3, Leder samling Innleigd hjelp og honorarer 3, Storsamling diverse 5, Fargeklatten 6, Dans og drama/living joy 6, Annonser 7, Husleie til Bedehuset 54, Kollekter 80, Betalte omkostninger % av FGS 38, Grunnavgift FGS 3,788.95

8 Gaver 98, Sum 667, , Utgåande saldo 50,713.13

9 Oppsummering driftskonto 2011 Inntekter Gaver 1, FGS 409, Kollekter 112, Note 1 Weekend 25, Medlemskontigent Imf/Nor 5, Fargeklatten 30, Note 2 Dans og drama 6, Living joy 10, Renter Sum inntekter 602, Utgifter Lønn 204, Personalutvikling 5, Andre personal kostnader 7, Note 3 Leie av kontor 24, Trykksaker/materiell Forsamlingsnettverk 27, Leige av nattsafe 2, Diverse utgifter Weekend 28, Diverse arrangement 7, Eksterne kurs 3, Leder samling Innleigd hjelp og honorarer 3, Note 4 Storsamling diverse 5, Fargeklatten 6, Dans og drama/living joy 6, Annonser 7, Husleie til Bedehuset 54, Note 5 Kollekter 80, Betalte omkostninger % av FGS 38, Grunnavgift FGS 3, Gaver 98, Note 6 Sum utgifter 616, Resultat Note 7 Inngåande saldo 64, Utgåande saldo 50,717.13

10 Note1 Kollekter: Her er 15750,50kr i inngangspenger til 17 mai festen + kollekter som har blitt gitt videre inkluderer også kollekter frå lovsangskveldene. Note 2: Fargeklatten inntektene er medlemspenger og frifondsmidler. Note 3: Dette er ein lovpålagt pensjons ordning for Terje Note 4: Dette er kollekten som KIA fekk når dei var her og underviste på Storsamling Note 5: Dette er inkludert ein gave frå Imf/Nor til Bedehuset overskuddet på 17 mai festen kr Note 6: Gave til Euro mission 8331,50kr kr til kollekt kontoen Note 7: Styrevedtak på at me ville ha ca kr på driftskonto ved årslutt Regnskapet for 2011 er revidert og godkjent Ingvar Fatnes Valskår Kasserer Imf/Nor Nærbø Magnus Bjorland Revisor

EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014

EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014 EKSTRAORDINÆRT KRETSMØTE NRI 18. okt. 2014 Kretsstyret i NRI har vedtatt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte på Molde bedehus i oktober for å drøfte kretsens svært alvorlige økonomiske situasjon, og

Detaljer

Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap / Økonomi 3. Valg 4. Informasjon om kommende konserter og aktiviteter 5. Eventuelt

Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap / Økonomi 3. Valg 4. Informasjon om kommende konserter og aktiviteter 5. Eventuelt 1 FROGNER KULTURFORUM KOR HERLIG - KOR FANTASTISK - KOR SUVEREN - JUST 4 FUN Referat fra årsmøte torsdag 15. november 2012, kl 18.30 på Frogner skole (2. klasse SFO-basen) Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2014 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER TOTALBUDSJETT 2014 TOTAL JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 6 026 000 444 000 606 000 650 000

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Årsmelding BK Grand 2011

Årsmelding BK Grand 2011 Årsmelding BK Grand 2011 1 Innhold Styrets beretning... 3 Styresammensetning... 3 Medlemsutvikling... 3 Aktivitet på klubbkveldene... 4 Rekrutteringstiltak... 4 Egne arrangementer... 5 Poenghøsten vår

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Kommentarer til budsjettforslag for 2015

Kommentarer til budsjettforslag for 2015 HØYLAND & SANDNES HV-FORENING Kommentarer til budsjettforslag for 2015 1. Generelt Budsjettforslaget for 2015 er laget med hensyn på å reparere taket på hovedbygget basert på dugnadsarbeid. Budsjettforslaget

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 Felles innsats felles framgang 2 Styret i By- og Bygdelagsforbundet har i 2014 bestått av Verv Navn Lag Forbundsleder Frank Erling Celius Hadselklubben i Oslo Nestleder Christin

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

for Regnskap 2013 MENTAL HELSE, Buskerud MENTAL HELSE. Buskerud 31.12.2013 Side 1 Side lnnhold:

for Regnskap 2013 MENTAL HELSE, Buskerud MENTAL HELSE. Buskerud 31.12.2013 Side 1 Side lnnhold: MENTAL HELSE. Buskerud Regnskap 2013 for MENTAL HELSE, Buskerud lnnhold: Kort regnskapsrappod med kurve Resultat Balanse Noter til regnskapet Side 2 3 5 6 Side 1 MENTAL HELS E. Buskerud Kort reg nskapsrappo

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FORENINGEN BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK

ÅRSMELDING 2012 FORENINGEN BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK ÅRSMELDING 2012 FORENINGEN BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK Innhold Innhold 2 Sammendrag av årsmelding 2012..3 Om Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak.4 Organisasjon og ledelse.....6 Strategiplan, statistikk

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring Revisjon 0 Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Mål og hovedprinsipper... 4 1.2 Hovedstyrets ansvar... 4 1.3 Gruppene... 4 1.4 Denne

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer